Vendsyssel Årbog 1982 udgivet af Historisk Samfund for Vendsyssel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vendsyssel Årbog 1982 udgivet af Historisk Samfund for Vendsyssel"

Transkript

1 I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til artiklerne i udgivet af Historisk Samfund for Vendsyssel Indekserne er scannet og bearbejdet i okt af Kenneth Konrad Knudsen. // Web: geneablog.kilokilokilo.dk Bemærk: Jeg har ikke scannet selve artiklerne (flere af dem kan være ophavsretligt beskyttede) og kan derfor ikke sende dem til dig. Årbøgerne kan lånes via bibliotek.dk. Side 1 af 7

2 Indholdsfortegnelse: Træk af urmageriets historie... 7 Af Jens Kongsted Lampe. Særprægede personligheder i Tårs Af Peder Hove. Fra min barndom i Bjergby og Bindslev Af Fridlev Skrubbeltrang. De otte ugifte søskende i Uslev Af Regnar Bønkel. Ole Tønder Lange til Bratskov og Oksholm m. v Af Peter Rønn Christensen. Christen Jensens testamente Af Anders Skjødsholm. En gammel trolddomsbog Af Karl Hansen. Jacob Severin - Storkøbmand og godsejer Af Hans Gregersen. Byfoged H. C. Gad, Sæby Af Ejnar Jakobsen. Om Strandby og om Fladstrands oprindelse Af Verner Jensen. Hosedal - Horsedal Af Anders Skjødsholm. Nationalsang fra Bagterp Af Ellen Nielsen. Sammenstødet mellem gendarmkorpset og befolkningen på Brønderslev Marked Af Poul Anker Bech. Vendsyssel-litteratur Af Bodil Christensen. Fra museernes og arkivernes arbejdsmark Af Per Lysdahl. Fra styrelse og redaktion Personregister Af Christen Lynge Nørrelykke. Side 2 af 7

3 Personregister Personregisteret medtager alle navne, der forekommer i årbogens artikler samt billetekster. Undtaget er dog fortegnelsen over Urmagere fra Vendsyssel og Øster Hanherred (side 17-26, hvortil der henvises), Endvidere er fiktive personers navne ikke medtaget ligesom pseudonymer, citerede forfattere, når disse ikke er behandlet i artiklerne, samt billedautorer. Abel, Leonhardt, købmand, Sæby, 103. Amtmanden, Skallerup, 31. Andersdatter, Gertrud Anna, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61. Andersdatter, Gine Marie, , Uslev, Mygdal, 60. Andersdatter, Hedvig, ,Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 64. Andersdatter, Ottine, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 62. Andersen, Anton, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 62, 64. Andersen, Christian, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 62, 63. Andersen, Ferdinand, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 62. Andersen, Jens Christian, 1849-, gårdejer, 132,140. Andersen, Lars, 1833-,gårdejer, Vanggård, Stenum, 131. Andersen, Laurids Andreas, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61, 62. Andersen, Niels, , Sdr. Uslev, Mygdal, 61,62. Andersen, Søren, forpagter, 132, 138. Andersen, Tora, Aasen, Sdr. Bindslev, 47. Andersen, Aage, Aasen, Sdr. Bindslev, 47. Arenfeldt, Otto, -1720, godsejer, kommandør, Knivholt, 105. Banner, Otto Eriksen, -1585, godsejer, Asdal, 106. Baron-børsten, Tårs, 32. Bastholm, Christian, gårdejer, Vangen, Bindslev, 42. Bastholm, Herluf, Vangen, Bindslev, 42. Bastholm, Niels Jakob, Vangen, Bindslev, 42. Bastholm, Ottilie, Vangen, Bindslev, 42. Bed holm, Rasmus Pedersen, gårdejer, Storgård, Saltum, 108. Berg, Chresten, , politiker, 115, 143, 144. Berntsen, Klaus, , politiker, 52. Bertelsen, Jens, , valgmenighedspræst, Vrå, 47, 54, 56, 57. Bertram-Larsen, F , tårnurfabrikant, København, 11. Bing, Lars Hess, birkedommer, Læsø, 13. Bjørnbak, Lars, , politiker, 143, 145. Bjørnbak, Thomas, , højskoleforsrander,62, 140, 143,145. Blicher Møller, proprietær, 138. Blik-Jensen, se Jensen, Jens, , blikkenslager, Tårs. Blinsen, se Jensen, Jens, , blikkenslager, Tårs. Bojsen, Frede, , politiker, 145. Bojsen, Lars Peter, , skolemand, politiker, 145. Bollerup, Margrethe, lærerinde, Sdr. Bindslev, 46. Borgbjerg, F.J , politiker, 52. Brinch-Seidelin, Le , amtsforvalter, Hjørring, 69. Broby Johansen, R , kunsthistoriker, 59. Brun, Andreas, Ballehoh, Sindal, 12. Bønkel, Asger, gårdejer, øster Uslev, Mygdal, 60. Børglum, urmager, Bindslev, 34. Carlsen, politibetjent, 139. Carlsen, Anton, tjenestekarl, Gl. Vrå, kalder Krag, 130, 137. Carlsen, Vilhelm, , redaktør, Hjørring, 47, 122, , 143,146. Christensdatter. Ane, Uslev, Mygdal. 60. Christensdatter, Helvig Marie, , Uslev, Mygdal, Christensdatter, Maren, , Uslevgård, Mygdal, 59. Christensen, Christen, , gårdejer, Uslevgård, Mygdal, 59. Christensen, Christen, sognefoged. gårdejer. Mygdal. 60. Christensen, Evald Edvard Reinholt, , MF, lærer, præst, Tårs ,44, 45, Christensen, Jens, borger og indvåner i Sæby, 105. Christensen, Jens, Løkken, 85. Christensen, J.C , politiker, 52. Christensen, Niels, I , gårde jer, Uslev, Mygdal, 59. Christensen, Niels, gårdejer, Uslevgård, Mygdal, 59. Christensen, Niels, 1845-,gårdejer, Aarup, 128, 146. Christensen, Ottilie, 1883-, friskolelærerinde, Sdr. Bindslev, 44,45,46. Christensen, P , lokalhistoriker, Side 3 af 7

4 museumsbestyrer, Try, 7, 16. Christensen, S. P , MF, gårdejer, 114, 143, 145. Christian IV, , konge, 105, 106. Christian VI, , konge, 92, 93, 96, 97. Christiansen, Martin Nikolaj, 1840-, gårdejer, 131, 140. Christiansen, Niels Anton, 1858-, gårdejer, Filholm, 137, 140. Clausen, Jens, gårdejer, Agdrup, 121. Dal, Christian, karl, Bindslev, 39. Dal, Valdemar, karl, Bindslev, Dalager, Maren, , Dronninglund, 99. Dalgaard, Carl, amtsskolekonsulent, Holbæk, 60. Dalgaard, Julie, Terslev, 60. Dorf, J.P. kolonist, Grønland, 99. Drivsholm, Aage, 56. Egede, Hans, , missionær, 92, 93, 96. Egede, Niels Rasch, , handels- og hvalfangstleder. 97. Egede, Poul Hansen, , missionær, Elgaard Sørensen, Knud, gårdejer, Gl. Uslev, Mygdal, 60. Elmelund, Aage, -1920, lærer, Vrå, 54, 55, 56. Engelund. Peter, Vrå, 55. Engelund, Svend, 1908-, maler, 55. Eskildsen, K. lærer, Bjergby, 64. Fahnøe, Hans J. herredsskriver, Hovgårds, Mølle, V. Hassing, 75. Frederik II, , konge, 106. Frederik lll, , konge, 105. Frederik V, , konge, 97, 98. Frederiksen, Kirsten Marie, -1950, Rolighed, Tårs, Frederiksen, Martin Johan, Rolighed, Tårs, kaldet: Gårdmanden, Freiesleben, Th , oberst, chef for gendarmerikorpset 113. Fruensgaard, Nina, 107. Gad, Henry Christian, , by- og herredsfoged, Sæby, Gad, Lassen Prøvesteen, , apoteker, Sæby, 101. Goermaj se Frederiksen. Martin Johan. Gregersen. kontorchef, Hjørring, 32. Grüner Nielsen, Hakon, 1881-, folkemindeforsker, forfatter, 13 Grønborg, Andreas Th , MF, højskoleforstander, 43, 52. Grønborg. Petrea, boghandler, Bindslev, 43, 52. Gulstad, Edvard, , herredsfoged, Børglum Herred, , 120, 122, 124, 135, 139. Gøye, Falk, godsejer, Bratskov, 70. Gårdmanden se Frederiksen, Martin Johan. Hansen, Christian, 1835-, filehugger, Aalborg, , , 132, 138, 139, 140. Hansen, I.A , politiker, 145. Hartnack, cand.jur, fuldmægtig, Sæby, 101. Hassel Rasmussen, Arent,»godsslagter«, kammerråd. 67. Hastrup, proprietær, Aalborg, 122. Heiberg, J.C , by- og herredsfoged, Sæby, 101. Heide, Jokum, urmager, Hjørring, 9. Heigaard, lærer, Vrå, 55. Herløv Pedersen, Poul, gårdejer, Øster Uslev, Mygdal, 60. Hjorth, Karen Marie, , Skrubbeltrang, Nr. Bindslev, 41, 42. Hjorth, Niels, , gårdejer, Skrubbeltrang, Nr. Bindslev. 41, 43,52. Holst, Knud, Sæby, 105. Holstein-Ledreborg, Ludvig, , politiker, 145. Huse, Kr., gårdejer, Bindslev, 4l Huse, Sine, Bindslev, 43. Høgsbro, Svend, , jurist, politiker, 117, 126, 127, , 130, 134, 136, 137, 138, 140. Høgsted, Anne, uldvarehandler, Bindslev, Høgsted, Povl, Bindslev, 43. Hørup, Viggo, ,politiker, 145. Høst, Harald Emil, , ML, byfoged, borgmester i Hjørring , 116, 122. Haagensen, PL, slagtermester, Aalborg, 128, 132, 138. Ingerslev, Jacob Vitus, , jurist, 112, , 119, 120, 122, 123, 124, 126, 129, , 135, 137. Ipsen, Johannes, , jurist, assessor, København, 118, 119, 126, 135. Jacobsen, A.C., 1841-, sognefoged, Linderup, Ø. Brønderslev, 131. Jacobsen, Villum, , skoleholder, Hjørring, 12. Jakobsen, Jakob, 1867-, urmager, Brovst, 15. Jacobsen. Karen, Bindslev, 42. Jensdatter, Else, Asendrup, 86. Jensdatter, Maren, Løkken, 85. Jensen,Chr , urmager, Hjørring,15. Jensen, Christen, , Skudehandler, Løkken, Side 4 af 7

5 Jensen, Christian Peter , urmager, Byrum, 14. Jensen, Hans Georg Søren, , provst, Torslev, 60. Jensen, Jens, , blikkenslager, Tårs, kaldet: Blinsen, Blik-Jensen, 27-29, 32. Jensen, Jens, kæmner, Tårs, 32. Jensen, Leonora Kirstine, provstekone. Torslev. 60. Jensen, Niels, opdagelsesbetjent, København, 117, 118, 131, 133 Jensen, Nids Chr , tjenestekarl, Huult, 137. Jensen, Thomas Peter, tjenestekarl, Julianeholm, 122. Jensen Grøn, Johanne, 1746-, Tangsgård, Bjergby, 59. Jensen Grøn, Niels, sognefoged, Tangsgård, Bjergby, 59. Jungersen, M. Chr , MF, gårdejer, 52, 144. Jørgensen, M., præst i Bindslev , 44. Jørgensen, Mads, gårdejer, Saltumgård, 108. Jøtler-Frederik, Tårs, 32. Karen Møll se Jakobsen, Karen, Bindslev. Kierkegaark, Poul M , præst i Bindslev , 44, 52. Kiær, Anders, degn, Brovst, 69. Kjeldsen, Anton Marius, 1868-, skomagerlærling, Ø. Brønderslev, 132. Klitgaard, Carl, , Postmester, Lokalhistoriker, 87, 104, 106, 107. Klitgaard, Carl Bang, købmand, Blokhus, 87. Koefoed, A., præst i Ingstrup-V. Hjermitslev-Alstrup , 108. Krabbe, Karen, godsejer, 106. Krag, Anton Carlsen se Carlsen Anton, tjenestekarl, Gl. Vrå. Kristensen, Erling, , forfatter, 33. Kristensen, Frands, Bindslev, 43. Kristensen, Trier, kontrolassistent, gårdejer. Vejgård, Tversted, 41. Kristensen, Vermund, gårdejer, Vejgård, Tversted, 41. Kroymann, Henrik, godsinspektør, 69, Kaas, Kimen, godsejer, 105. Lange, Jens, , godsejer, justitsråd, Rødkilde, Lange, Ole Tønder, , godsejer, Bratskov og Oxholm, Larsdatter, Ane Johanne, 1824-, Uslev, Mygdal, 60. Larsdatter, Juliane Marie, 1827-, Uslev, Mygdal, 60. Larsdatter, Kimen Marie, 1832-, Uslev, Mygdal, 60. Larsen, Frands, fæster, Søttrup, Bindslev, 60. Larsen, Mads, 124. Larsen, Magnus, 1888-, Uslev, Mygdal, 64. Larsen, Niels Christian, 1819-, Uslev, Mygdal, 60. Larsen, Ole Chr., handelsmand, 128. Larsen, Søren Johan, overbetjent, København, 117, 118. Larsen, Thomas, , politiker, 143. Larsen-Ledet, Lars, , afholdsagitator, redaktør, 49. Lassen, Niels K.P., , assessor, København, 126. Lauge Poulsen, Inge, gårdejer, Uslev, Mygdal, 60. Laursdatter, Anne, , Uslev, Mygdal, 59. Lautrup, Johan Charles, 1840-, kaptajn, Århus, 113. Lehmann, overretssagfører, København, 126, 129. Levetzau, Theodosius V., stiftamtmand, Aalborg, , Lindenov, Birgitte, -1648, godsejer, Bangsbo, 106. Lundstrøm, Erik, 1923-,læge, Mygdal, 60. Madsdatter, Inger, , Uslev, Mygdal, 59. Madsen, Anders, 1842-, gårdejer, teglværksejer, Mellemhaven, Serridslev, 121, 140. Madsen, Anders, 1828-, sognefoged, gårdejer, Houen, Tømmerby, Tolstrup, 130, 136, 140. Madsen, Christen Jakob, Øster Thirup, Astrup, 60. Madsen, Christian. gendarmerisergent Madsen, Jørgen, , fæster, Saltumgård, 108. Madsen, Jørgen, , gårdejer, Saltumgård, se Storgaard, Jørgen Madsen. Madsen, Lars Kristian, Jetsmark, 7, 13. Madsen-Mygdal, N.P ,ML, lærer, 143. Magnussen, Julius, slagtermester, Aalborg, 128, 132, 138. Magnussen, Peter, slagtermester, Aalborg, 128, 132, 138. Marie, Skallerup, 31. Mellergaard, Niels, godsejer, Vrejlev, 55. Mikkelsen, Chr , redaktør, Hjørring, 110. Moltke, Adam Frederik, , amtmand, Hjørring , 112. Mortensen. Peder, gårdejer, Torslev, 60. Munch, Peter, , politiker, historiker, 52, 117. Munch, Petersen, H., , jurist, 120. Mundt, I.H., 1834-, Prokurator, København, 126, 134. Münster, Thomas Georg, amtsforvalter, Aalborg, , 69. Mølbach, Anders Christensen, 1806-, gårdejer, øster Kobbersholt, Mygdal,61. Side 5 af 7

6 Møller, Chresten, Østergård, Vrå, 55. Møller, Chresten Nielsen, landvæsenskommissær, Albæk Mølle, Saltumgård, 108. Møller, Gerhard, lærer, Bindslev, 44. Møller, Karoline, pige, Bindslev, 40. Møller, Oluf, Østergård, Vrå, 55. Møller, Svend Aage, Østergård, Vrå, 55. Møller, Thorvald, Østergård, Vrå, 55. Nalbandian, Inga, 48. Nellemann, Johannes, , jurist, politiker, 112, 120. Nielsdatter, Ane Gertrud, 1805-, Øster Kobbersholt, Mygdal, 61. Nielsdatter, Maren, , købmand, København, 91. Nielsdatter, Mene Marie, 1782-, Uslev, Mygdal, 59. Nielsen, Andreas, lærer, V. Bagterp, Nielsen, Anna, lærerinde, V. Bagterp, Nielsen, Christen, banevogter, 133, 138. Nielsen, Halvor, , Bagterp, Nielsen, J.P., urmager, Brønderslev, 15, Nielsen, Lars, , gårdejer, Uslev, Mygdal, Nielsen, Mads, 1779-, Uslev, Mygdal, 59. Nielsen, Marthellus, Uslev, Mygdal, 60. Nielsen, Niels, , MF, husmand, 145. Nielsen, Søren, byfoged, Sæby 16, 91. Nyegaard, Birgitte Sophie, -1739, 98 Nyholm, H.C., , MF, godsejer, 62 Nøhring, Claus Borch, godsfuldmægtig, 69 Nørgaard, Holger, Bindslev, 42, 45. Nørgaard, Johanne, Bindslev, 42. Nørgaard, Jørgen, 107. Nørgaard, Karl, Bindslev, 42. Nørgaard, Krista, Bindslev, 42. Nørgaard, Niels, gårdejer, Bindslev, 42. Nørgaard, Thorvald, Bindslev, 42, 45, 47, 48. Nørrelykke, C., , redaktør, Hjørring, 135. Oldenborg, Frederik von, , forfatter, 135. Olufsen, Peder, -1571, præst i Flade , 106. Ottesdatter, Birgitte, Sæby, 91. Pedersen, Bonne, lærer, Sdr. Bindslev, 44. Pedersen, Frode, kæmner, Tårs Pedersen, Kristian, , politiker, 52. Pedersen. N.C., mejeriejer, Torslev, 60. Pedersen, P.C., , urmager, Hjørring, 15. Pedersen, Rasmus se Bedholm. Rasmus Pedersen. Pedersen, Søren, 1862-, daglejer, Kalum, 137. Pentz, Ditlev v, , stiftamtmand, Aalborg , 9. Persson, Nils, daglejer, Bindslev, 39. Petersen, Lauritz, opdagelsesbetjent, København, 117, 118, 123. Petersen, Peder Chr., dyrlæge, Karup, 60. Pingel, Johan V , filolog, politiker, 120, 144. Poel, Laurs, Mogensbæk, Sindal, 12. Pommerencke, Adolf Frederik, , præst i Vrensted-Thise , 133. Pontoppidan, Erik, , teolog, historiker, 13. Poulsen, Peder, Uslev, Mygdal, 60. Rahlff, Joachim Frederik Mahtens, 1835-, byfoged, Aalborg , 122, 129. Rask, Gertrud, -1735, gm. Hans Egede, 93. Rasmussen, Anna, friskolelærerinde. Sdr. Bindslev, 47. Ree, Bernhard, , ML. redaktør, Aalborg, 145. Ricard, Olfert, , teolog, 110. Riis, Jacob A , journalist, fotograf, 48. Rode, Ove, , journalist, politiker, 52. Rommedal, Johan, klokker, Hjørring, 9. Rosenbeck, Anton Pauli, 1851-, gårdejer, Uggerhalne, 132, 136, 139, 140. Ræbild, Frederik Karl Ferdinand, , jurist, protokolfører, København, 117, 118. Rømer, Chr. Munck, , 12. Schibsbye, Lars, konsul, købmand, Hjørring, 60. Schibsbye, Laurids, -1899, købmand, Hjørring, 62. Schiøtt, August, , professor, maler, 103. Segelcke, Axel R , brænderiejer, Hjørring, 62. Sejermager, Michel, urmager, Aalborg, 9. Sejermester. Lavris, urmager, 11. Severin, Jacob, , købmand, godsejer, Dronninglund, Skeel, Ingeborg, o ,godsejer, Voergård,106. Skibdal, Keld, assurandør, Uslev, Mygdal, 61. Skjoldborg, Johan, , forfatter, 49. Skrubbeltrang, Carl Sørensen, , gårdejer, Sellebjerg, Sdr. Bindslev, 34. Skrubbeltrang, Christen Sørensen, , tømrer, købmand, Søderskov, 57. Skrubbeltrang, Ellen Sørensen, 1912-, Sellebjerg, Sdr. Bindslev, 40, 42, 51. Skrubbeltrang, Fridlev Sørensen, 1900-, Historiker, Skrubbeltrang, Hanne Sørensen, , Skrubbeltrang, Nr. Bindslev, 41. Skrubbeltrang, Lassen Sørensen, , gårdejer, Skrubbeltrang, 41,44. Side 6 af 7

7 Skrubbeltrang, Maren Sørensen, , Tang Kristensen, Evald, , Kontrolassistent, Bindslev, 41. folkemindesamler, 7. Skrubbeltrang, Peter Sørensen, , Terkelsen, Jørgen, , forstander, Stenum gårdejer, Skrubbeltrang, Nr. Bindslev, 41. Højskole, 116, , 133, 134, 143, 144, Skrubbeltrang, Sofie Sørensen, , 145. gårdmandskone, Sellebjerg, Sdr. Bindslev, 34. Thomsen, Anna Gertrud, Hammelmose. Skrubbeltrang, Ulrik, gårdejer, Skrubbeltrang, Nr. Thise, 85. Bindslev, 41. Thomsen. Chr., daglejer, Bindslev. 39. Skrubbeltrang, Aage Sørensen, , Thomsen, Jens, gårdejer, Vangen, Bindslev, 42. Slengerik, Carl, , politiker, redaktør, 52. Thomsen. Magdalene, Vangen, Bindslev, 42. Smed, Jacob Henrichsøn, , smed, Thomsen. Mikkel, Hjørring, 9. urmager, Byrum se Smit. Jacob Henrichsøn. Thorsted, Carl Anton, 1860-, urmager, Smedth, Hendrik, -1563, doktor udi filosofi, 87. Frederikshavn, 15. Smit, Jacob Henrichsøn, , smed, Tscherning, Anton Frederik, , officer, urmager, Byrum, 13. politiker, 142. Speyer. Stiftsfysikus, 102. Tutein, Ferdinand, , MF, godsejer, Spille-Niels, tækkemand, 35. Høgholt, 114, 116, 140, 141, 143, 146. Stockfleth, Hannibald, 1853-, detachementschef Tønder, Maren, , Rødkilde, 65. ved Gendarmerikorpset, Hjørring , Uhrskov, Helga, Uhrskovgård, Tørring, , 112, 113, 114. Ullman. V , højskolemand, Srorgaard, Jørgen Madsen, , gårdejer, stortingspræsident, Norge, 116. Storgård, Saltum, 108. Uslev, Lars Christian Larsen, 1829-, Uslev, Mygdal, Storgaard, Rasmus. se Bedholm, Rasmus Pedersen. 60, 61. Stuer Jens Kristian, Tårs, 32. Uslev, Poul Pedersen, Uslev, Mygdal, 60. Svendsen, Thomas Vanggaard, Jens Sørensen, , MF, gårdejer, Sylow, H , Jurist, assessor, Sørensen, Anders, gårdejer, Thise Vestergaard, Søren, gårdejer, 139. Sørensen, Anders, Øster Ejås, Bindslev, 42. Vogelius, Rudolf, , politiker, redaktør, Sørensen, Grethe, Øster Ejås, Bindslev, 42. Frederikshavn, 143. Sørensen, Gunnar, 1898-, Aasen, Bindslev, 42, 45, Wartenweiler, Fritz, Wedel-Jarlsberg, Fr. Otto, greve, godsejer Sørensen, Jens, gårdejer, Bindslev, 43. Dronninglund, 99. Sørensen, Johanne. Aasen, Bindslev Wilsbech, Erik Hansen, -1810, godsejer, Sørensen. Karoline, Bindslev, 43. Sejlstrupgård, 66. Sørensen. Mette Marie, Aasen, Bindslev, Wilsbech, Ingeborg Cathrine, -1840, Bratskov og Sørensen, Rasmus, , MF, lærer , Oxholm, Winther, Ejlert, købmand, Statele, Norge, 85. Sørensen, Sigrun, Aasen, Bindslev, 42, 46. Winther, Geert Henrik, , politiker, 142. Sørensen, Søren, gårdejer, Aasen, Bindslev, 42, 43, Zinzendorf. Nikolaus Ludwig von , 44. greve. pietist, 92. Sørensen, Søren, -1741, købmand, Sæby, 99. Ørnholm, Chr. J , tårnurmager, Vrensted, Sørensen, Aage, Øster Ejås, Bindslev, , 11. Tancke, Poul Nielsen, -1657, præst i Flade-Gærum Ørum, Vilhelm, Vrensted, , 106. Side 7 af 7

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Kristian Thulesen Dahl Berit Holmgaard Olesen Anders Thulesen Dahl Inge Margrethe Simoni Nielsen Jens Henrik Thulesen Dahl

Kristian Thulesen Dahl Berit Holmgaard Olesen Anders Thulesen Dahl Inge Margrethe Simoni Nielsen Jens Henrik Thulesen Dahl 1. Kristian Thulesen Dahl, * 30.07.1969 i Brædstrup, bopæl (person) i Thyregod. Folketingsmand for Dansk Folkeparti og medlem af dets hovedbestyrelse. Partiformand 2013 Portætbog i anledning af 40 års

Læs mere

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner-

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner- NAVNEREGISTER Registret omfatter to dele: Et Navneregister med samtlige personnavne, nævnt i tekst og noter, herunder uidentificerede initialer, og et Kunstner- og (s. 3683). Dog er følgende ikke medtaget:

Læs mere

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 Indekserne er scannet og bearbejdet i nov. 2006 af Kenneth Konrad Knudsen. E-mail:

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Tilgængeligt Status: Ukendt

Tilgængeligt Status: Ukendt Reg. nr: 06107 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Petersen, Anders, skolelærer" *1827 1827 Yderdatering: 1856-1913 Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance 1 1856-1913

Læs mere

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Samlet og skrevet 1939 af K. Thorsen Afskrift 1969 E.K. Scannet 2007 O.P. Forord 1969. Efterfølgende sider er et forsøg på at sammenskrive 3 af arkitekt

Læs mere

24. Erindringer om skole og uddannelse

24. Erindringer om skole og uddannelse 24. Erindringer om skole og uddannelse 10033 Barndomserindringer. Erindringer skrevet af "gamle" beboere fra sognet. Nørre Tranders 2008. 55 s. 10034 Da køerne skulle flyttes i frikvarteret. Red. Jens

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Fødte Mandkøn 2. 1935, 9. januar, Gudbjerg By. Keld Skov Petersen. Købmand Laurits Erling Gunnar Skov Petersen, født 25. februar 1903 og

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

Ejendomsregister Hundstrup til 1997. Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen

Ejendomsregister Hundstrup til 1997. Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen Ejendomsregister Hundstrup til 1997 Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen Ejerlavskoder Eskebjerg 33 Vester Skerninge 21 Flintholm hovedgård 34 Ulbølle 32 Galteløkkerne 35 Skjoldemose Hovedg. 44 Gundestrup

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Sted- og Personregister*)

Sted- og Personregister*) Bemærk at registeret dækker række IV bestående af 3 årbøger med fortløbende sidenumre Sted- og Personregister*) Aarbøgerne XXXI-XXXIII (1931-33) ved Svend Jørgensen. (Række IV) A agaard, Anna Dorthea (g.

Læs mere

Rekvirent: Bemærkninger: Filnavn: _

Rekvirent: Bemærkninger: Filnavn: _ -? Damhusvej 1 pige 1518.jpg 1952 --? Møllen 3 børn 1547.jpg 1952 -? Søndergade 10 Gravsted 1513.jpg 1952 (Pulappa) Anna Løkkensvej Hjørring 1608-02.jpg 1952 (Søren) fru pantefoged Ø.-vrå 1228.jpg 1951?

Læs mere

Folketælling Hejnsvig 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen.

Folketælling Hejnsvig 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Hans Jensen Lauridsen, husmand, Gilbjerg. Niels Thomsen,?, Donslund. Ebbe Bjerrum, tyende, Viggo Tage Jensen,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Folketælling 1911. Frørup MATR. NR. STAND FRØRUP BY LAND TIL SOGNET 5. FAMILIE

Folketælling 1911. Frørup MATR. NR. STAND FRØRUP BY LAND TIL SOGNET 5. FAMILIE Folketælling 1911. Frørup MATR. NR. NAVN FØDSELS- DATO CIVIL- STAND STILLING TILFLYTTET TIL SOGNET FØDESOGN FRØRUP BY 1. FAMILIE Niels Christensen Fiel 01-05-1871 Gift Gaardbestyrer 1897 Vorup Randers

Læs mere

Folketælling Grindsted 1921

Folketælling Grindsted 1921 1h Utoft 1. Peder Eskildsen, m, 31/12/1882, g, Sognet, Husfader, Landmand Karen Eskildsen, k, 11/05/1884, g, Give, Husmoder Niels Eskildsen, m, 23/09/1914, u, Sognet, Barn Iver Eskildsen, m, 17/11/1916,

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. række - 20. bind Register til bind 1-19 UDARBEJDET AF HANS MICHELSEN 1990 RØNNE 1992 BURGUNDIA TRYK Indhold Forord...

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Hvem var min forfædre?

Hvem var min forfædre? Hvem var min forfædre? Dette her er ikke tænkt som en komplet fortegnelse over, hvad de forskellige har foretaget sig gennem hele deres liv, men mest som en fortegnelse over hvornår personerne har levet,

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73 Døde T 1 1 1 f C- Liste over e, hvis biograti sidste gang tindes i årgang 1973 af KRAKS BLÅ BOG Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester (Eriksholm) Allen Johannes forfatter Andersen

Læs mere

Sted - og Personregister.

Sted - og Personregister. Sted - og Personregister. Aarbøgerne XXXVII-XXXIX (Række VI) ved Alfred Larsen. Registret omfatter samtlige Personnavne og Stednavne med Undtagelse af Mark- og Gadenavne. Stednavne uden for Lolland-Falster

Læs mere

Folketælling Grindsted 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen.

Folketælling Grindsted 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Inger Nielsen, Dybvadsrække, husassistent, tilflytter 1930/31/12 Marie madsen, Urup, husasistent, tilflyttet

Læs mere