Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag"

Transkript

1 Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d 21. oktober, et kort refer kun nævnte, hvem valgt tl mænd møt, hvor man sektoneme. Poltet ngs skete. Tl møt betjt, Sjælland skulle m. un stærkt meget nteresseret man fulgte på nærmeste Tømrerkro man fremkst Arkv _ mdlertd hvad dne - hold, hvad såles sdt Landsarkvet referere, skete, lgger rapport her Poltdrektørs»Journalstsag«. Rapports retskrvnng m. tegnsætnng er bbeholdt. RAPPORT MANDAGEN Poltbetjt No. DEN OCTOBER 1871 Larss Rapport angaa Forng på Tømrersvherberget. Efter Blat»Socalst«saavels ved trykte Løbesedler Forng udgaaet Indbylse tl Medlemmerne»Internonale«Tømrersvs Her, gve Mø på Medlemmerne berg Alga, saales, skjellge»intemonale«s Arbedsfag Mø særskldt samles es ' tl Haandternger ndles Mø gaareftermddags holdt, Ordre tlste hvor jeg s følger: Tlste un alle Møne vsse Klokkeslete Sektoner, hvorved skal efter saadanne Untegne følge mg ndberette tlla»socalsts«udgver Arbejbevægelss Hstorske Samfund

2 Brx Smer strax ved hoslagt byls sg efter hols Møne Medlemmerne, hver love, e 4 Snedkere 5 Murere hols Skræe 7 Sme, Mekankere 8 Medlemmer ndladt nlun på Adgangskort s Sektonsmøme Første holdtes Ord: t fulgt, hver kun hvortl 'Sekton vste særlgt Lokale, et øvrgt adspredte sg Mø følg Formere blan Haandternger, saa Medlemmerne n- Forretnnger Stolemagere 6 hørte. rette vælges Tømrere Ord Deres skulle skul 20 Artkler. ftet er Mød nemlg 50 Medlemmer. bestemte hvlk A. M. Geleff, tl Sektonsmænd Antallet Antallet Poul Exemplar averteret. Formand e talte Studt Js lge trykte Love, hvor et følger hvorefter blandt Ant skul etages Valg kjellge Sektoner, hvor allere med Ind- Formand Mø tdlgere tlls leveret et meds Beværtnngslokaleme. 41A, Snedkere Stolem hvlk Sekton har flest Medlemmer, d kun magere, da ud150 Tlstevær, s repræsteret tr. 5 Formænd, nemlg: valgte Snedkersv Berg, Gersky, Kühl, Lünell, Ans hvlk Sdste er bekjdt s Taler ved Møt Dandselokaaabnes Kl tr. let»phox«. Af Murere «Sekton Tømrere kkun valgtes tr. 20 Medlemmer nemlg Formand, tlste Murersvd Sørs. Mø I tte meget dacteur hullet«exalteret Rmestad, kke fraraa 114 holdt Grøn Murersvd Sndsstemnng opdre bry sg Taler nu, efter Arbeme have Tale, t faaet styrte Re»Net Knaptl hvem Tlstevær, d lever, hol»dags

3 Telegr«, Derefter Arbeme Smer danne talte Sammhold blandt Strkkefond. paa følg Mø, Skræe, tr. 20 Sekton tlste, dsse valgte tl Formand Skræsvd ved Navn Jørgs. Dernæst holdtes Mø Sme, Mekankere Formere tr. 100 Tallet es Sekton, valgte dsse tl Formand Smesvd Lundbek Mekankus Rasmuss, begge bekjdte es Foredrag d talte Forsamlng DandseI t Medlemmer»Phox«. lokalet Efter hæve, vlle have, d Burmester takket Valget, talte Rasmuss fremkaptalstemes Pge Arbeme m kun saameget s mulgt es Arbe; F abrkanteme Dags Telegr Arbe ved Navn Korftz 11 andre Ar Wan, t kke bee ndrykke Annonce, udtalte sn Msbllgelse yttre, t jammerlgt kun 12 paa Fabrkk beskjæftge 1000 Arbee søgt hæv FabrkÆre. ks Lundbek Love, Enlg bad ved mødte næst lette d Mød Arbet Sektonsmæn. saakaldte blan 150 tr. Medlemmer, s valgte nemlg Skagersv Ans mand Peters. Mundberg Kortmaler Derefter me talte Smer opdre tl ter overhol vrke Sekton tl et Antal Sektonsmænd, Kjøb- fre Laurtz Sammhold h Forngs faae mellem Arbe- Mænd valgte Sag, da tte vl faae væstlg Indflylse paa Arbemes fremtdge Stllng Samfunt. Grund hvor un F ødkaptalsteme traadte Arbeme d dsse e uoplyste, m håbe ved fælles Samvrk, t kke vl e længe før d danske Arbe, kke lg d franske Almuebefolknng hlt Gestlgheds Stæn, vl være stand tl gve sne Børn Opdragelse vl gjøre t mulgt dsse staa paa samme s Trn Samfunt Kaptalstemes. vlle tale Arbemes

4 Dernæst danske blandt J. A. Hans tl faa tale 70 Aar ter Ort sd mate tl, d Træhest, vste h r paa Grever mod Baroner, nu Mænd Rgsdag talte dsse vl (Grøn) navnlg fremhæve untrykke Wervn Grøn t Murer Bon talt Mgmand. saadanne Mænd Bonds Sag Arbeme vl tale altd mate nu es kjørte s Sag Mand været beredt saa da see Rmestad Sag, egne sg tl, efters kun, s kastet ud st Embe s leve ArbeSkolelærer, ulukk ne sag tl ham, m Intet et sg m naar hængte på offtlge Pladser lod sg traktere Kaptalsterne tale es Sag. Taler opdre gj tl, kke hol»dags Telegr«m træ spytte paa tte Blad; anbefale»nyt AfVaabtbladDags Nyhe«, navnlg t første s brødres Organ. Han slutte med, løs ledg vunt. vl ofre sg d go Sag s talte t Sporvnsconducteur Kjøbhavnske Enlg sd Sporvesselskab Jacobs,, t kun 2 Maane Mø paa Freksberg ndbød tl t første socalstske funt saa Sag krtg Tlslutnng. Hvad fremkaldt Arbedsstandsnng Burmester kme Wan kun Spekulon Fabrkherreme slutte bad Arbeme Forkjøbet. Han Arbeme sg sn samm fast, hver sn Stllng, mate hol t geskul Blkke Kaptalsterne, m taale mange kke mere re ham Efter kke næst Talere Ing mate udbragt sluttes vse m et Leve svage. Brx 9. - Fordlngerne bemærket, ved Begynls hvert Mø optl SektonsBrx tl vælge paallge Mænd dre mænd e dsse valgte med Haandsopræknng,efter Mød mellem m hvem skulle talt ndbyrs eslaae Brx eller hvorved Forslag da gjors t Medlemmerne snart e hvorefter ge Valget. skjellge Det 116 bes

5 Efter Valge gjor Brx opmærks paa Artkkel 14- Forngs Love s Formand særlg mate gjøre m bekjdt med tl Iagttagelse. Ved Slutnng Møne udhverv bragte Brx et Leve»Intemonale«, hvlket studt Js pa sg da Skræmes Mø dt. Der efaldt ngshelst Brud paa d offtlge Ord. Lars Poltb. Internonale Danmark, eller s D Internonale ngs No. 157 Arbejng melle resultet navn, lang hstorsk proces, er talt artkl Arbeje nnger Danmark ( ) Det er dnu kke præcst fastslået, hvorfra Po fk tl dne organsonsm, m t er sandsynlgt, gelske Tra Unons, s taler Socalstske Bla II, har ht vs betydnng ved udmnng. Tømrerkro l Tømrersvs Herberge Alga. Ejdm her købt Tømrersvlavet 1770 bestod ved købet slutnng hus, shus tværhus et haveanlæg, hvor tdlgere lgget et. værtshus kro med I dne bygnng»amtssalo' Internonale, Brx M. Geleff A. Smer tl Internonale. s kke»d navnet først anlagt fandtes holdt. mø, medlemmer bl. a. fk ham relgøse agtonsm. t stft Internonales egtlg mssonær, m Po Tømrer- Selve række Verd«, bagbygnng opført tllge Hustømrerngskontorer hvor kerte da sere D tvunget nævnte ud studt mø bestyrelse, sluttet sg på grund Js er dtfceret. Redaktør redaktør murersvd Rmestad, tales Dags Telegr tllge mand Grøn, ' ng 1860 redaktør SporvnskonduktørJacobs ngsblat. spon poltet, Arbejtl hvem 117

6 skellge mø mærket»40«. Han sløret året 1872 flygte aprl tl Brasl. I august 1873 opløstes Internonale, efter højesteret Brx Phl sn d over Snedker Geleff. Po, sagt veføre un navnet D mokra søgte ng tske Arbejng, m ud synlgt held. Bedre t med start fagnger, oprette fagsocalmokrsk Forbund, ngemes Ctralbestyrelse. d første egtlge poltske organson, oprettes skrev ndberetnnger

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25 " 37. Vi 38. Det 51. er 52 " 50. noget 62. i 63. vejen 64

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25  37. Vi 38. Det 51. er 52  50. noget 62. i 63. vejen 64 Holm 0 1 såmænd 2 så 3 snart 4 tl 5 salg 6 7 Samtdg 9 med 10 11 v 12 lær 13 vd 14 15 kde 16 17 lær 18 v 19 vores 20 første 21 spr 22 23 Fa 25 med 26 grønsag 27 rykkes 28 op 29 30 ovn 31 samtdg 32 med 33

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST.

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. r^-^fa AM. 1-%. MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrJRIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER II GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010 Blad nr. 2 Årgang 2010 LEJLIGHEDEN Beboblad bolgkontoret Fredca S 23 Nyt hovedbestyrels ved mænne Ls Gregs Flemmng Lorz Else-Mare Gøhns Bt Klndt Ands Ghetto H eftåret dskusson regngs brug Landsbyggefonns

Læs mere

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti '^^M^^nå. M5^h ^^mt r m^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkRIST. XXI EFTERLADTE OPTEGNELSER AF GENERALFISKAL PETER ULDALL DRONNING CAROLINE MATHILDES DEFENSOR GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10 Nummer Oktober 1977 126. årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober 1977 126. årgang Nummer

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

'.*' * ,'*# LA MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkJUST. XXIII MELLEM TO TIDSALDRE ERINDRINGER AF IDA JOHNSEN FØDT JESSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN 1915 *r / V -^'...

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS 917731 DNo /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte Søruten Start undesømosen Venstre ad Jægersborg llé øjre ad Søndersøvej Venstre ad Ved Kæret Venstre ad Enemarksvej øjre ad Væltegårdsvej Venstre ad Smakkegårdsvej øjre ad Gentoftegade øjre ad Dahlenstræde

Læs mere

Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is

Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is \ r/ f / S \ n OF /- * k 3/s J / CENTRAL CRCULATON AND BOOKSTACKS The person borrowng ths materal s responsble for ts renewal or return before the Latest Date stamped belovv. You may be charged a mnmum

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere