2 INDHOLD. 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef. 5 Aktiviteten. 6 Uddannelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 INDHOLD. 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef. 5 Aktiviteten. 6 Uddannelse."

Transkript

1 Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011

2 2 INDHOLD 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef 5 Aktiviteten 6 Uddannelse 6 Elevsituationen 6 DM i SKILLS 7 Lærlingesager 7 Efteruddannelse 8 Overenskomst 9 Serviceydelser fra Dansk Byggeri 10 Medlemsoversigt 10 Udmeldte Gulvsektionen 10 Indmeldte Gulvsektionen 10 Gulvsektionens bestyrelse 11 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) 11 Gulvsektionens udvalg 12 Regnskab for Gulvsektionen og LUF Årsberetning for Gulvsektionens 2010/2011 Gulvsektionen Nørre Voldgade 106 Postboks København K Telefon: Fax: gulvsektionen Redaktion: Jette Baade, branchechef Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy, Simon Ladefoged, Anders Bach, Ulrik Samsøe Figen, Jens Hemmel, Nicky Bonne, Thomas Lekdorf, Jesper Blæsild, Martin K. I. Christensen Udgivelse: April Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011. Indhold og kolofon

3 2 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? Byggebranchen er hårdt ramt af den økonomiske krise, som hærger i hele verdenen. Gulvsektionens medlemmer er ikke gået fri af krisen og vi er nok nogle af de sidste i fødekæden, som vil kunne mærke et spirende forår med flere ordre i bogen og mere aktivitet på byggepladserne. I året, som er gået, har Gulvsektionen forhandlet en overenskomst som stort set endte med et rundt nul. Vi håber, at 3F igen i foråret 2012 vil vise stort mådehold, så vi kan holde lønningerne og inflationen i ro. Gulvsektionen har fortsat stor fokus på uddannelse og et godt samarbejde med skolerne og 3F. Det er vigtigt, hvis vi vil overleve som selvstændigt fag, at vi fortsat tager lærlinge og at vi sender vore svende på efteruddannelse. Endvidere bør mestrene bakke deres lærlinge op i hele uddannelsesforløbet og sikre, at vores lærlinge værner om det gode håndværk. Sammen med vores svende skal vi, med sund fornuft, værne om det gode arbejdsmiljø og udvikle arbejdsmetoder, som letter vores medarbejdere, så nedslidning og arbejdsulykker undgås. Til DM i Odense havde vi fornøjelsen af 5 dygtige unge lærlinge, som dystede om at blive Danmarksmester. Et fantastisk arrangement med stor tilslutning og mange tilskuere. Gulvsektionen glæder sig til, at arrangementet gentages i Michael Kristensen, Formand Gulvsektionen 2011 Vort samarbejde med Gulvbranchen er meget stærkt og konstruktivt og begge foreninger er i gang med at lave en hand- lings- og strategiplan for de kommende år. Et spændende og udfordrende arbejde som vi glæder os til at præsentere for medlemmerne i Dansk Byggeris medarbejdere har i årets løb gjort en stor indsats for sektionen. Vi skal sammen gøre en endnu større indsats for, at alle vore nuværende og kommende medlemmer får kendskab til alle de ydelser og services, som kan rekvireres hos Dansk Byggeri. Vi går mod lysere tider og mon ikke også, at Gulvsektionens medlemmer vil kunne vejre morgenluft og få flere ordrer og stigende aktivitet i det kommende år? Med disse få, velvalgte ord ønskes alle et godt lyst forår og en lang solrig sommer. 2 Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011. Formandens beretning 3

4 2 Ny branchechef En af nyhederne sidste år var ansættelsen af en ny branchechef. Jette Baade startede i sit nye job den 16. august. Jette er cand. merc. jur. fra Copenhagen Business School og kommer fra en stilling som underdirektør i IT-virksomhedernes brancheforening, hvor hun fik sat IT-politiske rammevilkår som udvikling og forskning højt på den politiske dagsorden. Nu er hun parat til at kæmpe for virksomhederne i Gulvsektionen. Et af de ting, som Jette vil lægge vægt på, er synlighed og kommunikation både i egne rækker og ud til omverdenen. To andre vigtige områder for Gulvsektionen er uddannelse og overenskomster. Det er vigtigt, at der bliver uddannet flere gulvlæggere. Vi skal gøre de unge interesseret i at tage en uddannelse som gulvlægger, ellers får vi problemer på sigt med nok uddannet arbejdskraft. Og så er det naturligvis vigtigt, at eksisterende gulvlæggere også bliver sikret en god efteruddannelse. 2 4 Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011. Ny branchechef

5 2 Aktiviteten Der er udsigt til en relativ beskeden økonomisk vækst på kun knap 2 % om året i de kommende år. Hermed er udviklingen i dansk økonomi for svag til at kunne fremkalde fornyet fremgang i den samlede bygge- og anlægsaktivitet, som ser ud til at ville flade ud på et lavt niveau efter vedvarende at være faldet i de sidste par år. Efter tre år med store fald i beskæftigelsen ved bygge- og anlægs virksomhed forventer Dansk Byggeri en stabilisering af niveauet, som dog dækker over en lille tilbagegang på et par tusinde arbejdspladser i I 2011 som helhed vil der være beskæftiget arbejdere, funktionærer og mestre. Beskæftigelsen ved nybyggeri vil falde, mens beskæftigelsen vil være uændret ved bygningsreparation og stigende ved anlægsvirksomhed. I 2012 er der endelig udsigt til fremgang, men der bliver dog kun tale om en svag stigning på arbejdspladser, så der vil være beskæftigede. Beskæftigelsen vil stige ved både bygningsreparation og ved anlægsvirksomhed, hvorimod den fortsat vil falde ved nybyggeri. Det store fald i beskæftigelsen ved bygge- og anlægsvirksomhed har ikke fremkaldt en tilsvarende stigning i arbejdsløsheden. Det skyldes hovedsageligt, at mange udlændinge er rejst hjem, og at mange afskedigede bygningsarbejdere og funktionærer har fået job i andre brancher. I 2011 falder det samlede påbegyndte byggeri med 0,4 mio. m² til 4,75 mio. m². Det er femte år i træk, at der er tilbagegang, men i 2012 er der udsigt til en meget svag fremgang til 4,8 mio. m². Dansk Byggeri forventer stigende boligbyggeri målt ved det påbegyndte etageareal, mens erhvervsbyggeriet er på et uændret niveau. Nybyggeriet af bygninger til kultur og institutioner er steget i de sidste par år, men vi påregner en ny tilbagegang på grund af stramningen af finanspolitikken. Den professionelle del af produktionsværdien ved reparation og vedligeholdelse faldt med 15 % fra 2008 til I 2011 forventer Dansk Byggeri en stabilisering af niveauet med en vækst på 1 %, og til næste år forudser Dansk byggeri, at væksten tiltager til godt 3 %. Selv om der er fremgang, vil den samlede aktivitet ved reparation og vedligeholdelse ligge på et forholdsvist lavt niveau. 2 Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011. Aktiviteten 5

6 2 Uddannelse Elevsituationen Gulvsektionen er repræsenteret i Det lokale Uddannelsesudvalg både på Københavns Tekniske Skole (KTS), Herlev og på Mercantec, Viborg. Sektionen har desuden to repræsentanter i Gulvfagets Brancheudvalg. Der er indgået 56 elevaftaler i Der er indgået 34 på Mercantec i Viborg og 14 i København og 8 i resten af landet. I 2009 var antallet af indgåede elevaftaler 70. Faldet er således på 20 %. Antallet af igangværende elevaftaler var 148 ved årsskiftet 2010/2011 mod 168 samme tidspunkt året før. Det er vigtigt, at vi fremadrettet sikrer, at de unge gøres opmærksom på branchen og bliver interesseret i at tage en uddannelse som gulvlægger, ellers får vi på længere sigt problemer med tilstrækkelig uddannet arbejdskraft. Gulvsektionens bestyrelse skal derfor understrege vigtigheden af, at alle gulvlæggervirksomheder ser på muligheden for at skabe en elevplads. Selvom det er vanskelige tider, er det nødvendigt at tænke frem. DM i SKILLs Der blev afholdt DM i SKILLs fra den januar 2011 i Odense Congress Center. DM i SKILLs 2011 var det allerførste fælles Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelser. Knap 200 deltagere fra 36 fag deltog - 23 som konkurrencefag og resten som demonstrationsfag. 187 unge fra frisører til tømrere og fra anlægsstruktører til mediegrafikere deltog. Både konkurrencemæssigt og i forhold til antallet af besøgende var DM i SKILLs en stor succes. Nationalbankdirektør Nils Bernstein overrakte præmierne til landets 23 bedste lærlinge og elever ved DM i SKILLs. Hos gulvlæggerne blev det Zlatan Kurtovic, Hammelsvang A/S, der vandt. Ifølge SkillsDenmarks formand, Jesper Juul Sørensen har deltagerne vist et meget højt fagligt niveau, og de har repræsenteret deres fag rigtig flot. Derudover har en stor del af de besøgende været folkeskoleelever, og det har været et helt afgørende succeskriterium, så de har kunnet få en inspirerende oplevelse af, hvor mange muligheder erhvervsuddannelserne rummer. Cirka mennesker, heraf over 60 pct. folkeskolelever besøgte DM i SKILLs. 6 Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011. Uddannelse

7 Lærlingesager Hvis en tvist mellem en lærling og praktikvirksomheden ikke kan løses af de to parter selv, har de begge mulighed for at søge hjælp hertil. Dette sker ved, at de retter henvendelse til det faglige udvalg (det lokale uddannelsesudvalg, hvis de har fået tildelt kompetencen), der herefter forsøger at løse tvisten ved en forligsmæssig løsning. Udvalget er beklædt af fire medlemmer: To fra Dansk Byggeri (medlemmer) og to fra fagforeningen for det pågældende faglige område. Under mødet - hvor begge parter deltager vil udvalget forsøge at belyse tvisten, og om muligt finde en løsning, så de to parter kan forsætte samarbejdet. Efteruddannelse Mercantec har med succes gennemført flere kurser i fugefri gulve over 3 dage, som indeholder 2 dages epoxy og på KTS går kurset Varmt arbejde fint og der efterspørges 1 dages og 3 dages vådrumskurser. VEU-godtgørelsen er blevet sat ned med virkning fra den 7. februar For uddannelsesforløb, der påbegyndes den 7. februar 2011 eller senere, vil den maksimale VEU-sats være nedsat til 80 pct. af den højeste dagpengesats. Fra 1. januar 2011 udgør befordringstilskuddet 1,00 kr. pr. km. og der er en øvre kilometergrænse for tilskud. Hvis udvalget ikke kan finde en løsning/forlig, som begge parter kan acceptere, kan sagen føres videre til Tvistighedsnævnet. En tvist kan ikke rejses andre steder end i Tvistighedsnævnet, og da kun hvis det faglige udvalg har forsøgt at forlige sagen først. Nævnet fungerer altså som en slags 2. instans. Sagsbehandlingen i Tvistighedsnævnet minder om domstolenes sagsbehandling. Sagen afsluttes således med en kendelse og ikke et forlig. Sagerne omhandler ofte: forkert løn, ophævelse af lærlingeaftalen før tid og misligholdelse i form af fravær. Som kompensation for den lavere VEU-godtgørelse hævede Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond tilskuddet til AMUkurser fra 35,- kr. til 65,- kr. pr. time, hvis der under kursusdeltagelsen udbetales løn på minimum 133,50 kr. i timen. Hvis den udbetalte løn er mindre end 133,50 kr., vil tilskuddet blive reduceret. Der kan maksimalt søges om tilskud til 15 kursusdage pr. år pr. person. Pr. 1. januar 2011 skal AMU-kursister med en videregående uddannelse betale fuld kursusudgift uden statstilskud. Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011. Uddannelse 7

8 2 Overenskomst I foråret 2010 indgik Dansk Byggeri forlig med TIB som i dag efter sammenlægningen, hedder 3F om fornyelse af overenskomsterne for en toårig periode, hvor udenlandsk arbejdskraft var det helt store tema. Udover aftalen i forhold til udenlandsk arbejdskraft, betød overenskomsten også en moderat justering af mindstelønnen. Overenskomsten indeholder også mere bløde elementer. Virksomheder, der ikke i forvejen har en sundhedsordning, blev forpligtet til at etablere en. Ligeledes kom der en udvidelse af forældreorlov fra 2 uger til i alt 11 uger, hvor hver af forældrene har ret til at holde 4 uger. Nogle af ønskerne var bl.a. at: Få indført Boligmontering som fagets fagområde. Ændre lønudbetaling, så den også kan udbetales på månedsbasis. Forspildte timer ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, indhentes ved overarbejde med normal timelønsbetaling. Få mulighed for at lave aftaler med tillidsmanden, der fraviger overenskomsten, samtidig med at tillidsmanden skal kunne indgå bindende aftaler. Få mulighed for at træffe aftale om at arbejde op til 40 timer pr. uge, uden det udløser overtidsbetaling. På gulvområdet havde Gulvsektionen en del ønsker, som blev forsøgt forhandlet på plads, sideløbende med at 4+4-udvalget forhandlede de store overenskomster på plads. Desværre gik det ikke som forventet, idet forhandlingerne i 4+4-udvalget havde givet lidt skår, så modpartens lyst til at forhandle, ikke var til stede. Der er indledt forhandlinger mellem Dansk Byggeri og 3F om sammenskrivning af overenskomsterne på bygningsområdet, hvilket også har betydning for Gulvoverenskomsten. Det begrænser selvfølgelig Gulvsektionens forhandlinger, dog er det aftalt at forhandle de ting på plads der kun vedrører Gulvoverenskomsten. Det drejer sig hovedsagelig om værktøj, prislisten og hvidbogen, som Gulvsektionen har taget op igen. 8 Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011. Overenskomst

9 2 Serviceydelser fra Dansk Byggeri Via medlemskab af Gulvsektionen har man også et medlemskab af Dansk Byggeri. Dansk Byggeri stiller en række ydelser til rådighed for medlemmerne. Det drejer sig bl.a. om: Juridisk rådgivning om entrepriseret, AB 92 og AB Forbruger Rådgivning om arbejdsmiljøregler og APV Rådgivning om lærlingeforhold Rådgivning om efter- og videreuddannelse Markedsføring med Byg Garanti Overenskomstdækning Rådgivning ved alle overenskomst- og ansættelsesmæssige spørgsmål. Oversigt over nogle af kontaktpersonerne i Dansk Byggeri Jette Baade, Branchechef Tlf Mobil Petter Astrup, overenskomst timelønnede Tlf Mobil Marie Gjesing Fynsk, Ansættelsesforhold funktionærer Tlf Mobil Anne Margrethe Anttila, Arbejdsmiljø Tlf Mobil Jesper Juul Sørensen, uddannelse Tlf Mobil Desuden er man altid velkommen til at kontakte bestyrelse eller branchechefen, som gerne stiller op til et møde. Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011. Serviceydelser fra Dansk Byggeri 9

10 2 Medlemsoversigt Udmeldte Gulvsektionen TræGulvService Værløse ApS Guldtømreren Holm Nielsen A/S Lesoni Gulve Lyngby Tømrer & Snedker ApS Spjaldbo A/S, Box 21 Vitting Gulv Entreprise ApS C-Gulve ApS Jensens Gulvbelægning ApS Lambæk Gulve A/S Dani Rivero alt i gulvbelægning Ystrøm Gulvbelægning Indmeldte Gulvsektionen Pergidan Pihl s Gulve ApS Garant Rosenvold A/S Snedker- og Tømrermester Flemming Nøraa Nielsen ApS TK Byg & Gulv ApS Hee Gulvservice Gulvsektionens bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer Valgt indtil Michael Lund Kristensen, Formand, BT Gulve A/S 2011 Søren Hovgaard Christiansen, Næstformand, Tæppeland Erhverv A/S 2011 Tonny Kruse, Burchart A/S 2012 Michael Nielsen, Em. Meyer Eftf. A/S 2012 Suppleanter Larry Eriksen, Gunner Svendsens Eftf Bo Rasmussen, Garant Nykøbing F Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011. Medlemsoversigt

11 2 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) Gulvsektionens udvalg Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser: Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Skuemestre til svendeprøver i gulvlæggerfaget Lars Christensen, A.I. Gulve A/S Tonny Kruse, Burcharth Gulventreprise A/S Jan O. Larsen, BT Gulve A/S Bendix Jæger, Svendborg Gulvbelægning Benny Thidex, P. Rasmussen & Sønner A/S Rene Johansen, Charles Christensen A/S Henning Rasmussen, Jul. Nielsen Entreprise A/S Steffen Enstrøm, Anchers Gulvservice A/S Brian Jensen. Jul. Nielsen Entreprise A/S Jens Kjeldmark, P. Rasmussen & Sønner A/S Gulvfagets Brancheudvalg Henning Rasmussen, Jul. Nielsen A/S Bo Rasmussen, Garant Nykøbing Falster Lokalt Uddannelses Udvalg, Viborg John Christensen, Ølgod Gulve Henning Rasmussen, Jul. Nielsen A/S Lokalt Uddannelses Udvalg, København Bo Rasmussen, Garant Nykøbing Falster Morten Wroblewski, Ribergaard Gulve Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011. Foreningsforhold 11

12 2 Regnskab Gulvsektionen Resultatopgørelse Kontingentindtægter Ekstraordinær bidrag Salg af tryksager Varekøb tryksager mm Salgs- og markedsføringsomk Bruttoresultat Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Bidrag og tilskud Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Tilgodehavender Momsafregning Mellemregning GSO Tilgodehavender i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Disponibel egenkapital Årets resultat Egenkapital i alt Andre kreditorer Mellemregning Dansk Byggeri Skyldige omkostninger Andre kreditorer i alt Moms og afgifter Momsafregning Moms og afgifter i alt Gæld i alt Passiver i alt Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011

13 2 Regnskab Gulvbranchens Lærlinge - og uddannelsesfond (LUF) Resultatopgørelse Bankrenter mv Obligationsrenter 0 0 Realiseret kursgevinst, obligationer 0 0 Ikke realiseret tab/gevinst 0 0 Indtægter i alt Omkostninger DM - Arbejdesmiljø Stående gulvlæg-værktøj Revision Omkostninger i alt Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Resultatdisponering: Legat uddelinger Legatuddelinger hensat tidligere år "Resultat af urealiseret kursavance og kursregulering på den bundne kapital" 0 0 Overført til disponibel kapital Hensat til senere udlodning Årets resultat Balance AKTIVER Bundne aktiver: Forvaltningskonto Bundne aktiver i alt Disponible aktiver: Jyske Bank Tilgodehavender Disponible aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Bunden egenkapital Saldo primo Overført af årets resultat 0 0 Bunden egenkapital i alt Disponibel kapital Kapitalkonto Disp Overført af årets resultat Hensat til senere udlodning Disponibel kapital i alt Kortfristet gæld Mellemregning Dansk Byggeri Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Årsberetning for Gulvsektionen 2010/

14 14 Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011

15 Årsberetning for Gulvsektionen 2010/

16

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2011/2012 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2011/201 3 Formandens beretning 4 Økonomiske nøgletal for byggeriet 6 Uddannelse 6 Nyt

Læs mere

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2012/2013 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2012/2013 3 Formandens beretning 4 Økonomi og rammebetingelser i byggeriet 4 Overenskomst

Læs mere

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011 Årsberetning for Gulvbranchen 2008/2009 2010/2011 INDHOLD Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011 3 Formandens beretning 4 Gulv10 4 Syns- og skønsmænd 4 BR10 5 De fagtekniske udvalg 5 På tværs af de fagtekniske

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2011/2012 Gulvbranchens årsberetning 2011/2012 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 38 34 25 00 Fax:

Læs mere

Årsberetning 2010/2011

Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 Redaktion: Dansk Byggeri/Martin K.I. Christensen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Skejby Campus, fotograf Ulrik Samsøe Figen

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forside: Israels Plads i København. Foto Ricky John Molloy

Læs mere

Årsberetning 2013/2014

Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: "Bølgen" i Københavns havn, der blev indviet

Læs mere

www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig beretning 2010-2013 Byggegruppen i 3F

www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig beretning 2010-2013 Byggegruppen i 3F www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig beretning 2010-2013 Byggegruppen i 3F 3. ordinære kongres & DELEGERETMØDE 2 Byggegruppen Beretning 3 Indhold Fusionen Mål- og strategiplanen.......... 4

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat.

Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat. 1 Formandens beretning 2010, Kloaksektionen. Velkommen. 2009 var et barsk år for branchen. Her ved indgangen til 10 erne ser vi nogle spæde positive tegn, men de er usikre, og konjunkturerne vender sandsynligvis

Læs mere

DM GENERALFORSAMLING 2010.

DM GENERALFORSAMLING 2010. 1 DM GENERALFORSAMLING 2010. Mine Damer og Herrer. Det er mig en glæde, at jeg på DM S bestyrelse samt sekretariatets vegne, kan byde jer alle hjertelig velkommen til Dansk Maskinhandlerforenings generalforsamling

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen København fik Tømrerprisen 2010 Det blev Københavns Kommune, der fik Tømrerprisen 2010. Prisen blev givet for Svanemøllestranden,

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 4 juni/juli 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Årsberetning 2003/2004

Årsberetning 2003/2004 Årsberetning 2003/2004 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMISKE OG POLITISKE RAMMER FOR ERHVERVET 2 Bygge- og anlægsaktiviteten i 2003........... 4 2 Dansk Byggeri taler branchens sag............ 5 2 Dansk Byggeri

Læs mere

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR 1. årgang nr 9 November-December 2003 10 33 22 LEDER 5 FYRINGSSÆSON Jens Klarskov slår til lyd for mere vinterbyggeri KORT OG GODT 6 NYHEDER OM BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN TEMA: UDDANNELSE Grund-, videre-

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tækkemanden Nr. 3-2008 Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tilskud til medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Læs om tilskud til uddannelse på side 5 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Danske Malermestre. Årsberetning 2014 15 Generalforsamling Green Solution Hotel, Rønne. EnRigtigMaler.dk ÅRSBERETNING 14 15

Danske Malermestre. Årsberetning 2014 15 Generalforsamling Green Solution Hotel, Rønne. EnRigtigMaler.dk ÅRSBERETNING 14 15 Danske Malermestre Årsberetning 2014 15 Generalforsamling Green Solution Hotel, Rønne EnRigtigMaler.dk ÅRSBERETNING 14 15 1 Beretning Danske Malermestres generalforsamling, Rønne, 2015 Redaktion sluttet:

Læs mere

INDHOLD LEDER AKTUELT FAGLIGT

INDHOLD LEDER AKTUELT FAGLIGT 4. årgang nr 4 juni/juli 2006 22 9 6 LEDER 5 Den danske model gør livet lettere Jens Klarskov AKTUELT 6 Dansk Byggeris Repræsentantskab TEMA: ARBEJDSKRAFT Bygge- og anlægssektoren skal arbejde målrettet

Læs mere

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år 8. årgang nr 1 januar 2010 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Den længste dalbro i 1000 år 2 fokus på kommunal erhvervsvenlighed 2 Flyttevognlift forebygger Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår

Læs mere

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2011 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen Efterårshilsen fra formanden Endnu en sommer er gået. En sommer, der ikke helt har levet op til de forhåbninger, lysere tider normalt

Læs mere

Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den 25. april 2014.

Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den 25. april 2014. Dato: 12. maj 2014 Dansk Træ Dansk Træs ordinære generalforsamling fredag den 25. april 2014 på Copenhagen Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28 1253 København Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den

Læs mere

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne.

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne. Formandens beretning 2009 Situationen er noget anderledes end den var for bare et år siden. Hen over sommeren og især i efteråret 2008 oplevede vi de største aktie- og obligationsfald i årtier, vi oplevede

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Indflydelse. interesseorganisationerne nu og i fremtiden. 6. årgang nr 4 juni/juli 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri

Indflydelse. interesseorganisationerne nu og i fremtiden. 6. årgang nr 4 juni/juli 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 6. årgang nr 4 juni/juli 2008 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri Indflydelse 2 Repræsentantskab 2008 2 Nyt og gammelt Tømrerhåndværk hånd i hånd 2 afklaring af kompetencer interesseorganisationerne

Læs mere