Udenlandsk arbejdskraft og - underentreprenører. - en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenlandsk arbejdskraft og - underentreprenører. - en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer."

Transkript

1 Udenlandsk arbejdskraft og - - en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer. Dansk Byggeri har undersøgt sine medlemmers erfaringer med brug af udenlandsk arbejdskraft og udenlandske. Undersøgelsen er besvaret af 134 medlemsvirksomheder, som tilsammen repræsenterer ca. 7% af den samlede medlemslønsum i Dansk Byggeri. Undersøgelsen er gennemført elektronisk i perioden 5. februar til 9. marts Respondenterne er pænt fordelt på landets 5 regioner, om end der er en svag overrepræsentation med hensyn til Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Udenlandsk arbejdskraft Spørgsmål 1 Har virksomheden haft udenlandsk arbejdskraft ansat i 2006? Ja Nej

2 Spørgsmål 1A HVIS NEJ i SPG. 1 Har virksomheden forsøgt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft i 2006? Ja Nej Følgende kommentarer er givet blandt de virksomheder, som har forsøgt; Vi har haft lejet udenlandske arbejdere ind. Vi har haft udenlandske arbejdere, men de har ikke været ansat hos os, men i et bureau. Følgende kommentarer er givet blandt de virksomheder, som IKKE har forsøgt; Vi bruger kun UE. Der har ikke været behov. Ingen interesse. Det er min klare opfattelse at ansættelse af udenlandsk arbejdskraft er en MEGET dårlig ide. Vi har de medarbejdere vi skal bruge ( vi udvider ikke personale ). Har kunnet skaffe lejede tømrer lokalt. Spørgsmål 1B HVIS JA i SPG. 1A Hvilke kanaler anvendte virksomheden i forsøget på at rekruttere den udenlandske arbejdskraft? Vikarbureau Dansk Byggeri Selv til udland EURES AF A-kasser/fagforening Mund-til-mund Avisannoncer af 18

3 Spørgsmål 2 HVIS JA i SPG. 1 Hvor længe var den udenlandske arbejdskraft ansat? Under 1 måned 2-6 måneder Over 6 måneder Andet Anm.: Tallene i figuren summerer ikke til 10, da flere virksomheder har haft flere udenlandsk arbejdere ansat af forskellig varighed. Følgende kommentarer er givet; Har ca. 10 tyskere ansat, den første begyndte personer [ansat over 6 måneder]. De første startede i løbet af efteråret 2006 [ansat 2-6 måneder]. Ca. 25 personer fra Sverige [ansat over 6 måneder]. Ca. 10 personer [ansat over 6 måneder]. Selvstændige med dansk SE nummer [ansat over 6 måneder]. Polakker; 1 stk. over 6 mdr. og 1 stk. under 6 mdr. 2 medarb. [ansat over 6 måneder]. Vi havde i første omgang indlejet op til 6 tyske malere igennem et dansk bureau men efter 4 måneder kunne vi se, at dette var for dyrt, så vi valgte at få jer til at hjælpe med at få fat i 3 tyske malere direkte men da det var meget unge mennesker kunne de ikke rigtig takle det med at arbejde ude så efter 3 måneder blev vi enige om, at de fratrådte men jeg havde da skaffet dem andet arbejde ved en malermester i Hobro. Vi har her i 2007 ansat en fra Rumænien, da vi er forhåndsgodkendt, og da han er bosiddende i Danmark fungerer dette ganske udmærket, og vi påtænker, at hvis der viser sig behov for yderlig arbejdskraft, og vi ikke kan få dansk, mener vore danske medarbejdere, at vi skal have flere fra udlandet frem for at de skal knokle. 1 mand ansat i 11 uger fra bureau, 2 mand ansat i 3 uger fra bureau. 1 tømrer fra Island [ansat under 1 måned]. 2 personer under en måned - 2 personer over 6 måneder alle i forsat ansættelse d.d. 3 personer ansat og 8-10 gennem et bureau [ansat 2-6 måneder]. 3 murersvende [ansat 2-6 måneder]. 2 [ansat over 6 måneder]. Har haft tysk arbejdskraft siden d [ansat over 6 måneder]. 3 personer [ansat 2-6 måneder]. Startet med 3 så 5 og nu har jeg inden for 2 uger ca. 50 i alt. [ansat over 6 måneder]. Gennem vikarbureau [ansat 2-6 måneder]. 3 af 18

4 Spørgsmål 3 HVIS JA i SPG. 1 Hvilke(t) land(e) var den udenlandske arbejdskraft rekrutteret fra? Tyskland Polen Letland Litauen Andet Anm.: Tallene i figuren summerer ikke til 10, da flere virksomheder har haft flere udenlandsk arbejdere af forskellig nationalitet ansat. Kategorien Andet dækker over; Sverige og Island. Spørgsmål 4 HVIS JA i SPG. 1 Var den udenlandske arbejdskraft direkte ansat eller indlejet via et vikarbureau? Direkte ansat Indlejet via et vikarbureau Følgende kommentarer er givet af virksomheder, som har afkrydset Direkte ansat ; Vi har også haft personer ind via vikarbureau. Da BMK er et svensk firma, ansatte BMK svenske til at udføre jobbet. Ca. 5 personer hvor vi har rekuteret tyske firmaer (deres ansatte) og ca. 5 personer direkte ansat hos os (som vort danske personale) De pågældende er ansat via en tysk underentreprenør. 1 stk. direkte og 1 stk. gennem vikarbereau. Søgt på nettet i Tyskland. Følgende kommentarer er givet af virksomheder, som har afkrydset Indlejet via et vikarbureau ; + 1 enkelt selvstændig firma, mester selv + 3 svende. Både indlejet og direkte ansat (aldrig mere indlejet da dette er meget dyrt). 4 af 18

5 Spørgsmål 4A HVIS Indlejet via et vikarbureau i SPG. 4 Var det et dansk eller udenlandsk vikarbureau, der hjalp med at skaffe den udenlandske arbejdskraft? Dansk vikarbureau Udenlandsk vikarbureau Spørgsmål 5 HVIS JA i SPG. 4 På hvilket sprog kommunikerede virksomheden med de(n) udenlandske arbejdere? Dansk Engelsk Tysk Polsk Litausk Lettisk Andet Anm.: Kategorien Andet dækker over; svensk og gennem udlejningsbureau der stillede en tysktalende tolk til rådighed. 5 af 18

6 Spørgsmål 6 HVIS JA i SPG. 1 Hvilken jobfunktion udførte de(n) udenlandske arbejdere? Nedenfor er angivet hver enkelt virksomheds svar, dog samlet steder hvor angivelserne har været helt identiske i så tilfælde er det skrevet som [angivet af xx virksomheder]. Faglært malerarbejde [angivet af 3 virksomheder]. Maler og servicearbejder (murer, tømrer, arbejdsmand, flisemurer ) - Ikke alle er faglærte. Ufaglærte malere. Faglært tømrer/tømrerarbejde [angivet af 4 virksomheder]. Tømrer og snedkerarbejder Faglært. Tømrer [angivet af 2 virksomheder]. Tømrere og brolæggere. Tømrer og murer. Tømrer - murer betonarbejder. Faglært murerarbejde [angivet af 2 virksomheder]. Faglærte murersvende (8 stk). Murerarbejde. Murer, arbejdsmand, tagdækker. Murerarbejde og jord & beton. De udfører murerarbejde og så vidt vides udlært murer. Faglært, siger de. Men det kan vi aldrig kontrollere. Flisemurer. Gipsvægge. Jord, beton og murer. kabelarbejde, beton, blik og rør. Lagerarbejde. Det var lovet der kom 3 mand der kunne mure, men det var kun to af dem der var murere 1 stk. som arbejdsmand og 1 stk. som snedkersvend. De personer som er direkte ansat som medarbejdere i vor virksomhed er ufaglært (ikke faglærte inden for vor branche) de tyske virksomheder som arbejder for os har lavet den samme slags arbejde i tyskland. Nedgravning af el-kabler og fiberrør for DONG ENERGY. Opmuring af skalmur m.m. - Faglærte murere. Skalmuring, som faglærte. Betonarbejde. Pudsarbejde som faglærte. stilladsmontører med uddannelsesbeviser fra Polen. Ufaglært arbejdskraft (håndmænd). Vi har brugt udenlandske underentr. til især kabelarbejde. Ufaglærte, div. arbejdsopgaver i træindustriel produktion (samling, pudsning, maling). 6 af 18

7 Spørgsmål 7 HVIS JA i SPG. 1 Hvad var/er det vanskeligste ved at have udenlandske medarbejdere? Virksomheden har angivet hvor vanskeligt den oplevede det var med hensyn til de nedenstående områder, hvor 1 er "meget vanskeligt" og 5 er "slet ikke vanskeligt" Gennemsnitlig Meget vanskeligt Vanskeligt Neutral Lidt vanskeligt Slet ikke vanskeligt vurdering Sprogproblemer 10,8% 21,6% 37,8% 16,2% 13,5% 3,0 Manglende kvalifikationer 2,7% 5,4% 29,7% 43,2% 18,9% 3,7 Mentalitetsforskelle 2,7% 16,2% 29,7% 24,3% 27, 3,6 Indkvartering 8,1% 2,7% 18,9% 21,6% 48,6% 4,0 Arbejdstider 8,1% 16,2% 10,8% 32,4% 32,4% 3,6 Papirarbejde ved ansættelse 10,8% 27, 24,3% 21,6% 16,2% 3,1 Danske myndigheders sagsbehandling 13,5% 16,2% 24,3% 21,6% 24,3% 3,3 Skatteregler 8,1% 18,9% 21,6% 24,3% 27, 3,4 Fagforeningerne 5,4% 13,5% 27, 24,3% 29,7% 3,6 Overenskomstregler 0, 10,8% 24,3% 27, 37,8% 3,9 Omgang med danske medarbejdere 2,7% 10,8% 24,3% 43,2% 18,9% 3,6 Daglig ledelse og instrukser 5,4% 13,5% 27, 43,2% 10,8% 3,4 Hvis man tager udgangspunkt i den gennemsnitlige vurdering, kan man se, at det der tilsyneladende volder størst problemer, er sprogproblemer med en gennemsnitlig vurdering på 3,0, mens indkvarteringen skaber de mindste problemer (4,0 i gennemsnitlig vurdering). Dermed indikerer undersøgelsens resultater, at virksomhederne ikke oplever de store vanskeligheder i forbindelse med brugen af udenlandsk arbejdskraft, idet ingen af de gennemsnitlige vurderinger når under 3,0, der er den neutrale vurdering. Følgende kommentarer er givet til ovenstående spørgsmål; Vi været meget positivt overrasket over de tyske medarbejderes faglige kunnen. De har hele vejen vist positiv holdning. Der mangler regelsæt vedr. skat så man kan oplyse så præcist som muligt hvad nettoløn vil være. Problemer med, at danske personer "angav" firmaet uden grund. Men det blev bragt i orden på mæglingsmøde. Men folk har en underlig holdning til udenlandsk arbejdskraft. De er bestemt ikke dårligere end de danske. Snarere tværtimod. Det tager længere tid mht. information vedr. konstruktionsforklaringer mm. Med hensyn direkte ansatte kan det være et stort problem at få dem til at forstå arbejdstider når de samtidig gerne vil hjem torsdag middag. Sproget er det største problem når man ikke selv er god til sproget det er svært at forklarer detaljer eller hvordan man vil have det, og man skal være der hele tiden. Vi synes, at det var mest træls, var alle de formularer, der skulle udfyldes fra Tyskland. Skatteregler = ekstremt vanskelige. Ingen problemer med myndigheder da de var lejet/ har selv ansat dem d Sygesikringskort var det mest bureaukratiske, da det ikke har permanent adresse i Danmark. De er ansat på DK OK og skal selv sørge for bopæl som øvrige medarbejdere. Indkvartering har været et stort problem som jeg først rigtigt har fået løst nu efter 10md. Der er mange problemer på pladser med dansker som altid giver polakker skylden for alt, som med tiden gør polakkerne meget sure, så har jeg haft mange problemer med at alle tror jeg er en platugle når jeg har polakker ansat. 7 af 18

8 Spørgsmål 8 BESVARES AF ALLE Forventer virksomheden at beskæftige udenlandsk rekrutteret arbejdskraft i 2007? Ja Nej Spørgsmål 9 HVIS JA I SPG. 8 Hvor mange udenlandsk rekrutterede arbejdere forventer virksomheden at beskæftige i 2007? Under 5 personer 5-10 personer Over 10 personer Anm: Spændet mellem det mindste og det højeste antal udenlandsk rekrutterede personer virksomhederne forventer at beskæftige i 2007, går fra 1-2 personer til 100 personer. 8 af 18

9 Spørgsmål 10 HVIS JA I SPG. 8 Inden for hvilke(t) fagområder forventer virksomheden at beskæftige udenlandsk arbejdskraft? Faglært generelt [angivet af 2 virksomheder] Faglærte på deres områder. Ufaglært generel. Ufaglært til forefaldende renoveringsarbejde, faglært til malerarbejde. Faglært malerarbejde. Bygningsmaler. Malere, ufaglært og faglært. Maler - Tømrer Murer [angivet af 2 virksomheder]. Faglært tømrer [angivet af 2 virksomheder]. Tømrer. Faglærte tømrere/ snedkere. Tømrer og snedkerarbejder [angivet af 3 virksomheder]. Tømrere, betonfolk, murere [angivet af 2 virksomheder]. Tømrer, beton, murer og tømrer - samt ufaglærte. Tømrer / snedker - faglært og ufaglært. Tømrer og murer faglærte. Murer og tømrer. Murer (faglært) [angivet af 4 virksomheder]. Murer [angivet af 5 virksomheder]. De samme 2 til murerarbejde Murerarbejde & jord & beton Anlægsarbejder [angivet af 2 virksomheder]. Jord beton kloak. Jord, beton, murer. Jord-, kloak og beton ufaglærte. "INDUSREILAKERING, MASKINSNEDKERE/MØBELSNEDKERE" Kabelnedlægning - her er det måske mindre væsentlig at man er faglært!!! Montering altaner, faglært. Gipsvægge, lofter og tagarbejde. Glas/alu/stål montage. Stilladsmontage. Træindustri, pakkeri og lager - ufaglært eller faglært. 9 af 18

10 Spørgsmål 11 HVIS JA I SPG. 8 Er der specielle kvalifikationer, virksomheden godt kunne tænke sig, den udenlandske arbejdskraft blev forsynet med? Nej [angivet af 11 virksomheder]. Engelsk talende. Minimum engelsk tale. Et bedre kendskab til engelsk. Bedre sprogkundskaber (evt. engelsk). Sprogkundskaber [angivet af 11 virksomheder]. Bedre sprogkundskaber - nogle af dem er også for langsomme til deres arbejde. De har behov for et højere arbejdstempo - således de også vil kunne arbejde på akkord. At de kunne tale og forstå dansk bedre. Nødtørftigt dansk. Bedre sprogkundskaber f.s.v. angår dansk ville være ønskeligt. Et bedre kendskab til dansk sprog således at de bedre kan begå sig på danske pladser og som minimum kørekort da vi er en lille virksomhed der arbejder over et bredt geografisk område. Det er lettere at kommunikere på dansk, men det går med tysk og engelsk. Sprog fra begge parter, fagligt er de tyske murer udmærkede men de er specialiseret enten kun i fliser, puds eller murerarbejde de er ikke bredt uddannet som de danske murer. I forhold til øvrige medarbejdere vil det være rart hvis de kunne dansk. Vi er kun to i firmaet som taler godt nok tysk til instruktion etc. Mere dansk og faglig indsigt i dansk byggeskik. Gode sprogkundskaber og indsigt i danske standarder. Ja både sprogkundskaber og faglig indsigt - det kunne være rart. Sprog og oplæring i den danske arbejdsmentalitet. Sprogkundskaber, faglig viden. - [angivet af 4 virksomheder] Mere faglig indsigt, ansvarsbevidsthed. Relevante stillads og stigekurser samt alm. dansk ret (arbejdstilsynet). Regnekundskab bestående af opmåling og tællefærdighed - evt. truckkort. 10 af 18

11 Udenlandske Spørgsmål 12 BESVARES AF ALLE Har virksomheden brugt udenlandske i 2006? Ja Nej Spørgsmål 13 HVIS JA I SPG. 12 Hvilke(t) land(e) kom de(n) udenlandske underentreprenør(er) fra? Tyskland Polen Letland Litauen Andet Anm.: Tallene i figuren summerer ikke til 10, da flere virksomheder har haft flere udenlandske arbejdere af forskellig nationalitet ansat. Kategorien Andet dækker over; Sverige og Grønland. 11 af 18

12 Spørgsmål 14 HVIS JA I SPG. 12 Blev underentreprenøren medlem af Dansk Byggeri? Ja Indgik tiltrædelsesok Nej Ved ikke Spørgsmål 15 HVIS JA I SPG. 12 Var underentreprenøren på forhånd bekendt med de danske overenskomster? Ja Nej Ved ikke 12 af 18

13 Spørgsmål 16 HVIS JA I SPG. 12 Mener du, at det vil være en god idé, hvis Dansk Byggeri sammen med virksomheden på forhånd kunne informere den udenlandske underentreprenør om forholdene i Danmark? Ja Nej Følgende kommentarer er givet af virksomheder, som har afkrydset Ja til ovenstående; Endvidere skal Dansk Byggeri lægge pres på myndighederne for at mindske bureaukratiet - 7E bl.a.. Ja generelt ville det måske være en fordel - for alle, men i vort tilfælde bor vi kun 4 km fra den Tyske grænse og vore er bekendte med papirgangen her, ellers taler vi om det og hjælpes ad med at få det i orden. Lige meget hvem man snakker med, kommer der altid en personlig mening om hvordan papirerne skal skrives, samt tolkning af regler. Man aner reelt ikke hvordan reglerne er på området. Det kræver utrolig meget af virksomheden at sætte sig ind i forholdene på området. 13 af 18

14 Spørgsmål 17 HVIS JA I SPG. 12 Havde virksomheden problemer med den skærpede indberetningspligt til SKAT? Ja Nej Vi har ikke kendt til det Følgende kommentarer er givet af virksomheder, som har afkrydset Ja til ovenstående; Administrativt håbløst og umuligt. Vi venter stadig på svar fra skat, da ansøgning af SE nr. har været frem og tilbage mellem virksom- på indberetningen når folk arbejder på timebetaling (Flabet heden, mig og Skat. Man har ingen løsning behandling). Følgende kommentarer er givet af virksomheder, som har afkrydset Nej til ovenstående; Men vi blev først bekendt med dette da vi meldte os ind i Dansk Byggeri. På forhånd virkede det uoverskueligt, men da vi fandt ud af det var det enkelt. Følgende kommentarer er givet af virksomheder, som har afkrydset Ved ikke til ovenstående; Der mangler regelsæt ved fast ansatte for oplysning af nettoløn til medarbejder. De vi har samarbejde med har dansk CVR-nr. og vi indbetaler momsen for dem her i Danmark - vi kender ikke noget til den ovennævnte indberetning! Spørgsmål 18 HVIS JA I SPG. 12 Kunne underentreprenøren forstå de danske momsregler? Ja Nej Ved ikke af 18

15 Ja Nej Spørgsmål 19 HVIS JA I SPG. 12 Var der problemer med at håndtere danske regler, f.eks. arbejdsmiljø- og sikkerhedsreg- ler? Spørgsmål 20 HVIS JA I SPG. 19 Hvilke regler havde de(n) udenlandske stå/håndhæve? underentreprenør(er) svært ved at for Skatteregler Sikkerhedsregler OK-regler Andet Anm.: Tallene i figuren summerer ikke til 10, da flere virksomheder har oplevet at den udenlandske underentreprenør har haft svært ved at forstå flere regler. Kategorien Andet dækker over følgende kommentar; Vores kendte ikke til de danske regler, så vi var nok lidt på herrens mark 15 af 18

16 Spørgsmål 21 HVIS JA I SPG. 12 På hvilket sprog blev byggeprocessen ledet? Dansk Engelsk Tysk Polsk Litausk Lettisk Andet Anm.: Tallene i figuren summerer ikke til 10, da flere virksomheder har brugt flere udenlandske underentreprenør, og Spørgsmål 22 HVIS JA I SPG. 12 Hvad var/er det vanskeligste ved at entrere med en udenlandsk underentreprenør? Virksomheden har angivet, hvor vanskeligt den oplevede det var, med hensyn til de nedenstående områder, hvor 1 er "meget vanskeligt" og 5 er "slet ikke vanskeligt". dermed kommunikerede på flere sprog. Kategorien Andet dækker over; Blanding af dansk, engelsk og tysk og Fingersprog Gennemsnitlig Meget vanskeligt Vanskeligt Neutral Lidt vanskeligt Slet ikke vanskeligt vurdering Sprogproblemer 11,1% 11,1% 33,3% 33,3% 11,1% 3,2 Manglende kvalifikationer 0, 11,1% 27,8% 55,6% 5,6% 3,6 Mentalitetsforskelle 11,1% 22,2% 44,4% 22,2% 0, 2,8 Indkvartering 5,6% 11,1% 38,9% 16,7% 27,8% 3,5 Arbejdstider 11,1% 16,7% 27,8% 27,8% 16,7% 3,2 Papirarbejde i forbindelse med entreprisekontrakt 16,7% 22,2% 33,3% 22,2% 5,6% 2,8 Papirarbejde under byggeprocessen 11,1% 22,2% 33,3% 27,8% 5,6% 2,9 Danske myndigheders sagsbehandling 16,7% 5,6% 33,3% 38,9% 5,6% 3,1 Skatteregler 5,6% 11,1% 50, 22,2% 11,1% 3,2 Fagforeningerne 11,1% 11,1% 27,8% 44,4% 5,6% 3,2 Overenskomstregler 5,6% 11,1% 33,3% 44,4% 5,6% 3,3 Omgang mellem de danske og udenlandske folk på byggepladsen 11,1% 16,7% 33,3% 33,3% 5,6% 3,1 Overholdelse af arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler 5,6% 33,3% 33,3% 27,8% 0, 2,8 Af den gennemsnitlige vurdering, kan man se, at det der tilsyneladende volder størst problemer, er mentalitetsforskelle, papirarbejde i forbindelse med entreprisekontrakt og overholdelse af arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler, som alle får en gennemsnitlig vurdering på 2,8. Mindst problemer volder kvalifikationerne, som får en gennemsnitlig vurdering på 3,6. Følgende kommentarer er givet til ovenstående spørgsmål; Vore har deres/deres personales fagforening i Tyskland! Mentalitetsforskel. Det er svært at få klar besked fra de offentlige myndigheder på de respektive punkter. 16 af 18

17 Spørgsmål 23 BESVARES AF ALLE Forventer virksomheden, at anvende udenlandsk(e) underentreprenør(er) i 2007? Ja Nej Spørgsmål 24 HVIS JA I SPG. 23 Inden for hvilke(t) fag forventer virksomheden at anvende udenlandsk(e) underentreprenør(er)? Anlægsarbejde [angivet af 2 virksomheder]. Kabellægning/arbejde. Murer/murerarbejde [angivet af 4 virksomheder]. Murer, beton tømrer. Endnu ikke sikkert, men måske murer. Tømrer og murer [angivet af 2 virksomheder]. Tømrer [angivet af 3 virksomheder]. Tømrer og snedkerarbejder. Tømrer og forskalling. Træindustri, pakkeri og lager. Tyske udlejningsbureauer af stilladsmontører. Montering altaner. Pudsarbejde, skalmuring, betonarbejde. Forskellige fagområder. 17 af 18

18 Spørgsmål 25 HVIS JA I SPG. 23 Er der en særlig tid på året, virksomheden forventer at skulle anvende de(n) udenlandske underentreprenør(er)? I løbet af foråret I løbet af sommeren I løbet af efteråret I løbet af vinteren Hele året Anm.: Tallene i figuren summerer ikke til 10, da flere virksomheder forventer at bruge udenlandske underentreprenør på flere forskellige tider af året. Spørgsmål 26 HVIS JA I SPG. 23 Var virksomheden bekendt med, at Dansk Byggeri via sine kontakter til søsterorganisationer kan være behjælpelig med at skabe kontakt til i udlandet? Ja Nej 18 af 18

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets syn på jobcentre Til: LKR, OSO Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen viser, i hvilket

Læs mere

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

idékatalog MigRaNtaRBEJdERE og arbejdsulykker BYggEBRaNCHEN PRiMÆR landbrug

idékatalog MigRaNtaRBEJdERE og arbejdsulykker BYggEBRaNCHEN PRiMÆR landbrug idékatalog MIGRANTARBEJDERE OG ARBEJDSULYKKER BYGGEBRANCHEN PRIMÆR LANDBRUG 2 titel på kapitel Forord IDÉKATALOG MIGRANTARBEJDERE OG ARBEJDSULYKKER Forfattere: Marchen Vinding Petersen, projektleder, COWI

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSE AF UDENLANDSK REKRUTTERING I SYDDANMARK Hovedrapport 2008 Analyse af udenlandsk rekruttering i Syddanmark Baggrund, motivation, barrierer, fordele og forbedringspotentialer

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Polak på det danske arbejdsmarked

Polak på det danske arbejdsmarked Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Polak på det danske arbejdsmarked Projektnummer 125605, Sags nr.: 080.06D.251 Rapport udarbejdet for BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Evaluering af rengøringsprojektet 2009 Marts 2010

Evaluering af rengøringsprojektet 2009 Marts 2010 Evaluering af rengøringsprojektet 2009 Marts 2010 1 Miljø, Teknik og Plan Indholdsfortegnelse: Forord....................................................... 3 Konklusion...................................................

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING 2014 Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer JULI 2014 DANSK PSYKOLOG FORENING Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer, juli 2014 I forbindelse

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Praktik i udlandet hvad lærer eleverne?

Praktik i udlandet hvad lærer eleverne? Praktik i udlandet hvad lærer eleverne? Juni 2006 Praktik i udlandet hvad lærer eleverne? Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning...6 2.1 Elevernes tilfredshed med udlandsopholdet...6 2.3 Hvad kan eleverne

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Analysebrev nr. 8/2007 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Akut mangel på arbejdskraft er hovedårsagen til, at danske bygge-

Læs mere