Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn"

Transkript

1 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½ år Jørgen Blok, 15 år Margrethe Christine Blok, 24½ år Elisabeth Sophie Blok, 22½ år Hans Hansen bødker, i et værelse i Vester Åby præstegård, 7, ~ Maren Larsdatter han døde i Gærup og blev begravet der. 2 brødre er døde, den første har efterladt sig 3 døtre den anden 2 sønner en søster ~ Jens Andersen, Lydingegårde Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn Anne Rasmusdatter, Vester Åby, 8b, enke efter Peder Steen Ide Jørgensdatter angav arvingerne til at være: søn Anders Pedersen Steen i Hans Løvenhelms compagni i Svendborg ~ Ide Jørgensdatter hans broder Morten Pedersen Steen tjener i Skovsbo Niels Pedersen, Vester Åby, 9, ~ 1? Jørgen Nielsen, husmand i Fleninge Peder Nielsen, husmand her ved kirken Johanne Nielsdatter tjener i Pejrup hos Peder Bondegaard Karen Nielsdatter, ugift tjener i Gundestrup hos Niels Hansen Degn ~ 2 Kirsten Rasmusdatter, 8, Ole Nielsen snedker Peter Pedersen Evald, Vester Åby, 9, ~ Anna Catharina Jørgensdatter Evald alle børn + mandens søskende: Frederik Pedersen Evald, kældersvend i Vestergade i København Niels Pedersen Evald, kældersvend i København på Christianshavn Anna Cathrine Pedersdatter Evald ~ Hans Henrik Müller rytter i Kolding, hun skal opholde sig i Striv (Strib?) ved Fredericia Jørgen Sørensen Blok, 11, Fordrer sin fædrene arv, da han har afsluttet læretid hos snedkermester Jacob Eriksen i Odense. Hans værge broderen Lars Ågård Blok skoleholder i Åstrup er død. Nærmeste værge på faderens side er da faderens søskendebarn handelsmand Erik Povlsen i Odense Anne Pedersdatter, Vester Åby, 12b, ~ Hans Hansen Ingen livsarvinger, men arvingerne er hendes brødre Morten Jensen og Peder Jensen, begge i Vester Hæsinge

2 2 Christian Olesen, murermester, Vester Åby, 14, 2. påskedag 1754 ~ Anne Lisbeth Berentsdatter Ole Christiansen, 25 år, døbt Arbejder hos en mester for kongen i Frederiksborg Karen Hansdatter, Vester Åby, 15, enke efter husmand Rasmus Nielsen i Birkende til huse hos sin datters mand Rasmus Madsen i Vester Åby præstegårds hus Arvingerne er hendes børn Hans Rasmussen, inderste i Mesinge by Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Madsen i Vester Åby Anne Mortensdatter Skomer, Vester Åby, 15, en gammel ungpige hos Anne, Peder snedkers enke en bror Hans Mortensen i Vester Åby, hans børn: Morten Hansen, 34 år husmand på Bejerholm i Vester Skerninge Maren Hansdatter ~ Hans Hansen, til huse i Bilidt i Ulbølle en bror Peder Mortensen, man mente han var død som soldat i krigen på floden i tid kong Frederik 4's Johanne Nielsdatter, Vester Åby, 17, henved 60 år, har aldrig været gift, hendes slægt: Niels Nielsen, gårdmand i Åstrup Hans Nielsen, gårdmand i Gundestrup Kirsten Nielsdatter ~ Peder Hansen Jyde 24, : Niels Jensen døbt i Diernisse festo trin Hans far var en bror til Johanne Nielsdatter Hans Carlsen fra Hagested, Sjælland, 18, døde hastigt da han var i Vester Åby med degnen for Hagested og Gislinge menigheder. Vurdering af hans medbragte ting. Peder Hansen Knap, fhv. gårdmand i Vester Åby, 20, Henvisning til skiftet efter ham i Holstenshus ~ Karen Rasmusdatter, Holstenshus I-92, , ~ 2 Rasmus Hansen Greve Hans Pedersen *1742 Marie Pedersdatter *1744 hendes søn i 2. ægteskab: Peder Rasmussen *jan Hans Hansen på Munkebro meddelte, at sl. Mads Hansen Greve, gdm. Trolleborg som døde i 1755, havde været født værge for hans farbror Peder Hansen Knaps datter. Han var selv værge for pigen. I lige måde mødte Hans Rasmussen, gårdmand i Hundstrup under Egeskov og henviste til skifte efter Karen Rasmusdatter. Marie Pedersdatter, Peder Hansens var død for 5-6 år siden i Snarup hos morbroderen Peder Rasmussen, som også var bror til Hans Rasmussen. pag. 22: henvisning til pag. 20. Den sl. kones halvbroder er Rasmus Rasmussen i Hundstrup, der er arv efter hendes far Rasmus Hansen i Hundstrup Mette Rasmusdatter Svarer, Vester Åby, 21, enke efter Lars Nielsen Jyde Rasmus Larsen Jyde, 23 år Peder Larsen Jyde, 19 år, tjener Niels Holm Anne Larsdatter Jyde, 21 år tjener i Fåborg datterens værge er morbror Anders Rasmussen Svarer, 22, auktion

3 3 Anne Hansdatter, Vester Åby, 21, enke efter Peder snedker en bror Niels Hansen, gårdmand i Birkebjerg på Hindsholm. En slægtning til ham er Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Madsen i Vester Åby Henrik Sørensen Koch Vilhelm, Vester Åby, birkedommer, 25, , + onsdag ~ 1 Abigal Wolrathsdatter Randorph Frederik Christian Henriksen Koch ~ i Nakskov Abigal Henriksdatter Koch ~ i København Anne Margrethe Henriksdatter Koch, var for 15 år siden hjemme fra Holsten + Søren Henriksen Koch + Lisbeth Henriksdatter Koch ~ 2 Dorothe Madsdatter Claus Præbiørn Henriksen Koch * Hans Frederik Henriksen Koch * Niels Henrik Henriksen Koch * den afdødes søster Anne Sørensdatter Koch gav oplysningerne om børnene i 1. ægteskab. Dden afdødes brødre er værger for børnene: Hans Sørensen Koch smed i Heldager, Peder Sørensen Koch Vilhelm i Kogtvedgård, Frands Sørensen Koch i Vester Skerninge. Jørgen Pedersen Vilhelm i Fåborg havde penge til gode Anne Jørgensdatter, Vester Åby, 28, ~ Jørgen Hansen, landsoldat i major Balmans compagni hun døde hos mandens forældre i København Johanne Marie Jørgensdatter, 7 år hun havde en stedsøn Hans Jørgensen Johan Andersen Monrad, Vester Åby, 29, inderste hos Niels Hansen Lyø. Han døde i Stenderup hos gårdmand Niels Pedersen ~ Maren Mikkelsdatter, lavværge Anders Christophersen i Vester Åby arvingerne er: brodersøn Rasmus Herkelsen, søn af Herkel Andersen brodersøn Anders Herkelsen søn af Herkel Andersen, i Kyllingehuset i Egense en søster Kirsten Andersdatter ~ Rasmus Jørgensen, indsidder i Egeskov Marie Henriksdatter, Vester Åby, 30, til huse hos Hans Hansen ~ helsøster Anne Henriksdatter Arvingerne er hendes søskende: helbror Jørgen Henriksen, husmand i Gundestrup helsøster Anne Henriksdatter ~ Rasmus Jeppesen, husmand, Gundestrup helsøster Anne Henriksdatter ~ Hans Hansen, Vester Åby halvbror Rasmus Henriksen, ungkarl, soldat under Hvidkilde halvbror Niels Henriksen, husmand i Kværndrup halvsøster Johanne Henriksdatter er i Hundstrup halvsøster Karen Henriksdatter tjener i Snarup pag. 38: helbror Rasmus Henriksen henvendte sig og havde følgende vitterlighedsvidner med: Rasmus Andersen, gårdmand i Gundestrup, Rasmus Jeppesen husmand i Gundestrup, Henrik Rasmussens hustru. i Egense, Anders Rasmussen i Gundestrup, bor hos sønnen ovennævnte Rasmus Andersen Else Hansdatter Lund, Vester Åby, 31, 33, enke efter Peder Madsen Lund i Lundehuset ved Nakkebølle Karen Pedersdatter ~ Niels Pedersen Skade som er på Als

4 4 Hans Pedersen Lund ugift + Mads Pedersen Lund i Østerby: hans børn Peder Madsen, 10 år Søren Madsen Jørgen Madsen, børnene er hos deres stedfar Niels Hansen Anne Hansdatter, Vester Åby, 32, ~ Povl Nielsen Vanting, inderste hos mandens far Niels Jensen Vanting arving er hendes far Hans Jensen til huse hos en søstersøn Peder Hansen, Søfælde, Krarup Kirstine Jensdatter, Vester Åby, 32, ~ 1 Mads Hansen Greve Rasmus Madsen, 14 år Hans Madsen, 18 år ~ 2 Hans Jørgensen skytte formyndere Hans Hansen Munkebro og Ole Jensen Greve Christen Mørch, Vester Åby, præstens medhjælp, 33, 34, hans forældre: Jørgen Mørch, fhv. kapelan i Holbæk ~ Mette Christine Pedersdatter Reenberg og søskende: Peder Reenberg Mørch, København tjener i cancelliet Anne Dorthea Mørch ~ Peder Kiærulff, præst i Hasle, Skejby og Lisberg ved Århus Dorthe Marie Mørch, opholder sig hos Jens Dons, præst i Brabrand og Kasted Povl Nielsen Vanting, Vester Åby, 38, hos faderen Niels Jensen Vanting Johanne Christensdatter, Vester Åby, 39, ~ Hans Rasmussen Fich Anne Hansdatter Fich ~ D?mand i præstegården Hans Jensen Maren Cathrine Hansdatter Fich døbt i Åby Mads Christensen ~ moster er værge for den yngste pige Anne Marie Pedersdatter, Vester Åby, 39, ~ Ole Nielsen snedker Niels Olesen døbt Anne Kirstine Olesdatter døbt Karen Olesdatter døbt hans bror Peder Nielsen Ringer i Vessster Åby på Trolleborg gods hendes bror Rasmus Pedersen i Vester Åby på Holstenshus gods Hans Hansen, Vester Åby, 40, ~ Marie Henriksdatter i et hus på Munkebro grund tilhørende præstegården, lavværge Rasmus Jensen smed Anne Marie Hansdatter ugift Frederikke Christiane Hansdatter ~ Jørgen Hansen, gårdmand, Pejrup Frederik Christensen i Vester Åby er formynder for den umyndige pige Maren Ågård, Vester Åby, 42, enke efter Søren Blok Margrethe Kirstine Ågård Blok Jørgen Ågård Blok i Ribe

5 5 sønnesøn mons. Severin Blok i Frørup Christen Clemensen, Strandhuse, 43, ~ Anne Margrethe Hansdatter, lavværge Mogens Nielsen, gdm., Vester Åby svigersønnen Morten Hansen, Strandhuse svigersønnen Rasmus Henriksen af Lunde Christoffer Christensen 18 år Hans Christensen, 15 år Clemen Christensen, 9 år Værge David skrædder, Ulbølle Niels Vantinge, Vester Åby, 45, inderste, naboen får de ringe efterladenskaber Ole Nielsen snedker, Vester Åby 45, ~ Maren Olesdatter, lavværge Frederik Christensen Anne Kirstine Olesdatter, 21 år Margrethe Olesdatter, 19 år Niels Olesen, 15 år Karen Olesdatter, 7 år børnenes farbror Peder Nielsen, husmand på Trolleborg morbrødre Rasmus Pedersen i Vester Åby og Peder Pedersen i Vester Skerninge 49, , enken er forløst med en datter Bodil Olesdatter Frederik Christensen er død, i stedeet bliver hans bror Mads Christensen værge 54, , Bodil Olesdatter, 1 år er død, hendes halvsøskende er Margrethe Olesdatter og Maren Olesdatter Anders Pedersen Steen, Vester Åby, 50, ~ Ide Jørgensdatter, som er død inden skiftet er afsluttet yngste datter Karen Andersdatter brev fra dattermand Jens Jensen i København Mette Christensdatter, Vester Åby, 53, enke efter Claus skrædder Margrethe Clausdatter, 30 år Cathrine Clausdatter, 26 år farbror Hans Rasmussen i Vester Skerninge Edel Cathrine Hansdatter, Vester Åby, 54, ~ Hans Hansen bødker, hun døde i Stenstrup hos Christen skrædder Kirsten Hansdatter, 10 år nærmeste pårørende er Hans Madsen, Pejrup og Hans Nielsen i Vester Åby Karen Madsdatter, Vester Åby, 55, ~ Morten Andersen mor er Anne Andersdatter enke efter Mads Pedersen i Lunde bror Peder Madsen tjener i Høje søster Kirsten Madsdatter ~ Jens Hansen i Hundtofte søster Anne Madsdatter+ halvsøster Maren Pedersdatter i Lunde, far Peder Pedersen Jens Hansen, Strandhuse, 59, ~ Christine Marie Christensdatter, lavværge bror gårdmand Christen Christensen, Brændelydinge

6 6 Hans Jensen, 4 år Christine Jensdatter, 1½år enken var frugtsommelig, Kirsten døbt ) Børnenes værge farbror Rasmus Hansen, gårdmand, Højrup på Trolleborg gods Skiftesamling enkens tilkommende mand: Morten Andersen Kirsten Jeppesdatter, Vester Åby, 63, ~ Rasmus Madsen helsøster Anne Ibsdatter er ugift halvsøster Maren Christensdatter enke efter Niels Munkebro halvsøster Marie Christensdatter ~ Mads Christensen halvsøster + Agnete Christensdatter ~ Rasmus smed i Vester Åby: søn Hans Rasmussen smed i Vester Skerninge halvsøster + Johanne Christensdatter, i Stenstrup: en søn og 2 døtre halvsøster + Johanne Christensdatter ~ Hans Fich, hendes børn: Anne Hansdatter ~ Hans Jensen forpagter Vester Skerninge Maren Cathrine Hansdatter ~ Peder Holm??? bror Holger Møller i Næstved??? Mads Rasmussen skoleholder i Vesster Åby 2. samling : Ms. Kruse var mødt med den afdødes søsters søn Christen Nielsen af Stenstrup. Mads Christensen i Vester Åby på sin hustrus vegne. Søstrene Anne Jeppesdatter og Maren Munkebros. Hans Jensen og Peder Holm gifte med den ene afdøde søsters døtre : helsøster Anne Ibsdatter halvbror Hans Christensen bor i Rødme på Løjtved gods, hans søn Niels Hansen fra Rødme halvsøster Maren Christensdatter ~ Niels Munkebro i Åby halvsøster Marie Christensdatter ~ Mads Christensen i Åby halvsøster + Agnete Christensdatter+ søn Hans Rasmussen smed i Vester Skerninge halvsøster Johanne Christensdatter + : 1 søn 2 døtre i Stenstrup halvsøster Johanne Christensdatter +: 2 døtre ~ Hans Jensen og Peder Holm i Åby Anne Margrethe Hansdatter, Strandhuse, 68, enke efter Christen Clemensen Christoffer Christensen Riibe Hans Christensen Riibe Clemen Christensen Riibe + Else Cathrine Christensdatter ~ 1 Rasmus Kiøng: Christen Rasmussen, 15 år ~ 2 Rasmus Henriksen, Lunde: Rasmus Rasmussen, 12 år, Cathrine Rasmusdatter, 11 år ~ 3 Jens Sørensen, nu i Ollerup: Søren Jensen, 9 år + Anne Marie Christensdatter ~ Morten Hansen, Strandhuse Hans Mortensen, 12 år Lars Mortensen, 9 år Christen Mortensen, 7 år Søren Mortensen, 5 år Christiane Mortensdatter, 11 år Karen Madsdatter, Vester Åby, 74b, ~ husmand Rasmus Madsen nyfødt søn Mads Rasmussen hendes far er Mads Spillemand

7 7 Husmand Søren Rasmussen, Vester Åby, 75b, ~ Gertrud Rasmusdatter, lavværge skoleholder Mads Rasmussen hendes far er gdm Lars Christophersen Anne Marie Sørensdatter født efter fars død farbror skoleholder Mads Rasmussen enken havde gæld til bl.a. mandens bror Rasmus Rasmussen, ugift tjener i Fiskerup hendes bror Mads Nielsen tjener på Trolleborg enken ~ 2 Jacob Andersen Karen Jensdatter, Vester Åby, 79, død hos Jens Andersen som arver ifølge aftægtskontrakt af Maren Nielsdatter, Strandhuse, 81, ~ Peder Hansen Bryde, husmand, Kirsten Pedersdatter, 6 år Anne Cathrine Pedersdatter, 3 år værge morbror Erik Nielsen, Hårby på Trolleborg såvelsom gårdmand Hans Henningsen, gårdmand Hårby Anders Thomasen, Vester Åby, 83, ~ Ellen? almisselem hos husmand Jens Andersen Jens Andersen Thomas Andersen Morten Andersen i Strandhuse Anne Cathrine Andersdatter ~ hmd Niels Andersen på Korshavn Clemen Christensen Riibe, ungkarl, Strandhuse, 84, han døde på kysten fra Guinea til England, hans søskende er arvinger: skipper Christoffer Riibe Hans Christensen Riibe, kromand i Stenstrup + Anne Marie Christensdatter, hendes børn: Hans Mortensen, 21 år Lars Mortensen, 16 år Christen Mortensen, 14 år Søren Mortensen, 12 år Christiane Mortensdatter 19 år + Else Cathrine Christensdatter i Ollerup, hendes børn: Rasmus Rasmussen, 22 år Trine Rasmusdatter, 20 år Christen Rasmussen, indsidder og skrædder i Stenstrup Dorthe Sophie Tillemann, Vester Åby præstegård, 89, en søsterdatter Anne Sophie Rasch ~ Calle Callesen, skrædder i Gammel Haderslev, hendes børn: Helene Rasch Margrethe Rasch bor i Svanninge søster + Magdalene Chathrine Tillemann~ birkedommer Wallengreen i Lund i Skåne, hendes børn: Frederik Gustav Wallengreen i Klagerup Otto Wallengreen Hilla Britta Wallengreen Sophie Wallengreen Anna Maria Wallengreen ~ Jacob Robs i Helsingborg Christine Wallengreen ~ blank

8 8 en bror + Rasmus Tillemann i Kiel: Charlotte Frederikka Tillemann, Anne Margrethe Dorthea Tillemann en søsterdatter Elisabeth Fugl: en datter Grethe Olesdatter, Vester Åby, 97, ~ hmd Mads Nielsen Vantinge bror Jens Olsen, gårdmand i Thorby på Dalers gods bror + Søren Olsen, hans børn: Maren Sørensdatter ~ Rasmus Nielsen gårdmand Steensby Kirsten Sørensdatter 24 år hos mor i Ollerup på Dalers gods Hans Olsen, 30 år, tjener i Steensby Bodil Olesdatter ~ gårdmand Mads Rasmussen, Søndersø Mette Olesdatter ~ gårdmand Hans Rasmussen i Søndersø Maren Olesdatter ~ gårdmand Lars Andersen i Steensby Karen Olesdatter 40 år tjener guldsmed Møller i Odense Dorthe Olesdatter ~ Frederik Jørgensen i Vester Åby Gertrud Rasmusdatter, Vester Åby 104b, ~ Jacob Andersen Hans Andersen, 17 år en slegfredsøn Anne Marie Sørensdatter fra 1. ægteskab med Søren Rasmussen Anders Jacobsen, 1 år morbror Mads Nielsen tjener Kragegård Maren Jørgensdatter, Vester Åby, 108, ~ Jens Andersen Jørgen Jensen, 22 år tjener gårdmand Jens Olsen Vester Åby Erik Jensen, 15 år tjener gårdmand Hans Greve Dorthe Jensdatter, 19 år tjener på Bejerholm morbror Hans Jørgensen, gårdmand Vester Åby Mads Nielsen Vantinge, Vester Åby, 110b, ~ Anne Kirstine Andersdatter, lavværge gårdmand Jens Olsen bror Jens Nielsen i Vester Åby søster Anne Nielsdatter enke efter Lars Pedersen, husmand på Korshavn søster Kirstine Nielsdatter ~ Gregorius Blikkenslager i Fåborg Marie Margrethe Poulsdatter, Vester Åby, 114b, ~ husmand Claus Pedersen datter Anne Jacobsdatter, 11 år tjener hos stedfaderen Den afdøde havde været besvangret med dette barn morbror Frands Povlsen i Øxenhavehuset Christine Marie Christensdatter, Strandhuse, 118, ~ 1 Jens Hansen Hans Jensen, 35 år, skal være på kanonbåd i København Kirstine Jensdatter, 32 år tjener Christen Sørensen i Hågerup ~ 2 Morten Andersen, boelsmand Jens Mortensen, 29 år i skarpskyttekorpset i København Christen Mortensen, 28 år er i huset Anders Mortensen, 26 år ved artilleriet i København Mette Marie Mortensdatter forestår faderens husholdning

9 9 Husmand Jens Andersen, Vester Åby, 121, ~ 1 Maren Jørgensdatter skifte ) Jørgen Jensen, 40 år gårdmand i Vester Åby Erik Jensen, 24 år soldat i Helsingør Dorthe Jensdatter tjener præsten ~ 2 Maren Larsdatter, værge gårdmand Hans Hansen Vester Åby Lars Jensen, 14 år Maren Jensdatter, 7 år tvilling med Karen Jensdatter, 7 år Husmand Peder Hansen Bryde, Strandhuse, 123, ~ 1 Maren Nielsdatter Kirsten Pedersdatter, enke efter snedker Peder Madsen ved Trolleborg Anne Cathrine Nielsdatter ~ Anders Jørgensen i Brændelydinge ~ 2 Maren Hansdatter, lavværge træskomand Rasmus Hansen Maren Pedersdatter, 15 år, tjener i Brændelydinge Anne Pedersdatter, 19 år tjener i Svendborg Jens Pedersen, 13 år antaget værge gårdmand Jørgen Pedersen, Strandhuse

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1

Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1 Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1 Agerup se Jespersen, Anders Jørgen: søn Niels *13.12.1868 Anders Andersen Degn, 37, gdm., Møllegård ~ Anne Marie Andersdatter, 24, 28.05.1830 Anders Andersen,

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Anders Andersen, tj.karl, 29 1/2 år oo Maren Jacobsdatter, 26 1/4 år, Jakob Bager Christoffersens, 05.12.1828 Hans Andersen *24.12.

Anders Andersen, tj.karl, 29 1/2 år oo Maren Jacobsdatter, 26 1/4 år, Jakob Bager Christoffersens, 05.12.1828 Hans Andersen *24.12. Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 Abraham oo Anne Hansdatter, se Hans Jochum 1744 Anne Marie Abrahamsdatter *23.06.1744 Abrahams barn, +17.09.1747 Abraham Nielsen oo Kirsten Olufsdatter, 18.10.1756 Ole

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 - Register

Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 - Register Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 - Register Abraham ~ Anne Hansdatter, se Hans Jochum 1744 Anne Marie Abrahamsdatter *23.06.1744 Abrahams barn, 17.09.1747 Abraham Nielsen ~ Kirsten Olufsdatter, 18.10.1756

Læs mere

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55.

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Anders Andersen, i Sønderby den 20 feb. 1737 arvinger: enken Anna Pedersdatter med lavværge Erik Pedersen i Sønderby. på egne og medarvingernes

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm REGISTER TIL RESTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL 1749 1762 Registeret er udført på Efternavne Enkelte Glemte på siderne 20 til 24. Register til skiftebreve til Restrup Gods 1749 til 1762 Restrup Godsårkiv i Viborg

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen

Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen 900001 DIS Arkiv & Bibliotek 9 0 0 0 0 1 Afskrift i uddrag af Drahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 U darbejdet

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL Denne bog er et Scannet kopi af en på Skrivemaskine skrevet afskrift af de Originale Skifteprotokoller fra Aalborg Hospital, og alle sidenumre der henvises til er de

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgade, 1, FT-1834 Peder Thomsen 32 Gift Avlsbruger Karen Jørgensen 32 Gift Hans kone Ida Thomsen 5 Ugift Deres børn Niels Thomsen 1 Ugift Deres

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011

Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011 Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011 Fyn Hvem forsker hvad? I skemaet medtages kun direkte aner (ikke børn m.fl.). Skemaet er fremstillet i Tabel og hvis man selv indskriver

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Efternavn Fornavn Omtalt som m.m. Stilling m.m. Stednavn Side nr. Anders Far til * Andersdatter Morfar til Ane Kirstine Christiansdatter.

Efternavn Fornavn Omtalt som m.m. Stilling m.m. Stednavn Side nr. Anders Far til * Andersdatter Morfar til Ane Kirstine Christiansdatter. Anders Far til * Andersdatter Morfar til Ane Kirstine Christiansdatter 370 Anders Husmand Snedker Balslev 80 Andersdatter * Mor til Ane Kirstine Christiansdatter Gift med Christian Johansen 370 Andersdatter

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1870 for Ejsing Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Hans P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088.

SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088. 1 SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088. Dette hæftes formål er at angive slægtsforhold som er angivet i Skifteprotokollerne.

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Side 1. Slægtstavle Jytte Nielsen, født 19. januar 1959 i Rudkøbing.

Side 1. Slægtstavle Jytte Nielsen, født 19. januar 1959 i Rudkøbing. Side 1 Slægtstavle Jytte Nielsen, født 19. januar 1959 i Rudkøbing. Generation 1: 1.a Birte Nielsen 22.08. 1955 i Svendborg, døbt i Humble Viet 07.05. 1974 til Roald Hartmann (* 09.05.1946 i Spodsbjerg)

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn. Fiskerhuse, Søgård, Tejlgård, Refshøj, Fiskerhuse. 6. Frederik Lauridsen, M, 73, G, Ansager, Aftægtsmand Marie Lauridsen, K, 67, G, Hemmet, Aftægtskone Mette Elisabeth Nielsen, K, 29, U, Hejnsvig G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799 Blidstrup 1744-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Jacob Pedersen 1 Hegelund #1818, * 22 nov 1707 i Hjørring Sogn, Vennebjerg, Hjørring (søn af Peder Jacobsen Hegelund #1828 og Inger Hansdatter #1829), døbt 23 nov 1707 i Sankt Catharinæ

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

HANS IBSEN 1774-1815

HANS IBSEN 1774-1815 Et bidrag til slægtshistorien om følgende - BØDKER OG HUSMAND UNDER ST. FREDERIKSLUND GODS HUSFÆSTER AF SKRAMSHUSET - KINDERTOFTE SOGN HANS IBSEN 1774-1815 GIFT 1804 I KINDERTOFTE KIRKE MED KAREN BERTHELSDATTER

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Sørup Kirkebog register 1795-1849

Sørup Kirkebog register 1795-1849 Sørup Kirkebog register 1795-1849 Viede 1795-1839 Fødte 1795-1834 Døde 1795-1846 Forkortelser: ~ betyder gift med. Viet og dato betyder viet i Sørup Kirke. d = døbt * = født b = begravet = død Kvinder,

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Aner til Ludvig Peter Clausen

Aner til Ludvig Peter Clausen Aner til Ludvig Peter Clausen Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Ludvig...... Peter..... Clausen................................................................... 1... 1... generation.................................................................................

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Spangsmosevej Søholmvej Uglebjergvej Vikkebjergvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring de over 400 beskrivelser af

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Slægten Erichsen. 1. generation

Slægten Erichsen. 1. generation Slægten Erichsen 1. generation 1. Maren Rasmusdatter Winding blev født cirka 1715. Maren blev gift den 18 december 1746 i Undløse, Merløse, Holbæk, med Jochum Ernest Scheller. 1,2 Maren blev gift den 27

Læs mere

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4.

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4. Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4 Gift med: Anna Berthelsdatter, født omkr. 1620 Død den 22. september 1680

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere