Seminar. Kvinder på toppen i DFIF Socialdemokraterne sætter motion på dagsordenen Krævende adventurerace i Langesøskoven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar. Kvinder på toppen i DFIF Socialdemokraterne sætter motion på dagsordenen Krævende adventurerace i Langesøskoven"

Transkript

1 8 September 2006 Seminar. Kvinder på toppen i DFIF Socialdemokraterne sætter motion på dagsordenen Krævende adventurerace i Langesøskoven

2 LEDER AF RAGNA KNUDSEN, STYRELSESMEDLEM, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. Et seminar gør det ikke alene Ragna Knudsen, styrelsesmedlem, Dansk Firmaidrætsforbund. Derfor opfordrer jeg til, at vore lokalforeninger i alle dele af landet tager denne sag alvorligt og arbejder med begrebet ligestilling i dagligdagen. Det er nødvendigt, hvis vi mener noget med, at vi gerne vil have flere kvinder med i vore ledelser. Landspolitikerne opfordrer til det, Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) opfordrer til det, og mange andre med dem gør det samme: Der skal være mere ligestilling på arbejdsmarkedet, i foreningerne og i andre sammenhænge, hvor mennesker mødes, og nogen må påtage sig en ledelsesopgave. Kvinderne skal mere til fadet! Sidste år besluttede DFIF s styrelse at sætte ekstra fokus på kvindelige ledere i firmaidrætten. DFIF ønsker at få flere kvinder med i ledelsen af det frivillige arbejde, både i lokalforeningerne og i den centrale ledelse i forbundet. I den første weekend i september 2006 kom DFIF et stort skridt videre i arbejdet for at få flere kvinder med. Det skete med et seminar på DSB s Kursuscenter i Nyborg under titlen Kvinder på toppen i DFIF. 35 kvindelige foreningsledere fra hele landet havde meldt sig til seminaret, og opgaven var at samle idéer og konkrete forslag til løsninger på, hvordan vi får flere kvinder til at engagere sig i det frivillige lederarbejde i firmaidrætten. Alle deltagere i seminaret var fantastisk engagerede. Der kom mange konkrete idéer og forslag til, hvad der kan gøres for at få flere kvindelige ledere, og hvordan vi kan fjerne nogle af de barrierer, der er for at få flere kvinder med. Alle idéer og forslag er samlet. Og vi vil nu arbejde videre med de mange indtryk og formidle dem videre til alle vore foreninger og forsøge at få omsat idéer og forslag til konkret handling. Det er ofte sådan med kampagner, at de ender i flotte ord og gode hensigter. Der holdes semina- rer og konferencer og laves farvestrålende plakater og brochurer. Så har vi gjort, hvad vi skal, og så ender det hele i ingenting, indtil kampagnen måske tages frem fra hylden igen, støves af og pudses op og får en ny iklædning. Sådan må det ikke gå med bestræbelserne for at få flere kvinder med som ledere i det frivillige foreningsarbejde. Det er f.eks. ikke nok at holde et seminar, hvor stemningen godt nok når uanede højder, og vi har det sjovt og bekræfter hinanden i, at nu skal der gøres noget. Derfor opfordrer jeg til, at vore lokalforeninger i alle dele af landet tager denne sag alvorligt og arbejder med begrebet ligestilling i dagligdagen. Det er nødvendigt, hvis vi mener noget med, at vi gerne vil have flere kvinder med i vore ledelser. Det her drejer sig IKKE om, at der absolut skal være fifty-fifty fordeling i bestyrelses-, træner- og andre ledelsesposter i vore foreninger, og at vi for enhver pris skal have kvinder længere frem. Nej, det drejer sig om, at de kvinder, der har kompetencen, lysten og modet, i højere grad kommer ind i ledelsesarbejdet. Det skylder vi vore foreninger. Det skylder vi vore medlemmer, og det skylder vi de kvinder, der står parat i kulissen. I DFIF s styrelse har der været fuld opbakning til at sætte ligestilling på dagsordenen. Dermed har vi også lagt et pres på os selv til at få sat nogle konkrete initiativer i værk for at omsætte de gode hensigter til handling. Min opfordring til alle vore lokalforeninger er derfor: Pres os til at gøre vores bedste og pres jer selv til at tage opgaven alvorligt! 2 nr

3 INDHOLD NÆSTE NUMMER AF FIRMAIDRÆT UDKOMMER DEN 25. OKTOBER SOCIALDEMOKRATERNE SÆTTER MOTION PÅ DAGSORDENEN 5 ARBEJDSPLADSEN MOTIONERER NU ER VI I GANG 6 SEMINAR. KVINDER PÅ TOPPEN I DFIF 7 8 MINDRE BERØRINGSANGST 9 NY STRUKTUR PÅ 10 MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN ER VIGTIG DM I BEACHVOLLEY. DAMEFINALE PÅ HØJT NIVEAU 13 DM I HOLDDART. NYE HOLD TIL DM I HOLDDART 14 DM I PETANQUE. OVERRASKENDE FINALESEJR TIL ATP 15 DM I BILLARD. KOLLEGER I KAMP OM MESTERSKAB 16 FESTLIG IDRÆTSDAG FOR SKAT KURSUS. BLIV EN BEDRE FORENINGSLEDER GRATIS TRÆNING I NATUREN 22 FUTSAL FREMTIDENS INDENDØRS FODBOLD INTERNETSKYDNING 2006/07 TILMELDINGEN ER ÅBEN 25 FOKUS PÅ SUND VIRKSOMHED 2006 PÅ FEELGOOD-MESSEN 26 DET SKREV DANSK FIRMAIDRÆT I ÅBNE STÆVNER I DFIF KURSUSTILBUD FRA DFIF 29 LANDET RUNDT 30 NAVNE 31 KORT NYT 32 KRÆVENDE ADVENTURERACE I LANGESØSKOVEN Redaktion: John Thrane (ansvh.) og Camilla Svenstrup. Dansk Fir maidrætsforbund, Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg, tlf , fax: , og Firmaidræt udkommer 10 gange årligt. Juli og de cember måned er und taget. Oplag: År gang 49. Nr. 8 De i artiklerne fremførte syns punkter er for fatternes og deles ik ke nød vendigvis af Dansk Fir maidrætsforbund. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og for korte ar tikler og indlæg. Deadline for tekst og annoncer: den 6. oktober Eftertryk med ty delig kil deangivelse tilladt. Produktion og tryk: Elbo Grafisk A/S, Nørrebrogade 14-16, 7000 Fre dericia, tlf.: , fax: ISSN nr: Forside: Firma Multi Motion. Hurtigste hold i damerækken, Team Ouest, med Ann-Christina H. Salquist, Thea Storm Petersen og Merete Søberg Hansen på holdet, tjekker kortet. Foto. John Thrane. nr

4 AF THOMAS MØLLER KRISTENSEN, JOURNALIST, JYLLANDS-POSTEN. FOTO. METTE JOHNSEN. Motion på dagsordenen Motion: Socialdemokraterne foreslår i sit finanslovsforslag at indføre sundhedscertificering af danske arbejdspladser. Et skridt foran. Socialdemokraterne spiller Dansk Firmaidrætsforbunds sundhedscertificering ind i finanslovsforhandlingerne. På en løbebane ville duellen have set således ud: Ved at proklamere flotte ambitioner har regeringen lagt sig tidligt i spidsen, men begynder langsomt at miste pusten, og hvad er det? I opløbet rykker Socialdemokratiet fri fra forfølgerfeltet og formår endda at lægge sig helt i front i kapløbet om at vinde danskernes opmærksomhed på motions- og sundhedsområdet. I sit finanslovforslag har oppositionens største parti afsat penge til at involvere staten i en bred forbedring af de danske lønmodtageres muligheder for at pleje krop og helbred i arbejdstiden. Midlet skal være en decideret sundhedscertificering (SCA), der ganske som med arbejdsmiljø skal kvalitetsstemple virksomheder for deres opfyldelse af fastlagte krav med udgangspunkt i motion og sundhed. Statens pligt Visionerne er blevet født efter sparring med Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), der med inspiration fra Sverige gennem længere tid har arbejdet med at opstille en SCAmodel til brug herhjemme. - Det er meget spændende tanker og passer perfekt i forhold til vores samlede idrætspolitik, der bliver præsenteret på partikongressen om 14 dage. Overskriften bliver Danmark i topform, der dækker over et ønske om at løfte folkesundheden. Vi anser det for statens pligt at påtage sig den slags opgaver, fastslår Troels Ravn, socialdemokratisk idrætsordfører. - Der er så mange gevinster ved at tænke idræt og sundhed ind på arbejdspladsen. Alle bliver vindere. Udover de personlige fordele for deltagerne vil sygefraværet falde til glæde for både stat og arbejdsgiver, der også kan fastholde ansatte eller lokke nye til med et godt tilbud. Samtidig er det fantastisk at skyde genvej gennem idrætten, for det er sjovt og skaber fællesskaber. Et godt initiativ Investeringerne i projektet er ment som ren fødselshjælp og beløber sig til 1,2 mio. kr. årligt i 2007 og 2008, hvorefter de tilmeldte virksomheder selv skal kunne se fordelene i at videreføre samarbejdet med DFIF, der bliver tovholder i processen og efter planen skal stå for at sende konsulenter ud på rådgivnings- og kontrolbesøg på arbejdspladserne. - Selvfølgelig synes vi, at det er et godt initiativ, som vi har efterlyst fra den side i mange år. Hos regeringen er det positivt, at der er sat forholdsvis mange penge af til forebyggende arbejde, men der savnes midler til den store masse, der er på vej til at blive fysisk syge. Det undrer jeg mig over, når regeringspartierne nu en- 4 nr

5 AF JOHN THRANE, REDAKTØR, DFIF. FOTO. METTE JOHNSEN. Arbejdspladsen motionerer så er vi i gang Følg kampen på nettet. Vinderne skal en tur til Mexico. I dette års kampagne er der allerede mange som motionerer på livet løs. I skrivende stund er der tilmeldt knap deltagere i DFIF s motionskampagne Arbejdspladsen motionerer 30 min. om dagen. Kristelig Fagforbund og Novo Nordisk, Danfoss og DSB er bare nogle af de arbejdspladser, som har tilmeldt hold til kampagnen. Hvis du vil se hvem der ellers har tilmeldt sig kampagnen fra din by, kan du finde en oversigt på Du skal klikke ind på Arbejdspladsen motionerer og se under statistik. Her kan du også se hvor mange minutter de enkelte hold har motioneret. gang har nævnt arbejdspladsernes betydning i deres program Sundhed for livet, påpeger Peder Bisgaard, formand for DFIF. - Regeringen søger alternative samarbejdspartnere på området, og derfor sendte vi et forslag om at indføre SCA til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vi har endda tilbudt at indgå en aftale om at lægge én krone for hver krone, som de lægger, men vi har ikke hørt noget siden. Det er besynderligt. Som kontorchef for Kommunal Sundhed under Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan Bjarke Thorsteinsson da også kun fortælle, at sagen ikke længere ligger på hans bord. - Vi har haft møde med Arbejdstilsynet, og der er ingen lignende initiativer for øjeblikket. Derfor vil afgørelsen i sidste ende være økonomisk, men jeg kan ikke gå længere end at sige, at der er ved at blive truffet en beslutning her i huset. Større trivsel på jobbet En del virksomheder i Randers er med heriblandt Kristelig Fagbevægelse, Randers Boligforening, DSB Telefonsalg og Det Danske Erhvervsakademi. Kristelig Fagbevægelse er topscorer i Randers, og deltager med 12 hold og 117 deltagere. Wenche Carstens, arbejdsmiljøkonsulent i Kristelig Fagbevægelse i Randers, glæder sig til at deltage sammen med sine kolleger: - Vi deltager i kampagnen for at motivere vore kolleger til at dyrke motion, så det bliver en del af deres hverdag. Vi har bl.a. fri frugt, en kantine, der laver varieret og fedtreduceret kost samt et motionsrum. Sunde medarbejdere har det ofte bedre rent fysisk, og det gør, at de i deres hverdag har større trivsel og mere overskud til at klare jobbet og være noget for familien. Hovedpræmien i årets kampagne er en rejse for hele holdet til Mexico. Vinderne findes ved lodtrækning blandt alle som har opfyldt motionskravene. Gode motionshistorier søges Hvis du ligger inde med et godt motionsråd, en god historie om hvordan I motionerer på arbejdspladsen eller i fritiden, eller vil fortælle om, hvordan jeres arbejdsplads opfordrer medarbejderne til at være sunde, så skriv din historie til kampagnesekretariatet. Skriv til Du kan læse mere om kampagnen og om rejsemålet på nr

6 LEDER AF CAMILLA SVENSTRUP, KOMMUNIKATIONSKONSULENT DFIF. Der skal to til tango Engagerede og idérige firmaidrætskvinder på seminaret Kvinder på Toppen i DFIF den september. En tango danses nu engang bedst, når en mand og en kvinde danner partnerskab og sammen får dansen til at fungere. Sådan er det også i virksomheder og organisationer. I firmaidrættens ledelse er der i dag mange mænd og kun få kvinder til at danse en tango. Det ved DFIF s styrelse godt. Firmaidrættens kvinder blev derfor budt op til dans med seminaret Kvinder på Toppen i DFIF. Firmaidrætskvinder i topform Firmaidrætskvinderne, deres humør og idérigdom er i absolut topform på seminaret. I løbet af weekenden deler de gavmildt ud af både idéer, erfaringer og løsningsforslag. Programmet handler om værdier, kultur, kvinder og ledelse inden for firmaidrætten. Emnerne bliver vendt og drejet og debatteret gennem en række øvelser og opgaver. Lørdag eftermiddag sætter en konsulent og to skuespillere fra Dacapo Teatret billeder på kvindernes historier fra foreningshverdagen, og spiller historierne som små scener. På den måde er Dacapo Teatret med til at sætte yderligere skub i kvindernes forslag til, hvordan DFIF gør det attraktivt for flere kvinder at komme på toppen. Ydre og indre barrierer Hvilke barrierer er der for kvindelige ledere i firmaidrætten? Det arbejder kvinderne hen over weekenden på at afdække. Og der bliver talt om både de ydre barrierer dét udefra: strukturer, vaner, mødetider og -frekvens, en rå tone eller noget andet. Og om de indre barrierer de sten, som kvinderne på den ene eller anden måde selv får lagt i vejen for deres egen fremdrift og udvikling som ledere. Undervejs kommer det f.eks. frem, at nogen af kvinderne synes, det er sådan lidt for meget, lidt mande-agtigt og unfair at lave lobbyarbejde i korridorerne, uden for møder og uden for referat. Og det er problematisk, når megen erfaring viser, at det også er gennem netværket og dialogen imellem de mange møder, at beslutninger træffes og initiativer bliver skabt. Et er barriererne, noget andet er så mulighederne. På seminaret tænker kvinderne også fremad, lægger strategier og slagplaner for, hvordan man i DFIF kommer videre og ud over de barrierer, kvinderne har fundet frem til. Rollemodeller og talerteknik - En helt væsentlig ting er, at vi, fordi kvinderne p.t. er underrepræsenteret i DFIF s ledelse, mangler rollemodeller. Forstået på den måde, at de kvinder, der i dag på den ene eller anden måde indgår i firmaidrættens ledelsesarbejde, skal være synlige. Markere sig og stå frem, så andre kvinder bliver inspireret og skubbet i gang af det. Det kan selvfølgelig være svært, når vi samtidig peger på, at nogle kvinder har det svært med at stå frem og sige deres mening i større forsamlinger. Så måske er der simpelthen behov for kurser i talerteknik, lyder et forslag fra den ene ende af lokalet under seminaret. Men dét med rollemodeller hænger også sammen med en anden af barriererne, vi har fundet frem til. Der mangler opbakning. Vi skal derfor tænke i mentorordninger og i netværk, hvor vi kan hente viden, erfaring, støtte og opbakning. Både kvinder og mænd imellem, suppleres der fra den anden ende af lokalet. Forslag og konkrete handleveje har kvinderne på seminaret mange af. Er firmaidrætskvinder fra Mars? En rød tråd igennem deltagernes historier og forslag er, at de insisterer på, at kvinder skal deltage i firmaidrættens ledelsesarbejde. Ikke bare fordi de er kvinder. Men, som Aja Andersen fra Næstved Firma Sport også peger på i sit indlæg efter seminaret; det handler om kvalificerede kvinder. Kvinder der gennem deres faglige og personlige kompetencer kan tilføre DFIF nye vinkler. Deltagerne peger flere gange på det åbenlyse, at firmaidrætsmænd og -kvinder hver især har forskellige talenter, kompetencer og styrker at bidrage med. 6 nr

7 Firmaidrættens kvinder bød sig selv op til dans på seminaret Kvinder på toppen. Foto. Johnny Wichmann. Og at det derfor i høj grad bare handler om, at få blandet en god cocktail med tilpas dele af såvel den ene som den anden ingrediens. Viden og erfaringer fra Som et af de tankevækkende små eksperimenter under seminaret, På seminaret blev der sat fokus på både de ydre og de indre barrierer for kvinders udvikling som ledere i foreningerne. Foto. Johnny Wichmann. Yngste firmaidrætskvinde Sofie Wendelboe (th) fra Køge har ikke oplevet mærkbare barrierer i sin vej ind i firmaidrætten i Køge. Fv ses Birthe Sørensen, Kolding, Annette Felber Krogfelt, Struer og Camilla Svenstrup, DFIF. Foto. Sannie Kalkerup. stiller deltagerne sig op i rækkefølge efter hvor lang tid, de hver især har været involveret i firmaidrætten. Et blik fra den ene til den anden ende af rækken afslører, at der med kvinderne på seminaret er samlet viden og erfaring om firmaidrætsarbejdet, der strækker sig tilbage fra 1962 og frem til I den ene ende af tidslinien fortæller kvinderne, at de har måttet kæmpe en del for at komme ind i varmen i firmaidrættens ledelsesarbejde. I den anden ende af tidslinien kan yngste firmaidrætskvinde, Sofie Wendelboe, fortælle, at hun ikke har oplevet mærkbare barrierer i sin vej ind i livsstilsklubben i Køge Firma Bold, hvor hun i dag fungerer som leder. Ingen tvivl om, at seminaret Kvinder på Toppen i DFIF har bragt brugbar viden på banen for DFIF såvel som for de kvinder, der har deltaget. Morgengymnastik i støvregn Der bliver grinet meget på seminaret. Kvinder har det helt tydeligt godt i hinandens selskab. Også i pauserne imellem det intense arbejde på weekendens seminar. Seminaret byder på et par lettere, mere underholdende indslag i programmet i en ellers stram tidsplan. Aktiviteter i det fri, hvor der f.eks. sammenlignes skostørrelser. En picnic på stranden til frokost, og grill med aftenhygge i en gammel lade. Og så en gang morgengymnastik på terrassen foran kursuscenteret på Knudshoved, i let støvregn. Der bliver ikke danset tango lige denne søndag morgen. Det gemmer kvinderne, til de er tilbage i deres foreninger. Læs mere om Kvinder på Toppen i DFIF på næste side... nr

8 AF CAMILLA SVENSTRUP, KOMMUNIKATIONSKONSULENT DFIF. Dacapo Teatret satte billeder på kvindernes oplevelser fra hverdagen i foreningerne. I midten Anett Bülow fra Kolding Firma-Sport. Foto. Johnny Wichmann. Mindre berøringsangst Seminardeltager Anett Bülov, medlem af bladudvalget i Kolding Firma-Sport, fortæller om sine oplevelser med seminaret: Hvilke forventninger havde du til seminaret, inden du tog af sted? Jeg havde naturligvis læst det udsendte materiale, men helt nøjagtigt, hvad der forventedes af os som deltagere, havde jeg ikke helt gjort mig klart. Jeg tog nok nærmest af sted med holdningen lad os se, hvad der sker! Fik du så noget med hjem fra seminaret, du kan bruge? Også i den grad! Meget mere end jeg havde kunnet forestille mig. Jeg mødte en masse interessante personer fra DFIF s verden, og jeg fik et tydeligt indtryk af, hvad der rør sig i andre byer og foreninger. Jeg fik desuden nogle redskaber, der vil kunne hjælpe mig, hvis jeg selv skulle få en mere ledende post indenfor vores lokale forening. Berøringsangsten er så afgjort blevet mindre. Var der noget på seminaret, der gjorde særligt indtryk på dig? Dacapo Teatret! Den måde de kunne sætte fingeren på pulsen og få os til at se og analysere vores egne dilem- maer. Det var en helt fantastisk oplevelse. Tiden fløj af sted vi kunne have fortsat længe. Og så var der selvfølgelig lige det med morgengymnastikken. Det må så absolut være en meget engageret instruktør, der kan få en hel flok kvinder til at lave morgengymnastik på terrassen en halv time. I regnvejr! Hvad var dit helhedsindtryk af seminaret? Meget positivt. Hvis et lignende seminar bliver afholdt igen, vil jeg nok være en af de første, der melder mig til. FAKTA Mere om Kvinder på Toppen i DFIF På kan du se flere billeder fra seminaret, finde baggrundsrapporter og læse indlæg fra deltagere på seminaret. Inden udgangen af 2006 vil der blive udarbejdet et dokumentations- og præsentationsmateriale, der opsummerer resultaterne fra seminaret Kvinder på Toppen i DFIF. Mange konkrete forslag Styrelsesmedlem og med-arrangør, Ragna Knudsen var glad for det engagement som kvinderne lagde for dagen: - Opgaven var at samle ideer og konkrete forslag til løsninger på, hvordan vi får flere kvinder til at engagere sig i det frivillige lederarbejde i firmaidrætten. Alle deltagere i seminaret var fantastisk engagerede. Der kom mange konkrete ideer og forslag til, hvad der kan gøres for at få flere kvindelige ledere, og hvordan vi kan fjerne nogle af de barrierer, der er for at få flere kvinder med. Alle ideer og forslag fra seminaret er samlet. Og de mange indtryk vil vi nu arbejde videre ud fra i DFIF, formidle videre til vores foreninger og forsøge at få omsat i konkret handling. Sidste år besluttede vi i DFIF s styrelse at sætte ekstra fokus på kvindelige ledere i firmaidrætten. Nu har vi noget konkret input at arbejde videre med. 8 nr

9 AF LARS BORUP ANDERSEN, AFDELINGSLEDER FOR KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN, DFIF. Ny struktur på Nye informationer og ny struktur på der nu henvender sig til en bredere målgruppe. DFIF s hjemmeside har fået nyt design og struktur, så den nu i højere grad henvender sig til nye besøgende og de aktive udøvere af firmaidræt. Det er ikke kun udseendet på der er ændret. Som et led i at opfylde vores mål om rette information til den rette målgruppe og til rette tid, har Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) også ændret strukturen på forbundets hjemmeside, så den er mere målrettet mod de forskellige grupper af brugere. Det betyder, at den offentlige del nu primært henvender sig til besøgende, som ikke på forhånd har et indgående kendskab til forbundet, men som eksempelvis blot ønsker at finde informationer om DFIF, er interesseret i at finde en forening, har et ønske om et konkret tilbud, er interesseret i en aktivitet eller en idrætsgren. Forsiden som opslagstavle Forsiden er firmaidrættens opslagstavle. Her kan man finde aktuelle tilbud og nyheder fra forbundet, og hvis man vælger Firmaidræt lokalt, kan man finde oplysninger om den nærmeste forening samt hvilke aktiviteter, der tilbydes i foreningerne. Der er sorteret en del information fra af intern karakter, således at nye besøgende bliver præsenteret for relevant information og nyhedsstof. Forbundets hjemmeside henvender sig nu også til ikke-medlemmer af DFIF, og til de aktive medlemmer, som er brugere af DFIF og de lokale foreningers tilbud. ForeningsNet De informationer af intern karakter, som tidligere lå på den offentlige del af hjemmesiden, er nu blevet lagt over i ForeningsNet, som derved er blevet mere målrettet mod foreningerne og frivillige ledere. ForeningsNet er udbygget med en masse informationer om forbundets indsatsområder, og det er her de frivillige ledere i forbundet og foreningerne kan finde værktøjs- og inspirationsstof til det daglige virke. ForeningsNet fungerer samtidig som DFIF s extranet, hvor man kan se referater, og andre lederspecifikke informationer. Disse informationer er ikke offentligt tilgængelige, og er markeret med en lås. På ForeningsNet kan der søges om adgang, som efterfølgende godkendes, eller afvises af den lokale foreningsformand. Omstruktureringen har medført, at nogle informationer har skiftet plads. Hvis man ikke lige kan finde, hvad man leder efter, er det en god idé at bruge søgefunktionen, som findes øverst til højre i topmenuen. Vi håber, at I tager godt imod den nye hjemmeside, og I er meget velkomne til at ringe til DFIF s webmaster, Michael Hansen, med spørgsmål, ris og evt. ros. Michael Hansen kan kontaktes på tlf eller nr

10 AF CAND. TECHN. SOC. ANDERS BLÆDEL GOTTLIEB HANSEN, INSTRUKTØR, MPA. Motion på arbejdspladsen er vigtig Bedre sammenhold og øget livskvalitet øger folks motivation for at deltage i fysisk aktivitet på arbejdspladsen. Mænd og kvinder er ikke interesseret i at dyrke den samme slags motion på arbejdspladsen. Kvinder vil have afspændings- og gymnastikprægede aktiviteter - mænd er mere interesseret i styrke- og konkurrenceprægede aktiviteter. At få succes med motion på arbejdspladsen kræver ikke bare, at folk starter med at dyrke motion, men også at de fastholder aktiviteten. Som i så mange af livets andre sammenhænge er også her motivationen central. Fastholdelse af motion på arbejdspladsen er ikke kun et spørgsmål om at have etableret de rigtige fysiske rammer (vi kender alle til virksomheder, der har tomme og ubrugte motionsrum). En case-undersøgelse fra virksomheden Kvadrat i Ebeltoft har vist, at sammenholdet på tværs af forskellige afdelinger i virksomheden blev styrket ved motion på arbejdspladsen i arbejdstiden. Flere videnskabelige undersøgelser har vist, at der er højere succesrater med fastholdelse af fysisk aktivitet, hvis kolleger, familier og venner inddrages og bakker op om aktiviteten. Sammenhold og livskvalitet er således vigtige parametre, der skal spilles på, når folk rundt omkring i virksomhederne skal motiveres til at være fysisk aktive. Opbakning fra ledelsen Motivationen for at dyrke motion på arbejdspladsen kommer altså bl.a. ved at fokusere på de positive aspekter af motion. Der skal i virksomheden opbygges en god stemning omkring det at dyrke motion på arbejdspladsen. Dette forudsætter selvfølgelig, at ledelsen bakker 100 % op om initiativet, og at der tilbydes de rigtige aktiviteter til de rigtige personer. Flere undersøgelser har f.eks. vist, at mænd ikke gider lave pusterumsøvelser, som de ofte anser for at være noget tøsepjat. Dette blev også bekræftet af en undersøgelse på virksomheden Kvadrat. Her var det også hovedsagligt kvinder, der lavede pusterumsøvelserne. At fastholde motion på arbejdspladsen kræver således, at man erkender, at mænd og kvinder ikke er interesseret i at dyrke den samme slags motion. Mænd er mere interesseret i styrke- og konkurrenceprægede aktiviteter end i afspændings- og gymnastikprægede aktiviteter. Paradokser Der er nærmest universel enighed om, at motion er godt, så der er intet nyt i, at sundhed og godt helbred forbindes med fysisk aktivitet. 10 nr

11 Siden den antikke græske civilisation har der været en folkelig forståelse for den positive effekt af fysisk aktivitet. De gamle grækere mente, at udviklingen af kroppen var lige så vigtig som udviklingen af sjælen. Det nye er, at det nu er bevist, at fysisk aktivitet kan bruges til behandling af en række sygdomme samt til forebyggelse af en række livsstilssygdomme. Vi ved altså godt, at vi skal være fysisk aktive, men mange af os er det ikke alligevel. Hvorfor ikke? Svaret på dette spørgsmål kan hjælpe os med at forstå de mekanismer og årsager, der gør, at vi ikke gør, som vi burde gøre. Vi starter således med det paradoks, at viden om hvad der er sundt ofte ikke fører til handling (vi kender det fra rygning!). Paradokset med manglende fysisk aktivitet og velfærdssygdomme består netop i, at vi ved, hvad de skyldes, og vi ved, hvordan vi forebygger dem, men denne viden fører ikke til handling! For det første tænker vi sjældent i baner, der indbefatter risici, statistik og nu er der bevis for at dette er sundt. Tværtimod, så tænker vi i andre og mere hverdagsagtige baner. Dette betyder, at ekspertudsagn, der både er fornuftige og rigtige, ikke når ind til os. Sagt på en anden måde appellerer ekspertudsagn om risici, statistik og beviser ikke til den måde, vi tænker på i hverdagen. Her er de fleste mennesker ikke optaget af at undgå risici, men mere optaget af at nyde livet og få hverdagen til at hænge sammen på en god måde. Og hvad betyder dette så, når vi snakker motion? Det betyder, at vi må fokusere på de fordele, der er Livsstilsændringer, der sker på arbejdspladsen, kan således føre til, at nye og gode vaner forankres i hverdagen. ved at dyrke motion, frem for de risici, der er ved ikke at gøre det. Det betyder også, at motion skal integreres som en naturlig del af hverdagen, og netop her har motion på arbejdspladsen sin store styrke. Arbejdspladsen påvirker Arbejdspladsen udgør rammen om en stor del af vores liv, og det viser sig at de gode (og dårlige) vaner, vi får i arbejdslivet, også påvirker, hvad vi gør i fritiden. I min undersøgelse af motion på arbejdspladsen i arbejdstiden på virksomheden Kvadrat, viste det sig, at flere af de personer, der var begyndt at dyrke motion på arbejdspladsen, også var blevet mere fysisk aktive i deres fritid. Livsstilsændringer, der sker på arbejdspladsen, kan således føre til, at nye og gode vaner forankres i hverdagen. En fremtidig strategi for motion på arbejdspladsen I den løbende indsats for at forbedre motion på arbejdspladsen, er det en gang imellem vigtigt at se tingene i det store perspektiv og stille spørgsmål såsom: Kan motion på arbejdspladsen være en løsning på problemet med fysisk inaktivitet? Svaret er som så ofte hverken ja eller nej. Men motion på arbejdspladsen er vigtig! Men i en indsats for sunde medarbejdere må det ikke ses som et enkeltstående initiativ. Motion på arbejdspladsen kan blive bedre, hvis vi ser på det hele menneske. Det hele menneske indebærer, at man ser på om medarbejderen trives, hvilket indebærer alt fra sund kost, kompetenceudvikling til stresshåndtering. Et forsøg på en virksomhed viste, at en sådan flerstrenget sundhedsindsats havde en langva- rig positiv effekt på medarbejdernes sundhedstilstand. Afslutningsvis kan vi konkludere, at motion på arbejdspladsen har potentiale til at kunne forandre befolkningens motionsvaner, og derfor er sundhedsfremmeordninger, som motion på arbejdspladsen, en vigtig del af kampen mod fysisk inaktivitet. FAKTA Artiklen bygger på et speciale fra Tek-Sam på Roskilde Universitetscenter. I specialet undersøges fysisk inaktivitet som risikofaktor i arbejdslivet og motion i arbejdstiden som en mulig løsningsmodel. Det undersøges både teoretisk og praktisk, i hvor høj grad motion på arbejdspladsen er brugbart i kampen mod livsstilssygdomme. Specialet kan læses på hjemmesiden: dk, under publikationer. Anders Blædel Gottlieb Hansen er MpA-instruktør i DFIF og har læst den Teknologiske Samfundsvidenskabelige planlæggeruddannelse (Tek-Sam) på Roskilde Universitet. Anders er pt. ansat som projektmedarbejder på et arbejdsmiljøprojekt på Tek-Sam. nr

12 TEKST & FOTO. JOHN THRANE, REDAKTØR, DFIF. Damefinale på højt niveau DM-stævnet i beachvolley med mange københavnske hold. vi vinder mix-3 rækken, siger Henrik Kristensen, der sammen med Mikkel Steffensen og Charlotte Eliassen vandt søndagens finale relativt sikkert over holdet fra Coloplast med cifrene 21-8, Vi har et hold, hvor vi er nogenlunde ens rent styrkemæssigt, og så har vi gode server, der kan lægge pres på modstanderne, lød forklaringen fra Henrik. Malene Havskov (med ryggen til) og Carina Vilhelmsen, Mærsk IF, København, vandt damerækken efter en intens finalekamp. Beachvolley-spillerne i DFIF var samlet for at afgøre DM-titlerne i weekenden den august i Århus, hvor Århus Firma Sports (ÅFS) volleyball-afdeling stod for værtskabet. DM-stævnet samlede 32 hold, der fordelte sig pænt i herre- og damerækken, samt i mix-2 og mix-3, men et kig i programmet afslørede et klart overtal af københavnske hold. Der deltog kun to jyske hold og et enkelt fynsk hold, de gamle kendinge fra Kommunedata i Odense. ÅFS kan ellers mønstre en stor volleyball-turnering med ca. 40 hold, men et DM-stævne på hjemmebane kunne ikke trække nogen lokale hold til. - Vi har ingen turnering i beachvolley, og der er desværre heller Timeout for Lone (tv) og Charlotte. ikke den store interesse at spore for at spille beachvolley i firmasporten i Århus, siger formanden for volleyball-udvalget i ÅFS, Bjørn Sand, der ikke har nogen forklaring på den manglende interesse. Den idrætsansvarlige for volleyball i DFIF, Jørgen Larsen, kunne ikke give et bud på den noget pauvre deltagelse fra provinsen. Jørgen Larsen pegede dog på, at man i år manglede Fredericia Garnison, der i øjeblikket er udstationeret i Afghanistan. I mix-3-rækken blev det det fynske islæt fra Kommunedata, der kom øverst på podiet. - Jeg tror, at det er femte gang Odense mod København Charlotte Eliassen var også med i finalen i damerækken, hvor hun sammen med makkeren Lone Jørgensen stod overfor Malene Havskov og Carina Vilhelmsen, Mærsk IF, København. De to københavner-piger var favoritter, og efter første sæt var der da heller ikke noget, der tydede på, at de ville få det svært i finalen, der blev vundet med 21-10, og hvor pigerne fra Odense lavede mange fejl. I andet sæt fik de to Odense-piger sat fejlprocenten ned, og efter gode råd fra holdkammeraterne, blev der spillet flere bolde ned på den bagerste del af banen. Det resulterede i føringer på 14-5 og Et par lange dueller kostede dog mange kræfter, og ved stillingen måtte de fynske piger tage en timeout for at få pusten igen. Malene og Carina holdt fokus og tempoet oppe, og fik udlignet ved stillingen 19-19, og de kunne lukke andet sæt og tage DM-titlen efter en meget seværdig kamp med Jeg tror, at vi havde lidt bedre fysik, og vi kunne holde presset i vores server, fastslog de to københavnske piger efter kampen, og uddelte også roser til arrangørerne for et godt stævne med en god stemning og socialt samvær. Herrerækken blev vundet af Ayhan Soleil og Frederik Kolcars fra MAN B&W. 12 nr

13 TEKST & FOTO. JOHN THRANE, REDAKTØR, DFIF. Nye hold til DM i holddart Ungdommen på vej hos ved DM-stævnet i hold-dart. DM-stævnet i hold-dart blev afviklet i Hillerød i weekenden den september. Stævnet havde samlet 80 dartspillere, og der skulle spilles 104 kampe i mix-4, mix-3 og 4-mandshold inden DM-titlerne var fordelt. Afviklingen var lagt i hænderne på Palle Stenhøj Jørgensen, idrætsansvarlig i dart og supervisor i SuperNova, samt Bjarne Madsen fra Hillerød Firmasport. De kunne glæde sig over, at der var flere nye hold med samt mange nye ansigter fra de foreninger der traditionen tro, stiller med flere hold til DMstævnet i dart. - Det er specielt dejligt at se, at der deltager seks ungdomsspillere, siger Palle Stenhøj Jørgensen. Den yngste deltager var Jesper Sørensen 13 år, der deltog på et familiehold fra Vordingborg Firma Sport (VFS), sammen med sin søster Anja Sørensen, mor Anette Sørensen og John Jensen, der også er kasserer i VFS. I VFS startede man med ungdomsdart for 4 år siden, og de unge spillere er nu begyndt at deltage i Åbne stævner, og de tager det som en fin oplevelse at spille på lige fod med ældre spillere. Debutsejr i mix-4 Finalen i mix-4 blev et revancheopgør mellem holdet fra Brd. Dahl fra Randers og Vordingborg Firma Sport 1. I pulje-kampen var stillingen 4-4 efter de otte kampe (to mixdoubler, to herresingler, to damesingler, en damedouble og en herredouble), og der måtte derfor tælles sæt. Her var VFS et enkelt sæt bedre og vandt puljen. I finalen kom Randers-holdet godt fra start, og førte 3-1 efter de første fire kampe. VFS fik reduceret til 3-2, inden Randers-holdet med en sejr i første damesingle ved Sanne Thomassen, og en sejr i anden mixdouble ved Trine Nielsen og Ronni Thomassen fik bragt sig afgørende foran med 5-2 og fik DMtitlen i hus. - Det er første gang vi deltager i mix-4 rækken, siger Ronnie Thomassen, der fik lokket kæresten Trine Nielsen med til dart sidste år. Holdet fra Randers spiller med i turneringen i Randers Firma Sport, og for Trine Nielsen var DM-stævnet det første store stævne, hun deltog i. - Det er spændende at spille dart. Det er udfordrende at deltage i en individuel sport, hvor man hele tiden skal forsøge at blive bedre, og samtidig spille på et hold, hvor man får det sociale samvær, siger Trine Nielsen. - Både Jesper og jeg har været med ved DM-stævnerne i individuel dart før, og det er bestemt ikke sidste gang, vi er med. Det er et meget velorganiseret og flot stævne med et godt niveau, og vi kommer helt sikkert igen næste år for at forsvare titlen, siger Ronni Thomassen. Vinderne af finalen i mix-4-rækken. Fv. er det Trine Nielsen, Sanne Thomassen, Ronni Thomassen og Jesper Solberg, der stillede op for firmaet Brd. Dahl, Randers. Familieholdet fra VFS. Fv. John Jensen, Jesper Sørensen, Anette Sørensen og Anja Sørensen, der havde en oplevelsesrig weekend med dart og hyggeligt samvær. Finalen i mix-4-rækken. Forrest i billedet følger Trine Nielsen spændt holdkammeraternes kampe. nr

14 TEKST & FOTO. JOHN THRANE, REDAKTØR, DFIF. Overraskende finalesejr til ATP Sport DM-stævnet i petanque afviklet i sydlandske varmegrader i Hillerød. Nerverne spillede med i finalen i A-rækken mellem Inge Larsen og Charley W. Pedersen, ATP Sport og Ole Hygum og René Tolstrup fra Ebeltoft Firma- og Familie Idræt. DM-stævnet i petanque blev afviklet i weekenden den september med Hillerød Firmasport som værter. Stævnet samlede ca. 180 petanque-spillere fra hele landet, og de nød godt af det flotte sensommervejr i det nordsjællandske, hvor varmegraderne sneg sig op til de 25 grader søndag middag. - Vejret er alfa og omega, når der skal spilles petanque. Det giver alt andet lige en meget bedre stemning, når solen skinner, siger formanden for petanque-udvalget i Hillerød, Erling Christiansen, der savnede deltagere fra bl.a. Sydsjælland og Syd- og Vestjylland. - Vi ved jo, at der bliver spillet en masse petanque i foreningerne de steder, men det kan være, at de ikke føler, at de er gode nok. Vi har muligvis ikke været gode nok til at fortælle dem, at i firmaidrætten kan alle være med, og at vi spiller i puljer i de indledende kampe, hvorefter spillerne fortsætter over i A- B-C-D-rækkerne, hvor der spilles efter cup-systemet. På den måde er alle deltagere sikret flere kampe i løbet af weekenden, siger Erling Christiansen. Søndag skulle DM-titlen afgøres double-rækken. 160 deltagere stillede op, og der skulle spilles 190 kampe førend vinderne af henholdsvis A-, B-, C- og D-rækken var fundet. Lokale helte i finalen Finalen i A-rækken stod mellem de lokale helte Inge Larsen og Charley W. Pedersen, ATP Sport, og favoritterne fra Ebeltoft Firma- og Familie Idræt, Ole Hygum og René Tolstrup. Ole og Rene var finalister fra sidste års DM-stævne i Aalborg, og i semifinalen havde de vist skræmmende styrke ved at vinde over Per Møller Jensen og Bent Pedersen fra Hjørring Firma Sport med de helt udsædvanlige cifre I semifinalen havde Inge og Charley besejret Lene Stazak og Hans Erik Jørgensen fra FKS-Odense relativt sikkert, og der var derfor lagt op til en spændende finale, hvis Lis og Charley kunne holde niveauet. Finalen blev overværet af et halvt hundrede tilskuere, og Ole og René fortsatte i sikker stil, hvorimod nerverne spillede Inge og Charley et puds. Elbeltoft-folkene bragte sig hurtigt foran 8-2, førend Hillerød-folkene kunne svare igen med en reducering til 8-5. Pludselig vendte kampen helt. Ole og René kunne ikke holde sammen på deres spil, og hos Hillerødfolkene spillede især Inge sig gevaldigt op. Fra stillingen 9-7 og 9-8, bragte Inge og Charley sig på vinderkurs med en super runde, hvor de vandt fire point til stillingen Derefter var det en formsag at score det sidste point, inden jublen fra de mange Hillerød-tilskuere kunne bryde løs. - Der var simpelthen så mange nerver på i starten af finalen. Lige pludselig så stod der altså en DMtitel på spil, og der skulle vi altså lige over, sagde de to glade vindere, da mesterskabet var i hus. 14 nr

15 AF CAMILLA SVENSTRUP, KOMMUNIKATIONSKONSULENT DFIF. FOTO: JOHNNY WICHMANN. Kolleger i kamp om mesterskab DM-stævne i billard den september i Odense. Seks kolleger fra Coloplast til DM-stævne i billard i Odense. Fv. Sune Hemmingsen og Ralph Køster, der mødtes i finalen i A-rækken. Det blev de to kolleger fra virksomheden Coloplast, Sune Hemmingsen og Ralph Køster, der stod overfor hinanden i finalen i A-rækken ved DM-stævnet i billard i Odense med FKS-Odense som arrangør. Sune Hemmingsen og Ralph Køster mødte hinanden ved det grønne bord i en tæt kamp om DMguldet. Ralph Køster trak det længste strå i finalen, og kunne drage hjem til det nordsjællandske med mesterskabstitlen i kufferten. På bordet lige ved siden af spilles en semifinale i E-rækken, og det gav således et flot billede af den bredde, som DM-stævnet og billardsporten favner. Millimeters præcision kan afgøre kampen I den anden ende af billardlokalet i FKS-Hallen er Lars H. Juul fra Posten i Vordingborg ved at pakke køen i tasken og gøre sig klar til afrejse. Med et snit på godt 10, og kun to point fra at nå distancen på 600, er det blevet til en 2. plads i puljespillet i B-rækken. Det rækker til en placering blandt de 9-16 bedste spillere i B-rækken. Et resultat, som Lars er fint tilfreds med. - Sidste år ved stævnet i Aalborg tabte jeg i puljespillet, så denne Lars H. Juul fra Vordingborg Firma Sport i aktion ved billardbordet. gang er jo en klar forbedring. Jeg har spillet godt her i Odense, fortæller han, mens han står og venter på, at Mogens K. Jakobsen, der også spiller for Posten i Vordingborg, bliver klar til at køre. - Vi spiller for at have det sjovt i firma-billard, men det er jo allermest sjovt at vinde. Jeg har tidligere dyrket eliteidræt, bl.a. badminton, så konkurrence- og vindermentaliteten er der stadigvæk. Når bare man har spillet godt, så må man være tilfreds med sin præstation. Det kan være så lidt, der afgør kampens resultat i et spil billard. Få millimeter og et stød, der sidder helt præcist, siger Lars, der har spillet billard i Vordingborg Firma Sport de sidste tre år. OL-ånd bare med mindre præmier - For det meste spiller jeg bare en aften om ugen. Jeg har jo også børn, siger Lars, og afslører dermed, at han er et par år yngre end de fleste af de andre billardspillere, der dyster ved DM-stævnet. En sen start på billard er dog ingen hindring, mener han. - Det rigtig gode ved billard i firmaidrættens regi er, at alle får lov at spille. Det er ikke bare én kamp, og så er det slut. Der er sådan lidt OL-ånd over det. Præmierne er bare lidt mindre, siger Lars med et smil på læben, og roser det fine arrangement ved DM-stævnet i Odense. Inden turen hjem til Vordingborg skal Lars og Mogens ud til Bristol, i den anden ende af Odense, hvor M-, C- og D-rækkerne spilles under DM i Billard. - Vi er ni fra Vordingborg af sted sammen. Nu skal vi ud og se de andre tage pokalerne med hjem. Se resultaterne fra DM-stævne i billard på nr

16 TEKST & FOTO. JOHN THRANE, REDAKTØR, DFIF. Festlig idrætsdag for SKAT 2600 skatte-folk fra 29 skattecentrer samlet til idræt og samvær. - Vi vil i ledelsen gerne slå et slag for motion og samvær, siger den øverste chef for SKAT, Ole Kjær, der deltog i volleyball turneringen. Over 400 spillere deltog i petanque turneringen. Svendborg Idrætscenter sydede af aktivitet den 18. august da skattefolk fra de 29 nye skattecentre landet over var samlet til idrætsdag i Svendborg. - Vi plejer at afholde idrætsdagen to steder, i øst- og vest-danmark, men hvert 4. år slår vi det samme til én stor landsdækkende idrætsdag, fortæller Linda Foli fra SKAT Fritid & Idræt, der sammen med 120 hjælpere fra Skattecenter Svendborg trækker det store læs med at arrangere en festlig dag med motion og samvær, der sluttede med en stor aftenfest med over 1600 deltagere. De mange skattefolk kunne vælge mellem arerobic, fodbold, rundbold, petanque, volleyball, tennis, golf, 10 km vandretur eller løb, linedance og et helt nyt spil, snag-golf, og der blev gået til sagen ved alle aktiviteter, hvor de helt store hits var fodbold, rundbold, volleyball og petanque. Godt for humøret Men også linedance var en populær aktivitet. Ikke mindst hos de tre skatte-piger fra Skattecenter Middelfart, Susanne Demant, Britt Lillelund og Berit Olsen, der havde taget cowboystøvlerne med, og havde forsynet t-shirten med passende flæser. - Det er dejlig livsglad musik. Du kan ikke undgå at blive i godt humør af det, svarer de tre piger samstemmende på spørgsmålet om hvorfor de går til linedance. - Det sjovt og god motion, og du behøver ikke have en partner med. Samtidig er det også ok at gøre noget ud af sin påklædning hvis man vil det, siger de tre piger, der glæder sig til eftermiddagens lektion i linedance for øvede. Fridag en god investering Den ene af fodboldbanerne er i dagens anledning lavet om til en halv snes volleyball-baner, hvor flere hundrede skattefolk dyster i mixvolley. Her finder vi også den øverste chef for SKAT, Ole Kjær, der puster ud efter de to første volleyball kampe. - Der er faktisk gået rigtig godt. Vi har vundet de to første kampe, så nu har vi fået blod på tanden, siger Ole Kjær, der ikke spiller volleyball til daglig, men får motionen på golfbanen. Ole Kjær blev i 2001 direktør i Told & Skat, og med fusionen i 2005 blev han direktør for SKAT. Han glædede sig over, at mere end hver 4. af de ansatte i SKAT deltager i den landsdækkende idrætsdag. - Det er alle tiders stævne. Idrætsdagen er med til at ryste folk sammen, og det gavner også arbejdsklimaet. Og så er det jo også god motion, siger Ole Kjær. - Det er god personalepleje og en god investering at give en fridag, hvor vi kan være sammen på tværs. I SKAT har vi en alderssammensætning der er lidt ældre end normalt på arbejdsmarkedet, og en kultur, hvor folk måske ikke bevæger sig så meget. Derfor vil vi i ledelsen gerne slå et slag for motion, siger Ole Kjær, der afslører, at Skatteminister Kristian Jensen også skulle have deltaget i idrætsdagen. - Ministeren skulle også have været med, men der blev kaldt til ministermøde på Hindsgavl, men han skulle dukke op til aftenfesten, siger Ole Kjær. 16 nr

17 Volleyball turneringen samlede mange tilskuere i det flotte solskinsvejr. Fodboldkampen mellem Landsskatteretten og Skattecenter Korsør endte uafgjort 1-1. Målmanden fra Korsør udlignede direkte på et langt udspark! Hygge og samvær under frokosten i det grønne. - Vi glæder os til festen i aften, siger de tre piger fra Skattecenter Middelfart, Susanne Demant, Britt Lillelund og Berit Olsen, der havde taget cowboystøvlerne med til linedance. nr

18 AF PER NEDERGAARD RASMUSSEN, FORENINGSKONSULENT, DFIF. ARKIVFOTO. FREDDY JUHL. På de tre moduler i den nye lederuddannelse i DFIF, arbejder du med opgaver fra din egen forening. Bliv en bedre foreningsleder Et nyt uddannelsestilbud til alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i DFIF. At være frivillig leder i en firmaidrætsforening stiller hele tiden nye udfordringer til dig. Det er gennem disse udfordringer, at du udvikler dig som frivillig leder. Det er når alt bøvlet giver anledning til, at medlemmerne giver dig et klap på skulderen og siger: Godt gået! at du føler, at netop dét arbejde du gør i foreningen, giver lyst og mening for netop din indsats. Nyt kursusforløb Hvis du føler, at du mangler viden og idéer til dette arbejde, så tilbyder DFIF et nyt kursusforløb til dig. Et uddannelsesforløb, der henvender sig til både erfarne og nye le- dere i foreningerne. Forløbet er bygget op over tre uddannelsesdøgn, hvor vi vil give dig mulighed for at få en lederuddannelse, som dels kan være med til at udbygge dine egne kompetencer, men også vil være med til at åbne nye perspektiver for udvikling af din forening. Idéen i uddannelsen er, at du imellem de tre forløb arbejder med forskellige opgaver fra din egen forening. Derfor vil det være en styrke, hvis I er to fra den samme forening, der tager uddannelsen sammen. Det er dog ikke et krav. Hvis du ikke kan finde andre i foreningen, der har lyst og tid, så meld dig selv til. Indholdet i uddannelsen er bygget op over følgende emner: Hvilke kompetencer har jeg som frivillig leder? Organisationskendskab Lederrekruttering/lederpleje Årsplanlægning Foreningsudvikling Foreningsøkonomi Foreningsjura Kommunikation og samarbejde i foreningen Det vil være DFIF s foreningskonsulenter, der vil være de gennemgående undervisere på uddannelsen. Du vil således også undervejs få hjælp af din lokale foreningskonsulent til 18 nr

19 at løse nogle af de opgaver, som du skal løse i forhold til din forening. Netværk Hele uddannelsen vil tage udgangspunkt i de mange erfaringer, som du og de andre deltagere har. Det vil således være centralt, at kursistgruppen bruges som samtale- og erfaringsgruppe. Du får her et netværk, som du forhåbentlig kan bruge også efter uddannelsen i dit videre arbejde som frivillig leder. Alle tre moduler starter fredag kl og slutter lørdag kl Du kan finde nærmere oplysninger om uddannelsen og tilmelde dig på DFIF s hjemmeside under uddannelse. Eller du kan kontakte mig personligt på tlf Tilmeldingsfristen er den 1. oktober. FAKTA De tre uddannelsesdøgn ligger på følgende fredag-lørdage: Modul 1: Den 27. og 28. oktober 2006, DSB Kursuscenter, Nyborg Modul 2: Den 2. og 3. februar 2007, Vejle Idrætshøjskole Modul 3: Den 11. og 12. maj 2007, Vejle Idrætshøjskole Til sport & idræt med over varenumre! ts T KATALOG Bestil kataloget på du kan også bestille alle produkter direkte på nr

20 20 nr

21 AF LARS WISKUM, KONSULENT, SPORTVENTURE OG TRÆNINGSPAVILLONEN APS. Gratis træning i naturen Træn gratis i det offentlige rum i de nyudviklede træningspavilloner. Udendørs træningsredskaber ses ofte i folkeparker eller i bymiljøer i Kina, men det er først de sidste par år, at vestlige lande er begyndt at anerkende værdien af at tænke i grønne motionsstier og offentligt tilgængelige motionsredskaber. I 2003 blev de første idéer til at etablere udendørs træningspladser med motions- og træningsudstyr præsenteret, da den første Træningspavillon blev indviet. Grundlaget var det stigende behov for at inspirere flere til motion og fysisk aktivitet i naturen. I de forløbne år er tre nye Minitræningspavilloner (MiniTP) blevet udviklet af TræningsPavillonen Aps med støtte fra Lokale- og anlægsfonden og Dansk Firmaidrætsforbund. Den 3. september blev de første nye MiniTP er introduceret i Vedbæk og i Birkerød ved officielle præsentationer - efter at de første prototyper blev opstillet i juni under DGI s landsstævne i Haderslev. I alt 30 forskellige øvelser Træningspavillonerne er udviklet med henblik på et voksent publi- kum, men også sikret og typegodkendt efter samme regler som legepladsudstyr. I træningspavillonerne kan du afslutte løbeturen med lidt styrketræning i naturen eller brug lidt tid på at træne balance og koordination, mens børnene leger. Der er også flere øvelser til udstrækning samt muligheder for massageøvelser i de tre pavilloner som samlet giver mulighed for at lave mere end 30 forskellige træningsøvelser. MiniTP eren har et overdækket areal på 10 m 2 og tre til fire redskaber, der hver rummer mulighed for at lave forskellige træningsøvelser. MiniTP erne kan bruges af såvel borgere i kommunerne, institutioner og klubber samt virksomheder, der arbejder på at skabe flere sundhedstilbud til deres medarbejdere eller deres kunder. Solide og funktionelle Det skulpturelle og det svævende er søgt forenet med det solide og funktionelle. Hver pavillon har en kombination af redskaber, der giver træning af arme, ben og krop. Den optimale træning opnås ved træ- ning i alle tre pavilloner. Det anbefales derfor, at der opstilles tre pavilloner omkring en plads, langs en sti eller i et andet forløb. Allerbedst i tilknytning til en motionssti. Alt er udformet, så det kan modstå årstidernes påvirkninger med regn, slud og blæst, og tillige med høj sikring mod hærværk. Pavillonerne er udviklet til voksne, men af hensyn til mindre børn vil hver pavillon blive typegodkendt i henhold til DS/EN 1176 om legeplads-sikkerhed. De nye MiniTP ere kan ses og ikke mindst prøves i Cathrinelystparken i Birkerød og i Vedbæk Strandpark. FAKTA TRÆNINGSPAVILLONEN ApS Salg, markedsføring kontakt: SportVenture, tlf.: Administration og tegnestue: Hans Lyngsgaard: Tlf.: Fax: De tre nye minitp ere blev taget i brug den 3. september. De kan prøves i Cathrinelystparken i Birkerød og i Vedbæk Strandpark. nr

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

DM i Firmaidræt Håndbold. PROGRAM Ringkøbing den 28. - 29. marts 2009

DM i Firmaidræt Håndbold. PROGRAM Ringkøbing den 28. - 29. marts 2009 DM i Firmaidræt Håndbold PROGRAM Ringkøbing den 28. - 29. marts 2009 1 Velkommen til DM i håndbold Det er mig en glæde at byde deltagerne i DM, håndbold indenfor Dansk Firmaidrætsforbund velkommen til

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Se mere på www.fks-odense.dk

Se mere på www.fks-odense.dk Skak Giv hjernen og det strategiske gen en udfordring med firmaidrættens skakturnering, der kører fra oktober til maj måned. Turneringen er inddelt i forskellige grupper, så deltagerne kan vælge mellem

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2012 i Fredericia Idrætscenter

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2012 i Fredericia Idrætscenter Foreninger: Landskredsen - Coop Alliancen - Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund -Jernbanerfritid - Postens Idrætsog Fritidsforbund - Skat Fritid & Idræt - Dansk Hospitalsidræt - Dansk Taxi Sport - Kommunernes

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

DM i Firmaidræt Fodbold. PROGRAM Helsingør den 21. - 22. marts 2009

DM i Firmaidræt Fodbold. PROGRAM Helsingør den 21. - 22. marts 2009 DM i Firmaidræt Fodbold PROGRAM Helsingør den 21. - 22. marts 2009 1 Velkommen til DM-stævne den 21.-22. marts 2009 i Helsingør Det glæder altid mit gamle sportshjerte, når en af Helsingørs idrætsforeninger

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A RSL CUP 2015 Byder velkommen til U17 M&A i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens Lørdag den 07. februar 2015, fra kl. 9.00 PROGRAM REV.1 Stævnetelefon: Bo Lynge 2539 9410 Ved afbud på dagen

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Badmintonafdeling Og inviterer til Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Sted: Deltagere: Kategorier: Bolde: Allesøhallen, Søhusvej

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Inspiration til motion på arbejdspladsen Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Sside INDLEDNING... 1 TILRETTELÆGGELSE AF MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN... 2 SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF 1 TIMES

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI

SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI FORMULA RACING RACING with FERRARI FORMULA RACING er et professionelt dansk racerteam stiftet og 100 % ejet af den danske importør af Ferrari og Maserati,

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

FODBOLD NEWS 14-13 www.fkbufodbold.dk

FODBOLD NEWS 14-13 www.fkbufodbold.dk Holdkort og det trykte program er sendt til alle holdledere før påsken, til de adresser, der er opgivet ved tilmeldingen. Såfremt I skal bruge flere holdkort eller program (der er til en hel sæson i det

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

April 2006. Linedance i Hillerød fra tanke til ny aktivitet. Reportager fra DM-stævner i firmaidræt. Fyraftensstævne i Roskilde trak fuldt hus

April 2006. Linedance i Hillerød fra tanke til ny aktivitet. Reportager fra DM-stævner i firmaidræt. Fyraftensstævne i Roskilde trak fuldt hus 4 April 2006 Linedance i Hillerød fra tanke til ny aktivitet Reportager fra DM-stævner i firmaidræt Fyraftensstævne i Roskilde trak fuldt hus LEDER AF PEDER BISGAARD, FORBUNDSFORMAND, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND.

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013 PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013 Velkommen - Temaer A B C D Om undersøgelsen Hvad er omfanget af oplevet ensomhed? Hvad karakteriserer

Læs mere

Saml et hold og løb med i. Danmarks stafetten. Ringsted lørdag 23. august 2008 kl. 14:00 i Anlægget. Side

Saml et hold og løb med i. Danmarks stafetten. Ringsted lørdag 23. august 2008 kl. 14:00 i Anlægget. Side Saml et hold og løb med i Danmarks stafetten Ringsted lørdag 23. august 2008 kl. 14:00 i Anlægget ALTANDRØMME Lys, luft og plads vi forlænger din bolig ud i det fri. Hos Altan.dk beskæftiger vi os med

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere