Udenlandsk arbejdskraft og - underentreprenører. - en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenlandsk arbejdskraft og - underentreprenører. - en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer."

Transkript

1 Udenlandsk arbejdskraft og - - en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer. Dansk Byggeri har undersøgt sine medlemmers erfaringer med brug af udenlandsk arbejdskraft og udenlandske. Undersøgelsen er besvaret af 134 medlemsvirksomheder, som tilsammen repræsenterer ca. 7% af den samlede medlemslønsum i Dansk Byggeri. Undersøgelsen er gennemført elektronisk i perioden 5. februar til 9. marts Respondenterne er pænt fordelt på landets 5 regioner, om end der er en svag overrepræsentation med hensyn til Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Udenlandsk arbejdskraft Spørgsmål 1 Har virksomheden haft udenlandsk arbejdskraft ansat i 2006? Ja Nej

2 Spørgsmål 1A HVIS NEJ i SPG. 1 Har virksomheden forsøgt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft i 2006? Ja Nej Følgende kommentarer er givet blandt de virksomheder, som har forsøgt; Vi har haft lejet udenlandske arbejdere ind. Vi har haft udenlandske arbejdere, men de har ikke været ansat hos os, men i et bureau. Følgende kommentarer er givet blandt de virksomheder, som IKKE har forsøgt; Vi bruger kun UE. Der har ikke været behov. Ingen interesse. Det er min klare opfattelse at ansættelse af udenlandsk arbejdskraft er en MEGET dårlig ide. Vi har de medarbejdere vi skal bruge ( vi udvider ikke personale ). Har kunnet skaffe lejede tømrer lokalt. Spørgsmål 1B HVIS JA i SPG. 1A Hvilke kanaler anvendte virksomheden i forsøget på at rekruttere den udenlandske arbejdskraft? Vikarbureau Dansk Byggeri Selv til udland EURES AF A-kasser/fagforening Mund-til-mund Avisannoncer af 18

3 Spørgsmål 2 HVIS JA i SPG. 1 Hvor længe var den udenlandske arbejdskraft ansat? Under 1 måned 2-6 måneder Over 6 måneder Andet Anm.: Tallene i figuren summerer ikke til 10, da flere virksomheder har haft flere udenlandsk arbejdere ansat af forskellig varighed. Følgende kommentarer er givet; Har ca. 10 tyskere ansat, den første begyndte personer [ansat over 6 måneder]. De første startede i løbet af efteråret 2006 [ansat 2-6 måneder]. Ca. 25 personer fra Sverige [ansat over 6 måneder]. Ca. 10 personer [ansat over 6 måneder]. Selvstændige med dansk SE nummer [ansat over 6 måneder]. Polakker; 1 stk. over 6 mdr. og 1 stk. under 6 mdr. 2 medarb. [ansat over 6 måneder]. Vi havde i første omgang indlejet op til 6 tyske malere igennem et dansk bureau men efter 4 måneder kunne vi se, at dette var for dyrt, så vi valgte at få jer til at hjælpe med at få fat i 3 tyske malere direkte men da det var meget unge mennesker kunne de ikke rigtig takle det med at arbejde ude så efter 3 måneder blev vi enige om, at de fratrådte men jeg havde da skaffet dem andet arbejde ved en malermester i Hobro. Vi har her i 2007 ansat en fra Rumænien, da vi er forhåndsgodkendt, og da han er bosiddende i Danmark fungerer dette ganske udmærket, og vi påtænker, at hvis der viser sig behov for yderlig arbejdskraft, og vi ikke kan få dansk, mener vore danske medarbejdere, at vi skal have flere fra udlandet frem for at de skal knokle. 1 mand ansat i 11 uger fra bureau, 2 mand ansat i 3 uger fra bureau. 1 tømrer fra Island [ansat under 1 måned]. 2 personer under en måned - 2 personer over 6 måneder alle i forsat ansættelse d.d. 3 personer ansat og 8-10 gennem et bureau [ansat 2-6 måneder]. 3 murersvende [ansat 2-6 måneder]. 2 [ansat over 6 måneder]. Har haft tysk arbejdskraft siden d [ansat over 6 måneder]. 3 personer [ansat 2-6 måneder]. Startet med 3 så 5 og nu har jeg inden for 2 uger ca. 50 i alt. [ansat over 6 måneder]. Gennem vikarbureau [ansat 2-6 måneder]. 3 af 18

4 Spørgsmål 3 HVIS JA i SPG. 1 Hvilke(t) land(e) var den udenlandske arbejdskraft rekrutteret fra? Tyskland Polen Letland Litauen Andet Anm.: Tallene i figuren summerer ikke til 10, da flere virksomheder har haft flere udenlandsk arbejdere af forskellig nationalitet ansat. Kategorien Andet dækker over; Sverige og Island. Spørgsmål 4 HVIS JA i SPG. 1 Var den udenlandske arbejdskraft direkte ansat eller indlejet via et vikarbureau? Direkte ansat Indlejet via et vikarbureau Følgende kommentarer er givet af virksomheder, som har afkrydset Direkte ansat ; Vi har også haft personer ind via vikarbureau. Da BMK er et svensk firma, ansatte BMK svenske til at udføre jobbet. Ca. 5 personer hvor vi har rekuteret tyske firmaer (deres ansatte) og ca. 5 personer direkte ansat hos os (som vort danske personale) De pågældende er ansat via en tysk underentreprenør. 1 stk. direkte og 1 stk. gennem vikarbereau. Søgt på nettet i Tyskland. Følgende kommentarer er givet af virksomheder, som har afkrydset Indlejet via et vikarbureau ; + 1 enkelt selvstændig firma, mester selv + 3 svende. Både indlejet og direkte ansat (aldrig mere indlejet da dette er meget dyrt). 4 af 18

5 Spørgsmål 4A HVIS Indlejet via et vikarbureau i SPG. 4 Var det et dansk eller udenlandsk vikarbureau, der hjalp med at skaffe den udenlandske arbejdskraft? Dansk vikarbureau Udenlandsk vikarbureau Spørgsmål 5 HVIS JA i SPG. 4 På hvilket sprog kommunikerede virksomheden med de(n) udenlandske arbejdere? Dansk Engelsk Tysk Polsk Litausk Lettisk Andet Anm.: Kategorien Andet dækker over; svensk og gennem udlejningsbureau der stillede en tysktalende tolk til rådighed. 5 af 18

6 Spørgsmål 6 HVIS JA i SPG. 1 Hvilken jobfunktion udførte de(n) udenlandske arbejdere? Nedenfor er angivet hver enkelt virksomheds svar, dog samlet steder hvor angivelserne har været helt identiske i så tilfælde er det skrevet som [angivet af xx virksomheder]. Faglært malerarbejde [angivet af 3 virksomheder]. Maler og servicearbejder (murer, tømrer, arbejdsmand, flisemurer ) - Ikke alle er faglærte. Ufaglærte malere. Faglært tømrer/tømrerarbejde [angivet af 4 virksomheder]. Tømrer og snedkerarbejder Faglært. Tømrer [angivet af 2 virksomheder]. Tømrere og brolæggere. Tømrer og murer. Tømrer - murer betonarbejder. Faglært murerarbejde [angivet af 2 virksomheder]. Faglærte murersvende (8 stk). Murerarbejde. Murer, arbejdsmand, tagdækker. Murerarbejde og jord & beton. De udfører murerarbejde og så vidt vides udlært murer. Faglært, siger de. Men det kan vi aldrig kontrollere. Flisemurer. Gipsvægge. Jord, beton og murer. kabelarbejde, beton, blik og rør. Lagerarbejde. Det var lovet der kom 3 mand der kunne mure, men det var kun to af dem der var murere 1 stk. som arbejdsmand og 1 stk. som snedkersvend. De personer som er direkte ansat som medarbejdere i vor virksomhed er ufaglært (ikke faglærte inden for vor branche) de tyske virksomheder som arbejder for os har lavet den samme slags arbejde i tyskland. Nedgravning af el-kabler og fiberrør for DONG ENERGY. Opmuring af skalmur m.m. - Faglærte murere. Skalmuring, som faglærte. Betonarbejde. Pudsarbejde som faglærte. stilladsmontører med uddannelsesbeviser fra Polen. Ufaglært arbejdskraft (håndmænd). Vi har brugt udenlandske underentr. til især kabelarbejde. Ufaglærte, div. arbejdsopgaver i træindustriel produktion (samling, pudsning, maling). 6 af 18

7 Spørgsmål 7 HVIS JA i SPG. 1 Hvad var/er det vanskeligste ved at have udenlandske medarbejdere? Virksomheden har angivet hvor vanskeligt den oplevede det var med hensyn til de nedenstående områder, hvor 1 er "meget vanskeligt" og 5 er "slet ikke vanskeligt" Gennemsnitlig Meget vanskeligt Vanskeligt Neutral Lidt vanskeligt Slet ikke vanskeligt vurdering Sprogproblemer 10,8% 21,6% 37,8% 16,2% 13,5% 3,0 Manglende kvalifikationer 2,7% 5,4% 29,7% 43,2% 18,9% 3,7 Mentalitetsforskelle 2,7% 16,2% 29,7% 24,3% 27, 3,6 Indkvartering 8,1% 2,7% 18,9% 21,6% 48,6% 4,0 Arbejdstider 8,1% 16,2% 10,8% 32,4% 32,4% 3,6 Papirarbejde ved ansættelse 10,8% 27, 24,3% 21,6% 16,2% 3,1 Danske myndigheders sagsbehandling 13,5% 16,2% 24,3% 21,6% 24,3% 3,3 Skatteregler 8,1% 18,9% 21,6% 24,3% 27, 3,4 Fagforeningerne 5,4% 13,5% 27, 24,3% 29,7% 3,6 Overenskomstregler 0, 10,8% 24,3% 27, 37,8% 3,9 Omgang med danske medarbejdere 2,7% 10,8% 24,3% 43,2% 18,9% 3,6 Daglig ledelse og instrukser 5,4% 13,5% 27, 43,2% 10,8% 3,4 Hvis man tager udgangspunkt i den gennemsnitlige vurdering, kan man se, at det der tilsyneladende volder størst problemer, er sprogproblemer med en gennemsnitlig vurdering på 3,0, mens indkvarteringen skaber de mindste problemer (4,0 i gennemsnitlig vurdering). Dermed indikerer undersøgelsens resultater, at virksomhederne ikke oplever de store vanskeligheder i forbindelse med brugen af udenlandsk arbejdskraft, idet ingen af de gennemsnitlige vurderinger når under 3,0, der er den neutrale vurdering. Følgende kommentarer er givet til ovenstående spørgsmål; Vi været meget positivt overrasket over de tyske medarbejderes faglige kunnen. De har hele vejen vist positiv holdning. Der mangler regelsæt vedr. skat så man kan oplyse så præcist som muligt hvad nettoløn vil være. Problemer med, at danske personer "angav" firmaet uden grund. Men det blev bragt i orden på mæglingsmøde. Men folk har en underlig holdning til udenlandsk arbejdskraft. De er bestemt ikke dårligere end de danske. Snarere tværtimod. Det tager længere tid mht. information vedr. konstruktionsforklaringer mm. Med hensyn direkte ansatte kan det være et stort problem at få dem til at forstå arbejdstider når de samtidig gerne vil hjem torsdag middag. Sproget er det største problem når man ikke selv er god til sproget det er svært at forklarer detaljer eller hvordan man vil have det, og man skal være der hele tiden. Vi synes, at det var mest træls, var alle de formularer, der skulle udfyldes fra Tyskland. Skatteregler = ekstremt vanskelige. Ingen problemer med myndigheder da de var lejet/ har selv ansat dem d Sygesikringskort var det mest bureaukratiske, da det ikke har permanent adresse i Danmark. De er ansat på DK OK og skal selv sørge for bopæl som øvrige medarbejdere. Indkvartering har været et stort problem som jeg først rigtigt har fået løst nu efter 10md. Der er mange problemer på pladser med dansker som altid giver polakker skylden for alt, som med tiden gør polakkerne meget sure, så har jeg haft mange problemer med at alle tror jeg er en platugle når jeg har polakker ansat. 7 af 18

8 Spørgsmål 8 BESVARES AF ALLE Forventer virksomheden at beskæftige udenlandsk rekrutteret arbejdskraft i 2007? Ja Nej Spørgsmål 9 HVIS JA I SPG. 8 Hvor mange udenlandsk rekrutterede arbejdere forventer virksomheden at beskæftige i 2007? Under 5 personer 5-10 personer Over 10 personer Anm: Spændet mellem det mindste og det højeste antal udenlandsk rekrutterede personer virksomhederne forventer at beskæftige i 2007, går fra 1-2 personer til 100 personer. 8 af 18

9 Spørgsmål 10 HVIS JA I SPG. 8 Inden for hvilke(t) fagområder forventer virksomheden at beskæftige udenlandsk arbejdskraft? Faglært generelt [angivet af 2 virksomheder] Faglærte på deres områder. Ufaglært generel. Ufaglært til forefaldende renoveringsarbejde, faglært til malerarbejde. Faglært malerarbejde. Bygningsmaler. Malere, ufaglært og faglært. Maler - Tømrer Murer [angivet af 2 virksomheder]. Faglært tømrer [angivet af 2 virksomheder]. Tømrer. Faglærte tømrere/ snedkere. Tømrer og snedkerarbejder [angivet af 3 virksomheder]. Tømrere, betonfolk, murere [angivet af 2 virksomheder]. Tømrer, beton, murer og tømrer - samt ufaglærte. Tømrer / snedker - faglært og ufaglært. Tømrer og murer faglærte. Murer og tømrer. Murer (faglært) [angivet af 4 virksomheder]. Murer [angivet af 5 virksomheder]. De samme 2 til murerarbejde Murerarbejde & jord & beton Anlægsarbejder [angivet af 2 virksomheder]. Jord beton kloak. Jord, beton, murer. Jord-, kloak og beton ufaglærte. "INDUSREILAKERING, MASKINSNEDKERE/MØBELSNEDKERE" Kabelnedlægning - her er det måske mindre væsentlig at man er faglært!!! Montering altaner, faglært. Gipsvægge, lofter og tagarbejde. Glas/alu/stål montage. Stilladsmontage. Træindustri, pakkeri og lager - ufaglært eller faglært. 9 af 18

10 Spørgsmål 11 HVIS JA I SPG. 8 Er der specielle kvalifikationer, virksomheden godt kunne tænke sig, den udenlandske arbejdskraft blev forsynet med? Nej [angivet af 11 virksomheder]. Engelsk talende. Minimum engelsk tale. Et bedre kendskab til engelsk. Bedre sprogkundskaber (evt. engelsk). Sprogkundskaber [angivet af 11 virksomheder]. Bedre sprogkundskaber - nogle af dem er også for langsomme til deres arbejde. De har behov for et højere arbejdstempo - således de også vil kunne arbejde på akkord. At de kunne tale og forstå dansk bedre. Nødtørftigt dansk. Bedre sprogkundskaber f.s.v. angår dansk ville være ønskeligt. Et bedre kendskab til dansk sprog således at de bedre kan begå sig på danske pladser og som minimum kørekort da vi er en lille virksomhed der arbejder over et bredt geografisk område. Det er lettere at kommunikere på dansk, men det går med tysk og engelsk. Sprog fra begge parter, fagligt er de tyske murer udmærkede men de er specialiseret enten kun i fliser, puds eller murerarbejde de er ikke bredt uddannet som de danske murer. I forhold til øvrige medarbejdere vil det være rart hvis de kunne dansk. Vi er kun to i firmaet som taler godt nok tysk til instruktion etc. Mere dansk og faglig indsigt i dansk byggeskik. Gode sprogkundskaber og indsigt i danske standarder. Ja både sprogkundskaber og faglig indsigt - det kunne være rart. Sprog og oplæring i den danske arbejdsmentalitet. Sprogkundskaber, faglig viden. - [angivet af 4 virksomheder] Mere faglig indsigt, ansvarsbevidsthed. Relevante stillads og stigekurser samt alm. dansk ret (arbejdstilsynet). Regnekundskab bestående af opmåling og tællefærdighed - evt. truckkort. 10 af 18

11 Udenlandske Spørgsmål 12 BESVARES AF ALLE Har virksomheden brugt udenlandske i 2006? Ja Nej Spørgsmål 13 HVIS JA I SPG. 12 Hvilke(t) land(e) kom de(n) udenlandske underentreprenør(er) fra? Tyskland Polen Letland Litauen Andet Anm.: Tallene i figuren summerer ikke til 10, da flere virksomheder har haft flere udenlandske arbejdere af forskellig nationalitet ansat. Kategorien Andet dækker over; Sverige og Grønland. 11 af 18

12 Spørgsmål 14 HVIS JA I SPG. 12 Blev underentreprenøren medlem af Dansk Byggeri? Ja Indgik tiltrædelsesok Nej Ved ikke Spørgsmål 15 HVIS JA I SPG. 12 Var underentreprenøren på forhånd bekendt med de danske overenskomster? Ja Nej Ved ikke 12 af 18

13 Spørgsmål 16 HVIS JA I SPG. 12 Mener du, at det vil være en god idé, hvis Dansk Byggeri sammen med virksomheden på forhånd kunne informere den udenlandske underentreprenør om forholdene i Danmark? Ja Nej Følgende kommentarer er givet af virksomheder, som har afkrydset Ja til ovenstående; Endvidere skal Dansk Byggeri lægge pres på myndighederne for at mindske bureaukratiet - 7E bl.a.. Ja generelt ville det måske være en fordel - for alle, men i vort tilfælde bor vi kun 4 km fra den Tyske grænse og vore er bekendte med papirgangen her, ellers taler vi om det og hjælpes ad med at få det i orden. Lige meget hvem man snakker med, kommer der altid en personlig mening om hvordan papirerne skal skrives, samt tolkning af regler. Man aner reelt ikke hvordan reglerne er på området. Det kræver utrolig meget af virksomheden at sætte sig ind i forholdene på området. 13 af 18

14 Spørgsmål 17 HVIS JA I SPG. 12 Havde virksomheden problemer med den skærpede indberetningspligt til SKAT? Ja Nej Vi har ikke kendt til det Følgende kommentarer er givet af virksomheder, som har afkrydset Ja til ovenstående; Administrativt håbløst og umuligt. Vi venter stadig på svar fra skat, da ansøgning af SE nr. har været frem og tilbage mellem virksom- på indberetningen når folk arbejder på timebetaling (Flabet heden, mig og Skat. Man har ingen løsning behandling). Følgende kommentarer er givet af virksomheder, som har afkrydset Nej til ovenstående; Men vi blev først bekendt med dette da vi meldte os ind i Dansk Byggeri. På forhånd virkede det uoverskueligt, men da vi fandt ud af det var det enkelt. Følgende kommentarer er givet af virksomheder, som har afkrydset Ved ikke til ovenstående; Der mangler regelsæt ved fast ansatte for oplysning af nettoløn til medarbejder. De vi har samarbejde med har dansk CVR-nr. og vi indbetaler momsen for dem her i Danmark - vi kender ikke noget til den ovennævnte indberetning! Spørgsmål 18 HVIS JA I SPG. 12 Kunne underentreprenøren forstå de danske momsregler? Ja Nej Ved ikke af 18

15 Ja Nej Spørgsmål 19 HVIS JA I SPG. 12 Var der problemer med at håndtere danske regler, f.eks. arbejdsmiljø- og sikkerhedsreg- ler? Spørgsmål 20 HVIS JA I SPG. 19 Hvilke regler havde de(n) udenlandske stå/håndhæve? underentreprenør(er) svært ved at for Skatteregler Sikkerhedsregler OK-regler Andet Anm.: Tallene i figuren summerer ikke til 10, da flere virksomheder har oplevet at den udenlandske underentreprenør har haft svært ved at forstå flere regler. Kategorien Andet dækker over følgende kommentar; Vores kendte ikke til de danske regler, så vi var nok lidt på herrens mark 15 af 18

16 Spørgsmål 21 HVIS JA I SPG. 12 På hvilket sprog blev byggeprocessen ledet? Dansk Engelsk Tysk Polsk Litausk Lettisk Andet Anm.: Tallene i figuren summerer ikke til 10, da flere virksomheder har brugt flere udenlandske underentreprenør, og Spørgsmål 22 HVIS JA I SPG. 12 Hvad var/er det vanskeligste ved at entrere med en udenlandsk underentreprenør? Virksomheden har angivet, hvor vanskeligt den oplevede det var, med hensyn til de nedenstående områder, hvor 1 er "meget vanskeligt" og 5 er "slet ikke vanskeligt". dermed kommunikerede på flere sprog. Kategorien Andet dækker over; Blanding af dansk, engelsk og tysk og Fingersprog Gennemsnitlig Meget vanskeligt Vanskeligt Neutral Lidt vanskeligt Slet ikke vanskeligt vurdering Sprogproblemer 11,1% 11,1% 33,3% 33,3% 11,1% 3,2 Manglende kvalifikationer 0, 11,1% 27,8% 55,6% 5,6% 3,6 Mentalitetsforskelle 11,1% 22,2% 44,4% 22,2% 0, 2,8 Indkvartering 5,6% 11,1% 38,9% 16,7% 27,8% 3,5 Arbejdstider 11,1% 16,7% 27,8% 27,8% 16,7% 3,2 Papirarbejde i forbindelse med entreprisekontrakt 16,7% 22,2% 33,3% 22,2% 5,6% 2,8 Papirarbejde under byggeprocessen 11,1% 22,2% 33,3% 27,8% 5,6% 2,9 Danske myndigheders sagsbehandling 16,7% 5,6% 33,3% 38,9% 5,6% 3,1 Skatteregler 5,6% 11,1% 50, 22,2% 11,1% 3,2 Fagforeningerne 11,1% 11,1% 27,8% 44,4% 5,6% 3,2 Overenskomstregler 5,6% 11,1% 33,3% 44,4% 5,6% 3,3 Omgang mellem de danske og udenlandske folk på byggepladsen 11,1% 16,7% 33,3% 33,3% 5,6% 3,1 Overholdelse af arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler 5,6% 33,3% 33,3% 27,8% 0, 2,8 Af den gennemsnitlige vurdering, kan man se, at det der tilsyneladende volder størst problemer, er mentalitetsforskelle, papirarbejde i forbindelse med entreprisekontrakt og overholdelse af arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler, som alle får en gennemsnitlig vurdering på 2,8. Mindst problemer volder kvalifikationerne, som får en gennemsnitlig vurdering på 3,6. Følgende kommentarer er givet til ovenstående spørgsmål; Vore har deres/deres personales fagforening i Tyskland! Mentalitetsforskel. Det er svært at få klar besked fra de offentlige myndigheder på de respektive punkter. 16 af 18

17 Spørgsmål 23 BESVARES AF ALLE Forventer virksomheden, at anvende udenlandsk(e) underentreprenør(er) i 2007? Ja Nej Spørgsmål 24 HVIS JA I SPG. 23 Inden for hvilke(t) fag forventer virksomheden at anvende udenlandsk(e) underentreprenør(er)? Anlægsarbejde [angivet af 2 virksomheder]. Kabellægning/arbejde. Murer/murerarbejde [angivet af 4 virksomheder]. Murer, beton tømrer. Endnu ikke sikkert, men måske murer. Tømrer og murer [angivet af 2 virksomheder]. Tømrer [angivet af 3 virksomheder]. Tømrer og snedkerarbejder. Tømrer og forskalling. Træindustri, pakkeri og lager. Tyske udlejningsbureauer af stilladsmontører. Montering altaner. Pudsarbejde, skalmuring, betonarbejde. Forskellige fagområder. 17 af 18

18 Spørgsmål 25 HVIS JA I SPG. 23 Er der en særlig tid på året, virksomheden forventer at skulle anvende de(n) udenlandske underentreprenør(er)? I løbet af foråret I løbet af sommeren I løbet af efteråret I løbet af vinteren Hele året Anm.: Tallene i figuren summerer ikke til 10, da flere virksomheder forventer at bruge udenlandske underentreprenør på flere forskellige tider af året. Spørgsmål 26 HVIS JA I SPG. 23 Var virksomheden bekendt med, at Dansk Byggeri via sine kontakter til søsterorganisationer kan være behjælpelig med at skabe kontakt til i udlandet? Ja Nej 18 af 18

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

IDA Arbejdsmiljø Interessegruppe for arbejdsmiljøkoordinatorer

IDA Arbejdsmiljø Interessegruppe for arbejdsmiljøkoordinatorer IDA Arbejdsmiljø Interessegruppe for arbejdsmiljøkoordinatorer Netværksmøde den 11. marts 2015 hos Bam-bus Dagsorden 1. Velkommen 2. Udlændinge i byggeriet v. Anders, Bam-bus 3. Praktiske erfaringer v.

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 29 Mødedato 24.07.2012, 09.30 Sted Byggepladsen Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Odense, d. 23. januar 2009 ANSØGNINGSSKEMA. Navn. Dato. Søger stilling som

Odense, d. 23. januar 2009 ANSØGNINGSSKEMA. Navn. Dato. Søger stilling som ANSØGNINGSSKEMA Navn Dato Søger stilling som Tak for din henvendelse til Riegens AS. Riegens AS har domicil i Odense og er en af de førende virksomheder inden for design, udvikling og produktion af lysarmaturer

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

JKS a/s Ringkøbing 96 750 750

JKS a/s Ringkøbing 96 750 750 Udenlandsk arbejdskraft til Silkeborg Onsdag, 12. december 2007 Sådan hjælper vi virksomheder med udenlandsk arbejdskraft. Udlandschef Carsten S. Asmussen JKS historie (JKS = oprindeligt Johannes Kristensens

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning 26. november 2011 Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab som er beliggende i centrum af København. Vi har erfaring tilbage fra år 2005 med at

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri

Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri Foto: Brian Berg Overhængende fare for ulykker, underbetaling, kritisable boligforhold, vold, trusler og sexchikane er nogle af de ting, man må leve

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

www.jtbyg.dk Aut. kloakmester Entreprenør Murer Snedker Tømrer Maler Bornholms plastværft Aut. kloakmester Entreprenør Murer Snedker Tømrer Maler

www.jtbyg.dk Aut. kloakmester Entreprenør Murer Snedker Tømrer Maler Bornholms plastværft Aut. kloakmester Entreprenør Murer Snedker Tømrer Maler Bornholms plastværft Bornholms Plastværft er en afdeling af JT Byg ApS. Værftet udfører alle former for arbejder på erhvervsfartøjer samt på private lystbåde. Vi påtager os traditionelle bådebyggeropgaver

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Oversigt over høringssvar

Oversigt over høringssvar 23. oktober 2014 Oversigt over høringssvar Emne Fagområder Frederikhavn Kommunes præsenterede forslag EL-arbejder, herunder svagstrøm og IT-kabling Glarmesterarbejder Guldbelægning, herunder linoleumog

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Succes i samarbejdet med østeuropæiske medarbejdere V. Kestutis Bielskis og Claus Quiding TEMAER Hvorfor må vi stå her? Hvad har østeuropæerne med i rygsækken? Hvorfor ansætte en østeuropæer? Hvordan kommunikerer

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada NB: Inden du udfylder ansøgningen, bør du læse vejledningen grundigt igennem. Fulde navn: Cpr.nr.: Adresse: Postnr., by: e-mail: Mobiltelefonnr.:

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada NB: Inden du udfylder ansøgningen, bør du læse vejledningen grundigt igennem. Fulde navn: Cpr.nr.: Adresse: Postnr., by: e-mail: Mobiltelefonnr.:

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Anmodning om bindende svar

Anmodning om bindende svar Anmodning om bindende svar Dette dokument er bygget op, så de oplysninger, der sættes ind i dokumentet, umiddelbart kan indgå i sagsfremstillingen. Indholdsfortegnelse: Dato for indsendelse af anmodningen

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere