Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.1 VVS - ARBEJDER Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato: 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt 3 2. Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Kvalitetsstyring Generelt D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Rør og kanaler Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Testperiode Brugerinstruktion Anmeldelser Service Generelle specifikationer Transport og oplagring Stillads Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Demontering Røranlæg Forsyningsanlæg Svejsning Korrosionsbeskyttelse Samlinger Kontrol Øvrige materialer og komponenter Projektering Materialer og produkter Generelt Røranlæg Rør i jord Rør i bygning... 13

3 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Rørgennemføringer Varmevekslere Pumper Teknisk isolering Udførelse Generelt Målere Mål og tolerancer Demontering Generelt Røranlæg Svejsning Lodning Komponenter i røranlæg Generelt Tætheds- og trykprøvning Støjforhold Relationer til andre arbejder Koordinering Føringsveje Overdragelse Kontrol Generelt Bygningsdelsbeskrivelser A. Gulvafløb og afløbsrender B. Sanitetsudstyr C. Afløbsrør i tilgængelighedsboliger D. Vandstik, fælleshuset E. Målerarrangement, brugsvand i fælleshus F Fordelingsmålere i tilgængelighedslejligheder G. Brugsvandsrør H. Tapsteder, brugsvand I. Målerarrangement, fjernvarme, fælleshus J. Pumpeanlæg K. Varmerør L. Blandeanlæg M. Radiatorer N. varmeventilator O. Gulvvarmeshunt rumregulering, fordelerrør og gulvvarmeslanger P. Varmevekslerunit Q. nedtagning og genopsætning af eksisterende radiatorer Bilag 1 Udbudskontrolplan... 39

4 1. Orientering Side : 3/41 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.410, Basisbeskrivelse vvs er sammen med den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punkter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400 Basisbeskrivelse

5 2. Omfang Side : 4/41 2. Omfang 2.1 Generelt Følgende ydelser skal prissættes jf. nærværende beskrivelsessystem. 1. Alle afbrydelser og aftapninger af berørte eks. vand og varmerør. 2. Brugsvandsinstallationer i fælleshus 3. Brugsvandsinstallationer vedrørende nye tilgængelighedsboliger 4. Varmeinstallationer i fælleshus 5. Varmeinstallationer vedrørende nye tilgængelighedsboliger 6. varmeinstallationer vedrørende nye radiatorer ved altaner 7. Sanitetsinstallationer i fælleshus 8. sanitetsinstallationer vedrørende nye tilgængelighedsboliger 9. Udarbejdelse af brugs-, drifts og vedligeholdelsesvejledninger 10. Udarbejdelse af alle, for arbejdets udførelse nødvendige detail og arbejdstegninger. 11. Øvrige leverancer og ydelser specificeres i det efterfølgende. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: A. Gulvafløb og afløbsrender B. Sanitetsudstyr C. Afløbsrør i tilgængelighedsboliger D. Vandstik, fælleshus E. Målerarrangemenet, Brugsvand,fælleshus F. Forbrugsmålere, tilgængelighedsboliger G. Brugsvandsrør H. Tapsteder, brugsvand I. Målerarrangement, fjernvarme, fælleshus J. Pumpeanlæg K. Varmerør L. Blandeanlæg M. Radiatorer N. Varmeventilatorer O. Gulvvarmeshunt, rumregulering, fordelerrør og gulvarmeslanger. P. Varmeveksler unit. Q. nedtagning og genopsætning af eksisterende radiatorer foran vinduespartier som skal udskiftes. Varmevekslerunit: Prefabrikeret varmevekslerunit for varme og varmt vand i fælleshus Følgende dele, der leveres af Bygherrens CTS entreprenør, monteres under dette arbejde: Motorventiler Følerlommer

6 2. Omfang Side : 5/ Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Dimensionering af varmeveksler i fælleshus 2.4 Byggeplads Arbejdet omfatter etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggepladsvand 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Kontroldokumentation D&V-dokumentation Ad B2.400 punkt stk Autorisationsdokumentation Entreprenøren skal have gyldig autorisation som VVS-installatør. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 2 eksemplarer: Principper for anlæggets aftapning i forbindelse med arbejder i boligblokkene Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer: Metode- og procedurebeskrivelse for indreguleringen Protokol over svejsearbejde Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens orientering i 2 eksemplarer: Protokol over Tætheds- og trykprøvning Indreguleringsrapport Ad B2.400 stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 20 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2eksemplarer: Dokumentation over varmevekslerunit i fælleshus Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Sanitetsudstyr jf. bygningsdelsbeskrivelse Prøver vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse om, at prøven er udført.

7 2. Omfang Side : 6/ Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Alle huller i vægge og etagedæk, incl. fuld reetablering 2.13 ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Varmevekslerunit og diverse cirkulationspumper mærkes med resopalskilte Rør og kanaler Mærkes under teknisk isolering 2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: Afløbsinstallationer Brugsvandsinstallationer Varmeinstallationer Testperiode Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Varmeanlæg og brugsvandsanlæg testperiode på 20 arbejdsdage. I en periode på 4 uger tilses anlæggene jævnligt, funktioner og driftstilstande kontrolleres nøje og driftsfejl registreres og afhjælpes Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: Installationer i fælleshuset 2.17 Anmeldelser Følgende anmeldelser skal udføres: VVS installationsarbejder til byggemyndigheden Fjernvarmeinstallation til varmeforsyningen Vandinstallation til vandforsyningen 2.18 Service Følgende service skal udføres: Et års service.

8 3. Generelle specifikationer Side : 7/41 3. Generelle specifikationer Transport og oplagring Oplagring på byggepladsen i henhold til fællesbetingelser Stillads Under anden entreprise etableres stillads omkring alle boligblokke i.h.t. tidsplan 3.2 Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 1: DS 432:2009 Ad stk. 2: DS 439:2009 Ad stk. 3: DS 452:1999 Ad stk. 4: DS 469:1991 DS 469/Til 1:2002 DS 469/Til 2:2007 Ad stk. 5: a) DS/EN :2008, Godkendt DS/EN /A1:2010 Ad stk. 6: a) DS/EN DK NA:2007 Ad stk. 7: DS 430:1986 Ad stk. 8: DS 1135:1988 Ad stk. 9: Del 1: Trykbeholdere til generelle formål DS/EN 286-1:1998 DS/EN 286-1/AC:2002 DS/EN 286-1/A1:2003 DS/EN 286-1/A2:2005 Ad stk. 10.

9 3. Generelle specifikationer Side : 8/41 Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 29. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Metalliske materialer Typer af inspektionsdokumenter DS/EN 10204:2004 Dansk standard Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer - Generelle regler DS/EN ISO 15607:2005 Dansk standard Personale til plastsvejsning - Godkendelse af svejsere - Svejste samlinger af termoplast DS/EN 13067:2003 Dansk standard Hårdlodning - Godkendelse af operatører DS/EN 13133:2000 Dansk standard Cirkulationspumper skal opfylde krav i den på baggrund af EU s ECO design direktiv udstedte forordning vedrørende cirkulationspumper Demontering Eksisterende VVS installationer i de lejligheder som skal ombygges til tilgængeligheds boliger demonteres under nedrivningsarbejdet Røranlæg Ad stk. 1. a) DS/EN :2011 b) DS/EN :2011 c) DS/EN :2011 d) DS/EN :2003 e) DS/EN :2011 f) DS/CEN/TS :2003 Dansk standard. Ad stk. 2. DS/EN 253:2009

10 3. Generelle specifikationer Side : 9/41 Ad stk. 3. DS/EN 448:2009 Ad stk. 4. ISO 65:1981 Ad stk udgave, april 2005 Ad stk. 6. DS/EN A1/ZA:2008 Ad stk. 7. ISO 49:1994 Ad stk. 8. DS/EN 10242:1995 DS/EN 10242/A1+AC:2000 DS/EN 10242/A2:2003 Ad stk. 9. DS/EN 10220:2003 Ad stk. 10. DS/EN :2003 Ad stk. 11. DS/EN A2:2007 Ad stk. 12. DS/EN :2003 Ad stk. 13. a) DS/EN :2002 DS/EN /A1:2005 Ad stk. 14. DS/EN :2007 Ad stk. 15. DIN : Ad stk. 16. a) DS/EN :2010 b) DS/EN :2010 c) DS/EN :2010 d) DS/EN :2011 e) DS/EN f) DS/EN

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/41 Dansk standard. Ad stk. 17. DS/EN 10312:2004 DS/EN 10312/A1:2005 Ad stk. 18. DS/EN ISO 1127:1997 Ad stk. 19. a) DS/EN :2000 DS/EN /A1:2004 b) DS/EN :2008 c) DS/EN :2009 d) DS/EN :2005 Ad stk. 20. DS/EN A1:2010 Ad stk. 21. a) DS/EN :1998 b) DS/EN :1998 c) DS/EN :1998 d) DS/EN :1998 e) DS/EN :1998 DS/EN / AC:2001 f) DS/EN :1998 Ad stk. 22. Din 16836: Ad stk. 23. a) DS/EN ISO :2004 DS/EN ISO /A1:2007 b) DS/EN ISO :2004 DS/EN ISO /A1:2007 c) DS/EN ISO :2004 d) DS/EN ISO :2004 Ad stk. 24. DIN 16893:2000 Ad stk. 25. DIN 4726: Ad stk. 26. DS/EN :2000 Ad stk. 27.

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/41 a) DS/EN :2003 DS/EN /NA:2009 b) DS/EN :2003 c) DS/EN :2003 d) DS/EN :2003 e) DS/EN :2003 Ad stk. 28. Insta SBC :1998 Ad stk. 29. DS/EN :2000 Ad stk. 30. DS/EN :2000 Ad stk. 31. DS/EN A1:2010 Ad stk. 32. DS/INF 152:2004 DS/INF 152/Bil.1: Forsyningsanlæg Ad stk. 1. DIN V 4133: Ad stk. 2. a) DS/EN AC:2007, godkendt DS/EN /AC:2009 b) DS/EN :2007, Godkendt Ad stk. 3. a) DS/EN DK NA: Svejsning Ad stk. 1. DS/EN :2009 Ad stk. 2. DS/EN 287-1:2011 Ad stk. 3. DS/EN :1997 Ad stk. 4. DS/EN 1045: Korrosionsbeskyttelse Ad stk. 1.

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/41 a) DS/EN ISO :2000 b) DS/EN ISO : Samlinger Ad stk. 1. Med senere ændringer BEK nr 1340 af 21/12/ Kontrol Ad stk. 1. DS/EN 17635:2010 Ad stk. 2. DS/EN 473:2008 Ad stk. 3. DS/EN ISO 17637:2011 Ad stk. 4. DS/EN ISO 5817:2007 Ad stk. 5. DS/EN 1435:1998 DS/EN 1435/A1:2002 DS/EN 1435/A2:2004 Ad stk. 6. DS/EN : Øvrige materialer og komponenter Ad stk. 1. B2.460, marts Projektering Alle installationer for vand og varmeinstallationer skal opfylde de krav som er beskrevet i Slagelse forsynings (SK vand og SK varme)tekniske tilslutningsbestemmelser m.v. 3.5 Materialer og produkter Generelt Der skal anvendes materialer og produkter for følgende tryktrin: Brugsvandsinstallationer TN 10 Varmeinstallationer TN 10 Der skal foreligge materialecertifikater 3.1. iht. DS/EN på alle metalliske materialer (rør, flanger, fittings mv.). Byggeledelsen forbeholder sig ret til at få materialecertifikater til gennemsyn. Ad B2.400 punkt stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger:

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/ Røranlæg Sanitetsudstyr Varmevekslerunit Materialer og komponenter som indbygges i afløbs installationer og vandinstallationer skal være ETA godkendte Målere Vandmåler leveres af SK vand. Varme energimåler leveres af SK varme Rør i jord PE-rør Vandstik skal udføres i PN 10 PEM rør Rør i bygning Sorte stålrør Ad stk. 1. Der anvendes elforzinkede bolte, møtrikker og underlagsskiver. Ad stk. 2. Der anvendes elforzinkede bolte, møtrikker og underlagsskiver Rørgennemføringer Bøsninger til indstøbning mv. afleveres til h.h.v. Murer og Beton-entreprenøren efter aftale med denne Varmevekslere Varmevekslerunit med veksler for varme og veksler forvarmt vand skal opbygges efter specifikation i SK varmes tekniske bestemmelser Pumper Specifikationer fremgår på tegninger Teknisk isolering Fremgår af beskrivelsen Termisk isolering. 3.6 Udførelse Generelt Målere Vanemåler og energimåler skal indbygges i henhold til værkernes tekniske bestemmelser og vejledninger. Der indbygges pasrør Mål og tolerancer Indbyrdes afstand imellem vandrør og varmerør, og mellem disse og tilstødende bygningsdele og komponenter skal overholde gøldende krav om afstan imellem isolerede installationer. Afstande skal koordineres med Teknisk isolering, inden rørarbejder påbegyndes Demontering Alle eksisteredne varme og brugsvandsinstallationer som betjener de lejligheder som skal ombygges til nye tilgængelighedsboliger skal afbrydes fra de eksisterende forsyningsledninger i kældre, og aftappes. De eksisterende forsyningsledninger skal påmonteres nye afspærringsventiler og afproppes indtil nye stigestrengeinstallationer skal tilsluttes.

15 3. Generelle specifikationer Side : 14/ Generelt Røranlæg Svejsning Lodning Metalliske materialer Inden svejsearbejdet påbegyndes skal der foreligge godkendte svejseprocedurer (WPS) iht. relevant del af DS/EN ISO Byggeledelsen forbeholder sig ret til at få svejseprocedurer til gennemsyn. PE-rør Inden svejsearbejdet påbegyndes skal der foreligge godkendte svejseprocedurer (WPS) iht. relevant del af DS/EN Byggeledelsen forbeholder sig ret til at få svejseprocedurer til gennemsyn. Kobberrør Inden loddearbejdet påbegyndes skal der foreligge godkendte loddeprocedurer iht. relevant del af DS/EN Byggeledelsen forbeholder sig ret til at få loddeprocedurer til gennemsyn Komponenter i røranlæg Generelt Nødvendige studse i rørsystemet til automatikkomponenter skal udføres Tætheds- og trykprøvning Ad. stk. 4. Tæthedsprøvning af installationerne skal foretages med følgende tryk: Afløbsinstallationer 50kPa Brugsvandsinstallationer 10 bar Varmeinstallationer 10 bar Støjforhold 3.7 Relationer til andre arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Nedrivning, Beton, Murer, Tømrer, El, Ventilation, Teknisk isolering Føringsveje Fremgår af tegningsmaterialet Overdragelse Under CTS arbejdet som er bygherreleverance leveres motorventiler for 1 stk radiatorblandeshunt og 1 stk. ventilationsvarmeflade til VVS entreprenøren som monterer på vandsiden Desuden monteres dykrør til CTS følere I alt 4 stk.

16 3. Generelle specifikationer Side : 15/ Kontrol Generelt Kvalitetssikrings kontrol udføres som anvist i udbudskontrolplanen Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Fælleshus De 7 boligblokke

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/41 Indhold 4. Bygningsdelsbeskrivelser A. Gulvafløb og afløbsrender B. Sanitetsudstyr C. Afløbsrør i tilgængelighedsboliger D. Vandstik, fælleshuset E. Målerarrangement, brugsvand i fælleshuset F. Forbrugsmålere, tilgængelighedsboliger G. Brugsvandsrør H. Tapsteder, brugsvand I. Målerarrangement, FJV fælleshus J. Pumpeanlæg K. Varmerør L. Blandeanlæg M. Radiatorer N. Varmeventilatorer. O. Gulvvarmeshunt, rumregulering og fordelerrør P. Varmevekslerunit Q. Nedtagning og genopsætning af eksisterende radiatorer foran vinduespartier som skal udskiftes

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/41 A Gulvafløb og afløbsrender Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: A. Gulvafløb og afløbsrender 4.2 Omfang 1 stk. industriafløbsrende i hver tilgængeligheds bolig, 16 stk. i alt. 1 stk. afløbsrende i badekabine i fælleshus Følgende leveres og monteres under andet arbejde Gulvafløb 150 x 150 mm i gulve mod terræn leveres og monteres under kloakarbejdet. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Råbetongulv eller beton etagedæk Efterfølgende bygningsdele/arbejder Fliser på gulv og væg 4.7 Projektering Afløbsrender i tilgængelighedsboliger: Afløbsrenden i badeværelser i tilgængelighedsboliger skal special produceres Efter mål, i tilbudsfasen efter målsætning på arkitekttegningen, og inden produktion efter verificerede mål taget på stedet. Afløbsrendens rist skal aftales med arkitekt inden udførelsen Afløbsrende i omklædningsrum i fælleshusets serviceafdeling Afløbsrenden i omklædningsrum skal udføres som en standard rende. 4.9 Materialer og produkter Afløbsrender i tilgængelighedsboliger: Afløbsrenden i badeværelser i tilgængelighedsboliger skal special produceres så den passer i fuld rumbredde, og til en ristebredde på 147 mm. Renden skal opbygges i rustfrit AISI 316 stål, med smøremembran mod gulv, og lodret opkant imod bagvæg og siddevægge, ligeledes for smøremembran. Afløbsrenden skal være med Ø 75 mm lodret centreret udløb til underliggende etagen, hvor der placeres Ø 75 mm P-vandlås over nedhængt loft. Afløbsrendens bund skal udføres med fald imod afløbet i midten.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/41 A Gulvafløb og afløbsrender Afløbsrendens højde skal afpasses med højden på pudslagets højde hvor afløbsrenden skal indbygges i gulvet. Afløbsrendens rist skal aftales med arkitekt inden udførelsen. Afløbsrende i omklædningsrum i fælleshusets serviceafdeling Afløbsrenden i omklædningsrum skal udføres som en standard rende. Renden skal opbygges i rustfrit AISI 316 stål, med smøremembran mod gulv, og lodret opkant imod bagvæg og siddevægge, ligeledes for smøremembran. Afløbsrenden skal være med Ø 50 mm lodret centreret udløb for tilslutning til kloak fodbøjning i terræn, incl. overgangsstykke til Ø 110 mm rør. Afløbsrendens bund skal udføres med fald imod afløbet. Der skal leveres og monteres indsatsvandlås passende til afløbsrenden. Afløbsrendens højde skal afpasses med højden på pudslagets højde hvor afløbsrenden skal indbygges i gulvet. Afløbsrendens rist skal aftales med arkitekt inden udførelsen. Gulvafløb 150 x 150 mm i gulve mod terræn. Leveres og monteres under Kloakarbejdet

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/41 B Sanitetsudstyr Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: B. Sanitetsudstyr 4.2 Omfang Håndvaske i nye tilgængelighedsboliger og i fællelshus Toiletter i nye tilgængelighedsboliger og i fælleshus Køkkenvaske Vandlås fra køkkenvask afløbsrør fra håndvaske i Toiletpapirholder, boliger Toiletpapirholder, fælleshus Hospitalskroge Indbygningsvandlås til håndvask i badeværelse i tilgængelighedsboliger Indbygnings vandlås til vaskemaskineafløb i badeværelser i tilgængelighedsboliger. 4.3 Lokalisering Fælleshus samt køkkener og badeværelser i tilgængelighedsboliger. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.9 Materialer og produkter Toiletter: Gulvmonteret toilet til skruemontering med lukket S-lås. Udetoilet og handicaptoilet i fælleshus skal være høj model. Alle øvrige toiletter i fælleshus og tilgængelighedsboliger skal være i normal højde. Toiletter skal være med heldækkende porcelænscisternekappe Plastcisterne, og hygiejnisk doseringsløsning i skylleknappen Materiale: Porcelæn med rengøringsvenlig glasur som standard. Farve i hvid og med forcromet skylleknap To-skyls med h.h.v 2 og 4 liter Høje toiletter skal være forberedt med hul i skål til montering af armstøtter. Håndvask i fælleshusets handicaptoilet og udetoilet: Specialhåndvask til bevægelseshæmmede, med hanehul og uden overløb. Buet forkant med fordybninger til støtte for arme og hænder. Lavt vaskebassin med ekstra bredde så der ved behov er plads til kørestol og personens ben under vasken. Leveres komplet med bundventil med rist og specielle stationære bæringer. Alle øvrige håndvaske:

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/41 B Sanitetsudstyr Type: Rektangulær håndvask med let afrundet hanehul og overløb i midten. God fralægningsplads og vaskebasin med buet bagkant. Materiale: Porcelæn med rengøringsvenlig glasur som standard. Størrelse: 500 x 360 mm Farve: Hvid Montering: Væg bolte c/c mm Køkkenvaske: Vask med universalkant til nedfældning. Udvendige mål: 595 x 510 mm Mål på kummen: 520 x 380 x 180 mm Afløbshul Ø 97 mm Materiale: EN , AISI 304, SS Materialetykkelse: 0,9 mm Leveres med manuel basket strainer. Vasken skal være med integreret hul for montage af blandingsbatteri i bagplade. Armstøtter i fælleshusets handicaptoilet og udetoilet. Type: Armstøtter fremstillet af aluminium med plasthåndtag. Komplet med toiletpapirholder samt monteringsbeslag til toiletsæde Armstøtterne monteres på høje toiletter i handicaptoilet og udetoilet i fælleshuset, som er forberedt med hul i skål til montering af armstøtter Armstøtter skal være CE mærket ifølge EN Toiletsæde til høje toiletter: Hvid Institutionsmodel, med drejebuffer, medlåg og incl. institutionsbeskag. Toiletsæde til øvrige toiletter. I hvid gennemfarvet hærdeplast, med beslag i rustfrit stål, med soft close sæde skal formmæssigt passe til toiletskål. Vandlås fra køkkenvaske: som VVS nr Indbygningsvandlåse til håndvaske i tilgængelighedsboliger: som VVS nr Indbygningsvandlåse til vaskemaskiner/kondenstørretumblere i tilgængelighedsboliger, som VVS nr Toiletpapirholdere: som Cool Line, 1 stk. pr nyt toilet Hospitalskroge: VVS nr , 2 stk. pr ny bruserinstallation, 3 stk. pr. ny håndvaskinstallation og 2 stk. pr ny køkkeninstallation.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/41 C Afløbsrør i tilgængelighedsboliger Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: C. Afløbsrør i tilgængelighedsboliger 4.2 Omfang Alle faldstamme installationer i tilgængelighedsboliger og underliggende kælder. Boring af alle huller i vægge og etagedæk, excl. Udsparringer i installationsskakte. Følgende leveres og monteres under andet arbejde Under betonarbejdet udføres udsparing i de nyudstøbte etagedæk i installationsskakte i badeværelser, samt efterfølgende tilstøbning, når alle installationer er afsluttet 4.3 Lokalisering Faldstammer i tilgængelighedsboliger 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Der skal koordineres med Beton,Murer, Tømrer og Ventilation 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Sokkel til køkkenskabe Efterfølgende bygningsdele/arbejder Køkkenskabe Nedhængte lofter i badeværelser 4.9 Materialer og produkter Alle afløbsrør og fittinge skal udføres i muffeløse støbejernsrør. Rør og faconstykkerm.v. skal overholde krav i DS/EN 877 Rør og faconstykker skal være indvendig korrosionsbeskyttede og primet udvendig Rørene skal samles medi AISI 316 rustfrit stålkoblinger, og med EPDM muffer Rørsystemet skal kunne samles med rørsystemer i andre materialer Udførelse Faldstammer skal fastholdes med bæringer til væg, gulv og loft.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/41 D Vandstik, fælleshuset Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: D. Vandstik, fælleshuset 4.2 Omfang Etablering af nyt vandstik til fælleshuset Indskæring på eksisterende vandledning iflg. tegninger 4.3 Lokalisering I terræn 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Der skal koordineres med Jord entreprenøren om gravearbejde, trace. m.v. Der skal koordineres med Betonentreprenøren op indføringsrør 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Gravearbejder for vandledning i jord Efterfølgende bygningsdele/arbejder Tilfyldning og reetablering efter endt rørarbejde 4.9 Materialer og produkter Nyt vandstik i PEM rør, TN 10 og Fittings i messing Indføringsrør i PVC med integreret kobling ved indføring

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/41 E Målerarrangement i fælleshus Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: E. Målerarrangement, brugsvand i fælleshus 4.2 Omfang Montage af ny vandmåler i depotrum 14 i Fælleshus 4.3 Lokalisering Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Vandmåler leveres af SK-vand, og monteres under VVS arbejdet 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Afhente vandmåler hos vandforsyningen

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/41 F Fordelingsmålere i tilgængelighedslejligheder Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: F Fordelingsmålere i tilgængelighedslejligheder 4.2 Omfang Montering af målere for varmt og koldt vand I alt 16 stk. koldtvandsmålere og 16 stk. varmtvandsmålere Følgende leveres og monteres under andet arbejde Fordelingsvandmålere leveres af bygherren. 4.3 Lokalisering I installationsskakte i badeværelser i tilgængelighedsboliger. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Placering af installationer i område bag inspektionslem skal koordineres. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Installationsskakt og Inspektionslem i skaktvæg

26 Slagelse Boligselskab Byggesag Entreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse vvs Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/41 G Brugsvandsrør Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: G. Brugsvandsrør 4.2 Omfang Nyinstallation af brugsvands rørinstallation i nye tilgængelighedsboliger Omlægning/ nyinstallation af rør i kælder under de nye tilg. Boliger. Nyinstallation i fælleshuset 4.3 Lokalisering Følgende leveres og monteres under andet arbejde Teknisk isolering 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Teknisk isolering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder I Tilgængelighedsboliger: Opbygning af installationsskakt, gulvpudslag og fliser. Teknisk isolering, Tilpudsning af udsparinger, vægfliser Montage af køkkenskabe I Fælleshuset: Gulvpudslag og fliser. Teknisk isolering, tilpudsning af udsparinger, vægfliser 4.9 Materialer og produkter Alle koblingsledninger udføres i Ø 15 mm PEX rør i rør Alle brugsvandsrør og tilhørende fittings skal udføres i AISI 326 rustfrie stålrør 4.10 Udførelse På grund af lav højde på pudslag i tilgængelighedsboligers badeværelser, skal PEX rør i rør som fremføres på etagedæk fastgøres til gulv pr. 0,5 meter. Bemærk, at PEX rør som skal krydse afløbsrende i tilgængeligheds boligernes badeværelser, skal krydse under afløbsrenden i udsparing i gulv. Ved sammenkobling imellem eks. galvaniserede stålrør og nye rustfrie stålrør i kælder under tilgængelighedsboligerne, skal sammenkobling udføres i.h.t Byg ERFA blade m.v. for at minimere korrosion.

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/41 H Tapsteder, brugsvand Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: H. Tapsteder, brugsvand 4.2 Omfang Alle blandingsbatterier til håndvaske og køkkenvaske i fælleshus samt tilgængelighedsboliger. Alle bruser termostatventiler i fælleshus samt tilgængelighedsboliger. 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.9 Materialer og produkter Blandingsbatterier til køkkener og håndvaske: Batterihus i messing, forkromet overflade, kartouche med keramiske pakninger, Perlatorer på både køkken og håndvask batteri Vandspare og skoldningsfunktion. Trykgruppe 150 Kpa. Et grebs batterier med mulighed for senere eftermontering af rehab greb. Bruserblandingsbatteri: Batterihus i messing, forckomet overflade, kartouche med keramiske pakninger Vandspare og skoldningsfunktion. Trykgruppe 150 Kpa Termostatfunktion, med kontraventil indbygget Der skal være mulighed for senere at kunne eftermontere rehagreb. Batteriet leveres incl mm forkromet bruserslange samt håndbruser med afkalkefunktion, glidestang og holder. Foran toiletter og alle køkkenbatterier og håndvaskbatterier skal monteres reparationsventiler Foran køkken batteri skal der på koldtvandstilgangen monteres reparationsventil med udtag til opvaskemaskine. Vaskemaskineudtag skal være med DN 20 gevind, og med indbygget kontraventil.

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/41 I Målerarrangement, fjernvarme, fælleshus. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: I. Målerarrangement, fjernvarme, fælleshus. 4.2 Omfang Ny fjernvarme afregningsmåler i målerskab i fælleshus Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Energimåler leveres af SK-varme og indbygges under VVS arbejdet incl. følere. 4.3 Lokalisering Energimåleren monteres ved fjernvarmeindføringen ved nordindgang til fællesområdet. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.9 Materialer og produkter Målerstørrelse fastsættes af varmeforsyningen Udførelse Målerindbygning i henhold til SK varmes anvisninger.

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/41 J Pumpeanlæg. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: J. Pumpeanlæg. 4.2 Omfang 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.9 Materialer og produkter Alle pumper skal opfylde følgende krav: ECM motor med permanentmagnet motor Integreret pumpestyring for automatisk styring af differenstryk ved at ydelsen tilpasses aktuelt varmebehov. Keramiske radiallejer og aksialleje af kulstof. Rustfrit stål spirralrrør, lejeplade og rotorkappe. En-faset. Medie: vand, massefylde 1000kg/m3 Væsketemperatur 2-95 grader C. Pumper for blandeshunt til radiatoranlæg og for varmeflade i ventilationsanlæg V1 skal leveres med CTS modul for start/stop og alarm Udførelse Der skal monteres reparationsventiler foran alle pumper.

30 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 29/41 K Varmerør Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: K. Varmerør 4.2 Omfang Nye varmerør til radiatorkredse i tilgængelighedsboliger og fælleshus. Nye varmehovedledninger i tilgængelighedsboliger og underliggende kælder, samt i fælleshus. 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: Efterfølgende bygningsdele/arbejder Trægulve. Pudslag i vådrum 4.9 Materialer og produkter Varmerør til radiatorer udføres i ALU-PEX rør Alle øvrige varmerør udføres i forzinkede press-rør og tilsvarende presfittings Udførelse Dimensioner fremgår af tegnigerne.

31 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 30/41 L Blandeanlæg Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: L. Blandeanlæg 4.2 Omfang Der etableres følgende blandeanlæg: Blandeanlæg til radiatoranlæg i fælleshus Blandeanlæg til gulvvarmekredse i fælleshus Blandeanlæg til ventilationsvarmeflade på anlæg V Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.7 Projektering Alle shunte skal opbygges efter princippet Drossel/blandeshunt. Afspæringsventiler i messing Strengreguleringsventiler i messing, og med låsbar forindstilling og afspæring. Kontraventil i messing Dykrør i messing eller rustfrit stål. Pumper er beskrevet i særskilt bygningsdelsbeskrivelse Termometre skal være skivetermometre i god kvalitet. Minimum Ø 80 mm 4.10 Udførelse Shuntene opbygges med reguleringsventil, strengreguleringsventil 1 stk. dykrørsamt 2 stk. afspærringsventiler på primærsiden. Sekundærsiden opbygges med cirkulationspumpe, strengreguleringsventil, 2 stk. dykrør, samt 2 stk. afspærringsventiler. I shultledningen montere en kontraventil. Der skal monteres termometre på både primær og sekundærside, 4 stk. i alt.

32 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 31/41 M Radiatorer Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: M. Radiatorer bips B2.410, Basisbeskrivelse - VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet omfatter leverance og montage af: Radiatorer inkl. ventiler og termostater. Tilslutning til varmesystem. 4.3 Lokalisering Arbejdet omfatter: nye radiatorer i de nye tilgængelighedsboliger. Nye radiatorer ved de nye franske altaner Nye radiatorer og lavkonvektorer i fælleshus. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Der skal foretages koordinering med følgende arbejder: VVS, Varmesystem Skeletkonstruktioner Maling Gulve 4.6 Tilstødende bygningsdele Radiatorer monteres på vægge og gulve. Der skal udføres tilslutninger til forudgående bygningsdele: Varmesystem Malerbehandling, indervægge Gulve Bygningsdelene kan forventes overtaget med tolerancer som beskrevet under punktet "Mål og tolerancer" i den enkelte bygningsdelsbeskrivelse. 4.7 Projektering Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren. Komplet radiatorliste med specifikation af alle radiatorer, længde, højde, type, ydelse m.v. For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, Dimensionerings tabeller mv. Alt projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. Entreprenøren skal påregne deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. 4.8 Undersøgelser

33 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 32/41 M Radiatorer Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet Tilstødende bygningsdele er udført og har færdige overflader. Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen. 4.9 Materiale og produkter Radiator type 1: Type: Vægmonteret 2PK panelradiator i stål med profilerede paneler. Form: 2 rektangulære, lodret profilerede paneler med afrundede profilkanter og 2 konvektorer. Dimensioner: Fremgår af radiatorlister.. Overflade: Pulverlakeret hvid, RAL 9010, glans 50% - DIN 55900, EN 442 Materiale: Paneler: 1,25 mm stålplader Konvektorer: 0,5 mm stålplader EN 10051, EN 10130, DIN 2395 Anboringer:, størrelse 1/2", i.h.t. radiatorliste. Driftstryk: 10 bar EN 442 Ydelse: fremgår af radiatorlister Bæringer: Faste click bæringer i galvaniseret stål Afstand til væg 40 mm. Radiatorer skal være med kompakt paneler på top og sider Radiator type 2: Type: Lavkonvektor i stål med plane paneler til montering på gulv. Form: rektangulære, plane paneler med afrundede profilkanter og enkelte vandrette profiler samt 2 konvektorer. Dimensioner: Fremgår af radiatorlister Panelafstand 84 mm. Overflade: Pulverlakeret hvid, RAL 9010, glans 50% - DIN 55900, EN 442 Materiale: Paneler: Udført i profilrør 70 x 11 x 2 mm. DS/EN Konvektorer: 0,5 mm stålplader EN 10051, EN 10130, DIN 2395 Anboringer: I henhold til radiatorlister og plantegninger Driftstryk: 10 bar EN 442 Ydelse: I henhold til radiatorlister Ben: Justerbare konsolben i 2 mm firkantrør på 3 mm stålfodplade. Højde mm., leveres inklusiv rosette til gulv. Overflade og farve som radiator. Radiatorer skal være med kompakt paneler på top og sider Anboringer og termostatventil: Radiatorer foran Franske altaner leveres med 4 stk, DN 15 standardanboringer A_B_C_D. og med løs termostatventil med forindstilling. Øvrige radiatorer leveres med integreret ventil med forindstilling, og med anboringer for sløjfning af varme frem og retur imellem radiatorer/konvektorer, placeret i hver sin ende af radiatoren. Termostat: Type: Manuelt betjent termostat følerelement Ø Ø50 mm med snap kobling.

34 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 33/41 M Radiatorer Farve:Som radiator Udførelse Radiatorer placeres på væg/gulv udført under andet arbejde, og tilsluttes varmesystemet. Vægmonterede radiatorer placeres med ca. 150 mm fra overkant gulv til underkant radiator; jævnfør tegningsmaterialet. Alle tilslutninger sker jævnfør leverandørens vejledninger. Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. leverandøranvisninger. Ben for lavkonvektorer i fælleshus skal monteres på råbetongulv, så radiatorer og rør kan monteres inden udstøbning af pudslag Prøver Der leveres en prøve på følgende materialer: Der skal opføres en prøveopsætning på minimum ét produkt af hver type. Prøveopsætningen skal indeholde eksempler på aktuelle afslutninger. Prøverne der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri skal godkendes af byggeledelsen, inden arbejdet påbegyndes. Efter godkendelse kan prøverne indgå i det endelige byggeri Kontrol Entreprenøren skal løbende udføre og dokumentere følgende kontroller af bygningsdelen: Trykprøvning for fjernvarme Når bygningsdelen er færdiggjort skal den gennemgås af byggeledelsen, før arbejdet kan betegnes som afsluttet. Entreprenøren skal påregne deltagelse i 2 gennemgangsmøder Drifts- og vedligeholdsdokumentation Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed: Reparations- og vedligeholdelsesvejledning Datablade for alle anvendte materialer Garantibevis Oversigt over forventet levetid for bygningen

35 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 34/41 N varmeventilator. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: N. varmeventilator. 4.2 Omfang Varmeventilator for grundopvarmning af værksted/garage i fælleshus bygningen. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.7 Projektering Varmeventilatoren skal udlægges for 9 kw 4.9 Materialer og produkter Varmeventilatoren skal udlægges for fjernvarmedrift med temperaturforhold 70/40 grader C Og 15 grader c. rumtemperatur. Opfylder krav til drift i uopvarmet,lavt korrosivt miljø i henhold til følgende normer. DS/EN ISO Korrosionskategori: C3 Ventilator/motor: Pladeskovle af aluminium eller stål. Varmeflade: Kobberrør med aluminiumslameller Udførelse Varmeventilatoren placeres på vær ved loft i værkstedet, som vist på tegn.

36 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 35/41 O Gulvvarmeshunt rumregulering, fordelerrør og gulvvarmeslanger. O. Gulvvarmeshunt rumregulering, fordelerrør og gulvvarmeslanger. 4.2 Omfang Gulvvarme i dele af fælleshuset, jf. tegningerne. 4.3 Lokalisering Fælleshuset 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Udlægning af gulvslanger kal koordineres med VVS rør i gulv. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Gulvisolering Efterfølgende bygningsdele/arbejder Udstøbning af betonpudslag. 4.7 Projektering Fastlæggelse af længder på gulvvarmeslanger, og efterfølgende beregning af forindstillinger m.v. 4.9 Materialer og produkter Trådløs gulvvarme, med reguleringscentral, actuatorer, fordelerrør og rumtermostater. Rumtermostater i gulvvarmeforsynede vådrum skal være med infrarød regulering efter overfladetemperatue på gulvoverflade. Alle rumtermostater skal være med mulighed for natsænkning. Gulvvarmeslanger skal være med iltspærre. Og i dimension Ø 20 mm. Gulvvarmesystemet skal være en systemløsning med alle komponenter i samme fabreikat Udførelse Ifølge tegninger.

37 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 36/41 P Varmevekslerunit. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: P. Varmevekslerunit. 4.2 Omfang Varmevekslerunit med dobbelt veksler for h.h.v. varme og brugsvand. 4.3 Lokalisering Teknikrum i fælleshus. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Med El, Ventilation og Teknisk isolering. 4.7 Projektering Der skal udleveres teknisk dokumentation for dimensionering og driftsdata for den tilbudte varmevekslerunit.l 4.9 Materialer og produkter Kobberloddet varmeveksler i rustfrit AISI 316 stål Regulering af varmeveksler for opvarmning med termisk reguleringsventil. Brugsvandsveksleren skal reguleres via en brugsvandsregulator som skal regulere afhængigt at tappemængden og varmtvandstemperaturen. Tomgangsfunktionen skal være indbygget i brugsvandsregulatoren, så indregulering af tomgangsfulktionen ikke påkræves. Den samlede unit skal være med alle nødvendige afspæringsventiler, termometre, målerpasstykke og følerlommer, differenstrykregulstor, varmecirkulationspumpe, snavssamler, aftap og påfyldningsventilsikkerhedsventil og trykekspansionsbeholder. Unitten skal være fuldisoleret. Veksleruniten skal udlægges for følgende specifikation: Brugsvandsveksleren: FJV frem 60 grader C, Brugsvand 10/45 grader C. Effekt ca. 33 kw. Og FJV retur ca. 20 grader C Varmeveksleren: Primær siden 70/35 og sekundærsiden 65/30 grader C, vekslerydelsen 24 kw.

38 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 37/41 Q nedtagning og genopsætning af eksisterende radiatorer foran vinduespartier som skal udskiftes udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Q. nedtagning og genopsætning af eksisterende radiatorer. 4.2 Omfang I forbindelse med udskiftningen af vinduespartier på altansiden af blok 1 til 7, skal der under VVS arbejdet medregnes følgende ydelser i tilbudslisten. Blok 1. Blok 2. Blok 3. Blok 4 Blok 5 Blok 6 Blok 7 4. stk. vinduesparti type IA1 1 stk. radiator, ned og op 4. stk. vinduesparti type IA2 1 stk. radiator, ned og op 16. stk. vinduesparti type IA4 2 stk. radiator, ned og op 4. stk. vinduesparti type IA1 1 stk. radiator, ned og op 4. stk. vinduesparti type IA2 1 stk. radiator, ned og op 16. stk. vinduesparti type IA4 2 stk. radiator, ned og op 8. stk. vinduesparti type IA1 1 stk. radiator, ned og op 8. stk. vinduesparti type IA2 1 stk. radiator, ned og op 8. stk. vinduesparti type IA4 2 stk. radiator, ned og op 8. stk. vinduesparti type IA1 1 stk. radiator, ned og op 8. stk. vinduesparti type IA2 1 stk. radiator, ned og op 8. stk. vinduesparti type IA3 2 stk. radiator, ned og op 4. stk. vinduesparti type IA1 1 stk. radiator, ned og op 8. stk. vinduesparti type IA2 1 stk. radiator, ned og op 12. stk. vinduesparti type IA4 2 stk. radiator, ned og op 4. stk. vinduesparti type IA1 1 stk. radiator, ned og op 4. stk. vinduesparti type IA2 1 stk. radiator, ned og op 8. stk. vinduesparti type IA4 2 stk. radiator, ned og op 16. stk. vinduesparti type IA4 2 stk. radiator, ned og op 4.3 Lokalisering Blok 1 til Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Nedrivning, tømrer og el.

39 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 38/41 Q nedtagning og genopsætning af eksisterende radiatorer foran vinduespartier som skal udskiftes 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Udskiftning af vinduespartier Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.9 Materialer og produkter Materiale til afpropning af nedtagne radiatorer, og radiatorstik 4.10 Udførelse Eksisterende radiatorer som angivet herover, skal løbende nedtages for udskiftning af eksisterende vinduespartier, og efterfølgende genopsættes med samme placering på nyt vinduesparti. Alle ydelser vedrørende nødvendig aftapning af de respektive varmeinstallationer og efterfølgende påfyldning, udluftning og idriftsætning skal være indregnet i tilbuddet. Til brug for midlertidig opbevaring af de løbende nedtagne radiatorer, skal der under VVS entreprisen leveres 8 stk radiatorstativer med vandtæt bundkar Stativerne skal bruges til at stille de nedtagne radiatorer i, i den periode de er nedtaget, så disse sikkert kan blive stående i lejligheden hvor de er nedtaget, og dette uden risiko for at de nedtagne radiatorer sviner gulve/gulv tæpper D&V-dokumentation 4.16 Planlægning

40 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

41 Bilag 1 Udbudskontrolplan Paradigme for udbudskontrolplan for vvs Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Projektdokumenter B Kontrol af dokumentation 100% Afslutning for projektering Beregninger er kontrolleret og fremsendt til byggeledelsen 2 Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol 5.1 Svejsecertifikater ARB Visuel kontrol 100% Før opstart ARB Rørmontering inkl. afstande, niveau mv. ARB Visuel kontrol og kontrolmåling 100% Løbende ARB Bæringer herunder fællesbæringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Ekspansion ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Rørgennemføringer og bøsninger ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Rørsvejsninger ARB Kontrol af dokumentation 100% Løbende ARB Tæthed og tryk ARB Kontrolmåling 100% Før indregulering ARB Gennemskylning og udluftning ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Indregulering ARB Kontrol af dokumentation 100% Efter indregulering ARB Støjniveau ARB Kontrolmåling 10% af alle rum Efter indregulering ARB Klargøring ARB Visuel kontrol 100 % Før sammenbygning ARB

42 Bilag 1 Udbudskontrolplan 6 Slutkontrol 6.1 Funktionsafprøvning B2.400, B2.400, B2.400, Før aflevering Overensstemmelse med projektmateriale 6.2

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.18 VVS-installationer 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING ENTREPRISE 6.1 VVS ARBEJDSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING ENTREPRISE 6.1 VVS ARBEJDSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING ENTREPRISE 6.1 VVS ARBEJDSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING ENTREPRISE 6.1 VVS ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh.

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter bygningskonstruktører energirådgivere Arbejdsbeskrivelse Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. på A/B Hannover Hannovergade

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste.

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. SIDE 19.1 19 R 19.1 GENERELT 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. 19.1.2 Bygningsoplysninger VVS-arbejder udføres i ny skole bygning beliggende vedsiden af eksisterende skolebygning

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING

Læs mere

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR Randers Inventarudbud 18. april 2010 Bygherre: Regionshospitalet Randers og Grenå Regionmidtjylland Udført af: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads 16 8100 Århus C 2.0 omfang

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk (Udkast pr. 23. maj 2013 ) Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 BRUGEREN...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere