Vendsyssel Årbog 1982 udgivet af Historisk Samfund for Vendsyssel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vendsyssel Årbog 1982 udgivet af Historisk Samfund for Vendsyssel"

Transkript

1 I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til artiklerne i udgivet af Historisk Samfund for Vendsyssel Indekserne er scannet og bearbejdet i okt af Kenneth Konrad Knudsen. // Web: geneablog.kilokilokilo.dk Bemærk: Jeg har ikke scannet selve artiklerne (flere af dem kan være ophavsretligt beskyttede) og kan derfor ikke sende dem til dig. Årbøgerne kan lånes via bibliotek.dk. Side 1 af 7

2 Indholdsfortegnelse: Træk af urmageriets historie... 7 Af Jens Kongsted Lampe. Særprægede personligheder i Tårs Af Peder Hove. Fra min barndom i Bjergby og Bindslev Af Fridlev Skrubbeltrang. De otte ugifte søskende i Uslev Af Regnar Bønkel. Ole Tønder Lange til Bratskov og Oksholm m. v Af Peter Rønn Christensen. Christen Jensens testamente Af Anders Skjødsholm. En gammel trolddomsbog Af Karl Hansen. Jacob Severin - Storkøbmand og godsejer Af Hans Gregersen. Byfoged H. C. Gad, Sæby Af Ejnar Jakobsen. Om Strandby og om Fladstrands oprindelse Af Verner Jensen. Hosedal - Horsedal Af Anders Skjødsholm. Nationalsang fra Bagterp Af Ellen Nielsen. Sammenstødet mellem gendarmkorpset og befolkningen på Brønderslev Marked Af Poul Anker Bech. Vendsyssel-litteratur Af Bodil Christensen. Fra museernes og arkivernes arbejdsmark Af Per Lysdahl. Fra styrelse og redaktion Personregister Af Christen Lynge Nørrelykke. Side 2 af 7

3 Personregister Personregisteret medtager alle navne, der forekommer i årbogens artikler samt billetekster. Undtaget er dog fortegnelsen over Urmagere fra Vendsyssel og Øster Hanherred (side 17-26, hvortil der henvises), Endvidere er fiktive personers navne ikke medtaget ligesom pseudonymer, citerede forfattere, når disse ikke er behandlet i artiklerne, samt billedautorer. Abel, Leonhardt, købmand, Sæby, 103. Amtmanden, Skallerup, 31. Andersdatter, Gertrud Anna, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61. Andersdatter, Gine Marie, , Uslev, Mygdal, 60. Andersdatter, Hedvig, ,Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 64. Andersdatter, Ottine, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 62. Andersen, Anton, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 62, 64. Andersen, Christian, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 62, 63. Andersen, Ferdinand, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 62. Andersen, Jens Christian, 1849-, gårdejer, 132,140. Andersen, Lars, 1833-,gårdejer, Vanggård, Stenum, 131. Andersen, Laurids Andreas, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 62. Andersen, Niels, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61,62. Andersen, Søren, forpagter, 132, 138. Andersen, Tora, Aasen, Sdr. Bindslev, 47. Andersen, Aage, Aasen, Sdr. Bindslev, 47. Arenfeldt, Otto, -1720, godsejer, kommandør, Knivholt, 105. Banner, Otto Eriksen, -1585, godsejer, Asdal, 106. Baron-børsten, Tårs, 32. Bastholm, Christian, gårdejer, Vangen, Bindslev, 42. Bastholm, Herluf, Vangen, Bindslev, 42. Bastholm, Niels Jakob, Vangen, Bindslev, 42. Bastholm, Ottilie, Vangen, Bindslev, 42. Bed holm, Rasmus Pedersen, gårdejer, Storgård, Saltum, 108. Berg, Chresten, , politiker, 115, 143, 144. Berntsen, Klaus, , politiker, 52. Bertelsen, Jens, , valgmenighedspræst, Vrå, 47, 54, 56, 57. Bertram-Larsen, F , tårnurfabrikant, København, 11. Bing, Lars Hess, birkedommer, Læsø, 13. Bjørnbak, Lars, , politiker, 143, 145. Bjørnbak, Thomas, , højskoleforsrander,62, 140, 143,145. Blicher Møller, proprietær, 138. Blik-Jensen, se Jensen, Jens, , blikkenslager, Tårs. Blinsen, se Jensen, Jens, , blikkenslager, Tårs. Bojsen, Frede, , politiker, 145. Bojsen, Lars Peter, , skolemand, politiker, 145. Bollerup, Margrethe, lærerinde, Sdr. Bindslev, 46. Borgbjerg, F.J , politiker, 52. Brinch-Seidelin, Le , amtsforvalter, Hjørring, 69. Broby Johansen, R , kunsthistoriker, 59. Brun, Andreas, Ballehoh, Sindal, 12. Bønkel, Asger, gårdejer, øster Uslev, Mygdal, 60. Børglum, urmager, Bindslev, 34. Carlsen, politibetjent, 139. Carlsen, Anton, tjenestekarl, Gl. Vrå, kalder Krag, 130, 137. Carlsen, Vilhelm, , redaktør, Hjørring, 47, 122, , 143,146. Christensdatter. Ane, Uslev, Mygdal. 60. Christensdatter, Helvig Marie, , Uslev, Mygdal, Christensdatter, Maren, , Uslevgård, Mygdal, 59. Christensen, Christen, , gårdejer, Uslevgård, Mygdal, 59. Christensen, Christen, sognefoged. gårdejer. Mygdal. 60. Christensen, Evald Edvard Reinholt, , MF, lærer, præst, Tårs ,44, 45, Christensen, Jens, borger og indvåner i Sæby, 105. Christensen, Jens, Løkken, 85. Christensen, J.C , politiker, 52. Christensen, Niels, I , gårde jer, Uslev, Mygdal, 59. Christensen, Niels, gårdejer, Uslevgård, Mygdal, 59. Christensen, Niels, 1845-,gårdejer, Aarup, 128, 146. Christensen, Ottilie, 1883-, friskolelærerinde, Sdr. Bindslev, 44,45,46. Christensen, P , lokalhistoriker, Side 3 af 7

4 museumsbestyrer, Try, 7, 16. Christensen, S. P , MF, gårdejer, 114, 143, 145. Christian IV, , konge, 105, 106. Christian VI, , konge, 92, 93, 96, 97. Christiansen, Martin Nikolaj, 1840-, gårdejer, 131, 140. Christiansen, Niels Anton, 1858-, gårdejer, Filholm, 137, 140. Clausen, Jens, gårdejer, Agdrup, 121. Dal, Christian, karl, Bindslev, 39. Dal, Valdemar, karl, Bindslev, Dalager, Maren, , Dronninglund, 99. Dalgaard, Carl, amtsskolekonsulent, Holbæk, 60. Dalgaard, Julie, Terslev, 60. Dorf, J.P. kolonist, Grønland, 99. Drivsholm, Aage, 56. Egede, Hans, , missionær, 92, 93, 96. Egede, Niels Rasch, , handels- og hvalfangstleder. 97. Egede, Poul Hansen, , missionær, Elgaard Sørensen, Knud, gårdejer, Gl. Uslev, Mygdal, 60. Elmelund, Aage, -1920, lærer, Vrå, 54, 55, 56. Engelund. Peter, Vrå, 55. Engelund, Svend, 1908-, maler, 55. Eskildsen, K. lærer, Bjergby, 64. Fahnøe, Hans J. herredsskriver, Hovgårds, Mølle, V. Hassing, 75. Frederik II, , konge, 106. Frederik lll, , konge, 105. Frederik V, , konge, 97, 98. Frederiksen, Kirsten Marie, -1950, Rolighed, Tårs, Frederiksen, Martin Johan, Rolighed, Tårs, kaldet: Gårdmanden, Freiesleben, Th , oberst, chef for gendarmerikorpset 113. Fruensgaard, Nina, 107. Gad, Henry Christian, , by- og herredsfoged, Sæby, Gad, Lassen Prøvesteen, , apoteker, Sæby, 101. Goermaj se Frederiksen. Martin Johan. Gregersen. kontorchef, Hjørring, 32. Grüner Nielsen, Hakon, 1881-, folkemindeforsker, forfatter, 13 Grønborg, Andreas Th , MF, højskoleforstander, 43, 52. Grønborg. Petrea, boghandler, Bindslev, 43, 52. Gulstad, Edvard, , herredsfoged, Børglum Herred, , 120, 122, 124, 135, 139. Gøye, Falk, godsejer, Bratskov, 70. Gårdmanden se Frederiksen, Martin Johan. Hansen, Christian, 1835-, filehugger, Aalborg, , , 132, 138, 139, 140. Hansen, I.A , politiker, 145. Hartnack, cand.jur, fuldmægtig, Sæby, 101. Hassel Rasmussen, Arent,»godsslagter«, kammerråd. 67. Hastrup, proprietær, Aalborg, 122. Heiberg, J.C , by- og herredsfoged, Sæby, 101. Heide, Jokum, urmager, Hjørring, 9. Heigaard, lærer, Vrå, 55. Herløv Pedersen, Poul, gårdejer, Øster Uslev, Mygdal, 60. Hjorth, Karen Marie, , Skrubbeltrang, Nr. Bindslev, 41, 42. Hjorth, Niels, , gårdejer, Skrubbeltrang, Nr. Bindslev. 41, 43,52. Holst, Knud, Sæby, 105. Holstein-Ledreborg, Ludvig, , politiker, 145. Huse, Kr., gårdejer, Bindslev, 4l Huse, Sine, Bindslev, 43. Høgsbro, Svend, , jurist, politiker, 117, 126, 127, , 130, 134, 136, 137, 138, 140. Høgsted, Anne, uldvarehandler, Bindslev, Høgsted, Povl, Bindslev, 43. Hørup, Viggo, ,politiker, 145. Høst, Harald Emil, , ML, byfoged, borgmester i Hjørring , 116, 122. Haagensen, PL, slagtermester, Aalborg, 128, 132, 138. Ingerslev, Jacob Vitus, , jurist, 112, , 119, 120, 122, 123, 124, 126, 129, , 135, 137. Ipsen, Johannes, , jurist, assessor, København, 118, 119, 126, 135. Jacobsen, A.C., 1841-, sognefoged, Linderup, Ø. Brønderslev, 131. Jacobsen, Villum, , skoleholder, Hjørring, 12. Jakobsen, Jakob, 1867-, urmager, Brovst, 15. Jacobsen. Karen, Bindslev, 42. Jensdatter, Else, Asendrup, 86. Jensdatter, Maren, Løkken, 85. Jensen,Chr , urmager, Hjørring,15. Jensen, Christen, , Skudehandler, Løkken, Side 4 af 7

5 Jensen, Christian Peter , urmager, Byrum, 14. Jensen, Hans Georg Søren, , provst, Torslev, 60. Jensen, Jens, , blikkenslager, Tårs, kaldet: Blinsen, Blik-Jensen, 27-29, 32. Jensen, Jens, kæmner, Tårs, 32. Jensen, Leonora Kirstine, provstekone. Torslev. 60. Jensen, Niels, opdagelsesbetjent, København, 117, 118, 131, 133 Jensen, Nids Chr , tjenestekarl, Huult, 137. Jensen, Thomas Peter, tjenestekarl, Julianeholm, 122. Jensen Grøn, Johanne, 1746-, Tangsgård, Bjergby, 59. Jensen Grøn, Niels, sognefoged, Tangsgård, Bjergby, 59. Jungersen, M. Chr , MF, gårdejer, 52, 144. Jørgensen, M., præst i Bindslev , 44. Jørgensen, Mads, gårdejer, Saltumgård, 108. Jøtler-Frederik, Tårs, 32. Karen Møll se Jakobsen, Karen, Bindslev. Kierkegaark, Poul M , præst i Bindslev , 44, 52. Kiær, Anders, degn, Brovst, 69. Kjeldsen, Anton Marius, 1868-, skomagerlærling, Ø. Brønderslev, 132. Klitgaard, Carl, , Postmester, Lokalhistoriker, 87, 104, 106, 107. Klitgaard, Carl Bang, købmand, Blokhus, 87. Koefoed, A., præst i Ingstrup-V. Hjermitslev-Alstrup , 108. Krabbe, Karen, godsejer, 106. Krag, Anton Carlsen se Carlsen Anton, tjenestekarl, Gl. Vrå. Kristensen, Erling, , forfatter, 33. Kristensen, Frands, Bindslev, 43. Kristensen, Trier, kontrolassistent, gårdejer. Vejgård, Tversted, 41. Kristensen, Vermund, gårdejer, Vejgård, Tversted, 41. Kroymann, Henrik, godsinspektør, 69, Kaas, Kimen, godsejer, 105. Lange, Jens, , godsejer, justitsråd, Rødkilde, Lange, Ole Tønder, , godsejer, Bratskov og Oxholm, Larsdatter, Ane Johanne, 1824-, Uslev, Mygdal, 60. Larsdatter, Juliane Marie, 1827-, Uslev, Mygdal, 60. Larsdatter, Kimen Marie, 1832-, Uslev, Mygdal, 60. Larsen, Frands, fæster, Søttrup, Bindslev, 60. Larsen, Mads, 124. Larsen, Magnus, 1888-, Uslev, Mygdal, 64. Larsen, Niels Christian, 1819-, Uslev, Mygdal, 60. Larsen, Ole Chr., handelsmand, 128. Larsen, Søren Johan, overbetjent, København, 117, 118. Larsen, Thomas, , politiker, 143. Larsen-Ledet, Lars, , afholdsagitator, redaktør, 49. Lassen, Niels K.P., , assessor, København, 126. Lauge Poulsen, Inge, gårdejer, Uslev, Mygdal, 60. Laursdatter, Anne, , Uslev, Mygdal, 59. Lautrup, Johan Charles, 1840-, kaptajn, Århus, 113. Lehmann, overretssagfører, København, 126, 129. Levetzau, Theodosius V., stiftamtmand, Aalborg, , Lindenov, Birgitte, -1648, godsejer, Bangsbo, 106. Lundstrøm, Erik, 1923-,læge, Mygdal, 60. Madsdatter, Inger, , Uslev, Mygdal, 59. Madsen, Anders, 1842-, gårdejer, teglværksejer, Mellemhaven, Serridslev, 121, 140. Madsen, Anders, 1828-, sognefoged, gårdejer, Houen, Tømmerby, Tolstrup, 130, 136, 140. Madsen, Christen Jakob, Øster Thirup, Astrup, 60. Madsen, Christian. gendarmerisergent Madsen, Jørgen, , fæster, Saltumgård, 108. Madsen, Jørgen, , gårdejer, Saltumgård, se Storgaard, Jørgen Madsen. Madsen, Lars Kristian, Jetsmark, 7, 13. Madsen-Mygdal, N.P ,ML, lærer, 143. Magnussen, Julius, slagtermester, Aalborg, 128, 132, 138. Magnussen, Peter, slagtermester, Aalborg, 128, 132, 138. Marie, Skallerup, 31. Mellergaard, Niels, godsejer, Vrejlev, 55. Mikkelsen, Chr , redaktør, Hjørring, 110. Moltke, Adam Frederik, , amtmand, Hjørring , 112. Mortensen. Peder, gårdejer, Torslev, 60. Munch, Peter, , politiker, historiker, 52, 117. Munch, Petersen, H., , jurist, 120. Mundt, I.H., 1834-, Prokurator, København, 126, 134. Münster, Thomas Georg, amtsforvalter, Aalborg, , 69. Mølbach, Anders Christensen, 1806-, gårdejer, øster Kobbersholt, Mygdal,61. Side 5 af 7

6 Møller, Chresten, Østergård, Vrå, 55. Møller, Chresten Nielsen, landvæsenskommissær, Albæk Mølle, Saltumgård, 108. Møller, Gerhard, lærer, Bindslev, 44. Møller, Karoline, pige, Bindslev, 40. Møller, Oluf, Østergård, Vrå, 55. Møller, Svend Aage, Østergård, Vrå, 55. Møller, Thorvald, Østergård, Vrå, 55. Nalbandian, Inga, 48. Nellemann, Johannes, , jurist, politiker, 112, 120. Nielsdatter, Ane Gertrud, 1805-, Øster Kobbersholt, Mygdal, 61. Nielsdatter, Maren, , købmand, København, 91. Nielsdatter, Mene Marie, 1782-, Uslev, Mygdal, 59. Nielsen, Andreas, lærer, V. Bagterp, Nielsen, Anna, lærerinde, V. Bagterp, Nielsen, Christen, banevogter, 133, 138. Nielsen, Halvor, , Bagterp, Nielsen, J.P., urmager, Brønderslev, 15, Nielsen, Lars, , gårdejer, Uslev, Mygdal, Nielsen, Mads, 1779-, Uslev, Mygdal, 59. Nielsen, Marthellus, Uslev, Mygdal, 60. Nielsen, Niels, , MF, husmand, 145. Nielsen, Søren, byfoged, Sæby 16, 91. Nyegaard, Birgitte Sophie, -1739, 98 Nyholm, H.C., , MF, godsejer, 62 Nøhring, Claus Borch, godsfuldmægtig, 69 Nørgaard, Holger, Bindslev, 42, 45. Nørgaard, Johanne, Bindslev, 42. Nørgaard, Jørgen, 107. Nørgaard, Karl, Bindslev, 42. Nørgaard, Krista, Bindslev, 42. Nørgaard, Niels, gårdejer, Bindslev, 42. Nørgaard, Thorvald, Bindslev, 42, 45, 47, 48. Nørrelykke, C., , redaktør, Hjørring, 135. Oldenborg, Frederik von, , forfatter, 135. Olufsen, Peder, -1571, præst i Flade , 106. Ottesdatter, Birgitte, Sæby, 91. Pedersen, Bonne, lærer, Sdr. Bindslev, 44. Pedersen, Frode, kæmner, Tårs Pedersen, Kristian, , politiker, 52. Pedersen. N.C., mejeriejer, Torslev, 60. Pedersen, P.C., , urmager, Hjørring, 15. Pedersen, Rasmus se Bedholm. Rasmus Pedersen. Pedersen, Søren, 1862-, daglejer, Kalum, 137. Pentz, Ditlev v, , stiftamtmand, Aalborg , 9. Persson, Nils, daglejer, Bindslev, 39. Petersen, Lauritz, opdagelsesbetjent, København, 117, 118, 123. Petersen, Peder Chr., dyrlæge, Karup, 60. Pingel, Johan V , filolog, politiker, 120, 144. Poel, Laurs, Mogensbæk, Sindal, 12. Pommerencke, Adolf Frederik, , præst i Vrensted-Thise , 133. Pontoppidan, Erik, , teolog, historiker, 13. Poulsen, Peder, Uslev, Mygdal, 60. Rahlff, Joachim Frederik Mahtens, 1835-, byfoged, Aalborg , 122, 129. Rask, Gertrud, -1735, gm. Hans Egede, 93. Rasmussen, Anna, friskolelærerinde. Sdr. Bindslev, 47. Ree, Bernhard, , ML. redaktør, Aalborg, 145. Ricard, Olfert, , teolog, 110. Riis, Jacob A , journalist, fotograf, 48. Rode, Ove, , journalist, politiker, 52. Rommedal, Johan, klokker, Hjørring, 9. Rosenbeck, Anton Pauli, 1851-, gårdejer, Uggerhalne, 132, 136, 139, 140. Ræbild, Frederik Karl Ferdinand, , jurist, protokolfører, København, 117, 118. Rømer, Chr. Munck, , 12. Schibsbye, Lars, konsul, købmand, Hjørring, 60. Schibsbye, Laurids, -1899, købmand, Hjørring, 62. Schiøtt, August, , professor, maler, 103. Segelcke, Axel R , brænderiejer, Hjørring, 62. Sejermager, Michel, urmager, Aalborg, 9. Sejermester. Lavris, urmager, 11. Severin, Jacob, , købmand, godsejer, Dronninglund, Skeel, Ingeborg, o ,godsejer, Voergård,106. Skibdal, Keld, assurandør, Uslev, Mygdal, 61. Skjoldborg, Johan, , forfatter, 49. Skrubbeltrang, Carl Sørensen, , gårdejer, Sellebjerg, Sdr. Bindslev, 34. Skrubbeltrang, Christen Sørensen, , tømrer, købmand, Søderskov, 57. Skrubbeltrang, Ellen Sørensen, 1912-, Sellebjerg, Sdr. Bindslev, 40, 42, 51. Skrubbeltrang, Fridlev Sørensen, 1900-, Historiker, Skrubbeltrang, Hanne Sørensen, , Skrubbeltrang, Nr. Bindslev, 41. Skrubbeltrang, Lassen Sørensen, , gårdejer, Skrubbeltrang, 41,44. Side 6 af 7

7 Skrubbeltrang, Maren Sørensen, , Tang Kristensen, Evald, , Kontrolassistent, Bindslev, 41. folkemindesamler, 7. Skrubbeltrang, Peter Sørensen, , Terkelsen, Jørgen, , forstander, Stenum gårdejer, Skrubbeltrang, Nr. Bindslev, 41. Højskole, 116, , 133, 134, 143, 144, Skrubbeltrang, Sofie Sørensen, , 145. gårdmandskone, Sellebjerg, Sdr. Bindslev, 34. Thomsen, Anna Gertrud, Hammelmose. Skrubbeltrang, Ulrik, gårdejer, Skrubbeltrang, Nr. Thise, 85. Bindslev, 41. Thomsen. Chr., daglejer, Bindslev. 39. Skrubbeltrang, Aage Sørensen, , Thomsen, Jens, gårdejer, Vangen, Bindslev, 42. Slengerik, Carl, , politiker, redaktør, 52. Thomsen. Magdalene, Vangen, Bindslev, 42. Smed, Jacob Henrichsøn, , smed, Thomsen. Mikkel, Hjørring, 9. urmager, Byrum se Smit. Jacob Henrichsøn. Thorsted, Carl Anton, 1860-, urmager, Smedth, Hendrik, -1563, doktor udi filosofi, 87. Frederikshavn, 15. Smit, Jacob Henrichsøn, , smed, Tscherning, Anton Frederik, , officer, urmager, Byrum, 13. politiker, 142. Speyer. Stiftsfysikus, 102. Tutein, Ferdinand, , MF, godsejer, Spille-Niels, tækkemand, 35. Høgholt, 114, 116, 140, 141, 143, 146. Stockfleth, Hannibald, 1853-, detachementschef Tønder, Maren, , Rødkilde, 65. ved Gendarmerikorpset, Hjørring , Uhrskov, Helga, Uhrskovgård, Tørring, , 112, 113, 114. Ullman. V , højskolemand, Srorgaard, Jørgen Madsen, , gårdejer, stortingspræsident, Norge, 116. Storgård, Saltum, 108. Uslev, Lars Christian Larsen, 1829-, Uslev, Mygdal, Storgaard, Rasmus. se Bedholm, Rasmus Pedersen. 60, 61. Stuer Jens Kristian, Tårs, 32. Uslev, Poul Pedersen, Uslev, Mygdal, 60. Svendsen, Thomas Vanggaard, Jens Sørensen, , MF, gårdejer, Sylow, H , Jurist, assessor, Sørensen, Anders, gårdejer, Thise Vestergaard, Søren, gårdejer, 139. Sørensen, Anders, Øster Ejås, Bindslev, 42. Vogelius, Rudolf, , politiker, redaktør, Sørensen, Grethe, Øster Ejås, Bindslev, 42. Frederikshavn, 143. Sørensen, Gunnar, 1898-, Aasen, Bindslev, 42, 45, Wartenweiler, Fritz, Wedel-Jarlsberg, Fr. Otto, greve, godsejer Sørensen, Jens, gårdejer, Bindslev, 43. Dronninglund, 99. Sørensen, Johanne. Aasen, Bindslev Wilsbech, Erik Hansen, -1810, godsejer, Sørensen. Karoline, Bindslev, 43. Sejlstrupgård, 66. Sørensen. Mette Marie, Aasen, Bindslev, Wilsbech, Ingeborg Cathrine, -1840, Bratskov og Sørensen, Rasmus, , MF, lærer , Oxholm, Winther, Ejlert, købmand, Statele, Norge, 85. Sørensen, Sigrun, Aasen, Bindslev, 42, 46. Winther, Geert Henrik, , politiker, 142. Sørensen, Søren, gårdejer, Aasen, Bindslev, 42, 43, Zinzendorf. Nikolaus Ludwig von , 44. greve. pietist, 92. Sørensen, Søren, -1741, købmand, Sæby, 99. Ørnholm, Chr. J , tårnurmager, Vrensted, Sørensen, Aage, Øster Ejås, Bindslev, , 11. Tancke, Poul Nielsen, -1657, præst i Flade-Gærum Ørum, Vilhelm, Vrensted, , 106. Side 7 af 7

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Jacob Pedersen 1 Hegelund #1818, * 22 nov 1707 i Hjørring Sogn, Vennebjerg, Hjørring (søn af Peder Jacobsen Hegelund #1828 og Inger Hansdatter #1829), døbt 23 nov 1707 i Sankt Catharinæ

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister /regering 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister Koalition af upolitiske ministre, nationalliberale og bondevenner (Martsministeriet) 1848-1851 A.W. Moltke II Premierminister Koalition af upolitiske ministre

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere