Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK"

Transkript

1 Alm Brand BANK Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum)

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser Hvem dækker forsikringen? Hvornår træder forsikringen i kraft? Selvrisiko Anden forsikring Anmeldelse Force majeure Ved uoverensstemmelse Lovgivning Opsigelse 5 2 Kortspær Kortspær omfatter Generelt Ansvar 6

3 1 Fællesbestemmelser Side 3 af Hvem dækker forsikringen? Forsikringstageren er kortindehaver. Sikrede er: Forsikringstageren og hans/hendes husstand. Husstanden omfatter de familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren, herunder plejebørn og personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren, eller hans/hendes hjemmeboende børn. Bofællesskaber, der består af maksimalt 2 personer, sidestiller vi med fast parforhold. Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse Sikredes delebørn under 18 år, hvis de ikke er dækket af egen eller en andens forsikring Sikredes børn under 18 år, der bor uden for hjemmet. Det er dog en betingelse, at de bor alene og ikke har fastboende børn hos sig Fastboende medhjælp i husholdningen. Forsikringen dækker ikke logerende. 1.2 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen gælder, så længe du er indehaver af et gyldigt MasterCard Gold eller Platinum i Alm. Brand, eller andet kommunikeres. 1.3 Selvrisiko Der gælder ingen selvrisiko for denne forsikring. 1.4 Anden forsikring Hvis sikrede har oprettet en forsikring mod samme eller lignende risiko i andet selskab, og har det selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, gælder samme forbehold denne forsikring. Det betyder, at erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne. 1.5 Anmeldelse Hvis du ønsker at spærre dine kort, skal du kontakte Alm. Brand Id-sikring & Kortspær Sådan anmelder du Ring til Alm. Brand Id-sikring & Kortspær på tlf Alm. Brand Id-sikring & Kortspær leveres af vores samarbejdspartnere Alm. Brand Forsikring A/S (forsikringsgiver) og Affinion International ApS. Adresse: Affinion International ApS.

4 1 Fællesbestemmelser Side 4 af 7 Ragnagade 7, Baghuset 2.sal 2100 København Ø Mail: 1.6 Force majeure Forsikringen dækker ikke skader som følge af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, hvis det sker i det land, de sikrede opholder sig i på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at de sikrede ikke rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, og at sikrede forlader landet, så snart det er muligt og i øvrigt følger de danske myndigheders anvisninger. 1.7 Ved uoverensstemmelse Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og os, skal sikrede igen kontakte os. Det gælder bl.a., hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som vi har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkeligt. Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter igen at have kontaktet os kan sikrede klage til vores klageansvarlige. Alm. Brand Forsikring A/S Kundeambassadøren Midtermolen København Ø Mail: Alm. Brand - Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter at have kontaktet vores klageansvarlige, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm. Brand - Ankenævnet for Forsikring - Anker Heegaards Gade 2, postboks København V Telefon: (mellem kl og 13.00) Yderligere oplysninger kan fås hos: Forsikringsoplysningen - Philip Heymans Allè Hellerup Telefon: (mellem kl og 16.00)

5 1 Fællesbestemmelser Side 5 af Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed. 1.9 Opsigelse Det er ikke muligt for forsikringstager at opsige forsikringen. Se i øvrigt punkt 1.2 om forsikringens ikrafttræden Alm. Brand kan opsige eller ændre forsikringen med 1 måneds varsel til udløbet af en kalendermåned. Derudover kan Alm. Brand opsige eller ændre forsikringen med 14 dages varsel efter forsikringstageren har været i kontakt med Alm. Brand Id-sikring & Kortspær, eller efter en sag vedrørende kortspærring er delvist afsluttet eller afvist.

6 2 Kortspær Side 6 af 7 Betingelserne gælder, til aftalen erstattes af nye betingelser eller ophører. Kortspær administreres af Affinion International ApS, herefter kaldet Affinion. 2.1 Kortspær omfatter Registrering af danske, norske, svenske og finske bank- og kreditkort samt andre værdifulde dokumenter (pas*, kørekort*, mobiltelefonabonnement). Modtagelse af anmeldelse om bortkomst af kort/værdidokumenter og meddelelse om spærring heraf til udstederne af disse. Hvis du ønsker det, vil Affinion bestille nye kort, hvis kortudsteder tillader dette. Modtagelse af anmeldelse om bortkomst af mobiltelefon og spærring af mobiltelefonabonnement. *Kan registreres, men ikke spærres 2.2 Generelt Kortspær gælder fra det tidspunkt, hvor kortet/mobiltelefonen er registreret hos Kortspær. Kortspær er ikke ansvarlig for skade, tab eller forsinkelser, som skyldes myndigheders beslutninger, krigshændelser, strejke, lockout, blokade, brand, eksplosion eller lignende hændelser betegnet som force majeure. Derudover har Kortspær ret til at opsige spærretjenesten, hvis du misbruger tjenesten eller behandler de værdier/genstande, der er omfattet af tjenesten, uagtsomt og/eller hvis kortholder ikke overholder aftalen og retningslinjer udstedt af kortudsteder. Du får skriftlig bekræftelse på spærret bank-, kreditkort eller mobiltelefon. Kortspær kan ikke holdes ansvarlig for eventuel anden skade, der kan opstå ved tab af registreret kort/mobiltelefon, og Kortspær er heller ikke ansvarlig for skade eller økonomiske tab, der kan tilskrives kortholders/mobilholders uagtsomhed eller manglende overholdelse af udstederens instruktioner. Spærring ved bortkomst af registrerede kort/mobiltelefon(er) forudsætter, at du anmelder bortkomsten til Kortspær på det anviste telefonnummer. For at kunne benytte Kortspær skal du behandle kort/mobiltelefon(er) som anvist af udstederen. 2.3 Ansvar Sådan er du dækket fra det øjeblik, du har anmeldt til Kortspær Når du har anmeldt det/den mistede registrerede kort/mobiltelefon så tidligt som muligt på det anviste telefonnummer og i henhold til aftalen med kortudsteder/teleudbyder, er kunden sikret mod at lide tab som følge af misbrug af kort/mobiltelefonabonnement fra det tidspunkt Kortspær har modtaget anmeldelse. Kortspær er ansvarlig for at dække eventuelt misbrug fra anmeldelsestidspunktet frem til kortudsteders/teleudbyders ansvar træder i kraft Sådan er du dækket, når spærringen er bekræftet af kortudsteder/teleudbyder Kortspær bærer ansvaret frem til det tidspunkt, Kortspær modtager bekræftelse på spærreanmodning, f.eks. pr. mail. Herefter træder kortudsteder/ teleudbyders ansvar i kraft i henhold til den aftale der er indgået mellem kortudsteder og kortholder. Kortspær optræder på vegne af den enkelte kortholder over for de enkelte kortudstederer/teleudbyderer med de rettigheder og pligter, der gælder mellem kortudsteder og kortholder.

7 2 Kortspær Side 7 af Affinions behandling af personoplysninger Affinion registrerer og behandler personoplysninger om dig og din brug af Kortspær i overensstemmelse med persondataloven. F.eks. vil dit navn, adresse og cpr-nummer kunne lagres samt oplysninger om brug af tjenesterne. Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at opfylde og administrere kundeforholdet. Personoplysningerne kan udleveres til offentlige myndigheder, som har hjemmel til at få disse oplysninger samt til databehandlere, som behandler personoplysninger på vegne af Affinion indenfor EU/EØS. Du kan kræve indsigt i de personoplysninger, som Affinion har registreret om dig, og hvilken slags behandling disse undergives. Affinion International ApS er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne som nævnt her og har følgende adresse: Affinion International ApS, Ragnagade 7, Baghuset, 2. sal, 2100 København Ø Optagelse af telefonsamtale Samtaler mellem dig og Kortspær optages og gemmes, så det sikres, at ingen informationer går tabt Hvis du vil klage Ved klager eller spørgsmål vedrørende formidlingen af Kortspær kan du henvende dig til Kortspær på tlf Registrering af Kortspær via Netbank Du registrerer dine kredit- og betalingskort samt øvrige oplysninger til Kortspær via Netbanken. I forbindelse med oprettelse via Netbanken har du mulighed for at ændre adgangskode til en selvvalgt kode. Kortspær vil til hver en tid overholde sine forpligtelser via internettet, men er ikke ansvarlig for virusangreb, sabotage eller andre ukendte hændelser, som systemet kan udsættes for.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Alm Brand FORSIKRING

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Alm Brand FORSIKRING Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 5 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat Vilkår for Tophjælp privat DF20098-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand.

1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand. AIG Websafe + ID-Tyveri Forsikringsbetingelser 06.2015 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand. Ved husstand forstås familiemedlemmer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere