Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn"

Transkript

1 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½ år Jørgen Blok, 15 år Margrethe Christine Blok, 24½ år Elisabeth Sophie Blok, 22½ år Hans Hansen bødker, i et værelse i Vester Åby præstegård, 7, ~ Maren Larsdatter han døde i Gærup og blev begravet der. 2 brødre er døde, den første har efterladt sig 3 døtre den anden 2 sønner en søster ~ Jens Andersen, Lydingegårde Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn Anne Rasmusdatter, Vester Åby, 8b, enke efter Peder Steen Ide Jørgensdatter angav arvingerne til at være: søn Anders Pedersen Steen i Hans Løvenhelms compagni i Svendborg ~ Ide Jørgensdatter hans broder Morten Pedersen Steen tjener i Skovsbo Niels Pedersen, Vester Åby, 9, ~ 1? Jørgen Nielsen, husmand i Fleninge Peder Nielsen, husmand her ved kirken Johanne Nielsdatter tjener i Pejrup hos Peder Bondegaard Karen Nielsdatter, ugift tjener i Gundestrup hos Niels Hansen Degn ~ 2 Kirsten Rasmusdatter, 8, Ole Nielsen snedker Peter Pedersen Evald, Vester Åby, 9, ~ Anna Catharina Jørgensdatter Evald alle børn + mandens søskende: Frederik Pedersen Evald, kældersvend i Vestergade i København Niels Pedersen Evald, kældersvend i København på Christianshavn Anna Cathrine Pedersdatter Evald ~ Hans Henrik Müller rytter i Kolding, hun skal opholde sig i Striv (Strib?) ved Fredericia Jørgen Sørensen Blok, 11, Fordrer sin fædrene arv, da han har afsluttet læretid hos snedkermester Jacob Eriksen i Odense. Hans værge broderen Lars Ågård Blok skoleholder i Åstrup er død. Nærmeste værge på faderens side er da faderens søskendebarn handelsmand Erik Povlsen i Odense Anne Pedersdatter, Vester Åby, 12b, ~ Hans Hansen Ingen livsarvinger, men arvingerne er hendes brødre Morten Jensen og Peder Jensen, begge i Vester Hæsinge

2 2 Christian Olesen, murermester, Vester Åby, 14, 2. påskedag 1754 ~ Anne Lisbeth Berentsdatter Ole Christiansen, 25 år, døbt Arbejder hos en mester for kongen i Frederiksborg Karen Hansdatter, Vester Åby, 15, enke efter husmand Rasmus Nielsen i Birkende til huse hos sin datters mand Rasmus Madsen i Vester Åby præstegårds hus Arvingerne er hendes børn Hans Rasmussen, inderste i Mesinge by Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Madsen i Vester Åby Anne Mortensdatter Skomer, Vester Åby, 15, en gammel ungpige hos Anne, Peder snedkers enke en bror Hans Mortensen i Vester Åby, hans børn: Morten Hansen, 34 år husmand på Bejerholm i Vester Skerninge Maren Hansdatter ~ Hans Hansen, til huse i Bilidt i Ulbølle en bror Peder Mortensen, man mente han var død som soldat i krigen på floden i tid kong Frederik 4's Johanne Nielsdatter, Vester Åby, 17, henved 60 år, har aldrig været gift, hendes slægt: Niels Nielsen, gårdmand i Åstrup Hans Nielsen, gårdmand i Gundestrup Kirsten Nielsdatter ~ Peder Hansen Jyde 24, : Niels Jensen døbt i Diernisse festo trin Hans far var en bror til Johanne Nielsdatter Hans Carlsen fra Hagested, Sjælland, 18, døde hastigt da han var i Vester Åby med degnen for Hagested og Gislinge menigheder. Vurdering af hans medbragte ting. Peder Hansen Knap, fhv. gårdmand i Vester Åby, 20, Henvisning til skiftet efter ham i Holstenshus ~ Karen Rasmusdatter, Holstenshus I-92, , ~ 2 Rasmus Hansen Greve Hans Pedersen *1742 Marie Pedersdatter *1744 hendes søn i 2. ægteskab: Peder Rasmussen *jan Hans Hansen på Munkebro meddelte, at sl. Mads Hansen Greve, gdm. Trolleborg som døde i 1755, havde været født værge for hans farbror Peder Hansen Knaps datter. Han var selv værge for pigen. I lige måde mødte Hans Rasmussen, gårdmand i Hundstrup under Egeskov og henviste til skifte efter Karen Rasmusdatter. Marie Pedersdatter, Peder Hansens var død for 5-6 år siden i Snarup hos morbroderen Peder Rasmussen, som også var bror til Hans Rasmussen. pag. 22: henvisning til pag. 20. Den sl. kones halvbroder er Rasmus Rasmussen i Hundstrup, der er arv efter hendes far Rasmus Hansen i Hundstrup Mette Rasmusdatter Svarer, Vester Åby, 21, enke efter Lars Nielsen Jyde Rasmus Larsen Jyde, 23 år Peder Larsen Jyde, 19 år, tjener Niels Holm Anne Larsdatter Jyde, 21 år tjener i Fåborg datterens værge er morbror Anders Rasmussen Svarer, 22, auktion

3 3 Anne Hansdatter, Vester Åby, 21, enke efter Peder snedker en bror Niels Hansen, gårdmand i Birkebjerg på Hindsholm. En slægtning til ham er Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Madsen i Vester Åby Henrik Sørensen Koch Vilhelm, Vester Åby, birkedommer, 25, , + onsdag ~ 1 Abigal Wolrathsdatter Randorph Frederik Christian Henriksen Koch ~ i Nakskov Abigal Henriksdatter Koch ~ i København Anne Margrethe Henriksdatter Koch, var for 15 år siden hjemme fra Holsten + Søren Henriksen Koch + Lisbeth Henriksdatter Koch ~ 2 Dorothe Madsdatter Claus Præbiørn Henriksen Koch * Hans Frederik Henriksen Koch * Niels Henrik Henriksen Koch * den afdødes søster Anne Sørensdatter Koch gav oplysningerne om børnene i 1. ægteskab. Dden afdødes brødre er værger for børnene: Hans Sørensen Koch smed i Heldager, Peder Sørensen Koch Vilhelm i Kogtvedgård, Frands Sørensen Koch i Vester Skerninge. Jørgen Pedersen Vilhelm i Fåborg havde penge til gode Anne Jørgensdatter, Vester Åby, 28, ~ Jørgen Hansen, landsoldat i major Balmans compagni hun døde hos mandens forældre i København Johanne Marie Jørgensdatter, 7 år hun havde en stedsøn Hans Jørgensen Johan Andersen Monrad, Vester Åby, 29, inderste hos Niels Hansen Lyø. Han døde i Stenderup hos gårdmand Niels Pedersen ~ Maren Mikkelsdatter, lavværge Anders Christophersen i Vester Åby arvingerne er: brodersøn Rasmus Herkelsen, søn af Herkel Andersen brodersøn Anders Herkelsen søn af Herkel Andersen, i Kyllingehuset i Egense en søster Kirsten Andersdatter ~ Rasmus Jørgensen, indsidder i Egeskov Marie Henriksdatter, Vester Åby, 30, til huse hos Hans Hansen ~ helsøster Anne Henriksdatter Arvingerne er hendes søskende: helbror Jørgen Henriksen, husmand i Gundestrup helsøster Anne Henriksdatter ~ Rasmus Jeppesen, husmand, Gundestrup helsøster Anne Henriksdatter ~ Hans Hansen, Vester Åby halvbror Rasmus Henriksen, ungkarl, soldat under Hvidkilde halvbror Niels Henriksen, husmand i Kværndrup halvsøster Johanne Henriksdatter er i Hundstrup halvsøster Karen Henriksdatter tjener i Snarup pag. 38: helbror Rasmus Henriksen henvendte sig og havde følgende vitterlighedsvidner med: Rasmus Andersen, gårdmand i Gundestrup, Rasmus Jeppesen husmand i Gundestrup, Henrik Rasmussens hustru. i Egense, Anders Rasmussen i Gundestrup, bor hos sønnen ovennævnte Rasmus Andersen Else Hansdatter Lund, Vester Åby, 31, 33, enke efter Peder Madsen Lund i Lundehuset ved Nakkebølle Karen Pedersdatter ~ Niels Pedersen Skade som er på Als

4 4 Hans Pedersen Lund ugift + Mads Pedersen Lund i Østerby: hans børn Peder Madsen, 10 år Søren Madsen Jørgen Madsen, børnene er hos deres stedfar Niels Hansen Anne Hansdatter, Vester Åby, 32, ~ Povl Nielsen Vanting, inderste hos mandens far Niels Jensen Vanting arving er hendes far Hans Jensen til huse hos en søstersøn Peder Hansen, Søfælde, Krarup Kirstine Jensdatter, Vester Åby, 32, ~ 1 Mads Hansen Greve Rasmus Madsen, 14 år Hans Madsen, 18 år ~ 2 Hans Jørgensen skytte formyndere Hans Hansen Munkebro og Ole Jensen Greve Christen Mørch, Vester Åby, præstens medhjælp, 33, 34, hans forældre: Jørgen Mørch, fhv. kapelan i Holbæk ~ Mette Christine Pedersdatter Reenberg og søskende: Peder Reenberg Mørch, København tjener i cancelliet Anne Dorthea Mørch ~ Peder Kiærulff, præst i Hasle, Skejby og Lisberg ved Århus Dorthe Marie Mørch, opholder sig hos Jens Dons, præst i Brabrand og Kasted Povl Nielsen Vanting, Vester Åby, 38, hos faderen Niels Jensen Vanting Johanne Christensdatter, Vester Åby, 39, ~ Hans Rasmussen Fich Anne Hansdatter Fich ~ D?mand i præstegården Hans Jensen Maren Cathrine Hansdatter Fich døbt i Åby Mads Christensen ~ moster er værge for den yngste pige Anne Marie Pedersdatter, Vester Åby, 39, ~ Ole Nielsen snedker Niels Olesen døbt Anne Kirstine Olesdatter døbt Karen Olesdatter døbt hans bror Peder Nielsen Ringer i Vessster Åby på Trolleborg gods hendes bror Rasmus Pedersen i Vester Åby på Holstenshus gods Hans Hansen, Vester Åby, 40, ~ Marie Henriksdatter i et hus på Munkebro grund tilhørende præstegården, lavværge Rasmus Jensen smed Anne Marie Hansdatter ugift Frederikke Christiane Hansdatter ~ Jørgen Hansen, gårdmand, Pejrup Frederik Christensen i Vester Åby er formynder for den umyndige pige Maren Ågård, Vester Åby, 42, enke efter Søren Blok Margrethe Kirstine Ågård Blok Jørgen Ågård Blok i Ribe

5 5 sønnesøn mons. Severin Blok i Frørup Christen Clemensen, Strandhuse, 43, ~ Anne Margrethe Hansdatter, lavværge Mogens Nielsen, gdm., Vester Åby svigersønnen Morten Hansen, Strandhuse svigersønnen Rasmus Henriksen af Lunde Christoffer Christensen 18 år Hans Christensen, 15 år Clemen Christensen, 9 år Værge David skrædder, Ulbølle Niels Vantinge, Vester Åby, 45, inderste, naboen får de ringe efterladenskaber Ole Nielsen snedker, Vester Åby 45, ~ Maren Olesdatter, lavværge Frederik Christensen Anne Kirstine Olesdatter, 21 år Margrethe Olesdatter, 19 år Niels Olesen, 15 år Karen Olesdatter, 7 år børnenes farbror Peder Nielsen, husmand på Trolleborg morbrødre Rasmus Pedersen i Vester Åby og Peder Pedersen i Vester Skerninge 49, , enken er forløst med en datter Bodil Olesdatter Frederik Christensen er død, i stedeet bliver hans bror Mads Christensen værge 54, , Bodil Olesdatter, 1 år er død, hendes halvsøskende er Margrethe Olesdatter og Maren Olesdatter Anders Pedersen Steen, Vester Åby, 50, ~ Ide Jørgensdatter, som er død inden skiftet er afsluttet yngste datter Karen Andersdatter brev fra dattermand Jens Jensen i København Mette Christensdatter, Vester Åby, 53, enke efter Claus skrædder Margrethe Clausdatter, 30 år Cathrine Clausdatter, 26 år farbror Hans Rasmussen i Vester Skerninge Edel Cathrine Hansdatter, Vester Åby, 54, ~ Hans Hansen bødker, hun døde i Stenstrup hos Christen skrædder Kirsten Hansdatter, 10 år nærmeste pårørende er Hans Madsen, Pejrup og Hans Nielsen i Vester Åby Karen Madsdatter, Vester Åby, 55, ~ Morten Andersen mor er Anne Andersdatter enke efter Mads Pedersen i Lunde bror Peder Madsen tjener i Høje søster Kirsten Madsdatter ~ Jens Hansen i Hundtofte søster Anne Madsdatter+ halvsøster Maren Pedersdatter i Lunde, far Peder Pedersen Jens Hansen, Strandhuse, 59, ~ Christine Marie Christensdatter, lavværge bror gårdmand Christen Christensen, Brændelydinge

6 6 Hans Jensen, 4 år Christine Jensdatter, 1½år enken var frugtsommelig, Kirsten døbt ) Børnenes værge farbror Rasmus Hansen, gårdmand, Højrup på Trolleborg gods Skiftesamling enkens tilkommende mand: Morten Andersen Kirsten Jeppesdatter, Vester Åby, 63, ~ Rasmus Madsen helsøster Anne Ibsdatter er ugift halvsøster Maren Christensdatter enke efter Niels Munkebro halvsøster Marie Christensdatter ~ Mads Christensen halvsøster + Agnete Christensdatter ~ Rasmus smed i Vester Åby: søn Hans Rasmussen smed i Vester Skerninge halvsøster + Johanne Christensdatter, i Stenstrup: en søn og 2 døtre halvsøster + Johanne Christensdatter ~ Hans Fich, hendes børn: Anne Hansdatter ~ Hans Jensen forpagter Vester Skerninge Maren Cathrine Hansdatter ~ Peder Holm??? bror Holger Møller i Næstved??? Mads Rasmussen skoleholder i Vesster Åby 2. samling : Ms. Kruse var mødt med den afdødes søsters søn Christen Nielsen af Stenstrup. Mads Christensen i Vester Åby på sin hustrus vegne. Søstrene Anne Jeppesdatter og Maren Munkebros. Hans Jensen og Peder Holm gifte med den ene afdøde søsters døtre : helsøster Anne Ibsdatter halvbror Hans Christensen bor i Rødme på Løjtved gods, hans søn Niels Hansen fra Rødme halvsøster Maren Christensdatter ~ Niels Munkebro i Åby halvsøster Marie Christensdatter ~ Mads Christensen i Åby halvsøster + Agnete Christensdatter+ søn Hans Rasmussen smed i Vester Skerninge halvsøster Johanne Christensdatter + : 1 søn 2 døtre i Stenstrup halvsøster Johanne Christensdatter +: 2 døtre ~ Hans Jensen og Peder Holm i Åby Anne Margrethe Hansdatter, Strandhuse, 68, enke efter Christen Clemensen Christoffer Christensen Riibe Hans Christensen Riibe Clemen Christensen Riibe + Else Cathrine Christensdatter ~ 1 Rasmus Kiøng: Christen Rasmussen, 15 år ~ 2 Rasmus Henriksen, Lunde: Rasmus Rasmussen, 12 år, Cathrine Rasmusdatter, 11 år ~ 3 Jens Sørensen, nu i Ollerup: Søren Jensen, 9 år + Anne Marie Christensdatter ~ Morten Hansen, Strandhuse Hans Mortensen, 12 år Lars Mortensen, 9 år Christen Mortensen, 7 år Søren Mortensen, 5 år Christiane Mortensdatter, 11 år Karen Madsdatter, Vester Åby, 74b, ~ husmand Rasmus Madsen nyfødt søn Mads Rasmussen hendes far er Mads Spillemand

7 7 Husmand Søren Rasmussen, Vester Åby, 75b, ~ Gertrud Rasmusdatter, lavværge skoleholder Mads Rasmussen hendes far er gdm Lars Christophersen Anne Marie Sørensdatter født efter fars død farbror skoleholder Mads Rasmussen enken havde gæld til bl.a. mandens bror Rasmus Rasmussen, ugift tjener i Fiskerup hendes bror Mads Nielsen tjener på Trolleborg enken ~ 2 Jacob Andersen Karen Jensdatter, Vester Åby, 79, død hos Jens Andersen som arver ifølge aftægtskontrakt af Maren Nielsdatter, Strandhuse, 81, ~ Peder Hansen Bryde, husmand, Kirsten Pedersdatter, 6 år Anne Cathrine Pedersdatter, 3 år værge morbror Erik Nielsen, Hårby på Trolleborg såvelsom gårdmand Hans Henningsen, gårdmand Hårby Anders Thomasen, Vester Åby, 83, ~ Ellen? almisselem hos husmand Jens Andersen Jens Andersen Thomas Andersen Morten Andersen i Strandhuse Anne Cathrine Andersdatter ~ hmd Niels Andersen på Korshavn Clemen Christensen Riibe, ungkarl, Strandhuse, 84, han døde på kysten fra Guinea til England, hans søskende er arvinger: skipper Christoffer Riibe Hans Christensen Riibe, kromand i Stenstrup + Anne Marie Christensdatter, hendes børn: Hans Mortensen, 21 år Lars Mortensen, 16 år Christen Mortensen, 14 år Søren Mortensen, 12 år Christiane Mortensdatter 19 år + Else Cathrine Christensdatter i Ollerup, hendes børn: Rasmus Rasmussen, 22 år Trine Rasmusdatter, 20 år Christen Rasmussen, indsidder og skrædder i Stenstrup Dorthe Sophie Tillemann, Vester Åby præstegård, 89, en søsterdatter Anne Sophie Rasch ~ Calle Callesen, skrædder i Gammel Haderslev, hendes børn: Helene Rasch Margrethe Rasch bor i Svanninge søster + Magdalene Chathrine Tillemann~ birkedommer Wallengreen i Lund i Skåne, hendes børn: Frederik Gustav Wallengreen i Klagerup Otto Wallengreen Hilla Britta Wallengreen Sophie Wallengreen Anna Maria Wallengreen ~ Jacob Robs i Helsingborg Christine Wallengreen ~ blank

8 8 en bror + Rasmus Tillemann i Kiel: Charlotte Frederikka Tillemann, Anne Margrethe Dorthea Tillemann en søsterdatter Elisabeth Fugl: en datter Grethe Olesdatter, Vester Åby, 97, ~ hmd Mads Nielsen Vantinge bror Jens Olsen, gårdmand i Thorby på Dalers gods bror + Søren Olsen, hans børn: Maren Sørensdatter ~ Rasmus Nielsen gårdmand Steensby Kirsten Sørensdatter 24 år hos mor i Ollerup på Dalers gods Hans Olsen, 30 år, tjener i Steensby Bodil Olesdatter ~ gårdmand Mads Rasmussen, Søndersø Mette Olesdatter ~ gårdmand Hans Rasmussen i Søndersø Maren Olesdatter ~ gårdmand Lars Andersen i Steensby Karen Olesdatter 40 år tjener guldsmed Møller i Odense Dorthe Olesdatter ~ Frederik Jørgensen i Vester Åby Gertrud Rasmusdatter, Vester Åby 104b, ~ Jacob Andersen Hans Andersen, 17 år en slegfredsøn Anne Marie Sørensdatter fra 1. ægteskab med Søren Rasmussen Anders Jacobsen, 1 år morbror Mads Nielsen tjener Kragegård Maren Jørgensdatter, Vester Åby, 108, ~ Jens Andersen Jørgen Jensen, 22 år tjener gårdmand Jens Olsen Vester Åby Erik Jensen, 15 år tjener gårdmand Hans Greve Dorthe Jensdatter, 19 år tjener på Bejerholm morbror Hans Jørgensen, gårdmand Vester Åby Mads Nielsen Vantinge, Vester Åby, 110b, ~ Anne Kirstine Andersdatter, lavværge gårdmand Jens Olsen bror Jens Nielsen i Vester Åby søster Anne Nielsdatter enke efter Lars Pedersen, husmand på Korshavn søster Kirstine Nielsdatter ~ Gregorius Blikkenslager i Fåborg Marie Margrethe Poulsdatter, Vester Åby, 114b, ~ husmand Claus Pedersen datter Anne Jacobsdatter, 11 år tjener hos stedfaderen Den afdøde havde været besvangret med dette barn morbror Frands Povlsen i Øxenhavehuset Christine Marie Christensdatter, Strandhuse, 118, ~ 1 Jens Hansen Hans Jensen, 35 år, skal være på kanonbåd i København Kirstine Jensdatter, 32 år tjener Christen Sørensen i Hågerup ~ 2 Morten Andersen, boelsmand Jens Mortensen, 29 år i skarpskyttekorpset i København Christen Mortensen, 28 år er i huset Anders Mortensen, 26 år ved artilleriet i København Mette Marie Mortensdatter forestår faderens husholdning

9 9 Husmand Jens Andersen, Vester Åby, 121, ~ 1 Maren Jørgensdatter skifte ) Jørgen Jensen, 40 år gårdmand i Vester Åby Erik Jensen, 24 år soldat i Helsingør Dorthe Jensdatter tjener præsten ~ 2 Maren Larsdatter, værge gårdmand Hans Hansen Vester Åby Lars Jensen, 14 år Maren Jensdatter, 7 år tvilling med Karen Jensdatter, 7 år Husmand Peder Hansen Bryde, Strandhuse, 123, ~ 1 Maren Nielsdatter Kirsten Pedersdatter, enke efter snedker Peder Madsen ved Trolleborg Anne Cathrine Nielsdatter ~ Anders Jørgensen i Brændelydinge ~ 2 Maren Hansdatter, lavværge træskomand Rasmus Hansen Maren Pedersdatter, 15 år, tjener i Brændelydinge Anne Pedersdatter, 19 år tjener i Svendborg Jens Pedersen, 13 år antaget værge gårdmand Jørgen Pedersen, Strandhuse

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg...18 1 Jerrig...11 1a Loft...7

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen KB Haslev (Sorø) 1773 op 129 Hans Friderichsen Bøgvad døbt 8/8 Dom 9. p: Trinit: døbt Hans Friderichsen Bøgvad, barn født i Uhrne Huset, Forældre Skoufoged Frederich Bøgvad og Marie Nielsdatter. Mad me

Læs mere

Slægten Erichsen. 1. generation

Slægten Erichsen. 1. generation Slægten Erichsen 1. generation 1. Maren Rasmusdatter Winding blev født cirka 1715. Maren blev gift den 18 december 1746 i Undløse, Merløse, Holbæk, med Jochum Ernest Scheller. 1,2 Maren blev gift den 27

Læs mere

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer Nibe tb. www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer familierelationer. 1631.01.22 9a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter. 1631.02.05 12b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged,

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Kristian Thulesen Dahl Berit Holmgaard Olesen Anders Thulesen Dahl Inge Margrethe Simoni Nielsen Jens Henrik Thulesen Dahl

Kristian Thulesen Dahl Berit Holmgaard Olesen Anders Thulesen Dahl Inge Margrethe Simoni Nielsen Jens Henrik Thulesen Dahl 1. Kristian Thulesen Dahl, * 30.07.1969 i Brædstrup, bopæl (person) i Thyregod. Folketingsmand for Dansk Folkeparti og medlem af dets hovedbestyrelse. Partiformand 2013 Portætbog i anledning af 40 års

Læs mere

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved

Læs mere

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Philip...... Dominicussen............ Lauritzen.................................................... 1...

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1. Første Generation

Christian (Dugge) Duch Side 1. Første Generation Christian (Dugge) Duch Side 1 Første Generation 1. Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift

Læs mere

Slægtsbog for. Gustav Nilsson

Slægtsbog for. Gustav Nilsson Slægtsbog for Gustav Nilsson (1925-2002) Et ufuldendt studie Jan Løve Østerbye februar 2009 1 Forord For en del år siden lavede jeg et lille forstudie på en del af min svigerindes svigerfamilie. Dette

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted sogns Gård- og beboerhistorie. Bind 4. Morsbøl. Horsbøl. Sønderby. Utoft. Jens Madsen Kaj Christensen 1998 1 1a Horsbøl...17 1a Morsbøl...5 1a Sønderby...21 1a Utoft...29 1ab Sønderby...22

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Hvem var min forfædre?

Hvem var min forfædre? Hvem var min forfædre? Dette her er ikke tænkt som en komplet fortegnelse over, hvad de forskellige har foretaget sig gennem hele deres liv, men mest som en fortegnelse over hvornår personerne har levet,

Læs mere

Ejendomsregister Hundstrup til 1997. Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen

Ejendomsregister Hundstrup til 1997. Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen Ejendomsregister Hundstrup til 1997 Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen Ejerlavskoder Eskebjerg 33 Vester Skerninge 21 Flintholm hovedgård 34 Ulbølle 32 Galteløkkerne 35 Skjoldemose Hovedg. 44 Gundestrup

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Sulsbrück En slægtshistorie

Sulsbrück En slægtshistorie Sulsbrück En slægtshistorie 1 Indholdsfortegnelse Johan Mortensen Sulsbrück, født 25. juli 1825 i Gl. Haderslev... 2 Maren Nielsdatter, født 28. januar 1827 i Svanninge... 4 Johan og Marens 4 børn:...

Læs mere