Holsteingademordet og kunsten at fastholde tiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holsteingademordet og kunsten at fastholde tiden"

Transkript

1 Holsteingademordet og kunsten at fastholde tiden I anledning af Holsteingademordet i 1912 bestilte Københavns Opdagelsespoliti en serie gerningsstedsfotos til brug for efterforskningen og den efterfølgende retssag. De viste hurtigt deres nytteværdi i forbindelse med retssagen og i kølvandet på sagen begyndte dansk politi derfor mere systematisk at tage gerningsstedsfotografier. I forbindelse med sagen skaffede politiet desuden et billede af den hovedmistænkte, men netop bevidstheden om, at man blev fotograferet og kunne blive genkendt fik den mistænkte til at tage højde for det og ændre udseende, så han ikke blev genkendt. Gerningsstedet, Holsteinsgade 8, i dag. Bygningen er den samme som for 100 år siden, men udseendet og beboerne nogle andre. Blikkenslager Carl Kocks forretning lå i kælderen til højre og mordet på ham fandt sted i lejligheden i stueetagen oven over butikken. Gerningsstedet for 100 år siden - fastholdt i tid på dette billede. Ud for døren ses en politimand og på gaden en nysgerrig gruppe børn. I kælderen den myrdede blikkenslagermester Carl Kocks forretning.

2 At fastholde gerningsstedet Om natten mellem den 6. og 7. december 1912 klokken 3,09 kom en dame ved navn Marie Koch, ind på politistationen i Nordre Frihavnsgade i København og anmeldte, at hendes mand blikkenslager Carl Kock lige var blevet myrdet i deres lejlighed i stueetagen i Holsteinsgade 8. Moderne var nogle indbrudstyve, der ved samme lejlighed havde røvet kroner. Den vagthavende overbetjent lod tre betjente følge Fru Koch tilbage til lejligheden og alarmerede opdagelsespolitiet det vi i dag kender som politiets rejsehold. Betjentene fandt blikkenslageren liggende i soveværelset. De sendte bud efter en læge, der hurtigt konstaterede, at døden var indtrådt og udstedte en dødsattest. Af en lille pengekasse, som Fru Kock bad lægen tage med ud fra sovekammeret da hun ikke selv ønskede at gå derind tog hun en femkroneseddel og betalte lægen. Imens sad fem ansatte fra opdagelsespolitiet i en droske på vej mod gerningsstedet. Undervejs talte de om, hvordan afhøringen af husets beboere skulle iværksættes, og om afspærringen mon var foretaget rigtigt, da det jo måtte forventes, at gadens, i hvert fald Huset, beboere var i oprør. Kort efter kom de til stedet og opdagede til deres store overraskelse, at gaden var hel mennesketom, og at der ikke var lys i et eneste vindue i hele huset. En af opdagelsespolitiets betroede folk fik til opgave at tage Fru Kock med hen på stationen. Han bemærkede, at hun var omtrent helt påklædt og havde håret sat op, og i øvrigt gav indtryk af at være forbavsende rolig og behersket. På stationen optog han rapport og holdt hende hen med snak indtil den første undersøgelse på gerningsstedet var foretaget. I den forbinderlse havde man besluttet sig for at tage systematiske gerningstedsfotos for at fastholde et stillbillede af gerningsstedet og detaljerne omkring det. Derblev taget omkring billeder af stedet, af lejlighedens interiør og af de fund, man gjorde.

3 Opdagelsespolitiet bestilte en serie gerningsstedsfotos i Holsteinsgade 8 til brug for efterforskningen og den efterfølgende retssag. I begyndelse gik man ud fra, at morderen var en røver, men billederne viste sig også nyttige, da det viste sig, at drabet var begået med en hammer og en kniv, og at morderen var konens elsker. I kølvandet på sagen begyndte dansk politi mere systematisk at tage gerningsstedsfotografier. Dette er bare et af de omkring billeder fra gerningstedet. Til rapporten forklarede Fru Kock, at hun var gået i seng ved 11-tiden, mens manden havde været syg og sengeliggende hele dagen. Hun havde ikke hørt gerningsmændene komme ind i værelset, men var vågnet ved at mærke, at der ligesom lå en person over hende, og hun mærkede noget over hovedet, men om det var dynen eller hvad det var, vidste hun ikke. Hun var ved at kvæles, syntes hun, men det lykkedes hende at få sig drejet så meget, at hun kunne få begge sine hænder op for munden, så hun kunne trække vejret. Hun hørte, at der foregik en kamp, der var så voldsom, at sengene syntes at skride på gulvet, men det hele varede allerhøjest et minut. Så blev taget i hende sluppet, og da hun fik hovedet op over dynen eller muligvis var det kun lagenet - så hun i skæret af en lille natlampe, der ellers altid stod på

4 toiletmøblet ved hendes Seng, men som gerningsmændene havde flyttet ind på bordet i spisestuen, ryggen af en lille mandsperson, der forsvandt ind i spisestuen. Da hun lidt efter hørte ham løbe ned ad trappen, sprang hun ud af sengen, iførte sig noget undertøj og tog sit overstykke på og styrtede så hurtigt, hun kunne, hen på politistationen. Hun gjorde ikke anskrig og hun forsøgte heller ikke at få fat i en læge hendes eneste tanke var, så hurtigt som muligt at få tilkaldt politiet, og det kunne ikke have taget mere end et par minutter, før hun nåede hen på stationen, sådan som hun løb. Inden hun løb, nåede hun dog lige at konstatere, at en stor pengekasse, der havde sin plads i et aflåst skab i skrivebordet i spisestuen, stod åbnet på bordet, og at der var taget kroner i 500- kronesedler ud af den. Ved undersøgelsen i lejligheden konstaterede politiet, at drabet var begået dels med en tung genstand formentlig en hammer, der lå uden skaft på gulvet og dels med en kniv. I komfurets askeskuffe fandt man desuden en seddel med påskriften: Du skal igennem spisestuen. Endelig fandt man ved mandens seng et vækkeur, der sad i klemme bag natbordet. Det var gået i stå klokken 2,05. Endelig gjorde man den observation, at en dug på natbordet op til hustruens seng lå ganske glat og urørt, hvilket ikke rigtigt stemte med hendes forklaring om, at indbrudstyvene havde stået og bakset med hende dér. Endelig fandtes der blodpletter op langs forsiden af den natkjole, hun havde haft på. Til lejligheden var der adgang fra hovedtrappen og køkkentrappen samt fra en indvendig trappe fra butikken i kælderen. Butiksdøren var sikret med et alarmapparat, der ringede, når den blev åbnet, eller hvis der blev rusket i den. På vejen tilbage til Politikammeret gik vækkeuret pludselig i gang, og det stod derved klart, at det ikke havde været løbet ud, men var gået i stå ved at falde ned. Med andre ord: Mordet var begået omkring klokken 2, og ikke som Fru Kock havde forklaret, umiddelbart før hun kom ind på politistationen en time senere. Under den fortsatte afhøring konstaterede politiet flere unøjagtigheder og selvmodsigelser på tilsyneladende uvæsentlige punkter, bl.a. angående den lille pengekasse og pengene i den, og om eftermiddagen kl. 15 blev hun anholdt uden en egentlig sigtelse. Ganske kort efter blev hun stillet for en dommer. Hun fastholdt dog i adskillige timer endnu sin anmeldelse trods fremlæggelsen af de vægtige indicier, der var mod hende. Først hen ad midnat kom der skred i sagen, da hun på et spørgsmål fra dommeren havde sagt, at han da vel ikke troede, at det var hende, der havde begået mordet. Dommeren havde svaret: Nej, men jeg tror bestemt, at De ved, hvem der har gjort det. Det fik hende til at gå til bekendelse. Hun forklarede, at hun havde en elsker - husejer Poul Hansen-Vinding. Han havde i den senere tid fået en vis magt over hende, og et par uger forud for mordet havde han foreslået, at de skulle dræbe hendes mand, uden at der dengang var blevet gjort alvor af sagen. Men den foregående aften var han omkring kl. 20 kommet ned til hende i butikken og havde sagt, at nu skulle det være, nu ville han ikke vente længere, for som han sagde: Jeg har koldt blod i aften. Fru Kock havde så, på elskeren opfordring, givet ham nøglerne til butikken, og havde - da hun gik op i lejligheden - slået alarmklokken fra. Hun havde senere skrevet sedlen, men kastet den i komfuret, da hun tænkte over, at han nok fandt vej uden den.

5 Sin mands revolver havde hun lagt frem på spisestuebordet, og efter at have givet manden noget medicin, var hun gået i seng. Her havde hun ligget vågen og ventet, til hun hørte elskeren komme. Da hun så ham i døråbningen, vinkede hun ham ind i rummet. Hun hørte, at der opstod en kamp, hun sprang så ud af sengen og løb forbi de kæmpende og ind i spisestuen, og det måtte være ved den lejlighed, at hun havde fået blod på natkjolen. Kort efter kom Poul Hansen-Vinding ud fra soveværelset og Fru Kock tog pengekassen frem og gav ham kroner, hvorefter han vaskede sig i køkkenet og gik ud ad butiksdøren. Når hun overhovedet var gået med til at drøfte at dræbe sin mand, var det, fordi det var det forekom hende at være den eneste måde, hvorpå hun kunne blive fri for ham. Ægteskabet havde nemlig ikke været særlig godt de seneste år ikke været godt. Han var hende åndeligt overlegen, følte hun, og han benyttede sin overlegenhed til at holde hende nede. De havde ganske vist ligget i separationsforhandlinger, men så havde manden fået mistanke om, at hun havde en anden, og havde afbrudt forhandlingerne, og da elskeren var blevet ved med at presse på, var hun altså endt med at give efter for ham. Efter denne tilståelse, blev Marie Kock arresteret. At fastholde den mistænkte Poul Hansen-Vinding blev nu eftersøgt med fuld Kraft. Det lykkedes straks politiet at skaffe et billede af ham, og alle landets aviser bragte den følgende dag billedet sammen med en efterlysning. I 1867 begyndte Københavns Politi at udgive bladet Politiefterretninger, som indeholdt efterlysninger af personer m.v. Bladet blev udgivet tre gange om ugen og blev udsendt til alle landets politimyndigheder, hvor det blev nøje studeret. På baggrund af efterlysningerne kunne myndighederne i et politidistrikt rekvirere forbryderbilleder i et andet. Fra og med 1898 trykte man enkelte af fotografierne i bladet. Dette billede fra 1912 førte til pågribelsen af den hovedmistænkte i Holsteingade-sagen.

6 En række betjente blev sendt ud til alle de steder, hvor der var nogen mulighed for at træffe ham. Nogle blev sendt til Frederikssund, hvor det kunne tænkes, at han var rejst hen, mens en større stab blev dirigeret til Slagelse, hvor man mente at have set ham. Noget blodigt tøj, en Jakke, en vest, en skjorte og en flip, alt sammen mærket bl.a. med et H, blev dagen efter fundet ude på Kløvermarken. Men først efter tre dage blev betjenten i Skelskør gjort opmærksom på, at det vistnok var den efterlyste, der var til stede i et hus, hvor han havde lejet sig et værelse. Betjenten tog en kollega med og vandrede af sted. De traf personen, som de dog ikke var sikre på at genkende efter det billede, de havde set af ham i Politiken, da han i givet fald havde forandret udseende. I hvert fald manglede hageskægget. Betjente blev nu alligevel enige om, at de nok hellere måtte anholde ham for en sikkerheds skyld og opfordrede ham til at følge med. Det gjorde han, og så vandrede de alle tre tilbage, indtil den anholdte pludselig vendte om og forsvandt i stærkt løb udover nogle marker. Betjentene konstaterede hurtigt, at han havde taget en robåd og var roet over fjorden, hvor han havde fået fat i en sejlbåd og med den var stukket ud i Storebælt. Væk var han. At fastholde de nye udseende Næste morgen landede en mand i yderst forkommen tilstand noget længere oppe ad kysten i nærheden af Korsør og søgte ind i et hus. Men her blev han straks genkendt fra avisbillederne, og politiet blev underrettet. Denne gang passede man bedre på ham, og efter at han havde været fremstillet ganske kort i retten, og han der havde erkendt at være den efterlyste, blev han i et af Falcks Redningskorps' Automobiler, som Opdagelsespolitiet havde sendt hen for at hente ham (Politiet havde endnu ikke selv biler dengang), ført tilbage til København, og til stor fortrydelse for de ventende journalister kørt direkte over i Arresten på Nytorv. Her blev han som alle andre anholdte blev fastholdt i tid og sted i form at et forbryderbillede.

7 Forbryderbillede i profil og en face af Poul Hansen-Vinding hovedmistænkt i mordet på blikkenslager Carl Kock i Holsteinsgade i København i Bemærk at han har raget hageskægget af for at snyde folk, der havde set billedet af ham i avisen. Han blev straks fremstillet for dommeren. Først nægtede han enhver delagtighed i mordet. Men pludselig udbrød han: I Guds Navn, jeg er skyldig, og han aflagde derefter en tilståelse, der i det væsentlige var overensstemmende med Fru Kocks. Motivet var det vanskeligt at få ham til at redegøre for. Han nægtede, at det var for at komme i besiddelse af blikkenslagerens penge, og han kunne på den anden side ikke påstå, at det var for at blive gift med sin medskyldige. Han var selv separeret fra sin hustru, men holdt stadig meget af hende og besøgte hende ofte. Bl.a. havde han været hos hende om aftenen, nogle timer før han begik mordet. Der havde, efter hvad hustruen senere forklarede, ikke været noget usædvanligt at mærke på ham, og han havde, som han plejede, lige før han gik, bedt aftenbøn med hende. Fra hende var han gået hen på et par beværtninger, men han var ikke blevet beruset. Herefter var han gået hjem i sit logis, til han ved 1-tiden om natten havde begivet sig af sted. Da han var kommet ind i Kocks lejlighed, var han blevet stående i over en time i køkkenet, inden han kunne tage sig sammen til at gå videre. Næste morgen besøgte han igen sin hustru og fortalte hende, at der var begået et afskyeligt mord lige overfor, hvor han boede. Derefter opsøgte han to sagførere, og gik så hen på et af de større hoteller og fik et værelse. Et par timer efter gik han ud til Kløvermarken med en kuffert fyldt med det blodige tøj og tømte den derude. Derpå tog han et tog fra Valby Station til Slagelse og derfra videre til Skelskør.

8 Mens denne tilståelse kom hurtigt, varede det lang tid, inden han ville indrømme, at det var ham, der tilbage i januar måned havde sat ild på det badehotel Munkebjerg ved Vejle som han dengang var ejer af, og der gik endnu et godt stykke tid, før han indrømmede, at han 10 år i forvejen havde givet en ung pige, der ventede barn med ham, arsenik i dræbende mængder. Forud for aflæggelsen af de to sidste tilståelser, fyldte han i arresten et helt Kollegiehæfte med en selvbiografi. Han fortæller heri, hvorledes Jens Nor, som han kaldte sig selv, havde henlevet sin barndom lykkeligt på den store gård i Vinding uden for Vejle, som hans far var ejer af, om sin ungdom på højskole og som forvalter på forskellige gårde, om de første lykkelige år i sit ægteskab og hvordan han derefter overtog den fædrene gård, men satte den overstyr, fordi han i sin ærgerrighed efter at være den førende på egnen først forbyggede sig på badehotellet og senere var med til at oprette et elektricitetsværk. Han berettede også om, hvordan han levede fra hånden og i munden men dog stadig tumlede med store planer, f.eks. køb af et stort svensk gods til kroner, som han faktisk også fik slutseddel på, selvom han ikke ejede en øre, hvordan han svindlede sig til et provinshotel og senere overtog en mineralvandsfabrik, som han fik omdannet til et aktieselskab, som han blev direktør for, men hurtigt blev afskediget fra. Men også om, hvordan han på en mærkelig måde fik købekontrakt på en ejendom i Holsteinsgade i København, hvor han flyttede ind i et pensionat og fra sit vindue første gang fik øje på Fru Kock. Derefter omtaler han sit forhold til hende, som han hele tiden lader være den aggressive og forsøger at give hende skylden. Intet sted i beretningen eller under forhørene viste han oprigtig anger, den følelse, der beherskede ham, var nærmest en uendelig medynk med sig selv. Han underskrev sig selv Stakkels Jens og sådan blev han da også hurtigt kendt i politikredse. Poul Hansen-Vinding og Marie Kock blev begge dømt til døden for mordet på Carl Kock. Men straffene blev ved kongelig resolution siden ændret til tugthusarbejde for livstid. Marie Kock blev benådet i september 1929 og Hansen-Vinding i juni Der findes masser af billeder af sagen, en lang række hånd- og maskinskrevne dokumenter fra sagen, formentlig også de fysiske mordvåben, foruden masser af avisomtale med billeder og vægtige overskrifter fra alle stadier af Holsteingadesagen. Alt sammen kan skaffes!

DOM. afsagt den 14. maj 2014. Rettens nr. 9-359/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

DOM. afsagt den 14. maj 2014. Rettens nr. 9-359/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) DOM afsagt den 14. maj 2014 Rettens nr. 9-359/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket nævninger ved behandlingen af denne sag. T2 og T2 er tiltalt for begge tiltalte:

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Millionarv årsag til drab Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2007

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Millionarv årsag til drab Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2007 www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Millionarv årsag til drab november 2012 Millionarv årsag til drab Af kriminalassistent Hans Ole Andersen, Odense. Det at arve kan være en

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945.

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. af kriminalassistent Arnold Hagstrup, Løgstør December 1987 Som det er de fleste bekendt begyndte tyskerne at rykke

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

tørklædet og dokumentmappen var allerede oversmurt med blod. Der blev helt stille i Centeret. Kun lyden af smækkende bildøre og en bil, der

tørklædet og dokumentmappen var allerede oversmurt med blod. Der blev helt stille i Centeret. Kun lyden af smækkende bildøre og en bil, der Pludselig spurtede han hen mod en sort Mercedes og flåede døren op. Jurek, der fulgte opmærksomt med, havde telefonisk kontakt til hit-teamet, og da Ted sagde go lavede den bagvedkørende bil en håndbremsevending

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013.

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 6. september 2013 i sag SS 1-5239/2013 Anklagemyndigheden mod T1 pt. Københavns Fængsler og T2 pt. Københavns Fængsler Sagens baggrund og parternes påstande. Der har

Læs mere

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus.

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Mens jeg gik langs stranden havde jeg god tid til at spekulere over tilværelsen. Jeg havde besluttet mig

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup 6 2012 Røveriet mod kiosken i Kværndrup Af kriminalassistent Svend Andersen, Lokalpolitiet Fåborg-Midtfyn,

Læs mere

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna BILAG 1 Bilag 1: 22/3 Baren Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna Bilag 1.1, Sabrina Da vi ankommer til Baren kl. 11 om aftenen, er der allerede en del mennesker

Læs mere

7. klasse - Læseprøve 3

7. klasse - Læseprøve 3 Tekst 1 I opskriften Fiskelagkage skal du så hurtigt som muligt finde svar på nogle spørgsmål. Du skal altså kun læse, hvad der er nødvendigt for at svare på disse spørgsmål. Markér de rigtige svar. Sæt

Læs mere

Fru Jensen og den nydelige mand

Fru Jensen og den nydelige mand Fru Jensen og den nydelige mand Af Der sad en mand i hendes køkken, da hun kom hjem. "Goddag, fru Jensen," sagde han. "Ved De, hvor jeg kan finde Deres søn?" Han var en nydelig mand. I begyndelsen af 50'erne

Læs mere

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 21. maj 2014 Rettens nr. 1A-1218/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Ned med forstanderinden!

Ned med forstanderinden! Ned med forstanderinden! Af Finn Wilkens Efterskoleliv -delvist kalejdoskopiske og fragmentariske refleksioner over en ung lærers tredje ansættelsesår på en efterskole og det videre forløb Af samme forfatter:

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

Kapitel 6 Silkeborg. 1. SilkeborgHos Peter Jessen i Silkeborg 2. Det var ikke arbejde altsammen 3. Doris 4. Soldat 5. Tilbage hos Peter Jessen

Kapitel 6 Silkeborg. 1. SilkeborgHos Peter Jessen i Silkeborg 2. Det var ikke arbejde altsammen 3. Doris 4. Soldat 5. Tilbage hos Peter Jessen 1 Kapitel 6 Silkeborg 1. SilkeborgHos Peter Jessen i Silkeborg 2. Det var ikke arbejde altsammen 3. Doris 4. Soldat 5. Tilbage hos Peter Jessen Hos Peter Jessen i Silkeborg Jeg havde søgt 2 pladser en

Læs mere

Christian J.D. Dirksen

Christian J.D. Dirksen PROLOG Hun slog tv-lyden fra og lyttede. Underligt, havde hun ikke lige hørt en dør lukke et sted i lejligheden? Fjernbetjeningen lod hun ligge på sofaen og gik ud i entréen. Hoveddøren var låst som den

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med

Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med Birgitte 1 For nogle år siden var jeg til en seance hos

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Årsskrift 2009 Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Vil selv du fatte Dit væsens rod, - Skøn på de skatte De efterlod. (Johs. V. Jensen) 12. årgang 2 Bestyrelsen Formand: Næstformand: Kasserer:

Læs mere

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Logbog Malta Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Vi ankom søndag aften til Malta lufthavn, hvor vi blev hentet af en stor bil, og blev kørt over til hvor vi bor. Køreturen tog kun 15 min fra lufthavnen,

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Mordet på moster. Susanne Meelbye TRYKVÆRKET

Mordet på moster. Susanne Meelbye TRYKVÆRKET Mordet på moster Susanne Meelbye TRYKVÆRKET Mordet på moster Susanne Melbye Copyright: Susanne Melbye 1. e-udgave ISBN: 978-87-93063-17-4 Alle rettigheder forbeholdes Udgivet i samarbejde med Trykværket

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere