Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf"

Transkript

1 Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København April 2008 Nr. 3 TEMA: Konflikt og fagligt fællesskab Hvad sker der, når der er blokade og konflikt? Hvilke faglige kampmidler kan bruges. Læs side 4-6 Robinson-bygherre truer BJMF Frank Quistgård Holst advarer både avisen BT og fagforening om retssag. Fagforening fastholder, at firmaet BRB Group underbetalte. Læs side 7 Ny betjening af medlemmerne Forsøgsordning skal give bedre service og hurtigere betjening, når du kommer i fagforeningen. Læs side 12 Kan beskæftigelsesministeren regne? Det spørgsmål er blevet aktuelt, efter at det gentagne gange er blevet fremført i pressen, at der er ledige job. En undersøgelse fra 3F dokumenterer, at mange af jobbene forlængst er besat. Imens mødes arbejdsløse i fagforeningen for at drøfte situationen. Læs side 14-15

2 Leder Indhold: Gal-Met sat på gaden...3 TEMA: Konflikt og fagligt fællesskab Robinsonbygherre truer...7 OK 2008: Nej-stemmer fra Trekronergade...8 Fingrene fra konfliktretten...9 Rejsebrev fra USA om fagbevægelsen...10 Politik: Irak og Grundloven...11 Nyt medlemsservice i Trekronergade...12 Socialt Nyt: Lars Løkkes Danmark...13 A-kassen: Kan Claus Hjort ikke regne?...15 Kort Nyt Arbejdsmiljø: Fagligt pres ændrer EU-regler...18 Byggegruppe/Tagpap...19 Bygge/Service...20 Murerne...21 Fagretlige sager Fagforeningen holder lukket 2. maj Trekroner Nyt redigeres af et redaktionsudvalg. Ansv. Redaktør Michael Haas. Tryk Special-Trykkeriet Viborg a-s Fremsendelse af artikler kan ske elektronisk på mail adressen: eller de kan fremsendes til adressen 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, Trekronergade 26, 2500 Valby Fagforeningen kan træffes på tlf Deadline til næste nummer er den 19. maj Tid til omtanke og eftertænksomhed Af Henrik Lippert, formand I længere tid har byggefagforeningerne været involveret i en konflikt på en større byggeplads på Vesterbro. Polske GalMet har stået for ombygningen af en arkade for et dansk bygge-konsortium. En opgave, GalMet er gået til med krum hals og uden smålig skelen til overenskomsten. Firmaet er ikke en ukendt spiller her i byen. Overhovedet ikke. Tidligere har det huseret på andre adresser. Heller ikke der var det udpræget hensynsfuldhed over for indgåede aftaler, der var indgraveret i firmalogoet. Som et ekstra raffinement i dets forretningsmetoder har vi oplevet, hvordan det har taget affære over for de få ansatte, som påpegede, at de burde have deres retmæssige løn: Fyring og udvisning og senere nidkær forfølgelse krydret med juridisk klapjagt på retmæssige midler hører til den virkelighed, GalMet har ment var god og sund forretningsmoral. GalMet er ikke nogen enlig svale. Firmaet er blot et blandt det utal af useriøse nykapitalistiske entreprenører, som efter åbningen af EU for en række østeuropæiske lande har grebet ud efter rigdom på arbejdernes bekostning. Det overrasker ikke. Det chokerer egentlig heller ikke. For sådan er kapitalismens kerneværdier. Men det stiller os som fagforening på et af de områder, der har mærket virkningerne af både byggeboom og øståbning mest direkte, over for et påtrængende spørgsmål: Kan dette fortsætte? Vi ved fra undersøgelser, at der er et ukendt antal tusinde bygningshåndværkere på job legalt eller ikke alene her i hovedstadsområdet. Og vi ved også, at nogle firmaer spekulerer i at bruge underbetalte håndværkere. Presset af dårlig økonomi derhjemme har de, som vi Konsekvenserne behøver man ikke at være professor for at se: løntryk og undergravning af de sociale og faglige forhold, som vi har opbygget igennem årene. kender det fra os selv, når tiderne har været dårlige her i landet, taget udenlands for at tjene penge. Og selv om udenlandske arbejdere som hovedregel ikke bliver betalt efter vores tarif, frister det alligevel mange, som ville have tjent endnu mindre ved at være blevet hjemme. For slet ikke at tale om de elendige forhold og ofte dødsensfarlige arbejdssituationer, udenlandske arbejdere oplever, når de kommer her. Deres arbejdsgivere er så forblændede af profitterne, at selv den mindste anstændighed i behandlingen af de ansatte går fløjten. Fagbevægelsen nikkede før 1. maj 2004 til åbningen og forberedte sig på forholdene med en Østaftale og løfter fra politikerne om samarbejde for at undgå de værste virkninger af arbejdskrafttilstrømningen. Det skete i forventning om, at det kunne gøre overgangen til det indre markeds løsslupne kræfter mere glidende. Myndighederne skulle hjælpe til at stoppe fusk og fidus, og fagbevægelsen skulle sikre ordnede forhold på arbejdspladserne. Sådan er det ikke gået. Med næb og klør kæmper vi for at sikre lige vilkår. Mens en stor underskov af byggefuskere boltrer sig i slagskygge af danskernes friværdi. Arbejdsgivere i Dansk Byggeri bidrager kun modvilligt til opretholdelse af overenskomsterne, og de store og større entreprenører synes at spille bold op ad skatteregler og lemfældig myndighedskontrol for på den måde at sikre løntilskud til udenlandske bygningsarbejdere. Også den metode bliver brugt til at undergrave vores overenskomster. Samtidig oplever vi arbejdsløshed hos vores medlemmer. Vi bliver nødt til at tænke os rigtig godt om. Både i forhold til myndighedernes indsats, og i forhold til politikernes ditto. Og også i forhold til vores egne faglige aktivitet. Gør vi ikke det og sker det ikke nu risikere vi ikke bare at sætte vores faglige resultater i form af overenskomsterne til. Vi risikerer også at tabe troværdighed hos de bygningsarbejdere danske såvel som udenlandske som ikke vil finde sig i at blive udnyttet og derfor kigger på os som dem, der skal forsvare deres interesser. Mister vi først dem, så er der grund til at frygte et socialt digebrud med skræmmende perspektiver. 2 Trekroner Nyt nr

3 Udenlandsk Gal-Met sat på gaden Måneders strid med det polske byggefirma Gal-Met fandt den 7. april sin løsning. Firmaet har forladt byggepladsen på Vesterbro i København. Det skete efter, at Byggefagenes Samvirke og fagligt aktive med demonstrationer og blokader havde presset bygherren, Tovesgade Aps, til at opgive sin brug af det overenskomstbrydende firma. Af Mads Bruun Pedersen Så lykkedes det for byggefagforeningerne at få stoppet et af byens uorganiserede polske byggefirmaer, Gal-Met. Med virkning fra mandag den 7. april var det ifølge en aftale mellem bygherren for en større renovering af arkaden på Vesterbro (Mattæusgade/Vesterbrogade) og Byggefagenes Samvirke slut for Gal-Met. I den aftale, som de to parter har indgået, hedder det blandt andet:»gal-met stopper produktionsvirksomhed på Arkaden dd. og bruger de kommende dage til at afrigge pladsen«. Aftalen blev forhandlet mellem det selskab, som står for renoveringen, Tovesgade Aps, og Byggefagenes Samvirke mandag den 7. april. Ved indsigelsesfristens udløb onsdag den 9. april kl. 09 var der ikke kommet indvendinger fra parterne, og Morten Boll fra Tovesgade Aps har bekræftet, at aftalen står ved magt. Ud over at Gal-Met er ude af byggepladsen, indgår det i aftalen, at Tovesgade-bygherren indbetaler kr. til Byggefagenes Samvirke. Retlig oprydning Bo Rosschou, formand for Organisationsudvalget i Byggefagenes Samvirke, siger, at man er tilfreds med, at konflikten på Vesterbro har kunnet afsluttes via en aftale med bygherren. Om de kr. til byggefagene siger han, at det beløb er man nået frem til som en forligsmæssig afgørelse. Tilbage står et større retsligt oprydningsarbejde mod Gal-Met. Firmaet har blandt andet omgjort danske fagretlige afgørelser gennem polske civile retssager, siger Bo Rosschou. Han hentyder til, at Gal-Met har forfulgt en tidligere ansat med hjælp fra en polsk domstol. Her har firmaet krævet tilbagebetaling af kr., som det blev pålagt på et mæglingsmøde i Danmark at betale til den tidligere ansatte. Efterfølgende har firmaet ydermere udtaget stævning mod den tidligere medarbejders hustru og vil forsøge at pantsætte hendes hus, for at skaffe pengene tilbage. Et andet forhold, som byggefagene stiller sig undrende over for, er ifølge Bo Rosschou, hvorfor SKAT ikke har været mere udfarende over for Gal-Met. Virksomheden har ikke indbetalt a-skat og selskabsskat i Danmark på trods af, at det med fast drift i landet er forpligtet til dette, siger han. Ekskluderet Gal-Met har efter byggefagenes vurdering arbejdet på danske byggepladser i cirka et års tid. Og om det fortsat er aktivt andre steder end på Vesterbro, ved man i samvirke ikke. Men der bliver holdt øje med, om det dukker op på andre byggepladser, siger Bo Rosschou. Forhistorien er, at Gal-Met først stod som medlem af Dansk Byggeri. Men firmaet blev ekskluderet, for ikke at levere tilfredsstillende oplysninger om sine forhold til arbejdsgiverorganisationen. Trekroner Nyt nr

4 Fagligt tema Konflikt og fagligt fællesskab Der snakkes meget for tiden om faglig konflikt. Overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte topper i denne tid. Måske bliver der konflikt måske ikke? Men hvad betyder det, når der tales om faglige kampskridt? Hvad er en blokade, og en overenskomst egentlig for noget? Det sætter Trekroner Nyt fokus på i dette tema, som også spørger, hvad det nu engang er, en fagforening skal gøre godt for? Brede mænd og blokadebreve KONFLIKT Mange forestiller sig en blokade som en række hærdebrede mænd med hinanden under armen ved en fabriksport eller ved indgangen til en byggeplads. Men en blokade er faktisk oftere en række breve, som sendes de rette steder hen. Af Flemming Hansen Hvis et firma ikke vil indgå overenskomst, kan firmaet blokeres. Det vil sige, at der sendes brev til Jobcenteret, til Fagligt Fælles Forbund (3F) og til firmaet om, at det nu er blokeret. Jobcenter må så ikke anvise ledige til det pågældende firma. 3F indrykker blokaden i sin elektroniske blokadeliste, så alle andre 3F-afdelinger i landet kan se, at firmaet er blokeret, så de ikke anviser ledige til firmaet og ikke begynder at forhandle med det udenom den afdeling, der iværksatte blokaden. Firmaet får bare brevet til orientering. Sympatikonflikt Firmaer uden overenskomst kan selvfølgelig arbejde med lavere lønomkostninger end firmaer med overenskomst. Derfor kan de underbyde firmaer med ordnede forhold og dermed skabe konkurrence i en nedadgående spiral. Sympatikonflikten er et middel, der bruges for at isolere firmaet fra at kunne udføre arbejde. Hvis BJMF for eksempel har blokeret murerfirma Fup&Fidus, fordi det ikke vil indgå overenskomst, så beder vi 3F om at tage skridt til sympatikonflikt. 3F sender derefter brev til LO om, at Fup&Fidus ønskes sympatikonfliktet. LO giver så besked til alle andre forbund i LO (TIB, Malerforbundet, Rør-Blik, Elektrikerne, Metal, HK osv.) om, at ingen må arbejde, hvor Fup&Fidus arbejder. Arbejdsgiverne er også med LO sender også brev til Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om, at Fup&Fidus er sympatikonfliktet. DA sender brev til deres medlemsorganisationer (Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tekniq, Dansk Handel og Service osv.) om, at de heller ikke må arbejde sammen med dette firma. På denne måde er det en fælles opgave at sikre, at firmaerne arbejder på lige vilkår uanset om de kommer fra Danmark eller fra et andet land. Sådan kan det se ud, når arbejderne på en byggeplads tager sagen i egen hånd, her fra Sluseholmen i København. Den fysiske blokade Hvis et firma går i betalingsstandsning eller konkurs, kan det pågældende arbejde (især på byggeområdet) blokeres, indtil de skyldige beløb er betalt. Det er en ret, der er fastslået gennem årene. En bygherre kan ikke bare indsætte et nyt firma, når der skyldes penge på den pågældende arbejdsplads. Her må bygherren købe pladsen fri ved at betale de pågældende lønmodtagere deres tilgodehavende løn, inden pladsen gives fri. Fysiske blokader bruges også i strejkesituationer for eksempel over for firmaer uden overenskomst for at de ikke skal tjene på strejkeramt arbejde, og for at sætte maksimalt pres på for at opnå et resultat. 4 Trekroner Nyt nr

5 Tarzan uden fællesskab Fire skarpe om solidaritet og fællesskab til formand for Bygningsgruppen i BJMF, Jesper Weihe. Når du er ude på en byggeplads og bliver spurgt om, hvad det skal gøre godt for med en fagforening, hvad svarer du så? At det er vigtigt af hensyn til fællesskabet på en arbejdsplads. Der skal sikres overholdelse af overenskomster og aftaler om pensioner osv. En fagforening drejer sig også om at bygge netværk op mellem kolleger. Kan man ikke klare sig uden? Nej, for så træder man ud af fællesskabet, som skal sikre løn og sikkerhed på arbejdspladserne. Fagforeningen sikrer også, at man mellem kolleger kan stå fælles over for sin mester. Det er en fordel for ham også, så kender han også betingelserne. Er det ikke nemmere selv at klare sine private forhold? Faktisk ikke på en byggeplads. Her er man jo ofte meget afhængig af kolleger, både fra eget fag, men også fra andre, og i den situation er det vigtigt, at man har en fælles optræden over for mesteren. Det gælder ikke mindst på de større arbejdspladser. Hvorfor er det, at solidaritet er godt? Det betyder fællesskab og sammenhold. Jeg ved godt, at nogen tror, de kan klare sig selv i disse Tarzan-tider. Men som oftest gør denne tro sig bedst på film fredag aften. Uden fællesskab risikerer man at blive ladt alene og uden for fællesskabet. I længden kan man ikke sejle sin egen sø. Man har brug for sine kolleger og det faglige fællesskab. (mbp) Sådan kan en fysisk blokade se ud, men blokader gennemføres også på papir. Det fagretlige system Lokalforhandlingsmøde: Mæglingsmøde: Faglig voldgift: Fællesmøde: Arbejdsretsmøde: Skal holdes i nogle overenskomster før en mægling andre steder kan det holdes Møde mellem de uenige parter (arbejdere/arbejdsgiver), der hver især er repræsenteret af to mæglingsmænd (2 fra fagforeningen/2 fra arbejdsgivers organisation = mæglingsudvalget). Opnås der enighed i mæglingsudvalget, er sagen slut. Afholdes hvis der ikke opnås enighed ved mæglingsmøde. Igen to repræsentanter fra hver side, samt en faglig og/eller juridisk opmand. Opnås der ikke enighed mellem voldgiftsmændene, afsiger opmanden kendelse, der er bindende for parterne. Forberedende møde før en sags behandling ved Arbejdsretten. Afsluttes sagen her, går den ikke videre til Arbejdsretten. Behandler brud på overenskomsterne. Dom afsiges af arbejdsretsdommer. Der er også andre former, f.eks. orienteringsmøder om skurforhold, timandsmøder, forberedende retsmøder m.m. Men ovenstående er de mest almindelige. (flh) Trekroner Nyt nr

6 Fagligt tema Hvad er en overenskomst om hvorfor man skal være medlem af en rigtig fagforening Af Flemming Hansen Det danske arbejdsmarked reguleres via overenskomster. Kun i ganske få tilfælde er det reguleret ved lov, som f.eks. ferieloven. Overenskomster er kollektive og gælder dermed alle ansatte inden for et område og indgås mellem arbejdstagernes og arbejdsgivernes organisationer. Generelt gælder en hovedoverenskomst, som for eksempel mellem 3F og Dansk Byggeri eller 3F og Danske Anlægsgartnere. Under disse hovedoverenskomster kan der ind gås lokaloverenskomster, der som navnet antyder kun gælder lokalt, hvilket i praksis vil sige for et enkelt firma og dets ansatte. Overenskomstforhandlinger Hovedoverenskomsterne forhandles typisk hvert 3. år. Alle medlemmer kan stille forslag til indholdet. Efter organisationernes forhandlinger sendes resultatet til urafstemning hos medlemmerne, der dermed er med til at tage stilling til de arbejdsvilkår, de selv skal arbejde under i den kommende overenskomstperiode. Lokale overenskomster forhandles for det meste 1 gang årligt. Tjek overenskomsten Overenskomst er ikke noget, der bare er der. Det er ikke love, der vedtages i Folketinget og automatisk gælder for alle. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at der er overenskomst med firmaet, før man påbegynder arbejdet på en ny arbejdsplads. Problemet er ikke stort for det offentlige område, der hidtil generelt har haft ordnede arbejdsforhold. Men den stigende privatisering og udlicitering gør det vigtigt også at være på mærkerne her. 11. Sager, der hører under Arbejdsretten, kan ikke anlægges ved de civile domstole, jf. dog stk.2. Stk.2. En lønmodtager kan anlægge sag ved de almindelige domstole om påståede løntilgodehavender m.v., såfremt den pågældende godtgør, at vedkommende faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet. (Lov om Arbejdsretten) Hvordan finder jeg ud af det? Hvis man er i tvivl, om der er overenskomst, så ringer eller kommer man ind i fagforeningen, som vil undersøge det pågældende firma. Man kan også gå ind på forskellige arbejdsgiverhjemmesider og se, om et firma er medlem der, f.eks. Ved fremmøde i fagforeningen kan man også få udleveret et eksemplar af den pågældende overenskomst. Blokader, gule»fagforeninger«og Pia Kjærsgaard Specielt imod firmaer fra de nye EU-lande har fysiske blokader været nødvendige, fordi de ikke forstår det danske system, og fordi de groft underbetaler deres ansatte. Her har fysiske blokader hvor man altså blokerer indgangen til arbejdspladsen været med til at sætte fokus på de bygherrer, der på de pågældende arbejdspladser benytter sig af underbetalt, uorganiseret og ikke-overenskomstdækket arbejdskraft. Det har i 100 procent af tilfældene været LO-fagbevægelsen, der har løftet denne opgave. Billige forretninger som Det Faglige Hus eller de kristelige bevæger sig ikke en centimeter uden for deres varme kontorer for det interesserer dem egentlig ikke. Den danske model Forsvaret for»den danske model«hviler altså udelukkende på en stærk, overenskomstbærende fagbevægelse med aktive medlemmer. Hvis medlemstallet viger, forsvinder de kampmuligheder der er for at fastholde gode løn- og arbejdsvilkår. Hvis flere og flere firmaer ikke fanges ind og får overenskomst, kan hele arbejdsmarkedet bryde sammen, bunden gå ud af overenskomsterne og lønningerne falde. Risikoen er, at der laves love om arbejdsmarkedsforhold og så bliver det altså Anders Fogh og Pia Kjærsgaard, der skal til at fastsætte vores løn- og arbejdsvilkår En frygtelig og skræmmende tanke. (flh) Man kan være dækket af overenskomst på flere måder: Arbejdsgiveren kan være medlem af en arbejdsgiverorganisation, der har overenskomst med 3F. Disse kan f.eks. på det private område være Dansk Byggeri eller Danske Anlægsgartnere. Store arbejdsgivere i det offentlige som f.eks. Københavns Kommune eller Finansministeriet har overenskomster direkte med 3F. Hvis arbejdsgiveren er uden for organisation, kan der indgås en tiltrædelsesoverenskomst med forbundet. Disse underskrives i praksis i fagforeningen. Tiltrædelsesoverenskomster betyder, at firmaet tiltræder de vilkår, som er gældende i hovedoverenskomsten. Men der kan gælde særlige regler, både hvad angår løn, ferie- og SH-betaling m.m.. Vilkårene kan aldrig være dårligere end hovedoverenskomsten og er som regel bedre. Bemærk, at der ved arbejde i udlandet skal indgås en særlig overenskomst, da danske overenskomster kun gælder i Danmark. Hvad med de kristelige Hvis firmaet er medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening, så er der ingen overenskomst med 3F, og derfor er arbejdet helt ureguleret! Dermed kan 3F ikke hjælpe i sager mod firmaet. Så gælder det samme som, hvis der slet ikke er overenskomst det er helt ureguleret, og der er ingen lov, der samler dig op. Man kan prøve at gå til en privat advokat, som ved en domstol vil forsøge at gøre overenskomsten gældende men det er dyrt og kan meget vel ende uden resultat (se klamme). Det fagretlige system Princippet på det danske arbejdsmarked er, at arbejdsmarkedets parter altså arbejdstagerne og arbejdsgiverne gennem deres organisationer forhandler og fastsætter vilkårene på arbejdsmarkedet. Når vilkårene er aftalt efter en overenskomst er vedtaget, er der fredspligt indtil næste OKforhandling. Man må altså ikke strejke. Men der opstår jo alligevel uenigheder og strid på arbejdspladserne, og det har man så et fagretligt system, der tager sig af. Det består af Arbejdsretten, faglig voldgift, mægling og lokalforhandling. Dette system virker meget hurtigt til forskel fra det almindelige retssystem, hvor en sag kan være flere år undervejs. En mægling skal f.eks. afholdes senest ti dage efter, den er begæret. 6 Trekroner Nyt nr

7 udenlandsk Robinson-bygherre truer avis og fagforening Frank Quistgård Holst, kendt som vinder af tv-programmet Robinson i 2003, truer via sin advokat med injuriesag mod dagbladet BT og BJMF-sekretær i sag om underbetaling af polske håndværkere. Fagforeningen fastholder at der underbetaling og har indklaget byggefirmaet for Arbejdsretten for 6 mio. kr. Af Mads Bruun Pedersen Skytset er kørt i stilling i sagen om underbetaling af de ansatte i det polske firma BRB Group. Det firma har stået bag byggeriet af nogle rækkehuse på Højnæsvej i Rødovre. Trekroner Nyt skrev i sidste nummer om de forhold, der herskede på pladsen. Under et pladsbesøg kom fagforeningen i kontakt med nogle af de ansatte. De kunne berette om alenlange arbejdsdage og stærk underbetaling, hvis de overhovedet modtog nogen penge. Byggepladsen var en gammel kending. I 2006 stod et andet polsk firma, Nova Bau, for arbejdet. Men det blev derefter erstattet af BRB Group. Ingen penge De polske ansatte, som fagforeningen kom i kontakt med, fik udleveret byggefagenes polsksprogede blad Kolega. Snart derefter fik de firmaets kærlighed at føle i form af en fyreseddel, fortæller de til 3Fs fagblad. BRB løj for os, de stjal fra os og smed os ud. Jeg vil gerne tjene penge og leve her som et normalt menneske. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre, fortalte Adrian Hejducki til bladet. Bygherren Frank Quistgård Holst siger om forholdene på byggepladsen i Rødovre, at de ikke er hans ansvar. Vi har fået garanti i vores kontrakt for, at de ansatte er medlem af en dansk fagforening, og at de har dansk overenskomst. Derfra og videre har det ikke noget med mig at gøre, siger han til Fagbladet og tilføjer, at hvordan firmaet udbetaler sine lønninger, ikke er hans bord. Ifølge bygherren har firmaet ikke mere arbejde på byggeriet i Rødovre. Erstatningstrusler Sagen har også været omtalt i dagbladet BT, og det har nu afstedkommet, at Frank Quistgård Holst via et brev fra sin advokat, Peter Vilsøe, til avisen truer med at anlægge injuriesag, hvis en injurierende bemærkning i avisens artikel om at de ansatte blev betalt med ned til 10 kr. i timen, blev gentaget.»deres artikel indebærer en overtrædelse af straffelovens 267 om injurier«, påpeger advokaten og truer med, at det både kan medføre krav om erstatning og godtgørelse til Robinson-vinderen. Også den faglige sekretær i BJMF, der har haft sagen, Flemming Hansen, har modtaget en skrivelse fra Quistgård Holst. Heraf fremgår det, at»såfremt de fremsætter injurier mod min klient, vil dette straks blive påtalt strafferetligt.«flemming Hansen siger: Vi står ved, at de polske arbejdere blev underbetalt af Frank Quistgård Holsts entreprenør på hans byggeri. Har I dokumentation for det? Det er svært at dokumentere noget via lønsedler, arbejderne ikke har fået. Men vi ved fra tre af de ansatte, at de er blevet underbetalt. Det højeste, der er betalt, er kr. om måneden, og det laveste er ti kr. i timen. Hvad gør I nu? Vi har indklaget BRB Group for Arbejdsretten for groft brud på overenskomsten og stillet krav om ca. 6. mio. kr for 60 arbejdere i firmaet. BRB Group er medlem af Dansk Byggeri og derfor omfattet af overenskomsten. Det er også derfor, jeg kan sige, at de ansatte har været groft underbetalt i forhold til overenskomsten, siger Flemming Hansen. Trekroner Nyt nr

8 ok 2008 Sikre offentlige nejstemmer fra Trekronergade OK 2008 Resultatet af afstemningen i BJMF om de kommende overenskomster for både det kommunale, det regionale og det statslige område viste et nej. Rammen er for snæver, siger Jesper Bjørn, gruppeformand for Servicegruppen, som efterlyser under søgelse af, om forhandlerne er uden af trit med medlemmerne. Af Mads Bruun Pedersen Utilfredsheden med det forhandlingsresultat, som har været til urafstemning, er mest udpræget blandt 3F erne. I modsætning til afstemningsresultatet hos HK, Danmarks Lærerforening og hos juristerne og økonomerne hvor man har en ja-stemmeprocent på omkring 80 ser det ud til, at tilslutningen er anderledes forbeholden hos de 3F ere, som er ansat af kommunerne, i regionerne og i staten. Den offentlige gruppe i 3F og siden forbundets repræsentantskab havde ellers anbefalet et ja, men ikke enstemmigt. Der var omkring en tredjedel nej-stemmer, påpeger Jesper Bjørn, gruppeformand for Servicegruppen i BJMF. Vi har nok snarere lænet os op ad holdningen hos Fag og Arbejde (FOA). Ikke fordi vi ikke kunne støtte dele af aftalerne, men fordi vi har fundet den samlede lønramme på 12,8 procent for snæver, siger han til Trekroner Nyt. På både det kommunale/regionale og det statslige områder har der været afholdt møder i fagforeningen, hvor ca. 100 medlemmer drøftede de kommunale/regionale aftaler. Stem på mange måder De tidligere tiders afstemning om overenskomstresultatet, hvor medlemmer fik tilsendt en stemmeseddel, som de derefter kunne svare på, var ved dette års afstemninger afløst af en hel buket af stemmemuligheder. 3F har købt en afstemningsmodel fra et privat firma. Den gav mulighed for, at man kunne stemme via internettet, over sin mobiltelefon og ved at ringe til en valgtelefon og her taste sit stemmenummer ind. Derudover har man også kunnet stemme ved at møde op i afdelingen og udfylde sin stemmeseddel, ligesom den almindelige måde med at sende en svarkuvert ind med stemmesedlen også har kunnet bruges. Stemmesystemet var bygget op således, at det rent teknisk blev forhindret, at man kunne komme til at stemme flere gange. Nej i BJMF Efter den endelige optælling af stemmerne i fagforeningen er Jesper Bjørn tilfreds med deltagelsen. Af de stemmeberettigede deltog 60 procent. Det er en højere deltagelse end ved tidligere afstemninger. Afstemningsresultatet fordelte sig således: 82 procent stemte nej, 18 procent stemte ja. Jesper Bjørn tilføjer: Jeg er ikke overrasket over, at folk i virkeligheden har følt, at der for en gangs skyld var en chance for, at de offentlige overenskomster Jespter Bjørn. kunne rette op på efterslæbet, som vi har lidt under i flere år. Når så det ikke sker, på trods af, at indtil flere politikere i valgkampen lovede ekstra midler til de offentlige overenskomster, forstår jeg godt, at medlemmerne er skuffede over, at rammen ikke blev større. Hvad I gør fremover? Når vi kender resultat på landsplan blandt 3Ferne, må vi jo se, om forhandlerne igen i år har været ude af trit med medlemmernes forventninger. Det samme skete ved OK 07. Den undersøgelse, forbundet satte i gang om OK 07, skal så også omfatte OK 08, såfremt medlemmerne vender tommelfingere nedad. 8 Trekroner Nyt nr

9 Fagpolitisk nyt Fingrene væk fra konfliktretten! Et par tusinde faglige tillidsfolk, klubbestyrelsesmedlemmer og andre fagligt aktive har skrevet under på og protesteret mod angrebet på konfliktretten. Byggefag: Vent ikke tag sagen i egne hænder! Af Mads Bruun Pedersen Bekymringen for, hvad der sker med krumtappen i det faglige system konfliktretten er udbredt i blandt fagligt aktive i dansk fagbevægelse. Det viser resultatet af den underskriftindsamling, som blev iværksat i begyndelsen af februar måned. Initiativtagerne var Fagligt Ansvar og LO Storbyerne. Med underskrifter på hjemmesiden og på lister spredt på arbejdspladserne og i faglige kredse, er der vokset en bred kreds frem, som støtter kravet om, at statsminister Anders Fogh Rasmussen afgiver en erklæring til de øvrige EU-lande om, at i Danmark afgøres forholdene på arbejdsmarkedet af parterne også konfliktretten. Efter pres fra faglige kredse og politikere nedsatte regeringen tidligere på året et udvalg, der under ledelse af teaterchef Michael Christiansen skal komme med juridiske løsninger på, hvordan konfliktrettens fremtid skal være i lyset af EF-domstolens beslutning i Vaxholm-sagen. Der er endnu ikke noget klart fra det udvalg. Faglig undtagelse Det er ikke kun i Danmark, at faglige kredse frygter for konsekvenserne af en ny Vaxholm - sag. Naturligt nok har de svenske bygningsarbejdere efter EF-domstolens afgørelse i deres sag mod det lettiske firma Laval trukket i nødbremsen. Formanden for bygningsarbejderne i Byggnads, Hans Tilly, har kraftigt taget afstand fra undergravningen af konfliktretten. Det gør tre af hans afdelingsformænd også. De mener, at der må en undtagelse til. De tre byggeformænd er Johan Lindholm, Roland Ljungdell og Tomas Emanuelsson og de gik Inden for de seneste måneder har vi fået to domme fra EF-domstolen, som, hvis de bliver efterlevet i Danmark, hiver tæppet væk under fagforeningerne og vores løn- og arbejdsvilkår: Vaxholmsagen, hvor det bliver gjort ulovligt at blokere et udenlandsk firma for at opnå en komplet overenskomst Rüffertdommen, hvor det gøres ulovligt for en offentlig myndighed at kræve overenskomst med fagforeningen for leverandører og underleverandører i de kontrakter, man indgår. Vores fagforening vil ikke bare nikke og bøje nakken for EUs beslutninger, og har derfor nedsat et EU-udvalg, som står for en række aktiviteter alene eller sammen med andre organisationer, som også ønsker at stoppe EUs ødelæggelse af vores samfund. Vi har allerede i år været medarrangør af et offentligt debatmøde i med et åbent brev i svensk presse i front for at få en faglig undtagelse:»den eneste realistiske metode, som flere tunge socialdemokrater efterlyser, er at modsætte sig ratificeringen af Lissabontraktaten og gøre den betinget af, at den må justeres med en svensk undtagelse på strejkerettens område, eller endnu bedre gennem en generel indskrivning om, at strejkeretten er overordnet tjenesteydelsernes fri bevægelighed«. Danske SF s svenske søsterparti, Vänsterpartiet, har også fulgt en skarp linje. Partiets formand, Lars Ohly, siger: Vi mener ikke, at der findes nogen garantier, så længe vi ikke har fået en undtagelse i Lissabon-traktaten. Hvis regeringen mente det alvorligt med, at kollektivretten skal garanteres, skulle Sverige kræve en national undtagelse for vores kollektive aftalemodel. Også fra det europæiske LO lyder der indvendinger om, at konfliktretten er i fare. Generalsekretær John Monks sagde under en høring i EU-Parlamentet: Lissabon-forfatningen skal straks have tilføjet en klausul, der understreger, at de grundlæggende rettigheder skal fortolkes sådan, at særligt retten til kollektive kampskridt skal respekteres. Underskrifter til Fogh Initiativtagerne til underskriftindsamlingen planlægger at aflevere protestunderskrifterne til statsminister Fogh Rasmussen i forbindelse med Folketingets sidste behandling af Lissabontraktaten, oplyser Finn Sørensen fra Fagligt Ansvar, som tilføjer, at et initiativ til en faneborg i den forbindelse i øjeblikket er under forberedelse. Skal vi give EU modstand eller bare dukke os? Af Bolette Crossland Byggefagenes Samvirke lagde på sit årsmøde den 12. marts planer frem for en skærpelse af den faglige strategi. Den organiseringsindsats, som samvirket igennem det seneste år har drøftet og udviklet med oprettelse af tværfaglige klubber og organisering af de arbejdsløse bygningshåndværkere, skal styrkes. Under mottoet Vent ikke på, at andre gør noget tag sagen i egne hænder! går samvirkets ledelse nu i gang med at opbygge en faglig linje, hvor fokus flyttes fra at se fagforeningerne som serviceorganer for medlemmerne. I stedet skal folkene på pladserne tillidsfolk, sjakbajser, klubmedlemmer og andre uddannes til selv at tage initiativet i faglige sager i stedet for at ringe til fagforeningen og overlade det til dem at klare problemerne. I årsplanen for 2008 hedder det videre:»det direkte arbejde på pladserne skal naturligvis understøttes aktivt af de øvrige kolleger, hvis der er behov for solidaritet og kontant opbakning i konkrete situationer.«konkret betyder det, at samvirket sætter oprettelsen af en tværfaglig klub mellem medlemsorganisationerne på dags ordenen, ligesom der satses på en tværfaglig koordinering dannes faglige klubber i alle firmaer. Den Faglige Polske Klub, som har sit udspring i samvirket i forbindelse med 1. maj i 2007, er vokset og har nu over 120 medlemmer, og samvirket vil udvide dette initiativ med oprettelse af en faglig klub for tyske håndværkere, fremgår det af årsplanen. Også de arbejdsløse, som inden for visse af byggebrancherne har oplevet en stigning i antallet af ledige, i takt med nedgangen i byggeriet, tages der initiativer til at få organiseret i klubber. (mbp) fagforeningen, og vi vil deltage i en konference i Stockholm om angrebene på den nordiske model, ligesom vi allerede er i gang med at planlægge et grundlovsmøde. Hvis du også er forbandet over EUs indblanding i vores overenskomstforhold, så var det måske en ide at deltage i udvalgets arbejde? Møderne er åbne for alle fagforeningens medlemmer, og foregår i samarbejde med Folkebevægelsen mod EUs faglige udvalg. De næste møder afholdes: torsdag 8. maj og tirsdag 3. juni og foregår i fagforeningen, Trekronergade 26. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd. Hvis du vil vide mere, så kontakt: Bent Laugesen, , for nærmere oplysninger om udvalgets arbejde. Trekroner Nyt nr

10 Internationalt Organiser, organiser, fokusér! REJSEBREV En million nye medlemmer på ti år. En drøm, ikke mindst for dansk fagbevægelse, der mister medlemmer. Det er bare ikke Danmark, der er tale om. Men USA. Forbundet SEIU har vendt kurven. Medlemmerne strømmer ind. BJMF deltog i en delegation fra LO Storkøbenhavn, der har været over dammen for at se på forholdene. Af Palle Bisgaard Vi besøgte fagforeningen Service Employees International Union (SEIU). De forsøger at vende udviklingen for organisering i et land, der ellers er gået fra at organisere ca. 35. procent af arbejderne i 1950erne til at have otte procent organiserede i Det er ikke noget lyst billede, Carl Leinonen tegner. Han er international sekretær i forbundet og fortæller, at hans generation kan blive den første, der afleverer et dårligere samfund til deres børn, end det, de har fra deres forældre. Han viste statistikker over en realløn, der havde stået stille fra midten af 1970erne og til i dag, samtidig med at produktiviteten og virksomhedernes omsætning og overskud var steget som i resten af verden. Sygeforringelser Mængden af working poor, der er deltidsansatte eller arme-og-ben -virksomheder, er eksploderet. Samtidig er sundhedsforsikringerne blevet stadig dårligere. Folk er næsten altid forsikrede gennem deres arbejde. Men mange almindelige arbejdere får nu kun arbejde, hvis de accepterer, at der ikke hører en sundhedsforsikring med. Eller at kun den person, der er i arbejde, er sundhedsforsikret. Så flere og flere børn er ikke dækket. I alt regner man med, at 45 millioner amerikanere ikke har sundhedsforsikringer, og ca. 100 millioner er underforsikrede. Fagforeningsnedbrydere Når fagforeningerne søger at overenskomstdække en virksomhed, er de oppe mod meget restriktive love. Blandt andet kræves over 50 procent af de ansattes stemmer for fagforeningen. Opdager en virksomhed, at fagforeningen interesserer sig for den, er det almindeligt, at den lejer union buster -firmaer. De sørger for, at de fagligt aktive bliver fyret, og resten trues til at stemme imod. Det betyder, at fagforeningen næsten altid taber kampen for overenskomst. Ny strategi Derfor har fagforeningerne skiftet strategi. De gennemanalyserer virksomheden, finder dens ømme punkter, inden de rejser krav om fagforening. De har helt styr på virksomhedens økonomi, og om der er lønmodtagerinvesteringer involveret, hvilket er meget almindeligt. Så presser man den til at acceptere en fair afstemning blandt de ansatte om overenskomst. Og når det er et frit valg, vinder fagforeningen altid, sagde de. Når først overenskomsten er vedtaget, er alle ansatte medlemmer. Analyse og politik Vi var meget imponerede over SEIUs analysearbejde. Blandt andet interesserer de sig også for den danske ATP Fond, som de tit støder ind i. Også deres politiske engagement, hvor de sætter mange midler ind på at påvirke de politiske processer, var imponerende. Det gælder specielt i valgkampen, men også i det daglige. Internationalt arbejdes i mere end ti lande. Blandet andet i Polen, Brasilien, Canada, Indien og andre landet, hvor de firmaer, de har overenskomst med i USA, også har interesser. Frem for alt var deres fokus på at afsætte midler til organisering inspirerende. De havde afsat 40 procent af de centrale midler og 20 procent af afdelingernes. Det betød en fundamental omlægning af deres arbejde fra at servicere til at organisere. Mange ting kan vi ikke overføre. Vi er i en anden situation. Men deres fokus må inspirere os til at sætte flere ressourcer ind på at være i direkte kontakt med vores medlemmer og tillidsfolk. Fra BJMF deltog formand Henrik Lippert sammen med blandt andre artiklens forfatter, som er formand for bygningsgruppen i Træ-Industri-Byg København. 10 Trekroner Nyt nr

11 Politik Er det DIN grundlov? Fagforeningen har støtter det initiativ, som Grundlovskomiteen 2003 har taget om Irak-krigen. I denne artikel forklarer komiteen nærmere om grundlaget for, at de 26 danskere, der har udtaget stævning mod statsministeren, mener, at Irak-krigen var i strid med Grundloven. Stævningen er efter 2½ år endnu ikke blevet behandlet. Det skyldes, at de 26 ikke har nogen interesse i sagen. Er De forvirret? Læs her! Af Eva Bertram I oktober 2005 afleverede 26 borgere en stævning mod statsminister Anders Fogh Rasmussen. De mente nemlig, at beslutningen om at sende landet i krig var en overtrædelse af to paragraffer i Grundloven ( 19 og 20, se faktaboks). Det er jo en temmelig heftig påstand. Man skulle tro, at Anders Fogh (og med ham regeringen og de 61 folketingsmedlemmer der stemte for krigsdeltagelsen) ville være mere end interesserede i at få behandlet sagen. Men kammeradvokaten, der optræder som statsministerens»forsvarer«, har krævet sagen afvist, fordi de 26 sagsøgere ikke har den nødvendige»retlige interesse«. Hvad er»retlig interesse«? Det er meget sjældent, at en konflikt ikke foregår mellem præcise og navngivne personer. Hvis du gokker mig i hovedet, er det mig og ingen anden, der står med smerten. Og hvis Grundloven: forklares i»lovbiblen«karnov på følgende måde:»efter at Danmark gennem internationale aftaler har afstået fra krig som middel for sin udenrigspolitik, kan anvendelse af militære magtmidler mod andre stater kun forekomme som forsvar mod angreb eller som deltagelse i sanktioner i overensstemmelse med De forenede Nationers pagt.«ingen af disse to betingelser var opfyldt, da Danmark gik med i USA s angrebskrig mod Irak. 20 handler om afgivelse af suverænitet. Ifølge sagsøgerne var Irak-krigen i modstrid med denne paragraf, fordi de danske myndigheder ikke uden videre kan afgive rådigheden over det danske militær til en amerikansk ledet militær alliance. jeg låner penge af dig uden at betale tilbage, er det dine og ikke din fætters lommer, der bliver tomme. Hvis du derfor vælger at hive mig i retten for at få pengene tilbage, vil retsvæsenet tilkende dig en såkaldt»retlig interesse«, som man kan forklare som systemets blåstempling af dig som sagsøger. Det lyder jo ganske forståeligt og logisk. Men hvad sker der i de som sagt sjældne tilfælde, hvor en handling rammer alle borgere i landet lige meget, som f.eks. krigen i Irak? Det kommer ikke dem ved! I april 2007 gav Østre Landsret overraskende kammeradvokaten medhold i, at sagsøgerne mangler den retlige interesse i en dom, der nu er anket til Højesteret. Denne domstol har før (1996) underkendt Landsretten i en lignende sag, og både sagsøgerne og deres folkelige bagland, Grundlovskomiteen har derfor tillid til, at den også vil gøre det i den nuværende sag. For hvis Østre Landsrets dom fik lov til at stå ved magt, så ville det betyde, at når en handling rammer alle borgere på samme måde, så har ingen af dem mulighed for at få handlingen vurderet ved en domstol! Viden er magt Denne retsstilling mener Grundlovskomiteen er dybt problematisk! Det er også vores indtryk, at det kun er meget få danskere, der har den ringeste anelse om, at det forholder sig sådan. Vi danskere har jo som regel tillid til, at vi er godt beskyttet mod overgreb fra magthaverne ja, vi tror måske ligefrem, vi har fået denne beskyttelse i vuggegave? Nogle vil mene, at sagen om grundlovsbruddet har mistet sin betydning, fordi de danske tropper er vendt hjem fra Irak. Men hvis det ikke bliver slået fast, at Grundlovens bestemmelser om krigsførelse står over Folketingets politikere, så kan det ske igen! Så kan et lille politisk flertal igen kaste os ud i en katastrofal og formålsløs krig. Også derfor er retssagen nødvendig, og vi opfordrer alle til at læse om sagen og tage stilling til, om de føler sig trygge ved en retsorden, der kan dømme borgerne»ude«i et så afgørende spørgsmål. Eva Bertram er medlem af Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irak-krigen og kan kontaktes på: Sundvænget 9, 2900 Hellerup. Tlf.: , Læs mere på www. gk2003.dk. Her kan du også se, hvordan du kan støtte retssagen og GK2003 s arbejde. Trekroner Nyt nr

12 Bedre service i ny frontenhed Fra den 28. april får du meget mere betjening for dine kontingentkroner. En forsøgsordning med en ny frontenhed i stuen skal giver dig bedre og hurtigere service. Af Søren Andersen Bestyrelsen har besluttet, at det skal være slut med ikke at kunne komme igennem på telefonerne og ikke at kunne finde rundt i vores dejlige hus i Trekronergade. Derfor er det vedtaget, at der skal oprettes en modtagelsesreception i stuen, en såkaldt frontenhed. Den skal tage sig af dig, uanset om du kommer ind fra gaden eller ringer. I receptionen vil du finde en repræsentant fra A-kassen, en fra kassererkontoret og en fra den faglige afdeling. Med andre ord vil alle afdelinger være repræsenteret. Fronten Frontenhedens daglige opgave bliver at sikre, at: opringninger til huset bliver taget første gang. Kan du ikke komme i kontakt med den, du skal tale med, sikrer frontenheden, at du får en aftale, så du ikke skal ringe forgæves mere. Vi har indrettet systemet således, at skulle det gå helt galt, vil dit opkald gå til en telefonsvarer. Her kan du så lægge dit navn og telefonnummer, så ringer vi dig op i løbet af dagen. alle, der kommer til Trekronergade, bliver mødt af kvalificerede medarbejdere, der er i stand til at hjælpe dig. Nogle problemer kan løses ved receptionen med det samme. Kan de ikke løses her og nu, sørger frontenheden for, at du bliver vist hen til en, der kan løse problemet. Eller at du får en aftale med den, du skal have hjælp fra. Service i stuen Det betyder, at du i stuen hurtigt kan betale kontingent, aflevere dagpengekort, blive tilmeldt dit jobcentret og mange andre ting, uden at du skal fare rundt i huset og ikke vide, hvor du skal hen. Har du ikke en aftale, eller ved du ikke hvem du skal tale med, så hjælper frontenheden dig straks. Åbningstider Frontenheden er åben hver mandag til torsdag fra kl. 8:00 til 16:00 og torsdag fra 08:00 til 17:00 samt fredag fra 8:00 til 12:00. Du kan godt komme ind i huset uden at have kontaktet frontheden først og også uden at have ringet direkte til den medarbejder, du har en aftale med eller bare ønsker at snakke med. Da frontenheden også skal hjælpe med at sikre, at medarbejderne kan nå at løse de opgaver, som medlemmer fordrer, vil der også være tidspunkter, hvor vi freder de valgte og ansatte, fordi de har opgaver, der skal løses eller holder frokost. I frokosten mellem kl. 12 og 13 kan du kun komme i kontakt med frontenheden. Socialrådgiverne og a-kassen For socialrådgivernes vedkommende vil du kunne ringe eller komme direkte til dem imellem kl. 09:00 og 12:00 hver dag undtagen onsdag, som bliver en lukkedag. Torsdag er der tillige åbent mellem kl. 13:00 og 17:00. Til gengæld kan frontenheden altid lave en aftale for dig. A-kassen vil have lukket hver onsdag hele dagen. Men som sagt er der en a-kassemedarbejder tilstede ved skranken. Hvis der afholdes møde i de enkelte afdelinger, kan det også godt være, at du i første omgang må få en aftale ved skranken om det, du er kommet for. I første omgang er der tale om et forsøg i perioden fra den 28. april til den 20. juni. Hvis det bliver en succes, fortsætter frontenheden selvfølgelig. Søren Andersen er a-kasseleder. 12 Trekroner Nyt nr

13 socialt nyt Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i juni 2004 aftale om kommunalreformen. Efter mere end et år med den nye organisering gør socialrådgiverne i fagforeningen status over situationen. Af Lene Nielsen og Maj Jensen Der er ikke tvivl om, at reformen har haft store konsekvenser for den beskæftigelsesmæssige og sociale indsats i kommunerne. Alle steder i landet er den statslige arbejdsformidling og den kommunale beskæftigelsesindsats flyttet sammen i en række fælles jobcentre. Alle borgere med behov for service og hjælp fra det offentlige beskæftigelsessystem skulle fra den 1. januar 2007 henvende sig i det lokale jobcenter. Tilbage i 2005 skrev ministeren om sine visioner:»et nyt Danmark tager form. Et Danmark hvor 98 stærkere kommuner og fem nye regioner kan levere en bedre service til borgerne. Og hvor den offentlige sektor mere end nogensinde er indrettet efter borgernes behov. Kort sagt er målet med kommunalreformen at skabe et nyt Danmark, hvor en stærk og fremtidssikret offentlig sektor løser opgaverne med høj kvalitet og så tæt på borgerne som muligt. Borgerne i Danmark skal opleve en endnu bedre og mere sammenhængende offentlig service «Det lød jo godt. Men hvordan er situationen så i dag? Når det gælder sygedagpenge og kontanthjælp samt revalidering, fleksjob mv., er kommunernes jobcentre ansvarlige. Vi er dagligt i kontakt med dem og må desværre konstatere, at samarbejdet er særdeles vanskeligt og forringet siden reformen. Vi møder mange medlemmer, som er dybt frustrerede over ikke at kunne finde rundt i det offentlige system, og som bliver dårligt behandlet i kommunen. Uoverskuelig opdeling Jobcentrene opsplitter beskæftigelse, økonomiske ydelser og sociale tilbud. Det er en vigtig årsag til, at det offentlige er blevet uoverskueligt. Mange har særdeles vanskeligt ved at finde og få den hjælp, de har krav på. Man skal ofte henvende sig i flere forskellige afdelinger, og hver gang møde en ny sagsbehandler. Tidligere var det som regel den samme sagsbehandler, der tog sig af f.eks. udbetaling og opfølgning i sygedagpengesagen, revalidering, støtte til alkoholbehandling, psykologbehandling osv. I dag skal man ofte rette henvendelse i forskellige afdelinger i kommunen og kan således have 4-5 forskellige sagsbehandlere. Vi oplever, at der mangler koordinering mellem afdelinger og forvaltninger, der skal hjælpe de sygemeldte eller socialt udsatte. Reformen har ydermere medført, at mange medarbejdere har forladt deres stilling i kommunen og jobcentrene. I nogle centre er der mange ubesatte stillinger. Der ansattes også i højere grad uuddannede som sagsbehandlere. Otteethalvt minut Hertil kommer, at både i forhold til den beskæftigelsesmæssige og den sociale indsats indføres der med VKO-flertal et utal af opstramninger, der betyder forringelser for de svage i samfundet. Der kommer stadig nye regler med strengere krav til dokumentation og kontrol. Klaus Hjort Frederiksen taler så meget om afbureaukratisering. Men arbejdet i kommunerne præges i dag af udfyldelse af skemaer, kontrolformularer, indberetninger i forskellige systemer osv. Det er kun få dage siden, at vi i medierne så disse problemer. F.eks at de kommunale sagsbehandlere kun bruger otte og et halvt minut i timen på at tale med borgerne. Det er ikke kun overskrifter. Vi oplever problemerne dagligt fra vore sygemeldte medlemmer. Der bliver ofte slet ikke foretaget opfølgning og samtaler i kommunen. Sagsbehandlerne mangler kendskab til loven, og der begås mange fejl i både sager og afgørelser. Ukorrekte afgørelser Vi møder mange, hvis sag er kørt af sporet og der træffes ukorrekte afgørelser. Det kan være medlemmer, der må vente uacceptabelt længe på sygedagpenge fra kommunen. Medlemmer, der ender på kontanthjælp eller helt mister deres forsørgelse på grund af mangelfuld opfølgning eller medlemmer, der uretmæssigt får afslag på revalidering, fleksjob og pension mv. Vi klager over både sagsbehandling og afgørelse. Heldigvis får vi medhold i mange sager og kommunens afgørelser ændres. Eller sagen sendes til fornyet behandling. Men desværre har det ofte store økonomiske og menneskelige omkostninger. Det kan tage måneder, før en sag er færdigbehandlet i ankesystemet. Så til Lars Løkke Rasmussen, Klaus Hjort og alle jeres venner fri os for jeres nye Danmark! Lene Nielsen og Maj Jensen er socialrådgivere i BJMF. Gode sygeråd Hvis du er på sygedagpenge, kontanthjælp eller har svært ved at klare dit arbejde og måske skal have omskoling eller fleksjob via kommunen, er her nogle råd: Er du langvarigt syg eller har svært ved at klare dit arbejde, f.eks. på grund af fysisk nedslidning eller psykiske problemer, kontakt BJMF s socialrådgiver så tidligt som muligt. Du har ret til en ordentlig samtale og rådgivning, når du henvender dig i jobcenteret eller kommunens andre afdelinger. Du har ret til at tage en bisidder med ved samtalen. Det anbefaler vi, at du gør. Forbered dig til samtalen ved evt at skrive. dine spørgsmål ned. Du har ret til aktindsigt i din sag. Du har ret til en begrundet skriftlig afgørelse Du kan klage over de fleste afgørelser. Der er dog frister. Du kan også klage over sagsbehandlingen. Svar altid på jobcenterets henvendelser til tiden. Hvis du udebliver uden afbud til en samtale på Jobcenteret, eller glemmer at indsende oplysningsskema eller lignende, risikerer du at miste retten til sygedagpenge uden mulighed for genoptagelse. Man kan ikke modtage sygedagpenge og samtidigt søge arbejde. Hvis du fortæller din sagsbehandler, at du søger arbejde, risikerer du, at sygedagpengene ophører. Du kan dog være delvist sygemeldt i en periode på sygedagpenge. Det skal godkendes af jobcenterets sagsbehandler. Trekroner Nyt nr

Tillykke du er fyret!

Tillykke du er fyret! Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf August 2008 Nr. 5 TEMA: BJMF og fremtiden For at bringe balance i økonomien skal der gennemføres en række

Læs mere

Kludestrammere og madkassemekanikere

Kludestrammere og madkassemekanikere Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf December 2008 Nr. 8 Feje eller forsvinde? Når der skal ryddes efter uroligheder, hvordan undgår fagforeningens

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2 TREKRONER NYT Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København Marts 2006 Nr. 2 Filmen knækkede ved total alkoholforbud læs side 6 Polske arbejdere holdt som slaver læs side 8 Fælles fodslag

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

maler nyt Juli 2007 nr. 3 Blokade gav resultat Side

maler nyt Juli 2007 nr. 3 Blokade gav resultat Side maler nyt Juli 2007 nr. 3 Blokade gav resultat Side 16-19 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou

Læs mere

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser No. 4 December 2008 Fagligt Alternativ Jubilæumsnummer DFF 25 år En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet:

Læs mere

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde MØLLE ALLÉ Nr. 7 november 2012 www.3f.dk/bjmf Fagforeningen samlet på Mølle Alle 26 i Valby fra 1. december side 8 Altaner er også tømrerarbejde Tunnelsyn hos Pihl Side 4-5 Dagpengefaldet Side 12-13 BJMF-generalforsamling

Læs mere

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Nr. 6 oktober 2012 www.3f.dk/bjmf Generalforsamling den 30. oktober kl. 17 side 11-14 Altaner er også tømrerarbejde Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Side 4-5 Metro-camp

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2008 Arvid er gået på pension side 7 2 TIB 9 NYT NR. 5 JUNI 2008 TIB-Nyt holder sommerferie Vi er tilbage med næste blad den 8.

Læs mere

Lønnedgang en farlig spiral. DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17

Lønnedgang en farlig spiral. DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17 FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 04 // 2012 Kød uden kød TEMA side 22-26 DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17 Lønnedgang en farlig spiral

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald MØLLE ALLÉ Nr. 8 december 2012 www.3f.dk/bjmf Husk! Vi er flyttet til Mølle Allé 26 i Valby den 1. december Altaner er også tømrerarbejde Byrenovering uden lærepladser Side 3 13 meter i frit fald Side

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007. Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium. Læs side 3

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007. Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium. Læs side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007 Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium Læs side 3 2 NR. 1 FEBRUAR 2007 AAA for bedre arbejdsmiljø Årsmøde og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Vind et hotelophold s. 5. Danmarks Frie Fagforening. Vi venter på dommen s. 3. En kølemontørs kølige oplevelse s.

Fagligt. Alternativ. Vind et hotelophold s. 5. Danmarks Frie Fagforening. Vi venter på dommen s. 3. En kølemontørs kølige oplevelse s. Fagligt No. 4 November 2005 Alternativ Vi venter på dommen s. 3 Vind et hotelophold s. 5 En kølemontørs kølige oplevelse s. 7 Idégrundlag... er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650).

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650). Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1 88. møde Onsdag den 4. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Græs er ikke bare græs

Græs er ikke bare græs NR. 3 JUNI 2 0 11 WWW.3F.DK/BJMF A-kassen samles i Trekronergade fra 1. august side 7 Altaner er også tømrerarbejde Græs er ikke bare græs På golfbanen i Dyrehaven kæler greenkeeperne for de mange baner

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 MARTS 2010 Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 2 MARTS 2010 Landsdækkende

Læs mere

Kom med arbejdspladserne

Kom med arbejdspladserne Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 4 April 2015 Kom med arbejdspladserne Arbejdsløse skal jages ud på arbejdspladser der ikke eksisterer n Det såkaldte Carsten Kochudvalg er fremkommet med en rapport

Læs mere

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller...

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller... FULD FART FREM Nr. 4 2007 3F Frederiksborg Dansk Byggeri lader sig udnytte Useriøse byggefirmaer som køber sig adgang til udenlandsk arbejdskraft og efterfølgende plat ved at melde sig ind i Dansk Byggeri

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere