UGESEDDEL 4 MAKROØKONOMI 1, Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UGESEDDEL 4 MAKROØKONOMI 1, 2003. Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside: www.econ.ku.dk/personal/henrikj/makro1-e2003/"

Transkript

1 UGESEDDEL 4 MAKROØKONOMI 1, 2003 M -Ø Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside: I uge 39 (23/9 og 26/9) har vi gennemgået: I.b. Hvordan opstår vækst? Tekniske fremskridt, forskning og udvikling, samt eksternaliteter (påbegyndt): Teknologi og ideeér: Kodeord: Ikke-rivaliserende goder Stigende skalaafkast Imperfekt konkurrence Eksternaliteter Offentlig regulering Sikring af delvis ekskludérbarhed kan fungere som motor for udvikling af nye idéer For yderligere detaljer, se slides til de strømsvigtsramte forelæsninger d. 23/9, som forefindes på kursushjemmesiden Den relevante litteratur er Jones, Kap. 4. Paul Romers model for forskning og udvikling: Makro præsentation af modellen; model for tekniske fremskridt på lang sigt i den industrialiserede verden (=> ikke model egnet til forklaring af indkomstforskelle); den sædvanlige aggregerede produktionsfunktion for økonomien; væsentlige forskelle: teknologiniveauet endogent (=>stigende skalaafkast) og kun en del af arbejdsstyrken arbejder i færdigvaresektoren; sædvanlige udtryk for akkumulation af fysisk kapital og vækst i arbejdsstyrken; teknologi produceres; simpel produktionsfunktion for nye ideer / ny teknologi, Ȧ; produktiviteten i F&U sektoren tages for givet af den enkelte virksomhed; produktivitetens afhængighed af det aggregerede teknologiniveau; positive og negative eksternaliteter af nye idéer (se Note 2 i denne ugeseddel for

2 UGESEDDEL 4 2 en uddybning); produktivitetens (negative) afhængighed af samlet antal beskæftigede i F&U sektoren (risikoen for duplikation); simpel antagelse om fast andel af arbejdsstyrken i F&U sektoren; vækstraten i pr. capita produktion; endogent bestemt i modellen. Den relevante litteratur er Jones, Kap. 5.1.

3 UGESEDDEL 4 3 NOTE 2: Eksternaliteter i F&U sektoren: En uddybende note I Jones, Kap. 5 beskrives Paul Romers model for forsknings- og udviklingsbaserede tekniske fremskridt. I produktionsfunktionen for ny viden introduceres begrebet eksternaliteter. I det konkrete tilfælde ignorerer den enkelte F&U virksomhed sit eget bidrag til det aggregerede vidensniveau, når den beslutter sig for F&U aktivitet. Da det aggregerede vidensniveau påvirker produktiviteten i de enkelte virksomheder, betyder det, at den den enkelte virksomhed ignorerer de aggregerede, og dermed samfundsøkonomiske, konsekvenser af dens handlinger. Dette er ikke udtryk for dumhed eller irrationalitet, da den enkelte virksomhed antages at være lille i forhold til den samlede sektor. Dette er i øvrigt en rimelig antagelse, da modellen jo er tænkt som en model for hele den industrialiserede verden (så når en softwareproducent i Viborg beslutter sig for at starte en virksomhed op, tages der ikke højde for resultaternes påvirkning af vidensniveauet i hele OECD-området). Resultatet bliver da, at der ved valg af beskæftigelse i de enkelte virksomheder, vælges en lille smule for lidt eller for meget. I tilfældet, hvor den enkelte virksomheds produktion af viden har positiv effekt på den aggregerede viden, 1 da er der tale om en positiv eksternalitet, og den enkelte virksomhed vil producere en lille smule for lidt. Da alle virksomheder foretager samme valg, da bliver resultatet at der bliver produceret samfundsmæssigt for lidt viden. Grunden er, at mange gange en lille smule bliver til noget af betydning! Omvendt, hvis den enkelte virksomheds produktion af viden har negativ effekt på den aggregerede viden, 2 vil der være tale om en negativ eksternalitet, og den enkelte virksomhed vil producere en lille smule for meget. Da alle virksomheder foretager samme valg, da bliver resultatet at der bliver produceret samfundsmæssigt for meget viden. I Jones, er dette modelmæssigt muligvis ikke helt klart, da hans notation ikke sondrer mellem produktion af viden i den enkelte virksomhed, og økonomiens samlede viden. Dette vil der blive gjort i det følgende, som derfor forhåbentlig klargør princippet om eksternaliteter. Da hovedformålet er at klargøre, hvad eksternaliteter er, da vil jeg i det følgende kalde den enkelte F&U virksomheds produktion af viden for a i,dvs. deterikke ændringen i en vidensbeholdning vi ser på, som det jo burde være, hvis vi taler om idéer. Men man kan forestille sig, at eksisterende viden deprecierer fuldstændigt i 1 Baseret på tanken om, at jo mere viden, der er i samfundet, jo lettere er det at producere nye idéer. 2 Baseret på tanken om, at jo mere viden, der er i samfundet, jo sværere er det at producere nye idéer, da de bedste idéer ankommer først.

4 UGESEDDEL 4 4 hver periode; dermed er ændringen i beholdningen lig med beholdningen. Dette er selvfølgelig urealistisk, men nødvendigt for at gøre tingene enkle. Produktionsfunktionen for den enkelte virksomhed i er givet ved a i = δa φ L i A, δ > 0, φ < 1, (1) hvor A er den aggregerede viden i økonomien defineret som A j a j, og hvor L i A er arbejdskraft anvendt af virksomhed i. Der gælder, at den aggregerede beskæftigelse i F&U sektoren er givet ved L A j L j A. Bemærk, at med disse definitioner bliver den aggregerede produktionsfunktion [ved at summe over (1)]: A = δa φ L A. (2) Dette svarer til funktionen brugt i Jones, med produktion af idéer givet ved A i stedet for Ȧ, oghvorλ =1. Virksomhedens målsætning er at maksimere sin profit,ogdetantages,atden producerede viden sælges til prisen P A (som den enkelte virksomhed ikke kan påvirke), og at arbejdskraften aflønnes med w A (som den enkelte virksomhed ikke kan påvirke). Den skal derfor maksimere P A a i w A L i A. Første-ordensbetingelsen kan skrives som a i L i A = w A P A, som siger at der ansættes arbejdskraft, således at dets marginalprodukt (venstresiden) er lig dets realaflønning (højre side). Men hvad er marginalproduktet? Det er her vi kommer ind til sagens kerne omkring eksternaliteter! Vi kan finde a i / L i A fra produktionsfunktionen (1). Dette gøres ved at totaldifferentiere funktionen, og tage højde for definitionen af A, hvilketgiver φ 1 a i = δφ a j L i A a i + δa φ L i A, j

5 UGESEDDEL 4 5 og dermed (ved anvendelse af definitionen af A): a i δa φ =. L i A 1 δφa φ 1 L i A Brug dernæst fra (2) at 1=δA φ 1 L A, hvilket indsat i ligningen ovenfor giver a i δa φ = L i A 1 φ (L i A /L A). (3) Dette er det eksakte marginalprodukt set med den enkelte virksomheds øjne. Men bemærk udtrykket L i A /L A. Det fylder ikke meget under antagelsen om, at den enkelte virksomhed er lille i forhold til hele sektoren (tænk igen på firmaet i Viborgs 5-6 ansatte, der jo ikke rigtig fylder meget i forhold til det samlede antal forskere i OECD landene). Derfor kan den enkelte virksomhed roligt ignorere det, og handle ud fra, at marginalproduktet er givet ved a i = δa φ. (4) L i A Dette er netop udtrykket, som fremkommer, hvis virksomheden tager A φ for givet ved dets beslutning. Men vi ser jo, at ved anvendelse af (4) i stedet for (3), under- eller overvurderes marginalproduktet en lille smule. Nærmere bestemt, for 0 < φ < 1, da undervurderes marginalproduktet, da den (lille) positive effekt på den samlede viden af egen produktion ignoreres. Virksomheden vil derfor ansætte en lille smule for lidt arbejdskraft, og dermed producere en lille smule for lidt viden. Omvendt i tilfældet med φ < 0, hvor den (lille) negative effekt på den aggregerede viden ignoreres, hvilket betyder, at der produceres en lille smule for meget viden. Den enkelte virksomhed begår således en ubetydelig fejl i dens produktionsbeslutning. Men når en hel masse virksomheder begår en lille fejl, da vil størrelsen af de samlede fejl være af samfundsmæssig betydning. For at se det, kan man betragte den aggregerede produktionsfunktion af viden, og finde det samfundsmæssige marginalprodukt af arbejdskraft i sektoren. Man totaldifferentierer derfor (2), hvilket giver A = δφa φ 1 L A A + δa φ L A, og dermed A δa φ =. L A 1 δφa φ 1 L A Dette kan simplificeres til (da 1=δA φ 1 L A ) A L A = δaφ 1 φ. (5)

6 UGESEDDEL 4 6 [Bemærk, at dette også kan findes fra (3) ved at summe over i.] Detsesderfor,atdet private marginalprodukt kun svarer til det samfundsmæssige marginalprodukt, hvis φ =0; netop i specialtilfældet, hvor der ikke er nogen eksternaliteter. Men hvis 0 < φ < 1 er det sociale marginalprodukt større end det private, og der vil blive produceret for lidt viden i økonomien. Omvendt, hvis φ < 0 er det sociale marginalprodukt mindre end det private, hvorfor der vil blive produceret for meget viden.

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 23. maj 2012 Den samlede lønkonkurrenceevne inden for industrien er svækket kraftigt siden 2000. Selv om der er sket en 4, pct.point forbedring

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Afleveret af Laila Lund Studienummer 20070722 Vejleder: Claus Vastrup Department of Economics Makroøkonomi/Macroeconomics

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Analyse Februar 2011 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Danmark Tlf.: 33 11 01 11 Mail: info@manto-as.dk www.manto-as.dk

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013 Kraghinvest.dk Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD December 2013 Resumé Vi har i denne analyse set nærmere på Danmark i et internationalt perspektiv. Vi har bl.a set på timeproduktiviteten i OECD,

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere