EU i krig mod fagbevægelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU i krig mod fagbevægelsen"

Transkript

1 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 1 Januar 2013 EU i krig mod fagbevægelsen EU kommissionen har i rapporter sat ord på kravene til et EU-arbejdsmarked n EU s nye vækstrapport har sendt chokbølger igennem fagbevægelsen og får nu LO til at protestere til regeringen. I den nye rapport fremlægger EU-kommissionen tanker om begrænsning af kollektive overenskomster og reducering af arbejdsløshedsunderstøttelse. Samtidig med at EUkommissionen lancerer det kontroversielle vækstpapir, offentliggør EU-kommissionen yderligere en rapport med en ellers fredelig titel Arbejdsmarkedets udvikling i Europa Men efter at have præsenteret de dystre kendsgerninger om høj arbejdsløshed og lav vækst i EU-landene sætter Kommissionen ord på de reformer af arbejdsmarkedet, der efter Kommissionens opfattelse vil styrke væksten og beskæftigelsen. Det moderne arbejdsmarked Blandt andet fremhæver Kommissionen, at det er positivt for udviklingen af arbejds- markedet, at der sikres større fleksibilitet ved løndannelsen ved at give virksomheder lov til at træde ud af de kollektive overenskomster. Det får kommissionen til at foreslå, at der i 2013 bør gøres yderligere for at såkaldt modernisere arbejdsmarkedslovgivningen og indføre flere fleksible kontrakter. Samtidig omtaler bilagene i rapporten forslag om mere fleksibel arbejdstid, begrænsede betalinger for overarbejde og en generel indskrænkning af fagforeningernes indflydelse på lønfastsættelsen. Krigserklæring Kommissionens udspil har fået både LO og FTF op i det røde felt. Det er slet ikke noget, som EU skal beskæftige sig med, som det står i paragraf 153 i traktaten. Og det er en helt forkert vej for at skabe vækst og beskæftigelse i Europa, siger Marie Louise Knuppert, LO. Hun kalder det helt misforstået at tro, at man kan skabe vækst og job ved at destabilisere arbejdsmarkedet og fratage rettigheder for de lønmodtagere, der i virkeligheden får Europa til at køre rundt. Når man rækker fanden Det er jo et kraftigt signal fra EU-kommissionen om, at man vil i krig med fagbevægelsen og mener, at fagbevægelsen er en klods om benet på europæisk økonomi. Men faktisk har fagbevægelsen under krisen netop været utrolig ansvarlige i forhold til at holde tilbage med krav om lønstigninger og tværtimod prøvet at lave aftaler med arbejdsgiverne og finde vej gennem krisen, siger Bente Sorgenfrey, FTF. Nærværende redaktion vil erindre fagtoppen om det gamle mundheld: Når man rækker fanden en lillefinger tager han hele armen! Nærlæser man Finanspagten og ser kravene fra EU-trojkaen, vil man se, at det netop er fagbevægelsen og arbejdernes lønniveau og tilkæmpede rettigheder EU vil til livs. Bc Samfundets nasseprinser Kommunistisk Parti i Danmark og bladet Kommunist ønsker medlemmer, venner, støtter af partiet og bladets læsere et godt nytår. n I forbindelse med regeringens vedtagelse om at offentliggøre hvor meget de forskellige selskaber betaler i skat, er det afsløret at 68% af det højtråbende erhvervsliv overhovedet ikke betaler skat. Den danske selskabsskat er på kun 25% af overskuddet, en ret så beskeden skatteprocent, når man sammenligner med lønmodtagernes. Asociale klynkere Det skorter ellers ikke på krav og samfundsindblanding fra den side. Ustandseligt skal vi høre på klynkeri over konkurrenceevnen, de for høje lønninger og selskabsskat. Både direktører og deres organisationer blander sig med stor entusiasme i samfundets anliggender. Det gælder for eksempel skole- og uddannelsespolitik, hvor samfundet 68% af erhvervslivet betaler overhovedet ikke skat. stiller veluddannet personale til rådighed. Samfundet betaler også for virksomhedernes muligheder for at modtage og transportere deres varer billigt, transporterer deres ansatte og passer deres børn, og sundhedssystemet behandler både dem selv og deres syge og invaliderede arbejdere. Det er også samfundet der træder til og betaler når de smider deres arbejdere ud i arbejdsløshed, så aktierne kan stige. Alt sammen ganske gratis for 68% vedkommende. Asociales organisationer Denne asociale opførsel er beklageligt stigende. Statens indtægter fra selskabsskat er på fra 2006 faldet med 30 milliarder næsten en halvering. Skatteministeren håber at offentliggørelsen vil få virksomhederne til at overveje at betale mere i skat. Vi synes politikerne skal overveje at holde op med at tage arbejdsgiverorganisationernes indblanding i samfundsanliggender seriøst. 68% af deres medlemmer er nasseprinser. Der var stor forargelse over en vis arbejdsløs Robert. Men han betaler dog skat af sin kontanthjælp Ca

2 Side 2 Nr Leder Finanskapitalens diktatur Danmarks Radio har undersøgt baggrundene for de mange bankkrak og myndigheders og politikeres optræden og ansvar. Det er artige sager der kommer frem i lyset. Bankernes fup og fiduser for at skrue aktiekurserne kunstigt op, manglende tilsyn og politisk uansvarlighed. Først og fremmest fortæller historien os, at bankerne har så megen magt over vores samfund, at de kan vælte vores samfund over en nat, og så fortæller den at de små er taberne, og at de ansvarlige går fri og kan fortsætte med at leve i sus og dus. Banktilsynet De mange små og mellemstore banker, som samfundet lod krakke, var underlagt samfundets banktilsyn. Men bank tilsynet så ingen anledning til at gribe ind overfor fiduserne eller i det mindste advare småsparerne mod det ustandselige pres fra bankerne om at sætte opsparingen i bankens egne aktier. Den hovedansvarlige direktør for banktilsynet er nu selv en slags bankdirektør i statens oprydningsselskab Finansiel stabilitet. Det er Danmark, hvor man hytter og beskytter sine venner. I lommen på finanskapitalen Endnu større er skandalen om bankpakke 2 og Danske Banks rolle i vores samfund. Med EU s indre marked og kapitalens ret til at etablere sig hvor de vil, tog Danske Bank til Irland og underbød nationale banker med lån til unødvendige og usælgelige byggeprojekter. Da det hele brast, ønskede Irland ikke at dække den udenlandske banks tab. Det gjorde de danske skatteydere så. Dog uden at blive spurgt. Det var bankpakke 2. Den gav de store banker et fordelagtigt lån, så de undgik konkurs. Med i det aftalte såkaldt brede forlig var en aftale om, at hvis bankernes aktiekurser steg på grund af lånet, skulle staten have en del af denne gevinst til gengæld for sin redningsaktion. Efter at forligsparterne skiltes, havde den borgerlige regering et møde med de store bankbosser der havde kørt deres banker på røven. De fik regeringen til at droppe aftalen om at staten skulle have del i en eventuel gevinst. Ifølge en tidligere overvismand gik skatteyderne dermed glip af over 20 milliarder kroner. Nationaliser Danmarkshistoriens største tyveri, kalder socialdemokraterne dette, men forespurgt om hvorfor de alligevel stemte for bankpakken siger de, at ellers var hele landet gået i stå. Pengeautomater lukket, ingen regninger betalt, samfundet lukket ned. En sådan oplysning kan kun give én konsekvens: Slut med at private spekulative banker skal administrere samfundets penge, borgernes lønninger og overførselsindkomster. Bankvirksomhed skal nationaliseres. Her og nu skal der oprettes en statsbank, ligesom kommunerne skal have ret til at oprette en kommunal bank. Alt andet er uansvarligt. Ræve skal vogte gæs Det uduelige danske banktilsyn har forhåbentligt fået nogle strammere direktiver fra regeringen efter afsløringerne af deres uduelighed eller det som er endnu værre, deres indspisthed. Men nu overvejer regeringen seriøst, at lægge banktilsynet endnu længere væk fra de skatteydere, der skal betale for deres velvilje overfor spekulation. Det er aftalen om et fælles EU banktilsyn. Det EU, som styres af lobbyister og hylder det frie marked. Det er at sætte ræven til at vogte gæs, og må afvises på det bestemteste. Fri jagt på familielægen Familie- og speciallæger er et samfundsbehov og skal løses som sådan Af Lilli Rodeck n Regionerne har et stykke tid forhandlet overenskomst med de praktiserende læger. Det er tydeligt, at Regionerne har lagt sig fast på den politik som spreder sig i vores samfund, nemlig mere arbejde, større produktivitet og uændret eller lavere løn. Liberalt erhverv Det danske sundhedssystem bygger på et privat primærsystem med praktiserende læger, som har aftale om priser med Regionerne. Lægen køber sin praksis, hvilket nemt kan koste over 1 million kr. Lægen betaler desuden for sekretærer, sygeplejersker, materiel, computersystem m.m. Oven i det har mange af lægerne en stor studiegæld. Den praktiserende læge skal desuden klare at kunne behandle patienter på en tryg og forsvarlig måde. Familielægen presset Familielægen, som den praktiserende læge rettelig burde kaldes, behandler mennesker fra vugge til grav. Det er tilfældigt hvor mange hver læge har af kroniske syge, børn og gamle. Men for regionerne er patienterne ikke mennesker, de kaldes produktionsenheder. Det er ret bekymrende at overenskomstforhandlingerne er brudt sammen uden nogen kontakt mellem 22. årgang Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Telefon Bankkonto: Ansvarlig over for presseloven: Jørgen Madsen. Familielægen behandler mennesker fra vugge til grav. parterne. Den nugældende overenskomst ophører 1. april Presset på familielægerne er stort, og der spilles også med ufine metoder. Det ses af de mange artikler om forkerte lægerekvisitioner, som er sendt til Regionerne. Men med 15 minutter til hver konsultation, telefontid og fuld arbejdstid, kan fejl ske, især hvis systemet ikke er helt velfungerende. Speciallægerne I aftalen med Regionerne har Speciallægerne begrænsning på hvor mange patienter de må behandle. Her er tale om en økonomisk grænse, som ikke nødvendigvis afspejler patienternes behov. Det betyder at patienter uden sundhedsforsikring kan blive udsat for lange ventetider, da speciallægerne selvfølgelig drosler ned for arbejdet, når loftet nås. Dette system, som dybest set er bestemt af Redaktion: Frederikssundsvej København NV Telefon ISSN X 12 numre årligt. Abonnement: Halvårs 165,- kr. Helårs 275,- kr. Løssalg 10,- kr. den til enhver tid siddende regering, favoriserer privatpatienter fremfor offentlige. Det er en farlig kurs som deler befolkningen op i et a-hold og et b-hold. Offentlige klinikker Kommunisterne mener at speciallæger og familielæger bør være en fuldgyldig del af et offentligt sundhedssystem med offentlige klinikker. På den måde sikrer vi et sundhedssystem med lige adgang for alle. Det ville betyde, at ingen områder i landet ville stå uden læge, i forhold til nu, hvor regionerne har svært ved at få læger til at købe praksis i såkaldte udkantsområder. Indførte man så en anstændig studieløn, ville man kunne sænke lønniveauet uden de store problemer. Regningsproblemer ville forsvinde som dug for solen. Det ville blive en win-win for alle. Redigering af december-num meret er afsluttet 17. december. Aflev. til Post Danmark: 19. dec. Deadline kommende numre: Februar januar Marts februar Kommende numre afleveres til Post Danmark: Februar januar Marts februar Sats: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic

3 Nr Side 3 Truslernes år Årets bedste nytårsfortsæt: Angstens åg skal kastes af Af Betty Frydensbjerg Carlsson Kommunistisk Parti i Danmark n Der lød et ramaskrig da Socialdemokraterne og SF lancerede deres fælles fair løsning på krisen, med forslaget om at danskerne skulle arbejde 12 minutter længere om dagen. Aldrig i livet, og ikke så længe der går arbejdsløse, og hvad med betalingen, lød reaktionerne. Men kravet om længere arbejdstid og lavere løn var allerede formuleret i EU; nu gjaldt det om at få det gennemført, ikke mindst i de lande der havde en kortere arbejdsuge end danskerne og en tidligere pensionsalder. Men vanen tro, ville danske politikere gå i spidsen. endnu har arbejde har levet under truslen om arbejdsløsheds skygge. Målet nået Så var der det med lønnen. Først på året offentliggjordes meningsmålinger om at danskerne anså arbejdsløsheden som det største problem. Så nåede man her sidst på året endelig målet: Det store flertal er villigt til at arbejde mere og gå ned i løn for at bevare arbejdet! Sådan noget er selvforstærkende. Nu skal der nok komme kamp om at tilbyde sin arbejdskraft billigst mulig, og så skal man jo lige huske, at der er nok af veluddannede arbejdsløse fra andre lande, som gerne tager arbejde for 50 kroner i timen. Den enes død Nu er systemet bare ikke sådan, at lavere lønninger og længere arbejdstid er noget der sikrer arbejdspladser. Det sikrer større overskud til ejerne, aktionærerne, og de har ikke tænkt sig at blive omvendt til filantroper og dele med arbejderne. Tværtimod. Som en nyhedsspeaker meddelte: Og så til dagens glade nyhed: Vestas aktier havde en flot stigning i dag. Det skete efter offentliggørelsen af planerne om gennemrationalisering. Den plan betyder arbejdsløshed for tusinder i koncernen. Disse mennesker har sikkert ikke delt hverken speakerens eller aktionærernes glæde. Den enes død, den andens brød. Utryghedens sky bredte sig. Tillykke Den nye regering kan nu lykønske hinanden med, at det på bare et års regeringstid er lykkedes at kue det danske folk fra at kræve overenskomstmæssige rettigheder overholdt til ydmygt at falbyde sig. Den regering er sandelig værd at bevare og frede, så det er dem, og ikke blå blok der gennemfører EU s planer, synes venstrefløjen at mene. Afmonteringen af samfundets sociale opgaver vores allesammens sociale forpligtigelser overfor hinanden- er nok kun en midlertidig nødvendig kriseforanstaltning, indtil vi er kommet igennem krisen og er ude på den anden side som regeringspartierne og deres økonomer gentager igen og igen. Bagefter skal alt nok blive godt igen. Flere planer Beklager, men nej sådan virker systemet heller ikke. Storkapitalen har helt andre planer, og de ligger allerede klar i EU. Deres planer har det med at blive gennemført på den ene eller anden måde, og den danske regering, uanset farve, plejer også at stå beredvilligt klar til at få dem gennemført. På vejen frem mod den føderale stat vil også arbejdsmarkedspolitikken blive harmoniseret. Hvis fagbevægelsen endnu ikke har fanget signalet og sadler om, varer det ikke længe før mange fine fagforenings- og forbundshuse står til salg. Kogepunktet Det, vi har oplevet i truslernes år, er en skærpet klassekamp hvor den ene interessepart har hele menageriet af regering, EU, medierne og betalte eksperter på sin side, ja sågar har vendt deres egen systemkrise til sin fordel, mens den anden interessepart er underkuet, lammet af angst og uden en organisation der vil gå i kamp for deres inter esser. Men også handlingslammelse kan ophøre. Som den tyske økonomiprofessor Hans Joachim Voth siger i sin prognose for Euroen og EU s sammenbrud, der er en stærk sammenhæng mellem nedskæringer og social uro. De fleste nationer har et kogepunkt og når det overskrides, bryder staten sammen. Også danskerne har et kogepunkt, og for at citere et Otto Gelsted digt, så var det dog os, der dræbte bondeplageren Kong Knud. Godt Nytår. Truslen om arbejdsløshed Direkte diktater fra Folketinget bryder danskerne sig ikke om. Det ved politikerne fra lovindgreb i overenskomster, sidst i 1985 med det såkaldte påskeoprør. Der måtte findes en smartere måde, og den blev fundet. Først skal det økonomiske sikkerhedsnet ved arbejdsløshed ødelægges og efterlønsordningen fjernes. Så skal der nok blive kamp om arbejdspladserne, og når det første kuld af arbejdsløse falder ud af sikkerhedsnettet, og står uden mulighed for at kunne betale deres udgifter, skal deres skæbne nok få skræmt de sidste genstridige. Også det lykkedes har været året, hvor de der

4 Side 4 Nr Arbejdsretten: I orden at konflikte Den 29. november afsagde arbejdsretten sin dom i sagen om 3F s ret til at konflikte mod arbejdsgiverens tilsidesættelse af de gældende overenskomster. Af Martin Jensen n Arbejdsretten har ikke taget stilling til om forpagteren af Vejlegården overtrådte de gældende overenskomster, men udelukkende til spørgsmålet om 3F s ret til at konflikte og etablere faglig blokade. KRIFA på strandhugst I november 2011 overtog den nye forpagter, Amin Skov, spisestedet Vejlegården, der altid har haft overenskomst med 3F. Han valgte at opsige overenskomsten uden at spørge de ansatte. Hvorefter han meldte sig ind i Kristelig Arbejdsgiverforening. Den 23. november 2011 blev der afholdt møde mellem Amin Skov og 3F i Vejle, hvor han nægter at tegne overenskomst, 3F varsler konflikt mod Vejlegården. Den 30. januar 2012 beder 3F Vejle om etablering af hoved- og sympatikonflikt. 19. marts 2012 iværksættes konflikten. Kristelig Fagforening, KRIFA, der ikke har medlemmer, men kunder, tilbyder overenskomster der er væsentligt ringere end dem den etablerede fagbevægelse har med arbejdsgiverne. Det vil betyde at overenskomsterne har indbygget løndumping. Nej til diktat I dommen slås det fast, at 3F er i sin gode ret til at konflikte, også selv om der i dommen er nogle punkter om Formanden for 3F Vejle, Martin Jensen. kampskridt, som retten ikke kunne acceptere. Formanden for 3F Vejle, Martin Jensen, sagde på demonstrationen den 29. november foran arbejdsretten i København: Der er i dag fortsat mulighed for at konflikte mod forsøg på at undergrave vores overenskomster og den danske model. Han sagde at dommen var et klokkeklart nej til et diktat fra arbejdsgivere om at udskifte overenskomsten med en billigere. Gruppeformand for 3F Vejle, Tina Møller Madsen siger, at konflikten vil fortsætte, og at de faglige kampskridt, som retten har erklæret ulovlige, allerede er blevet stoppet. Det drejer sig blandt andet om afhentning af skrald fra restauranten. Styrker kampen mod dumping Formanden for Byggefagenes Samvirke i København, Anders Olesen ønsker 3F Vejle tillykke med udfaldet og fremhæver, at afgørelsen betyder, at den gør det muligt for fagbevægelsen i fremtiden at kæmpe for bedre overenskomster. Det styrker også vores kamp mod social dumping, der er en alvorlig trussel mod os som fagforeninger i vores arbejde for at sikre overenskomster. Den konflikt, som 3F Vejle har kørt, har betydning for dem. Man det har den så sandelig også for hele den øvrige fagbevægelse. Hvis social dumping ikke bekæmpes, så vil det føre til øget arbejdsløshed og undergravning af velfærdssamfundet. nyt FRA arbejdsmarkedet Kamp om akutjobbene 2016 FOA-medlemmer mister deres dagpenge i første kvartal af 2013, med mindre de finder arbejde. Men indtil videre er der kun slået 142 akutjob op på FOA s område. Og det bekymrer FOA s næstformand, Mona Striib. Akutjob-ordningen blev lanceret som en redningsplanke til de mange tusinde, der står over for at miste deres forsørgelsesgrundlag Men tallene taler jo for sig selv. Der er alt for få job til alt for mange mennesker, så redningsplanken er en illusion, siger Mona Striib. Social- og sundhedshjælperne er den faggruppe i FOA, der er hårdest ramt. 688 har udsigt til at miste retten til dagpenge i løbet af første kvartal af Men der er kun slået 7 stillinger op som akutjob. FOA opfordrer derfor politikerne til at kanalisere midlerne til akutjobbene over til de brancher, hvor behovet er størst. Det er fuldstændigt urimeligt at lade som om, at den her ordning hjælper noget som helst. Som minimum burde politikerne kræve, at akutjobbene bliver slået op inden for de brancher, hvor de udfaldstruede er. Når arbejdsgiverne kalder specialiststillinger for akutjob, så underminerer de jo ordningen. Det handler ikke kun om hvor mange stillinger, der bliver slået op, men også om, at det er de rigtige job, der bliver slået op, siger Mona Striib. Spionage mod tillidsfolk Mærsk aflytter tillidsfolks telefoner og udspionerer fagforeningen i deres havneterminal i Los Angeles. Så alvorligt lyder anklagerne fra havnearbejdernes forbund på den amerikanske vestkyst. Aflytningen er ifølge forbundet en af grundene til, at Mærsks havneselskab, APM Terminals har været ramt af en 8 dages strejke. APM Terminals har ikke indrømmet at have overvåget fortrolige samtaler mellem faglige ledere, og vi ville aldrig tolerere sådan en handling, siger John Ochs, chef for labour relations i APM Terminals. Strejken, der omfattede 800 kontorfunktionærer støttet af omkring havnearbejdere, ramte i alt syv terminaler i landets to største havne. Konflikten kostede det amerikanske samfund op mod en milliard dollars om dagen. Barske krav fra KL Det er stærkt nedslående læsning at bladre gennem KL,s (Kommunernes Landsforening) nye overenskomstkrav til gammeldags kommandoledelse, krav om færre tillidsrepræsentant-beskyttede, krav om hårdere vilkår for seniorer, og krav om ikke at betale, når man inddrager fridage. Det er rent ideologiske krav, og en række af dem vil vi kæmpe med næb og klør imod, siger FOA s formand Dennis Kristensen. KL har valgt at bruge krisen som afsæt for at rulle en række lønmodtagergoder tilbage. Det tegner på ingen måde nemt at nå til enighed, og ansvaret for det ligger nu i første række hos KL, siger han. Et andet eksempel på den ideologiske linje er seniordagene. Siden 2008 har vi været enige med arbejdsgiverne om, at det gælder om at holde seniorerne længere på arbejdsmarkedet. De spæde resultater af ordningen er rigtig gode. Nu har Folketinget så stort set fjernet efterlønnen og sat pensionsalderen op. Svaret burde være, at der nu er endnu mere brug for seniordagene, så medarbejderne kan klare den længere arbejdstid. Men svaret fra KL er i stedet et krav om at forringe ordningen væsentligt ved at sætte aldersgrænsen op, siger Dennis Kristensen. Ny hovedorganisation på vej I et stort interview med Avisen.dk tager LO-formand Harald Børsting bladet fra munden og melder sig klar til at arbejde hen imod én slagkraftig organisation med 100 forbund og halvanden million lønmodtagere. Hver fjerde lønmodtager

5 Nr Side 5 LO svigter medlemmerne LO går sammen med DA mod medlemmernes krav n LO vil nu have, at Danmark dropper kravet om kædeansvar, som fagbevægelsen kæmper for i EU som redskab mod social dumping. LO og DA er gået sammen om at opfordre regeringen til at droppe kædeansvaret, hvis de udenlandske virksomheder er anmeldt til det såkaldte RUT-register. Men LO-ledelsen får nu hård kritik fra baglandet. Skarpe protester Byggefagenes Samvirke protesterer mod kovendingen og vil mødes med LO-ledelsen Vi ser ingen logisk forbindelse mellem kædeansvar og RUT-registrering, og vi er uforstående over for LO og DA s initiativ. Vi skal derimod fastholde, at Danmark bør indføre et ubetinget kædeansvar, uanset hvad der sker i EU, siger Bo Rosschou, formand for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn i Byggeriets Dagblad Licitationen. Han er formand for organisationsudvalget i Byggefagenes Samvirke, som har bedt LO-ledelsen om et møde om sagen. har forladt forbundene under LO i løbet af de sidste otte år. Og i dag er der knap medlemmer tilbage. Fortsætter tilbagegangen med et par procent om året kommer LO i fare for at miste sin legalitet i forhold til aftalesystemet, erkender Harald Børsting. LO og FTF s sekretariater er i øjeblikket i gang med at udarbejde en række fælles holdninger og løsningsforslag inden for beskæftigelsesområdet. Bente Sorgenfrey siger at hun også ser mulighed for synergi-effekter i samarbejdet med LO. Men også med akademikernes hovedorganisation AC. Medlemmerne kan komme til at føle, at de får udvisket deres faglige profil, hvad enten man er politibetjent eller socialpædagog. Man Social dumping LO repræsenterer ikke de danske bygningsarbejdere i det her spørgsmål. Det er en beslutning, der er truffet uden føling med, hvad der sker i virkeligheden, siger Carsten Bansholm, faglig sekretær i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejderne Fagforening (BJMF) i Licitationen, som også har indhentet en kommentar fra Jylland: Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor LO er gået med til det. Hvis kædeansvaret kan ophæves, blot ved korrekt anmeldelse til RUT, er det fløjtende ligegyldigt, siger Claus Ørskou, formand for BAT i Aarhus og faglig sekretær i 3F Transport- Logistik-Byg i Århus. Kædeansvar Kædeansvar betyder, at den danske bygherre og hovedentreprenør står til ansvar for kan føle, at hvis det bliver en stor fælles organisering, kan man ikke længere dyrke sin faglige identitet, siger professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet. Han påpeger, at der i dag er alt for stor forskel på, hvad LO-medlemmer og ACmedlemmer synes. Det blev understreget, da forhandlingsfællesskabet i KTO for nylig for første gang nogensinde ikke kunne udtage fælles lønkrav til overenskomstforhandlingerne med de offentlige arbejdsgivere. arbejdsvilkår længere ude i kæden af eksempelvis polske underentreprenører. For selv om fagforeningerne vinder sager om underbetaling af udenlandske arbejdere i arbejdsretten, så ser de stort set aldrig en krone, når en udenlandsk arbejdsgiver er dømt for overenskomstbrud. Forsvundne eller opløste østeuropæiske firmaer skylder i dag mindst 30 millioner kroner til danske byggefagforeninger, mens SKAT uden succes har sendt restancer på knap 140 millioner kroner videre til de østeuropæiske EU-lande. Kædeansvaret bør både omfatte løn og feriepenge, der er en del af den kollektive overenskomst, samt skat, afgifter og bøder firmaet skylder til offentlige myndigheder. Skattevæsnet har nemlig ligeså svært ved at få deres penge fra firmaer, der flygter fra regningerne, understreger Karsten Hønge. Den nye lov om kædeansvar forudsætter, at underentreprenøren har skrevet under på en overenskomst. Først herefter kan fagbevægelsen føre kravet videre op i kæden. mj Redigeret af Martin Jensen Kun 3000 akutjob Efterhånden er det kun finansminister Bjarne Corydon der tror på, at målet med at skaffe akutjob kan nås inden nytår. De fleste spår, at det kun lykkes at skaffe 3.000, eller færre, akutjob inden nytår. Ikke engang fra arbejdsgiverside tror man på at optimismen har nogen bund i virkeligheden. Da Bjarne Corydon præsenterede den nye aftale om akutjob, kaldte han den en hel og dækkende løsning for de titusindvis af ledige, der er på vej til at falde ud af dagpengesystemet. Ifølge Ugebrevet A4 s kortlægning af samtlige opslåede akutjob halter de private arbejdsgivere fortsat efter de offentlige arbejdsgivere. De private har kun opslået 290 akutjob. Hvis finansminister Bjarne Corydon, beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og arbejdsgiverne ikke lever op til aftalen, vil A-kasserne kræve, at der kommer lempelser i de nye dagpengeregler, samt at genoptjeningskravet bliver blødt op, siger Dansk Metals a-kasseleder, Torben Poulsen. ØKONOMI Fattigdom og hundemad Af Bo Møller Hvis du bruger dine penge på smøger og hundemad, så er du selv skyld i, at dit budget ikke hænger sammen det var det klare julebudskab fra Liberal Alliance. Så har du råd til hundemad, så er du ikke rigtig fattig. Rigtig fattig er man efter disse sorte synspunkter kun, hvis man ikke har råd til mad til sig selv. Men hvordan måler man fattigdom? I regeringsgrundlaget står der, at der skal opstilles en dansk fattigdomsgrænse noget som den tidligere borgerlige regering totalt afviste. Der er derfor nedsat et udvalg, der skal analysere spørgsmålet og komme med en rapport i marts 2013, der kan danne grundlag for en politisk beslutning om en fattigdomsgrænse. Hvad resultatet bliver, må tiden vise. Der er mange metoder, som man kan vælge, når en fattigdomsgrænse skal fastlægges. Verdensbanken har opstillet en absolut fattigdomsgrænse på 1,25 dollars om dagen. Det svarer til 216 kr. om måneden. Har man mindre, er man fattig. Men et sådant mål er ikke relevant for Danmark, hvor ingen har mindre end disse 1,25 dollars om dagen. I stedet er der derfor bred enighed om, at fattigdom skal ses som noget relativt. Man er fattig, hvis man har en levestandard, der er væsentligt under, hvad der er almindeligt i det samfund, hvor man bor. Der findes mindst 3 forskellige måder at måle den relative fattigdom på. Den første metode er den såkaldte budgetmetode. Den bygger på, at eksperter fastlægger et minimumsbudget, der lige dækker de udgifter, der anses for nødvendige mad, hus leje, tøj, fagforeningskontingent, eventuelt udgift til børnepasning osv. Har man en indkomst, der ligger under dette minimumsbudget, så er man fattig. Københavns kommune har i deres fattigdomsundersøgelse benyttet denne metode. Resultatet er en fattigdomsgrænse på kr. om året efter skat for en enlig i arbejde. 14,6 pct. af københavnerne (ekskl. uddannelsessøgende) er efter denne metode fattige. Præcis hvordan minimumsbudgettet skal lægges, kan man altid diskutere og forskellige eksperter kan være uenige, men fattigdommen er en realitet. En anden måde at måle fattigdom på er ved at opstille en liste over materielle afsavn. Har man ikke råd til at holde en uges ferie borte fra hjemmet en gang om året, til at afholde børnefødselsdage, til en sjælden gang at have gæster på besøg osv., så er man fattig. Denne metode indebærer den ulempe, at den konkrete fastlæggelse af, hvad der skal regnes for alvorlige materielle afsavn, er noget, der bestemmes af eksperter eller måske ved at lave en interviewundersøgelse med et udsnit af befolkningen. Den tredje hyppigt anvendte måde til at måle fattigdom er ved at se på, om man har en indkomst, der ligger væsentligt under den indkomst, som flertallet i landet har. Man finder først den midterste indkomst, hvor lige præcis halvdelen af befolkningen tjener mindre, og den anden halvdel tjener mere. Hvis man så har en indkomst, der er under 60 pct. af den typiske indkomst efter skat, så er man fattig. Den midterste indkomst hedder på fint medianindkomsten, så denne metode benævnes ofte medianmetoden. Det er en metode at opstille fattigdomsgrænsen på, som bl.a. benyttes af EU. Efter denne opgørelsesmetode er 12,4 pct. af den danske befolkning fattige. Også denne metode er præget af tilfældigheder, for hvorfor skal man netop definere fattigdomsgrænsen som 60 pct. af den midterste indkomst i landet? Uanset om man fastlægger en dansk fattigdomsgrænse på den ene eller den anden måde, vil det være væsentligt overhovedet at have en grænse, så man kan følge udviklingen og se, om fattigdommen stiger eller falder. For at der eksisterer fattigdom i Danmark kan enhver bortset fra måske Liberal Alliance se med egne øjne. Den økonomiske krise er langt fra overstået. Meget tyder på en stigende arbejdsløshed i den kommende tid. Samtidig vil regeringen forringe kontanthjælpen, og rigtig mange vil fra nytår miste deres arbejdsløshedsunderstøttelse. Fupnummeret omkring de såkaldte akutjobs vil ikke hindre, at fattigdommen vil vokse næste år. Vi ønsker en god jul og godt nytår til alle også de 4-benede. Vi håber, at der bliver råd til hundemad!

6 Side 6 Nr Verdens kommunister: Kapitalismen er i krig mod hele den internationale arbejderklasse, og skyr ingen midler i kampen Kommunistiske partier fra hele verden har været samlet i Libanon for at diskutere den voksende imperialistiske aggression nationalt og globalt. Af Betty Frydensbjerg Carlsson Nyt Mellemøsten Alene mødets placering i Libanon dets diskussioner om im perialismens planer for Det nye Mellemøsten i perspektiv. NATO strategien om at genopdele regionen og dets folk i etniske og religiøse grupper, der så kan slås indbyrdes, skal sikre imperialismens tilegnelse af regionens værdifulde ressourcer, som f.eks. olie og gas og sikre uhindret transport væk med det. Drejebogen for en sådan ny-kolonisering af regionen er under fuld udførelse. Krigene og besættelserne af Afghanistan, Irak og Libyen, og Israels aggressioner mod Libanon og Palæstina er en uadskillelig del af dette projekt. Aktuelt må Syrien lægge ryg til. I forbindelse med anerkendelsen af oprørshæren der består af folk fra mange andre lande som den legitime repræsentant for Syrien, har Danmarks udenrigsminister Villy Søvndal udtalt, at dette er første skridt i en planlægning af Syriens fremtid. Det syriske folk er ude af billedet i denne planlægning, Syriens fremtid bestemmes af anonyme og godkendes af Søvndal & Co. Mangesidig offensiv Den imperialistiske kapitalismes aggressive fremfærd opleves i alle lande, og denne strategi blev ligeledes diskuteret. Det gælder dens langsigtede offensiv, til nedbrydning af de økonomiske, sociale, politiske, kulturelle og nationale rettigheder. Det gælder de massive initiativer, der yderligere skal koncentrere og centralisere kapitalen, med vidtrækkende virkninger på hævdvundne sociale og arbejdsrelaterede rettigheder. Det gælder krav om lønnedgang og om længere arbejdstid, krav som rammer arbejderne i alle lande. I Europa gennem EU og i den øvrige verden gennem krav fra IMF og Verdensbanken. Offensiven er fulgt af en offensiv mod demokratiske og nationale rettigheder af et hidtil uset omfang. Modoffensiv Det er kommunisternes historiske ansvar at stoppe denne destruktive udvikling. Modoffensivens strategi er nationalt og regionalt betinget. Erfaringerne med udvikling af brede demokratiske og progressive bevægelser blev evalueret, sammen med erfaringerne for udviklingen af landenes fagbevægelser og den rolle de spiller i forhold til arbejdernes kampe for sine interesser. Konferencens konklusioner blev nedfældet i en fælles arbejdsplan, og dens analyser i en fælles resolution, som bringes i uddrag. Hele resolutionen kan læses på hjemmesiden Hovedtræk af sluterklæringen. Beirut, Libanon, november 2012 Hvordan styrker vi kampen mod den eskalerende imperialistiske aggression, for folkenes sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder og for socialisme? n Mødet fandt sted tre år efter det ekstraordinære internationale møde i Damaskus i 2009 om arabiske spørgsmål og Palæstina. Partierne udtrykte fortsat støtte til de arabiske landes folks og arbejderklasses modstand mod den imperialistiske aggression og storkapitalen og til deres kamp for demokratisk forandring. Det 14. møde sluttede op om erklæringerne fra møderne i om overproduktion og overakkumulation af kapital under den kapitalistiske krise og fastslog, at krisen skyldes voksende modsigelser mellem kapital og arbejdskraft. Alle borgerlige forsøg på krisestyring er mislykkedes og har medført en massakre på folkenes rettigheder. Imperialismens svar på krisen har været en bred og ødelæggende offensiv mod de sociale, økonomiske, demokratiske og nationale rettigheder, folkene og arbejderne har tilkæmpet sig i det 20. århundrede. Imperialismens aggression tager til med flere krige, og USA s internationale position svækkes i takt med, at andre landes økonomiske og politiske magt vokser. Dermed er verden igen ved et farligt knudepunkt, hvor modsigelserne og konkurrencen skærpes. Det indebærer store farer, men også reelle udviklingsmuligheder for arbejdernes og folkenes kampe. Hvordan manifesterer den imperialistiske aggression sig militært, politisk, økonomisk og socialt? 1) Imperialismens offensiv sigter på at ødelægge økonomiske, sociale, politiske, kulturelle og nationale rettigheder og begunstige kapitalen på bekostning af arbejdskraften. Samtidig med en massiv koncentration af kapital rettes der hårde angreb på arbejdernes rettigheder gennem lønnedskæringer, massefyringer, privatiseringer og afvikling af staternes sociale opgaver. 2) Når Barack Obama i FN erklærer, at USA ikke vil trække sig tilbage fra verden, stemmer det nøje overens med NATO-topmødets beslutning i Chicago sidste sommer om øget imperialistisk militær intervention under mottoet intelligent forsvar, herunder opbygningen af missilskjold, hyppige trusler mod Iran og Den Demokratiske Republik Korea, provokationer i Mellemøsten, Sydøstasien og Afrika og voksende militaristisk imperialisme i Latinamerika og Caribien. Blokaden mod Cuba og sammensværgelserne mod Venezuela fortsætter. 3) Den militære kampagne ledsages af fræk og åbenlys politisk indblanding i de fleste af verdens lande. Med penge og indflydelse skræmmer og manipulerer man folkevalgte politikere til at handle mod folkets vilje. Hele værktøjskassen af terrorangreb, mi litærkup, forbund med nyfascistiske grupper og religiøse og kontrarevolutionære kræfter er taget i brug for at omfordele verdens markeder og ressourcer, især energimarkedet med dets olie og naturgas. 4) Sideløbende hermed bruger man i stigende grad internationale organers ressourcer, især Valutafonden (IMF), Verdensbanken og EU, til at værne om storkapitalens magt. For at sikre dens interesser og fortsatte intervention i verdens lande fører det globale kapitalistiske regime krig mod den internationale arbejderklasse og dens repræsentanter med bl.a. disse midler: Afvisning af arbejde og løn for arbejde som en grundlæggende menneskeret. Global ideologisk medieoffensiv for at svække arbejdernes og folkenes kamp og forfølge politiske kræfter, især kommunistiske partier og arbejderpartier, der kæmper mod imperialismen. Samordnede aktioner, der krænker FN-pagten og Verdenserklæringen om menneskerettigheder, dokumenter, der blev udformet, mens Sovjetunionen og andre socialistiske lande var en del af verdens magtkonstellation. 5) Denne ambitiøse globale aggression kommer til udtryk i projekt Nyt Mellemøsten, og i det lys skal man forstå dels USA s og EU s trusler om intervention i Iran og Syrien, deres udnyttelse af volden mod civile og deres støtte til imperialistvenlige kredse i landene, dels de fortsatte bestræbelser på at dirigere de sidste to års opstande i den arabiske verden ved hjælp af sekterisme, racisme, fordomme og villige petrodollars fra de arabiske Golf-lande. Denne udvikling presser kommunistiske partier og arbejderpartier til at påtage sig deres historiske ansvar og konfrontere det kapitalistiske system og den imperialistiske aggression. Der må fremsættes anti-monopolistiske og anti-imperialistiske krav for at kunne opbygge socialismen, som det 13. internationale møde udtalte i Athen sidste år. Det kræver på den ene side et stærkere samarbejde mellem vores partier og fælles retningslinjer for kampen, og på den anden side samordnet handling med de forskellige anti-imperialistiske kræfter og massebevægelser, herunder fagbevægelser. Nogle steder i Latinamerika har disse bevægelser trods angreb fra imperialismen fået indsat regeringer, der har national suverænitet, sociale rettigheder og miljøbeskyttelse på programmet. Sådan en universel konfrontation kræver også, at den arbejdende befolkning bliver organiseret, at arbejderklassen allierer sig med andre undertrykte befolkningslag, og at den internationale arbejderklasse og verdens folk intensiverer kampen. Tidens anti-folkelige tiltag må imødegås med en strategi, der tilgodeser folks aktuelle behov og kan stille anti-monopolistiske og anti-imperialistiske krav med det mål at omstyrte kapitalismen. Den kommunistiske bevægelses ideologiske kamp er livsvigtig for at forsvare den videnskabelige socialisme, imødegå tidens anti-kommunisme, gendrive den borgerlige ideologis uvidenskabelige afvisning af klassekampen og bekæmpe de socialdemokratiske kræfter, som støtter kapitalismens og imperialismens strategi. Hvis det socialistiske alternativ skal fremmes, må den kommunistiske bevægelse iværksætte en ideologisk modoffensiv.

7 Nr Side 7 Folkeafstemning EU bankunion endnu et skridt på vejen til det føderale Europa UD AF EU Ved EU-udvalget n EUs topmøde i Bruxelles har vedtaget planen om oprettelsen af et EU banktilsyn, som tre partier i Folketinget Enhedslisten, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti kræver folkeafstemning om. Vi støtter de 43 folketingsmedlemmer fra de tre partier og opfordrer euro-skeptikere i andre partier til også at støtte kravet om en folkeafstemning om EU s banktilsyn, udtaler Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Skal en dansk tilslutning til EU s nye banktilsyn behandles efter grundlovens paragraf 20, sådan som bl.a. professorerne Christen Sørensen (Syddansk Universitet) og Palle Svensson (Aarhus Universitet) vurderer, så kræver det grønt lys fra 5 / 6 flertal i Folketinget, hvis regeringen skal undgå en folkeafstemning. Med andre ord skal bare 30 af de 179 folketingsmedlemmer stemme imod. Mister indflydelse Onsdag kaldte statsministeren Danmark for det 18. euroland, og nu kommer Vestager så hjem fra Bruxelles og taler varmt om et banktilsyn. Det viser helt tydeligt, at regeringen ikke har nogen skrupler med at afgive dansk selvbestemmelse til EU uden at tage danskerne med på råd. Hvis et tilsyn overhovedet skal komme på tale, så skal danskerne naturligvis høres igennem en folkeafstemning, siger Liberal Alliances EUordfører Merete Riisager. Det logiske ville være at øge vores tilsyn. Derfor synes jeg, at det er klart, at vi må have en folkeafstemning, da der er tale om, at Danmark mister indflydelse på tilsynet med vores banker, siger Enhedslistens EU-ordfører Nikolaj Villumsen. Spin-løgn om EU traktat Jeg vil i øvrigt lykønske statsministerens spindoktor med succesen om at udbrede misforståelsen om, at planerne om traktatændringer er udskudt. Topmødet har ikke udskudt noget som helst, men tværtimod nøje fulgt den køreplan for gennemførelsen af en egentlig Økonomisk og Monetær Union, som EUpræsidenten Herman Van Rompuy har fremlagt, siger Søren Søndergaard. 440 milliarder pist væk Hverken EU-kommissionen eller ministerrådet ved hvor 440 milliarder kroner er blevet af. Pengene skulle have været brugt i sommerens vækstpakke, der skulle have skabt arbejdspladser, som modvægt til finanspagtens store nedskæringer. De 440 milliarder kroner fra vækstpakken er ikke brugt til noget som helst, og kan ifølge den svenske EU-minister Birgitta Ohlsson ikke overføres til budgettet for Parlamentets budget-udvalg har svært ved at forstå at EU s statsledere vedtager en vækstpakke på 120 milliarder Euro, hvorefter EU s finansminister 3 dage efter foretager en beskæring af kommissionens forslag til budget for Det er en hån mod de arbejdsløse. Først havnene, så Igen er de europæiske havnearbejdere i strejke for retten til arbejde. Det var i første omgang lykkedes for havnearbejderne at blokere for servicedirektivet, der skulle åbne for at søfolk selv skulle læsse og losse skibene i havnene. Mange besætninger består af billig arbejdskraft fra Fjernøsten. Kun officererne er europæere. For at Portugal kan få et lån fra EU, har Trojkaen (EU-kommissionen, IMF og den europæiske centralbank) ad bagvejen forlangt, at der lovgives således at havnearbejdet fritstilles, så arbejdsgiverne frit kan hyre hver som helst eller bruge besætningen. EU-kommissionen angriber ikke kun havnearbejderne, men hele det faglige system. Det er arbejdsmarkedsmodellerne om retten til at forhandle løn og arbejdsvilkår, der er i skudlinjen nu. Det er en absolut nødvendighed at fagbevægelsen diskuterer EU i fagbevægelsen. Nej, Herman van Rompuy lovede ikke Helle at droppe ny EU traktat. Jeg vil gerne tegne abonnement på n 1/1 år (275 kr.) n 1/2 år (165 kr.) n Unge under uddannelse: 50 kr. for et halvt år n Jeg vil gerne være medlem af Kommunistisk Parti i Danmark Navn: Adresse: Postnr./by: Sendes til: Kommunistisk Parti i Danmark, Frederikssundsvej 82 st., 2400 Kbh. NV Hjemmeside: Den økonomiske Union Der er nu lagt planer for videreudviklingen af den føderalistiske stat i Europa. Den videre udvikling ser således ud: På kort sigt (6 18 mdr.) der skal gennemføres en styring af Euro-landenes økonomi: Bankunionen. På mellemsigt (1 1 / 2 5 år) skal der foregå en kollektiv gennemførelse af budgetter og økonomiske politikker, herunder skatte og beskæftigelsespolitikken (læs overenskomster). For at sikre finanskapitalen skal der indføres Euro-obligationer, således at spekulanter ikke vil miste deres investeringer. På lang sigt: (mere end 5 år) Gennemførelse af Europas forende stater: En superstat med fælles regering, militær og en styring af en Neo-liberalistisk politik i et samfund, hvor det drejer sig om kapitalens ret til at udbytte og kampen for at overleve for de enkelte. Den danske økonomiminister, Margrethe Vestager, har allerede givet tilsagn om at deltage i bankunionen. Køb af stemmer Den tidligere østrigske indenrigsminister er efter et aftrædelsesjob som Europa-parlamentsmedlem, blevet tiltalt for korruption i Østrig. Han havde tilbudt sin stemme til salg til fordel for lobbyisterne i Bruxelles. Ernst Strasser kan idømmes 10 års fængsel. Hans advokats bedste forsvar er, at tusinder i Østrig, Bruxelles og den øvrige verden, gør lige sådan. Nu er det ikke lige Østrig der tænkes på, når der tales om korruption i Europa. Mon ikke den nuværende danske lovgivning ville sende de fleste sydeuropæiske medlemmer af Europaparlamentet en tur i værelser med stive gardiner?

8 Side 8 Nr Antikommunisme, sandhed og I 95 året efter oktoberrevolutionen er verden præget af kapitalismens hidtil alvorligste systemkrise, og sideløbende af en forstærket antikommunisme og massiv historieforfalskning. Af Villy Frølund Thomsen Retsopgøret punkterede Omfanget af de statslige overgreb er muligvis talrige og overstiger uden tvivl grænsen, men det kan nemt gå hen og blive umuligt at fastlægge det historiske billede, fordi den vestlige historieskrivning på dette område samtidig har skullet tjene som våben til nedkæmpelsen af socialismen. Man har det indoktrinerede syn på de socialistiske statsdannelser, at de var og er af en sådan beskaffenhed, at alle midler legitimeres til brug i nedkæmpelsen. Det er på en måde iøjnefaldende, at der over 20 år efter sammenbruddet og de beskrevne uhyrligheder, har vist sig meget beskedne retlige konsekvenser. Det kan skyldes, at når man forsøger at udnytte de omfangsrige beskrivelser i legalt retsligt regi, synes de at smuldre. Som illustrerende eksempel skal anføres nogle tal fra det tidligere DDR, hvor det samme billede var bygget op som led i den kolde krig, og et stort retsopgør var at forvente. Et meget omfattende retsopgør blev proklameret, tusinde og atter tusinde af DDR borgere blev gjort til forbrydere og sat på anklagebænken. Nu efter 20 års jagt kan der gøres en slags status. Der indledtes langvarige og for de anklagede livsødelæggende undersøgelser mod ca personer et stort tal, men efter årelange undersøgelser måtte man indstille sagerne mod over Således blev der kun rejst sag mod 506 = 2% og i alt 211 blev straffet, hovedsagligt med bøder og betingede domme, altså en domfældelse på under 1%. Hovedparten af de strengere domme overgik de soldater, som havde gjort tjeneste som grænsevagter, og som havde anvendt skydevåben overfor grænseoverskridere, som efter gentagne advarsler ikke reagerede på henstillingerne fra grænsepolitiet. De blev dømt for at gøre deres pligt, som enhver grænsegendarm eller for den sags skyld enhver betjent eller gemen vagtpost overalt i verden har som pligt, enten vedkommende kan lide det eller ej. Det såkaldte retsopgør efter sammenbruddet i DDR betød, at man smadrede tusindevis af familiers daglige tilværelse, og så viser der sig et så ringe udbytte. Hvis vi selv var blevet udsat for en sådan behandling, ville vi med rette betegne den som ikke bare groft uanstændig, men som direkte statsterrorisme. Opspind Men det er en god illustration af, hvorledes den antikommunistiske propaganda gennem årene har fabrikeret de mange meter af grufulde historier, som ved nærmere eftersyn viser sig som opspind, eller når man så behændigt forsøger at hæfte dem på Sovjetunionen og andre socialistiske lande: Løgn og digt. Det viser eftertiden med hvilken varsomhed den historieskrivning, som indtil nu foreligger omkring de tidligere socialistiske lande, skal omgås. Denne historieskrivning kan næppe bruges til andet end at smide på den historiske losseplads. Dens formål var at forgifte folks syn på disse samfund, og der har det haft effekt. Nu er det klogeste der kan gøres at foretage en ny historieskrivning, nu her efter 20 år, hvor man har fået et større overblik. Der er uden tvivl sket forbrydelser i de socialistiske lande, men som nævnt må man være opmærksom på at den permanente, og til tider groteske forvridning af den varme og kolde krigs perioder forhindrer en rettens pleje, fordi de oppustede anklager punkteres. De virkelige forbrydelser henlægges, og man kan ikke komme til forbrydelsernes substantielle kerne, fordi bevismaterialets kendsgerninger ligger skjult, dækket til med tonsvis lag af antikommunistiske konstruktioner. Om sandhedens vilkår På den anden side står som den historiske sandhed, at det unge Sovjetunionen, på næsten alle fronter lige fra oktoberrevolutionens sejr, blev udsat for massive fjendtlige angreb, at der med etableringen af nazistyret i Tyskland forberedtes en storkrig som middel til at komme Sovjetunionen til livs, og at der med rundhåndet støtte fra naziregimet og mange borgerlige diktaturer og demokratier blev opbygget en 5 kolonne i Sovjetunionen. En 5 kolonne som storkrigen skulle bringe til magten, og som så til gengæld skulle sønderdele riget. Selve Sovjetunionens eksistens var truet. Fra sovjetisk side hævdes det, at den sovjetisk tyske ikke-angrebspagt var blevet en nødvendighed, og først blev indgået da de vestlige magter definitivt havde afvist sovjetiske forslag om en fælles front. De fortæller, at da krisen i løbet af 1939 blev mere og mere spændt, så aftalerne måtte bringes i orden, valgte Vest-magterne at sende deres delegationer til den afgørende konference i Moskva på den absolut langsomste måde, og endnu værre: Da delegationerne endelig mødte op, havde de kun mandat til at forhandle, men ikke til at indgå nogen aftale. USAs brovtende præsident Ronald Reagan opfordrer foran Brandenburger tor præsident Gorbatjov til at rive berlin-muren ned. I 1950 indførte kansler Adenauer en lov, dr forbød ansættelse af forfatningsfjendtlige personer. I 1972 under kansler Willy Brandt skærpedes loven,under indtryk af ungdomsoprøret og marxismens fremgang på skoler, universiteter og offentlige institutioner, Loven ramte især medlemmer af DKP, Tysklands kommunistiske parti. Den største krigsforbrydelse Som illustration af sandhedens vilkår skal også nævnes et eksempel. I et digert historisk værk fortælles om den tysk-russiske krig Operation Barbarossa fra 22. juni 1941 og indtil nazihærens endelige og betingelsesløse kapitulation i maj Der foretages en omfattende beskrivelse af både de tyske angriberes og de sovjetiske forsvareres gerninger, og det er rystende læsning. Men kun i få tilfælde drister de amerikanske forfattere sig til at bruge betegnelsen kriminel, og det er i Sovjetregeringens afslag på International Røde Kors forslag om at Tyskland og Sovjet gennem International Røde Kors skulle udveksle krigsfangelister. Til denne sandhed hører også det skammelige, at vi som nation deltog i forberedelserne til, og stillede mænd og materiel til rådighed for 2 verdenskrigs altoverskyggende del, Operation Barbarossa, vor tids største krigsforbrydelse. Vi deltog i massakrerne, hvor tusinder af byer og landsbyer blev afbrændt og ødelagt, og hvor mange, mange millioner sovjetborgere måtte lade livet alene af den grund, at de havde valgt en samfundsform som man ikke syntes om. Krigen kostede 22 millioner sovjetborgere livet.

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Interessen for frie markedskræfter stiger med

Interessen for frie markedskræfter stiger med KLASSEKAMP Opbakningen til den danske model skrider blandt de velstillede Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. maj 2015, 05:00 Del: Sagen om Ryanair har placeret den danske model i valgkampen.

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab Udgiver: Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København N Telefon 35 36 37 40 fb@folkebevaegelsen.dk www.folkebevaegelsen.dk

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011 1. april 2011 Danmark har en lang tradition for at bruge design til at skabe nye innovative muligheder og løsninger. Det er samtidig et af nøgleområderne for fremtidens vækst i Danmark. Derfor har Radikale

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere