ISQC 1 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISQC 1 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

2 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14 th Floor New York, New York USA Denne Internationale Standard om Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver () er udarbejdet af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), en uafhængig standard udstedende organisation, der indgår i International Federation of Accountants (IFAC). IAASB har til formål at udstede standarder af høj kvalitet om revision og andre erklæringer med sikkerhed samt bidrage til en større tilnærmelse af internationale og nationale standarder for på den måde at styrke kvaliteten og ensartetheden af praksis på verdensplan og styrke offentlighedens tillid til den globale revisions - og erklæringsprofession. Den originale engelsksprogede publikation kan downloades gratis fra IFAC s website: Den godkendte tekst er den engelsksprogede udgave. IFAC s mål er at tjene offentlighedens interesser, styrke regnskabsprofessionen på globalt plan og bidrage til udviklingen af en stærk international økonomi ved at etablere og fremme efterlevelsen af faglige standarder af høj kvalitet og den internationale ensretning af sådanne standarder samt udtale sig om forhold af interesse for offentligheden på områder, hvor professionens ekspertise er relevant. April 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering er tilladt forudsat, at sådanne kopier skal anvendes ved undervisning eller privat og hverken sælges eller formidles, og forudsat, at hver kopi bibeholder teksten: April 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Anvendes med tilladelse af IFAC. Kontakt dersom der ønskes tilladelse til at gengive, sælge eller videresende dette dokument. I andre situationer kræves IFAC s skriftlige tilladelse for at gengive, sælge, videresende eller gøre anden tilsvarende brug af dette dokument ud over, hvad loven tillader. Kontakt Denne Internationale Standard om Kvalitetsstyring (), Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af gnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver er udgivet på engelsk af International Auditing and Assurance Standard Board i International Federation for Accountants (IFAC) i april 2009 og oversat til dansk af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og genudgivet med tilladelse fra IFAC. IFAC har overvejet processen for oversættelsen af International Standard on Quality Comtrol, og oversættelsen er udført i overensstemmelse med Policy Statement Policy for Translation and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkendte tekst i samtlige Internationale Standarder om Revision, der udgives af IFAC, er den originale engelske tekst. Engelsk udgave af International Standard om Kvalitetsstyring (), Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Dansk udgave af International Standard om Kvalitetsstyring (), Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver 2011, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Originaltitel: International Standard on Quality Control (), Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements. ISBN:

3 KVALITETSSTYRING I FIRMAER, SOM UDFØRER REVISION OG REVIEW AF (Træder i kraft den 15. december 2009*) INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Indledning Omfanget af denne ISQC Gyldigheden af denne ISQC Ikrafttrædelsesdato Mål Definitioner Krav Anvendelse og overholdelse af relevante krav Elementer i et kvalitetsstyringssystem Ledelsesansvar for kvalitet i firmaet Relevante etiske krav Accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver Menneskelige ressourcer Opgavens udførelse Overvågning Dokumentation af kvalitetsstyringssystemet Vejledning og andet forklarende materiale Anvendelse og overholdelse af relevante krav... A1 Elementer i et kvalitetsstyringssystem... A2-A3 Ledelsesansvar for kvalitet i firmaet... A4-A6 Relevante etiske krav... A7-A17 Accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver... A18-A23 Menneskelige ressourcer... A24-A31 Opgavens udførelse... A32-A63

4 Overvågning... A64-A72 Dokumentation af kvalitetsstyringssystemet... A73-A75 * Ikrafttrædelse i Danmark udskudt med 12 måneder. Den Internationale Standard om Kvalitetsstyring (ISQC) 1, Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver, bør læses i sammenhæng med ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision.

5 Indledning Omfanget af denne ISQC 1. Denne ISQC omhandler et firmas ansvar for dets kvalitetsstyringssystem for revision og review af regnskaber og andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver. Denne ISQC skal læses i sammenhæng med relevante etiske krav. 2. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har i andre udgivelser fastlagt yderligere standarder og retningslinjer for det ansvar, der påhviler et firmas personale med hensyn til kvalitetskontrolprocedurer for specifikke typer opgaver. F.eks. omhandler ISA kvalitetskontrolprocedurer ved revision af regnskaber. 3. Et kvalitetsstyringssystem består af politikker, der er udformet til at nå det mål, der fremgår af afsnit 11, og de procedurer, der er nødvendige for at implementere og overvåge overholdelsen af disse politikker. Gyldigheden af denne ISQC 4. Denne ISQC gælder for alle firmaer ved revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver. Arten og omfanget af de politikker og procedurer, der udvikles af det enkelte firma for at opfylde denne ISQC, afhænger af forskellige faktorer såsom firmaets størrelse og driftsmæssige karakteristika, og om det er en del af et netværk. 5. Denne ISQC indeholder firmaets mål med at følge ISQC'en samt de krav, der er udformet for at gøre det muligt for firmaet at opfylde det fastlagte mål. ISQC'en indeholder desuden retningslinjer i form af vejledning og andet forklarende materiale, som yderligere omtales i afsnit 8, samt indledende materiale, som giver den sammenhæng, der er relevant for at få en behørig forståelse af ISQC'en, og definitioner. 6. Målet giver den sammenhæng som kravene i denne ISQC er opstillet i, og skal hjælpe firmaet med at: forstå, hvad der skal opnås, og beslutte, om der skal gøres mere for at nå målet. 7. Kravene i denne ISQC udtrykkes ved brug af skal. 8. Hvor det er nødvendigt, giver vejledningen og andet forklarende materiale yderligere forklaring på de fastlagte krav samt vejledning til at gennemføre dem. Materialet kan især give: en mere præcis forklaring på, hvad et krav betyder eller tilsigter at dække eksempler på politikker og procedurer, der kan være passende efter omstændighederne. Selv om vejledningen ikke i sig selv stiller krav, er den relevant for den rette anvendelse af kravene. Vejledningen og andet forklarende materiale kan også give baggrundsinformation om forhold, der behandles i denne ISQC. Hvor det er relevant, er 1 ISA 220, Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber. Side 1

6 der i vejledningen og andet forklarende materiale derudover medtaget særlige overvejelser vedrørende revisionsfirmaer i den offentlige sektor eller mindre firmaer. Disse yderligere overvejelser er til hjælp ved anvendelsen af kravene i denne ISQC. De begrænser eller reducerer imidlertid ikke firmaets ansvar for at anvende og overholde kravene i denne ISQC. 9. Denne ISQC indeholder under overskriften Definitioner en beskrivelse af de betydninger, som visse begreber har i denne ISQC. Disse definitioner skal fremme en konsistent anvendelse og fortolkning af denne ISQC og har ikke til hensigt at tilsidesætte definitioner, som kan være fastsat til andre formål, det være sig i lov, øvrig regulering eller på anden måde. Ordlisten med begreber i internationale standarder, der er udarbejdet af IAASB i "Handbook of International Standards on Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements" (udgivet af IFAC), indeholder de begreber, som defineres i denne ISQC. Den indeholder også beskrivelser af andre begreber i denne ISQC med henblik på at fremme en fælles og konsistent fortolkning og oversættelse. Ikrafttrædelsesdato 10. Kvalitetsstyringssystemer i overensstemmelse med denne ISQC skal være etableret den 15. december Mål 11. Firmaets mål er at etablere og opretholde et kvalitetsstyringssystem, der kan give firmaet høj grad af sikkerhed for, at: Definitioner firmaet og dets personale overholder faglige standarder samt relevante krav i lov og øvrig regulering, og erklæringer afgivet af firmaet eller af opgaveansvarlige partnere er passende efter omstændighederne. 12. I denne ISQC forstås ved: (d) erklæringsdato - den dato, som revisor har valgt at datere erklæringen på opgavedokumentation - dokumentation for udført arbejde, opnåede resultater og konklusioner, som revisor er kommet frem til (undertiden anvendes udtryk såsom arbejdspapirer ) opgaveansvarlig partner 2 den partner eller en anden person i firmaet, der er ansvarlig for opgaven og dens udførelse samt for den erklæring, der afgives på firmaets vegne, og som, når der er krav dertil, har den passende godkendelse fra et fagligt, lovmæssigt eller regulerende organ kvalitetssikringsgennemgang en proces, der er udformet til på eller før erklæringsdatoen at give en objektiv bedømmelse af de betydelige vurderinger, som opgaveteamet har foretaget, og de konklusioner, opgaveteamet er kommet 2 Opgaveansvarlig partner, partner, og firma skal forstås som henvisninger til deres modstykke i den offentlige sektor, hvor dette er relevant. Side 2

7 (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) frem til ved udformningen af erklæringen. En kvalitetssikringsgennemgang udføres ved revision af regnskaber for børsnoterede virksomheder og ved de eventuelle andre opgaver, hvor firmaet har fastslået, at en sådan gennemgang er krævet kvalitetssikringskontrollant en partner, en anden person i firmaet, en passende kvalificeret ekstern person eller et team bestående af sådanne personer, som ikke er en del af opgaveteamet, med tilstrækkelig og passende erfaring og autoritet til objektivt at bedømme opgaveteamets betydelige vurderinger og de konklusioner, opgaveteamet er kommet frem til ved udformningen af erklæringen opgaveteam alle partnere og alt personale, der udfører opgaven, samt enhver person, der er engageret af firmaet eller et netværksfirma, og som udfører handlinger vedrørende opgaven. Dette omfatter ikke eksterne eksperter, som er engageret af firmaet eller et netværksfirma firma en enkeltpraktiserende revisor, et interessentskab, et selskab eller anden enhed af revisorer efterfølgende kontrol procedurer vedrørende afsluttede opgaver, der er udformet til at give bevis for, at opgaveteams har opfyldt firmaets kvalitetsstyringspolitikker og - procedurer børsnoteret virksomhed en virksomhed, hvis aktier, obligationer eller andre egenkapitalinstrumenter er noteret på en anerkendt børs eller markedsføres efter regler, der er fastsat af en anerkendt børs eller en anden tilsvarende organisation overvågning en proces, der omfatter løbende overvejelser og vurderinger af firmaets kvalitetsstyringssystem, herunder periodisk efterfølgende kontrol af et udvalg af afsluttede opgaver, og som er udformet til at gøre firmaet i stand til at opnå høj grad af sikkerhed for, at dets kvalitetsstyringssystem fungerer effektivt netværksfirma et firma eller en enhed, der indgår i et netværk netværk en større struktur: i) der er beregnet på samarbejde, og ii) som klart er beregnet på overskuds- eller omkostningsdeling, eller som har fælles ejerskab, kontrol eller ledelse, fælles kvalitetsstyringspolitikker og - procedurer, fælles forretningsstrategi, anvender et fælles varemærke eller deler en betydelig andel af de faglige ressourcer (m) partner enhver person, der har autoritet til at tegne firmaet ved udførelsen af faglige opgaver (n) (o) personale partnere og medarbejdere faglige standarder "IAASB Engagement Standards" som defineret i IAASB's forord til de Internationale Standarder om Kvalitetsstyring, Revision, Review, Andre Erklæringsopgaver med sikkerhed samt Beslægtede Opgaver og relevante etiske krav Side 3

8 Krav (p) (q) (r) (s) høj grad af sikkerhed i relation til denne ISQC en høj grad af, men ikke absolut sikkerhed relevante etiske krav etiske krav, som opgaveteamet og opgavens kvalitetssikringskontrollant er underlagt, og som normalt omfatter del A og B i IFAC s "Code of Ethics for Professional Accountants" (IFAC s etiske regler), der gælder sammen med strengere nationale krav medarbejdere faglige medarbejdere ud over partnere, herunder eksperter, som firmaet beskæftiger passende kvalificeret ekstern person en person uden for firmaet med de kompetencer og færdigheder, der er nødvendige for at fungere som opgaveansvarlig partner, f.eks. en partner fra et andet firma, eller en ansat (med passende erfaring) enten fra en faglig organisation, hvis medlemmer må udføre revision og review af historiske finansielle oplysninger, andre erklæringsopgaver med sikkerhed eller beslægtede opgaver, eller fra en organisation, der levere relevante kvalitetsstyringsydelser. Anvendelse og overholdelse af relevante krav 13. Det personale i firmaet, som har ansvaret for at etablere og opretholde firmaets kvalitetsstyringssystem, skal have en forståelse af hele denne ISQC, herunder vejledningen og andet forklarende materiale, for at forstå standardens mål og anvende dens krav passende. 14. Firmaet skal overholde ethvert krav i denne ISQC, medmindre kravet i betragtning af det pågældende firmas omstændigheder er irrelevant i forhold til de ydelser, der leveres i forbindelse med revision og review af regnskaber og andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver (jf. afsnit A1). 15. Kravene er udformet for at gøre det muligt for firmaet at nå det mål, der er fastsat i denne ISQC. Den rette anvendelse af kravene forventes derfor at give et tilstrækkeligt grundlag for, at målet kan nås. Idet omstændigheder imidlertid kan variere meget, og det ikke er muligt at forudse alle sådanne omstændigheder, skal firmaet overveje, om der er særlige forhold eller omstændigheder, der kræver, at firmaet for at nå det fastsatte mål etablerer politikker og procedurer ud over dem, der kræves af denne ISQC. Elementer i et kvalitetsstyringssystem 16. Firmaet skal etablere og opretholde et kvalitetsstyringssystem, der indeholder politikker og procedurer, der behandler hvert af de følgende elementer: (d) (e) ledelsesansvar for kvalitet i firmaet relevante etiske krav accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver menneskelige ressourcer opgavens udførelse Side 4

9 (f) overvågning. 17. Firmaet skal dokumentere sine politikker og procedurer samt kommunikere disse til firmaets personale (jf. afsnit A2-A3). Ledelsesansvar for kvalitet i firmaet 18. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der er udformet med henblik på at fremme en intern kultur, hvor det anerkendes, at kvalitet er afgørende ved udførelse af opgaver. Disse politikker og procedurer skal pålægge den relevante ledelse i firmaet at påtage sig det ultimative ansvar for firmaets kvalitetsstyringssystem (jf. afsnit A4-A5). 19. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, således at enhver person eller alle personer, der af firmaets ledelse får pålagt operationelt ansvar for firmaets kvalitetsstyringssystem, har tilstrækkelig og passende erfaring og færdigheder samt den nødvendige autoritet til at påtage sig dette ansvar (jf. afsnit A6). Relevante etiske krav 20. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der er udformet med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at firmaet og dets personale overholder relevante etiske krav (jf. afsnit A7-A10). Uafhængighed 21. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der er udformet med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at firmaet, dets personale og, hvor det er relevant, andre, der er underlagt uafhængighedskrav (herunder personale i netværksfirmaer), opretholder uafhængighed i de tilfælde, hvor det kræves af de relevante etiske krav. Disse politikker og procedurer skal gøre firmaet i stand til at: kommunikere sine krav vedrørende uafhængighed til sit personale og, hvor det er relevant, til andre, der er underlagt kravene, samt identificere og vurdere omstændigheder og relationer, der skaber trusler mod uafhængigheden, samt tage passende skridt til at eliminere disse trusler eller reducere dem til et acceptabelt niveau ved at iværksætte sikkerhedsforanstaltninger eller, hvis det anses for passende, at trække sig fra opgaven, hvor dette er tilladt ved lov eller øvrig regulering (jf. afsnit A10). 22. Sådanne politikker og procedurer skal kræve, at: (jf. afsnit A10) de opgaveansvarlige partnere giver firmaet relevante oplysninger om klientopgaver, herunder om omfanget af ydelser, for at sætte firmaet i stand til at vurdere den eventuelle overordnede indvirkning på uafhængighedskravene personalet straks informerer firmaet om omstændigheder og forhold, som skaber trusler mod uafhængigheden, så der kan iværksættes passende tiltag, og relevante oplysninger opsamles og kommunikeres til det relevante personale, således at: i) firmaet og dets personale umiddelbart kan fastslå, om de opfylder uafhængighedskravene Side 5

10 ii) iii) firmaet kan vedligeholde og opdatere sine registreringer vedrørende uafhængighed, og firmaet kan tage passende skridt i relation til konstaterede trusler mod uafhængighed, som ikke er på et acceptabelt niveau. 23. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der er udformet med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at firmaet orienteres om brud på uafhængighedskravene, og som gør firmaet i stand til at tage passende skridt til at løse sådanne situationer. Politikkerne og procedurerne skal indeholde krav om: (jf. afsnit A10) at personalet straks underretter firmaet om de brud på politikker og procedurer, det bliver opmærksom på at firmaet straks kommunikerer de brud på disse politikker og procedurer, der er konstateret, til: i) den opgaveansvarlige partner, som sammen med firmaet skal behandle bruddet, og ii) andet relevant personale i firmaet og, hvor det er relevant, netværket, samt dem, der er underlagt uafhængighedskravene, og som skal tage passende skridt, samt øjeblikkelig kommunikation, hvis det er nødvendigt, til firmaet fra den opgaveansvarlige partner og de andre personer, der er henvist til i underafsnit (ii), om de skridt, der er taget til at løse forholdet, så firmaet kan fastslå, om der skal tages yderligere skridt. 24. Firmaet skal mindst en gang årligt fra alle de personer i firmaet, som ifølge relevante etiske krav skal være uafhængige, indhente skriftlig bekræftelse på, at firmaets politikker og procedurer for uafhængighed overholdes (jf. afsnit A10-A11). 25. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der: (jf. afsnit A10) opstiller kriterier for at fastslå, om der er behov for sikkerhedsforanstaltninger for at reducere familiaritetstruslen til et acceptabelt niveau, når der over længere tidsrum bruges samme ledende personale på erklæringsopgaver med sikkerhed, og ved revision af børsnoterede virksomheder kræver rotation af den opgaveansvarlige partner samt af de personer, der er ansvarlige for kvalitetssikringsgennemgangen på opgaven og, hvor det er relevant, af andre personer omfattet af rotationskrav, efter en specificeret periode i overensstemmelse med relevante etiske krav. (jf. afsnit A12-A17) Accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver 26. Firmaet skal etablere politikker og procedurer for accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver, der er udformet med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at det kun påtager sig og fortsætter klientforhold og opgaver, hvor firmaet: er kompetent til at udføre opgaven og har færdighederne, tiden og ressourcerne til at gøre det (jf. afsnit A18 og A23) Side 6

11 kan opfylde relevante etiske krav, og har overvejet klientens integritet og ikke har oplysninger, som kunne foranledige firmaet til at konkludere, at klienten mangler integritet (jf. afsnit A19-A20 og A23). 27. Disse politikker og procedurer skal kræve, at: firmaet indhenter de oplysninger, som det efter omstændighederne anser for nødvendige, før firmaet accepterer en opgave for en ny klient, når det beslutter, om et eksisterende klientforhold skal fortsættes, og når det overvejer at acceptere en ny opgave for en eksisterende klient (jf. afsnit A21 og A23) firmaet, hvis der konstateres en mulig interessekonflikt i forbindelse med accept af en opgave fra en ny eller eksisterende klient, fastslår, om det er passende at acceptere opgaven firmaet, hvis der er konstateret problemstillinger, og firmaet beslutter at acceptere eller fortsætte klientforholdet eller en specifik opgave, dokumenterer, hvordan problemstillingerne er blevet løst. 28. Firmaet skal etablere politikker og procedurer for fortsættelsen af en opgave og et klientforhold i de tilfælde, hvor firmaet får oplysninger, som ville have medført, at det ville have afvist opgaven, hvis disse oplysninger tidligere havde været tilgængelige. Disse politikker og procedurer skal indeholde overvejelser om: det faglige og juridiske ansvar, der efter omstændighederne er gældende, herunder om der er krav om, at firmaet rapporterer til den eller de personer, som foretog valget, eller i nogle tilfælde til myndighederne, og muligheden for at trække sig fra opgaven, eller fra både opgaven og klientforholdet (jf. afsnit A22-A23). Menneskelige ressourcer 29. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der er udformet med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at det har tilstrækkeligt personale med de kompetencer, de færdigheder og den forpligtelse over for etiske principper, der er nødvendig for at: udføre opgaver i overensstemmelse med faglige standarder samt krav i relevant lov og øvrig regulering, og gøre det muligt for firmaet eller de opgaveansvarlige partnere at afgive erklæringer, der er passende efter omstændighederne (jf. afsnit A24-A29). Udpegning af opgaveteams 30. Firmaet skal tildele ansvaret for enhver opgave til en opgaveansvarlig partner og skal etablere politikker og procedurer, der sikrer, at: den opgaveansvarlige partners identitet og rolle bliver kommunikeret til nøglepersoner i klientens daglige ledelse og øverste ledelse den opgaveansvarlige partner har passende kompetencer, færdigheder og autoritet til at varetage rollen, og Side 7

12 den opgaveansvarlige partners ansvar er klart defineret og kommunikeret til den pågældende partner (jf. afsnit A30). 31. Firmaet skal også etablere politikker og procedurer om udpegning af passende personale med de nødvendige kompetencer og færdigheder til at: Opgavens udførelse udføre opgaver i overensstemmelse med faglige standarder samt krav i relevant lov og øvrig regulering, og gøre firmaet eller de opgaveansvarlige partnere i stand til at afgive erklæringer, der er passende efter omstændighederne (jf. afsnit A31). 32. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der er udformet med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at opgaver udføres i overensstemmelse med faglige standarder samt krav i relevant lov og øvrig regulering, og at firmaet eller den opgaveansvarlige partner afgiver erklæringer, der er passende efter omstændighederne. Sådanne politikker og procedurer skal omfatte: forhold, der er relevante for at fremme konsistensen i kvaliteten af opgaveudførelse, (jf. afsnit A32-A33) ansvar for tilsyn, og (jf. afsnit A34) ansvar for gennemgang (jf. afsnit A35). 33. Firmaets politikker og procedurer om ansvar for gennemgang skal fastlægges ud fra det princip, at arbejde udført af mindre erfarne medlemmer af teamet gennemgås af mere erfarne medlemmer af teamet. Konsultation 34. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der er udformet med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at: (d) der foretages passende konsultation om vanskelige eller omtvistelige forhold der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at gøre det muligt at foretage passende konsultation arten og omfanget af samt konklusionerne fra sådanne konsultationer er dokumenteret og godkendt af både den person, der søger konsultation, og den person, der konsulteres, og konklusioner fra konsultationer er implementeret (jf. afsnit A36-A40). Kvalitetssikringsgennemgang 35. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der ved relevante opgaver kræver en kvalitetssikringsgennemgang, der giver en objektiv bedømmelse af de betydelige vurderinger, som opgaveteamet har foretaget, og af de konklusioner, det er kommet frem til ved udformningen af erklæringen. Sådanne politikker og procedurer skal: kræve en kvalitetssikringsgennemgang af alle revisioner af børsnoterede virksomheders regnskaber Side 8

13 fastsætte kriterier, som alle andre revisioner og review af historiske finansielle oplysninger, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver skal vurderes ud fra for at fastslå, om der skal udføres en kvalitetssikringsgennemgang af opgaven, og (jf. afsnit A41) kræve kvalitetssikringsgennemgang af alle opgaver, der opfylder de kriterier, der er etableret i overensstemmelse med afsnit Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der fastlægger arten, den tidsmæssige placering og omfanget af en kvalitetssikringsgennemgang. Sådanne politikker og procedurer skal kræve, at en erklæring på en opgave ikke dateres, før kvalitetssikringsgennemgangen er afsluttet (jf. afsnit A42-A43). 37. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, som kræver, at kvalitetssikringsgennemgangen omfatter: (d) drøftelse af betydelige forhold med den opgaveansvarlige partner gennemgang af regnskabet eller et andet emneindhold samt af den foreslåede erklæring gennemgang af udvalgt opgavedokumentation vedrørende betydelige vurderinger, som opgaveteamet har foretaget, og de konklusioner, det er nået frem til, og vurdering af de konklusioner, der blev nået ved udformningen af erklæringen, og overvejelser om, hvorvidt den foreslåede erklæring er passende (jf. afsnit A44). 38. Firmaet skal for revisioner af børsnoterede virksomheders regnskaber etablere politikker og procedurer, som kræver, at kvalitetssikringsgennemgangen også omfatter følgende overvejelser: opgaveteamets vurdering af firmaets uafhængighed i relation til den specifikke opgave om der er foretaget passende konsultation vedrørende forhold, der er uenighed om, eller andre vanskelige eller omtvistelige forhold og de konklusioner, der er resultatet af disse konsultationer, og om den dokumentation, der er udvalgt til gennemgang, afspejler det udførte arbejde i relation til betydelige vurderinger og understøtter de konklusioner, der er nået (jf. afsnit A45-A46). Kriterier for valgbarheden af kvalitetssikringskontrollanter 39. Firmaet skal etablere politikker og procedurer for udvælgelsen af kvalitetssikringskontrollanter og fastlægge deres valgbarhed ved: de faglige kvalifikationer, der kræves til opgaven, herunder den nødvendige erfaring og autoritet, og (jf. afsnit A47) det omfang, i hvilket en kvalitetssikringskontrollant kan konsulteres om opgaven, uden at det anfægter kontrollantens objektivitet (jf. afsnit A48). 40. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der er udformet med henblik på at opretholde kvalitetssikringskontrollantens objektivitet (jf. afsnit A49-A51). Side 9

14 41. I firmaets politikker og procedurer skal der fastlægges retningslinjer for udskiftning af kvalitetssikringskontrollanten i de tilfælde, hvor kontrollantens evne til at udføre en objektiv gennemgang kan være forringet. Dokumentation af kvalitetssikringsgennemgang 42. Firmaet skal etablere politikker og procedurer for dokumentation af kvalitetssikringsgennemgangen, som kræver dokumentation for, at: Uenighed de procedurer, der kræves i henhold til firmaets politikker for kvalitetssikringsgennemgang, er blevet fulgt kvalitetssikringsgennemgangen er afsluttet samtidig med eller før datoen på erklæringen, og kontrollanten ikke er bekendt med eventuelle uløste forhold, der kunne foranledige kontrollanten til at tro, at de betydelige vurderinger, som opgaveteamet har foretaget, og de konklusioner, det er nået frem til, ikke er passende. 43. Firmaet skal etablere politikker og procedurer til at håndtere og løse uenigheder i opgaveteamet med dem, der konsulteres, og, hvor det er relevant, mellem den opgaveansvarlige partner og kvalitetssikringskontrollanten (jf. afsnit A52-A53). 44. Sådanne politikker og procedurer skal kræve, at: Opgavedokumentation de opnåede konklusioner dokumenteres og implementeres, og erklæringen ikke dateres, før forholdet er løst. Færdiggørelse af samlingen af endeligt opgavearkiv 45. Firmaet skal etablere politikker og procedurer for opgaveteams færdiggørelse af samlingen af det endelige opgavearkiv rettidigt efter færdiggørelse af erklæringerne (jf. afsnit A54-A55). Fortrolighed, betryggende opbevaring, integritet, adgang og fremfinding i relation til opgavedokumentation 46. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der er udformet med henblik på at sikre fortrolighed, en betryggende opbevaring, integritet, adgang og fremfinding i relation til opgavedokumentation. (jf. afsnit A56-A59) Opbevaring af opgavedokumentation 47. Firmaet skal etablere politikker og procedurer for opbevaring af opgavedokumentation i en periode, der er tilstrækkelig til at opfylde firmaets behov, eller kravene i lov eller øvrig regulering (jf. afsnit A60-A63). Overvågning Overvågning af firmaets kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer Side 10

15 48. Firmaet skal etablere en overvågningsproces, der er udformet med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at politikkerne og procedurerne vedrørende kvalitetsstyringssystemet er relevante, passende og fungerer effektivt. Processen skal: omfatte en løbende overvejelse og vurdering af firmaets kvalitetsstyringssystem, herunder en periodisk efterfølgende kontrol af mindst én afsluttet opgave for hver opgaveansvarlig partner kræve, at ansvaret for overvågningsprocessen pålægges en eller flere partnere eller andre personer, der har tilstrækkelig og egnet erfaring og autoritet i firmaet til at påtage sig dette ansvar, og kræve, at de, der udfører opgaven eller kvalitetssikringsgennemgangen på opgaven, ikke deltager i efterfølgende kontrol af opgaverne (jf. afsnit, A64-A68). Vurdering, kommunikation og afhjælpning af konstaterede mangler 49. Firmaet skal vurdere indvirkningen af mangler, der er konstateret som resultat af overvågningsprocessen, og fastslå, om disse enten er: tilfælde, som ikke nødvendigvis tyder på, at firmaets kvalitetsstyringssystem er utilstrækkeligt til at give firmaet høj grad af sikkerhed for, at det opfylder faglige standarder samt krav i relevant lov og øvrig regulering, og at erklæringerne, som firmaet eller opgaveansvarlige partnere afgiver, er passende efter omstændighederne, eller systematiske, gentagne eller andre betydelige mangler, der kræver øjeblikkelige, korrigerende handlinger. 50. Firmaet skal kommunikere mangler, der er konstateret som resultat af overvågningsprocessen, og anbefalinger til passende afhjælpende tiltag til relevante opgaveansvarlige partnere og andet passende personale (jf. afsnit A69). 51. Anbefalinger til passende afhjælpende tiltag for konstaterede mangler skal omfatte en eller flere af følgende handlinger: (d) iværksættelse af passende skridt til afhjælpning i relation til en individuel opgave eller medarbejder kommunikation af fundne mangler til personer med ansvar for oplæring og faglig udvikling ændringer i kvalitetsstyringspolitikker og procedurer, og disciplinære tiltag mod de personer, som overtræder firmaets politikker og procedurer; især mod de personer, der gør det gentagne gange. 52. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der behandler tilfælde, hvor resultaterne af overvågningsprocedurerne kunne tyde på, at en erklæring ikke er passende, eller at handlinger blev udeladt ved udførelsen af opgaven. Sådanne politikker og procedurer skal kræve, at firmaet fastslår, hvilke yderligere tiltag der er passende for at overholde relevante faglige standarder samt krav i relevant lov og øvrig regulering, og overvejer, om der skal indhentes juridisk bistand. Side 11

16 53. Firmaet skal mindst en gang årligt kommunikere resultaterne af overvågningen af firmaets kvalitetsstyringssystem til opgaveansvarlige partnere og andre passende personer i firmaet, herunder firmaets relevante ledelse. Denne kommunikation skal være tilstrækkelig til, at firmaet og disse personer i overensstemmelse med deres roller og ansvar bliver i stand til at tage øjeblikkelige og passende skridt, hvor det er nødvendigt. Oplysninger, der kommunikeres, skal indeholde følgende: en beskrivelse af de overvågningsprocedurer, der er udført de konklusioner, der er draget ud fra overvågningsprocedurerne hvor det er relevant, en beskrivelse af systematiske, gentagne eller andre betydelige mangler og de skridt, der er taget for at afhjælpe disse mangler. 54. Visse firmaer opererer som en del af et netværk og kan af hensyn til konsistens implementere nogle af deres overvågningsprocedurer i netværket. Hvor firmaer i et netværk opererer under fælles overvågningspolitikker og -procedurer, der er udformet til at efterleve denne ISQC, og disse firmaer sætter deres lid til et sådant overvågningssystem, skal firmaets politikker og procedurer kræve, at: netværket mindst en gang årligt kommunikerer det overordnede omfang, rækkevidden og resultaterne af overvågningsprocessen til passende personer i netværksfirmaerne, og netværket straks kommunikerer enhver konstateret mangel i kvalitetsstyringssystemet til passende personer i det eller de relevante netværksfirma(er), således at der kan iværksættes de nødvendige tiltag, for at de opgaveansvarlige partnere i netværksfirmaerne kan stole på resultaterne af den overvågningsproces, der er implementeret i netværket, medmindre firmaerne eller netværket meddeler det modsatte. Klager og beskyldninger 55. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der er udformet med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at det på passende måde håndterer: klager over og beskyldninger om, at det arbejde, som firmaet udfører, ikke opfylder faglige standarder samt krav i relevant lov og øvrig regulering og beskyldninger om manglende overholdelse af firmaets kvalitetsstyringssystem. Firmaet skal som en del af denne proces etablere klart definerede kanaler, som firmaets personale kan benytte til at fremføre ethvert anliggende på en måde, der gør dem i stand til at stå frem uden frygt for repressalier (jf. afsnit A70). 56. Hvis der i løbet af undersøgelserne af klager og beskyldninger konstateres mangler i udformningen eller funktionaliteten af firmaets kvalitetsstyringspolitikker og - procedurer, eller at en eller flere personer ikke overholder firmaets kvalitetsstyringssystem, skal firmaet tage passende skridt som omtalt i afsnit 51 (jf. afsnit A71-A72). Dokumentation af kvalitetsstyringssystemet Side 12

17 57. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der kræver passende dokumentation som bevis for funktionaliteten af alle elementer i kvalitetsstyringssystemet (jf. afsnit A73- A75). 58. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der kræver, at firmaet opbevarer dokumentation i en periode, der er tilstrækkelig til, at de personer, der udfører overvågningsprocedurer, er i stand til at vurdere firmaets overholdelse af dets kvalitetsstyringssystem, eller i en længere periode, hvis dette kræves af lov eller øvrig regulering. 59. Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der kræver dokumentation af klager og beskyldninger og svarene herpå. *** Vejledning og andet forklarende materiale Anvendelse og overholdelse af relevante krav Særlige overvejelser vedrørende mindre firmaer (jf. afsnit 14) A1. Denne ISQC kræver ikke overholdelse af krav, som ikke er relevante under eksempelvis forholdene hos enkeltpraktiserende revisorer uden medarbejdere. Kravene i denne ISQC til f.eks. politikker og procedurer for udpegning af relevant personale til opgaveteamet (jf. afsnit 31), til udførelse af gennemgang (jf. afsnit 33) samt til den årlige kommunikation af resultaterne af overvågningen til opgaveansvarlige partnere i firmaet (jf. afsnit 53) er ikke relevante, når der ingen medarbejdere er. Elementer i et kvalitetsstyringssystem (jf. afsnit 17) A2. Generelt omfatter kommunikationen af kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer til firmaets personale en beskrivelse af kvalitetsstyringspolitikker og - procedurer og de mål, disse er udformet til at opfylde, herunder at hver enkelt har et personligt ansvar for at sikre kvalitet og forventes at overholde disse politikker og procedurer. En opfordring til firmaets personale om at kommunikere dets synspunkter eller bekymringer vedrørende kvalitetskontrolforhold understreger vigtigheden af at få tilbagemelding om firmaets kvalitetsstyringssystem. Særlige overvejelser vedrørende mindre firmaer A3. Dokumentation og kommunikation af politikker og procedurer kan i mindre firmaer være mindre formel og omfattende end i større firmaer. Ledelsesansvar for kvalitet i firmaet Fremme af en intern kvalitetskultur (jf. afsnit 18) A4. Firmaets ledelse og de eksempler, ledelsen statuerer, har en betydelig indflydelse på firmaets interne kultur. Fremme af en kvalitetsorienteret intern kultur afhænger af klare, konsistente og regelmæssige tiltag samt meddelelser fra alle niveauer af firmaets ledelse, der understreger firmaets kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer, samt kravet om at: Side 13

18 udføre arbejde, som opfylder faglige standarder og krav i gældende lov og øvrig regulering og afgive erklæringer, der er passende efter forholdene. Sådanne tiltag og meddelelser fremmer en kultur, der anerkender og belønner arbejde af høj kvalitet. Kommunikationen om disse tiltag og meddelelser kan, men er ikke begrænset til at finde sted ved undervisning, møder, formel eller uformel dialog, et firmas overordnede målsætning, nyhedsbreve eller informationsmemoer. De kan være indarbejdet i firmaets interne dokumentation og undervisningsmateriale samt i bedømmelsesprocedurer for partnere og medarbejdere, således at de kan understøtte og forstærke firmaets syn på vigtigheden af kvalitet, og hvordan denne kvalitet kan opnås i praksis. A5. Når der skal fremmes en intern kultur, der bygger på kvalitet, er der i særlig grad behov for, at firmaets ledelse anerkender, at firmaets forretningsstrategi er underlagt det overordnede krav til firmaet om at opnå kvalitet i alle de opgaver, som firmaet udfører. Fremme af en sådan intern kultur omfatter: etablering af politikker og procedurer for præstationsvurdering, vederlæggelse og forfremmelse (herunder incitamentssystemer) af personale, så firmaets overordnede forpligtelse til kvalitet fremhæves tilrettelæggelse af ledelsesansvar, således at forretningsmæssige overvejelser ikke tilsidesætter kvaliteten af udført arbejde, og tilvejebringelse af tilstrækkelige ressourcer til udvikling, dokumentation og understøttelse af firmaets kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer. Tildeling af operationelt ansvar for firmaets kvalitetsstyringssystem (jf. afsnit 19) A6. Tilstrækkelig og passende erfaring og evner gør den eller de personer, der er ansvarlig for firmaets kvalitetsstyringssystem, i stand til at identificere og forstå kvalitetsstyringsproblemstillinger og til at udvikle passende politikker og procedurer. Nødvendig autoritet gør personen eller personerne i stand til at implementere disse politikker og procedurer. Relevante etiske krav Overholdelse af relevante etiske krav (jf. afsnit 20) A7. IFAC s etiske regler etablerer de grundliggende principper for faglig etik, som omfatter: (d) (e) integritet objektivitet faglig kompetence og fornøden omhu fortrolighed, og faglig adfærd. A8. Del B i IFAC s etiske regler illustrerer, hvordan den principbaserede begrebsramme skal bruges i særlige situationer. Den giver eksempler på sikkerhedsforanstaltninger, der Side 14

19 kan være passende i relation til at håndtere trusler mod overholdelsen af de grundliggende principper, og giver også eksempler på situationer, hvor der ikke findes sikkerhedsforanstaltninger til at imødegå truslerne. A9. De grundliggende principper forstærkes især af: ledelsen af firmaet uddannelse og oplæring overvågning og en proces, der håndterer manglende overholdelse. Definition af firma, netværk og netværksfirma (jf. afsnit 20-25) A10. Definitionerne af firma, netværk eller netværksfirma i relevante etiske krav kan afvige fra de definitioner, der er fastsat i denne ISA. IFAC s etiske regler 3 definer f.eks. firma som: (i) (ii) en enkeltmandsvirksomhed, et partnerskab eller et selskab af revisorer en virksomhed, der kontrollerer sådanne parter gennem ejerskab, ledelse eller på anden måde, og (iii) en virksomhed kontrolleret af sådanne parter gennem ejerskab, ledelse eller på anden måde. IFAC s etiske regler giver også vejledning med hensyn til udtrykkene netværk og netværksfirma. I relation til overholdelsen af kravene i afsnit gælder de definitioner, der anvendes i de relevante etiske krav, i det omfang, det er nødvendigt for at fortolke disse etiske krav. Skriftlig bekræftelse (jf. afsnit 24) A11. Skriftlig bekræftelse kan foreligge på papir eller i elektronisk form. Ved at indhente bekræftelse og tage passende skridt, når oplysninger indikerer brud på regler, demonstrerer firmaet den vigtighed, som det tillægger uafhængighed, og gør forholdet aktuelt og synligt for firmaets personale. Familiaritetstrussel (jf. afsnit 25) A12. IFAC s etiske regler omtaler den familiaritetstrussel, der kan opstå ved at bruge det samme ledende personale på erklæringsopgaver med sikkerhed gennem en længere periode, og de sikkerhedsforanstaltninger, som kan være passende til at imødegå sådanne trusler. A13. Fastlæggelse af passende kriterier til at imødegå familiaritetstruslen kan omfatte forhold som: arten af opgaven, herunder i hvilket omfang opgaven omfatter et forhold af offentlig interesse, og 3 IFAC's etiske regler. Side 15

20 længden af den periode, hvori ledende personale har været på opgaven. Eksempler på sikkerhedsforanstaltninger omfatter rotation af ledende personale eller krav om kvalitetssikringsgennemgang af opgaven. A14. Ifølge IFAC's etiske regler er familiaritetstruslen særlig relevant ved revision af børsnoterede virksomheders regnskaber. IFAC s etiske regler kræver for sådanne revisioner rotation af nøglepartner (4) på opgaven efter en foruddefineret periode på normalt ikke mere end syv år og giver standarder og vejledning derom. Der kan i nationale krav fastsættes kortere rotationsperioder. Særlige overvejelser vedrørende revisionsfirmaer i den offentlige sektor A15. Lovmæssige tiltag kan give sikkerhedsforanstaltninger for revisorers uafhængighed i den offentlige sektor. Der kan dog stadig være trusler mod uafhængigheden uanset de eventuelle lovmæssige tiltag, der måtte være udformet til at beskytte denne. Ved etableringen af de politikker og procedurer, der kræves ifølge afsnit 20-25, kan en revisor i den offentlige sektor derfor tage hensyn til kommissoriet for den offentlige sektor og behandle eventuelle trusler mod uafhængigheden i forhold hertil. A16. Børsnoterede virksomheder som omtalt i afsnit 25 og A14 er ikke almindelige i den offentlige sektor. Der kan dog være andre firmaer i den offentlige sektor, der er betydelige som følge af størrelse, kompleksitet eller offentlig interesse, og som dermed har en bred vifte af interessenter. Således kan der være tilfælde, hvor et firma med udgangspunkt i firmaets kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer fastslår, at en virksomhed i den offentlige sektor er betydelig i relation til udvidede kvalitetssikringsprocedurer. A17. I den offentlige sektor kan det være lovgivningen, der fastlægger bestemmelserne vedrørende valget og betingelserne for den opgaveansvarlige partner. Derfor er det ikke altid muligt fuldt ud at overholde det krav om rotation af den opgaveansvarlige partner, som gælder for børsnoterede virksomheder. Ikke desto mindre kan det som omtalt i afsnit A16 være i offentligheden interesse, at revisionsfirmaer i den offentlige sektor etablerer politikker og procedurer, som fremmer overholdelsen af den ånd, der er etableret for rotation af ansvaret som opgaveansvarlig partner, i relation til de virksomheder i den offentlige sektor, der anses for at være betydelige. Accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver Kompetence, færdigheder og ressourcer (jf. afsnit 26) A18. Overvejelserne om, hvorvidt firmaet har kompetencen, færdighederne og ressourcerne til at påtage sig en ny opgave for en ny eller eksisterende klient, omfatter gennemgang af opgavens specifikke krav og profilerne for eksisterende partnere og medarbejdere på alle relevante niveauer, herunder om: firmaets personale har kendskab til relevante brancher eller erklæringsemner firmaets personale har erfaring med relevante lovkrav eller rapporteringskrav eller evnen til effektivt at opnå de nødvendige færdigheder og viden Side 16

21 firmaet har tilstrækkeligt personale med de nødvendige kompetencer og færdigheder eksperter er tilgængelige, hvis der er behov herfor, personer, der opfylder kriterierne og udvælgelseskravene til at udføre kvalitetssikringsgennemgang på opgaven, er tilgængelige, hvor dette er relevant, og firmaet er i stand til at afslutte opgaven inden for tidsfristen. Klientens integritet (jf. afsnit 26) A19. Med hensyn til en klients integritet omfatter de forhold, som firmaet skal overveje, f.eks.: identiteten og det forretningsmæssige omdømme af klientens hovedejere, centrale ledelsesmedlemmer og den øverste ledelse arten af klientens aktiviteter, herunder dens forretningsmetoder oplysninger om holdninger hos klientens hovedejere, centrale ledelsesmedlemmer og øverste ledelse i relation til forhold som aggressiv fortolkning af regnskabsstandarder og det interne kontrolmiljø om klienten er stærkt optaget af at holde firmaets honorar så lavt som muligt tegn på en upassende begrænsning af arbejdets omfang tegn på, at klienten kan være involveret i hvidvaskning af penge eller anden kriminel aktivitet, årsagerne til det foreslåede valg af firmaet i stedet for genvalg af det tidligere firma nærtstående parters identitet og forretningsmæssige omdømme. Omfanget af et firmas kendskab til en klients integritet øges generelt i forbindelse med et fortsat samarbejde med den pågældende klient. A20. Kilder, hvorfra firmaet kan få informationer om sådanne forhold, kan omfatte følgende: kommunikation med nuværende eller tidligere leverandører, der i overensstemmelse med relevante etiske krav har leveret faglige regnskabsydelser til klienten, samt drøftelser med andre tredjeparter forespørgsel til andet personale i firmaet eller tredjeparter såsom banker, advokater eller branchekolleger undersøgelser af firmaets fortid i relevante databaser. Fortsættelse af klientforholdet (jf. afsnit 27) A21. Beslutningen om at fortsætte et klientforhold omfatter overvejelse af de betydelige forhold, der er opstået under nuværende eller tidligere opgaver, og deres indvirkning på fortsættelsen af klientforholdet. Eksempelvis kan en klient være begyndt at udstrække Side 17

22 sine forretningsmæssige aktiviteter til et område, hvor firmaet ikke har den fornødne ekspertise. Fratrædelse (jf. afsnit 28) A22. Politikker og procedurer vedrørende fratræden fra en opgave eller en opgave og klient samtidigt omfatter følgende: drøftelse af de passende skridt, som firmaet eventuelt kan tage på basis af de aktuelle forhold og omstændigheder, med det passende niveau i klientens daglige ledelse og den øverste ledelse hvis firmaet fastslår, at det er passende at fratræde, drøftelse af fratræden fra opgaven eller opgaven og klienten samtidigt og årsagerne hertil med det passende niveau i klientens daglige ledelse og den øverste ledelse overvejelser af, om der er faglige krav eller krav i lov eller øvrig regulering om, at firmaet skal fortsætte, eller at firmaet skal rapportere fratrædelsen fra opgaven eller opgaven og klienten samtidigt sammen med årsagerne til fratrædelsen til myndighederne dokumentation af betydelige forhold, konsultationer, konklusioner og grundlaget for konklusionerne. Særlige overvejelser for revisionsfirmaer i den offentlige sektor. (jf. afsnit 26-28) A23. I den offentlige sektor kan der være fastsat lovmæssige procedurer for udpegning af revisorer. Visse krav og overvejelser vedrørende accept og fortsættelse af klientforholdet og specifikke opgaver som omtalt i afsnit og A18-A22 kan derfor muligvis være irrelevante. Ikke desto mindre kan de beskrevne politikker og procedurer give værdifulde informationer til en revisor i den offentlige sektor ved udførelsen af risikovurderinger og varetagelsen af rapporteringsforpligtelser. Menneskelige ressourcer (jf. afsnit 29) A24. Personaleforhold, som er relevante for firmaets HR-politikker og -procedurer, omfatter f.eks.: ansættelse vurdering af præstationer færdigheder, herunder tid til at udføre opgaverne kompetence karriereudvikling forfremmelse vederlæggelse og vurdering af personalebehov. Effektive ansættelsesprocesser og -procedurer gør det lettere for firmaet at vælge personer med integritet, som har evnen til at udvikle de kompetencer og færdigheder, Side 18

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Foreningen af

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person. Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse Dokumentation af

Læs mere

ISA 505 Eksterne bekræftelser

ISA 505 Eksterne bekræftelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Eksterne bekræftelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger IFAC Board ISRS 4410 (ajourført) Marts 2012 International standard om beslægtede opgaver ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

ISA 580 Skriftlige udtalelser

ISA 580 Skriftlige udtalelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Skriftlige udtalelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44 årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - UDKAST * ** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Omfanget af denne standard... 1-3 Omfanget af denne standard... 1-2 Udvidet

Læs mere

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation med den øverste ledelse Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing Udover ændri and Assurance Standards Board ISAE 3400 DK Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Endelig udgave April, December 2015 ISA 720 International standard om revision Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

International Auditing and Assurance Standards Board. ISAE 3000 DK Januar International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed

International Auditing and Assurance Standards Board. ISAE 3000 DK Januar International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven April 2013 Revisionsteknisk Udvalg FSR - danske revisorer 2013 Revisionsteknisk Udvalg Standard om udvidet gennemgang

Læs mere

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revision ved brug af stikprøver Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

ISA 570 Fortsat drift (Going concern)

ISA 570 Fortsat drift (Going concern) International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Fortsat drift (Going concern) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder. v/jess Kjær Mogensen

Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder. v/jess Kjær Mogensen Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder v/jess Kjær Mogensen A g e n Erklæringsstandarder ISAE 3000 ISAE 3402 Spørgsmål d a 2 Erklæringsstandarder Erklæringsstandarder Følgende standarder

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde

BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde 28.01.2016 v./ Statsaut. revisor Kim Wegener AGENDA Generelt om budgetudarbejdelse Konsulentens ansvar Konkrete review- og assistancehandlinger Krav til dokumentation

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR REVISORS ETISKE ADFÆRD

RETNINGSLINJER FOR REVISORS ETISKE ADFÆRD RETNINGSLINJER FOR REVISORS ETISKE ADFÆRD (ETISKE REGLER FOR REVISORER) Erstatter retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), december 2007-version FSRs BESTYRELSE AUGUST 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Troværdig rapportering om. BÆRE- DYGTIGHED og revisors erklæring

Troværdig rapportering om. BÆRE- DYGTIGHED og revisors erklæring Troværdig rapportering om BÆRE- DYGTIGHED og revisors erklæring Alle typer af virksomheder, offentlige og frivillige organisationer, investorer, regeringer, skattemyndigheder, markedsdeltagere og deres

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer BEK nr 385 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0031910 Senere ændringer

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

#Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring

#Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring #Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring #Revisionsvirksomhed# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# 1 of 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2015

Gennemsigtighedsrapport 2015 CVR-nr. 13 86 45 78 Gennemsigtighedsrapport 2015 Offentliggjort 30. september 2015 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af 17.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Til Kommunen og til Undervisningsministeriet (ministeriet), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen).

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2013/2014

Gennemsigtighedsrapport 2013/2014 AP Statsautoriserede Revisorer P/S CVR-nr. 34 88 49 35 Gennemsigtighedsrapport 2013/2014 1 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere