Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )"

Transkript

1 Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33

2 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt 5 Sejlads. Oversigt Grødeskæring. Metoder. Oversigt 7.1 Friholdelse af arealer langs vandløb. 2 meter bræmmer. Oversigt Grødeskæring. Terminer. Oversigt 7.2 Friholdelse af arealer langs vandløb. Arbejdsbælter. Oversigt Pletgrødeskæring. Oversigt 9.1 Hegn og kreaturvanding. Hegn. Oversigt 4.2 Urtevegetation på brinkerne. Skæring. Oversigt 9.2 Hegn og kreaturvanding. Kreaturvanding. Oversigt 4.3 Kontrolopmåling. Kravperiode og terminer. Oversigt 10 Beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation. Oversigt Oprensning. Metode. Oversigt 11.1 Udløb for dræn- og spildevandsledninger. Placering. Oversigt Oprensning. Terminer. Oversigt 11.2 Udløb for dræn- og spildevandsledninger. Vedligeholdelse. Oversigt Pletoprensninger. Oversigt 12.1 Broer og andre bygværker. Dimensioner. Oversigt Oplægning af grøde, fyld, grene og andet der forekommer ved almindelig vedligeholdelse. Oversigt Bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet ved løbende oplægning. Oversigt 12.2 Broer og andre bygværker. Vedligeholdelse. Oversigt 13 Opstemningsanlæg, flodemål m.v. Oversigt Bortskaffelse af grøde på grødeoptagningspladser. Oversigt 14 Tilsyn. Oversigt Bortskaffelse af sand fra sandfang. Oversigt 15 Bredejerforhold. Oversigt 4.6 Rørlagte vandløb. Vedligeholdelse og kontrol. Oversigt 16 Revision. Oversigt 4.7 Materiel til udførelse af vedligeholdelsen. Oversigt 4.8 Sne og is i vandløb. Oversigt 4.9 Skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger. Oversigt Indledning Denne pixi-udgave er en sammenfatning af bilag med opgørelser over de 77 regulativers generelle beskrivelser og bestemmelser. Side 2 af 33

3 Bilag 3. Vandløbenes skikkelse og/eller vandføringsevne. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen metoder til dimensionering af vandløbene 12 af de 77 regulativer angiver 2 forskellige metoder til dimensionering 1 af de 77 regulativer angiver 3 forskellige metoder til dimensionering Der er således 90 angivelser af dimensioneringer i de 77 regulativer I 40 regulativer (44 %) er teoretisk skikkelse dimensioneringsgrundlaget for hele eller dele af vandløbene I 25 regulativer (28 %) er geometrisk skikkelse dimensioneringsgrundlaget for hele eller dele af vandløbene I 15 regulativer (17 %) er naturvandløb dimensioneringsgrundlaget for hele eller dele af vandløbene I 7 regulativer (8 %) er teoretisk geometrisk skikkelse dimensioneringsgrundlaget for hele eller dele af vandløbene I 2 regulativer (2 %) er dynamisk geometrisk skikkelse dimensioneringsgrundlaget for hele eller dele af vandløbene I 1 regulativ (1 %) er QH dele af vandløbet Bestemmelserne om dimensioneringsgrundlaget i de enkelte regulativer er fortsat gældende. Fællesregulativet ændrer ikke på dimensioneringsgrundlagene for de enkelte vandløb. Side 3 af 33

4 Bilag Bestemmelse for grødeskæring. Metoder. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over metoder til grødeskæring Strømrender: 73 regulativer (95 %) angiver strømrendebredder i regulativerne. De resterende 4 regulativer: 3 regulativer omfatter rørlagte vandløb. 1 regulativ omfatter et naturvandløb 73 regulativer (95 %) angiver, at strømrenden skal følge den naturlige strømrende eller være bugtet eller at der efterlades grøde uden for strømrenden eller i strømrenden. Disse hensyn til vandløbs naturlige forløb blev betragtet som skånsom eller miljøvenlig vedligeholdelse. De resterende 4 regulativer: 3 regulativer omfatter rørlagte vandløb. 1 regulativ omfatter et naturvandløb 33 regulativer (43 %) angiver for strømrendebredden en tolerance på 10 cm Grøde i og uden for strømrender: 38 regulativer (49 %) nævner, at der efterlades mindre spredte grødebanker i strømrenden 29 regulativer (38 %) nævner, at grøden uden for strømrenden ikke slås 65 regulativer (84 %) nævner, at stive eller vandstandsende vækster må slås Materiel: 64 regulativer (83 %) nævner, at vedligeholdelsesarbejdet er manuelt men med mulighed for at inddrage maskiner Bestemmelse om strømrendebredder og grødeskæringsmetoder i regulativerne er fortsat gældende. Bestemmelser om skæring i strømrender i 95 % af regulativerne videreføres og skal gælde for alle vandløb: Strømrenderne slås i de naturlige strømrender eller bugtede strømrender, hvor det er muligt Mindre grødebanker kan efterlades i strømrenden Strømrenderne skæres med en tolerance på 10 cm / 10 % af strømrendebredden Grøde uden for strømrenden slås kun i begrænset omfang Urter med stive stængler må slås i vandløbenes fulde bredde Side 4 af 33

5 Bilag Grødeskæring. Terminer. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over terminer for grødeskæring De 77 regulativer indeholder i alt 87 angivelser af terminer for grødeskæringer såvel om sommer som om efterår. Sommergrødeskæring Efterårsgrødeskæring Ændringer af termin Ændringer af termin 52 angivelser af terminer (60 %) er uændrede 35 angivelser af terminer (40 %) er ændrede 8 angivelser af terminer (9 %) er uændrede 79 angivelser af terminer (91 %) er ændrede Ingen Juni 1. maj Årligt 15. maj Inden slutdato Start skæring Slut skæring Start skæring Slut skæring 1. juni Forsommer Juli 1. juni 26 (30 %) angivelser 25 (29 %) angivelser 17 (21 %) angivelser 9 (10 %) angivelser 3 (3 %) angivelser 2 (2 %) angivelser 2 (2 %) angivelser 1 (1 %) angivelser 1 (1 %) angivelser 1 (1 %) angivelser Juli Ingen 1. august Årligt 15. juli Forsommer 30. november 1. juli 15. juni 26 (30 %) angivelser 25 (29 %) angivelser 15 (17 %) angivelser 10 (11 %) angivelser 5 (5 %) angivelser 3 (3 %) angivelser 3 (3 %) angivelser 1 (1 %) angivelser 1 (1 %) angivelser 1. august August Ingen Efterår Årligt 15. august September 1. juni 1. september 30 (34 %) angivelser 25 (29 %) angivelser 16 (18 %) angivelser 4 (5 %) angivelser 4 (5 %) angivelser 3 (3 %) angivelser 2 (2 %) angivelser 2 (2 %) angivelser 1 (2 %) angivelser 1. november 1. oktober Oktober 31. oktober Ingen Efterår Efter behov 15. september 30. november 1. december 25 (29 %) angivelser 15 (17 %) angivelser 15 (17 %) angivelser 12 (14 %) angivelser 6 (7 %) angivelser 6 (7 %) angivelser 4 (5 %) angivelser 2 (2 %) angivelser 1 (1 %) angivelser 1 (1 %) angivelser Der er 9-10 angivelser for både start og slut for begge grødeskæringsterminer. En harmonisering er nødvendig. Bestemmelse om terminer for grødeskæring ændres gennem fællesregulativet. Side 5 af 33

6 Bilag Bestemmelse for pletgrødeskæring. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over pletgrødeskæringer Mulighed for pletgrødeskæring: 73 regulativer (95 %) giver mulighed for pletgrødeskæring 4 regulativer (5 %) nævner intet om pletgrødeskæringer. Der er tale om 3 rørlagte vandløb og en fjordarm / et naturvandløb. Af hensyn til såvel miljøet som til ekstraordinære situationer er det hensigtsmæssigt at vandløbsmyndigheden fortsat har mulighed for at gennemføre pletgrødeskæringer. Det er alene vandløbsmyndigheden, som vurderer om der er behov for pletgrødeskæringer. Side 6 af 33

7 Bilag 4.2. Bestemmelse om skæring af urtevegetation på brinkerne. Oversigt. Sammenfatning af bilag om skæring af urtevegetation på brinkerne 3 rørlagte vandløb og 1 naturvandløb har ingen bestemmelser om brinkvegetationen. 73 regulativer er relevante for opgørelsen. Mulighed for slåning af brinkerne: 72 regulativer (99 %) giver mulighed for slåning af urtevegetation på brinkerne 1 regulativer (1 %) stiller krav om slåning af øvre strækning på den øvrige strækning kan der slås Terminer for slåning 33 regulativer (45 %) angiver termin: sidste grødeskæring 13 regulativer (18 %) angiver termin: 1.august 1.oktober 10 regulativer (14 %) angiver termin: efter 1. september 6 regulativer (8 %) angiver termin: 15.august 15.oktober 6 regulativer (8 %) angiver ingen termin 3 regulativer (4 %) angiver termin: efterår 2 regulativer (3 %) angiver termin: efter 1. august Mulighed for slåning af uønsket vegetation /stivstænglet vegetation på brinkerne: Samtlige 73 regulativer giver mulighed for at bekæmpelse af uønsket vegetation Der gives mulighed for slåning af især uønsket og stivstænglet vegetation Terminerne er forskellige, men er alle beliggende om efteråret Side 7 af 33

8 Bilag 4.3. Bestemmelse om kontrol af dimensioner og/eller vandføringsevne. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen kontrol af dimensioner og/eller vandføring 2 af de 77 regulativer har 2 bestemmelser, således at der er 79 bestemmelser om kontrol af dimensioner og/eller vandføring 27 regulativer (34 %) angiver ingen perioder, hvor vandløbet skal opfylde dimensionerne eller kontrolleres 15 regulativer (19 %) angiver perioder, hvor vandløbet skal opfylde dimensionerne 37 regulativer (47 %) angiver perioder, hvor dimensioner og/eller vandføring skal kontrolleres. 2/3 af regulativerne har bestemmelser om hvornår dimensionerne skal være opfyldt eller skal kontrolleres. Vandløbene skal alle opfylde dimensioner og/eller vandføring, uanset hvilke beskrivelser, der er angivet i regulativerne. I praksis kontrolleres vandløbene og vandløbsstrækningerne, når vandløbsmyndigheden vurderer, at der er behov for kontrol. Henvendelser fra bredejere medfører normalt, at vandløbsmyndigheden vurderer, at der er behov for at kontrollere vandløbets dimension og/eller vandføring. Fællesregulativets bestemmelser om, at vandløbene kontrolleres efter behov er i overensstemmelse med års praksis og 1/3 af regulativerne. Side 8 af 33

9 Bilag Bestemmelse om oprensning. Metoder. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over metoder til oprensning Tolerance i forbindelse med oprensning 10 cm 62 regulativer (81 %) har 10 cm som tolerance 10 % af kravværdien 2 regulativer (1 %) har 10 % af kravkurven som tolerance Overskridelse af kravkurven (QH-regulativ) 1 regulativ (3 %) har 10 % af kravkurven som tolerance Ingen angivelser af tolerance 7 regulativer (9 %) har 10 % af kravkurven som tolerance i forbindelse med oprensning Heraf er 3 vandløb rørlagte og 1 vandløb er naturvandløb 1 m i sandfang 5 regulativer (6 %) har 10 % af kravkurven som tolerance i forbindelse med oprensning Regulativernes bestemmelser om oprensning opretholdes. For vandløb med skikkelsesregulativer harmoniseres med en tolerance på 10 cm i forbindelse med oprensning. Side 9 af 33

10 Bilag Bestemmelser om oprensning. Terminer. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over terminer for oprensning 72 regulativer (93,5 %) for ændret oprensningsterminerne. 5 regulativer (6,5 %) får ikke ændret oprensningsterminerne. 43 regulativer (56 %) får udvidet oprensningsterminen med en måned (november). 29 regulativer (37,5 %) får ændret oprensningsterminen yderligere. Regulativer Terminer 27 regulativer (35 %) regulativer (17 %) regulativer (16 %) uden terminer 10 regulativer (13 %) regulativer (10 %) regulativer (5 %) regulativer (3 %) regulativ (1 %) Forår De forskellige oprensningsterminer harmoniseres. Oprensningsterminen slutter samtidig med efterårets grødeskæringstermin. Side 10 af 33

11 Bilag Bestemmelse for pletoprensning. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over pletoprensning Bestemmelser om vandløbsmyndighedens mulighed for pletoprensning ved større eller unormalt store aflejringer 65 regulativer (84 %) giver mulighed for pletoprensning De åbne gamle kommunevandløb 12 regulativer (16 %) nævner ikke pletoprensning Heraf er 3 rørlagte vandløb og 1 naturvandløb og de gamle amtsvandløb Fællesregulativets bestemmelse er i overensstemmelse med grundlaget for regulativerne. 84 % af regulativerne giver mulighed for, at vandløbsmyndigheden kan beslutte at foretage ekstra pletoprensning på begrænsede strækninger uden for oprensningsterminerne. Der skal være tale om større eller unormalt store aflejringer. Side 11 af 33

12 Bilag Bestemmelse for oplægning af grøde, fyld, grene og andet ved almindelig vedligeholdelse. Oversigt. Sammenfatning af oplægning af grøde, brinkvegetation, fyld, grene og andet, der fremkommer ved almindelig vedligeholdelse Beskrivelse af placering af afskåret grøde og kantvegetation samt opgravet fyld m.v.: 57 regulativer (74 %) nævner at materialet skal lægges oven for vandløbets skråninger inden for en bredde på 5 m 11 regulativer (14 %) nævner intet op placering af materialet Heraf er der 4 regulativer for rørlagte vandløb og 1 regulativ for naturvandløb. 7 regulativer (9 %) nævner at materialet skal lægges på vandløbets banketter (2 meter bræmmerne) 2 regulativer (3 %) nævner at materialet skal lægges oven for skråningsanlægget så vidt muligt Sammenfatning om placering af afskåret grøde og kantvegetation samt opgravet fyld m.v.: 66 regulativer (86 %) nævner, at materialet skal placeres oven for brinkerne 11 regulativer (14 %) nævner intet op placering af materialet Afskåret grøde og kantvegetation samt opgravet fyld m.v. så vidt muligt skal placeres oven for vandløbets brinker og inden for en afstand af 5 m fra øverste brinkkant. Side 12 af 33

13 Bilag Bestemmelse for bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet ved løbende oplægning. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over bortskaffelse af grøde og fyld ved løbende oplægning Frist for fjernelse af oplagt grøde, afskåret brinkvegetation og synd m.v.: 58 regulativer (75 %) angiver 1. maj det følgende år 14 regulativer (18 %) angiver 1. juni det følgende år 5 regulativer (7 %) har ingen angivelse af sidste frist for fjernelse af grøde og fyld Heraf er 2 rørlagte vandløb, 1 naturvandløb og 2 gamle amtsvandløb regulativer (94 %) angiver en frist det følgende forår til bortskaffelse af grøde og fyld m.v. Pligt til at bredejer selv undersøger om der er oplagt grøde og selv fjerner grøde og fyld m.v. 74 regulativer (96 %) angiver bredejerens pligt til selv at undersøge og fjerne oplagt grøde og fyld m.v. 3 regulativer (4 %) giver ingen angivelser Heraf 2 regulativer for rørlagte vandløb og 1 regulativ for naturvandløb Afstand til vandløbet og tykkelse af det udspredte lag af grøde og fyld m.v. 67 regulativer (87 %) angiver, at grøde og fyld m.v. skal spredes i en afstand på mindst 5 m fra vandløbet og i et ikke over 10 cm tykt lag 6 regulativer (8 %) angiver, at grøde og fyld m.v. skal spredes i en afstand på mindst 2 m fra vandløbet og i et ikke over 10 cm tykt lag Side 13 af 33

14 3 regulativer (4 %) angiver ingen bestemmelser for bortskaffelse af grøde og fyld m.v. Heraf 2 regulativer for rørlagte vandløb og 1 regulativ for naturvandløb 1 regulativ (1 %) angiver, at fyld m.v. skal spredes i et ikke over 10 cm tykt lag Regulativet er for rørlagt vandløb 14 dages påbudsfrist til bredejeren for fjernelse af grøde og fyld m.v. 74 regulativer (96 %) angiver påbudsfrist på 14 dage 3 regulativer (4 %) giver ingen angivelser Heraf 2 regulativer for rørlagte vandløb og 1 regulativ for naturvandløb Langt de fleste af regulativerne indeholder bestemmelser om: Bortskaffelse af oplagt grøde og fyld m.v. skal ske inden 1. maj det følgende år Grøde og fyld m.v. skal spredes i en afstand på mindst 5 m fra vandløbet og i et ikke over 10 cm tykt lag Såfremt bortskaffelsen ikke er sket inden for fristen, kan vandløbsmyndigheden udstede skriftligt på bud om bortskaffelsen. Side 14 af 33

15 Bilag Bestemmelse for bortskaffelse af grøde ved grødeoptagningspladser. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over bortskaffelse af grøde og fyld fra grødeoptagningspladser Grødeoptagningspladser Ingen regulativer nævner konkrete grødeoptagningspladser. 67 regulativer (87 %) nævner mulighed for etablering af grødeoptagningspladser 10 regulativer (13 %) nævner ikke noget om grødeoptagningspladser Heraf 3 regulativer for rørlagte vandløb, 1 regulativ for naturvandløb og 6 regulativer for gamle amtsvandløb Fjernelse af grøde fra grødeoptagningspladser 37 regulativer (48 %) angiver, at vandløbsmyndigheden fjerner grøde fra eventuelle grødeoptagningspladser inden for 24 timer 18 regulativer (23 %) angiver, at grøden skal fjernes grøde fra eventuelle grødeoptagningspladser inden for 24 timer, men angiver ikke hvem der skal gøre det 8 regulativer (11 %) angiver, at bredejerne fjerner grøde fra eventuelle grødeoptagningspladser 14 regulativer (18 %) angiver intet om fjernelse af grøde Heraf 3 regulativer for rørlagte vandløb, 1 regulativ for naturvandløb og 6 regulativer for gamle amtsvandløb Side 15 af 33

16 Bilag Bestemmelse for bortskaffelse af sand fra sandfang. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over sandfang og bortskaffelse af sand fra sandfang Sandfang: Ingen regulativer angiver konkrete sandfang 50 regulativer (65 %) for åbne vandløb nævner intet om sandfang 23 regulativer (30 %) for åbne vandløb nævner mulighed for etablering af sandfang 4 regulativer (5 %) for naturvandløb og rørlagte vandløb nævner intet om sandfang Fjernelse af opgravet sand: 66 regulativer (86 %) angiver kun almindelige bestemmelser om bredejernes pligt til at fjerne opgravet fyld 7 regulativerne (9 %), der giver mulighed for sandfang, angiver, at vandløbsmyndigheden foranlediger det opgravede fyld fra sandfanget fjernet 4 regulativer (5 %) omhandler naturvandløb og rørlagte vandløb, hvor sandfang ikke er relevante Side 16 af 33

17 Bilag 4.6. Bestemmelse for vedligeholdelse og kontrol af rørlagte vandløb. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over vedligeholdelse og kontrol af rørlagte vandløb og vandløbsstrækninger Regulativer med bestemmelser om rørlagte strækninger: 39 regulativer (51 %) uden bestemmelser om rørlagte strækninger 38 regulativer (49 %) med bestemmelser om rørlagte strækninger Bestemmelser om vedligeholdelse for de 28 vandløb med 28 regulativer, som har rørlagte strækninger: Alle rørlagte vandløb og vandløbsstrækninger vedligeholdes, når der er behov Ingen rørlagte vandløb og vandløbsstrækninger vedligeholdes efter faste terminer Bestemmelser om tilsyn for de 28 regulativer med bestemmelser om rørlagte strækninger 21 regulativer (75 %) med bestemmelser om årlige gennemgang, især gennemgang af brønde 7 regulativer (25 %) uden bestemmelser om kontrol Side 17 af 33

18 Bilag 4.7. Bestemmelse for materiel til vedligeholdelsen. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over materiel til vedligeholdelse Materiel: 64 regulativer (83 %) angiver, at grødeskæringen skal være manuel 13 regulativer (17 %) angiver ikke noget om materiel til grødeskæringen. Heraf 3 regulativer omfatter rørlagte vandløb. 1 regulativ omfatter et naturvandløb. 1 regulativ (1 %) angiver, at der anvendes grødeskærebåd Mulighed for anvendelse af maskine: 62 regulativer (80 %) angiver, at der kan anvendes maskine Heraf: 51 regulativer (66 %) angiver, at der kan anvendes maskine ved blød bund, stor vanddybde eller af praktiske grunde 11 regulativer (14 %) nævner, at der kan anvendes maskine af sikkerhedsmæssige årsager Bestemmelse om manuel grødeskæring med mulighed for anvendelse af maskine er fortsat gældende. Side 18 af 33

19 Bilag 4.8. Bestemmelse for sne og is vandløb. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over bestemmelser om sne og is 12 regulativer (15,5 %) nævner, at fjernelse af sne og is, der forårsager stuvninger, kan undlades. 65 regulativer (84,5 %) nævner intet om sne og is. Fjernelse af sne og is er ikke en pligt, som vandløbsmyndigheden skal eller kan påtage sig: Fjernelse af sne og is er ikke omfattet af almindelig vedligeholdelse og er derfor ikke et arbejde, som er omfattet af regulativernes almindelige vedligeholdelsesbestemmelser. Vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregulativer nævner intet om sne og is. Fællesregulativets bestemmelse er i overensstemmelse med grundlaget for regulativerne. Side 19 af 33

20 Bilag 4.9. Bestemmelse om skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger 73 regulativer (95 %) har bestemmelser om, at skalapæle m.v. ikke må beskadiges eller fjernes 4 regulativer (5 %) har ingen bestemmelser om skalapæle m.v. Heraf er 3 regulativer for rørlagte vandløb og 1 regulativ for naturvandløb 73 regulativer (95 %) har bestemmelser om, at den ansvarlige er pligtig til at bekoste retablering 4 regulativer (5 %) har ingen bestemmelser om den ansvarlige Heraf er 3 regulativer for rørlagte vandløb og 1 regulativ for naturvandløb Den ansvarlige er den til enhver tid værende bredejer. Fællesregulativets bestemmelse er i overensstemmelse med regulativerne. Side 20 af 33

21 Bilag 5. Bestemmelse om sejlads. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over sejlads Et regulativ har opdelt vandløbet i 2 dele med henholdsvis forbud og tilladelse til sejlads. 42 regulativer (54 %) forbyder sejlads på vandløb eller vandløbsstrækninger 27 regulativer (35 %) giver mulighed for at søge om tilladelse til sejlads 4 regulativer (5 %)giver tilladelse efter særlovgivning for sejlads på Susåen og visse sideløb. 3 regulativer (4 %) nævner ikke sejlads, da vandløbene er rørlagte 2 regulativer (2 %) giver mulighed for sejlads på hhv. vandløbet og en vandløbsstrækning Fællesregulativets bestemmelse er i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser om almenhedens rettigheder. Side 21 af 33

22 Bilag 7.1 Friholdelse af arealer langs vandløb. 2 m bræmmer. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen om 2 meter bræmmer. Beskrivelser af 2 meter bræmmer: 74 regulativer (100 %) for åbne eller delvist åbne vandløb angiver, at der skal være 2 meter bræmmer i landzone. 3 regulativer for rørlagte vandløb har ikke bestemmelser, idet der ikke er 2 m bræmmer langs rørlagte vandløb. Vandløbsmyndigheden har ikke hjemmel til at dispensere fra vandløbslovens bestemmelser om 2 meter bræmmer. Fællesregulativets beskrivelser er i overensstemmelse med vandløbsloven og regulativerne. Side 22 af 33

23 Bilag 7.2. Bestemmelse for friholdelse af arealer langs vandløb. Arbejdsbælter. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over arbejdsbælter Regulativer for Susåen har 3 angivelser af arbejdsbælter, så opgørelsen viser 78 angivelser af arbejdsbælter. Arbejdsbælter: 59 regulativer (76 %) fastlægger 8 m arbejdsbælte for vandløb eller vandløbsstrækninger 15 regulativer (19 %) fastlægger 5 m arbejdsbælter for vandløb eller vandløbsstrækninger 2 regulativer (2,5 %) fastlægger 6 m arbejdsbælter for vandløb eller vandløbsstrækninger 2 regulativer (2,5 %) for rørlagte vandløb angiver ingen arbejdsbælter. 1 rørlagt vandløb har 8 m arbejdsbælte. For samtlige kommunevandløb: 8 m arbejdsbælte: 58 % af vandløbsstrækningerne 5 m arbejdsbælte: 42 % af vandløbsstrækningerne Fællesregulativets bestemmelse er i en videreførelse af bestemmelserne i ¾ af regulativerne og knap 60 % af strækningerne. Side 23 af 33

24 Bilag 9.1. Bestemmelse for hegn og kreaturvanding. Hegn. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen krav om hegn ved løsdrift Regulativer med krav om forsvarligt hegn: 74 regulativer ( %) stiller krav om forsvarligt hegn 3 regulativer ( %) stiller ikke krav om forsvarligt hegn. Heraf regulativer for 3 rørlagte vandløb Afstand fra øverste vandløbskant 66 regulativer (86 %) med bestemmelser om hegning 1 m inde på bræmmen 8 regulativer (10 %) med bestemmelser om hegning 2 m inde på bræmmen 3 regulativer (4 %) uden bestemmelser om hegning. Heraf regulativer for 3 rørlagte vandløb Tidsfrist for meddelelse om fjernelse: 65 regulativer (84 %) med bestemmelser om 2 ugers varsel 5 regulativer (7 %) med bestemmelser om 3 dages varsel 2 regulativer (3 %) med bestemmelser om 2 dages varsel 1 regulativer (1 %) med bestemmelser om 1 uges varsel 4 regulativer (5 %) uden bestemmelser om varsel. Heraf regulativer for 3 rørlagte vandløb og 1 gammelt amtsvandløb Side 24 af 33

25 Bilag 9.2. Bestemmelse for hegn og kreaturvanding. Kreaturvanding. Sammenfatning af opgørelsen krav om kreaturvanding Regulativer med tilladelse til opstilling af mulepumpe og vindpumpe uden godkendelse: 75 regulativer (97 %) tillader mulepumpe og vindpumpe 2 regulativer (3 %) nævner ikke vanding Heraf regulativer for 2 rørlagte vandløb Regulativer med beskrivelse af, at andre former for vanding og vandindtag kræver tilladelse 75 regulativer (97 %) beskriver at tilladelse kræves til andre former 2 regulativer (3 %) nævner ikke vandindtag Heraf regulativer for 2 rørlagte vandløb Side 25 af 33

26 Bilag 10. Beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation. Sammenfatning af opgørelsen krav om beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation Regulativer med krav om bevaring af skyggegivende vegetation: 37 regulativer (48 %) kræver skyggegivende vegetation bevaret 37 regulativer (48 %) stiller ikke krav om bevaring 3 regulativer (4 %) nævner ikke beplantning Heraf regulativer for 3 rørlagte vandløb Mulighed for ansøgning om tilladelse til beplantning 38 regulativer (49 %) beskriver bredejernes mulighed for at ansøge om at plante Mulighed for bredejere til begrænset beskæring af beplantningen 5 regulativer (6 %) giver bredejerne mulighed for begrænset beskæring Side 26 af 33

27 Bilag Bestemmelse for udløb for dræn- og spildevandsledninger. Placering. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over placering af dræn- og spildevandsudløb Bestemmelser om vedligeholdelse står i regulativerne under bredejerforhold. Bredejerne kan etablere og skal vedligeholde dræn- og spildevandsudløb. Bestemmelser om placering af udløbene: 52 regulativer (67 %) har bestemmelser om, at rørudløbs placering mindst 20 cm over regulativmæssig bund 13 regulativer (17 %) har bestemmelser om, at rørudløbs placering mindst 25 cm over regulativmæssig bund 7 regulativer (9 %) har bestemmelser om, at rørudløbs placering ikke under regulativmæssig bundkote 3 regulativer (4 %) har ingen bestemmelser 2 regulativer (3 %) har bestemmelser om, at rørudløbs placering mindst 10 cm over regulativmæssig bund Rørlagte vandløb - 3 stk.: 2 regulativer (2/3) angiver, at dræninger, andre udløb og krydsninger kræver tilladelse 1 regulativ (1/3) angiver intet Fællesregulativets bestemmelse er i overensstemmelse med 67,5 % af regulativerne. Side 27 af 33

28 Bilag Bestemmelse for udløb for dræn- og spildevandsledninger. Vedligeholdelse. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen over vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb Bestemmelser om vedligeholdelse står i regulativerne under bredejerforhold. Bredejerne kan etablere og skal vedligeholde dræn- og spildevandsudløb. Åbne vandløb: 74 regulativer (96 %) har bestemmelser om, at udførelse og vedligeholdelse skal udføres uden skade på vandløbet. Desuden: 34 regulativer (44 %) har bestemmelser om, at vedligeholdelse udføres med håndredskaber 74 regulativer (96 %) beskriver, at andre udløb kræver tilladelse Side 28 af 33

29 Bilag Bestemmelse for broer og andre bygværker. Oversigt. Sammenfatning af opgørelsen bestemmelser over fremtidige dimensioneringer for broer og overkørsler Krav til dimensionering 16 regulativer (21 %) stiller krav til dimensioneringsgrundlag og krav til røroverkørslers placering i forhold til bund 7 regulativer (9 %) stiller krav til røroverkørslers placering i forhold til regulativmæssig bund 54 regulativer (70 %) stiller ingen krav til dimensioneringsgrundlag og/eller røroverkørslers placering i forhold til regulativmæssig bund. Fællesregulativets bestemmelse om krav til dimensioneringsgrundlag og røroverkørslers placering i forhold til regulativmæssig bund er i overensstemmelse med 1/3 af regulativerne samt krav til afstrømning og klimatilpasning. Side 29 af 33

30 Bilag 13. Bestemmelse for opstemningsanlæg, flodemål m.v. Oversigt. Sammenfatning af bestemmelser for opstemningsanlæg, flodemål m.v. 8 regulativer (10 %) nævner, at der findes et opstemningsanlæg m.v. Side 30 af 33

31 Bilag 14. Bestemmelse for tilsyn. Sammenfatning af bestemmelser om tilsyn Alle regulativer angiver, at vandløbsmyndigheden udfører tilsynene Udpegede eller udmeldte medlemmer til vandsyn: 44 regulativer (57 %) beskriver en form for vandsyn med udmeldte deltagere 33 regulativer (43 %) har ingen beskrivelser af vandsyn med udmeldte deltagere Andres adgang til besigtigelse 63 regulativer (82 %) nævner, at andre har adgang til vandsyn eller besigtigelse 14 regulativer (18 %) nævner ikke andres adgang Side 31 af 33

32 Bilag 15. Beskrivelser af bredejerforhold. Oversigt. Sammenfatning af bredejerforhold Alle regulativer har beskrevet bredejerforhold om: Ændring af vandløbets tilstand Nye tilløb Forurening Skader Straf 38 regulativer (49 %) indeholder beskrivelser af vandløbsmyndighedens adgang til vandløbene Side 32 af 33

33 Bilag 16. Bestemmelse for revision af regulativer og fællesregulativ. Sammenfatning af bestemmelser om revision af regulativerne Bestemmelser om revision: 39 regulativer (51 %) angiver et tidspunkt for revision 31 regulativer (40 %) angiver ved væsentlige ændringer i plangrundlaget 6 regulativer (8 %) her ingen bestemmelser 1 regulativ (1 %) angiver, at vandløbsmyndigheden kan beslutte at tage regulativet op til revision Regulativer med årstal for revision: 38 Revisionsår: Regulativer med bestemmelser uden årstal: 32 Revisionsanledningen er angivet som væsentlige ændringer i plangrundlaget. Ifølge cirkulære om vandløbsloven afsnit 7.4 fremgår det, at revision bør ske ved ændringer i forudsætningerne herunder i plangrundlaget: 38 regulativer (49 %) ( ) følger således cirkulæret. Side 33 af 33

Pixi-udgave af Forslag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012

Pixi-udgave af Forslag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Vandranunkel Stenbund Pixi-udgave af Forslag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Grødeskærebåd Manuel grødeskæring Strømrende i Saltø Å Maskinel grødeskæring med mejekurv

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST Februar 2015 Forslag til Fællesregulativ - UDKAST Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune 2015 Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune

Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Marts 2015 Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, Fladvandsgrøften, Gartnergrøften, Kalvehavegrøften, Liselejegrøften, Lisevanggrøften,

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Offentlighedsperiode Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune er offentliggjort den xxxx 2015. Eventuelle

Læs mere

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for Bilag 21. Ordliste. Arbejdsbælter Beskrivelser af (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bundkote Ejendomsforhold Bælter

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FÆLLESREGULATIV - FORSLAG FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV For 85 OFFENTLIGE VANDLØB I LEMVIG KOMMUNE 2015 NIRAS A/S Herningvej 34A, Stuen 4800 Nykøbing F, CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk T: +45

Læs mere

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Offentlighedsperiode Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune er offentliggjort den 21. oktober 2015. Eventuelle

Læs mere

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk Regulativ for Krusebæk Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for regulativet 2 2. Betegnelse for vandløbet 2 3. Vandløbets vandføringsevne 2 4. Bygværker, tilløb m.v. 3. Administrative bestemmelser 3. Bredejerforhold

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR VÆREBRO Å-SYSTEMET Udkast 8. november 2016

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR VÆREBRO Å-SYSTEMET Udkast 8. november 2016 FÆLLESREGULATIV - FORSLAG FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR VÆREBRO Å-SYSTEMET Udkast 8. november 2016 NIRAS A/S Herningvej 34A, Stuen 4800 Nykøbing F, CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk T: +45

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Møngegrøften Helsinge Kommune Regulativ, Møngegrøften. Helsinge Kommune, 1998. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...5

Læs mere

BEMÆRKNINGER TIL OPTÆLLINGER

BEMÆRKNINGER TIL OPTÆLLINGER ARBEJDSDOKUMENT BEMÆRKNINGER TIL OPTÆLLINGER GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 NIRAS A/S Herningvej 34A, Stuen 4800 Nykøbing F, CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk T: +45 4810 5760 F: +45 4810 4300 E:

Læs mere

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om Bilag 4. Ændringer, begrundelser og uddybning af konsekvenser ved fællesregulativet Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens Grødeskæringsmetoder Fremgår af specifikt regulativ Grødeskæringsterminer + 14

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

Redegørelse Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser Faaborg-Midtfyn Kommune 2016

Redegørelse Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser Faaborg-Midtfyn Kommune 2016 Redegørelse Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser Faaborg-Midtfyn 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning og formål...5 Tidligere gældende fællesbestemmelser...6 Læsevejledning...7 Administrative

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 R E G U L A T I V for Maglemose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 Regulativ, Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Annissevandløbet med sideløb Helsinge Kommune Regulativ, Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune 1999. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE

Læs mere

Fællesregulativ for 109 offentlige vandløb i Skive Kommune

Fællesregulativ for 109 offentlige vandløb i Skive Kommune Fællesregulativ for 109 offentlige vandløb i Skive 2016 www.skive.dk INDHOLD Indledning...4 1. Oversigt over vandløb omfattet af fællesregulativet...5 2. Grundlaget for regulativet...5 2.1. Det retslige

Læs mere

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 TRANEMOSEGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 SVENSTRUPGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE 25.5.2016 FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE 3 INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Indhold 5 1.2 Retningslinjer for

Læs mere

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE 27 1 TIDS- OG ARBEJDSPLAN Til dette dokument følger arbejdsbeskrivelser (bilag 4 og 5) til de enkelte vandløb som er at finde

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Pindalsrenden og Stenmoserenden. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Pindalsrenden og Stenmoserenden. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Pindalsrenden og Stenmoserenden Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 4 2. Betegnelse af vandløbet... 5 3. Vandløbets skikkelse, dimensioner og vandføringsevne...

Læs mere

FORSLAG Fællesregulativ for kommunevandløbene i Egedal kommune

FORSLAG Fællesregulativ for kommunevandløbene i Egedal kommune FORSLAG 10.08.2015 Fællesregulativ for kommunevandløbene i Egedal kommune Indhold 1 Indledning 3 2 Regulativets opbygning 4 3 Baggrund for fællesregulativet 6 4 Oversigt over kommunevandløbene 7 5 Administrative

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 37.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af JO INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "..... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "... "... " ".. "".. " "...

Læs mere

Regulativ for offentlige vandløb. - fællesbestemmelser

Regulativ for offentlige vandløb. - fællesbestemmelser Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser Indholdsfortegnelse Indledning og formål...4 Grundlaget for regulativet...4 Administrative bestemmelser...5 3.1. Vedligeholdelse... 5 3.2. Bygværker...

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER BODHOLT BÆK, NR. 53 De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl.

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10 R E G U L A T I V for St. Vejle å Albertslund kommune Høje-Taastrup kommune Kommunevandløb nr. 10 Regulativ, St. Vejle å. Albertslund kommune/høje-taastrup kommune, december 1993. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk

Læs mere

Pixi-udgave. af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Indhold. Side 1 af 5 ( / )

Pixi-udgave. af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Indhold. Side 1 af 5 ( / ) Pixi-udgave af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Indhold Afsnit Indhold A. Indledning B. Redegørelse for grundlaget for fællesregulativet C. Konsekvenser

Læs mere

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ RØDBY for Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970 RIHlby Tlf S4 67 01 00 Fax S4 67 0 I SJSJ Rødby Ko mmune 9. april 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34.5 ( 15 TSV) I. Grundlag for

Læs mere

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Mosbækken Regulativ 2005 Kommunevandløbet MOSBÆKKEN Vandløb nr. 861-2.0 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Læs mere

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET 837-27... HOVED- og REFSBJERGGRØFTEN I SDR. KONGERSLEV SEJLFLOD KOMMUNE FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere

Læs mere

Regulativ for Pøle Å med sideløb 1

Regulativ for Pøle Å med sideløb 1 Regulativ for Pøle Å med sideløb 1 Regulativ, Pøle Å - Hillerød og Gribskov Kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Grundlaget for regulativet...4 2 Betegnelse af vandløbet og oversigtskort...5 2.1 Betegnelse

Læs mere

Bilag 4. Sammenfattende høringssvar og bemærkninger fra administrationen (høringssvarene er vedlagt i bilag)

Bilag 4. Sammenfattende høringssvar og bemærkninger fra administrationen (høringssvarene er vedlagt i bilag) Bilag 4 Sammenfattende høringssvar og bemærkninger fra administrationen (høringssvarene er vedlagt i bilag) Nr. Afsender Indhold administrationens oversættelse. De fulde høringssvar er vedlagt som bilag

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax RØDBY for Vandløb nr.: 34.1. 1.2 ( 19 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970R9dby Tlf S4 67 01 00 Fax 146701 99 Vandløbsr egulativ 9. apr il 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34. 1.1.2 ( 19 TSV) I. Grundlag

Læs mere

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å Ballerup Kommune Herlev Kommune Regulativ for Sømose Å Side 0. Generelt...1 1. Grundlaget for regulativet...2 1. 1. Lovgrundlag...2 1. 2. Tidligere regulativ....2 1. 3. Fredning...2 1. 4. Regulering....2

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. LILLEÅ NR 19 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen incl. grænsevandløbene.

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Tilløb i Halling Skov Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden

Tilløb i Halling Skov Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden Tilløb i Halling Skov Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden 15-11-2017-13-12-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1.

Læs mere

Bilag 1, Oversigt over vandløb omfattet af Regulativ for offentlige vandløb fællesbestemmelser (Faaborg-Midtfyn Kommune) Vandløbsnavn Tidligere Tidligere regulativ Kommune Møllebækken Ringe Regulativ for

Læs mere

Kristian Vestergaard, KVMF 1

Kristian Vestergaard, KVMF 1 Disposition: Regulativet Klassifikation af vandløb Vandløbsregulativets indhold Notat om vandløbsregulativer Metoder til fastlæggelse af vandløbets dimensioner Geometrisk skikkelse Arealkote/Dynamisk skikkelse

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Ormerenden Status: I krafttrådt, d

Ormerenden Status: I krafttrådt, d Ormerenden Status: I krafttrådt, d. 13-12-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1. Tidligere kendelser og regulativer........................................

Læs mere

Information om vedligeholdelse af private vandløb

Information om vedligeholdelse af private vandløb Information om vedligeholdelse af private vandløb Dokumentnr.: 727-2010-105543 side 1 Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og

Læs mere

Regulativ for offentlige vandløb i Nordfyns Kommune. Fælles bestemmelser 2. UDKAST 1 - Fælles bestemmelser for offentlige vandløb i Nordfyns Kommune

Regulativ for offentlige vandløb i Nordfyns Kommune. Fælles bestemmelser 2. UDKAST 1 - Fælles bestemmelser for offentlige vandløb i Nordfyns Kommune 1 Regulativ for offentlige vandløb i Nordfyns Kommune Fælles bestemmelser 2. 2 FORORD Dette regulativ og særbestemmelserne udgør retsgrundlaget for administrationen af de offentlige vandløb i Nordfyns

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. SMEDEGÅRD GRØFT NR. 14 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen

Læs mere

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B)

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) 1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) Sagsnr.: 330-2010-108384 Dok.nr.: 330-2015-187176 Åbent Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Beslutningstema Udvalget skal tage stilling til

Læs mere

Udkast til fælles bestemmelser for offentlige vandløb og søer i Ikast-Brande Kommune

Udkast til fælles bestemmelser for offentlige vandløb og søer i Ikast-Brande Kommune Udkast til fælles bestemmelser for offentlige vandløb og søer i Ikast-Brande Kommune 1 Introduktion I lighed med et flertal af landets kommuner, står Ikast-Brande Kommune overfor en større opgave med at

Læs mere

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Regulativ for. Mellemrenden. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mellemrenden. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mellemrenden Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Skellet Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden

Skellet Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden Skellet Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden 15-11-2017-13-12-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1. Tidligere kendelser

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for vandløbsområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MÅL... 2 4 MÅLGRUPPE... 2 5 POLITISK

Læs mere

Bjernemarksgrøften Status: I høring, perioden

Bjernemarksgrøften Status: I høring, perioden Bjernemarksgrøften Status: I høring, perioden 14-06-2017-10-08-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1. Tidligere kendelser og regulativer........................................

Læs mere

Vandteam VANDLØBSREGULATIVER

Vandteam VANDLØBSREGULATIVER natur, NATUR, miljø MILJØ og OG trafik TRAFIK Vandteam VANDLØBSREGULATIVER overskrift LÆS MERE OM VANDLØBSREGULATIVER ET VANDLØBSREGULATIV BESKRIVER HVORDAN TILSTANDEN I OFFENTLIGE VANDLØB OPRETHOLDES.

Læs mere

Sømarksbækken Status: I høring, perioden

Sømarksbækken Status: I høring, perioden Sømarksbækken Status: I høring, perioden 14-06-2017-10-08-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1. Tidligere kendelser og regulativer........................................

Læs mere

Christinedalsbækken Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden

Christinedalsbækken Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden Christinedalsbækken Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden 15-11-2017-13-12-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1.

Læs mere

Vandløb fra Paulinelundskoven Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden

Vandløb fra Paulinelundskoven Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden Vandløb fra Paulinelundskoven Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden 15-11-2017-13-12-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet.................................................

Læs mere

Hvidbog i forbindelse med høring af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune

Hvidbog i forbindelse med høring af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune Bilag 1 Hvidbog i forbindelse med høring af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune Vandløbsnavn Hundstrup Å og Spangebæk Bemærkning fremført af: Ivan Broholm Hansen og Niels Hansen

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0

Læs mere

Lærredsåen Status: I høring, perioden

Lærredsåen Status: I høring, perioden Lærredsåen Status: I høring, perioden 14-06-2017-10-08-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1. Tidligere kendelser og regulativer........................................

Læs mere

I De anførte koter er i G.I. system.

I De anførte koter er i G.I. system. Lall.J.brugn:ni.nla.erle!s sieupu 1:papir til 'h:rug /;::r lan :ivæ:senel'ett'.lr ~!1 af.tancllj:tg11lrnmm.lujone2 ~ 1 ~ '\fe!l ud.tær d.igelu af udøkrlfte r og til dobn1en1u m.v., dez i::al 11ohre11 l

Læs mere

Udkast d Regulativ for kommunevandløb nr. 9 Kankbølle Bæk

Udkast d Regulativ for kommunevandløb nr. 9 Kankbølle Bæk Udkast d. 13-07-2016 Regulativ for kommunevandløb nr. 9 Kankbølle Bæk 1 2 Forord Regulativet danner retsgrundlag for administration af det offentlige vandløb Kankbølle Bæk. Det indeholder de specifikke

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

Egenabbebæk Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden

Egenabbebæk Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden Egenabbebæk Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden 15-11-2017-13-12-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1. Tidligere

Læs mere

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød Frederiksborgcentret Milnersvej 39 3400 Hillerød Partshøring af udkast til lovliggørelse af broer over Pøle Å Hillerød Kommune, Vandløbsmyndigheden har modtaget ansøgning om lovliggørelse af etablering

Læs mere

Afløb fra Sønderbæk. Kommunevandløb nr i Randers Kommune

Afløb fra Sønderbæk. Kommunevandløb nr i Randers Kommune Afløb fra Sønderbæk Kommunevandløb nr. 3.7.26 i Randers Kommune Indhold Bilagsfortegnelse...4 1 Forord...5 2 Grundlaget for regulativet...6 3 Betegnelse af vandløbet...7 3.1 Plankort over vandløbet...7

Læs mere

Udkast d Regulativ for kommunevandløb nr. 5 Havskov Bæk

Udkast d Regulativ for kommunevandløb nr. 5 Havskov Bæk Udkast d. 13-07-2016 Regulativ for kommunevandløb nr. 5 Havskov Bæk 1 2 Forord Regulativet danner retsgrundlag for administration af det offentlige vandløb Havskov Bæk. Det indeholder de specifikke beskrivelser

Læs mere

for de offentlige vandløb i Møllebæksystemet November 2017

for de offentlige vandløb i Møllebæksystemet November 2017 REGULATIV for de offentlige vandløb i Møllebæksystemet November 2017 2 Regulativ for de offentlige vandløb i Møllebæksystemet, 2017 Regulativ for de offentlige vandløb i Møllebæksystemet, 2017 1. Grundlag

Læs mere

R E G U L A T I V. for Spang å Kommunevandløb nr. 15 D og 15 C Høje-Taastrup kommune. Regulativ, Spang å, Side 1

R E G U L A T I V. for Spang å Kommunevandløb nr. 15 D og 15 C Høje-Taastrup kommune. Regulativ, Spang å, Side 1 R E G U L A T I V for Spang å Kommunevandløb nr. 15 D og 15 C Høje-Taastrup kommune Regulativ, Spang å, 1996. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet og

Læs mere