PERSONALEHÅNDBOG. April 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEHÅNDBOG. April 2013"

Transkript

1 PERSONALEHÅNDBOG April 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE PERSONALEHÅNDBOG SKIBBILD ENTREPRISE AS Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL SKIBBILD ENTREPRISE AS 4 HISTORIEN BAG 5 DET KRISTNE LIVS OG MENNESKESYN 5 MISSIONEN ER 5 VISIONEN ER 5 VÆRDIGRUNDLAG 5 LØN OG ANSÆTTELSFORHOLD 6 ARBEJDSMARKEDSPENSION 7 ARBEJDSTID 7 AKKORDARBEJDE 8 SYGDOM 9 FERIE, FRIDAGE OG BARSEL 9 LÅSEBRIK 9 VÆRKTØJ, MASKINER OG ARBEJDSTØJ 10 TRAILERE 10 DELEMASKINER OG VÆRKTØJ 10 AFLÅSNING AF VÆRKTØJSSKURE 10 LAGERSEDLER 11 ARBEJDSTØJ 11 REGNTØJ 11 ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHEDSBESTEMMELSER 12 SIKKERHEDSUDVALG 12 RETTIGHEDER OG PLIGTER

3 INDHOLDSFORTEGNELSE PERSONALEHÅNDBOG SKIBBILD ENTREPRISE AS SIKKERHEDSUDSTYR, KEMIKALIER OG APB 12 RENGØRING OG ORDEN 13 KURSER OG CERTIFIKATER 13 ARBEJDSMILJØPOLITIK 14 ALKOHOL- RYGE- RADIO OG MOBILPOLITIK 15 ALKOHOLPOLITIK 15 RYGEPOLITIK 16 RADIO- OG MOBILTELEFONPOLITIK 16 MEDARBEJDERINFORMATION 17 PERSONALEFORENINGEN 17 PERSONALEMØDER 17 INFOBLAD 18 PERSONALEKØB OG LÅN AF VÆRKTØJ 18 VAREVOGN 18 MOBILTELEFON 18 SUNDHED OG TRIVSEL 19 FITNESS / MOTIONSRUMMET 19 PERSONLIG KRISE 19 NYTTIGE OPLYSNINGER

4 Velkommen til Skibbild Entreprise A/S Med denne personalehåndbog byder vi dig velkommen som medarbejder i Skibbild Entreprise AS. Det betyder meget for os, at du hurtigt føler dig godt tilpas i virksomheden. Ved at læse denne bog igennem skulle du få et godt overblik over virksomheden og arbejdsog ansættelsesforhold m.v. Giv dig derfor god tid til at læse den igennem. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os på kontoret, hvis du har brug for yderligere information. Med venlig hilsen Skibbild Entreprise AS Kenneth Lodahl Adm. Direktør - 4 -

5 Historien bag Skibbild Entreprise AS blev grundlagt som murerforretning af Niels Johansen og Henry Jakobsen i Skibbild i 1976 under navnet Skibbild Murerforretning. En stadig stigende omsætning og udvikling medførte, at virksomheden først blev omdannet til et anpartsselskab og senere til et aktieselskab i I 1990 blev Henry Jakobsen eneejer af virksomheden. Som følge af den store udvikling skiftede virksomheden navn til Skibbild Entreprise AS i Virksomhedens arbejdsområde er i dag alle byggefag ekskl. EL- og VVS-arbejde. Skibbild Entreprise A/S ejes i dag af Henry Jakobsen, Henrik Villumsen og Kenneth Lodahl. Skibbild Entreprise AS beskæftiger ca. 80 medarbejdere. Administrationen er beliggende på Hamletsvej 2 i Skibbild, 7480 Vildbjerg. Det kristne livs- og menneskesyn Fundamentet under alt det vi udfører i Skibbild Entreprise AS bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Vi tror på, at alle er skabt af Gud og har krav på den samme respekt og omsorg. Dette skulle gerne afspejle sig i det daglige arbejde, i vores omgang med kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere imellem. Missionen er At drive og lede en fremsynet entreprenør virksomhed, hvor både kunden og medarbejderne er i højsædet.. Visionen er at blive landets bedste, mest konkurrencedygtige entreprenørvirksomhed, der gennem høj effektivitet og troværdighed leverer kvalitetsbyggerier til alle kunderne. Værdigrundlag Vores resultater gør en forskel Vi løser vores opgaver målrettet og resultatorienteret. Vi er stolte over at være en virksomhed i vækst, der leverer bæredygtige kvalitetsprodukter til vore kunder

6 Vi viser handlekraft Vi har mod til at tænke stort og nyt - og finder løsninger, der virker i dagligdagen. Det personlige engagement og samarbejde på tværs er virksomhedens bærende drivkraft. Derfor lægger vi altid stor vægt på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Vi har fokus på kvalitet Vi er en troværdig samarbejdspartner, der sætter en ære i at levere løsninger af høj faglig kvalitet. Vi udvikler løbende vores kompetencer og maskinpark for at sikre, at vi er fagligt førende. Vi lytter til alle og tænker på tværs Vi samarbejder på tværs og tænker i helheder. Vi deler vores viden - og respekterer andres synspunkter. Vi skaber sammen en god arbejdsplads Vi brænder for det vi laver. Vi løfter bedst i flok - men tager hensyn til den enkeltes behov og ønske. Løn og ansættelsesforhold Lønnen udbetales som 14 dages løn og er til disposition torsdag i lige uger. Ugesedlerne skal være kontoret i hænde senest fredag kl i ulige uger, hvis man holder fri fredag ellers i umiddelbar forlængelse af arbejdsdagen fredag dog senest kl Hvis I ønsker at udfylde ugesedlen elektronisk kan I sende en mail til og bede om at få tilsendt en skabelon. Så alle de der har muligheden for at udfylde ugesedlen elektronisk vil jeg opfordre til at benytte denne. Afleveres lønsedlen ikke rettidig kan der ikke forventes udbetalt løn før ved næste lønudbetaling. Det er vigtigt at udfylde ugesedlerne nøjagtigt med dato, arbejdssted, timetal samt start- og sluttidspunkt. Lønsedler kan afhentes i kantinen torsdag i lige uger og bliver ikke sendt til dig med posten

7 Arbejdsmarkedspension Skibbild Entreprise AS indbetaler som hovedregel arbejdsmarkedspension til Danica Pension. Vi har tiltrædelsesoverenskomst med 3F murer, bygge- og anlæg og Træ- industri-byg. Derfor vil der blive indbetalt arbejdsmarkedspension til Pension Danmark, hvis du er organiseret i en af ovenstående fagforeninger. HUSK at meddele evt. senere ændringer i adresse, kontonummer m.v. til kontoret. Arbejdstid De forskellige sjak tilrettelægger i høj grad selv deres arbejdstid. Der er således mulighed for både at arbejde i 4 og 5 dags uge. Arbejdstid regnes, fra du møder på pladsen. Arbejdstiden ophører igen når pladsen forlades. Der betales et kørselstillæg på kr. 1,25 for alle km. ud over 10 km pr. vej. For sjak der arbejder på samme arbejdssted i mere end 1 uge, kan arbejdstiden max. 1 gang ugentligt begynde ved afhentning af materialer på lageret på Hamletsvej. For sjak der har mere skiftende arbejdssteder kan arbejdstiden dog oftere begynde ved lageret på Hamletsvej. Der afholdes normalt to pauser dagligt. Formiddagspause fra kl Frokost fra kl Pauser afholdes for egen regning

8 Eksempel på ugeseddel: For en jord/støbemedarbejder, der møder kl man-tors (holder 2 pauser) og fredag (holder 1 pause) Kørsel udfyldes af kontoret. Dato Sagsnr. Arbejds-art Arbejdssted Norma l-timer Akkor d-timer Kørsel Pause Start Slut 7/ Rema 1000 Brande / Rema 1000 Brande / Michael Sørensen / Michael Sørensen / Bjarne Rohde / Bjarne Rohde 5 0, I alt 37 timer Bemærk at sluttidspunktet er anført som Hvis ugesedlen udfyldes i excel skal I være opmærksom på at skæve timer skal anføres i hundrededele. Hvis I ønsker at udfylde ugesedlen elektronisk kan I sende en mail til og bede om at få tilsendt en skabelon. Så alle de der har muligheden for at udfylde ugesedlen elektronisk vil jeg opfordre til at benytte denne. Akkordarbejde Når I arbejder på akkord sker det undertiden, at der udføres arbejder som ikke er indeholdt i akkorden. I har pligt til at føre en såkaldt skurbog over disse timer, hvor I redegør for, hvilket arbejde I har udført som er uden for akkorden. Samtidig med skurbogen er det vigtigt, at I anfører timerne på ugesedlen så vi har mulighed for løbende at følge op på skurbogstimer når vi godkender ugesedlerne. Derfor præciseres det, at eventuelle skurbogstimer ALTID SKAL anføres i kolonnen Normaltimer på ugesedlen. Hvis der ikke er anført timer i den kolonne forudsætter vi, at der ikke har været skurbogstimer i den pågældende periode og skurbogstimer kan derfor ikke efterfølgende trækkes ud af akkordopgørelsen for den pågældende lønperiode. I har pligt til løbende at redegøre for skurbogstimer. Når der anføres timer i kolonnen Normaltimer skal der således samtidig i kolonnen Arbejdssted både redegøres for, - 8 -

9 hvor arbejdet er lavet og ikke mindst, hvad det er, der er lavet, som er uden for akkorden. På den anden side forpligter vi os også til løbende at reagere, hvis der anføres timer i kolonnen Normaltimer, som vi ikke er enige i. På den måde skulle vi gerne undgå større diskussioner om timer uden for akkord når I laver akkordopgørelserne, fordi vi allerede løbende har godkendt disse. Det er til stadighed vores intention at kunne lave en aftale om et stykke arbejde til en fast pris, og overordnet fungerer det også tilfredsstillende. Tænk på ovenstående som en hjælp til alle, eksempelvis hvis kunden beder om at få udført et stykke tillægsarbejde, så kan vi på denne måde sikre, at vi alle få en andel af dette og kunden betaler for det han har bestilt Sygdom Hvis du er syg, skal du tidligst kl og senest kl meddele dette på, tlf.: eller Samtidig skal du også huske at meddele det til dine kollegaer straks efter, at du har meddelt dette til kontoret. Ferie, fridage og barsel Sommerferie afholdes i de tre uger i industriferien. Ønskes noget andet skal du give kontoret besked i god tid inden (minimum 4 uger inden ferien ønskes afholdt). Afholdelse af øvrig ferie eller fridage meddeles kontoret senest 4 uger inden ferien ønskes afholdt. Afholdelse af barselsorlov skal for kvinders vedkommende varsles 3 måneder før forventet fødselstidspunkt og for mænds vedkommende 4 uger før forventet barselsorlov, men må meget gerne meddeles før. Kontoret sender besked ud i god tid før ferien for at bede dig om at udfylde dit feriekort, således at du kan få dine feriepenge udbetalt. Låsebrik Sammen med den 1. eller 2. lønseddel får du en låsebrik, med tilhørende kode. Med denne brik kan du komme ind i de forskellige bygninger på Hamletsvej som der er relevante for dig

10 Værktøj, maskiner og arbejdstøj Vi bestræber os på at have et rimeligt lager af diverse værktøj, som kan bestilles hos vores lagerforvalter: Tommy Kjær Nielsen Der vil være betjening i lageret fra kl Hvis I vil afhente varer inden kl. 7.00, skal de være bestilt dagen forinden inden, senest kl I kan så ved hjælp af jeres brik låse jer ind i bygningen og tage det, der er stillet frem. Vi forventer, at I tænker langsigtet, således at I allerede i forbindelse med middagspausen har tænkt så langt frem, at I kan ringe hjem og bestille. Så vil varerne være lagt frem lige til at afhente uden, at I behøver stå i en kø!! Trailere Vi har trailere, som kan benyttes til transport af større ting, som ikke kan være i bilen. Ved lagersedlerne vil der være sedler til notering af trailerbrug. Her skal skrives om afhentningstids-punkt og forventet afleveringstidspunkt. Trailere skal bestilles / reserveres hos Tommy K. Delemaskiner og deleværktøj Alle delemaskiner og deleværktøj administreres af lageret. Tjek derfor altid om I har brug for de ting, I har lånt, og sørg for at aflevere det tilbage, så snart I er færdige med at bruge det. Husk at udfylde lånesedlen ved udlån og aflevering. Aflever aldrig et stykke værktøj du ved er i stykker uden at meddele defekten til Tommy K. Aflåsning af værktøjsskure og mandskabsskure Skure skal altid aflåses forsvarligt! Lås alle dørene i containerne. Stil eventuelle byggelifte eller maskiner foran døren til værktøjs-container/skur. Mener du ikke, du har mulighed for at aflåse dit værktøj i værktøjs-container og biler, så kontakt Kenneth Lodahl

11 Lagersedler Varer som afhentes fra lager og returvarer til lager, skal føres på lagersedler. (Spørg Tommy K). Det er vigtigt, at være omhyggelig med at få alt skrevet ned. Lagersedlerne skal afleveres i pulten med det samme/afleveres hver uge. Arbejdstøj Efter 3 måneders ansættelse har man ret til arbejdstøj. Du modtager efter 3 måneders ansættelse en mail fra Denne mail indeholder et link til MASCOT SmartStore. Når du klikker på linket, kommer du til din helt personlige side på MASCOT SmartStore. Her skal du indtaste de login informationer, brugernummer og adgangskode, som er med i mailen. Det vil være en god ide, at kopiere dem fra mailen og sætte dem ind på login siden, så undgår du at skrive forkert. Første gang du logger på skal du ændre den adgangskode, som Mascot har sendt dig til noget mere personligt. Dit brugernummer vil altid være det samme. Vedhæftet mailen finder du en brugermanual til MASCOT SmartStore. Hvis du ikke kan finde mailen med dine login oplysninger i din indbakke, kan det skyldes at den er havnet i uønsket post. Herfra kan du sagtens åbne den og komme videre. Din bestilling kommer først til Skibbild og bliver derefter sendt videre til Mascot. Du vil få en mail fra systemet, når jeg har sendt din ordre videre til Mascot. Herefter vil tøjet blive leveret i Skibbild inden 5 arbejdsdage. Der er et fast beløb pr år til arbejdstøj. Beløbet bliver tildelt af 2 omgange forår og efterår. Ikke opbrugt beløb fra foråret overføres til efteråret. Alle arbejdstøj bestillinger skal foregå via Mascots tøj bestillingssystem, MASCOT SmartStore. Hvis tøjet ikke bestilles via MASCOT SmartStore er købet for egen regning. Regntøj, sikkerhedsfodtøj Ved ansættelse udleveres regntøj, sikkerhedsfodtøj og værnemidler på lageret. Har du behov for mere bestilles dette hos Tommy Kjær

12 Arbejdsmiljø og sikkerhedsbestemmelser Mener du, at der er problemer med arbejdsmiljøet eller sikkerheden, er du altid velkommen til at henvende dig til en af sikkerhedsrepræsentanterne eller direkte til ledelsen. Der foreligger afvigeblanketter og blanketter til indberetning af nærved-ulykker på alle arbejdspladser. Sikkerhedsudvalg (SIU) Som sikkerhedsrepræsentanter er følgende valgt: For Jord, beton, murer, lager og værksted: For Tømrer, tømrerværksted, malerafdelingen, chauffører og fugeafdelingen: Brian Strømgaard Sikkerhedsudvalget mødes en gang i kvartalet og drøfter sikkerhedsmæssige forhold i virksomheden. Du må meget gerne komme med emner, som du gerne vil have drøftet på sikkerheds-udvalgsmøderne. Henvend dig da til en af sikkerheds-repræsentanterne. Der er valg til sikkerhedsudvalget én gang om året, på et personalemøde. Rettigheder og pligter Alle medarbejdere er pligtige til at efterleve de sikkerheds- og sundhedsforskrifter, der gælder for det pågældende arbejdssted, dvs. plan for sikkerhed og sundhed, arbejdspladsbrugsanvisninger, skiltning med påbudte værnemidler og givne instruktioner. Det er endvidere enhver medarbejders pligt at indberette om ikke-acceptable arbejdsmiljømæssige forhold til egen leder (afvigeblanket), evt. straks at rette forholdene, hvis det vurderes at være det rigtige. Sikkerhedsudstyr, kemikalier og arbejdspladsbrugsvejledninger I alle biler skal der forefindes beskyttelsesbriller, høreværn, handsker og støvmasker. Kræves der noget ekstra værneudstyr til en arbejds-opgave, bestilles det nødvendige udstyr på lageret. Vi forventer, at du til enhver tid gør brug af værnemidler, når det er påkrævet. Ved brug af kemikalier er det vigtigt, at du først læser arbejdsplads-brugsvejledningen godt igennem. I hver bil findes en mappe med arbejdspladsbrugsvejledninger for brug af

13 kemikalier. Kan du ikke finde det kemikalie beskrevet, som du skal benytte, er det vigtigt, at du henvender dig til kontoret, for at få mappen opdateret. Når du skal bruge et nyt stykke værktøj eller en maskine, er det også vigtigt, at du først bliver bekendt med måden det skal bruges på, ved at forhøre dig blandt dine kollegaer eller ved at se i den evt. vedlagte brugsvejledning. Når du kommer på byggepladsen første gang, så husk at se på byggepladsplanen, hvor der forefindes en plan for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, som du skal være bekendt med. Rengøring og orden Til sikkerhedsområdet hører også rengøring og orden på bygge-pladser, i skurvogne og biler, samt på lager, værksted og kontoret. På hver byggeplads laves der en ordning for, hvem der rengør toilet, skurvogn og bil. Toilet rengøres to gange ugentligt og skurvogn en gang ugentligt. Bilen ryddes op og rengøres samtidigt i kabinen. Den der har bilen med hjem, sørger i øvrigt for at bilen bliver vasket udvendigt, hver 14. dag uden for arbejdstid. Se i øvrigt særskilt brugermanual vedrørende varevogne. Orden på byggepladsen styres efter byggepladsplanen, eller på de små pladser hvor en sådan ikke findes, af arbejdslederen på stedet. Det er vigtigt at byggematerialer, værktøj og affald ikke bare får lov til at ligge at flyde, så sørg for at holde orden efter dig selv. Hvis man fra ledelsen gentagne gange har påtalt manglende ordensforhold på en plads eller overtrædelse af andre sikkerhedsbestemmelser, kan der trækkes i akkord eller timeløn. Kurser og certifikater Mange arbejdsopgaver kræver et særligt kursus eller certifikat for, at det er tilladt for dig at udføre arbejdsopgaven. Mangler du et kursus eller certifikat for at kunne udføre en arbejdsopgave forventer vi, at du reagerer og meddeler dette til dine kolleger og til kontoret. Herefter vil der blive foretaget en vurdering af, hvorvidt det er nødvendigt, at du får et kursus eller certifikat, eller om en anden på dit sjak kan udføre opgaven. Mister du dit kørekort skal dette meddeles til Kenneth Lodahl. Hvis du undlader at meddele det, kan det medføre afskedigelse

14 Arbejdsmiljøpolitik Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6 Punkt 7 Skibbild Entreprise A/S er en entreprenør-virksomhed der primært arbejder med staldbyggerier, institutioner, parcelhuse og andet lavt boligbyggeri. Skibbild Entreprise A/S råder over håndværkere inde for fagene, Jord og Beton, Kloak, Murer, Tømrer, Maler og Fugeservice. Skibbild Entreprise A/S ønsker at sikre medarbejderne bedst muligt mod ulykker og erhvervsbetingede skader. Vi gennemgår alle arbejdsprocesser og forbedrer arbejdsmiljøet løbende. Ledelsen følger i den forbindelse aktivt alle tiltag der kan fremme denne proces. Vi vil bevidstgøre og motivere alle medarbejderne til at tage medansvar for arbejdsmiljøet. Arbejdslederen skal give instruktion og kontrollere, at den følges og derudover sikre, at de ansatte forstår alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Vi vil: ansætte medarbejdere med løntilskud. forsøge at fastholde medarbejdere, der har lidt skade på deres erhvervsevne gennem omplacering. ansætte mange lærlinge i forhold til virksomhedens størrelse Vi vil: tilbyde behandling til alle med fysiske skader. stille træningsfaciliteter til rådighed for alle medarbejdere og deres familie. efterleve en udarbejdet radio-, ryge-, mobiltelefon- og alkoholpolitik. tilbyde samtale ved personlige kriser og evt. professionel hjælp Vi vil overholde alle relevante love og regler samt branche-kutymer på området og opdatere lovsamlinger løbende, samt udarbejde handlingsplaner, hvor dette er nødvendigt. Det er en del af arbejdsmiljøpolitikken og personalepolitikken, at en medarbejder, der overtræder sikkerhedsbestemmelser, modtager fornyet instruktion og genoplæring. Gentagne eller forsætlige overtrædelser af sikkerhedsbestemmelser kan medføre afskedigelse

15 Alkohol-, ryge-, radio- og mobilpolitik Alkoholpolitik: Arbejde, kørsel og alkohol er en uacceptabel kombination, der forstærker de ulykkesrisici, der er forbundet med arbejdets udførelse. Alkohol påvirker centralnerve-systemets normale funktioner og reducerer vores arbejdsevne. Misbrug af alkohol er et fælles problem for den pågældende medarbejder, kollegaer, øvrige samarbejdspartnere og Skibbild Entreprise A/S som helhed. I tilfælde af misbrug kontaktes ledelsen med henblik på en vurdering af hvilken form for hjælp, der skal iværksættes, herunder krav om en eventuel behandling. Vi vil i særlige tilfælde yde hjælp til medarbejdere med alkoholproblemer. Der påhviler samtlige medarbejdere et ansvar for at gribe ind, hvis en kollega på grund af alkoholpåvirkning eller lignende er til fare for sikkerheden på arbejdspladsen. Der må ikke drikkes øl eller spiritus på Skibbild Entreprise s pladser. Dog kan der dagligt nydes én øl i skurvognen. Bygherre eller Skibbild Entreprise kan kræve totalforbud mod alkohol på pladsen. Indtagelse af alkohol under kørsel er ikke tilladt. Det giver et rigtigt dårligt indtryk af firmaet, at se håndværkere herfra drikke under kørslen. Det nedsætter reaktionsevnen og kan jo koste kørekortet, hvis promillen bliver for høj. I tilfælde af beruselse i arbejdstiden vil der blive givet en advarsel og i gentagelsestilfælde vil en bortvisning blive aktuel. Indtagelse af andre bedøvelsesmidler så som sovemedicin, hash og narkotika sidestilles med alkoholforbrug

16 Rygepolitik Rygning er den største enkeltfaktor til forurening af indeklimaet. Vi har den opfattelse, at der skal være plads til alle i et sundt arbejdsmiljø, og det er derfor vigtigt, at vi viser hensyn til hinanden. Vi vil medvirke til at skabe røgfrie miljøer på vore arbejdspladser, og sikre, at ingen medarbejdere mod egen vilje udsættes for passiv rygning. Dette indebærer at: Fra 15. august 2007 er al indendørs rygning forbudt. Dette betyder, at der derfor fremover er rygeforbud i såvel skurvogne som i firmabiler samt tillukkede bygninger med døre og vinduer monteret. Vi vil, hvis det ønskes invitere til et informationsmøde med en rygestopkonsulent fra Herning Kommune, hvor du kan få hjælp/ motivation til at holde op med at ryge. Herefter vil det være muligt at deltage på et egentligt lynkursus i rygestop for dem, der måtte være motiveret. Radio- og mobiltelefonpolitik Der skal være plads til alle på byggepladserne. Dette medfører, at man ved anvendelse af radio skal respektere det lydniveau, som den medarbejder, der ønsker at have det laveste lydniveau, gerne vil have. Er der flere radioer tændt på den samme byggeplads, skal dette koordineres, så der ikke hersker støjforvirring på byggepladsen. På alle hold er der en arbejdsmobiltelefon. Denne skal være tændt i arbejdstiden og benyttes til arbejdsrelaterede opkald. Private mobiltelefoner skal være slukket i arbejdstiden. Hvis et arbejde trækker ud og du kommer hjem senere end forventet er det dog tilladt at ringe hjem for at informere om dette. Ligeledes er opkald til læge mellem kl og tilladt i arbejdstiden. Har du brug for at dit barns skole eller andre har mulighed for at kunne ringe til dig i arbejdstiden, er du velkommen til at give skolen eller andre nummeret på kontoret. Hvis der bliver ringet efter dig sørger kontoret for at der bliver ringet til dig på den arbejdsmobiltelefon der forefindes på dit hold

17 Medarbejderinformation Hvert år afholdes medarbejdersamtaler. Her har du mulighed for at drøfte din arbejdssituation og dine arbejdsforhold med ledelsen. Inden samtalen bliver der sendt et APV skema, som du skal udfylde og aflevere, samt et spørgeskema som du kan benytte dig af til forberedelse af samtalen. At der bliver holdt medarbejdersamtaler betyder ikke, at du kun kan tale med ledelsen på dette tidspunkt. Du er altid velkommen til at henvende dig med spørgsmål eller forslag til din arbejdssituation hos ledelsen. Vi forsøger fra ledelsens side også i det daglige at være opmærksom på hver enkelt medarbejder. Personaleforeningen Ved ansættelse i Skibbild Entreprise AS er man automatisk medlem af personaleforeningen. Der vil blive trukket kr. 20 pr. lønbehandling for timelønnede og kr. 45 for månedslønnende. Personaleforeningen sørger samtidig for gaver til følgende mærkedage: Fødselsdage og 70 år: Kr ,- Bryllup, sølvbryllup: Kr ,- Pension, svendebrev: Kr ,- Barsel: Kr. 500,- Ulykke/længere sygdom: Personaleforeningen holder min. 2 arrangementer årligt. Personalemøder Hilsen Der bliver afholdt personalemøder efter behov. En gang om året vil der på personalemødet blive afholdt valg til sikkerhedsudvalget. Der vil på møderne i øvrigt blive informeret om gangen i firmaet, om nye tiltag og sikkerheds-bestemmelser. Du får også muligheden for at drøfte generelle ting i firmaet som har betydning for alle

18 Infoblad Løbende sender vi et nyhedsbrev rundt. Her er der information fra direktør Kenneth Lodahl, fra sikkerhedsudvalget, personaleforeningen og generel information om nyansættelser mv. Personalekøb, lån af værktøj mv. Efter 3 måneders ansættelse er der mulighed for at købe materialer og værktøj gennem lageret til Skibbild Entreprise s indkøbspriser + 7,5% i administrations-omkostninger. Er det småting, dvs. under 500 kr. kan det klares direkte på lageret med kontant afregning. Er det større ting, skal du altid henvende dig til kontoret først, der opretter en sag og styrer omkostningerne via løntræk. Du må aldrig bestille nogen ting selv hos en tømmerhandel til privatbrug på Skibbild Entreprise s konto, uden forudgående aftale med kontoret. Ved forudgående aftale med kontoret har du også efter 3. måneders ansættelse mulighed for at leje trailer, værktøj og maskiner til privatbrug. Prisliste findes hos Tommy Kjær på lageret. Varevogn Husk, varevognen under ingen omstændigheder må bruges privat, da firmaet i så fald skal betale fuld moms af bilen. Der ud over skal der også betales skat af fri bil. Det er medarbejderens ansvar at instruktionen for drift og vedligehold der er lagt i bilen, overholdes. Mobiltelefon Til hvert byggesjak udleverer Skibbild Entreprise som regel en mobiltelefon til brug for arbejdet. Vi har accepteret at telefonen anvendes til enkelte private opkald i begrænset omfang. Mobiltelefonen vil pr. 1. Januar 2010 blive omfattet af regeringens nye multimedieskat medmindre, telefonen kun benyttes til strengt erhvervsmæssige opkald og den enkelte medarbejder bekræfter dette ved at udfylde en Tro- og love erklæring. Skibbild Entreprise er herefter forpligtiget til at kontrollere, at telefonen aldrig bruges privat

19 Sundhed og trivsel Da vore medarbejdere ofte arbejder under stor fysisk belastning af kroppen og i statiske arbejdsbevægelser, er der risiko for overbelastning på forskellig vis. Indbetaler du til Danica Pension, er du omfattet af en sundhedssikring, hvor du årligt kan få dækket et antal behandlinger ved en kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør mv. Du kan kontakte Danica Pension på , hvis du har en skade, som du gerne vil have behandlet. Du kan også læse mere på Danica Pensions hjemmeside på Hvis du indbetaler til Pension Danmark kan du ligeledes få dækket et antal behandlinger ved kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller massør. Ved en skade kan Pension Danmark kontaktes på Fitness-/motionsrummet På Hamletsvej har vi et motionsrum, som du, din ægtefælle/samlever og børn gratis kan benytte. Børn under 15 år kun ifølge med voksen. Motionsrummet har åbent: Mandag til torsdag kl Fredag kl Lørdag/søndag kl Personlig krise Er du havnet i en personlig krise, som du gerne vil have hjælp til at tackle, er du velkommen til at henvende dig til ledelsen. Vi vil gerne lytte til dig og give dig hjælp så godt vi formår. Har du ikke lyst til at involvere ledelsen i dine personlige problemer er du velkommen til at kontakte, sygeplejerske og terapeut Solveig Rosenkvist. Solveig har fuldstændig tavshedspligt. Solveig kan kontaktes på tlf.:

20 NYTTIGE OPLYSNINGER Skibbild Entreprise AS Hamletsvej 2-8, 7480 Vildbjerg KONTORET Sygemelding el DIREKTION Kenneth BYGGELEDELSE Ole Eigil Tom Carsten SALG Henrik Søren LAGERET Tommy VÆRKSTEDET Thomas

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

INFOBREV 2012/7+8. Kære medarbejdere.

INFOBREV 2012/7+8. Kære medarbejdere. Kære medarbejdere. Så gik sommeren med hastige skridt. Vejret viste sig endnu engang at være lunefuld, men til trods for dette håber jeg, at alle har haft en god sommerferie, hvad enten den er afholdt

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 Brdr. Nørulf A/S, Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg Tlf.: 7445 9988 Fax: 7445 8139 www.norulf.dk Forord. Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser,

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk PERSONALEHÅNDBOG HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 PERSONALEHÅNDBOG Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

SAMHANDEL med CP ApS

SAMHANDEL med CP ApS Blanket AM04 Guide til god SAMHANDEL med CP ApS Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Revideret 01.01.2015 Guide til god SAMHANDEL med CP Aps Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

torsdag d. 12. juli kl. 15.30 (uge 28)

torsdag d. 12. juli kl. 15.30 (uge 28) Kære medarbejdere. Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt. Det siger kalenderen i hvert tilfælde, men vejret lader vente på sig. Jeg håber at vi får lidt sol og sommer, som kan lade batterierne

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs

sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs 2 pyha! Vores mål er at forebygge ulykker, begrænse miljøpåvirkninger mest muligt og overholde lovkrav Pjecen retter sig

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side 2. Velkomst Side 3. Praktiske oplysninger om ansættelsen Side 4-8 EES

Indholdsfortegnelse Side 2. Velkomst Side 3. Praktiske oplysninger om ansættelsen Side 4-8 EES Medarbejderhåndbog Et navn der forpligter Kvalitet Service opstod efter en fusion mellem de to servicevirksomheder A-Z byg og Clean Dejavu i 2007. Begge virksomheder havde gennem årene opbygget en betydelig

Læs mere

Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog SIKA Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S 1 Det bedst mulige ansættelsesforløb SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse. Systematisk arbejdsmiljøledelse

Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse. Systematisk arbejdsmiljøledelse Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse Systematisk arbejdsmiljøledelse Helle Birk Domino arbejdsmiljøkonsulent Landscentret, Plan & Miljø Gevinster ved sundt og sikkert arbejdsmiljø Færre arbejdsskader

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5 ARBEJDSFORHOLD Menneskesyn 2 Misbrugspolitik og rygeloven 3 Oms 3,9b Seniorpolitik 4 Sygefraværspolitik 5 Personalebeklædning og arbejdstøj i fritiden Tryghed i ansættelsen 7 6 1 MENNESKESYN HTHs personalepolitik

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere