PROFIL. Strategisk selvledelse på en af Danmarks bedste arbejdspladser. Nye lederroller efter skolereformen. Når vi går over grænsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROFIL. Strategisk selvledelse på en af Danmarks bedste arbejdspladser. Nye lederroller efter skolereformen. Når vi går over grænsen"

Transkript

1 PROFIL Nr. 3 oktober 2015 Strategisk selvledelse på en af Danmarks bedste arbejdspladser Nye lederroller efter skolereformen Når vi går over grænsen Hvad hulen sker der? fokus på stress

2 INDHOLD FokusProfilen anvendes som værktøj til strategisk selvledelse Strategisk selvledelse tager udgangspunkt i fællesskabet KompetenceProfilen blev brugt til at sætte ord på ledernes styrker og udfordringer Når vi går over grænsen om forskellene på skandinaviske ledere Finns klumme: Om stress Certificering i Garudas profilværktøjer og nyt kursus Fokus Proces Profil Nr. 3 oktober 2015 Udgivet af Garuda AS Alle artikler kan citeres inden for gældende lovgivning og med kildehenvisning. Redaktionel tilrettelæggelse Ansv. red. Merete Worsøe, kursus- og marketingchef Garuda AS Andres Tue Møller, Line Skov Randrup og Mikkel Toxvig, tuen Grafisk tilrettelæggelse Mette Weibrecht Nielsen, tuen Foto Garuda AS Middelfart Sparekasse Colourbox Garuda AS Voldbjergvej 14, 2. sal 8240 Risskov Tlf garuda-as 2 PROFIL OKTOBER 2015

3 Leder: Begrænses vi af vores udsyn? Et tilbagevendende tema, vi møder i hverdagen samt i vores ERFA-grupper, handler om fortolkningstekster og spørgsmål om, hvad man kan skrive, hvad man formidler, og hvad der skal anvendes i forbindelse med tilbagelæsning af en personprofil. Fortolkningsteksterne, og de hypoteser der opstilles på baggrund af en udfyldt personprofil, danner grundlaget for en dialog, som naturligvis inddrages i tilbagelæsningen af profilen. Brug profilerne til at lokalisere dine drivere En stærkere og mere direkte tilbagemelding kan ydermere kvalificere jeres billede af hele organisationens kernegrupper og drivers. Ved at analysere dine personprofiler, kan du identificere de udsagn, som flest vælger til eller fra og samtidig få et solidt kendskab til din kernegruppe og drivers. Hermed kvalificerer du jeres professionelle tilgang til HR- og rekrutteringsprocesserne og sikrer, at I både udvælger og udvikler de rigtige personligheder og den rette adfærd, som organisationen efterspørger. Det handler ikke om, at alle skal være ens eller udvikles i en bestemt retning, fordi markedet efterspørger det. Det handler om, at få identificeret de områder, som adskiller jeres organisation fra andre, og som støtter op omkring den strategi, som jeres organisation har lagt for fremtiden. Det er her, at du kan skabe værdi for din organisation. Et kvalificeret grundlag Større indsigt i jeres kernegruppe og øvrige forretningskritiske data hjælper jer til at få skabt et solidt grundlag for de professionelle og værdiskabende rekrutterings- og udviklingsprocesser. Dilemmaet, set fra min side, går på, i hvor høj grad og hvor direkte man skal anvende den forskningsbaserede fortolkningstekst i tilbagemeldingen. Om der skal undlades skyggesider, fordi det kan være for konfronterende, eller om vi kommer nok i dybden med de respektive udsagn, som kandidaten/respondenten har besvaret. Jeg synes vi skal overveje, om vi er kommet dertil, at vi undlader at italesætte de svære ting i samtalen. Lader vi os begrænse af en konfliktskyhed og en lyst til at behage, mere end virkelig at gå i dybden med tolkningen af profilen? Tør vi ikke afprøve vores hypoteser i samtalen, men holder vi os i stedet udelukkende til den standardgenererede fortolkningstekst? Jeg kan være bange for, at vi med et begrænset udsyn mister muligheden for at gøre en forskel og dermed reelt muligheden for at sætte fokus på de blinde pletter, hvor vi udvikler, tilpasser og træner fokus og adfærd! Vi står altid til rådighed for at drøfte dit grundlag, og via vores statistikmodul kan du allerede selv påbegynde arbejdet på egen hånd uden brug af dyre konsulenttimer. Vi hjælper med at få identificeret de adfærdstræk, som kendetegner jeres nøglemedarbejdere samt de udsagn, som eksempelvis størstedelen af jeres medarbejdere svarer mest på. Du kan i artiklen Når vi går over grænsen (som du finder på side 14) få et indblik i, hvordan en analyse kan kvalificere forskellene mellem de nordiske lande, og som du med fordel kan være opmærksom på, når du samarbejder med kollegaer på tværs af Danmark, Norge og Sverige. Min opfordring er, at du og din organisation bør løfte jer op i helikopteren, forholde jer til jeres mængde af personprofiler og få identificeret de drivere, som kendetegner jeres organisation. Det er forretningskritiske data, som både skaber ligeværd og et kvalificeret grundlag at udvikle på. Min opfordring er, at du, som anvender personprofiler i din dagligdag, skal udfordre din opfattelse af respondenten, og ikke lade det første og bedste være sandheden hver gang. Du skal turde udfordre både dig selv og respondenten og ikke mindst kigge bagom profilen i form af de respektive udsagn, som respondenten har besvaret. Du skal samtidig være bevidst om din egen profil i samtalen. Det er her, samtalen får værdi for dig og for respondenten, og jeg tror på, at det understøtter vores vision om at skabe balance mellem mennesker. Jeg håber, at ovenstående kan være med til at sætte både refleksion og handling i gang! Rasmus H. Mortensen, adm. direktør

4 FokusProfilen anvendes som værktøj til Strategisk selvledelse I en årrække har Middelfart Sparekasse optrådt på listen over Danmarks bedste arbejdspladser. Sideløbende er Sparekassen vokset fra 188 medarbejdere til 288 på tre et halvt år. For at fastholde det unikke arbejdsmiljø i en fortsat vækst er Sparekassens 32 ledere blevet uddannet i FokusProfilen, så de hver især kan udvikle deres lederskab og hjælpe de ansatte til strategisk selvledelse. HR-chef Helle Lund Gregersen i Middelfart Sparekasse har stået i spidsen for en ambitiøs satsning: At sørge for, at alle Sparekassens ledere blev uddannet i FokusProfilen som led i Middelfart Sparekasses målrettede arbejde med medarbejderpleje og udvikling. Det er vigtigt for os at have glade og motiverede medarbejdere af flere grunde. Dels vil vi gerne kunne tilbyde et sundt og motiverende arbejdsmiljø, dels er kundernes møde med medarbejderne faktisk vores vigtigste konkurrenceparameter. Prisforskellen og produktdifferentieringen mellem de danske pengeinstitutter er små, så vores konkurrencefordel er meget godt beskrevet i vores vision: Bedst til kunder, siger Helle Lund Gregersen. FokusProfilen giver et fælles sprog I foråret 2015 blev samtlige af Sparekassens ledere 32 i alt sendt på kursus i FokusProfilen. Vi vil gerne have et redskab, som kan trække tingene ned på jorden, og som er konkret. FokusProfilen er oplagt, når der skal arbejdes med teamsamarbejde, hvor vi vil synliggøre de forskellige profiler i et team eller en afdeling. Profilen er også særdeles anvendelig til MUS eller i forbindelse med konfliktløsning. Med andre ord vil vi give lederne et fælles sprog at tale ud fra. Det er så op til den enkelte afdeling, hvordan de vil bruge værktøjet, men vi forventer selvfølgelig, at værktøjet bruges, da vi nu har uddannet samtlige 32 ledere, siger Helle Lund Gregersen. Sparekassen har gennem de seneste år lagt stor vægt på strategisk selvledelse. (se også artiklen side 8 med Anders Raastrup Kristensen). Det er vigtigt, at vores medarbejdere er selvledende og kan træffe beslutninger med strategien og værdierne som det fælles grundlag. Vi er geografisk spredt ud på 17 afdelinger samt vores hovedkontor, og så er vi en organisation, der er i kontrolleret vækst. Og det har resulteret i, at vi har ansat 166 medarbejdere på tre et halvt år. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi medarbejderne er blevet involveret og selv tager et stort ansvar og lærer sparekassens strategi og værdier at kende, forklarer hun. 4 PROFIL OKTOBER 2015

5 Nyt MUS-koncept skaber værdi Middelfart Sparekasse har derfor udviklet et nyt MUS-koncept, der tager afsæt i strategisk selvledelse. Vi tror på, at mennesker er forskellige og udvikler sig forskelligt. Det handler om, at lederen stiller nogle spørgsmål til medarbejderen, som også relaterer sig Når lederne skal arbejde kvalificeret med personprofiler Ved at arbejde målrettet med lederuddannelse og/eller -udvikling, kombineret med brugen af FokusProfilen, kan virksomheden få etableret en stærk ledelseskultur, forankret i virksomhedens strategi og med fokus på udviklingen af teams. Garuda afholder certificeringskurser hos virksomheder, tilrettelagt så de matcher virksomhedens specifikke behov (eks. MUS mm.). Herudover samarbejder Garuda med en række uddannelsesinstitutioner, som bl.a. udbyder lederuddannelser med anvendelse af FokusProfilen. Kontakt Garuda, hvis du vil høre mere. til vores strategi og vision. F.eks.: Hvorfor går vi på arbejde? Hvad er formålet med mit job og i forhold til mit jobområde og ansvar hvordan når jeg så mine mål? Og jeg tror, at vores succes med strategisk selvledelse netop skyldes, at vi som organisation involverer medarbejderne og er klare i vores kommunikation. Derfor har vi gode forudsætninger for at udleve vores fælles mål om at være bedst til kunder. Alle kender retningen, og det har en enorm betydning, fortæller Helle. I undersøgelsen til Danmarks bedste arbejdsplads svarede 92 % af medarbejderne i 2014, at de får et godt udbytte af medarbejdersamtalerne. Før implementeringen af det nye MUS koncept var tallet i 2013 på 81 %, hvilket understøtter oplevelsen af, at det nye koncept skaber værdi hos medarbejderne. Helle Lund Gregersen lægger ikke skjul på, at der ligger et strategisk mål bag den intensive udvikling af medarbejderne:»» Fortsætter på næste side OKTOBER 2015 PROFIL 5

6 »» Fortsat fra forrige side Vi arbejder hele tiden på at gøre noget for vores kunder, som konkurrenterne ikke gør, og her er medarbejderne vores vigtigste nøgle til succes. I samarbejde med vores medarbejdere udarbejdede vi et nyt strategigrundlag i begyndelsen af 2013, og her kom visionen Bedst til kunder for alvor i spil som en del af vores strategi. Men det er også meget kendetegnende for Middelfart Sparekasse, at der skal være handling bag ordene, og at strategien bliver omsat til handling. Vi er en tillidsbaseret organisation, og vi skal have en høj troværdighed det får vi bedst ved at være åbne både over for vores medarbejdere og for kunderne. Vores strategi er derfor også lagt åbent ud på hjemmesiden, hvor alle kan læse den, siger hun. FokusProfilen går et spadestik dybere Blot nogle få uger efter, at økonomichef Trine Hauge Christensen i Middelfart Sparekasse var blevet uddannet i FokusProfilen, valgte hun at bruge profilen i forbindelse med MUS i sin afdeling. Resultatet blev nogle mere kvalificerede samtaler, der også tog en anden retning end normalt. Hvordan har det adskilt sig fra tidligere, når du har afholdt samtalerne? Samtalerne forløb noget anderledes, især for de medarbejdere, der har været ansat her i nogle år. Vi er et lille team med en håndfuld medarbejdere, der fungerer rigtig godt sammen. Så hvis man bare bruger samtalerne til at bekræfte hinanden i, hvor godt det går, så rykker de ikke rigtig ved noget. Med hjælp fra profilerne kom vi i år et spadestik dybere og fik et bedre grundlag og nogle konkrete emner at tale udvikling ud fra. Det fungerede rigtig godt. 6 PROFIL OKTOBER 2015

7 Hvordan oplevede I det at bruge værktøjet? Det var en god oplevelse, netop fordi samtalerne kom i nogle andre retninger end de plejer. Det var nyttigt at have noget at tale ud fra. Samtidig fik medarbejderne en bedre indsigt i, hvorfor de i nogle situationer reagerer, som de gør. Og det gør også samarbejdet i afdelingen endnu bedre, hvis vi ved, hvor ens egne styrker og udfordringer ligger. Samtidig kan man blive mere opmærksom på, hvor man især skal udfordre sig selv. Hvordan oplever du, at Garudas værktøjer passer ind i jeres vision om bedst til kunder og det fokus, I har på trivsel indadtil i virksomheden? Jeg synes, det passer godt sammen med vores måde at arbejde med medarbejdertrivsel i øvrigt. FokusProfilen er jo et redskab til dialog med medarbejderne, og jeg tror, at en af grundene til, at vi bliver anset som en god arbejdsplads, er, at vi ikke forsøger at putte medarbejderne ind i kasser, som de skal passe i. Som leder forsøger jeg i stedet at fordele opgaverne, så den enkelte medarbejder får mange af de opgaver, som vedkommende godt kan lide og er god til. Samtidig giver jeg også opgaver, der presser personen lidt, så der sker en udvikling, og de får udfordringer. Her kan værktøjet hjælpe til at synliggøre medarbejdernes fokusområder, også over for dem selv og hinanden. Det er nemt at forestille sig, at en økonomiafdeling har en overvægt af grå profiler. Er det rigtigt, og hvor ligger du selv? Ja det er rigtigt eller næsten. Vi er jo en lille afdeling. Tre af mine medarbejdere er grå, mens en er udpræget grøn, og en er udpræget rød. Det kan godt give stof til nogle konflikter i pressede situationer. Til gengæld er det også en styrke, at vi er forskellige, for så ved jeg, Middelfart Sparekasse har siden 2002 optrådt på listen Great Place to Work, som kårer de bedste arbejdspladser i Danmark. Middelfart Sparekasse er flere gange løbet med førstepladsen og fik en flot femteplads i Fakta om Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse er et regionalt pengeinstitut for privatkunder og små og mellemstore virksomheder. hvem jeg kan give en opgave, hvor der er en kort deadline, og hvem der har det bedre med at få lidt mere tid og sikre, at detaljerne er i orden. Men jeg tror, det er helt naturligt, at der er mange grå profiler, når man arbejder med økonomi og regnskab. Det er jo vigtigt, at der er styr på systemer og detaljer. Men det er vigtigt for mig at understege, at der ikke findes nogen forkerte profiler eller typer. Det afhænger jo helt af jobindholdet. Jeg har faktisk selv skiftet fokus. Da jeg startede som økonomimedarbejder, var jeg udpræget grå. Men efter jeg for nogle år siden er blevet leder, og nogle af mine opgaver dermed også har ændret sig, viser min profil faktisk, at jeg er blevet noget mere grøn kunder garanter 16 full-service afdelinger og en investeringsafdeling Egenkapital på 854 mio. kr. (januar 2015) OKTOBER 2015 PROFIL 7

8 Skab værdi for virksomhed og medarbejder Strategisk selvledelse tager udgangspunkt i fællesskabet. Det handler ikke om, hvad den enkelte medarbejder gerne selv vil med sit arbejde. Det handler om at lede sig selv i forhold til virksomhedens strategi og kerneopgave og dermed skabe værdi for både medarbejder og virksomhed. Anders Raastrup Kristensen er ph.d., ekstern lektor på CBS samt selvstændig konsulent og har de seneste ti år beskæftiget sig med ledelse, selvledelse og arbejdsliv. Senest har han lanceret begrebet strategisk selvledelse i bogen af samme navn, som han har skrevet i samarbejde med Michael Pedersen. Her undersøger han, via en række virksomheder, hvordan selvledende medarbejdere opnår den største arbejdsglæde og samtidig skaber mest mulig værdi for virksomheden. Hvad er strategisk selvledelse? I modsætning til begrebet selvledelse, der handler om, hvordan man leder sig selv, starter strategisk selvledelse et helt andet sted: i virksomhedens fællesskab og den kollektive forståelse af, hvorfor vi udfører vores opgaver i virksomheden og en forståelse af, hvad der er virksomhedens strategi og vores kerneopgave, siger Anders Raastrup Kristensen. Hvordan giver man medarbejderne den kollektive forståelse, der danner grundlag for strategisk selvledelse? Det starter altid hos ledelsen, som har ansvar for at få alle medarbejdere til at kende, men også anerkende, formålet med forretningen. Det er vigtigt at fastslå, at man fortsat skal ledes, selvom man er en selvledende medarbejder. Og det er stort set umuligt at lede sig selv strategisk og tage ejerskab for virksomhedens formål, hvis man ikke kender det, og hvis man ikke ved, hvilke kerneopgaver der skaber værdi for kunderne og dermed for virksomheden. Hvad kræver strategisk selvledelse af den enkelte medarbejder, og hvilke personlige egenskaber er vigtige? Man skal have noget personlig ballast, så man kan navigere i den arbejdsform, svarer han kort og supplerer med sit bud på fem krav, som man bør stille til medarbejderne. Se Anders Raastrup Kristensens liste med de overordnede krav til medarbejderne på næste side:»» Fortsætter på næste side 8 PROFIL OKTOBER 2015

9 Undlad at se kontrol og frihed som to modpoler Definér ledelsesrummet indenfor de to positive poler frihed og forretning»» Anders Raastrup Kristensen, Ph.d., ekstern lektor på CBS og selvstændig konsulent OKTOBER 2015 PROFIL 9

10 »» Fortsat fra forrige side Krav til medarbejdere At man har lyst til at tage ansvar og indgå i et fagligt fælleskab At man kan tænke helhedsorienteret At man tør udfordre sig selv, så man går nye veje for at løse sine opgaver, hvis det er nødvendigt. Man skal have lidt mod: Man skal både kunne sige fra overfor en kollega eller sin leder og turde komme på banen med egne indspark Endelig skal man gøre sig modtagelig for ledelse og konstruktiv kritik. Man skal selv sige til, der hvor man har brug for feedback og ledelse. Er der nogle personprofiler, der passer bedre end andre til strategisk selvledelse? Ja, nogle medarbejdere er bedre til selvledelse end andre. Det hænger sammen med de personlige egenskaber, som passer til den type job. Det kan også hænge sammen med, hvordan man er skolet i sin uddannelse. For eksempel er de fleste akademiske uddannelser opbygget på en måde, der minder om strategisk selvledelse, og derfor vil akademikere ofte være vant til den måde at arbejde på. Hvordan finder man så som leder en balance mellem kontrol og frihed? Det er faktisk det spørgsmål, jeg får oftest fra ledere! Min pointe i bogen er netop, at man som leder ikke skal skelne mellem kontrol og frihed som to negative yderpoler. Derimod skal man definere ledelsesrummet indenfor de to positive poler frihed og forretning. Den medarbejder, der leverer, får mere frihed. Og den frihed giver medarbejderen arbejdsglæde og ejerskab for forretningen og fortsætter dermed med at levere gode resultater. Hvad kan virksomheden vinde ved at indføre strategisk selvledelse? Når strategisk selvledelse virker, så skaber medarbejderne bedre resultater og dermed mere værdi for både virksomheden og kunderne. Når medarbejderne kender formålet med deres arbejde, oplever mange også, at arbejdet bliver meningsfuldt, fordi de kan se, at de gør en forskel for kunderne og arbejder mod et fælles mål i samarbejde med kollegerne. Det betyder en høj grad af tilfredshed blandt medarbejderne og det betyder også, at der kan være en høj grad af frihed for den enkelte til, hvordan man løser opgaver så længe man arbejder mod det rigtige mål. Hvad er faldgruberne ved strategisk selvledelse? Det kan gå to veje: For lidt ledelse fører ofte til det, jeg kalder føleledelse. Lederen er ikke fagligt inde i medarbejderens område og spørger derfor: Hvordan synes du, denne opgave er, er det ok? På den måde kommer man til at tale om medarbejderens følelser for arbejdet i stedet for selve opgaven og overlader dermed retten til ledelsesrummet til medarbejderen. I den anden grøft går lederen ind og detaljeleder på den enkelte opgave og fortæller, hvordan den skal løses. Micro management er heller ikke godt, for det umyndiggør netop selvledelsen og virker demotiverende for medarbejderen. Er der nogle grupper af medarbejdere, der ikke egner sig til strategisk selvledelse? Man skal passe på, at man ikke sætter grupper af medarbejdere i bås og dermed afskriver, at de ikke skal have indflydelse eller medbestemmelse på deres opgaver, for det kan næsten altid give værdi til forretningen. Men man kan skelne mellem selvledelse og selvstyring. Selvstyring vil typisk være hensigtsmæssigt for medarbejdergrupper hvor arbejdsopgaverne er klart defineret, for eksempel i produktionsvirksomheder eller lignende. 10 PROFIL OKTOBER 2015

11 Reformvenligt rolleskift I Varde Kommune var den nye skolereform omdrejningspunktet for en række tiltag, der skulle hjælpe kommunens 17 skoleledere til at favne den nye og noget anderledes lederrolle, som reformen kræver. Processen blev skudt i gang ved hjælp af Garudas KompetenceProfil, som hjalp med at sætte ord på ledernes styrker og svagheder. Varde Kommune stod ligesom kommuner i resten af landet i begyndelsen af 2014 overfor en stor ændring af skolesystemet som følge af den nye folkeskolereform. Reformen indebar blandt andet ændrede krav, nye arbejdsområder og metoder for skolelederne. Kommunen havde lige før årsskiftet fået en ny skolechef, som nu skulle hjælpe de 17 skoleledere bedst muligt ind i de nye rammer for skoleledelse. En af de vigtige opgaver var i den forbindelse at sætte gang i ledelses- og kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling Kirsten Mørch Hansen, personalechef i Varde Kommune, diskuterede med den nye skolechef, hvad der kunne få ham tunet ind på ledernes kompetencer gerne hurtigst muligt. Jeg foreslog at køre et forløb med KompetenceProfilen, som vi allerede anvendte til rekruttering i Varde Kommune, men som vi dog ikke tidligere havde brugt struktureret til udviklingsforløb. Formålet skulle være at få noget at snakke kompetencer ud fra, så den»» Fortsætter på næste side OKTOBER 2015 PROFIL 11

12 »» Fortsat fra forrige side nye skolechef havde et udgangspunkt for at lave kompetenceudviklingsplaner for skolelederne, fortæller Kirsten Mørch Hansen. Efter et vellykket pilotprojekt med en enkelt skoleleder, som prøvede processen af, fik alle lederne lavet en Kompetence- Profil samt efterfølgende en 2-timers seance, delt i to halvdele. Den første med tilbagemelding fra HR, hvor den nye skolechef hovedsagligt lyttede med. I anden halvdel af mødet tog skolechefen over og gennemførte en egentlig MU-samtale med den enkelte skoleleder. Det var vigtigt at understrege overfor lederne, at når de skulle udfylde KompetenceProfilen, var det ikke en test af deres evner, men et redskab til at sætte skub i udviklingen, så vi fik en åbenhed og konstruktiv dialog om, hvor deres styrker og udviklingsområder lå. Det gav skolechefen en langt bedre mulighed for at støtte dem, der hvor de havde og har brug for det, fortæller Kirsten Mørch Hansen. Kæmpe rolleskift Den nye reform lægger op til et opgør med den måde, som skolelederne hidtil har ledet på, og kompetenceudvikling var derfor en naturlig følge af reformen. Det er et kæmpe rolleskift med nogle helt andre og nye krav, som lederne skal igennem i disse år, slår Kirsten Mørch Hansen fast og fortsætter: Lederne skal i højere grad være med til at definere det pædagogiske rum, være med ude i klasserne og følge med i undervisningen, så de kan udfordre det pædagogiske arbejde i samarbejde med lærerne. Derudover skal de til at arbejde meget mere systematisk og databaseret. De skal måle på resultater, og samlet er det en stor omvæltning i et fag, hvor skolelederne i høj grad har brugt deres erfaring og fornemmelse frem for at arbejde med videnskabelige data, og hvor nogle af dem primært har haft en administrativ lederfunktion, siger Kirsten Mørch Hansen. Hun peger samtidig på, at skolelederne Vi har oplevet, at åbenhed omkring profilerne gør tingene lettere og skaber en god ramme for dialog og forståelse. ERFA-gruppe Vidste du, at Garuda faciliterer ERFA-grupper inden for det offentlige? Her er der mulighed for at netværke, dele erfaringer omkring såvel Garudas værktøjer som øvrige HR- og ledelsesprocesser, der er relevante for medarbejdere og ledere i offentlige virksomheder og institutioner. ERFA-gruppen mødes næste gang 1. december 2015 under overskriften: Leadership pipeline. Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig via garuda.dk. Du er også altid velkommen til at kontakte Garuda, hvis du ønsker at deltage i ERFA-gruppen. Husk også, at du foruden ERFA-gruppen kan deltage i Garudas Brush-up- og Proceskurser, som også vil kvalificere dig yderligere i arbejdet med profilværktøjerne (læs mere om kurser på side 18). i forbindelse med reformen, og særligt pga. det tidsmæssige sammenfald med vedtagelse af lov 409, hvorefter lærerne skal være på skolen i den fulde arbejdstid, også skulle navigere i en kultur, hvor lærerne ikke nødvendigvis var medspillere: En ting er at ændre arbejdsforholdene i henhold til reformens og lovens retningslinjer. En anden ting er at gennemføre de ændringer på en spiselig måde i en kultur med lærere, som måske ikke er interesseret i eller direkte modarbejder de vedtagne ændringer, forklarer Kirsten Mørch Hansen. Implementering af reformen Brugen af KompetenceProfilen og de efterfølgende samtaler blev således en del af et større kompetenceudviklingsforløb i Varde, som skulle hjælpe skolelederne med at omdefinere deres job. Indsatserne for at implementere reformen i Varde Kommune var omfattende og talte blandt andet en drejebog, der beskrev implementeringen, et helt nyt ledelsesgrundlag for Børn & Unge, arbejdsgrupper om aktuelle emner som arbejdstid og kompetenceudvikling for ledere, dialogmøder mellem lederen samt konsulentbistand ude i skolernes lederteams. Mange af skolelederne følte måske, at de stod lidt alene med opgaven at få inkorporeret reformen i det daglige 12 PROFIL OKTOBER 2015

13 arbejde. Men det gav os også en chance for at snakke med dem om, hvor de manglede redskaber og kompetencer, og så lægge en personlig plan for den videre kompetenceudvikling. Samtalerne har i samspil med vores mange andre initiativer været med til at skubbe til en udvikling, og KompetenceProfilen har været en shortcut til at få drøftet den personlige side af lederopgaven, siger Kirsten Mørch Hansen. Nyt perspektiv I Varde Kommune har forløbet med KompetenceProfilen åbnet for andre måder at bruge værktøjet på end kun til rekruttering. Nogle af skolelederne har taget forløbet til sig og har efterspurgt at kunne køre samme seance med en KompetenceProfil og efterfølgende MUS med viceledere ude på skolerne. Dette er nu også udvidet til ledere på andre områder i kommunen. Så nu bliver KompetenceProfilen i høj grad brugt som udviklingsværktøj, siger Kirsten Mørch Hansen. Hun fortæller også, at HR har fået noget ud af forløbet. Blandt andet er der sket et skift i rekrutteringsprocessen ved ansættelse af nye ledere. Forløbet har fået os til at skifte perspektiv. Vi har oplevet, at åbenhed omkring profilerne gør tingene lettere og skaber en god ramme for dialog og forståelse. Tidligere har vi ved ansættelser kørt tilbagemeldingerne bag lukkede døre, hvorefter HR-konsulenten har genfortalt dele af samtalen overfor ansættelsesudvalget. Nu begynder vi samtalen med en tilbagemelding på profilen, som udvalget også hører, og vi oplever, at det er en fordel både for ansøger og ansættelsesudvalg, og at man hurtigere kommer i dybden på den måde samtidig er det langt mindre tidskrævende, siger hun. OKTOBER PROFIL 13

14 Når vi går over grænsen Danskere, svenskere og nordmænd ligner på mange måder hinanden både når det kommer til udseende og kultur. Der er dog også klare forskelle, og de er vigtige at huske, når man arbejder sammen med andre skandinaver. Det kan gøres med et skævt smil, lidt drillende men også med en smule alvor: At sammenligne de tre nordiske broderfolk. Et af Danmarks førende reklamebureuaer, envision, er kommet med deres bud. Nu har vi sammenholdt reklamebureauets analyse med de tusindvis af Garuda-personprofiler, som ledere fra henholdsvis Norge, Danmark og Sverige har udfyldt gennem årene. Ta det med et smil og en smule alvor. Udefra kan det være svært at se, hvordan Danmark, Sverige og Norge adskiller sig fra hinanden: Stærke velfærdsstater med en god infrastruktur, ingen korruption og et solidarisk menneskesyn. Men hvor ens er vi egentlig, når det kommer til stykket? Undersøgelsen viser, at der er en række nuanceforskelle i humor, værdier og mentalitet. Forskellene er dog næppe større, end de er mellem nord- og sydtyskere, så når der indimellem på det nærmeste udbryder nabokrig, skyldes det formentlig, at vi er tre selvbevidste folkefærd, som hver især betragter os som verdens bedste. Det så typisk! Når vi mødes i arbejdssammenhæng med andre skandinaver, kan det imidlertid godt give mening at kende til de små forskelle. Og analysen dokumenterer faktisk, at der er et gran af sandhed i de typiske fordomme: Danskerne er lidt firkantet sagt Nordens latinoer. De lever kortest, er mest overvægtige, drikker og ryger mest og har færrest penge til rådighed. Alligevel er danskerne verdens lykkeligste! I Danmark vægtes individualismen højt, og hurtighed er en dyd. Loven er mere vejviser end befaling og så er det okay at kunne grine af alt og alle. Humoren holder nemlig autoriteter nede på jorden og bringer folk sammen. Svenskerne er moderne, usentimentale og frigjort fra traditionelle værdier. De interesserer sig mindst for kongehuset og er med på de nyeste trends og tendenser. Men svenskerne er også pæne, korrekte og lidt kedelige set med danske og norske briller. Svenskerne er i egen optik Nordens diplomater, der tænker kollektiv konsensus og kæmper for social lighed og ligestilling mellem kønnene. Nordmændene bruger mindst tid foran fjernsynet og foretrækker i stedet en tur ud i naturen. Nordmændene er verdens tredje rigeste målt på personlig formue, og de er gode til at dele ud og tage sig af samfundets svageste. Landet har været under både dansk og svensk åg. Måske 14 PROFIL OKTOBER 2015

15 derfor elsker nordmændene deres selvstændighed og har en forkærlighed for norske løsninger. Den skandinaviske drømmevirksomhed På baggrund af de nationale kendetegn opstiller envision med et glimt i øjet den skandinaviske drømmevirksomhed. Den skal have en svensk direktør, fordi svenskerne er gode til ledelse; de er mere autoritære, men med en evne til at samle medarbejderne og skabe konsensus. Finansafdelingen skal ledes af nordmænd, fordi de har styr på pengene, og så står danskerne for marketing, fordi de kan sælge alt. Selv om envisions drømmevirksomhed er sammensat for sjov, så viser data fra Garuda, at der faktisk er noget om snakken. Finn Havaleschka, Garudas grundlægger, har sammenlignet alle de profiler, Garuda gennem årene har udarbejdet af skandinaviske ledere på de tre øverste ledelsestrin. Han konkluderer følgende: Danskerne er risikovillige og ikke til for mange regler og rammer. De er konkurrenceorienterede, søger opbakning og er parate til at hjælpe andre, men vil også gerne have det sidste ord at skulle have sagt. Svenskerne er systematiske og planlægger deres aktiviteter på forhånd, er tolerante overfor sjuskede (anderledes) mennesker og ikke tilbageholdende eller kritiske overfor andre. De har en god tillid til egne evner og frygter ikke at begå fejl. Nordmændene mener at systematik er en forudsætning for effektivitet, der er færre risikovillige norske ledere end danske og svenske. Flere siger enig til, at de sagtens kan klare sig uden andres opbakning, og flere oplever at konkurrence mellem mennesker ofte skaber konflikter. Skandinaviske ledere Data fra udfyldte KompetenceProfiler: Hoved angribe og bearbejde problemer Flest danske ledere vil helst ikke styres af faste regler og rammer og synes, det er sjovt at træffe en masse hurtige beslutninger. Flest danske ledere (23%, mod 18% norske og 10% svenske) er enige i at de er meget impulsivt anlagt. Flest norske ledere mener til gengæld, at systematik er en forudsætning for effektivitet, og flest svenske ledere arrangerer gerne deres gøremål i god til. Hjerte karakteren af sociale interaktioner Flest norske ledere har det bedst, når de er sammen med andre. Flest svenske ledere har ikke noget imod at omgås sjuskede mennesker, ligesom de ikke er tilbageholdende og kritiske overfor andre. 50% af de norske og svenske ledere mener, at de sagtens kan klare sig uden andres opbakning. Det samme gælder for kun 24% af de danske ledere. Ben måden og viljen til at gennemføre ideer Flest danske ledere mener, at formålet med enhver konkurrence er at vinde, ligesom der også er flest danske ledere der føler, at det er særdeles tilfredsstillende at være blandt de bedste og gerne vil have det sidste ord at skulle have sagt. Flest norske ledere oplever at konkurrence mellem mennesker ofte skaber konflikter. Endelig er der 60% af de svenske, 47% af de norske og 27% af de danske ledere der svarer enig til, at de vil være selvstændige og fri til at handle efter eget hoved. Vil du være klog på de skandinaviske forskelle? Garuda er etableret med kontorer i Danmark, Norge og Sverige og har et solidt fundament og stor erfaring i hele Skandinavien. Kunne du tænke dig at vide mere om vores uddybende analyse af de nordiske lande, og/eller hvordan du kan komme til at arbejde med Garuda i vores nordiske platform, er du velkommen til at kontakte os. Så er det slået fast! Men se selv på tallene. Der er plads til fortolkninger og erkendelse. OKTOBER 2015 PROFIL 15

16 Finns klumme Om stress Af Finn Havaleschka, cand.scient.pol., grundlægger af Garuda Research Institute Jeg vil gerne invitere dig med ud på en lille rejse. En rejse, som for mit vedkommende begyndte i slutningen af juni Rejsen handler om stress, om at forstå stress, hvad der er dens årsag, og komme med forslag til, hvordan den kan forhindres og eventuelt kureres. Det handler om personlighed, arbejdsvilkår, funktionsbetingelser og ledelse. At stress er et fænomen, der er tiltagende, vidner tal fra Statens Institut for Folkesundhed om. I 1987 rapporterede 5,8 procent af befolkningen, at de følte sig stressede. I 2010 var det tal vokset til 12,8 procent. I den seneste undersøgelse fra 2014 er tallet oppe på 15 procent, der har følt sig stresset hele tiden eller ofte inden for de sidste 2 uger. Som en person, der aldrig har været syg (ud over den årlige influenza) og aldrig sådan rigtigt har følt mig stresset, kan disse tal undre. Er der tale om en epidemi, eller er der bare System fleksibilitet Helhedsorientering Abstrakt tænkning Risikovillighed Impulsivitet Fokus på orden Fokus på detaljer Konkret tænkende Fokus på sikkerhed Selvbehersket tale om et modefænomen: En undskyldning for ikke at tage sig sammen, eller er vi mennesker blevet mere sensitive og/eller er arbejdet, livet, tilværelsen blevet meget sværere, psykisk belastende og krævende? Hvad hulen sker der? Har vi moderne mennesker bare alt for meget unyttig/unødvendigt i gang på én gang? Indtil slutningen af juni har jeg ikke selv haft fokus på problemet. Det var noget, andre beskæftigede sig med. Men da Kompetenceporten i Holbæk tilbød os at analysere Kompetenceprofilerne på 138 stressramte og derfor sygemeldte personer gjorde jeg store øjne. Forskellen på de stressramtes og den danske befolknings gennemsnitsprofil er markant. System fleksibilitet Detail-uafhængig Abstrakt tænkende Risikovillig Impulsiv Indifferent Indføling Inadvendt Social kontakt Social fleksibilitet Opbakning Skeptisk Tillid-tiltro Selvhjulpen Fokus på normer Indfølende Udadvendt Social fleksibilitet Støtte-søgende Tillidsfuld Konkurrence Indflydelse Usikker Selvtillid Frihedstrang Psykisk styrke Fysisk aktivitet Afslappet Sårbar Tilpassende Ikke konkurrence motiveret Indordnende Konkurrence Indflydelse Selvtillid Frihedssøgende Robust Proaktiv ENTYDIGHED Tabel 1.: Gennemsnitsprofil for 138 stressramte mennesker. Midten er det vægtede gennemsnit for den danske befolkning baseret på godt respondenters svar på og prioritering mellem 320 udsagn dækkende 16 forskellige personlighedstræk. 16 PROFIL OKTOBER 2015

17 De, der kender til KompetenceProfilen, er formentlig ikke i tvivl. Bag dette stress-gennemsnit gemmer der sig mennesker stort set uden noget personlighedsmæssigt overskud, ingen risikovillighed, en høj grad af følelsesmæssig ustabilitet, ingen indflydelsestrang, en begrænset selvtillid og ingen fysisk energi. Gruppen af stressramte har heller ikke den store tillid til og åbenhed overfor andre mennesker, er psykisk sårbare og har måske derfor ikke den store trang til socialt samvær. Nu kommer så oplægget til den rejse, vi skal ud på. Hvad kom først? Var personligheden på forhånd disponeret for stress, og da vedkommende kom ind i et job, hvor kravene oversteg hans eller hendes personlighedsbaserede ressourcer og kompetencer, udløste det stress? Eller er den gennemsnitsprofil, vi ser blandt de stressramte, en konsekvens af, at de har været under en kortere eller længere stresspåvirkning? Det er sandsynligvis en kombination af begge dele, hvor jeg dog tror, at personligheden, vort genetiske fundament, spiller den største rolle. Ellers ville man ikke kunne forklare, hvorfor personer med helt de samme jobs, arbejdsvilkår og funktionsbetingelser placerer sig langt fra hinanden på et givet stressbarometer. Som mennesker, der svømmer i det samme vand: Nogle har det som fisk i vandet. Andre sluger så meget vand, at de er ved at drukne. Hvordan bliver vi klogere? Vi vil i den kommende tid løbende orientere om vores behandling af data og profiler og de sammenhænge, vi kan se. Vi vil gøre det i Garudas LinkedIn-gruppe, som jeg godt vil opfordre dig til at blive en del af (hvis du da ikke allerede er med). Herefter er der åbent for ideer, kritik, forslag, hypoteser, teorier osv. Og jeg ser frem til en levende dialog og debat. En spændende rejse. Vær med i udvekslingen af fakta og formidling omkring stress. I Garudas LinkedIn-gruppe åbner vi nu for en berigende dialog og debat om stress. Fakta Blandt de grupper, der særligt ofte føler sig stressede, er psykologer, læger og undervisere. Blandt de, der sjældent føler sig stressede, er maskinførere, jord- og betonarbejdere, militærpersonale, gartnere og landmænd. Noget tyder på, at mennesker, som arbejder med mennesker, er mere udsat for stress end mennesker med et mere fysisk aktiverende arbejde. Går man for meget efter uddannelse end efter personlighed, når man udvælger til den type stillinger? Arbejdet er ifølge undersøgelser den hyppigste årsag til stress. For dem, der angiver, at de har følt sig stresset ofte eller hele tiden, er arbejdet for 94 procents vedkommende angivet som en del af årsagen. 51 procent angiver udelukkende arbejdet som kilde til deres stress, mens 43 procent angiver, at det er en kombination af arbejde og private forhold, der har gjort dem stressede. Kun 6 procent angiver privatlivet som den vigtigste kilde til stress. Stigningen i stress er ikke kun en belastning for de enkelte mennesker, som bliver ramt, men også en stor belastning for samfundsøkonomien. Alene udgifterne i sygedagpenge var i 2006 otte milliarder og siden da er antallet af stressede eksploderet. Stress er mest udbredt i Region Hovedstaden, hvor 13,4 procent af alle borgerne føler sig stressede. I Region Nordjylland er det samme tal 11,1 procent. De mindst stressede målt efter samlivsstatus er de gifte, hvor kun 10,3 procent følte sig stressede. De mest stressede er de enlige efter en skilsmisse, hvor tallet er 17,2 procent hospitalsindlæggelser om året og kontakter årligt til den praktiserende læge er forårsaget af psykisk arbejdsbelastning. Altså, stress koster ikke alene på livskvaliteten, men også på statsbudget og dermed skattetrykket. Kilder: Undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014, NFA Bo Netterstrøms Stress og Arbejde Erik Simonsen & Bo Møhl s Grundbog i Psykiatri Artikler og statistikker fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø OKTOBER 2015 PROFIL 17

18 CERTIFICERING Du bliver certificeret i at anvende Garudas profilværktøjer på egen hånd ved at gennemføre en eller flere brugeruddannelser. Brugeruddannelserne kan tages på Garudas åbne kurser, eller der kan tilrettelægges lukkede virksomhedskurser efter behov. Certificering i KompetenceProfilen Få de grundlæggende forudsætninger for at benytte Garudas profilværktøjer på et fem-dages certificeringskursus i KompetenceProfilen. På kurset får du kendskab til det teoretiske fundament, der ligger bag profilværktøjerne (herunder Hoved- Hjerte-Ben TM -modellen), samt til værktøjernes opbygning, etik og validitet og til persondataloven. Kurset har også en omfattende praktisk del, som giver dig træning i at anvende og give tilbagemeldinger på PersonProfiler. Brugeruddannelse i Fokus-modellen Brugeruddannelsen i Fokus-modellen består af én dags kursus, hvorefter du kan anvende både FokusProfilen og BasisProfilen. Ud over at give dig en grundig indføring i Fokus-modellen og introducere dig for den praktiske håndtering af softwaren giver brugeruddannelsen dig en forståelse for både mulighederne og begrænsningerne ved anvendelse af profilværktøjerne. Certificeringskursus KompetenceProfilen 2+3 dage Brugeruddannelse Fokus-modellen 1 dag Brush-up-kursus FokusProces-kursus Temakurser Praktiske oplysninger Find priser og datoer på garuda.dk. Kurserne afholdes som regel i trekantsområdet, og der er et begrænset antal pladser (4-9 personer) afhængigt af kursustypen. Kursusmateriale, øveprofiler, sparring og hjælp til tolkning samt overnatning og forplejning er inkluderet i prisen. 18 PROFIL OKTOBER 2015

19 Nyt kursus - Fokus Proces kursus Nu får du mulighed for at gå i dybden med FokusProfilen på Garudas nye Fokus Proces kursus. Kurset er målrettet dig, der har været på kursus i Fokus-modellen, men gerne vil have mere træning i brugen af FokusProfilens mange muligheder. Hvad enten du er nyuddannet, eller det er et stykke tid siden, du blev uddannet i Fokusmodellen, vil kurset være nyttigt for dig. Du kommer til at arbejde med: FokusProfilens moduler: SpejlProfil, DrømmejobProfil, TeamProfil samt GruppeProfil Øvelse i samtale om FokusProfilen Brugen af hjælpeværktøjer LEDER, Du får endvidere et sæt hjælpeværktøjer KEND DIG SELV! med hjem fra kurset, som du kan ville arbejde uden tvivl blive betragtet som sande. med i egen organisation. til dig! Kurset varer ½ dag, og det koster kr ,00 ekskl. moms. Meld dig til på vores hjemmeside eller kontakt os på OM FORFATTEREN Brush-up-kursus Garuda tilbyder løbende brush-up-kurser i KompetenceProfilen. På kurset får du dybere indblik i, hvad værktøjet kan, input til konkrete anvendelsesmuligheder samt træning i tolkning af profiler. Samtidig møder du andre certificerede Garuda-brugere, som du kan sparre med omkring profiler, problemstillinger og udfordringer. En god måde at hente ny inspiration og/ eller få genopfrisket værktøjets muligheder. Se aktuelle kursusdatoer på En berømt forsker udtalte engang, at en teori kun er sand, hvis den samtidig er smuk, effektiv og enkel! Hvis dette kriterium blev anvendt på den model og de idéer, som præsenteres i denne bog, For at blive en god leder må du kende dig selv hvad er dine stærke og svage sider? Desuden må du lære at finde ud af, hvor dine medarbejdere er hvad er deres stærke og svage sider? Forbered dig så på at møde dine medarbejdere der, hvor de er forvent ikke, at de kommer hen Personligheden er en rimelig konstant størrelse. Den ændrer sig ikke meget over tid. Derfor er ledelse med udgangspunkt i troen på, at vi kan ændre på vores medmennesker og få dem til at leve op til vores forventninger dømt til at mislykkes. Vi er nødt til at møde andre der, hvor de er. Det gælder også, når vi skal skabe forandringer i organisationen. Med denne bog får du et værkstøj til at finde ud af, hvor du selv er, hvor dine medarbejdere er, og hvordan du kan lære at møde dem netop der, hvor de oplever selvrealisering og udnytter deres fulde potentiale - til gavn og glæde for alle. Smukt, effektivt og enkelt. Finn Havaleschka grundlagde Garuda i 1982 og har siden skabt en lang række profilværktøjer til udvikling af organisationer, medarbejdere og ledere, som i dag anvendes af virksomheder over det meste af verden. I samme periode har han skrevet flere bøger om ledelse og lederudvikling. Han har desuden udviklet flere koncepter, der hjælper ledere og medarbejdere til at levere toppræstationer. FOKUSERET LEDELSE Ny udgave af Fokuseret Ledelse For at blive en god leder må du kende dig selv hvad er dine stærke og svage sider? Desuden må du lære at finde ud af, hvor dine medarbejdere er. Med denne bog får du et værktøj til at finde ud af, hvor du selv er, hvor dine medarbejdere er, og hvordan du kan lære at møde dem netop der, hvor de oplever selvrealisering og udnytter deres fulde potentiale - til gavn og glæde for alle. Bogen er netop udkommet i en opdateret 2. udgave. Kan bestilles via garuda.dk Finn Havaleschka FOKUSERET LEDELSE bogomslag.indd 1 LEDER, KEND DIG SELV! En berømt forsker udtalte engang, at en teori kun er sand, hvis den samtidig er smuk, effektiv og enkel! Hvis dette kriterium blev anvendt på den model og de idéer, som præsenteres i denne bog, ville de uden tvivl blive betragtet som sande. For at blive en god leder må du kende dig selv hvad er dine stærke og svage sider? Desuden må du lære at finde ud af, hvor dine medarbejdere er hvad er deres stærke og svage sider? Forbered dig så på at møde dine medarbejdere der, hvor de er forvent ikke, at de kommer hen til dig! Personligheden er en rimelig konstant størrelse. Den ændrer sig ikke meget over tid. Derfor er ledelse med udgangspunkt i troen på, at vi kan ændre på vores medmennesker og få dem til at leve op til vores forventninger dømt til at mislykkes. Vi er nødt til at møde andre der, hvor de er. Det gælder også, når vi skal skabe forandringer i organisationen. Med denne bog får du et værkstøj til at finde ud af, hvor du selv er, hvor dine medarbejdere er, og hvordan du kan lære at møde dem netop der, hvor de oplever selvrealisering og udnytter deres fulde potentiale - til gavn og glæde for alle. Smukt, effektivt og enkelt. OM FORFATTEREN bogomslag.indd 1 13/05/ Samarbejde der styrker alle parter Finn Havaleschka grundlagde Garuda i 1982 og har siden skabt en lang række profilværktøjer til udvikling af organisationer, medarbejdere og ledere, som i dag anvendes af virksomheder over det meste af verden. I samme periode har han skrevet flere bøger om ledelse og lederudvikling. Han har desuden udviklet flere koncepter, der hjælper ledere og medarbejdere til at levere toppræstationer. Garuda samarbejder med en række aktører inden for HR og ledelse, heriblandt: Garuda er anbefalet af DANSK HR Danmarks største forening og faglige netværk for HR-ansvarlige og HR-konsulenter. Læs mere på danskhr.dk. FOKUSERET LEDELSE Finn Havaleschka FOKUSERET LEDELSE Videnscenter for Professionel Personvurdering er en non-profitforening hvis medlemmer er forskellige interessenter inden for personvurdering.vpps mission er at sætte standarden for anstændig og professionel personvurdering i erhvervssammenhæng. OKTOBER 2015 PROFIL 19

20 Kender du Garudas hjælpeværktøjer? Med hjælpeværktøjerne kan du kvalificere, udvikle og variere din anvendelse af Garudas profilværktøjer. Hjælpematerialerne kan være nyttige i en række HR-processer, herunder rekruttering på forskellige niveauer, coaching samt udvikling af individer såvel som teams. BEST PRACTICE Med Garuda Best Practice-kataloget får du inspiration og idéer til anvendelsesmuligheder med Garudas profilværktøjer. FOKUSKORT Sæt Fokus-modellen i spil bogstaveligt talt. FokusKort er udviklet til erhvervsaktive personer og teams, som har brug for en større forståelse for hinandens forskelligheder, styrker, udfordringer og motivationsområder. PLAKATER Dette sæt bestående af tre plakater viser de fire leder-/personlighedstyper integratoren, udvikleren, grunderen og resultatskaberen i tre forskellige situationer; i lykkehjørnet, under pres, og når udfordringen skal løses. FOKUS-MODELLEN-DIALOGKORT Dette kort i A5-størrelse, trykt på kraftigt, blankt papir, er et praktisk redskab, som giver dig Fokus-modellen på den ene side og et overblik over de fire personlighedstyper på den anden. Oplagt at bruge på tomandshånd til en dialog om personligt fokus, styrker og udfordringer. INTERVIEWGUIDE Garudas Interviewguide består af 200 interviewspørgsmål, som relaterer til de 16 personlighedstræk i KompetenceProfilen. Du sparer tid i forbindelse med tilbagemelding, da du ikke skal udarbejde spørgsmål fra bunden. KARAKTERISTIKA PÅ FOKUS-MODELLEN Hvad karakteriserer kommunikation, begrænsninger, motivation og styrker hos grunderen, integratoren, resultatskaberen og udvikleren? Få sat en lang række udsagn på de fire fokusområder som et godt afsæt for en dialog om forskelligt fokus og individuelle tilgange til arbejdsopgaver. POWERPOINT-SKABELONER Skal du udarbejde præsentationsmateriale om Garudas profilværktøjer, kan du tage afsæt i vores standardpræsentationer. Vi har generelle PowerPointskabeloner samt skabeloner til hvert af vores profilværktøjer. Mere information Læs flere artikler og mere om Garudas profilværktøjer, certificering, brugeruddannelser, brush-up-kurser og ERFA-grupper på garuda.dk Har du spørgsmål? Kontakt Garuda på tlf eller Følg os på LinkedIn:

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

PROFIL. Talentudvikling for tyggegummispecialister. Afprøvning og udvikling af ledertalenter. Lederuddannelse med FokusProfilen

PROFIL. Talentudvikling for tyggegummispecialister. Afprøvning og udvikling af ledertalenter. Lederuddannelse med FokusProfilen PROFIL Nr. 1 oktober 2013 Talentudvikling for tyggegummispecialister Fertin Pharma sætter spotlys på talenter der skal styrke virksomhedens position Afprøvning og udvikling af ledertalenter Lederuddannelse

Læs mere

15. 1. 2011 2011 2 6 8 11 VIKING

15. 1. 2011 2011 2 6 8 11 VIKING Årgang 15. Nr. 1. September 2011 GarudaNyt Danmark mangler iværksættere! Prototypen på den gode forretningschef KompetenceProfil til kvindelige forskere Garudas kurser i efteråret 2011 Læs mere side 2

Læs mere

Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding. Nyt kursus: Tilbagemelding og spørgeteknik i fokus. HR s rolle i en krisetid

Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding. Nyt kursus: Tilbagemelding og spørgeteknik i fokus. HR s rolle i en krisetid Årgang 13. Nr. 1 Januar 2009 GarudaNyt HR s rolle i en krisetid side 2 Nyt kursus: Tilbagemelding og spørgeteknik i fokus side 3 Kultur- og KlimaProfilen ved Energi Nord side 4 Er HR et Kvindefag? side

Læs mere

kan vi, sørge for, at de 14-16 spillere der er med til en slutrunde har forstået allesammen har det samme fokus, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

kan vi, sørge for, at de 14-16 spillere der er med til en slutrunde har forstået allesammen har det samme fokus, siger Peter Bredsdorff-Larsen. GarudaNyt Årgang 12, Nr. 1 Juni 2008 I dette nummer af GarudaNyt fortæller vi om anvendelse af profil-værktøjer i meget forskellige verdener. Vi møder bl.a. herrelandsholdet i håndbold, en hurtigvoksende

Læs mere

VIA University College. anvender FokusProfilen kreativt. Læs mere side 10. Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding

VIA University College. anvender FokusProfilen kreativt. Læs mere side 10. Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding Årgang 14. Nr. 3. Maj 2010 GarudaNyt Professionel lederrekruttering i Sønderborg Kommune Læs mere side 3 Nyt E-rekrutteringssystem frigiver administrative ressourcer Læs mere side 6 Med andre øjne interview

Læs mere

Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding. Nyt værktøj: FusionsProfilen. Teori U: Hvor er din opmærksomhed?

Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding. Nyt værktøj: FusionsProfilen. Teori U: Hvor er din opmærksomhed? Årgang 14. Nr. 2. December 2010 GarudaNyt Nyt værktøj: FusionsProfilen Fokus på procesuafhængige kompetencer Teori U: Hvor er din opmærksomhed? Garudas kurser i foråret 2011 Læs mere side 3 Læs mere side

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Indhold Forord...3 Sådan er projektet gennemført....4 Ledelse af selvledelse...5 1. At afstemme forventninger til selvledelse...6 2. At

Læs mere

Snerrer du ad medarbejderne?

Snerrer du ad medarbejderne? Offentlig Ledelse 02 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Snerrer du ad medarbejderne? Kend dine derailers negativ adfærd, du bør tage alvorligt som

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling Årgang GarudaNyt 11 Nr. 1 Årgang April 11, 2007 Nr. 1 April 2007 TEMA: Fælles sprog Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7 VISS.dk Nr. 12 september 2013 årgang 7 Værdibaseret ledelse Tema: Psykisk arbejdsmiljø Kernen og masken på arbejdspladsen Forsidefoto: Psykisk arbejdsmiljø handler om samarbejde Indhold Leder 3 Værdibaseret

Læs mere