Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps"

Transkript

1 Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive de strategiske målsætninger 2. beskrive de strategiske kommunikative målsætninger 3. identificere det overordnede budskab 4. afklare relevante målgrupper 5. identificere de relevante kommunikative platforme 6. opstille principper for kommunikation 7. beskrive forankringen af strategien 8. opstille succeskriterier for den valgte kommunikative strategi En skarp og tydelig kommunikationsstrategi er et vigtigt værktøj til at målrette kommunikationsindsatsen og styrke omdømmet. Den sætter rammen for vores budskab og hvordan vi omsætter det til konkret handling. Den gør det muligt at opstille mål og dermed gøre arbejdet målbart - både set i forhold til det overordnede målsætninger for Det Danske Spejderkorps, men også set i forhold til at udvikle og skærpe korpset kommunikation og profil yderligere. Sidst men ikke mindst kræver strategien svar på, hvem der er vores målgrupper, hvor vi møder dem og hvordan vi sælger vores budskab til dem. Dermed øges vores mulighed for en kvalificeret dialog med vores medlemmer, kommende medlemmer og resten af den offentlige opinion betragteligt. Strategiske målsætninger Den overordnede strategiske målsætning i Det Danske Spejderkorps er beskrevet i udviklingsplanen , hvor der arbejdes med fire overordnede mål: a. Alle grupper og divisioner har en udviklingsplan til forbedring af kvalitet og medlemsvækst b. 20 % flere unge og voksne har en positiv opfattelse af spejd c. Den gennemsnitlige medlemstid er øget fra 31 måneder til 34 måneder d. DDS har 5 % medlemsvækst. Disse fire målsætninger vil den overordnede kommunikationsstrategi understøtte og muliggøre. For at kunne opnå de fire målsætninger er det essentielt at udpege kommunikative fyrtårne blandt de 10 indsatsområder, der kan skabe stærke og vedkomne historier både internt og eksternt. For at have størst mulig chance for at skabe kommunikative resultater, og dermed opnå de strategiske målsætninger, har vi identificeret kommunikative områder, hvor Det Danske Spejderkorps har mulighed for at kommunikere kraftfuldt, overbevisende og unikt. Disse indsatsområder, gør samtidig strategien fokuseret og målbar, og dermed øges chancerne for at de opstillede strategiske mål indfries, da de samlede kræfter på alle planer, centralt som decentralt, i Det Danske Spejderkorps trækker i samme retning. Derfor har strategien naturligt fokus på at styrke: den identitetsskabende kommunikation spejder til spejder. ledelseskommunikationen mellem ledelse og ledere. kommunikation til samfundet gør spejdernes værdier kendte i samfundet. 1

2 Af de ti indsatsområder er der tre områder, der står kommunikativt stærkt i gennemførelsen af strategien: DDS tilbyder adventure-spejd for årige DDS inviterer unge med i et globalt fællesskab DDS udfordrer børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Vi vil også kommunikere om andre indsatsområder. Det kommer blot i anden række. Budskab Det valgte strategiske fokus giver følgende primære budskab: I Det Danske Spejderkorps får børn og unge udfordrende adventureoplevelse, et internationalt perspektiv, og vi udfordrer børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter. Afklaring af relevante målgrupper Fra avisnoter til overskrifter vi skal være synlige i medierne og skarpe på at udfolde og understøtte vores strategi på vores egne platforme. For at kunne opnå størst mulig synlighed over for vores målgrupper er det vigtigt at arbejde med differentieret kommunikation. Det sker via stærke historier og tydelige vinkler målrettet specifikt til den enkelte målgruppe og den enkelte kommunikationsplatform. Vores interne målgruppe har vi på plads alle vores medlemmer. Og den eksterne er hele samfundet, men for at kunne kvalificere og målrette vores kommunikation, er en målgruppeundersøgelse, hvor vi opkvalificerer vores mavefornemmelse, et nødvendigt og stærkt værktøj. Det vil kunne sikre, at vi vinkler budskab og historier rigtigt i forhold til målgruppe og platform både internt og eksternt. Den skal være med til at afklare: Målgruppen - den totale gruppe af personer, som er målet for vores strategiske kommunikation Den strategiske målgruppe de personer, som vi, som afsender, specifikt tilrettelægger vores kommunikation i forhold til Modtagergruppen dem der eksponeres direkte for vores kommunikation Målgruppe- og medieanalysen vil blive igangsat i starten af 2011 og udgifterne til denne vigtige analyse vil blive dækket af DDS Kommunikations budget. Kommunikative platforme Overordnet set kan den kommunikative udfordring splittes op i to en ekstern og en intern. Der er dog et meget tæt forhold mellem de to aspekter, da troværdig ekstern kommunikation forudsætter en fælles intern forståelse for de strategiske og kommunikative mål. Det vi siger, er det vi gør fra overskrift til dagligt arbejde i spejderhytten. Derfor er det vigtigt, at vores kommunikation tager udgangspunkt i hvordan vi når vores målgrupper bedst muligt. Vi skal arbejde bevidst og inddrage viden, når vi skaber en platform for kommunikation til unge. Kun på den måde kommer vi i dialog og dermed få solgt vores budskab. Derfor skal vores 2

3 kommunikationsplatforme hele tiden evalueres og justeres, så vi sikrer den mest effektfulde kommunikation med vores målgrupper. Vores direkte platforme er i dag: dds.dk leder til leder spejder.dk vores eksterne web-platform Facebook forum for over 5000 interesserede mellem år Spejdersnus magasin for 6-12-årige Track magasin for årige Broen magasin for leder til leder Møder, løb og arrangementer Mail information fra Spejdernes Administrations Fællesskab og korps til medlemmer Indirekte kommunikationsplatforme: Trykte medier aviser, magasiner m.fl. Digitale medier TV og radio Online medier og communities Spejderne.dk I gennemførelsen af strategien er det essentielt, at der er sammenhæng mellem målgrupperne og valg af platforme. Et valg der yderligere kvalificeres ved gennemførelsen af målgruppe- og medieanalysen. Principper for kommunikation Kommunikationsstrategien indtænkes og forankres i det daglige arbejde i korpset både lokalt og centralt. Alle skal tænke kommunikation og budskab ind i den daglige arbejde i Det Danske Spejderkorps. Kommunikationsstrategien indgår som et fast element i alle hovedudvalg og projektbeskrivelser, ikke blot på papiret, men i tanker og handlinger. Al kommunikation forholder sig grundlæggende til følgende punkter: at det tager sit udgangspunkt i Det Danske Spejderkorps grundlov. at vi er et børne- og ungdomskorps. at vi arbejder efter den internationale spejderbevægelses idé. at vi udvikler børn og unge til vågne selvstændige mennesker, der tager ansvar i samfundet og verden. at vi tager personligt stilling og ytrer os som korps uden partipolitisk præference. Samtidig er der fokus på, at tonen i vores kommunikation skal skabe inspiration - både internt og eksternt. Vi har en anerkendende tilgang og ligger vægt på en åben og inddragende kommunikation. Forankring af strategien Strategien er forankret i DDS Kommunikation. DDS Kommunikation har ansvaret for gennemførelse, udvikling og evaluering af strategien. Der er essentielt, at kommunikationsstrategien bliver en relevant og levende strategi for hele Det Danske Spejderkorps. Så udover, at den centralt rodfæstes i Korpsledelse og hovedudvalg, i korpsets egne medier og den eksterne kommunikation, er den lokale forankring et helt nødvendigt 3

4 omdrejningspunkt for en succesfuld strategi. Det budskab vi fortæller i medierne skal kunne genfindes i en lokal og national virkelighed. Den konkrete kommunikative indsats, både internt og eksternt, vil blive forankret i en detaljeret kommunikationsplan. En plan som vil være konkret styrende og sikre fremdrift, idet den er klar om indhold, timing og eksekvering. Hvordan vi omsætter budskab til konkret handling. Samtidig sikrer planerne, at vi kan måle på vores indsats. Dermed kan vi hele tiden have fokus på hvilke historier vi arbejder med og hvilke konkrete resultater det skaber. Derfor har DDS kommunikation bl.a. taget skridt til at uddanne de første Young Spokespeople - unge talspersoner - der efter inspiration fra England og Sverige, skal være med til aktivt at formidle budskabet til de lokale og regionale medier. De skal trænes i mediehåndtering og hvordan vi proaktivt viderebringer vores budskab med udgangspunkt i deres egne historier og erfaringer. De skal være det naturlige ansigt på et børne- og ungdomskorps, og skabe en kort og autentisk vej fra budskab til målgruppe. De første uddannede unge talspersoner forventes at være klar i foråret Derudover vil kommunikationsstrategien bliver lokalt forankret gennem en række inspirationsdage for både divisioner og grupper over hele landet. Her kan de lokale ledere blive inspireret til at øge den lokale synlighed, og få en forståelse af, at strategien kan være med til at hjælpe det lokale arbejde. Sidst men ikke mindst vil Rejsehold, Inspirationshold og uddannelse spille en afgørende rolle i forhold til at få indtænkt strategien som et naturligt værktøj til at skabe bedre og mere synligt spejderarbejde. Succeskriterier For at kunne målrette kommunikationsindsatsen er det nødvendigt at opstille en række succeskriterier tidligt i processen, så der kan evalueres, justeres og målrettes undervejs i udførelsen af strategien. I forhold til den overordnede målsætning er der allerede givet fire mål, som kommunikationsstrategien skal være med til at nå, nemlig: a. Alle grupper og divisioner har en udviklingsplan til forbedring af kvalitet og medlemsvækst b. 20 % flere unge og voksne har en positiv opfattelse af spejd c. Den gennemsnitlige medlemstid er øget fra 31 måneder til 34 måneder d. DDS har 5 % medlemsvækst. Derudover sættes der kommunikative succeskriterier, som skal være med til at kvalificere indsatsen og øge målbarheden: at en tredjedel af alle medieklip, der genereres, både lokalt og centralt, skal referere direkte til de tre udvalgte kommunikative indsatsområder. at Det Danske Spejderkorps har tidssvarende kommunikationsplatforme til alle målgrupper blandt medlemmerne, så den valgte strategi kan forankres og udvikles i hele organisationen. at der skabes lokal og central forankring af strategien, så korpset trækker i samme retning og kommunikerer kraftfuldt, overbevisende og unikt. 50% af alle grupper og divisioner har taget aktiv del i forankringen af strategien i

5 Milepælsplan Vedtagelse af strategien - Korpsledelsesmøde november Målgruppe- og medienanalyse - primo 2011 Revurdering og udvikling af medieplatforme - primo 2011 Ekstern og intern kommunikationsplan for 2011 indeholdende medier, målgrupper, historier og eksekveringsplan - primo 2011 Uddannelse af unge talspersoner til styrkelse af den lokale eksterne synlighed - foråret 2011 Inspirationsmøde i grupper og divisioner foråret 2011 Evaluering og eventuel justering af strategien - ultimo

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN

EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN Kontakt/afsender: Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Telefon 32 64 00 50 Udarbejdelse og redaktion: Bie Andersen & Mia Borg Johansen Fotos: Marie Ravn

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL KOMMUNIKATIONSUDFORDRINGEN I DANMARK MÅL FOR KOMMUNIKATIONEN MÅLGRUPPER OG SEGMENTER GRUNDFORTÆLLING OG BUDSKABER

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Kommunikation i de nye kommuner

Kommunikation i de nye kommuner Kommunikation i de nye kommuner Analyse af kommunernes strategi for at kommunikere med medarbejdere og borgere Udarbejdet for Dansk Journalistforbund af Claus Stærbo, rgb kommunikation & internet og Karin

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere