Stillings- og personprofil. Direktør Skive Tekniske Skole September 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Direktør Skive Tekniske Skole September 2015"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Direktør Skive Tekniske Skole September 2015

2 Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsen Skive Tekniske Skole Kongsvingervej 1, 7800 Skive Direktør Bestyrelsen Stillingen er indplaceret i lønramme 37. Dertil resultatlønskontrakt på op til kr. samt mulighed for cheflønstillæg efter kvalifikationer. Tiltrædelse: 1. januar 2016 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Jeppe Juul Sørensen, tlf , eller MUUS- MANN chefkonsulent Helle Falsberg, tlf Alle henvendelser behandles fortroligt. Du kan læse mere om Skive Tekniske Skole på Se endvidere vedlagte årsrapport. Rekrutteringsprocessens forløb Ansøgning sendes til mrk. Direktør, Skive Tekniske Skole. Ansøgningsfrist: Fredag den 30. oktober 2015 kl Samtaler og test afholdes på følgende datoer: 1. samtaler: Torsdag den 5. november 2015 Test: Mandag den 9. november samtaler: Tirsdag den 17. november

3 Kort om Skive Tekniske Skole Skive Tekniske Skole har de seneste år investeret mange ressourcer i at sikre moderne og tidssvarende bygninger, kompetenceudvikling af medarbejderne samt investeringer i ny teknologi, således at skolen generelt fremstår som en moderne erhvervsskole med kompetente medarbejdere. Der er investeret i nybyggeri og udstyr, så skolen fremstår som ny med indbydende undervisningslokaler og opdateret med tidssvarende teknologisk udstyr og laboratoriefaciliteter. Til skolen hører også erhvervskollegiet og dets 150 nyrenoverede værelser og tilhørende fælles faciliteter. På skolen er det store torv centralt placeret. Dette rummer den attraktive kantine, som fra det nye produktionskøkken tilbyder et varieret udbud og derudover aftensmad til erhvervskollegiets elever samt takeaway til skolens ansatte. På torvet finder man også fortælletrappen, som det lille fritliggende auditorium kaldes. Endelig findes der på torvet reception og på dets første sal studiecenter med mentorkorps, studievejledning og bibliotek. Skolen har arbejdet med pædagogisk kompetenceudvikling, lederudvikling samt generelle faglige opkvalificeringer. Skolen har ligeledes gennem de seneste år sikret en stadig højere grad af digitalisering af administrative arbejdsgange og har derigennem kunnet effektivisere driften løbende. Skolen er en aktiv medspiller for virksomheder, organisationer, kommuner og regioner mv. både lokalt, nationalt og internationalt i forhold til at skabe de bedste uddannelser og betingelser for eleverne og for at dygtiggøre medarbejderne gennem praksis. Samarbejdet udmøntes blandt andet i uddannelsesaftaler, studieture og studieophold i udlandet. Effekten er blandt andet, at Skive Tekniske Skole i dag er landets største udbyder inden for værktøjsmager-, serviceassistent- og maskinsnedkeruddannelsen. På boligmonteringssiden er skolen landsskole. På de lokalt forankrede uddannelser, som elektriker og tømrer, viser kvalitetsmålingerne en høj tilfredshed med skolens ydelser. Det er lykkedes at få etableret uddannelsen til industrioperatør med den effekt, at industriens uddannelser inviterer skolen med i udviklingsarbejder. HTX har de seneste år haft en lav tilgang af elever, men uddannelsen ligger stadig i den absolutte top i forhold til de socioøkonomiske referencer på eksamensresultater. EUX begynder at brænde igennem i Skive, og opfattes af de unge og deres forældre som et attraktivt tilbud. Endelig markerer skolen sig med en høj grad af internationalisering, blandt andet i form af en international studieretning på HTX og tætte samarbejder med udenlandske uddannelsesinstitutioner, i en erkendelse af at arbejdsmarkedet er globalt, og at eleverne skal have globale kompetencer. Skive Tekniske Skole har ca. 190 medarbejdere og 865 årselever. 3

4 Skolens værdigrundlag Skive Tekniske Skole har med sit værdigrundlag fokus på: Gensidig respekt Kvalitetsbevidsthed Anerkendende tilgang Nærvær Ressourcebevidsthed Skolens vision Skive Tekniske Skole vil være garant for, at skolens elever fortsat kan blive uddannet til fremtidens arbejdsmarked og samfund lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Skolen vil engagere og udfordre medarbejderne i et inspirerende læringsmiljø med fokus på faglighed, en anerkendende tilgang, bæredygtighed og udsyn. Skolens mission Skive Tekniske Skole er en moderne erhvervsskole, der uddanner i nutiden til fremtidens erhverv og giver den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale og blive så dygtig som muligt. Skolens strategiske mål Som en del af den strategiske udviklingsindsats har skolen formuleret en række strategiske mål med tilhørende indikatorer og indsatsområder, som i høj grad lægger sig op ad vedtagne reformer og forventninger til kommende reformer/gymnasieeftersyn. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, og flere elever skal vælge en HTX som gymnasial uddannelse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse, og flere skal fuldføre en HTX Erhvervsuddannelserne såvel som HTX skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes De videregående uddannelsesperspektiver skal tydeliggøres Attraktive og stærke uddannelser For yderligere information om skolens værdier, strategiske målsætninger, indikatorer og indsatsområder etc. se Strategi på skolens hjemmeside: 4

5 Ledelse og organisation Skive Tekniske Skole ledes af en bestyrelse på 14 medlemmer, som er bredt sammensat med repræsentation fra erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, lokalpolitikere samt elever og medarbejdere. Skolens direktør har det overordnede ansvar for ledelse, drift og udvikling og er ansvarlig for den samlede organisation over for bestyrelsen. Direktøren fungerer i et tæt samarbejde med chefgruppen, der består af uddannelseschefen for HTX, uddannelseschefen for erhvervsuddannelserne samt økonomi- og administrationschefen. Overordnet er Skive Tekniske Skole organiseret som vist nedenfor: Aktuelle udfordringer for Skive Tekniske Skole EUD-reform og gymnasieeftersyn Alle prognoser peger på, at der er, og fremtidigt også vil være, et markant behov for flere faglærte og flere med videregående uddannelser inden for det teknologiske og naturvidenskabelige område. Viden og produktion hænger nøje sammen og er ofte hinandens forudsætninger. 5

6 Allerede nu opleves der inden for blandt andet værktøjsmager- og maskinsnedkerområdet udfordringer med at rekruttere et tilstrækkeligt antal lærlinge, mens der i andre brancher endnu ikke opleves den store mangel. Som et væsentligt element indføres en uddannelsesgaranti, hvor en lang række uddannelser får skolepraktik uden kvoter, hvilket øger betydningen af, at praktikcentrene løfter deres opgave og lever op til formål og succeskriterier. Skolen vil også skulle bidrage i forhold til den gruppe af unge og voksne, der som følge af de nye adgangskrav ikke umiddelbart kan få adgang til erhvervsskolerne. Her bliver arbejdet med den kombinerede ungdomsuddannelse og samarbejdet med VUC væsentligt. Den nye erhvervsuddannelsesreform har fire klare mål: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse (25% i 2020 og 30% i 2025) Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (60% i 2020, 67% i 2025) Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan (antal elever på EUX, fag på højere niveau og talentspor skal øges år efter år) Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes (elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020) De seneste år er gymnasiefrekvensen generelt steget, og antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, er historisk lav, hvilket vil føre til yderligere mangelsituationer. Den markante stigning på gymnasieområdet ligger hovedsageligt inden for de såkaldt tynde studieretninger, hvor mulighederne for videregående uddannelse er snævret betydeligt ind. HTX udmærker sig ved at være den uddannelse, hvis studieretninger giver direkte adgang til flest videregående uddannelser. Gymnasieeftersynet forventes at munde ud i adgangskrav og styrkelse af faglige niveauer, således at de tynde studieretninger, hvor adgang til videregående uddannelse er meget begrænset eller ikke mulig uden suppleringskurser, forsvinder. HTX indeholder ikke disse studieretninger, hvorfor det forventes, at der også udmeldes mål for de gymnasiale uddannelser gående på: et tydeligt videregående uddannelsesperspektiv (overgangsfrekvens til videregående uddannelse samt øget integration med virksomheder og aftagerinstitutioner), de gymnasiale uddannelser skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan (socioøkonomiske referencer, talentforløb, antal elever med bonus A). En justering af de strategiske målsætninger kan være nødvendig, når ministeriet melder de endelige KPI (key performance indicators) ud. På voksenuddannelsesområdet vil fremtidens behov for faglært arbejdskraft betyde, at voksne over 25 år indgår i EUV, erhvervsuddannelser for voksne, med forskellige mulige forløb og med standardmeritter, som sikrer hurtigere vej gennem uddannelsen. Dette skal også ses som et led i beskæftigelsesreformen. Der mangler fortsat en del arbejde i henhold til EUVforløbene, men arbejdet pågår i øjeblikket. Målene for EUV er indeholdt i målene for erhvervsuddannelserne. 6

7 Eksterne faktorer megatrends Der er en lang række eksterne faktorer, som også påvirker det samfund og arbejdsmarked, som skolen er en del af og interagerer med. Disse skal tages med i betragtning, når strategiske målsætninger formuleres og nedbrydes til handlinger. De nedenstående megatrends er nogle, der påvirker alle og Skive Tekniske Skole i meget høj grad som følge af den mission og det udbud, skolen har. Urbanisering Skives demografi udvikler sig negativt, og ungdomsårgangene bliver væsentligt reducerede i de kommende år. Hvis søgemønstrene ikke ændrer sig, vil det betyde en elevtilbagegang på de uddannelser, der alene rekrutterer i lokalområdet. Derfor skal skolen aktivt arbejde på at ændre søgemønstre samt arbejde på at blive det foretrukne uddannelsessted for de uddannelser, skolen udbyder, i en større geografi, og derfor skal skolen fortsat aktivt søge at fremme samarbejde og netværk på tværs af institutioner, kommune, virksomheder og andre interessenter som region, erhvervsråd og aftagerinstitutioner med henblik på at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø til gavn for erhverv og bosætning. Globalisering/internationalisering Arbejdet er i stigende grad men på forskellige måder præget af globaliseringen, fra outsourcing til import af billigere udenlandsk arbejdskraft og en skarpere konkurrencesituation. Skolens uddannelser skal gøre eleverne klar til at navigere på det globale arbejds- og uddannelsesmarked og bidrage til konkurrencedygtig værditilvækst i virksomhederne. Medarbejdernes internationale kompetencer styrkes gennem uddannelse og praksis. Bæredygtighed Miljørigtige processer og energivenlige arbejdspladser vil i stigende omfang blive dagsordensættende. Bæredygtigt fokus handler også om bæredygtige bundlinjer. Derfor skal eleverne udfordres og trænes i at tænke i bæredygtige løsninger i undervisningen, og skolen skal arbejde for såvel økonomisk som miljømæssigt bæredygtige løsninger. IT-teknologier Digitalisering stiller krav om beherskelse af relevante it-teknologier for dels at optimere forretningsgange og dels at træne eleverne i udvælgelse og brug af relevante teknologier. IT-teknologierne åbner også mulighed for undervisning, vejledning og uddannelse i et virtuelt rum, hvilket kan bidrage til at udviske geografiske afstande samt nye typer af tilbud. Derfor skal skolen aktivt arbejde med e-learning/blended learning og indføring af nye IT-teknologier i administration og undervisning. Nye teknologier og services Der opstår konstant nye teknologier og services, og mange af idéerne opstår og realiseres af dygtige faglærte og teknologisk interesserede unge mennesker. Nye teknologier og services ændrer verden og konditionerne markant. Der er behov for iværksættere inden for disse områder de kommende år. Derfor skal skolen aktivt arbejde med innovation og med at stimulere og styrke iværksætterkultur. 7

8 Direktørens funktion og opgaver Direktøren har det overordnede ansvar for ledelse, drift og den strategiske udvikling af Skive Tekniske Skole. Direktøren skal som en afgørende og vigtig opgave sætte den strategiske retning i et tæt og konstruktivt samspil med bestyrelsen og skolens chefer. Skolen lægger vægt på en god økonomi og har de seneste år præsteret et overskud, som sikrer råderum og mulighed for investeringer. De tidligere strategiske tiltag har sikret, at skolen generelt fremstår som veldrevet, såvel pædagogisk som økonomisk, kvalitetsmæssigt og udstyrsmæssigt, og det er af afgørende betydning, at denne linje fastholdes. I lyset af blandt andet de megatrends som er identificeret som havende særlig betydning for skolen, er det en hovedfunktion for den kommende direktør at være en central aktør, når det gælder om at sætte den lokale uddannelsesdagsorden. Formålet er at fastholde og udbygge et dynamisk uddannelsesmiljø i Skive. Det er derfor afgørende, at direktøren har udsyn, er aktiv i forhold til uddannelsespolitiske og erhvervsmæssige netværk samt netværk til andre uddannelsesinstitutioner og har blik for, hvorledes regionale, nationale og internationale tiltag og samarbejder kan understøtte denne ambition. I forlængelse heraf er det også en forventning, at den kommende direktør kan fungere som skolens talerør i relation til eksempelvis ministerium og relevante interesseorganisationer samt har interesse i at brande skolen gennem aktiv deltagelse i lokale initiativer af for eksempel kulturel karakter. Indadtil har direktøren den opgave at fokusere på den fortsatte udvikling af en stærk læringskultur på skolen som helhed, såvel som på de mange forskellige uddannelser med hver deres særkender. For at styrke skolen som helhed er det vigtigt, at der arbejdes målrettet med de enkelte uddannelsers særlige udfordringer og muligheder. Dette ikke mindst i lyset af det forstående arbejde med uddannelsesudbud. Direktøren skal evne at række over den dynamik, som kendetegner en mangfoldig stab af undervisere, der med forskellige faglige baggrunde og traditioner skal understøttes i en positiv udvikling, samspil og samarbejde. Denne udvikling omfatter også de mange øvrige medarbejdere og funktioner, som er essentielle i forhold til at sikre et velfungerende og inspirerende lærings- og studiemiljø. I relation til den øvrige ledelse skal direktøren have fokus på den fortsatte udvikling af gruppens samarbejde om de fælles indsatser og områdespecifikke udfordringer, der knytter sig hertil. Direktøren skal sammen med den øvrige ledelse blandt andet sikre det fortsatte arbejde med en konstruktiv implementering af de igangværende og kommende reformer og overenskomster på såvel erhvervsuddannelserne som det gymnasiale område. Dette gennem processer som på balanceret vis sikrer tilstrækkelig involvering af medarbejdere og tilstrækkelig fremdrift og som resulterer i, at skolen fortsat opleves som en god arbejdsplads. Skive Tekniske Skole er kendetegnet ved en flad struktur, hvor udvikling baseres på dialog blandt ledelse og medarbejdere. Skolen har haft netværksskolen som strategi, hvor der indgås ad hoc samarbejder om konkrete tiltag ud fra en filosofi om, at samarbejde muligvis øger 8

9 transaktionsomkostningerne, men samtidig tilfører mere værdi til skolens uddannelser. I organisationen lægges vægt på personlige relationer baseret på gensidige hensyn, ordholdenhed og tillid. Det er derfor vigtigt, at direktøren understøtter denne tilgang og medvirker til at skabe konstruktive dialoger på tværs af professioner og medarbejdergrupper, på tværs af ledelse og medarbejdere, på tværs af elever og ansatte herunder at medarbejdere mv. føler sig hørt og oplever direktøren som tilgængelig, uformel og i øjenhøjde. Faglige kvalifikationer og personlige egenskaber Den nye direktør har solid erfaring med uddannelsesområdet, herunder gerne en velfunderet pædagogisk indsigt. Endvidere har den kommende direktør ledererfaring og gerne erfaring med ledelse af ledere. Direktøren forventes at have en videregående uddannelse eventuelt suppleret med lederuddannelse. Som person skal direktøren være fremsynet og en leder, der evner at skabe troværdig sammenhæng mellem de eksisterende realiteter og visionære muligheder. En robust og samlende figur som vil gå foran og vise vejen, men som samtidig er indlevende og optaget af at skabe forståelse, opbakning og engagement i forhold til de initiativer, der sættes i værk. Den nye direktør skal være tillidsvækkende, blandt andet i kraft af at være en dygtig og nærende lytter, og praktisere en involverende, delegerende og anerkendende ledelsesstil. Direktøren skal samtidig kunne kommunikere tydeligt og udvise den fornødne fasthed i sine beslutninger og handlinger. Da direktøren forventes at være en central aktør i forhold til at sætte den lokale uddannelsesdagsorden, er udadvendthed, netværksinteresse, politisk flair og den fornødne arbejdskapacitet til at være aktiv i mange forskellige sammenhænge indadtil og udadtil væsentligt. Endeligt skal direktøren naturligvis evne at håndtere komplekse problemstillinger, herunder at kunne tilgå disse analytisk såvel som helhedsorienteret og med rettidig omhu i relation til at handle eller undlade at handle. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillede på at gennemgå en ledelsestest hos MUUSMANN i Aarhus. 9

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus Stillings- og personprofil Skoleleder Forældreskolen i Aarhus April 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C http://www.foraeldreskolen.dk/ Stilling Refererer

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Stillings og personprofil. Forstander. Kofoeds Skole

Stillings og personprofil. Forstander. Kofoeds Skole Stillings og personprofil Forstander Kofoeds Skole August 2011 1 Opdragsgiver Den selvejende institution Kofoeds Skole Adresse Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Telefon 32 68 02 00 www.kofoedsskole.dk

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Indhold 1. Introduktion... 3

Indhold 1. Introduktion... 3 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Eksterne rammebetingelser... 3 3. Mission og vision... 4 4. Værdier... 5 5. Indsatsområder og målsætninger... 6 Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser og processer...

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere