T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 november 2010"

Transkript

1 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 november 2010 G R A F E N Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner.

2 Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major Kim H. Kjærgaard Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Konsulent, overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Nordre. Ringvej 3 Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt. Et årsabonnement koster kun 120,- kr. Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Hærens nye taktiske radio... Battle Management System... Gamle kammerater og gule ærter Tactical Medical Training Days En militær genistreg Ministeren kom til kaffe Oberstens side NATO's generalsekretær kom til... Ryes Kaserne som flådestation Flagermus på stranden STSOP - ny forening Uro i Kirkhistan Ny chef for Danske Division De vandt Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er 26. november. eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN for deles til alle Telegrafre gi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myn - dig he der, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninger og holdninger der kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kil de an gi vel se. Forsidefoto "NATO'S generalsekretær Anders Fogh Rasmussen bydes velkommen til flagdagen i Fredericia af garnisonskommandant samt regiments- og skolechef oberst Susanne Bach Bager. Læs side 14". Telegraftropperne er 150 år Næste stop - Libanon Personelnyt 26 Støt annoncørerne i bladet - og fortæl dem, at du gør det GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Ønskes fotokredit på indsendte billeder, bedes det anført - evt. ved at navngive billederne som fotokreditten skal være.

3 Hærens nye taktiske radio er - Harris 152 Kommunikation er ofte lig med sikkerhed for udsendte soldater. De nye radioer er med kryptering, hvilket gør, at der stilles særlige krav til brugerne og sikkerheden omkring radioerne. Harris har før leveret kvalitet til det danske forsvar og gør det nu igen. Den nye radio - en Harris 152. Den er solid og meget effektiv. Af kaptajn Jan Stryhn, projektansvarlig for taktiske radioer, Hærens Føringsstøtteskole (HFS). Harris 152 lyder navnet på de nye radioer, der i første omgang skal afløse 2061-serien samt alle PRC-361 i ISAF og ved de opstillende myndigheder. De gamle radioer i 2061-serien kan nemlig ikke længere vedligeholdes. Den nye radio er utrolig alsidig og kan meget mere, end vi normalt har haft behov for, med det kendskab og operationsmønster, vi kender i dag. Herudover er kravene til sikkerhed med indførelse af den nye radio øget betydeligt. Samtidig er der sket meget på den tekniske side, både m.h.t. frekvensområde og ydelse. Mange forbedringer Indførelse af radioen vil give et antal væsentlige forbedringer for soldaternes vilkår. Den er både lettere og mindre i forhold til de gamle modeller og så er det ikke kun en VHF-radio. Harris 152 er også til UHF og TACSAT, så den kan afløse et antal radiotyper også i værnsfælles sammenhæng. Det sparer uddannelse og giver mere rationel udnyttelse af tiden til vedligeholdelse. En af de væsentlige forbedringer er, at radioen er godkendt til NATO-SECRET, hvilket betyder, at i fremtiden kan alle de gamle papirkodesystemer udgå. I anskaffelsen indgår en supportaftale med firmaet HARRIS om vedligeholdelse af radioerne i missionsområdet. Harris 152 er et avanceret produkt, der som skrevet tidligere, vil stille større krav til brugerne og uddannelsen på denne radio. Da radioen er at opfatte som en krypto-genstand, stilles der særlige krav til det personel, der i fremtiden skal stå for administration af radioen og ikke mindst for kryptoforvaltning på alle niveauer i hæren. Hærens Føringsstøtteskole er af HOK udpeget som ansvarlig brugerskole og er netop nu i fuld gang med at planlægge nye kurser og alt det øvrige, der følger med en så omfattende materiel-anskaffelse. Forsvaret har i mange år benyttet produkter fra HARRIS, hvorfor brugergrænsefladen ikke falder langt fra de allerede kendte udstyr som HF radioen Harris 5800 og TACSAT Harris 117F. Primært til udsendte i ISAF De taktiske radioer vil hovedsageligt blive anvendt til kommunikation fra gruppeførerniveau og opefter. Den første del af anskaffelsen er primært beregnet til de udsendte styrker i BG/ ISAF, men der er tilstrækkeligt stort antal radioer til, at alle under den missionsforberedende uddannelse vil kunne få radioen udleveret, ligesom der vil være radioer til rådighed i et mindre antal for garnisonerne... Udfordringer inden implementering I skrivende stund står vi foran en del udfordringer, idet indbygning i køretøjer skal koordineres, både i nationalt regi og ikke mindst i missionsområdet. En organisation til håndtering af kryptonøgler samt opbevaringsfaciliteter skal ligeledes lægges fast og etableres ved brugerne, inden en egentlig udrulning og uddannelse kan påbegyndes. I mange år har hæren haft behov for at få udskiftet den efterhånden aldrende VHF-radio, bedre kendt som serien. Nu er anskaffelsen en realitet og en ny taktisk radio er på vej ud til hærens enheder. Den nye radio er både meget mindre og lettere og så kan den mere end den gamle. Radioerne fungerer både som håndholdte og som indbyggede i køretøjer eller andre platforme som for eksempel taktiske operationscentre (TOC). De bliver helt anderledes at betjene, og derfor vil der være større krav til brugerne og den forudgående uddannelse. Radioen som indbygningssæt. AN/PRC-152, til venstre en Trimline Vehicular Amplifier (TVA) og til højre Cradle til Harris 152. TELEGRAFEN 3

4 konceptet først er færdigudrullet til HRN i Der er dog enkelte steder i HRN, hvor systemet allerede i skrivende stund er bragt i operativ anvendelse. Bülows Kaserne i Fredericia set fra en satellit. Battle Management System håndterer kort, kalker og liveview. Battle Management System - BMS Fremtiden er her nu Hæren klarede sig fint med kendingsflag indtil man fik radio. I dag kan ingen føre uden. Hæren klarede sig fint med heste og kærrer, indtil man fik motoriserede køretøjer. I dag kan ingen forestille sig en operation uden. Hæren har klaret sig fint med fedtblyant, kort og kalker og anden manuel føring. Snart kan ingen forestille sig en hær uden Battle Management System - det såkaldte BMS. Af premierløjtnant Brian Weber, Hærens Føringsstøtteskole - Telegrafregimentet, for tiden til tjeneste på Forsvarsakademiet. Det er den største communication- and informationsystem (CIS) anskaffelse i nyere tid i Hæren. BMS-systemet. Se det er jo noget af et postulat at komme med men ikke desto mindre, så er den faktisk god nok! Prøv at forestille dig en verden, hvor delingsføreren konstant har et billede af sine grupper foran sig, på den skærm der sidder på hans kommandørplads i IKK en. Gruppeføreren der, lige før gruppen sidder af, sørger for, at hele gruppen får et sidste blik på målet på satellitkortet og et livefeed fra UAV en der hænger over dem. Kompagnichefen sidder i sit KSN og følger delingernes bevægelser og kan se fjendemeldingerne direkte på kortet. Et hurtigt opkald til artilleriobservatøren og der kaldes en fin tung ild over målet, lige dér hvor det skulle pga. den ekstremt nøjagtige fjendemelding. Da de samles bagefter samles delingerne og gennemgår hele operationen via deres BMS, der afspiller hele forløbet; hvem var hvor og gjorde hvad. Delelementerne Battle Management Systemet (BMS) er på vej til udrulning i Hæren (HRN) nu. Systemet er tiltænkt anvendelse fra GRP til BTN niveauet. De seneste par år har man på Hærens Føringsstøtteskole arbejdet på udvikling af konceptet og er nu klar med softwaren til udrulning. BMS som hele består dog af fire enkelt komponenter, hvilket medfører at hele De enkelte delementer i BMS ses herover. Køretøjsnetværk dækker over de kabler, der skal føres internt i køretøjer, for at koble BMS til de øvrige systemer der findes i de forskellige køretøjstyper. Dataradioen er midlet til at overføre mængder af data fra/til BMS, således vores normale voice net ikke forstyrres og endeligt er der computeren, hvorfra det hele skal kunne opereres benævnt en Rugged Mobile Computer (RMC). Endelig er der naturligvis skærmen, som i princippet er en del af RMC en, der er brugerens indgang til BMS. Denne skærm er en touchskærm (til feltbrug) og varierer i størrelser mellem Eksempelvis får køreren i en PMV en 6 skærm til primært navigation, hvor eks. en kommandør på IKK kan få en 10 eller 15 således der kan ses et større kortudsnit, flere faciliteter osv. Mobil og semimobilt brug BMS softwaren er delt op i to forskellige enkelt systemer. Disse er henh. BMS mobil og semimobil. Disse to udgaver har begge det samme grundindhold, men da disse er tænkt anvendt forskelligt har de hver især nogle unikke funktionaliteter. Dermed altså sagt at der er en lang række grundfunktionaliteter der, uanset platform, er de samme. BMS semimobil (se billede 3 næste side øverst) er tiltænkt anvendt på kommandostationer, hvor der er mulighed for at bruge et tastatur og en mus altså fra KMP til BTN niveau. BMS mobil udgaven kræver kun en touchskærm og kan anvendes i særdeles mobile og feltmæssige forhold; kørende i PMV, under beskydning osv. Funktionaliteterne, der er fælles, omfatter bl.a.: En tegnefunktion der fungerer som alm. kalketegning. En ruteplanlægning der kan ses som et militært navigationssystem. Visning af planer, Blue- og Redforce tracking samt visning af digitale kort(gis) og meget andet. BMS mobil er derudover forberedt til at modtage input fra diverse sensorer, hvilket bl.a. kan være skuddetektor, UAV, OHW m.m. Derudover er hele brugerfladen udviklet m.h.p. understøttelse af alene en touchskærm i størrelser fra 6 og opefter som beskrevet tidligere. 4 TELEGRAFEN

5 der normalt anvendes. Erfaringen viser også, at elever har en stor nysgerrighed for knappen Self Destruct, som dog af gode grunde ikke måtte anvendes før til slut i undervisningen!. Billede 3 BMS semimobil har, udover de fælles funktionaliteter, en mere reelt udviklet C2 funktionalitet i form af en Plan Manager, delvist automatiseret jounalføring, afspilning af hændelsesforløb m.m. altså funktioner der er normale ved et KSN. Samarbejde med andre og udvikling BMS som udrulles er det der populært kaldes en 80% løsning, forstået således at der formentligt vil være et behov for flere/andre funktioner efterhånden som mere PSN i Hæren bringer systemet i anvendelse. Intentionen med dette er, at der skal være en enkel løsning som virker og først derefter overvejes, hvilke specialfunktioner der skal indlægges. Derfor benævnes den nuværende form af BMS som BMS BASIC. (se billede 4 - nederst) I udviklingen af BMS har den grundlæggende tanke været, at vores danske system frem for alt skal kunne arbejde sammen med andre nationers systemer. Årsagen til dette er, at vi jo trods alt særdeles sjældent vil se en operation/ mission, hvor det alene er danske styrker der er tilstede. Interoperabilitet med vore nationale samarbejdspartnere har derfor været et centralt omdrejningspunkt. Dette betød i udviklingsfasen var ønske om større fleksibilitet, men det ville medføre tab af interoperabilitet så fleksibiliteten blev afgrænset, fordi samarbejdet med andre nationer har første prioritet. Brugerfladen Brugerfladen i BMS semimobil er windows baseret, idet dette er almindeligt kendt og derfor forventes at reducere et uddannelsesbehov ganske betragteligt. Menuer, vinduer og ikoner ligner derfor til forveksling det, man ville møde i ethvert andet windows program. Se billede 5. Billede 5 - GUI Semi-Mobil Hvad kan det så og hvad betyder det for Hæren? Betydningen for Hæren ved indførelse af BMS, er endnu ikke helt afklaret. Bl.a. pågår et arbejde vedr. doktrinen i Hæren, men et forsigtigt bud er, at kun mindre dele af vores doktrin skal revideres, hvorimod hastigheden og sikkerheden i udførslen af operationer øges ganske betragteligt! Jeg har tidligere nævnt nogle af de funktionaliteter der ligger i BMS, men det er vel nok på sin plads at forklare disse en smule yderligere. Blue- og Red force tracking Se billede 6. BMS mobil derimod ligner mere et militært system, hvilket er naturligt i relation til det anvendelsesområde denne version er tiltænkt. Brugerfladen er dog særdeles intuitiv og erfaringerne med uddannelsen i systemet viser at soldater kan anvende 90% af funktionerne alene ved 1 times selvstudie. Disse 90% svarer formentligt Billede 6 - Blue- og Red force tracking. til 99% af de funktioner Tjenestegrens -specifikt Billede 4. ART LOG KA KVG EAGLE TACP IG TG IKK PIR JGK EW BMS BASIC BMS Enkeltmand Yderligere funktionalitet Blue Force Tracking (BFT) betyder, at alle de KØTJ der er udstyret med BMS vil kunne ses automatisk af øvrige populært sagt så optræder alle enheder med en blå ikon på kortet der er baseret på enhedens GPS position. Ligeledes optræder alle fjendemeldinger automatisk på alle de enheder (der er valgt til det) med en rød ikon. Dette vil mindske risikoen for egen beskydning ganske betragteligt, ligesom det vil være særdeles lettere at skabe et ensartet billede af modstanderens situation. TELEGRAFEN 5

6 et mail system. I denne funktion kan man sende og modtage tekstbeskeder samt vedhæfte (begrænset størrelse) filer. Dette system minder i udførsel meget om Outlook express. Billede7 Routeplannerdelen i BMS. Planer og plan manager Plan manageren er en funktion, hvori der som standard ligger en 5-punkts befaling til udfyldelse - se billede 9. Der kan i funktionen indlægges lige så mange andre skabeloner, som man måtte ønske ligesom der kan åbnes et tomt dokument. Tilhørende denne plan manager kan der så laves et antal kalker, som der så kan tegnes på, lægges ovenpå hinanden m.m. præcis som vi kender i dag i papirform. Fordelen er her, at når en kalke én gang er tegnet så skal den ikke tegnes igen, men alene distribueres. Væk er muligheden for at tegne en kalke forkert af! Ruteplanlægning Se billede 7. Man kan i systemet anvende en funktion der gør, at man kan sætte rutepunkter ind på kortet, hvor systemet selv finder den korteste vej mellem de to punkter(enten via vejnet eller lige linier i terrænet). Dermed kan man på meget kort tid, planlægge en meget stor forskydning. Ligeledes er det muligt at indlægge favoritpunkter (eks. alle de væsentlige steder i Gereshk by). Funktionen fortæller så også, hvor lang tid kørslen vil tage, baseret på en gennemsnitshastighed man selv sætter, samt tiden til det næste waypoint. Journalføring og beskeder Den automatiske journal ligner til forveksling hærens normale journalblad. Se billede 8 nedenfor. Der kan indføres manuelle poster til eks. logning af voice trafik, men der er også en vis automatisering af bl.a. en plans oprettelse, autorisation og iværksættelse. I forlængelse heraf er der et beskedsystem, der kan betragtes som Billede 9 Plans Billede 8 Journal og messaging delenes udseende. Digitale kort Visningen af digitale kort eller med fagudtryk; GIS(Geographical Information Systems), er det der danner baggrunden i BMS. Det vil sige at det er visningen af kort øvrigt bygger på. Kort motoren i BMS er en civil platform fra ESRI, der er verdens mest udbredte. Disse kort kan fylde fra meget lidt til rigtig mange gigabyte. Kort kan være enkle og alene repræsentere et billede eller avancerede og indeholde informationer om veje, floder, etnicitet, højde og meget andet. Se billede 10 på næste side. 6 TELEGRAFEN

7 nenter, som alle skal være til stede for at BMS som hele fungerer. Det er tanken at tage BMS i anvendelse i INTOPS fra 2011 med de nuværende komponenter, da det vil lette arbejdet betydeligt selv uden transmissionskapaciteten. Der vil i løbet af de næste to år være 1000 licenser der kan anvendes og tanken er for nærværende at udrulle det hurtigst muligt på Hærens Officersskole, Hærens Taktiske Træner samt ved Livgardens, Garderhusarernes og Dragonernes simulations kapaciteter. Udrulningen til operative styrker omfatter i første omgang ca. fem bataljoner fordelt med to i INTOPS, én fast personel og to HRU bataljoner. De første køretøjer som systemet er afprøvet i er af typen Eagle. Derfor er det ikke givet at du vil få BMS i morgen men du kan være helt sikker på at, hvis du er i Hæren, så kommer du til at møde systemet. Det kan alle soldater glæde sig meget til! Billede 10 Geographical Information Systems (GIS). Kalker og tegninger Kalker kan i BMS opdeles i to; Draw funktion og taktiske signaturer. De taktiske signaturer indlægges i overensstemmelse med APP6A og interoperabilitets standarden MIP. Dette kan virke en smule ufleksibelt, men dette er et krav aht. interoperabilitet. Draw/tegne funktionen virker som en digital fedtblyant. Dette gør funktionen særdeles fleksibel og hurtig at anvende. Draw er primært tiltænkt anvendt på DEL niveau og ned samt til at gennemføre overvejelser på KMP og BTN niveau. Kan jeg så få den i morgen? BMS er på vej ud i Hæren. Som beskrevet er der dog overordnet set fire kompo- Spid s der g blyante til b od vin f n! Nu e r Lyag ers V in ve Billede11 Kalker and Draw. o edst e art r 200 kr ikel. d Ka rina & Spec Prins og Mor ialitete ten esse r 7000 Ly g Give Frederic ade 32 ager r et v b ia,7 inga veko rt på 12 fo r den 2 beds 00,- kr. te ar tikel. Et sammensat foto. Brian Weber i Eaglen hvor det nye system blev afprøvet efter alle kunstens regler. Det indsatte udsnit viser den trykfølsomme skærm og tastaturet som udgør betjeningsdelen af BMS. TELEGRAFEN 7

8 Støt annoncørerne og fortæl dem at du gør det - de støtter os Linnemann Søndermarksvej 212. Fredericia. Tlf Egumvej 60, 7000 Fredericia Tlf.: Mobil: Spar 500,- kr. Internationalt godkendt dykkercertifikat PADI OPEN WATER DIVER Soldater tilbud: 2.495,- kr. - Prøvedyk for dig der vil prøve at dykke - Dykkerkurser fra begynder til instruktør - Dykkerudstyr salg og service - Flaskefyldning fyldning af flasker - Dykkerture stranddyk med guide 25,- kr. - Båddykning vragdykning to gange i ugen - Firmaarrangementer vandski, teambuilding og forskellige konkurrencer Fyns Dykkercenter, Skibhusvej 61 a, 5000 Odense C. Tlf.: , www. fyns-dykkercenter.dk Nørreport Cy kel forret ning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ideal Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Fredericia FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF GÆLDER RESTEN AF 2009 KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD. Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation. Fredericia Løve Apotek Vi leverer skærmbriller til ansatte i hele Forsvaret Vi leverer alt i briller, linser og tilbehør. Gratis synstest Medlem af Dansk Optikkerforening Gothersgade 35, 7000 Fredericia. Tlf.: TELEGRAFEN

9 År efter år mødes gamle soldaterkammerater. Venskaber der varer næsten evigt. I år var en 60 års jubilar med til stævnet. Gamle kammerater og gule ærter Af Verner Qvotrup, redaktør Telegrafkureren. Efter en sommer, der både bød på hedebølge og regnvejr, nåede vi omsider frem til september måned og september er lig med JUBILARSTÆVNER. 120 gamle telegrafkrigere havde sagt "ja tak" til at deltage i jubilarstævnet lørdag den 11. september 2010 på Ryes Kaserne i Fredericia. Som sædvanlig mødtes vi ved hovedvagten kl , blev indskrevet og fik udleveret program og spisebilletter, alt imens Slesvigske Musikkorps (SMUK) på smukkeste vis musicerede. Efter hvert musiknummer kvitterede forsamlingen med stor applaus. Præcision er der stadigvæk Kl blev alle opstillet på tre geledder og med SMUK, Telegrafregimentets og TRS afdelingsfaner i spidsen begyndte indmarchen mod auditoriet under kommando af TRS landsformand Erik E. Jensen. Ankommet til auditoriet, blev stævnet afleveret til Telegrafregimentets chef, oberst Susanne Bach Bager, der herefter inspicerede jubilarstævnet. Så rykkede vi ind i auditoriet. Da alle var på plads, blev fanerne beordret ført ind. Oberst Susanne Bach Bager orienterede herefter på levende måde om de nye tiltag i Forsvaret og især, naturligvis, om Telegrafregimentet og om dets opgaver og fremtid. Efter orienteringen var det spørgsmål fra forsamlingen. Spørgelysten var da også stor, og obersten svarede uddybende, ja selv generalmajor Ib Bager måtte tage ordet og kom med eksempler på de kulturforskelle, der nu er mellem danskere og afghanere, bl. a. en sjov historie om flerkoneri. Hærens Føringsstøtteskole Herefter orienterede major R. Wolf, Hærens Føringsstøtteskole, om Telegrafregimentets nye radio- og computermateriel, der jo er noget ganske andet end det materiel, vi havde for år siden, ja en computer i min soldatertid var noget, der fyldte flere etager i en bygning og hed DASK og så kunne den ikke en tiendedel af, hvad en billig lommeregner kan i dag. Efter en orientering af afdeling Sydjyllands formand Kaj Mikkelsen og praktiske oplysninger fra kontakt- og velfærdsofficer kaptajn B. Rochler, blev fanerne ført ud. Så var det tid til at få skyllet halsen i sergentmessen og genopfriske kammeratskabet, historierne og anekdoterne fra dengang. Som sædvanlig var der udstilling af mundering, våben og medaljer. Telegrafregimentets Fond solgte forskellige effekter. En del af stævnedeltagerne tog en tur til Telegrafregimentets Historiske Samling (THS) på Bülows Kaserne for at se på Telegrafregimentets udfasede materiel. Gensynsglæden med de gamle telefoner, radioer og fjernskrivere var meget stor. Desværre nåede jeg ikke selv et besøg i år. Kl samledes vi igen ved springvandet til uddeling af årstegn og diplomer. Der var mange diplomer, lige fra 60 til 35 år, men som obersten også gav udtryk for, så manglede der deltagere, som kunne få 25 og 30 års diplomer. Hermed en opfordring til de unge telegrafsoldater, at de tilmelder sig jubilarstævnet og gerne også indmelder sig i Telegraf-Regimenternes Soldaterforening. En behagelig nat oven på ærterne Efter diplomuddelingen var der spisning i cafeteriet, hvor den stod på rigtige gule ærter med tilbehør i lange baner. Ærterne var som sædvanlig udmærket, men meget tunge og kartoffelrige. Hvis der var nogle, der gik sultne fra bordet, så var det deres egen skyld, ja jeg tror endda, at det var unødvendigt med mad den følgende dag. Jeg har hørt fra flere deltagere, at de måtte sove alene den efterfølgende nat. Under spisningen var der taler af regimentschef oberst Susanne Bach Bager, generalmajor Ib Bager og landsformand Erik E. Jensen. Der blev også tid til adskillelige telegrafskåle og en sang eller to blev afsunget. Nu var tiden så fremskreden, at det var tid til at bryde op. Nogle havde jo en lang rejse foran sig. SIO-kompagnierne fyldte 50 år I forlængelse af jubilarstævnet havde en gruppe gamle SIO-folk arrangeret en komsammen i anledning af SIOkompagniernes 50 års jubilæum. Der deltog omkring 25 gamle telegrafsoldater, der var tjenestegørende i SIO, EK og EW-kompagnierne til rundvisning og grill. Selv om jeg også er gammel SIO-mand, måtte jeg dog takke nej til deltagelse. Tak til Telegrafregimentet og TRS Sydjylland for endnu en god dag. Fotografier fra jubilarstævnet kan beskues i vores fotogalleri på TRS hjemmeside: Klik på menupunktet Fotogalleriet og herefter navigeres frem via Fotoalbummer og Fotos fra jubilarstævner. TELEGRAFEN 9

10 Jubilarstævne på Høveltegård 4. september. Også på Sjælland blev et jubilarstævne afholdt med deltagelse af ca. 40 gamle telegrafsoldater. Jeg deltog desværre ikke selv, så her er en øjenvidne-beretning af Flemming Thomsen, TRS København. Ca. 40 friske fyre mødte op i strålende solskinsvejr for at fejre sig selv og de kammerater, der skulle have deres diplomer. En festlig indmarch med en lille gruppe musikere fra hjemmeværnet og landsformanden overdrog styrken til oberstløjtnant (OL) K. Gram. Styrken satte sig ind i auditoriet, hvor OL K. Gram gav os en god briefing om det nye forsvarsforlig. Vi fik et godt indblik i, hvad det drejede sig om, og hvilke problemer det kan give, når der skal spares så meget. Efter dette var der en lille times pause, hvor man kunne kigge over i Kryptorummet, der jo fungerer som Nordsjællands mødelokale. Kl overrakte OL K. Gram diplomer til jubilarerne. Der var 60, 50 og 40 års jubilarer. Kl var der spisning af de berømte gule ærter med det hele. Veltillavet og velsmagende som sædvanlig. Der blev skålet og snakket livligt og dagen gik meget hurtig og ved 15 tiden begyndte opbruddet. Alle havde haft en rigtig god dag sammen med gamle soldaterkammerater. Her er en fra politiet og jeg ved at redde en såret kollega i sikkerhed. Samtidig er vores gruppe under beskydning fra den anden side af bygningen. Tactical Medical Training Days Majoren fik min deltagelse til at være UB (uden beregning), så jeg fik altså ordre på at komme af sted. Hjemmeopgaven lød på at rapportere tilbage til Dalby-Frandsen, hvad jeg fik ud af det og at jeg skulle skrive et indlæg til vores blad TELEGRAFEN. Undervognsbehandling med levetidsgaranti læs mere på: Treldevej Fredericia Ring og få et soldatertilbud Motorcykler SALG, REPARATION, VEDLIGEHOLDELSE Vi klarer alle gængse mærker. Af overkonstabel af 1. grad Jesper E. Hansen, forsyningshjælper 3. HRUdeling/2. Uddannelsesbataljon. Firmaet AP Services, der bl.a. leverer medicinsk udstyr til felthospitaler, afholdt den 25. til og med den 27. august Tactical Medical Training Days 10 (TMTD 10) i Nymindegablejren. Formålet var at udveksle erfaring inden for førstehjælp fra de forskellige lande. Da jeg er benamputeret og mangler venstre ben efter en mineulykke i Irak mente major Leif Dalby-Frandsen fra 2. Uddannelsesbataljon, at jeg var den rigtige til at deltage. Deltagerne kom fra hele verden Ud over mig deltog Ranger Medics fra USA, læger, sygeplejersker samt politi fra Finland, England, Polen og Danmark samt Amputees In Action fra England. Alle bortset fra mig havde altså en eller anden førstehjælps- eller sanitetstjenestefunktion. Hele forløbet forgik på engelsk. Onsdag startede vi med at præsentere os selv og hvilken erfaring, vi havde indenfor førstehjælp. Derefter blev der holdt foredrag om kampstress, hvilken betydning det har og hvordan man kan forebygge kampstress. Så var der foredrag om temperatur og væskeindtagelse. Det er jo meget vigtigt at drikke megen væske i den ekstreme hede, som soldaterne oplever i Afghanistan. Derefter var der et sanitetshold, som lige var kommet hjem fra Afghanistan. De fortalte om deres tur dernede, og det, som de mente var yderst vigtigt, og som man kunne bruge både under 10 TELEGRAFEN

11 international mission og herhjemme under øvelser. Aftenøvelser med situationsspil Om aftenen blev vi opdelt i fire hold, hvorefter vi kom ud på fire små øvelser. Øvelserne gik f.eks. ud på at få folk ud af havarerede køretøjer, eller hvordan man kunne bære sårede soldater på korte og meget lange afstande. Vi skulle også udfylde Casualty Care Card. Dagens sidste øvelse forgik ved, at man var på patrulje. Under patruljen får man indsigt på en civil afghaner, der træder på en mine og senere får vi føling med Taliban. Torsdagen foregik med øvelser i de samme fire hold og igen opdelt i fire store øvelser. En øvelse var, at vi kom ud for en helikopter, som var styrtet ned i fjendens område. Vi skulle så have vores kollegaer trukket så sikkert som muligt ud af fjendens område. Den anden øvelse bestod i, at vi skulle storme en morterstilling, for herefter at skulle gennemføre udvidet førstehjælp, alt imens begyndte fjenden et nyt angreb mod området igen. Den tredje øvelse var kørsel i kolonne. Under forskydningen bliver man udsat for to IED (minefælder) efterfulgt af angreb fra Taliban. Efter 30 min. velfortjent pause blev der afholdt endnu en stor øvelse, hvor man skulle storme et Taliban compound på tre små huse og et stort hus. Vi blev delt op i fire nye grupper, hvor hæren og hjemmeværnet tog de små huse og politiet tog det store hus. Alle øvelser var opbygget på så virkelige scenarier som muligt, for at give den bedst mulige førstehjælpstræning. Benamputerede deltog i øvelserne Amputees in Action deltog i en af øvelserne og det var godt. I England er Amputees in Action nuværende og tidligere soldater, der er ben- eller armamputeret efter ulykker i international mission. Når der er øvelser, bliver de indkaldt, så de kan fungere som sårede og dermed give et realistisk billede af en skadet soldat. Ikke alene mangler den sårede virkelig en legemsdel, men den amputerede soldat kan også rådgive sygehjælperne om korrekt førstehjælp med erfaringer fra en, der virkeligt har været skadet. Jeg mener, at selv for dem, der er uddannet som sygehjælpere, er det værd at tage på sådan en tur, da man virkelig kan få meget ud af det. Man lærer en hel masse små fif, som man kan bruge og man får en rigtig god træning ud af det. Jo bedre man bliver, des flere liv kan man redde. Kent Madsen ved sin computertegneplade, hvorfra hans streg kommer. En militær genistreg Af Leon Lindholm, redaktionen. Kent Madsen på 39 er gift med Winnie på 38. Sammen har de tre drenge og bor i Brørup - vestpå. Dagligt er Kent kontormaskinemekaniker/servicetekniker på Xerox kopimaskiner og printere i Midt- og Sønderjylland. Kent arbejder for firmaet Elektor i Odense og kommer herigennem rundt på mange af Forsvarets kontorer. Når ikke det er arbejdet, der trækker på Kent, så er det hjemmeværnet i Vejen, hvor han i dag er oversergent og fungerer som hverveofficer. Hvem er Kent Madsen fra Brørup Redaktionen på TELEGRAFEN blev ringet op af Bjarne Dethlefsen fra Haderslev Kaserne. Han havde haft besøg af Kent og set hans tegninger. Jeg fik et par smagsprøver og må sige: "Jeg er imponeret". Vi har en tegner ved navn JD, som i mange år har leveret tegninger, men det her var en anden streg. Alt blev sat ind på at finde ham og FKIT løste problemet. Kent kom forbi, og jeg fik en hel cd med tegninger - ikke frihåndstegninger, men frihåndsstreger færdigarbejdet på computer i Photoshop - flot arbejde. Kent fortalte: "I skolen blev det mest til tegninger. Når de andre skulle skrive og stave, tegnede jeg. Matematik afleveringerne blev mere til kunstværker end måske lige de udregninger, som læreren havde bedt om. Efter at være sendt til ekstra undervisning, opdagede en lærer mit talent og hun tog efterfølgende en snak med mine forældre. Hun fortalte, at hun ikke vidste, hvordan hun skulle forholde sig til problemet, for hun ville på ingen måde en gang ud i fremtiden "klantres" for at være den, som havde tilbageholdt mit talent på det her område. Så jeg fik lov til fortsat at tegne, men skulle også lave opgaverne, så jeg valgte at fortsætte - og jeg elsker stadig at tegne. Som ryger er jeg ofte udendørs og gerne med en kop kaffe, pen og blok. Ja og så går det løs. Håber I kan bruge min streg, det vil glæde mig". Det kan TELEGRAFEN helt sikkert og Kent's motiver er alle fra militæret, men alt hans tid foregår - i det grønne. TELEGRAFEN 11

12 Ministeren kom til kaffe Det er meget værdifuldt at have et godt og naturligt forhold til alle man omgås. Det giver også et godt og ærligt indtryk, når man kan mødes uformelt som for nylig, da forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (Gitte) skulle på tjenstligt besøg i Oksbøl, men da hun nu var i god tid, ringede hun og aftalte et lille besøg på veteranhjemmet i Fredericia, som hun kender fra den dag, hun åbnede det i august. Den dag fik Gitte ikke set huset i brug, for det var mest af alt en ceremoniel anledning. Derfor er det meget rart at se den interesse og den uformelle måde, Gitte vendte tilbage til veteranhjemmet på, for at se, hvordan hjemmet virker og fungerer på en almindelig dag. Ministeren fik en kop kaffe og Carl Bratved, som leder hjemmet til daglig, viste hende rundt. Her kunne hun se på faciliteterne, brugen, indretningen og hun kunne blive opdateret med en meget præcis og uformel udlægning af, hvordan den første måned er gået, efter at det er blevet dagligdag. Gitte fik også talt med de daglige brugere, i ro og mag. Brugerne og soldaterne i Fredericia m. fl. sætter meget stor pris på, at deres minister viser et så stort engagement og interesse for de soldater, der nu er i en situation, der gør at de har brug for et tilbud som et veteranhjem. Gitte er vores minister Som soldater har vi alle meget stor respekt for vores nye forsvarsminister og hendes meget ligefremme måde, glade sind og direkte talemåde, der har gjort, at hun meget hurtig falder i snak med soldaterne, hvorend hun kommer frem. Altid uden en barriere eller en blokering af frygt for at sige noget forkert. Det er lige til sagen, og som hun spørger, får hun svar. Det er en god måde og en meget vigtig ting for en minister på et sådant område, at en minister kan komme helt ud i krogene og selv få talt med soldaten, der har støvlerne på. For mange år siden fik ministrene det at vide, som de gerne ville høre, eller de fik de en udgave, der var videregivet, planlagt og nøje overvejet i ordvalg. Gitte Lillelund Bech er vores minister, og der kan ikke være tvivl om, at hun godt kan mærke, om hun får et ærligt svar og soldatens eller veteranens ærlige mening, når hun spørger ind til de områder, hun vil vide mere om som minister. Mange kunne lære af vores minister og de skal alle vide, at der altid er kaffe på kanden på veteranhjemmet. LAL/RED Pdf konverter Den nye teknologi gør, at vi tager foto i digital kvalitet, der til stadighed bliver bedre og når man har et godt kamera, skal man selvfølgelig også udnytte det. Dokumenter bliver større og større, og i vores interne system kan vi ikke vedhæfte filer netop af hensyn til ikke at overbelaste nettet. Der findes en mulighed for at sende tingene, så de ikke fylder så meget og det har den fordel, at næsten ingen kan rette i den slags dokumenter. PDF hedder formatet. Jeg har været på nettet, hvor der findes mange af slagsen, men alle med et for øje, at man skal købe deres program efter kort tid. Et af de programmer var dog ikke til for at skulle sælges, men kun for at yde en gratis hjælp med at konvertere Fineste håndværk - laserskåret i rustfrit stål. Gaver til regimentschefen Af Leon Lindholm, redaktionen. En anonym giver, der deltog i et soldaterjubilarstævne for nylig, havde aftalt et uformelt møde med regimentschefen. Anledningen var lidt speciel, for ham der ønskede et lille møde, ville bare have lov at overrække regimentschefen, oberst Susanne Bach Bager et par gaver. Ikke helt almindelige gaver, men nogle meget specielle ting, der var lavet med de nyeste laserskærere. Gaverne var tre cylindriske lyseskjulere til fyrfadslys samt en enkelt der også kunne bruges til både lysestage for alle ens dokumenter til formatet pdf, der ikke fylder ret meget og derfor let kan vedhæftes og håndteres i andre computere. Man skal ikke downloade et program, men kun gå ind på siden Herfra viser man, hvor filen ligger og indtaster sin adresse, så kommer den som en pdf-fil med posten sekunder efter. I andre tilfælde får man selv pdf filer tilsendt med eks. skemaer og disse filer kan man ikke skrive i. De skal konverteres og der findes på samme hjemmeside et program, der kan omsætte pdf-filer til worddokumenter, så de er 100% nøjagtige og konverteret, så man kan skrive i dem. På siden kan man også konvertere HTML-filer. Et godt gratis program, der ikke fylder, men arbejder helt on-line. LAL/RED. fyrfadslys og som servietholder. Tegninger er kørt som filer via en computer til en laserskærer, som derefter har skåret og graveret regimentets logo ud i det rustfrie stål. En gave, som man måske kunne tænke videre i, for med forskellige farvede glas i de tre cylindriske skjulere i regimentets farver - blå, gul og rød - så kunne de blive utroligt smukke borddekorationer. Der er i hvert fald ingen på gangen, der var i tvivl om, at obersten var glad for de smukke ting, som nu har givet andre gode idéer. Flot arbejde og en pæn tanke af den anonyme giver. 12 TELEGRAFEN

13 har fået en officiel veteranpolitik i Danmark. Frosvarschefen har i den forbindelse udtalt: Forsvaret har som arbejdsgiver selvsagt et ansvar over for vores veteraner, men det er vigtigt at erkende, at det samtidig er en samfundsopgave. Det understreger veteranpolitikken, og det er min forventning, at den vil bidrage til yderligere at styrke indsatsen på området, så vi som samfund kan give vores udsendte den bedst mulige behandling. Telegrafsoldater samlet før fællesspisning i forbindelse med regimentschefens besøg i Price i Afghanistan den 10. oktober. På besøg i Afghanistan Af garnisonskommandant, regimentsog skolechef oberst Susanne Bach Bager. Jeg er i skrivende stund netop hjemvendt fra et besøg ved vores enheder i Afghanistan. Jeg er stolt over telegrafsoldaternes indsats. Organisationen er set fra et snævert telegrafperspektiv langt fra optimal. Det samme gør sig gældende for kommunikations- og IT-materiellet i området, men I får det bedste ud af de givne rammer og det er jeg stolt af. Hærens Føringsstøtteskole arbejder på hurtigst muligt at kunne implementere nyt radiomateriel og det nye Battle Management System (BMS) i missionsområdet, hvilket vil kunne afhjælpe nogle af de problemer vores battlegroups slås med. På organisationssiden forsøger vi at få etableret en selvstændig S-6 organisation med begge CISCEN underlagt, hvilket vil muliggøre en bedre fokusering på føringsstøtteopgaven, herunder sikkerhed og forebyggende vedligeholdelse. Det vil tillige muliggøre en mere fleksibel anvendelse af ressourcerne på tværs af de indsatte elementer. Forliget Alle blev primo oktober informeret om status i forligsprocessen. Der er siden gennemført en række seminarer med henblik på at opdatere projektgrundlaget for det nye Telegrafregiment, herunder udarbejde en plan for transformationen over i den nye struktur. Det er fortsat min hensigt, at materielog personeljusteringerne skal gå hånd i hånd. Presset for at frigøre personelressourcer fra den gamle struktur er imidlertid stort fra de regimenter i hæren, der skal styrkes. Disse regimenter må naturligvis ikke ansætte nyt personel, før det personel, der er ansat i hæren i dag, er rullet over i den nye struktur, herunder personel fra andre regimenter. Jeg forventer at kunne orientere om resultatet af arbejdet primo december, herunder hvem der kan forvente at blive forvaltet over i den nye struktur ved Telegrafregimentet og hvem der må forvente at blive tilbudt ansættelse ved et andet regiment. De lokale medier har naturligvis vist stor interesse for den forestående reduktion af Telegrafregimentet, og jeg har med tilfredshed og stolthed noteret mig den forandringsberedthed og fornuft, der i den forbindelse er kommet til udtryk fra alle personelgrupper. Jeg har tillid til, at vi får mulighed for at gennemføre en fornuftig proces for dem, der bliver ramt af forflyttelser, så de kan få den bedst mulige støtte til omstillingen. Veteranpolitik Der er grund til at glædes over, at vi Forsvarsministeren anfører i forordet til veteranpolitikken: At de fleste veteraner vender hjem med oplevelser og erfaringer, der har udviklet dem fagligt og udvidet deres horisont. En mindre del af veteranerne har behov for støtte til at klare psykiske og sociale belastninger eller fysiske skader, som de har fået af udsendelsen. Det kan betyde, at udsatte veteraner i nogle situationer skal gives en supplerende støtte for at være stillet på lige fod med andre borgere i Danmark. Det er en opgave for hele samfundet. Det ansvar, som stat, regioner og kommuner tager for at løfte opgaven, suppleres heldigvis af frivillige organisationer, ligesom at veteranerne selv gør deres. Veteranpolitikken sætter rammerne for, hvordan samfundet bedst anerkender og om nødvendigt støtter veteranerne. Veteranpolitikken understreger nødvendigheden af, at der løftes i fællesskab på fundamentet af eksisterende tiltag. Jeg forventer således fortsat, at alle bidrager til, at udsendte soldater får den kollegastøtte, der er behov for efter en udsendelse, herunder evt. hjælp til at erkende behov for professionel hjælp. Pas på jer selv og hinanden både ude og hjemme. Jeres RC Hvad sker der i dit kompagni, din sektion eller enhed? Bestil plads til en artikel i næste nummer af TELEGRAFEN FIIN-mail på: TGR-GSE44 eller ring på: TELEGRAFEN 13

14 Der var ikke befalet tjeneste, men de der ville deltage kunne få det som tjeneste, men en søndag i familiens skød kan være svær at omsætte. Flere havde i stedet taget familien med ind i byen for at se på og med 6. juligardens musikkorps i spidsen fulgt af de mange faner fra soldaterforeningerne, der altid møder op, blev det en flot dag med solskin og varme såvel udenpå som indeni. Dagen startede, som jeg vil sige, rigtig dejligt. Mor Esther havde gjort klar på KFUM's Soldaterhjem med rundstykker, brunsviger, Anders Fogh Rasmussen, der er NATO's generalsekretær, lagde stor vægt på Telegrafregimentets deltagelse i alle Danske missioner. Telegrafregimentet leverer føringsstøtte, som er en nødvendighed for at sikre ledelsens stabilitet i missionerne. NATO's generalsekretær og tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, trak mange interesserede til rådhuspladsen i Fredericia. Anders Fogh Rasmussen sagde blandt andet i sin tale, at Fredericia altid har været en by med militær. Sådan har det været i over 350 år. Her stod et blodigt slag, der var med til at ændre Danmarkshistorien. Han fortsatte: "Danmark er i krig igen, og Fredericia med Telegrafregimentet har som de eneste af alle soldater med i alle missioner. Telegrafregimentets enheder er yderst professionelle og kan levere den støtte, der skal til, for at de, der skal lede krigen, kan lede den. De er uundværlige i missionerne med den ekspertise og mobilitet de har". "I dag er vi alle samlet her, fordi den 5. september er indført som flagdag for at hædre og mindes dem, der drog ud for at fremme og bevare freden. Siden 1948 har vi haft soldater udsendt til mange af verdenens brændpunkter. 30 år på Cypern, Balkan og Irak og senest Afghanistan og nu Libanon". " Vi skal bevare freden her, og det er så nødvendigt at starte langt væk med at bekæmpe de terrorister, der vil andre ondt. Georgien, Libanon, Irak og ved Somalias kyst nyder de godt af danske soldater, der vil gøre en forskel". "Alt blev ændret den 11. september 2001 med ødelæggelsen af World Trade Center og Al Quaidas angreb på vores demokratiske livssyn. Forsvaret mod terrorisme skal ske, hvor den opstår, og derfor er soldaterne udsendt til fjerne egne langt herfra" "NATO' s artikel 5, som siger alle angreb mod et af NATO-sammenslutningens lande betragtes som et angreb mod alle af pagtens medlemmer - derfor er vi også med, hvor de andre i pagten har brug for os. Det har kostet liv og det er en høj pris, soldaternes familie og pårørende har måttet betale. Især Afghanistan har kostet. Det skal ses i lyset af, vi har øget styrken med yderligere mand, så styrken er på flere hundrede tusinde. De seneste meldinger går på flere tab, og det skyldes altså meget større aktivitet og indsats fra NATO, men det lysner, og vi kan se flere og flere tegn på succes i området". LAL/RED Den 5. september er alle nuværende o danske veteraner fra alle brancher. De var fik en flot oplevelse - byens borge Fredericias gader søndag eftermiddag Af Leon Lindholm, redaktionen. Rådhussalen var fyldt med inviterede gæster til en reception, der var en NATOgeneralsekretær værdig. Fortrinlig mad og et godt team til at sørge for rammerne. Borgmester Thomas Banke var på hjemmebane og med en venstrekammerat som Anders Fogh Rasmussen på besøg, kunne det kun blive en god dag. Pressechefen Pia Becker og Anders Foghs adjudant Charlotte Wetche havde også planlagt denne del så perfekt, som nu sådan noget kan gøres. Efter lidt godt at spise, gik vi til et mødelokale på 1. sal, hvor NATO's generalsekretær kunne få nogle af veteranerne på tæt hånd. Her kom følgende forslag, som alle var enige om: "Man skal lave et separat uafhængigt budget, der hjælper alle så- 14 TELEGRAFEN

15 kaffe, the og hvad der ellers hører sig til. Her mødte også flagkommandoet, fanebærerne og de mange repræsentanter fra soldaterforeningerne såvel de militære som politiets foreninger. Flere havde spurgt, hvorfor det var på soldaterhjemmet og ikke på det nye veteranhjem, at man skulle samles. Svaret må være, at alle udsendte kender og har nydt godt af soldaterhjemmet, når de har været ude, så det er naturligt, at de på en sådan dag også er med i arrangementet. Jeg kunne forestille mig, at man i fremtiden så lavede en aftale om at slutte dagen af på veteranhjemmet med kaffe og lagkage - eller en aftenbespisning, det tror jeg personligt soldaterne ville sætte stor pris på. Fra soldaterhjemmet gik turen til kirken, der blev stuvende fuld. Over 200 deltog i den fælles høst- og mindegudstjeneste, som Peter kædede sammen på en utrolig god måde. Fra gudstjenesten i Skt. Michaelis Kirke gik optoget til Kastellet, hvor B. Rochler og J. T. Henriksen hejste det kæmpestore flag. Herfra gik alle til Bülows Kaserne, hvor oberst Susanne Bach Bager talte for de faldne fra Telegrafregimentet og igen herfra gik optoget til Rådhuspladsen, hvor oberst Susanne Bach Bager og borgmester Thomas Banke sammen kunne præsentere tidligere statsminister, nuværende generalsekretær for NATO, Anders Fogh Rasmussen, der holdt en rigtig flot tale for veteranerne. Den var præget af Anders Foghs dybdegående kendskab til forholdene og hans store empati og respekt for alle de, der har været med til at gøre en forskel. Dagen sluttede af med en inviteret reception i rådhussalen og efterfølgende et uformelt møde, hvor Anders Fogh fik kaffe sammen med veteranerne. LAL/RED Ib Overgaard Nielsen er en af veteranerne og lige hjemvendt. Han fik sin medalje af oberst Susanne Bach Bager den 5. om morgenen. g tidligere udsendtes dag. En dansk flagdag der skal fejre, hylde og hædre r var ikke mange soldater med denne søndag, faktisk skuffende få. De der re og soldaterforeningerne med faner med musikken forrest pyntede op i den 5. september. rede, så de ikke koster ressourcer i enhederne og de enkelte kommuner, hvor ressourcer til dette ikke er afsat. Erkend at der er en pris at betale mange år efter for nogle udsendte, der er blevet skadet og afsæt penge direkte til dette - vi har jo et erfaringsgrundlag at gå ud fra allerede. Forsvaret skal finde en måde at forankre og fastholde alle erfaringer fra missionerne og tiden efter. Der bør laves en værnsfælles "lagrings/videnbank", som også kan virke sammen med andre lande i pagten. Husk - hver såret soldat er et specielt tilfælde, og de har alle forskellige behov for hjælp til at komme videre i et nyt liv. Endvidere var der forslag om, at vi bliver bedre og mere præcise til at fortælle soldaterne, når de aldrig kommer i mission igen - oplys og hjælp dem realistisk til et nyt liv og uddannelse. Det var blot nogle af de konkrete ting, som Anders Fogh Rasmussen ville tage med sig. Herunder ses veteranerne og Anders Fogh Rasmussen efter det lille uformelle møde, hvor de kunne fortælle, hvad de mener, der kan gøres bedre. Fra venstre: "Thomas K. Hansen, Ib Overgaard Nielsen, Erik Andersen, Anders Fogh Rasmussen, Bo Lundgreen, Erik Schwensen og Jesper Lindstrøm. TELEGRAFEN 15

16 Anerkendelse Et overbevisende 12 tal i svendeprøve er ikke noget, man ser hver dag. Christian præsterede en indsats, som gav genlyd - og en særlig anerkendelse. Af fungerende kompagnichef, premierløjtnant Martin Barbré Lund, fungerende chef for Stabskompagniet/3. Telegrafbataljon. Hvad ved telegrafsoldater om både? Kun ganske lidt og disse sejlbåde som søværnet råder over har et specielt formål. Ryes Kaserne som flådestation Af Leon Lindholm, redaktionen. Når man før sommeren kom rundt på Ryes Kaserne, kunne man se sejlbåde som den på billedet ovenfor - en Yngling. En båd ejet af Royal Danish Navy dermed Forsvaret og til brug for alle. De fleste brugere er fra søværnet, men alle kan bruge bådene til uddannelse og kapsejlads. Ryes Kaserne er ikke blevet flådestation. Søværnets enheder hører ikke til i Fredericia, men når man skal transportere disse rundt, er det, som med andre af forsvarets køretøjer, at man gerne vil have dem indenfor hegnet, så de er i sikkerhed for pilfingre m.m. Søværnet bruger disse sejlbåde til at træne sømandsskab og lære at forstå vandets egenskaber og luftens virkninger på et fartøj, der drives frem på vandet. Det er en kunst vinden at læse og bølgen at forstå - og alligevel bliver man hele tiden klogere på elementerne, desto mere man arbejder med disse. Man bliver meget forbavset over, hvad modstrøm og afdrift betyder, når man sejler i sejlbåd. Kan man ikke bruge kompas og søkort og kan man ikke læse vejret og bølgerne, så bliver det Rettelse I seneste udgave af TELEGRAFEN skulle der i artiklen om ministerens besøg stå under det første billede, at underviserne var major Jan Foss og seniorsergent Edith Rasmussen. LAL/RED svært at få en sejlbåd hen, hvor man ønsker det. Willy Christiansen fra søværnet kunne oplyse følgende: "Vi har 12 Ynglinge, 6 Folkebåde, 5 Skibby'er og nogle Monarkjoller. Disse er fordelt rundt i landet ved flådestationerne samt Skive og Sønderborg, der også har en hver i udlån. Det er både, der er indkøbt af Forsvaret og stilles til rådighed for personel fra alle værn, der har interesse i at lære almindeligt sømandsskab, sejle kapsejlads eller blot uddanne sig i disse sportsgrene. Hvert år afholdes der Forsvarsmesterskaber i flere af disse joller og i 2008 var Danmark vært ved VM, hvor 25 lande deltog i Sønderborg. Søværnets Idrætsforeninger har stor glæde af bådene. De stilles til rådighed på samme vis, som vores sportsforeninger har volleybaner, fodboldbaner m.m. til rådighed, fordi det i sidste ende er til gavn for Forsvaret, at deres ansatte holder sig i form". Jeg spurgte Willy, om der indgår sejlads med disse både for søværnets personel, så det er et krav i deres uddannelse, eller er det kun et tilbud? Willy: "Vi har to lidt større kuttere, som alle kadetter skal ud at sejle med på et fire ugers togt. Her er der en fast besætning på fire mand og resten klares så af de nye, der skal lære alle placeringer på båden at betjene. Disse ture er en stor oplevelse - det er fascinerende at sejle for sejl og at lære sådanne forholdsvis store både at kende. Herunder er der så også alt det praktiske med søkort, knob, stik, redningsopgaver og meget mere, som der undervises i". Overkonstabel af 1. grad Christian Flickner Larsen (Stabskompagniet/3. Telegrafbataljon) har, forud for sin genindtræden i Forsvaret, gennemført en uddannelse i det civile som lastvognsmekaniker ved MAN i Odense. Under uddannelsen og ikke mindst ved den afsluttende svendeprøve, hvor han fik topkarakteren 12 for sin præstation, har han leveret så overbevisende en indsats, at han har modtaget anerkendelse fra Håndværker- og Industriforeningen i Odense ved en reception på rådhuset i Odense. Sammen med en lille erkendtlighed modtog han et diplom (se billede) med følgende tekst: Håndværker- og Industriforeningen i Odense vil efter indstilling fra den faglige bedømmelseskomité hermed anerkende en ekstraordinær indsats af Christian F. Larsen for udvist flid, dygtighed og interesse i læretiden og som en opmuntring til fortsat fremadstræben. Tillykke til Christian med den velfortjente ros og det gode resultat! Christian Flickner Larsen med en perfekt svendeprøve og et diplom for denne. 16 TELEGRAFEN

17 Kloge tanker og samarbejde løser mange opgaver - også i dagligdagen. Flagermus på stranden Adventure Training behøver ikke koste en bondegård eller foregå under fremmed himmelstrøg men det kræver gode soldater! Af kaptajn Bo Peter Krogh Hansen, Electronic Warfarekompagni (EWKMP). Adventure Training kan blive en bekostelig affære, hvis det absolut skal holdes i udlandet. Med denne artikel vil man kunne forstå, at det ikke behøver at koste en bondegård eller foregå under fremmed himmelstrøg men det kræver gode soldater! Fordi denne dag har Flagermusen overtaget! Den smukke kommandovej er smidt væk og i stedet viser folk, hvilke resurser de har, når bare de får lov. Noget vi alle skulle huske lidt mere på i hverdagen på alle niveauer! Flagermusen - en social forening Ud over at være en del af EWKMP logo, er Flagermusen nemlig også navnet på kompagniets sociale og uundværlige forening til fastholdelse og udbygning af det sociale sammenhold, som en krigsvant enhed behøver. Ydermere er den også styret, diktatorisk hårdt, af befalingsmands- og konstabelgruppen, og mellem os sagt, så kan de da godt nok lave brugbare og inspirerende planer både befalingsmændene og konstablerne i Flagermusen - uden at have den formelle uddannelse på div. fine kurser. Det vidner sommerfesten om. Ud over at have skaffet et flot augustvejr (som der jo ikke var meget af), havde de også lavet et inspirerende og kammeratskabsopbyggende program (hvis det kan hedde det), som strakte sig fra kl til meget sent om aftenen! Mange af kompagniets gutter og gutinder følte sig hensat til de gode dage, inden finanskrisen indtrådte, hvor vi var på Adventure Training i bl.a. både Østrig og Wales. Her slap vi for den lange transport og de høje udgifter eventyret var stort set lige uden for døren. Kanon dag og endnu engang et dejligt stik i hjertet over at være dansk soldat. Uanset grad alle leverer det ypperste, når det kræves. Lad billederne tale for sig selv men budskabet er klart: "Vi besidder alle store evner vi skal bare lade dem komme frem. Der er kun billeder fra dags-aktiviteterne om aftenen blev både motiver og kamera lidt trætte og uskarpe. EWKMP afviklede deres sommerfest i august en af fire årlige fester (jul, forår, sommer og efterår) denne foregik i bragende solskin og varme. På stranden foran Bülows Kaserne og med volde og skrænter som imponerende baggrunds-kulisser. Endnu engang var rammerne lagt for en begivenhedsrig dag og aften. En social dag og aften, der er af vital og afgørende betydning i den travle hverdag ved EWKMP hvor vi ikke ser meget til hinanden på grund af alle mulige (og måske også umulige?) aktiviteter og gøremål. Jeg skal bare deltage En af de bedste ting ved sådan en dag for sådan en som mig, der normalt styrer for vildt og (skal have) har styr på alt, er, at jeg slet ikke skal lave andet end at deltage. Sammenlænket og fælles om opgaverne. Det kræver sin mand at lave ild på stranden, måske her er en ny robinsonaspirant på vej. TELEGRAFEN 17

18 Tina og Dan Bech bruger mange timer på at samle støttekroner ind til den nye forening. STSOP - ny forening Mange soldater er kommet i klemme, efter at de er kommet til skade. Familien omkring dem har mærket det økonomisk, fordi indtægterne er blevet mindre i sygdoms- og rekonvalsensperioden. STSOP vil hjælpe med at ændre disse forhold. Af Tina og Dan Bech, STSOP. Når danske soldater dør eller kommer til skade under tjeneste i udlandet, sker det ofte, at de og deres familie rammes af økonomiske problemer, eller at sårede har problemer med at få den mest optimale behandling. Det vil en nystartet forening Støtte Til Soldater Og Pårørende råde bod på ved at oprette en fond, som skal støtte økonomisk i de gråzoner, hvor Forsvarets muligheder for at hjælpe stopper. Alle Forsvarets afdelinger er omfattet af foreningens virke. Knust ben og dårlig økonomi Idéen blev født, da en kollega kom alvorligt til skade med sit ene ben under kamp med Taliban i Helmand provinsen i Afghanistan. Han lå på Rigshospitalet med et knust ben og skulle samtidig bekymre sig om sin og kærestens økonomi, idet han ikke længere kunne oppebære udetillæg, når han ikke var udstationeret. Det gav dem en meget stram økonomi, fortæller en af foreningens initiativtagere René Dall Qvist Rasmussen. Da parrets problemer blev kendt, mærkede initiativtagerne en meget stor interesse fra udsendte soldaters pårørende, som meget gerne ville hjælpe. Samtidig viste det sig, at mange andre sårede soldater og pårørende var havnet i lignende problemer. Det gav dem idéen til en støttefond efter engelsk forbillede, hvor folk kunne vise deres sympati gennem donationer. Med en sådan dansk fond vil man kunne støtte, således at de sårede kan koncentrere sig om at blive raske. Eller foreningen - fonden kunne hjælpe en afdød familieforsørgers pårørende, som står og skal afholde betydelige udgifter, indtil forsikringen kan blive udbetalt. Mange vil støtte Under arbejdet med at stifte foreningen Støtte Til Soldater Og Pårørende har man fået en meget positiv opbakning fra blandt andet kollegaer, Den Kongelige Livgarde, fra mange pårørende samt andre civile personer, virksomhedsejere såvel som private. Initiativgruppen understreger, at Forsvaret generelt gør meget for de sårede og pårørende til dræbte soldater, men at der, som i ethvert system, er nogle gråzoner, hvor de, der har betalt den højeste pris i indsatsen for deres land, kommer i økonomisk klemme. Støtte Til Soldater Og Pårørende - STSOP er helt upartisk i alle henseender og beskæftiger sig udelukkende med at indsamle midler og yde økonomisk støtte via fonden. Foreningens bestyrelse består af frivillige ulønnede medlemmer, som enten er soldater eller pårørende. Du kan læse mere om Støtte Til Soldater Og Pårørende på vores hjemmeside hvor der også er anvisning på, hvordan man melder sig ind, eller kan hjælpe med foreningsarbejdet og andre relevante opgaver. Bamser, pins, armbånd og andet merchandice er blandt de ting der sælges. Overskuddet går direkte til STSOP. 18 TELEGRAFEN

19 Planerne gennemgås- de forklares, til alle har forstået opgaven og dens indhold. Uro i Kirkhistan Øvelsen SPAR KONGE 2010 fik tilnavnet uro i Kirkhistan. Øvelser skal gøres afvekslende og spændende - de skal opleves og være udfordrende. Det blev denne øvelse også på sin helt egen måde, og mange soldater har talt om den efterfølgende. Af kompagnichef kaptajn Martin Barbré Lund Stabskompagniet og 4. Telegrafkompagni/3. Telegrafbataljon. I starten af juni måned havde situationen i Kirkhistan, afledt af den internationale økonomiske krise, skabt så megen uro, at FN-styrker måtte indsættes for at sikre landets infrastruktur. Et lille bidrag til denne styrkes forspids blev udgjort af Stabskompagniet fra 3. Telegrafbataljon, som blev indsat torsdag morgen og trukket ud efter veludført recognoseringsopgave fredag eftermiddag. Det område af det urohærgede Kirkhistan, hvor Stabskompagniet (STKMP) blev indsat, havde ingen internationale styrker hidtil sat deres fødder, så der var meget, der var uklart med hensyn til områdets beskaffenhed og lokalbefolkningens indstilling til styrkerne. Dog vidste vi, at hovedparten af landets fattige befolkning gerne så styrkernes tilstedeværelse som garanter for sikkerhed imod overgreb med videre. STKMP's opgave bestod i sin enkelthed i at gennemføre rekognoscering i området ved at skaffe oplysninger om området og vejenes beskaffenhed samt tage kontakt til lokalbefolkningen for at vejre stemningen. Midt i et minefelt Det blev til godt et døgn, budt på udfordringer fra såvel vejrguderne som lokalbefolkningen i Kirkhistan (Højstrup øvelsesterræn ved Odense). Som traditionen efterhånden byder, når Stabskompagniet tager på den tilbagevendende SPAR KONGE-øvelse, så regnede det stort set fra start til slut. Den lokale befolkning, samt det lokale politi, var heller ikke altid lige til at bide skeer med og de kom med deres udfordringer. Undervejs på gruppernes vej rundt i terrænet blev de mødt af udfordringer og opgaver. Et sted var en lokal civil person kørt ud i et minefelt, og der skulle ryddes en lille sti ud til vedkommende, for at få ham ud. Et andet sted kunne lokale fortælle, at vejen foran gruppen var spærret som følge af miner og gruppen var nødt til at passere udenom over et vandløb ved kommandokravl. Et tredje sted var den lokale lykkelig over at få hjælp fra gruppen til at få sine varer (dåseøl) sikkert igennem et område med forhindringer så sikkert og hurtigt som muligt. Sådan var der små og store udfordringer til alle i området. Hen på aftenen havde man været til stede i det meste af området og man havde opnået kontakt med mange lokale, da alle i Stabskompagniet med et blev sendt ud til ulykkested med indtil flere tilskadekomne. Efter en god indsats i det kaos blev Stabskompagniet trukket ud til udkanten af området og i beredskabsområde med henblik på at genopbygge kampkraft med lidt grillmad og søvn. Den efterfølgende dag kunne Stabskompagniet trækkes ud af det urohærgede Kirkhistan efter veludført at have løst deres opgave som de første i området. Man starter ovenpå tovet - og vupti - så er man under tovet - og våd! TELEGRAFEN 19

20 Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København MA LER FIR MA ET RAND & AN DER SEN A/S 7000 FREDERICIA, Tlf mail: Støt anoncørerne - og fortæl dem, at du gør det - de støtter os. Nordre Ringvej Fredericia Telefon Bøger Visitkort Reklamer Etiketter/labels Kuverter Hæfter Brevpapir Indbetalingskort Formularsæt Endeløse baner Tidsskrifter Foldere Kuvertfyld Løbesedler Postkort Streamers Posters Bannere 20 TELEGRAFEN

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Vi planlægger for fremtiden Af regiments- og skolechef, oberst Ib Bager. Kære Soldater. Så nåede vi nu allerede 2/3 hen i det nuværende forlig. Det har været noget af en bøvlet omgang og selv om der er

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet.

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. FLOTILLEBLADET 2015 HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0 Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. HVF 244 TIL NYTÅRSGUDSTJENESTE 2015 startede, traditionen

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: 9. - 10. november: Pædagogiske dage.

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed Koblingspunkter Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis Charlotte Wegener, nov. 2012 Fotos: Lisbeth Barfoed Vertikal læring Horisontal læring - Skabe koblingspunkter - Binde knuder Forebyggelse

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Den festlige anledning

Den festlige anledning Den festlige anledning KUN FANTASIEN sætter grænser for, hvad man kan bruge hjemmelavede kryds-og-tværs-opgaver til. Jeg håber med denne bog at kunne give inspiration til fantasien. Her er et helt konkret

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere