Projektledelse og magt interessenter og strategi. Udarbejdet af Klaus Kelmann Jan. 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektledelse og magt interessenter og strategi. Udarbejdet af Klaus Kelmann Jan. 2012"

Transkript

1 Projektledelse og magt interessenter og strategi Udarbejdet af Klaus Kelmann Jan. 2012

2 Interesse Underviser på Syddansk universitet i Master i Projektledelse i fagene: Forandrings-, portefølje-, og programledelse Økonomisk styring og usikkerhedshåndtering i projekter Research områder Forandringsledelse Porteføljeledelse Projektledere og magt Enterprise/portfolio/program/project management office Rådgivning i ovenstående

3 Agenda 1. Hvorfor interesserer sig for magt? 2. Hvad er magt? 3. Hvad er magt for dig og hvor langt vil du gå? 4. Projektlederens magtsituation 5. Projektlederens magtrum 6. Hvorfor har projektlederen behov for magt? 7. Strategier dannet ift. interessenter 8. Magt via strategikommunikation

4 Mulige elementer i forøgelse af ens indflydelse Preliminær undersøgelse har identificeret mulige magtinstrumenter 1. Strategi som magtinstrument 2. Indflydelse som instrument til udøvelse af politik 3. Adfærdsstrategi baseret på opfyldelse af andres og egne udfordringer 4. Tillid og enighed som instrumentale parametre for relationsstyring 5. Principal-agent teorien som mulighed for tilegnelse af legal magt 6. Organisationens kultur og struktur som fundament for magtstrategier

5 Hvad er magt et styrkebegreb Magt er kun magt, hvis den møder modstand, og den er synonym med evnen til at gøre en forskel følgelig opfattes den som et styrkebegreb i medmenneskelige relationer forholdet til interessenter Politisk adfærd: en proces, hvor man søger at få og fastholde magt [1] åbenlyst eller skjult Magt: få andre til at gøre noget de ikke ønsker at gøre åbenlys magtanvendelse [2] Manipulation: få andre til at gøre noget de ikke ønsker at gøre skjult magtanvendelse [2] Indflydelse: få andre til at gøre noget de ikke ønsker at gøre åbenlys påvirkning [2] Vi taler altså om evnen til/muligheden for at kontrollere ens omgivelser - dens adfærd

6 Hvorfor interessere sig for magt til projektledere Organisationer er udsat af for et stort innovationspres Organisationers omgivelser er præget af stor usikkerhed Organisationer er udsat for et stort forandringspres 20 30% af verdens værdiskabelse sker via projekter Projekters strategiske betydning øges og dermed behovet for stærk og professionel projektledelse Projekterne får flere og formentlig stærke interessenter, med et stort ønske om at påvirke projektet - ikke nødvendigvis med samme formål og mål Postulat: mange af årsagerne til at projekter fejler, skyldes at projektlederen ikke har formel magt

7 Hvad er magt for dig og hvor langt vil du gå? Politikens mål er erhvervelse, bevarelse og udvidelse af magt, og de midler, der er mest hensigtsmæssige for at nå dette mål, er de midler, som fyrsten skal bruge, også når de strider imod den almindelige moral. Niccoló Machiavelli Fyrsten [5] Politik og moral adskilles altså hvor langt vil du gå for dit projekt? Det afhænger formentlig af hvem du er og hvilket ansvar du mener du har for projektet; men du skal tage stilling!

8 Projektlederens magtsituation Magt, i betydning politik, er et stærk element i projekter, da det er en uundgåelig del af enhver organisation [1] Projektledere har ikke en stabil magtbase, de er nødt til at finde andre måder at få magt på øve indflydelse og udøve politik Projekter eksisterer normalt uden for den traditionelle linjestruktur og med en ustabil magtbase skal der forhandles om alt Projektledere har ikke autoritet til at gennemføre formel performance evaluering af projektdeltagere mangel på hierarkisk magt Projektledere har altså ingen formel magt i traditionel forstand Projekters fremtidige vigtighed for organisationer, må forventes at medføre øget pres fra interessenter og flere af dem med formel/reel magt

9 Projektlederens magtrum Projektledelsen Governancekrav

10 Hvorfor har projektlederen behov for magt? Projektledere har normalt et omfattende ansvar, men ikke en kompetence, der matcher ansvaret Antagelse: Jo større projektuafhængighed (autonomi) projektlederen har til at fastlægge projektets Strategi for ledelse af projektet og dets projektdeltager Strategi for, hvordan projektet skal styres Strategi for hvordan leverancerne skal udarbejdes Strategi for projektets governance- og organisationsstruktur jo større er sandsynligheden for at projektet lykkes inden for de rammer, der er aftalt. Projektuafhængighed (autonomi) kræver tildeling af magt.

11 Hvorfor har projektlederen behov for magt? Fastlæggelse af projektorganisationen, f.eks. sammensætning af styregruppen Kontrakt- og leverandørstyring, f.eks. legitim opfølgning og aftale-reguleringer Fremskaffelse af og disponeringsret over ressourcer, af enhver art Beslutningskompetence og aftaleret ift. interessenter, f.eks. ifm. løsning af modstridende krav til formål, mål og succeskriterier fra interessenter Motivationsværktøjer til motivation af projektdeltager via personaletiltag, der i dag ligger hos personaleledere Beslutningskompetence og aftaleret med interessenternes støttefunktioner Udvikling af egen ledelsesadfærd - ledelsesfilosofi

12 Interessenter og projektstrategier Definition: Project strategy is a direction in a project that contributes to success of the project in its environment. [4] Strategier kan identificeres ud fra: Antallet af interessenter og deres styrke Styrke: mulighed for at fastlægge og begrænse projektets mål og strategier for gennemførsel Graden af projektuafhængighed (autonomi) Projektuafhængighed: afspejler projektets selvstyrende (autonome) position i forholdet til dets interessenter, som alle enten kan begrænse eller øge projektets autonomi

13 Interessenter og projektstrategier Elementer i strategibeskrivelsen [4] Retning (direction): beskrive de eksplicitte elementer i projektstrategien, f.eks. Mål, planer, guidelines, metoder, værktøjer, projektgovernance og kontrolmekanismer Succes: hvor vellykket projektet er med at opnå (accomplish) dets mål Omgivelser (environment): verden uden for projektet, hvilket omfatter basisorganisationen

14 Interessenter og projektstrategier Projektets grad af uafhængighed Uafhængig innovator Lydig tjener Stærk leder Fleksibel mægler Antal stærke interessenter Retning: etablere retning ved at opmuntre til innovation og uafhængig adfærd i identifikation og vedligeholdelse af projektets forretningsindhold og formål. Dvs. finde den rigtige forretningsløsning ud fra mulige løsninger og fastlægge fremgangsmåden for projektgennemførsel. Succes: kan måles gennem newness, graden af forandring, påvirkning af organisationen via projektets leverancer eller måske endda via projektets evne til at forny eller ændre basisorganisationens forretningsstrategi Sun Tzu Krigskunsten: Ved at tilbyde fjenden fordele kan man får ham til at komme af sig selv, eller omvendt: ved at forårsage ødelæggelser kan man gøre det umuligt for ham at komme nærmere. Omgivelser: projektet skaber en koalition af interessenter som hjælpe med at fremme projektets formål og samtidigt etableres et værn mod interessenter som udgør en trussel mod projektets formål

15 Interessenter og projektstrategier Projektets grad af uafhængighed Uafhængig innovator Lydig tjener Stærk leder Fleksibel mægler Antal stærke interessenter Sun Tzu krigskunsten: Karriereryttere og hofsnoge vil mangle mod og evne til at gøre det nødvendige i enhver situation, f.eks. trodse fyrstens ordre. Retning: projektets mål er at opfylde dets basisorganisations vilje. Dvs. at forretningsløsningen og projektets fremgangsmåde er fuldt ud bestemt af basisorganisationen. Succes: måles ud fra hvor godt projektet implementere og understøtter basisorganisationens forretningsstrategi Omgivelser: basisorganisationen er den vigtigste interessent, hvis formål med projektet skal opfyldes inden for de fastlagt rammer

16 Interessenter og projektstrategier Projektets grad af uafhængighed Uafhængig innovator Lydig tjener Stærk leder Fleksibel mægler Antal stærke interessenter Sun Tzu Krigskunsten: En defensiv taktik giver mulighed for at forblive ubesejret, mens en offensiv rummer mulighed for sejre. Retning: skabelse af en stærk uafhængig kultur og en følelse af vigtigheden af at sikre projektets succes. Det betyder, at projektet etablere og løbende justerer dets formål og mål i dets netværk af interessenter. Projektet organiseres med en governancestruktur, hvor nogle interessenterne er positioneret i formålstjenstlige roller mens andre bevidst er ekskluderet Succes: måles på projektets evne til at skabe en unikt måde at opfatte verden på og etablere formålstjenstlige formål og mål for projektet Omgivelser. projektet anvender specifikke interessenter som ressource og søger at ændre interessenters magt til at påvirke projektet

17 Interessenter og projektstrategier Projektets grad af uafhængighed Uafhængig innovator Lydig tjener Stærk leder Fleksibel mægler Antal stærke interessenter Retning: Projektet tilegner sig interessenternes formål og mål for projektet og deres standarder og praksisser for projektgennemførsel Succes: måles i den synergi, som projektet kunne skabe mellem interessenternes deltagelse, måles ved antallet af anvendelige kompromisser mellem interessenterne og på projektets overlevelse i den komplekse kontekst givet ved de mange interessenter med forskellig og modstridende formål, standarder og praksisser. Sun Tzu Krigskunsten: så har visdom aldrig været forbundet med langsommelighed. Der findes intet tilfælde, hvor et land har vundet fordele ved en langvarig krig. Omgivelser: projektet finder dets retning ved at definere dets operationelle omgivelser som værende en række stærke interessenter.

18 Strategikommunikation [9] Ja Kommunikeret Nej Skjult strategi Fælles strategi Ja Intenderet strategi Ikke overvejet strategisk potentiale Falsk strategi Nej Skjult strategi: magten ligger i muligheden for løbende tilpasning, da strategien ikke er kendt af andre, man undgår modstand mod forandringer og man opnår fortrolighed ift. interessenterne Falsk strategi: ved at melde en anden strategi ud til interessenterne end den intenderede, ligger magten i at projektlederen med den falske strategi kan passivisere interessenterne Fælles strategi: strategi der er valgt om som interessenterne er enige i. Magten ligger i at strategien er fælles Ikke overvejet strategisk potentiale: strategien opstår i interaktionen mellem interessenterne og via uprogrammeret beslutningstagen. Magten ligger i, at alle interessenter deltager, ubevidst strategidannelsen, hvilket giver projektlederen mulighed for at styre strategien i den retning, han ønsker

19 Strategikommunikation [9] Projektets grad af uafhængighed Uafhængig innovator Ikke overvejet strategisk potentiale Lydig tjener Flask strategi Stærk leder Skjult strategi Fleksibel mægler Fælles strategi Antal stærke interessenter

20 Strategikommunikation [9]

21 Litteraturliste [1]: Pinto, Jefrey K. : Understanding the role of politics in successful project management, International Journal of Project Management 18 (2000) [2] Hansen, Jørgen, Magtspillet i dansk topledelse, Ledelse og erhvervsøkonomi nr.3/08 årgang 72 [3]: Lovell, R. J. Power and the project manager, International Journal of Project Management Vol 11 No 2 May [4]: Artto, Karlos; Kujala, Jaakko; Dietrich, Perttu; Martinsuo, Miia, What is project strategy?, International Journal of Project Management 26 (2008) 4 12 [5] Machiavelli, Niccoló; Fyrsten, Helikon 1998 [6) Graham, J. H., Machiavellian project managers: do they perform better?, International Journal of Project Management Vol. 14, No. 2, pp , 1996 [7]. Pinto, Jeffrey K, Power and Politics in Project Management, [8] Haslebo, Gitte, Relationer I organisationer, Psykologisk Forlag A/S 2004

22 Litteraturliste [9] Af Steensen, Elmer Fly, Fem typer af strategier i organisationer, Ledelse og erhvervsøkonomi 2/ årgang [10] Thamhain, Hans J. og Gemmill, Gary R., Influence Styles of Project Managers: Some Project Performance Correlates

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Power In and Around Organizations

Power In and Around Organizations Side 1 af 23 Power In and Around Organizations Henry Mintzberg Kap 8-14 (Kap 1-3 er dog medtaget for forståelse og fuldstændighed) Kapitel 1: Magt (Power) Direkte oversat til det danske sprog er dette

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Denne artikel er en sammenskrivning af 3 indlæg på dansk Magisterforenings projektlederblog i februar og marts 2011 Af Pia Petersen

Læs mere

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke:

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: - Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: Charlotte Gall, Digitaliseringsstyrelsen Dan Sten Rexen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Guide for projektledere. Guide for projektledere

Guide for projektledere. Guide for projektledere Guide for projektledere Guide for projektledere indgår i et totalt koncept for ledelse af alle former for projekter. Konceptet dækker udførligt de fem faser i projektledelse samt deres underliggende processer

Læs mere

Kommunikation i team og grupper

Kommunikation i team og grupper Kommunikation i team og grupper Indhold INDLEDNING... 1 INTEGRATION AF TEORI I PRAKSIS...2 VÆRDIEN AF REFLEKSION...2 ANVENDELSE AF ANALYTISK VIDEN I PRAKSIS... 4 SOCIALE SYSTEMER... 5 MENING SOM GRUNDLAGET

Læs mere

Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet?

Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet? Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet? Af Karin Jessen Forfatter til bogen: Motivation og ledelse www.ps4.dk Hver eneste dag går vi alle på arbejdet med den hensigt, at det skal

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum. Hvidbog. centrum

Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum. Hvidbog. centrum Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TÆNKETANK, REFERENCEGRUPPE OG SEKRETARIAT... 3 FORORD... 4 1. HVIDBOGENS FORMÅL

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen. Paper

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen. Paper Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Paper Specifikke projektledelsesopgaver og -kompetencer Erfaringsbaseret paper Jensen, C. L. * Holmetoft, U. ** * Integra A/S, DK-2950 Vedbæk, Danmark,

Læs mere

LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO

LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO 1 BØRNEHAVEKLASSELEDER PÅ ØSTER SNEDE SKOLE 2000-2007 ANSAT SOM SFO- LEDER 1. NOV 2007 2 HEDENSTED KOMMUNE INDFØRTE LEG & LÆRING I ÅR 2000 O. -1. - 2. OG 3. KLASSE GÅR

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Introduktion til programmer - Vejledning. Januar 2014

Introduktion til programmer - Vejledning. Januar 2014 Introduktion til programmer - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. PROGRAMMER ER BLEVET MODERNE... 5 3. DEFINITION AF CENTRALE BEGREBER... 6 3.1 DEFINITIONER AF PROJEKT, PROGRAM OG

Læs mere

Forandringsledelse Af Pia Torreck, UPTION

Forandringsledelse Af Pia Torreck, UPTION Forandringsledelse Af Pia Torreck, UPTION Hvorfor taler vi om forandringsledelse? Hvorfor taler vi overhovedet om forandringsledelse? Man kan vel stort set sige, at alt forandrer sig hele tiden ergo er

Læs mere

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Af Specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel er den tredje i rækken af artikler, der omhandler bestyrelsens rolle i

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Indledning...2 2.0 Metode...2 3.0 Forskningsspørgsmål...3 4.0 Organisation...3 4.1 Organisationens anskuelsesniveau...

Indholdsfortegnelse. 1.0 Indledning...2 2.0 Metode...2 3.0 Forskningsspørgsmål...3 4.0 Organisation...3 4.1 Organisationens anskuelsesniveau... Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Metode...2 3.0 Forskningsspørgsmål...3 4.0 Organisation...3 4.1 Organisationens anskuelsesniveau... 3 5.0 Kultur og kognition...4 5.1 Kultur... 4 5.2 Kognition...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. 1 Forord... 8. 2 Indledning... 9. 3 Problemformulering... 10. 3.1 Hovedspørgsmålet...

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. 1 Forord... 8. 2 Indledning... 9. 3 Problemformulering... 10. 3.1 Hovedspørgsmålet... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 8 2 Indledning... 9 3 Problemformulering... 10 3.1 Hovedspørgsmålet... 12 3.2 Underliggende delspørgsmål... 12 3.3 Begrebsafklaring... 13 3.4 Afgrænsninger... 15 4 Metodevalg...

Læs mere

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen MINIRAPPORT OM Af Michael Ehlers, Jesper Krøyer Lind og Alexander Strange, Implement Consulting Group Implement Consulting Group har for anden gang

Læs mere