Skovene omkring Lohals og deres betydning for byen og dens befolkning igennem tiderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovene omkring Lohals og deres betydning for byen og dens befolkning igennem tiderne"

Transkript

1 Skovene omkring Lohals og deres betydning for byen og dens befolkning igennem tiderne Noget af det smukkeste ved Lohals er de mange bynære skove. De var der, da byen blev til, og de er der stadig. Det var nok ikke kun på grund af dem, at Lohals erhvervshavn blev etableret i 1862, men de var en væsentlig årsag dertil, for træforsyningen lå lige uden for døren i Prisskovene, Stigtehaverne og de øvrige skove på Hou. Transportafstanden var kort, og det betød meget, dengang det var heste, der trak kævlerne. Tekst Dorte Bennedbæk Billeder Tessa Clausen Skovfoged Johansen fra Piben, Houvej 11, på vej til Det gamle savværk med træstamme. Foto: Postkort, Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv Hestetransport af kævler til Det gamle savværk, omkring Foto: Glasplade, Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv I begyndelsen blev der udskibet ubearbejdet træ, men allerede i 1882 blev det første savværk etableret. Det blev senere i folkemunde til det gamle savværk. Senere fulgte det nye savværk, et savværket på Charlottenlund, en skibsbygger og en bødkermester. Ligesom der igennem årene var flere mindre trævarefabrikker. Det var mindre virksomheder, der igennem mange år gav arbejde til folk og vigtige for byens liv. Dertil kom de mange skovarbejdere. Der var en hel familie, der ligefrem blev kaldt skovmændene, og når en person bliver omtalt som sådan, ja, så ved de gamle lohalsere godt hvilken familie, vedkommende stammer fra, og der er stadig en del efterkommere efter skovmanden i Lohals. Familien Sav Jørgensen ved Eden, Søndergade 85, Foto: Familiens eje. Skovmanden hed Peder Kalfsen Jørgensen og kom til Lohals i Han kom fra Botofte og var gift med lille mor Karen, Karen Jørgine Hansen, der kom fra Bammeskov. De fik mange børn Alfrida, Rigmor, Kristian, Johanne, Karen, Thorvald, Peder, Esther, Else og Helga. De fleste af børnene fik mellemnavnet Sav, da faderen stammede fra Sav-huset i Botofte, et hus der stadig eksisterer. Her er hele familien samlet i Eden, Søndergade 85, et skovarbejderhus, der fulgte med arbejdet i skoven. Da de blev ældre byttede de hus med sønnen Peder, der boede i Søndergade 81. Her boede Mor Karen i mange år som enke.

2 Lohals Gamle Savværk Det gamle savværk, Nordstrandsvej 14, omkring Læg mærke til møllen. Foto: Langelands Museum Det var møllebygger Christian Peder Jensens knægte, Hans Jacob ii og Lars Peder iii, der så mulighederne i Lohals. Møllebyggeren boede i den midterste gård på Dalengårdsvej i Stoense Udflytter. Her havde han et veludstyret værksted, hvor han beskæftigede mange svende. Han var den første møllebygger på øen, og han havde også ansvaret og det overordnede opsyn med alle Grevskabet Tranekærs møller. Han kunne også lave andet end møller, så det var ham, man tyede til, da Tranekær slot i 1860 skulle have et nyt spir. Det var almindelig kendt, at han var en meget dygtig og pertentlig håndværker. De to unge møllebyggerdrenge havde det nok i generne, da de med succes startede deres virksomhed på kysten nord for havnen i Lohals med vind som drivkraft, øens første savværk. De startede i 1882 med at leje et hus med lidt jord af Lohalsgården, men købte allerede i 1889 matr. 3q af Skiften ejerlav, det nuværende Nordstrandsvej 14, hvor de byggede en mølle på taget af en af bygningerne. Den mølle blæste ned i en storm omkring 1900, måske julestormen i 1903, men blev genopført på marken nord for savværket. Huset blev indrettet til beboelse. De udvidede igen og igen, for det gik dem godt. I 1890 købte de matr. 3am, hvor der var en gammel bygning fra 1877 med ret til at udnytte den opskyllede tang og i 1893 matr. 3u af Nielsen på Lohalsgården. 3u er det nuværende Strandtorv og jorden bagved Nordstrandsvej 14. Søren Hans Pedersen solgte dem i 1902 matr. 3af, det nuværende Nordstrandsvej 16. Løbende fik de købt al den jord de skulle bruge. I 1900 købte Lars Peder matr. 3ah, det nuværende Nordstrandsvej 18, også af Lohalsgården, hvor han byggede det hus, hvor han boede med sin familie indtil sin død i Lohals Gamle Savværk var en stor og vigtig aftager af øens bøgetræ. Opsavning af bøg til drittelstave var frem til afslutningen af dritlens brug i slutningen af 1950 erne savværkets hovedbeskæftigelse. Men der blev også lavet andet f. eks. jernbanesveller og landbrugsvogne. Lohals fik eget elværk i 1912, og under 2. verdenskrig, da der var mangel på olie, måtte man bruge affaldstræ fra Lohals Gamle savværk til elværkets dampmaskine. I 1943 varetog savværket faktisk hele byens elproduktion, og efter krigen var savværksejeren i mange år formand for elværkets bestyrelse. Møllebyggerdrengene var driftige folk, der hele tiden fik nye ideer, især den ældste, Hans Jacob. Han overlod Lohals Gamle Savværk til lillebror Lars Peder allerede i 1915, se mere om det i kapitlet om Det Nye Savværk. I begyndelsen boede drengene sammen. Ved folketællingen i 1890 boede de i Nordstrandsvej 14 sammen med Hans Jacobs højgravide kone, Anine Martine. Hans Jacob blev boende med sin familie i nr. 14 indtil han startede sit nye savværk. Herefter blev huset udlejet. De ansatte på Det gamle savværk ca Fra venstre: Savværksejer Lars Peder Jensen, Christian Clausen, Mads (bundgarn), Carl Martinus Jensen, Majus brun, Carl Nielsen (tjener), Jørgen Pilegaard Jørgensen, Kristen Kristensen.

3 Lars Peder Jensen giftede sig i 1897 med Karoline Amalie fra Magleby. De boede hele deres liv i Lohals og blev et kendt par, der deltog aktiv i byens liv. Lars Peder efterfulgte Nielsen fra Lohalsgården omkring 1910 som sognefoged, og det var han indtil sin død i De fik børnene Thorvald, Thora, Hedvig, Evald, Christian og Victor, der alle voksede op i Lohals. Det blev Evald og Christian, der hver for sig, kom til at drive virksomheden videre. Fra venstre Lars Peder, Christian og Erna Pilegård Jensen foran kranen ved savskæreriet.en stor kævle skal skæres op. Foto: Th. Gabs Lars Peders søn Evald Pilegård Jensen var i lære i Rudkøbing men arbejdede mange år i Schweiz, før han i 1933 etablerede sig med et møbelsnedkeri i familiens værksteder på vandsiden af Nordstrandsvej. Her producerede de forskellige arter af trævarer og møbler. De lavede f.eks. kravlegårde, syltestativer, klapstole, spisestuer, havemøbler og neglebørste overdele. De eksporterede også en del til England. Savværksfamilien Jensen på stranden ved savværket. Læg mærke til stakkene med drittelstave i baggrunden. Ca Foto: Th. Gabs De dårlige tider i 1920 og 1930 erne ramte også Lohals. Lars Peder måtte give op. Den 31. marts 1930 tilskødede han sit savværk til Ahlefeldt Laurvig på Tranekær, men allerede i 1939 købte hans søn, Christian Pilegård Jensen, det tilbage til familiens eje. Han havde haft det i forpagtning et stykke tid inden. Christian var udlært maskinarbejder. Han havde stået i lære ude sydpå, som man siger i Lohals om alt syd for Rudkøbing. Lærestedet er gået i glemmebogen, men han blev gift i 1934 med dameskrædderinde Erna Marie Jacobsen fra Rynkeby. De flyttede ind i Nordstrandsvej 14. Både Nordstrandsvej 14 og 16 havde været lejet ud, når familien ikke selv skulle bruge dem. Nummer 14 blev i mange år kaldt Øllebrødshuset, fordi ølhandler Niels Røntved Andersen boede i den ene ende og brødkudst Ejner Hansen i den anden ende i en kort periode sidst i 1920 erne. Christian og Erna boede hele deres ægteskab her, hvor børnene Mogens, Kurt, Tove og Ulla voksede op. Skænk fremstillet på Evald Pilegård Jensens Møbelsnedkeri. Foto: Th. Gabs Bord og stol, fremstillet på Evald Pilegård Jensens Møbelsnedkeri. Foto: Th. Gabs

4 Evald giftede sig i 1935 med Edith Poulsen fra Rudkøbing. De boede i Nordstrandvej 18, forældrenes, Lars Christian og Karoline Amalies, hus. Her voksede sønnerne Ejvind, Willy og Frank op. Evalds enke, Edith, blev boende indtil hun efter en kort periode på plejehjem døde i begyndelsen af 1990erne. I begyndelsen af 1970erne trappede brødrene, Evald og Christian, langsomt ned, og i 1972 begyndte Christian at sælge ud af besiddelserne. Christian Nielsen fra København købte allerede i 1972 et stykke af savværksgrunden, hvor han byggede Nordstrandsvej 20. Senere købte han mere og byggede Nordstrandsvej 7C. I stuetagen etablerede han en butik, Ship-shoppen, hvor han solgte både og maritimt udstyr og udlejede joller fra havnen. Det fik selvfølgelig lohalserne til at kalde ham Christian Ship-Shop. I begyndelsen boede og arbejdede han i København, men flyttede senere permanent til Lohals, hvor han boede i første sals lejligheden over den for længst nedlagte ship-shop. I dag bliver huset benyttet til fritidsbolig. I 1972 blev også Nordstrandsvej 16 og 9 solgt fra, og i 1983, da Christian døde, blev Nordstrandsvej 14 solgt til Familien Ullner, der i dag ejer Nordstrandsvej 7b, som fritidsbolig. Erna boede kort tid til leje hos ham, men valgte at flytte til børnene i Stenstrup, hvor hun tilbragte sine sidste år indtil sin død i De nye ejere gjorde ikke så meget ud af savværket, der nærmest lå som en ruin i mange år, indtil det i forbindelse med et byudviklingsprojekt blev revet ned i Familiens beboelseshuse er blevet moderniserede, og der er bygget flere, nye huse på den store savværksgrund. Det er en fornøjelse at se, hvor fint hele kvarteret omkring savværket er blevet renoveret. Desværre er så godt som alle spor af byens største virksomhed igennem mere end 100 år fjernet. Det nye Strandtorv, der blev etableret på noget af jorden, burde have heddet Savværkstorvet. Det ville have været en smuk gestus over for en så vigtig arbejdsplads i byen. Når man tænker på, hvor avancerede og computerstyrede alle industrivirksomheder er i dag, og på hvor billigt, produkter kan produceres i udlandet, især i Østen, så var det ikke sært, at savværksbrødrene havde svært ved at følge med. De vigtigste maskiner ved nedlæggelsen af savværket i 1975 var en bloksav, en båndsav på træstativ fra før 1900, forskellige maskiner til fremstilling af drittelstave og et par drejebænke. Selv om savværket for længst er væk, er der stadig efterkommere af møllebyggerslægten i Lohals. Evald og Ediths søn Villy Pilegaard Jensen bor i dag sammen med sin familie i Smedegade 17 Dog ikke på savværksjord, men på en nabogrund, fisker Thorsens have. I Villys stue står der en komplet spisestue, håndlavet på faderens værksted. Det gamle savværk under nedbrydning i Foto: Lothar Hoppe

5 Christian og Ernas ældste søn Mogens Pilegaard Jensen købte i 1972 Nordstrandsvej 9, matr. 3dy, af sin far: Det var Lohalsgårdens gamle cementhus, hvor man med sand fra Smørstakken producerede cementtagsten. Der ligger stadig tagsten fra den produktion på mange af byens huse. På et tidspunkt var det hus også blevet solgt til savværket, og Mogens husker, hvordan der i det hus blev kløvet brænde til generatoren, der sikrede byens elproduktion under krigen. Senere tjente han sine første penge ved at hjælpe onklen, Evald, med at lave syltestativer. Han fik 50 øre for hvert stativ han kunne producere. Der stod en gammel høvlebænk i huset, som han kunne bruge. Mogens blev udlært møbelsnedker i Gudme på Fyn. I hans læretid boede han i Gudbjerg hos mejeribestyrerenke Bidstrup. Hun var, da manden mejeribestyrer på Hou Mejeri Adolf Bidstrup døde, flyttet fra Lohals og hjem til sine forældre i Gudbjerg. Hendes søn, Jørgen, Mogens skolekammerat fra Hou Skole, var samtidig i lære som smed. Jørgen Bidstrup vendte tilbage til Langeland som varmemester på Rudkøbing Sygehus, men Mogens blev på Fyn, for her havde han mødt Anmarie. Hun var tømrermesterdatter fra Steenstrup, så der slog de sig ned, da de blev gift i Da faderen i 1972 begyndte at sælge ud af besiddelserne, fik Mogens tilbudt Nordstrandsvej 16, men da han lige havde stiftet familie og for nylig købt nyt hus, så rakte økonomien kun lige til det gamle cementhus på Nordstrandsvej 9. Lige omkring købstidspunktet trådte By- og Landzoneloven i kraft. Det betød, at alle deres planer for en gennemgribende restaurering af huset blev afslået af kommunen. I stedet har de løbende med særlig respekt for husets tidligere brug fået lavet de nødvendigste faciliteter, så de kan bruge huset til fritidshus. Heldigvis er bopælspligten og de værste restriktioner ophævet i dag. Men som de siger, nu er vi blevet for gamle til den store ombygning, men vi har byens bedste beliggenhed med havudsigt og egen badestrand. Mogens og Anemarie tager venligt imod og har meget at fortælle om den store familie. Lohalsgårdens gamle cementhus, Nordstrandsvej 9. Foto: Langeland Atlas Palle Andersen, der i dag bor i Nyborg, men som barn boede i Lohals i Bonne Esperance, Søndergade 29 fortæller: Min far, Ejnar Christian Andersen, arbejdede på Lohals Gamle Savværks snedkeri fra 1942 til Det var byens største arbejdsplads, der dengang beskæftigede mand på fuld tid hele året rundt. De producerede især spisestuemøbler i stor stil til møbelkæder i hele landet. Desuden lavede de taburetter og sveller til jernbaneanlæg, og under og lige efter krigen såmænd også træskoklamper og buer til cykelhjul. Far malede og lakerede de færdige møbeldele, før de blev samlet og afsendt. Palle husker stadig navne, som Hartman Madsen, Chresten Damp, ham der passede dampmaskinen, slagter Watsons Robert, postbud Steffensens Børge, Pilegård, snedker Pedersen, Evald fra Nygårds Hjørne og Viggo Jørgensen, der var bogholder. Det var den dominerende arbejdsplads i Lohals, hvor alle kendte hinanden og mødtes i fritiden i de mange foreninger. Efter krigen tog industrialiseringen til. Nye fabrikker med mere moderne udstyr dukkede op rundt i landet, oftest nær de store færdselsårer, og da omkostninger til forsendelse og transport blev for store, kunne Savværket i Lohals ikke længere konkurrere, og produktionen faldt. I 1958 var eventyret i Lohals forbi for min families vedkommende. Vi flyttede til Odense.

6 Det nye savværk I 1915 startede storebror, Hans Jacob Jensen, endnu engang for sig selv. Han købte jord fra Lohalsgården, og sammen med sønnen Bruno startede de i begyndelsen af 1920 erne et nyt savværk på Østergade. Dengang var det i bunden af gaden, for den nye vej, vejen der støder til Tom Knudsensvej, var endnu ikke etableret. I folketællingen 1916 har han titel af drittelbor fabrikant. De byggede et nyt savværk og i 1927 et kontorhus, alt er nu revet ned. Det nuværende Stigtehavevej 1 er resterne af den gamle kantinebygning. Bruno var arkitekt. Han tegnede og byggede de to direktørboliger, i 1920, Fredebo, Østergade 20, i 1927, Vesterled, Stigtehavevej 2, samt i 1928, Novo, Østergade 18. Pladsen til opbevaring af opskåret træ i Det ny savværk. Foto: Inga Nøhr Larsens eje Det ny savværk, tidligere Østergade 7, Indgangsporten. Foto: Inga Nøhr Larsens eje De drev deres savværk og fabrik, indtil de dårlige tider også indhentede dem. I begyndelsen af 1930 måtte de sælge til greve Ahlefeldt Laurvig på Tranekær. Bruno flyttede til Jyderup, hvor han blev direktør for et savværk, og forældrene flyttede med. Bruno var dygtig og kreativ og fik patent på en transportkasse viii. Det gik heller ikke så godt for greven, for den 30. november 1930 blev alle sagt op. I en kort periode blev det udlejet ud til en Larsen, men det gik ikke ret længe, så lukkede det helt ned. Den 24. april 1940 solgte greven til A/S Det Fynske Trælastkompagni i Odense. De hyrede Rudolf Grube Hansen ix som bestyrer, og så kom der gang i den igen. I en periode sidst i 1940 erne arbejdede de endda i 3-holdsskift. De lavede bl.a. jernbanesveller og opskar bøgekævler til møbelindustrien, som de sendte med Lundeborgfærgen til videre forarbejdning i Odense. Noget blev hentet i Lohals Havn. I 1958 anløb det hidtil største skib i havnens historie. Det var den 350 tons store Henrik Arndt, der hentede 180 tons træ bound for London. Da broerne kom og erstattede Lundeborgfærgen, ændrede transportforholdene sig så meget, at driften ikke længere kunne betale sig. Lohals. Ny Savværk blev nedlagt omkring Smed Georg Møller, der allerede tidligere havde købt direktørboligen, Vesterled, og etableret sig med sit smedeværksted, købte nu det hele. Han nedlagde savværket og indrettede ferielejligheder i Stigtehavevej 2, der i dag er et privat beboelseshus. Den store skorsten blev først revet ned i Rudolf Grube Hansen var med alle årene, og blev et kendt ansigt i byen. Han var søn af smeden i Stoense og havde i en periode kørt kævler, før han blev bestyrer. Han var gift med Karla Kirstine fra Hennetved. De boede først i Spodsbjerg, så i Stoense inden de slog sig ned på Stoense Udflyttervej 32. De fik de ni børn Inga, Kaj, Ester, Rigmor, Aksel, Svend, Eva, Holger og Ragnhild. Rudolf Grube Hansen læsser kævler. Foto: Bodil Jørgensens eje

7 De ansatte ved Det ny savværk Fra venstre Hans Jacob Jensen, ejer, Rudolf Grube Hansen, Christian Clausen, Alfred Madsen, Frits Henriksen, Marius Pedersen, Hartvig Hansen, Jens Grube Hansen, Aksel Hansen (Montana). Inga Nøhr Larsen, den ældste af Rudolfs børn og den eneste, der slog sig ned i området, bor i dag i Rudkøbing. Hun fortæller levende om deres hjem og barndom: Rudolf Grube Hansens ældste datter, Inga Nøhr Larsen. Foto: Inga Nøhr Larsens eje Mor passede hjemmet og dyrene på det lille sted med de kun fire tdr. land. Far passede sit arbejde på savværket, og vi børn havde vores pligter. Far var en behagelig og afholdt mand, der var ferm på fingrene. Han kunne lidt af hvert, og han drev såmænd også en mindre køkkenfrisør virksomhed i fritiden. Vi gik i skole i Stoense, men handlede for det meste i Lohals. Enten hos Købmand Hegermann eller hos Fritz og Hansigne i det lille handelssted, Stoense Udflytter Vej 22. Når der skulle festes, ja, så tog vi til Lohals; her var der altid var skæg og ballade. Jeg husker juletræerne i Borger-, Husmands, og fagforeningerne, og ballerne og karnevallerne både i Afholdshuset og på Hotellet. Vi gik til dans og gymnastik hos Schuhmacher. Familien levede sparsomt, men vi manglede aldrig noget, for Far havde jo sin faste løn. Efter konfirmationen kom børnene ud at tjene. Jeg tjente hos Købmand Danlev, hvor jeg passede de to drenge, Albert og Peter. Det var her jeg mødte min mand, Charles Nøhr Larsen, der var fisker. Han fiskede med sin onkel, Aksel Bihl. Charles blev født på Samsø, men da hans mor, Marie, giftede sig med chauffør Chr. Olsen, der boede på Tom Knudsensvej 25, flyttede han med hende til Lohals. Her boede allerede hans to mostre, Anna, gift med Aksel Bihl, og Helga, gift med Alfred Gregersen. Charles og jeg blev gift den 19. maj 1940 og kom til at bo til leje hos Hansigne Sørensen, Kpt. Kaas Vej 4, siden hos Ejnar Dyhr, Østergade 10 i Lohals. Jeg husker, hvor almindeligt det dengang var, at de unge familier startede deres ægteskaber på førstesalen i små, kolde værelser i de større villaer. Men heldet var med os, for sidst i 1940 skulle Lars og Pouline Larsen flytte ud på Alderdomshjemmet, Vestervænget 1 i Lohals. De var forældre til Charles onkel Peder, der var gift med hans moster Nina på Samsø. Deres hus på Nygårds Hjørne skulle derfor sælges, og det købte vi. Her boede jeg i mere end 60 år, og her voksede vores fire piger Elsa, Margit, Bodil og Anne op. Charles fiskede og jeg passede børn indtil omkring Da flyttede mejerist og mælkehandler Gunnar Bruus fra Lohals, og vi fik chancen for at blive selvstændige. Vi købte Gartner Trolddahls gamle varebil og kørte så rundt og solgte ost og grønt ved dørene. Dengang var der mange folk i husene. Så blev jeg syg, og vi måtte stoppe, men jeg var så heldig at blive uddannet som sygehjælper på Svendborg Sygehus og få arbejde på Lohals Plejehjem. Charles døde allerede i 1979, men jeg passede mit arbejde, indtil jeg gik på pension. Jeg har jo været enke i mange år, og bor nu i en dejlig lejlighed i Rudkøbing. Jeg har den store glæde, at alle mine døtre og flere børne-, olde-, og tipoldebørn har slået sig ned på øen. Så dem ser jeg tit.

8 Charlottenlund Savværk Da Poul Hauch Fenger x, tidligere forstander på Korinth Landbrugsskole, i 1932, købte Charlottenlund Gods af Hofjægermester Steensen-Leth på Steensgård for kr. fulgte skovene, Vester og Øster Prisskov, med. Der havde ikke været skovet i mange år, for Hofjægermesteren elskede sine skove og nænnede ikke at fælde de flotte bøgetræer. Det var en ren guldgrube. Fenger gik straks i gang med at skove, og rygtet gik på egnen, at han i løbet af de første år, havde tjent mere på skoven, end han havde givet for hele godset. Charlottenlund Savværk ved Skovfogedhuset, Houvej 67. Foto: Privat eje. I 1949 startede han sit eget savværk bag ved Skovfogedhuset, Houvej 67, sammen med sønnen Poul Benedict, PB. Far og søn ragede imidlertid uklar, så PB med hele familien emigrerede til Canada i Da faderen døde i 1964, blev det sønnen Dr. Phil Henning Fenger, der overtog gods og skov. Indtil sin død var det gamle Fenger, der selv med hjælp af forskellige skovarbejdere passede skoven. På godset var der omkring 15 ansatte, heraf arbejdede de 5-6 mand kun i skoven. Aage Lund Larsen, i daglig tale, Aage Husmand, Houvej 66, arbejdede i mange år på Charlottenlund. Han arbejdede mest i godsets landbrug, men deltog tit i transporten af kævler. Han husker tydeligt den store træproduktion, de havde. Før savværket blev bygget, slæbte de træet ned til Lohals Havn og smed det på kajen. Så kom bådene og hentede dem der. Da de fik eget savværk, slæbte de kævlerne dertil. De savede planker, der blev hentet af lastbiler, og kløvede brænde, som de solgte i savværket. Ruth og Åge (husmand) Lund Larsen ved deres guldbryllup 18/9 1993, Houborglejren. Foto: Familiens eje Aage Husmand xi og hans kone Ruth, der i mere end en menneskealder har boet på Houvej 66 husker også de mange personligheder, der dengang havde fast arbejde i Charlottenlunds skove. Henrik Christian Bernth xii var en legende. Han arbejdede hele sit liv i Charlottenlunds skove. Han kom fra Haderslev i 1894 og blev på Hou resten af sit liv. Han var blevet købt med, da Poul Fenger købte godset. Familien Bernth havde mange børn, og nogle af hans sønner og svigersønner arbejdede også i skoven. Især husker de Ib Nielsen, eller store Ib, gift med Ester Bernth, og sønnen Anker Bernth, der havde lidt talebesvær; så ham kaldte man Sture Anker på grund af hans sære udtale af ordene. Han var også en af de faste arbejdere og en god kollega igennem mange år. Familien Bernth boede forskellige steder på Hou, senest på Hou Fyr Vej.

9 Mens Poul Fenger endnu kunne cykle, kørte han hver morgen sin runde sammen med jagthunden Pan. Senere blev han hentet i sin Villy jeep og kørt rundt, så han selv kunne give sine ordrer. I mange år var det Svend Petri Christiansen, kendt som Svend Baltzer, der fungerede som chauffør for Fenger og daglig leder af skovdrift og savværk. Sven var gift med Lille Jens xiii og Ritas, Ester, fra Houvej 81. Svend var kendt som en meget pålidelig mand, som familien Fenger værdsatte. Når han havde sagt, at de skulle køre klokken 9, så kørte de klokken 9, sharp!. Svend gik på pension i Han og Ester boede fra 1943 i Skipperstræde sammen med døtrene Kirsten og Rigmor xiv. Svend døde i 1992, og Ester blev boende i huset til sin død i Naboerne husker gamle Fenger som en meget høflig mand, der altid tog hatten af til hilsen, når de mødtes. En dag væltede han, da han ikke kunne styre cykel, hund og hat på en gang, men det forhindrede ham ikke i at hilse. Han rejste sig, hilste, fangede hunden og cyklede videre. Da Henning Fenger tog over blev dattersønnen, Per Henriksen, tilknyttet godset. Han var uddannet forstmand, så han havde forudsætningerne, men da var skoven forhugget. Allerede i 1960 fik de en reprimande fra Skovtilsynet. Der blev beordret fuldstændig afdrift, nyplantningen mangelfuld, af overstandere, rydning af den spredte opvækst og plantning. Henning overtog en skov med udgifter og ingen indtægter. Der skulle plantes nyt, så det blev der, men der var ikke mange penge i skovdriften, så efter nogle år tog Per Henriksen over til onkel PB i Canada. Savværket fortsatte med nedsat drift og ca lukkede det helt. Skibsværftet i Lohals Den første rigtige skibstømrer i Lohals var Jens Christian Jørgensen xv. Han var udlært hos bådebygger Boas i Rudkøbing, og det var ham der i 1888 startede det bådeværft på Nordstrandsvej 8 i Lohals, der i tre generationer leverede træbåde i mange størrelser, som de selv tegnede, til skippere og fiskere i hele Danmark og Grønland. Alt var unikt håndværk. Jens Christian blev den 29. juli 1887 gift med Edel Anine Andersen. Hendes mor var fra en fæstegård i Stoense Udflytter, hvor jorden var blevet inddraget, da fæstet løb ud. Jorderne var blevet lagt sammen med Steensgårds øvrige jorder og huset revet ned. Materialerne blev brugt til et lille hus nord for Lohals Havn, Nordstrandsvej 8. En af døtrene, Hansine, fra den gamle gård i Stoense kom til at bo her sammen med sin mand, Rasmus Andersen. Det var Edel Anines forældre. Rasmus var krigsinvalid efter krigen i 1864, eller slået til lirekassemand, som man dengang sagde. Efter de danske soldater havde overgivet sig, skød tyskerne hen langs med skyttegravene, hvor han blev ramt i begge lår. Han var derfor ikke i stand til at overtage fæstegården, men fik i stedet tildelt en lirekasse af den danske stat. Så kunne han spille på den, mens han betlede til livets ophold for sig og sin familie. Det var her Jens Christian startede sit værft og her han og Edel Anine flyttede ind. I 1888 byggede de det nye hus, der ligger der endnu. Edel Annine Andersens barndomshjem, også benyttet som mødelokale, en slags missionshus til samtale og bøn, for de mange tilflyttere. Senere omdannet til det første værksted for hendes mand, skibstømmer Jens Christian Jørgensen. Foto: Privat eje.

10 Anines barndomshjem blev senere indrettet til mødelokale for de mange tilflyttere, der mødtes til samtalemøder og bøn. Endnu senere blev det mødested for Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark. Det fungerede som sådan, indtil det nye missionshus på Tom Knudsensvej 42 blev bygget i Herefter fungerede huset som værksted, indtil det brændte omkring Det nye skibsværft blev bygget på tomten. De større både havde de bygget under åben himmel på grunden over for, direkte til kysten. Jens Christian og Edel Anine fik sønnerne Marinus, Axel Georg og Rasmus Johannes og datteren Julie. De boede sammen med Edels mor, Hansine Andersen, i mange år. Hansine overlevede datteren, der døde allerede i Hansine selv døde i 1926, og da Jens Christian døde i 1937, overtog Julie huset. Alle sønnerne byggede hus og slog sig ned i Smedegade. Marinus byggede villa Arnen i 1914, nr. 9, Georg byggede villa Came i 1924, nr. 16 og Johannes byggede nr. 14 i generationer skibstømrere, fra venstre: Georg, Niels og Jens Christian Jørgensen. Foto: Privat eje. Sønnerne Marinus og Georg Jørgensen overtog værftet ved faderens død i Marinus kom i 1902 i lære hjemme. Han blev i 1914 gift med Maren Jeppesen Nagstrup fra Idum i Ringkøbing amt. Hun var Pastor Aksel Bülows tjenestepige, og hun fulgte med fra Holstebro, da han i 1909 fik embede i Hou sogn. De fik børnene Niels, Christian og Eva xviii. Eva bor i dag i forældrenes hus, Smedegade 9. Marinus er husket af familien som den elskelige farfar, og af byen som den gamle skibstømrer. Georg giftede sig første gang den 22. december 1924 i Bøstrup kirke med Johanne Marie Jørgensen, der allerede døde den 20. december De fik sønnerne xix Aksel og Kurt. Aksel blev som voksen borgmester i Munkebo, og Kurt døde tidligt. Efter nogle år med skiftende husbestyrerinder, giftede Georg sig i 1933 anden gang med Anna Katrine Lauridsen xx. Hun var uddannet sygeplejerske og fungerede som hjemmesygeplejerske i byen i mange år. De fik børnene xxiii Kaj, Arne, Jens, Frede, Gerner og Karis. I 1921 byggede Johannes Jørgensen xxiv, den 3. søn af skibstømrer Jens Jørgensen, sig en smedie og startede sin virksomhed på Smedegade 14. Han ville ellers også gerne have været skibstømrer ligesom brødrene, men hans forældre mente ikke, at der var arbejde til 3 skibstømrere i Lohals. Så ville han være landmand eller sømand. Hans mor synes ikke, han skulle være landmand, så han kom med skipper Knud Holm på en tur til Tyskland med en fragt sild. Det blev så dårligt vejr, at de lå underdrejet ved Bagenkop i flere dage, og han blev så søsyg, at han opgav søfarten. I stedet kom han i lære hos smed Rasmussen i Snøde. Det var et gunstigt tidspunkt at starte på, for smed Larsen i Smedegade 4 var død nogle år forinden, og han var ikke blevet afløst, og så var der rigtig god gang i motoriseringen af både fragt- og fiskerflåden. Ved siden af sit værksted byggede han et beboelseshus, da han giftede sig den 13. december 1924 i Hou kirke med naboens datter, Carla Dorthea Jacobsen xxii. De fik børnene xxiiiknud, Grethe, Eva og Svend Georg døde i 1956, og Marinus fortsatte alene indtil 1959, da sønnerne Niels og Christian, 3. generation, kunne tage over. Det skete den 16. oktober 1959.

11 Niels Nagstrup Jørgensen xxiv blev udlært i Skagen og arbejdede i 1936 og 1938 som forbundter i Skagen hos Brdr Nippers. Han blev gift i 1940 med Anna Madsen. De overtog stamhuset, Nordstrandsvej 8, den 15. januar 1943, efter fasteren Julie. Niels og Anna fik pigerne xxv Kirsten og Karen. Kirsten flyttede efter at have boet mange år på Christiansø tilbage til Lohals, og hun boede i flere år i Loddenborg, senere kaldet Himmerige, byens ældste toldsted, Lohalsvej 36. Christian Nagstrup Jørgensen xxvi blev udlært i Svendborg. Han giftede sig i 1945 med skolelærer Harald Tobias Christensens datter, Agnes. De startede deres ægteskab som lejere i Ellekilde i Søndergade, men flyttede i 1950 ind i deres nybyggede hus på Østergade 11, hvor Agnes boede til sin død i Af de tre børn xxvi Hanna, Torben og Ulrik, bor Hanna og hendes familie stadig i byen. Christian havde sin tegnestue i kælderen under huset, hvor han lavede tegningerne til de mange unikke nybygninger, som de leverede igennem årene. Der blev igennem de mange år bygget virkelig mange både, næsten altid efter individuelle tegninger. I 1959 byggede de en fiskerbåd til Lohalsdrengen, Frederik Andersen, kaldet Dutfrederik. Han var sidst i 20 erne og nygift. Båden blev navngivet af hans kone, kom til at hedde Rita-Jette og blev hjemmehørende i Skagen. I 1959 kostede sådan en 20 tons fiskekutter kroner. En typisk Lohalsbåd fra Jørgensens bådeværft på Nordstrandsvej. Foto: Fra bogen: Danske bådtyper af Christian Nielsen. De fleste både var under 20 tons, da større både krævede den store skibsfører eksamen at føre, og den havde de færreste. Det skete, at de måtte forkorte både, for at ejeren kunne føre dem. I begyndelsen kom de fleste kunder fra Lohals, men efterhånden som den lokale flåde blev mindre og af jern eller glasfiber, kom kunderne også udefra. Til sidst var det mest reparationer, der blev udført. Skibsværftet lukkede i En vigtig æra i Lohals var ovre. I tre generationer havde skibsværftet været en vægtig virksomhed i Lohals og en stor aftager af især egetræ. Der havde igennem alle årene været et meget tæt samarbejde imellem skovens folk og skibstømrerne. Mange lokale husker stadig, hvordan skibstømrerne gik rundt i skovene og satte deres overkortningsmærker på de fældede egetræer. Tit kravlede de også rundt i træerne med deres skabeloner for at finde de rette krumninger og faconer, egnede til deres brug. De kunne bruge de krumme og vansirede egekævler, der ellers kun var egnede til bindingsværk og brænde. Der har nok altid været produktion og reparation af skibe på Nordlangeland. Der var værfter både i Bastemose og i Østrehuse, men det var i en langt mindre målestok, end Værftet i Lohals. Stabelafløbning i 1959 for den største kutter bygget på værftet til Frederik Andersen (dutfrederik), Skagen. Båden blev navngivet af hans kone, kom til at hedde Rita-Jette. Foto: Avisbillede, Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv.

12 Bødkerstedet, Østergade 85. Ca Foto: Privat eje. Bødkerstedet Tidligt på året i 1891 købte Bødker Carl Nielsen Christensen xxviii en jordlod af boet efter enken Anne Marie Olsen, f. Rasmussen, der boede i huset på Houvej 41. Jordlodden, Østergade 85, fik matr. nr. 1k, Skiften ejerlav. På grunden var der en lo og i tilknytning dertil en mødding. Han byggede straks et lille stuehus og udvidede laden, så han fik plads til et mindre værksted. Her etablerede han sig selvstændigt som bødker. Carl kom fra Stoense, hvor hans far og ældre bror drev et bødkerværksted i ejendommen Stoense Vestre Udflyttervej 10. Han boede og arbejdede hjemme, indtil han startede selv i Lohals. Han var 38 år, da han den 31. oktober 1891 giftede sig med Hanne Mathilde Nielsen xxix fra Hou. Bødkeriet gik godt, og de fik hurtigt brug for mere plads, så allerede i 1892 forlængede de stuehuset med et vinduesfag, tilføjede en vinkel med et vaskehus og byggede et rigtigt værksted. Samtidig med bødkeriet drev han et mindre landbrug. Af naboen Skipper Jens Jørgensen købte han en jordlod, matr. nr. 1h, Skiften ejerlav, den 22. juni Marken bagved Hou Brugs. De to jordstykker hører stadig til ejendommen. Skipper Jens Jørgensen var en af de berømte pæreskippere fra Lohals, der sejlede til byerne med frugt i efterårssæsonen især til Ålborg og Nyhavn i København. Om det var ham, der inspirerede Carl til at tilplante noget af sin landbrugsjord med frugttræer, er ikke til at vide, men det er ret sandsynligt. En stor del af denne plantage eksisterer endnu. De tidligste sorter er modne i juni, de seneste efter jul. Under huset er der en frostfri kampestenskælder, der er meget velegnet til overvintring af havens og markens afgrøder. Med lidt omtanke kunne man have frugt hele året af egen avl. Omkring 1880 begyndte den danske smøreksport for alvor, så da Hou mejeri blev bygget i 1889 på Tom Knudsensvej 43, blev smør et af de vigtigste produkter. Så var det jo praktisk med en bødker tæt på. Carl var en meget lille mand, og mange husker endnu, hvordan den lille bødker, senere hans søn Gerhard, hver morgen bar dritlerne, en på hver skulder, ned til mejeriet. Stavene af bøgetræ fik han fra Lohals Gamle Savværk. Bøgetræ var særlig velegnet til formålet, fordi det hverken afgav lugt eller smag til smørret, og det kunne uden problemer skaffes i store mængder i de bynære skove. Til 25 dritler blev der brugt en m3 bøg, senere begyndte man at lave stavene tyndere, så kunne man få 33 dritler ud af samme mængde træ. Carl og Hanne Mathilde fik de tre børn Anne Oline, Rasmus Gerhardt og Niels xxx. Familien boede i Bødkerstedet indtil de døde. I 1922 overtog de to sønner ejendommen, som de drev sammen, men med hvert sit værksted. De holdt høns, grise og duer til husbehov, ligesom de dyrkede jorden med korn, roer og frugttræer. De bygger jævnligt til og om, så ejendommen til sidst bestod af 13 små bygninger. Gerhardt, der forblev ugift og udlært karetmager og bødker, byggede et stykke til værkstedet og fortsatte bødkeriet m.v., indtil mejeriet blev nedlagt i I 1930erne fik han installeret en Buhk diesel motor i et lille motorhus i tilknytning til værkstedet. Da ejendommen mange år senere skulle restaureres, kom motoren på museum og kan ses på Rødvig Skibsmuseum. Gerhardt havde på stuehusets førstesal indrettet en ungkarlehybel, hvor han boede indtil sin død omkring Niels, der var bødker og snedker, indrettede et snedkerværksted i noget af stalden. Han lavede møbler på bestilling, bl.a. nogle af skolemøblerne til den nye skole, der blev indviet i 1956

13 Da faderen døde den 4. maj i 1941 giftede Snedkermester Niels Olsen Christensen sig den 18. maj 1941 med sin kusine og husbestyrerinde Ingrid Juliane Jensen xxxi, skovfogedens datter. Skab fremstillet på snedkerværkstedet til Jacob Flindt. Foto: Tessa Clausen Niels og Ingrid boede i stuen og Gerhardt på 1. salen. Ingrid stod for husholdning og have, så der var nok at lave, for Ingrids have var en man talte om i byen. De fik ingen børn, men Ingrids søster, Gudrun Margrethe, var gift med Peder Rasmus Pedersen Voergård fra Tørrild, der havde efterfulgt deres far som skovfoged i Tornemosehus, Houvej 54, og de fik børn. Det samme fik søsteren Anne Oline. Det var de 7 børn, der i 1992 solgte ejendommen til Dorte og Ib Bennedbæk, der bruger den til fritidsbolig. Ingrid tilbragte sine sidste 13 år på Lohals plejehjem, hvor huset stod tomt, så det trængte til en ordentlig overhaling, så det har den fået. Der blev også ind imellem lavet dritler på nogle af de andre snedkerværksteder i byen, men ikke så vedvarende og så længe som hos den lille bødker i Bødkerstedet. Den første bødker i Lohals, vi kender til, var Laurs Michelsen. Han boede i 1801 i Skiften. Han var gift med Anne Kirstine Jensdatter. Det er det eneste vi ved om ham. Så var der en bødker Peder Nielsen og hustru Marie af Lohals i 1896, men hvor han arbejdede og hvor de boede, har det ikke været muligt at finde ud af. Bødker Hans Andersen Larsen kom fra Snøde allerede i 1872 og slog sig ned i Søndergade 41, men ham ved vi heller ikke så meget om. Vi ved, at Hou Mejeri havde egne bødkere i en periode, måske var de ansat der. Måske hos en af de følgende: Tømrere og snedkere Den første snedker fra Lohals og omegn, vi kender til, er husmand og snedker Jens Jespersen. I folketællingen fra 1787 er han 61 år og bor sammen med sin 31-årige kone, Giertrud Jacobsdatter, på Hou til Snøde, Aastræde. Det er så vidt vides, det vi i dag kalder Estre. Dengang var tømmermanden eller snedkeren på landet en landbruger, der var særlig god til at arbejde med træ, og som hjalp naboerne for modydelser. Mange landbrugere kunne selv reparere husene, der havde bindingsværk, og de redskaber, de brugte. Ugifte Jørgen Hansen Nogel på Skiften drev i mange år sin landejendom, Kjærlille, Houvej 42, og var samtidig tømrer. Efterhånden blev træfagene selvstændige erhverv, og den første tømmermand uden landbrug, som vi kender, boede i et hus på Skiften i Han hed Alexander Hansen, var født 1817 og fra Longelse, og hans kone, Maren Rasmussen, var fra Bøstrup. Han fæstede i 1849 et nyopført hus på en jordlod, Egestien 7, fra Steensgaard Gods. Han lagde navn til bakken vest for huset, Alexanderbakken, og en forkortelse af navnet, Sander, følger stadig hans efterkommere. Tre generationer Sandere, sønnen Hans Larsen Hansen, sønnesønnen Gustav og oldebørnene Arnold og Svend blev kendte skippere. Også tipoldebørnene Ulla, Lis og Mogens var kendt som Sandere. Hans familie blev boende i huset indtil 1983, da Arnold og hans kone, Ellen, flyttede i plejebolig og solgte huset i 1983 til Klara og Ingolf Hansen. Datteren Ulla og en stor del af hendes familie bor stadig i Lohals. Omkring samme tid var der i Østerhuse en snedker, Hans Iversen Christiansen, der var fra Lindelse. Han var gift med Anne Frandsdatter fra egnen. Han praktiserede sit hverv i mere end 50 år, og det var ham, der havde snedkerarbejdet da Hou Kapel blev bygget i Han døde først i slutningen af 1890erne.

14 Tømrermester Mads Jørgensen fra Tullebølle boede i sidste halvdel af 1800 årene i Estre på Skiften sammen med sin kone, Anne Pedersen, fra egnen. Omkring århundredeskiftet 1900 var der kommet mange til. Snedker Valdemar Knudsen var fra Svendborg, konen Amalie Kathinka Kirstine Hansen fra Rudkøbing. I 1890 boede de på Skiften, Houvej 43. Han lod bygge flere huse, som han også selv boede i. Blandt andet Tom Knudsens Vej 6 og Skovbo, Kaptajn Kaasvej 1. Ud over hans byggerier er han mest kendt i byen som far til Tom (Thorvald) Knudsen, den rige mejerikonge, der skænkede byen et vildtmuseum. Han kone døde som ung, han giftede sig igen, og familien flyttede til København omkring 1905, men familien kom på ferie hos skovfogeden på Skiften. Snedkermester Anker Frederik Pedersen købte i 1915 Tom Knudsensvej 6 af Valdemar Knudsen og slog sig ned sammen med sin kone Kamilla Johanne Petersen. De fik mange børn og deltog aktivt i byens liv i mange år. Tømrer Niels Alexander Henriksen med familie ca. 1904, Birkevej 8. Ved huset ligger opskårne brædder, Henriksen foretrak selv at opskære træstammerne i sit værksted til venstre for beboelsen. Foto: privat eje. Møbel- og bygningssnedker Jørgen Larsen blev gift i 1901 i Hou Kirke med Anine Kamilla. Han boede stadig i byen i 1906, og annoncerede i 1908 med Alt i møbel og bygningssnedkeri. Vi ved ikke, hvor han boede. I 1916 købte snedkermester Otto Axel Christian Hoppe Tom Knudsensvej 24 af sin kommende svigerfar, vognmand Rasmus Jeppesen Watson. Han giftede sig med hans datter, Camilla, 1917 i Hou Kirke. Han drev sin snedkervirksomhed, og hun åbnede en fedevarebutik, men allerede i 1918 solgte de ejendommen til hendes bror, slagtermester Robert Watson. Familien Hoppe flyttede til København med deres døtre, Ruth og Else. Tømrermester Julius Berthel Christian Hansen fra Nysted på Lolland kom til Lohals i Han boede med sin familie i Søndergade 10, som han i 1903 solgte til havnefoged Ole Jørgensen, da familien flyttede fra Lohals. Tømrermester Niels Alexander Henriksen fra Hesselbjerg og hans kone, Marie Eline Andersen, fra Tressebølle slog sig ned på Birkevej 8 i Lohals omkring Her havde han sit tømmerværksted, hvor også den ældste søn, Victor, arbejdede. Henriksen lavede meget af det tømrerarbejde, der var omkring havnen. Han havde også sit eget savværk, hvor han opskar kævler til eget forbrug. Victor flyttede til Tåsinge, da faderen døde i Den handicappede datter, Julie, og sønnen, Henry, som blev kaldt Krudt, blev boende i huset indtil deres død. Huset, der i 1990 blev overtaget af tømrermester Johan Clausen, er i dag et udlejningshus. Tømrer Harald Sofus Poulsen, træskomandens søn fra Snøde, og hans kone, Anna Mathea Mogensen, fra Bornholm slog sig ned i Lohals omkring De boede på Tom Knudsens Vej 29. Tømrer Carl Wilhelm Larsen og hans kone, Karoline, slog sig omkring 1907 ned på Tom Knudsensvej 37, hvor han også havde Tømrer Niels Alexander Henriksen, manden med den hvide kasket, på arbejde ved Lohals havn omkring , sammen med nogle medarbejdere. De laver fundamentet til Lohals Fyr, som skulle flyttes fra molen i forbindelsen med etableringen af Lohals-Lundeborg færgens leje. Foto: Privat eje. sit værksted. Sønnen William blev snedker, og broderen Svend blev tømrer. Carl arbejdede, til han blev højt op i årene, og til det sidste var han dygtig. Det samme var William, der også var udset til at overtage firmaet, men da han døde ung, blev det Svend, der tog over. Carl syntes tit, det gik for langsomt, når Svend arbejdede. Så rev han værktøjet ud af hænderne på ham og overtog selv jobbet. Svend og hans kone, Anna, boede i Vesterhuse, men da Carl Larsen blev enkemand, flyttede de hjem og passede ham.

15 Tømrermester Hans Jørgen Hansen fra Tranekær kom til Lohals omkring 1900 og boede i Søndergade 37, hvor han også havde sit værksted. Han var gift med Laurentine Kirstine fra Botofte. Deres søn, Carl, blev også tømrer og arbejdede hjemme. Han giftede sig med Erna Nielsen fra Klausebølle, en søster til bager Madsens 2. kone, Kristine. De købte i 1938 naboejendommen, Pensionat Ellekilde, hvor de lejede ud til unge familier. Carl døde få år efter, og Hans Jørgen antog en svend, Ejnar Pedersen, der flyttede ind hos Erna i Ellekilde. Ejnar overtog værkstedet, da Hans Jørgen gik på pension. Ejnar lavede møbler og producerede Toiletbord fremstillet hos snedker Ejner Pedersen, Søndergade 37. Foto: Th. Gabs også kabinetter til radioer, højtalere og båndoptagere, som hans ven, maskinarbejder Kurt Pedersen, Tom Knudsensvej 46, fremstillede til blandt andre Danmarks radio. Værkstedet lukkede omkring 1985, da Ejnar døde. Snedker Martin Pedersen boede Søndergade 65. Han købte i 1903 et stykke jord af brygger Hans Zacarias Kristensen, byggede hus og etablerede snedkervirksomhed. Han døde i 1911, og enken solgte til karetmager Gustav Aarenstrup, der drev værkstedet til omkring Siden blev her købmandsforretning. Tømrer og snedker Rasmus Hansens hus på Fredensvej 8. Værksted lå bagved huset. Foto: Nordlangelands lokalhistoriske arkiv. Tømrermester og snedker Rasmus Hansen boede i Fredensvej 8 sammen med sin kone, Marie. Rasmus Hansen var aktiv i mange år og var med ved mange både nybygninger og ombygninger. Det var ham, der ordnede loftet, da badmintonklubben i Vestre fængsel havde brug for at få højere til loftet. Ejendommen blev ved hans død overtaget af barnebarnet Tage Hansen og hans kone, Karla Bremholm Pedersen. Havemøbler fremstillet hos snedker Ejner Pedersen, Søndergade 37. Oprindeligt købt af bager Christian R. Madsen. Gået i arv til datteren Anne Dorte Bennedbæk. Foto: Anne Dorte Bennedbæk. Tømrer Christensens hus på Tom Knudsensvej 34. Oprindelig kun et lille bindingsværkshus, der blev bygget til, da Christian Rasmus Christiensen og han hustru skulle have sølvbryllup i 1960erne. Foto: Langeland Atlas Der var også snedker Evald Pilegård Jensen. Der står noget om ham under Det Gamle Savværk, og Snedker Niels Christensen, bødkerens søn, er omtalt under Bødkere. Træskomænd Når nu hovedemnet for denne artikel er træ, ville nok have været rigtigst også at nævne byens træskomænd. Skomagere og træskomænd var nogle af de håndværk, der fungerede uden for købstæderne. Det var som regel et bierhverv ved siden af lidt landbrug. Det har ikke været muligt at få kendskab til alle de skotøjsfabrikanter, der har fungeret i Lohalsområdet i tidens løb, for der var mange, men nogle få kender vi. De er nævnt i bogen Lohals i 200 år, hvor der er et helt kapitel kun om dem. Så vi henviser dertil.

16 Afslutning Skovene omkring Lohals har altid haft en stor betydning for byen, og det har de stadig. Af de mange skovfolk, der tidligere satte deres præg på byen, er de fleste for længst erstattet af maskiner. Det træ, der tidligere blev udskibet både ubearbejdet og bearbejdet fra havnen, bliver nu hentet af store lastbiler. Af de mange tømrere, snedkere, bødkere og savværksarbejdere, der boede i Lohals, er der stadig mange tilbage. De laver bare noget andet. De fleste skove er i dag ejet af staten, der gør meget for at gøre skovene brugervenlige. Overalt er der gode travestier, mange steder kan man overnatte og tænde bål og overalt, hvor der er en god udsigt, er der bænke, hvor man kan nyde udsigten, meditere lidt eller læse i de vandretursfoldere, som er til rådighed ved mange af de røde låger ved indgangene til skovene. Naturstyrelsen har etableret et informationscenter, Hollænderhuset, på Houvej, og midt i Lohals er der en hundeskov. Desværre er alle skovmændene flyttet til Fyn, skovfogedboligen står tom, de mange skovarbejderhuse er solgt til turister og skovarbejdet udføres af store firmaer med meget store maskiner. Det er et savn for byen. Ikke mange byer har så meget, smuk skov så tæt på. Lohals er derfor blevet en by for fritidsfolket og for de mennesker, der gerne vil bo roligt og i smuk natur. Kilder Henrik Staun: Skove og skovbrug på Langeland fra istid til nutid. Langelands Museum Samtaler med Mogens og Anmarie Jensen, Nordstrandsvej 9, Aage og Ruth Lund Larsen, Houvej 66, Agnes Jørgensen, Østergade 11, Eva Jørgensen, Smedegade 9, Rigmor Lundtofte Jørgensen, Hou Møllegård, Inga Nøhr Larsen, Rudkøbing og Palle Andersen, Nyborg Kirkebøger, folketællinger og skifteprotokoller Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv i Noter Peder Kalfsen Jørgensen født 17. maj 1878 i Botofte, gift den 16. dec i Tranekær med Karen Jørgine Hansen født den 18. juni 1884 i Bammeskov. Alfrida og Rigmor født den 19. juni 1906, Kristian født den 21. august 1907, Johanne født den 7. februar 1909, Karen født den 22. juni 1910, Thorvald født den 22. juli 1912, Peder født den 12. marts 1914, Esther født 1915, Else født 1918 og Helga født ii Hans Jacob Jensen født den 18. nov i Stoense, gift med Anine Martine Hansen, født 20. dec iii iv v vi Lars Peder Jensen født den 3. juli 1866 i Stoense, døde den 28. december 1938 i Lohals. blev gift i Magleby kirke den 6. feb med Karoline Amalie Jensen, født den juli Hun døde i begyndelsen af 1950erne på Humble Plejehjem, hvor datteren, Thora, var bestyrerinde. Thorvald Pilegaard Jensen, født den 15. april 1898, død den 13. nov. 1899, Thora Stefine Christine Jensen, født den 27. juli 1900, Hedvig Hansine Jensen, født den 30. juli 1902, Evald Johannes Pilegaard Jensen, født den 13. juli 1905, gift med Edith Stæhr fra Rudkøbing, Christian Vilhelm Pilegaard Jensen, født den 15. januar 1908, død den 21. marts 1983, gift i Rynkeby kirke med Erna Marie Jacobsen, født den 9. maj 1904 i Hundslev sogn, død den 20. maj Victor Harald Pilegaard Jensen, født den 22. dec. 1911, blev ingeniør og arbejdede i mange hos Thrige i Odense, senere på Papirfabrikkerne, blev begravet i Menstrup sogn i begyndelsen af 1990erne. Mogens Pilegård Jensen født den 18. maj 1936, gift den 9. oktober 1962 i Steenstrup Kirke med Anmarie Hansen, født den 17. dec i Steenstrup. Kurt Pilegaard Jensen, født den 21. juli 1939, Tove Pilegaard Jensen, født den 11. marts 1943, Ulla Pilegaard Jensen, født 1947, alle i Lohals Ejvind Pilegaard Jensen, født den 10. juni 1939, Willy Pilegaard Jensen, født den 13. januar 1943, Frank Pilegaard Jensen, født 1947, alle i Lohals vii Oluf Ulrich Bruno Jensen, født den 4. jul 1890 i Lohals. Han menes at være blevet dekoreret med et ridderkors. Han havde også en søster, Thyra Emilie Valborg, født den 29. maj 1892, blev gift med en præst og kom til at hedde Jeppesen.

17 viii ix x xi xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx xxi xxii xxiv xxvi Brunos patent kan ses på denne hjemmeside: cpd/eng/patent/336959/images.html?section=drawings&modificationdate= &page=1 &scale=25&rotation=0&type= Rudolf Grube Hansen født den 29. sept i Stoense, gift i 1920 med Carla Christine født den 9. juli 1897 i Lindelse. Inga Mathilde født den 21 juli 1921 i Longelse, Kaj født den 27 august 1922 i Longelse. Resten blev født i Stoense, Esther Anine den 16. april 1924, Rigmor den 15. april 1925, Aksel den 23 marts 1928, Svend den 4. nov. 1929, resten løbende derefter. Poul Hauch Fenger født 1817, død 1964, gift den 21. aug i Immanuelskirken i København med Anna Asta Ida Mathilde Carlsen, født 1884, død De havde børnene Vagn Johan, født den 11. jul 1908, Esther Marie, født 1. apr. 1910, Annelise, f. 30. jan. 1912, Poul Benedikt, født 24. apr. 1915, Henning Johannes, født 9. aug. 1921, Jørgen Andreas, født 29. mar. 1929, alle døbt i Brahe Trolleborg kirke. Aage Lund Larsen født den 30 jan 1917, døde den 29. sept De fik børnene Preben, Else, Ove, Solvej der er vist nogle flere???? xii Henrik Christian Bernth var født den 6. jan 1869 vist nok i Haderslev. Han blev gift med Constance Gregersen fra Lohals født den 24. april De fik mange børn Ellen Christiane født den 19. jul. 1903, Astrid Erita født den 4. okt. 1904, Ester Dorthea født den 17. feb. 1907, Frede Henri født den. jun. 1908, Anker Henrik født den 5. apr. 1911, Lilly Constance født den 21 jul Måske var der flere. Jens Hansen og konen Rita havde foruden Ester børnene Erik, Johannes, Knud, Marie, Karen og Marta, der alle var født på Hou. Kirsten født den 12. oktober 1937, døde i 1972, og Rigmor født den 15. maj 1939, gift Lundtofte Jørgensen. Begge født i Lohals. Jens Christian Jørgensen var født den 3. maj 1857 i Pederstrup i Longelse sogn som søn af Husmand Jørgen Andersen og hustru Marie Kirstine Jensen. Døde den. 13. marts Edel Anine var født den 28. nov i Stoense Udflytter som datter af Rasmus Andersen og Hansine Larsen. Edel døde den 3. marts 1923, moderen Hansine i Marinus Jørgensen, født den 14. feb. 888, gift den 18. dec med Maren Jeppesen Nagstrup fra Idum i Ringkøbing amt. Hun var født den 22. dec Georg Jørgensen, født den 26. maj 1891, Rasmus Johannes Jørgensen, født den 21. maj 1896, Julie Jørgensen født den 24. dec. 1900, alle i Lohals. Eva Jørgensen, født den 8. januar Hun var fra 1943 til 1976 landssekretær for KFUK i Haslev. Fra 1976 til 1986 rejsesekretær på halv tid. Aksel Christian Jørgensen, født den 23. sept. 1925, Kurt Preben Jørgensen, født den 14. sept. 1928, begge i Lohals Anna Katrine Lauridsen født den 13. januar 1916 i Vejen sogn, Ribe amt, som datter af murer Laurids Peder Lauridsen og hustru Marie Gamborg.. Kaj Anders Jørgensen, født den 11. juni 1933, Arne Johannes Jørgensen, født den 19. april 1935, Jens Christian Jørgensen, født den 7. marts 1937, Frede Georg Jørgensen, født den 15. februar 1939, Gerner Filip Jørgensen, født den 14. februar 1941, Karis Elisabeth Jørgensen, født den 29. sept alle i Lohals Karla var født den 5. sept i i Kauslunde By som datter af fisker Hans Jensen Jacobsen og hustru Maren Madsine Madsen. Familien var flyttet til Lohals i 1910 og boede i Nordstrandsvej 2, derefter i nr. 4. xxiii Knud Eli Jørgensen, født den 12. sept. 1925, Grethe Edel Jørgensen, født den 5.februar 1928, Eva Elise Jørgensen, født den 29. juli 1937, Svend Erik Jørgensen født den 9. juni 1945 Niels Nagstrup Jørgensen, født den 6. juni 1917 i Lohals, død den 18. maj 1996, blev gift den 8. december 1940 i Hou kirke med Anna Madsen, født den 4. marts 1917 i Dalum, Odense amt. Hun var datter af arbejdsmand Hans Peder Madsen og hustru Bertha Marie Thygesen fra Dalum. xxv Kirsten Nagstrup Jørgensen, født den 11. oktober 1941, Karen Nagstrup Jørgensen, født den 18. nov. 1943, begge i Lohals, Christian Nagstrup Jørgensen, født den 9. juli 1920 i Lohals, død den 19. nov. 1990, gift den 30. nov i Hou Kirke med Agnes Mosegaard Christensen, født den 13. januar 1926 i Tranekær sogn, døde i 2013 i Lohals. Hun var datter af Skolelærer Hans Tobias Kristensen og hustru Margrethe Mary Pedersen, Hou Skole.

18 xxvii Hanna Nagstrup Jørgensen, født den 11. oktober 1946, Torben Nagstrup Jørgensen, født den 25. marts 1950, Ulrik Nagstrup Jørgensen, født den 28. februar 1954, alle i Lohals. xxviii Carl var født den 23. januar 1853 i Stoense som søn af Christian Hansen og hustru Martha Hansdatter. Han døde den 4. maj xxix xxx xxxi xxxii Hanne var født den 21. nov på Hou som datter af gårdejer Niels Peder Olsen og hustru Ane Margrethe Rasmusdatter. Hun døde den 6. maj Anne Oline født den 18. august 1892, Rasmus Gerhardt født den 16. maj 1894, Niels født den 25. nov. 1899, dør 4. maj Ingrid var født den 14. januar 1917 på Skiften som datter af Overskovfoged Frederik Heinrich Detleff Jensen og hustru Hildeborg Nielsine Maren Pedersen. Anker Frederik Petersen blev født den 30. maj 1889, Kamilla Johanne den 3. nov De fik børnene Asta født 1. feb. 1915, Gunna den 14. maj 1916, Annie Marthine den 29. juni 1917 og Birgit senere xxxiii xxxiv Niels Alexander Henriken blev født den 14..mar 1876, Marie Eline den 15. jan Børnene var Hans Victor født 1. sep. 1904, Fritz Magnus den 19. dec. 1908, Julie Marie 25. jul. 1910, Minna Kristine den 21. dec 1914, Henry Axel, kaldet Krudt, den 13. aug og Ester Margrethe 21. dec æ Chr. Rasmus Christensen blev født den 4. okt. 1879, Emilie den 14. okt De fik børnene Lilly født 4. mar. 1906, Edith den 24. mar. 1907, Kaj den 3. mar. 1909, blev kørt ned og døde som stor dreng, Marie den 7. aug. 1910, Evald den 21. jan. 1912, Leif den 5. aug og tvillingerne Sara og Ebba den 18. juni 1925.

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1 Mand Hans Jacobsen 1 Født 15 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 17 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død 8 Jul. 1895 Tranekær, Langeland Nørre, Svendborg 3 Begravet 13 Jul.

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Valdemar blev født 1 dec 1881 på Stabjerggård i Årslev, Sorø amt, som yngst i en søskendeflok på 4, han var søn af gårdmand Niels Hansen

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere