Vendsyssel Årbog 1982 udgivet af Historisk Samfund for Vendsyssel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vendsyssel Årbog 1982 udgivet af Historisk Samfund for Vendsyssel"

Transkript

1 I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til artiklerne i udgivet af Historisk Samfund for Vendsyssel Indekserne er scannet og bearbejdet i okt af Kenneth Konrad Knudsen. // Web: geneablog.kilokilokilo.dk Bemærk: Jeg har ikke scannet selve artiklerne (flere af dem kan være ophavsretligt beskyttede) og kan derfor ikke sende dem til dig. Årbøgerne kan lånes via bibliotek.dk. Side 1 af 7

2 Indholdsfortegnelse: Træk af urmageriets historie... 7 Af Jens Kongsted Lampe. Særprægede personligheder i Tårs Af Peder Hove. Fra min barndom i Bjergby og Bindslev Af Fridlev Skrubbeltrang. De otte ugifte søskende i Uslev Af Regnar Bønkel. Ole Tønder Lange til Bratskov og Oksholm m. v Af Peter Rønn Christensen. Christen Jensens testamente Af Anders Skjødsholm. En gammel trolddomsbog Af Karl Hansen. Jacob Severin - Storkøbmand og godsejer Af Hans Gregersen. Byfoged H. C. Gad, Sæby Af Ejnar Jakobsen. Om Strandby og om Fladstrands oprindelse Af Verner Jensen. Hosedal - Horsedal Af Anders Skjødsholm. Nationalsang fra Bagterp Af Ellen Nielsen. Sammenstødet mellem gendarmkorpset og befolkningen på Brønderslev Marked Af Poul Anker Bech. Vendsyssel-litteratur Af Bodil Christensen. Fra museernes og arkivernes arbejdsmark Af Per Lysdahl. Fra styrelse og redaktion Personregister Af Christen Lynge Nørrelykke. Side 2 af 7

3 Personregister Personregisteret medtager alle navne, der forekommer i årbogens artikler samt billetekster. Undtaget er dog fortegnelsen over Urmagere fra Vendsyssel og Øster Hanherred (side 17-26, hvortil der henvises), Endvidere er fiktive personers navne ikke medtaget ligesom pseudonymer, citerede forfattere, når disse ikke er behandlet i artiklerne, samt billedautorer. Abel, Leonhardt, købmand, Sæby, 103. Amtmanden, Skallerup, 31. Andersdatter, Gertrud Anna, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61. Andersdatter, Gine Marie, , Uslev, Mygdal, 60. Andersdatter, Hedvig, ,Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 64. Andersdatter, Ottine, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 62. Andersen, Anton, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 62, 64. Andersen, Christian, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 62, 63. Andersen, Ferdinand, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 62. Andersen, Jens Christian, 1849-, gårdejer, 132,140. Andersen, Lars, 1833-,gårdejer, Vanggård, Stenum, 131. Andersen, Laurids Andreas, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 62. Andersen, Niels, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61,62. Andersen, Søren, forpagter, 132, 138. Andersen, Tora, Aasen, Sdr. Bindslev, 47. Andersen, Aage, Aasen, Sdr. Bindslev, 47. Arenfeldt, Otto, -1720, godsejer, kommandør, Knivholt, 105. Banner, Otto Eriksen, -1585, godsejer, Asdal, 106. Baron-børsten, Tårs, 32. Bastholm, Christian, gårdejer, Vangen, Bindslev, 42. Bastholm, Herluf, Vangen, Bindslev, 42. Bastholm, Niels Jakob, Vangen, Bindslev, 42. Bastholm, Ottilie, Vangen, Bindslev, 42. Bed holm, Rasmus Pedersen, gårdejer, Storgård, Saltum, 108. Berg, Chresten, , politiker, 115, 143, 144. Berntsen, Klaus, , politiker, 52. Bertelsen, Jens, , valgmenighedspræst, Vrå, 47, 54, 56, 57. Bertram-Larsen, F , tårnurfabrikant, København, 11. Bing, Lars Hess, birkedommer, Læsø, 13. Bjørnbak, Lars, , politiker, 143, 145. Bjørnbak, Thomas, , højskoleforsrander,62, 140, 143,145. Blicher Møller, proprietær, 138. Blik-Jensen, se Jensen, Jens, , blikkenslager, Tårs. Blinsen, se Jensen, Jens, , blikkenslager, Tårs. Bojsen, Frede, , politiker, 145. Bojsen, Lars Peter, , skolemand, politiker, 145. Bollerup, Margrethe, lærerinde, Sdr. Bindslev, 46. Borgbjerg, F.J , politiker, 52. Brinch-Seidelin, Le , amtsforvalter, Hjørring, 69. Broby Johansen, R , kunsthistoriker, 59. Brun, Andreas, Ballehoh, Sindal, 12. Bønkel, Asger, gårdejer, øster Uslev, Mygdal, 60. Børglum, urmager, Bindslev, 34. Carlsen, politibetjent, 139. Carlsen, Anton, tjenestekarl, Gl. Vrå, kalder Krag, 130, 137. Carlsen, Vilhelm, , redaktør, Hjørring, 47, 122, , 143,146. Christensdatter. Ane, Uslev, Mygdal. 60. Christensdatter, Helvig Marie, , Uslev, Mygdal, Christensdatter, Maren, , Uslevgård, Mygdal, 59. Christensen, Christen, , gårdejer, Uslevgård, Mygdal, 59. Christensen, Christen, sognefoged. gårdejer. Mygdal. 60. Christensen, Evald Edvard Reinholt, , MF, lærer, præst, Tårs ,44, 45, Christensen, Jens, borger og indvåner i Sæby, 105. Christensen, Jens, Løkken, 85. Christensen, J.C , politiker, 52. Christensen, Niels, I , gårde jer, Uslev, Mygdal, 59. Christensen, Niels, gårdejer, Uslevgård, Mygdal, 59. Christensen, Niels, 1845-,gårdejer, Aarup, 128, 146. Christensen, Ottilie, 1883-, friskolelærerinde, Sdr. Bindslev, 44,45,46. Christensen, P , lokalhistoriker, Side 3 af 7

4 museumsbestyrer, Try, 7, 16. Christensen, S. P , MF, gårdejer, 114, 143, 145. Christian IV, , konge, 105, 106. Christian VI, , konge, 92, 93, 96, 97. Christiansen, Martin Nikolaj, 1840-, gårdejer, 131, 140. Christiansen, Niels Anton, 1858-, gårdejer, Filholm, 137, 140. Clausen, Jens, gårdejer, Agdrup, 121. Dal, Christian, karl, Bindslev, 39. Dal, Valdemar, karl, Bindslev, Dalager, Maren, , Dronninglund, 99. Dalgaard, Carl, amtsskolekonsulent, Holbæk, 60. Dalgaard, Julie, Terslev, 60. Dorf, J.P. kolonist, Grønland, 99. Drivsholm, Aage, 56. Egede, Hans, , missionær, 92, 93, 96. Egede, Niels Rasch, , handels- og hvalfangstleder. 97. Egede, Poul Hansen, , missionær, Elgaard Sørensen, Knud, gårdejer, Gl. Uslev, Mygdal, 60. Elmelund, Aage, -1920, lærer, Vrå, 54, 55, 56. Engelund. Peter, Vrå, 55. Engelund, Svend, 1908-, maler, 55. Eskildsen, K. lærer, Bjergby, 64. Fahnøe, Hans J. herredsskriver, Hovgårds, Mølle, V. Hassing, 75. Frederik II, , konge, 106. Frederik lll, , konge, 105. Frederik V, , konge, 97, 98. Frederiksen, Kirsten Marie, -1950, Rolighed, Tårs, Frederiksen, Martin Johan, Rolighed, Tårs, kaldet: Gårdmanden, Freiesleben, Th , oberst, chef for gendarmerikorpset 113. Fruensgaard, Nina, 107. Gad, Henry Christian, , by- og herredsfoged, Sæby, Gad, Lassen Prøvesteen, , apoteker, Sæby, 101. Goermaj se Frederiksen. Martin Johan. Gregersen. kontorchef, Hjørring, 32. Grüner Nielsen, Hakon, 1881-, folkemindeforsker, forfatter, 13 Grønborg, Andreas Th , MF, højskoleforstander, 43, 52. Grønborg. Petrea, boghandler, Bindslev, 43, 52. Gulstad, Edvard, , herredsfoged, Børglum Herred, , 120, 122, 124, 135, 139. Gøye, Falk, godsejer, Bratskov, 70. Gårdmanden se Frederiksen, Martin Johan. Hansen, Christian, 1835-, filehugger, Aalborg, , , 132, 138, 139, 140. Hansen, I.A , politiker, 145. Hartnack, cand.jur, fuldmægtig, Sæby, 101. Hassel Rasmussen, Arent,»godsslagter«, kammerråd. 67. Hastrup, proprietær, Aalborg, 122. Heiberg, J.C , by- og herredsfoged, Sæby, 101. Heide, Jokum, urmager, Hjørring, 9. Heigaard, lærer, Vrå, 55. Herløv Pedersen, Poul, gårdejer, Øster Uslev, Mygdal, 60. Hjorth, Karen Marie, , Skrubbeltrang, Nr. Bindslev, 41, 42. Hjorth, Niels, , gårdejer, Skrubbeltrang, Nr. Bindslev. 41, 43,52. Holst, Knud, Sæby, 105. Holstein-Ledreborg, Ludvig, , politiker, 145. Huse, Kr., gårdejer, Bindslev, 4l Huse, Sine, Bindslev, 43. Høgsbro, Svend, , jurist, politiker, 117, 126, 127, , 130, 134, 136, 137, 138, 140. Høgsted, Anne, uldvarehandler, Bindslev, Høgsted, Povl, Bindslev, 43. Hørup, Viggo, ,politiker, 145. Høst, Harald Emil, , ML, byfoged, borgmester i Hjørring , 116, 122. Haagensen, PL, slagtermester, Aalborg, 128, 132, 138. Ingerslev, Jacob Vitus, , jurist, 112, , 119, 120, 122, 123, 124, 126, 129, , 135, 137. Ipsen, Johannes, , jurist, assessor, København, 118, 119, 126, 135. Jacobsen, A.C., 1841-, sognefoged, Linderup, Ø. Brønderslev, 131. Jacobsen, Villum, , skoleholder, Hjørring, 12. Jakobsen, Jakob, 1867-, urmager, Brovst, 15. Jacobsen. Karen, Bindslev, 42. Jensdatter, Else, Asendrup, 86. Jensdatter, Maren, Løkken, 85. Jensen,Chr , urmager, Hjørring,15. Jensen, Christen, , Skudehandler, Løkken, Side 4 af 7

5 Jensen, Christian Peter , urmager, Byrum, 14. Jensen, Hans Georg Søren, , provst, Torslev, 60. Jensen, Jens, , blikkenslager, Tårs, kaldet: Blinsen, Blik-Jensen, 27-29, 32. Jensen, Jens, kæmner, Tårs, 32. Jensen, Leonora Kirstine, provstekone. Torslev. 60. Jensen, Niels, opdagelsesbetjent, København, 117, 118, 131, 133 Jensen, Nids Chr , tjenestekarl, Huult, 137. Jensen, Thomas Peter, tjenestekarl, Julianeholm, 122. Jensen Grøn, Johanne, 1746-, Tangsgård, Bjergby, 59. Jensen Grøn, Niels, sognefoged, Tangsgård, Bjergby, 59. Jungersen, M. Chr , MF, gårdejer, 52, 144. Jørgensen, M., præst i Bindslev , 44. Jørgensen, Mads, gårdejer, Saltumgård, 108. Jøtler-Frederik, Tårs, 32. Karen Møll se Jakobsen, Karen, Bindslev. Kierkegaark, Poul M , præst i Bindslev , 44, 52. Kiær, Anders, degn, Brovst, 69. Kjeldsen, Anton Marius, 1868-, skomagerlærling, Ø. Brønderslev, 132. Klitgaard, Carl, , Postmester, Lokalhistoriker, 87, 104, 106, 107. Klitgaard, Carl Bang, købmand, Blokhus, 87. Koefoed, A., præst i Ingstrup-V. Hjermitslev-Alstrup , 108. Krabbe, Karen, godsejer, 106. Krag, Anton Carlsen se Carlsen Anton, tjenestekarl, Gl. Vrå. Kristensen, Erling, , forfatter, 33. Kristensen, Frands, Bindslev, 43. Kristensen, Trier, kontrolassistent, gårdejer. Vejgård, Tversted, 41. Kristensen, Vermund, gårdejer, Vejgård, Tversted, 41. Kroymann, Henrik, godsinspektør, 69, Kaas, Kimen, godsejer, 105. Lange, Jens, , godsejer, justitsråd, Rødkilde, Lange, Ole Tønder, , godsejer, Bratskov og Oxholm, Larsdatter, Ane Johanne, 1824-, Uslev, Mygdal, 60. Larsdatter, Juliane Marie, 1827-, Uslev, Mygdal, 60. Larsdatter, Kimen Marie, 1832-, Uslev, Mygdal, 60. Larsen, Frands, fæster, Søttrup, Bindslev, 60. Larsen, Mads, 124. Larsen, Magnus, 1888-, Uslev, Mygdal, 64. Larsen, Niels Christian, 1819-, Uslev, Mygdal, 60. Larsen, Ole Chr., handelsmand, 128. Larsen, Søren Johan, overbetjent, København, 117, 118. Larsen, Thomas, , politiker, 143. Larsen-Ledet, Lars, , afholdsagitator, redaktør, 49. Lassen, Niels K.P., , assessor, København, 126. Lauge Poulsen, Inge, gårdejer, Uslev, Mygdal, 60. Laursdatter, Anne, , Uslev, Mygdal, 59. Lautrup, Johan Charles, 1840-, kaptajn, Århus, 113. Lehmann, overretssagfører, København, 126, 129. Levetzau, Theodosius V., stiftamtmand, Aalborg, , Lindenov, Birgitte, -1648, godsejer, Bangsbo, 106. Lundstrøm, Erik, 1923-,læge, Mygdal, 60. Madsdatter, Inger, , Uslev, Mygdal, 59. Madsen, Anders, 1842-, gårdejer, teglværksejer, Mellemhaven, Serridslev, 121, 140. Madsen, Anders, 1828-, sognefoged, gårdejer, Houen, Tømmerby, Tolstrup, 130, 136, 140. Madsen, Christen Jakob, Øster Thirup, Astrup, 60. Madsen, Christian. gendarmerisergent Madsen, Jørgen, , fæster, Saltumgård, 108. Madsen, Jørgen, , gårdejer, Saltumgård, se Storgaard, Jørgen Madsen. Madsen, Lars Kristian, Jetsmark, 7, 13. Madsen-Mygdal, N.P ,ML, lærer, 143. Magnussen, Julius, slagtermester, Aalborg, 128, 132, 138. Magnussen, Peter, slagtermester, Aalborg, 128, 132, 138. Marie, Skallerup, 31. Mellergaard, Niels, godsejer, Vrejlev, 55. Mikkelsen, Chr , redaktør, Hjørring, 110. Moltke, Adam Frederik, , amtmand, Hjørring , 112. Mortensen. Peder, gårdejer, Torslev, 60. Munch, Peter, , politiker, historiker, 52, 117. Munch, Petersen, H., , jurist, 120. Mundt, I.H., 1834-, Prokurator, København, 126, 134. Münster, Thomas Georg, amtsforvalter, Aalborg, , 69. Mølbach, Anders Christensen, 1806-, gårdejer, øster Kobbersholt, Mygdal,61. Side 5 af 7

6 Møller, Chresten, Østergård, Vrå, 55. Møller, Chresten Nielsen, landvæsenskommissær, Albæk Mølle, Saltumgård, 108. Møller, Gerhard, lærer, Bindslev, 44. Møller, Karoline, pige, Bindslev, 40. Møller, Oluf, Østergård, Vrå, 55. Møller, Svend Aage, Østergård, Vrå, 55. Møller, Thorvald, Østergård, Vrå, 55. Nalbandian, Inga, 48. Nellemann, Johannes, , jurist, politiker, 112, 120. Nielsdatter, Ane Gertrud, 1805-, Øster Kobbersholt, Mygdal, 61. Nielsdatter, Maren, , købmand, København, 91. Nielsdatter, Mene Marie, 1782-, Uslev, Mygdal, 59. Nielsen, Andreas, lærer, V. Bagterp, Nielsen, Anna, lærerinde, V. Bagterp, Nielsen, Christen, banevogter, 133, 138. Nielsen, Halvor, , Bagterp, Nielsen, J.P., urmager, Brønderslev, 15, Nielsen, Lars, , gårdejer, Uslev, Mygdal, Nielsen, Mads, 1779-, Uslev, Mygdal, 59. Nielsen, Marthellus, Uslev, Mygdal, 60. Nielsen, Niels, , MF, husmand, 145. Nielsen, Søren, byfoged, Sæby 16, 91. Nyegaard, Birgitte Sophie, -1739, 98 Nyholm, H.C., , MF, godsejer, 62 Nøhring, Claus Borch, godsfuldmægtig, 69 Nørgaard, Holger, Bindslev, 42, 45. Nørgaard, Johanne, Bindslev, 42. Nørgaard, Jørgen, 107. Nørgaard, Karl, Bindslev, 42. Nørgaard, Krista, Bindslev, 42. Nørgaard, Niels, gårdejer, Bindslev, 42. Nørgaard, Thorvald, Bindslev, 42, 45, 47, 48. Nørrelykke, C., , redaktør, Hjørring, 135. Oldenborg, Frederik von, , forfatter, 135. Olufsen, Peder, -1571, præst i Flade , 106. Ottesdatter, Birgitte, Sæby, 91. Pedersen, Bonne, lærer, Sdr. Bindslev, 44. Pedersen, Frode, kæmner, Tårs Pedersen, Kristian, , politiker, 52. Pedersen. N.C., mejeriejer, Torslev, 60. Pedersen, P.C., , urmager, Hjørring, 15. Pedersen, Rasmus se Bedholm. Rasmus Pedersen. Pedersen, Søren, 1862-, daglejer, Kalum, 137. Pentz, Ditlev v, , stiftamtmand, Aalborg , 9. Persson, Nils, daglejer, Bindslev, 39. Petersen, Lauritz, opdagelsesbetjent, København, 117, 118, 123. Petersen, Peder Chr., dyrlæge, Karup, 60. Pingel, Johan V , filolog, politiker, 120, 144. Poel, Laurs, Mogensbæk, Sindal, 12. Pommerencke, Adolf Frederik, , præst i Vrensted-Thise , 133. Pontoppidan, Erik, , teolog, historiker, 13. Poulsen, Peder, Uslev, Mygdal, 60. Rahlff, Joachim Frederik Mahtens, 1835-, byfoged, Aalborg , 122, 129. Rask, Gertrud, -1735, gm. Hans Egede, 93. Rasmussen, Anna, friskolelærerinde. Sdr. Bindslev, 47. Ree, Bernhard, , ML. redaktør, Aalborg, 145. Ricard, Olfert, , teolog, 110. Riis, Jacob A , journalist, fotograf, 48. Rode, Ove, , journalist, politiker, 52. Rommedal, Johan, klokker, Hjørring, 9. Rosenbeck, Anton Pauli, 1851-, gårdejer, Uggerhalne, 132, 136, 139, 140. Ræbild, Frederik Karl Ferdinand, , jurist, protokolfører, København, 117, 118. Rømer, Chr. Munck, , 12. Schibsbye, Lars, konsul, købmand, Hjørring, 60. Schibsbye, Laurids, -1899, købmand, Hjørring, 62. Schiøtt, August, , professor, maler, 103. Segelcke, Axel R , brænderiejer, Hjørring, 62. Sejermager, Michel, urmager, Aalborg, 9. Sejermester. Lavris, urmager, 11. Severin, Jacob, , købmand, godsejer, Dronninglund, Skeel, Ingeborg, o ,godsejer, Voergård,106. Skibdal, Keld, assurandør, Uslev, Mygdal, 61. Skjoldborg, Johan, , forfatter, 49. Skrubbeltrang, Carl Sørensen, , gårdejer, Sellebjerg, Sdr. Bindslev, 34. Skrubbeltrang, Christen Sørensen, , tømrer, købmand, Søderskov, 57. Skrubbeltrang, Ellen Sørensen, 1912-, Sellebjerg, Sdr. Bindslev, 40, 42, 51. Skrubbeltrang, Fridlev Sørensen, 1900-, Historiker, Skrubbeltrang, Hanne Sørensen, , Skrubbeltrang, Nr. Bindslev, 41. Skrubbeltrang, Lassen Sørensen, , gårdejer, Skrubbeltrang, 41,44. Side 6 af 7

7 Skrubbeltrang, Maren Sørensen, , Tang Kristensen, Evald, , Kontrolassistent, Bindslev, 41. folkemindesamler, 7. Skrubbeltrang, Peter Sørensen, , Terkelsen, Jørgen, , forstander, Stenum gårdejer, Skrubbeltrang, Nr. Bindslev, 41. Højskole, 116, , 133, 134, 143, 144, Skrubbeltrang, Sofie Sørensen, , 145. gårdmandskone, Sellebjerg, Sdr. Bindslev, 34. Thomsen, Anna Gertrud, Hammelmose. Skrubbeltrang, Ulrik, gårdejer, Skrubbeltrang, Nr. Thise, 85. Bindslev, 41. Thomsen. Chr., daglejer, Bindslev. 39. Skrubbeltrang, Aage Sørensen, , Thomsen, Jens, gårdejer, Vangen, Bindslev, 42. Slengerik, Carl, , politiker, redaktør, 52. Thomsen. Magdalene, Vangen, Bindslev, 42. Smed, Jacob Henrichsøn, , smed, Thomsen. Mikkel, Hjørring, 9. urmager, Byrum se Smit. Jacob Henrichsøn. Thorsted, Carl Anton, 1860-, urmager, Smedth, Hendrik, -1563, doktor udi filosofi, 87. Frederikshavn, 15. Smit, Jacob Henrichsøn, , smed, Tscherning, Anton Frederik, , officer, urmager, Byrum, 13. politiker, 142. Speyer. Stiftsfysikus, 102. Tutein, Ferdinand, , MF, godsejer, Spille-Niels, tækkemand, 35. Høgholt, 114, 116, 140, 141, 143, 146. Stockfleth, Hannibald, 1853-, detachementschef Tønder, Maren, , Rødkilde, 65. ved Gendarmerikorpset, Hjørring , Uhrskov, Helga, Uhrskovgård, Tørring, , 112, 113, 114. Ullman. V , højskolemand, Srorgaard, Jørgen Madsen, , gårdejer, stortingspræsident, Norge, 116. Storgård, Saltum, 108. Uslev, Lars Christian Larsen, 1829-, Uslev, Mygdal, Storgaard, Rasmus. se Bedholm, Rasmus Pedersen. 60, 61. Stuer Jens Kristian, Tårs, 32. Uslev, Poul Pedersen, Uslev, Mygdal, 60. Svendsen, Thomas Vanggaard, Jens Sørensen, , MF, gårdejer, Sylow, H , Jurist, assessor, Sørensen, Anders, gårdejer, Thise Vestergaard, Søren, gårdejer, 139. Sørensen, Anders, Øster Ejås, Bindslev, 42. Vogelius, Rudolf, , politiker, redaktør, Sørensen, Grethe, Øster Ejås, Bindslev, 42. Frederikshavn, 143. Sørensen, Gunnar, 1898-, Aasen, Bindslev, 42, 45, Wartenweiler, Fritz, Wedel-Jarlsberg, Fr. Otto, greve, godsejer Sørensen, Jens, gårdejer, Bindslev, 43. Dronninglund, 99. Sørensen, Johanne. Aasen, Bindslev Wilsbech, Erik Hansen, -1810, godsejer, Sørensen. Karoline, Bindslev, 43. Sejlstrupgård, 66. Sørensen. Mette Marie, Aasen, Bindslev, Wilsbech, Ingeborg Cathrine, -1840, Bratskov og Sørensen, Rasmus, , MF, lærer , Oxholm, Winther, Ejlert, købmand, Statele, Norge, 85. Sørensen, Sigrun, Aasen, Bindslev, 42, 46. Winther, Geert Henrik, , politiker, 142. Sørensen, Søren, gårdejer, Aasen, Bindslev, 42, 43, Zinzendorf. Nikolaus Ludwig von , 44. greve. pietist, 92. Sørensen, Søren, -1741, købmand, Sæby, 99. Ørnholm, Chr. J , tårnurmager, Vrensted, Sørensen, Aage, Øster Ejås, Bindslev, , 11. Tancke, Poul Nielsen, -1657, præst i Flade-Gærum Ørum, Vilhelm, Vrensted, , 106. Side 7 af 7

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 2 Anton Nørgaard --3 1 Lisbeth Nørgaard -- Horsens æ Flemming Bach 3 Nina Møller --2 Ejnar Nørgaard

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen Side 1 Generation 1 1. Anders Thomsen #35237 * 1650, 1730, Job: Skoleholder i Thise 16/6-1681, (~ Ane Thomasdatter #35238 * 1660, 1740, ) Anders Thomsen og Ane Thomasdatters børn kendes fra et arvekald,

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Bedsteforældre 4 Laurits Peter Bisgaard 1881-1956 Skyum x 5 Ottomine

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Svend Ole Pedersen, * 1939. Forældre 2. Søren Peter Pedersen, * 02.06.1900 i Serritslev, 13.05.1966 i Solvangsvej 18, Brønderslev, begravet 17.05.1966 i Brønderslev (gravsten AO opslag 119), stilling:

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt Microfilm nr. M. 10253 Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt 22.03.1776 Karen Nielsdatter, død 21.03.1776, hos Søren Jensen Fol. 5 i Abildgaard i Vogn Peder Larsen,

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Klim slægter. Faarbæk/Grishauge-slægten. Indhold:

Klim slægter. Faarbæk/Grishauge-slægten. Indhold: Side 1 af 65 Klim slægter Indhold: Faarbæk/Grishauge-slægten Ingvorsen-slægten Kiib-slægten Klim-slægten Klitgård slægten Kæmpe-slægten Oddegaard-slægten Reff-slægten Slægten fra nr. 26 Slægten fra nr.

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Brødrene Lau Frederiksen

Brødrene Lau Frederiksen Brødrene Lau Frederiksen Nils Lau Frederiksen Morten Jensen 1697 -? Død Fødsel: 1697 Jens Pedersen?-? Død Jens Mortensen 1737-1807 Død: Mar 15 1807, Ugilt sogn, Hjørring amt Fødsel: Nov 1 1737, Skærum

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Liste. over. de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af. Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen. den 4. december 1849 i Broerstrup

Liste. over. de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af. Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen. den 4. december 1849 i Broerstrup Liste over de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen den 4. december 1849 i Broerstrup Afskrift af Strandby - Farsø kommunes valgprotokol 1842-53 Henning

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å Side 1 af 31 1769 1b Døbt Thomas Vistisen gårdmand i Grejs - David 1769 1b Begravet Søren Jørgensen i Grejs Præstegård 31 år 1769 1b Begravet Søren Christensen gårdmands hjemmedøbte barn i Holtum 1769

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Albertsen, Christen Død: 1773 4 år Far: Albert

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller.

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller. Skifteprotekoller 2 - Nørholm gods - 1815-1850 https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3a//familysearch.org/records/collection/ 2015318/waypoints Af John Bach Thygesen januar 2015, medumgaard@gmail.com

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Forældre. 2. Jens Peder Lund Pedersen #730, * i Timring, på Herning sygehus. Gift i Rind, Maren Amalie Andersen #713.

Forældre. 2. Jens Peder Lund Pedersen #730, * i Timring, på Herning sygehus. Gift i Rind, Maren Amalie Andersen #713. 1. Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Forældre 2. Jens Peder Lund Pedersen #730, * 11.08.1919

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere