Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn"

Transkript

1 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½ år Jørgen Blok, 15 år Margrethe Christine Blok, 24½ år Elisabeth Sophie Blok, 22½ år Hans Hansen bødker, i et værelse i Vester Åby præstegård, 7, ~ Maren Larsdatter han døde i Gærup og blev begravet der. 2 brødre er døde, den første har efterladt sig 3 døtre den anden 2 sønner en søster ~ Jens Andersen, Lydingegårde Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn Anne Rasmusdatter, Vester Åby, 8b, enke efter Peder Steen Ide Jørgensdatter angav arvingerne til at være: søn Anders Pedersen Steen i Hans Løvenhelms compagni i Svendborg ~ Ide Jørgensdatter hans broder Morten Pedersen Steen tjener i Skovsbo Niels Pedersen, Vester Åby, 9, ~ 1? Jørgen Nielsen, husmand i Fleninge Peder Nielsen, husmand her ved kirken Johanne Nielsdatter tjener i Pejrup hos Peder Bondegaard Karen Nielsdatter, ugift tjener i Gundestrup hos Niels Hansen Degn ~ 2 Kirsten Rasmusdatter, 8, Ole Nielsen snedker Peter Pedersen Evald, Vester Åby, 9, ~ Anna Catharina Jørgensdatter Evald alle børn + mandens søskende: Frederik Pedersen Evald, kældersvend i Vestergade i København Niels Pedersen Evald, kældersvend i København på Christianshavn Anna Cathrine Pedersdatter Evald ~ Hans Henrik Müller rytter i Kolding, hun skal opholde sig i Striv (Strib?) ved Fredericia Jørgen Sørensen Blok, 11, Fordrer sin fædrene arv, da han har afsluttet læretid hos snedkermester Jacob Eriksen i Odense. Hans værge broderen Lars Ågård Blok skoleholder i Åstrup er død. Nærmeste værge på faderens side er da faderens søskendebarn handelsmand Erik Povlsen i Odense Anne Pedersdatter, Vester Åby, 12b, ~ Hans Hansen Ingen livsarvinger, men arvingerne er hendes brødre Morten Jensen og Peder Jensen, begge i Vester Hæsinge

2 2 Christian Olesen, murermester, Vester Åby, 14, 2. påskedag 1754 ~ Anne Lisbeth Berentsdatter Ole Christiansen, 25 år, døbt Arbejder hos en mester for kongen i Frederiksborg Karen Hansdatter, Vester Åby, 15, enke efter husmand Rasmus Nielsen i Birkende til huse hos sin datters mand Rasmus Madsen i Vester Åby præstegårds hus Arvingerne er hendes børn Hans Rasmussen, inderste i Mesinge by Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Madsen i Vester Åby Anne Mortensdatter Skomer, Vester Åby, 15, en gammel ungpige hos Anne, Peder snedkers enke en bror Hans Mortensen i Vester Åby, hans børn: Morten Hansen, 34 år husmand på Bejerholm i Vester Skerninge Maren Hansdatter ~ Hans Hansen, til huse i Bilidt i Ulbølle en bror Peder Mortensen, man mente han var død som soldat i krigen på floden i tid kong Frederik 4's Johanne Nielsdatter, Vester Åby, 17, henved 60 år, har aldrig været gift, hendes slægt: Niels Nielsen, gårdmand i Åstrup Hans Nielsen, gårdmand i Gundestrup Kirsten Nielsdatter ~ Peder Hansen Jyde 24, : Niels Jensen døbt i Diernisse festo trin Hans far var en bror til Johanne Nielsdatter Hans Carlsen fra Hagested, Sjælland, 18, døde hastigt da han var i Vester Åby med degnen for Hagested og Gislinge menigheder. Vurdering af hans medbragte ting. Peder Hansen Knap, fhv. gårdmand i Vester Åby, 20, Henvisning til skiftet efter ham i Holstenshus ~ Karen Rasmusdatter, Holstenshus I-92, , ~ 2 Rasmus Hansen Greve Hans Pedersen *1742 Marie Pedersdatter *1744 hendes søn i 2. ægteskab: Peder Rasmussen *jan Hans Hansen på Munkebro meddelte, at sl. Mads Hansen Greve, gdm. Trolleborg som døde i 1755, havde været født værge for hans farbror Peder Hansen Knaps datter. Han var selv værge for pigen. I lige måde mødte Hans Rasmussen, gårdmand i Hundstrup under Egeskov og henviste til skifte efter Karen Rasmusdatter. Marie Pedersdatter, Peder Hansens var død for 5-6 år siden i Snarup hos morbroderen Peder Rasmussen, som også var bror til Hans Rasmussen. pag. 22: henvisning til pag. 20. Den sl. kones halvbroder er Rasmus Rasmussen i Hundstrup, der er arv efter hendes far Rasmus Hansen i Hundstrup Mette Rasmusdatter Svarer, Vester Åby, 21, enke efter Lars Nielsen Jyde Rasmus Larsen Jyde, 23 år Peder Larsen Jyde, 19 år, tjener Niels Holm Anne Larsdatter Jyde, 21 år tjener i Fåborg datterens værge er morbror Anders Rasmussen Svarer, 22, auktion

3 3 Anne Hansdatter, Vester Åby, 21, enke efter Peder snedker en bror Niels Hansen, gårdmand i Birkebjerg på Hindsholm. En slægtning til ham er Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Madsen i Vester Åby Henrik Sørensen Koch Vilhelm, Vester Åby, birkedommer, 25, , + onsdag ~ 1 Abigal Wolrathsdatter Randorph Frederik Christian Henriksen Koch ~ i Nakskov Abigal Henriksdatter Koch ~ i København Anne Margrethe Henriksdatter Koch, var for 15 år siden hjemme fra Holsten + Søren Henriksen Koch + Lisbeth Henriksdatter Koch ~ 2 Dorothe Madsdatter Claus Præbiørn Henriksen Koch * Hans Frederik Henriksen Koch * Niels Henrik Henriksen Koch * den afdødes søster Anne Sørensdatter Koch gav oplysningerne om børnene i 1. ægteskab. Dden afdødes brødre er værger for børnene: Hans Sørensen Koch smed i Heldager, Peder Sørensen Koch Vilhelm i Kogtvedgård, Frands Sørensen Koch i Vester Skerninge. Jørgen Pedersen Vilhelm i Fåborg havde penge til gode Anne Jørgensdatter, Vester Åby, 28, ~ Jørgen Hansen, landsoldat i major Balmans compagni hun døde hos mandens forældre i København Johanne Marie Jørgensdatter, 7 år hun havde en stedsøn Hans Jørgensen Johan Andersen Monrad, Vester Åby, 29, inderste hos Niels Hansen Lyø. Han døde i Stenderup hos gårdmand Niels Pedersen ~ Maren Mikkelsdatter, lavværge Anders Christophersen i Vester Åby arvingerne er: brodersøn Rasmus Herkelsen, søn af Herkel Andersen brodersøn Anders Herkelsen søn af Herkel Andersen, i Kyllingehuset i Egense en søster Kirsten Andersdatter ~ Rasmus Jørgensen, indsidder i Egeskov Marie Henriksdatter, Vester Åby, 30, til huse hos Hans Hansen ~ helsøster Anne Henriksdatter Arvingerne er hendes søskende: helbror Jørgen Henriksen, husmand i Gundestrup helsøster Anne Henriksdatter ~ Rasmus Jeppesen, husmand, Gundestrup helsøster Anne Henriksdatter ~ Hans Hansen, Vester Åby halvbror Rasmus Henriksen, ungkarl, soldat under Hvidkilde halvbror Niels Henriksen, husmand i Kværndrup halvsøster Johanne Henriksdatter er i Hundstrup halvsøster Karen Henriksdatter tjener i Snarup pag. 38: helbror Rasmus Henriksen henvendte sig og havde følgende vitterlighedsvidner med: Rasmus Andersen, gårdmand i Gundestrup, Rasmus Jeppesen husmand i Gundestrup, Henrik Rasmussens hustru. i Egense, Anders Rasmussen i Gundestrup, bor hos sønnen ovennævnte Rasmus Andersen Else Hansdatter Lund, Vester Åby, 31, 33, enke efter Peder Madsen Lund i Lundehuset ved Nakkebølle Karen Pedersdatter ~ Niels Pedersen Skade som er på Als

4 4 Hans Pedersen Lund ugift + Mads Pedersen Lund i Østerby: hans børn Peder Madsen, 10 år Søren Madsen Jørgen Madsen, børnene er hos deres stedfar Niels Hansen Anne Hansdatter, Vester Åby, 32, ~ Povl Nielsen Vanting, inderste hos mandens far Niels Jensen Vanting arving er hendes far Hans Jensen til huse hos en søstersøn Peder Hansen, Søfælde, Krarup Kirstine Jensdatter, Vester Åby, 32, ~ 1 Mads Hansen Greve Rasmus Madsen, 14 år Hans Madsen, 18 år ~ 2 Hans Jørgensen skytte formyndere Hans Hansen Munkebro og Ole Jensen Greve Christen Mørch, Vester Åby, præstens medhjælp, 33, 34, hans forældre: Jørgen Mørch, fhv. kapelan i Holbæk ~ Mette Christine Pedersdatter Reenberg og søskende: Peder Reenberg Mørch, København tjener i cancelliet Anne Dorthea Mørch ~ Peder Kiærulff, præst i Hasle, Skejby og Lisberg ved Århus Dorthe Marie Mørch, opholder sig hos Jens Dons, præst i Brabrand og Kasted Povl Nielsen Vanting, Vester Åby, 38, hos faderen Niels Jensen Vanting Johanne Christensdatter, Vester Åby, 39, ~ Hans Rasmussen Fich Anne Hansdatter Fich ~ D?mand i præstegården Hans Jensen Maren Cathrine Hansdatter Fich døbt i Åby Mads Christensen ~ moster er værge for den yngste pige Anne Marie Pedersdatter, Vester Åby, 39, ~ Ole Nielsen snedker Niels Olesen døbt Anne Kirstine Olesdatter døbt Karen Olesdatter døbt hans bror Peder Nielsen Ringer i Vessster Åby på Trolleborg gods hendes bror Rasmus Pedersen i Vester Åby på Holstenshus gods Hans Hansen, Vester Åby, 40, ~ Marie Henriksdatter i et hus på Munkebro grund tilhørende præstegården, lavværge Rasmus Jensen smed Anne Marie Hansdatter ugift Frederikke Christiane Hansdatter ~ Jørgen Hansen, gårdmand, Pejrup Frederik Christensen i Vester Åby er formynder for den umyndige pige Maren Ågård, Vester Åby, 42, enke efter Søren Blok Margrethe Kirstine Ågård Blok Jørgen Ågård Blok i Ribe

5 5 sønnesøn mons. Severin Blok i Frørup Christen Clemensen, Strandhuse, 43, ~ Anne Margrethe Hansdatter, lavværge Mogens Nielsen, gdm., Vester Åby svigersønnen Morten Hansen, Strandhuse svigersønnen Rasmus Henriksen af Lunde Christoffer Christensen 18 år Hans Christensen, 15 år Clemen Christensen, 9 år Værge David skrædder, Ulbølle Niels Vantinge, Vester Åby, 45, inderste, naboen får de ringe efterladenskaber Ole Nielsen snedker, Vester Åby 45, ~ Maren Olesdatter, lavværge Frederik Christensen Anne Kirstine Olesdatter, 21 år Margrethe Olesdatter, 19 år Niels Olesen, 15 år Karen Olesdatter, 7 år børnenes farbror Peder Nielsen, husmand på Trolleborg morbrødre Rasmus Pedersen i Vester Åby og Peder Pedersen i Vester Skerninge 49, , enken er forløst med en datter Bodil Olesdatter Frederik Christensen er død, i stedeet bliver hans bror Mads Christensen værge 54, , Bodil Olesdatter, 1 år er død, hendes halvsøskende er Margrethe Olesdatter og Maren Olesdatter Anders Pedersen Steen, Vester Åby, 50, ~ Ide Jørgensdatter, som er død inden skiftet er afsluttet yngste datter Karen Andersdatter brev fra dattermand Jens Jensen i København Mette Christensdatter, Vester Åby, 53, enke efter Claus skrædder Margrethe Clausdatter, 30 år Cathrine Clausdatter, 26 år farbror Hans Rasmussen i Vester Skerninge Edel Cathrine Hansdatter, Vester Åby, 54, ~ Hans Hansen bødker, hun døde i Stenstrup hos Christen skrædder Kirsten Hansdatter, 10 år nærmeste pårørende er Hans Madsen, Pejrup og Hans Nielsen i Vester Åby Karen Madsdatter, Vester Åby, 55, ~ Morten Andersen mor er Anne Andersdatter enke efter Mads Pedersen i Lunde bror Peder Madsen tjener i Høje søster Kirsten Madsdatter ~ Jens Hansen i Hundtofte søster Anne Madsdatter+ halvsøster Maren Pedersdatter i Lunde, far Peder Pedersen Jens Hansen, Strandhuse, 59, ~ Christine Marie Christensdatter, lavværge bror gårdmand Christen Christensen, Brændelydinge

6 6 Hans Jensen, 4 år Christine Jensdatter, 1½år enken var frugtsommelig, Kirsten døbt ) Børnenes værge farbror Rasmus Hansen, gårdmand, Højrup på Trolleborg gods Skiftesamling enkens tilkommende mand: Morten Andersen Kirsten Jeppesdatter, Vester Åby, 63, ~ Rasmus Madsen helsøster Anne Ibsdatter er ugift halvsøster Maren Christensdatter enke efter Niels Munkebro halvsøster Marie Christensdatter ~ Mads Christensen halvsøster + Agnete Christensdatter ~ Rasmus smed i Vester Åby: søn Hans Rasmussen smed i Vester Skerninge halvsøster + Johanne Christensdatter, i Stenstrup: en søn og 2 døtre halvsøster + Johanne Christensdatter ~ Hans Fich, hendes børn: Anne Hansdatter ~ Hans Jensen forpagter Vester Skerninge Maren Cathrine Hansdatter ~ Peder Holm??? bror Holger Møller i Næstved??? Mads Rasmussen skoleholder i Vesster Åby 2. samling : Ms. Kruse var mødt med den afdødes søsters søn Christen Nielsen af Stenstrup. Mads Christensen i Vester Åby på sin hustrus vegne. Søstrene Anne Jeppesdatter og Maren Munkebros. Hans Jensen og Peder Holm gifte med den ene afdøde søsters døtre : helsøster Anne Ibsdatter halvbror Hans Christensen bor i Rødme på Løjtved gods, hans søn Niels Hansen fra Rødme halvsøster Maren Christensdatter ~ Niels Munkebro i Åby halvsøster Marie Christensdatter ~ Mads Christensen i Åby halvsøster + Agnete Christensdatter+ søn Hans Rasmussen smed i Vester Skerninge halvsøster Johanne Christensdatter + : 1 søn 2 døtre i Stenstrup halvsøster Johanne Christensdatter +: 2 døtre ~ Hans Jensen og Peder Holm i Åby Anne Margrethe Hansdatter, Strandhuse, 68, enke efter Christen Clemensen Christoffer Christensen Riibe Hans Christensen Riibe Clemen Christensen Riibe + Else Cathrine Christensdatter ~ 1 Rasmus Kiøng: Christen Rasmussen, 15 år ~ 2 Rasmus Henriksen, Lunde: Rasmus Rasmussen, 12 år, Cathrine Rasmusdatter, 11 år ~ 3 Jens Sørensen, nu i Ollerup: Søren Jensen, 9 år + Anne Marie Christensdatter ~ Morten Hansen, Strandhuse Hans Mortensen, 12 år Lars Mortensen, 9 år Christen Mortensen, 7 år Søren Mortensen, 5 år Christiane Mortensdatter, 11 år Karen Madsdatter, Vester Åby, 74b, ~ husmand Rasmus Madsen nyfødt søn Mads Rasmussen hendes far er Mads Spillemand

7 7 Husmand Søren Rasmussen, Vester Åby, 75b, ~ Gertrud Rasmusdatter, lavværge skoleholder Mads Rasmussen hendes far er gdm Lars Christophersen Anne Marie Sørensdatter født efter fars død farbror skoleholder Mads Rasmussen enken havde gæld til bl.a. mandens bror Rasmus Rasmussen, ugift tjener i Fiskerup hendes bror Mads Nielsen tjener på Trolleborg enken ~ 2 Jacob Andersen Karen Jensdatter, Vester Åby, 79, død hos Jens Andersen som arver ifølge aftægtskontrakt af Maren Nielsdatter, Strandhuse, 81, ~ Peder Hansen Bryde, husmand, Kirsten Pedersdatter, 6 år Anne Cathrine Pedersdatter, 3 år værge morbror Erik Nielsen, Hårby på Trolleborg såvelsom gårdmand Hans Henningsen, gårdmand Hårby Anders Thomasen, Vester Åby, 83, ~ Ellen? almisselem hos husmand Jens Andersen Jens Andersen Thomas Andersen Morten Andersen i Strandhuse Anne Cathrine Andersdatter ~ hmd Niels Andersen på Korshavn Clemen Christensen Riibe, ungkarl, Strandhuse, 84, han døde på kysten fra Guinea til England, hans søskende er arvinger: skipper Christoffer Riibe Hans Christensen Riibe, kromand i Stenstrup + Anne Marie Christensdatter, hendes børn: Hans Mortensen, 21 år Lars Mortensen, 16 år Christen Mortensen, 14 år Søren Mortensen, 12 år Christiane Mortensdatter 19 år + Else Cathrine Christensdatter i Ollerup, hendes børn: Rasmus Rasmussen, 22 år Trine Rasmusdatter, 20 år Christen Rasmussen, indsidder og skrædder i Stenstrup Dorthe Sophie Tillemann, Vester Åby præstegård, 89, en søsterdatter Anne Sophie Rasch ~ Calle Callesen, skrædder i Gammel Haderslev, hendes børn: Helene Rasch Margrethe Rasch bor i Svanninge søster + Magdalene Chathrine Tillemann~ birkedommer Wallengreen i Lund i Skåne, hendes børn: Frederik Gustav Wallengreen i Klagerup Otto Wallengreen Hilla Britta Wallengreen Sophie Wallengreen Anna Maria Wallengreen ~ Jacob Robs i Helsingborg Christine Wallengreen ~ blank

8 8 en bror + Rasmus Tillemann i Kiel: Charlotte Frederikka Tillemann, Anne Margrethe Dorthea Tillemann en søsterdatter Elisabeth Fugl: en datter Grethe Olesdatter, Vester Åby, 97, ~ hmd Mads Nielsen Vantinge bror Jens Olsen, gårdmand i Thorby på Dalers gods bror + Søren Olsen, hans børn: Maren Sørensdatter ~ Rasmus Nielsen gårdmand Steensby Kirsten Sørensdatter 24 år hos mor i Ollerup på Dalers gods Hans Olsen, 30 år, tjener i Steensby Bodil Olesdatter ~ gårdmand Mads Rasmussen, Søndersø Mette Olesdatter ~ gårdmand Hans Rasmussen i Søndersø Maren Olesdatter ~ gårdmand Lars Andersen i Steensby Karen Olesdatter 40 år tjener guldsmed Møller i Odense Dorthe Olesdatter ~ Frederik Jørgensen i Vester Åby Gertrud Rasmusdatter, Vester Åby 104b, ~ Jacob Andersen Hans Andersen, 17 år en slegfredsøn Anne Marie Sørensdatter fra 1. ægteskab med Søren Rasmussen Anders Jacobsen, 1 år morbror Mads Nielsen tjener Kragegård Maren Jørgensdatter, Vester Åby, 108, ~ Jens Andersen Jørgen Jensen, 22 år tjener gårdmand Jens Olsen Vester Åby Erik Jensen, 15 år tjener gårdmand Hans Greve Dorthe Jensdatter, 19 år tjener på Bejerholm morbror Hans Jørgensen, gårdmand Vester Åby Mads Nielsen Vantinge, Vester Åby, 110b, ~ Anne Kirstine Andersdatter, lavværge gårdmand Jens Olsen bror Jens Nielsen i Vester Åby søster Anne Nielsdatter enke efter Lars Pedersen, husmand på Korshavn søster Kirstine Nielsdatter ~ Gregorius Blikkenslager i Fåborg Marie Margrethe Poulsdatter, Vester Åby, 114b, ~ husmand Claus Pedersen datter Anne Jacobsdatter, 11 år tjener hos stedfaderen Den afdøde havde været besvangret med dette barn morbror Frands Povlsen i Øxenhavehuset Christine Marie Christensdatter, Strandhuse, 118, ~ 1 Jens Hansen Hans Jensen, 35 år, skal være på kanonbåd i København Kirstine Jensdatter, 32 år tjener Christen Sørensen i Hågerup ~ 2 Morten Andersen, boelsmand Jens Mortensen, 29 år i skarpskyttekorpset i København Christen Mortensen, 28 år er i huset Anders Mortensen, 26 år ved artilleriet i København Mette Marie Mortensdatter forestår faderens husholdning

9 9 Husmand Jens Andersen, Vester Åby, 121, ~ 1 Maren Jørgensdatter skifte ) Jørgen Jensen, 40 år gårdmand i Vester Åby Erik Jensen, 24 år soldat i Helsingør Dorthe Jensdatter tjener præsten ~ 2 Maren Larsdatter, værge gårdmand Hans Hansen Vester Åby Lars Jensen, 14 år Maren Jensdatter, 7 år tvilling med Karen Jensdatter, 7 år Husmand Peder Hansen Bryde, Strandhuse, 123, ~ 1 Maren Nielsdatter Kirsten Pedersdatter, enke efter snedker Peder Madsen ved Trolleborg Anne Cathrine Nielsdatter ~ Anders Jørgensen i Brændelydinge ~ 2 Maren Hansdatter, lavværge træskomand Rasmus Hansen Maren Pedersdatter, 15 år, tjener i Brændelydinge Anne Pedersdatter, 19 år tjener i Svendborg Jens Pedersen, 13 år antaget værge gårdmand Jørgen Pedersen, Strandhuse

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested 1 Vejlegård 1760-1788 Maren Jeppesdatter, Vejle, 02-03-1760, 4 (3) ~ gårdmand Peder Hansen far Jeppe Jørgensen, Søby enkemanden ~ 1 Kirsten Jensdatter, skifte 13-06-1758 Bolsmand Christen Nielsen Fælling,

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

NAKKEBØLLE GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

NAKKEBØLLE GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL Magdalene Pedersdatter, Aastrup, 15.05.1784, II-1 Enke efter Anders Larsen Peder Andersen Lars Andersen Niels Andersen Hans Andersen Johanne Andersdatter ~ Gaardmand Christen Larsen, Aastrup Maren Andersdatter

Læs mere

Egeskov skifteprotokol, I, 1691-1701

Egeskov skifteprotokol, I, 1691-1701 Egeskov skifteprotokol, I, 1691-1701 Hans Jørgensen i Kværndrup, I-54, 26-01-1691 ~ Anne Nielsdatter Karen Hansdatter Anne Hansdatter Sara Hansdatter Maren Hansdatter Jørgen Hansen Niels Hansen Værge for

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen i Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Jørgen Pedersen og hustru Anne Mortensdatter, Hundtofte, 01-10-1723, I-7 (8) gårdafståelse mod aftægt til sønnen Niels Jørgensen

Jørgen Pedersen og hustru Anne Mortensdatter, Hundtofte, 01-10-1723, I-7 (8) gårdafståelse mod aftægt til sønnen Niels Jørgensen Boltinggård skifter 1719-1776 Sidsel Nielsdatter, Højrup, 06-03-1719, I-1 (2) ~ Rasmus Rasmussen i Højrup, moder Maren Jeppesdatter ~ stedfar Rasmus Rasmussen Hans Christensen, Rynkeby, 24-01-1721, I-1b

Læs mere

Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772

Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772 Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772 Dorthe Hansdatter, Gærup, I-17b, 06-02-1719 ~ Rasmus Madsen Rasmus Rasmussen, landsoldat, myndig Karen Rasmusdatter ~ Bertel Nielsen Bonde i Gærup + Mads Rasmussen,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Peder Nielsen, Langå, , I-29 (22) døde enke og børn, lavværge gamle Peder Rasmussen, Niels Rasmussen og Peder Madsen, alle Langå

Peder Nielsen, Langå, , I-29 (22) døde enke og børn, lavværge gamle Peder Rasmussen, Niels Rasmussen og Peder Madsen, alle Langå 1 Rygård skifteprotokol 1691-1852 I: 1691-1716, 1741 Povl Nielsens hustru, Langå 02-03-1695, I-1 (7) Rasmus Knudsen, Galdbjerg, Gudme, 10-01-1695, I-3 (9) kone og børn afdødes stedsøn Rasmus Hansen er

Læs mere

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL Hans Hansen, Ollerup, 13.01.1719, 4 ~ Anna Pedersdatter, Laugværge Rasmus Rasmussen i Toftegaard Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter 24 Aar, Værge Niels Christensen i Ollerup NIELSTRUP

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Hvidkilde skifteprotokol I, 1719-1747

Hvidkilde skifteprotokol I, 1719-1747 Hvidkilde skifteprotokol I, 1719-1747 Lars Knudsen, Slæbæk, I-1, 11-03-1721 (far Knud Pedersen, Ollerup) ~ Karen Hansdatter Børn: Karen Larsdatter, 13 år Maren Larsdatter, 11 år Sidsel Larsdatter, 10 år

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Bjørnemose skifteprotokol 1720-1818

Bjørnemose skifteprotokol 1720-1818 1 Bjørnemose skifteprotokol 1720-1818 Husmand Niels Christensen, Thurø, 22-03-1720, I-3 (6) ~ Maren Mikkelsdatter, lavværge far Mikkel Rasmussen, Thurø Rasmus Nielsen 3 år Clemen Nielsen ½ år Maren Nielsdatter

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803 Hvedholm fæsteregister 1697-1807, Horne, Sallinge herred, Svendborg amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster Fra, født, evt. Gl. fæster Sted Sogn Dato År Pag. andet Anders Hansen Korshavn

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Rødkilde skifteprotokol , I

Rødkilde skifteprotokol , I Rødkilde skifteprotokol 1762-1788, I Catharina Jacobsdatter Goldbech, Ulbølle, I-1, 29-01-1762 enke efter Niels Henrik Nielsen, far: Niels Jensen Fåborg Johanne Marie Nielsdatter, 6 år Værge Jacob Engberg

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden. Afskrift ved Ejvind Rasmussen Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3 Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.? datter på Bøjden skifte den 27 /11-1747 side 341 M

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Billeskov gods 1740-1777

Billeskov gods 1740-1777 1 Billeskov gods 1740-1777 Karen Pedersdatter, Nørre Åby, 09-02-1740, I-2 (3) ~ Hans Larsen hendes forældre Peder Pedersen, Ejby hendes bror Jørgen Pedersen som enkemandens svogre underskriver Christen

Læs mere

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814 1 1766 Daab 1 Mikkel Thomsen i Hornborg - Christen 1 1766 Daab 2 Laurids Skrædder i Flemming - Peder 1 1766 Daab 3 Peder Mikkelsen i Hornborg - Otte Christian 1 1766 Begr 1 Jens Pedersen i Kalhave 89 år

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Nakkebølle skifteprotokol I: , II: , III: (1848)

Nakkebølle skifteprotokol I: , II: , III: (1848) Nakkebølle skifteprotokol I: 1733-1784, II: 1784-1808, III: 1809-1811 (1848) Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15.09.1733 helsøskende: Mads Rasmussen Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen Anne

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Side 2 af Begravet Peder Kudsks hustru i Kragelund 71 år Trolovet Christian Christensen af Lindved og Johanne Pedersdatter i Kragelun

Side 2 af Begravet Peder Kudsks hustru i Kragelund 71 år Trolovet Christian Christensen af Lindved og Johanne Pedersdatter i Kragelun Side 1 af 18 1795 1 Begravet Ole Snedkers hustru i Tradballehus 81 år 1795 1 Døbt Jens Sørensen og Maren Jørgensdatter i Krollerup - Anne 1795 1 Begravet Peder Kjærs søn i Solskov Søren 3 år 1795 1 Døbt

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, Strandby g.m. Maren Andersdatter Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Børn: 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Folketælling Ansager 1801

Folketælling Ansager 1801 Ansager, 1. familie Georg Andreas Fabricius, husbonde, 61, g1, sognepræst Else Øllgaard, hans kone, 57, g1 Vilhelm Fabricius, deres søn, 24, u, candidat ministeri Anna Eleonora Fabricius, præstens søster,

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

b Copuleret Jens Mikkelsen og Anne Henriksdatter a Døbt Anne Marie Hansdatter - Søren, udlagt Niels Hansen Væver i Tyrsting a Døb

b Copuleret Jens Mikkelsen og Anne Henriksdatter a Døbt Anne Marie Hansdatter - Søren, udlagt Niels Hansen Væver i Tyrsting a Døb 1759 51b Døbt Søren Heftholm og Inger Pedersdatter Broe - Søren 1759 51b Døbt Mette Marie Christensdatter - Niels, udlagt Jacob Friis i Nim 1759 51b Døbt Hans Christensen i Tyrsting - Anne 1759 51b Døbt

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å Side 1 af 31 1769 1b Døbt Thomas Vistisen gårdmand i Grejs - David 1769 1b Begravet Søren Jørgensen i Grejs Præstegård 31 år 1769 1b Begravet Søren Christensen gårdmands hjemmedøbte barn i Holtum 1769

Læs mere

BRAHETROLLEBORG GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1719-1811

BRAHETROLLEBORG GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1719-1811 BRAHETROLLEBORG GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1719-1811 Dorthe Hansdatter, Gierup, 06.02.1719, I-17 ~ Rasmus Madsen Rasmus Rasmussen, Landsoldat Karen Rasmusdatter ~ Bertel Nielsen Bonde i Gierup

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

EGESKOV GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL I 1691-1701

EGESKOV GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL I 1691-1701 EGESKOV GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL I 1691-1701 Hans Jørgensen, Kværndrup, I-54, 26.01.1691 ~ Anne Nielsdatter Maren Hansdatter Anne Hansdatter Sara Hansdatter Maren Hansdatter Jørgen Hansen

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Rødkilde skifteprotokol

Rødkilde skifteprotokol Rødkilde skifteprotokol 1762-1788 Catharina Jacobsdatter Goldbech, Ulbølle, I-1, 29.01.1762 enke efter Niels Henrich Nielsen, far: Niels Jensen Fåborg Johanne Marie Nielsdatter, 6 år Værge Jacob Engberg

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere