DEN LILLE LOKALHISTORIKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN LILLE LOKALHISTORIKER"

Transkript

1 Navne / Gader nr. DEN LILLE LOKALHISTORIKER Opført år Stilling Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som de tre andre tilsammen. Bygget 980 og måske allerede forladt igen 986 ved Svend Tveskægs oprør mod Harald Blåtand. Den blev efterfulgt af en ubrudt række af kongsgårde og herregårde. (Se bl.a.: Aggersborg i tusind år.) Aggersborg kirke Fundament Ved udgravning i kirken fandt man to fundamenter under hinanden. Det øverste var drejet lidt i forhold til det andet. (Se bl.a. Nat. Mus. Arb.mark ) Aggersborg kirke 1934 Menighedsråd Skib og kor er fra midten af 12. Årh. Tårnet ved slutn. af middelalderen. Menighedsråd 1934: Fmd. Bjerre, Niels, f , medl. 1930, fmd. 1933, ill. Christensen, Lars Jensen, f , medl. 1922, Formand, Axel Perch, sognepræst, f , medl. 1926, Hannesbo, Jens, f , medl. 1930, ill. Lindstrøm, Niels Graversen, medl.?, Nielsen, Poul Norre, f , medl.?,ill. Vestergaard, Cilius, f , medl (Se: Dansk Kirke-Stat, bd. 3, 1934, s ) Aggersborg kirke 2000 Menighedsråd Menighedsråd 2000: Fmd. Simonsen, Niels M., Mogensen, Marie, Jensen, Inge Grethe, Nielsen, Martha, Gertsen, Gitte, Werner, Ruth, Zimmer, Gunnar. Aggersborg kirke 1500 Præster Aggersborg sogn alene: Peder Thomsen Vognsen Hr. Mourids Christen Jensen Hammer Melchior Edvardsen Meier Edvard Melchiorsen Demeir Jørgen Iversen Brørup Henrik Pedersen Kampmann Palle Madsen Tværsted Hans Hansen Rostrup Poul Jacobsen Basballe Jens Christensen Splid Hans Chr. Thomsen Bloch Henrich Jespersen Bloch Jens Thomsen Tholstrup Clemens Funch Marcher Hans Jacob Naschou Peter Høyer Cortsen Jens David Frederik Salicath Otto Casper Valentin Wedel Anders Hansen Nielsen Andreas Holm Johan Frederik Wedel Jens Lassen Knudsen Christian Sørensen Henrik Nicolai Clausen Leth Den blev Aggersborg slået sammen med Bejstrup. Hans Christian Pedersen Uffe Hansen Axel Perch Forman Sigurd Svendsen Ejnar Krogh Arne Kronborg Christensen I 1971 blev Aggersborg slået sammen med Næsborg og Kornum. Præsten fik lov at blive boende til Fra 1972 var præstegården i Næsborg. Kjeld Ove Norup Arne Gregers Kombak Birgit

2 Lundholm Jensen Anna Margrethe Christensen Aggersborg mølle De Aggersborg møller. (Se: KREJL, 8. Årgang, s. 3, 22, ill.) Aggersborg sogn Indbyggertal 1801: : : : : : : : 621. Aggersund Aggersund Driftsleder J.C. Jensen. Ca Leif Aggersund Aggersund Kalkværk 1940 Befæstningsanlæg 1885 Chr. Olesen & Søn Guldvig. Stützpunkt Gruppe Aggersund. Under anden verdenskrig befæstede tyskerne Aggersundbroen med tankspærringer og bunkers. (Se Krejl, 6. Årgang, s. 19 og 35, ill.) I dag ligger der en bunker ved broen og en nedgravet kanonstilling bagved Aktivitetshuset. Der er påsvejset en flagstang. Mads Chr. Olesen begyndte som detaillist og brændevinshandler og 1898 som købmand. I 1901 blev kolonialforretningen solgt til Anders Rottbøll Jacobsen, og i 1903 tømmerhandelen til Aggersund Tømmerhandel. Tilbage var handel med korn, foderstoffer og gødning. I 1929 fortsatte Godik Chr. Olesen virksomheden, som i 1965 blev interessentselskab under titlen I/S Chr. Olesen & Søn. I 1954 indtrådte Ole Olesen. Chr. Olesen døde i 1970 og i 1975 blev det familieaktieselskab med Chr. Olesen & Søn A/S og Hanherreders Korn A/S. Nu er den medlem af en sammenslutning af frie grovvarekøbmænd. Aggersund 1833 Færgevæsen Generalpostdirektoratet forespørger om ordning af færgeforholdene ved bl.a. Aggersund- og Løgstøroverfarterne. Man vedtog at fremme Løgstøroverfarten. (Se: Rigsarkivet, færgesager, Hjørring amt, eller: Over Aggersundbroen i 50 år, over fjorden i 1000 år ) Den kunne stiftamtmanden meddele, at der var kørt 3313½ tønder sten på dæmningen ved Aggersborg. Dæmningen og færgeholmen led stor skade ved en storm Rofærgen blev i 1903 erstattet af en dampfærge "Aggersund", der også gik til Løgstør. Færgefarten blev i 1942 erstattet af en bro. Aggersund Aggersund Hanherreds Tømmerhandel Højvande Lavvande Tømmerhandelens Aggersund-afdeling nedlægges ca og flyttes til Fjerritslev Ved vestenstorm presses store vandmasser gennem Aggersund og bevirker oversvømmelser. Når vinden løjer af, kommer vandet tilbage med stor kraft og bevirker oversvømmelser fra øst. Derfor har Aggersundborgerne sikret sig med diger til begge sider. Aggersund 1955 Aggersund Betonvarefabrik og Cementstøberi. Aggersund brugs 1979 Brugsforening Den gamle brugs på hjørnet af Aggersborgvej og Ullerupvej blev i 1979 erstattet af en ny nordvest for på Ullerupvej Aggersund Skole 1923 Førstelærer Winther, P. Sand P. Sand Winther, f Andenlærer i Aggersund Førstelærer. (Se: Dansk Skole-Stat, Bd.2, 1933, s. 717, ill.) Aggersund Skole 1930 Mortensen, Gudrun Marie Rigborg Gudrun Marie Rigborg Mortensen, f forskolelærerinde i Aggersborg. (Se: Dansk Skole-Stat, Bd.2, 1933, s.717, ill.) Aggersundbroen 1942 Broen blev bygget ved et samarbejde mellem Aalborg,

3 Hjørring og Thisted amter som en afløser af dampfærgen fra (Se: Over Aggersundbroen i 50 år - over fjorden i 1000 år. 1992). Aggersundbroen 1940 Brobygning Per Søndergaard, Kornum Søndergaard leverede tømmer til pilotering under sænkekasserne. Det 18 m. lange tømmer var skovet i Kornum skov Skovarbejdet blev udført af Holger Skov, Harald og Erik Juul Christoffersen. Alleen 01 Dalgaard, S. Chr. Alleen 03 Fuldmægtig Sahl, Chr. W. Alleen 08 Politibetjent C.J. Frederiksen Alleen 09 Sygeplejerske Andersen, Marie Alleen 10 Boghandler Jørgen Balle Alleen 12 Skorstensfejer Nielsen, Niels P. Alleen 14 Kørelærer Bove Nielsen, Wilhelm Alleen 16 Sparekaase Direktør Søgaard, Knud Alleen 18 Skoleinspektør Ove Gade Alleen 20 SkræddermesterRosenskjold, Folmer 1967? Chr. Dalgaard (Pedersen) og Tove..Susanne Sørensen og Arne Mortensen Carl og Hanne Jehrbo forvalter Chr. Sahl. ca Maja Sahl Lars og Camilla Drejer Laila Pedersen og Torben Worup C.J. Frederiksen ( Sølv-Frederik ) Kristian og Marguerite Langer Kristian Langer pens. Sygeplejerske Mette Marie Andersen Ca Tage og Metha Møller Cecilie Berger og Niels Christensen Cecilie Berger. Huset bygget om Minna og Jørgen Balle Niels P. Nielsen pens. Overmatros Richard Jensen lærer Ove Gade. Ca Agnes og Inger Schaltz Inger Schaltz lærer N. Chr. Sørensen, E. og I. Sørensen Vilhelm Bove-Nielsen Ca Knud og Grethe Søgaard Ole og Lisbeth Villumsen Morten Mortensen og Merethe Overgaard Mercy Ammundsen og Lars Rold. Ca Ove og Kamma Gade 1958 Folmer og Ellen Rosenskjold Folmer Rosenskjold Eva og Klavs Bech Else og Per Jensen. Andelsbanken 1944 Direktører S.A. Jørgensen Chr. Nielsen Carl Lauritzen Arne Halkjær Ole Bak Finn Jensen. Fusion med Privatbanken og SDS. Anders Nielsens vej Hvorfor hedder den sådan? (Se KREJL, 5. Årgang, s. 64.) Anders Nielsensvej 02 Kontorchef Larsen, Johannes Anlægget Anlægsvej (uden nr.) 1882 Haveanlæg Bergh 1946 landpostbud Chr. Østergaard Johannes Larsen og Margrethe.(Grethe) Henrik Petersen og Susan Christensen. Læge Bergh afstår 1883 en del af sin have til offentligt brug. Håndværkerforeningens have. Resten vil han have privat. Den offentlige del tages i brug 1885 til et politisk møde, og er begyndelsen til det nuværende anlæg. (Før 1950: se Michaelsvej) Betty Jensen. Ursula Knudsen. Helene Jensen. Snedker Bernhard Poulsen. Maler Carl Schou Alderdomshjemmet Wanda Jensen. Ca forlænget til Blindebomsga-

4 Anlægsvej 02 a Se Jernbanegade 10 Anlægsvej 05 Kasserer Age Sigvardsen Anlægsvej fra 1991 nr Plejehjemmet Bøgely Arbejdernes sygekasse 1877 Formand Elmskov, Carl Christian Athena 1919 Amatørteater "Athena" Bakken 1906 Folketælling (oplæg) Banken for Løgstør og Omegn de. Efterår 2003 igen afbrudt, så den bliver blind vej fra Jernbanegade Aage og Anna Sigvardsen Hans E., Tommy og Reta Nielsen Carlo og Erna Jensen Carlo Jensen Bygget som alderdomshjem. Afløsning for hjemmet Torvegade 13. Udvidet ved nedrivning af to ejd. i Blindebomsgade. I dag kaldet Bøgely. Skal udvides igen efterår Sygekassen blev stiftet af arbejdsmand C. Hansen og murer Larsen. 1. formand købmand A. Stougaard. Den blev statsanerkendt i I 1903 blev den begravelseskasse blev kvindernes sygekasse indlemmet. Carl Christian Elmskov, f blev formand ca har været medlem af Løgstør byråd fra (Se: Danske Byer og Sogne, Aalborg Amt, 1933, s.275,ill.) Foreningen havde til formål at opføre amatørteaterforestillinger, og turneer. Første formand Johan Skjoldborg, og første opførelse var et Skjoldborg-skuespil. Der blev spillet 1-2 amatørforestillinger om året indtil 1955, hvor teatersalen på hotel "du Nord" brændte, og ikke blev genopført. Derefter kom der kun teater på Ranum seminarium. (se dog "Fokus"). Bakken var en fællesbetegnelse på beboelse oven for skrænten, f. eks. Viborgvej, Sønderport og Vesterbakken. Da ejd. er noteret efter matrikelnumre, kan man på kortet finde frem til beliggenheden: 40 b og 41, købmand Anders Nielsen. 197 b, 198 b, forretningsbestyrer Mortensen. 89, missionær Fischer. 89 Morten Frandsen. 89 i, tømrer Tommerup. 89 h, murer Henry Knudsen. 197 a, fiskehdl. Roed. 196, stenhugger Bengtsson , Søren Peter Larsen (Bakkegaarden). 93, 93 f, smed J.C. Poulsen. 93 k, murer Sønderholm. 93 m, Niels Forpagter. 93 l, Johannes Berg Steffensen. 93 g, snedker Søren Larsen. 93 t, marskandiser Jakobsen. 93 s, 93c?, snedker Engelbrecht. 91 d, farver Larsen. 91 be, slagter Nielsen. 93 f, Michael Riis. 93 e, Martinus Madsen. 93 b, J.P. Vævers enke. 93 a, mølleejer M. Poulsen. 93 p, stenhugger Nielsen. 93 q, Hans Gundersen. 93 o, murer Jørgensen. 93 d, murer Poul Jørgensen. 99, fru Lavendt (plantage med bolig). 97, avlsbruger Poul Poulsen. 104, slagter Olsen Frederikshøj. 105 b, avlsbruger Chr. Sørensen. 91, avlsbruger Chr. Jensen. Anmærkning: Vognmand Christensen forglemt indført under Bredgade. Overgaard indført Torvet. Smed Møller indført under Fjordgade. Kalkbrænder Jakobsen indført Søndergade. Værtshusholder Th. Poulsen indført Bredgade. Købmand Aistrup indført Østerbrogade Direktører købmand C. Nielsen sagfører P.M. Nissager sagfører T.A. Wermuth grosserer Th. Mikkelsen

5 Bjørnsholm 1573 Herregård Andersen, Bjørn Bjørnsholm 1723 Kierulf, Anders Bjørnsholm 1624 Skøde til Axel Juel 1970 C. Hollesen fusion med Privatbanken. Vitskøl kloster blev til herregården Bjørnsholm efter reformationen. Det skete (Se litteratur i Lokalhistorisk arkiv). Kronen skøder 54 gadehuse og 1 vejrmølle i Løgstør til Anders Kierulf I et skøde fra Holger Bilde til Axel Juel på ½ herregård nævnes 6 Løgstørborgere, som giver afgift til Bjørnsholm. (Viborg Stifts Skøde- og Pantebog ). Bjørnsholm kirke 1158 Klosterkirke Kirken blev bygget gennem flere hundrede år som kirke til Vitskøl Kloster. Ved reformationen var den knap færdig, og under Bjørnsholm forfaldt den, og i 1630-erne var den faldefærdig. Erstatningen var færdig 1640, men så dårligt bygget, at den måtte erstattes med den nuværende, som blev indviet (Se bl.a. Historien om Løgstør, 1996, side 17ff.) Bjørnsholm sogn Indbyggertal 1660: : : : : : : : : : : : Bjørnsholm-Malle kirke Blekingevej Løgstør Fjenvarmeværk Blekingevej Vesthimmelands Folkeblad Blekingevej Løgstør køkkencenter Hans Jensen Blindebomsgade Blindebomsgade 1799 Præster Ignatius Becher, ,kapellan sognepræst. Niels Winge Georg la Cour, (48). Ludvig Chr. Müller, , (første sem.forst.). Andreas Peter Lunddahl, Adam Christoffer Fabricius, Viggo Andreas Driebein, Andreas Fabricius Krarup Vilstrup, Jørgen Kristensen Sørensen,(provst), Johannes Leonhardt Faartoft, konst., J.A. Fibiger, 1893 kapellan, præst Adskillelse fra sem Johan Gotfred Heie, Niels Marius Søe Pedersen, Herefter se Ranum-Malle kirke Rebslager Dalby, Laurits Jacobsen Værket blev etableret i Østergade skole Senere flyttet til en bygning sydpå i Østergade. Der kom værker på Tværvej og Bøgevej, og det hele blev samlet på Blekingevej. (Se: Løgstør fjernvarmeværk / ) Begyndte med redaktion i Ranum, men fra ca i Løgstør. Redigeret af P. og P. Eskildsen. I 1976 var det Havnevej 65, men fra var det på Blekingevej 14, og flyttede så til Jægers Toft 06, da bygningerne på Blekingevej blev overtaget af fjernvarmeværket. Oprindeligt var gaden spærret mod øst af en aflåst bom, for at forhindre kørsel uden om bomhuset, hvor afgift skulle betales. Den blev kaldt "Den blinde Bom". Bommen var omtrent ud for Fogedgade. (Se bl.a. KREJL, 2. Årg. s. 31). Den første rebslager hed Chresten Wemb, der fik tilladelse til en reberbane uden for Den blinde bom, og 80 favne østpå. Ca blev den overtaget af Jens Chr. Aasted og fortsat af sønnen (Se: Slægten Aasted.) Omkring 1880 blev banen overtaget af Laurits Jacobsen Dalby, f , Da slagteriet blev bygget 1900, lå banen i vejen og blev

6 Blindebomsgade 01 Grønthandel Aasted, Martine Blindebomsgade Sygekassen Serup-Jensen, G. Blindebomsgade 02 Glarmester Ahlburg, Palle Blindebomsgade 02 Tandtekniker Bruhn, Alice Blindebomsgade 04 Arbejdernes Fællesorganisation Bygningen Blindebomsgade (senere 1977? 06) 04 Bager Piselhøj, Janus Blindebomsgade Blindebomsgade Herredsfuldmægtig Ewald, C. Blindebomsgade Nielsen, Anna Nielsine Blindebomsgade Vesthimmerlands Frimenighed Petersen, Petrea flyttet længere østpå. (Se. Danmarks Industri og Haandværk, II,1904, sp.385. ill.) Huset blev nedrevet Se: Slægten Aasted. Udstillingslokale for Th. Larsen & Søn Alfred Langgaard, cykler og knallerter Fakta. Dansk discount supermarked 7. Juli I 1955 boede Serup i Jernbanegade Nævnes Flytter op på Danmarksvej Tandteknikerklinik siden 1980-erne Forsamlingsbygningen, 1.sal. I stueetagen Løgstør brugs indtil 1961/ uddeler A. Halskov. Derefter Fotohuset ved Hans T. Lorenzen, og fra ca. 1975? Inge E. Olesen til 1993?. Derefter B.C. Lys og el indtil På 1. Sal. Løgstør Serviceudlejning F , død Bager fra (Se: Danm. Industri og Haandværk, II, Sp. 388,ill.) Fortsat af bager W.Wagner Nielsen til (Se: KREJL, 9. Årgang, s. 9, 25, 42, 59,ill.) (Se: KREJL, 11.årgang, s. 48,ill.) Herredsfuldmægtig C. Ewald byggede ejendommen på en grund 1500 kv.alen, som han havde købt af læge Bergh for 2000 kr. Han var i Løgstør Banks bankråd som formand til 1894 og igen fra , hvor han døde. De sidste mange år boede han i København og holdt møder i ferierne. I mange år boede læge Niels P. Nielsen i huset (i hvert fald fra 1955). Huset blev revet ned i forbindelse med, at "Bøgely" blev udvidet Anna Nielsine Nielsen ! Alfred Nielsen. Frank Ove Nielsen. (Se også nr. 04). Petrea Petersen indrettede Blindebomsgade 07 til Frimenigheden, og fortsatte til sin død blev frimenighedskirken i Fredensgade bygget. (Se: Nedergaard, Dansk Sogne- og Præstehistorie Viborg Stift, s. 349ff) Blindebomsgade 08 Nielsen, Selma 1977 Selma Nielsen Blindebomsgade 12a Politistation Fra Blindebomsgade indgang til Motorkontor og Politikontor fra ca Blindebomsgade Teknisk skole er skolen næsten færdig får skolen matr.nr. 241 m kv.al. på hjørnet af Markedsgade tidl. kaldet Nygade og i dag Østergade. Efter nedlæggelsen af Teknisk skole har der været bl.a. skole, ingeniørkontor og flygtningekontor. Blindebomsgade 20 Rutebilstation Rutebilstationen blev placeret for enden af Blindebomsgade omkring 1960? Den tidligere station lå ved jernbanestationen fra Før den tid holdt bilerne forskellige steder, bl.a. ved Hotel Himmerland. Blindebomsgade 30 Metalvare- Ca Høeckes Metalvarefabrik

7 fabrikhøecke, Erik Blindebomsgade 1906 Folketælling (oplæg) Blindebomsgade (Nygade) Blindebomsgade (Nygade) Borregaard Skole Bredgade 1871 Slagteridirektør Hans Østergaard 1900 Slagteridirektør Jegsen, Bertel Enelærer Kristensen, Peder Juul 1906 Folketælling (oplæg) Bredgade Hotel Unionen Sund, C. Bredgade 03 Autoværksted Nielsen, Brdr. Ejd. angivet efter matrikelnumre: 194, Borgmesterboligen (Herredsfogedboligen). 185, læge Bergh. 193 a, dyrlæge Andresen. 185 a og d, borgmesterfuldmægtig (Herredsfuldmægtig) Ewald. 193 b, skrædder J.L. Jensen. 192 b, bager Piselhøj. Hans Østergaard, f , var slagteriets første direktør fra (Se bl.a.: Danmarks Industri og Haandværk, II, 1904, sp.388, ill.) Bertel Jegsen, f. 1886, var direktør fra Peder Juul Kristensen, f Enelærer (Se: Dansk Skole-Stat, bd.3, 1933, s.72.) Ejd. angivet efter matrikelnumre: 199, gæstgiver Ranum? Unionen. 200 a, ølbrygger Ivar Mikkelsen. 200 b, sodavandsfabrikant Edv. Petersen. 192 a, værtshusholder Th. Poulsen. 195 a, smed Schaltz. 201, Jern- og Kulhandelen (ubeboet). Particulier N. Christensen. 203, skrædder Josef Christensen. 195, Raadhuset. 204, bødker Jensen. 205 b, rebslager Andersen. 218, købmand Schiønning. 207, købmand Aug. Tøttrup. 217, købmand Jakobsen. 209, 210, enkefru Stenild. 216 b, fotograf Meulengracht. 205, karetmager Petersens enke. 211 b, bager Dissing , dampskibsdrager Frandsen. 241 d, patrouillebetjent Madsen. 211 c, ølbrygger Nielsen. 241 f og g, Mikkel Haderslev (Harritslev?). 241 h, politibetjent E. Knudsen. 211 d, maler Jensen. 212 b, murer Markussen. 110, slagter Chr. Larsen. 110, murer Højstrup. 110 ap, slagter N. Petersen. 110 af og g, direktør Østergaard. 110 c, savskjærer Christensen. 110 d, Søren Sadelmagers enke. 110 op, arbmd. Hans Nielsen. 110 ac, pudser Julius Nielsen. 110 d, rebslager Dalby. 110, baneformand Jensen. 110 a, Vogterhuset. 88 e, pudser Lauersen. 88, Smidt Andersens enke. 110 b, fisker Madsens enke. 110 h, slagteriarbejder Nuppenau. Den første vært var C. Sund.ca Hans enke (nævnes 1863 og 1870).På pladsen havde været en købmand Nors fra 1839.(Se Vider og vedtægter) I 1908 hed værten Høeberg. Før 1925 Niels Chr. Nielsen hed værten A.P.C.M. Hautop, (bevilling 1925).Han var den første forpagter af Christiansmindepavillonen. I 1946/47 hed værten Graves Lundgaard. I 1949 til 59 hed værten Jacob Nielsen. Den sidste vært hed Egon Lassen. Hotellet ophørte , og blev revet ned. På pladsen byggede Løgstør brugs en bygning, som den benyttede ? Senere kom Alfred Langgaards cykelforretning, og efterfølger I den vestre ende er der nu et pizzaog kebabhus. Ca skotøjshdl. Julius Poulsen. (død 1913). Værksted og autohandel fra 1920-erne til Fordforhandler.Sofus og Frank Bang Nielsen. Solgte i

8 Bredgade Smedemester Schaltz, Hans Sophus Bredgade 05A Christensen, Jensine Bredgade Købmand Schøning, L.A. Bredgade Løgstør Bryghus Pedersen, Edward Bredgade Købmand Stenild, Christian Olesen 1920-erne? Pratt benzin. Værkstedet nedrevet 2001.I forhuset havde fra ca Frank Nielsen fagforeningskontor.fra : Bent Schultz Musik og tobak. I 03 B var der fra 1985 Baltica og Købstædernes Brandforsikring. I 1996 Tryg Baltica og i 2000 edc-mæglerne Frandsen og Olsen. Hans Sophus Schaltz, f (Se: Danmarks Industri og Haandværk, II, Sp. 388, ill.) I 1830 fik smed Evan Thorstensen anvist grunden til smedeværksted. I 1853, da Evan døde, overtog ældste søn, Ole, virksomheden og flyttede den til den anden ende af Fogedgade til Blindebomsgade 8. Det gamle værksted fortsatte med smed Styrmer og Schaltz, Ca havde skomager P. Sørensen værksted på hjørnet.1946 hed smeden A. Hansen. Fra ca Enkefru Agnes Schaltz og Inger Schaltz. Da det gamle hus blev revet ned, kom Chevron-benzinstation med Henry Hartvigsen som indehaver, , og i 1991 en ny bygning med revisionskontor. Først Grønning Mikkelsen, Schøbel og Marholt, og fra 1995 Deloitte og Touche. I stuen Fakta. (Se bl.a.: KREJL, 14. Årg. Side 35.) 1992/93 havde arkitekt Poul Lasse Ganges tegnestue øverst modeforretningen Jensine Christensen. L.A. Schønning (død 1916), begyndte og blev efterfulgt af Jakob Schiønning Fra ca.1926 var det Magnus Larsen, og , Hans Christensen. Fra var det Kaj Wacher murermester Niels Poulsen, 1946 Børge Poulsen og Aage Poulsen ca barbermester Thorvald Pedersen. Ophørt. Senere genbrugsbutik.(som er flyttet over gaden). Edward Pedersen, begyndte sodavandsfabrik, muligvis allerede dengang i Bredgade 8. Der var flere ejere. De sidste var ølbrygger Ejnar Cold ca. 1946, Knud Birk Nielsen fra Ceres depot. Fra 1975 Jørn Simonsen flyttede fabrikken til Blekingevej., hvor den i 1995 ophørte. Bygningerne blev indlemmet i Løgstør Fjernvarmeværk. (Se: KREJL, 12. Årgang, s. 43 og 56, ill.) boede skrædderm. Hans Lundberg her. Christen Olsen Stenild, ( f d ),, blev gift med Amalie Salvesen, f Han åbnede forretning 1858 på hjørnet af Nibe landevej og Nygade, (Bredgade og Østergade). Stenild efterlod ved sin død en velhavende enke. Hun overlevede ham i godt 40 år, og oprettede to legater. (se KREJL, 8. årg. side 60). Butikken blev fortsat af Mosgaard, Martin Pedersen, C.J. Jacobsen ( ), Peter Sørensen.( ). Butikken blev videreført af enken Inger Marie, d. 1977,og Anker Sørensen.f d Butikken ophørt Huset solgt til Kaj Jacobsen og bygget om til lejligheder. Indgangen og adressen flyttet til Østergade 24. I

9 Bredgade 10a Autolakerer Kristiansen, K. Bredgade Jern- og kulhandel Mortensen, Frederik Bredgade 10b Løgstør Døgnkiosk Bredgade Fotograf Meulengracht, Hans Nikolai Bredgade 12a Lygtetænder Melsen, A. Bredgade 13 Bødker Christensen, A.C. Bredgade 14 Skoforretning Frandsen, Anette Bredgade Radioforhandler Roed, Jens Bredgade 19 Cyklehandler Nielsen, Gunnar Bredgade 20 Købmænd Tøttrup, J.C. Bredgade 21 Tømrer Mørch, Otto Bredgade 22 Dampvaskeriet Fremtiden Nævnes nævnes Anette og Bruno Frandsen. Fra 1998 bor de i Østerbrogade 11 Frederik Mortensen havde Løgstør Jern- og kulhandel ca maskinhandler Hans C. Hansen. Tove og Jørn Nielsen. 1991ff. Tidligere købmand i Fischersgade I 1900-tallets begyndelse havde Meulengracht atelier her. Senere, nævnt fra ca. 1968, togfører S. Meulengracht enkefru M kommis Sv. Aa. Jacobsen. Damefrisørelev Gyda Lemvig Larsen salon Nynne (jacobsen) nævnes lygtetænder A. Melsen og Tage Melsen. Værkstedet ophørt I huset malermester Svend - Aage Pedersen, nævnes fra fiskehandlere Kresten og Aage Kristensen.(eller Christensen) kørelærer Carl Nielsen fru Jenny Nielsen. Ca "Biksen" ved Anette Frandsen. Fra 1979 flyttede Biksen til Hanne Sko, Østerbrogade 11. I Bredgade er der privatbolig. Nævnes (1957 Torvet 14, 1979 Østergade 12). Senere i 16 B Nikoline Roed Henry V.L. Andersen. Forretningen ophørt I 1967 havde Gunnar Nielsen gartnerforretning, men cykelhandel fra ca var i gang til ca J.C. Tøttrup, kolonial, fra 20.l2.1862, Aug. Tøttrup fra 1908 til ca fru Tøttrup købmand Olau Christensen. Derefter Lilly Krogh, 1958, kolonial, og Benni Mørch, snedker, ca.1971 til Fra 1979 Poul Erik Biisgaard, el-installatør. Otto Larsen til Otto Mørch Regnar Johansen havde herredsfogeden kontor på adressen blikkenslager Ege Andersen Niels Peter Nielsen Inger Kirstine Marie Nielsen (separation). Dampvaskeri nævnes Jensenius Johannes Nielsen.(arv) Alfred Langgaard Bernina - syeksperten Britta Karen Marie Langgaard. Sælger til Erik Andersen. Bredgade 25 Trolle, Pouline 1946 Pouline Trolle. Dorthea Gregersen 1949 Dusine, Niels og Alfred Langgaard Dusine, Henry og cyklehandler Alfred Langgaard Dusine og Alfred Langgaard. Brita Jacobsen Arne Christensen. Lilli M. Christensen. Kioskejer Edith Larsen. Bredgade 26 Skomager Pedersen, Harry Bredgade 28 Slagter Werner, Willy Bredgade 30 Bagermester Dissing, Edvard Harry Pedersen, maskinarbejder Jørgen G. Jørgensen,( ) Asta Larsen Willy Werner. Johanne Werner nævnes Afholdshotellet Nævnes Bredgade 31 Malermester Regnar Johansen overtog 1947 forretningen efter Jens

10 Johansen, Regnar Bredgade 32 Jordemoder Stad, Kristine Bredgade 33 Kioskejer Larsen, Edith Bredgade 34 Matros Sloth Larsen, Hans Bredgade 38 Bagermester Jensen, Magnus Bredgade 41 Togfører Eirup, J.P. Bredgade 42 Malermester Pedersen, Svend Aage Bredgade Savværk og trælasthandel Christensen, Morten Rudolf Georg Jensen, f , som var søn af malermester Peder Jensen, og overtog forretningen Den lå i Bredgade 36, men blev flyttet over gaden til nr. 31. (Se: Hvem er hvem i dansk håndværk, 1952.) Regnar Johansen til Indtil ca tømrerm August Johansen. Kristine Stad annoncerer 1946 at hun er flyttet til Bredgade Gerda Stad Haugaard Jensen, Jens Jensen. Konrad Jensen, Harald Jensen Verner Jensen, Martin Jensen, Thv. Jensen, mejerist Konrad Larsen vognmand S. J. Sørensen, (Pinde- Sørensen), Palle Sørensen, Chr. Sørensen, Konrad Larsen Harald, Martin og Thv. Jensen skibsbygger Folmer Eriksen. Edith Larsen nævnes D. Christensen Mælke- og Brødudsalg Hans Sloth Larsen, Eva Sloth Larsen bagerm. Fr. A.J.M. Andersen bageriejer Niels Henriksen.Indtil 1955/56 var Magnus Jensen bager. Han blev efterfulgt i 1957 af Jens Vang Jensen. I 1973 hed han Robert Vang Jensen og senere broderen Poul Vang Jensen. Ophørt?. På adr. boede væver Chr. Mathiasen. I 2001 er der Vesthimmerlands Vægtercentral i 38A og Salon Sanne i 38D. J.P. Eirup, f d J.P. Eirup og Petrine Eirup Petrine E (1949 flyttet til Bredgade 13.) 1949 politibetjent Gunnar Knudsen. Morten Christensen, f. 1874, var tømrer ved rejsning af spiret på Skive kirke i Han blev kendt ved at stå på hovedet på spiret ca. 37 m. oppe. Han blev også model til jesusskikkelsen på altertavlen (Skive kirke , s.26.ill.) Han købte i 1900 et tømrerfirma fra 1893, der fra 1875 havde været brændevinsbrænderi. Morten fortsatte tømrer- og karetmagervirksomheden et par år. Savværket kom i gang sammen med handel med træ og byggematerialer. Han skulle konkurrere med Løgstør Tømmerhandel fra blev firmaet til A/S. Efter Morten Christensens død i 1960 blev den gamle tømmerhandels varelager og forretning købt, (N.M. Christensen), og savværket blev nedlagt. Samtidigt forsvandt de sidste rester af reberbanen. Banen var etableret ca af Jens Andersen (f , d ) kom 3. Generation Børge og Kaj Christensen. Niels Møller Christensen døde i 1976, da det nye byggemarked var sat i gang. Det blev indviet i Karen Christensen oprettede i 1979 en fond, som i dag ejer tømmerhandelen. 4. Generation, Søren Christensen blev direktør i 1997, og firmaet skiftede navn til Løgstør Tømmerhandel. Se bl.a.: KREJL, 12. Årgang, s. 23, ill. Og reklamehefte ved 100-års-jubilæet , ill.) Firmaet sammen med Dendek Råd og Dåd.

11 Bredgade Installatør Hansen, Axel Rosenkrantz Bredgade 45 Dykker Madsen, Holger Bredgade 48 Snedkermester Schumacher, Jacob H. Bredgade 53 Togfører Væver, Chr. N. Bredgade 63 Tømrermester Mørch, Otto Bredgade 64 Købmand Pedersen, Johs. Bredgade Damefrisør Bach, Lis Bredgade 70a Gartner Storvang, Niels Chr. Bredgade 75 Kørelærer Bove Nielsen, Vilhelm Grundlagt Indtil 1942 på modsatte side af gaden. Ca overtaget af Torben Bohmann. ( i Bredgade 20.) Axel R. Hansen flyttet til Alleen pens. Togfører A.Fr.T.Holm. Gasværksarb. Andreas Frandsen til Holger Madsen havde dykkerfirma sammen med Børge Andersen. Han døde ca I de sidste år lavede han bådebyggerarbejde for Limfjordsmuseet. På samme adresse havde hustruen Inga Madsen damefrisørsalon. Huset solgt til Løgstør Tømmerhandel ca Nævnes ca Nævnes Nævnes (1955 i Bredgade 21) 1946 Johs. Pedersen Lis Bach nævnes fra Niels Chr. Storvang, Chr. Storvang, indtil Vilhelm Bove Nielsen køreskole. Bredgade Sütter mekanisk værksted Bredgade 79 Betonvarefabrik Nielsen, Hans P. Bredgade 92 Cyklesmed Norre, Remmer Fabrikken kan spores tilbage til 1922 (et postkort), og ejeren skulle hedde Sondrup. I 1941 blev den overtaget af Jens Andersen, som drev den sammen med sin vognmandsforretning. I 1969 fortsatte svigersønnen Hans P. Nielsen indtil begyndelsen af 1980-erne, hvor virksomheden ophørte Renosø Service. Remmer Norre, Børge Norre Kjeld Norre, Vita Norre Folke Møller Salling Bredgade 94 Nielsen, Otto 1946 Otto Nielsen, Mælk- og Brødudsalg Bredgade 95 Rørfletfabrik Sahl, Laurits Bredgade 129 MaskinhandelAlbertsen, Aage Brugsforeningen Brøndum brugsforening Brøndum smedie Bøgevej 1916 Fællesforeningen 1919 Uddeler Stentoft, Chr. Se Aalborgvej 144 Det vides ikke, hvor gammel den er. I 1934 hed ejeren Lauritz Sahl, senere kom Jens Nør Jensen og den sidste ejer, fra c , hed Ruben Nielsen. Fabrikken, som lå i et rødt træhus, ophørte ca maskinhandler Peter Johansen, maskinarbejder Aage Albertsen. Maskinarbejder Ejner Albertsen. Rørvæver Anders Larsen Aage Albertsen E. Albertsen. Brugsen lå fra i Blindebomsgade 04. Fra 1962 Bredgade 02, og fra maj 1982 Jernbanegade 37. Under navnet Superbrugsen Brøndum brugsforening blev oprettet (Se: Danske Byer og Sogne, 1933, s.294.) Den hed oprindeligt Rønnevej indtil Institutio-

12 nernes "husnumre" har skiftet meget. De nævnte er fra 2002 Bøgevej Røde Kors plejehjem Indviet 1968 med gule sten hvidkalket beboere. Bøgevej 04 Ældreboliger beboere Bøgevej 05 Børneklub Bøgen og børneklubben Bøgen Bøgevej 07 Naturbørnehave Sneglehuset Naturbørnehaven og specialgruppen vedrørende børnehaven Bøgevej Løgstør skole Byggeriet startede i etaper første etaper indviet november etape oktober Færdig november Afleveret efterår Senere ændrin- Bøgevej 11 Vestervang Socialpsykiatrisk boform ger og udvidelser, bl.a. skolebibliotek. Amtsplejehjemmet Christiansminde 1906 Plantage Den købte kommunen af vognmand Nielsen ca. 16 tdr. land, matr. nr. 100 Løgstør Markjorder. På skrænten over Løgstør plantede byen en skov. Den blev færdig i 1906, netop da kong Christian 9. var død.( ). Byen fik Frederik 8.s tilladelse til at opkalde plantagen efter Christian 9. og kalde den Christiansminde. Da Frederik 8. besøgte Løgstør d , skulle han se plantagen, og da man ikke ville have, at han skulle gå ned samme vej, byggede man "kongetrappen" på skrænten overfor sygehuset. (se bl.a.: KREJL, 1. Årg. S. 30 eller Historien om Løgstør s , ill.) Christiansmindepavillonen 1930 Restaurant Pavillonen blev indviet og forpagtet ud til en lokal restauratør Hautop, hotel Unionen. Der var en stor debat om spiritusbevilling. (Se KREJL, 19. Årg. S.19) Christiansmindevej Se Kristiansmindevej. Danmarksvej 06 Pelsfabrik Fraas, Philip Danmarksvej Køkkenelementfabrik Befas Dan Danmarksvej Dørfabrik Vestwood Danmarksvej Fjernvarmerør Løgstør rør Fraas begyndte i 1966? og fik Eivind Forsberg som leder. Året efter begyndte Forsberg for sig selv. Fraas fortsatte med Frank Tetzlaff som leder. Befas kom i 1965 fra København, hvor den var grundlagt Drevet af familien Smits. Der er en søsterfabrik i Holland. Beskæftigelsen svingede mellem 70 og 100 ansatte. Ophørt i Bygningerne overtaget af Vest Wood. Tidligere adresse Jyllandsvej 01. Begyndte som Ranum Tømrer og Snedkerforretning, Ove Glerup. Fra ca i Raunstrup, og fra midt i 1980-erne som Løgstør Møbeldesign (LMD) på Danmarksvej. Koncernen udvidet ved opkøb af bl.a. dørfabrikker i Danmark og udlandet. Under navnet Vestwood med Egon Korsbæk i spidsen. I 2002 solgt til holding-selskab. Begyndte som kobbersmedevirksomhed i Rådhusgade. A. Andersen. Udviklede sig til Løgstør rør. I 1964 blev verdens første præfabrikerede fjernvarmerør lagt ned i Strandstræde. Blev byens største virksomhed. (Se bl.a. Håndværk og industri gennem 112½ år Eller Historien om Løgstør )

13 Danmarksvej 18 Løgstør Caravancenter Danmarksvej Løgstør køreteknisk anlæg DanParcs Se: Rønbjerg Det forenede Dampskibsselskab Diskontobank Feriecenter 1866 D.F.D.S Busch, C.M Aalborg Diskontobank Direktører i Løgstør Dragsdalvej 14 Gartneri Simonsen, A. Dragsdalvej 16 Forsikring Baltica Dragsdalvej 25 Pelsfarmer Andersen, Reinholdt Dragsdalvej 27 F2 Disponent Antonsen, Anton G. Elmevej Elmevej (fra 1977 Jernbanegade 61) Elmevej (Jernbanegade 63) Vinhandler Pedersen, Edv. 03 Rentier Nør, Chr. Poulsen Elmevej 04 Murermester Poulsen, Børge Elmevej 06 Inspektør Bie, Jørgen Krarup Elmevej 08 ElektricitetsværksbestyrerMosbech, Chr. Stiftet af Jørn og Kirsten Olesen fra Huset bygget omkring 1973 som glarmesterværksted til Palle Ahlburg. Etableret 1981/82 af kørelærere med Thorvald Nielsen. Der afholdes bl.a. glatførekursus og kursus for busser. D.F.D.S. omfattede også det gamle Limfjordsrederi, H.P. Prior. Busch var den første ekspeditør. (se bl.a.historien om Løgstør, s. 82ff. Og KREJL, 4. Årgang s. 19) I en annonce i 1939 reklamer Limfjordsruten v. P. Mikkelsen. (L.A ) overtaget den krakkede Andelsbank med hele virksomheden, inklusive direktør Spliid. Senere V. Marling. (I hvert fald fra) N. Lie Bjarne Gertsen Leif Christensen 1965 Alex Jensen. (1968 navneskift til Den danske Provinsbank.) Steen Pedersen.( 1990 navneskift til Den danske Bank.) Chris Kjeldsteen Ole Bro. A. Simonsens gartneri nævnes arrestforvarer M. Jensen.1957 Baltica Assurance Compagni ca pens. arrestforvarer M. Jensen Reinholdt Andersen ? A.G. Antonsen.Ellen Antonsen. Jørgen Antonsen Efter døbt om til Jernbanegade (fra nr. 61). (Se: Jydske Byer og deres Mænd, bd.7, 1917, s.125.) gross. Poul E. Larsen ca Laurits Møller Hans Chr. Og Jette Møller 1946 Chr. Nør og Anna Nør Anna Nør Sven Nielsen og Else Jensen. Skiftende lejere. Købt af Løgstør Tømmerhandel Peter Christensen og Lene Thodberg. Huset ombygget Kaj og Bente Christensen pens. Fyrbøder E. Abrahamsson ca Børge Poulsen Niels Tolbøll Herluf Nielsen A. Eggertsen Løgstør Minibus Hans og Grethe Nielsen. I 1920-erne hed huset "Villa Alfa" Hedevig Bie. Jørgen Krarup Bie J.K. Bie overdyrlæge O. Berg Johannes Justesen, Hilda og Kjeld Hilda og Kjeld Justesen Hans og Helle Graulund. Nævnes ca Nedrevet?

14 Elmevej (Jernbanegade 70) Elmevej (Jernbanegade 71) Erhvervsfonden for Løgstør og Nibe kommuner Fastelavnsbåd 10 Vognmand Andersen, Lars G. 11 Købmand Svenstrup, Sorvad Nævnes Hans og Anne Birgit Thomsen. Senest Anne Birgit Thomsen. Indtil 1940 ejet af slagteridirektør P. Hansen. (til salg ) fru Kristine Just. Svenstrup nævnes fra Mest som ostehandler. Rulleforretning indtil Stiftet 1978/79. (Se litteratur i Lokalhistorisk arkiv.) Besluttet nedlagt Formuen fordeles ligeligt mellem kommunerne Sømandsun- Sømændene samlede ind til bl.a. sømandsenker ved at derstøttelse- foreningen foreningen blev dannet i 1861, og turene sluttede ca. køre en udsmykket båd rundt i byen. Understøttelses i den form. (Se: KREJL, 2. Årgang, s. 42,ill.) Fischersgade Hvorfor hedder den sådan? (Se KREJL, 2. Årgang, s. Fischersgade Fischersgade Fischersgade Fischersgade 1920 Dansk Metalarbejderforbund Fattighus Parkeringsplads 1906 Folketælling (oplæg) 63.) Efter forlænget bagud til krydset ved Østerbrogade og Viborgvej. (Sønderport) Numrene fra Forlængelsen erstattede Søndergade og Peder Kræmmersgade. Stiftet Jubilæumsskrift 1970, af Knud Albrechtsen, Frank B. Nielsen og Anker Larsen. I Fischersgade, mellem nr. 17 og 19 findes en parkeringsplads. Her lå fra byens fattighus, bekostet af P.C. Thorups (Peder Kræmmers) legat. Ejd. angivet efter matrikelnumre: 17, postbud K.M. Knudsen. 24, Christen Fischers Minde. 23, enkemadam Nielsen. 22, Knud Andersens enke. 21, arbmd. Søren Christensen. 20, fyrbøder Sandberg. 1 b og 2, sygehuset. 25 e, Kjeld Jensen. 25 d, Bernt Sørensen. 110 an, Jens Strand. 110 e, kalkbrænder Jacobsen. 110, gasværket. 111, kanalfogedboligen. Fischersgade 07 Lejligheder og butik. Ejet af Gunnar Nygaard. Se Søndergade 05. Fischersgade (tidl.søndergade 06) 08 Købmand Andersen, Harald 1958 Nilbro-Vask Før var det Søndergade 06 A. 1967ff ? lå butikken Søndergade overtaget af Tove og Jørn Nielsen. Da Jørn Nielsen overtog Løgstør Døgnkiosk, blev der trikotage Hos Lissie ved Lissie Wengel. År 2000 ny indehaver flyttet til Torvegade 01 under navnet "Kirsten Kjær". Ombygget til privat beboelse. Fischersgade 30 Rasmussen, Folmer Folmer Rasmussen og Eva boede i huset Fra 1989 Hans Nielsen (Flise-Hans) og Lis, bankass. Fischersgade 34 Kolborg, Peter Huset havde før 1977 nr. 02. Fra før Peter Kolborg, fisker Anders K. Hansen. Fra 1979 Jens og Anna Kolborg. Fischersgade 36 Jensen, Tage Tidligere nr.04. Fra midten af 1960-erne (mindst) Tage Jensen og Hilma. Fra ca Hilma Jensen. Omkring 1864 tilhørte huset skipper S. Schiønning. Fischersgade 38 Jensen, Ole Guldvang Fischersgade Matros Jensen, Kjeld Tidl. nr , N.J. Ibsen. Fra 1976 Ole Guldvang Jensen og Merete Fra 1904 matros Kjeld Jensen og Marie Marie Elise Jensen maler Otto Søgaard og Anna Anna K. Søgaard til Torben og Hei-

15 Fischersgade (tidl. Nr. 08) Fischersgade (tidl. Nr. 05) Fischersgade (tidl. Nr.10) Fischersgade (tidl. Nr.7-9) Fischersgade (tidl. Nr. 12) Fischersgade (tidl. Nr. 11) 40 Andersen, Johanne P Stiftelse Fischer, Chr.s minde Else Fischer 42 Overfyrbøder Andersen, S di Nielsen. Ca Finn Nielsen og Lone enkefrue Mariane Nielsen. Husass. Johanne Andersen. Huset, opr. Fischersgade 5, fra nr. 41, blev bygget 1857 og fra 1868 stiftelse for tre enlige kvinder. Skænket af Else Fischer til minde om hendes mand, købmand Christen Fischer, død I 1946 beboet af enkefruerne Ane Margrethe Sørensen, Emma C. Andersen og Ane Marie Nielsen. Legatet blev ændret til et pengelegat 1967, og huset restaureret som privatbolig for familien Lindhard. Overtagelse S. Andersen. Syerske Poula Andersen Erik Poulsen, Poula Poulsen Poula Poulsen Niels og Elsebeth Abildgaard. Nov tømrer Torben? 1889 Realskole Bygget til realskolen, der flyttede ud fra skolen på torvet. Blev flyttet til ny bygning i Østergade 7, 1902, under ledelse af J. S. Lavendt. Derefter privatbolig Niels Rosenskjold og Folmer Rosenskjold. Senere fru Bastbjerg, Allan Langgaard og Svend Børge og Bente Jacobsen. 44 Murer Andersen, Markus 47 Rentier Frank, Chr. J.E ca murer Markus Andersen. Ca Søren og Anna Olesen. Senere Bjarne og Joan Olesen rentier Chr. Frank, køkkenchef Niels H. Nielsen kommis Joh. Danielsen fisker Elis Madsen, slagteriarb. C. Thomsen skibstømrer Børge Andersen Elis og Kamma Madsen. Fischersgade Fisker Jensen, Peter 1945 Peter Jensen (Fyr-Peter) og Elly Jensen Elly Jensen. Else og Sven Linde Nielsen. Fischersgade (tidl. Nr. 18) 50 Hansen, Anker depotbestyrer (Urban) Anker Hansen. Anna Hansen. Fischersgade (tidl. Nr.20) 52 Salgschauffør Bruun, Harald Fischersgade (tidl. Nr.22) Fischersgade (tidl. Nr. 19) 54 Avlsbruger Nielsen, Jens 55 Overlæge Christensen, Arnold Harald Bruun havde Esso-depot. Nævnes Samtidigt nævnes Mariane Nielsen og Niels Jacobsen, rutebilejere. Omkring 1964 boede William Jensen (Fyr-William), i stuen, og på 1.sal Svenning?. Fra ejet af Rolf Waagepetersen og Dunne Plenge. Fra 2000 glarmester Niels Kr. Andersen. Lisbeth og Kristian Andersen Jens Nielsen Hansine Nielsen Lena og Allan Langgaard ca Thorkild og Jonna Højvig fotograf Anne-Mie (Rask Foto), og Chris Kjeldsteen Bente og Ole Nielsen. Bygget til sygehusets overlæge, antagelig ca Arnold Christensen til P.K. Søgaard til Revisor Hugo Pedersen til Bitten Mortensen Lena og Allan Langgaard Lena Langgaard Jette og Jesper Bertelsen Fischersgade (tidl. Nr. 24) Kalkbrænder Jacobsen, Chr. Christian Jacobsen begyndte 1844 (el.1847), og overdrog til sønnen N.P. Jacobsen Senere overdraget til sønnen Christian Jacobsen. Huset bygget Før boede han i udhuset., et ældre stråtækt hus. Han døde ca.197o. I 1972 overtaget af lærer Esben Ovesen og lærer Birthe Ovesen. Fischersgade 61 Jermo skofab- Fabrikant Dencker Eilert. Fabrikken flyttede senere

16 rik Fischersgade Løgstør Gasværk Fischersgade. (tidl. Nr. 26) Fjordgade Gasværksbestyrer Franck, Sv. Aa. Fjordgade 1679 Astronom Horrebow, Peder Fjordgade 1906 Folketælling (oplæg) til Markedspladsen, derfra til Skarpsalling og er nu i Ranum. Ny ejer. Startet en ekstra gasbeholder. Under første verdenskrig producerede værket spildtjære, som sammen med grus fra stranden blev brugt til "tjæremakadamisering" af gaderne, som aldrig nåede at blive brolagt. Værket blev udvidet i 1935, men rørledningerne blev ikke fornyet, så værket blev urentabelt. Det lukkede (Se bl.a. Historien om Løgstør, s. 176ff). Efter lukningen skotøjsfabrik, plastfabrik. (Henry Rolighed), og Løgstør bådcenter.(ib Lundby). Det brændte Efter bygningens nedrivning byggede Løgstør Rør en rundbuehal til rørfabrikation. Den blev revet ned maj Bestyrerbolig for gasværket. Fra ca Sv. Aa. Franck. Ca Kai og Elena Thorsen Elena Thorsen Fjordgade er den ældste gade i Løgstør. Det var den gamle hovedgade. Af en "turistberetning" fra 1795 fremgår, at byen kun havde én gade, og det var langs vandet. Til at begynde med hed den "Nørregade". Den nævnes i Det har nu nok ikke varet længe, før Fjordgade-navnet kom. Det var den første gade, der blev brolagt.(1863). De fleste andre gader blev aldrig brolagt, men belagt med "Løgstør-tjære ca Den er den fra nr. 50 ændret til Havnevej med nummerændring Fiskerdreng fra Løgstør, Peder Nielsen, (f ),som blev Ole Rømers efterfølger som professor i astronomi. (se bl.a. KREJL, 6. Årgang, s. 60,ill.) Ejd. angivet efter matrikelnumre: 132 b, lods Østergaard. 94 og 95, P. Vinkel Salvesens enke. 133, skipper Laurits Jensen. 98, arbmd. E.O. Mathiasen. 134, Sømandsforeningen. 135, smed Møller. 99, lods S. Larsen. 100 a, arbmd. Joh. Nielsen. 136, skipper Sunds arvinger. 101, retsvidne Baadsgaard. 102, fisker Niels Jensen. 137, skibstømrer S. Laursen. 103, skibstømrer Aasteds enke. 138, skipper N. Simonsen. 104, avlsbruger Poulsen. 105, vognmand Vestergaards enke. 139 b, skipper Tommerups enke. 139 a, Springborgs arvinger (ubeboet). 112, 113, enkefru Jacobsen. 141, particulier Christensens enke. 142, fru Lavendt. 117 a, murer Remmer. 117 b, fiskehdl. Chr. Larsen Busk. 142, Tømmerhandelen (ubeboet). 118, ølbrygger Theilmann. 119, ølhandler Bisgaards enke. 120, jomfru Langgaard. 120, lærer Lauritsen Strandberg. 142 a, redaktør Jørgensen. 132, patrouillebetjent Petersen. 123, fisker Toft. 124, avlsbruger Jæger. 126, Stougaards enke. 127, købmand L. Møller. 128, fru Lavendt. 129, Hotel Phønix , konsul Jensen. 154 a, købmand Søren Andersen. 154 c, agent J. Aasted. 154 b, dampskibsekspeditør Jensen. 156, Hotel du Nord. 150, bankdirektør Nielsen. 159a, dyrlæge Ising. 160 a, arbmd. J. Badstue. 236, landinspektør Nors. 237, avlsbruger Mikkelsen. 102, fisker Niels

17 Jensen. Fjordgade 01 Havnefoged Jakob Laurits Jakobsen Huset er bygget 1885 (eller 1890) af lods Jens Andreas Østergaard. Han havde det til Købt af bogtrykker Peter Anker Jørgensen, som solgte 1929 til havnefoged J.L. Jakobsen. Han døde 1946, og sønnen Walther, (lods i Frederikshavn, hvor han bor), ejede huset til ca Bertel Nielsen snedker Jørgen Pedersen Else Laursen og Jens K. Jensen Eske Wohlfahrt Andersen E.W. og Lise Groth. De købte huset , og flyttede til København. Det er siden lejet ud. Fjordgade Herløv Christoffersen Herløv og Elin Christoffersen byggede hus på grunden ud mod havnen Fjordgade 04a Barber Jensen, Aage Aage Jensen stenhugger K. Villefrance Fjordgade Købmand og skibshandler Wadmann Pedersen, H. Nævnes fra Fra 1970 som skibshandel uden kolonial Karen Pedersen. Forretningen grundlagt af Peter Winkel Salvesen. Derefter C. Nielsen. Fra var det Søren Laursen..Han var også bådebygger Herløv Christoffersen.(uden butik) Sigrid Hansen Poul E. Berg Poul og Ulla Graulund. Fjordgade Skipper Simonsen, Jens Pens.skipper Jens Simonsen.Viktor Steenberg Leif Thorup. Vivi Christensen (1993 Thorup) Poul Rothmejer,Helle Madsen. Fjordgade Stiftelse Schou, skipper Opført 1845.Stiftelse fra Fru Magdalene, f. Schou, gift med Kaptajn Chr. Jensen, som byggede sommerhus foran Fjordgade 09 Smedemester Se Løgstør havn. Smedemester Fjordgade 10 Brød- og mælkeudsalg Nævnes kolonial Ellen Agerbo Jen- sen, Alfred Fjordgade Landinspektør Nors, En to-etages ejendom med mange lejemål. I hvert fald siden 1896 var den ejet af landinspektør Nors. I 1917 Fjordgade Skipper Simonsen, Lars Fjordgade Lodsformand Christensen, Jens Fjordgade Købmand Theilmann, Jens Mørch kaldet "Skipper Lunds ejendom" Lars Simonsen, ( ), Niels Andreas Simonsen ( ) Ane Madsen (Hjorth). Martin Simonsen (rederiet M.H. Simonsen) til redder Harry Christoffersen Sv.Aa. Iversen ens Madsen Knud og Mona Mathiasen. Flere ejere Jens Steffensen Oprindeligt Fjordgade 14 indtil (Se artikel i KREJL, 11. Årgang, s , ill. 13. Årgang, s. 08, ill.) I tidligere bygning ca ejet af Søren Pedersen, som også ejede Løgstør Vindmølle. 04.o fik sønnen Peder Svendsen skøde solgt til købmand Bertel Sand, f , død Han sad i det første bystyre i Efter ham Frantz Bertelsen (søn?).f. 1785, d Han drev en betydelig virksomhed, og solgte c til Jens Mørch Theilmann.. Han blev byens største købmand. Ejendommen blev overtaget af Løgstør Avis (se Havnevej 36). Emma Jørgensen, Hakon og P.A. Jørgensen Efter 1976 privatbolig for fru Ester Jørgensen. 1997/98 købt af Laurits og Birte Skafte, som har re-

18 Fjordgade 32 Fisker Balderen, Christian Fjordgade (efter 1977 nr.42) Fjordgade (efter 1977 nr. 44) Fjordgade (efter 1977 nr. 46) staureret bygningen Chr. Balderen, Karl Emil og Niels Balderen også Søren Balderen også Anthon Lyng Anthon og Freddy Lyng. 34 Ølhandler ca Chr. Christensen Harding Fragtrup Christensen, og Jonna Thyrrestrup Klaus Jacobsen. Christian 1995 Kent Hjelmager og Gitte Thodberg.(2002? Hjelmager) 36 Arkitekt Sørensen, fhv. bilejer Thage Jensen Povl fiskeeksportør Chr. Olsen fru Marie Nielsen og Erik Nielsen Povl og Vibeke Sørensen Povl Sørensen Palle og Helle Ahlburg. 1996? Jeff Hurup Rasmus Madsen Martha Poulsen Jensine Madsen Frands og Jensine Pedersen Anne Jensen Inge Olesen og Brian Møller Marianne Kay David og Lissi Nelson Fjordgade 42 Blikkenslager Andersen, N. Fjordgade (se Havnevej 28) Købmand Thorup, Sander Fjordgade 50 Se Havnevej 32 Fjordgade (se også Havnevej 34) Købmand, dampskibsekspeditør Busch, Lauritz Christian Mally Fjordgade Løgstør avis Jørgensen, Edvard 1939 N. Andersen install. Karl Bast.fyrbøder Marinus Jensen. Matros Jens Sand Gundersen Jens Gundersen. Ing. VBV Hans Lunde. Til medio 1960-erne. Sander Thorup begyndte Da han døde, giftede Christen Fischer, f. 1785, sig med enken 1812 og var købmand indtil Kone nr. 2 Else Fischer, som overlevede ham. Den næste var Michael Simonsen til 1879, Jens Simonsen til 1903, en bestyrer, Carl Langgaard, til 1915, (ejeren var Jens Simonsens enke, gift Lavendt), så Kai Simonsen, f.1890, og sidst Arne Simonsen fra 1963 til august Fløjen mod Skolegade blev bygget op i to etager 1871 og mod Fjordgade Forretningen blev i 1925 flyttet fra Fjordgade 46 til Skolegade 17. Fjordgade 46 blev i 1977 omdøbt til Havnevej herredsfogedkontor på 1. Sal sygehuslæge Brix Kjeldgaard Svend Støckel privat. L.C.M. Busch,f d (se slægten Busch). Købmand Købmandsgården blev fortsat 1876 af A. Holm, 1895 købmand C. Nielsen, Banken for Løgstør og Omegn til 1929, borgmesterkontor, T.A. Wermuth, grosserer Reiersen, Th. Mikkelsen fra 1919 og Kay Mikkelsen fra ca (Se: KREJL, 8. Årgang, s.51, 16. Årgang, s.47 og 56.) Efter Kay Mikkelsens død er bygningerne nedrevet og erstattet med andelslejligheder, "Grosserergården". Løgstør Avis startede i et hus Fjordgade 54, (nu Havnevej 36), men blev senere flyttet til Fjordgade 25, hvor redaktion og trykkeri var til Den første redaktør var Edvard Jørgensen, (f d Senere Haakon Jørgensen (f d ).Derefter blev avisen trykt sammen med Fjerritslev Avis indtil , hvor begge aviserne blev slået sammen med 4 andre til Nordjyske Stiftstidende. Den lokale redaktion fandtes på Møl-

19 Fjordgade 56 Se Havnevej 38 Fjordgade. (opr. Nr. 4a) 06 Radiotekniker Pedersen, Peder Chr. Fogedgade Fogedgade 1838 Herredsfogedbolig Svanenskjold, Martin Joachim Ferdinand lers plads indtil Der har været tre tidligere forsøg på en Løgstør Avis. (Se bl.a. Krejl 1.årg. nr.4.) I nr. 54 boede senere Jens Christian Aasted, Olie- Aasted fra 1896 til 1929, og sønnen Kai, til Derefter murer A.C. Nielsen ( københavnermureren ) og Inger Merete og Poul Anker Simonsen. Nævnes Derefter nr. 10 B. Tove Jensen. Ca ændret til Tværgade igen ændret til Fogedgade. (Se: KREJL, 4. Årgang, s.63.) Svanenskjold byggede Herredsfogedboligen i , og herredsfogederne boede her til 1879, da huset blev købt af boghandler og herredsskriver Spliid. Indtil 1894 flyttede kontoret rundt, i Søndergade 02, i Bredgade 21, i Fjordgade 46. Fra 1894 igen i Fogedgade.(skifterets att , købekontrakt læst Fra 1879 hed gaden Tværgade. Der var også indgang fra Blindebomsgade. Fra kom navnet Fogedgade tilbage. Da dommeren flyttede til Fjerritslev, ca.1973, blev her politistation. Fogedgade 02 Mortensen Rutebil-Mortensens hus rives ned (Løgstør Avis ) for at give plads til Fakta s parkeringsplads Fogedgade 03 Lægehus Udvides mod syd. Fot Total renovering, sommeren Fokus Fredensgade Fredensgade 1966 Teaterforenig Fokus 1923 Frimenighedskirke 1906 Folketælling (oplæg) Fredensgade 01 Murernes Fagforening Olesen, Svend Fredensgade 02 Kommunelærer Thilker, Karen Fredensgade 03 Postkontrahent Larsen, Henrik Fredensgade 04 Dommer Hintze, Knud H. Primus motor i dannelsen af "Folkelig Kulturscene for Vesthimmerland" var skrædder Hans Lundberg. Scenen blev i Løgstørhallen, men blev ikke den store succes, og blev ca flyttet til Ranum seminarium. Kirken ligger mellem nr. 5 og nr.7. Tegnet af arkitekt Bendixen. Bygget i Ejd. angivet efter matrikelnumre: 53 b og c, murer Jens Knudsen. 58, lærer Linck. 58 n, skorstensfejer Beltoft. 58 o og r, overlærer Rolighed Larsen. 58 m, landpost Morten Larsen. 58 k, postbud Nielsen. 58 l, toldassistent Mikkelsen. Nævnes Fra 1984 Ida Olesen. Bygget 1902 til toldass. Mikkelsen. Nævnes 1955(muligvis fra 1931)-c Fra 1976 Hans V. Buhl til salg. Henrik Larsen, , overtog postruten efter sin far, Morten Larsen. Denne havde fået en postdiligencerute til Ranum og Vilsted i 1914, men bestilte byens første rutebil, (se Historien om Løgstør, 1996, s ,ill.) Nævnes Derefter Berit Hintze Fredensgade 05a 1918 Produkthandler Huset blev bygget af sten fra det nedrevne hotel "Phø-

20 Philipsen, Hans nix" Philipsen nævnes P. Bidstrup Hakon Melsen / div. Ejere. Fra 2000 Lis og Karl Laut. P.g.a. at muren var fyldt med salt fra fjorden, er ydermuren skiftet, så huset nu er med røde sten. Fredensgade 05c 1900 Sprøjtehus Sprøjtehuset bygget 1900 som afløser for huset i Østerbrogade 09, som blev nedrevet. Fra midten af 1950-erne brugt til redskaber elektromotorværksted oplag for tømrer Ejv. Amtoft. Nedrevet 1976 p.g.a. biblioteksudvidelse. Fredensgade Løgstør bibliotek Fredensgade 08 Ejd.mægler m.m.kjeldgaar d, Kr. Fredensgade 09 Administrationsbygning Fredensgade Overlærer Rolighed Larsen Fredensgade Murermester Beltoft, Laurits Fredensgade 14 Fragtmand Larsen, Chr. Løgstør bibliotek blev bygget 1929 som selvstændig bygning. Indviet Tegnet af arkitekt Z.K. Zachariassen, Hobro. Om- og tilbygning fra okt okt Indviet 25.okt Tidligere placering i Bredgade fra Den 14. Nov var biblioteket indrettet i loftsetagen over administrationsbygningen Fredensgade 9. Den første bibliotekar var lærer R.Th. Rasmussen fra 1916 til hans død i juni En kort overgang lærer Aage Vittrup, og derefter skrædder Hans Skov (f ), til Den første uddannede bibliotekar var Krista Lyngby , og derefter N.H. Lindhard til Fra 1994 Bo Jacobsen. (Se bl.a.: Danske Byer og Sogne, Aalborg Amt, 1933, s. 274,ill. og KREJL, årg. 11, s. 23, ill.) Nævnes 1957 også som forsikringsmand "Skjold" og "Fremtiden" er han sparekasseassistent. Fra kontorassistent inspektør Jørn Kyhn Margrethe Hesselholt og Henry Nielsen. Huset var oprindeligt anneks til skolen på torvet, bygget 1902, men efter at skolen var flyttet 1914, blev den i kommunalt eje, og vedtog man en ombygning til administrationsbygning byrådssal på 1. Sal borgmesterkontor. Her var den (bl.a.) til 1993, da huset blev revet ned til fordel for rådhuset. Rolighed Larsen byggede huset i nævnes redaktør Poul Anker Jørgensen sparekassefuldmægtig Egon Christensen. Familien Beltoft, hvis sidste medlem var forfatterinden Ida Beltoft ( ), havde huset til Derefter flere ejere indtil Anette Madsen og Jan Nielsen overtog det ca (Se om fam. Beltoft: Lokalhistorisk arkiv og KREJL, 11. Årgang, s. 13, 28, 43, 58, ill.) Chr. Larsen havde fragtrute til Aalborg indtil erne. Efterfulgt af Aage Larsen (ikke familie) til o Efterfulgt af svigersøn John Kristensen, Vindblæsvej 44. Stadig indlevering i Fredensgade i mange år. Huset blev bygget 1897 af lærer Linck. Frederik den Syvendes kanal 1861 Bestyrelse Vandbygningsvæsenet Vandbygningsvæsenet VBV styrede udgravningen af kanalen, tegnet af ingeniør Carlsen. Der blev oprettet en ingeniørstilling, som fungerede til o. 1960, hvor kontoret blev flyttet, og VBV omdøbt til Kystinspektoratet. (Se bl.a. Historien om Løgstør, s ) Frederik den Syvendes 1856 Kontrakt Kontrakt underskrives. (Loven vedtaget ).

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Et familienetværk i Varde

Et familienetværk i Varde 1 Et familienetværk i Varde Min mor er født 1908 i Varde, hvor hendes forældre boede fra ca. 1907 til ca. 1917. Her blev de gode venner med familien Sørensen Kreilgaard, hvor hustruen, Maren Kreilgaard,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 05-05-2013 14:29:28 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 98282 Kristine R. Christensen 07-282 Jelling FS Skydning 200/18 200/15 400/33 2 84520 Rasmus Kirkholt

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen.

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen. Kystvejen 1 ca. 1930 direktør Stig ca. 1944 malermester Blæsbjerg 1951 direktør Aksel Hansen 1976 Henning Scheby Larsen 1997 Ida Mortensen Huset, der blev bygget af direktør Stig, havde nogenlunde det

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere