HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015"

Transkript

1 Strategi Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER Region Hovedstaden

2 2 FORORD FORORD 3 FORORD GRAFISK DESIGN: REGIONH DESIGN FOTO: FOTO AF BORGERE I HOSPITALETS OPTAGEOMRÅDE. BILLEDERNE ER TAGET AF FOTOGRAF CLAUS PEUCKERT. FORORD PROFIL VISION VÆRDIER FOKUSOMRÅDER Vi er i direktionen stolte over at præsentere Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers strategi Helhed og individ. Den 1. januar 2012 blev Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler én organisation med én fælles ledelse. Med denne fælles strategi tager vi alle et vigtigt skridt i fusionen af hospitalerne, hvor vi sammen skal løfte opgaven at betjene mere end borgere i København og Frederiksberg Kommuner. Strategien er skabt i samarbejde med patienter, medarbejdere og ledere fra hospitalet og med udgangspunkt i Region Hovedstadens Hospitals- og psykiatriplan Helhed og individ er fundamentet for drift og udvikling af hospitalet for årene , og strategien får direkte konsekvenser for alle patienter, ansatte og dem, vi samarbejder med uden for hospitalet. Helhed fordi vores evner til at finde sammen og skabe helheder - på tværs af de to hospitaler, på tværs af med arbejder- og ledergrupper og på tværs af fagligheder, specialer og sektorer - er helt afgørende for, at vi skaber et nyt og endnu bedre hospital. Individ fordi et hospital handler om mennesker: Om patienter og pårørende, der ikke blot er et nummer i rækken, men mennesker, der har individuelle behov alt efter deres særlige situation. Og ansatte, der dagligt påtager sig ansvar og engagerer sig fuldt ud i hospitalets opgaver, og hver dag træffer vigtige beslutninger. Vi skal i de kommende år lave mere for mindre, udvikle mere sammenhængende og involverende patientforløb, fusionere afdelinger og bygge nyt, samtidig med at vi løbende udvikler vores faglige kvalitet. Vi skal alle være med til at takle udfordringerne og tage hånd om det fælles hospital. Med mål og indsatser, som vi alle deler, kommer vi længst. Alle ledere og medarbejdere på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler skal derfor kende denne strategi og bruge tid på at diskutere, hvad den betyder for den enkelte afdeling, afsnit, medarbejder og leder. Og demed sikre, at strategien lever. Hver dag. Vi glæder os til samarbejdet! April 2012 JANNE ELSBORG HOSPITALSDIREKTØR JONATAN SCHLOSS VICEDIREKTØR ANE FRIIS BENDIX VICEDIREKTØR CLAES BRYLLE HALLQVIST VICEDIREKTØR

3 4 PROFIL PROFIL 5 PROFIL HVEM VI ER Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler blev lagt sammen den 1. januar 2012 og er placeret på to matrikler. I løbet af de kommende 10 år, i takt med at vi bygger nyt hospital på Bispebjerg Bakke, vil alle aktiviteter blive samlet på Bispebjerg. Hospitalet er et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler. Hospitalet betjener borgere i Københavns og Frederiksberg kommuner. Samtidig varetager hospitalet en række specialfunktioner for en endnu større befolkning. Hospitalet er med omkring ansatte en af Region Hovedstadens største arbejdspladser. Vi har mere end 700 sengepladser, godt udskrivninger og mere end ambulante besøg årligt. Det samlede budget for hospitalet er cirka 2,2 milliarder kroner om året. Hospitalet er et universitetshospital med en omfattende forskningsaktivitet af høj national og international kvalitet. Hospitalets forskere skaber nye og forbedrede behandlingsmetoder til glæde for nuværende og kommende patienter. På både Bispebjerg og Frederiksberg har der i en årrække været et stærkt fokus på medarbejdertrivsel og kommunikation. Vi er anerkendte for vores høje faglighed og evner til at tænke nyt, og vi ser forandring som en mulighed for at skabe bedre behandlingsforløb for vores patienter. Siden 2002 er både Bispebjerg og Frederiksberg blevet akkrediteret efter internationale standarder og blev desuden akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodels krav til kvalitet og patientsikkerhed i starten af Bispebjerg Bakke bliver hjemsted for et af de største og mest ambitiøse byggeprojekter i København de kommende 10 år. Det nybyggede hospital skal være et sted, hvor alle trives og naturligt finder vej i et helende miljø af historiske og nye bygninger og grønne områder. Området bliver et sundhedskvarter i fremtidens by, en park til rekreation og sunde, forebyggende aktiviteter. Og de indre rammer vil skabe nye muligheder for høj kvalitet og service, en optimal logistik og teknologisk standard samt et godt arbejdsmiljø.

4 6 VISION VISION 7 VORES VISION DÉR VI VIL HEN Visionen er vores fælles fikspunkt dér vi vil hen. Visionen er et udtryk for vores ultimative mål - det mål, der er overordnet alle andre mål på hospitalet, og som alle vores handlinger, initiativer og forandringer sigter mod at indfri. Visionen for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler lyder: VI VIL YDE DEN IDEELLE PATIENTBEHANDLING Visionen betyder, at vi hver dag vil gå på arbejde med det mål for øje at yde vores patienter en ideel behandling. Vi skal alle til stadighed være drevet af netop den ambition. VI betyder alle ledere og medarbejdere på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. VIL betyder, at vi har besluttet os. Det er ikke blot et ønske. Vi vil! IDEEL betyder det bedst mulige i forhold til patienten og dennes situation og behov. Det er en ambition, der gør, at vi altid sætter barren så højt som muligt og flytter den højere op i takt med, at vi bliver dygtigere, bedre til at samarbejde og udvikle nye metoder og teknologier. PATIENTBEHANDLING skal forstås bredt og inkluderer alt fra udredning, over sundhedsfaglig behandling til kommunikation, kost og omsorg for patienten. Med andre ord: Alle ansatte ledere som medarbejdere bidrager direkte eller indirekte til behandlingen af vores patienter. Alle kan med rette spørge sig selv: Hvad kan jeg gøre for, at patienterne får en ideel behandling? Visionen er samtidig den overordnede ledestjerne for de mål, der opstilles i denne strategi under værdier og fokusområder.

5 8 VÆRDIER VÆRDIER 9 VÆRDIER DÉT VI STÅR FOR På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har vi fem værdier. De er nøje udvalgt for at bringe os nærmere vores vision om at yde en ideel patientbehandling. Alle, ledere som medarbejdere, skal tage de fem værdier til sig og har et personligt ansvar for at føre dem ud i hverdagen på hospitalet. Værdierne skal kendetegne hele kulturen på vores hospital. DYGTIG Vi skal være dygtige til vores arbejde, have høj faglighed og være kompetente og professionelle. Fordi vores dygtighed uanset faggruppe er en forudsætning for en ideel patientbehandling. Fordi vi bliver stolte af og motiveres af selv at være dygtige til vores arbejde og af at arbejde sammen med dygtige kolleger. ENGAGERET Vi brænder for vores arbejde, føler og tager ansvar for at gøre det godt og gør os ekstra umage. Hele tiden. Fordi vores engagement og motivation er en forudsætning for en ideel patientbehandling. Fordi vores engagement smitter. NYTÆNKENDE Vi tør tænke nyt. Vi er udviklende, innovative og skaber nye løsninger til glæde for vores patienter. I det små og i det store. Fordi vi tror på, at nye udfordringer bedst takles og nye muligheder bedst udnyttes med fremsynet og konstruktiv nytænkning. Fordi vi ønsker en arbejdsplads i konstant udvikling drevet frem af miljøer, som stimulerer videndeling og læring. HELHED Vi skaber sammenhæng og hel heder. Fordi vi tror på, at tværfagligt samarbejde på hospitalet, mellem afdelingerne, mellem hospitalerne i regionen og med kommuner og praktiserende læger kan skabe de mest ideelle behandlingsforløb for patienterne. Når vi tænker i hel heder og fællesskaber, kan vi udvikle bedre og mere effektive arbejdsgange. INDFLYDELSE Vi styrker medbestemmelse, ansvar og kompetence hos kolleger og patienter. Fordi vi tror på, at mennesker rummer ressourcer og kompetencer, der kan sættes fri via indflydelse og medansvar. For når vi styrker patientens indflyd else, fremmer vi patientens evne til at mestre egen situation.

6 10 FOKUSOMRÅDER FOKUSOMRÅDER 11 FOKUSOMRÅDER DET VI VIL FASTHOLDE OG UDVIKLE Fokusområderne er de områder, som vil få særligt fokus og prioritet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i årene For hvert fokusområde vil vi udarbejde en strategi og etårige handlingsplaner. MERE HELHED I PATIENTFORLØB De seneste 10 år er behandlingen blevet mere specialiseret og centraliseret. Det øger udfordringen med at sikre sammenhæng og helhed. Især i de patientforløb, som går på tværs af specialer, hospitaler og ikke mindst på tværs af sektorer. Vi ved, at patientforløb med mange overgange giver større risiko for kvalitetsbrist. Derfor kræver disse forløb mere ledelse og handlekraft. Derfor vil vi frem mod nybyggeriet fokusere på sammen hæng og helhed i patientforløb mellem afdelingerne på Bispebjerg og Frederiksberg. Vi vil inden 2014 udarbejde en model for organisering, samarbejde og visitation mellem den nybyggede akutmodtagelse og de enkelte specialer. Og vi vil afprøve en ny samarbejdsmodel med fælles ledelse og drift af tværsektorielle patientforløb for at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. EN SKARP KVALITETSPROFIL Vi vil som akuthospital udvikle og styrke vores kvalitetsprofil med udgangspunkt i Region Hovedstadens kvalitetspolitik og -handlingsplan. Vores arbejde med kvalitet og patientsikkerhed skal tage udgangspunkt i patientens perspektiv og skabe sammen hængende og bedst mulig behandling i hele patient forløbet. Fokus skal være på, hvad der er vigtigt og væsentligt - især ved indgang, overgang og udgang. Derfor vil vi skabe en fælles kvalitetsorganisation og -strategi for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Vi vil yderligere reducere hospitalserhvervede infektioner og medicineringsfejl samt blive bedre til at dele medicindata mellem sektorerne.

7 12 FOKUSOMRÅDER FOKUSOMRÅDER 13 FORSKNING PÅ TVÆRS Vi vil udvikle og styrke positionen som det akuthospital i Region Hovedstaden, der er blandt de stærkeste på forskningssiden. Vores forskning skal afspejle, at patienterne i dag i højere grad behandles på tværs af faggrupper, sektorer og matrikler. Derfor vil vi etablere et fælles forskningsråd og udvikle en forskningsstrategi for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Vi vil samtænke og videreudvikle eksisterende forskningsmiljøer. Og vi vil styrke den tværsektorielle og tværfaglige forskning og afprøve nye muligheder for at koble uddannelse og forskning, både på tværs af sektorer, men også internt på hospitalet. PATIENTENS PERSPEKTIV Vejen til højere tilfredshed hos patienterne går via vores evne til at se fra patientens perspektiv og skabe gode relationer mellem ansatte, patienterne og deres pårørende. For at kunne tilbyde den bedste behandling skal vi i højere grad inddrage og forstå patientens perspektiv. Ved at inddrage og styrke den enkelte patients ressourcer, øger vi også patientens evne til at mestre egen situation. Derfor vil vi yde bedre service efter patientens behov, så de føler sig vel modtaget og behandlet. Vi vil styrke relationskompetencerne (vores evne til at indgå i relationer og at se og møde mennesker, hvor de er) i alle afdelinger. Og vi vil systematisk inddrage patient- og pårørende perspektivet i det daglige arbejde. EN ARBEJDSPLADS HVOR ALLE TRIVES Vi vil ved systematisk og sundhedsfremmende arbejdsmiljøarbejde sikre, at alle trives på arbejdet. Alle ansatte skal tage ansvar for arbejdsmiljøet som en integreret del af beslutningsprocesser og den daglige ledelse på alle niveauer. Arbejds miljøet skal være med til at udvikle og understøtte kvaliteten i hospitalets kerneopgave - patient behandling, forskning og uddannelse.

8 14 FOKUSOMRÅDER FOKUSOMRÅDER 15 Derfor vil vi sikre, at MED-systemet, arbejdsmiljøgrupperne samt ledere på alle niveauer har kompetence og viden til at varetage arbejdsmiljøarbejdet. Vi vil systematisk følge op på trivselsundersøgelserne og indsatsområderne: Ledelseskvalitet, forebyggelse af stress, afbrydelser og kommunikation. Vi vil arbejde systematisk med arbejdsulykker, nedslidning, psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøgennemgange og APV. Og vi vil integrere indsats og metode inden for arbejdmiljø med kvalitetsarbejdet, så de to områder understøtter hinanden. ET BÆREDYGTIGT HOSPITAL NU OG I FREMTIDEN Region Hovedstaden har en vision om at skabe en balanceret udvikling for mennesker, miljø og samfund gennem en effektiv indsats for bæredygtighed. Dette arbejde vil vi understøtte med en lokal handlingsplan for miljøledelse samt et bredere ledelsesmæssig fokus på arbejdet med miljø- og energiledelse. Vi skal også inden for strategiperioden tage det første vigtige spadestik til det nye hospitalsbyggeri. Et spadestik, der vil være det første synlige tegn på den fysiske fusion af Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Arbejdet med at skabe de bedste rammer for vores fremtidige drift i det nye byggeri vil fortsat være i fokus de kommende år. Vi vil sikre gode muligheder for kvalitet, patientsikkerhed, tilfredshed og forskning i det nye hospitalsbyggeri. Og vi vil udarbejde særlige retningslinjer for arbejdsmiljøet for at sikre, at de nye fysiske rammer understøtter de ansattes sikkerhed, sundhed og trivsel.

9 Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke København NV Telefon Frederiksberg Hospital Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 2 Visioner og mål 2020 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Rigshospitalets vision er at blive Danmarks internationale

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder...

PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder... PsykiatriNyt TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Stillings- og personprofil Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere