PERSONALEHÅNDBOG. April 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEHÅNDBOG. April 2013"

Transkript

1 PERSONALEHÅNDBOG April 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE PERSONALEHÅNDBOG SKIBBILD ENTREPRISE AS Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL SKIBBILD ENTREPRISE AS 4 HISTORIEN BAG 5 DET KRISTNE LIVS OG MENNESKESYN 5 MISSIONEN ER 5 VISIONEN ER 5 VÆRDIGRUNDLAG 5 LØN OG ANSÆTTELSFORHOLD 6 ARBEJDSMARKEDSPENSION 7 ARBEJDSTID 7 AKKORDARBEJDE 8 SYGDOM 9 FERIE, FRIDAGE OG BARSEL 9 LÅSEBRIK 9 VÆRKTØJ, MASKINER OG ARBEJDSTØJ 10 TRAILERE 10 DELEMASKINER OG VÆRKTØJ 10 AFLÅSNING AF VÆRKTØJSSKURE 10 LAGERSEDLER 11 ARBEJDSTØJ 11 REGNTØJ 11 ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHEDSBESTEMMELSER 12 SIKKERHEDSUDVALG 12 RETTIGHEDER OG PLIGTER

3 INDHOLDSFORTEGNELSE PERSONALEHÅNDBOG SKIBBILD ENTREPRISE AS SIKKERHEDSUDSTYR, KEMIKALIER OG APB 12 RENGØRING OG ORDEN 13 KURSER OG CERTIFIKATER 13 ARBEJDSMILJØPOLITIK 14 ALKOHOL- RYGE- RADIO OG MOBILPOLITIK 15 ALKOHOLPOLITIK 15 RYGEPOLITIK 16 RADIO- OG MOBILTELEFONPOLITIK 16 MEDARBEJDERINFORMATION 17 PERSONALEFORENINGEN 17 PERSONALEMØDER 17 INFOBLAD 18 PERSONALEKØB OG LÅN AF VÆRKTØJ 18 VAREVOGN 18 MOBILTELEFON 18 SUNDHED OG TRIVSEL 19 FITNESS / MOTIONSRUMMET 19 PERSONLIG KRISE 19 NYTTIGE OPLYSNINGER

4 Velkommen til Skibbild Entreprise A/S Med denne personalehåndbog byder vi dig velkommen som medarbejder i Skibbild Entreprise AS. Det betyder meget for os, at du hurtigt føler dig godt tilpas i virksomheden. Ved at læse denne bog igennem skulle du få et godt overblik over virksomheden og arbejdsog ansættelsesforhold m.v. Giv dig derfor god tid til at læse den igennem. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os på kontoret, hvis du har brug for yderligere information. Med venlig hilsen Skibbild Entreprise AS Kenneth Lodahl Adm. Direktør - 4 -

5 Historien bag Skibbild Entreprise AS blev grundlagt som murerforretning af Niels Johansen og Henry Jakobsen i Skibbild i 1976 under navnet Skibbild Murerforretning. En stadig stigende omsætning og udvikling medførte, at virksomheden først blev omdannet til et anpartsselskab og senere til et aktieselskab i I 1990 blev Henry Jakobsen eneejer af virksomheden. Som følge af den store udvikling skiftede virksomheden navn til Skibbild Entreprise AS i Virksomhedens arbejdsområde er i dag alle byggefag ekskl. EL- og VVS-arbejde. Skibbild Entreprise A/S ejes i dag af Henry Jakobsen, Henrik Villumsen og Kenneth Lodahl. Skibbild Entreprise AS beskæftiger ca. 80 medarbejdere. Administrationen er beliggende på Hamletsvej 2 i Skibbild, 7480 Vildbjerg. Det kristne livs- og menneskesyn Fundamentet under alt det vi udfører i Skibbild Entreprise AS bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Vi tror på, at alle er skabt af Gud og har krav på den samme respekt og omsorg. Dette skulle gerne afspejle sig i det daglige arbejde, i vores omgang med kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere imellem. Missionen er At drive og lede en fremsynet entreprenør virksomhed, hvor både kunden og medarbejderne er i højsædet.. Visionen er at blive landets bedste, mest konkurrencedygtige entreprenørvirksomhed, der gennem høj effektivitet og troværdighed leverer kvalitetsbyggerier til alle kunderne. Værdigrundlag Vores resultater gør en forskel Vi løser vores opgaver målrettet og resultatorienteret. Vi er stolte over at være en virksomhed i vækst, der leverer bæredygtige kvalitetsprodukter til vore kunder

6 Vi viser handlekraft Vi har mod til at tænke stort og nyt - og finder løsninger, der virker i dagligdagen. Det personlige engagement og samarbejde på tværs er virksomhedens bærende drivkraft. Derfor lægger vi altid stor vægt på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Vi har fokus på kvalitet Vi er en troværdig samarbejdspartner, der sætter en ære i at levere løsninger af høj faglig kvalitet. Vi udvikler løbende vores kompetencer og maskinpark for at sikre, at vi er fagligt førende. Vi lytter til alle og tænker på tværs Vi samarbejder på tværs og tænker i helheder. Vi deler vores viden - og respekterer andres synspunkter. Vi skaber sammen en god arbejdsplads Vi brænder for det vi laver. Vi løfter bedst i flok - men tager hensyn til den enkeltes behov og ønske. Løn og ansættelsesforhold Lønnen udbetales som 14 dages løn og er til disposition torsdag i lige uger. Ugesedlerne skal være kontoret i hænde senest fredag kl i ulige uger, hvis man holder fri fredag ellers i umiddelbar forlængelse af arbejdsdagen fredag dog senest kl Hvis I ønsker at udfylde ugesedlen elektronisk kan I sende en mail til og bede om at få tilsendt en skabelon. Så alle de der har muligheden for at udfylde ugesedlen elektronisk vil jeg opfordre til at benytte denne. Afleveres lønsedlen ikke rettidig kan der ikke forventes udbetalt løn før ved næste lønudbetaling. Det er vigtigt at udfylde ugesedlerne nøjagtigt med dato, arbejdssted, timetal samt start- og sluttidspunkt. Lønsedler kan afhentes i kantinen torsdag i lige uger og bliver ikke sendt til dig med posten

7 Arbejdsmarkedspension Skibbild Entreprise AS indbetaler som hovedregel arbejdsmarkedspension til Danica Pension. Vi har tiltrædelsesoverenskomst med 3F murer, bygge- og anlæg og Træ- industri-byg. Derfor vil der blive indbetalt arbejdsmarkedspension til Pension Danmark, hvis du er organiseret i en af ovenstående fagforeninger. HUSK at meddele evt. senere ændringer i adresse, kontonummer m.v. til kontoret. Arbejdstid De forskellige sjak tilrettelægger i høj grad selv deres arbejdstid. Der er således mulighed for både at arbejde i 4 og 5 dags uge. Arbejdstid regnes, fra du møder på pladsen. Arbejdstiden ophører igen når pladsen forlades. Der betales et kørselstillæg på kr. 1,25 for alle km. ud over 10 km pr. vej. For sjak der arbejder på samme arbejdssted i mere end 1 uge, kan arbejdstiden max. 1 gang ugentligt begynde ved afhentning af materialer på lageret på Hamletsvej. For sjak der har mere skiftende arbejdssteder kan arbejdstiden dog oftere begynde ved lageret på Hamletsvej. Der afholdes normalt to pauser dagligt. Formiddagspause fra kl Frokost fra kl Pauser afholdes for egen regning

8 Eksempel på ugeseddel: For en jord/støbemedarbejder, der møder kl man-tors (holder 2 pauser) og fredag (holder 1 pause) Kørsel udfyldes af kontoret. Dato Sagsnr. Arbejds-art Arbejdssted Norma l-timer Akkor d-timer Kørsel Pause Start Slut 7/ Rema 1000 Brande / Rema 1000 Brande / Michael Sørensen / Michael Sørensen / Bjarne Rohde / Bjarne Rohde 5 0, I alt 37 timer Bemærk at sluttidspunktet er anført som Hvis ugesedlen udfyldes i excel skal I være opmærksom på at skæve timer skal anføres i hundrededele. Hvis I ønsker at udfylde ugesedlen elektronisk kan I sende en mail til og bede om at få tilsendt en skabelon. Så alle de der har muligheden for at udfylde ugesedlen elektronisk vil jeg opfordre til at benytte denne. Akkordarbejde Når I arbejder på akkord sker det undertiden, at der udføres arbejder som ikke er indeholdt i akkorden. I har pligt til at føre en såkaldt skurbog over disse timer, hvor I redegør for, hvilket arbejde I har udført som er uden for akkorden. Samtidig med skurbogen er det vigtigt, at I anfører timerne på ugesedlen så vi har mulighed for løbende at følge op på skurbogstimer når vi godkender ugesedlerne. Derfor præciseres det, at eventuelle skurbogstimer ALTID SKAL anføres i kolonnen Normaltimer på ugesedlen. Hvis der ikke er anført timer i den kolonne forudsætter vi, at der ikke har været skurbogstimer i den pågældende periode og skurbogstimer kan derfor ikke efterfølgende trækkes ud af akkordopgørelsen for den pågældende lønperiode. I har pligt til løbende at redegøre for skurbogstimer. Når der anføres timer i kolonnen Normaltimer skal der således samtidig i kolonnen Arbejdssted både redegøres for, - 8 -

9 hvor arbejdet er lavet og ikke mindst, hvad det er, der er lavet, som er uden for akkorden. På den anden side forpligter vi os også til løbende at reagere, hvis der anføres timer i kolonnen Normaltimer, som vi ikke er enige i. På den måde skulle vi gerne undgå større diskussioner om timer uden for akkord når I laver akkordopgørelserne, fordi vi allerede løbende har godkendt disse. Det er til stadighed vores intention at kunne lave en aftale om et stykke arbejde til en fast pris, og overordnet fungerer det også tilfredsstillende. Tænk på ovenstående som en hjælp til alle, eksempelvis hvis kunden beder om at få udført et stykke tillægsarbejde, så kan vi på denne måde sikre, at vi alle få en andel af dette og kunden betaler for det han har bestilt Sygdom Hvis du er syg, skal du tidligst kl og senest kl meddele dette på, tlf.: eller Samtidig skal du også huske at meddele det til dine kollegaer straks efter, at du har meddelt dette til kontoret. Ferie, fridage og barsel Sommerferie afholdes i de tre uger i industriferien. Ønskes noget andet skal du give kontoret besked i god tid inden (minimum 4 uger inden ferien ønskes afholdt). Afholdelse af øvrig ferie eller fridage meddeles kontoret senest 4 uger inden ferien ønskes afholdt. Afholdelse af barselsorlov skal for kvinders vedkommende varsles 3 måneder før forventet fødselstidspunkt og for mænds vedkommende 4 uger før forventet barselsorlov, men må meget gerne meddeles før. Kontoret sender besked ud i god tid før ferien for at bede dig om at udfylde dit feriekort, således at du kan få dine feriepenge udbetalt. Låsebrik Sammen med den 1. eller 2. lønseddel får du en låsebrik, med tilhørende kode. Med denne brik kan du komme ind i de forskellige bygninger på Hamletsvej som der er relevante for dig

10 Værktøj, maskiner og arbejdstøj Vi bestræber os på at have et rimeligt lager af diverse værktøj, som kan bestilles hos vores lagerforvalter: Tommy Kjær Nielsen Der vil være betjening i lageret fra kl Hvis I vil afhente varer inden kl. 7.00, skal de være bestilt dagen forinden inden, senest kl I kan så ved hjælp af jeres brik låse jer ind i bygningen og tage det, der er stillet frem. Vi forventer, at I tænker langsigtet, således at I allerede i forbindelse med middagspausen har tænkt så langt frem, at I kan ringe hjem og bestille. Så vil varerne være lagt frem lige til at afhente uden, at I behøver stå i en kø!! Trailere Vi har trailere, som kan benyttes til transport af større ting, som ikke kan være i bilen. Ved lagersedlerne vil der være sedler til notering af trailerbrug. Her skal skrives om afhentningstids-punkt og forventet afleveringstidspunkt. Trailere skal bestilles / reserveres hos Tommy K. Delemaskiner og deleværktøj Alle delemaskiner og deleværktøj administreres af lageret. Tjek derfor altid om I har brug for de ting, I har lånt, og sørg for at aflevere det tilbage, så snart I er færdige med at bruge det. Husk at udfylde lånesedlen ved udlån og aflevering. Aflever aldrig et stykke værktøj du ved er i stykker uden at meddele defekten til Tommy K. Aflåsning af værktøjsskure og mandskabsskure Skure skal altid aflåses forsvarligt! Lås alle dørene i containerne. Stil eventuelle byggelifte eller maskiner foran døren til værktøjs-container/skur. Mener du ikke, du har mulighed for at aflåse dit værktøj i værktøjs-container og biler, så kontakt Kenneth Lodahl

11 Lagersedler Varer som afhentes fra lager og returvarer til lager, skal føres på lagersedler. (Spørg Tommy K). Det er vigtigt, at være omhyggelig med at få alt skrevet ned. Lagersedlerne skal afleveres i pulten med det samme/afleveres hver uge. Arbejdstøj Efter 3 måneders ansættelse har man ret til arbejdstøj. Du modtager efter 3 måneders ansættelse en mail fra Denne mail indeholder et link til MASCOT SmartStore. Når du klikker på linket, kommer du til din helt personlige side på MASCOT SmartStore. Her skal du indtaste de login informationer, brugernummer og adgangskode, som er med i mailen. Det vil være en god ide, at kopiere dem fra mailen og sætte dem ind på login siden, så undgår du at skrive forkert. Første gang du logger på skal du ændre den adgangskode, som Mascot har sendt dig til noget mere personligt. Dit brugernummer vil altid være det samme. Vedhæftet mailen finder du en brugermanual til MASCOT SmartStore. Hvis du ikke kan finde mailen med dine login oplysninger i din indbakke, kan det skyldes at den er havnet i uønsket post. Herfra kan du sagtens åbne den og komme videre. Din bestilling kommer først til Skibbild og bliver derefter sendt videre til Mascot. Du vil få en mail fra systemet, når jeg har sendt din ordre videre til Mascot. Herefter vil tøjet blive leveret i Skibbild inden 5 arbejdsdage. Der er et fast beløb pr år til arbejdstøj. Beløbet bliver tildelt af 2 omgange forår og efterår. Ikke opbrugt beløb fra foråret overføres til efteråret. Alle arbejdstøj bestillinger skal foregå via Mascots tøj bestillingssystem, MASCOT SmartStore. Hvis tøjet ikke bestilles via MASCOT SmartStore er købet for egen regning. Regntøj, sikkerhedsfodtøj Ved ansættelse udleveres regntøj, sikkerhedsfodtøj og værnemidler på lageret. Har du behov for mere bestilles dette hos Tommy Kjær

12 Arbejdsmiljø og sikkerhedsbestemmelser Mener du, at der er problemer med arbejdsmiljøet eller sikkerheden, er du altid velkommen til at henvende dig til en af sikkerhedsrepræsentanterne eller direkte til ledelsen. Der foreligger afvigeblanketter og blanketter til indberetning af nærved-ulykker på alle arbejdspladser. Sikkerhedsudvalg (SIU) Som sikkerhedsrepræsentanter er følgende valgt: For Jord, beton, murer, lager og værksted: For Tømrer, tømrerværksted, malerafdelingen, chauffører og fugeafdelingen: Brian Strømgaard Sikkerhedsudvalget mødes en gang i kvartalet og drøfter sikkerhedsmæssige forhold i virksomheden. Du må meget gerne komme med emner, som du gerne vil have drøftet på sikkerheds-udvalgsmøderne. Henvend dig da til en af sikkerheds-repræsentanterne. Der er valg til sikkerhedsudvalget én gang om året, på et personalemøde. Rettigheder og pligter Alle medarbejdere er pligtige til at efterleve de sikkerheds- og sundhedsforskrifter, der gælder for det pågældende arbejdssted, dvs. plan for sikkerhed og sundhed, arbejdspladsbrugsanvisninger, skiltning med påbudte værnemidler og givne instruktioner. Det er endvidere enhver medarbejders pligt at indberette om ikke-acceptable arbejdsmiljømæssige forhold til egen leder (afvigeblanket), evt. straks at rette forholdene, hvis det vurderes at være det rigtige. Sikkerhedsudstyr, kemikalier og arbejdspladsbrugsvejledninger I alle biler skal der forefindes beskyttelsesbriller, høreværn, handsker og støvmasker. Kræves der noget ekstra værneudstyr til en arbejds-opgave, bestilles det nødvendige udstyr på lageret. Vi forventer, at du til enhver tid gør brug af værnemidler, når det er påkrævet. Ved brug af kemikalier er det vigtigt, at du først læser arbejdsplads-brugsvejledningen godt igennem. I hver bil findes en mappe med arbejdspladsbrugsvejledninger for brug af

13 kemikalier. Kan du ikke finde det kemikalie beskrevet, som du skal benytte, er det vigtigt, at du henvender dig til kontoret, for at få mappen opdateret. Når du skal bruge et nyt stykke værktøj eller en maskine, er det også vigtigt, at du først bliver bekendt med måden det skal bruges på, ved at forhøre dig blandt dine kollegaer eller ved at se i den evt. vedlagte brugsvejledning. Når du kommer på byggepladsen første gang, så husk at se på byggepladsplanen, hvor der forefindes en plan for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, som du skal være bekendt med. Rengøring og orden Til sikkerhedsområdet hører også rengøring og orden på bygge-pladser, i skurvogne og biler, samt på lager, værksted og kontoret. På hver byggeplads laves der en ordning for, hvem der rengør toilet, skurvogn og bil. Toilet rengøres to gange ugentligt og skurvogn en gang ugentligt. Bilen ryddes op og rengøres samtidigt i kabinen. Den der har bilen med hjem, sørger i øvrigt for at bilen bliver vasket udvendigt, hver 14. dag uden for arbejdstid. Se i øvrigt særskilt brugermanual vedrørende varevogne. Orden på byggepladsen styres efter byggepladsplanen, eller på de små pladser hvor en sådan ikke findes, af arbejdslederen på stedet. Det er vigtigt at byggematerialer, værktøj og affald ikke bare får lov til at ligge at flyde, så sørg for at holde orden efter dig selv. Hvis man fra ledelsen gentagne gange har påtalt manglende ordensforhold på en plads eller overtrædelse af andre sikkerhedsbestemmelser, kan der trækkes i akkord eller timeløn. Kurser og certifikater Mange arbejdsopgaver kræver et særligt kursus eller certifikat for, at det er tilladt for dig at udføre arbejdsopgaven. Mangler du et kursus eller certifikat for at kunne udføre en arbejdsopgave forventer vi, at du reagerer og meddeler dette til dine kolleger og til kontoret. Herefter vil der blive foretaget en vurdering af, hvorvidt det er nødvendigt, at du får et kursus eller certifikat, eller om en anden på dit sjak kan udføre opgaven. Mister du dit kørekort skal dette meddeles til Kenneth Lodahl. Hvis du undlader at meddele det, kan det medføre afskedigelse

14 Arbejdsmiljøpolitik Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6 Punkt 7 Skibbild Entreprise A/S er en entreprenør-virksomhed der primært arbejder med staldbyggerier, institutioner, parcelhuse og andet lavt boligbyggeri. Skibbild Entreprise A/S råder over håndværkere inde for fagene, Jord og Beton, Kloak, Murer, Tømrer, Maler og Fugeservice. Skibbild Entreprise A/S ønsker at sikre medarbejderne bedst muligt mod ulykker og erhvervsbetingede skader. Vi gennemgår alle arbejdsprocesser og forbedrer arbejdsmiljøet løbende. Ledelsen følger i den forbindelse aktivt alle tiltag der kan fremme denne proces. Vi vil bevidstgøre og motivere alle medarbejderne til at tage medansvar for arbejdsmiljøet. Arbejdslederen skal give instruktion og kontrollere, at den følges og derudover sikre, at de ansatte forstår alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Vi vil: ansætte medarbejdere med løntilskud. forsøge at fastholde medarbejdere, der har lidt skade på deres erhvervsevne gennem omplacering. ansætte mange lærlinge i forhold til virksomhedens størrelse Vi vil: tilbyde behandling til alle med fysiske skader. stille træningsfaciliteter til rådighed for alle medarbejdere og deres familie. efterleve en udarbejdet radio-, ryge-, mobiltelefon- og alkoholpolitik. tilbyde samtale ved personlige kriser og evt. professionel hjælp Vi vil overholde alle relevante love og regler samt branche-kutymer på området og opdatere lovsamlinger løbende, samt udarbejde handlingsplaner, hvor dette er nødvendigt. Det er en del af arbejdsmiljøpolitikken og personalepolitikken, at en medarbejder, der overtræder sikkerhedsbestemmelser, modtager fornyet instruktion og genoplæring. Gentagne eller forsætlige overtrædelser af sikkerhedsbestemmelser kan medføre afskedigelse

15 Alkohol-, ryge-, radio- og mobilpolitik Alkoholpolitik: Arbejde, kørsel og alkohol er en uacceptabel kombination, der forstærker de ulykkesrisici, der er forbundet med arbejdets udførelse. Alkohol påvirker centralnerve-systemets normale funktioner og reducerer vores arbejdsevne. Misbrug af alkohol er et fælles problem for den pågældende medarbejder, kollegaer, øvrige samarbejdspartnere og Skibbild Entreprise A/S som helhed. I tilfælde af misbrug kontaktes ledelsen med henblik på en vurdering af hvilken form for hjælp, der skal iværksættes, herunder krav om en eventuel behandling. Vi vil i særlige tilfælde yde hjælp til medarbejdere med alkoholproblemer. Der påhviler samtlige medarbejdere et ansvar for at gribe ind, hvis en kollega på grund af alkoholpåvirkning eller lignende er til fare for sikkerheden på arbejdspladsen. Der må ikke drikkes øl eller spiritus på Skibbild Entreprise s pladser. Dog kan der dagligt nydes én øl i skurvognen. Bygherre eller Skibbild Entreprise kan kræve totalforbud mod alkohol på pladsen. Indtagelse af alkohol under kørsel er ikke tilladt. Det giver et rigtigt dårligt indtryk af firmaet, at se håndværkere herfra drikke under kørslen. Det nedsætter reaktionsevnen og kan jo koste kørekortet, hvis promillen bliver for høj. I tilfælde af beruselse i arbejdstiden vil der blive givet en advarsel og i gentagelsestilfælde vil en bortvisning blive aktuel. Indtagelse af andre bedøvelsesmidler så som sovemedicin, hash og narkotika sidestilles med alkoholforbrug

16 Rygepolitik Rygning er den største enkeltfaktor til forurening af indeklimaet. Vi har den opfattelse, at der skal være plads til alle i et sundt arbejdsmiljø, og det er derfor vigtigt, at vi viser hensyn til hinanden. Vi vil medvirke til at skabe røgfrie miljøer på vore arbejdspladser, og sikre, at ingen medarbejdere mod egen vilje udsættes for passiv rygning. Dette indebærer at: Fra 15. august 2007 er al indendørs rygning forbudt. Dette betyder, at der derfor fremover er rygeforbud i såvel skurvogne som i firmabiler samt tillukkede bygninger med døre og vinduer monteret. Vi vil, hvis det ønskes invitere til et informationsmøde med en rygestopkonsulent fra Herning Kommune, hvor du kan få hjælp/ motivation til at holde op med at ryge. Herefter vil det være muligt at deltage på et egentligt lynkursus i rygestop for dem, der måtte være motiveret. Radio- og mobiltelefonpolitik Der skal være plads til alle på byggepladserne. Dette medfører, at man ved anvendelse af radio skal respektere det lydniveau, som den medarbejder, der ønsker at have det laveste lydniveau, gerne vil have. Er der flere radioer tændt på den samme byggeplads, skal dette koordineres, så der ikke hersker støjforvirring på byggepladsen. På alle hold er der en arbejdsmobiltelefon. Denne skal være tændt i arbejdstiden og benyttes til arbejdsrelaterede opkald. Private mobiltelefoner skal være slukket i arbejdstiden. Hvis et arbejde trækker ud og du kommer hjem senere end forventet er det dog tilladt at ringe hjem for at informere om dette. Ligeledes er opkald til læge mellem kl og tilladt i arbejdstiden. Har du brug for at dit barns skole eller andre har mulighed for at kunne ringe til dig i arbejdstiden, er du velkommen til at give skolen eller andre nummeret på kontoret. Hvis der bliver ringet efter dig sørger kontoret for at der bliver ringet til dig på den arbejdsmobiltelefon der forefindes på dit hold

17 Medarbejderinformation Hvert år afholdes medarbejdersamtaler. Her har du mulighed for at drøfte din arbejdssituation og dine arbejdsforhold med ledelsen. Inden samtalen bliver der sendt et APV skema, som du skal udfylde og aflevere, samt et spørgeskema som du kan benytte dig af til forberedelse af samtalen. At der bliver holdt medarbejdersamtaler betyder ikke, at du kun kan tale med ledelsen på dette tidspunkt. Du er altid velkommen til at henvende dig med spørgsmål eller forslag til din arbejdssituation hos ledelsen. Vi forsøger fra ledelsens side også i det daglige at være opmærksom på hver enkelt medarbejder. Personaleforeningen Ved ansættelse i Skibbild Entreprise AS er man automatisk medlem af personaleforeningen. Der vil blive trukket kr. 20 pr. lønbehandling for timelønnede og kr. 45 for månedslønnende. Personaleforeningen sørger samtidig for gaver til følgende mærkedage: Fødselsdage og 70 år: Kr ,- Bryllup, sølvbryllup: Kr ,- Pension, svendebrev: Kr ,- Barsel: Kr. 500,- Ulykke/længere sygdom: Personaleforeningen holder min. 2 arrangementer årligt. Personalemøder Hilsen Der bliver afholdt personalemøder efter behov. En gang om året vil der på personalemødet blive afholdt valg til sikkerhedsudvalget. Der vil på møderne i øvrigt blive informeret om gangen i firmaet, om nye tiltag og sikkerheds-bestemmelser. Du får også muligheden for at drøfte generelle ting i firmaet som har betydning for alle

18 Infoblad Løbende sender vi et nyhedsbrev rundt. Her er der information fra direktør Kenneth Lodahl, fra sikkerhedsudvalget, personaleforeningen og generel information om nyansættelser mv. Personalekøb, lån af værktøj mv. Efter 3 måneders ansættelse er der mulighed for at købe materialer og værktøj gennem lageret til Skibbild Entreprise s indkøbspriser + 7,5% i administrations-omkostninger. Er det småting, dvs. under 500 kr. kan det klares direkte på lageret med kontant afregning. Er det større ting, skal du altid henvende dig til kontoret først, der opretter en sag og styrer omkostningerne via løntræk. Du må aldrig bestille nogen ting selv hos en tømmerhandel til privatbrug på Skibbild Entreprise s konto, uden forudgående aftale med kontoret. Ved forudgående aftale med kontoret har du også efter 3. måneders ansættelse mulighed for at leje trailer, værktøj og maskiner til privatbrug. Prisliste findes hos Tommy Kjær på lageret. Varevogn Husk, varevognen under ingen omstændigheder må bruges privat, da firmaet i så fald skal betale fuld moms af bilen. Der ud over skal der også betales skat af fri bil. Det er medarbejderens ansvar at instruktionen for drift og vedligehold der er lagt i bilen, overholdes. Mobiltelefon Til hvert byggesjak udleverer Skibbild Entreprise som regel en mobiltelefon til brug for arbejdet. Vi har accepteret at telefonen anvendes til enkelte private opkald i begrænset omfang. Mobiltelefonen vil pr. 1. Januar 2010 blive omfattet af regeringens nye multimedieskat medmindre, telefonen kun benyttes til strengt erhvervsmæssige opkald og den enkelte medarbejder bekræfter dette ved at udfylde en Tro- og love erklæring. Skibbild Entreprise er herefter forpligtiget til at kontrollere, at telefonen aldrig bruges privat

19 Sundhed og trivsel Da vore medarbejdere ofte arbejder under stor fysisk belastning af kroppen og i statiske arbejdsbevægelser, er der risiko for overbelastning på forskellig vis. Indbetaler du til Danica Pension, er du omfattet af en sundhedssikring, hvor du årligt kan få dækket et antal behandlinger ved en kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør mv. Du kan kontakte Danica Pension på , hvis du har en skade, som du gerne vil have behandlet. Du kan også læse mere på Danica Pensions hjemmeside på Hvis du indbetaler til Pension Danmark kan du ligeledes få dækket et antal behandlinger ved kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller massør. Ved en skade kan Pension Danmark kontaktes på Fitness-/motionsrummet På Hamletsvej har vi et motionsrum, som du, din ægtefælle/samlever og børn gratis kan benytte. Børn under 15 år kun ifølge med voksen. Motionsrummet har åbent: Mandag til torsdag kl Fredag kl Lørdag/søndag kl Personlig krise Er du havnet i en personlig krise, som du gerne vil have hjælp til at tackle, er du velkommen til at henvende dig til ledelsen. Vi vil gerne lytte til dig og give dig hjælp så godt vi formår. Har du ikke lyst til at involvere ledelsen i dine personlige problemer er du velkommen til at kontakte, sygeplejerske og terapeut Solveig Rosenkvist. Solveig har fuldstændig tavshedspligt. Solveig kan kontaktes på tlf.:

20 NYTTIGE OPLYSNINGER Skibbild Entreprise AS Hamletsvej 2-8, 7480 Vildbjerg KONTORET Sygemelding el DIREKTION Kenneth BYGGELEDELSE Ole Eigil Tom Carsten SALG Henrik Søren LAGERET Tommy VÆRKSTEDET Thomas

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AUNSBJERG...

VELKOMMEN TIL AUNSBJERG... Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL AUNSBJERG... 3 VIRKSOMHEDENS HISTORIE... 4 IDEGRUNDLAG... 5 OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER... 5 VORES VISION... 6 VORES MISSION... 6 VÆRES VÆRDIER... 6 BESTYRELSEN I AUNSBJERG

Læs mere

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN Opdateret: 21. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Strategi, mål mm.... 5 Vores historie... 5 Mission, vision og strategi... 6 Værdigrundlag...

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

A-Å VELKOMMEN 4 VISION & MISSION 5 VÆRDIER 6 HVEM ER MESSAGE? 7 VORES ORGANISATION 8

A-Å VELKOMMEN 4 VISION & MISSION 5 VÆRDIER 6 HVEM ER MESSAGE? 7 VORES ORGANISATION 8 P E R S O N A L E H Å N D B O G 1 VELKOMMEN 4 VISION & MISSION 5 VÆRDIER 6 HVEM ER MESSAGE? 7 VORES ORGANISATION 8 Personalehåndbogen er tilegnet os alle sammen i MESSAGE til refleksion og fælles reference.

Læs mere

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier

Læs mere

SILVAN er det absolut mest serviceorienterede gør-det-selv byggemarked, når du skal indrette, reparere og vedligeholde din bolig.

SILVAN er det absolut mest serviceorienterede gør-det-selv byggemarked, når du skal indrette, reparere og vedligeholde din bolig. styrer vi SILVAN efter vores værdier. Dig og SILVAN Personale o - handbog Mål: Vi skal skabe resultater ud over det normale markedsniveau, så vi fortsat kan udvikle SILVAN-Kæden. Det skal være interessant

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk PERSONALEHÅNDBOG HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 PERSONALEHÅNDBOG Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården

PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården PERSONALEHÅNDBOG Boligforeningen Ringgården Indhold # 1 OVERORDNEDE FORHOLD 1.1. Ringgårdens vision side 4 1.2 Ringgårdens historie og facts side 5 1.3 Beboerdemokratiet side 5 1.4 Vedtægter side 5 # 2

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S Personalehåndbog for Vestegnens Brandvæsen I/S Indhold - oversigt 1. Brandchefen byder velkommen... 1 2. Vores vision... 3 3. Vores mission... 3 4. Vores værdigrundlag... 3 5. Menneskesyn... 5 6. Vores

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Personalehåndbog for ansatte på TRECO A/S

Personalehåndbog for ansatte på TRECO A/S Personalehåndbog for ansatte på TRECO A/S Se også http://www.metalpladen.dk Udgave: 01.11-2014 - LB s. 1 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Lidt historie om TRECO A/S Side 4 Mission (hvad er vi til for?)

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009 Personalehåndbog for Vestforbrænding Side 1 af 42 Indhold - oversigt Velkommen... 5 Vores historie... 6 Vores mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling...

Læs mere

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V 2/20 INDLEDNING Reglerne er tilegnet nye og kommende medarbejdere i Lassen Ricard. Nuværende medarbejdere og klienter er også velkomne til at læse med. Reglerne er

Læs mere

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 Brdr. Nørulf A/S, Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg Tlf.: 7445 9988 Fax: 7445 8139 www.norulf.dk Forord. Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser,

Læs mere