ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI"

Transkript

1 ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets indsatser på området i perioden Det overordnede formål med ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv et at medvirke til realiseringen af de prioriterede politiske indsatsområder, for på den måde at sikre gennemførelsen af finansforbundets politikker. PRIORITEREDE INDSATSOMRÅDER I de prioriterede indsatsområder som blev vedtaget på landsmødet er der en række områder som ansvarsområdet Kompetence og Arbejdsliv (KOA) skal fokusere på: Sektor Derfor er det vigtigt, at vi: arbejder for strategier, såvel centralt som på virksomhedsplan, hvor medarbejderinvolvering, innovation, vækst og nye arbejdspladser er i højsædet CVR-NR

2 FINANSFORBUNDET SIDE 2 / 6 Arbejdsplads Virksomhederne har ansvar for, at medlemmerne kan være stolte af at arbejde på en arbejdsplads med arbejdsglæde, gode arbejdsforhold og plads til udvikling. Medlemmernes employability og markedsværdi skaber tryghed og frihed i arbejdslivet for den enkelte. Derfor skal vi understøtte og synliggøre vigtigheden af kompetenceudvikling og uddannelse Medarbejderen er i samarbejde med lederen den bedst egnede til at tilrettelægge sit arbejde. Den megen fokus på måling skal erstattes af strategier, hvor der udvises tillid og gives tid til, at ledere og medarbejdere kan udføre deres opgaver. Virksomhederne skal tænke den menneskelige kapital, i form af kompetente ledere og medarbejdere, som helt central for virksomhedernes overordnede strategier. Det giver det bedst mulige arbejdsmiljø og den bedste forretning. Derfor er det vigtigt, at vi: som medlemmets partner - arbejder med medlemmernes mindset, så der skabes bevidsthed om ansvaret for egen udvikling gennem værktøjer som employability og kompetenceudviklingsaktiviteter bliver medlemmets partner, når det gælder et godt arbejdsliv, den ønskede karriere og fremtidig beskæftigelse. styrker medlemmernes evne til at forholde sig til forandringer synliggør, at stressforebyggelse, trivsel og social kapital er kerneanliggender for virksomhederne, som hænger uløseligt sammen med medarbejder- og kundetilfredshed og at et bedre arbejdsmiljø er en forudsætning for en fornuftig og bæredygtig forretning. sætter fokus på vilkårene for ledelse, som skaber rum for at både ledere og medarbejdere kan løse deres opgaver Forbund Derfor er det vigtigt, at vi: støtter og udvikler tillidsmændene, så de er anerkendte samarbejdspartnere med henblik på at skabe et arbejdsmiljø, hvor den gode trivsel er et af nøgleordene

3 FINANSFORBUNDET SIDE 3 / 6 HOVEDFORMÅL Ansvarsområde Kompetence og Arbejdslivs hovedformål er at arbejde for, At medlemmerne har mulighed for aktivt at have indflydelse på udviklingen af deres arbejdsvilkår og kompetencer. Kompetence At udviklingen i det offentlige uddannelsessystem afspejler de behov, som virksomhederne og medlemmerne har. At medlemmerne sikres udbud, vilkår og muligheder med henblik på fortløbende at kunne udvikle deres kompetencer og arbejdsmarkedsværdi. At styrke samarbejdet med virksomheden om udvikling af medarbejdernes kompetencer og arbejdsvilkår, herunder kompetenceudvikling til fremtidige jobs. Arbejdsliv At medlemmerne har sikre, sunde og udviklende arbejdsvilkår, der skaber trivsel for den enkelte, og genskaber stoltheden over at være ansat i sektoren. At der sættes fokus på vilkårene for at udøve ledelse, der skaber rum for at både ledere og medarbejdere trives og kan udføre deres opgaver. RAMMEN Kompetence De samfundsmæssige rammer for medlemmernes muligheder for efter- og videreuddannelse, samt uddannelse og udvikling gennem hele arbejdslivet. Udvikling af tilbud til medlemmer, herunder til lederne. Midlerne er bl.a. fokusarrangementer og brug af kompetencepuljen. Sammenhængen i uddannelsesaktiviteter i forbundet og i virksomhederne, herunder kompetenceudvikling til fremtidige jobs og overenskomstrelaterede rettigheder.

4 FINANSFORBUNDET SIDE 4 / 6 Arbejdsliv Det moderne og fleksible arbejdsliv herunder det grænseløse arbejde, social kapital, selvledelse, forandringer mm. Det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, herunder for lederne. FAGLIGE HOVEDTEMAER OG STRATEGISKE MÅL Ansvarsområde Kompetence og arbejdsliv vil i perioden helt overordnet have som mål: At sætte fokus på strategiske temaer, der anses for at være af væsentlig betydning for medlemmerne arbejdsvilkår og udfoldelsesmuligheder. At bestræbe sig på, at de initiativer der igangsættes og udvikles i regi af ansvarsområdet, kommer ud at arbejde lokalt på den enkelte arbejdsplads til gavn for vores medlemmer. At være påpasselig med ikke udvikle flere fælles strategiske indsatser, end det lokalt kan magtes at implementere. Ansvarsområde KOA har herudover med udgangspunkt i de prioriterede politiske indsatsområder og kommissorium for ansvarsområdet identificeret følgende strategiske temaer og mål for den indeværende landsmødeperiode: Kompetenceudvikling til fremtidige jobs Udvikle redskaber til at støtte medlemmernes udvikling til fremtidige jobs Kvalificere vores og medlemmernes forståelse af fremtidens kompetencebehov med henblik på aktive fremgår passive karrierevalg Give input til udviklingen af FOKUS, så tilbuddene i højere grad giver dokumenterede og efterspurgte kompetencer samt understøtter medlemmernes arbejde med egen karriere

5 FINANSFORBUNDET SIDE 5 / 6 Følge op på implementering af overenskomstens 75 om udviklingsplaner og arbejde for, at den anvendes efter intentionen Det offentlige uddannelsessystems udvikling Søge indflydelse på det offentlige uddannelsesudbud gennem samarbejde med relevante offentlige uddannelsesinstitutioner Sætte fokus på, hvordan offentlig efter- og videreuddannelse bedst tilpasses til behovene på fremtidens arbejdsmarked Tillid, trivsel og samarbejde Fortsat fremme udviklingen af den sociale kapital på arbejdspladserne Sætte løbende fokus på medlemmernes trivsel og skabe nødvendig debat herom centralt som lokalt. Fremme den ny OK s bestemmelse om at SU skal drøfte tillid, trivsel og samarbejde Arbejde for at medlemmerne oplever fleksibilitet og medbestemmelse ift. deres arbejdsvilkår og opgaver. Fremme det lokale samarbejde mellem tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter og også gerne de lokale ledere mhp. at udvikle god trivsel på arbejdspladserne. Forandringer, robusthed og performancekrav Arbejde for, at medlemmerne gives redskaber til at kunne navigere i nutidens moderne fleksible arbejde. Sætte fokus på de positive arbejdsmiljøfaktorer. Skabe grundlag for en lokal debat om, hvordan der kan skabes robusthed ift. forandringer organisatorisk, ledelsesmæssigt, gruppevis og individuelt.

6 FINANSFORBUNDET SIDE 6 / 6 Arbejde for at samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere baseres på tillid og respekt frem for kontrol Sætte fokus på sammenhængen mellem trivsel og performancemål, herunder om der kan udvikles trivselsfremmende performancemål. Fysisk arbejdsmiljø Sætte arbejdsorganisatorisk fokus på fremtidens finansielle kontorarbejdsplads bl.a. free-seating, kundekontaktcentre mm. Arbejde for at der skabes mulighed for og lyst til bevægelse i stillesiddende arbejde. Vilkår for ledere og ledelse Med udgangspunkt i ledernes behov arbejde for målrettede attraktive medlemstilbud og indsatser, der understøtter ledernes trivsel og udvikling i lederrollen Sætte fokus på, at lederne får det fornødne rum til at skabe god ledelse i en verden med kontinuerligt løbende forandringsprocesser.

UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR

UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR 2. MARTS 2015 201403636 INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet En Bæredygtig Sektor (EBS) skal tjene som fagligt og politisk grundlag for Finansforbundets

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Miljøministeriets HR-strategi

Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriet Ministeren Departementet Center for Koncernforvaltning Skov- og Naturstyrelsen Miljøstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen Naturklagenævnet

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

På de følgende sider beskrives fundament og målbilleder for SOSU Nord: 1. SOSU Nords strategiske univers. 1.1. Marked, Organisation og Ressourcer

På de følgende sider beskrives fundament og målbilleder for SOSU Nord: 1. SOSU Nords strategiske univers. 1.1. Marked, Organisation og Ressourcer SOSU Nord s strategiske univers Fundament og målbillede SOSU Nords kerneopgave er til enhver tid at levere uddannelsesaktiviteter som lever op til de uddannelses, beskæftigelses og erhvervspolitiske målsætninger.

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere