2. Hvor er du ansat Stat 133 (25,1 %) Kommune 186 (35,2 %) Entreprenør 69 (13,0 %) Rådgiver 91 (17,2 %) Andet 50 (9,5 %)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Hvor er du ansat Stat 133 (25,1 %) Kommune 186 (35,2 %) Entreprenør 69 (13,0 %) Rådgiver 91 (17,2 %) Andet 50 (9,5 %)"

Transkript

1 Evalueringsskema Vejforum Hvilken uddannelse har du Ingeniør 330 (62,5 %) Akademiker 80 (15,2 %) Vejformand 7 (1,3 %) Teknisk assistent eller tilsvarende 57 (10,8 %) Kontoruddannet eller tilsvarende 11 (2,1 %) Andet 43 (8,1 %) 2. Hvor er du ansat Stat 133 (25,1 %) Kommune 186 (35,2 %) Entreprenør 69 (13,0 %) Rådgiver 91 (17,2 %) Andet 50 (9,5 %) 3. Fagligt udbytte samlet set Overordentlig godt 34 (6,5 %) Meget godt 244 (46,5 %) Godt 203 (38,7 %) Mindre godt 40 (7,6 %) Dårligt 4 (0,8 %) 4. Udstillingen Overordentlig god 21 (4,1 %) Meget god 195 (38,5 %) God 252 (49,7 %) Mindre god 36 (7,1 %) Dårlig 3 (0,6 %) 5. Festmiddagen Overordentlig god 80 (16,9 %) Meget god 253 (53,4 %) God 117 (24,7 %) Mindre god 22 (4,6 %) Dårlig 2 (0,4 %) 7. Muligheden for at dyrke netværk Overordentlig god 177 (34,3 %) Meget god 247 (47,9 %) God 77 (14,9 %) Mindre god 15 (2,9 %) Dårlig 0 (0 %) 1

2 8. Overnatning/hotel Overordentlig god 94 (20,3 %) Meget god 214 (46,1 %) God 113 (24,4 %) Mindre god 34 (7,3 %) Dårlig 9 (1,9 %) 10. Tilmeldingsproceduren Overordentlig god 70 (13,6 %) Meget god 229 (44,4 %) God 167 (32,4 %) Mindre god 40 (7,8 %) Dårlig 10 (1,9 %) 12. Var der reklameindslag i de indlæg, du hørte Ja, mange 11 (2,1 %) Ja, få 153 (29,5 %) Nej 303 (58,4 %) Ved ikke 52 (10,0 %) 13. Er starttidspunktet (kl dag 1) for Vejforum passende For tidligt 18 (3,6 %) Passende 470 (94,9 %) For sent 7 (1,4 %) 14. Er sluttidspunktet (kl dag 2) for Vejforum passende For tidligt 19 (3,7 %) Passende 476 (92,8 %) For sent 18 (3,5 %) 15. Hvordan vurderer du tiden til de enkelte indlæg For kort 31 (6,1 %) Passende 475 (93,0 %) For lang 5 (1,0 %) 16. Hvordan vurderer du skiltningen til de enkelte sale på Vejforum Overordentlig god 47 (9,1 %) Meget god 236 (45,6 %) God 169 (32,6 %) Mindre god 60 (11,6 %) Dårlig 6 (1,2 %) 17. Hvordan vurderer du åbningen af Vejforum Overordentlig god 60 (13,6 %) Meget god 203 (46,1 %) God 157 (35,7 %) Mindre god 17 (3,9 %) Dårlig 3 (0,7 %) 2

3 18. Var der faglige emner, du savnede på Vejforum Faglige emner der mangler Budgettering og risikostyring af vejprojekter Den nye vejsektor Der er snitflader med andre faggrupper eksempels spildevand, vandløb mv. De har også vandproblemer. I stedet for at man bevæger sig i hver sin retning (det oplever jeg) finder et fælles fodslag. Et emne til næste gang? Der kunne godt have været mere om trafikplanlægningen i de større byer. Mange emner var afgrænset til de mindre byer eller åbent land Der mangler helt klart indlæg fra entreprenører til entreprenører. Især bør asfaltbranchen være mere synlig! Digital forvaltning, IT-arkitektur, tværoffentligt samarbejde om at servicere borgere og virksomheder digitalt og mere helhedsorienteret set fra et brugersynspunkt. Emner som, værdibaseret ledelse, hvordan forankres systemer som miljøledelse, arbejdsmiljøpolitik mm i virksomheden, så flere kan agere proaktivt. Flere praktiske indlæg om vejsektoren Geonet og bæreevne. Dette er en mulighed som ikke blev oplyst selvom der bygges over m2 med det hvert år. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget om fugemateriale chaussestensbelægning o.l. Der bliver i dag udført mange granitbelægninger i kommunerne, men det er meget svært at finde ud af hvilket fugemateriale der er bedst ved forskellige belægninger. Jeg savnede generelt at Vejforums faglige fokus retter sig mere mod de nye danske kommuner, og de udfordringer de har. Jeg savnede lidt flere foredrag om emnet trafikledelse. Klimaudfordringen og effekten på behov for at udbygge vejnettet Kollektiv trafik Lidt mere vedrørende driftsenheden Materialer til vejafvanding Mere fokus på mobilitet og miljø/klima udfordringer Mere ITS Mere om borgerinddragelse og lokalplanlægning Mere om ITS og herunder trafikledelse generelt Mere om planlægning. Et bredere, helhedsorienteret fokus på trafik, herunder kollektiv trafik, hvilket må er blevet mere aktuelt, nu hvor kommunerne har fået ansvaret for bestilling af bustrafik (hvilket mange steder er lagt i vejforvaltningerne). Mere trafiksikkerhed Mere vejjura, tak Mere vinterforum Mere praktisk drift og vedligehold i kommuner og mindre fokus på marginale temaer fra VD, der kun vedrører VD, f.eks. forsøg med sluser ifm vejarbejder på motorvejen - det er stort set kun relevant for VD. Mobility Management. Der kunne godt have været mere fokus på dette emne, som også kommer godt med i Infrastrukturkommissionens rapport. Noget mere om byggemodninger Noget om indførelse af hastighedszoner Nyeste tiltag inden for asfalt. Road pricing, trængselsafgifter ITS Samspil mellem vej og andre transportformer samspil mellem vej og terminaler 3

4 Spøgelsesbilister, en "ide"-samling, hvor ellers får man så mange interessenter samlet et sted med mulighed for at kaste alskens ideer på bordet. Forsættes under øvrige kommentarer. Spøgelsesbilist-problematik Trafikstyring, trafikteknik, ITS Vejjura vedr. offentlige veje Workshop om drift af signalanlæg. Indlæg hvor vejbrugerne (kollektive bustrafikselskaber, FDM, vognmænd, cyklister) inddrages mere evt. selv har præsentationer. Det vil være sundt at få noget mere dialog med vejbranchens kunder. Vejdrift Samarbejdsformer Andre kommentarer til de faglige emner Antallet af emneområder bør skæres så der kun er 3-4 hovedemner. Føler det er lidt for blandet. Da vort firma er udstiller er det svært at give et "godt" svar Der var meget lidt om vejdrift (når vi ser bort fra asfaltbelægninger). Måske skal man ind på at Faggruppen af egen kraft finder frem til aktuelle emner og håndplukker indlægsholdere og evt. workshoparrangører inden for drifts-relaterede emner. Flyt Vejforum fra at være til / for specialister "nørder" til noget praktisk brugeligt for dem der arbejder med veje i det daglige Jeg synes Vejforum er spændende at besøge. Men jeg synes ikke, vi får det optimale ud af, at have så mange dygtige folk samlet på samme sted. Jeg foreslår, at indlæggene gøres mere tematiserede og adresserer en problemstilling. Jeg synes workshopperne fungerede godt. Der kunne være bedre dokumentation af disse og mere fokus. Det er netop dialogen mellem deltagere som er vigtig. Speed pitching af ideer og nye projekter kunne være interessant. Temaorienteret - aktuelle/strategiske indlæg skal opprioriteres. Indslaget fra Infrastrukturkommissionen perfekt. Der for mange små sessioner og de hænger ikke altid fagligt sammen - det er svært at se sammenhængen i udvælgelsen. Nej det blev dækket godt ind Nej programmet var fagligt bedre end de foregående år. Nej, jeg synes, der var en meget god fordeling af emner, så alle faglige områder blev tilgodeset. Har du øvrige kommentarer til Vejforum Tidspunkt Vejforum burde foregå i januar. Det passer pt. tidsmæssigt dårligt til forholdene i asfaltbranchen. Vejforum har tidligere været tilrettelagt, så der har været tid til møder inden Vejforum startede, den tid har der ikke været i år da det startede kl. 10. Slut for Vejforum skulle være straks efter frokosten. Jeg synes, Vejforum skal overveje at flytte arrangementet fra december til f.eks. maj måned, hvor AVF tidligere holdt årsmøde. Ligeledes kunne der så også være udstilling 4

5 uden for af materiel/materialer. Nyborg Strand Vend bordene så man ikke skal sidde med drejet hoved i flere timer Der er meget træk især i auditoriet, næsten alle sad og frøs. Der var koldt i de store sale. Stole og borde bør vendes således at de peger direkte mod indlægsholderen. Hotel Nyborg Strands udbygning har været en klar forbedring, og Vejforum bør også afholdes her i de kommende år. Skiltning Skiltningen til de enkelte sale har jeg "kun" skrevet god, det skyldes synes jeg, der var for dårligt skiltet til workshops i forhallen, men det er nok fordi det var nyt for os alle. Det var nemt at finde rundt til de forskellige lokaler, dog var der flere med mig der havde problemer at finde lokale "K" i nederste etage. Deltagerne/tilmelding At det ved tilmelding den 1. dag er umuligt at få en overnatning i Nyborg. At deltagelse ikke er mulig pga. overbookning, og derfor burde være begrænset deltagelse fra store virksomheder, f.eks. VD. Der er et behov for at udvide deltager antallet væsentligt. Der er mange der gerne vil deltage, men som ikke kan få plads. Det er katastrofalt, at VD kan sætte sig på så mange pladser. Der er andre myndigheder, der ikke er repræsenteret, af denne årsag. Sæt en limit på deltagerantal fra VD på maks. 75 personer, så må de prioritere, hvem der skal deltage. For dårligt at der stort set lukkes for tilmelding, før den næsten åbner. Hvis ikke man vil holde arrangementet et passende stort sted - her tænkes især på overnatningskapaciteten - så sæt begrænsning på hvor mange deltagere ét firma, kan stille med. For få værelser på hotellet. Forhåndsreserver 2 pladser /pr. kommune indtil en given dato (f.eks. 1-2 uger). Frigiv derefter de ikke bestilte pladser. VD fylder meget (også ikke vejfagligt personale)! Færre deltagere ( ) så alle kan indkvarteres i Nyborg lokalområdet. Det virker lidt voldsomt, at der er SÅ mange med fra Vejdirektoratet. Det er uacceptabelt at Vejdirektoratet sætter sig på 30 % af pladserne. Jeg synes det er et problem at deltagerbegrænsningen nås efter 2 dage - mange blev udelukket. Enten bør der flyttes til større faciliteter eller også bør der sættes deltagerbegrænsning for de enkelte virksomheder, styrelser og kommuner Åbningen De to politikere ved åbningsarrangementet var ikke super gode - den ene havde for mange slides og den anden legede vist mest af alt komiker på vejområdets vegne. Håber I kan finde nogle bedre til næste år. Åbningen bør IKKE have politiske talere, så hellere en tale fra formanden der vurderer fremtiden. Åbningen/politiske indlæg onsdag formiddag var simpelthen for dårlig - spild af min tid. For at få noget brugbart og seriøst ud af formiddagen, kunne der været inviteret andre, 5

6 Workshop så man kunne have fået en seriøs debat. Der var utrolig dårlig beskrivelse af workshops og meget dårlig skiltning. Der var slet ikke reklame for indlæggene på workshopperne. Ikke engang selvom der var folk fra de øvrige nordiske lande på f.eks. workshoppen om trængselsafgifter. Det bør overvejes ikke at placere workshops om morgenen 2. dagen, da mange måske ikke har energi til at deltage aktivt på det tidspunkt. Flere workshops, der alle bør ligge på dag 1. Der skal i det hele taget tænkes strategisk, da der er meget lille fremmøde om morgenen efter festen og igen meget lille fremmøde efter frokost. De mest spændende indlæg skal ligge der!!! Workshop virker rigtig godt med facilitatorer. Underholdningen bør evt. deles op i mindre sale - ikke nødvendigvis levende musik alle steder. I den store sal er der for få mennesker til det store lokale. Overnatning Dem der overnattede i Odense i 2007 bør have fortrinsret til et hotel i Nyborg i 2008 Odense Congress Center, hvor jeg overnattede var ikke et særligt godt hotel. Flere af værelserne - bl.a. mit eget - lugtede meget at røg og generelt var rengøringsstandarden ikke god. Surt at skulle til Odense for at sove Enkeltværelser må være et krav. Udstilling Jeg synes, at selve udstillingen var meget rodet, man kunne med fordel have lavet en mere logisk opstilling. Alternativt begrænset antallet af stande, så der var mere plads. Dog synes jeg hotelværelset virkede nedslidt. Jeg synes, at udstillingen er lidt for rodet og uoverskuelig. Her kunne man måske også stille lidt flere krav til indhold. Man kunne lave en udstillingsscene. Her kunne man høre om nye ideer invitere flere studerende til at fremlægge projekter. Evt. på 10 min og med 20 min interval. Oplæg til uformel diskussion og mulighed for at shoppe i indslag. Udstillerne bør vælge om de vil præsentere nyt, eller om det er mere socialt samvær. Jeg vil sætte pris på at blive præsenteret for nyheder. Faglighed Dem der skal holde indlæg/foredrag, sig at de ikke skal stå foran lærredet. Nede i lokale K, var det slemt. Der må gerne stilles krav til oplægsholdernes evner til at formidler deres oplæg. Der var mange oplæg som bar præg af dårlig præsentation og formidling. Det faglige niveau er ikke højt. mange indlæg har fokus på en meget lille og begrænset problemstilling Ingen andre arrangementer på samme tid som infrastrukturkommissionens fremlæggelse. Workshop gik delvis i vasken pga. af at den måtte afbrydes før tid. Enkelte foredragsholdere egner sig ikke til opgaven. Det gør meget for emnet, at 6

7 Foredragsholderen er i stand til at tale for en forsamling. Heldigvis var hovedparten helt i top Flere af indlæggene var meget korte og overfladiske. Overvej at tilbyde et oplægsholderkursus til dem der skal på scenen. Det kunne højne kvaliteten af indlæggene betydeligt. Flere indlæg var rubriceret lidt mærkeligt, synes jeg. F.eks. at 'grøn bølge for cyklister' var under planlægning, mens der parallelt var en blok med trafikledelse. For spredte faglige emner. Rumsteren når folk går til og fra + manglende rød tråd som baggrund for den efterfølgende diskussion. Hold fokus på enkelte temaer med flere oplæg. For lidt tid til et vigtigt emne som infrastrukturkommissionens arbejde! Indlæg skal screenes bedre, nogle var simpelthen rystende mht. fagligt indhold. Et indlæg var en reklame for at bryde tilbudsloven - det holder ikke. Jeg deltog i en session "Et godt og effektivt samarbejde..." hvor de undrede mig at foredragsholderne åbent fortalte om, hvordan de omgik tilbudsloven. Som en sagde "det var friskt". Men nok ikke helt anbefalelsesværdigt. Jeg synes der i fremtiden bør være mere fokus på, at indlæggene har et resultat og en nyhedsværdi. Der er for mange indlæg, hvor resultaterne mangler, og hvor indlægget i for høj grad bærer præg at omhandle procedurer og fremgangsmåder. Jeg vil foreslå, at have færre emner, men at man kommer i mere i dybden med dem. Eks. som partering, hvor der var 3 indlæg, der havde forskellige indgangsvinkler til emnet, det var godt. Kvaliteten af indlæg var ret varierende. Måske skulle der være et "ide"-forum der kunne behandle de aktuelle emner/problemer der måtte være når der afholdes vejforum. Overskriften på indlæggene skal være mere præcise. Fx. i forbindelse med ny vejklassificering burde det være præciseret, at det var for det åbne land. Overværede indlæg om OPP (økonomien i OPP) De to danske indlæg var rigtig gode og nemme at forstå, derimod var det engelske indlæg noget vanskeligere. Savner indlæg erfaringer fra kommunerne som helhed. Indlæg om Infrastrukturkommissionen burde være et fællesindlæg. For få stole og for lidt plads. VD havde for mange indlæg. Teoretiske indlæg fra især VD folk fylder for meget! Selv om Vejforum er rettet mod ansatte i vejforvaltningerne, synes jeg, at orden "vej" i navnet giver arrangementet en faglig slagside, hvor cykeltrafikken og især den kollektive trafik bliver underprioriteret. Vejforum generelt Det var første; men absolut ikke sidste gang jeg deltog. Et meget godt arrangement, men man bør finde et sted, hvor de fleste kan overnatte i nærheden. Transporttid til og fra Odense er stor i forhold til det store program. Det bliver anstrengende og stresset. Et meget flot koordineret arrangement. Fint arrangement. God tradition med gode muligheder for netværksdannelse. Jeg blev især inspireret af ny viden ved oplæg om den styring af centrale dataregistre i den sidste session torsdag. Glimrende sted at møde samarbejdspartnere eller kollegaer i andre kommuner/vejdirektorat. Desværre er der ikke tid nok til dette. Godt arrangeret i gode rammer. Vejforum er alle tiders til at pleje netværk!! 7

8 Super godt arrangement Var det ikke muligt at få en farvet mulepose - så tasken bliver lidt mere brugbar efter vejforum... Nej - jeg synes arrangørerne klarede det hele til UG Det var som sædvanligt godt og underholdende, undtagen dog underholdningen. Rigtig godt, professionelt og udbytterigt arrangement. Jeg ser frem til det næste Forum, virkelig godt. Måske skulle Head Huntning forbydes (Roskilde Kommune). At der blev søgt at head hunte personer hører ikke til på et forum som dette. Jeg har forsøgt at søge efter indlæg på men det virker altså ikke. Hvad med at der arrangeres fælles bustransport fra København? Man må da kunne fylde mindst 1 bus. Festmiddag og underholdning Elendig rødvin til festmiddagen Intern skiltning kunne være bedre Festmiddag var under al kritik, vinen var dårlig og maden kedelig. Vi betaler en pæn portion ekstra for middagen, må kunne gøres bedre. Kan man måske starte tidligere 1. dag med sessioner, så man har noget inden frokost? Festmiddagen var meget hyggelig, men maden var ikke specielt god Festmiddagen: Maden god, rødvinen en skandale. Vores bord alene efterlod 3 hele flasker. Som tidligere skrevet burde en booking kunne finde sted til festmiddagen, da det kan være meget vanskeligt at invitere kunder til samme bord. Det er super ærgerligt at man ikke kan reservere bord/plads til festmiddagen 1. dags aften Festmiddagen starter med et kapløb om at finde pladser. (ligesom i en børnehave). Med 800 mennesker til spisning bør der være en eller anden form for bordplan. Enten tilfældigt eller man skal sidde virksomhedsvis. Aldrig Tom McEwan igen... Underholdningen med Tom McEwan var meget ringe og langt under vanlig standard! Reklamer Har nævnt få reklamer i indlæg. De var godt skjult men de var der. Det er for så vidt ok med lidt "skjult" reklame i oplæggene i form af logo osv. det er en del af interessen for at stille arbejdstid til rådighed for sektorformål. Diverse Da jeg deltog i nogle andre sessioner end de forudsatte kan jeg ikke kommentere nedenstående bortset fra de 2 - beklager! Da jeg kun deltog om torsdagen er det lidt svært at udtale om programmet om onsdagen Deltog kun 2. dagen. Deltog kun 2.dag Der mangler et karakter over de sessioner og det er " deltog ikke" Det ville være en fordel, om der var mulighed for at få kopi af viste slides fra de enkelte indlæg. Der kunne ligge et vist antal kopier ved udgangen til særligt interesserede. Dårlig fordeling af tilmeldinger, mange som har ønsket at deltage har ikke haft mulighe- 8

9 den. Absolut negativt at firmaer får plads i materialet der udleveres ved ankomsten, samt at vejforum opfordrer til druk. Jeg beklager, at skemaet ikke udfyldes, men jeg var kun til stede under middagen om aftenen. Jeg deltog ikke i dag 1 og dermed fest om aftenen Jeg deltog kun i Vejforum torsdag 6. december Jeg deltog kun på dag 1, så en del af spørgsmålene er ikke relevante for mig Jeg har forsøgt at søge efter indlæg på men det virker altså ikke. Jeg har skrevet andet ved hvilken uddannelse jeg har, da jeg er under uddannelse på Aalborg universitet Ovenover er der mange spørgsmål jeg ikke kan besvare da jeg ikke har deltaget i aktiviteten, der burde være en boks der hedder f.eks. Ikke relevant Som tidligere meddelt oplevede jeg desværre ikke anden dag, da jeg blev syg (maveonde) om natten - og min mistanke er maden 9

Evaluering af Vejforum 2013

Evaluering af Vejforum 2013 Evaluering af Vejforum 2013 Indhold Samlet vurdering... 3 Besvarelser af spørgeskema... 3 Åbningsssessionen... 4 Udstillingen... 4 Praktiske forhold... 5 Udvikling af indhold og aktualitet... 7 Kommentarer

Læs mere

Evaluering EBF seminar 2013 116 respondenter

Evaluering EBF seminar 2013 116 respondenter Evaluering EBF seminar 2013 116 respondenter Summary Seminaret som helhed? Udmærket 61 53% Over middel 44 38% Middel 10 9% Bemærkninger - Seminar som helhed Arrangementet var fint, og godt tilrettelagt

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Brug møder til videndeling

Brug møder til videndeling Brug møder til videndeling Brug møder til videndeling af Ib Ravn, Ph.D., ravn@lld.dk, Learning Lab Denmark På danske arbejdspladser bortødsler man gladeligt en mængde gode lejligheder til videndeling.

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil...

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... 5 Oprette en jobagent... 6 Jobnet... 7 Jobindex... 7

Læs mere

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej 7 2750

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere