METALTAGE. Selv om vi i Danmark ikke har nogen produktion af metal, har dette materiale gennem århundreder været anvendt til tagdækning på bygninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METALTAGE. Selv om vi i Danmark ikke har nogen produktion af metal, har dette materiale gennem århundreder været anvendt til tagdækning på bygninger."

Transkript

1 METALTAGE Selv om vi i Danmark ikke har nogen produktion af metal, har dette materiale gennem århundreder været anvendt til tagdækning på bygninger. I forbindelse med det omfattende stenkirkebyggeri i 1100-tallet benyttedes bly som tagdækning. Blyet blev smeltet og støbt til plader på stedet, hvorefter det blev lagt op på taget og samlet. Rent faktisk ligger en stor del af det år gamle bly stadig på vore kirketage, idet man ved hver omtækning smeltede de gamle plader, tilsatte lidt nyt bly og støbte nye plader. På almindelige bygninger er det sjældent at finde blytage, men i form af inddækninger ved skorstene, kviste og lignende har materialet stor udbredelse. I 1700-årene har man sommetider anvendt malet eller fortinnet jernplade eller kobber som dækning af den øvre, lave del af mansardtage (knækket tagform). Indtil forrige århundrede var det dog fortrinsvis det finere byggeri, kirker, slotte og herregårde, der havde metaltage. Her blev materialet - ud over den egentlige tagdækning - anvendt til spir, tårne og lignende. I 1860 erne vinder metaldækning indpas i boligbyggeriet, idet de meget lave og ikke-synlige flader øverst på de såkaldte københavnertage normalt blev dækket med zink, der udkonkurrerede jernblik. Derudover var historicismens udbredte facadepynt, bl.a. tårne og spir, karnapper og kviste, samt naturligvis tagrender og nedløbsrør, udført i zink eller kobberplade. På lette bygninger som f.eks. lagerhaller, halvtage og perronhaller brugte man i sidste del af det 19. og I flere århundreder var zink- og især kobbertage for dyr en mundfuld for andre end kirken, kongen og storkøbmænd. Først i midten af 1800-tallet, hvor man kunne valse pladerne ud med maskinkraft, bredte metaltagene sig til almindelige bygninger. begyndelsen af det 20. århundrede bølgeformede jernplader, som med stor sandsynlighed blev importeret fra England. På udhuse har jernplader (pandeplader) i mange tilfælde erstattet de brandfarlige stråtage. I moderne tid er aluminiumsplader blevet meget anvendt på haller og på industri- og landbrugsbygninger. Tradition Det er blikkenslagerfaget, der arbejder med kobber og zinktage og de materialer og teknikker, der hører hertil. Først og fremmest samler man metalpladerne, der leveres i baner af en vis bredde, ved at false, dvs. folde, bøje og bukke dem ind i hinanden. Rene og plane flader er lige ud ad landevejen, ligeledes almindelige inddækninger af paptage, skifertage og tegltage; men så kommer der skotrender, grater, rundinger og kanter, hvor pladerne skal skæres til, foldes, udfoldes og falses i et stort og meget kompliceret puslespil. Med kobber- og zinkplade kan blikkenslageren også bygge tagrender og nedløbsrør, på særlige steder med dekorative elementer som svanehalse og drueknæ m.v. Og oppe i den virkeligt specialiserede ende af faget kan man banke og udpunsle tredimensionelle dekorationer til facaden, rosetter, slyngede bånd, små figurer m.v. i den bløde kobberplade, ved at varme denne op, enten gennem de hurtige hammerslag man påfører denne eller ved at varme på anden vis. Da kobberet bliver skørt af gentagne slag og bøjninger, skal den med mellemrum udglødes med varme, hvorefter metallet er klart til at blive bearbejdet igen. 1

2 Nedbrydning Metaller, der anvendes til tagdækning, tæres alle under påvirkning af klimaet. Groft sagt nedbrydes ædlere metaller langsommere end de uædle metaller.af de materialer, der almindeligvis anvendes til tagdækning, er bly det ædleste. Derefter kommer kobber, jern og zink. De ædlere metaller angriber de mindre ædle, bortset fra bly, der i denne sammenhæng er inaktivt på grund af sit beskyttende lag af blyacetat. Via vand og fugt opstår der en galvanisk strøm, hvor det metal, der ligger under et andet i spændingsrækken, tæres eller opløses før det højere liggende. Fra oven hedder spændings rækken: Kobber-bly-tinjern-zink-aluminium. Et tag af kobber må f.eks. ikke afvandes til en zinktagrende, og kobbernedløbsrør skal, hvis de fastholdes af hængselstifter af jern, isoleres herfra med en blyforing. Ved sømning af zinkplader skal sømmene være galvaniserede (forzinkede). Jernsøm vil sammen med zink og luftens fugtighed fremme korrosion. Ved galvanisering opstår der ikke fugt mellem de to metaller, og zinklaget virker derfor beskyttende. Risikoen for korrosionsskader bliver større, hvis der kan stå vand på overfladen, f.eks. på flade tage eller ved false, buler og bag tagvinduer. Kondensvand på tagets underside kan løbe ind i falsene og forårsage tæring, hvorfor det er vigtigt at tætne falsene og sørge for god udluftning af undersiden samt ved isolering at mindske risikoen for kondens. Mekaniske skader Foruden korrosionsskader er metaltagene udsat for kulde- og varmepåvirkninger, der kan give metaltræthed og efterfølgende brud. Om vinteren kan Løvenborg-bygningen på Vesterbrogade i København er opført i 1909 og har en af de mest dekorerede Art Nouveau facader i landet, fyldt med udbankede og udpunslede kobberarbejder, der både står i kobberets irgrønne farve og er forgyldt med bladguld. Forhåbentlig løber regnvandet fra dette kobberspir, kobberkviste og kobbergrater ikke ned gennem tagrender og nedløb af zink. Da kobber ligger over zink i den elektrokemiske spændingsrække, vil kobberionerne i nedløbsvandet angribe zinken og tære denne op på kort tid. Det omvendte kan sagtens lade sig gøre. de mange skift i vejrliget mellem frost og tø ødelægge samlingerne i taget. Fjernelse af is og sne skal ske med forsigtighed for ikke at skade taget. Materialer Bly Bly er det blødeste af de almindelige metaller. Det er let at bearbejde og kendetegnet ved, at det ikke hærder nævneværdigt ved bearbejdningen. Det kan skæres med kniv og bankes helt tæt omkring ujævne underlag. Bly benyttes f.eks. til inddækninger ved tagsten. Blyet udvider sig ved opvarmning ved en temperatursvingning på f.eks. 40 grader C vil en 2 m lang blyplade udvide sig ca. 2,3 mm. Derfor vil pladen med tiden revne, hvis den ikke har tilstrækkelig bevægelsesmulighed. Bly er modstandsdygtigt overfor korrosion. Med tiden udvikles der på overfladen en sølvgrå patina (blyilte) med stor vedhæftning. 2

3 Erfaringen har vist, at bly kan benyttes sammen med de fleste andre metaller uden der opstår tæring. Kondensering på undersiden kan dog give korrosion. Blytage kan normalt holde op til 100 år, enkelte endda op til ca. 200 år. Til tagdækning benyttes traditionelt støbte blyplader. Pladerne støbes af de gamle blyplader, som smeltes og udstøbes i en rektangulær træform med et lag sand i bunden. Sandets overflade glittes med et varmt jern smurt med stearin, hvorefter det flydende bly hældes ud i formen. De støbte blyplader har et format på ca. 50x150 cm og en tykkelse på 2,5-3 mm. Rutinerede blystøbere kan opnå en præcision, så pladetykkelsen ikke varierer mere end 0,2 mm. Valset bly, som anvendes til inddækninger, kan også bruges til tagdækning. Pladerne, der leveres i ruller, forhandles i størrelser på 1,25x4 m i forskellige tykkelser, hvoraf den almindeligste til bygningsarbejder er 1,25 mm. Ved blytækning bruges hafter klippet af blyplader. Hafterne, der er vinkelbukkede, fastgøres i tagbrædderne med galvaniserede søm med store hoveder. Den opretstående del af haften fastholder blypladerne, der skal falses sammen. Bly bør ikke anvendes på lodrette eller meget stejle flader, da dets store vægt bevirker, at det synker. Kobber Kobber er et af de mest holdbare og kostbare materialer, der anvendes til tagdækning. Kobberet er smidigt og tåler bedre end zink, at falsene åbnes og lukkes flere gange. Ved gentagen bearbejdning bliver kobber hårdt, men Man regner med en levetid for kobbertage på ca. 100 år, men individuelle forhold kan enten forkorte eller forlænge levetiden. Af disse to samtidigt opførte historicistiske hjørnespir, har det ene måttet skiftes ud efter de påregnede 100 år, mens det andet åbenbart kan holde lidt endnu. Kobberets iltlag, den grønne ir, der dannes efter en årrække, beskytter kobberets overflade mod tæring, bl.a. fordi irren ligger under kobber i spændingsrækken. ved opvarmning til ca. 300 grader C bliver det blødt igen. Selv om kobber udvider sig mindre end zink ved opvarmning, skal der tages hensyn til pladens bevægelser ved dækningen. Kobbertage har stor holdbarhed, og med tiden overtrækkes det med ir, som beskytter metallet. Kobbertage har kunnet holde i langt over 100 år. I større byer kan den sure nedbør dog føre irren bort, og man kan derfor forvente en kortere holdbarhed. Andre metaller skal isoleres fra kobber for at modvirke korrosion, og det må aldrig komme i forbindelse med egetræ, idet træets garvesyre ødelægger kobberet. Kobberet leveres i plader på 1x2 m eller eventuelt længere. Til tagdækning skæres pladen i tre dele à 66,5x100 cm (reder). Til tagdækning benyttes i reglen 0,75 mm blød kobberplade. Hafter og klammer, der fastholder pladerne til underlaget, klippes af samme materiale. Til fodblik og afslutningskanter, der ikke skal falses, benyttes samme tykkelse, men halvhård plade. Til kobberdækning bør der kun anvendes specielle kobbersøm. Zink Zink benyttes til inddækning af kviste, til skotrender, tagrender m.m., men det bruges også til tagdækning. Zinken er blød, sej og let at tildanne. Den udvider sig ved opvarmning ligesom kobber. På grund af udvidelse må pladerne aldrig loddes sammen eller sømmes direkte til underlaget. Et veludført zinktag kan holde ca. 35 år uden nævneværdig vedligeholdelse. Zinken angribes af svovlsyrling fra bl.a. skorstensrøg, hvorefter den bliver mat grå og med tiden antager en sort farve. Maling kan forlænge tagets holdbarhed. Zinktage bør ikke anvendes på udsatte steder. Andre metaller, der kommer i berøring med zinken, skal være galva- 3

4 niserede (forzinkede) for at modvirke korrosion. Zink leveres i plader på 1x2 m. Pladerne sælges efter numre, som svarer til forskellige tykkelser. Tidligere benyttedes mest zink nr. 11 og 12, men på grund af den sure nedbør bør man i dag benytte zink nr. 14 (0,82 mm). Dækning med hele plader bør undgås på grund af varmeudvidelsen. Man benytter derfor forskellige opskæringer: 66x100 cm og 100x100 cm. Nye fremstillingsmetoder og legeringer (titanzink) bevirker, at zinkplader også kan bukkes parallelt med pladens længderetning uden at knække. Søm skal være galvaniserede 1 rørsøm. Ved lave taghældninger loddes tværsamlingerne. Andre materialer Jernplader som tagdækning findes på mindre betydningsfulde huse, men har aldrig været meget anvendt i Danmark. Jernet kræver overfladebehandling, f.eks. i form af forzinkning eller maling, for ikke at ruste. Pandeplader, bølgeformede plader og andre færdigkøbte plader af metal sømmes eller skrues fast til lægterne eller andet underlag og anvendes mest til uopvarmede bygninger som f.eks. lader og skure. Værktøj Foruden en almindelig hammer, pladesaks og knibtang, som er det sædvanlige håndværktøj for blikkenslageren, findes der en række specialværktøjer, der anvendes til tagdækning med metalplader. Metalpladerne skal bearbejdes med en træhammer eller eventuelt en kunststofhammer, for at pladen ikke skal revne. Ved opkantning af Et zinktag skal normalt skiftes efter år, bl.a. fordi sur regn (syreregn) fra oliefyring og anden forurening tærer denne. Men da luften ikke indeholder så meget syre mere, kan man som en sidegevist ved dette forvente at zinktagene vil holde længere tid. pladerne på byggepladsen anvendes en mindre bukkemaskine og falsetænger. Falsejern og schaljern findes i forskellige størrelser og anvendes ved bukning og lukning af stående og liggende false. Falsetænger til bukning af plader, lukning og åbning af false findes i forskellige størrelser. Til forarbejdet med ombøjning for langfalsene bruges en arbejdsbænk med samme bredde som rederne. For at fastholde rederne i forhold til hinanden fastholdes de med træklammer, der fjernes efterhånden som falsningen skrider frem. Arbejdets udførelse Blydækning Underlaget for blyplader udføres med fyrrebrædder, f.eks. 1 1/2 tykke, som oplægges med mellemrum. Pladernes øverste del sømmes med store, bredhovede, galvaniserede søm. Pladerne lægges i baner med et overlæg på cm. Ved flade tage samles pladerne med tværfalse og fastgøres med klammer og hafter. Banerne falses sammen med langfalse på lignende måde som kobber og zink. Over rygningen samles pladerne med en stående fals. Dækning med jernplader 4

5 Falsning med falsejern. Foto: Peter Bering Pandeplader var ikke mindst meget anvendt på landbrugsbygninger. Dog naturligvis kun på udlængerne. Stuehuset skulle have tegltag. Støbning af blyplade kræver koncentration. Foto: Peter Bering De bølgeformede jernplader, pandeplader og andre plader har ved deres form en så tilstrækkelig stor stivhed, at de kan oplægges uden bræddeunderlag. Pladerne oplægges på lægter, eventuelt af metal og sømmes eller skrues fast. Kobberdækning Underlag for kobberpladerne udføres af 1 1/4 ru brædder, 4 eller 5 brede, med ca. 1 cm mellemrum. Brædder til underlag for metaltage bør være af udsøgt kvalitet, og trykimprægnerede brædder bør undgås af miljøhensyn. Blytækkerens bomærke og årstal for omdækning. Foto: Peter Bering Som alternativ til brædder af fyrretræ kan det anbefales at bruge brædder af lærk. Brædderne sømmes med galvaniserede søm, som dykkes, så de ikke kommer i berøring med kobberet. Før oplægningen samles pladerne i længderetningen med liggende dobbeltfalse (tværfalse). Efter denne samling rulles banerne (rederne) sammen og oplægges en halv pladelængde forskudt i forhold til hinanden for ikke at få for mange lag kobber ud for tværfalsene. Efter oplægning og fastgørelse med klammer bukkes rederne op i siderne, svarende til falsejernenes tykkelse. Opkanterne fastholdes ved hjælp af kobberhafter, som anbringes med ca. 30 cm s afstand, efterhånden som rederne oplægges og aldrig ud for tværfalsene. En hafte er et stykke vinkelformet kobberplade, der fastgøres med to kobbersøm i bræddeunderlaget. Den opretstående del af haften slidses op og bukkes ned over hver sin opkant på rederne, hvorefter opkanterne falses sammen til en stående dobbeltfals. Den færdige fals betegnes langfalsen. Ved rygningen samles og fastgøres kobberpladerne fra de to tagflader ligesom ved langfalsene. Langfalsene fra de to tagflader skal være forskudt fra hinanden ligesom tværfalsene. Kobberbeklædningen i en skotrende og pladerne på tagfladerne samles med stående dobbeltfalse, og skotrender skal derfor ikke forsænkes. Hvis arbejdet udføres på udsatte steder, som f.eks. høje spir, tætnes falsene med umbrakit. 5

6 INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING Zinktag Zinktage udføres enten med falsning eller listedækning efter lidt varierende systemer. Bræddeunderlaget er i alle tilfælde ru, pløjede 1 brædder. Dækning med stående false minder om kobberdækning, idet pladerne fastholdes i siderne med tre hafter pr. plade med ca. 30 cm afstand. I længderetningen samles pladerne som ved almindelig listedækning. Ved rygningen bruges enten almindelig rygliste eller en rund skyder (vulst) af zink. Vulsten skydes ind over en lille ombukning på pladernes opkant. Tagfoden afsluttes som ved almindelig listedækning, idet falsenes afslutning dog udføres som ved kobbertagets grater. Ved listedækning bruges koniske lister, som er dobbelt så brede foroven som forneden. Zinkpladerne med 3,5 cm opbukkede kanter i hver side (reder) placeres mellem listerne. De fastholdes på 50 cm med hafter, der er fastgjort sammen med og under listerne. Et ægte københavnertag med jernplader, der efterfølgende er behandlet med stenkulstjære A: Opkanterne holdes sammen, mens der falses. B:.Forneden ved tagfoden får langfalsene en smuk afrundet afslutning. C: Den stående langfals og den liggende tværfals. Kobberet må varmes op (udglødes) for at kunne bukkes på dette sted. Opkanterne fastholdes ved hjælp af kobberhafter, som anbringes med ca. 30 cm s afstand, efterhånden som rederne oplægges og aldrig ud for tværfalsene. En hafte er et stykke vinkelformet kobberplade, der fastgøres med to kobbersøm i bræddeunderlaget. Den opretstående del af haften slidses op og bukkes ned over hver sin opkant på rederne, hvorefter opkanterne falses sammen til en stående dobbeltfals. Den færdige fals betegnes langfalsen. Ved rygningen samles og fastgøres kobberpladerne fra de to tagflader ligesom ved langfalsene. Langfalsene fra de to tagflader skal være forskudt fra hinanden ligesom tværfalsene. Kobberbeklædningen i en skotrende og pladerne på tagfladerne samles med stående dobbeltfalse, og skotrender skal derfor ikke forsænkes. Hvis arbejdet udføres på udsatte steder, som f.eks. høje spir, tætnes falsene med umbrakit. 6

7 Zinkskydere til beklædning af listerne ombukkes forneden i begge sider og sømmes til listerne, hver med to søm. Samlingerne loddes med et overlæg på mindst 2,5 cm. Ved tagryggen kan også bruges lister med skydere. Skotrender udføres bedst forsænket i bræddetykkelsen eller i plan med den øvrige tagflade. Belgisk dækning eller listedækning med falsede skydere minder meget om almindelig listeafdækning. Forskellen består i, at zinkpladerne langs listerne udføres med en ombukning, som skydernes ombukning griber ind i. Ved påsætning af skyderne trækkes disse på forneden og føres op på plads, indtil den sidste med skyderhovedet påsættes. Derefter sømmes og loddes skyderne. På tage med lav hældning samles rederne med lodning, da udvidelsen i denne retning er af mindre betydning. Ved taghældninger på over 45 grader samles rederne ved hjælp af blindfalse, der udføres 10 cm brede med dobbelt ombukning forneden. De anbringes skrånende mod midten og holdes et par centimeter fra hinanden, så tagvandet kan passere. Blindfalsene skal anbringes, så zinkpladerne får mindst 4 cm overlæg ved listerne og har udvidelsesmulighed i blindfalsen. Til ruderdækning bruges kvadratiske zinkplader af varierende størrelser. Den nøjagtige størrelse kan f.eks. bestemmes ved inddeling af den aktuelle tagflade. Hver plade har to opadbøjede og to nedadbøjede false, der griber ind i de tilstødende plader. Pladerne fastgøres med hafter, som hages til pladernes ombukning foroven og sømmes til brædderne. Restaureringsarbejder Ved alle istandsættelsesarbejder på kobber- eller zinkarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger bør man erstatte de udtjente dele med identiske materialer og benytte samme teknik. Kun hvor metoden eller nogle af detaljerne har vist svagheder, kan man overveje en ændring af udførelsen. Det er af stor betydning for bygningens karakter, at der ikke laves ændringer. Inden og mens det gamle tag rives af, skal man registrere, hvordan taget er inddelt og samlet, og hvordan inddækninger, tagfod, tagryg m.m. er udført. Dette kan gøres med tegninger og fotografier. Kun hvor der er tungtvejende, tekniske begrundelser, kan man tillade sig at ændre udførelsen. Risikoen for uforudsete skader bliver mindst, når man holder sig til kendte og afprøvede materialer og metoder. LITTERATUR OG LINKS Litteratur Bygnings Arkæologiske Studier 88: Bliktage. Ruth og Søren Lundqvist, København Håndbog i Værkstedsarbejde. Kaj Nissen. Erhvervsskolernes Forlag (u.å.)* Jernplåt Anvisningar för underhåll och reparation. Riksantikvarieämbetet, Stockholm På understden fæstnes både langfalse og her tværfalse med såkaldte hafter, der bukkes med rundt i falsene. Bundet tag. Zinktag med stående false. Lead sheet in building. Lead Development Association, London

8 Listedækning med zink. Listedækning med skydere og blindfalse. BYG-ERFA, Byggetekniske Erfaringsformidling (kræver abonnement og password): Små, murede skorstene reparation og vedligehold. (27) Undertage. Opbygning, materialer og projektering (27) Undertage. Udførelse og detaljer (27) Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage (27) Metalinddækninger mellem tag og murværk, 3. udg. (37) Zinkbeklædte kviste (37) Byggeskadefonden: Miljøstyrelsen Fokus+paa+saerlige+stoffer/Bly/ KOLOFON Til venstre almindelig listedækning, til højre belgisk dækning (falset listedækning). Nationalmuseets Arbejdsmark 1976: Tage af bly. Knud J. Krogh, København Links Københavnsk etageboligbyggeri SBI Rapport 142. Jesper Engelmark, Hørsholm Husbygning. D. Rasmussen, Odense action?pdf.id=1047 Information om Bygningsbevaring: Reparation af tagværker Rederne falset på tværs, opkantet og fastholdt med hafte klar til falsning. Reparation af råd- og svampeskader Tårntage og spir Kviste og tagvinduer Skorstene og ildsteder Skifertage Tagpap Grundejernes Investeringsfond - Gode Tage Titel Oplæg Tekstoplæg og illustrationer: Peter Bering, arkitekt m.a.a. Foto: Hvor intet andet er nævnt, Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring Copyright, redaktion og udgiver Kulturstyrelsen, Kulturministeriet Opdateret Maj 2012, Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a., Center for Bygningsbevaring Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED!

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED! PROTEX Ståltage RUSTIK Den lette tagløsning NYHED! Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage RUSTIK tilbyder vi et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver producenten

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEKLÆDNING MED TRÆSPÅN

BEKLÆDNING MED TRÆSPÅN BEKLÆDNING MED TRÆSPÅN I Skandinavien og i store dele af Øst- og Centraleuropa er træ et velkendt tagdækningsmateriale. Tage af træ kan f.eks. bestå af planker oplagt efter princippet 1 på 2 eller med

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER

ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER Præcis ligesom ved et nybyggeri er den grundige planlægning af istandsættelsesarbejder en forudsætning for et vellykket resultat. Ved nybyggeri starter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink TAG- OG FACADESYSTEMER tag- og facadesystem - klassisk nytænkning i zink - en smagfuld løsning VMZ Adeka er en ny stilfuld mulighed for tag og facade til både ny og bestående arkitektur. På grund af dens

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 EUC Sjælland udlægger til anden skole i 2014 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer, FKB nr. 2211 Roskilde tekniske Skole 46672 Udvendig isolering

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Frostsikring af udhuse

Frostsikring af udhuse Frostsikring af udhuse Under den kraftige kulde vi havde vinteren 2011/12, havde flere beboere problemer med frosne vandrør i udhusene. Derfor har bestyrelsen besluttet at udarbejde denne guide, som forhåbentligt

Læs mere

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse.

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse. Januar 2008 Montagevejledning DS Ståltagrender DS ståltagrendesystem Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Produkter DS Ståltagrendesystem DS Ståltagrendesystem

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Murer Murerske og håndbræt

Murer Murerske og håndbræt Murer Murerske og håndbræt Som ved andre håndværk var arbejdsopgaverne fordelt mellem mændene på en murerarbejdsplads: De faglærte svende udførte selve arbejdet med at lægge stenene. De brugte murerskeen

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Dansk Profilteknik A/S

Dansk Profilteknik A/S Dansk Profilteknik A/S JVM Ståltag En stålsikker løsning... NYHED! August 2010 DP-Exclusive! En stålsikker løsning... DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP EXCLUSIVE DP PRESTIGE

Læs mere

BRANDSIKRING AF STRÅTAGE

BRANDSIKRING AF STRÅTAGE BRANDSIKRING AF STRÅTAGE Stråtage anses normalt for det mest brandfarlige tagmateriale, vi har. Men i forhold til at langt de fleste husbrande opstår inde i huset, består den øgede brandrisiko ved stråtage

Læs mere

2.0 Skifertage generelt

2.0 Skifertage generelt Indhold 2.0 Skifertage generelt... 1 2.0.0 Materialebeskrivelse... 1 2.0.1 Værktøj og udstyr... 6 2.0.2 Opbevaring og sortering... 11 2.0.3 Kvalitetssikring... 13 2.1 Oplægning af skifer... 15 2.1.1 Arbejdsbeskrivelse...

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand Sådan køber du regnvandssystemerne fra VMZINC: Er du nu blevet inspireret til at montere regnvandssystemerne fra VMZINC på dit hus, så kontakt

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning Kontroleret af: Vigtigt! Gem denne samlevejledning. Garantinummer: Lillevilla + Opstillingsvejledning 2,0 m Finland 2, m BEMÆRK! Opgiv venligst den garantinummer, der er limet fast på pakken og på samlevejledningen,

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM Tagenes istandsættelse Retablering af tagetagens oprindelige indretning Oplæg Undertage understrygning og isolering Niels-Holger Larsen, oktober 2011 Baggrund Det

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14109. Besigtigelsesdato: 2014-10-24 Torsdag mellem kl. 10.00 og ~ 14.30. Birgit & Fritz Ynddal. Mogens Ørum. Tryg.

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14109. Besigtigelsesdato: 2014-10-24 Torsdag mellem kl. 10.00 og ~ 14.30. Birgit & Fritz Ynddal. Mogens Ørum. Tryg. SKØNSERKLÆRING J.nr. 14109 Besigtigelsesdato: 2014-10-24 Torsdag mellem kl. 10.00 og ~ 14.30. Ejendommen: Nørrekaasgade 7 3700 Rønne Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Birgit & Fritz Ynddal

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E 1 TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E A P R I L 2010 TEMA UDVENDIG ISOLERING Totaløkonomien skal i fokus ved særligt

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

BUILDING POSSIBILITIES

BUILDING POSSIBILITIES UNIKT KONCEPT BUILDING POSSIBILITIES NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed, som repræsenterer førende europæiske producenter af tag og facadeprodukter i zink, kobber og aluminium. NG

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere