Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå"

Transkript

1 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Helge From, Niverød III deltager under pkt. 13 Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 31. maj Revisionsprotokol Bestyrelsens sammensætning Repræsentantskabets sammensætning Meddelelser fra formanden... 4 Sager til beslutning Laden ny lejekontrakt mellem Fredensborg Kommune og Niverød IV KAB s beboerferier Tal fra Udlejnings- og Huslejeområdet Sager til orientering Ansættelse af driftslederassistent Boligorganisationens hjemmeside Forsikringsforhold Håndværkerydelser Forhold i forbindelse med kommunal anvisning /16

2 14. Nyt fra ejendomskontoret Nyt fra afdelingerne Niverød IV Mergeltoften sammenlægning af afdelinger Mergeltoften udbedring af fejl Niverødgård byggeskadesag Niverødgård husleje Trivselspolitik for ansatte i boligorganisationerne og i KAB Nivå-nu Beboerklagenævnssager Kommende møder i Eventuelt Referat fra mødet evt. fortrolighed Bilag 1: KAB s beboerferier... 5 Bilag 2: Notat Tal for Huslejeområdet med tilhørende bilag A, B, C og D... 6 Bilag 3: Notat Tal for udlejningsområdet med tilhørende bilag A og B... 6 Bilag 4: Skrivelse fra Fredensborg Kommune Bilag 5: Trivselspolitik for KAB-fællesskabet Bilag 6: Oversigt over beboerklagenævnssager /16

3 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 31. maj 2012 Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 31. maj 2012 er udsendt til organisationsbestyrelsen den 21. juni at referatet godkendes og underskrives af formanden. 2. Revisionsprotokol Der er ikke sket indførelser i revisionsprotokollen siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 3. Bestyrelsens sammensætning Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning: På valg Formand John Olsen 2013 Næstformand Henrik Harsberg 2012 Medlem John Resting 2013 Medlem Linda Storgaard 2013 Medlem Per Rothgarn 2012 Medlem Pia Jespersen Kommunalt udpeget Medlem Henning Nielsen Kommunalt udpeget 4. Repræsentantskabets sammensætning Repræsentantskabet har følgende sammensætning: 3/16

4 Medlem Jan Jørgensen Niverød III Medlem Helge From Niverød III Medlem Henrik Harsberg Niverød IV Medlem John Resting Niverød IV Medlem John Olsen Niverød III Medlem Linda Storgaard Niverød III Medlem Ole Olsen Niverød III Medlem Per Rothgarn Niverød IV Medlem Lasse Koch Hansen Niverød IV Medlem Flemming Jersild Knudsen Niverød IV Medlem Berit Haut Niverød IV Medlem Pia Jespersen Kommunalt udpeget Medlem Henning Nielsen Kommunalt udpeget 5. Meddelelser fra formanden På mødet vil selskabets formand John Olsen orientere om relevante forhold. Sager til beslutning 6. Laden ny lejekontrakt mellem Fredensborg Kommune og Niverød IV Henrik Harsberg og Bjarne Wiingaard har haft drøftelser med Fredensborg Kommune om de kommende lejevilkår for kommunens brug af Laden. Fredensborg Kommune har ønsket en betydelig nedsættelse af den nuværende leje. Der er i den sammenhæng truffet aftale med Fredensborg Kommune om en lejenedsættelse på kr. pr. år, samt aftale om at forbrugsudgifter og vedligeholdelsesudgifter afholdes af boligafdelingen. I forbindelse med kontraktændringen gennemføres syn af Ladens vedligeholdelsestilstand. Henrik Harberg vil på organisationsbestyrelsesmødet orientere om forholdet. at organisationsbestyrelsen godkender lejenedsættelsen. 4/16

5 7. KAB s beboerferier 2013 De afholdte beboerferier i sommeren 2012 fik en meget stor tilslutning. Det er derfor et enigt beboerhøjskoleudvalg, der har besluttet, at beboerferierne skal tilbydes igen i beboere ønskede i 2012 at deltage på årets beboerferier. Heraf deltog 36 voksne og 40 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. En beskrivelse af KAB s beboerferier og ophold i 2012 findes i vedlagte bilag. I 2013 har vi udvidet kapaciteten, så i alt 225 kan deltage i beboerferier: Senior- /familieferierne. KAB forventer igen, at vi kan tilbyde en række personer gratis ophold via Arbejdsmarkedets Feriefond(AFF). Det er lykkedes at fastholde prisniveauet for 2012 for senior-/familieferierne i Opholdsprisen i 2013 er for voksne kr. og for børn kr. Priserne dækker en uges ophold på dobbeltværelser med bad og toilet samt alt betalt fra afgang til hjemkomst. KAB har for 2013 igen indgået en fast aftale for familieferien, der som tidligere vil blive afholdt på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorferien skifter opholdssted til Sydfyn, nemlig Gl. Avernæs, som er tilgængeligt for mennesker med handicap. Tilskud fra boligorganisationen Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i beboerferierne 2013 enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Den enkelte boligorganisation skal i lighed med tidligere gennem tilskud til afvikling af selve opholdene, købe det antal pladser den vil råde over på de i alt 2 beboerferier. Boligorganisationens bidrag/tilskud er med til at finansiere: Bustransport til og fra højskolerne, udflugter og specielle foredrag, nedbringelse af deltagernes egenbetaling for højskoleopholdet, omkostninger ved deltagelse for de deltagende ledere af beboerhøjskolerne m.v. Boligorganisationens pris for en plads vil fortsat være kr. pr. plads i I 2012 deltog fire beboere fra med egenbetaling eller via Arbejdsmarkeds Feriefond. Tilbuddet udsendes fra medio februar Derfor bedes organisationsbestyrelsen om at behandle og afgive svar på denne indstilling senest ved udgangen af Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. Bilag 1: KAB s beboerferier 5/16

6 at organisationsbestyrelsen beslutter, hvor mange familiepladser og seniorpladser boligorganisationen ønsker at råde over med et tilskud fra på kr. 8. Tal fra Udlejnings- og Huslejeområdet 2011 Vedlagt som bilag er to notater fra henholdsvis Huslejeområdet og Udlejningsområdet. De to notater indeholder nogle vigtige nøgletal opgjort pr. boligorganisation. Tallene fra notaterne kan have relevans for forberedelsen af den kommende styringsdialog. Notat Huslejeområdet 2011 Bilag B en række nøgletal omkring udsættelser. Når man ser alle boligorganisationer under ét, viser tallene at: Antallet af udsættelser er steget fra 402 i 2010 til 497 i De gennemsnitlige omkostninger pr. udsættelsessag for boligorganisationen er kr i 2011, hvilket svarer til niveauet i Beløbet søges inddrevet hos beboerne. KAB har iværksat flere initiativer til at minimere tabene for afdelingerne, samtidig med at vi tager de fornødne hensyn til skyldnerne. Bilag C vedrørende alle fraflytninger, viser tallene blandt andet, at: Beboerne i gennemsnit - efter modregnet indskud betalte kr. ved fraflytning mod kr. i Notat Udlejningsområdet 2011 Bilag A indeholder antallet af udlejninger fordelt på boligtyper. Det fremgår af disse tal, at: Den gennemsnitlige udlejningsprocent er 11,4 for familieboliger opgjort under ét. Ser man på den enkelte boligorganisation, er der imidlertid betydelige udsving. I 2011 er antal af opnoterede på ventelister til familieboliger I 2011 er nye boligsøgende opnoteret til ventelister mod i Det svarer til en stigning på 5,2 procent. Hertil kommer nye opnoteringer via BoligButikken på Hovedbanegården. Bilag 2: Notat Tal for Huslejeområdet med tilhørende bilag A, B, C og D Bilag 3: Notat Tal for udlejningsområdet med tilhørende bilag A og B at organisationsbestyrelsen drøfter materialet. 6/16

7 Sager til orientering 9. Ansættelse af driftslederassistent Organisationsbestyrelsen nedsatte et ansættelsesudvalg bestående af John Olsen, Henrik Harsberg og John Resting samt driftsleder Tom Føhns og driftschef Søren Martinussen. Udvalget har behandlet 135 indkomne ansøgninger til stillingen som driftslederassistent, og efterfølgende afholdt samtaler med syv fagligt kvalificerede kandidater. Udvalgets medlemmer var efter første runde med ansættelsessamtaler alle enige om at pege på Kim Catharina Grarup Gehrcke. Kim Gehrcke besidder en personlighed, som var afgørende for valget. For også at sikre og afstemme de gensidige forventninger til jobbet og kollegaerne, blev Kim Gehrcke indkaldt til ansættelsessamtale nr. 2 sammen med teamet på ejendomskontoret. Også denne gang virkede Kim Gehrcke overbevisende i sine svar og personlige fremtræden. Ansættelsesudvalget besluttede at ansætte Kim Gehrcke som driftslederassistent i Fredensborg Boligselskab med tiltrædelse den 15. august Boligorganisationens hjemmeside John Olsen vil på organisationsbestyrelsesmødet demonstrere boligorganisationens hjemmeside. 11. Forsikringsforhold Organisationsbestyrelsen har på seneste møde drøftet forsikringsforhold. Størrelsen af forsikringspræmien i Niverød IV har undret bestyrelsen. I referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 31. maj 2012 har administrationen orienteret om forhold i forbindelse med den kommunale BBR-registrering, der har påvirket fastsættelse af forsikringspræmien. Administrationen vil på organisationsbestyrelsesmødet orientere nærmere. 7/16

8 12. Håndværkerydelser afholdt Temadag på Karlebo Kro den 24. marts På mødet blev det drøftet og debatteret, hvorvidt boligselskabets eksterne håndværksmæssige betjening delvis skal løses af en eller flere håndværkere ansat i selskabet. Der viste sig interesse for muligheden, og det blev besluttet, at en arbejdsgruppe bestående af John Olsen, John Resting og Henrik Harsberg, arbejder videre med problemstilingen. Søren Martinussen har efterfølgende kontaktet arbejdsgruppen med henblik på afholdelse af møde i sagen. Søren Martinussen har i sin henvendelse til arbejdsgruppen anført følgende erfaringer: I Hedemarken, boligafdeling med 900 lejemål, har afdelingen haft samme overvejelser. Ejendomsleder Søren Holm fortæller, at de pr. 1. september 2012 har ansat en blikkenslager, og de forventer en besparelse på lidt under ¼ af budgettet svarende til 4,5 mio. Besparelsen ligger fortrinsvis på løn og fittings. Det første år vil besparelsen imidlertid være mindre på grund af etableringsomkostninger. Den ansatte håndværker er i øvrigt kendt af ejendomskontoret i Hedemarken og headhuntet fra deres faste VVS-firma. Tidligere driftschef i Tårnby Kastrup Boligselskab John Kim Jensen oplyser, at før hans tid i selskabet, havde der været ansat en tømrer. Ansættelsesforholdet havde medført problemer i forhold til faggrænser, da tømrerens fagforening ikke tillod, at han udførte andet end fagligt relevant arbejde i afdelingen. En anden problematik ved fastansatte håndværkere er spørgsmålet om autorisation eller krav om certifikater. En blikkenslager eller elektriker kan ikke udføre fagligt arbejde af betydning uden en autorisation. Også andre typer arbejde kræver en form for certificering. Kravene skal opfyldes af medarbejderen/organisationen, og kan være forholdsvis dyre at vedligeholde. En tredje problematik er ansvaret for det udførte. Boligorganisationen betaler lidt ekstra for, at ansvaret for en håndværkerydelse er placeret uden for egen organisation. Hvis det er vores egne håndværkere, som udfører diverse arbejde, skal vi være opmærksomme på, om forsikringspræmien stiger. Omkostninger i forhold til afløsning ved ferie og sygdom, samt yderligere omkostninger til administration og ledelse skal også tages med i betragtningerne. 8/16

9 at organisationsbestyrelsen drøfter problemstillingen. 13. Forhold i forbindelse med kommunal anvisning Bestyrelsesformand Helge From, Niverød III vil under dette punkt deltage i organisationsbestyrelsesmødet. Helge From ønsker at orientere om en kommunal anvisning i Niverød III, og ønsker at drøfte i hvilket omfang organisationsbestyrelsen kan medvirke til at sikre, at samarbejdet med Fredensborg Kommune kan udvikles af den aktuelle sag. Helge From skriver i uddrag: Med udgangspunkt i en aktuel sag, hvor et samboende par, med kun den enes navn på en tidligere kontrakt med Niverød III, og hvor parret efterlod en stor regning på genopretning af lejemålet ved fraflytning, finder bestyrelsen for Niverød III det urimeligt, at Fredensborg Kommune kan anvise den anden en ny lejlighed, som begge uden problemer kan overtage, desuagtet at man overhovedet ikke har reageret på krav om betaling af den tidligere gæld. Kommunens boliganvisning har været afvisende overfor vor protest, og sagen bliver nu via borgmester Thomas Lykke Pedersen overdraget til socialdirektør Morten Knudsen, hvor den aktuelle sag forhåbentlig finder en løsning. Men for at sager af den art ikke skal kunne gentage sig, bør man søge en generel aftale med kommunen, der gør det muligt at stoppe sådanne situationer. at organisationsbestyrelsen drøfter den rejste problemstilling. 14. Nyt fra ejendomskontoret Driftschef Søren Martinussen vil orientere om nyt fra ejendomskontoret på mødet. 9/16

10 15. Nyt fra afdelingerne Udskiftningen af vand- og energimålere i Niverød III og Niverød IV Udskiftningen af vand- og energimålere er næsten afsluttet. Der mangler udskiftning af vandmålere i 2-3 lejemål og reparation af skade på en hovedledning i Margerittens Kvarter. I Niverød III var der i starten af projektet store problemer med manglende varslinger. Årsagen til problematikken var, at mange stophaner i jorden ikke fungerede et forhold ingen kendte omfanget af. Dette gav forståeligt nok mange utilfredse beboerhenvendelser. Tre rørbrud på hovedledningerne i løbet af projektet medførte, at der var lukket for vandet i lange perioder. De mange afbrydelser af vandet, hvor skidt og kalk fra vandledningerne løsnede sig og satte sig fast alle steder medførte, at der opstod mange følgeskader med stoppede vandhaner og løbende toiletter. Den 1. juli 2012 begyndte individuel afregning af vand, og alle de nyopsatte vandmålere blev via radio aflæst på denne dato, og giver dermed startaflæsningen. Målerudskiftning og følgeskader er faktureret, og de samlede udgifter for projektet holder sig inden for budgettet i Niverød III på kr. og Niverød IV på kr. Energimålerne i boligerne er alle blevet nedtaget og udskiftet på en given dato. I den forbindelse blev både den gamle og den nye måler aflæst. Denne aflæsning blev i langt de fleste tilfælde ikke foretaget præcis på skæringsperioden for varmeregnskabet den 1. juni. I varmeregnskabet vil aflæsningen dog fremgå som foretaget den 1. juni Dette giver en difference på +/- nogle dage, alt afhængig af, hvornår måleren blev udskiftet. Men da den gamle måler blev erstattet af en ny, vil den nye energimåler have registreret forbruget, som der har været på de dage, hvor udskiftningen ramte ved siden af skæringsdatoen. Differencen bliver indregnet i næste års varmeregnskab. Beboeradgang til måleroplysninger via Brunata-WebMon vil være på plads i løbet af september 2012, og der vil blive uddelt personlige brugernavne og passwords til ejendomskontoret og til samtlige beboere. Niverød IV - individuel modernisering af køkkener På afdelingsmøde i Niverød IV den 15. marts 2012 blev det besluttet, at der skulle påbegyndes en ny pulje af individuelle køkkenmoderniseringer, såfremt mindst 10 beboere tilmeldte sig ordningen, hvor de mod en særskilt huslejestigning får moderniseret køkkenet. 12 beboere har meldt sig til, og der er dermed påbegyndt en ny køkkenmodernisering, som skal være afsluttet inden 1. februar /16

11 Udgiftsrammen er fastsat til maksimalt kr. pr. køkkenmodernisering inkl. omkostninger på ca. 20 % til låneoptagelse, stempeludgifter, administration mv. Det betyder, at der lige som sidste gang maximalt kan bruges kr. til indkøb og montering af nyt køkken. Byvejen byggeskadesag Byggeskadesagen omkring Byvejens badeværelsesgulve er afsluttet med 1 års gennemgang af arbejderne den 14. august 2012, hvor projektet og alle badeværelserne blev besigtiget. Ved samme lejlighed blev facaderenoveringen og taget gennemgået. Der blev ikke konstateret skader eller svigt, og personalet i afdelingen har i den forløbne periode ikke registreret fejl eller svigt ved arbejderne. KAB Byggesupport betragter sagen som afsluttet. Niverødgård - rengøring af indvendige fællesarealer Nuværende kontrakt med rengøringsfirmaet Renell er opsagt pr. 31. december Opsigelsen skyldes beboernes ønske om, at en af beboerne selv skal varetage rengøringen af afdelingens fællesarealer, såfremt det kan gøres billigere. Driftschef Søren Martinussen har afholdt møde med Martin Keil, som er beboer i afdelingen, og det er aftalt, at Martin overtager opgaverne med renholdelse af fælleslokaler og trappegang pr. 1. januar Niveaufri adgang til have og etablering af containerskur Fredensborg Kommune har efter en henvendelse fra en beboer påtalt, at ejendommen efter renovering og montering af havedøre ikke overholder reglerne om niveaufri adgang. På afdelingsmøde i Niverødgård den 27. marts 2012, blev der fremlagt forskellige løsninger på problemet med niveauforskellen mellem terrassedør og have. Afdelingsmødet besluttede, at der på grund af de store anlægsudgifter skulle ansøges om delvis dispensation for reglerne om niveaufri adgang. Fredensborg Kommune har efterfølgende godkendt den valgte løsning, hvor der fremstilles mobile træterrasser til de beboere, der måtte have behov eller ønske om niveaufri adgang til haven. På samme møde besluttede beboerne, at der skal opføres et skur til skraldecontainerne, som hidtil har været placeret ved gavlen i indgangen til gården. På grund af den trængte økonomi i afdelingen, blev det på mødet aftalt, at Ejendomskontoret opfører dette. Fredensborg Kommune har i forbindelse med godkendelse af den niveaufrie terrasse også godkendt projekt om skraldeskure samt deres beliggenhed. 11/16

12 16. Niverød IV Facaderenoveringen m.v. er afsluttet og fejl og mangler er udbedret. Udkast til byggeregnskab er udarbejdet, og ser tilfredsstillende ud. Regnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på ca kr. mod et budget på kr. Altså en overskridelse på ca kr., svarende til ca. 3 %. Af overskridelsen på de ca kr. tegner udgifter til ekstra vinterforanstaltninger sig for ikke mindre end kr., da der var tale om en byggeperiode, der indbefattede de to meget hårde vintre 2009/10 og 2010/11. Endvidere blev projektet efter godkendelsen af skema B-budgettet udvidet med en forankring af bebyggelsens løse gavle til kr., samt udskiftning af rådne sternbrædder til kr. Endelig er der i regnskabet afsat et beløb på kr. til udbedring af stier m.m. Dette beløb vil først kunne anvendes, når regnskabet er endeligt godkendt. Der vil snarest blive afholdt følgegruppemøde, hvorefter regnskabet vil blive sendt til kommunen og Landsbyggefonden. 17. Mergeltoften sammenlægning af afdelinger Som besluttet af organisationsbestyrelsen har den administrative sammenlægning af afdelingerne Mergeltoften 1 og Mergeltoften V fundet sted pr. 1. juli Boligafdelingens navn er Mergeltoften. 18. Mergeltoften udbedring af fejl Der arbejdes fortsat med at renovere kælderlokalerne i sundhedscentret. Tidsplanen for færdiggørelse af de konstaterede svigt og mangler er i perioden blevet udskudt. Entreprenøren GVL har været langsom og sjusket, og har ikke overholdt indgåede aftaler. Arbejderne har flere gange måtte omgøres, fordi de ikke opfyldte de nødvendige krav til rengøring efter skimmelsvamp. 12/16

13 Renoveringsarbejderne udvendigt på drænet er udført. GVL mangler stadig at udbedre fejl på den øvrige kloak. Der er således fortsat tvivl omkring dele af kloaksystemets funktion, idet det er konstateret, at dele af systemet ikke ligger i frostfri dybde. Det er ligeledes usikkert, om der er ført regnvand til spildevandsbrønden. Drænsystemet er ikke udført korrekt, idet omfangsdrænet på dele af bygningen er placeret forkert. Der er konstateret væsentlige lunker på drænsystemet og der er blokeringer der ikke er fjernet endnu. Der vil blive udført TV undersøgelse af alle ledninger, der ikke allerede er undersøgt. Projekttegninger tilrettes så de er i overensstemmelse med det udførte. På den lave del i lysgraven, er sokler under vindueselementer blevet udskiftet og er ikke kontrolleret af eftersynet. Dampspærre ved indvendig side af sokkel, er placeret på en måde som Dominia A/S anser for risikofyldt m.h.t. kondens. Dominia A/S følger stadig sagen tæt, og der har den 28. august 2012 været mangelgennemgang med Fredensborg Kommune før overdragelse af sundhedscentrets lokaler. Ved gennemgangen blev der konstateret 36 fejl. KAB Byggesupport er samtidig i gang med 5- års eftersyn af afdelingen. Det er forbundet med stor usikkerhed at vurdere, hvornår GVL er færdig med at udbedre svigt og fejl ved byggeriet. KAB byggesupport anbefaler, at Dominia A/S fortsat følger op på udbedringsarbejderne. 19. Niverødgård byggeskadesag På sidste møde blev det aftalt, at den af ingeniørfirmaet Dominia A/S udarbejdede rapport skulle danne grundlag for inddragelse af Byggeskadefonden. Efterfølgende blev materialet bearbejdet, og der blev foretaget en systematisering af de forhold, der var blevet undersøgt, idet ikke alle forhold kunne betragtes som bygge- eller projekteringsfejl. Efter nogle drøftelser med Byggeskadefonden mente fonden ikke, at det var et forhold Byggeskadefonden ville indgå i på nuværende tidspunkt. Begrundelsen for dette var, at der ikke forelå nogen anmeldelse til entreprenøren GVL Entreprise A/S. 13/16

14 Det blev derfor aftalt, at KAB skulle fremsende en reklamation til GVL med en tidsplan for udbedring af forholdene. Hvis dette ikke udmøntede sig i afhjælpning, ville Byggeskadefonden efterfølgende gerne involveres for at lægge pres på entreprenøren. Der er nu sendt en reklamation til GVL, hvor vi har udbedt os et møde omkring drøftelse af forholdene og for at fastlægge en realistisk tidsplan. 20. Niverødgård husleje Erik Møller, beboer i Niverødgård, har klaget over en række forhold i forbindelse med huslejefastsættelsen i Niverødgård. Juridisk område i KAB har uddybende orienteret om regelsættet i denne forbindelse og besvaret de spørgsmål, Erik Møller har rejst. Erik Møller har ligeledes sammen med øvrige beboere fremført en klage overfor Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune har ved brev til beboerne bekræftet, at forholdet har været korrekt behandlet af KAB s administration. Erik Møller fraflytter boligafdelingen den 31. oktober Bilag 4: Skrivelse fra Fredensborg Kommune. 21. Trivselspolitik for ansatte i boligorganisationerne og i KAB En ny personalepolitik, trivselspolitik, for ansatte i KAB-administrerede boligorganisationer og i KAB er godkendt den 19. juni 2012 i KAB s fælles samarbejdsorgan, Det fælles Virksomhedsnævn. godkendte i 2009, at KAB bemyndiges til at forhandle fælles personalepolitikker på boligorganisationens vegne. Den nye politik trådte i kraft med virkning fra godkendelsesdatoen. 14/16

15 Trivselspolitikken En af KAB s værdier er ansvarlighed. Ved at højne bevidstheden om trivsel, viser KAB sin ansvarlighed overfor medarbejderne. Vi vil skabe rammerne for et godt liv er KAB s mission, og den vil vi gerne koble til det at arbejde og være medarbejder i KAB-fællesskabet. Det er KAB s klare overbevisning, at når medarbejderne har det godt fysisk og psykisk, er de også mere velfungerende og produktive. Gode arbejdsvilkår er forskellige fra person til person. Integration af arbejdsmiljø og sundhedsfremmende tiltag i det daglige arbejde skal være et minimumskrav. Politikken har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for boligorganisationen. Bilag 5: Trivselspolitik for KAB-fællesskabet. 22. Nivå-nu I 2009 blev den nuværende boligsociale indsats i Nivå-nu igangsat, blandt andet som en følge af, at Nivå var præget af uro og hærværk forårsaget af især unge drenge mange af anden etnisk herkomst. Landsbyggefonden bevilgede finansiering af indsatsen for en 4-årig periode. Projektets styregruppe har til Landsbyggefonden udarbejdet en ansøgning om en fortsættelse af projektet. John Olsen og administrationen vil på organisationsbestyrelsesmødet orientere uddybende. 23. Beboerklagenævnssager Der vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i i perioden Bilag 6: Oversigt over beboerklagenævnssager. 15/16

16 24. Kommende møder i 2012 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2012, kl Repræsentantskabsmøde den 27. november 2012, kl Eventuelt 26. Referat fra mødet evt. fortrolighed På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personfølsomme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggøres. at organisationsbestyrelsen vurderer, om mødet har indeholdt drøftelser, der ønskes refereret fortrolig. 16/16

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 27. september 2012, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 27. september 2012, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 27. september 2012, kl. 8.30 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Steen Brandi, Hans Jakob Jakobsen, Ulla

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2013, kl. 19.00 i Mødelokalet i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2013, kl. 19.00 i Mødelokalet i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2013, kl. 19.00 i Mødelokalet i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 5. september 2012, kl. 17.00 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund

Organisationsbestyrelsesmøde den 5. september 2012, kl. 17.00 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 5. september 2012, kl. 17.00 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund Bestyrelsen René Løfqvist, Ole Hansen, Helle Sørensen, Stiig

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. november 2012, kl. 16.00 hos KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal,

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. november 2012, kl. 16.00 hos KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. november 2012, kl. 16.00 hos KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, Til stede: Fra KAB: Fra revisionen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat

Læs mere

Dagsorden Boligselskabet AKB, Frederiksberg Møde den 25. september 2012 Udsendt den 20. september 2012 #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg#

Dagsorden Boligselskabet AKB, Frederiksberg Møde den 25. september 2012 Udsendt den 20. september 2012 #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 17.00 Den Gule Pavillion, over for Kong Georgs Vej 72, Frederiksberg Bestyrelsen Klaus Linder, Anette

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed Aftaledokument for styringsdialogmødet mellem Fredensborg Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2014/2015. Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 6. oktober

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. november 2012, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1. sal

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. november 2012, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1. sal Organisationsbestyrelsesmøde den 27. november 2012, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1. sal Inviterede: Steen Endersen, Mansoor Siddiqi, Stefan Martin Vartou, Flemming Bülow Afbud: Fra KAB:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2012, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2012, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2012, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Niels Rasmussen, Lone Henriksen, Susanne Hviid Thune, Robert Andersen Afbud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke) Boligselskabet BSB Lunderskov Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 20. september 2011 kl. 16.00 Mødet holdes på Boligcenter Haderslev, Naffet 2, 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl. 17.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Bestyrelsen: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Hanne S. Hjortby, Birgit

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. september 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. september 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Referat Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. september 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Til stede: Bjørli Denbak, Steffen Bargholz, Anna Christina Sørensen, Anna Larsen, Brian Øllegaard,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant Villabyernes boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.30, på Servicecenter Solrød, Lindeholmen 6 st. th., 2680 Solrød Strand. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 17.00 Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 17.00 Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 17.00 Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: Afbud: Fra KAB: Henning Bøgh Holtov, Tina Willer-Jensen, Maria Bebe Fra revisionen:

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 7. september 2016, kl i Laden, Mariehøj 204, Nivå. Helge From - stedfortræder; Ellen Ladhøj

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 7. september 2016, kl i Laden, Mariehøj 204, Nivå. Helge From - stedfortræder; Ellen Ladhøj Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 7. september 2016, kl. 18.00 i Laden, Mariehøj 204, Nivå Bestyrelsen: Henrik Harsberg, Linda Storgaard, John Resting, Helge From, Bettina Pagh, Klaus Donnerborg,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. maj 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Referat af bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen den 28. maj 2015 kl. 18.00 i Lagunen, Gildbrovej 10 4. juni 2015 Bestyrelsen: Valgt af Valgt

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg 1

Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. december 2010, kl. 16.00 på Nyråd Kro, Nyråd hovedgade, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Boligselskabet BSB Ringe

Boligselskabet BSB Ringe Boligselskabet BSB Ringe Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 18. marts 2013 kl. 16.30 i Vesterparkens fælleshus, Vesterparken, 5750 Ringe. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag den 16. november 2015 kl. 18.00 i Strøby Egede Selskabslokaler, Stevnsvej 82 Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 31. maj 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 31. maj 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 31. maj 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Flemming Stagis Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 6. februar 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl. 17.30 i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve 18. maj 2017 Deltagere: Øvrige: Afbud: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. juni 2012, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. juni 2012, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. juni 2012, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen, H.C. Thigaard

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen. Afdelingsmøde for Sdr. Onsild, Døstrup og Hvornum, afd. 25 Onsdag, den 23. september 2015 kl. 18.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TJP), vicevært

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade...

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade... Boligselskabet Søllerød Ældreboligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 8. april 2014 kl. 12.00 Fælleslokalet, Gl. Nærum skole Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 2. juli 2014 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Carsten Wolff (næstformand) CW Curt Carlsen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. maj 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. maj 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Referat Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. maj 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: John Bach, Susanne Bech Uldahl, Anette M.E. Jensen, Jørgen Juul, Kirsten Haugaard,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere