Stillings- og personprofil. Direktør Skive Tekniske Skole September 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Direktør Skive Tekniske Skole September 2015"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Direktør Skive Tekniske Skole September 2015

2 Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsen Skive Tekniske Skole Kongsvingervej 1, 7800 Skive Direktør Bestyrelsen Stillingen er indplaceret i lønramme 37. Dertil resultatlønskontrakt på op til kr. samt mulighed for cheflønstillæg efter kvalifikationer. Tiltrædelse: 1. januar 2016 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Jeppe Juul Sørensen, tlf , eller MUUS- MANN chefkonsulent Helle Falsberg, tlf Alle henvendelser behandles fortroligt. Du kan læse mere om Skive Tekniske Skole på Se endvidere vedlagte årsrapport. Rekrutteringsprocessens forløb Ansøgning sendes til mrk. Direktør, Skive Tekniske Skole. Ansøgningsfrist: Fredag den 30. oktober 2015 kl Samtaler og test afholdes på følgende datoer: 1. samtaler: Torsdag den 5. november 2015 Test: Mandag den 9. november samtaler: Tirsdag den 17. november

3 Kort om Skive Tekniske Skole Skive Tekniske Skole har de seneste år investeret mange ressourcer i at sikre moderne og tidssvarende bygninger, kompetenceudvikling af medarbejderne samt investeringer i ny teknologi, således at skolen generelt fremstår som en moderne erhvervsskole med kompetente medarbejdere. Der er investeret i nybyggeri og udstyr, så skolen fremstår som ny med indbydende undervisningslokaler og opdateret med tidssvarende teknologisk udstyr og laboratoriefaciliteter. Til skolen hører også erhvervskollegiet og dets 150 nyrenoverede værelser og tilhørende fælles faciliteter. På skolen er det store torv centralt placeret. Dette rummer den attraktive kantine, som fra det nye produktionskøkken tilbyder et varieret udbud og derudover aftensmad til erhvervskollegiets elever samt takeaway til skolens ansatte. På torvet finder man også fortælletrappen, som det lille fritliggende auditorium kaldes. Endelig findes der på torvet reception og på dets første sal studiecenter med mentorkorps, studievejledning og bibliotek. Skolen har arbejdet med pædagogisk kompetenceudvikling, lederudvikling samt generelle faglige opkvalificeringer. Skolen har ligeledes gennem de seneste år sikret en stadig højere grad af digitalisering af administrative arbejdsgange og har derigennem kunnet effektivisere driften løbende. Skolen er en aktiv medspiller for virksomheder, organisationer, kommuner og regioner mv. både lokalt, nationalt og internationalt i forhold til at skabe de bedste uddannelser og betingelser for eleverne og for at dygtiggøre medarbejderne gennem praksis. Samarbejdet udmøntes blandt andet i uddannelsesaftaler, studieture og studieophold i udlandet. Effekten er blandt andet, at Skive Tekniske Skole i dag er landets største udbyder inden for værktøjsmager-, serviceassistent- og maskinsnedkeruddannelsen. På boligmonteringssiden er skolen landsskole. På de lokalt forankrede uddannelser, som elektriker og tømrer, viser kvalitetsmålingerne en høj tilfredshed med skolens ydelser. Det er lykkedes at få etableret uddannelsen til industrioperatør med den effekt, at industriens uddannelser inviterer skolen med i udviklingsarbejder. HTX har de seneste år haft en lav tilgang af elever, men uddannelsen ligger stadig i den absolutte top i forhold til de socioøkonomiske referencer på eksamensresultater. EUX begynder at brænde igennem i Skive, og opfattes af de unge og deres forældre som et attraktivt tilbud. Endelig markerer skolen sig med en høj grad af internationalisering, blandt andet i form af en international studieretning på HTX og tætte samarbejder med udenlandske uddannelsesinstitutioner, i en erkendelse af at arbejdsmarkedet er globalt, og at eleverne skal have globale kompetencer. Skive Tekniske Skole har ca. 190 medarbejdere og 865 årselever. 3

4 Skolens værdigrundlag Skive Tekniske Skole har med sit værdigrundlag fokus på: Gensidig respekt Kvalitetsbevidsthed Anerkendende tilgang Nærvær Ressourcebevidsthed Skolens vision Skive Tekniske Skole vil være garant for, at skolens elever fortsat kan blive uddannet til fremtidens arbejdsmarked og samfund lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Skolen vil engagere og udfordre medarbejderne i et inspirerende læringsmiljø med fokus på faglighed, en anerkendende tilgang, bæredygtighed og udsyn. Skolens mission Skive Tekniske Skole er en moderne erhvervsskole, der uddanner i nutiden til fremtidens erhverv og giver den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale og blive så dygtig som muligt. Skolens strategiske mål Som en del af den strategiske udviklingsindsats har skolen formuleret en række strategiske mål med tilhørende indikatorer og indsatsområder, som i høj grad lægger sig op ad vedtagne reformer og forventninger til kommende reformer/gymnasieeftersyn. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, og flere elever skal vælge en HTX som gymnasial uddannelse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse, og flere skal fuldføre en HTX Erhvervsuddannelserne såvel som HTX skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes De videregående uddannelsesperspektiver skal tydeliggøres Attraktive og stærke uddannelser For yderligere information om skolens værdier, strategiske målsætninger, indikatorer og indsatsområder etc. se Strategi på skolens hjemmeside: 4

5 Ledelse og organisation Skive Tekniske Skole ledes af en bestyrelse på 14 medlemmer, som er bredt sammensat med repræsentation fra erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, lokalpolitikere samt elever og medarbejdere. Skolens direktør har det overordnede ansvar for ledelse, drift og udvikling og er ansvarlig for den samlede organisation over for bestyrelsen. Direktøren fungerer i et tæt samarbejde med chefgruppen, der består af uddannelseschefen for HTX, uddannelseschefen for erhvervsuddannelserne samt økonomi- og administrationschefen. Overordnet er Skive Tekniske Skole organiseret som vist nedenfor: Aktuelle udfordringer for Skive Tekniske Skole EUD-reform og gymnasieeftersyn Alle prognoser peger på, at der er, og fremtidigt også vil være, et markant behov for flere faglærte og flere med videregående uddannelser inden for det teknologiske og naturvidenskabelige område. Viden og produktion hænger nøje sammen og er ofte hinandens forudsætninger. 5

6 Allerede nu opleves der inden for blandt andet værktøjsmager- og maskinsnedkerområdet udfordringer med at rekruttere et tilstrækkeligt antal lærlinge, mens der i andre brancher endnu ikke opleves den store mangel. Som et væsentligt element indføres en uddannelsesgaranti, hvor en lang række uddannelser får skolepraktik uden kvoter, hvilket øger betydningen af, at praktikcentrene løfter deres opgave og lever op til formål og succeskriterier. Skolen vil også skulle bidrage i forhold til den gruppe af unge og voksne, der som følge af de nye adgangskrav ikke umiddelbart kan få adgang til erhvervsskolerne. Her bliver arbejdet med den kombinerede ungdomsuddannelse og samarbejdet med VUC væsentligt. Den nye erhvervsuddannelsesreform har fire klare mål: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse (25% i 2020 og 30% i 2025) Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (60% i 2020, 67% i 2025) Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan (antal elever på EUX, fag på højere niveau og talentspor skal øges år efter år) Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes (elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020) De seneste år er gymnasiefrekvensen generelt steget, og antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, er historisk lav, hvilket vil føre til yderligere mangelsituationer. Den markante stigning på gymnasieområdet ligger hovedsageligt inden for de såkaldt tynde studieretninger, hvor mulighederne for videregående uddannelse er snævret betydeligt ind. HTX udmærker sig ved at være den uddannelse, hvis studieretninger giver direkte adgang til flest videregående uddannelser. Gymnasieeftersynet forventes at munde ud i adgangskrav og styrkelse af faglige niveauer, således at de tynde studieretninger, hvor adgang til videregående uddannelse er meget begrænset eller ikke mulig uden suppleringskurser, forsvinder. HTX indeholder ikke disse studieretninger, hvorfor det forventes, at der også udmeldes mål for de gymnasiale uddannelser gående på: et tydeligt videregående uddannelsesperspektiv (overgangsfrekvens til videregående uddannelse samt øget integration med virksomheder og aftagerinstitutioner), de gymnasiale uddannelser skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan (socioøkonomiske referencer, talentforløb, antal elever med bonus A). En justering af de strategiske målsætninger kan være nødvendig, når ministeriet melder de endelige KPI (key performance indicators) ud. På voksenuddannelsesområdet vil fremtidens behov for faglært arbejdskraft betyde, at voksne over 25 år indgår i EUV, erhvervsuddannelser for voksne, med forskellige mulige forløb og med standardmeritter, som sikrer hurtigere vej gennem uddannelsen. Dette skal også ses som et led i beskæftigelsesreformen. Der mangler fortsat en del arbejde i henhold til EUVforløbene, men arbejdet pågår i øjeblikket. Målene for EUV er indeholdt i målene for erhvervsuddannelserne. 6

7 Eksterne faktorer megatrends Der er en lang række eksterne faktorer, som også påvirker det samfund og arbejdsmarked, som skolen er en del af og interagerer med. Disse skal tages med i betragtning, når strategiske målsætninger formuleres og nedbrydes til handlinger. De nedenstående megatrends er nogle, der påvirker alle og Skive Tekniske Skole i meget høj grad som følge af den mission og det udbud, skolen har. Urbanisering Skives demografi udvikler sig negativt, og ungdomsårgangene bliver væsentligt reducerede i de kommende år. Hvis søgemønstrene ikke ændrer sig, vil det betyde en elevtilbagegang på de uddannelser, der alene rekrutterer i lokalområdet. Derfor skal skolen aktivt arbejde på at ændre søgemønstre samt arbejde på at blive det foretrukne uddannelsessted for de uddannelser, skolen udbyder, i en større geografi, og derfor skal skolen fortsat aktivt søge at fremme samarbejde og netværk på tværs af institutioner, kommune, virksomheder og andre interessenter som region, erhvervsråd og aftagerinstitutioner med henblik på at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø til gavn for erhverv og bosætning. Globalisering/internationalisering Arbejdet er i stigende grad men på forskellige måder præget af globaliseringen, fra outsourcing til import af billigere udenlandsk arbejdskraft og en skarpere konkurrencesituation. Skolens uddannelser skal gøre eleverne klar til at navigere på det globale arbejds- og uddannelsesmarked og bidrage til konkurrencedygtig værditilvækst i virksomhederne. Medarbejdernes internationale kompetencer styrkes gennem uddannelse og praksis. Bæredygtighed Miljørigtige processer og energivenlige arbejdspladser vil i stigende omfang blive dagsordensættende. Bæredygtigt fokus handler også om bæredygtige bundlinjer. Derfor skal eleverne udfordres og trænes i at tænke i bæredygtige løsninger i undervisningen, og skolen skal arbejde for såvel økonomisk som miljømæssigt bæredygtige løsninger. IT-teknologier Digitalisering stiller krav om beherskelse af relevante it-teknologier for dels at optimere forretningsgange og dels at træne eleverne i udvælgelse og brug af relevante teknologier. IT-teknologierne åbner også mulighed for undervisning, vejledning og uddannelse i et virtuelt rum, hvilket kan bidrage til at udviske geografiske afstande samt nye typer af tilbud. Derfor skal skolen aktivt arbejde med e-learning/blended learning og indføring af nye IT-teknologier i administration og undervisning. Nye teknologier og services Der opstår konstant nye teknologier og services, og mange af idéerne opstår og realiseres af dygtige faglærte og teknologisk interesserede unge mennesker. Nye teknologier og services ændrer verden og konditionerne markant. Der er behov for iværksættere inden for disse områder de kommende år. Derfor skal skolen aktivt arbejde med innovation og med at stimulere og styrke iværksætterkultur. 7

8 Direktørens funktion og opgaver Direktøren har det overordnede ansvar for ledelse, drift og den strategiske udvikling af Skive Tekniske Skole. Direktøren skal som en afgørende og vigtig opgave sætte den strategiske retning i et tæt og konstruktivt samspil med bestyrelsen og skolens chefer. Skolen lægger vægt på en god økonomi og har de seneste år præsteret et overskud, som sikrer råderum og mulighed for investeringer. De tidligere strategiske tiltag har sikret, at skolen generelt fremstår som veldrevet, såvel pædagogisk som økonomisk, kvalitetsmæssigt og udstyrsmæssigt, og det er af afgørende betydning, at denne linje fastholdes. I lyset af blandt andet de megatrends som er identificeret som havende særlig betydning for skolen, er det en hovedfunktion for den kommende direktør at være en central aktør, når det gælder om at sætte den lokale uddannelsesdagsorden. Formålet er at fastholde og udbygge et dynamisk uddannelsesmiljø i Skive. Det er derfor afgørende, at direktøren har udsyn, er aktiv i forhold til uddannelsespolitiske og erhvervsmæssige netværk samt netværk til andre uddannelsesinstitutioner og har blik for, hvorledes regionale, nationale og internationale tiltag og samarbejder kan understøtte denne ambition. I forlængelse heraf er det også en forventning, at den kommende direktør kan fungere som skolens talerør i relation til eksempelvis ministerium og relevante interesseorganisationer samt har interesse i at brande skolen gennem aktiv deltagelse i lokale initiativer af for eksempel kulturel karakter. Indadtil har direktøren den opgave at fokusere på den fortsatte udvikling af en stærk læringskultur på skolen som helhed, såvel som på de mange forskellige uddannelser med hver deres særkender. For at styrke skolen som helhed er det vigtigt, at der arbejdes målrettet med de enkelte uddannelsers særlige udfordringer og muligheder. Dette ikke mindst i lyset af det forstående arbejde med uddannelsesudbud. Direktøren skal evne at række over den dynamik, som kendetegner en mangfoldig stab af undervisere, der med forskellige faglige baggrunde og traditioner skal understøttes i en positiv udvikling, samspil og samarbejde. Denne udvikling omfatter også de mange øvrige medarbejdere og funktioner, som er essentielle i forhold til at sikre et velfungerende og inspirerende lærings- og studiemiljø. I relation til den øvrige ledelse skal direktøren have fokus på den fortsatte udvikling af gruppens samarbejde om de fælles indsatser og områdespecifikke udfordringer, der knytter sig hertil. Direktøren skal sammen med den øvrige ledelse blandt andet sikre det fortsatte arbejde med en konstruktiv implementering af de igangværende og kommende reformer og overenskomster på såvel erhvervsuddannelserne som det gymnasiale område. Dette gennem processer som på balanceret vis sikrer tilstrækkelig involvering af medarbejdere og tilstrækkelig fremdrift og som resulterer i, at skolen fortsat opleves som en god arbejdsplads. Skive Tekniske Skole er kendetegnet ved en flad struktur, hvor udvikling baseres på dialog blandt ledelse og medarbejdere. Skolen har haft netværksskolen som strategi, hvor der indgås ad hoc samarbejder om konkrete tiltag ud fra en filosofi om, at samarbejde muligvis øger 8

9 transaktionsomkostningerne, men samtidig tilfører mere værdi til skolens uddannelser. I organisationen lægges vægt på personlige relationer baseret på gensidige hensyn, ordholdenhed og tillid. Det er derfor vigtigt, at direktøren understøtter denne tilgang og medvirker til at skabe konstruktive dialoger på tværs af professioner og medarbejdergrupper, på tværs af ledelse og medarbejdere, på tværs af elever og ansatte herunder at medarbejdere mv. føler sig hørt og oplever direktøren som tilgængelig, uformel og i øjenhøjde. Faglige kvalifikationer og personlige egenskaber Den nye direktør har solid erfaring med uddannelsesområdet, herunder gerne en velfunderet pædagogisk indsigt. Endvidere har den kommende direktør ledererfaring og gerne erfaring med ledelse af ledere. Direktøren forventes at have en videregående uddannelse eventuelt suppleret med lederuddannelse. Som person skal direktøren være fremsynet og en leder, der evner at skabe troværdig sammenhæng mellem de eksisterende realiteter og visionære muligheder. En robust og samlende figur som vil gå foran og vise vejen, men som samtidig er indlevende og optaget af at skabe forståelse, opbakning og engagement i forhold til de initiativer, der sættes i værk. Den nye direktør skal være tillidsvækkende, blandt andet i kraft af at være en dygtig og nærende lytter, og praktisere en involverende, delegerende og anerkendende ledelsesstil. Direktøren skal samtidig kunne kommunikere tydeligt og udvise den fornødne fasthed i sine beslutninger og handlinger. Da direktøren forventes at være en central aktør i forhold til at sætte den lokale uddannelsesdagsorden, er udadvendthed, netværksinteresse, politisk flair og den fornødne arbejdskapacitet til at være aktiv i mange forskellige sammenhænge indadtil og udadtil væsentligt. Endeligt skal direktøren naturligvis evne at håndtere komplekse problemstillinger, herunder at kunne tilgå disse analytisk såvel som helhedsorienteret og med rettidig omhu i relation til at handle eller undlade at handle. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillede på at gennemgå en ledelsestest hos MUUSMANN i Aarhus. 9

Skive Tekniske Skole Strategi 2015-2018

Skive Tekniske Skole Strategi 2015-2018 Skive Tekniske Skole Strategi 2015-2018 Mission: Skive Tekniske Skole er en moderne erhvervsskole, der uddanner i nutiden til fremtidens erhverv og giver den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Skoleleder Søgårdsskolen April 2017 Adresse Søgårdsskolen C.L. Ibsens Vej 3 2820 Gentofte Tlf. 39 98 51 60 http://soegaardsskolen.skoleporten.dk Stilling Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Jyllandsgade 2 DK- 7600 Struer. Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer- statsgym@stgym.dk www.struer- gym.dk

Jyllandsgade 2 DK- 7600 Struer. Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer- statsgym@stgym.dk www.struer- gym.dk Jyllandsgade 2 DK- 7600 Struer Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer- statsgym@stgym.dk www.struer- gym.dk Oktober 2014 Stillings- og personprofil Rektor - Struer Statsgymnasium Generelle oplysninger Adresse

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus Stillings- og personprofil Skoleleder Forældreskolen i Aarhus April 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C http://www.foraeldreskolen.dk/ Stilling Refererer

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Kold College Odense December 2016

Stillings- og personprofil. Direktør Kold College Odense December 2016 Stillings- og personprofil Direktør Kold College Odense December 2016 Opdragsgiver Kold College Adresse Landbrugsvej 55 5260 Odense S Stilling Direktør Refererer til Bestyrelsesformanden Ansættelsen Stillingen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studieservicechef VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Studieservicechef VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Studieservicechef VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Administrerende direktør til VandCenter Syd

Administrerende direktør til VandCenter Syd Administrerende direktør til VandCenter Syd Brænder du for at stå i spidsen for et af Danmarks førende vandselskaber? Du bliver leder for en veldrevet og innovativ organisation, som har formået at bringe

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt for

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt Velkommen til Københavns Tekniske Skole Dagens program 9.20: KTS og strategien i lyset af regeringens EUD-reform 10.20: Eux Praktikcenteret

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Faaborg Gymnasium Oktober 2014 Opdragsgiver Faaborg Gymnasium Adresse Sundagervej 42 5600 Fåborg Telefon: 62 61 89 10 www.faaborg-gym.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro:

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro: Job- og personprofil, chef for biblioteks- og fritidsområdet Udgangspunktet Pr. 1. juni 2015 sker der en omlægning af organisationen i Kultur og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Her samles biblioteksområdet

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Sct. Knuds Gymnasium November 2012 Opdragsgiver Sct. Knuds Gymnasium Adresse Læssøegade 154 5230 Odense M Telefon: 63 11 56 60 www.sctknud-gym.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Tietgen

Stillings- og personprofil. Direktør Tietgen Stillings- og personprofil Direktør Tietgen April 2016 Opdragsgiver Tietgen Adresse Elmelundsvej 10 5200 Odense V Telefon: 65 45 25 00 www.tietgen.dk Stilling Direktør Refererer til Bestyrelsen Ansættelsen

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter Job og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter I det følgende beskrives jobbet som direktør i Danske Fysioterapeuter og de kompetencer og kvalifikationer, foreningen lægger vægt på i forbindelse med

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Skoleleder til Sletten Skole Job- og Kravprofil

Skoleleder til Sletten Skole Job- og Kravprofil Skoleleder til Sletten Skole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Sletten Skole... 5 Lederopgaven...5 lederprofil... 5 Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Bakkegårdsskolen December 2014 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Bakkegårdsskolen Skolebakken 20 2820 Gentofte Telefon: 39 98 51 00

Læs mere

Skoleleder distrikt Bogense. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Bogense. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Stillings- og personprofil Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Maj 2014 Opdragsgiver Høje-Taastrup Gymnasium Adresse Frøgaard Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 3396 4050 www.htg.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere