Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København"

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København 1 Annelise blev foreslået som ordstyrer. En deltager fra forsamlingen mente, at ordstyreren ikke måtte være én fra bestyrelsen. Annelise blev ordstyrer. Der blev valgt 2 stemmetællere: Vibeke og Carsten. Lilia, næstformand, spurgte gruppen, der sendte mistillidsvotum til bestyrelsen, om hun måtte fremlægge forløbet fra deres tid i bestyrelsen. Dette indvilgede de i. Gruppen (4 personer) fik lov til at svare på det fremlagte om forløbet og blev direkte spurgt til deres bevæggrunde om igen at vise interesse for foreningen. Der var diskussion om, hvorvidt foreningen var topstyret og udemokratisk, med henvisning til mistillidsvotummet. Et tidligere bestyrelsesmedlem fra gruppen mente, at det som bestyrelsesmedlem havde været svært at få opgaver. Næstformanden svarede, at de opgaver vedkommende havde påtaget sig ikke var blevet udført. Gruppen blev spurgt om, hvad deres grund til igen at interessere sig for foreningen var. En fra gruppen mente, at hun af Formanden Gitte var blevet lovet en post som næstformand, og var personligt meget skuffet over, at Gitte ikke havde nævnt, at der var en anden kandidat Lilia. Lilia stillede op til bestyrelsen i 2011 på det konstitueringsmøde, der foregik efter generalforsamlingen april 2011, og hun fik posten som næstformand ved flertalsafstemning. Gitte svarede på forløbet omkring valget af næstformand, og hun understregede, at hun havde sagt til det tidligere bestyrelsesmedlem, at hun ville pege på hende, da der ikke var andre kandidater. Da Lilia stillede op til næstformandsposten var det uden, at Gitte vidste det, og som det endte, blev der valg om posten, og Lilia blev enstemmigt valgt. Lilia svarede, at formanden ikke kunne love en post som næstformand, det var kun generalforsamlingen, der kunne vælge denne. Henning Wagner, tidligere bestyrelsesmedlem, mente ikke, at der er kommet et referat fra sidste generalforsamling, hvorfor den nu siddende bestyrelse ikke er lovformeligt valgt.

2 Næstformanden kom frem til, at referatet fra sidste generalforsamling skulle være lavet af et tidligere bestyrelsesmedlem, som heller ikke lavede dette på opfordring. Der var undren over at Henning Wagner valgte ikke at deltage i foreningens sidste generalforsamling, hvor han var på valg, men han mødte ikke op, og dette begrundede Henning Wagner med, at han ikke kunne lide Lilia. Om morgenen på dagen for generalforsamlingen 2012, sendte Henning Wagner en sms, hvor han skrev, at han ikke agtede at møde op. En af de fremmødte syntes, at det var ærgerligt med dette personlige opgør mellem gamle og nye bestyrelsesmedlemmer. Hun var selv medlem i mange foreninger, hvor hun ydede en indsats. Hun havde forventet en snak om den gode sag. Hun mente, at der ikke med vilje, var lavet fejl fra begge sider. 2 Bente fra mistillidsgruppen spurgte om hun måtte vise en mailkorrespondance med Lilia, det måtte hun gerne. Mailen gik rundt til gennemlæsning. Fra forsamlingen blev der udtrykt, at det var svært at skulle stemme om eksklusion af gruppen, der havde fremsat mistillidsvotummet, og man syntes, at man skulle trække en streg i sandet og komme videre. Al den følelsessnak var spild af tid. Der blev udtrykt glæde ved foreningens vigtige arbejde. Der er lavet mange procedurefejl fra begge sider. Det er en ny forening, der laves fejl, og lad os sammen komme videre. En fra forsamlingen fortalte at hun har haft stor hjælp af Gitte, og hjælp til selvhjælp, så man selv kunne tage initiativ til engagement. Hun syntes, at det var ærgerligt at en gruppe ville splitte foreningen. Hun giver sin fulde støtte til Formand Gitte Strandgaard og næstformand Lilia Masters. Mistillidsgruppen blev direkte spurgt, hvad de ville med Dette blev der ikke svaret på. Mistillidsgruppen var indstillet til eksklusion, og der skulle stemmes. Der blev foreslået skriftlig afstemning, hvilket blev vedtaget. Begge grupper havde stemmeberettigede fuldmagter med. Stemmetal: FOR - 42 IMOD 7 Fremmødte 19. Fuldmagter 30. Mistillidsgruppen er hermed pr. dags dato ekskluderet af og får deres kontingent tilbage. De ekskluderede er: Henning Wagner, Bente Schou Sørensen, Helle Nielsen, Niels Kristian Ulsø Kristensen og Winnie Juliane Nielsen. Gruppen blev bedt om at forlade generalformsamlingen.

3 Niels Christian blev direkte bedt om, at fjerne sin kommentar på sin blog, om at han er medstifter af Formandens beretning var et tilbageblik fra starten i 2007, hvor Gitte og Marianne stiftede foreningens vedtægter den 3. april Allerede den 1. december 2008 gik turen til et møde med daværende Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, og de fandt ud af, at det hele ikke bare er så let endda, men ærmerne blev rullet op, og de gik i gang med arbejdet. Gitte fandt ud af, at hun var og er praktikeren, der er god til at banke på døre. Der opstod bl.a. et fint samarbejde med også tidligere Beskæftigelsesminister Inger Støjberg, som inviterede til videndeling, og Gitte blev inviteret over til Arbejdstilsynet for at fortælle om de erfaringer Landsforeningen havde med hotline. Og efterfølgende deltog Gitte i panelet på en konference som Inger Støjberg og Arbejdstilsynet arrangerede. 3 Projektet, som nu har modtaget støtte fra satspuljemidlerne, opstod i tankerne, og der blev afsendt en ansøgning, hvorpå der kom afslag. Men nu er projektet blevet godkendt, og der er godkendt satspuljemidler her i Der er indsendt statusrapport for de første 3 måneder af projektet, og vi kan være stolte trods larm i kulissen, ligesom AT også har givet os hovedbrud, men med ro kommer styrken til at tage fat i den gode sags tjeneste. Gitte og Lilia kører ud til folk, der skal have hjælp og italesætter problemet med mobning og chikane, som er et betændt tabuemne stadigvæk. Individet fortæller og Gitte stille spørgsmål, om gruppen, ledelsen og organisationen, og sådan arbejdes der. Gitte oplyser, at hun tilfældigvis fandt ud af, at dette også er den metode, som forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø anbefaler. Vi får mange henvendelser fra studerende, og vi har mange sager kørende, ligesom der ses et begyndende godt samarbejde med fagforeninger. Ligeledes lander vi mange historier og problemstillinger i pressen. Vi er også blevet en formidlingscentral for pressen med konkrete cases, viden og forskning, forebyggelse og håndtering af voksenmobning. Også vore netværksgrupper rundt om i landet er kommet godt i gang (flere oplysninger herom på vores hjemmeside). Det er vigtigt for Gitte at nævne, at der har været et godt samarbejde med både Claus H. Frederiksen og Inger Støjberg, og nuværende Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen møder op med sine embedsfolk, og hun har lavet positive tiltag via ny lovgivning. Vi får således mange gode skulderklap fra politisk hold, og vi kører i den rigtige retning nu.

4 I forhold til bestyrelsen vil jeg sige, at den er professionel. Der går intet ud, uden det går igennem mig, og jeg har folk, der kan rådgive og kommunikere, så nu er der et hold, der kan løfte foreningens arbejde. Hver gang folk mødes, og der kommer nye til, så sker der noget, og det er der også sket her. Der, hvor vi er i dag, er der, hvor vi skal være. Tingene kører som de skal nu. Under debatten efter formandens beretning oplyser Simone, som er med i netværksgruppen i København, at hun stiller sig til rådighed for bestyrelsen mht. at udføre evt. aflastende opgaver, og at hun gerne vil tage imod nye gruppemedlemmer. Et medlem udtrykte tilfredshed ved at høre, at på trods af generalforsamlingens sorte skyer, så har alle kun talt godt og rosende om Gitte. 4 Lilia takkede Gitte og bestyrelsen og sagde, at uden dette hold, så kunne vi ikke arbejde så fantastisk og målrettet, som vi gør. Vi kan godt have diskussioner, men vi finder ud af, hvad der er rigtigt at gøre. Lilia udtrykte at være ked af balladen, men at det er uden for rækkevidde. Vi er en forening, der har med mennesker at gøre, som vi lægger vore hjerter i, så vi har ikke tid til mere negativ diskussion. Hvorfor kommer den også lige nu? spurgte Lilia og takkede for støtten med ordene: Jeg håber, at vi bliver stærkere og stærkere, som tiden går, så vi kan undgå ballade fremover. Vi er her og alle vegne, fordi der er brug for os, og vi nyder respekt. Vi får svar fra ministre i løbet af 14 dage med tak for henvendelse. Eigil Andersen har i dag skrevet og takket os for kort, chokolade og god bedring under hans sygdom. Jeg er nået dertil nu, at jeg med ro i sindet ved, at vi kan gøre det arbejde, som vi skal i foreningen. Debatten blandt medlemmerne efter næstformandens indlæg var, at bestyrelsen ses som værende seriøs, og at bestyrelsen har de ambitioner og kompetencer, der skal til for at komme videre, efter at de 5 forsøgte at skabe dårlig stemning. Formandens beretning blev godkendt, og den kan ses under Download på foreningens hjemmeside. Gitte uddelte og fremlagde regnskabet (bilag 4) og tilføjede, at i betragtning af, hvad der har været af udgifter, så synes hun, at vi har nået meget. Der skal lægges kræfter i at sikre, at medlemmerne husker at betale deres kontingent, hvilket også gælder bestyrelsesmedlemmer. Kasseren sagde allerede, da hun meldte sig til at lave foreningens regnskab, at hun ikke ønskede medlemskab af bestyrelsen, så derfor blev regnskabet fremlagt af Gitte. Medlemsdebatten udtrykte metoder og forslag til effektiviseringer i administrationen, som Annelise kvitterede for at ville have i hukommelse, når vi i fremtiden skal have opgraderet vores hjemmeside, idet disse forslag vil være til gavn for både medlemmer og bestyrelsen. F.eks. ønsker vi os, at vore medlemmer kan tilmelde sig online via vores hjemmeside. Især er det vigtigt at huske på, at kontingentet går til et stykke vigtigt arbejde, og vi skal også i gang med at kigge os omkring efter sponsorer.

5 Lilia lagde op til punktet om vedtægtsændringer, som det enstemmigt blev vedtaget at forkaste. I stedet skal den kommende tid bruges til at få lavet et sæt nye vedtægter, der dels kan imødegå de udfordringer, som vi har i dag, og dels kan tiltrække sponsorer. Det er værdifuldt at demokratiske spilleregler overholdes. Der udspillede sig en god debat med forslag, og Gitte afsluttede punktet med at takke for alle gode forslag. På valg var: Lilia Masters (genopstillede) blev genvalgt enstemmigt. 5 Nyopstillinger: Gitte præsenterede Knud N. Mathiesen. Generalforsamlingen manglede imidlertid Knuds tilstedeværelse for en personlig præsentation, hvorfor Knud inviteres som medlem af foreningen, som kan starte med at hjælpe bestyrelsen. Deltager på generalforsamlingen Maria Arianfar ville gerne stille op, men hun var nødt til at gå før generalforsamlingen havde lejlighed til at stille spørgsmål under dette punkt på dagsordenen, så også Maria tilbydes at starte med at hjælpe bestyrelsen. Carsten Hansen, tømrer, blev valgt enstemmigt. Formand er Gitte Strandgaard; Næstformand er Lilia Masters; Bestyrelsesmedlem, intern konsulent & kommunikation er Annelise Lauridsen; Bestyrelsesmedlem, intern konsulent & arbejdsmarkedsforhold er Hanne Mosegaard; Bestyrelsesmedlem, intern konsulent & forfaldent arbejde er Carsten Hansen; Bestyrelsesmedlem, ekstern konsulent & koordinator er Emma Masters. Kasserer Birgitte Nielsen vil gerne have afløsning, så bestyrelsen har til opgave at finde en ny kasserer. Bilag 1: Mistillidsvotum Bilag 2: Dokument uddelt af mistillidsgruppen under generalforsamlingen Bilag 3: Fuldmagter optalt ved afstemning af eksklusion Bilag 4: Regnskabet (Referenter: Hanne Mosegaard og Annelise Lauridsen)

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98 Nyhedsbrev Februar 2010 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. Hermed en orientering vedrørende dialogmøde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg d.22. januar, og videns deling med Arbejdstilsynet d.25.januar.

Læs mere

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31.

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31. Nyhedsbrev Januar 2015 Kære medlemmer og læsere af landsforeningens nyhedsbrev Med dette nyhedsbrev sender vi nogle praktiske oplysninger omkring generalforsamlingen d. 26. april, omkring medlemskab og

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense

Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense Tilstede med stemmeret: (nævnt ved navn samt det udvalg eller den boform, de repræsenterer i denne sammenhæng): Jørn Larsen (Lindevangen),

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2015

Nyhedsbrev Juli 2015 Nyhedsbrev Juli 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om vores nye bestyrelse, og i statusrapporten for 2. kvartal i satspuljeprojektet kan du blandt

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere