METALTAGE. Selv om vi i Danmark ikke har nogen produktion af metal, har dette materiale gennem århundreder været anvendt til tagdækning på bygninger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METALTAGE. Selv om vi i Danmark ikke har nogen produktion af metal, har dette materiale gennem århundreder været anvendt til tagdækning på bygninger."

Transkript

1 METALTAGE Selv om vi i Danmark ikke har nogen produktion af metal, har dette materiale gennem århundreder været anvendt til tagdækning på bygninger. I forbindelse med det omfattende stenkirkebyggeri i 1100-tallet benyttedes bly som tagdækning. Blyet blev smeltet og støbt til plader på stedet, hvorefter det blev lagt op på taget og samlet. Rent faktisk ligger en stor del af det år gamle bly stadig på vore kirketage, idet man ved hver omtækning smeltede de gamle plader, tilsatte lidt nyt bly og støbte nye plader. På almindelige bygninger er det sjældent at finde blytage, men i form af inddækninger ved skorstene, kviste og lignende har materialet stor udbredelse. I 1700-årene har man sommetider anvendt malet eller fortinnet jernplade eller kobber som dækning af den øvre, lave del af mansardtage (knækket tagform). Indtil forrige århundrede var det dog fortrinsvis det finere byggeri, kirker, slotte og herregårde, der havde metaltage. Her blev materialet - ud over den egentlige tagdækning - anvendt til spir, tårne og lignende. I 1860 erne vinder metaldækning indpas i boligbyggeriet, idet de meget lave og ikke-synlige flader øverst på de såkaldte københavnertage normalt blev dækket med zink, der udkonkurrerede jernblik. Derudover var historicismens udbredte facadepynt, bl.a. tårne og spir, karnapper og kviste, samt naturligvis tagrender og nedløbsrør, udført i zink eller kobberplade. På lette bygninger som f.eks. lagerhaller, halvtage og perronhaller brugte man i sidste del af det 19. og I flere århundreder var zink- og især kobbertage for dyr en mundfuld for andre end kirken, kongen og storkøbmænd. Først i midten af 1800-tallet, hvor man kunne valse pladerne ud med maskinkraft, bredte metaltagene sig til almindelige bygninger. begyndelsen af det 20. århundrede bølgeformede jernplader, som med stor sandsynlighed blev importeret fra England. På udhuse har jernplader (pandeplader) i mange tilfælde erstattet de brandfarlige stråtage. I moderne tid er aluminiumsplader blevet meget anvendt på haller og på industri- og landbrugsbygninger. Tradition Det er blikkenslagerfaget, der arbejder med kobber og zinktage og de materialer og teknikker, der hører hertil. Først og fremmest samler man metalpladerne, der leveres i baner af en vis bredde, ved at false, dvs. folde, bøje og bukke dem ind i hinanden. Rene og plane flader er lige ud ad landevejen, ligeledes almindelige inddækninger af paptage, skifertage og tegltage; men så kommer der skotrender, grater, rundinger og kanter, hvor pladerne skal skæres til, foldes, udfoldes og falses i et stort og meget kompliceret puslespil. Med kobber- og zinkplade kan blikkenslageren også bygge tagrender og nedløbsrør, på særlige steder med dekorative elementer som svanehalse og drueknæ m.v. Og oppe i den virkeligt specialiserede ende af faget kan man banke og udpunsle tredimensionelle dekorationer til facaden, rosetter, slyngede bånd, små figurer m.v. i den bløde kobberplade, ved at varme denne op, enten gennem de hurtige hammerslag man påfører denne eller ved at varme på anden vis. Da kobberet bliver skørt af gentagne slag og bøjninger, skal den med mellemrum udglødes med varme, hvorefter metallet er klart til at blive bearbejdet igen. 1

2 Nedbrydning Metaller, der anvendes til tagdækning, tæres alle under påvirkning af klimaet. Groft sagt nedbrydes ædlere metaller langsommere end de uædle metaller.af de materialer, der almindeligvis anvendes til tagdækning, er bly det ædleste. Derefter kommer kobber, jern og zink. De ædlere metaller angriber de mindre ædle, bortset fra bly, der i denne sammenhæng er inaktivt på grund af sit beskyttende lag af blyacetat. Via vand og fugt opstår der en galvanisk strøm, hvor det metal, der ligger under et andet i spændingsrækken, tæres eller opløses før det højere liggende. Fra oven hedder spændings rækken: Kobber-bly-tinjern-zink-aluminium. Et tag af kobber må f.eks. ikke afvandes til en zinktagrende, og kobbernedløbsrør skal, hvis de fastholdes af hængselstifter af jern, isoleres herfra med en blyforing. Ved sømning af zinkplader skal sømmene være galvaniserede (forzinkede). Jernsøm vil sammen med zink og luftens fugtighed fremme korrosion. Ved galvanisering opstår der ikke fugt mellem de to metaller, og zinklaget virker derfor beskyttende. Risikoen for korrosionsskader bliver større, hvis der kan stå vand på overfladen, f.eks. på flade tage eller ved false, buler og bag tagvinduer. Kondensvand på tagets underside kan løbe ind i falsene og forårsage tæring, hvorfor det er vigtigt at tætne falsene og sørge for god udluftning af undersiden samt ved isolering at mindske risikoen for kondens. Mekaniske skader Foruden korrosionsskader er metaltagene udsat for kulde- og varmepåvirkninger, der kan give metaltræthed og efterfølgende brud. Om vinteren kan Løvenborg-bygningen på Vesterbrogade i København er opført i 1909 og har en af de mest dekorerede Art Nouveau facader i landet, fyldt med udbankede og udpunslede kobberarbejder, der både står i kobberets irgrønne farve og er forgyldt med bladguld. Forhåbentlig løber regnvandet fra dette kobberspir, kobberkviste og kobbergrater ikke ned gennem tagrender og nedløb af zink. Da kobber ligger over zink i den elektrokemiske spændingsrække, vil kobberionerne i nedløbsvandet angribe zinken og tære denne op på kort tid. Det omvendte kan sagtens lade sig gøre. de mange skift i vejrliget mellem frost og tø ødelægge samlingerne i taget. Fjernelse af is og sne skal ske med forsigtighed for ikke at skade taget. Materialer Bly Bly er det blødeste af de almindelige metaller. Det er let at bearbejde og kendetegnet ved, at det ikke hærder nævneværdigt ved bearbejdningen. Det kan skæres med kniv og bankes helt tæt omkring ujævne underlag. Bly benyttes f.eks. til inddækninger ved tagsten. Blyet udvider sig ved opvarmning ved en temperatursvingning på f.eks. 40 grader C vil en 2 m lang blyplade udvide sig ca. 2,3 mm. Derfor vil pladen med tiden revne, hvis den ikke har tilstrækkelig bevægelsesmulighed. Bly er modstandsdygtigt overfor korrosion. Med tiden udvikles der på overfladen en sølvgrå patina (blyilte) med stor vedhæftning. 2

3 Erfaringen har vist, at bly kan benyttes sammen med de fleste andre metaller uden der opstår tæring. Kondensering på undersiden kan dog give korrosion. Blytage kan normalt holde op til 100 år, enkelte endda op til ca. 200 år. Til tagdækning benyttes traditionelt støbte blyplader. Pladerne støbes af de gamle blyplader, som smeltes og udstøbes i en rektangulær træform med et lag sand i bunden. Sandets overflade glittes med et varmt jern smurt med stearin, hvorefter det flydende bly hældes ud i formen. De støbte blyplader har et format på ca. 50x150 cm og en tykkelse på 2,5-3 mm. Rutinerede blystøbere kan opnå en præcision, så pladetykkelsen ikke varierer mere end 0,2 mm. Valset bly, som anvendes til inddækninger, kan også bruges til tagdækning. Pladerne, der leveres i ruller, forhandles i størrelser på 1,25x4 m i forskellige tykkelser, hvoraf den almindeligste til bygningsarbejder er 1,25 mm. Ved blytækning bruges hafter klippet af blyplader. Hafterne, der er vinkelbukkede, fastgøres i tagbrædderne med galvaniserede søm med store hoveder. Den opretstående del af haften fastholder blypladerne, der skal falses sammen. Bly bør ikke anvendes på lodrette eller meget stejle flader, da dets store vægt bevirker, at det synker. Kobber Kobber er et af de mest holdbare og kostbare materialer, der anvendes til tagdækning. Kobberet er smidigt og tåler bedre end zink, at falsene åbnes og lukkes flere gange. Ved gentagen bearbejdning bliver kobber hårdt, men Man regner med en levetid for kobbertage på ca. 100 år, men individuelle forhold kan enten forkorte eller forlænge levetiden. Af disse to samtidigt opførte historicistiske hjørnespir, har det ene måttet skiftes ud efter de påregnede 100 år, mens det andet åbenbart kan holde lidt endnu. Kobberets iltlag, den grønne ir, der dannes efter en årrække, beskytter kobberets overflade mod tæring, bl.a. fordi irren ligger under kobber i spændingsrækken. ved opvarmning til ca. 300 grader C bliver det blødt igen. Selv om kobber udvider sig mindre end zink ved opvarmning, skal der tages hensyn til pladens bevægelser ved dækningen. Kobbertage har stor holdbarhed, og med tiden overtrækkes det med ir, som beskytter metallet. Kobbertage har kunnet holde i langt over 100 år. I større byer kan den sure nedbør dog føre irren bort, og man kan derfor forvente en kortere holdbarhed. Andre metaller skal isoleres fra kobber for at modvirke korrosion, og det må aldrig komme i forbindelse med egetræ, idet træets garvesyre ødelægger kobberet. Kobberet leveres i plader på 1x2 m eller eventuelt længere. Til tagdækning skæres pladen i tre dele à 66,5x100 cm (reder). Til tagdækning benyttes i reglen 0,75 mm blød kobberplade. Hafter og klammer, der fastholder pladerne til underlaget, klippes af samme materiale. Til fodblik og afslutningskanter, der ikke skal falses, benyttes samme tykkelse, men halvhård plade. Til kobberdækning bør der kun anvendes specielle kobbersøm. Zink Zink benyttes til inddækning af kviste, til skotrender, tagrender m.m., men det bruges også til tagdækning. Zinken er blød, sej og let at tildanne. Den udvider sig ved opvarmning ligesom kobber. På grund af udvidelse må pladerne aldrig loddes sammen eller sømmes direkte til underlaget. Et veludført zinktag kan holde ca. 35 år uden nævneværdig vedligeholdelse. Zinken angribes af svovlsyrling fra bl.a. skorstensrøg, hvorefter den bliver mat grå og med tiden antager en sort farve. Maling kan forlænge tagets holdbarhed. Zinktage bør ikke anvendes på udsatte steder. Andre metaller, der kommer i berøring med zinken, skal være galva- 3

4 niserede (forzinkede) for at modvirke korrosion. Zink leveres i plader på 1x2 m. Pladerne sælges efter numre, som svarer til forskellige tykkelser. Tidligere benyttedes mest zink nr. 11 og 12, men på grund af den sure nedbør bør man i dag benytte zink nr. 14 (0,82 mm). Dækning med hele plader bør undgås på grund af varmeudvidelsen. Man benytter derfor forskellige opskæringer: 66x100 cm og 100x100 cm. Nye fremstillingsmetoder og legeringer (titanzink) bevirker, at zinkplader også kan bukkes parallelt med pladens længderetning uden at knække. Søm skal være galvaniserede 1 rørsøm. Ved lave taghældninger loddes tværsamlingerne. Andre materialer Jernplader som tagdækning findes på mindre betydningsfulde huse, men har aldrig været meget anvendt i Danmark. Jernet kræver overfladebehandling, f.eks. i form af forzinkning eller maling, for ikke at ruste. Pandeplader, bølgeformede plader og andre færdigkøbte plader af metal sømmes eller skrues fast til lægterne eller andet underlag og anvendes mest til uopvarmede bygninger som f.eks. lader og skure. Værktøj Foruden en almindelig hammer, pladesaks og knibtang, som er det sædvanlige håndværktøj for blikkenslageren, findes der en række specialværktøjer, der anvendes til tagdækning med metalplader. Metalpladerne skal bearbejdes med en træhammer eller eventuelt en kunststofhammer, for at pladen ikke skal revne. Ved opkantning af Et zinktag skal normalt skiftes efter år, bl.a. fordi sur regn (syreregn) fra oliefyring og anden forurening tærer denne. Men da luften ikke indeholder så meget syre mere, kan man som en sidegevist ved dette forvente at zinktagene vil holde længere tid. pladerne på byggepladsen anvendes en mindre bukkemaskine og falsetænger. Falsejern og schaljern findes i forskellige størrelser og anvendes ved bukning og lukning af stående og liggende false. Falsetænger til bukning af plader, lukning og åbning af false findes i forskellige størrelser. Til forarbejdet med ombøjning for langfalsene bruges en arbejdsbænk med samme bredde som rederne. For at fastholde rederne i forhold til hinanden fastholdes de med træklammer, der fjernes efterhånden som falsningen skrider frem. Arbejdets udførelse Blydækning Underlaget for blyplader udføres med fyrrebrædder, f.eks. 1 1/2 tykke, som oplægges med mellemrum. Pladernes øverste del sømmes med store, bredhovede, galvaniserede søm. Pladerne lægges i baner med et overlæg på cm. Ved flade tage samles pladerne med tværfalse og fastgøres med klammer og hafter. Banerne falses sammen med langfalse på lignende måde som kobber og zink. Over rygningen samles pladerne med en stående fals. Dækning med jernplader 4

5 Falsning med falsejern. Foto: Peter Bering Pandeplader var ikke mindst meget anvendt på landbrugsbygninger. Dog naturligvis kun på udlængerne. Stuehuset skulle have tegltag. Støbning af blyplade kræver koncentration. Foto: Peter Bering De bølgeformede jernplader, pandeplader og andre plader har ved deres form en så tilstrækkelig stor stivhed, at de kan oplægges uden bræddeunderlag. Pladerne oplægges på lægter, eventuelt af metal og sømmes eller skrues fast. Kobberdækning Underlag for kobberpladerne udføres af 1 1/4 ru brædder, 4 eller 5 brede, med ca. 1 cm mellemrum. Brædder til underlag for metaltage bør være af udsøgt kvalitet, og trykimprægnerede brædder bør undgås af miljøhensyn. Blytækkerens bomærke og årstal for omdækning. Foto: Peter Bering Som alternativ til brædder af fyrretræ kan det anbefales at bruge brædder af lærk. Brædderne sømmes med galvaniserede søm, som dykkes, så de ikke kommer i berøring med kobberet. Før oplægningen samles pladerne i længderetningen med liggende dobbeltfalse (tværfalse). Efter denne samling rulles banerne (rederne) sammen og oplægges en halv pladelængde forskudt i forhold til hinanden for ikke at få for mange lag kobber ud for tværfalsene. Efter oplægning og fastgørelse med klammer bukkes rederne op i siderne, svarende til falsejernenes tykkelse. Opkanterne fastholdes ved hjælp af kobberhafter, som anbringes med ca. 30 cm s afstand, efterhånden som rederne oplægges og aldrig ud for tværfalsene. En hafte er et stykke vinkelformet kobberplade, der fastgøres med to kobbersøm i bræddeunderlaget. Den opretstående del af haften slidses op og bukkes ned over hver sin opkant på rederne, hvorefter opkanterne falses sammen til en stående dobbeltfals. Den færdige fals betegnes langfalsen. Ved rygningen samles og fastgøres kobberpladerne fra de to tagflader ligesom ved langfalsene. Langfalsene fra de to tagflader skal være forskudt fra hinanden ligesom tværfalsene. Kobberbeklædningen i en skotrende og pladerne på tagfladerne samles med stående dobbeltfalse, og skotrender skal derfor ikke forsænkes. Hvis arbejdet udføres på udsatte steder, som f.eks. høje spir, tætnes falsene med umbrakit. 5

6 INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING Zinktag Zinktage udføres enten med falsning eller listedækning efter lidt varierende systemer. Bræddeunderlaget er i alle tilfælde ru, pløjede 1 brædder. Dækning med stående false minder om kobberdækning, idet pladerne fastholdes i siderne med tre hafter pr. plade med ca. 30 cm afstand. I længderetningen samles pladerne som ved almindelig listedækning. Ved rygningen bruges enten almindelig rygliste eller en rund skyder (vulst) af zink. Vulsten skydes ind over en lille ombukning på pladernes opkant. Tagfoden afsluttes som ved almindelig listedækning, idet falsenes afslutning dog udføres som ved kobbertagets grater. Ved listedækning bruges koniske lister, som er dobbelt så brede foroven som forneden. Zinkpladerne med 3,5 cm opbukkede kanter i hver side (reder) placeres mellem listerne. De fastholdes på 50 cm med hafter, der er fastgjort sammen med og under listerne. Et ægte københavnertag med jernplader, der efterfølgende er behandlet med stenkulstjære A: Opkanterne holdes sammen, mens der falses. B:.Forneden ved tagfoden får langfalsene en smuk afrundet afslutning. C: Den stående langfals og den liggende tværfals. Kobberet må varmes op (udglødes) for at kunne bukkes på dette sted. Opkanterne fastholdes ved hjælp af kobberhafter, som anbringes med ca. 30 cm s afstand, efterhånden som rederne oplægges og aldrig ud for tværfalsene. En hafte er et stykke vinkelformet kobberplade, der fastgøres med to kobbersøm i bræddeunderlaget. Den opretstående del af haften slidses op og bukkes ned over hver sin opkant på rederne, hvorefter opkanterne falses sammen til en stående dobbeltfals. Den færdige fals betegnes langfalsen. Ved rygningen samles og fastgøres kobberpladerne fra de to tagflader ligesom ved langfalsene. Langfalsene fra de to tagflader skal være forskudt fra hinanden ligesom tværfalsene. Kobberbeklædningen i en skotrende og pladerne på tagfladerne samles med stående dobbeltfalse, og skotrender skal derfor ikke forsænkes. Hvis arbejdet udføres på udsatte steder, som f.eks. høje spir, tætnes falsene med umbrakit. 6

7 Zinkskydere til beklædning af listerne ombukkes forneden i begge sider og sømmes til listerne, hver med to søm. Samlingerne loddes med et overlæg på mindst 2,5 cm. Ved tagryggen kan også bruges lister med skydere. Skotrender udføres bedst forsænket i bræddetykkelsen eller i plan med den øvrige tagflade. Belgisk dækning eller listedækning med falsede skydere minder meget om almindelig listeafdækning. Forskellen består i, at zinkpladerne langs listerne udføres med en ombukning, som skydernes ombukning griber ind i. Ved påsætning af skyderne trækkes disse på forneden og føres op på plads, indtil den sidste med skyderhovedet påsættes. Derefter sømmes og loddes skyderne. På tage med lav hældning samles rederne med lodning, da udvidelsen i denne retning er af mindre betydning. Ved taghældninger på over 45 grader samles rederne ved hjælp af blindfalse, der udføres 10 cm brede med dobbelt ombukning forneden. De anbringes skrånende mod midten og holdes et par centimeter fra hinanden, så tagvandet kan passere. Blindfalsene skal anbringes, så zinkpladerne får mindst 4 cm overlæg ved listerne og har udvidelsesmulighed i blindfalsen. Til ruderdækning bruges kvadratiske zinkplader af varierende størrelser. Den nøjagtige størrelse kan f.eks. bestemmes ved inddeling af den aktuelle tagflade. Hver plade har to opadbøjede og to nedadbøjede false, der griber ind i de tilstødende plader. Pladerne fastgøres med hafter, som hages til pladernes ombukning foroven og sømmes til brædderne. Restaureringsarbejder Ved alle istandsættelsesarbejder på kobber- eller zinkarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger bør man erstatte de udtjente dele med identiske materialer og benytte samme teknik. Kun hvor metoden eller nogle af detaljerne har vist svagheder, kan man overveje en ændring af udførelsen. Det er af stor betydning for bygningens karakter, at der ikke laves ændringer. Inden og mens det gamle tag rives af, skal man registrere, hvordan taget er inddelt og samlet, og hvordan inddækninger, tagfod, tagryg m.m. er udført. Dette kan gøres med tegninger og fotografier. Kun hvor der er tungtvejende, tekniske begrundelser, kan man tillade sig at ændre udførelsen. Risikoen for uforudsete skader bliver mindst, når man holder sig til kendte og afprøvede materialer og metoder. LITTERATUR OG LINKS Litteratur Bygnings Arkæologiske Studier 88: Bliktage. Ruth og Søren Lundqvist, København Håndbog i Værkstedsarbejde. Kaj Nissen. Erhvervsskolernes Forlag (u.å.)* Jernplåt Anvisningar för underhåll och reparation. Riksantikvarieämbetet, Stockholm På understden fæstnes både langfalse og her tværfalse med såkaldte hafter, der bukkes med rundt i falsene. Bundet tag. Zinktag med stående false. Lead sheet in building. Lead Development Association, London

8 Listedækning med zink. Listedækning med skydere og blindfalse. BYG-ERFA, Byggetekniske Erfaringsformidling (kræver abonnement og password): Små, murede skorstene reparation og vedligehold. (27) Undertage. Opbygning, materialer og projektering (27) Undertage. Udførelse og detaljer (27) Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage (27) Metalinddækninger mellem tag og murværk, 3. udg. (37) Zinkbeklædte kviste (37) Byggeskadefonden: Miljøstyrelsen Fokus+paa+saerlige+stoffer/Bly/ KOLOFON Til venstre almindelig listedækning, til højre belgisk dækning (falset listedækning). Nationalmuseets Arbejdsmark 1976: Tage af bly. Knud J. Krogh, København Links Københavnsk etageboligbyggeri SBI Rapport 142. Jesper Engelmark, Hørsholm Husbygning. D. Rasmussen, Odense action?pdf.id=1047 Information om Bygningsbevaring: Reparation af tagværker Rederne falset på tværs, opkantet og fastholdt med hafte klar til falsning. Reparation af råd- og svampeskader Tårntage og spir Kviste og tagvinduer Skorstene og ildsteder Skifertage Tagpap Grundejernes Investeringsfond - Gode Tage Titel Oplæg Tekstoplæg og illustrationer: Peter Bering, arkitekt m.a.a. Foto: Hvor intet andet er nævnt, Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring Copyright, redaktion og udgiver Kulturstyrelsen, Kulturministeriet Opdateret Maj 2012, Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a., Center for Bygningsbevaring Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon

INDDÆKNING AF TEGLTAGE

INDDÆKNING AF TEGLTAGE INDDÆKNING AF TEGLTAGE Ved en inddækning forstås en tæt samling mellem to bygningselementer, i dette tilfælde en tagsten og den lodrette eller skrå flade, tagstenen uvægerligt må støde ind imod på mange

Læs mere

Blikkenslagerarbejde. Af Fabrikant G. W. Harnisch.

Blikkenslagerarbejde. Af Fabrikant G. W. Harnisch. Internet Blikkenslagerarbejde. Af Fabrikant G. W. Harnisch. Artikel fra HFB 8 1938 Tagrender og Nedløbsrør. Tagrender paa Bygninger benævnes efter deres Snit som: 1) Halvrunde Render, 2) Kasserender, 3)

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Dexter MONTERINGSVEJLEDNING

Dexter MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Dexter MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Dexter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ DEXTER side 04 Anbefalinger side 05 Paneler side 06 Parallelle samlinger/forskudte samlinger side 08 Monteringssystem

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Forblad. Tagdækning - fra bly til letmetal. Ebbe Hagemann. Tidsskrifter. Arkitekten 1953, Ugehæfte

Forblad. Tagdækning - fra bly til letmetal. Ebbe Hagemann. Tidsskrifter. Arkitekten 1953, Ugehæfte Forblad Tagdækning - fra bly til letmetal Ebbe Hagemann Tidsskrifter Arkitekten 1953, Ugehæfte 1953 TAGDÆKNING- fra bly til letmetal Af civilingeniør Ebbe Hagemann 6'24 I "Arkitekten" s byggeteknisk orientering

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

~ ~ ~ ~ ~ ~ ca.22 ) Naturskifertag. Blikkenslagerarbeidet. --- --- --- T agvinduer af Støbejern eller Zink leveres og henlægges i det forlangte Antal.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ca.22 ) Naturskifertag. Blikkenslagerarbeidet. --- --- --- T agvinduer af Støbejern eller Zink leveres og henlægges i det forlangte Antal. Konstruktioner Tage Tagdækning Skifer og Kunstskifertage i 3 34 348 348.2 348.2 Blad l \ \ -\\ --- \ --- ---

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7196 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. For stor spærafstand i forhold til lægtedimensionen. 2. For

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

lugt, ikke at forveksle med trætjærens mildere duft.

lugt, ikke at forveksle med trætjærens mildere duft. TAGPAP adskiller sig fra andre former for tagbeklædning ved sin ensartethed og plane struktur. De relativt få samlinger er en af tagpaptagets mange kvaliteter, som ved siden af dets vindfasthed og ringe

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Den lette tagløsning. scandinavien a/s

Den lette tagløsning. scandinavien a/s Den lette tagløsning Med MetroBond tilbyder Metrotile scandinavien a/s et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver vi års garanti på. scandinavien a/s PRODUKTET METROBOND farver, lyd

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation 7. juni 2011, Taastrup Morten Hjorslev Hansen, DUKO / Fonden

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals Corus ByggeSystemer A/S ClickFals Stående fals: Økonomisk attraktivt 1. Corus ByggeSystemer A/S sætter standarden - vi har markedets førende produkter 2. Stærke produktkoncepter til byggeriet - Corus ByggeSystemer

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. Dexter. tag- og facadesystem. - funktionel æstetik

TAG- OG FACADESYSTEMER. Dexter. tag- og facadesystem. - funktionel æstetik TAG- OG FACADESYSTEMER Dexter tag- og facadesystem - funktionel æstetik Dexter - rå og stilsikker VMZ Dexter er en spændende, stilsikker og meget funktionel løsning til tag- og facadebeklædning til både

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier icopal Listedækning smukke vertikale linier Vi beskytter din bygning kvalitet og godt design Listedækning er en klassisk tagdækning, der er kendetegnet ved smukke vertikale linier. Listedækning udstråler

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

KOMPROMENT. Koncept Roof

KOMPROMENT. Koncept Roof KOMPROMENT Koncept Roof 1. Tagfod uden udhæng og ventilation ( 27 )5.30 2. Tagfod uden udhæng, med ventilation ( 27 )5.31 3. Tagfod med udhæng ( 27 )5.32 4. Tag uden udhæng ( 27 )5.33 5. Rygningsfri grat

Læs mere

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Smedejern og essesmedning

Smedejern og essesmedning Smedejern og essesmedning Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring RAADVAD Skadetyper og deres årsager

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED!

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED! PROTEX Ståltage RUSTIK Den lette tagløsning NYHED! Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage RUSTIK tilbyder vi et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver producenten

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

MONTERING LISTEDÆKNING

MONTERING LISTEDÆKNING monteringsvejledning MONTERING LISTEDÆKNING Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Specifikationer metoder Detaljer forentiantio hældningstage experovidogqui tem- comnis eo ssuntiam utempor rem venis alis

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Forblad. Det horisontale tag. Ib S. Kløcker Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1957

Forblad. Det horisontale tag. Ib S. Kløcker Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1957 Forblad Det horisontale tag Ib S. Kløcker Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1957 1957 et: lhloriisontale "tag Af ingenim Ib S. Kløcker Nielsen M. af I. I Arkitekten nr. 1/1957 skrev civilingeniør Bent Rasmussen

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

BEKLÆDNING MED TRÆSPÅN

BEKLÆDNING MED TRÆSPÅN BEKLÆDNING MED TRÆSPÅN I Skandinavien og i store dele af Øst- og Centraleuropa er træ et velkendt tagdækningsmateriale. Tage af træ kan f.eks. bestå af planker oplagt efter princippet 1 på 2 eller med

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k. SKØNSERKLÆRING J.nr. 10115/10120 Besigtigelse d. 25. januar 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.)

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

ClickFals Montagevejledning

ClickFals Montagevejledning ClickFals Montagevejledning ) Vindskede ) Rygning ) Ventileret rygning ) Blindfalse ) Fodblink ) Hafter 8) Trædetrin ) Snefang 0) ClickFals C ) ClickFals S ) Startprofil, ClickFals C ) Slutprofil, ClickFals

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Imprægnering af træ: Gori 22/7. Loft: Brædder med trådvæv og puds (MU pudser)

Imprægnering af træ: Gori 22/7. Loft: Brædder med trådvæv og puds (MU pudser) TAGOMLÆGNING - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr Oversigt over klagepunkter: 1. Kanalgennemføringer i undertag 2. Skotrender 3. Udsugningsventilator

SKØNSERKLÆRING. J.nr Oversigt over klagepunkter: 1. Kanalgennemføringer i undertag 2. Skotrender 3. Udsugningsventilator SKØNSERKLÆRING J.nr. 10092 Besigtigelse dato: 5. november 2010 Oversigt over klagepunkter: 1. Kanalgennemføringer i undertag 2. Skotrender 3. Udsugningsventilator Klagers påstand: Der er risiko for vandindslag

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2004.07.02 PS/gs Sag nr.: 041001 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført maj 2004 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o hr. Poul Poulin

Læs mere

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums

Læs mere