2. Hvor er du ansat Stat 133 (25,1 %) Kommune 186 (35,2 %) Entreprenør 69 (13,0 %) Rådgiver 91 (17,2 %) Andet 50 (9,5 %)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Hvor er du ansat Stat 133 (25,1 %) Kommune 186 (35,2 %) Entreprenør 69 (13,0 %) Rådgiver 91 (17,2 %) Andet 50 (9,5 %)"

Transkript

1 Evalueringsskema Vejforum Hvilken uddannelse har du Ingeniør 330 (62,5 %) Akademiker 80 (15,2 %) Vejformand 7 (1,3 %) Teknisk assistent eller tilsvarende 57 (10,8 %) Kontoruddannet eller tilsvarende 11 (2,1 %) Andet 43 (8,1 %) 2. Hvor er du ansat Stat 133 (25,1 %) Kommune 186 (35,2 %) Entreprenør 69 (13,0 %) Rådgiver 91 (17,2 %) Andet 50 (9,5 %) 3. Fagligt udbytte samlet set Overordentlig godt 34 (6,5 %) Meget godt 244 (46,5 %) Godt 203 (38,7 %) Mindre godt 40 (7,6 %) Dårligt 4 (0,8 %) 4. Udstillingen Overordentlig god 21 (4,1 %) Meget god 195 (38,5 %) God 252 (49,7 %) Mindre god 36 (7,1 %) Dårlig 3 (0,6 %) 5. Festmiddagen Overordentlig god 80 (16,9 %) Meget god 253 (53,4 %) God 117 (24,7 %) Mindre god 22 (4,6 %) Dårlig 2 (0,4 %) 7. Muligheden for at dyrke netværk Overordentlig god 177 (34,3 %) Meget god 247 (47,9 %) God 77 (14,9 %) Mindre god 15 (2,9 %) Dårlig 0 (0 %) 1

2 8. Overnatning/hotel Overordentlig god 94 (20,3 %) Meget god 214 (46,1 %) God 113 (24,4 %) Mindre god 34 (7,3 %) Dårlig 9 (1,9 %) 10. Tilmeldingsproceduren Overordentlig god 70 (13,6 %) Meget god 229 (44,4 %) God 167 (32,4 %) Mindre god 40 (7,8 %) Dårlig 10 (1,9 %) 12. Var der reklameindslag i de indlæg, du hørte Ja, mange 11 (2,1 %) Ja, få 153 (29,5 %) Nej 303 (58,4 %) Ved ikke 52 (10,0 %) 13. Er starttidspunktet (kl dag 1) for Vejforum passende For tidligt 18 (3,6 %) Passende 470 (94,9 %) For sent 7 (1,4 %) 14. Er sluttidspunktet (kl dag 2) for Vejforum passende For tidligt 19 (3,7 %) Passende 476 (92,8 %) For sent 18 (3,5 %) 15. Hvordan vurderer du tiden til de enkelte indlæg For kort 31 (6,1 %) Passende 475 (93,0 %) For lang 5 (1,0 %) 16. Hvordan vurderer du skiltningen til de enkelte sale på Vejforum Overordentlig god 47 (9,1 %) Meget god 236 (45,6 %) God 169 (32,6 %) Mindre god 60 (11,6 %) Dårlig 6 (1,2 %) 17. Hvordan vurderer du åbningen af Vejforum Overordentlig god 60 (13,6 %) Meget god 203 (46,1 %) God 157 (35,7 %) Mindre god 17 (3,9 %) Dårlig 3 (0,7 %) 2

3 18. Var der faglige emner, du savnede på Vejforum Faglige emner der mangler Budgettering og risikostyring af vejprojekter Den nye vejsektor Der er snitflader med andre faggrupper eksempels spildevand, vandløb mv. De har også vandproblemer. I stedet for at man bevæger sig i hver sin retning (det oplever jeg) finder et fælles fodslag. Et emne til næste gang? Der kunne godt have været mere om trafikplanlægningen i de større byer. Mange emner var afgrænset til de mindre byer eller åbent land Der mangler helt klart indlæg fra entreprenører til entreprenører. Især bør asfaltbranchen være mere synlig! Digital forvaltning, IT-arkitektur, tværoffentligt samarbejde om at servicere borgere og virksomheder digitalt og mere helhedsorienteret set fra et brugersynspunkt. Emner som, værdibaseret ledelse, hvordan forankres systemer som miljøledelse, arbejdsmiljøpolitik mm i virksomheden, så flere kan agere proaktivt. Flere praktiske indlæg om vejsektoren Geonet og bæreevne. Dette er en mulighed som ikke blev oplyst selvom der bygges over m2 med det hvert år. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget om fugemateriale chaussestensbelægning o.l. Der bliver i dag udført mange granitbelægninger i kommunerne, men det er meget svært at finde ud af hvilket fugemateriale der er bedst ved forskellige belægninger. Jeg savnede generelt at Vejforums faglige fokus retter sig mere mod de nye danske kommuner, og de udfordringer de har. Jeg savnede lidt flere foredrag om emnet trafikledelse. Klimaudfordringen og effekten på behov for at udbygge vejnettet Kollektiv trafik Lidt mere vedrørende driftsenheden Materialer til vejafvanding Mere fokus på mobilitet og miljø/klima udfordringer Mere ITS Mere om borgerinddragelse og lokalplanlægning Mere om ITS og herunder trafikledelse generelt Mere om planlægning. Et bredere, helhedsorienteret fokus på trafik, herunder kollektiv trafik, hvilket må er blevet mere aktuelt, nu hvor kommunerne har fået ansvaret for bestilling af bustrafik (hvilket mange steder er lagt i vejforvaltningerne). Mere trafiksikkerhed Mere vejjura, tak Mere vinterforum Mere praktisk drift og vedligehold i kommuner og mindre fokus på marginale temaer fra VD, der kun vedrører VD, f.eks. forsøg med sluser ifm vejarbejder på motorvejen - det er stort set kun relevant for VD. Mobility Management. Der kunne godt have været mere fokus på dette emne, som også kommer godt med i Infrastrukturkommissionens rapport. Noget mere om byggemodninger Noget om indførelse af hastighedszoner Nyeste tiltag inden for asfalt. Road pricing, trængselsafgifter ITS Samspil mellem vej og andre transportformer samspil mellem vej og terminaler 3

4 Spøgelsesbilister, en "ide"-samling, hvor ellers får man så mange interessenter samlet et sted med mulighed for at kaste alskens ideer på bordet. Forsættes under øvrige kommentarer. Spøgelsesbilist-problematik Trafikstyring, trafikteknik, ITS Vejjura vedr. offentlige veje Workshop om drift af signalanlæg. Indlæg hvor vejbrugerne (kollektive bustrafikselskaber, FDM, vognmænd, cyklister) inddrages mere evt. selv har præsentationer. Det vil være sundt at få noget mere dialog med vejbranchens kunder. Vejdrift Samarbejdsformer Andre kommentarer til de faglige emner Antallet af emneområder bør skæres så der kun er 3-4 hovedemner. Føler det er lidt for blandet. Da vort firma er udstiller er det svært at give et "godt" svar Der var meget lidt om vejdrift (når vi ser bort fra asfaltbelægninger). Måske skal man ind på at Faggruppen af egen kraft finder frem til aktuelle emner og håndplukker indlægsholdere og evt. workshoparrangører inden for drifts-relaterede emner. Flyt Vejforum fra at være til / for specialister "nørder" til noget praktisk brugeligt for dem der arbejder med veje i det daglige Jeg synes Vejforum er spændende at besøge. Men jeg synes ikke, vi får det optimale ud af, at have så mange dygtige folk samlet på samme sted. Jeg foreslår, at indlæggene gøres mere tematiserede og adresserer en problemstilling. Jeg synes workshopperne fungerede godt. Der kunne være bedre dokumentation af disse og mere fokus. Det er netop dialogen mellem deltagere som er vigtig. Speed pitching af ideer og nye projekter kunne være interessant. Temaorienteret - aktuelle/strategiske indlæg skal opprioriteres. Indslaget fra Infrastrukturkommissionen perfekt. Der for mange små sessioner og de hænger ikke altid fagligt sammen - det er svært at se sammenhængen i udvælgelsen. Nej det blev dækket godt ind Nej programmet var fagligt bedre end de foregående år. Nej, jeg synes, der var en meget god fordeling af emner, så alle faglige områder blev tilgodeset. Har du øvrige kommentarer til Vejforum Tidspunkt Vejforum burde foregå i januar. Det passer pt. tidsmæssigt dårligt til forholdene i asfaltbranchen. Vejforum har tidligere været tilrettelagt, så der har været tid til møder inden Vejforum startede, den tid har der ikke været i år da det startede kl. 10. Slut for Vejforum skulle være straks efter frokosten. Jeg synes, Vejforum skal overveje at flytte arrangementet fra december til f.eks. maj måned, hvor AVF tidligere holdt årsmøde. Ligeledes kunne der så også være udstilling 4

5 uden for af materiel/materialer. Nyborg Strand Vend bordene så man ikke skal sidde med drejet hoved i flere timer Der er meget træk især i auditoriet, næsten alle sad og frøs. Der var koldt i de store sale. Stole og borde bør vendes således at de peger direkte mod indlægsholderen. Hotel Nyborg Strands udbygning har været en klar forbedring, og Vejforum bør også afholdes her i de kommende år. Skiltning Skiltningen til de enkelte sale har jeg "kun" skrevet god, det skyldes synes jeg, der var for dårligt skiltet til workshops i forhallen, men det er nok fordi det var nyt for os alle. Det var nemt at finde rundt til de forskellige lokaler, dog var der flere med mig der havde problemer at finde lokale "K" i nederste etage. Deltagerne/tilmelding At det ved tilmelding den 1. dag er umuligt at få en overnatning i Nyborg. At deltagelse ikke er mulig pga. overbookning, og derfor burde være begrænset deltagelse fra store virksomheder, f.eks. VD. Der er et behov for at udvide deltager antallet væsentligt. Der er mange der gerne vil deltage, men som ikke kan få plads. Det er katastrofalt, at VD kan sætte sig på så mange pladser. Der er andre myndigheder, der ikke er repræsenteret, af denne årsag. Sæt en limit på deltagerantal fra VD på maks. 75 personer, så må de prioritere, hvem der skal deltage. For dårligt at der stort set lukkes for tilmelding, før den næsten åbner. Hvis ikke man vil holde arrangementet et passende stort sted - her tænkes især på overnatningskapaciteten - så sæt begrænsning på hvor mange deltagere ét firma, kan stille med. For få værelser på hotellet. Forhåndsreserver 2 pladser /pr. kommune indtil en given dato (f.eks. 1-2 uger). Frigiv derefter de ikke bestilte pladser. VD fylder meget (også ikke vejfagligt personale)! Færre deltagere ( ) så alle kan indkvarteres i Nyborg lokalområdet. Det virker lidt voldsomt, at der er SÅ mange med fra Vejdirektoratet. Det er uacceptabelt at Vejdirektoratet sætter sig på 30 % af pladserne. Jeg synes det er et problem at deltagerbegrænsningen nås efter 2 dage - mange blev udelukket. Enten bør der flyttes til større faciliteter eller også bør der sættes deltagerbegrænsning for de enkelte virksomheder, styrelser og kommuner Åbningen De to politikere ved åbningsarrangementet var ikke super gode - den ene havde for mange slides og den anden legede vist mest af alt komiker på vejområdets vegne. Håber I kan finde nogle bedre til næste år. Åbningen bør IKKE have politiske talere, så hellere en tale fra formanden der vurderer fremtiden. Åbningen/politiske indlæg onsdag formiddag var simpelthen for dårlig - spild af min tid. For at få noget brugbart og seriøst ud af formiddagen, kunne der været inviteret andre, 5

6 Workshop så man kunne have fået en seriøs debat. Der var utrolig dårlig beskrivelse af workshops og meget dårlig skiltning. Der var slet ikke reklame for indlæggene på workshopperne. Ikke engang selvom der var folk fra de øvrige nordiske lande på f.eks. workshoppen om trængselsafgifter. Det bør overvejes ikke at placere workshops om morgenen 2. dagen, da mange måske ikke har energi til at deltage aktivt på det tidspunkt. Flere workshops, der alle bør ligge på dag 1. Der skal i det hele taget tænkes strategisk, da der er meget lille fremmøde om morgenen efter festen og igen meget lille fremmøde efter frokost. De mest spændende indlæg skal ligge der!!! Workshop virker rigtig godt med facilitatorer. Underholdningen bør evt. deles op i mindre sale - ikke nødvendigvis levende musik alle steder. I den store sal er der for få mennesker til det store lokale. Overnatning Dem der overnattede i Odense i 2007 bør have fortrinsret til et hotel i Nyborg i 2008 Odense Congress Center, hvor jeg overnattede var ikke et særligt godt hotel. Flere af værelserne - bl.a. mit eget - lugtede meget at røg og generelt var rengøringsstandarden ikke god. Surt at skulle til Odense for at sove Enkeltværelser må være et krav. Udstilling Jeg synes, at selve udstillingen var meget rodet, man kunne med fordel have lavet en mere logisk opstilling. Alternativt begrænset antallet af stande, så der var mere plads. Dog synes jeg hotelværelset virkede nedslidt. Jeg synes, at udstillingen er lidt for rodet og uoverskuelig. Her kunne man måske også stille lidt flere krav til indhold. Man kunne lave en udstillingsscene. Her kunne man høre om nye ideer invitere flere studerende til at fremlægge projekter. Evt. på 10 min og med 20 min interval. Oplæg til uformel diskussion og mulighed for at shoppe i indslag. Udstillerne bør vælge om de vil præsentere nyt, eller om det er mere socialt samvær. Jeg vil sætte pris på at blive præsenteret for nyheder. Faglighed Dem der skal holde indlæg/foredrag, sig at de ikke skal stå foran lærredet. Nede i lokale K, var det slemt. Der må gerne stilles krav til oplægsholdernes evner til at formidler deres oplæg. Der var mange oplæg som bar præg af dårlig præsentation og formidling. Det faglige niveau er ikke højt. mange indlæg har fokus på en meget lille og begrænset problemstilling Ingen andre arrangementer på samme tid som infrastrukturkommissionens fremlæggelse. Workshop gik delvis i vasken pga. af at den måtte afbrydes før tid. Enkelte foredragsholdere egner sig ikke til opgaven. Det gør meget for emnet, at 6

7 Foredragsholderen er i stand til at tale for en forsamling. Heldigvis var hovedparten helt i top Flere af indlæggene var meget korte og overfladiske. Overvej at tilbyde et oplægsholderkursus til dem der skal på scenen. Det kunne højne kvaliteten af indlæggene betydeligt. Flere indlæg var rubriceret lidt mærkeligt, synes jeg. F.eks. at 'grøn bølge for cyklister' var under planlægning, mens der parallelt var en blok med trafikledelse. For spredte faglige emner. Rumsteren når folk går til og fra + manglende rød tråd som baggrund for den efterfølgende diskussion. Hold fokus på enkelte temaer med flere oplæg. For lidt tid til et vigtigt emne som infrastrukturkommissionens arbejde! Indlæg skal screenes bedre, nogle var simpelthen rystende mht. fagligt indhold. Et indlæg var en reklame for at bryde tilbudsloven - det holder ikke. Jeg deltog i en session "Et godt og effektivt samarbejde..." hvor de undrede mig at foredragsholderne åbent fortalte om, hvordan de omgik tilbudsloven. Som en sagde "det var friskt". Men nok ikke helt anbefalelsesværdigt. Jeg synes der i fremtiden bør være mere fokus på, at indlæggene har et resultat og en nyhedsværdi. Der er for mange indlæg, hvor resultaterne mangler, og hvor indlægget i for høj grad bærer præg at omhandle procedurer og fremgangsmåder. Jeg vil foreslå, at have færre emner, men at man kommer i mere i dybden med dem. Eks. som partering, hvor der var 3 indlæg, der havde forskellige indgangsvinkler til emnet, det var godt. Kvaliteten af indlæg var ret varierende. Måske skulle der være et "ide"-forum der kunne behandle de aktuelle emner/problemer der måtte være når der afholdes vejforum. Overskriften på indlæggene skal være mere præcise. Fx. i forbindelse med ny vejklassificering burde det være præciseret, at det var for det åbne land. Overværede indlæg om OPP (økonomien i OPP) De to danske indlæg var rigtig gode og nemme at forstå, derimod var det engelske indlæg noget vanskeligere. Savner indlæg erfaringer fra kommunerne som helhed. Indlæg om Infrastrukturkommissionen burde være et fællesindlæg. For få stole og for lidt plads. VD havde for mange indlæg. Teoretiske indlæg fra især VD folk fylder for meget! Selv om Vejforum er rettet mod ansatte i vejforvaltningerne, synes jeg, at orden "vej" i navnet giver arrangementet en faglig slagside, hvor cykeltrafikken og især den kollektive trafik bliver underprioriteret. Vejforum generelt Det var første; men absolut ikke sidste gang jeg deltog. Et meget godt arrangement, men man bør finde et sted, hvor de fleste kan overnatte i nærheden. Transporttid til og fra Odense er stor i forhold til det store program. Det bliver anstrengende og stresset. Et meget flot koordineret arrangement. Fint arrangement. God tradition med gode muligheder for netværksdannelse. Jeg blev især inspireret af ny viden ved oplæg om den styring af centrale dataregistre i den sidste session torsdag. Glimrende sted at møde samarbejdspartnere eller kollegaer i andre kommuner/vejdirektorat. Desværre er der ikke tid nok til dette. Godt arrangeret i gode rammer. Vejforum er alle tiders til at pleje netværk!! 7

8 Super godt arrangement Var det ikke muligt at få en farvet mulepose - så tasken bliver lidt mere brugbar efter vejforum... Nej - jeg synes arrangørerne klarede det hele til UG Det var som sædvanligt godt og underholdende, undtagen dog underholdningen. Rigtig godt, professionelt og udbytterigt arrangement. Jeg ser frem til det næste Forum, virkelig godt. Måske skulle Head Huntning forbydes (Roskilde Kommune). At der blev søgt at head hunte personer hører ikke til på et forum som dette. Jeg har forsøgt at søge efter indlæg på men det virker altså ikke. Hvad med at der arrangeres fælles bustransport fra København? Man må da kunne fylde mindst 1 bus. Festmiddag og underholdning Elendig rødvin til festmiddagen Intern skiltning kunne være bedre Festmiddag var under al kritik, vinen var dårlig og maden kedelig. Vi betaler en pæn portion ekstra for middagen, må kunne gøres bedre. Kan man måske starte tidligere 1. dag med sessioner, så man har noget inden frokost? Festmiddagen var meget hyggelig, men maden var ikke specielt god Festmiddagen: Maden god, rødvinen en skandale. Vores bord alene efterlod 3 hele flasker. Som tidligere skrevet burde en booking kunne finde sted til festmiddagen, da det kan være meget vanskeligt at invitere kunder til samme bord. Det er super ærgerligt at man ikke kan reservere bord/plads til festmiddagen 1. dags aften Festmiddagen starter med et kapløb om at finde pladser. (ligesom i en børnehave). Med 800 mennesker til spisning bør der være en eller anden form for bordplan. Enten tilfældigt eller man skal sidde virksomhedsvis. Aldrig Tom McEwan igen... Underholdningen med Tom McEwan var meget ringe og langt under vanlig standard! Reklamer Har nævnt få reklamer i indlæg. De var godt skjult men de var der. Det er for så vidt ok med lidt "skjult" reklame i oplæggene i form af logo osv. det er en del af interessen for at stille arbejdstid til rådighed for sektorformål. Diverse Da jeg deltog i nogle andre sessioner end de forudsatte kan jeg ikke kommentere nedenstående bortset fra de 2 - beklager! Da jeg kun deltog om torsdagen er det lidt svært at udtale om programmet om onsdagen Deltog kun 2. dagen. Deltog kun 2.dag Der mangler et karakter over de sessioner og det er " deltog ikke" Det ville være en fordel, om der var mulighed for at få kopi af viste slides fra de enkelte indlæg. Der kunne ligge et vist antal kopier ved udgangen til særligt interesserede. Dårlig fordeling af tilmeldinger, mange som har ønsket at deltage har ikke haft mulighe- 8

9 den. Absolut negativt at firmaer får plads i materialet der udleveres ved ankomsten, samt at vejforum opfordrer til druk. Jeg beklager, at skemaet ikke udfyldes, men jeg var kun til stede under middagen om aftenen. Jeg deltog ikke i dag 1 og dermed fest om aftenen Jeg deltog kun i Vejforum torsdag 6. december Jeg deltog kun på dag 1, så en del af spørgsmålene er ikke relevante for mig Jeg har forsøgt at søge efter indlæg på men det virker altså ikke. Jeg har skrevet andet ved hvilken uddannelse jeg har, da jeg er under uddannelse på Aalborg universitet Ovenover er der mange spørgsmål jeg ikke kan besvare da jeg ikke har deltaget i aktiviteten, der burde være en boks der hedder f.eks. Ikke relevant Som tidligere meddelt oplevede jeg desværre ikke anden dag, da jeg blev syg (maveonde) om natten - og min mistanke er maden 9

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af 2nd International Project Risk Management Conference Vil du være interesseret i flere arrangementer af denne type?

Evaluering af 2nd International Project Risk Management Conference Vil du være interesseret i flere arrangementer af denne type? Evaluering af 2nd International Project Risk Management Conference 6.6.2013 Vil du... -... anbefale denne konference til en kollega i fremtiden? Vil du... -... være interesseret i flere arrangementer af

Læs mere

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været?

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været? Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering Hvordan har informationen om arrangementet været? god meget god Hvordan var din oplevelse af lokaler og faciliteter? Utilfreds tilfreds meget tilfreds

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere

Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere Dato: 05-01-2016 Arr.nr.: 316867 Fordeling af score: Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal besvarelser Antal deltagere Svarandel Gns. score

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2013, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 221 deltagere har svaret på evalueringsskemaet

Læs mere

1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul?

1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema MHP, 4. semester, E11 Antal respondenter: 7 stk. 1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul? Giv gerne en

Læs mere

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Håndværkerne -1 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 2 Håndværkerne - 2 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 3 Hvad var det

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Evalueringen Vejforum Her bringes resultatet fra Vejforum 2009 evaluering foretaget på nettet.

Evalueringen Vejforum Her bringes resultatet fra Vejforum 2009 evaluering foretaget på nettet. Evalueringen Vejforum 2009. Her bringes resultatet fra Vejforum 2009 evaluering foretaget på nettet. 1. Hvilken uddannelse har du Akademiker 62 (13,2 %) Andet 48 (10,3 %) Ingeniør 295 (63,0 %) Kontoruddannet

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Rally Danimarca Ferrari 70 år. Den 3. juni 2017

Rally Danimarca Ferrari 70 år. Den 3. juni 2017 Den 3. juni 2017 Tag med til Ferraris fødselsdag - Det bliver ikke det samme uden dig! Kære Ferrari-ejer Den 3. juni 2017 bliver dagen, hvor vi fejrer Ferraris 70 års fødselsdag i Danmark. Vi skal fejre

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? cand.oecon cand. mag. cand merc Cand. mag. i samfundsfag og historie International markedsføringsøkonom, HD afsætning, merit lærer, innovation

Læs mere

Evaluering af Vejforum 2013

Evaluering af Vejforum 2013 Evaluering af Vejforum 2013 Indhold Samlet vurdering... 3 Besvarelser af spørgeskema... 3 Åbningsssessionen... 4 Udstillingen... 4 Praktiske forhold... 5 Udvikling af indhold og aktualitet... 7 Kommentarer

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

2. Hvad synes du om det afsluttende foredrag med Lars Christiansen?

2. Hvad synes du om det afsluttende foredrag med Lars Christiansen? MED-Hovedudvalget 2014 12 04 Bilag 10 Resultat fra mini-evaluering af Arbejdsmiljøkonferencen. I bjælkerne i billederne er oplyst den andel i % af det samlede antal svar som har tilkendegivet svaret. I

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

PiO Evaluering Foredrag Photoshop d. 4/2 2016. PiO Evaluering Foredrag Photoshop d. 4/2 2016

PiO Evaluering Foredrag Photoshop d. 4/2 2016. PiO Evaluering Foredrag Photoshop d. 4/2 2016 11 svar Se alle svar Offentliggør analyse pnh@prosaiodense.dk Rediger denne formular Oversigt PiO Evaluering Foredrag Photoshop d. 4/2 2016 PiO Evaluering Foredrag Photoshop d. 4/2 2016 Din mening om foredraget

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Evaluering Frivilligmessen den 28. september 2012 i Arden Hallerne

Evaluering Frivilligmessen den 28. september 2012 i Arden Hallerne Evaluering Frivilligmessen den 28. september 2012 i Arden Hallerne I forbindelse med Frivilligmessen den 28. september i Arden Hallerne er der sendt et spørgeskema ud til de deltagende frivillige foreninger.

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Evalueringsresultat. Årsmøde 2011

Evalueringsresultat. Årsmøde 2011 SLA SAMMENSLUTNINGEN AF LOKALARKIVER Evalueringsresultat Årsmøde 2011 Quality Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 - Middelfart Tel.: 6343 6363 e-mail: park@millinghotels.dk Jeg er: Alder: 40 år > 2 40-40

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Cand. scient. og meritlærer Cand.merc. i Organisation og virksomhedsledelse, samt HD i Informatik Erhvervssproglig korrespondent Cand. mag tysk

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003 Underviser: Christian Schulz Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 9 11,3% Gode 53 66,3% Middel 17 21,3%

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Modulet - Organisationspsykologi, F13. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Modulet - Organisationspsykologi, F13. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Modulet - Organisationspsykologi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 1 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Høring over udkast til Retningslinjer for anvendelse af kommunale arealer til udendørs arrangementer i Århus Kommune

Høring over udkast til Retningslinjer for anvendelse af kommunale arealer til udendørs arrangementer i Århus Kommune Høring over udkast til Retningslinjer for anvendelse af kommunale arealer til udendørs arrangementer i Århus Kommune Arrangørgruppen Aarhus er et nystartet interessenetværk, der arbejder proaktivt for

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

HUSK Hvis du har spørgsmål undervejs, må du meget gerne kontakte os. NemTilmeld. Online kursus. Din genvej til at få mest muligt ud af NemTilmeld

HUSK Hvis du har spørgsmål undervejs, må du meget gerne kontakte os. NemTilmeld. Online kursus. Din genvej til at få mest muligt ud af NemTilmeld HUSK Hvis du har spørgsmål undervejs, må du meget gerne NemTilmeld Online kursus Din genvej til at få mest muligt ud af NemTilmeld Indholdsfortegnelse s. 4 Basisarrangement Her lærer du at oprette et arrangement

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

Evaluering af FrivilligBørs 2014 deltagerne

Evaluering af FrivilligBørs 2014 deltagerne Evaluering af FrivilligBørs 2014 deltagerne I alt 43 har svaret på evalueringen af FrivilligBørs 2014. Det er ikke alle der har svaret på alle spørgsmål (men næsten). Der er over 90 % tilfredshed på alle

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

DGI's årsmøde DGI årsmøde Spørgeskema

DGI's årsmøde DGI årsmøde Spørgeskema 16. nov. 2015 Referencenummer: 5275 DGI's årsmøde 2015 - DGI årsmøde 2015. Spørgeskema Spørgsmål 1: Generelt om årsmødet. Årsmødet levede op til mine forventninger om involvering som deltager. Dagens program

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552)

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) Side 1 af 5 Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) 1.a: (enr=573) Er dine generelle forudsætninger for at følge faget

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

ODENSE 4. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE

ODENSE 4. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE VEJLEDNING TIL UDSTILLERE 0.10.2017 1 3 7 8 9 VIGTIGE DEADLINES PROGRAM PARKERING ELEVATORER OPSÆTNING AF STAND MESSEAREALET OG -FORHOLD OPBEVARING INTERNET FORPLEJNING OG EGNE FØDEVARER NEDTAGNING AF

Læs mere

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby 3.-5. november 2017 Camp Pårørende 5 Dronningens Ferieby Du er inviteret 5 Camp Pårørende Dronningens Ferieby Camp 3.-5. november 2017 Pårørende En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Til udstillere og sponsorer til Dansk Endokrionologisk Selskabs Årsmøde januar 2017

Til udstillere og sponsorer til Dansk Endokrionologisk Selskabs Årsmøde januar 2017 Esbjerg, 25. august 2016 Til udstillere og sponsorer til Dansk Endokrionologisk Selskabs Årsmøde 27 28. januar 2017 Den 27 28. januar 2017 afholder Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) årsmøde med udstillere

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme...

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme... Side 1 af 6 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E07-1 Skema A Kursusevaluering 15 kunne besvare dette evalueringsskema 13 har besvaret dette evalueringsskema 86.67 svarprocent: 13 /

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet!

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Hold indlæg ved Symposiet og bliv tilknyttet en aktiv temagruppe Tag som indlægsholder del i gratis seminarrække før Symposiet Bliver samtidigt

Læs mere

15 svar. fo hurtiglæsning. Hvorfor kommer du til netop dette arrangement (15 svar)

15 svar. fo hurtiglæsning. Hvorfor kommer du til netop dette arrangement (15 svar) fo20160128hurtiglæsning SPØRGSMÅL SVAR 15 svar Accepterer ikke svar Besked til respondenterne Formularen "PiO - Evaluering - Foredrag om ITIL 31/1-2014 " accepterer ikke længere svar. PiO - Evaluering

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere 2015 Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 08-09-2015 Indhold Forord... 1 God jul & Godt Nytår... 2 Fotografering i

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Evaluering, Offentlig styring, F15

Evaluering, Offentlig styring, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Vejen til det gode byggeri

Vejen til det gode byggeri Indbydelse til konference Nuuk 23.-24. september 2014 Vejen til det gode byggeri Foto: Rikke Diemer Det gode byggeri Vi ønsker alle et bedre, billigere og mere effektivt byggeri. Gennem tre overordnede

Læs mere

DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 BV.1: [LAUNCH]

DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 DNS 2010 BV.1: [LAUNCH] BV.1: [LAUNCH] BV.2: [TARGET_GROUP] Nr.4: Hvorfor fik i ikke jeres primære mål opfyldt? For få besøgende Der var for få deltagere rundt på standene til at det fik effekt. Kun få af alle deltagere nåede

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Ledelsesfagligt grundforløb (LFG), E : Distributionsmail sendt til 40 respondenter : Rykkermail sendt til 6 respondenter

Ledelsesfagligt grundforløb (LFG), E : Distributionsmail sendt til 40 respondenter : Rykkermail sendt til 6 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

På vej mod et bedre bymiljø

På vej mod et bedre bymiljø NVF s danske udvalg for Miljø og Transport i byer arrangerer: På vej mod et bedre bymiljø Hvor: I Odense på Odense Slot Hvornår: 1.-3. oktober 2009 Program nederst Brug fagligheden og vær med til at skabe

Læs mere