"Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D"

Transkript

1 "Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattestcn) I Troense af H.P.Hansen ibd. Iflg. bilbr. dt. Troense Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Glat stævn med krølle. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 64 s 8 Bredde: Dybde: 11 f 4 Drægtiglied: 9 9,6 5 t ons. N.E.Frantzen, borgerbr. Nyborg N.H.Kroyer.., Ovnnvt. N.E.Frantzen (1872) P.Rasmussen, borgerbr. Ærø 10.3(?)-1873 ( ) P.M.Simonsen, - Nyborg Ovnnvt. N.E.Frantzen ( ) P.M.Simonsen ( ) 1840 og endnu 1870: Agent Chr,Jensen (best.reder) Nyborg l/3 Enkefru Cora Harboe, - 1/3" Ovnnvt. fører N.E.Frantzen.., a/3 Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Nyborg : 50i lstr. Iflg. Nyborg toldkammer indberetning af er dette skib ophugget i Nysted efter dets stranding i Rødby tolddistrikt. Slettet af reg

2 : Maria Aistrup, Emil : Frederikshavn barkskib, 3 mastert skonnert. Registrerings-samt kendingssignai-bogstaver: /gmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten) Yegesack Bilbrev haves ikke. Indført fra Hamburg i april l88o under navnet "Norma". Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 3 Agterskibets form: hækbygget fladt spejl. Beskrivelse af forskibet:middelfyldig bov, skæg med krølle. Bygget på: kravel af eg. l gde: 128! 7 24'6 rettet til 25 : o e: 15'o " 14 * ? lo t. 365,94 t. 353,59 t. A I W Mayell af København med borgerbrev dat. København 5 maj E J Holm af Marstal, med borgerbrev dat. Ærø herredskontor 22 marts Ifølge tiøbebrev dat. Hamburg 19 april I880 og skøde dat. København 25 juli 1881 samt nationalitets og ej endomserklæring dat. Frederikshavn og København 7 sep tilhørende: vend se bagsiden! Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo,133.ndføf^fra^aniburg i april 1880 under navnet "Norma", efter ejerens begæring forandret til "Maria Aistrup". Indførselstolden er ifølge generaldirektoratet betalt med 5o5 kr 59 øre, som er 3^ af købesummen 19ooo. Fartøjet er forsynet med interims certifikat dat. kgl. danske generalkonsulat i Hambur^22/A'80,'lydende på c /loo tons.efter ejerens indgivne andragende til generaldirektoratet, er fartøjets navn forandret til "^ mil". TVT ivt certifikat Ir'udstedt d. 21/9 85, i stedet for det hidtidige afleverede

3 redere fortsat: fir C Aastrup bestvrende reder, købmand Prederikshavn 7/8 p. A i ^Mayell skibsfører København V ved s Æ dat Prederikshavn 12 januar 1881 har NC Aistrup solgt 5/8 ni. - s T^i^ landmard Brønderslev pr. Ålborg. ved skøotdat. Prederikshavn 17 april 1884 sælger N C Ai s trup 2/8 txl: T? T Holm skibsfører ;f i/o -M-,. ved skøde dat. Købenavn 19 april 1884 sælger A ^ 1 1 s,n 1/8^x1. H C ^istirro købmand <s,-e, r,^f,m<?fot.>ioiaet er for frenrfciden således:. W 3 r ii^rrø bestyrende reder, købmand Frederikshavn 1/8 p. I J -^lle? landlnd Brønderslev pr^org ^8 nation^ tets og e^endoserksring dat. ICbnv. 19 aug og Fredariksn. ^d^sde^at.rederiksnavn 13.arts X f -^ C Axs^.p sin 1/8 til medeier- TT j Møller, denne e^er således 0/8 og er.estyrenae reae.. rationalitets og ejendomserklaring dat. Prederikshavn 13 marts <k ovenfor ejendoms forhold er fremefter således: - J -ølle- bestyrende reder, landmand, Brønderslev pr. - J wøilt '^ J. Ålborg" 0/0 p- ^ T TT -1 QV-ib^foi-rp-r Marstal 2/8? f Ølif skøde dat. ^ 3 - f/r^-r B-nderslev so f n 26 feb. 188, s.lger j E C Rasmussen kunstmaler n To/l oo '» A Kansen skibsreder n WAoo» A H 3 Kromann købmand n lo/too «y TT Priis skibsfører, oa/ton " t; -; ; T t.n* t. 3/loo der nu e^er 2oyloo 1 T ^ i? konsul Prederikshavn 12/loo " nationalitets os ejéndomserklæring dat. Marstal 2/3 87 og PBdhvn 5/3 87. vtdiæde dat. Harstal lo deo sælger J^E C Hasmussen sin 1 /loo til. j Rasmussen blikkenslager _^ København med 15/loo p. nationalitets og ejéndomserklæring dat. ^årstal lo dec. 1^7- N G Petersen er fremtidig bestyrende reder.,o/i 0 o tilved skøde dat. Prederikshavn 12 januar sælger r J 2oll si J,2Ao til. medeie- N C Petersen med 3/loo og denne e^er sa 13/loo oest. reaer» A Hansen» 3/loo " ^3/loo A H P Kromann!! 3/loo " ^ 1?^ o^ til JSC Rasmussen kunstmaler Karstal mea 3/ io nationalitets og ejendomserklæring dat. Marstal lo jan. 16C9- ejernes forhold er således: N C Petersen 13/loo A Hansen 13/1oo A H S Kromann I8/I00 ": II Priis lo/loo E J Holm 28/loo j P Rasmussen 15/loo n i y r* 3/1 o o T-Føi^e udskift af ærø herreds skifteprotokol dat. 24/11 9o er A Hansens lvloo Ti." overgået til hans i uskiftet bo hensiddende enke Anne nansen født Jørgensen i Hårstal med 13/I00. li C Petersen er vedb. best. reaer. noti on^l-"tets o.c- ejéndomserklæring dat. laarstal 5/li jo. Ifølge udskrift af Srø herreds skifteprotokol 14 juli 1892 er Anne Hansens 13/100 ru overgået til:,, n,. _ p P ^ansen skibsfører laarstal 13/300 p. h A..anse«n 13/3oo! < Anne Kromann f- Hansen enke _ r ' ^Q 3 / 3 0 0? * nationalitets og ejendomserklænng dat. uarstal 14 sep. idy^. Ted nationalitets»etersen skøde dat Marstal og ejéndomserklæring 3o/4 92 sælger dat. J P ^årstal Rasmussen 2b/12 til: ^. ^?ed A H 3 ssae Kromann dat. Uarstal 2 købmand feb sælger J Harstal E C Rasmussen 3/I00 //loo p. p. til * ^ Petersen sejlmager ^ f ^ ^?' nationalitets og ejendomserklæring dat. Harstal 14/2 93-

4 Skibefs Navn "Maria Augusta" København. Brig. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N D R C Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygnlngaattcstcn) I Westerwich (Sverige) 1853 af D.R. Anderssonm.fi. ibd. iflg. bilbr. dt På kravel af eg og fyr Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget, med fladt spejl. Beskrivelse af Forskibet Middelfyld igt, med gallionsfig.: krølle For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Længde 100'3 Bredde 25*1 le 11 f 2 11,63 tons Førere: Anton Smil Broberg, borgerbr. København Tønnes Eriksen, borgerbr. Amager Birk :: 1861 og endnu 1870: Etatsråd, grosserer C.A.Broberg (Chr. Broberg & Søn), København. 1876: P. de Nully Brown (firma: F.Brown jun. & Co)(hest. red.) Kbhvn 2/8 Ovnnvt. fører Tønnes Eriksen, Dragør 3/8. Skibsfører Henrik Johansen, - 3/8. Hoved-Skibsregistrerings Protokol 3-73 Landsarkiv Anmærkninger Førtes tidligere som fremmed ejendom under navnet: "Flora Marie'.' Indført fra Sverige i marts Tolden betalt med 299 Ed. 76 sk. T som er 2 pet. af købesummen: Rd. Mlr.br. dt. København : 87 lstr. Købesum i marts 1876: Kr. Iflg. Gen.Fir. skrivelse dt. København er dette skib på rejse fra Antonia til Buenos Aires forlist ved Puerto Biedras d på grund af storm og tåge. Besætningen; 8 mand incl. kaptainen, blev reddet. Skibets værdi: 25ooo Kr., assureret for Kr. Lasten (mate, fuldt lastet) modtaget af ladningsejerne. Vraget solgt på strandingsstedet for 1300 dollars. Slettet af reg HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET

5 "Marie Brandt' København Brig (Efter bilbrevet eller skibsbygningsaitesten) Sunderland 1846 TS S P L Dækkenes antal: et Masternes antal: to Agterskibets form: hækbygget, fladt spejl Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt med gallion og mandlig halvfi, Bygget på: kravel af eg og fyr Længde: Bredde: Dybde: fræstighed: 97*3 23 B 3 16'5 31o,3o tons Jef Thygesen Petersen med borgerbr. dat. københavn Kiels Jensen, au borgerbr. dat. Horsens Raadstuær 23 "?^ ^l8 g 2 OBBii- Aktieselskabet "Maria Brandt", stifter 12. januar 1881, hvis bestyrelse, der har sæde i København, består af nedennævnte aktionær: Skibsfører Harry Thorvald Brandt, København Hoved-skibsregistrerings-protokol:349_9 0. Indført fra South Shields nov under navnet "Sailor" som købt ved bill of sale dat. 4. november 1880 af skibsfører H. Th. Brandt, København, der atter ved skøde dat. København tilskødede skibet til aktieselskabet "Marie Brandt" af København. Aktiekapitalen udgør kr , fordelt på aktier a kr. 2oo, der udfærdigedes på navn. Indførselstold 25Z 12. som er 3 pet. af købesummen 4oo. Fartøjet var forsynet med int. certificat, dat. Kgl. Dansk Generalkonsulat i Hull 12-ll-l88o dr. ca. 30I tons. Eftermålt 2o. maj 1881 _^ Ifølge generaldirektoratets skrivelse af 29 sept. I883 er dette skib sol e gt til engelsk ejendom _ Udslettet som solgt til udlandet Registreringen afsluttet

6 "Maria Catharina" Skibets hjemsted: Nordby på Fanø Tjalk N V S 1 (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Ihlowerfehn 1870/71 af C.J. Casseus iflg. bilbr. dat, Aurich antal: et Masternes antal: to Agterskibets form: rundgattet Beskrivelse af forskibet: fyldigt.: kravel af eg Hoved-Dimensioner Længde: 60? 3 Bredde: 14*8 Dybde: 5*2 Drægtighed: tons Johannes Jessen Toft af Nordby m. borgerbr. dat. Fanø Birk JVCUCIC. 1886: Aktieselskabet _. 'Tjalken Maria Catharinas Rhederi" i Nordby på Fanø, stiftet 20-^-188b, hvis bestyrelse, der har sit sæde i Nordby på Fanø 3 består af nedennævnte akt ionærer Skibsreder Niels Lauridsen Nørby, forretningsførende medlem, Nordby Skibsfører Johannes Jessen Toft, Nordby Hoved-skibsregistrerings-protokol: 12-9^ * -s«: Indført fra hist i februar Indførselstolden er iflg. kvittering dat. Fanø Toldkammer betalt med 106,67 kr. som er 3 pet. af købesummen R = kr. o Ifølge førerens anmeldelse dat. Fanø den er dette skib P^ rejse fra Boness til Nykøbing Mors med en ladning stenkul ( pund {&)) den på grund af storm strandet på Klitmøller strand. Besætningen 3 mand reddet af folk fra land. Skibet havde en værdi af kr. og var assureret for kr. Vraget solgt til en mand i Klitmøller for 150,-kr. Ladningen solgt, men beløbet ubekendt. Certifikatet afleveret til strandkontrolløren i Klitmøller og nationalitetsmærket udhugget af vraget iflg. strandkontrollør N.C. Nielsens attest dat. Klitmøller ^ Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet

7 Inført fra Barth i oktober 1888 under navnet "Marta", der efter ejerens begæring er forandret til "Maria Catharine". Indførselstolden er ifl. kvittering dt. Københavns Toldkammer 23. oktober 1888 betalt med 80 kr 19 øre, som er y/c af købesummen Rmk eller 2673 kr a 89,10. Fartøjet var forsynet med målebevis som fremmed dt. Faxe 18. juni 1875 lydende på 45,10 tons. Ved erklæring dt. København har Bjerre & Rømer påtaget sig forpligtelser efter reg. cirk. nr. 5- På grund af ombygning af folkerummet under dækket forude er nettotonnagen ansat til 44,59 tons. Folkerumsmalingsforretning dt. København 17. januar I890. Certifikatet rettet og givet påtegning Ommålt på grund af ombygning efter skibsm. cirk. nr. 33 ifl. målebevis dt. Marstal 25. juni I892. Nyt certifikat udstedt i stedet for det ældre som er afleveret. Overført til nyt skibsregister bd. 13, fol. 88 den under navnet "Hermandine" af Marstal. Marie Catharine København Galease N S F (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Barth 1861 ifl. "Schiffs Certifikat" dt. Stralsund 24. oktober Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 ; Agterskibets form: hækbygget, fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: middelfyldig bov, glat stævn. gget på: kravel af eg. Længde»"&» 57' o 16' o 6 f 2 47,17 tons C.P. Schmidt af København med borgerbrev dt. København 19. juli oktober 1888 tilhørende: C.P. Schmidt, skibsfører, København. Hoved-skibsregistrerings-protokol:

8 ibets BSVE: "Maria Catharine" : Stege, fra 1892: Køge Jagt ssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbysnidesattesten) Ved Middelfart 1850 af H.Illum ibd. iflg. bilbr. dt. Skriilinge Mark N F C Q Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Beskrivelse af forskibet: Glat stævn. Bygget på: Kravel af eg.. Hoved-Dimensioner Længde: 43 : 7 Bredde: 14'0 Dybde: 6? 5 Drægtighed: 28,70 tons (28,86.) : Johannes Lauritz Smith, borgerbr. Stege Peter Emanuel Schmidt, :: 1868 og endnu 1870: Ovnnvt. fører J.L.Smith, Stege. 1882: - - P.E.Schmidt, Stege. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Korsør : 15 lstr. Iflg. ejerens anm. dt. Køge er dette skib på rejse til Frederikshavn fra Faxe strandet d på Læsø nordre Røn kl. 12,30. Årsag: Storsejlet var gået i stykker, og man ville derfor ankre op bag Rønnen og tørnede derved mod Rasmus Rodes grund.' Mandskabet, 3 mand, reddet i egen båd. Skibets værdi: 3000 kr., ikke assureret. Ladningen: 6f kbfvn kalksten, værdi og assurance 300 kr. Slettet af reg

9 '"Marie Cathrine" Marstal Jagt, fra 1873: Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver ID B V Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (EFtcr Bilbrevet eller Ski b ab ygnl og sattes ten) I Flensborg Omb. i Marstal 1852 (^eknstr.br. 6/5 1852) og i 1860 smst. (Bilbr. dt. 22/ ). Omb. og forl af F.H. Andersen (Bilbr. dt. 6/11 P4 k-ravpl af fip;. Dækkenes Antal 1, Masternes Antal 1, senere 2 Agterskibefs Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Glat stævn (middelfyldigt) For Dampskibe: Maskinernes Anfal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted af P.H. Bager af J.J. Bager i Svendborg 1873-) Længde 52'1 (67'4) 15'5 (16*4) 8*1 ( 8*4) 54 tons (74,43 Førere: Hans Christian Petersen, Borgerbrev Ærøskøbing 3/ : 1860 og endnu 1869: 'Skibsfører Christen Madsen Møller, -"årstal i do Albert H.E. Albertsen, do ^ do do do do 5/12, best. reder do CM. Møller's enke Fise Zatrine, Marstal 5/12 Ovnnvt. fører H.Chr. Petersen, Marstal 2/12. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Tar.br. dt. Marstal ^/ : 2 8 lstr. Iflg Marstal tolds indberetning dt. ^0/ er der intet hørt fra dette skib, siden det d. 28/ forlod Hull med en lad= ning kul til hertugdømmerne. Om ladningens værdi og assurenceforhold vides intet. Fragtens værdi antages at have været ca kr. og var uassureret. ^Casco kr. fuldt assureret i Marstal Søassurence= kompagni. Besætningen antages at være omkommet. Slettet sf reg. 23/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

10 Skibets Navn "Marie Cecilie" Marstal, fra 1873: Kolding Jagt : Registrerings- samt Kendings-SignahBogstaver N H W F Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygninganttcatco) For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted I Ulbølle 1841 af R. Hoffmann bilbrev dt. Ulbølle 7/ ibd. iflg * På kravel af ee: Dækkenes Antal 1 Masternes Antai 1 Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Pyldig bov, stævn. glat Hoved-Dimensioner Længde 37'4 Bredde 13'2 Dybde 5 f 4 Drægtighed 21,71 tons : J.C. Hansen, Borgerbrev Ærøskøbing 11/ w J.P.H. Dam^ '" 6/ Poul Mikkelsen Skou, * Kolding 21/ : 1841 og endnu 1872: Ovnnvt. fører Jens Clausen Hansen, Marstal. '" '" J.P.H. Dam, Marstal, der samme år sælge:,h ' Poul Mikkelsen Skou, Kolding. til Hoved-Skibsregistrerings : Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 5-60 ger Mlr.br. dt. Kalundborg 3/5 1862: 10i Lstr. Købesum i September 1873: Ed. Iflgi. en rapport dt. Aagaard 12/ over P. Mikkelsen Skou's enke er dette skib d. 16. eller 17"Juni 1874 afsejlet fra Snoghøj til København med en ladning mursten, og siden er der intet hørt fra hverken skib eller besætning, hvorfor det må antages at væ= re forlist og mandskabet, føreren og hans fader M.P. Skou, omkommet. Den i en assurenceforening tegnede forsikring er udbetalt enken d. lo/lo 1874 og i Januar (Ingen oplysning om beløbets størrelse) Slettet af reg, 16/

11 "Maria Christine" : København, fra 1879: Kolding Jagt : N P J K (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Formentlig bygget i Haderslev 1826 (Intet bilbrev). Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Længde: 51*9 13! Beskrivelse af forskibet: Glat stævn. gog 31,09 tons. fgget på: Kravel af eg. : Peter Bonde Sartor, borgerbr. København M.N.J.Hansen, borgerbr. København 3.II.I876 A.P.Holst, iborgerbr. Kolding og endnu I87O: Ovnnvt. fører Peter Bonde Sartor, København I879: - - A.P.Holst, Kolding Hoved-skibsregistrerings-protokol: iger: Fartøjet indført fra Haderslev i august Told: 42 Rd. som :er 3 pet. af værdien: 1400 Rd.. Mlr.br. dt. Paxø : 16 lstr. Ifls. Gen.dir.i skrivelse af er dette skib på re^se fra Moss til Årøsund forlist 1 mil syd for Sæby d på grund af storm og strømsætning. Skibet blev sønderslået. Besætningen, 2 mand, reddet. Casco: kr., fuldt assureret. Lasten: 310 tylt brædder, hvis værdi og : assrance ik^e kendes. Slettet af reg

12 "Marie Christine' Marstal Jagt Bygmesterens nav# og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) HBTQ Maskinfabrikantens navn og I Marstal 1840 af S.J.IBager ibd. iflg bilbrev dt. Marstal 10/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Fladt spejl. Længde: Bredde: Beskrivelse af forskibet: Uden gal.fig. le: Drægtighed: Bygget på: Kravel af eg. Jacob Jørgensen Lifflænder af Marstal. 29'6 10! 7 4 T 4 10,27 tons Redere: 1864 og endnu 1868: Ovnnvt. fører Jacob Jørgensen Lifflænder, Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokoi: : Mlr.br. dt. Bandholmi 26/4 1858: 4 lstr. Skibet sønderslået i Marstal under stormfloden 13/

13 "Mari e Chri s t ine" : Marstal Jagt. Hvor og nåjr bygget (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) N L C S ibygget i Marstal 1797 af Ohle Mortensen, bilbr. dt. Ærøskøbing^ 23/ Hove drep i Marstal 1837, 1841 pg 184? afrasmus Rasmussen af Svendborg, reknstr,br. dt Marstal l4/ Dækkenes antal: i Masternes antal: l Agterskibets form: Pl! atgattet. Beskrivelse af forskibet: Fyldig bov, stævn med krølle. Bygget på: Kravel af e&. Længde: 4 8' 4 Bredde: 15'5 ie: 8» 5 gtiehed: 47,98 tons. : P.H. Rasmussen, borgerbrev Ærøskøbing 11/ ; 1862 og endnu 1874: Ovnnvt. fører Peter Hansen Rasmussen, Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokol: : Mlr.br. dt. Marstal 19/8 I867: 25 lstr. IflgJ Marstal tolds påtegning af 17/ på certificatet er dette skib ophugget, hvorfor det slettes af reg. 20/

14 "Marie Christine" Kerteminde Jagtgalease N H G L. Hvor og nåjr bygget (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Svendborg af H.B.Møller iflg.bilbrev dt. 2/1 1845(haves ikke). Omb i Odense Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl Beskrivelse af forskibet: Glat stævn 'gget på: Kravel a;f eg. igde: 56 f l Bredde: 17*6 e: 9'1 Drægtighed: 65,54 tons imrac. Christen Msidsen Bude Hansen,borgerbrev dt. Kerteminde 16/ Niels Erik Bønnelykke,borgerbrev dt. København ll/3 1380(13/3 1880). fere: 1847 og endnu 1872: Købmand J.P.Kriiger Kerteminde 1/8 Gårdejer N.lPoulser Kjærby pr. Kerteminde 2/8 Grosserer Elias B.Muus København 5/8 (S.B.Muus har skøde på 2/8, mens de 3/3 iflg. to skøder dt. 26/6-47 ejes af fyrskipper R.Gormnesen og købmand L.Larsen. Ved et brev fra Gormnesen til Muus dt. Kerteminde 28/ er forhandlinger indledt men ikke afsluttede). Hoved-skibsregistrerings-protokol: :Mlr.br. dt. Kerteminde 4/7 1865: 33i Lstr. Iflg. j Gen.dir. skrivelse af 17/ er dette skib på rejse fra Island til Spanien d. 25/ P.g.a. læk forladt i synkfærdig stand i Atlanterhavet på, 62 grader N.B. og 22 grader V.L. Besætningen 4 mand optaget af dansk skonnert "Bertha", kaptajn Kahlen. Icasco-s.f værdi kr. assureret for 7500 kr, Lasten 550 Sk.pund klipfisk af værdi kr. fuldt assureret. Slettet af registret 24/

15 Skibefs Navn "Marie Christine" Assens. Piskekvase. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted {Efter Bilbrevet olier Ski baby gniogaattcsten) I Korsør 1822 af H.C.Møller ibd. iflg. bilbr. dt. Korsør Ombygget i Assens 1867 af H.Christof fersen iflg. rekonstr.br. dt : På kravel af eg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Plåtgattet. Beskrivelse af Forskibet Ingen gal.fig. Uf I) S P For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 32'3 (41'4) Bredde 10'0 (10*7) Dybde 5'6 ( 5'8) 11,71 tons (16,46) Førere: Diderik Petersen, borgerbr. Baag Herred ere; 1867 og endnu 1870: Ovnnvt. fører Diderik Petersen, Thorøhus pr. Assens. Hoved-Skibsregistrerings Rigsarkiv Landsarkiv Protokol 3-96 linger Mlr.br. dt København Ombygget og forlænget 1877 Seneste reg. ved eftermåling ^X r K±tK-kxs xxkgxx%x^.x±&%.kx PÅ KRONBORG 30165

16 "Marie Christine Elisabeth" Løgstør - Ålborg LgS- Jagt. : Ljj.wUJLg.H HBPP ( K D Y P ) Bygmesterens nava og hjemsted (Efter bilbrovet eller skibsbygningsattesten) I Ålborg af fhv. bygmester Kiels Bonne sen iflg. bilbrev dt. 25/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Længde: Bredde: 50'0 14*4 5'1 Beskrivelse af forskibet: Alm. jagtbov uden gal.fig.»-g 32,66 tons (51,70) gget på: Kravel af eg : Lars Christian Andersen Sund, borgerbrev Løgstør 8/ Anders fedsen, " Ålborg 27/ CC. Poulsen af Ålborg, " " 4/ : Iflg. købekontrakt dt. Løgstør 4/3 1866: Ovnnvt, fører L.Chr. Andersen Sund, Løgstør. do do Anders Madsen, Ålborg -? -. do do Carl Christian Poulsen, " 1 2 Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1-39 : Mlr.br. dt. København 28/ : 16 lstr.

17 Skibefs Navn "Maria Dorothea" Horsens, fra 1875: Århus, fra 1881: København. Jagt. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver H D R H Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) 1 Kiel 1849 af H.WJLagoni ibd iflg. bilbr. af For Dampskibe; Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form På kravel af Platgattet Beskrivelse af Forskibet Glat stævn. es. Hoved-Dimensioner Længde 44'8 Bredde 13 *0 Dybde 6 f 8 Drægtighed 30,10 t ons. S.H.Westergaard, borgerbr. Horsens , I.0.1.Cramer, borgerbr. Horsens (fører: og ), Søren Hansen, borgerbr. Horsens ( ), L.Jakobsen, borgerbr. Samsø Birk (fører: 1)? 2) ), H.Jørgensen, borgerbr. Ebeltoft ( ), H.C.West^halen,- borg.br. Århus ( ), Poul Johannes Christiansen, borgerbr. Århus ( ), Peter Christian Ingvarsen, borgerbr. København , H.P.Jessen, borgerbr. Panø Birk ; (rrrl^tl^br)-r^o^ns-llxrs~-thomsen, borgerbr. København ( ), Martin Christophersen, borgerbr. Hibe ( ) Eedere og endnu 1870: Købmand og Sæbefabrikant P.C.Kruger, Horsens. Ovnnvt. fører I.C.I.Cramer, Horsens. Købmand H.C.Lind, Århus. Grosserer C.M.V.Ahrentzen, (firma: Ahrentzen & Co), København. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 3-76 Anmærkninger Mlr.br. dt. Plensburg : 15T lstr. Købesum i juli 1875: 3200 Kr. Seneste reg. (ved overførsel) 28.3.' PÅ KRONBORG EET

18 :1) Maria Dorthea, 2) Anne. : 1) København, 2) Ommel pr. Marstal. skonnert S,~-~-te> joestaver: H T M P (Efter bilbrevet eller skibsbygninssaitesten) Haderslev Bilbrev haves ikke, Indført fra Haderslev i april Indtil sep kaldet "Maria Dorthea" af København. _j Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: platgattet Beskrivelse af forskibet: middelfyldig bov,: glat stævn. jk: kravel! af eg. Længde: 55 * 5 Bredde: U*5 6*1 e: t-, 37,69 t Carl Christian Gadebdrg af København med borgerbrev dt. København 29 marts Christian Jensen Nielsen af Ommel med borgerbrev dt. Ærø herredsk. 15 marts 1879 (marstal 19/9 83). Ifølge skøde dt. Aarhus 7 marts 1883 og nationalitets og ejéndomserklæring dt. København 9 april 1883 tilhørende: Carl Christian Gadeberg skibsfører København Ifølge skøde dt. København 17 aug og nationalitets og ejéndomserklæring dt. Marstal 19 sep. l883vtilhørende: Christian Jensen Hielsen skibsfører Ommel pr. Marstal Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo,196 Indf^fTTra^a^erslev i april 1883 under navnet "Maria Dorthea". Indførselstolden er ifgl. kvittering dt. Københavns toldkammer 9/4 83 betalt med 9o kr sommer 3% af købesummen 3ooo kr. Efter indgivet andragende, har generaldirektoratet bevilget ifgl. resol. al 24/9 83, at fartøjets navn forandres fra "Maria Dortea" til "Anne". Overført fra København til Marstal efter ejerens begæring dt. Marstal 19/9 83 hvorefter nyt certifikat er udstedt d. 25/9 83, istedet for det oprindelige afleverede. - Ved forklaring dt. Marstal 19/9 83 har N Petersen af Marstal påtaget sig forpligtelserne efter reg. cirk. nr. 5 for C J Nielsen. Ifgl. Marstal målingsfortegnelse af 17/3 88 er tonnagen på grund af ombygning forandret til 35 27/I00 tons, hvorefter certifikatetner påtegnet21/3 88. Overført til nyt skibsregister bd. 3? fol d. 27/3 95.

19 "Maria Dorothea" : Frederikshavn Skonnert N P T G (Efter bilbrevet eller skitisbygningsattesten) I Brake 1862 af B.H.Heiners iflg bilbr. dt. Brake Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Længde: 56'4 Agterskibets form: Rundt spejl Bredde: 12'9 Dybde: 5'2 Beskrivelse af forskibet: Middelf. bov, glat stævn Ighed: 34,6l tons (33?44) Bygget på: Kravel af e : Wilhelm Christiansen borgerbr. Horns Herred Redere-187^ og endnu 1876:,, > ^ ^ -, /* Ovnnvt! fører Wilhelm Christiansen, (best. red.) Bangsbostr. 3A Høker Ole Christian Olsen, København, _ V^ 1882: Wilhelm Christiansen eneejer Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-46 Mlr.br. dt. København : 1&$ lstr. Skibet indført fra Goteborg 1866 under navnet Augusta Told: 70 Rd. 48 sk., som er 3 pet. af købesummen: 2350 Rd Iflg ejerens anm. dt. Frederikshavn er dette skib på relle fra Faxe til Sæby med 6\ kubikfavn kalksten forlist d udfor Treaa Mølle i Grenå tolddistrikt, idet skibet 1 den store storm blev sat på land. Besætningen, 2 mand, blev reddet fra land. Skuets værdi og assranoe: 2200 kr., ladningens assurance: kr. Vrag og ladning er solgt til mægler Bach, Grenå for llo kr. Slettet af reg. 7.IO.I89O.

20 "Maria Elisabeth" Middelfart, fra 1880: København Jagt Registrerings-samt kenåiiigssigoal-foogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Falsled 1831 af J.H.Møller ibd. iflg. bilbr. dt I. Ombygget i Kolding 1860 af G.West ibd. N F J Q Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Hoved-Dimensioner Længde: 38 e 4 Agterskibets form: Platgattet. Bredde: 11' 5 Beskrivelse af forskibet: Glat stævn. Dybde: 5'7 Bygget på: Kravel af eg. Drægtighed: 19*26 tons. Ole Andersen Broch, borgerbr. Middelfart Jens Hansen, borgerbr. Kolding ( ) Jørgen Larsen, borgerbr. Vejle (7.8.I880) Kiels Larsen, borgerbr. København IO.5.I876 ( ) 1852 og endnu 1870: Ovnnvt. fører Ole Åndersen Broch, Middelfart 1880: - - Jens Hansen, København 1881: - - Niels Larsen, Fejø Hoved-skibsregistrerings-protokol: ger: Mlr.br. dt. Kolding 3.9.I86O: 9-Jlstr. Købesum i januar 1880: 1750 kr. Seneste reg

21 'Marie Elisabeth 1 ** Ristinge pr Rudkøbing Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) I Søby på Ærø 1802 af Ohie Mortensen f arstal? Iflg. bilbr. dt. Ærøskøbing 1/ På Kravel af Eg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form PI at gattet Beskrivelse af Forskibet Glat stævn * U C L H For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 37'9 Bredde 11 % 3 Dybde 4' 6 Drægtighed 15,04 tons L. H. Andersen, Eorg.br. Rudkøbing 10/ : Ovnnvt. fører Lars Hansen Andersen, Ristinge på Langeland Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv er Mir.br. dt. Kiel 2/5 1859: li Lstr. Iflg. rederens anm. af 9/ er dette skib grundstødt på Masnedø og vraget solgt. Slettet af reg. 20/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

22 'Marie Elisabeth" Randers Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N D PG- Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet cbcr Skibsbygningsattesten) X Fåborg 1617 af Rrederich Kofmann, TJlbølle^Strandhuse iflg. bilbr. dt. ^åborg For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted På kravel af Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Fladt spejl eg. Længde X^%3 Bredde ±3! 3 Beskrivelse' af Forskibet Ingen gallions fig su: 27,29 tons. Claus Petersen, borgerbr. Randers 15.3*1265. Jørgen Gjesing, - - 2p.2.1o7^. Redere: 1869 og endnu 1870: 1 Ovnnvt. fører CI?us Petersen, Randers j 1872: Skipper J.L.Ovesen Jørgen overtager Gjesing, ovnnvt. f?rer Claus Petersens ipart Hoved-Skibsregistrerings Protokol 5-45 Rigsarkiv Landsarkiv Vlr.br. dt. Randers 'd : 13 lstr. Iflg. Gen.^ir. skrivelse af er dette SKID på rejse fra Rlensburg til Randers forlist^ Gåsebae-en i nærheden af 3je-len d. 7.9*^'-CJ. ÆJ.. ^i-^ r : k crund af regntyvning og høj sø d.s skibet nægteoe ax v-pnde. Besætningen 2tr.and reddet ved egen h^ælp. Casco: 2300 kr.~ assureret for 2000 kr. Lasten stk. teglsten. vrrt: 83 *n< pund, assureret for værdien 900 kr."slettet pf reg. 4~.10.lc01 =LS- OS PÅ KRONBORG

23 "M-rie Erederikke : I: Nyborg Brig Registrerings-samt kendingssignai-bogstaver: N P J S (Efter biibrevot eller skibsbygningsattesten) Efter opgivende bygget i Brugge.a855 Bilbrev haves ikke. Dækkenes antal: i Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m 0 randt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt med skæg og krølle. Bygget på: Kravel -f eg Hoved-Dimensioner Længde: 101*0 Bredde: Dybde: 13 f 6 Drægtighed: 224,35 "tons Førere: Erik Mortensen Kr?g,borgerbrev dt. St. Thomas 14/ Konsul,købmand H.W.Clausen Nycorg Hoved-skibsregistrerings-protokol: Indført fr- Antwerpen i maj Forhen brig "Chprite" af Ostende på 282 belgiske tonnen, solgt pf J.Muyllart af Ostende for fros. Tolden er iflg, interiems-nationalixetsc rtifiket dt. Antwerpen 29/ erlagt med 1035 frcs. som er 3f pf købesummen og som er lig med 734,85 kr. Samme interiems-nptionplitets-certifikat viste endvide at skibet var målt til 268 d, Rg.-tons. Iflg. rederens anm. dt. 28/ er dette skib bortkrommet på rejse frp West Hprtlepool som det forlod d. 7/ til Korsør med en ladning kul, og det pntpges således for totalt forlist og mandskabet druknet.. Casco assureret for kr.nærmere ubekendt. Slettet *f registret 31/

24 "Marie Frederikke" Skibets bjemsted: København Bark (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten) -bogstaver: I Norrkobing 1857 af E.W.Heggblad ibd. iflg. bilbr. dt N F B Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 3 Agterskibets form: Hækbygget med fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Galion med krølle. Bygget på: Kravel af Hoved-Dimensioaer Længde: 134! 4 Bredde: 26 ' 2 Dybde: 15'1 Drægtighed: 415,80 tons. eg. : Å.Ambrosen, borgerbr. Rønne Andreas Christensen, borgerbr. Ribe ( ) : 1857 og endnu 1870: Lucinde Knudtzon (firma: P.CKnudtzon, København. "P.CKnudtzon & Søn")enke efter grosserer Hoved-skibsregistrerings-protokol: ger: Skibet indført fra Sverige Told: 550 Rd., som er 2 pet af værdien: Rd. Mlr.br. dt. København : 198 lstr. Iflg. rederens anm. dt.' København er dette skib solgt til skibsreder O.Olsen, Tonsberg m. flere for Rd Slettet af reg

25 Yr Y* m* T*.T ir* m*. Tii ir* "Marie Kirstine" Nykøbing Sjælland Skonnert Registrerings- samt kendingssignai-bogstaver: N R H D ygmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten) I lakskov 1850 af H.P. Ridersborg iflg. bilbrev dt. 20/ (bortkommet). Ombygget i Svendborg 1867 af J.R. Andersen iflg. bilbrev dt. Svendborg 8/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Platgattet. Længde: Bredde: 72'8 18'7 Beskrivelse af forskibet: Middelf. bov, glat stævn. Bygget på: Kravel af eg. le: S "S 1 8*6 91,15 tons. Chr. Olsen af Rørvig, borgerbrev Nykøbing Sj. 4/ (1883) 1868 og endnu 1877: Oberst, gross. J.P.3?. Ekman, København 3/8, bestyrende reder. Købmand J. Bentzen, Nykøbing Sj.3/8. Ovnnvt. fører Chr. Olsen, Rørvig 2/8. do do Chr. Olsen, " 3/8, bestyrende reder. Købmand J. Bentzen, Nykøbing S. 3/8. do N.W. Thomsen, " " 2/8. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-5 Mlr.br. dt. Svendborg 10/9 1867: 48^ lstr. Iflg. rederiets anm. dt. København 29/ er dette skib efter havari solgt i Stomeway til engelsk ejedom for 130. Slettet af reg. 29/

26 "Maria Johanna' Svendborg Jagt Registrerings- samt.-bosstaver: N 1 H G- (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Åbenrå 1833 af J. Puulsen ibd. iflg. bilbrev dt. 7/ Ombygget i Svendborg 1874 af; J.R. Åndersen iflg. attest dt 19/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m glat stævn. aget på: Kravel af eg. Længde: gtig e: 41'4 13» 5 6*5 26,40 tons. P.C. Sørensen, borgerbrev Svendborg 17/ R.N. Andersen, " Ærøskøbing 13/ (22/2 77) 1877: Ovnnvt. fører P.C. Sørensen, Svendborg i, bestyrende reder. Skibsreder H. Rasmussen, Skårupøre r- Ovnnvt. fører R.N. Andersen, Svendborg eneejer. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. København 22/ : 14 lstr. Købesum i februar 1877: kr. Iflg. Svendborg tolds indberetning af 18/ er dette skib, efter rederens anm., på rejse fra Århus til Svendborg med en ladning majs af værdi kr. strandet på Thunø natten mellem 5. og 6. oktober 1880 p.gr.a. tykning. Mandskabet reddet ved egen hjælp Casco assureret for kr., ladning for kr. Vrag og inventar bjerget og solgt til købmand Jørgensen i Narsminde pr Århus, og af ladningen bjergedes 400 tdr. majs, der solgtes ved offentlig auktion for kr. Slettet af reg. 20/

27 "Marie Kirstine" Rønne Jagt N B J D (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Maskinfabrikantens navn og I Sønderborg 1852 af A.B. Seiffert ibj iflg. bilbrev dt Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Beskrivelse af forskibet: Glat stævn u. galionsfigur. Bygget på: Kravel af eg. Niels Jensen Rasch af Rønne Mads Clemens Engel Længde: Bredde: e: (Rønne 1860). ( " 1862). 37'7 12*0 6 f 9 19,26 tons 1874: Iflg. skøde København 1868: Ovnnvt. fører Niels Jensen Rasch, Rønne, do do Mads Clemens Engel, Rønne. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Købesum 1868: 400 Rd. Iflg. Gen.dir. skrivelse 28/ og Rønne tolds do 7/ blev dette skib på rejse fra Jylland til Rønne tildels i ballast; men indeholdt dog en del bornholmsk lertøj og 4 stk tilhuggede sten samt i tons brænde, af stormen og strømmen drevet iland på Kronborgpynten d. %% } 22/ , hvor det strandede og dagen efter blev sønderslået på fæstningens glacis. Skibet havde p-gr.a. modvind ligget til ankers udfor Skovshoved, men natten mellem november blæste det op til storm, og for at søge Helsingør havn forsøgte man at lette anker, men ankerkæden brast og skibet kom i drift som ovenfor angivet. Besætningen, føreren og 1 mand, reddedes ved egen hjælp. Den bjergede ubetydelige del af ladningen, som tilhørte skipperen, var uassureret, men indbragte 50 kr. Casco af værdi kr. Vraget solgt for 400 kr. Certificatet afleveret.

28 Navn ""Marie Kirstine"" Restinge på Langeland Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N C P -å Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet dier Skibsbygningsattesten) På Ulbølle -mark pr Fåborg 1839 af R. Hoffmann ibd.. iflg. bilbr. dt. ulbølle ijaark 18/ ?4 Kravel af Eg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Glat stævn For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Længde 36'3 11'2 5'6 Drægtighed 16,89 tons Førere: Hans Nielsen af Restinge, Borg.br. Rudkøbing 2/ i! R. Clausen af Kragnæs,. " Ærøskøbing 2/lX 1^64 (15/4 7? 1859 og endnu 1869: Ovnnvt. fører Hans Nielsen, Restinge på Langeland Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Hlr.br. dt. Rudkøbing 21/5 1859: &i Lstr. Seneste eftermåling dt. 7/ Iflg. en liste fra Rudkøbing toldkammer dt. 9/ er dette fartøj i sin tid solgt tilstrandhuse pr Fåborg, og iflg. skr. fra Fåborg toldkammer har fartøjet ikke eksisteret i ca 40 år, hvor= for det pr 2/ slettes af registret. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

29 lavn '"Marie Kirstine", fra 1880: w Nilen'". Lohals pr Hudkøbing, fra 1880: København. Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) Yed Nyborg 1854 af N. Hansen, intet bil brev. Ombgt. i Lohals af R. Petersen, reknstr.br. dt. Rudkøbing 3/ EåJilinK_af_ee Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Fladt spejl (platgattet) Beskrivelse af Forskibet Middelfyldigt (med glat stævn N J T R For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dirnei Længde Bredde Dybde $ræg 33'7 ' (33'2) 9'8 3'7 ( 3'8) 9,61 tons (9,79) Førere: H.N. Madsen. A.C. Riis Carstensen af København (3/5 1880). 1880: 1862 og endnu 1873: Ovnnvt. fører H.N. Madsen, Lohals pr Rudkøbing. Skibsbygger Axel Julius Rosenfeidt, København, der samme år sælger til ovnnvt. fører, marinemaler A.C. Riis Carstensen, København. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Anmærkninger Mlr.br. dt. Århus 27/4 1863: 3nt Lstr. Mindre ombygning Da fartøjet agtes anvendt til en studierejse til Ægypten, udstedes pr 3/ certificat som lystfartøj. Iflg. Gen.dir. skrivelse af 1/ er dette skib efter indberetning fra konsulen i Neapel solgt til^fremmed ejendom. Ingen nærmere oplysninger. Slettet af reg. 2/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG 30165

30 Skibels Navn "Marie Kirstine' 5 ' Svendborg Fiskekvase, fra 1877: Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N J E R Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabyguiogaattcsten) I Rudkøbing 1852 af S.E. Boas ibd. iflg bilbr. dt. Rudkøbing 16/ Ombgt., forl. og omrigget på Thorseng 1877 af M. Christensen, bilbr. dt. Vindeby 2^/ På V-ravpl af eg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1, senere 2 Agterskibets Form Plat gattet Beskrivelse af Forskibet Alta. jagtbov, glat stævn (middelfyldgt). Chr. Petersen af Strandhuse. For Dampskibe: Maskinernes Anta! og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Længde Bredde Dybde 33*0 10'5 5*6 (41'6) (ll'o) 12,98 tons (16,76) (Senere sætteskp.brev dt. Sunds- Gudme herred 20/8 1877). 1872: Ovnnvt. fører Chr, Petersen, Strandhuse i, bestyrende reder. m Skibsreder N.P. Larsen, i. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Anmærkninger Mlr.br. dt. København 13/3 1863: 6x Lstr Seneste eftermåling dt. 18/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

31 Skibeis Navn "Marie Kirstine" Vejle Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogsfaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygningsattcstcn) Bygningssted og bygmester ikke oplyst da bilbr. savnes. N X T Q For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted På kravel af Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Fladt spejl. Beskrivelse af Forskibet Glat stævn. Førere: Wilhelm Løye, Vejle. es. Hoved-Dimensioner Længde 4 3' 3 Bredde 13'4 Dybde 7 f 4 Drægtighed 32,19 t ons. Redere: 1856 og endnu 1870: Ovnnvt, fører Wilhelm Løye, Vejle. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv. Landsarkiv Mlr.br. dt. Vejle : 16 lstr. Iflg. Gen.dir. skrivelse af er dette skib under stormfloden strandet ved Præstø og blevet vrag o Slettet af reg ,. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

32 nayn: Skibets hjemsted: "Marie Kjær" Ålborg Skibets art: Skonnertbrig Registrerings- samt kendingssignai-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Ålborg 1870 af CI. Wang ibd. bilbrev dt. Ålborg 10/ iflg. H P Q T Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Halvrundt spejl. Beskrivelse af forskibet: Udfaldende bov uden galion. Bygget på: Kravel af eg. Hove d-dimensioner Længde: 9 8' 9 Bredde: 21? 8 Dybde: 10! 7 Drægtighed: 178,97 tons. Førere: Andreas Christian Struckmann, borgerbrev Ålborg 19/ Redere: 1870: Købmand Johannes Kjær & søn, Ålborg 11/88. Ovnnvt. fører A.Chr. Struckmann, ' 44/88. Købmand Carl Schmidt, ' 4/88.! Yinhdlr. P. Weile & søn, 4/88.! Købmand P. Sechnitser, 4/88, Prokurator A.S. "Vang, København 21/ : P. Weile & søn's 4/88 til Joh. Kjær & søn, 1874: A.S. Yang's 21/88 til Joh. Kjær & søn. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Iflg. gen.dir. skrivelse af 14/ er dette skib efter indberetning fra generalkonsulatet i Hamborg solgt til fremmed ejendom for rm., og iflg. rederiets anm. af 22.s.m. til et rederi i Hamborg. Slettet af reg. 15/

33 rf-v m* r* mi Y-*» Tn '-r-vf-it»w'rtr"<'en'in>tp Tm Tr Y\ m*. %.! TT» m*. irs m\ "Maria Kristine" Kolding Skonnert H P I S (Efter bilbrevet eller skibsbyeninesattesten) I Haderslev 1875 af J.Nielsen Bonde ibd. iflg. bilbr. dt. Haderslev 1.3 I876 Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med.. fladt Beskrivelse af forskibet: spejl middelfyldigt m. glat stævn gde: 57 f 3 15! 5 e: 6»8 42,6l tons Bygget på: Kravel af eg Førere: Hans Jepsen Høyer, borgerbr. Kolding Rasmus Rasnussen Holm, borgerbr. Randers ( ) 1882 : I876: Ovnnvt. fører Hans Jepsen Høyer, Kolding Rasmus Rasmussen Holm, Strandhuse pr. Kolding 1/2 Skibsfører Poul Hansen Skak, - 1/2 Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-54 Skibet indført som nybygget fra Haderslev som er 3 pet. af købesummen: 5200 kr. Seneste reg Told: 156 kr.,

34 'Maria Lehmann", fra 1873: "Maria 1 Å København - Dragør K Brig (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) H B G R I Rønne 1848 af S.P. Beck ibd. iflg. bilbrev dt. Rønne 22/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Pladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Galion med krølle. Bygget på: Kravel af eg. Længde: e: 82*0 20'4 12 ( 0 Drægtighed: 131?44 tons. Jørgen Ludvig Alfred Møller, (København 1865). Niels Peder Carlsen Thomsen, ( " 1871). Theodor Johannes Edvard Arnesen af Dragør. Carl Dirchsen Jans af Dragør, (Amager birk 1873). Christian August Gabrielsen af Dragør ( v " 1877). Peter August Ni. Isson af Dragør. 1873: Iflg. skøde 1865 og endnu 1868: "Det kjøbenhavnske Skibsrederi",stiftet i juni Rudolph Puggaard, P/A H. Puggaard & Comp.). Skibsreder O.C. Jans, København (grosserer Hoved-skibsregistrerings-protokol: iar.br. dt. Kalundborg 6/1 1859: 67 lstr. Solgt i 1865 for Rd., i 1873 for Rd. Skibet blev på rejse fra Schiedam (!) til Køge med jernbaneskinner d. 17/ kl. 11. form. forladt i synkefærdig tilstand af besætningen, der reddedes" ombord i dampskibet "Louise" af København, kaptajn Jensen, og landsattes i København. Partøjet sank på dybt vand under Skagen og står ikke til at bjerge. Casco formenes uassureret. Ladningen antages assureret.

35 "Maria Magdalena" København Jagt H S 1 S (Efter bilbrevet eller skibsbygningsaltesteo) Kiel 1845 af J.J.G. Theede iflg. bilbr. dat. Kiel 1. april Dækkenes antal: et Masternes antal: en Agterskibets form: fladt spejl Beskrivelse af forskibet: middelfyldig b Bygget på: kravel pf eg: DV Hoved-Dimensioner Længde: 44* o Bredde: 12 * 9 Dybde: 6 * 3 Drægtighed: tons H. U Rasmussen af Thurøra m. borgerbr. dst, Svendborg 25. februar 1848 C. L. Rasmussen mv borgerbr. dat. København 5. msj 1891 ( ) _18SOJ_ : Porvalter N. Nielsen, København Hoved-skibsregistrerings-protokol: Indført fra Kiel som solgt af H.H. Arp til H,N. Rasmussen af SkaTrupøer for R. l c 8oo med købekontrakt dst. Kiel 26. juli I880. Denne h?r atter ved skøde dst. Papborg 3. september I880 solgt fartøjet til den nuværende ejer N. Nielsen for kr. I.600. Ifølge Papborg toldksmmersepåtegning på registreringsbeviset, er tolden ført til indtægt i Faaborg toldsteds regnskab d. lo. september I880 under no Overført til nyt skibsregister bind 1, fol, lo7 den 2o-l-1896

36 Marie Magdalene Predericia jagt N F T C (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Vides ej, de bilbrev ikke haves Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: fla^ s P e 3l Beskrivelse af forskibet: middelf. bov, glat stævn Bygget på: kravel af eg Hoved-Dimensioner Længde: 34-7 Bredde: llt;l Dybde: 4'9 Drægtighed: 14,61 t. Jes Bek af Predericia med borgerbrev dat Predericia borgmesterkontor 15- april april 1893 tilhørende Jes Bek skibsfører Predericia Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13,362 Indført fra Haderslev april Indførselstolden er iflg. kvitt. dat Predericia toldkammer 14. april 1893 erlagt med 3o,13 kr., som 3/o af købesummen. Ved erkl. dat Predericia 15/4-93 har mægler Julius Mortensen påtaget sig forpl. efter reg. cirkl. nr. 5 for Jes Bek. Overført til fartøjs fortegnelse III-123.

37 navn: Marie Magdalene Frederikshavn skonnertbrig (Efter bilbrevet eller skibsbysninesattestcn) Papenburg Bilbrev haves ikke. Indført fra Papenburg feb I89I under navnet "Nautilus", N C T B Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækbygget/fl. spejl Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt glat udf. stævn Bygget på: kravel af eg Længde: Bredde: Dybde: lo2! 6 23'8 14 f o 27o,77 t J.H. Andresen af Marstal med borgerbrev dat Ærø herredskontor Chr.^Pedersen'med borgerbrev dat Langeland herredskontor 8. matts J. H. Andresen feb. I89I tilhørende: S P R P Schou best.reder,købmand Frederikshavn 5/8 part Ved skøde dat Predeikshavn 16. marts sælger P. Schou til: Jens Hans Andrisen skibsfører Marstal Bertha Schultz frue Hirtsholmen Ved skøde dat Predeikshavn 16/3-91 sælger P. Schou til: Otto Jessen Berg particulier Frederikshavn _? f=t,nhnn hfthnlder herefetr A/^v^rJ,_o_K^Ji^-e-d^J^^03^-^3A.ex^ Hoved-skibsregistrerings-protokoi: 13,129 Indførselstolden er iflg. kvitt. dat Frederikshavns toldkammer 2o. feb betalt med 73*92 kr., som er 3/0 af købesummen kr. Udslettet. 2/8 part 1/8 " 2/8

38 Navn ""Marie Margrethe" Hasle på Bornholm Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sidbabygningsattesten) I Hasle 1843 af S. P. Breh af Eønne Iflg bilbr. dt. Hasle 13/ N C C- W Maskin Maskinfab For Dampskibe: srnes Antal og Hestekraft rikantens Navn og Hjemsted På Kravel af Pg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Pladt spejl Beskrivelse af Forskibet Pyldigt Hoved-Dimensioner Længde 42'3 Bredde 12'0 Dybde 5*7 Drægtighed ^2,03 tons Peter Lind Jensen, Borg.br. Hasle 6/7 1849,( Niels Peder Lind, "" " 19/3 187? (30/ og endnu 1869: Ovnnvt. fører Peder Lind Jensen, Hasle 1881: * * Niels Peder Lind, Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv er t51r.br. dt. København 9/4 1859: 11 Lstr. Iflg. rederens anm. dt. Hasle ^4/ er dette fartøj solgt til skipper Morten Persson i Cimbrishamn for kr. Slettet af reg. 8/

39 savn: Marie Mølgård Prederikshavn 2mst. fiskekutter med brønd N D B J (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Frederikshavn 1891 af H. V. Buhl iflg. bilbrev dat Prederikshavn 16. april I89I. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: rundgattet Beskrivelse af forskibet: skarp stævn Bygget på: kravel af eg Hoved-Dimensioner Længde: 52'6 Bredde: 15'4- Dybde: 7'6 Drægtighed: t. J. B. sen af Skagen med borgerbrev dat Skagen 15. april Redere: -j_ 7 april P. Schou C. L. Cloos P. J. Kali J. B. Madsen J. L. Kruse Carl Hansen N. J. Jensen J. C. Christensen M. Jensen L. A. Kruse I891 tilhørende: best.reder,købmand konsul IT fisker,skibsfører Prederikshavn «n Skagen 11 K 467/700 2o/7oo 2o/7oo 28/7oo 25/7oo part 11 «ti» vend. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13^50 Overført til nyt register bind 6? fol. 113 den 3/6-I902.

40 Redere fortsat: 21. april 1891 sælger P. Schou til: Otto Mønsted grosserer N. Bærentz fiskehandler H. Hansen " 29. april I89I sælger P. Schou til: li. P. Houmøller fabrikant J. A. Houmøller " Christen J. Nielsen fiskehandler Kristian Peter Jensen skræddermester 27. maj I89I sælger Houmøller til: D. A. H. Ohlsen grosserer 15. juni 1891 sælger sælger L. A. Kruse til Th. Larsen købmand 4. nov. I89I sælger P. Schou til: Søren Mølgård ungkarl Mette Marie Møllgård ugift 11. feb sælger P. Schou til: I. L. Jensen købmand 16. maj I892 sælger I. L. Jensen til J. Chr. Skibby købmand Århus 25/7oo part København 5o/7oo " " 5o/7oo " Frederiks. 2?/yoo Holstebro Prederiks. 25/7oo " " 25/700 " København 25/700 " Løkken 25/700 ".Løkken 11 25/14-00 " 5o/7oo M " 25/ " Hjørring 25/14-00 "

41 "Marie Petræus*' Nordby på Panø Skonnertbrig Registrerings- samr Kendings-Signal-Bogstaver N J W G- Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) I Nordby på Panø 1873 af J.Th. Hansen & N.S. Nielsen iflg. bilbrev dt. Nordby 25/ P$ kravfil af eg. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget nu spejl. Beskrivelse af Forskibet fladt Middelfyldigt, glat stævn. For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted >imens ioner Længde 85 f 0 Bredde 19 ' 4 e 9*7 ræs 121,7^ tons. Førere: Hans Lauridsen Bech, borgerbrev Panø 13/ : 'Aktieselskabet Skonnertbriggen MariePetræus's Kederi", stiftet 26/4 1873, hvis bestyrelse med sæde i Nordby på Panø er: ovnnvt. fører Hans Lauridsen Bech, Nordby. Hoved-Skibsregistrerings Rigsarkiv Landsarkiv Protokol er Iflg. Gen.dir. skrivelse df. 14/ er dette skib i Rio Janeiro solgt til brasiliansk ejendom.for kr., hvorfor det slettes af reg. 15/

42 Skibets hjemsted: Marie Regine Odense jagtskonnert N D W J (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Odense 1892 af N. P. Hansen Iflg bilbrev dat Odense 8. april 1892 Dækkenes antal: 1 Masteraes antal: 2 Agterskibets form: platgattet Beskrivelse af forskibet:middelfyldig, glat st r3vn Bygget på: kravei af eg Længde: Bredde: le: '4 6*4 42,35 t P. C. C. Simonsen af Stige med borgerbrev dat Lunde-Skam herreders kontor 23. marts april 1892 tilhørende: C. H. Schnackenburg P. A. Schnackenburg P. Simonsen best.reder? grosserer Odense 1/8 part købmand skibsfører Stige,Odense 6/8 part Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13,254 Inete oplyst.

Skibets navn. Registrerings- : TT S B G, Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-178 Rigsarkiv: Landsarkiv: "De to Bræs-åre" Npkskov Læksbåd

Skibets navn. Registrerings- : TT S B G, Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-178 Rigsarkiv: Landsarkiv: De to Bræs-åre Npkskov Læksbåd Skibets navn "De to Bræs-åre" Npkskov Læksbåd Registrerings- : TT S B G, (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Nyborg 1879 p f Peter Jensen ibd, ifl. b^gnings^ttest dt. Nyborg 50/4 1879. Dækkenes

Læs mere

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892.

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892. Prøven Thistec Slup (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Christianssand i 1851;.nærmer; ubekendt. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: hækbygget, fladt spejl. Beskrivelse af

Læs mere

Jorianne Camilla" fra 1874: "Olga" København, fra 1884: Bogø pr, Stubbekøbing Jagt

Jorianne Camilla fra 1874: Olga København, fra 1884: Bogø pr, Stubbekøbing Jagt Jorianne Camilla" fra 1874: "Olga" København, fra 1884: Bogø pr, Stubbekøbing Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N T P B Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet

Læs mere

Redere: 1874 A/S "Danbskibsselskabet for Skelskør og Omegn", stiftet 29/12 1873,

Redere: 1874 A/S Danbskibsselskabet for Skelskør og Omegn, stiftet 29/12 1873, "Enighed" Skelskør Skruedampskib (skonnert) Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Skibhusene ved Odense 1873/74 af Hans Lind Hansen iflg- bilbrev

Læs mere

"Mette" Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:

Mette Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: "Mette" Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N L Y J (Efter bilbrevet eller skibsbysniiiesattesten) I Sønderho på Fanø 1863/64 af S.J. Sønnichsen ibd. iflg. bilbrev dt.

Læs mere

Skonnert, fra 1876: 3/mastet

Skonnert, fra 1876: 3/mastet A\nFT.Q. nn c TTCTr^T FDAMDArKf t1 Hans Andreas" Nexø Skonnert, fra 1876: 3/mastet skonnert kendingssignal-bogstaver: R 1 K Y (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Nexø 1864 af H.L. Blem ibd.,

Læs mere

1833/66 n I834/93 " 1835/146 ".. 1836/89 " 1,, 1837/53» ti I838/I0 "» 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I:

1833/66 n I834/93  1835/146 .. 1836/89  1,, 1837/53» ti I838/I0 » 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I: Skibsregistrene. KK~g Keg. I: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Registrering af skibe før 1867 var et svævende begreb. Der fand = tes kunnier eller mindre forældede bestemmelser, som meget langt fra

Læs mere

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T A M TI P T C 4n,gi c 17 A TO T C Ti; J CY SY SYTi st k F B A M D A B r i.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten)

Læs mere

"Ane Kirstine" Kerteminde, fra 1881: Kallehave pr Vordingborg. Fiskekvase IEQ M

Ane Kirstine Kerteminde, fra 1881: Kallehave pr Vordingborg. Fiskekvase IEQ M CF lo. S~F CF jtté TF t TT» CFTi/eVTCFTFTFTF Ti k TT Ti S~\ TkT 1T» itb, Tft S~F "Ane Kirstine" Kerteminde, fra 1881: Kallehave pr Vordingborg. Fiskekvase IEQ M fgmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet

Læs mere

"Herman" Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Herman Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted "Herman" Skelskør 3/mastet skonnert N i\. P 0 (Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten) På Erholma værft pr Bjørneborg 1872 iflg. bilbrev dt. Bjørneborg 24/8 187 1. Dækkenes antal: 1 Masternes antal:

Læs mere

igssisnal-bosstaver:

igssisnal-bosstaver: "Hadsen" (før 1858: "Kirstine Marie Catharine"), fra 1874: "Saren Maries Minde" ^fra 1880: "Karens Munde". Frederikshavn Fiskekvase, fra 1874: Skonnert. igssisnal-bosstaver: K B D K /gmesterens navn og

Læs mere

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted Verdånde : Nordby på Fanø 3 mst. skonnert N V F R (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten) Nordby på Fanø 1883/84 af S Abrahamsen, ifgl. bilbrev dt. Fanø 15 juni 1884- Dækkenes antal: 1 Masternes

Læs mere

I Brske 1855. Intet bilbrev.

I Brske 1855. Intet bilbrev. Skibets Navn "Liberta" Holbæk Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G W P. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygningsnttcaten) I Brske 1855.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert.

Skibefs Navn Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygtxlngsattcstcn) I Sandvig

Læs mere

: ISIB. : Julius Paulsen af Amager N.P. Jespersen af Boderne (Rønne indbg. ll/ll 1881) Janus Ipsen af Amager

: ISIB. : Julius Paulsen af Amager N.P. Jespersen af Boderne (Rønne indbg. ll/ll 1881) Janus Ipsen af Amager v.i TV in ir ci sv si ci sv. "Ole Bull" Rønne, efter december l88o Nexø, igen efter 1883 Rønne Læksbaad, efter 1883 fiskekvase : ISIB (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Rønne 1880 af B.H. Kofoed

Læs mere

"Pal-ton" Kastrup. Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:

Pal-ton Kastrup. Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: "Pal-ton" Kastrup Hjuldampskib (bugserbåd) Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Vides ikke, Intet bilbrev. N L T D Maskine på 30 H/K. Dækkenes antal:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

"Berthel" : Marstal. Brig, fra 1874: Skonnertbrig. kendingssignal-bogstaver:

Berthel : Marstal. Brig, fra 1874: Skonnertbrig. kendingssignal-bogstaver: "Berthel" : Marstal Brig, fra 1874: Skonnertbrig kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninbsattesten) I Brake ved Weser 1859? intet bilbrev^ Omtaklet 1874. N K R M Dækkenes antal: 1

Læs mere

Jens Peter Julius Stoltenberg, Borg.br København 30/51862. "" Maribo 5'A 187? Niels Nielsen, *"

Jens Peter Julius Stoltenberg, Borg.br København 30/51862.  Maribo 5'A 187? Niels Nielsen, * Skibets Navn H Plensborg!J København, fra 1873: Nykøbing Sj. Brig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygnlagsattestcn)

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi Stockholm emsted: København : skruedampskib ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi. IT P C T (Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten) Matala mekaniska versted, Horrkøping l85o ved J G Olsen, ifgl.

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Grosserer, etatsråd L.P.Holmblad Overretsprokurator J.L.Simonsen Kaptajn i marinen C.A.Garde Bankdirektør, etatsråd C.P.Tietgen

Grosserer, etatsråd L.P.Holmblad Overretsprokurator J.L.Simonsen Kaptajn i marinen C.A.Garde Bankdirektør, etatsråd C.P.Tietgen TX 4 M IX P T C f\ fl C/7S1T7* T»TTl*TTnTiT^rp ini 'Ihunberg" '.: Københpvn Skruedpmpskib - skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N P H T (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850.

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Byernes, Antal Navn Alder Ægte Føde- Personernes titel, af disse var forstedernes fam. stand sted embede, forretning,

Læs mere

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro.

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro. Dyvig Kro. På præstekort er det hus nr. 10 Viet den 30. jul. 1852. Thomas Thomsen * 27. nov. 1819, søn af Jes Thomsen (1767-1824) og Anna Cathrine Jepsen (1788-1870) i Nordborg Med pigen. Catharina Nicoline

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund (1) K49 Lør 10:00. K85 Lør 14: (9) K50 Lør 10:00. K51 Lør 10: (14) K52 Lør 10:00

Danmarks Badminton Forbund (1) K49 Lør 10:00. K85 Lør 14: (9) K50 Lør 10:00. K51 Lør 10: (14) K52 Lør 10:00 Herre Single 1/3 * 1 Jacob Damgård Nr. Broby 3 Frederik Klinge Jensen KBK Kbh. K49 Lør 10:00 6 6 4 ovs 5 Christian Nielsen Frederikshavn 6 Jonas Bech Hvidovre BC 7 Allan Nielsen 8 Morten Tolver Kronborg

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere