Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Mads Christensen Arbejdssted: Fjordens Dags sekretariat Adresse: Danmarksgade 10 Postnummer/By: 5000 Odense C (Se vejledningen bagerst i dokumentet før du skriver årsrapporten) Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Fjordens Dag kunne i 2010 fejre 20 års jubilæum, og dette blev på dagen med støtte fra Friluftsrådet markeret med bl.a. tre naturtelte, der var rigt besøgte og med succes viste, at naturindholdet fortsat har stor appel til besøgende ved Fjordens Dag. Jeg har i 2010 påbegyndt nye samarbejdsrelationer og der igennem bl.a. taget hul på samarbejdet om at inddrage naturvejledningen som element i behandlingen af f.eks. mennesker med handicaps. Jeg har ligeledes med succes videreudviklet mit arbejde med trivsel og teambuilding. Jeg har i år oplevet, at projektet Naturvejleder ved Fjordens Dag efterhånden er veletableret som et tilbud, mange kender til. Folk ved i dag, at Fjordens Dag tilbyder naturvejledning, og mens jeg de tidligere år skulle gøre en stor indsats for at opsøge kunder til butikken kommer efterspørgslen i dag i langt højre grad af sig selv. Lige sådan er der i såvel kommunalt som fagligt regi opbygget et solidt netværk omkring stillingen, hvilket har givet anledning til invitationer til deltagelse i forskellige udviklingsarbejder og herigennem en betydelig indflydelse på udviklingen af naturforvaltningen og formidlingen i området omkring Odense og Kerteminde Fjord. Sidst men ikke mindst har jeg i efteråret færdiggjort naturvejlederuddannelsen og er en masse erfaringer rigere og nu fuldgyldigt medlem af ugleklubben Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: At igangsætte naturaktiviteter i fjordområdet i samarbejde med skoler, daginstitutioner, foreninger, ældreråd, handicapinstitutioner og andre borgergrupper: Rigtig mange forskellige borgergrupper har i 2010 deltaget i naturaktiviteter på og omkring Odense og Kerteminde Fjord. Følgende præsenteres refleksioner over et udpluk af de aktiviteter og målgrupper jeg har beskæftiget mig med. Seniorer som målgruppe Igen i år har jeg har været engageret i at få flere ældre borgere til at være aktive i naturen. I 2009 blev der på Fjordens Dag som startskud til en gå-kampagne udleveret skridttællere til 470 seniorer, der 1

2 i de efterfølgende 14 dage sammenlagt gik 34 mio. skridt. I 2010 er kampagnen fulgt op med gåkampagnen Gang i uge 15, hvor 2531 seniorer i løbet af ugen deltog i naturvandringer og aktiviteter i naturen. Ligeledes har jeg igen hen over sommeren i samarbejde med Seniorhuset i Odense været med til at afholde guidede cykelture i fjordområdet for de ældre borgere. De ældre er en utrolig taknemmelig gruppe at arbejde med, og der er ingen tvivl om, at naturvejledningen kan bidrage med en masse gode oplevelser, motion og sundhed til denne målgruppe. Seniorer på cykeltur til Stige Ø Med Svanen til Enebærodde Naturvejledning for handikappede Jeg har i 2010 indgået et samarbejde med Hjerneskadecentret i Odense. Som led i at afdække mulighederne for at anvende naturvejledningen i behandlingen af langtidssygemeldte, har jeg i efteråret afholdt fire naturarrangementer for en gruppe personer, der alle har pådraget sig en lettere hjerneskade efter en hjerneblødning. Deltagerne lider af forskellige handicaps efter hjerneblødningen, men fælles for dem alle er, at de har svært ved at håndtere byens mange sanseindtryk, og de har derfor alle haft stor glæde af at komme ud i naturen, hvor der er færre sceneskift, og hvor naturens ro giver mulighed for at stresse af. Rent praktisk lavede jeg som afsæt for dette aktuelle samarbejde og de aftalte naturture et interview med deltagerne for at kortlægge deres ønsker, forudsætninger og muligheder. I et tre timer langt og meget åbent interview med gruppen fik jeg et godt indblik i, hvad det kan betyde, når der i deres tilfælde bliver tændt og slukket for nogle kontakter i hjernen. Min opgave som naturvejleder blev i denne sammenhæng gennem kendskab til naturmiljøet og kompetencen som empatisk vejleder at tilrettelægge naturmødet og udfordringerne, så deltagerne blev mødt og udfordret positivt inden for zonen for deres nærmeste udvikling. Jeg har dels afholdt temature som svampeture og fugleture, dels naturvandringer uden tema, og det har vist sig, at det har været turene ude ved fjorden med de store horisonter og uden for meget snak, som denne gruppe særligt har haft udbytte af. Jeg er sikker på, at der er et stort potentiale i at indgå et samarbejde med netop denne gruppe af senhjerneskadede og med de behandlere og terapeuter, der varetager behandling og genoptræning af denne gruppe, lige såvel som jeg tror, en del andre mennesker med handicaps og langtidssygemeldte vil kunne få gavn af, at naturvejledningen inddrages i behandlingen. Behandlere og terapeuter og naturligvis i høj grad de handicappede selv har erfaring med, hvilke udfordringer livet med et handicap byder på og hvilke evner, der eventuelt er gået tabt og ønskes udfordret, mens naturvejlederen har erfaring med planlægningen og gennemførelsen af det formålsbestemte, didaktisk planlagte naturmøde. I naturmødet er der afhængigt af valgte aktiviteter en oplagt mulighed for på mange niveauer at udfordre fysikken, ligesom der gennem info-ture eller mere sanseorienterede aktiviteter kan geares både op og ned for psyken. Naturvejledning for kommunalforvaltningerne. Ligesom jeg tidligere har haft borgmesterforvaltningen med på kajaktur, har jeg i 2010 gjort et stykke arbejde for at få kommunens folk med ud i fjordområdet. I 2010 har jeg haft succes med at tilbyde natur- og teambuildingsarrangementer til personalegrupper i den kommunale forvaltning. Ideen med 2

3 arrangementerne for kommunen har dels været gennem gode oplevelser at skabe synlighed og positiv opmærksomhed på naturvejledningen, som kommunen jo er med til at finansiere, dels at give forvalterne, hvoraf mange sjældent forlader skrivebordet, et selvoplevet indtryk af de naturområder, de direkte eller indirekte er med til at forvalte. Ved at invitere hele personalegrupper med ud til fjorden opstår samtidig en unik mulighed for at skabe en dialog og fælles bevidsthed om de emner, vi ved Fjordens Dag mener, er vigtige i forbindelse med forvaltningen af fjordområderne. Jobcenteret på personale tur Nyt på Stige Ø Stige Ø har i dag omtrent besøgende årligt, og reetableringen af Stige Ø som naturområde har betydet, at fjordområdet i langt højere grad er blevet tilgængeligt og betydningsfuldt som rekreativ værdi for borgerne i Odense og omegn. I 2010 har vi ved Fjordens Dag været involveret i to nye projekter, der faciliterer naturformidling og fysisk udfoldelse på Stige Ø. I samarbejde med Park & Natur og Odense Renovation har vi udarbejdet et stort formidlingsmateriale, der på tavler er placeret rundt omkring på Stige Ø, og som i tekst og billeder fortæller om områdets historie og øens flora og fauna. Tavlerne formidler biologi og historie til gæster, der besøger området, men fungerer samtidig som et fundament for mange af de GPS-løb, jeg har lavet for skoleklasser, der besøger området. I forbindelse med Fjordens Dags jubilæum og årets Naturtelt på Stige Ø har vi endvidere trykt materialet fra tavlerne i to hæfter, Naturen på Stige Ø og Stige Ø s historie, der gratis blev uddelt på Fjordens Dag. Det andet projekt vi i 2010 har været involveret i, er udviklingen af et kommende stort lege- og bevægelsesområde på Stige Ø. Kommunen har afsat knapt to millioner kroner til projektet, og legeområdet forventes at stå færdigt inden sommeren Da det er oplagt, at projektet kommer til at spille sammen med natur- og friluftsvejledningen på Stige Ø, har jeg været en del af den arbejdsgruppe, der har udarbejdet konkurrencegrundlaget til en idékonkurrence for projektet, har vurderet de indkomne bud, og som endeligt har udpeget de to entreprenører, der skal realisere projektet. De to entreprenører har deres afsæt i henholdsvis i klatreverdenen og parkourmiljøet, og bevægelsesområdet kommer til at danne et bevægelsesengagerende skulpturlandskab udført i stål og sprøjtebeton, med alsidige udfordringer til både sanser, motorik og styrke for alle aldre. En af kælkebakkerne på stige Ø Snobrød og popcorn i bakkerne på Stige Ø 3

4 Borgerinddragelse Gennem flere projekter har skoleelever fra Odense Kommune deltaget i opgaver, der er med til at give dem et forhold og tilknytning til de fjordnære naturområder. Skoleklasser har f.eks. været inddraget i processen omkring hvilke tiltag, der kunne gøre Stige Ø attraktiv som legeområde for børn, og i 2010 gennemførte jeg et pileplantningsprojekt sammen med skoleklasser på Stige Ø. Seks skoleklasser med elever fra 4. til 7. klasse satte i løbet af en uge stiklinger til en stor pileskov på øen. Pileskoven ligger i forlængelse af legeområdet, og tanken er, at børn om få år udstyret med sav og grensakse kan lave et væld af huler og labyrinter i den hurtigvoksende pileskov. Jeg er overbevist om, at pileskoven bliver en succes, og jeg er sikker på, at de elever, der har været med til at sætte stiklingerne, vil føle et vist ejerskab til skoven. Men jeg må indrømme, at det på trods af varm kakao ad libitum er meget svært at motivere dårligt påklædte unger til at synes, at det er rigtigt sjovt at sætte stiklinger i november måned. Beplantningsprojektet foregik over tre dage, og vi forsøgte på forskellig vis fra dag til dag at evaluere og tilpasse elevernes arbejde for at forbedre motivationen, men det lykkedes kun i ringe grad at få eleverne engageret. I Odense Kommune har man haft tradition for at inddrage elever i forvaltningsopgaver i de grønne områder, og de to anlægsgartnere, jeg samarbejdede med på projektet, havde erfaringer fra lignende projekter men kunne desværre kun berette, at alt var som det plejede eleverne er primært optaget af hinanden, er glade for varm kakao og prøver i videst muligt omfang at slippe for at skulle lave noget. Erfaringen, der kan drages, må derfor være, at det kræver et massivt forarbejde og stor didaktisk kreativitet, hvis eleverne skal føle et reelt ejerskab og være motiverede for at udføre et trivielt arbejde, som det at plante skov. Gennem et materiale som f.eks. Genplant Planeten og i samarbejde med folkeskolelærerne i f.eks. naturfagene, vil man sikkert kunne skabe den fornødne motivation, men som løsrevet projekt, hvor eleverne primært kommer til at fungere som arbejdskraft, skal man overveje, om denne form for borgerinddragelse giver mening. Delmål 2: At lave undervisningskoncepter for skoler i fjordkommunerne med vægt på sundhed, naturformidling og friluftsliv I 2010 har der været god efterspørgsel på de undervisningskoncepter, jeg har lavet for skolerne i fjordkommunerne. Over 400 skoleelever har således deltaget i biologi- og friluftsaktiviteter i fjordområdet. Gennem tilbudene har jeg lagt vægt på at inspirere skolerne til at bruge naturen aktivt i undervisningen, og mange skoler vender således i dag tilbage til f.eks. Stige Ø og bruger på egen hånd de koncepter, jeg har udviklet. For yderligere i skoleverdenen at udbrede kendskabet til mulighederne ved fjorden har jeg på Stige Ø arrangeret aktivitetsdag med geocaching for skolelederforeningen samt afholdt personalearrangementer for lærerteams fra lokale skoler. Som noget nyt har jeg i 2010 udviklet et tilbud til skolerne, der har klassens sociale trivsel som tema (Se bilag). Konceptet er bygget op over et døgn i naturen med teamøvelser, kanosejlads og overnatning i de nye shelters på Stige Ø. Ideen har været, at overnatningsturen skaber et nyt rum for at arbejde med de sociale processer i klassen. Konceptet er ude i skolerne blevet modtaget med stor interesse, men jeg har i år desværre måttet erkende, at tilbudet kommer i hård konkurrence med andre aktiviteter i et begrænset budget til lejrskoleaktiviteter og derfor er svært at realisere i en folkeskole, der er trængt både på tid og økonomi. Jeg har i stedet forsøgt at imødekomme efterspørgslen på teamtræningsaktiviteter ved at inddrage forskellige teambuildingselementer i de andre koncepter, jeg tilbyder skolerne, og det er tydeligt, at interessen og potentialet for skoleteambuilding er stort. Kanotur på fjorden Teamtræning på Stige Ø 4

5 Delmål 3: At understøtte og udvikle etablerede natur- og friluftsaktiviteter som Fjordens Dag og turbåden Svanens sejlads på Odense Fjord Fjordens Dag 2010 I 2010 kunne vi fejre 20 år jubilæum for Fjordens Dag, og i den anledning havde vi som noget særligt med hjælp fra friluftsrådet opsat tre naturtelte i henholdsvis Kerteminde, Klintebjerg og på Stige Ø. Tanken bag naturteltene var gennem udstillinger og aktiviteter at minde om og fastholde, at selvom Fjordens Dag i dag har vokset sig til en stor folkefest med et væld af aktiviteter, er det og skal fortsat være et natur- og miljøarrangement hvis formål det er at skabe fokus på fjordområdets naturværdier. I Klintebjerg var teltet bemandet af vores naturskribent Steen Viggo Jensen, der serverede mad fra naturen og henrykkede gæsterne med fortællinger fra et liv som hjemløs under åben himmel i den fynske natur. I Kerteminde var det Fjord & Bælt, der bemandede teltet og lavede en masse spændende naturaktiviteter for børnefamilier i og omkring Kerteminde Fjord. På Stige Ø brugte jeg i samarbejde med den lokale insektforening teltet som udgangspunkt for at formidle naturen i de særlige biotopbånd, der er anlagt på øen. Udstyret med GPS er og fangstudstyr blev børnefamilier sendt ud for at fange kriblekrabledyr og tømme nedgravede insektfælder i de forskellige biotopbånd. Hjemvendt fra insektjagten var der efterfølgende i naturteltet mulighed for at få hjælp til at bestemme fangsten og med digitallupper og projektor mulighed for at se biller og edderkopper i øjnene ved at forstørre og projicere de indfangede dyr op på et stort lærred. Alle teltene var rigtig godt besøgt, og det var en fornøjelse at se, at naturtemaet stadig har meget stor appel til de besøgende på Fjordens Dag. Insektjagt på Stige Ø Der bestemmes krible krabledyr Turbåden Svanen I samarbejde med turistbureauet i Kerteminde og turbåden Svanen lykkedes det 2010 at afholde ét godt arrangement med fuldt skib til Vigelsø. På grund af lidt ustabile sejlforhold på fjorden og et vist udsving i pålideligheden bag aftalerne med rederiet kneb det desværre også dette år med at få udviklet et solidt samarbejde med fjordbåden. Delmål 4: At udvikle og igangsætte nye spændende og gerne action- eller eventyrprægede friluftsaktiviteter, der også kan tiltrække foreningsløse borgere I 2008 etablerede vi et Adventureteam for unge, der var interesseret i aktivitetsorienteret friluftsliv som kano, kajak, klatring og mountainbike. Gruppen af unge, der deltager i adventureaktiviteter, har været støt stigende gennem årene, og Adventureteamet er med en håndfuld dygtige og energiske instruktører i dag et selvkørende team, der leverer et rigtig godt tilbud til unge, der vil ud og prøve kræfter i naturen. Adventureteamet drives i tæt samarbejde med grejbanken og har Stige Ø og den indre fjord som deres primære legeplads. 5

6 Som noget nyt udgjorde ungerne i Adventureteamet i 2010 rygraden i den Adventure Camp, der som Fjordens Dags bidrag til årets havnekulturfestival i Odense, gav de besøgende mulighed for at prøve kræfter med adventureaktiviteter som kano, kajak og mountainbike. I 2010 har vi endvidere i samarbejde med grejbanken og Ungdomsringen afholdt lærerkursus på Stige Ø med temaet adventurerace og friluftsaktiviteter. Formålet med kurset var dels at skabe kontakt og netværk mellem friluftsinteresserede undervisere i området, dels at præsentere nye aktiviteter, mulighederne i grejbanken og Stige Ø som aktivitetssted. Adventureteamet i action Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVL-uddannelsen, artikler til NVL-bladet eller naturvejleder.net ol.) - 9. februar deltog jeg i introduktionsdagen for hold 23. Dels for at introducere det nye hold for foreningen og dels med et indlæg om at gå på uddannelsen marts deltog jeg som medlem af bestyrelsen i den 3. workshop i Scandiagade vedr. naturvejledningens fremtid. - På årskonferencen var jeg tovholder på en proces vedrørende intern kommunikation og fungerede endvidere som tovholder i forbindelse med den 4. workshop vedrørende naturvejledningens fremtid. - I 2010 har jeg skrevet en enkelt artikel til bladet omhandlende naturvejledernes rolle i forbindelse med uddannelse for bæredygtig udvikling. Andet: (Arbejde der rækker ud over delmålene) - Oplægsholder ved seminar om rekreative muligheder ved odense Fjord - Indgår i teknikergruppe i Odense Fjordudvalg sammen med repræsentanter fra de tre fjordkommuner og naturstyrelsen - Indgår i Odense kommunes projektgruppe for udviklingen Stige Ø - Workshop om krible krable dyr i forbindelse med Friluftsrådets Grønne Spire arrangement i Odense den 25. maj 6

7 Liste over formidlingsarrangementer: (Type arrangementer, hvor mange arrangementer, antal deltagere) Naturvejledning for skoleklasser: antal arrangementer: 15 antal deltagere: 413 lærerkurser/personalearrangementer antal arrangementer: 12 antal deltagere: 352 Arrangementer for seniorer antal arrangementer: 6 antal deltagere: 144 Arrangementer for handikappede antal arrangementer: 4 antal deltagere: 32 Offentlige guidede ture antal arrangementer: 6 antal deltagere: 196 Offentlige Arrangementer antal arrangementer: 4 antal deltagere: 547 Fritidstilbud til unge antal arrangementer: 4 antal deltagere: 64 arrangementer i alt: 51 deltager i alt: 1748 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration eller med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen) Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Tilbudsmateriale til skolerne, inkl. det nye koncept for trivsel, samt de tre billeder fra årets naturvejledning er medsendt i separat mail for at filen ikke skal fylde for meget. Rapporten er udfærdiget af: Navn: Mads Christensen Dato: januar

8 Vejledning: Når du skriver årsrapporten, skal du have for øje hvad der er formålet, og hvem modtagerne er. Der er flere mål med årsrapporten. Den skal kunne fungere som orientering og dokumentation over for Friluftsrådet og evt. over for din direkte arbejdsgiver. Endvidere vil årsrapporten blive tilgængelig for andre naturvejledere. Det er tanken at du derved kan være med til at inspirere andre og selv finde inspiration omkring naturvejledning. Fremhæv derfor gerne eksempler på succesfulde arrangementer ol. du har haft gennem året, som kan være til inspiration for andre. Hvad gjorde at de blev succeser? Det kan også være refleksioner over ting, der ikke fungerede, og hvordan det kan gøres anderledes. Endelig kan du anvende årsrapporten som et evalueringsredskab i dit eget arbejde. Forventningerne til omfanget af årsrapporten er 5-10 sider + evt. bilag. Fotos er velkomne i årsrapporten. Husk at komprimere dem, så filen med rapporten ikke bliver for stor. Sammen med rapporten sendes tre gode fotos fra årets naturvejledning som selvstændige filer i god opløsning. Friluftsrådet kan med henvisning til kilden frit anvende disse fotos i forbindelse med Friluftsrådets årsberetning, hjemmeside mv. Årsrapport og årsplan (benyt selvstændigt skema til årsplanen) skal være Friluftsrådet i hænde senest d. 15. januar OBS OBS OBS: Husk at vedhæfte tre gode fotos fra årets naturvejledning 8

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 18195 Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20648 Navn naturvejleder: René B. Kreutz Navn arbejdsgiver: OK-Centret Enghaven Arbejdssted: OK-Centret Enghaven Adresse: Søvangen 1, Søvind Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20671 Navn naturvejleder: Christian Engkilde Navn arbejdsgiver: Ebbe Rasmussen Arbejdssted: USG (Universitetets Studenter Gymnastik) Adresse: Nørre

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer:? Navn naturvejleder: Jens Kofoed (herefter JK) Navn arbejdsgiver: NaturBornholm (herefter NB) Arbejdssted: Både inde og ude! Adresse: Grønningen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Michael Hansen Øresundsakvariet Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014 [ Reboot i ] Jammerbugt # Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers NOVEMBER 2014 Heltidsundervisning Reformens dynamo Holstebro Ungdomsskole har fået en koordinerende

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20828 Navn naturvejleder: Karin Winther Navn arbejdsgiver: Vesthimmerlands Kommune Arbejdssted: Vesthimmerlands Kommune Adresse: Frederik IXs Plads

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere