Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå"

Transkript

1 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Helge From, Niverød III deltager under pkt. 13 Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 31. maj Revisionsprotokol Bestyrelsens sammensætning Repræsentantskabets sammensætning Meddelelser fra formanden... 4 Sager til beslutning Laden ny lejekontrakt mellem Fredensborg Kommune og Niverød IV KAB s beboerferier Tal fra Udlejnings- og Huslejeområdet Sager til orientering Ansættelse af driftslederassistent Boligorganisationens hjemmeside Forsikringsforhold Håndværkerydelser Forhold i forbindelse med kommunal anvisning /16

2 14. Nyt fra ejendomskontoret Nyt fra afdelingerne Niverød IV Mergeltoften sammenlægning af afdelinger Mergeltoften udbedring af fejl Niverødgård byggeskadesag Niverødgård husleje Trivselspolitik for ansatte i boligorganisationerne og i KAB Nivå-nu Beboerklagenævnssager Kommende møder i Eventuelt Referat fra mødet evt. fortrolighed Bilag 1: KAB s beboerferier... 5 Bilag 2: Notat Tal for Huslejeområdet med tilhørende bilag A, B, C og D... 6 Bilag 3: Notat Tal for udlejningsområdet med tilhørende bilag A og B... 6 Bilag 4: Skrivelse fra Fredensborg Kommune Bilag 5: Trivselspolitik for KAB-fællesskabet Bilag 6: Oversigt over beboerklagenævnssager /16

3 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 31. maj 2012 Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 31. maj 2012 er udsendt til organisationsbestyrelsen den 21. juni at referatet godkendes og underskrives af formanden. 2. Revisionsprotokol Der er ikke sket indførelser i revisionsprotokollen siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 3. Bestyrelsens sammensætning Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning: På valg Formand John Olsen 2013 Næstformand Henrik Harsberg 2012 Medlem John Resting 2013 Medlem Linda Storgaard 2013 Medlem Per Rothgarn 2012 Medlem Pia Jespersen Kommunalt udpeget Medlem Henning Nielsen Kommunalt udpeget 4. Repræsentantskabets sammensætning Repræsentantskabet har følgende sammensætning: 3/16

4 Medlem Jan Jørgensen Niverød III Medlem Helge From Niverød III Medlem Henrik Harsberg Niverød IV Medlem John Resting Niverød IV Medlem John Olsen Niverød III Medlem Linda Storgaard Niverød III Medlem Ole Olsen Niverød III Medlem Per Rothgarn Niverød IV Medlem Lasse Koch Hansen Niverød IV Medlem Flemming Jersild Knudsen Niverød IV Medlem Berit Haut Niverød IV Medlem Pia Jespersen Kommunalt udpeget Medlem Henning Nielsen Kommunalt udpeget 5. Meddelelser fra formanden På mødet vil selskabets formand John Olsen orientere om relevante forhold. Sager til beslutning 6. Laden ny lejekontrakt mellem Fredensborg Kommune og Niverød IV Henrik Harsberg og Bjarne Wiingaard har haft drøftelser med Fredensborg Kommune om de kommende lejevilkår for kommunens brug af Laden. Fredensborg Kommune har ønsket en betydelig nedsættelse af den nuværende leje. Der er i den sammenhæng truffet aftale med Fredensborg Kommune om en lejenedsættelse på kr. pr. år, samt aftale om at forbrugsudgifter og vedligeholdelsesudgifter afholdes af boligafdelingen. I forbindelse med kontraktændringen gennemføres syn af Ladens vedligeholdelsestilstand. Henrik Harberg vil på organisationsbestyrelsesmødet orientere om forholdet. at organisationsbestyrelsen godkender lejenedsættelsen. 4/16

5 7. KAB s beboerferier 2013 De afholdte beboerferier i sommeren 2012 fik en meget stor tilslutning. Det er derfor et enigt beboerhøjskoleudvalg, der har besluttet, at beboerferierne skal tilbydes igen i beboere ønskede i 2012 at deltage på årets beboerferier. Heraf deltog 36 voksne og 40 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. En beskrivelse af KAB s beboerferier og ophold i 2012 findes i vedlagte bilag. I 2013 har vi udvidet kapaciteten, så i alt 225 kan deltage i beboerferier: Senior- /familieferierne. KAB forventer igen, at vi kan tilbyde en række personer gratis ophold via Arbejdsmarkedets Feriefond(AFF). Det er lykkedes at fastholde prisniveauet for 2012 for senior-/familieferierne i Opholdsprisen i 2013 er for voksne kr. og for børn kr. Priserne dækker en uges ophold på dobbeltværelser med bad og toilet samt alt betalt fra afgang til hjemkomst. KAB har for 2013 igen indgået en fast aftale for familieferien, der som tidligere vil blive afholdt på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorferien skifter opholdssted til Sydfyn, nemlig Gl. Avernæs, som er tilgængeligt for mennesker med handicap. Tilskud fra boligorganisationen Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i beboerferierne 2013 enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Den enkelte boligorganisation skal i lighed med tidligere gennem tilskud til afvikling af selve opholdene, købe det antal pladser den vil råde over på de i alt 2 beboerferier. Boligorganisationens bidrag/tilskud er med til at finansiere: Bustransport til og fra højskolerne, udflugter og specielle foredrag, nedbringelse af deltagernes egenbetaling for højskoleopholdet, omkostninger ved deltagelse for de deltagende ledere af beboerhøjskolerne m.v. Boligorganisationens pris for en plads vil fortsat være kr. pr. plads i I 2012 deltog fire beboere fra med egenbetaling eller via Arbejdsmarkeds Feriefond. Tilbuddet udsendes fra medio februar Derfor bedes organisationsbestyrelsen om at behandle og afgive svar på denne indstilling senest ved udgangen af Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. Bilag 1: KAB s beboerferier 5/16

6 at organisationsbestyrelsen beslutter, hvor mange familiepladser og seniorpladser boligorganisationen ønsker at råde over med et tilskud fra på kr. 8. Tal fra Udlejnings- og Huslejeområdet 2011 Vedlagt som bilag er to notater fra henholdsvis Huslejeområdet og Udlejningsområdet. De to notater indeholder nogle vigtige nøgletal opgjort pr. boligorganisation. Tallene fra notaterne kan have relevans for forberedelsen af den kommende styringsdialog. Notat Huslejeområdet 2011 Bilag B en række nøgletal omkring udsættelser. Når man ser alle boligorganisationer under ét, viser tallene at: Antallet af udsættelser er steget fra 402 i 2010 til 497 i De gennemsnitlige omkostninger pr. udsættelsessag for boligorganisationen er kr i 2011, hvilket svarer til niveauet i Beløbet søges inddrevet hos beboerne. KAB har iværksat flere initiativer til at minimere tabene for afdelingerne, samtidig med at vi tager de fornødne hensyn til skyldnerne. Bilag C vedrørende alle fraflytninger, viser tallene blandt andet, at: Beboerne i gennemsnit - efter modregnet indskud betalte kr. ved fraflytning mod kr. i Notat Udlejningsområdet 2011 Bilag A indeholder antallet af udlejninger fordelt på boligtyper. Det fremgår af disse tal, at: Den gennemsnitlige udlejningsprocent er 11,4 for familieboliger opgjort under ét. Ser man på den enkelte boligorganisation, er der imidlertid betydelige udsving. I 2011 er antal af opnoterede på ventelister til familieboliger I 2011 er nye boligsøgende opnoteret til ventelister mod i Det svarer til en stigning på 5,2 procent. Hertil kommer nye opnoteringer via BoligButikken på Hovedbanegården. Bilag 2: Notat Tal for Huslejeområdet med tilhørende bilag A, B, C og D Bilag 3: Notat Tal for udlejningsområdet med tilhørende bilag A og B at organisationsbestyrelsen drøfter materialet. 6/16

7 Sager til orientering 9. Ansættelse af driftslederassistent Organisationsbestyrelsen nedsatte et ansættelsesudvalg bestående af John Olsen, Henrik Harsberg og John Resting samt driftsleder Tom Føhns og driftschef Søren Martinussen. Udvalget har behandlet 135 indkomne ansøgninger til stillingen som driftslederassistent, og efterfølgende afholdt samtaler med syv fagligt kvalificerede kandidater. Udvalgets medlemmer var efter første runde med ansættelsessamtaler alle enige om at pege på Kim Catharina Grarup Gehrcke. Kim Gehrcke besidder en personlighed, som var afgørende for valget. For også at sikre og afstemme de gensidige forventninger til jobbet og kollegaerne, blev Kim Gehrcke indkaldt til ansættelsessamtale nr. 2 sammen med teamet på ejendomskontoret. Også denne gang virkede Kim Gehrcke overbevisende i sine svar og personlige fremtræden. Ansættelsesudvalget besluttede at ansætte Kim Gehrcke som driftslederassistent i Fredensborg Boligselskab med tiltrædelse den 15. august Boligorganisationens hjemmeside John Olsen vil på organisationsbestyrelsesmødet demonstrere boligorganisationens hjemmeside. 11. Forsikringsforhold Organisationsbestyrelsen har på seneste møde drøftet forsikringsforhold. Størrelsen af forsikringspræmien i Niverød IV har undret bestyrelsen. I referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 31. maj 2012 har administrationen orienteret om forhold i forbindelse med den kommunale BBR-registrering, der har påvirket fastsættelse af forsikringspræmien. Administrationen vil på organisationsbestyrelsesmødet orientere nærmere. 7/16

8 12. Håndværkerydelser afholdt Temadag på Karlebo Kro den 24. marts På mødet blev det drøftet og debatteret, hvorvidt boligselskabets eksterne håndværksmæssige betjening delvis skal løses af en eller flere håndværkere ansat i selskabet. Der viste sig interesse for muligheden, og det blev besluttet, at en arbejdsgruppe bestående af John Olsen, John Resting og Henrik Harsberg, arbejder videre med problemstilingen. Søren Martinussen har efterfølgende kontaktet arbejdsgruppen med henblik på afholdelse af møde i sagen. Søren Martinussen har i sin henvendelse til arbejdsgruppen anført følgende erfaringer: I Hedemarken, boligafdeling med 900 lejemål, har afdelingen haft samme overvejelser. Ejendomsleder Søren Holm fortæller, at de pr. 1. september 2012 har ansat en blikkenslager, og de forventer en besparelse på lidt under ¼ af budgettet svarende til 4,5 mio. Besparelsen ligger fortrinsvis på løn og fittings. Det første år vil besparelsen imidlertid være mindre på grund af etableringsomkostninger. Den ansatte håndværker er i øvrigt kendt af ejendomskontoret i Hedemarken og headhuntet fra deres faste VVS-firma. Tidligere driftschef i Tårnby Kastrup Boligselskab John Kim Jensen oplyser, at før hans tid i selskabet, havde der været ansat en tømrer. Ansættelsesforholdet havde medført problemer i forhold til faggrænser, da tømrerens fagforening ikke tillod, at han udførte andet end fagligt relevant arbejde i afdelingen. En anden problematik ved fastansatte håndværkere er spørgsmålet om autorisation eller krav om certifikater. En blikkenslager eller elektriker kan ikke udføre fagligt arbejde af betydning uden en autorisation. Også andre typer arbejde kræver en form for certificering. Kravene skal opfyldes af medarbejderen/organisationen, og kan være forholdsvis dyre at vedligeholde. En tredje problematik er ansvaret for det udførte. Boligorganisationen betaler lidt ekstra for, at ansvaret for en håndværkerydelse er placeret uden for egen organisation. Hvis det er vores egne håndværkere, som udfører diverse arbejde, skal vi være opmærksomme på, om forsikringspræmien stiger. Omkostninger i forhold til afløsning ved ferie og sygdom, samt yderligere omkostninger til administration og ledelse skal også tages med i betragtningerne. 8/16

9 at organisationsbestyrelsen drøfter problemstillingen. 13. Forhold i forbindelse med kommunal anvisning Bestyrelsesformand Helge From, Niverød III vil under dette punkt deltage i organisationsbestyrelsesmødet. Helge From ønsker at orientere om en kommunal anvisning i Niverød III, og ønsker at drøfte i hvilket omfang organisationsbestyrelsen kan medvirke til at sikre, at samarbejdet med Fredensborg Kommune kan udvikles af den aktuelle sag. Helge From skriver i uddrag: Med udgangspunkt i en aktuel sag, hvor et samboende par, med kun den enes navn på en tidligere kontrakt med Niverød III, og hvor parret efterlod en stor regning på genopretning af lejemålet ved fraflytning, finder bestyrelsen for Niverød III det urimeligt, at Fredensborg Kommune kan anvise den anden en ny lejlighed, som begge uden problemer kan overtage, desuagtet at man overhovedet ikke har reageret på krav om betaling af den tidligere gæld. Kommunens boliganvisning har været afvisende overfor vor protest, og sagen bliver nu via borgmester Thomas Lykke Pedersen overdraget til socialdirektør Morten Knudsen, hvor den aktuelle sag forhåbentlig finder en løsning. Men for at sager af den art ikke skal kunne gentage sig, bør man søge en generel aftale med kommunen, der gør det muligt at stoppe sådanne situationer. at organisationsbestyrelsen drøfter den rejste problemstilling. 14. Nyt fra ejendomskontoret Driftschef Søren Martinussen vil orientere om nyt fra ejendomskontoret på mødet. 9/16

10 15. Nyt fra afdelingerne Udskiftningen af vand- og energimålere i Niverød III og Niverød IV Udskiftningen af vand- og energimålere er næsten afsluttet. Der mangler udskiftning af vandmålere i 2-3 lejemål og reparation af skade på en hovedledning i Margerittens Kvarter. I Niverød III var der i starten af projektet store problemer med manglende varslinger. Årsagen til problematikken var, at mange stophaner i jorden ikke fungerede et forhold ingen kendte omfanget af. Dette gav forståeligt nok mange utilfredse beboerhenvendelser. Tre rørbrud på hovedledningerne i løbet af projektet medførte, at der var lukket for vandet i lange perioder. De mange afbrydelser af vandet, hvor skidt og kalk fra vandledningerne løsnede sig og satte sig fast alle steder medførte, at der opstod mange følgeskader med stoppede vandhaner og løbende toiletter. Den 1. juli 2012 begyndte individuel afregning af vand, og alle de nyopsatte vandmålere blev via radio aflæst på denne dato, og giver dermed startaflæsningen. Målerudskiftning og følgeskader er faktureret, og de samlede udgifter for projektet holder sig inden for budgettet i Niverød III på kr. og Niverød IV på kr. Energimålerne i boligerne er alle blevet nedtaget og udskiftet på en given dato. I den forbindelse blev både den gamle og den nye måler aflæst. Denne aflæsning blev i langt de fleste tilfælde ikke foretaget præcis på skæringsperioden for varmeregnskabet den 1. juni. I varmeregnskabet vil aflæsningen dog fremgå som foretaget den 1. juni Dette giver en difference på +/- nogle dage, alt afhængig af, hvornår måleren blev udskiftet. Men da den gamle måler blev erstattet af en ny, vil den nye energimåler have registreret forbruget, som der har været på de dage, hvor udskiftningen ramte ved siden af skæringsdatoen. Differencen bliver indregnet i næste års varmeregnskab. Beboeradgang til måleroplysninger via Brunata-WebMon vil være på plads i løbet af september 2012, og der vil blive uddelt personlige brugernavne og passwords til ejendomskontoret og til samtlige beboere. Niverød IV - individuel modernisering af køkkener På afdelingsmøde i Niverød IV den 15. marts 2012 blev det besluttet, at der skulle påbegyndes en ny pulje af individuelle køkkenmoderniseringer, såfremt mindst 10 beboere tilmeldte sig ordningen, hvor de mod en særskilt huslejestigning får moderniseret køkkenet. 12 beboere har meldt sig til, og der er dermed påbegyndt en ny køkkenmodernisering, som skal være afsluttet inden 1. februar /16

11 Udgiftsrammen er fastsat til maksimalt kr. pr. køkkenmodernisering inkl. omkostninger på ca. 20 % til låneoptagelse, stempeludgifter, administration mv. Det betyder, at der lige som sidste gang maximalt kan bruges kr. til indkøb og montering af nyt køkken. Byvejen byggeskadesag Byggeskadesagen omkring Byvejens badeværelsesgulve er afsluttet med 1 års gennemgang af arbejderne den 14. august 2012, hvor projektet og alle badeværelserne blev besigtiget. Ved samme lejlighed blev facaderenoveringen og taget gennemgået. Der blev ikke konstateret skader eller svigt, og personalet i afdelingen har i den forløbne periode ikke registreret fejl eller svigt ved arbejderne. KAB Byggesupport betragter sagen som afsluttet. Niverødgård - rengøring af indvendige fællesarealer Nuværende kontrakt med rengøringsfirmaet Renell er opsagt pr. 31. december Opsigelsen skyldes beboernes ønske om, at en af beboerne selv skal varetage rengøringen af afdelingens fællesarealer, såfremt det kan gøres billigere. Driftschef Søren Martinussen har afholdt møde med Martin Keil, som er beboer i afdelingen, og det er aftalt, at Martin overtager opgaverne med renholdelse af fælleslokaler og trappegang pr. 1. januar Niveaufri adgang til have og etablering af containerskur Fredensborg Kommune har efter en henvendelse fra en beboer påtalt, at ejendommen efter renovering og montering af havedøre ikke overholder reglerne om niveaufri adgang. På afdelingsmøde i Niverødgård den 27. marts 2012, blev der fremlagt forskellige løsninger på problemet med niveauforskellen mellem terrassedør og have. Afdelingsmødet besluttede, at der på grund af de store anlægsudgifter skulle ansøges om delvis dispensation for reglerne om niveaufri adgang. Fredensborg Kommune har efterfølgende godkendt den valgte løsning, hvor der fremstilles mobile træterrasser til de beboere, der måtte have behov eller ønske om niveaufri adgang til haven. På samme møde besluttede beboerne, at der skal opføres et skur til skraldecontainerne, som hidtil har været placeret ved gavlen i indgangen til gården. På grund af den trængte økonomi i afdelingen, blev det på mødet aftalt, at Ejendomskontoret opfører dette. Fredensborg Kommune har i forbindelse med godkendelse af den niveaufrie terrasse også godkendt projekt om skraldeskure samt deres beliggenhed. 11/16

12 16. Niverød IV Facaderenoveringen m.v. er afsluttet og fejl og mangler er udbedret. Udkast til byggeregnskab er udarbejdet, og ser tilfredsstillende ud. Regnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på ca kr. mod et budget på kr. Altså en overskridelse på ca kr., svarende til ca. 3 %. Af overskridelsen på de ca kr. tegner udgifter til ekstra vinterforanstaltninger sig for ikke mindre end kr., da der var tale om en byggeperiode, der indbefattede de to meget hårde vintre 2009/10 og 2010/11. Endvidere blev projektet efter godkendelsen af skema B-budgettet udvidet med en forankring af bebyggelsens løse gavle til kr., samt udskiftning af rådne sternbrædder til kr. Endelig er der i regnskabet afsat et beløb på kr. til udbedring af stier m.m. Dette beløb vil først kunne anvendes, når regnskabet er endeligt godkendt. Der vil snarest blive afholdt følgegruppemøde, hvorefter regnskabet vil blive sendt til kommunen og Landsbyggefonden. 17. Mergeltoften sammenlægning af afdelinger Som besluttet af organisationsbestyrelsen har den administrative sammenlægning af afdelingerne Mergeltoften 1 og Mergeltoften V fundet sted pr. 1. juli Boligafdelingens navn er Mergeltoften. 18. Mergeltoften udbedring af fejl Der arbejdes fortsat med at renovere kælderlokalerne i sundhedscentret. Tidsplanen for færdiggørelse af de konstaterede svigt og mangler er i perioden blevet udskudt. Entreprenøren GVL har været langsom og sjusket, og har ikke overholdt indgåede aftaler. Arbejderne har flere gange måtte omgøres, fordi de ikke opfyldte de nødvendige krav til rengøring efter skimmelsvamp. 12/16

13 Renoveringsarbejderne udvendigt på drænet er udført. GVL mangler stadig at udbedre fejl på den øvrige kloak. Der er således fortsat tvivl omkring dele af kloaksystemets funktion, idet det er konstateret, at dele af systemet ikke ligger i frostfri dybde. Det er ligeledes usikkert, om der er ført regnvand til spildevandsbrønden. Drænsystemet er ikke udført korrekt, idet omfangsdrænet på dele af bygningen er placeret forkert. Der er konstateret væsentlige lunker på drænsystemet og der er blokeringer der ikke er fjernet endnu. Der vil blive udført TV undersøgelse af alle ledninger, der ikke allerede er undersøgt. Projekttegninger tilrettes så de er i overensstemmelse med det udførte. På den lave del i lysgraven, er sokler under vindueselementer blevet udskiftet og er ikke kontrolleret af eftersynet. Dampspærre ved indvendig side af sokkel, er placeret på en måde som Dominia A/S anser for risikofyldt m.h.t. kondens. Dominia A/S følger stadig sagen tæt, og der har den 28. august 2012 været mangelgennemgang med Fredensborg Kommune før overdragelse af sundhedscentrets lokaler. Ved gennemgangen blev der konstateret 36 fejl. KAB Byggesupport er samtidig i gang med 5- års eftersyn af afdelingen. Det er forbundet med stor usikkerhed at vurdere, hvornår GVL er færdig med at udbedre svigt og fejl ved byggeriet. KAB byggesupport anbefaler, at Dominia A/S fortsat følger op på udbedringsarbejderne. 19. Niverødgård byggeskadesag På sidste møde blev det aftalt, at den af ingeniørfirmaet Dominia A/S udarbejdede rapport skulle danne grundlag for inddragelse af Byggeskadefonden. Efterfølgende blev materialet bearbejdet, og der blev foretaget en systematisering af de forhold, der var blevet undersøgt, idet ikke alle forhold kunne betragtes som bygge- eller projekteringsfejl. Efter nogle drøftelser med Byggeskadefonden mente fonden ikke, at det var et forhold Byggeskadefonden ville indgå i på nuværende tidspunkt. Begrundelsen for dette var, at der ikke forelå nogen anmeldelse til entreprenøren GVL Entreprise A/S. 13/16

14 Det blev derfor aftalt, at KAB skulle fremsende en reklamation til GVL med en tidsplan for udbedring af forholdene. Hvis dette ikke udmøntede sig i afhjælpning, ville Byggeskadefonden efterfølgende gerne involveres for at lægge pres på entreprenøren. Der er nu sendt en reklamation til GVL, hvor vi har udbedt os et møde omkring drøftelse af forholdene og for at fastlægge en realistisk tidsplan. 20. Niverødgård husleje Erik Møller, beboer i Niverødgård, har klaget over en række forhold i forbindelse med huslejefastsættelsen i Niverødgård. Juridisk område i KAB har uddybende orienteret om regelsættet i denne forbindelse og besvaret de spørgsmål, Erik Møller har rejst. Erik Møller har ligeledes sammen med øvrige beboere fremført en klage overfor Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune har ved brev til beboerne bekræftet, at forholdet har været korrekt behandlet af KAB s administration. Erik Møller fraflytter boligafdelingen den 31. oktober Bilag 4: Skrivelse fra Fredensborg Kommune. 21. Trivselspolitik for ansatte i boligorganisationerne og i KAB En ny personalepolitik, trivselspolitik, for ansatte i KAB-administrerede boligorganisationer og i KAB er godkendt den 19. juni 2012 i KAB s fælles samarbejdsorgan, Det fælles Virksomhedsnævn. godkendte i 2009, at KAB bemyndiges til at forhandle fælles personalepolitikker på boligorganisationens vegne. Den nye politik trådte i kraft med virkning fra godkendelsesdatoen. 14/16

15 Trivselspolitikken En af KAB s værdier er ansvarlighed. Ved at højne bevidstheden om trivsel, viser KAB sin ansvarlighed overfor medarbejderne. Vi vil skabe rammerne for et godt liv er KAB s mission, og den vil vi gerne koble til det at arbejde og være medarbejder i KAB-fællesskabet. Det er KAB s klare overbevisning, at når medarbejderne har det godt fysisk og psykisk, er de også mere velfungerende og produktive. Gode arbejdsvilkår er forskellige fra person til person. Integration af arbejdsmiljø og sundhedsfremmende tiltag i det daglige arbejde skal være et minimumskrav. Politikken har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for boligorganisationen. Bilag 5: Trivselspolitik for KAB-fællesskabet. 22. Nivå-nu I 2009 blev den nuværende boligsociale indsats i Nivå-nu igangsat, blandt andet som en følge af, at Nivå var præget af uro og hærværk forårsaget af især unge drenge mange af anden etnisk herkomst. Landsbyggefonden bevilgede finansiering af indsatsen for en 4-årig periode. Projektets styregruppe har til Landsbyggefonden udarbejdet en ansøgning om en fortsættelse af projektet. John Olsen og administrationen vil på organisationsbestyrelsesmødet orientere uddybende. 23. Beboerklagenævnssager Der vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i i perioden Bilag 6: Oversigt over beboerklagenævnssager. 15/16

16 24. Kommende møder i 2012 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2012, kl Repræsentantskabsmøde den 27. november 2012, kl Eventuelt 26. Referat fra mødet evt. fortrolighed På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personfølsomme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggøres. at organisationsbestyrelsen vurderer, om mødet har indeholdt drøftelser, der ønskes refereret fortrolig. 16/16

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Beboerhuset, Horsevænget 33, 2610 Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Beboerhuset, Horsevænget 33, 2610 Rødovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Beboerhuset, Horsevænget 33, 2610 Rødovre Bestyrelsen: Formand Bjarne Clausen, næstformand Helle Nielsen, Dora Arvidsen, Ida

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Frank Sass, Mogens Hansen, Lone Ulholm,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen og Flemming

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141 #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141 Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet...4 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Jette

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere