Har du en strategi for dit liv?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du en strategi for dit liv?"

Transkript

1 Har du en strategi for dit liv?

2 Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed, han havde været ansat i gennem mange år. Selv havde han fået stor anerkendelse og opbygget en betydelig personlig formue. Aftalen med hans kone var, at han skulle pensioneres, når han fyldte 60 år. Så skulle de endelig skulle nyde tilværelsen sammen. De skulle indhente noget af det, Lars havde forsømt i alle de år, hvor han havde været 100 % dedikeret til sit job. Så fik Lars et godt tilbud. Han kunne stå i spidsen for en vækstvirksomhed med 50 ansatte. Potentialet var enormt. Efter nogle alvorlige samtaler med sin kone sagde Lars ja til jobbet på den betingelse, at han fik aktiemajoriteten og, at han ville stoppe, når han fyldte 65 år. Jeg mødte ham, da han lige var fyldt 65. Hans virksomhed var vokset til 500 ansatte. Men hans kone var lige død. Karriere driver mange af de ledere, jeg møder i mit job. Dygtige ledere er uden undtagelse ambitiøse og stræbsomme. Det er helt afgørende, da man som leder især som topleder skal være ambitiøs for hele virksomheden. Ambition er et nødvendigt fundament for de forandringer, der hele tiden skal gennemføres for at skabe en sund virksomhed. Jeg møder mange dygtige ledere, der er ulykkelige, blevet skilt, blevet syge eller fremmedgjorte overfor deres børn. For mig er årsagen klar: De har ikke være bevidst om formålet med deres eget liv. De har ikke fokuseret på de vigtigste ting, når der blev taget beslutninger om, hvordan deres tid, talent og energi skulle bruges. Et studie blandt 50 canadiske og australske uhelbredeligt syge kræftpatienter forsøger at give svaret på, hvad der er det vigtigste i livet: I et interview om deres liv nævner 92 procent deres familie som en kerneværdi for dem. Familien er altså uden sammenligning af størst betydning. 36 procent nævner glæde og fornøjelse. Det kan for eksempel være et aktivt liv med sport, hobbyer og interesser. Den tredjestørste værdi er omsorgsfuldhed. 32 procent nævner, at interesse og empati for andre er vigtigt for dem. En følelse af bedrift - for eksempel i form af en god karriere - er en kerneværdi hos 26 procent af deltagerne. 22 nævner sande venskaber. Nye og spændende oplevelser er vigtige for 16 procent. Kilde: Palliative Medicine,

3 Der findes et væld af metoder og værktøjer indenfor ledelse, organisation og strategi. Og der kommer hele tiden nye til. Mange af disse værktøjer er ligeså brugbare i privatlivet som i den professionelle verden. Efter min mening er det vigtigste af alt, at man har et godt liv. Hvis man ikke har det, bliver ting som penge, karriere, prestige og resultater ligegyldige. Man bør derfor arbejde mindst ligeså strategisk med sit eget liv som med den virksomhed, man leder. Mange ledere glemmer dette. Når ambitiøse mennesker har en time til overs, vil de helt ubevidst allokere tiden til de aktiviteter, der giver det mest konkrete udbytte. Og vores karriere giver os det mest håndgribelige bevis på, at vi bevæger os fremad. Du udvikler et produkt, går ind på et nyt marked, sparer 20 %, slår en konkurrent, laver en præsentation, får løn og bliver forfremmet. I modsætning hertil vil investering i vores partner og børn ikke på samme måde give en umiddelbar fornemmelse af, at vi har præsteret noget. Børn er en daglig udfordring. Og det er først om 20 år, at du sætte hænderne i siden og sige: Jeg har nu opdraget de børn godt! Du kan forsømme dine relationer til din familie på kort sigt, uden at der umiddelbart er synlige tegn på, at noget er galt. Ambitiøse mennesker har en ubevidst tendens til at investere for lidt i deres familie og for meget i deres karriere. Det sker, selvom tætte og kærlige relationer til familien er den mest kraftfulde og vedvarende kilde til livslykke. Jeg har mødt flere hundrede topledere gennem mit job. Min erfaring er, at disse mønstre er meget vanskelige at bryde. Det er således (desværre) relativt sjældent, at ledere lægger deres liv om på baggrund af et aktivt og positivt valg. Det typiske afsæt er en eller anden form for krise. Det kan være skilsmisse, svær sygdom eller en afskedigelse med en længere periode uden job (hvis ledighedsperioden er relativt kort, giver det normalt ikke anledning til dybere refleksioner over eget liv). Hvis man bruger en krise rigtigt, har den kimen til, at vi kan se os selv i et nyt lys. En erkendelse, der kan betyde grundlæggende forandringer i livet. På de følgende sider, vil jeg præsentere en metode, som man kan bruge til at skabe overensstemmelse mellem det, der er vigtigst i livet og det, man gør i praksis. Man kan også kalde det en strategi for sit liv. Vær dog opmærksom på, at en metode ikke skaber forandringer i sig selv. Der skal være et grundlæggende ønske om ændre nogle fundamentale vaner. Og en stærk vilje til at arbejde med forandringen i det daglige. Som nævnt udspringer denne motivation ofte af en krise. Man kan også ændre sig uden krise. Men det er virkelig vanskeligt. 2

4 Lav en strategi for dit liv Nedenfor er en øvelse, der step by step kan hjælpe dig med at formulere en strategi for dit liv. Øvelse: Strategi for dit liv Step 1: Fastlæg dine kerneværdier I undersøgelsen ovenfor nævner 92 % af de kræftsyge familien som en kerneværdi. Det betyder sandsynligvis, at rigtig mange mennesker har familien som en kerneværdi. Men ikke nødvendigvis, at det er sådan for alle. Det afgørende er, at du er bevidst om dine kerneværdier og lever efter dem. Det er bestemt ikke afgørende, at dine kerneværdier er de samme som mine eller andres. Problemerne kommer, når der er uoverensstemmelse mellem dine kerneværdier og din adfærd og prioriteringer i praksis. En kerneværdi er et af de 3-5 forhold, der er vigtigst for os i livet. I undersøgelsen nævnes følgende eksempler på kerneværdier: 1. Familien 2. Glæde og fornøjelse 3. Omsorgsfuldhed 4. Følelse af bedrift 5. Sande venskaber 6. Nye og spændende oplevelser Kerneværdier skal ikke forveksles med det værdibegreb, man bruger, når man arbejder med virksomhedsstrategi. Her bruges ordet værdier om den adfærd, der skal til for at strategien kan realiseres. Kerneværdier er noget mere grundlæggende og personligt. Start med at besvare følgende spørgsmål: Hvilke 5 ting i livet er de vigtigste for dig? Sæt dine kerneværdier op i prioriteret rækkefølge. Ja det kan være svært at prioritere dem. Men det er en sund øvelse! Beskriv herefter, hvad hver af de 5 ting konkret betyder for dig (se eksemplet). En lykkelig familie, økonomisk frihed eller faglig udfordring kan være eksempler på 3 kerneværdier. Men disse tre 3

5 forhold kan betyde vidt forskellige ting for forskellige mennesker. Det er derfor vigtigt, at du præciserer, hvad du helt konkret mener med hver af dine kerneværdier. Tabel 1 Eksempel på 3 kerneværdier og præciseringen af disse Kerneværdi Det betyder konkret Familie Min familie er det vigtigste holdepunkt i mit liv og den primære kilde til mening. Familien skal være et sted, hvor alle kan gro og udfolde sig. Der er trygge og sunde fysiske og økonomiske rammer. 2. Velvære Jeg ønsker at være fysisk og mentalt sund og leve et liv, der giver mig masser af energi. Jeg passer min fysik, mit parforhold og fylder min tilværelse med ting, der giver mig glæde. 3. Faglig viden Jeg motiveres af høj faglighed og ambitiøse samarbejdspartnere. Jeg har en stærk trang til at sætte mig ind i nye ting og udvikle nye videns- og forretningskoncepter Sørg for at begrænse dig til maksimalt 5 kerneværdier. Har du flere, vil det normalt være et udtryk for, at du kan blive bedre til at prioritere. 4

6 Step 2: Lav en vision for dit liv Dine kerneværdier giver dig en indikation af, hvad der er vigtigst for dig i livet. Disse forhold er selvfølgelig meget individuelle. Hvis du vil arbejde konkret med at indrette dit liv efter dette, kan det være en god idé at udarbejde en personlig vision med afsæt i kerneværdierne. Tabel 2 viser et eksempel på, hvordan dette kan gøres. Tabel 2 Eksempel på en personlig vision med afsæt i kerneværdier Kerneværdi Det betyder konkret... Om 4 år Familie Min familie er det vigtigste holdepunkt i mit liv og den primære kilde til mening. Familien skal være et sted, hvor alle kan gro og udfolde sig. Der er trygge og sunde fysiske og økonomiske rammer. 2. Velvære Jeg ønsker at være fysisk og mentalt sund og leve et liv, der giver mig masser af energi. Jeg passer min fysik, mit parforhold og fylder min tilværelse med ting, der giver mig glæde. 3. Faglig viden Jeg motiveres af høj faglighed og ambitiøse samarbejdspartnere. Jeg har en stærk trang til at sætte mig ind i nye ting og udvikle nye vidensog forretningskoncepter. Vi har to børn. Vi bor i et hus på landet. Vi har lave omkostninger, så der er overskud (tid og penge). Haven er indrettet som et legeland til børn. Jeg løber Marselisløbet (12 km.) på under en time. Min kone og jeg tager alene på kæresteweekend hvert kvartal. Jeg har jagttegn. Jeg har skrevet min næste bog om topledelse sammen med professor XX

7 Tag en kerneværdi ad gangen og spørg: Hvordan ser verden ud om 4 år (tidsrammen kan du selv fastsætte), når det er gået, som jeg drømmer om? Formulér gerne visionen i nu-tid altså som om, den er realiseret. Visionen ses i kolonnen til højre. Nogle mennesker har den holdning, at en vision skal være luftig og dermed uspecifik. Det er ikke korrekt. Jo mere specifik og konkret, du kan formulere visionen, jo større chance er der for realisering. Arbejdet med en vision er en skabende og afklarende proces. Det er ikke noget, der kan løses, ligesom et regnestykke. Når man formulerer sig konkret og specifikt, tvinges man til at tage stilling til de til- og fravalg, der implicit ligger i visionen. Det kan give anledning til nogle alvorlige men sunde overvejelser. Jeg vil sige, at arbejdet med en personlig vision er en refleksionsopgave. Start med nogle løse tanker måske nogle stikord. Det betyder intet, at du ikke straks kan levere nogle flotte formuleringer. Det vigtigste er, at processen sætter tanker i gang. I processen kan det være en rigtig god idé, at bruge en sparringspartner. Det kan være din kone eller en god ven. Præsentér dine tanker under vejs og få feedback. Diskutér nøgleområder med sparringspartneren. Det er normalt rigtig værdifuldt, at have et andet menneske, som man kan spille bold op ad. Og tag dig gerne god tid. Jeg ved, at vi lever i en verden, hvor alt skal gå hurtigt. Men lige netop når det handler om udarbejdelse af din vision, er det en fordel, at du giver dig selv den luksus, det er at tage sig god tid. Vær forberedt på, at du skal arbejde flere udkast igennem før, du har et brugbart resultat. Step 3: Realisering Når visionen skal realiseres, kræver det normalt, at man gør op med gamle vaner og livsmønstre. Og gamle vaner er noget af det stærkeste, der findes. At realisere en personlig vision er derfor bestemt ikke let. Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. Japanese Proverbs 6

8 Jeg vil derfor undlade at beskrive, hvordan man kan realisere sin vision ved at sætte mål og udarbejde handlingsplaner. Disse velkendte værktøjer er OK. Men de er ikke afgørende for, om man i praksis ændrer sit liv. Jeg vil derfor ikke foregive, at realiseringen af en personlig vision blot handler om at lave en operationel plan. Det er det mindste af det. Vigtigere er det, om man for alvor kommitter sig til personlig forandring. En test kan f.eks. være at offentliggøre sin vision. Fortæl din kone og et par af dine bedste venner om din vision og dine konkrete planer for at realisere den. Hvis du er bange for at fortælle andre om din intention måske på grund af frygt for at fejle er dit ønske om forandring sandsynligvis ikke stærkt nok. Hvis du føler ægte commitment, kan det være en god idé at lave et system, så du kan løbende kan følge/evaluere fremskridt og resultater. Det kan også være en god idé at lave en aftale med en sparringspartner omkring opfølgning og støtte under vejs. Min sparringspartner og jeg har begge udarbejdet en personlig vision. Vi følger løbende op overfor hinanden vedrørende visionernes realisering. At realisere en personlig vision er vanskeligt. Men intet er vigtigere end et godt liv! Ud fra min erfaring er dette arbejde ligeså givende, som det er vanskeligt. 7

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv www.daisylovendahl.dk #1. Engager dig i dit liv Derfor skal du have en strategi Inspirationen til denne manual kom fra en

Læs mere

Coach dig selv til Succes

Coach dig selv til Succes Coach dig selv til Succes i alle livets forhold 6 guidede øvelser til personlig vækst Af Birgit Friis Certificeret Coach Indhold Baggrund for denne udgivelse 4 Coach dig selv til succes 6 ØVELSE 1: Skibet

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

Forord 5. Litteraturforslag 186. Om forfatterne 192

Forord 5. Litteraturforslag 186. Om forfatterne 192 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Indledning: om livskvalitet 6 2. Hvem er jeg? 18 3. Livshjulet 28 4. Mig selv 38 5. Parforhold 44 6. Børn 54 7. Job 64 8. Fritid 78 9. Økonomi 90 10. Sundhed 102 11. Personlig

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

5 skridt. til at find dine VÆRDIER og styrke din INTEGRITET. Peter Bæklund. gdgdgdg

5 skridt. til at find dine VÆRDIER og styrke din INTEGRITET. Peter Bæklund. gdgdgdg 5 skridt til at find dine VÆRDIER og styrke din INTEGRITET gdgdgdg Peter Bæklund 1 Læs det her først Du er velkommen til at gi rapporten væk eller dele den med hvem du vil. Du kan tilbyde den som en bonus,

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Idrætspsykologi. Træning

Idrætspsykologi. Træning Idrætspsykologi Træning Idrætspsykologi... 2 Holdninger & værdier... 4 Trænerfilosofi.... 4 Den Positive Træners Mentale Model... 5 Målsætning... 10 Hvad er en målsætning?... 10 Hvorfor have en målsætning?....

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema-

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema- Interview med michael møllmann. Tekst: tina monberg Tro flytter bjerge intro Interviewet med Michael Møllmann, corporate vice president i Novo Nordisk A/S viser, hvad der sker, når de tre elementer servant

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef 1. udgave, 2013 LIGE TIL AT PRINTE 1 ØVELSE 1: Dig og

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere