"Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D"

Transkript

1 "Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattestcn) I Troense af H.P.Hansen ibd. Iflg. bilbr. dt. Troense Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Glat stævn med krølle. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 64 s 8 Bredde: Dybde: 11 f 4 Drægtiglied: 9 9,6 5 t ons. N.E.Frantzen, borgerbr. Nyborg N.H.Kroyer.., Ovnnvt. N.E.Frantzen (1872) P.Rasmussen, borgerbr. Ærø 10.3(?)-1873 ( ) P.M.Simonsen, - Nyborg Ovnnvt. N.E.Frantzen ( ) P.M.Simonsen ( ) 1840 og endnu 1870: Agent Chr,Jensen (best.reder) Nyborg l/3 Enkefru Cora Harboe, - 1/3" Ovnnvt. fører N.E.Frantzen.., a/3 Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Nyborg : 50i lstr. Iflg. Nyborg toldkammer indberetning af er dette skib ophugget i Nysted efter dets stranding i Rødby tolddistrikt. Slettet af reg

2 : Maria Aistrup, Emil : Frederikshavn barkskib, 3 mastert skonnert. Registrerings-samt kendingssignai-bogstaver: /gmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten) Yegesack Bilbrev haves ikke. Indført fra Hamburg i april l88o under navnet "Norma". Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 3 Agterskibets form: hækbygget fladt spejl. Beskrivelse af forskibet:middelfyldig bov, skæg med krølle. Bygget på: kravel af eg. l gde: 128! 7 24'6 rettet til 25 : o e: 15'o " 14 * ? lo t. 365,94 t. 353,59 t. A I W Mayell af København med borgerbrev dat. København 5 maj E J Holm af Marstal, med borgerbrev dat. Ærø herredskontor 22 marts Ifølge tiøbebrev dat. Hamburg 19 april I880 og skøde dat. København 25 juli 1881 samt nationalitets og ej endomserklæring dat. Frederikshavn og København 7 sep tilhørende: vend se bagsiden! Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo,133.ndføf^fra^aniburg i april 1880 under navnet "Norma", efter ejerens begæring forandret til "Maria Aistrup". Indførselstolden er ifølge generaldirektoratet betalt med 5o5 kr 59 øre, som er 3^ af købesummen 19ooo. Fartøjet er forsynet med interims certifikat dat. kgl. danske generalkonsulat i Hambur^22/A'80,'lydende på c /loo tons.efter ejerens indgivne andragende til generaldirektoratet, er fartøjets navn forandret til "^ mil". TVT ivt certifikat Ir'udstedt d. 21/9 85, i stedet for det hidtidige afleverede

3 redere fortsat: fir C Aastrup bestvrende reder, købmand Prederikshavn 7/8 p. A i ^Mayell skibsfører København V ved s Æ dat Prederikshavn 12 januar 1881 har NC Aistrup solgt 5/8 ni. - s T^i^ landmard Brønderslev pr. Ålborg. ved skøotdat. Prederikshavn 17 april 1884 sælger N C Ai s trup 2/8 txl: T? T Holm skibsfører ;f i/o -M-,. ved skøde dat. Købenavn 19 april 1884 sælger A ^ 1 1 s,n 1/8^x1. H C ^istirro købmand <s,-e, r,^f,m<?fot.>ioiaet er for frenrfciden således:. W 3 r ii^rrø bestyrende reder, købmand Frederikshavn 1/8 p. I J -^lle? landlnd Brønderslev pr^org ^8 nation^ tets og e^endoserksring dat. ICbnv. 19 aug og Fredariksn. ^d^sde^at.rederiksnavn 13.arts X f -^ C Axs^.p sin 1/8 til medeier- TT j Møller, denne e^er således 0/8 og er.estyrenae reae.. rationalitets og ejendomserklaring dat. Prederikshavn 13 marts <k ovenfor ejendoms forhold er fremefter således: - J -ølle- bestyrende reder, landmand, Brønderslev pr. - J wøilt '^ J. Ålborg" 0/0 p- ^ T TT -1 QV-ib^foi-rp-r Marstal 2/8? f Ølif skøde dat. ^ 3 - f/r^-r B-nderslev so f n 26 feb. 188, s.lger j E C Rasmussen kunstmaler n To/l oo '» A Kansen skibsreder n WAoo» A H 3 Kromann købmand n lo/too «y TT Priis skibsfører, oa/ton " t; -; ; T t.n* t. 3/loo der nu e^er 2oyloo 1 T ^ i? konsul Prederikshavn 12/loo " nationalitets os ejéndomserklæring dat. Marstal 2/3 87 og PBdhvn 5/3 87. vtdiæde dat. Harstal lo deo sælger J^E C Hasmussen sin 1 /loo til. j Rasmussen blikkenslager _^ København med 15/loo p. nationalitets og ejéndomserklæring dat. ^årstal lo dec. 1^7- N G Petersen er fremtidig bestyrende reder.,o/i 0 o tilved skøde dat. Prederikshavn 12 januar sælger r J 2oll si J,2Ao til. medeie- N C Petersen med 3/loo og denne e^er sa 13/loo oest. reaer» A Hansen» 3/loo " ^3/loo A H P Kromann!! 3/loo " ^ 1?^ o^ til JSC Rasmussen kunstmaler Karstal mea 3/ io nationalitets og ejendomserklæring dat. Marstal lo jan. 16C9- ejernes forhold er således: N C Petersen 13/loo A Hansen 13/1oo A H S Kromann I8/I00 ": II Priis lo/loo E J Holm 28/loo j P Rasmussen 15/loo n i y r* 3/1 o o T-Føi^e udskift af ærø herreds skifteprotokol dat. 24/11 9o er A Hansens lvloo Ti." overgået til hans i uskiftet bo hensiddende enke Anne nansen født Jørgensen i Hårstal med 13/I00. li C Petersen er vedb. best. reaer. noti on^l-"tets o.c- ejéndomserklæring dat. laarstal 5/li jo. Ifølge udskrift af Srø herreds skifteprotokol 14 juli 1892 er Anne Hansens 13/100 ru overgået til:,, n,. _ p P ^ansen skibsfører laarstal 13/300 p. h A..anse«n 13/3oo! < Anne Kromann f- Hansen enke _ r ' ^Q 3 / 3 0 0? * nationalitets og ejendomserklænng dat. uarstal 14 sep. idy^. Ted nationalitets»etersen skøde dat Marstal og ejéndomserklæring 3o/4 92 sælger dat. J P ^årstal Rasmussen 2b/12 til: ^. ^?ed A H 3 ssae Kromann dat. Uarstal 2 købmand feb sælger J Harstal E C Rasmussen 3/I00 //loo p. p. til * ^ Petersen sejlmager ^ f ^ ^?' nationalitets og ejendomserklæring dat. Harstal 14/2 93-

4 Skibefs Navn "Maria Augusta" København. Brig. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N D R C Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygnlngaattcstcn) I Westerwich (Sverige) 1853 af D.R. Anderssonm.fi. ibd. iflg. bilbr. dt På kravel af eg og fyr Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget, med fladt spejl. Beskrivelse af Forskibet Middelfyld igt, med gallionsfig.: krølle For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Længde 100'3 Bredde 25*1 le 11 f 2 11,63 tons Førere: Anton Smil Broberg, borgerbr. København Tønnes Eriksen, borgerbr. Amager Birk :: 1861 og endnu 1870: Etatsråd, grosserer C.A.Broberg (Chr. Broberg & Søn), København. 1876: P. de Nully Brown (firma: F.Brown jun. & Co)(hest. red.) Kbhvn 2/8 Ovnnvt. fører Tønnes Eriksen, Dragør 3/8. Skibsfører Henrik Johansen, - 3/8. Hoved-Skibsregistrerings Protokol 3-73 Landsarkiv Anmærkninger Førtes tidligere som fremmed ejendom under navnet: "Flora Marie'.' Indført fra Sverige i marts Tolden betalt med 299 Ed. 76 sk. T som er 2 pet. af købesummen: Rd. Mlr.br. dt. København : 87 lstr. Købesum i marts 1876: Kr. Iflg. Gen.Fir. skrivelse dt. København er dette skib på rejse fra Antonia til Buenos Aires forlist ved Puerto Biedras d på grund af storm og tåge. Besætningen; 8 mand incl. kaptainen, blev reddet. Skibets værdi: 25ooo Kr., assureret for Kr. Lasten (mate, fuldt lastet) modtaget af ladningsejerne. Vraget solgt på strandingsstedet for 1300 dollars. Slettet af reg HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET

5 "Marie Brandt' København Brig (Efter bilbrevet eller skibsbygningsaitesten) Sunderland 1846 TS S P L Dækkenes antal: et Masternes antal: to Agterskibets form: hækbygget, fladt spejl Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt med gallion og mandlig halvfi, Bygget på: kravel af eg og fyr Længde: Bredde: Dybde: fræstighed: 97*3 23 B 3 16'5 31o,3o tons Jef Thygesen Petersen med borgerbr. dat. københavn Kiels Jensen, au borgerbr. dat. Horsens Raadstuær 23 "?^ ^l8 g 2 OBBii- Aktieselskabet "Maria Brandt", stifter 12. januar 1881, hvis bestyrelse, der har sæde i København, består af nedennævnte aktionær: Skibsfører Harry Thorvald Brandt, København Hoved-skibsregistrerings-protokol:349_9 0. Indført fra South Shields nov under navnet "Sailor" som købt ved bill of sale dat. 4. november 1880 af skibsfører H. Th. Brandt, København, der atter ved skøde dat. København tilskødede skibet til aktieselskabet "Marie Brandt" af København. Aktiekapitalen udgør kr , fordelt på aktier a kr. 2oo, der udfærdigedes på navn. Indførselstold 25Z 12. som er 3 pet. af købesummen 4oo. Fartøjet var forsynet med int. certificat, dat. Kgl. Dansk Generalkonsulat i Hull 12-ll-l88o dr. ca. 30I tons. Eftermålt 2o. maj 1881 _^ Ifølge generaldirektoratets skrivelse af 29 sept. I883 er dette skib sol e gt til engelsk ejendom _ Udslettet som solgt til udlandet Registreringen afsluttet

6 "Maria Catharina" Skibets hjemsted: Nordby på Fanø Tjalk N V S 1 (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Ihlowerfehn 1870/71 af C.J. Casseus iflg. bilbr. dat, Aurich antal: et Masternes antal: to Agterskibets form: rundgattet Beskrivelse af forskibet: fyldigt.: kravel af eg Hoved-Dimensioner Længde: 60? 3 Bredde: 14*8 Dybde: 5*2 Drægtighed: tons Johannes Jessen Toft af Nordby m. borgerbr. dat. Fanø Birk JVCUCIC. 1886: Aktieselskabet _. 'Tjalken Maria Catharinas Rhederi" i Nordby på Fanø, stiftet 20-^-188b, hvis bestyrelse, der har sit sæde i Nordby på Fanø 3 består af nedennævnte akt ionærer Skibsreder Niels Lauridsen Nørby, forretningsførende medlem, Nordby Skibsfører Johannes Jessen Toft, Nordby Hoved-skibsregistrerings-protokol: 12-9^ * -s«: Indført fra hist i februar Indførselstolden er iflg. kvittering dat. Fanø Toldkammer betalt med 106,67 kr. som er 3 pet. af købesummen R = kr. o Ifølge førerens anmeldelse dat. Fanø den er dette skib P^ rejse fra Boness til Nykøbing Mors med en ladning stenkul ( pund {&)) den på grund af storm strandet på Klitmøller strand. Besætningen 3 mand reddet af folk fra land. Skibet havde en værdi af kr. og var assureret for kr. Vraget solgt til en mand i Klitmøller for 150,-kr. Ladningen solgt, men beløbet ubekendt. Certifikatet afleveret til strandkontrolløren i Klitmøller og nationalitetsmærket udhugget af vraget iflg. strandkontrollør N.C. Nielsens attest dat. Klitmøller ^ Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet

7 Inført fra Barth i oktober 1888 under navnet "Marta", der efter ejerens begæring er forandret til "Maria Catharine". Indførselstolden er ifl. kvittering dt. Københavns Toldkammer 23. oktober 1888 betalt med 80 kr 19 øre, som er y/c af købesummen Rmk eller 2673 kr a 89,10. Fartøjet var forsynet med målebevis som fremmed dt. Faxe 18. juni 1875 lydende på 45,10 tons. Ved erklæring dt. København har Bjerre & Rømer påtaget sig forpligtelser efter reg. cirk. nr. 5- På grund af ombygning af folkerummet under dækket forude er nettotonnagen ansat til 44,59 tons. Folkerumsmalingsforretning dt. København 17. januar I890. Certifikatet rettet og givet påtegning Ommålt på grund af ombygning efter skibsm. cirk. nr. 33 ifl. målebevis dt. Marstal 25. juni I892. Nyt certifikat udstedt i stedet for det ældre som er afleveret. Overført til nyt skibsregister bd. 13, fol. 88 den under navnet "Hermandine" af Marstal. Marie Catharine København Galease N S F (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Barth 1861 ifl. "Schiffs Certifikat" dt. Stralsund 24. oktober Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 ; Agterskibets form: hækbygget, fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: middelfyldig bov, glat stævn. gget på: kravel af eg. Længde»"&» 57' o 16' o 6 f 2 47,17 tons C.P. Schmidt af København med borgerbrev dt. København 19. juli oktober 1888 tilhørende: C.P. Schmidt, skibsfører, København. Hoved-skibsregistrerings-protokol:

8 ibets BSVE: "Maria Catharine" : Stege, fra 1892: Køge Jagt ssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbysnidesattesten) Ved Middelfart 1850 af H.Illum ibd. iflg. bilbr. dt. Skriilinge Mark N F C Q Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Beskrivelse af forskibet: Glat stævn. Bygget på: Kravel af eg.. Hoved-Dimensioner Længde: 43 : 7 Bredde: 14'0 Dybde: 6? 5 Drægtighed: 28,70 tons (28,86.) : Johannes Lauritz Smith, borgerbr. Stege Peter Emanuel Schmidt, :: 1868 og endnu 1870: Ovnnvt. fører J.L.Smith, Stege. 1882: - - P.E.Schmidt, Stege. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Korsør : 15 lstr. Iflg. ejerens anm. dt. Køge er dette skib på rejse til Frederikshavn fra Faxe strandet d på Læsø nordre Røn kl. 12,30. Årsag: Storsejlet var gået i stykker, og man ville derfor ankre op bag Rønnen og tørnede derved mod Rasmus Rodes grund.' Mandskabet, 3 mand, reddet i egen båd. Skibets værdi: 3000 kr., ikke assureret. Ladningen: 6f kbfvn kalksten, værdi og assurance 300 kr. Slettet af reg

9 '"Marie Cathrine" Marstal Jagt, fra 1873: Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver ID B V Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (EFtcr Bilbrevet eller Ski b ab ygnl og sattes ten) I Flensborg Omb. i Marstal 1852 (^eknstr.br. 6/5 1852) og i 1860 smst. (Bilbr. dt. 22/ ). Omb. og forl af F.H. Andersen (Bilbr. dt. 6/11 P4 k-ravpl af fip;. Dækkenes Antal 1, Masternes Antal 1, senere 2 Agterskibefs Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Glat stævn (middelfyldigt) For Dampskibe: Maskinernes Anfal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted af P.H. Bager af J.J. Bager i Svendborg 1873-) Længde 52'1 (67'4) 15'5 (16*4) 8*1 ( 8*4) 54 tons (74,43 Førere: Hans Christian Petersen, Borgerbrev Ærøskøbing 3/ : 1860 og endnu 1869: 'Skibsfører Christen Madsen Møller, -"årstal i do Albert H.E. Albertsen, do ^ do do do do 5/12, best. reder do CM. Møller's enke Fise Zatrine, Marstal 5/12 Ovnnvt. fører H.Chr. Petersen, Marstal 2/12. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Tar.br. dt. Marstal ^/ : 2 8 lstr. Iflg Marstal tolds indberetning dt. ^0/ er der intet hørt fra dette skib, siden det d. 28/ forlod Hull med en lad= ning kul til hertugdømmerne. Om ladningens værdi og assurenceforhold vides intet. Fragtens værdi antages at have været ca kr. og var uassureret. ^Casco kr. fuldt assureret i Marstal Søassurence= kompagni. Besætningen antages at være omkommet. Slettet sf reg. 23/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

10 Skibets Navn "Marie Cecilie" Marstal, fra 1873: Kolding Jagt : Registrerings- samt Kendings-SignahBogstaver N H W F Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygninganttcatco) For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted I Ulbølle 1841 af R. Hoffmann bilbrev dt. Ulbølle 7/ ibd. iflg * På kravel af ee: Dækkenes Antal 1 Masternes Antai 1 Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Pyldig bov, stævn. glat Hoved-Dimensioner Længde 37'4 Bredde 13'2 Dybde 5 f 4 Drægtighed 21,71 tons : J.C. Hansen, Borgerbrev Ærøskøbing 11/ w J.P.H. Dam^ '" 6/ Poul Mikkelsen Skou, * Kolding 21/ : 1841 og endnu 1872: Ovnnvt. fører Jens Clausen Hansen, Marstal. '" '" J.P.H. Dam, Marstal, der samme år sælge:,h ' Poul Mikkelsen Skou, Kolding. til Hoved-Skibsregistrerings : Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 5-60 ger Mlr.br. dt. Kalundborg 3/5 1862: 10i Lstr. Købesum i September 1873: Ed. Iflgi. en rapport dt. Aagaard 12/ over P. Mikkelsen Skou's enke er dette skib d. 16. eller 17"Juni 1874 afsejlet fra Snoghøj til København med en ladning mursten, og siden er der intet hørt fra hverken skib eller besætning, hvorfor det må antages at væ= re forlist og mandskabet, føreren og hans fader M.P. Skou, omkommet. Den i en assurenceforening tegnede forsikring er udbetalt enken d. lo/lo 1874 og i Januar (Ingen oplysning om beløbets størrelse) Slettet af reg, 16/

11 "Maria Christine" : København, fra 1879: Kolding Jagt : N P J K (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Formentlig bygget i Haderslev 1826 (Intet bilbrev). Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Længde: 51*9 13! Beskrivelse af forskibet: Glat stævn. gog 31,09 tons. fgget på: Kravel af eg. : Peter Bonde Sartor, borgerbr. København M.N.J.Hansen, borgerbr. København 3.II.I876 A.P.Holst, iborgerbr. Kolding og endnu I87O: Ovnnvt. fører Peter Bonde Sartor, København I879: - - A.P.Holst, Kolding Hoved-skibsregistrerings-protokol: iger: Fartøjet indført fra Haderslev i august Told: 42 Rd. som :er 3 pet. af værdien: 1400 Rd.. Mlr.br. dt. Paxø : 16 lstr. Ifls. Gen.dir.i skrivelse af er dette skib på re^se fra Moss til Årøsund forlist 1 mil syd for Sæby d på grund af storm og strømsætning. Skibet blev sønderslået. Besætningen, 2 mand, reddet. Casco: kr., fuldt assureret. Lasten: 310 tylt brædder, hvis værdi og : assrance ik^e kendes. Slettet af reg

12 "Marie Christine' Marstal Jagt Bygmesterens nav# og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) HBTQ Maskinfabrikantens navn og I Marstal 1840 af S.J.IBager ibd. iflg bilbrev dt. Marstal 10/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Fladt spejl. Længde: Bredde: Beskrivelse af forskibet: Uden gal.fig. le: Drægtighed: Bygget på: Kravel af eg. Jacob Jørgensen Lifflænder af Marstal. 29'6 10! 7 4 T 4 10,27 tons Redere: 1864 og endnu 1868: Ovnnvt. fører Jacob Jørgensen Lifflænder, Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokoi: : Mlr.br. dt. Bandholmi 26/4 1858: 4 lstr. Skibet sønderslået i Marstal under stormfloden 13/

13 "Mari e Chri s t ine" : Marstal Jagt. Hvor og nåjr bygget (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) N L C S ibygget i Marstal 1797 af Ohle Mortensen, bilbr. dt. Ærøskøbing^ 23/ Hove drep i Marstal 1837, 1841 pg 184? afrasmus Rasmussen af Svendborg, reknstr,br. dt Marstal l4/ Dækkenes antal: i Masternes antal: l Agterskibets form: Pl! atgattet. Beskrivelse af forskibet: Fyldig bov, stævn med krølle. Bygget på: Kravel af e&. Længde: 4 8' 4 Bredde: 15'5 ie: 8» 5 gtiehed: 47,98 tons. : P.H. Rasmussen, borgerbrev Ærøskøbing 11/ ; 1862 og endnu 1874: Ovnnvt. fører Peter Hansen Rasmussen, Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokol: : Mlr.br. dt. Marstal 19/8 I867: 25 lstr. IflgJ Marstal tolds påtegning af 17/ på certificatet er dette skib ophugget, hvorfor det slettes af reg. 20/

14 "Marie Christine" Kerteminde Jagtgalease N H G L. Hvor og nåjr bygget (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Svendborg af H.B.Møller iflg.bilbrev dt. 2/1 1845(haves ikke). Omb i Odense Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl Beskrivelse af forskibet: Glat stævn 'gget på: Kravel a;f eg. igde: 56 f l Bredde: 17*6 e: 9'1 Drægtighed: 65,54 tons imrac. Christen Msidsen Bude Hansen,borgerbrev dt. Kerteminde 16/ Niels Erik Bønnelykke,borgerbrev dt. København ll/3 1380(13/3 1880). fere: 1847 og endnu 1872: Købmand J.P.Kriiger Kerteminde 1/8 Gårdejer N.lPoulser Kjærby pr. Kerteminde 2/8 Grosserer Elias B.Muus København 5/8 (S.B.Muus har skøde på 2/8, mens de 3/3 iflg. to skøder dt. 26/6-47 ejes af fyrskipper R.Gormnesen og købmand L.Larsen. Ved et brev fra Gormnesen til Muus dt. Kerteminde 28/ er forhandlinger indledt men ikke afsluttede). Hoved-skibsregistrerings-protokol: :Mlr.br. dt. Kerteminde 4/7 1865: 33i Lstr. Iflg. j Gen.dir. skrivelse af 17/ er dette skib på rejse fra Island til Spanien d. 25/ P.g.a. læk forladt i synkfærdig stand i Atlanterhavet på, 62 grader N.B. og 22 grader V.L. Besætningen 4 mand optaget af dansk skonnert "Bertha", kaptajn Kahlen. Icasco-s.f værdi kr. assureret for 7500 kr, Lasten 550 Sk.pund klipfisk af værdi kr. fuldt assureret. Slettet af registret 24/

15 Skibefs Navn "Marie Christine" Assens. Piskekvase. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted {Efter Bilbrevet olier Ski baby gniogaattcsten) I Korsør 1822 af H.C.Møller ibd. iflg. bilbr. dt. Korsør Ombygget i Assens 1867 af H.Christof fersen iflg. rekonstr.br. dt : På kravel af eg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Plåtgattet. Beskrivelse af Forskibet Ingen gal.fig. Uf I) S P For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 32'3 (41'4) Bredde 10'0 (10*7) Dybde 5'6 ( 5'8) 11,71 tons (16,46) Førere: Diderik Petersen, borgerbr. Baag Herred ere; 1867 og endnu 1870: Ovnnvt. fører Diderik Petersen, Thorøhus pr. Assens. Hoved-Skibsregistrerings Rigsarkiv Landsarkiv Protokol 3-96 linger Mlr.br. dt København Ombygget og forlænget 1877 Seneste reg. ved eftermåling ^X r K±tK-kxs xxkgxx%x^.x±&%.kx PÅ KRONBORG 30165

16 "Marie Christine Elisabeth" Løgstør - Ålborg LgS- Jagt. : Ljj.wUJLg.H HBPP ( K D Y P ) Bygmesterens nava og hjemsted (Efter bilbrovet eller skibsbygningsattesten) I Ålborg af fhv. bygmester Kiels Bonne sen iflg. bilbrev dt. 25/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Længde: Bredde: 50'0 14*4 5'1 Beskrivelse af forskibet: Alm. jagtbov uden gal.fig.»-g 32,66 tons (51,70) gget på: Kravel af eg : Lars Christian Andersen Sund, borgerbrev Løgstør 8/ Anders fedsen, " Ålborg 27/ CC. Poulsen af Ålborg, " " 4/ : Iflg. købekontrakt dt. Løgstør 4/3 1866: Ovnnvt, fører L.Chr. Andersen Sund, Løgstør. do do Anders Madsen, Ålborg -? -. do do Carl Christian Poulsen, " 1 2 Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1-39 : Mlr.br. dt. København 28/ : 16 lstr.

17 Skibefs Navn "Maria Dorothea" Horsens, fra 1875: Århus, fra 1881: København. Jagt. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver H D R H Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) 1 Kiel 1849 af H.WJLagoni ibd iflg. bilbr. af For Dampskibe; Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form På kravel af Platgattet Beskrivelse af Forskibet Glat stævn. es. Hoved-Dimensioner Længde 44'8 Bredde 13 *0 Dybde 6 f 8 Drægtighed 30,10 t ons. S.H.Westergaard, borgerbr. Horsens , I.0.1.Cramer, borgerbr. Horsens (fører: og ), Søren Hansen, borgerbr. Horsens ( ), L.Jakobsen, borgerbr. Samsø Birk (fører: 1)? 2) ), H.Jørgensen, borgerbr. Ebeltoft ( ), H.C.West^halen,- borg.br. Århus ( ), Poul Johannes Christiansen, borgerbr. Århus ( ), Peter Christian Ingvarsen, borgerbr. København , H.P.Jessen, borgerbr. Panø Birk ; (rrrl^tl^br)-r^o^ns-llxrs~-thomsen, borgerbr. København ( ), Martin Christophersen, borgerbr. Hibe ( ) Eedere og endnu 1870: Købmand og Sæbefabrikant P.C.Kruger, Horsens. Ovnnvt. fører I.C.I.Cramer, Horsens. Købmand H.C.Lind, Århus. Grosserer C.M.V.Ahrentzen, (firma: Ahrentzen & Co), København. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 3-76 Anmærkninger Mlr.br. dt. Plensburg : 15T lstr. Købesum i juli 1875: 3200 Kr. Seneste reg. (ved overførsel) 28.3.' PÅ KRONBORG EET

18 :1) Maria Dorthea, 2) Anne. : 1) København, 2) Ommel pr. Marstal. skonnert S,~-~-te> joestaver: H T M P (Efter bilbrevet eller skibsbygninssaitesten) Haderslev Bilbrev haves ikke, Indført fra Haderslev i april Indtil sep kaldet "Maria Dorthea" af København. _j Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: platgattet Beskrivelse af forskibet: middelfyldig bov,: glat stævn. jk: kravel! af eg. Længde: 55 * 5 Bredde: U*5 6*1 e: t-, 37,69 t Carl Christian Gadebdrg af København med borgerbrev dt. København 29 marts Christian Jensen Nielsen af Ommel med borgerbrev dt. Ærø herredsk. 15 marts 1879 (marstal 19/9 83). Ifølge skøde dt. Aarhus 7 marts 1883 og nationalitets og ejéndomserklæring dt. København 9 april 1883 tilhørende: Carl Christian Gadeberg skibsfører København Ifølge skøde dt. København 17 aug og nationalitets og ejéndomserklæring dt. Marstal 19 sep. l883vtilhørende: Christian Jensen Hielsen skibsfører Ommel pr. Marstal Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo,196 Indf^fTTra^a^erslev i april 1883 under navnet "Maria Dorthea". Indførselstolden er ifgl. kvittering dt. Københavns toldkammer 9/4 83 betalt med 9o kr sommer 3% af købesummen 3ooo kr. Efter indgivet andragende, har generaldirektoratet bevilget ifgl. resol. al 24/9 83, at fartøjets navn forandres fra "Maria Dortea" til "Anne". Overført fra København til Marstal efter ejerens begæring dt. Marstal 19/9 83 hvorefter nyt certifikat er udstedt d. 25/9 83, istedet for det oprindelige afleverede. - Ved forklaring dt. Marstal 19/9 83 har N Petersen af Marstal påtaget sig forpligtelserne efter reg. cirk. nr. 5 for C J Nielsen. Ifgl. Marstal målingsfortegnelse af 17/3 88 er tonnagen på grund af ombygning forandret til 35 27/I00 tons, hvorefter certifikatetner påtegnet21/3 88. Overført til nyt skibsregister bd. 3? fol d. 27/3 95.

19 "Maria Dorothea" : Frederikshavn Skonnert N P T G (Efter bilbrevet eller skitisbygningsattesten) I Brake 1862 af B.H.Heiners iflg bilbr. dt. Brake Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Længde: 56'4 Agterskibets form: Rundt spejl Bredde: 12'9 Dybde: 5'2 Beskrivelse af forskibet: Middelf. bov, glat stævn Ighed: 34,6l tons (33?44) Bygget på: Kravel af e : Wilhelm Christiansen borgerbr. Horns Herred Redere-187^ og endnu 1876:,, > ^ ^ -, /* Ovnnvt! fører Wilhelm Christiansen, (best. red.) Bangsbostr. 3A Høker Ole Christian Olsen, København, _ V^ 1882: Wilhelm Christiansen eneejer Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-46 Mlr.br. dt. København : 1&$ lstr. Skibet indført fra Goteborg 1866 under navnet Augusta Told: 70 Rd. 48 sk., som er 3 pet. af købesummen: 2350 Rd Iflg ejerens anm. dt. Frederikshavn er dette skib på relle fra Faxe til Sæby med 6\ kubikfavn kalksten forlist d udfor Treaa Mølle i Grenå tolddistrikt, idet skibet 1 den store storm blev sat på land. Besætningen, 2 mand, blev reddet fra land. Skuets værdi og assranoe: 2200 kr., ladningens assurance: kr. Vrag og ladning er solgt til mægler Bach, Grenå for llo kr. Slettet af reg. 7.IO.I89O.

20 "Maria Elisabeth" Middelfart, fra 1880: København Jagt Registrerings-samt kenåiiigssigoal-foogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Falsled 1831 af J.H.Møller ibd. iflg. bilbr. dt I. Ombygget i Kolding 1860 af G.West ibd. N F J Q Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Hoved-Dimensioner Længde: 38 e 4 Agterskibets form: Platgattet. Bredde: 11' 5 Beskrivelse af forskibet: Glat stævn. Dybde: 5'7 Bygget på: Kravel af eg. Drægtighed: 19*26 tons. Ole Andersen Broch, borgerbr. Middelfart Jens Hansen, borgerbr. Kolding ( ) Jørgen Larsen, borgerbr. Vejle (7.8.I880) Kiels Larsen, borgerbr. København IO.5.I876 ( ) 1852 og endnu 1870: Ovnnvt. fører Ole Åndersen Broch, Middelfart 1880: - - Jens Hansen, København 1881: - - Niels Larsen, Fejø Hoved-skibsregistrerings-protokol: ger: Mlr.br. dt. Kolding 3.9.I86O: 9-Jlstr. Købesum i januar 1880: 1750 kr. Seneste reg

21 'Marie Elisabeth 1 ** Ristinge pr Rudkøbing Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) I Søby på Ærø 1802 af Ohie Mortensen f arstal? Iflg. bilbr. dt. Ærøskøbing 1/ På Kravel af Eg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form PI at gattet Beskrivelse af Forskibet Glat stævn * U C L H For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 37'9 Bredde 11 % 3 Dybde 4' 6 Drægtighed 15,04 tons L. H. Andersen, Eorg.br. Rudkøbing 10/ : Ovnnvt. fører Lars Hansen Andersen, Ristinge på Langeland Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv er Mir.br. dt. Kiel 2/5 1859: li Lstr. Iflg. rederens anm. af 9/ er dette skib grundstødt på Masnedø og vraget solgt. Slettet af reg. 20/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

22 'Marie Elisabeth" Randers Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N D PG- Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet cbcr Skibsbygningsattesten) X Fåborg 1617 af Rrederich Kofmann, TJlbølle^Strandhuse iflg. bilbr. dt. ^åborg For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted På kravel af Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Fladt spejl eg. Længde X^%3 Bredde ±3! 3 Beskrivelse' af Forskibet Ingen gallions fig su: 27,29 tons. Claus Petersen, borgerbr. Randers 15.3*1265. Jørgen Gjesing, - - 2p.2.1o7^. Redere: 1869 og endnu 1870: 1 Ovnnvt. fører CI?us Petersen, Randers j 1872: Skipper J.L.Ovesen Jørgen overtager Gjesing, ovnnvt. f?rer Claus Petersens ipart Hoved-Skibsregistrerings Protokol 5-45 Rigsarkiv Landsarkiv Vlr.br. dt. Randers 'd : 13 lstr. Iflg. Gen.^ir. skrivelse af er dette SKID på rejse fra Rlensburg til Randers forlist^ Gåsebae-en i nærheden af 3je-len d. 7.9*^'-CJ. ÆJ.. ^i-^ r : k crund af regntyvning og høj sø d.s skibet nægteoe ax v-pnde. Besætningen 2tr.and reddet ved egen h^ælp. Casco: 2300 kr.~ assureret for 2000 kr. Lasten stk. teglsten. vrrt: 83 *n< pund, assureret for værdien 900 kr."slettet pf reg. 4~.10.lc01 =LS- OS PÅ KRONBORG

23 "M-rie Erederikke : I: Nyborg Brig Registrerings-samt kendingssignai-bogstaver: N P J S (Efter biibrevot eller skibsbygningsattesten) Efter opgivende bygget i Brugge.a855 Bilbrev haves ikke. Dækkenes antal: i Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m 0 randt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt med skæg og krølle. Bygget på: Kravel -f eg Hoved-Dimensioner Længde: 101*0 Bredde: Dybde: 13 f 6 Drægtighed: 224,35 "tons Førere: Erik Mortensen Kr?g,borgerbrev dt. St. Thomas 14/ Konsul,købmand H.W.Clausen Nycorg Hoved-skibsregistrerings-protokol: Indført fr- Antwerpen i maj Forhen brig "Chprite" af Ostende på 282 belgiske tonnen, solgt pf J.Muyllart af Ostende for fros. Tolden er iflg, interiems-nationalixetsc rtifiket dt. Antwerpen 29/ erlagt med 1035 frcs. som er 3f pf købesummen og som er lig med 734,85 kr. Samme interiems-nptionplitets-certifikat viste endvide at skibet var målt til 268 d, Rg.-tons. Iflg. rederens anm. dt. 28/ er dette skib bortkrommet på rejse frp West Hprtlepool som det forlod d. 7/ til Korsør med en ladning kul, og det pntpges således for totalt forlist og mandskabet druknet.. Casco assureret for kr.nærmere ubekendt. Slettet *f registret 31/

24 "Marie Frederikke" Skibets bjemsted: København Bark (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten) -bogstaver: I Norrkobing 1857 af E.W.Heggblad ibd. iflg. bilbr. dt N F B Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 3 Agterskibets form: Hækbygget med fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Galion med krølle. Bygget på: Kravel af Hoved-Dimensioaer Længde: 134! 4 Bredde: 26 ' 2 Dybde: 15'1 Drægtighed: 415,80 tons. eg. : Å.Ambrosen, borgerbr. Rønne Andreas Christensen, borgerbr. Ribe ( ) : 1857 og endnu 1870: Lucinde Knudtzon (firma: P.CKnudtzon, København. "P.CKnudtzon & Søn")enke efter grosserer Hoved-skibsregistrerings-protokol: ger: Skibet indført fra Sverige Told: 550 Rd., som er 2 pet af værdien: Rd. Mlr.br. dt. København : 198 lstr. Iflg. rederens anm. dt.' København er dette skib solgt til skibsreder O.Olsen, Tonsberg m. flere for Rd Slettet af reg

25 Yr Y* m* T*.T ir* m*. Tii ir* "Marie Kirstine" Nykøbing Sjælland Skonnert Registrerings- samt kendingssignai-bogstaver: N R H D ygmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten) I lakskov 1850 af H.P. Ridersborg iflg. bilbrev dt. 20/ (bortkommet). Ombygget i Svendborg 1867 af J.R. Andersen iflg. bilbrev dt. Svendborg 8/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Platgattet. Længde: Bredde: 72'8 18'7 Beskrivelse af forskibet: Middelf. bov, glat stævn. Bygget på: Kravel af eg. le: S "S 1 8*6 91,15 tons. Chr. Olsen af Rørvig, borgerbrev Nykøbing Sj. 4/ (1883) 1868 og endnu 1877: Oberst, gross. J.P.3?. Ekman, København 3/8, bestyrende reder. Købmand J. Bentzen, Nykøbing Sj.3/8. Ovnnvt. fører Chr. Olsen, Rørvig 2/8. do do Chr. Olsen, " 3/8, bestyrende reder. Købmand J. Bentzen, Nykøbing S. 3/8. do N.W. Thomsen, " " 2/8. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-5 Mlr.br. dt. Svendborg 10/9 1867: 48^ lstr. Iflg. rederiets anm. dt. København 29/ er dette skib efter havari solgt i Stomeway til engelsk ejedom for 130. Slettet af reg. 29/

26 "Maria Johanna' Svendborg Jagt Registrerings- samt.-bosstaver: N 1 H G- (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Åbenrå 1833 af J. Puulsen ibd. iflg. bilbrev dt. 7/ Ombygget i Svendborg 1874 af; J.R. Åndersen iflg. attest dt 19/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m glat stævn. aget på: Kravel af eg. Længde: gtig e: 41'4 13» 5 6*5 26,40 tons. P.C. Sørensen, borgerbrev Svendborg 17/ R.N. Andersen, " Ærøskøbing 13/ (22/2 77) 1877: Ovnnvt. fører P.C. Sørensen, Svendborg i, bestyrende reder. Skibsreder H. Rasmussen, Skårupøre r- Ovnnvt. fører R.N. Andersen, Svendborg eneejer. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. København 22/ : 14 lstr. Købesum i februar 1877: kr. Iflg. Svendborg tolds indberetning af 18/ er dette skib, efter rederens anm., på rejse fra Århus til Svendborg med en ladning majs af værdi kr. strandet på Thunø natten mellem 5. og 6. oktober 1880 p.gr.a. tykning. Mandskabet reddet ved egen hjælp Casco assureret for kr., ladning for kr. Vrag og inventar bjerget og solgt til købmand Jørgensen i Narsminde pr Århus, og af ladningen bjergedes 400 tdr. majs, der solgtes ved offentlig auktion for kr. Slettet af reg. 20/

27 "Marie Kirstine" Rønne Jagt N B J D (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Maskinfabrikantens navn og I Sønderborg 1852 af A.B. Seiffert ibj iflg. bilbrev dt Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Beskrivelse af forskibet: Glat stævn u. galionsfigur. Bygget på: Kravel af eg. Niels Jensen Rasch af Rønne Mads Clemens Engel Længde: Bredde: e: (Rønne 1860). ( " 1862). 37'7 12*0 6 f 9 19,26 tons 1874: Iflg. skøde København 1868: Ovnnvt. fører Niels Jensen Rasch, Rønne, do do Mads Clemens Engel, Rønne. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Købesum 1868: 400 Rd. Iflg. Gen.dir. skrivelse 28/ og Rønne tolds do 7/ blev dette skib på rejse fra Jylland til Rønne tildels i ballast; men indeholdt dog en del bornholmsk lertøj og 4 stk tilhuggede sten samt i tons brænde, af stormen og strømmen drevet iland på Kronborgpynten d. %% } 22/ , hvor det strandede og dagen efter blev sønderslået på fæstningens glacis. Skibet havde p-gr.a. modvind ligget til ankers udfor Skovshoved, men natten mellem november blæste det op til storm, og for at søge Helsingør havn forsøgte man at lette anker, men ankerkæden brast og skibet kom i drift som ovenfor angivet. Besætningen, føreren og 1 mand, reddedes ved egen hjælp. Den bjergede ubetydelige del af ladningen, som tilhørte skipperen, var uassureret, men indbragte 50 kr. Casco af værdi kr. Vraget solgt for 400 kr. Certificatet afleveret.

28 Navn ""Marie Kirstine"" Restinge på Langeland Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N C P -å Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet dier Skibsbygningsattesten) På Ulbølle -mark pr Fåborg 1839 af R. Hoffmann ibd.. iflg. bilbr. dt. ulbølle ijaark 18/ ?4 Kravel af Eg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Glat stævn For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Længde 36'3 11'2 5'6 Drægtighed 16,89 tons Førere: Hans Nielsen af Restinge, Borg.br. Rudkøbing 2/ i! R. Clausen af Kragnæs,. " Ærøskøbing 2/lX 1^64 (15/4 7? 1859 og endnu 1869: Ovnnvt. fører Hans Nielsen, Restinge på Langeland Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Hlr.br. dt. Rudkøbing 21/5 1859: &i Lstr. Seneste eftermåling dt. 7/ Iflg. en liste fra Rudkøbing toldkammer dt. 9/ er dette fartøj i sin tid solgt tilstrandhuse pr Fåborg, og iflg. skr. fra Fåborg toldkammer har fartøjet ikke eksisteret i ca 40 år, hvor= for det pr 2/ slettes af registret. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

29 lavn '"Marie Kirstine", fra 1880: w Nilen'". Lohals pr Hudkøbing, fra 1880: København. Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) Yed Nyborg 1854 af N. Hansen, intet bil brev. Ombgt. i Lohals af R. Petersen, reknstr.br. dt. Rudkøbing 3/ EåJilinK_af_ee Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Fladt spejl (platgattet) Beskrivelse af Forskibet Middelfyldigt (med glat stævn N J T R For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dirnei Længde Bredde Dybde $ræg 33'7 ' (33'2) 9'8 3'7 ( 3'8) 9,61 tons (9,79) Førere: H.N. Madsen. A.C. Riis Carstensen af København (3/5 1880). 1880: 1862 og endnu 1873: Ovnnvt. fører H.N. Madsen, Lohals pr Rudkøbing. Skibsbygger Axel Julius Rosenfeidt, København, der samme år sælger til ovnnvt. fører, marinemaler A.C. Riis Carstensen, København. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Anmærkninger Mlr.br. dt. Århus 27/4 1863: 3nt Lstr. Mindre ombygning Da fartøjet agtes anvendt til en studierejse til Ægypten, udstedes pr 3/ certificat som lystfartøj. Iflg. Gen.dir. skrivelse af 1/ er dette skib efter indberetning fra konsulen i Neapel solgt til^fremmed ejendom. Ingen nærmere oplysninger. Slettet af reg. 2/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG 30165

30 Skibels Navn "Marie Kirstine' 5 ' Svendborg Fiskekvase, fra 1877: Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N J E R Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabyguiogaattcsten) I Rudkøbing 1852 af S.E. Boas ibd. iflg bilbr. dt. Rudkøbing 16/ Ombgt., forl. og omrigget på Thorseng 1877 af M. Christensen, bilbr. dt. Vindeby 2^/ På V-ravpl af eg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1, senere 2 Agterskibets Form Plat gattet Beskrivelse af Forskibet Alta. jagtbov, glat stævn (middelfyldgt). Chr. Petersen af Strandhuse. For Dampskibe: Maskinernes Anta! og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Længde Bredde Dybde 33*0 10'5 5*6 (41'6) (ll'o) 12,98 tons (16,76) (Senere sætteskp.brev dt. Sunds- Gudme herred 20/8 1877). 1872: Ovnnvt. fører Chr, Petersen, Strandhuse i, bestyrende reder. m Skibsreder N.P. Larsen, i. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Anmærkninger Mlr.br. dt. København 13/3 1863: 6x Lstr Seneste eftermåling dt. 18/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

31 Skibeis Navn "Marie Kirstine" Vejle Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogsfaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygningsattcstcn) Bygningssted og bygmester ikke oplyst da bilbr. savnes. N X T Q For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted På kravel af Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Fladt spejl. Beskrivelse af Forskibet Glat stævn. Førere: Wilhelm Løye, Vejle. es. Hoved-Dimensioner Længde 4 3' 3 Bredde 13'4 Dybde 7 f 4 Drægtighed 32,19 t ons. Redere: 1856 og endnu 1870: Ovnnvt, fører Wilhelm Løye, Vejle. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv. Landsarkiv Mlr.br. dt. Vejle : 16 lstr. Iflg. Gen.dir. skrivelse af er dette skib under stormfloden strandet ved Præstø og blevet vrag o Slettet af reg ,. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

32 nayn: Skibets hjemsted: "Marie Kjær" Ålborg Skibets art: Skonnertbrig Registrerings- samt kendingssignai-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Ålborg 1870 af CI. Wang ibd. bilbrev dt. Ålborg 10/ iflg. H P Q T Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Halvrundt spejl. Beskrivelse af forskibet: Udfaldende bov uden galion. Bygget på: Kravel af eg. Hove d-dimensioner Længde: 9 8' 9 Bredde: 21? 8 Dybde: 10! 7 Drægtighed: 178,97 tons. Førere: Andreas Christian Struckmann, borgerbrev Ålborg 19/ Redere: 1870: Købmand Johannes Kjær & søn, Ålborg 11/88. Ovnnvt. fører A.Chr. Struckmann, ' 44/88. Købmand Carl Schmidt, ' 4/88.! Yinhdlr. P. Weile & søn, 4/88.! Købmand P. Sechnitser, 4/88, Prokurator A.S. "Vang, København 21/ : P. Weile & søn's 4/88 til Joh. Kjær & søn, 1874: A.S. Yang's 21/88 til Joh. Kjær & søn. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Iflg. gen.dir. skrivelse af 14/ er dette skib efter indberetning fra generalkonsulatet i Hamborg solgt til fremmed ejendom for rm., og iflg. rederiets anm. af 22.s.m. til et rederi i Hamborg. Slettet af reg. 15/

33 rf-v m* r* mi Y-*» Tn '-r-vf-it»w'rtr"<'en'in>tp Tm Tr Y\ m*. %.! TT» m*. irs m\ "Maria Kristine" Kolding Skonnert H P I S (Efter bilbrevet eller skibsbyeninesattesten) I Haderslev 1875 af J.Nielsen Bonde ibd. iflg. bilbr. dt. Haderslev 1.3 I876 Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med.. fladt Beskrivelse af forskibet: spejl middelfyldigt m. glat stævn gde: 57 f 3 15! 5 e: 6»8 42,6l tons Bygget på: Kravel af eg Førere: Hans Jepsen Høyer, borgerbr. Kolding Rasmus Rasnussen Holm, borgerbr. Randers ( ) 1882 : I876: Ovnnvt. fører Hans Jepsen Høyer, Kolding Rasmus Rasmussen Holm, Strandhuse pr. Kolding 1/2 Skibsfører Poul Hansen Skak, - 1/2 Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-54 Skibet indført som nybygget fra Haderslev som er 3 pet. af købesummen: 5200 kr. Seneste reg Told: 156 kr.,

34 'Maria Lehmann", fra 1873: "Maria 1 Å København - Dragør K Brig (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) H B G R I Rønne 1848 af S.P. Beck ibd. iflg. bilbrev dt. Rønne 22/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Pladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Galion med krølle. Bygget på: Kravel af eg. Længde: e: 82*0 20'4 12 ( 0 Drægtighed: 131?44 tons. Jørgen Ludvig Alfred Møller, (København 1865). Niels Peder Carlsen Thomsen, ( " 1871). Theodor Johannes Edvard Arnesen af Dragør. Carl Dirchsen Jans af Dragør, (Amager birk 1873). Christian August Gabrielsen af Dragør ( v " 1877). Peter August Ni. Isson af Dragør. 1873: Iflg. skøde 1865 og endnu 1868: "Det kjøbenhavnske Skibsrederi",stiftet i juni Rudolph Puggaard, P/A H. Puggaard & Comp.). Skibsreder O.C. Jans, København (grosserer Hoved-skibsregistrerings-protokol: iar.br. dt. Kalundborg 6/1 1859: 67 lstr. Solgt i 1865 for Rd., i 1873 for Rd. Skibet blev på rejse fra Schiedam (!) til Køge med jernbaneskinner d. 17/ kl. 11. form. forladt i synkefærdig tilstand af besætningen, der reddedes" ombord i dampskibet "Louise" af København, kaptajn Jensen, og landsattes i København. Partøjet sank på dybt vand under Skagen og står ikke til at bjerge. Casco formenes uassureret. Ladningen antages assureret.

35 "Maria Magdalena" København Jagt H S 1 S (Efter bilbrevet eller skibsbygningsaltesteo) Kiel 1845 af J.J.G. Theede iflg. bilbr. dat. Kiel 1. april Dækkenes antal: et Masternes antal: en Agterskibets form: fladt spejl Beskrivelse af forskibet: middelfyldig b Bygget på: kravel pf eg: DV Hoved-Dimensioner Længde: 44* o Bredde: 12 * 9 Dybde: 6 * 3 Drægtighed: tons H. U Rasmussen af Thurøra m. borgerbr. dst, Svendborg 25. februar 1848 C. L. Rasmussen mv borgerbr. dat. København 5. msj 1891 ( ) _18SOJ_ : Porvalter N. Nielsen, København Hoved-skibsregistrerings-protokol: Indført fra Kiel som solgt af H.H. Arp til H,N. Rasmussen af SkaTrupøer for R. l c 8oo med købekontrakt dst. Kiel 26. juli I880. Denne h?r atter ved skøde dst. Papborg 3. september I880 solgt fartøjet til den nuværende ejer N. Nielsen for kr. I.600. Ifølge Papborg toldksmmersepåtegning på registreringsbeviset, er tolden ført til indtægt i Faaborg toldsteds regnskab d. lo. september I880 under no Overført til nyt skibsregister bind 1, fol, lo7 den 2o-l-1896

36 Marie Magdalene Predericia jagt N F T C (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Vides ej, de bilbrev ikke haves Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: fla^ s P e 3l Beskrivelse af forskibet: middelf. bov, glat stævn Bygget på: kravel af eg Hoved-Dimensioner Længde: 34-7 Bredde: llt;l Dybde: 4'9 Drægtighed: 14,61 t. Jes Bek af Predericia med borgerbrev dat Predericia borgmesterkontor 15- april april 1893 tilhørende Jes Bek skibsfører Predericia Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13,362 Indført fra Haderslev april Indførselstolden er iflg. kvitt. dat Predericia toldkammer 14. april 1893 erlagt med 3o,13 kr., som 3/o af købesummen. Ved erkl. dat Predericia 15/4-93 har mægler Julius Mortensen påtaget sig forpl. efter reg. cirkl. nr. 5 for Jes Bek. Overført til fartøjs fortegnelse III-123.

37 navn: Marie Magdalene Frederikshavn skonnertbrig (Efter bilbrevet eller skibsbysninesattestcn) Papenburg Bilbrev haves ikke. Indført fra Papenburg feb I89I under navnet "Nautilus", N C T B Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækbygget/fl. spejl Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt glat udf. stævn Bygget på: kravel af eg Længde: Bredde: Dybde: lo2! 6 23'8 14 f o 27o,77 t J.H. Andresen af Marstal med borgerbrev dat Ærø herredskontor Chr.^Pedersen'med borgerbrev dat Langeland herredskontor 8. matts J. H. Andresen feb. I89I tilhørende: S P R P Schou best.reder,købmand Frederikshavn 5/8 part Ved skøde dat Predeikshavn 16. marts sælger P. Schou til: Jens Hans Andrisen skibsfører Marstal Bertha Schultz frue Hirtsholmen Ved skøde dat Predeikshavn 16/3-91 sælger P. Schou til: Otto Jessen Berg particulier Frederikshavn _? f=t,nhnn hfthnlder herefetr A/^v^rJ,_o_K^Ji^-e-d^J^^03^-^3A.ex^ Hoved-skibsregistrerings-protokoi: 13,129 Indførselstolden er iflg. kvitt. dat Frederikshavns toldkammer 2o. feb betalt med 73*92 kr., som er 3/0 af købesummen kr. Udslettet. 2/8 part 1/8 " 2/8

38 Navn ""Marie Margrethe" Hasle på Bornholm Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sidbabygningsattesten) I Hasle 1843 af S. P. Breh af Eønne Iflg bilbr. dt. Hasle 13/ N C C- W Maskin Maskinfab For Dampskibe: srnes Antal og Hestekraft rikantens Navn og Hjemsted På Kravel af Pg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Pladt spejl Beskrivelse af Forskibet Pyldigt Hoved-Dimensioner Længde 42'3 Bredde 12'0 Dybde 5*7 Drægtighed ^2,03 tons Peter Lind Jensen, Borg.br. Hasle 6/7 1849,( Niels Peder Lind, "" " 19/3 187? (30/ og endnu 1869: Ovnnvt. fører Peder Lind Jensen, Hasle 1881: * * Niels Peder Lind, Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv er t51r.br. dt. København 9/4 1859: 11 Lstr. Iflg. rederens anm. dt. Hasle ^4/ er dette fartøj solgt til skipper Morten Persson i Cimbrishamn for kr. Slettet af reg. 8/

39 savn: Marie Mølgård Prederikshavn 2mst. fiskekutter med brønd N D B J (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Frederikshavn 1891 af H. V. Buhl iflg. bilbrev dat Prederikshavn 16. april I89I. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: rundgattet Beskrivelse af forskibet: skarp stævn Bygget på: kravel af eg Hoved-Dimensioner Længde: 52'6 Bredde: 15'4- Dybde: 7'6 Drægtighed: t. J. B. sen af Skagen med borgerbrev dat Skagen 15. april Redere: -j_ 7 april P. Schou C. L. Cloos P. J. Kali J. B. Madsen J. L. Kruse Carl Hansen N. J. Jensen J. C. Christensen M. Jensen L. A. Kruse I891 tilhørende: best.reder,købmand konsul IT fisker,skibsfører Prederikshavn «n Skagen 11 K 467/700 2o/7oo 2o/7oo 28/7oo 25/7oo part 11 «ti» vend. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13^50 Overført til nyt register bind 6? fol. 113 den 3/6-I902.

40 Redere fortsat: 21. april 1891 sælger P. Schou til: Otto Mønsted grosserer N. Bærentz fiskehandler H. Hansen " 29. april I89I sælger P. Schou til: li. P. Houmøller fabrikant J. A. Houmøller " Christen J. Nielsen fiskehandler Kristian Peter Jensen skræddermester 27. maj I89I sælger Houmøller til: D. A. H. Ohlsen grosserer 15. juni 1891 sælger sælger L. A. Kruse til Th. Larsen købmand 4. nov. I89I sælger P. Schou til: Søren Mølgård ungkarl Mette Marie Møllgård ugift 11. feb sælger P. Schou til: I. L. Jensen købmand 16. maj I892 sælger I. L. Jensen til J. Chr. Skibby købmand Århus 25/7oo part København 5o/7oo " " 5o/7oo " Frederiks. 2?/yoo Holstebro Prederiks. 25/7oo " " 25/700 " København 25/700 " Løkken 25/700 ".Løkken 11 25/14-00 " 5o/7oo M " 25/ " Hjørring 25/14-00 "

41 "Marie Petræus*' Nordby på Panø Skonnertbrig Registrerings- samr Kendings-Signal-Bogstaver N J W G- Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) I Nordby på Panø 1873 af J.Th. Hansen & N.S. Nielsen iflg. bilbrev dt. Nordby 25/ P$ kravfil af eg. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget nu spejl. Beskrivelse af Forskibet fladt Middelfyldigt, glat stævn. For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted >imens ioner Længde 85 f 0 Bredde 19 ' 4 e 9*7 ræs 121,7^ tons. Førere: Hans Lauridsen Bech, borgerbrev Panø 13/ : 'Aktieselskabet Skonnertbriggen MariePetræus's Kederi", stiftet 26/4 1873, hvis bestyrelse med sæde i Nordby på Panø er: ovnnvt. fører Hans Lauridsen Bech, Nordby. Hoved-Skibsregistrerings Rigsarkiv Landsarkiv Protokol er Iflg. Gen.dir. skrivelse df. 14/ er dette skib i Rio Janeiro solgt til brasiliansk ejendom.for kr., hvorfor det slettes af reg. 15/

42 Skibets hjemsted: Marie Regine Odense jagtskonnert N D W J (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Odense 1892 af N. P. Hansen Iflg bilbrev dat Odense 8. april 1892 Dækkenes antal: 1 Masteraes antal: 2 Agterskibets form: platgattet Beskrivelse af forskibet:middelfyldig, glat st r3vn Bygget på: kravei af eg Længde: Bredde: le: '4 6*4 42,35 t P. C. C. Simonsen af Stige med borgerbrev dat Lunde-Skam herreders kontor 23. marts april 1892 tilhørende: C. H. Schnackenburg P. A. Schnackenburg P. Simonsen best.reder? grosserer Odense 1/8 part købmand skibsfører Stige,Odense 6/8 part Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13,254 Inete oplyst.

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T A M TI P T C 4n,gi c 17 A TO T C Ti; J CY SY SYTi st k F B A M D A B r i.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten)

Læs mere

"Herman" Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Herman Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted "Herman" Skelskør 3/mastet skonnert N i\. P 0 (Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten) På Erholma værft pr Bjørneborg 1872 iflg. bilbrev dt. Bjørneborg 24/8 187 1. Dækkenes antal: 1 Masternes antal:

Læs mere

Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert.

Skibefs Navn Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygtxlngsattcstcn) I Sandvig

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDEFARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER.

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDEFARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER. STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1898 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDEFARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER. JANUAR, 1900. KJØBENHAVN. BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Appendix Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Carolinerne er en del af den danske handelsflådes skibe særligt kendetegnet ved, at det var nybyggede skibe på ca. 150 bruttotons.

Læs mere

S^I^E^ I GRØNLANDSFARTEN 1721-19 71. Efter materiale fra Skibsinspektionens arkiv.

S^I^E^ I GRØNLANDSFARTEN 1721-19 71. Efter materiale fra Skibsinspektionens arkiv. S^I^E^ I GRØNLANDSFARTEN 1721-19 71 * * * * * * * * 4 Efter materiale fra Skibsinspektionens arkiv. ff.l. - I - Indholdsfortegnelse Aar Anna Christina, Galiot 1721 1 Amalia, Brigantine 1777 1 Amalia Christina,

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER.

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER. STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1894 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE OG FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER. APRIL 1896 KJØBENHAVN. BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Red: nummersystem er ok, sådan står det I skibsregisteret. Har tidligere været omtalt i Færgefarten 3/2013.

Red: nummersystem er ok, sådan står det I skibsregisteret. Har tidligere været omtalt i Færgefarten 3/2013. Udgave 20150628 v/ Jørn-Bent Jensen Rib FTJ 8188 SEA RANGER 2 (Bygget 2012) af Aarhus. 29-07-13 reg. Skibet er optaget i Fartøjsfortegnelsen med FTJ-nr. FTJ 8188. Kontrolnummer Z 515. 29-10-12 reg. Rib

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1959 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1960 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Sulsbrück En slægtshistorie

Sulsbrück En slægtshistorie Sulsbrück En slægtshistorie 1 Indholdsfortegnelse Johan Mortensen Sulsbrück, født 25. juli 1825 i Gl. Haderslev... 2 Maren Nielsdatter, født 28. januar 1827 i Svanninge... 4 Johan og Marens 4 børn:...

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast. ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK. - 3-000 IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1968 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1969 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden19, 1263 Kbh.K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

NR 1 2014 77. ÅRGANG. En af Maersk bådene passerer gennem Panama Kanalen.

NR 1 2014 77. ÅRGANG. En af Maersk bådene passerer gennem Panama Kanalen. NR 1 2014 77. ÅRGANG En af Maersk bådene passerer gennem Panama Kanalen. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen

Læs mere

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Samlet og skrevet 1939 af K. Thorsen Afskrift 1969 E.K. Scannet 2007 O.P. Forord 1969. Efterfølgende sider er et forsøg på at sammenskrive 3 af arkitekt

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE - 8. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Forsiden: Postbåden»Peter«for udgående fra Svaneke havn. Foto: Vita Lund. Med tak for økonomisk

Læs mere

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien....

Læs mere

Slægten i Hvetbo herred

Slægten i Hvetbo herred Slægten i Hvetbo herred - om Jacob Andersens aner Foreløbigt manuskript af Jan Løve Østerbye juni 1997 Rev: november 2005 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Kort over Hune, Saltum,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1958 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1959 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE IV København 1980 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...21 Andre institutioner

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1956 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1957 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere