DEN LILLE LOKALHISTORIKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN LILLE LOKALHISTORIKER"

Transkript

1 Navne / Gader nr. DEN LILLE LOKALHISTORIKER Opført år Stilling Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som de tre andre tilsammen. Bygget 980 og måske allerede forladt igen 986 ved Svend Tveskægs oprør mod Harald Blåtand. Den blev efterfulgt af en ubrudt række af kongsgårde og herregårde. (Se bl.a.: Aggersborg i tusind år.) Aggersborg kirke Fundament Ved udgravning i kirken fandt man to fundamenter under hinanden. Det øverste var drejet lidt i forhold til det andet. (Se bl.a. Nat. Mus. Arb.mark ) Aggersborg kirke 1934 Menighedsråd Skib og kor er fra midten af 12. Årh. Tårnet ved slutn. af middelalderen. Menighedsråd 1934: Fmd. Bjerre, Niels, f , medl. 1930, fmd. 1933, ill. Christensen, Lars Jensen, f , medl. 1922, Formand, Axel Perch, sognepræst, f , medl. 1926, Hannesbo, Jens, f , medl. 1930, ill. Lindstrøm, Niels Graversen, medl.?, Nielsen, Poul Norre, f , medl.?,ill. Vestergaard, Cilius, f , medl (Se: Dansk Kirke-Stat, bd. 3, 1934, s ) Aggersborg kirke 2000 Menighedsråd Menighedsråd 2000: Fmd. Simonsen, Niels M., Mogensen, Marie, Jensen, Inge Grethe, Nielsen, Martha, Gertsen, Gitte, Werner, Ruth, Zimmer, Gunnar. Aggersborg kirke 1500 Præster Aggersborg sogn alene: Peder Thomsen Vognsen Hr. Mourids Christen Jensen Hammer Melchior Edvardsen Meier Edvard Melchiorsen Demeir Jørgen Iversen Brørup Henrik Pedersen Kampmann Palle Madsen Tværsted Hans Hansen Rostrup Poul Jacobsen Basballe Jens Christensen Splid Hans Chr. Thomsen Bloch Henrich Jespersen Bloch Jens Thomsen Tholstrup Clemens Funch Marcher Hans Jacob Naschou Peter Høyer Cortsen Jens David Frederik Salicath Otto Casper Valentin Wedel Anders Hansen Nielsen Andreas Holm Johan Frederik Wedel Jens Lassen Knudsen Christian Sørensen Henrik Nicolai Clausen Leth Den blev Aggersborg slået sammen med Bejstrup. Hans Christian Pedersen Uffe Hansen Axel Perch Forman Sigurd Svendsen Ejnar Krogh Arne Kronborg Christensen I 1971 blev Aggersborg slået sammen med Næsborg og Kornum. Præsten fik lov at blive boende til Fra 1972 var præstegården i Næsborg. Kjeld Ove Norup Arne Gregers Kombak Birgit

2 Lundholm Jensen Anna Margrethe Christensen Aggersborg mølle De Aggersborg møller. (Se: KREJL, 8. Årgang, s. 3, 22, ill.) Aggersborg sogn Indbyggertal 1801: : : : : : : : 621. Aggersund Aggersund Driftsleder J.C. Jensen. Ca Leif Aggersund Aggersund Kalkværk 1940 Befæstningsanlæg 1885 Chr. Olesen & Søn Guldvig. Stützpunkt Gruppe Aggersund. Under anden verdenskrig befæstede tyskerne Aggersundbroen med tankspærringer og bunkers. (Se Krejl, 6. Årgang, s. 19 og 35, ill.) I dag ligger der en bunker ved broen og en nedgravet kanonstilling bagved Aktivitetshuset. Der er påsvejset en flagstang. Mads Chr. Olesen begyndte som detaillist og brændevinshandler og 1898 som købmand. I 1901 blev kolonialforretningen solgt til Anders Rottbøll Jacobsen, og i 1903 tømmerhandelen til Aggersund Tømmerhandel. Tilbage var handel med korn, foderstoffer og gødning. I 1929 fortsatte Godik Chr. Olesen virksomheden, som i 1965 blev interessentselskab under titlen I/S Chr. Olesen & Søn. I 1954 indtrådte Ole Olesen. Chr. Olesen døde i 1970 og i 1975 blev det familieaktieselskab med Chr. Olesen & Søn A/S og Hanherreders Korn A/S. Nu er den medlem af en sammenslutning af frie grovvarekøbmænd. Aggersund 1833 Færgevæsen Generalpostdirektoratet forespørger om ordning af færgeforholdene ved bl.a. Aggersund- og Løgstøroverfarterne. Man vedtog at fremme Løgstøroverfarten. (Se: Rigsarkivet, færgesager, Hjørring amt, eller: Over Aggersundbroen i 50 år, over fjorden i 1000 år ) Den kunne stiftamtmanden meddele, at der var kørt 3313½ tønder sten på dæmningen ved Aggersborg. Dæmningen og færgeholmen led stor skade ved en storm Rofærgen blev i 1903 erstattet af en dampfærge "Aggersund", der også gik til Løgstør. Færgefarten blev i 1942 erstattet af en bro. Aggersund Aggersund Hanherreds Tømmerhandel Højvande Lavvande Tømmerhandelens Aggersund-afdeling nedlægges ca og flyttes til Fjerritslev Ved vestenstorm presses store vandmasser gennem Aggersund og bevirker oversvømmelser. Når vinden løjer af, kommer vandet tilbage med stor kraft og bevirker oversvømmelser fra øst. Derfor har Aggersundborgerne sikret sig med diger til begge sider. Aggersund 1955 Aggersund Betonvarefabrik og Cementstøberi. Aggersund brugs 1979 Brugsforening Den gamle brugs på hjørnet af Aggersborgvej og Ullerupvej blev i 1979 erstattet af en ny nordvest for på Ullerupvej Aggersund Skole 1923 Førstelærer Winther, P. Sand P. Sand Winther, f Andenlærer i Aggersund Førstelærer. (Se: Dansk Skole-Stat, Bd.2, 1933, s. 717, ill.) Aggersund Skole 1930 Mortensen, Gudrun Marie Rigborg Gudrun Marie Rigborg Mortensen, f forskolelærerinde i Aggersborg. (Se: Dansk Skole-Stat, Bd.2, 1933, s.717, ill.) Aggersundbroen 1942 Broen blev bygget ved et samarbejde mellem Aalborg,

3 Hjørring og Thisted amter som en afløser af dampfærgen fra (Se: Over Aggersundbroen i 50 år - over fjorden i 1000 år. 1992). Aggersundbroen 1940 Brobygning Per Søndergaard, Kornum Søndergaard leverede tømmer til pilotering under sænkekasserne. Det 18 m. lange tømmer var skovet i Kornum skov Skovarbejdet blev udført af Holger Skov, Harald og Erik Juul Christoffersen. Alleen 01 Dalgaard, S. Chr. Alleen 03 Fuldmægtig Sahl, Chr. W. Alleen 08 Politibetjent C.J. Frederiksen Alleen 09 Sygeplejerske Andersen, Marie Alleen 10 Boghandler Jørgen Balle Alleen 12 Skorstensfejer Nielsen, Niels P. Alleen 14 Kørelærer Bove Nielsen, Wilhelm Alleen 16 Sparekaase Direktør Søgaard, Knud Alleen 18 Skoleinspektør Ove Gade Alleen 20 SkræddermesterRosenskjold, Folmer 1967? Chr. Dalgaard (Pedersen) og Tove..Susanne Sørensen og Arne Mortensen Carl og Hanne Jehrbo forvalter Chr. Sahl. ca Maja Sahl Lars og Camilla Drejer Laila Pedersen og Torben Worup C.J. Frederiksen ( Sølv-Frederik ) Kristian og Marguerite Langer Kristian Langer pens. Sygeplejerske Mette Marie Andersen Ca Tage og Metha Møller Cecilie Berger og Niels Christensen Cecilie Berger. Huset bygget om Minna og Jørgen Balle Niels P. Nielsen pens. Overmatros Richard Jensen lærer Ove Gade. Ca Agnes og Inger Schaltz Inger Schaltz lærer N. Chr. Sørensen, E. og I. Sørensen Vilhelm Bove-Nielsen Ca Knud og Grethe Søgaard Ole og Lisbeth Villumsen Morten Mortensen og Merethe Overgaard Mercy Ammundsen og Lars Rold. Ca Ove og Kamma Gade 1958 Folmer og Ellen Rosenskjold Folmer Rosenskjold Eva og Klavs Bech Else og Per Jensen. Andelsbanken 1944 Direktører S.A. Jørgensen Chr. Nielsen Carl Lauritzen Arne Halkjær Ole Bak Finn Jensen. Fusion med Privatbanken og SDS. Anders Nielsens vej Hvorfor hedder den sådan? (Se KREJL, 5. Årgang, s. 64.) Anders Nielsensvej 02 Kontorchef Larsen, Johannes Anlægget Anlægsvej (uden nr.) 1882 Haveanlæg Bergh 1946 landpostbud Chr. Østergaard Johannes Larsen og Margrethe.(Grethe) Henrik Petersen og Susan Christensen. Læge Bergh afstår 1883 en del af sin have til offentligt brug. Håndværkerforeningens have. Resten vil han have privat. Den offentlige del tages i brug 1885 til et politisk møde, og er begyndelsen til det nuværende anlæg. (Før 1950: se Michaelsvej) Betty Jensen. Ursula Knudsen. Helene Jensen. Snedker Bernhard Poulsen. Maler Carl Schou Alderdomshjemmet Wanda Jensen. Ca forlænget til Blindebomsga-

4 Anlægsvej 02 a Se Jernbanegade 10 Anlægsvej 05 Kasserer Age Sigvardsen Anlægsvej fra 1991 nr Plejehjemmet Bøgely Arbejdernes sygekasse 1877 Formand Elmskov, Carl Christian Athena 1919 Amatørteater "Athena" Bakken 1906 Folketælling (oplæg) Banken for Løgstør og Omegn de. Efterår 2003 igen afbrudt, så den bliver blind vej fra Jernbanegade Aage og Anna Sigvardsen Hans E., Tommy og Reta Nielsen Carlo og Erna Jensen Carlo Jensen Bygget som alderdomshjem. Afløsning for hjemmet Torvegade 13. Udvidet ved nedrivning af to ejd. i Blindebomsgade. I dag kaldet Bøgely. Skal udvides igen efterår Sygekassen blev stiftet af arbejdsmand C. Hansen og murer Larsen. 1. formand købmand A. Stougaard. Den blev statsanerkendt i I 1903 blev den begravelseskasse blev kvindernes sygekasse indlemmet. Carl Christian Elmskov, f blev formand ca har været medlem af Løgstør byråd fra (Se: Danske Byer og Sogne, Aalborg Amt, 1933, s.275,ill.) Foreningen havde til formål at opføre amatørteaterforestillinger, og turneer. Første formand Johan Skjoldborg, og første opførelse var et Skjoldborg-skuespil. Der blev spillet 1-2 amatørforestillinger om året indtil 1955, hvor teatersalen på hotel "du Nord" brændte, og ikke blev genopført. Derefter kom der kun teater på Ranum seminarium. (se dog "Fokus"). Bakken var en fællesbetegnelse på beboelse oven for skrænten, f. eks. Viborgvej, Sønderport og Vesterbakken. Da ejd. er noteret efter matrikelnumre, kan man på kortet finde frem til beliggenheden: 40 b og 41, købmand Anders Nielsen. 197 b, 198 b, forretningsbestyrer Mortensen. 89, missionær Fischer. 89 Morten Frandsen. 89 i, tømrer Tommerup. 89 h, murer Henry Knudsen. 197 a, fiskehdl. Roed. 196, stenhugger Bengtsson , Søren Peter Larsen (Bakkegaarden). 93, 93 f, smed J.C. Poulsen. 93 k, murer Sønderholm. 93 m, Niels Forpagter. 93 l, Johannes Berg Steffensen. 93 g, snedker Søren Larsen. 93 t, marskandiser Jakobsen. 93 s, 93c?, snedker Engelbrecht. 91 d, farver Larsen. 91 be, slagter Nielsen. 93 f, Michael Riis. 93 e, Martinus Madsen. 93 b, J.P. Vævers enke. 93 a, mølleejer M. Poulsen. 93 p, stenhugger Nielsen. 93 q, Hans Gundersen. 93 o, murer Jørgensen. 93 d, murer Poul Jørgensen. 99, fru Lavendt (plantage med bolig). 97, avlsbruger Poul Poulsen. 104, slagter Olsen Frederikshøj. 105 b, avlsbruger Chr. Sørensen. 91, avlsbruger Chr. Jensen. Anmærkning: Vognmand Christensen forglemt indført under Bredgade. Overgaard indført Torvet. Smed Møller indført under Fjordgade. Kalkbrænder Jakobsen indført Søndergade. Værtshusholder Th. Poulsen indført Bredgade. Købmand Aistrup indført Østerbrogade Direktører købmand C. Nielsen sagfører P.M. Nissager sagfører T.A. Wermuth grosserer Th. Mikkelsen

5 Bjørnsholm 1573 Herregård Andersen, Bjørn Bjørnsholm 1723 Kierulf, Anders Bjørnsholm 1624 Skøde til Axel Juel 1970 C. Hollesen fusion med Privatbanken. Vitskøl kloster blev til herregården Bjørnsholm efter reformationen. Det skete (Se litteratur i Lokalhistorisk arkiv). Kronen skøder 54 gadehuse og 1 vejrmølle i Løgstør til Anders Kierulf I et skøde fra Holger Bilde til Axel Juel på ½ herregård nævnes 6 Løgstørborgere, som giver afgift til Bjørnsholm. (Viborg Stifts Skøde- og Pantebog ). Bjørnsholm kirke 1158 Klosterkirke Kirken blev bygget gennem flere hundrede år som kirke til Vitskøl Kloster. Ved reformationen var den knap færdig, og under Bjørnsholm forfaldt den, og i 1630-erne var den faldefærdig. Erstatningen var færdig 1640, men så dårligt bygget, at den måtte erstattes med den nuværende, som blev indviet (Se bl.a. Historien om Løgstør, 1996, side 17ff.) Bjørnsholm sogn Indbyggertal 1660: : : : : : : : : : : : Bjørnsholm-Malle kirke Blekingevej Løgstør Fjenvarmeværk Blekingevej Vesthimmelands Folkeblad Blekingevej Løgstør køkkencenter Hans Jensen Blindebomsgade Blindebomsgade 1799 Præster Ignatius Becher, ,kapellan sognepræst. Niels Winge Georg la Cour, (48). Ludvig Chr. Müller, , (første sem.forst.). Andreas Peter Lunddahl, Adam Christoffer Fabricius, Viggo Andreas Driebein, Andreas Fabricius Krarup Vilstrup, Jørgen Kristensen Sørensen,(provst), Johannes Leonhardt Faartoft, konst., J.A. Fibiger, 1893 kapellan, præst Adskillelse fra sem Johan Gotfred Heie, Niels Marius Søe Pedersen, Herefter se Ranum-Malle kirke Rebslager Dalby, Laurits Jacobsen Værket blev etableret i Østergade skole Senere flyttet til en bygning sydpå i Østergade. Der kom værker på Tværvej og Bøgevej, og det hele blev samlet på Blekingevej. (Se: Løgstør fjernvarmeværk / ) Begyndte med redaktion i Ranum, men fra ca i Løgstør. Redigeret af P. og P. Eskildsen. I 1976 var det Havnevej 65, men fra var det på Blekingevej 14, og flyttede så til Jægers Toft 06, da bygningerne på Blekingevej blev overtaget af fjernvarmeværket. Oprindeligt var gaden spærret mod øst af en aflåst bom, for at forhindre kørsel uden om bomhuset, hvor afgift skulle betales. Den blev kaldt "Den blinde Bom". Bommen var omtrent ud for Fogedgade. (Se bl.a. KREJL, 2. Årg. s. 31). Den første rebslager hed Chresten Wemb, der fik tilladelse til en reberbane uden for Den blinde bom, og 80 favne østpå. Ca blev den overtaget af Jens Chr. Aasted og fortsat af sønnen (Se: Slægten Aasted.) Omkring 1880 blev banen overtaget af Laurits Jacobsen Dalby, f , Da slagteriet blev bygget 1900, lå banen i vejen og blev

6 Blindebomsgade 01 Grønthandel Aasted, Martine Blindebomsgade Sygekassen Serup-Jensen, G. Blindebomsgade 02 Glarmester Ahlburg, Palle Blindebomsgade 02 Tandtekniker Bruhn, Alice Blindebomsgade 04 Arbejdernes Fællesorganisation Bygningen Blindebomsgade (senere 1977? 06) 04 Bager Piselhøj, Janus Blindebomsgade Blindebomsgade Herredsfuldmægtig Ewald, C. Blindebomsgade Nielsen, Anna Nielsine Blindebomsgade Vesthimmerlands Frimenighed Petersen, Petrea flyttet længere østpå. (Se. Danmarks Industri og Haandværk, II,1904, sp.385. ill.) Huset blev nedrevet Se: Slægten Aasted. Udstillingslokale for Th. Larsen & Søn Alfred Langgaard, cykler og knallerter Fakta. Dansk discount supermarked 7. Juli I 1955 boede Serup i Jernbanegade Nævnes Flytter op på Danmarksvej Tandteknikerklinik siden 1980-erne Forsamlingsbygningen, 1.sal. I stueetagen Løgstør brugs indtil 1961/ uddeler A. Halskov. Derefter Fotohuset ved Hans T. Lorenzen, og fra ca. 1975? Inge E. Olesen til 1993?. Derefter B.C. Lys og el indtil På 1. Sal. Løgstør Serviceudlejning F , død Bager fra (Se: Danm. Industri og Haandværk, II, Sp. 388,ill.) Fortsat af bager W.Wagner Nielsen til (Se: KREJL, 9. Årgang, s. 9, 25, 42, 59,ill.) (Se: KREJL, 11.årgang, s. 48,ill.) Herredsfuldmægtig C. Ewald byggede ejendommen på en grund 1500 kv.alen, som han havde købt af læge Bergh for 2000 kr. Han var i Løgstør Banks bankråd som formand til 1894 og igen fra , hvor han døde. De sidste mange år boede han i København og holdt møder i ferierne. I mange år boede læge Niels P. Nielsen i huset (i hvert fald fra 1955). Huset blev revet ned i forbindelse med, at "Bøgely" blev udvidet Anna Nielsine Nielsen ! Alfred Nielsen. Frank Ove Nielsen. (Se også nr. 04). Petrea Petersen indrettede Blindebomsgade 07 til Frimenigheden, og fortsatte til sin død blev frimenighedskirken i Fredensgade bygget. (Se: Nedergaard, Dansk Sogne- og Præstehistorie Viborg Stift, s. 349ff) Blindebomsgade 08 Nielsen, Selma 1977 Selma Nielsen Blindebomsgade 12a Politistation Fra Blindebomsgade indgang til Motorkontor og Politikontor fra ca Blindebomsgade Teknisk skole er skolen næsten færdig får skolen matr.nr. 241 m kv.al. på hjørnet af Markedsgade tidl. kaldet Nygade og i dag Østergade. Efter nedlæggelsen af Teknisk skole har der været bl.a. skole, ingeniørkontor og flygtningekontor. Blindebomsgade 20 Rutebilstation Rutebilstationen blev placeret for enden af Blindebomsgade omkring 1960? Den tidligere station lå ved jernbanestationen fra Før den tid holdt bilerne forskellige steder, bl.a. ved Hotel Himmerland. Blindebomsgade 30 Metalvare- Ca Høeckes Metalvarefabrik

7 fabrikhøecke, Erik Blindebomsgade 1906 Folketælling (oplæg) Blindebomsgade (Nygade) Blindebomsgade (Nygade) Borregaard Skole Bredgade 1871 Slagteridirektør Hans Østergaard 1900 Slagteridirektør Jegsen, Bertel Enelærer Kristensen, Peder Juul 1906 Folketælling (oplæg) Bredgade Hotel Unionen Sund, C. Bredgade 03 Autoværksted Nielsen, Brdr. Ejd. angivet efter matrikelnumre: 194, Borgmesterboligen (Herredsfogedboligen). 185, læge Bergh. 193 a, dyrlæge Andresen. 185 a og d, borgmesterfuldmægtig (Herredsfuldmægtig) Ewald. 193 b, skrædder J.L. Jensen. 192 b, bager Piselhøj. Hans Østergaard, f , var slagteriets første direktør fra (Se bl.a.: Danmarks Industri og Haandværk, II, 1904, sp.388, ill.) Bertel Jegsen, f. 1886, var direktør fra Peder Juul Kristensen, f Enelærer (Se: Dansk Skole-Stat, bd.3, 1933, s.72.) Ejd. angivet efter matrikelnumre: 199, gæstgiver Ranum? Unionen. 200 a, ølbrygger Ivar Mikkelsen. 200 b, sodavandsfabrikant Edv. Petersen. 192 a, værtshusholder Th. Poulsen. 195 a, smed Schaltz. 201, Jern- og Kulhandelen (ubeboet). Particulier N. Christensen. 203, skrædder Josef Christensen. 195, Raadhuset. 204, bødker Jensen. 205 b, rebslager Andersen. 218, købmand Schiønning. 207, købmand Aug. Tøttrup. 217, købmand Jakobsen. 209, 210, enkefru Stenild. 216 b, fotograf Meulengracht. 205, karetmager Petersens enke. 211 b, bager Dissing , dampskibsdrager Frandsen. 241 d, patrouillebetjent Madsen. 211 c, ølbrygger Nielsen. 241 f og g, Mikkel Haderslev (Harritslev?). 241 h, politibetjent E. Knudsen. 211 d, maler Jensen. 212 b, murer Markussen. 110, slagter Chr. Larsen. 110, murer Højstrup. 110 ap, slagter N. Petersen. 110 af og g, direktør Østergaard. 110 c, savskjærer Christensen. 110 d, Søren Sadelmagers enke. 110 op, arbmd. Hans Nielsen. 110 ac, pudser Julius Nielsen. 110 d, rebslager Dalby. 110, baneformand Jensen. 110 a, Vogterhuset. 88 e, pudser Lauersen. 88, Smidt Andersens enke. 110 b, fisker Madsens enke. 110 h, slagteriarbejder Nuppenau. Den første vært var C. Sund.ca Hans enke (nævnes 1863 og 1870).På pladsen havde været en købmand Nors fra 1839.(Se Vider og vedtægter) I 1908 hed værten Høeberg. Før 1925 Niels Chr. Nielsen hed værten A.P.C.M. Hautop, (bevilling 1925).Han var den første forpagter af Christiansmindepavillonen. I 1946/47 hed værten Graves Lundgaard. I 1949 til 59 hed værten Jacob Nielsen. Den sidste vært hed Egon Lassen. Hotellet ophørte , og blev revet ned. På pladsen byggede Løgstør brugs en bygning, som den benyttede ? Senere kom Alfred Langgaards cykelforretning, og efterfølger I den vestre ende er der nu et pizzaog kebabhus. Ca skotøjshdl. Julius Poulsen. (død 1913). Værksted og autohandel fra 1920-erne til Fordforhandler.Sofus og Frank Bang Nielsen. Solgte i

8 Bredgade Smedemester Schaltz, Hans Sophus Bredgade 05A Christensen, Jensine Bredgade Købmand Schøning, L.A. Bredgade Løgstør Bryghus Pedersen, Edward Bredgade Købmand Stenild, Christian Olesen 1920-erne? Pratt benzin. Værkstedet nedrevet 2001.I forhuset havde fra ca Frank Nielsen fagforeningskontor.fra : Bent Schultz Musik og tobak. I 03 B var der fra 1985 Baltica og Købstædernes Brandforsikring. I 1996 Tryg Baltica og i 2000 edc-mæglerne Frandsen og Olsen. Hans Sophus Schaltz, f (Se: Danmarks Industri og Haandværk, II, Sp. 388, ill.) I 1830 fik smed Evan Thorstensen anvist grunden til smedeværksted. I 1853, da Evan døde, overtog ældste søn, Ole, virksomheden og flyttede den til den anden ende af Fogedgade til Blindebomsgade 8. Det gamle værksted fortsatte med smed Styrmer og Schaltz, Ca havde skomager P. Sørensen værksted på hjørnet.1946 hed smeden A. Hansen. Fra ca Enkefru Agnes Schaltz og Inger Schaltz. Da det gamle hus blev revet ned, kom Chevron-benzinstation med Henry Hartvigsen som indehaver, , og i 1991 en ny bygning med revisionskontor. Først Grønning Mikkelsen, Schøbel og Marholt, og fra 1995 Deloitte og Touche. I stuen Fakta. (Se bl.a.: KREJL, 14. Årg. Side 35.) 1992/93 havde arkitekt Poul Lasse Ganges tegnestue øverst modeforretningen Jensine Christensen. L.A. Schønning (død 1916), begyndte og blev efterfulgt af Jakob Schiønning Fra ca.1926 var det Magnus Larsen, og , Hans Christensen. Fra var det Kaj Wacher murermester Niels Poulsen, 1946 Børge Poulsen og Aage Poulsen ca barbermester Thorvald Pedersen. Ophørt. Senere genbrugsbutik.(som er flyttet over gaden). Edward Pedersen, begyndte sodavandsfabrik, muligvis allerede dengang i Bredgade 8. Der var flere ejere. De sidste var ølbrygger Ejnar Cold ca. 1946, Knud Birk Nielsen fra Ceres depot. Fra 1975 Jørn Simonsen flyttede fabrikken til Blekingevej., hvor den i 1995 ophørte. Bygningerne blev indlemmet i Løgstør Fjernvarmeværk. (Se: KREJL, 12. Årgang, s. 43 og 56, ill.) boede skrædderm. Hans Lundberg her. Christen Olsen Stenild, ( f d ),, blev gift med Amalie Salvesen, f Han åbnede forretning 1858 på hjørnet af Nibe landevej og Nygade, (Bredgade og Østergade). Stenild efterlod ved sin død en velhavende enke. Hun overlevede ham i godt 40 år, og oprettede to legater. (se KREJL, 8. årg. side 60). Butikken blev fortsat af Mosgaard, Martin Pedersen, C.J. Jacobsen ( ), Peter Sørensen.( ). Butikken blev videreført af enken Inger Marie, d. 1977,og Anker Sørensen.f d Butikken ophørt Huset solgt til Kaj Jacobsen og bygget om til lejligheder. Indgangen og adressen flyttet til Østergade 24. I

9 Bredgade 10a Autolakerer Kristiansen, K. Bredgade Jern- og kulhandel Mortensen, Frederik Bredgade 10b Løgstør Døgnkiosk Bredgade Fotograf Meulengracht, Hans Nikolai Bredgade 12a Lygtetænder Melsen, A. Bredgade 13 Bødker Christensen, A.C. Bredgade 14 Skoforretning Frandsen, Anette Bredgade Radioforhandler Roed, Jens Bredgade 19 Cyklehandler Nielsen, Gunnar Bredgade 20 Købmænd Tøttrup, J.C. Bredgade 21 Tømrer Mørch, Otto Bredgade 22 Dampvaskeriet Fremtiden Nævnes nævnes Anette og Bruno Frandsen. Fra 1998 bor de i Østerbrogade 11 Frederik Mortensen havde Løgstør Jern- og kulhandel ca maskinhandler Hans C. Hansen. Tove og Jørn Nielsen. 1991ff. Tidligere købmand i Fischersgade I 1900-tallets begyndelse havde Meulengracht atelier her. Senere, nævnt fra ca. 1968, togfører S. Meulengracht enkefru M kommis Sv. Aa. Jacobsen. Damefrisørelev Gyda Lemvig Larsen salon Nynne (jacobsen) nævnes lygtetænder A. Melsen og Tage Melsen. Værkstedet ophørt I huset malermester Svend - Aage Pedersen, nævnes fra fiskehandlere Kresten og Aage Kristensen.(eller Christensen) kørelærer Carl Nielsen fru Jenny Nielsen. Ca "Biksen" ved Anette Frandsen. Fra 1979 flyttede Biksen til Hanne Sko, Østerbrogade 11. I Bredgade er der privatbolig. Nævnes (1957 Torvet 14, 1979 Østergade 12). Senere i 16 B Nikoline Roed Henry V.L. Andersen. Forretningen ophørt I 1967 havde Gunnar Nielsen gartnerforretning, men cykelhandel fra ca var i gang til ca J.C. Tøttrup, kolonial, fra 20.l2.1862, Aug. Tøttrup fra 1908 til ca fru Tøttrup købmand Olau Christensen. Derefter Lilly Krogh, 1958, kolonial, og Benni Mørch, snedker, ca.1971 til Fra 1979 Poul Erik Biisgaard, el-installatør. Otto Larsen til Otto Mørch Regnar Johansen havde herredsfogeden kontor på adressen blikkenslager Ege Andersen Niels Peter Nielsen Inger Kirstine Marie Nielsen (separation). Dampvaskeri nævnes Jensenius Johannes Nielsen.(arv) Alfred Langgaard Bernina - syeksperten Britta Karen Marie Langgaard. Sælger til Erik Andersen. Bredgade 25 Trolle, Pouline 1946 Pouline Trolle. Dorthea Gregersen 1949 Dusine, Niels og Alfred Langgaard Dusine, Henry og cyklehandler Alfred Langgaard Dusine og Alfred Langgaard. Brita Jacobsen Arne Christensen. Lilli M. Christensen. Kioskejer Edith Larsen. Bredgade 26 Skomager Pedersen, Harry Bredgade 28 Slagter Werner, Willy Bredgade 30 Bagermester Dissing, Edvard Harry Pedersen, maskinarbejder Jørgen G. Jørgensen,( ) Asta Larsen Willy Werner. Johanne Werner nævnes Afholdshotellet Nævnes Bredgade 31 Malermester Regnar Johansen overtog 1947 forretningen efter Jens

10 Johansen, Regnar Bredgade 32 Jordemoder Stad, Kristine Bredgade 33 Kioskejer Larsen, Edith Bredgade 34 Matros Sloth Larsen, Hans Bredgade 38 Bagermester Jensen, Magnus Bredgade 41 Togfører Eirup, J.P. Bredgade 42 Malermester Pedersen, Svend Aage Bredgade Savværk og trælasthandel Christensen, Morten Rudolf Georg Jensen, f , som var søn af malermester Peder Jensen, og overtog forretningen Den lå i Bredgade 36, men blev flyttet over gaden til nr. 31. (Se: Hvem er hvem i dansk håndværk, 1952.) Regnar Johansen til Indtil ca tømrerm August Johansen. Kristine Stad annoncerer 1946 at hun er flyttet til Bredgade Gerda Stad Haugaard Jensen, Jens Jensen. Konrad Jensen, Harald Jensen Verner Jensen, Martin Jensen, Thv. Jensen, mejerist Konrad Larsen vognmand S. J. Sørensen, (Pinde- Sørensen), Palle Sørensen, Chr. Sørensen, Konrad Larsen Harald, Martin og Thv. Jensen skibsbygger Folmer Eriksen. Edith Larsen nævnes D. Christensen Mælke- og Brødudsalg Hans Sloth Larsen, Eva Sloth Larsen bagerm. Fr. A.J.M. Andersen bageriejer Niels Henriksen.Indtil 1955/56 var Magnus Jensen bager. Han blev efterfulgt i 1957 af Jens Vang Jensen. I 1973 hed han Robert Vang Jensen og senere broderen Poul Vang Jensen. Ophørt?. På adr. boede væver Chr. Mathiasen. I 2001 er der Vesthimmerlands Vægtercentral i 38A og Salon Sanne i 38D. J.P. Eirup, f d J.P. Eirup og Petrine Eirup Petrine E (1949 flyttet til Bredgade 13.) 1949 politibetjent Gunnar Knudsen. Morten Christensen, f. 1874, var tømrer ved rejsning af spiret på Skive kirke i Han blev kendt ved at stå på hovedet på spiret ca. 37 m. oppe. Han blev også model til jesusskikkelsen på altertavlen (Skive kirke , s.26.ill.) Han købte i 1900 et tømrerfirma fra 1893, der fra 1875 havde været brændevinsbrænderi. Morten fortsatte tømrer- og karetmagervirksomheden et par år. Savværket kom i gang sammen med handel med træ og byggematerialer. Han skulle konkurrere med Løgstør Tømmerhandel fra blev firmaet til A/S. Efter Morten Christensens død i 1960 blev den gamle tømmerhandels varelager og forretning købt, (N.M. Christensen), og savværket blev nedlagt. Samtidigt forsvandt de sidste rester af reberbanen. Banen var etableret ca af Jens Andersen (f , d ) kom 3. Generation Børge og Kaj Christensen. Niels Møller Christensen døde i 1976, da det nye byggemarked var sat i gang. Det blev indviet i Karen Christensen oprettede i 1979 en fond, som i dag ejer tømmerhandelen. 4. Generation, Søren Christensen blev direktør i 1997, og firmaet skiftede navn til Løgstør Tømmerhandel. Se bl.a.: KREJL, 12. Årgang, s. 23, ill. Og reklamehefte ved 100-års-jubilæet , ill.) Firmaet sammen med Dendek Råd og Dåd.

11 Bredgade Installatør Hansen, Axel Rosenkrantz Bredgade 45 Dykker Madsen, Holger Bredgade 48 Snedkermester Schumacher, Jacob H. Bredgade 53 Togfører Væver, Chr. N. Bredgade 63 Tømrermester Mørch, Otto Bredgade 64 Købmand Pedersen, Johs. Bredgade Damefrisør Bach, Lis Bredgade 70a Gartner Storvang, Niels Chr. Bredgade 75 Kørelærer Bove Nielsen, Vilhelm Grundlagt Indtil 1942 på modsatte side af gaden. Ca overtaget af Torben Bohmann. ( i Bredgade 20.) Axel R. Hansen flyttet til Alleen pens. Togfører A.Fr.T.Holm. Gasværksarb. Andreas Frandsen til Holger Madsen havde dykkerfirma sammen med Børge Andersen. Han døde ca I de sidste år lavede han bådebyggerarbejde for Limfjordsmuseet. På samme adresse havde hustruen Inga Madsen damefrisørsalon. Huset solgt til Løgstør Tømmerhandel ca Nævnes ca Nævnes Nævnes (1955 i Bredgade 21) 1946 Johs. Pedersen Lis Bach nævnes fra Niels Chr. Storvang, Chr. Storvang, indtil Vilhelm Bove Nielsen køreskole. Bredgade Sütter mekanisk værksted Bredgade 79 Betonvarefabrik Nielsen, Hans P. Bredgade 92 Cyklesmed Norre, Remmer Fabrikken kan spores tilbage til 1922 (et postkort), og ejeren skulle hedde Sondrup. I 1941 blev den overtaget af Jens Andersen, som drev den sammen med sin vognmandsforretning. I 1969 fortsatte svigersønnen Hans P. Nielsen indtil begyndelsen af 1980-erne, hvor virksomheden ophørte Renosø Service. Remmer Norre, Børge Norre Kjeld Norre, Vita Norre Folke Møller Salling Bredgade 94 Nielsen, Otto 1946 Otto Nielsen, Mælk- og Brødudsalg Bredgade 95 Rørfletfabrik Sahl, Laurits Bredgade 129 MaskinhandelAlbertsen, Aage Brugsforeningen Brøndum brugsforening Brøndum smedie Bøgevej 1916 Fællesforeningen 1919 Uddeler Stentoft, Chr. Se Aalborgvej 144 Det vides ikke, hvor gammel den er. I 1934 hed ejeren Lauritz Sahl, senere kom Jens Nør Jensen og den sidste ejer, fra c , hed Ruben Nielsen. Fabrikken, som lå i et rødt træhus, ophørte ca maskinhandler Peter Johansen, maskinarbejder Aage Albertsen. Maskinarbejder Ejner Albertsen. Rørvæver Anders Larsen Aage Albertsen E. Albertsen. Brugsen lå fra i Blindebomsgade 04. Fra 1962 Bredgade 02, og fra maj 1982 Jernbanegade 37. Under navnet Superbrugsen Brøndum brugsforening blev oprettet (Se: Danske Byer og Sogne, 1933, s.294.) Den hed oprindeligt Rønnevej indtil Institutio-

12 nernes "husnumre" har skiftet meget. De nævnte er fra 2002 Bøgevej Røde Kors plejehjem Indviet 1968 med gule sten hvidkalket beboere. Bøgevej 04 Ældreboliger beboere Bøgevej 05 Børneklub Bøgen og børneklubben Bøgen Bøgevej 07 Naturbørnehave Sneglehuset Naturbørnehaven og specialgruppen vedrørende børnehaven Bøgevej Løgstør skole Byggeriet startede i etaper første etaper indviet november etape oktober Færdig november Afleveret efterår Senere ændrin- Bøgevej 11 Vestervang Socialpsykiatrisk boform ger og udvidelser, bl.a. skolebibliotek. Amtsplejehjemmet Christiansminde 1906 Plantage Den købte kommunen af vognmand Nielsen ca. 16 tdr. land, matr. nr. 100 Løgstør Markjorder. På skrænten over Løgstør plantede byen en skov. Den blev færdig i 1906, netop da kong Christian 9. var død.( ). Byen fik Frederik 8.s tilladelse til at opkalde plantagen efter Christian 9. og kalde den Christiansminde. Da Frederik 8. besøgte Løgstør d , skulle han se plantagen, og da man ikke ville have, at han skulle gå ned samme vej, byggede man "kongetrappen" på skrænten overfor sygehuset. (se bl.a.: KREJL, 1. Årg. S. 30 eller Historien om Løgstør s , ill.) Christiansmindepavillonen 1930 Restaurant Pavillonen blev indviet og forpagtet ud til en lokal restauratør Hautop, hotel Unionen. Der var en stor debat om spiritusbevilling. (Se KREJL, 19. Årg. S.19) Christiansmindevej Se Kristiansmindevej. Danmarksvej 06 Pelsfabrik Fraas, Philip Danmarksvej Køkkenelementfabrik Befas Dan Danmarksvej Dørfabrik Vestwood Danmarksvej Fjernvarmerør Løgstør rør Fraas begyndte i 1966? og fik Eivind Forsberg som leder. Året efter begyndte Forsberg for sig selv. Fraas fortsatte med Frank Tetzlaff som leder. Befas kom i 1965 fra København, hvor den var grundlagt Drevet af familien Smits. Der er en søsterfabrik i Holland. Beskæftigelsen svingede mellem 70 og 100 ansatte. Ophørt i Bygningerne overtaget af Vest Wood. Tidligere adresse Jyllandsvej 01. Begyndte som Ranum Tømrer og Snedkerforretning, Ove Glerup. Fra ca i Raunstrup, og fra midt i 1980-erne som Løgstør Møbeldesign (LMD) på Danmarksvej. Koncernen udvidet ved opkøb af bl.a. dørfabrikker i Danmark og udlandet. Under navnet Vestwood med Egon Korsbæk i spidsen. I 2002 solgt til holding-selskab. Begyndte som kobbersmedevirksomhed i Rådhusgade. A. Andersen. Udviklede sig til Løgstør rør. I 1964 blev verdens første præfabrikerede fjernvarmerør lagt ned i Strandstræde. Blev byens største virksomhed. (Se bl.a. Håndværk og industri gennem 112½ år Eller Historien om Løgstør )

13 Danmarksvej 18 Løgstør Caravancenter Danmarksvej Løgstør køreteknisk anlæg DanParcs Se: Rønbjerg Det forenede Dampskibsselskab Diskontobank Feriecenter 1866 D.F.D.S Busch, C.M Aalborg Diskontobank Direktører i Løgstør Dragsdalvej 14 Gartneri Simonsen, A. Dragsdalvej 16 Forsikring Baltica Dragsdalvej 25 Pelsfarmer Andersen, Reinholdt Dragsdalvej 27 F2 Disponent Antonsen, Anton G. Elmevej Elmevej (fra 1977 Jernbanegade 61) Elmevej (Jernbanegade 63) Vinhandler Pedersen, Edv. 03 Rentier Nør, Chr. Poulsen Elmevej 04 Murermester Poulsen, Børge Elmevej 06 Inspektør Bie, Jørgen Krarup Elmevej 08 ElektricitetsværksbestyrerMosbech, Chr. Stiftet af Jørn og Kirsten Olesen fra Huset bygget omkring 1973 som glarmesterværksted til Palle Ahlburg. Etableret 1981/82 af kørelærere med Thorvald Nielsen. Der afholdes bl.a. glatførekursus og kursus for busser. D.F.D.S. omfattede også det gamle Limfjordsrederi, H.P. Prior. Busch var den første ekspeditør. (se bl.a.historien om Løgstør, s. 82ff. Og KREJL, 4. Årgang s. 19) I en annonce i 1939 reklamer Limfjordsruten v. P. Mikkelsen. (L.A ) overtaget den krakkede Andelsbank med hele virksomheden, inklusive direktør Spliid. Senere V. Marling. (I hvert fald fra) N. Lie Bjarne Gertsen Leif Christensen 1965 Alex Jensen. (1968 navneskift til Den danske Provinsbank.) Steen Pedersen.( 1990 navneskift til Den danske Bank.) Chris Kjeldsteen Ole Bro. A. Simonsens gartneri nævnes arrestforvarer M. Jensen.1957 Baltica Assurance Compagni ca pens. arrestforvarer M. Jensen Reinholdt Andersen ? A.G. Antonsen.Ellen Antonsen. Jørgen Antonsen Efter døbt om til Jernbanegade (fra nr. 61). (Se: Jydske Byer og deres Mænd, bd.7, 1917, s.125.) gross. Poul E. Larsen ca Laurits Møller Hans Chr. Og Jette Møller 1946 Chr. Nør og Anna Nør Anna Nør Sven Nielsen og Else Jensen. Skiftende lejere. Købt af Løgstør Tømmerhandel Peter Christensen og Lene Thodberg. Huset ombygget Kaj og Bente Christensen pens. Fyrbøder E. Abrahamsson ca Børge Poulsen Niels Tolbøll Herluf Nielsen A. Eggertsen Løgstør Minibus Hans og Grethe Nielsen. I 1920-erne hed huset "Villa Alfa" Hedevig Bie. Jørgen Krarup Bie J.K. Bie overdyrlæge O. Berg Johannes Justesen, Hilda og Kjeld Hilda og Kjeld Justesen Hans og Helle Graulund. Nævnes ca Nedrevet?

14 Elmevej (Jernbanegade 70) Elmevej (Jernbanegade 71) Erhvervsfonden for Løgstør og Nibe kommuner Fastelavnsbåd 10 Vognmand Andersen, Lars G. 11 Købmand Svenstrup, Sorvad Nævnes Hans og Anne Birgit Thomsen. Senest Anne Birgit Thomsen. Indtil 1940 ejet af slagteridirektør P. Hansen. (til salg ) fru Kristine Just. Svenstrup nævnes fra Mest som ostehandler. Rulleforretning indtil Stiftet 1978/79. (Se litteratur i Lokalhistorisk arkiv.) Besluttet nedlagt Formuen fordeles ligeligt mellem kommunerne Sømandsun- Sømændene samlede ind til bl.a. sømandsenker ved at derstøttelse- foreningen foreningen blev dannet i 1861, og turene sluttede ca. køre en udsmykket båd rundt i byen. Understøttelses i den form. (Se: KREJL, 2. Årgang, s. 42,ill.) Fischersgade Hvorfor hedder den sådan? (Se KREJL, 2. Årgang, s. Fischersgade Fischersgade Fischersgade Fischersgade 1920 Dansk Metalarbejderforbund Fattighus Parkeringsplads 1906 Folketælling (oplæg) 63.) Efter forlænget bagud til krydset ved Østerbrogade og Viborgvej. (Sønderport) Numrene fra Forlængelsen erstattede Søndergade og Peder Kræmmersgade. Stiftet Jubilæumsskrift 1970, af Knud Albrechtsen, Frank B. Nielsen og Anker Larsen. I Fischersgade, mellem nr. 17 og 19 findes en parkeringsplads. Her lå fra byens fattighus, bekostet af P.C. Thorups (Peder Kræmmers) legat. Ejd. angivet efter matrikelnumre: 17, postbud K.M. Knudsen. 24, Christen Fischers Minde. 23, enkemadam Nielsen. 22, Knud Andersens enke. 21, arbmd. Søren Christensen. 20, fyrbøder Sandberg. 1 b og 2, sygehuset. 25 e, Kjeld Jensen. 25 d, Bernt Sørensen. 110 an, Jens Strand. 110 e, kalkbrænder Jacobsen. 110, gasværket. 111, kanalfogedboligen. Fischersgade 07 Lejligheder og butik. Ejet af Gunnar Nygaard. Se Søndergade 05. Fischersgade (tidl.søndergade 06) 08 Købmand Andersen, Harald 1958 Nilbro-Vask Før var det Søndergade 06 A. 1967ff ? lå butikken Søndergade overtaget af Tove og Jørn Nielsen. Da Jørn Nielsen overtog Løgstør Døgnkiosk, blev der trikotage Hos Lissie ved Lissie Wengel. År 2000 ny indehaver flyttet til Torvegade 01 under navnet "Kirsten Kjær". Ombygget til privat beboelse. Fischersgade 30 Rasmussen, Folmer Folmer Rasmussen og Eva boede i huset Fra 1989 Hans Nielsen (Flise-Hans) og Lis, bankass. Fischersgade 34 Kolborg, Peter Huset havde før 1977 nr. 02. Fra før Peter Kolborg, fisker Anders K. Hansen. Fra 1979 Jens og Anna Kolborg. Fischersgade 36 Jensen, Tage Tidligere nr.04. Fra midten af 1960-erne (mindst) Tage Jensen og Hilma. Fra ca Hilma Jensen. Omkring 1864 tilhørte huset skipper S. Schiønning. Fischersgade 38 Jensen, Ole Guldvang Fischersgade Matros Jensen, Kjeld Tidl. nr , N.J. Ibsen. Fra 1976 Ole Guldvang Jensen og Merete Fra 1904 matros Kjeld Jensen og Marie Marie Elise Jensen maler Otto Søgaard og Anna Anna K. Søgaard til Torben og Hei-

15 Fischersgade (tidl. Nr. 08) Fischersgade (tidl. Nr. 05) Fischersgade (tidl. Nr.10) Fischersgade (tidl. Nr.7-9) Fischersgade (tidl. Nr. 12) Fischersgade (tidl. Nr. 11) 40 Andersen, Johanne P Stiftelse Fischer, Chr.s minde Else Fischer 42 Overfyrbøder Andersen, S di Nielsen. Ca Finn Nielsen og Lone enkefrue Mariane Nielsen. Husass. Johanne Andersen. Huset, opr. Fischersgade 5, fra nr. 41, blev bygget 1857 og fra 1868 stiftelse for tre enlige kvinder. Skænket af Else Fischer til minde om hendes mand, købmand Christen Fischer, død I 1946 beboet af enkefruerne Ane Margrethe Sørensen, Emma C. Andersen og Ane Marie Nielsen. Legatet blev ændret til et pengelegat 1967, og huset restaureret som privatbolig for familien Lindhard. Overtagelse S. Andersen. Syerske Poula Andersen Erik Poulsen, Poula Poulsen Poula Poulsen Niels og Elsebeth Abildgaard. Nov tømrer Torben? 1889 Realskole Bygget til realskolen, der flyttede ud fra skolen på torvet. Blev flyttet til ny bygning i Østergade 7, 1902, under ledelse af J. S. Lavendt. Derefter privatbolig Niels Rosenskjold og Folmer Rosenskjold. Senere fru Bastbjerg, Allan Langgaard og Svend Børge og Bente Jacobsen. 44 Murer Andersen, Markus 47 Rentier Frank, Chr. J.E ca murer Markus Andersen. Ca Søren og Anna Olesen. Senere Bjarne og Joan Olesen rentier Chr. Frank, køkkenchef Niels H. Nielsen kommis Joh. Danielsen fisker Elis Madsen, slagteriarb. C. Thomsen skibstømrer Børge Andersen Elis og Kamma Madsen. Fischersgade Fisker Jensen, Peter 1945 Peter Jensen (Fyr-Peter) og Elly Jensen Elly Jensen. Else og Sven Linde Nielsen. Fischersgade (tidl. Nr. 18) 50 Hansen, Anker depotbestyrer (Urban) Anker Hansen. Anna Hansen. Fischersgade (tidl. Nr.20) 52 Salgschauffør Bruun, Harald Fischersgade (tidl. Nr.22) Fischersgade (tidl. Nr. 19) 54 Avlsbruger Nielsen, Jens 55 Overlæge Christensen, Arnold Harald Bruun havde Esso-depot. Nævnes Samtidigt nævnes Mariane Nielsen og Niels Jacobsen, rutebilejere. Omkring 1964 boede William Jensen (Fyr-William), i stuen, og på 1.sal Svenning?. Fra ejet af Rolf Waagepetersen og Dunne Plenge. Fra 2000 glarmester Niels Kr. Andersen. Lisbeth og Kristian Andersen Jens Nielsen Hansine Nielsen Lena og Allan Langgaard ca Thorkild og Jonna Højvig fotograf Anne-Mie (Rask Foto), og Chris Kjeldsteen Bente og Ole Nielsen. Bygget til sygehusets overlæge, antagelig ca Arnold Christensen til P.K. Søgaard til Revisor Hugo Pedersen til Bitten Mortensen Lena og Allan Langgaard Lena Langgaard Jette og Jesper Bertelsen Fischersgade (tidl. Nr. 24) Kalkbrænder Jacobsen, Chr. Christian Jacobsen begyndte 1844 (el.1847), og overdrog til sønnen N.P. Jacobsen Senere overdraget til sønnen Christian Jacobsen. Huset bygget Før boede han i udhuset., et ældre stråtækt hus. Han døde ca.197o. I 1972 overtaget af lærer Esben Ovesen og lærer Birthe Ovesen. Fischersgade 61 Jermo skofab- Fabrikant Dencker Eilert. Fabrikken flyttede senere

16 rik Fischersgade Løgstør Gasværk Fischersgade. (tidl. Nr. 26) Fjordgade Gasværksbestyrer Franck, Sv. Aa. Fjordgade 1679 Astronom Horrebow, Peder Fjordgade 1906 Folketælling (oplæg) til Markedspladsen, derfra til Skarpsalling og er nu i Ranum. Ny ejer. Startet en ekstra gasbeholder. Under første verdenskrig producerede værket spildtjære, som sammen med grus fra stranden blev brugt til "tjæremakadamisering" af gaderne, som aldrig nåede at blive brolagt. Værket blev udvidet i 1935, men rørledningerne blev ikke fornyet, så værket blev urentabelt. Det lukkede (Se bl.a. Historien om Løgstør, s. 176ff). Efter lukningen skotøjsfabrik, plastfabrik. (Henry Rolighed), og Løgstør bådcenter.(ib Lundby). Det brændte Efter bygningens nedrivning byggede Løgstør Rør en rundbuehal til rørfabrikation. Den blev revet ned maj Bestyrerbolig for gasværket. Fra ca Sv. Aa. Franck. Ca Kai og Elena Thorsen Elena Thorsen Fjordgade er den ældste gade i Løgstør. Det var den gamle hovedgade. Af en "turistberetning" fra 1795 fremgår, at byen kun havde én gade, og det var langs vandet. Til at begynde med hed den "Nørregade". Den nævnes i Det har nu nok ikke varet længe, før Fjordgade-navnet kom. Det var den første gade, der blev brolagt.(1863). De fleste andre gader blev aldrig brolagt, men belagt med "Løgstør-tjære ca Den er den fra nr. 50 ændret til Havnevej med nummerændring Fiskerdreng fra Løgstør, Peder Nielsen, (f ),som blev Ole Rømers efterfølger som professor i astronomi. (se bl.a. KREJL, 6. Årgang, s. 60,ill.) Ejd. angivet efter matrikelnumre: 132 b, lods Østergaard. 94 og 95, P. Vinkel Salvesens enke. 133, skipper Laurits Jensen. 98, arbmd. E.O. Mathiasen. 134, Sømandsforeningen. 135, smed Møller. 99, lods S. Larsen. 100 a, arbmd. Joh. Nielsen. 136, skipper Sunds arvinger. 101, retsvidne Baadsgaard. 102, fisker Niels Jensen. 137, skibstømrer S. Laursen. 103, skibstømrer Aasteds enke. 138, skipper N. Simonsen. 104, avlsbruger Poulsen. 105, vognmand Vestergaards enke. 139 b, skipper Tommerups enke. 139 a, Springborgs arvinger (ubeboet). 112, 113, enkefru Jacobsen. 141, particulier Christensens enke. 142, fru Lavendt. 117 a, murer Remmer. 117 b, fiskehdl. Chr. Larsen Busk. 142, Tømmerhandelen (ubeboet). 118, ølbrygger Theilmann. 119, ølhandler Bisgaards enke. 120, jomfru Langgaard. 120, lærer Lauritsen Strandberg. 142 a, redaktør Jørgensen. 132, patrouillebetjent Petersen. 123, fisker Toft. 124, avlsbruger Jæger. 126, Stougaards enke. 127, købmand L. Møller. 128, fru Lavendt. 129, Hotel Phønix , konsul Jensen. 154 a, købmand Søren Andersen. 154 c, agent J. Aasted. 154 b, dampskibsekspeditør Jensen. 156, Hotel du Nord. 150, bankdirektør Nielsen. 159a, dyrlæge Ising. 160 a, arbmd. J. Badstue. 236, landinspektør Nors. 237, avlsbruger Mikkelsen. 102, fisker Niels

17 Jensen. Fjordgade 01 Havnefoged Jakob Laurits Jakobsen Huset er bygget 1885 (eller 1890) af lods Jens Andreas Østergaard. Han havde det til Købt af bogtrykker Peter Anker Jørgensen, som solgte 1929 til havnefoged J.L. Jakobsen. Han døde 1946, og sønnen Walther, (lods i Frederikshavn, hvor han bor), ejede huset til ca Bertel Nielsen snedker Jørgen Pedersen Else Laursen og Jens K. Jensen Eske Wohlfahrt Andersen E.W. og Lise Groth. De købte huset , og flyttede til København. Det er siden lejet ud. Fjordgade Herløv Christoffersen Herløv og Elin Christoffersen byggede hus på grunden ud mod havnen Fjordgade 04a Barber Jensen, Aage Aage Jensen stenhugger K. Villefrance Fjordgade Købmand og skibshandler Wadmann Pedersen, H. Nævnes fra Fra 1970 som skibshandel uden kolonial Karen Pedersen. Forretningen grundlagt af Peter Winkel Salvesen. Derefter C. Nielsen. Fra var det Søren Laursen..Han var også bådebygger Herløv Christoffersen.(uden butik) Sigrid Hansen Poul E. Berg Poul og Ulla Graulund. Fjordgade Skipper Simonsen, Jens Pens.skipper Jens Simonsen.Viktor Steenberg Leif Thorup. Vivi Christensen (1993 Thorup) Poul Rothmejer,Helle Madsen. Fjordgade Stiftelse Schou, skipper Opført 1845.Stiftelse fra Fru Magdalene, f. Schou, gift med Kaptajn Chr. Jensen, som byggede sommerhus foran Fjordgade 09 Smedemester Se Løgstør havn. Smedemester Fjordgade 10 Brød- og mælkeudsalg Nævnes kolonial Ellen Agerbo Jen- sen, Alfred Fjordgade Landinspektør Nors, En to-etages ejendom med mange lejemål. I hvert fald siden 1896 var den ejet af landinspektør Nors. I 1917 Fjordgade Skipper Simonsen, Lars Fjordgade Lodsformand Christensen, Jens Fjordgade Købmand Theilmann, Jens Mørch kaldet "Skipper Lunds ejendom" Lars Simonsen, ( ), Niels Andreas Simonsen ( ) Ane Madsen (Hjorth). Martin Simonsen (rederiet M.H. Simonsen) til redder Harry Christoffersen Sv.Aa. Iversen ens Madsen Knud og Mona Mathiasen. Flere ejere Jens Steffensen Oprindeligt Fjordgade 14 indtil (Se artikel i KREJL, 11. Årgang, s , ill. 13. Årgang, s. 08, ill.) I tidligere bygning ca ejet af Søren Pedersen, som også ejede Løgstør Vindmølle. 04.o fik sønnen Peder Svendsen skøde solgt til købmand Bertel Sand, f , død Han sad i det første bystyre i Efter ham Frantz Bertelsen (søn?).f. 1785, d Han drev en betydelig virksomhed, og solgte c til Jens Mørch Theilmann.. Han blev byens største købmand. Ejendommen blev overtaget af Løgstør Avis (se Havnevej 36). Emma Jørgensen, Hakon og P.A. Jørgensen Efter 1976 privatbolig for fru Ester Jørgensen. 1997/98 købt af Laurits og Birte Skafte, som har re-

18 Fjordgade 32 Fisker Balderen, Christian Fjordgade (efter 1977 nr.42) Fjordgade (efter 1977 nr. 44) Fjordgade (efter 1977 nr. 46) staureret bygningen Chr. Balderen, Karl Emil og Niels Balderen også Søren Balderen også Anthon Lyng Anthon og Freddy Lyng. 34 Ølhandler ca Chr. Christensen Harding Fragtrup Christensen, og Jonna Thyrrestrup Klaus Jacobsen. Christian 1995 Kent Hjelmager og Gitte Thodberg.(2002? Hjelmager) 36 Arkitekt Sørensen, fhv. bilejer Thage Jensen Povl fiskeeksportør Chr. Olsen fru Marie Nielsen og Erik Nielsen Povl og Vibeke Sørensen Povl Sørensen Palle og Helle Ahlburg. 1996? Jeff Hurup Rasmus Madsen Martha Poulsen Jensine Madsen Frands og Jensine Pedersen Anne Jensen Inge Olesen og Brian Møller Marianne Kay David og Lissi Nelson Fjordgade 42 Blikkenslager Andersen, N. Fjordgade (se Havnevej 28) Købmand Thorup, Sander Fjordgade 50 Se Havnevej 32 Fjordgade (se også Havnevej 34) Købmand, dampskibsekspeditør Busch, Lauritz Christian Mally Fjordgade Løgstør avis Jørgensen, Edvard 1939 N. Andersen install. Karl Bast.fyrbøder Marinus Jensen. Matros Jens Sand Gundersen Jens Gundersen. Ing. VBV Hans Lunde. Til medio 1960-erne. Sander Thorup begyndte Da han døde, giftede Christen Fischer, f. 1785, sig med enken 1812 og var købmand indtil Kone nr. 2 Else Fischer, som overlevede ham. Den næste var Michael Simonsen til 1879, Jens Simonsen til 1903, en bestyrer, Carl Langgaard, til 1915, (ejeren var Jens Simonsens enke, gift Lavendt), så Kai Simonsen, f.1890, og sidst Arne Simonsen fra 1963 til august Fløjen mod Skolegade blev bygget op i to etager 1871 og mod Fjordgade Forretningen blev i 1925 flyttet fra Fjordgade 46 til Skolegade 17. Fjordgade 46 blev i 1977 omdøbt til Havnevej herredsfogedkontor på 1. Sal sygehuslæge Brix Kjeldgaard Svend Støckel privat. L.C.M. Busch,f d (se slægten Busch). Købmand Købmandsgården blev fortsat 1876 af A. Holm, 1895 købmand C. Nielsen, Banken for Løgstør og Omegn til 1929, borgmesterkontor, T.A. Wermuth, grosserer Reiersen, Th. Mikkelsen fra 1919 og Kay Mikkelsen fra ca (Se: KREJL, 8. Årgang, s.51, 16. Årgang, s.47 og 56.) Efter Kay Mikkelsens død er bygningerne nedrevet og erstattet med andelslejligheder, "Grosserergården". Løgstør Avis startede i et hus Fjordgade 54, (nu Havnevej 36), men blev senere flyttet til Fjordgade 25, hvor redaktion og trykkeri var til Den første redaktør var Edvard Jørgensen, (f d Senere Haakon Jørgensen (f d ).Derefter blev avisen trykt sammen med Fjerritslev Avis indtil , hvor begge aviserne blev slået sammen med 4 andre til Nordjyske Stiftstidende. Den lokale redaktion fandtes på Møl-

19 Fjordgade 56 Se Havnevej 38 Fjordgade. (opr. Nr. 4a) 06 Radiotekniker Pedersen, Peder Chr. Fogedgade Fogedgade 1838 Herredsfogedbolig Svanenskjold, Martin Joachim Ferdinand lers plads indtil Der har været tre tidligere forsøg på en Løgstør Avis. (Se bl.a. Krejl 1.årg. nr.4.) I nr. 54 boede senere Jens Christian Aasted, Olie- Aasted fra 1896 til 1929, og sønnen Kai, til Derefter murer A.C. Nielsen ( københavnermureren ) og Inger Merete og Poul Anker Simonsen. Nævnes Derefter nr. 10 B. Tove Jensen. Ca ændret til Tværgade igen ændret til Fogedgade. (Se: KREJL, 4. Årgang, s.63.) Svanenskjold byggede Herredsfogedboligen i , og herredsfogederne boede her til 1879, da huset blev købt af boghandler og herredsskriver Spliid. Indtil 1894 flyttede kontoret rundt, i Søndergade 02, i Bredgade 21, i Fjordgade 46. Fra 1894 igen i Fogedgade.(skifterets att , købekontrakt læst Fra 1879 hed gaden Tværgade. Der var også indgang fra Blindebomsgade. Fra kom navnet Fogedgade tilbage. Da dommeren flyttede til Fjerritslev, ca.1973, blev her politistation. Fogedgade 02 Mortensen Rutebil-Mortensens hus rives ned (Løgstør Avis ) for at give plads til Fakta s parkeringsplads Fogedgade 03 Lægehus Udvides mod syd. Fot Total renovering, sommeren Fokus Fredensgade Fredensgade 1966 Teaterforenig Fokus 1923 Frimenighedskirke 1906 Folketælling (oplæg) Fredensgade 01 Murernes Fagforening Olesen, Svend Fredensgade 02 Kommunelærer Thilker, Karen Fredensgade 03 Postkontrahent Larsen, Henrik Fredensgade 04 Dommer Hintze, Knud H. Primus motor i dannelsen af "Folkelig Kulturscene for Vesthimmerland" var skrædder Hans Lundberg. Scenen blev i Løgstørhallen, men blev ikke den store succes, og blev ca flyttet til Ranum seminarium. Kirken ligger mellem nr. 5 og nr.7. Tegnet af arkitekt Bendixen. Bygget i Ejd. angivet efter matrikelnumre: 53 b og c, murer Jens Knudsen. 58, lærer Linck. 58 n, skorstensfejer Beltoft. 58 o og r, overlærer Rolighed Larsen. 58 m, landpost Morten Larsen. 58 k, postbud Nielsen. 58 l, toldassistent Mikkelsen. Nævnes Fra 1984 Ida Olesen. Bygget 1902 til toldass. Mikkelsen. Nævnes 1955(muligvis fra 1931)-c Fra 1976 Hans V. Buhl til salg. Henrik Larsen, , overtog postruten efter sin far, Morten Larsen. Denne havde fået en postdiligencerute til Ranum og Vilsted i 1914, men bestilte byens første rutebil, (se Historien om Løgstør, 1996, s ,ill.) Nævnes Derefter Berit Hintze Fredensgade 05a 1918 Produkthandler Huset blev bygget af sten fra det nedrevne hotel "Phø-

20 Philipsen, Hans nix" Philipsen nævnes P. Bidstrup Hakon Melsen / div. Ejere. Fra 2000 Lis og Karl Laut. P.g.a. at muren var fyldt med salt fra fjorden, er ydermuren skiftet, så huset nu er med røde sten. Fredensgade 05c 1900 Sprøjtehus Sprøjtehuset bygget 1900 som afløser for huset i Østerbrogade 09, som blev nedrevet. Fra midten af 1950-erne brugt til redskaber elektromotorværksted oplag for tømrer Ejv. Amtoft. Nedrevet 1976 p.g.a. biblioteksudvidelse. Fredensgade Løgstør bibliotek Fredensgade 08 Ejd.mægler m.m.kjeldgaar d, Kr. Fredensgade 09 Administrationsbygning Fredensgade Overlærer Rolighed Larsen Fredensgade Murermester Beltoft, Laurits Fredensgade 14 Fragtmand Larsen, Chr. Løgstør bibliotek blev bygget 1929 som selvstændig bygning. Indviet Tegnet af arkitekt Z.K. Zachariassen, Hobro. Om- og tilbygning fra okt okt Indviet 25.okt Tidligere placering i Bredgade fra Den 14. Nov var biblioteket indrettet i loftsetagen over administrationsbygningen Fredensgade 9. Den første bibliotekar var lærer R.Th. Rasmussen fra 1916 til hans død i juni En kort overgang lærer Aage Vittrup, og derefter skrædder Hans Skov (f ), til Den første uddannede bibliotekar var Krista Lyngby , og derefter N.H. Lindhard til Fra 1994 Bo Jacobsen. (Se bl.a.: Danske Byer og Sogne, Aalborg Amt, 1933, s. 274,ill. og KREJL, årg. 11, s. 23, ill.) Nævnes 1957 også som forsikringsmand "Skjold" og "Fremtiden" er han sparekasseassistent. Fra kontorassistent inspektør Jørn Kyhn Margrethe Hesselholt og Henry Nielsen. Huset var oprindeligt anneks til skolen på torvet, bygget 1902, men efter at skolen var flyttet 1914, blev den i kommunalt eje, og vedtog man en ombygning til administrationsbygning byrådssal på 1. Sal borgmesterkontor. Her var den (bl.a.) til 1993, da huset blev revet ned til fordel for rådhuset. Rolighed Larsen byggede huset i nævnes redaktør Poul Anker Jørgensen sparekassefuldmægtig Egon Christensen. Familien Beltoft, hvis sidste medlem var forfatterinden Ida Beltoft ( ), havde huset til Derefter flere ejere indtil Anette Madsen og Jan Nielsen overtog det ca (Se om fam. Beltoft: Lokalhistorisk arkiv og KREJL, 11. Årgang, s. 13, 28, 43, 58, ill.) Chr. Larsen havde fragtrute til Aalborg indtil erne. Efterfulgt af Aage Larsen (ikke familie) til o Efterfulgt af svigersøn John Kristensen, Vindblæsvej 44. Stadig indlevering i Fredensgade i mange år. Huset blev bygget 1897 af lærer Linck. Frederik den Syvendes kanal 1861 Bestyrelse Vandbygningsvæsenet Vandbygningsvæsenet VBV styrede udgravningen af kanalen, tegnet af ingeniør Carlsen. Der blev oprettet en ingeniørstilling, som fungerede til o. 1960, hvor kontoret blev flyttet, og VBV omdøbt til Kystinspektoratet. (Se bl.a. Historien om Løgstør, s ) Frederik den Syvendes 1856 Kontrakt Kontrakt underskrives. (Loven vedtaget ).

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Resultatliste 02-11-2014

Resultatliste 02-11-2014 Bane 1 6,875 KM 1 Rico Hejlskov Mogensen St. Binderup OK 44:10 06:25 2 Peter Villadsen AOK 1:00:27 16:17 08:47 3 Michael Fischer Aalborg OK 1:00:37 16:27 08:49 4 Jørgen Bruun Aalborg OK 1:03:15 19:05 09:12

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub 1 1 Lisbeth Christensen Krutuglerne Orange 1-2-3 start 2 2 Tove Christensen Kantrullerne Pink 3 3 Kirsten Nielsen Hjørring Krolfklub Grøn 4 4 Erling Madsen Nørresundby Krolfklub 5 5 Bjarne Heidelbach Krolfvennerne

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne Bowling 2007

Viborg Amtskredsstævne Bowling 2007 Bowling 00 Dame A & B Bowlingspiller Serieforløb X / Snit Score Morsø Firmasport Sanne M. Andersen DB 0 Pinenhus Skive og omegns Karen Børsting DB KB Skive og omegns Jette Klysner DB Thisted Firma Sport

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2002 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Abrahamsen, Inger 2002 29 Foto Haverslev skole ca. 1932 Aggersund 2002 13 Foto Ca. 1900 Andersen (Jensen), Larsine 2002 (128) Foto Ca.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Som en videreførelse af den slægtsbog, som vi har, og som kun omhandler min mors slægt, vil vi, Kathrine og Chresten Salling Jensen, gerne

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere