2. Hvor er du ansat Stat 133 (25,1 %) Kommune 186 (35,2 %) Entreprenør 69 (13,0 %) Rådgiver 91 (17,2 %) Andet 50 (9,5 %)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Hvor er du ansat Stat 133 (25,1 %) Kommune 186 (35,2 %) Entreprenør 69 (13,0 %) Rådgiver 91 (17,2 %) Andet 50 (9,5 %)"

Transkript

1 Evalueringsskema Vejforum Hvilken uddannelse har du Ingeniør 330 (62,5 %) Akademiker 80 (15,2 %) Vejformand 7 (1,3 %) Teknisk assistent eller tilsvarende 57 (10,8 %) Kontoruddannet eller tilsvarende 11 (2,1 %) Andet 43 (8,1 %) 2. Hvor er du ansat Stat 133 (25,1 %) Kommune 186 (35,2 %) Entreprenør 69 (13,0 %) Rådgiver 91 (17,2 %) Andet 50 (9,5 %) 3. Fagligt udbytte samlet set Overordentlig godt 34 (6,5 %) Meget godt 244 (46,5 %) Godt 203 (38,7 %) Mindre godt 40 (7,6 %) Dårligt 4 (0,8 %) 4. Udstillingen Overordentlig god 21 (4,1 %) Meget god 195 (38,5 %) God 252 (49,7 %) Mindre god 36 (7,1 %) Dårlig 3 (0,6 %) 5. Festmiddagen Overordentlig god 80 (16,9 %) Meget god 253 (53,4 %) God 117 (24,7 %) Mindre god 22 (4,6 %) Dårlig 2 (0,4 %) 7. Muligheden for at dyrke netværk Overordentlig god 177 (34,3 %) Meget god 247 (47,9 %) God 77 (14,9 %) Mindre god 15 (2,9 %) Dårlig 0 (0 %) 1

2 8. Overnatning/hotel Overordentlig god 94 (20,3 %) Meget god 214 (46,1 %) God 113 (24,4 %) Mindre god 34 (7,3 %) Dårlig 9 (1,9 %) 10. Tilmeldingsproceduren Overordentlig god 70 (13,6 %) Meget god 229 (44,4 %) God 167 (32,4 %) Mindre god 40 (7,8 %) Dårlig 10 (1,9 %) 12. Var der reklameindslag i de indlæg, du hørte Ja, mange 11 (2,1 %) Ja, få 153 (29,5 %) Nej 303 (58,4 %) Ved ikke 52 (10,0 %) 13. Er starttidspunktet (kl dag 1) for Vejforum passende For tidligt 18 (3,6 %) Passende 470 (94,9 %) For sent 7 (1,4 %) 14. Er sluttidspunktet (kl dag 2) for Vejforum passende For tidligt 19 (3,7 %) Passende 476 (92,8 %) For sent 18 (3,5 %) 15. Hvordan vurderer du tiden til de enkelte indlæg For kort 31 (6,1 %) Passende 475 (93,0 %) For lang 5 (1,0 %) 16. Hvordan vurderer du skiltningen til de enkelte sale på Vejforum Overordentlig god 47 (9,1 %) Meget god 236 (45,6 %) God 169 (32,6 %) Mindre god 60 (11,6 %) Dårlig 6 (1,2 %) 17. Hvordan vurderer du åbningen af Vejforum Overordentlig god 60 (13,6 %) Meget god 203 (46,1 %) God 157 (35,7 %) Mindre god 17 (3,9 %) Dårlig 3 (0,7 %) 2

3 18. Var der faglige emner, du savnede på Vejforum Faglige emner der mangler Budgettering og risikostyring af vejprojekter Den nye vejsektor Der er snitflader med andre faggrupper eksempels spildevand, vandløb mv. De har også vandproblemer. I stedet for at man bevæger sig i hver sin retning (det oplever jeg) finder et fælles fodslag. Et emne til næste gang? Der kunne godt have været mere om trafikplanlægningen i de større byer. Mange emner var afgrænset til de mindre byer eller åbent land Der mangler helt klart indlæg fra entreprenører til entreprenører. Især bør asfaltbranchen være mere synlig! Digital forvaltning, IT-arkitektur, tværoffentligt samarbejde om at servicere borgere og virksomheder digitalt og mere helhedsorienteret set fra et brugersynspunkt. Emner som, værdibaseret ledelse, hvordan forankres systemer som miljøledelse, arbejdsmiljøpolitik mm i virksomheden, så flere kan agere proaktivt. Flere praktiske indlæg om vejsektoren Geonet og bæreevne. Dette er en mulighed som ikke blev oplyst selvom der bygges over m2 med det hvert år. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget om fugemateriale chaussestensbelægning o.l. Der bliver i dag udført mange granitbelægninger i kommunerne, men det er meget svært at finde ud af hvilket fugemateriale der er bedst ved forskellige belægninger. Jeg savnede generelt at Vejforums faglige fokus retter sig mere mod de nye danske kommuner, og de udfordringer de har. Jeg savnede lidt flere foredrag om emnet trafikledelse. Klimaudfordringen og effekten på behov for at udbygge vejnettet Kollektiv trafik Lidt mere vedrørende driftsenheden Materialer til vejafvanding Mere fokus på mobilitet og miljø/klima udfordringer Mere ITS Mere om borgerinddragelse og lokalplanlægning Mere om ITS og herunder trafikledelse generelt Mere om planlægning. Et bredere, helhedsorienteret fokus på trafik, herunder kollektiv trafik, hvilket må er blevet mere aktuelt, nu hvor kommunerne har fået ansvaret for bestilling af bustrafik (hvilket mange steder er lagt i vejforvaltningerne). Mere trafiksikkerhed Mere vejjura, tak Mere vinterforum Mere praktisk drift og vedligehold i kommuner og mindre fokus på marginale temaer fra VD, der kun vedrører VD, f.eks. forsøg med sluser ifm vejarbejder på motorvejen - det er stort set kun relevant for VD. Mobility Management. Der kunne godt have været mere fokus på dette emne, som også kommer godt med i Infrastrukturkommissionens rapport. Noget mere om byggemodninger Noget om indførelse af hastighedszoner Nyeste tiltag inden for asfalt. Road pricing, trængselsafgifter ITS Samspil mellem vej og andre transportformer samspil mellem vej og terminaler 3

4 Spøgelsesbilister, en "ide"-samling, hvor ellers får man så mange interessenter samlet et sted med mulighed for at kaste alskens ideer på bordet. Forsættes under øvrige kommentarer. Spøgelsesbilist-problematik Trafikstyring, trafikteknik, ITS Vejjura vedr. offentlige veje Workshop om drift af signalanlæg. Indlæg hvor vejbrugerne (kollektive bustrafikselskaber, FDM, vognmænd, cyklister) inddrages mere evt. selv har præsentationer. Det vil være sundt at få noget mere dialog med vejbranchens kunder. Vejdrift Samarbejdsformer Andre kommentarer til de faglige emner Antallet af emneområder bør skæres så der kun er 3-4 hovedemner. Føler det er lidt for blandet. Da vort firma er udstiller er det svært at give et "godt" svar Der var meget lidt om vejdrift (når vi ser bort fra asfaltbelægninger). Måske skal man ind på at Faggruppen af egen kraft finder frem til aktuelle emner og håndplukker indlægsholdere og evt. workshoparrangører inden for drifts-relaterede emner. Flyt Vejforum fra at være til / for specialister "nørder" til noget praktisk brugeligt for dem der arbejder med veje i det daglige Jeg synes Vejforum er spændende at besøge. Men jeg synes ikke, vi får det optimale ud af, at have så mange dygtige folk samlet på samme sted. Jeg foreslår, at indlæggene gøres mere tematiserede og adresserer en problemstilling. Jeg synes workshopperne fungerede godt. Der kunne være bedre dokumentation af disse og mere fokus. Det er netop dialogen mellem deltagere som er vigtig. Speed pitching af ideer og nye projekter kunne være interessant. Temaorienteret - aktuelle/strategiske indlæg skal opprioriteres. Indslaget fra Infrastrukturkommissionen perfekt. Der for mange små sessioner og de hænger ikke altid fagligt sammen - det er svært at se sammenhængen i udvælgelsen. Nej det blev dækket godt ind Nej programmet var fagligt bedre end de foregående år. Nej, jeg synes, der var en meget god fordeling af emner, så alle faglige områder blev tilgodeset. Har du øvrige kommentarer til Vejforum Tidspunkt Vejforum burde foregå i januar. Det passer pt. tidsmæssigt dårligt til forholdene i asfaltbranchen. Vejforum har tidligere været tilrettelagt, så der har været tid til møder inden Vejforum startede, den tid har der ikke været i år da det startede kl. 10. Slut for Vejforum skulle være straks efter frokosten. Jeg synes, Vejforum skal overveje at flytte arrangementet fra december til f.eks. maj måned, hvor AVF tidligere holdt årsmøde. Ligeledes kunne der så også være udstilling 4

5 uden for af materiel/materialer. Nyborg Strand Vend bordene så man ikke skal sidde med drejet hoved i flere timer Der er meget træk især i auditoriet, næsten alle sad og frøs. Der var koldt i de store sale. Stole og borde bør vendes således at de peger direkte mod indlægsholderen. Hotel Nyborg Strands udbygning har været en klar forbedring, og Vejforum bør også afholdes her i de kommende år. Skiltning Skiltningen til de enkelte sale har jeg "kun" skrevet god, det skyldes synes jeg, der var for dårligt skiltet til workshops i forhallen, men det er nok fordi det var nyt for os alle. Det var nemt at finde rundt til de forskellige lokaler, dog var der flere med mig der havde problemer at finde lokale "K" i nederste etage. Deltagerne/tilmelding At det ved tilmelding den 1. dag er umuligt at få en overnatning i Nyborg. At deltagelse ikke er mulig pga. overbookning, og derfor burde være begrænset deltagelse fra store virksomheder, f.eks. VD. Der er et behov for at udvide deltager antallet væsentligt. Der er mange der gerne vil deltage, men som ikke kan få plads. Det er katastrofalt, at VD kan sætte sig på så mange pladser. Der er andre myndigheder, der ikke er repræsenteret, af denne årsag. Sæt en limit på deltagerantal fra VD på maks. 75 personer, så må de prioritere, hvem der skal deltage. For dårligt at der stort set lukkes for tilmelding, før den næsten åbner. Hvis ikke man vil holde arrangementet et passende stort sted - her tænkes især på overnatningskapaciteten - så sæt begrænsning på hvor mange deltagere ét firma, kan stille med. For få værelser på hotellet. Forhåndsreserver 2 pladser /pr. kommune indtil en given dato (f.eks. 1-2 uger). Frigiv derefter de ikke bestilte pladser. VD fylder meget (også ikke vejfagligt personale)! Færre deltagere ( ) så alle kan indkvarteres i Nyborg lokalområdet. Det virker lidt voldsomt, at der er SÅ mange med fra Vejdirektoratet. Det er uacceptabelt at Vejdirektoratet sætter sig på 30 % af pladserne. Jeg synes det er et problem at deltagerbegrænsningen nås efter 2 dage - mange blev udelukket. Enten bør der flyttes til større faciliteter eller også bør der sættes deltagerbegrænsning for de enkelte virksomheder, styrelser og kommuner Åbningen De to politikere ved åbningsarrangementet var ikke super gode - den ene havde for mange slides og den anden legede vist mest af alt komiker på vejområdets vegne. Håber I kan finde nogle bedre til næste år. Åbningen bør IKKE have politiske talere, så hellere en tale fra formanden der vurderer fremtiden. Åbningen/politiske indlæg onsdag formiddag var simpelthen for dårlig - spild af min tid. For at få noget brugbart og seriøst ud af formiddagen, kunne der været inviteret andre, 5

6 Workshop så man kunne have fået en seriøs debat. Der var utrolig dårlig beskrivelse af workshops og meget dårlig skiltning. Der var slet ikke reklame for indlæggene på workshopperne. Ikke engang selvom der var folk fra de øvrige nordiske lande på f.eks. workshoppen om trængselsafgifter. Det bør overvejes ikke at placere workshops om morgenen 2. dagen, da mange måske ikke har energi til at deltage aktivt på det tidspunkt. Flere workshops, der alle bør ligge på dag 1. Der skal i det hele taget tænkes strategisk, da der er meget lille fremmøde om morgenen efter festen og igen meget lille fremmøde efter frokost. De mest spændende indlæg skal ligge der!!! Workshop virker rigtig godt med facilitatorer. Underholdningen bør evt. deles op i mindre sale - ikke nødvendigvis levende musik alle steder. I den store sal er der for få mennesker til det store lokale. Overnatning Dem der overnattede i Odense i 2007 bør have fortrinsret til et hotel i Nyborg i 2008 Odense Congress Center, hvor jeg overnattede var ikke et særligt godt hotel. Flere af værelserne - bl.a. mit eget - lugtede meget at røg og generelt var rengøringsstandarden ikke god. Surt at skulle til Odense for at sove Enkeltværelser må være et krav. Udstilling Jeg synes, at selve udstillingen var meget rodet, man kunne med fordel have lavet en mere logisk opstilling. Alternativt begrænset antallet af stande, så der var mere plads. Dog synes jeg hotelværelset virkede nedslidt. Jeg synes, at udstillingen er lidt for rodet og uoverskuelig. Her kunne man måske også stille lidt flere krav til indhold. Man kunne lave en udstillingsscene. Her kunne man høre om nye ideer invitere flere studerende til at fremlægge projekter. Evt. på 10 min og med 20 min interval. Oplæg til uformel diskussion og mulighed for at shoppe i indslag. Udstillerne bør vælge om de vil præsentere nyt, eller om det er mere socialt samvær. Jeg vil sætte pris på at blive præsenteret for nyheder. Faglighed Dem der skal holde indlæg/foredrag, sig at de ikke skal stå foran lærredet. Nede i lokale K, var det slemt. Der må gerne stilles krav til oplægsholdernes evner til at formidler deres oplæg. Der var mange oplæg som bar præg af dårlig præsentation og formidling. Det faglige niveau er ikke højt. mange indlæg har fokus på en meget lille og begrænset problemstilling Ingen andre arrangementer på samme tid som infrastrukturkommissionens fremlæggelse. Workshop gik delvis i vasken pga. af at den måtte afbrydes før tid. Enkelte foredragsholdere egner sig ikke til opgaven. Det gør meget for emnet, at 6

7 Foredragsholderen er i stand til at tale for en forsamling. Heldigvis var hovedparten helt i top Flere af indlæggene var meget korte og overfladiske. Overvej at tilbyde et oplægsholderkursus til dem der skal på scenen. Det kunne højne kvaliteten af indlæggene betydeligt. Flere indlæg var rubriceret lidt mærkeligt, synes jeg. F.eks. at 'grøn bølge for cyklister' var under planlægning, mens der parallelt var en blok med trafikledelse. For spredte faglige emner. Rumsteren når folk går til og fra + manglende rød tråd som baggrund for den efterfølgende diskussion. Hold fokus på enkelte temaer med flere oplæg. For lidt tid til et vigtigt emne som infrastrukturkommissionens arbejde! Indlæg skal screenes bedre, nogle var simpelthen rystende mht. fagligt indhold. Et indlæg var en reklame for at bryde tilbudsloven - det holder ikke. Jeg deltog i en session "Et godt og effektivt samarbejde..." hvor de undrede mig at foredragsholderne åbent fortalte om, hvordan de omgik tilbudsloven. Som en sagde "det var friskt". Men nok ikke helt anbefalelsesværdigt. Jeg synes der i fremtiden bør være mere fokus på, at indlæggene har et resultat og en nyhedsværdi. Der er for mange indlæg, hvor resultaterne mangler, og hvor indlægget i for høj grad bærer præg at omhandle procedurer og fremgangsmåder. Jeg vil foreslå, at have færre emner, men at man kommer i mere i dybden med dem. Eks. som partering, hvor der var 3 indlæg, der havde forskellige indgangsvinkler til emnet, det var godt. Kvaliteten af indlæg var ret varierende. Måske skulle der være et "ide"-forum der kunne behandle de aktuelle emner/problemer der måtte være når der afholdes vejforum. Overskriften på indlæggene skal være mere præcise. Fx. i forbindelse med ny vejklassificering burde det være præciseret, at det var for det åbne land. Overværede indlæg om OPP (økonomien i OPP) De to danske indlæg var rigtig gode og nemme at forstå, derimod var det engelske indlæg noget vanskeligere. Savner indlæg erfaringer fra kommunerne som helhed. Indlæg om Infrastrukturkommissionen burde være et fællesindlæg. For få stole og for lidt plads. VD havde for mange indlæg. Teoretiske indlæg fra især VD folk fylder for meget! Selv om Vejforum er rettet mod ansatte i vejforvaltningerne, synes jeg, at orden "vej" i navnet giver arrangementet en faglig slagside, hvor cykeltrafikken og især den kollektive trafik bliver underprioriteret. Vejforum generelt Det var første; men absolut ikke sidste gang jeg deltog. Et meget godt arrangement, men man bør finde et sted, hvor de fleste kan overnatte i nærheden. Transporttid til og fra Odense er stor i forhold til det store program. Det bliver anstrengende og stresset. Et meget flot koordineret arrangement. Fint arrangement. God tradition med gode muligheder for netværksdannelse. Jeg blev især inspireret af ny viden ved oplæg om den styring af centrale dataregistre i den sidste session torsdag. Glimrende sted at møde samarbejdspartnere eller kollegaer i andre kommuner/vejdirektorat. Desværre er der ikke tid nok til dette. Godt arrangeret i gode rammer. Vejforum er alle tiders til at pleje netværk!! 7

8 Super godt arrangement Var det ikke muligt at få en farvet mulepose - så tasken bliver lidt mere brugbar efter vejforum... Nej - jeg synes arrangørerne klarede det hele til UG Det var som sædvanligt godt og underholdende, undtagen dog underholdningen. Rigtig godt, professionelt og udbytterigt arrangement. Jeg ser frem til det næste Forum, virkelig godt. Måske skulle Head Huntning forbydes (Roskilde Kommune). At der blev søgt at head hunte personer hører ikke til på et forum som dette. Jeg har forsøgt at søge efter indlæg på men det virker altså ikke. Hvad med at der arrangeres fælles bustransport fra København? Man må da kunne fylde mindst 1 bus. Festmiddag og underholdning Elendig rødvin til festmiddagen Intern skiltning kunne være bedre Festmiddag var under al kritik, vinen var dårlig og maden kedelig. Vi betaler en pæn portion ekstra for middagen, må kunne gøres bedre. Kan man måske starte tidligere 1. dag med sessioner, så man har noget inden frokost? Festmiddagen var meget hyggelig, men maden var ikke specielt god Festmiddagen: Maden god, rødvinen en skandale. Vores bord alene efterlod 3 hele flasker. Som tidligere skrevet burde en booking kunne finde sted til festmiddagen, da det kan være meget vanskeligt at invitere kunder til samme bord. Det er super ærgerligt at man ikke kan reservere bord/plads til festmiddagen 1. dags aften Festmiddagen starter med et kapløb om at finde pladser. (ligesom i en børnehave). Med 800 mennesker til spisning bør der være en eller anden form for bordplan. Enten tilfældigt eller man skal sidde virksomhedsvis. Aldrig Tom McEwan igen... Underholdningen med Tom McEwan var meget ringe og langt under vanlig standard! Reklamer Har nævnt få reklamer i indlæg. De var godt skjult men de var der. Det er for så vidt ok med lidt "skjult" reklame i oplæggene i form af logo osv. det er en del af interessen for at stille arbejdstid til rådighed for sektorformål. Diverse Da jeg deltog i nogle andre sessioner end de forudsatte kan jeg ikke kommentere nedenstående bortset fra de 2 - beklager! Da jeg kun deltog om torsdagen er det lidt svært at udtale om programmet om onsdagen Deltog kun 2. dagen. Deltog kun 2.dag Der mangler et karakter over de sessioner og det er " deltog ikke" Det ville være en fordel, om der var mulighed for at få kopi af viste slides fra de enkelte indlæg. Der kunne ligge et vist antal kopier ved udgangen til særligt interesserede. Dårlig fordeling af tilmeldinger, mange som har ønsket at deltage har ikke haft mulighe- 8

9 den. Absolut negativt at firmaer får plads i materialet der udleveres ved ankomsten, samt at vejforum opfordrer til druk. Jeg beklager, at skemaet ikke udfyldes, men jeg var kun til stede under middagen om aftenen. Jeg deltog ikke i dag 1 og dermed fest om aftenen Jeg deltog kun i Vejforum torsdag 6. december Jeg deltog kun på dag 1, så en del af spørgsmålene er ikke relevante for mig Jeg har forsøgt at søge efter indlæg på men det virker altså ikke. Jeg har skrevet andet ved hvilken uddannelse jeg har, da jeg er under uddannelse på Aalborg universitet Ovenover er der mange spørgsmål jeg ikke kan besvare da jeg ikke har deltaget i aktiviteten, der burde være en boks der hedder f.eks. Ikke relevant Som tidligere meddelt oplevede jeg desværre ikke anden dag, da jeg blev syg (maveonde) om natten - og min mistanke er maden 9

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Evaluering af Vejforum 2013

Evaluering af Vejforum 2013 Evaluering af Vejforum 2013 Indhold Samlet vurdering... 3 Besvarelser af spørgeskema... 3 Åbningsssessionen... 4 Udstillingen... 4 Praktiske forhold... 5 Udvikling af indhold og aktualitet... 7 Kommentarer

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN FKB ÅRSMØDE 2015 BRANDVÆSEN Maj 2015 ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter for Foreningen af Kommunale

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 HVERDAGENS PROBLEMER KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER SKAL DER GIVES ØKONOMISK BELØNNING FOR IKKE AT HAVE SYGEFRAVÆR?

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013.

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013. Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk den 23. 28. September 2013 Kursusledere: Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 FRA ORD TIL HANDLING KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- HÅNDTERING POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER NY ARBEJDSMILJØLOVS IND- VIRKNING PÅ

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

INDBYDELSE TIL VENSTRES LANDSMØDE

INDBYDELSE TIL VENSTRES LANDSMØDE INDBYDELSE TIL VENSTRES LANDSMØDE 21.-22. NOVEMBER 2015 I HERNING TIL DELEGEREDE OG ØVRIGE LANDSMØDEDELTAGERE INDBYDELSE KÆRE DELEGEREDE OG ØVRIGE DELTAGERE I LANDSMØDET Du indbydes hermed til Venstres

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Workshop & Konkurrence Food & Sherry Pairing Contest 2012 14. & 15. september 2012

Workshop & Konkurrence Food & Sherry Pairing Contest 2012 14. & 15. september 2012 Kære Sherryvenner Vi har igen i år fornøjelsen at afholde Sherrykonkurrence 2012 i samarbejde med Hotel & Restaurantskolen Silkeborg. Det glæder vi os meget til, og vi håber, at alle skoler har mulighed

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2.

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2. NAS 2010 København Third Announcement Registrering & foreløbigt program Januar 2010 Til medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og andre interesserede Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 29. januar 2013 09:00 Introduktion Om baggrund for og vision med kurset (SG) Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af Absalon

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Workshop & Konkurrence Food & Sherry Match 2010 3. & 4. september 2010

Workshop & Konkurrence Food & Sherry Match 2010 3. & 4. september 2010 Kære Sherryvenner Vi har i år fornøjelsen at afholde Sherrykonkurrence 2010 i samarbejde med Hotel & Restaurantskolen Silkeborg. Det glæder vi os meget til, og vi håber, at alle skoler gerne vil være med.

Læs mere

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24-26 april 2015 Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24.-26. april 2015 Denne workshop er til fotografer,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET Sektionen for kompositmaterialer Tirsdag den 26. august 2008 09.00 Bus fra Radisson SAS Limfjord Hotel til Aalborg Universitet 9.30-10.00

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

TM 44 Seminar om Hedepleje

TM 44 Seminar om Hedepleje TM 44 Seminar om Hedepleje Formål: Formålet er at udveksle erfaringer om forvaltning af indlandsheder - Dels de erfaringer der er gjort omkring metoder til genopretning i forbindelse med LIFE Hedeprojektet

Læs mere

BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge

BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge Sæson 2015 TIL ORIENTERING FOR REPRÆSENTANTER PÅ UDDANNELSESKARAVANEN FØR DELTAGELSE BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge 35-48 (stx,hf,hhx,htx) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Torsdag den 16. maj 2013

Torsdag den 16. maj 2013 Torsdag den 16. maj 2013 10.00 Åbning af temamødet Anny Winther, formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg Temamødets ordstyrer: Lene Johansen, journalist og foredragsholder 10.30 Den aktive borger i

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense.

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Evalueringen er forberedt af Charlotte Jørgensen og DKK faggruppens undervisere.

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere