fremtiden starter her... årsberetning 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fremtiden starter her... årsberetning 2009"

Transkript

1 fremtiden starter her... årsberetning

2 2 årsberetning 2008/09

3 Indhold 04 Forord 06 Videnservice 08 Den globale markedsplads 12 Innovation i oplevelsesøkonomien 14 Arbejdsmarked 16 Finanskrise og recession 18 Skattereform 20 Bestyrelse 22 Medarbejdere 26 Brancheforeninger 3

4 4 Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhvervs mission er at skabe konkurrencekraft hos vores medlemmer og gøre det attraktivt at drive erhvervsvirksomhed i en globaliseret verden. Det gør vi med solid og målrettet rådgivning, der tager udgangspunkt i virksomhedens behov.

5 forord Året er vel det bedste bevis for sandheden i det gamle udsagn om, at det er svært at spå især om fremtiden. For et år siden var hovedfokus i samfundsdebatten manglen på hænder. Tusindvis af ubesatte job og behovet for import af udenlandsk arbejdskraft. I fokus var også de skyhøje oliepriser. Men i eftersommeren 2008 kom den finansielle tsunami. Den startede i USA, og hen over efteråret bredte den sig med voldsom og hidtil uset kraft til resten af verden. Ved starten af vinteren havde flodbølgen forplantet sig til verdensøkonomien en verdensomspændende økonomisk krise var en realitet. Alle tal gik nu den forkerte vej: massefyringer, faldende aktiekurser og boligpriser, konkurser m.m. Ingen lande er gået ram forbi globaliseringen virker på godt og ondt. Men nogle lande er hårdere ramt end andre: Island, Irland, Letland og ikke mindst USA for at nævne nogle af de hårdest ramte. Også Danmark er i egentlig økonomisk recession. Men den danske økonomi hviler på et mere solidt fundament, end i de lande vi normalt sammenligner os med. Vi har i Danmark siden 1980 erne været gode til at omstille os til forandringerne og basere forandringerne på et fundament skabt af en sund økonomi. Denne dobbelt-strategi har også været hovedfokus for vores arbejde i Dansk Erhverv. På den ene side at have fokus på, hvordan vi med her og nu- løsninger sikrer vores medlemsvirksomheder, at de klarer sig nogenlunde igennem krisen. Et godt eksempel på det har været vores forslag om at forlænge virksomhedernes betalingsfrister for moms m.m., som vi kom igennem med i februar På den anden side har vi også fokus på de omstillinger, der er nødvendige i det danske samfund, hvis vi også om nogle år skal fortsætte vores vækst i en global verden, der er under hurtige og konstante forandringer. Her har vi arbejdet med tre temaer: Danmark som vidennation, den globale markedsplads og innovation i oplevelsesøkonomien. I denne årsberetning kan du dels læse om de store og små initiativer, som Dansk Erhverv har arbejdet med for at afbøde virkningerne af krisen, men også om de langsigtede tiltag, der skal sikre, at Danmark også om 10 og 20 år klarer sig godt. God læselyst! Poul-Erik Pedersen Formand Jens Klarskov Adm. direktør 5

6 TEMA: Videnservice Danmark som vidennation Danmark skal leve af viden og vi skal blive endnu bedre til det, hvis vi skal opretholde vores vækst og velstand i den stadigt stærkere globale konkurrence. Derfor satte Dansk Erhverv temaet Danmark som vidennation på dagsordenen i Viden skaber værdi Danske virksomheder er gode til det, de gør. Gode til købmandskab, gode til udvikling og innovation, gode til teknologianvendelse og gode til at se nye muligheder. Men vi kan blive endnu bedre. Hvis vi som samfund også skal skabe vækst i fremtiden, hvor den internationale konkurrence bliver endnu hårdere, er vi nødt til at tune vores vækstmotor og forbedre rammevilkårene for erhvervslivets konkurrenceevne. Med fokus på temaet Danmark som vidennation understreger Dansk Erhverv, at Danmark skal rette sin videninfrastruktur mod fremtidens erhverv: videnservice. Der skal samtidig investeres i forskning, uddannelse og innovation, i entreprenørskab og iværksætteri af nye virksomheder, i ny informations- og kommunikationsteknologi og i både den fysiske og den digitale infrastruktur. Nye udfordringer kræver nye svar For at dokumentere behovet for forandring har Dansk Erhverv i 2008 udarbejdet Forretningsplan Danmark 2,0. Forretningsplanen indeholder en SWOT-analyse af Danmark som vidennation og lancerer 10 politiske punkter, som kan medvirke til at placere Danmark rigtigt i den globale konkurrence: Mere tværvidenskabelig forskning i væksterhvervenes behov Stærkere globale kompetencer Øget international mobilitet Stærkere incitamenter til vækst og internationalisering Dyrk entreprenørskab Innovation skal op i gear Forbedring af offentlig-privat samarbejde Investering i infrastruktur Større dansk markedsadgang Ny videnpolitisk strategi. ) SWOT står for Strengths, Weaknesses, Threats and Opportunities. 6

7 Videnstafet til virksomhed i vækst I november 2008 blev forretningsplanen fremlagt på vores konference Danmark som vidennation på Børsen. Her gav prominente og entusiastiske talere de 400 deltagere rigt udbytte med hjem. Konferencen var samtidig startskuddet for Danmarks nye årlige forum for virksomheder og beslutningstagere inden for videnservice. På konferencen uddelte en uafhængig brancheekspertgruppe Dansk Erhvervs første videnstafet til en virksomhed, der har et stort potentiale for at vækste markant i det efterfølgende år. Stafetten bliver givet videre i efteråret Danske virksomheder er gode til innovation, udvikling og købmandskab, men vi kan sagtens blive bedre. Behov for politiske initiativer I forbindelse med Dansk Erhvervs arbejde med temaet Danmark som vidennation har vi, ud over at fremsætte forslag til en lang række politiske initiativer, udgivet en analyseserie bestående af tre publikationer: Viden skaber værdi, Videnservice i globalt perspektiv og Innonation Danmark. Viden skaber værdi dokumenterer den synlige og usynlige værdiskabelse, som videnservice bidrager med i det danske samfund. Videnservice i globalt perspektiv fokuserer på videnservice som eksporterhverv og som samhandels- og netværkspartner i den globale værdikæde. Derudover sætter publikationen den danske videnproduktion i international kontekst og stiller spørgsmålet, om Danmark har den rette mængde af velkvalificeret arbejdskraft, kandidater og forskning. Inno-nation Danmark stiller skarpt på virksomheders innovationsaktiviteter og entreprenørskabet i Danmark. Benchmarks på vores konkurrenceevne og konkurrerende landes innovationsevne præsenteres i publikationen, som også anviser offentlig-privat samarbejde som et middel til innovation. Forretningsplanen og de tre publikationer findes på 7

8 TEMA: Den globale markedsplads Der er behov for globalt udsyn I en tid, hvor den globale finanskrise får mange lande til at se indad og opstille handelsbarrierer, er det vigtigere end nogensinde at fastholde det globale udsyn. Med overskriften Globalt erhverv velkommen til den globale markedsplads har Dansk Erhverv i det forgangne år sat globaliseringens muligheder og udfordringer i centrum ved hjælp af en lang række aktiviteter for vores medlemmer, for diplomatiet, politikerne og pressen. Samtidig har globaliseringstemaet fungeret som et springbræt til Dansk Erhvervs Årsdag i 2009 under overskriften GloBalance en ny global balance. Nye markeder giver nye muligheder En global verden giver danske virksomheder en fantastisk mulighed for at komme ud over landets grænser, opdyrke nye markeder og få adgang til flere forbrugere. Samtidig er der nye muligheder for at samarbejde med leverandører fra markeder, vi ikke normalt handler med. Dansk Erhverv foretog i december 2008 en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer med internationale aktiviteter. Undersøgelsen viste, at to ud af tre servicevirksomheder har øget deres internationale aktiviteter i løbet af de seneste to år. Udvikling i internationale aktiviteter de seneste to år Mere omfattende Uændrede Mindre omfattende Ved ikke 1 % 5 % 25 % 69 % Kilde: Dansk Erhvervs spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder med internationale aktiviteter (dec. 2008). Undersøgelsen viste dog samtidig, at det er de nære markeder i EU og Norden, der især har virksomhedernes opmærksomhed. Hver tredje virksomhed ser muligheder i Kina. Vores formål med temaet Den globale markedsplads var derfor først og fremmest at fremme de globalt engagerede danske servicevirksomheders vilkår og at synliggøre globaliseringens positive betydning for Danmark. Det har resulteret i en lang række aktiviteter. Seminar om varemærkerettigheder I november 2008 søsatte Dansk Erhverv globaliseringstemaet med et seminar om varemærkerettigheder i Kina. I takt med at flere danske virksomheder handler med Kina, støder stadig flere på problemer med varemærker og kopiprodukter. På seminaret fik deltagerne gode råd om faldgruber og udfordringer og om, hvordan de bedst sikrer deres rettigheder på det kinesiske marked. 8

9 Globaliseringen giver også de fattige lande en chance, og BRIK-landene er gode eksempler på, at globaliseringen ikke er det samme som ensretning. De fire lande er fuldstændig forskellige, både politisk, religiøst, økonomisk, ressourcemæssigt og kulturelt. Derfor handler globaliseringen ikke om at komme til at ligne hinanden. Den globale markedsplads er lige rundt om hjørnet. Det drejer sig om at få det bedste ud af globaliseringen. Man skal erkende, at det ikke er et nulsumsspil, hvor nogen skal tabe det, som andre vinder. Det er et win win-samarbejde. Møde om patientmobilitet i EU Globaliseringen var igen i på dagsordenen, da et bredt udsnit af Dansk Erhvervs servicevirksomheder i december 2008 var inviteret til møde om status og perspektiv i forhold til øget europæisk patientmobilitet. Også her var der tale om et virksomhedsnært arrangement, der skulle klæde virksomhederne bedre på til at indgå i en global sammenhæng. Ambassadørtræf på Børsen I januar 2009 var ambassadørerne fra de fire BRIK-lande Brasilien, Rusland, Indien og Kina inviteret til Børsen for at fortælle om, hvordan deres lande skaber vækst. Diplomatiet i Danmark og flere nøglemedlemmer i Dansk Erhverv var inviteret 180 deltagere mødte op, og et par af konklusionerne lød: Morgenmøde om outsourcing En ud af fem danske virksomheder outsourcer i dag en del af deres forretning, og det er et højt tal i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Men danske virksomheder kan blive endnu bedre til at bruge outsourcing strategisk. I februar 2009 holdt Dansk Erhverv derfor morgenmøde om outsourcing, hvor deltagerne kunne blive klogere på aktuelle tendenser og høre andre virksomheder fortælle om deres erfaringer og best practices. 9

10 TEMA: Den globale markedsplads Seminar om ansvarlig leverandørstyring Menneskerettigheder, arbejdsvilkår og miljøforhold er en udfordring for alle virksomheder, som handler med udviklingslande og de nye vækstøkonomier. I marts 2009 gennemførte Dansk Erhverv derfor et seminar om ansvarlig leverandørstyring. Her kunne virksomheder få undervisning i, hvordan man kommer i gang med at stille krav til og kontrollerer sine leverandører, ligesom de hørte om andre virksomheders erfaringer med ansvarlig leverandørstyring. Samarbejdsmuligheder i Sydamerika Den 16. april 2009 havde Dansk Erhverv besøg af fire eksportrådgivere fra Danmarks Eksportråds repræsentationer i Argentina, Brasilien, Chile og Mexico. De deltog i et gåhjemmøde om handelsmulighederne i de fire lande, og efterfølgende kunne de deltagende virksomheder få individuelle konsultationer med eksportrådgiverne. Fair trade i fokus Som en del af vores internationale arbejde har Dansk Erhverv fokus på fair trade. I samarbejde med Max Havelaar afholdt Dansk Erhverv i det forgange år en businessbrunch, hvor 100 deltagere fik udbytte af at høre rådgivere og eksperters foredrag om ansvarligt forbrug i en krisetid. Globalisering giver danske virksomheder gode muligheder for at søge ud over landets grænser til nye markeder og forbrugere. Succeshistorien om fair trade I en fireårig kontrakt med Danida gennemfører Dansk Erhverv importfremmeprogrammet Danish Import Promotion Programme (DIPP). Programmets formål er at fremme import fra ulandene. 10

11 I året der er gået gennemførte Dansk Erhverv et projekt i Uganda i samarbejde med en lokal erhvervsorganisation for kvindelige iværksættere. Projektet rettede sig mod producenter af kunsthåndværk og havde til formål at træne udvalgte ugandiske kunsthåndværksproducenter, så de blev eksportparate og efterfølgende kunne markedsføre deres produkter i Danmark. To af producenterne af håndværk blev udvalgt til mere målrettet støtte. DIPP hjalp blandt andet virksomhederne med produktudvikling og prissætning samt med at organisere produkterne i en kollektion og lave markedsføringsmaterialet. Desuden fik de assistance til at ansøge om godkendelse som fair trade-producenter. Sideløbende markedsførte DIPP de udvalgte produkter på det danske og skandinaviske marked, og en dansk fair trade-importør har nu givet kvinderne en ordre på håndflettede tasker og punge samt halskæder og armbånd fremstillet af genbrugspapir. Uddannelsesforløb om CSR Globaliseringstemaet blev rundet af med et uddannelsesforløb. Dansk Erhverv har i samarbejde med Copenhagen Business School og brancheorganisationen ISOBRO udviklet forløbet, der skal klæde nonprofitorganisationer og erhvervsliv på til at indgå strategiske CSR-partnerskaber. I dag er grænserne flydende, og det betyder, at et lokalt engagement i samarbejde mellem dansk erhvervsliv og danske NGO er kan danne skole internationalt. På den baggrund arbejder Dansk Erhverv for at ophøje den lokale CSR-partnerskabstanke til en international dagsorden, så Danmarks store viden om CSR kan udbredes til resten af verden. Analyser I forbindelse med temaet udarbejdede vi en række analyser blandt andet om outsourcing, intellektuelle rettigheder, medlemmernes internationale aktiviteter og handelspolitiske udfordringer. Fokus på globalisering Vi skal se globaliseringen som en mulighed for innovation Vi skal fastholde det globale udsyn, selvom vi befinder os i en krisetid Vi skal ikke undervurdere globaliseringens positive betydning for Danmark Vi skal sikre bedre vilkår for servicevirksomhederne, der i stigende grad arbejder internationalt Vi bliver først rigtigt konkurrencedygtige, når vi holder op med at brandbeskatte viden Vi skal holde op med at gøre kulturforskelle til et problem Vi skal sikre frihandel og fjerne barrierer for international handel 11

12 TEMA: Innovation i oplevelsesøkonomien Oplevelser som vækstfaktor Virksomhedernes brug af oplevelser til at skabe økonomisk vækst har i dag så stor betydning, at Dansk Erhverv i 2008/2009 har valgt Innovation i oplevelsesøkonomien som et centralt tema for arbejdet på Børsen. Økonomi- og Erhvervsministeriet dokumenterer i en rapport, at virksomheder, der lever af at producere rene oplevelser, står for 10 procent af den samlede værdiskabelse i Danmark. Undersøgelsen viser også, at virksomheder uden for de traditionelle oplevelseserhverv systematisk bruger oplevelser til at udvikle nye forretningsydelser og koncepter, som adskiller sig fra konkurrenternes. Oplevelser skaber værdi Landene omkring os gør imidlertid brug af oplevelser som en vækstfaktor i langt højere grad end danske virksomheder. Ved at sætte innovation i oplevelsesøkonomien på dagsordenen ønskede vi at synliggøre vores position som oplevelsesøkonomiens erhvervsorganisation. Virksomheder, der lever af at producere rene oplevelser, står for 10 procent af den samlede værdiskabelse i Danmark. 12

13 Med Innovation i oplevelsesøkonomien har vi rettet blikket mod to elementer: Virksomhedernes forretningsprocesser Rammebetingelser, der skal sikre, at erhvervslivet har let adgang til relevante kompetencer. Gennem succeshistorier tegner vi et billede af, hvordan virksomheden gennem netværk og ledelses-, organisations- og medarbejderudvikling kan skabe en god bundlinje ved hjælp af kreative kompetencer. En vækstfaktor, som alle virksomheder kan få gavn af. Vores deltagelse i oplevelsesfora Dansk Erhverv anbefaler en rig kulturpolitik, der forstår at høste fordelene af et tættere samspil med erhvervslivet. Samtidig spreder vi budskabet om de store muligheder, der ligger i at bruge oplevelser som kilde til vækst og velfærd, både nationalt og regionalt. Det gør vi som repræsentanter i nationale fora som Danmarks Vækstråd, bestyrelsen i Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, der er nedsat af regeringen, Advisory-boardet på RUC s Master i Oplevelsesledelse, tænketanken Dansk Oplevelsesøkonomis fakultet samt Odsherreds teaterskoles advisory-board for diplomuddannelse inden for oplevelsesledelse. På regionalt niveau holder Dansk Erhverv indlæg og deltager i projekter om oplevelser som regional vækstfaktor. Det sker i regi af regionale vækstfora, væksthuse, Øresundskomiteen mv. En stærk partner Partnerskaber og netværk med andre aktører inden for oplevelsesøkonomien er en vigtig del af Dansk Erhvervs aktiviteter. I kraft af vores medlemskab af Dansk Oplevelsesøkonomi kunne vi derfor i november 2008 holde et indlæg på OPDAG!08 i DR-Byen for 200 deltagere. Derudover var vi medforfattere til bogen Oplevelsesledelse i praksis, udgivet af RUC s center for Oplevelsesledelse og Master i Oplevelsesledelse. I forbindelse med udgivelsen afviklede vi sammen med RUC et seminar om ledelse i oplevelsesøkonomien. Flere end 350 deltagere mødte op på Børsen. Oplevelsesrigt topmøde på Børsen Vores fokus på oplevelsesøkonomien kulminerede den 16. april 2009 med en vellykket konference på Børsen, hvor Dansk Erhverv inviterede til et topmøde mellem kultur- og erhvervsliv. Temaet var kulturlivet som leverandør af kreative kompetencer til erhvervslivet. Blandt de prominente talere var kulturminister Carina Christensen samt den amerikanske opfinder af begrebet oplevelsesøkonomi B. Joseph Pine II. 13

14 TEMA: Arbejdsmarked Arbejdsmarkedet skal møde din virksomheds behov I første halvdel af 2008 oplevede danske virksomheder fortsat, at det var vanskeligt at rekruttere kvalificerede medarbejdere. I bestræbelserne på at udvide arbejdsstyrken nedsatte regeringen i 2007 en arbejdsmarkedskommission, der skulle komme med anbefalinger til at øge arbejdsudbuddet. Dansk Erhverv så derfor frem til en arbejdsmarkedsreform i Desværre fik arbejdsmarkedskommissionens forslag ikke støtte blandt Folketingets partier. Manglen på arbejdskraft Imidlertid gennemførte regeringen i begyndelsen af 2008 en række lovinitiativer, der kunne hjælpe til at øge arbejdsudbuddet. Hertil hørte et skattenedslag for 64-årige på arbejdsmarkedet og en opstramning af efterlønsordningen. Reglerne for supplerende dagpenge blev strammet, og adgangen til udenlandsk arbejdskraft lempet. Jobkortordningens positivliste blev udvidet, og beløbsgrænsen for, hvornår der er fri adgang til at ansætte udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande, blev nedsat. Dansk Erhverv støttede regeringens initiativer, men havde gerne set flere lovinitiativer på baggrund af Arbejdsmarkedskommissionens anbefalinger. Selvom ledigheden i 2008/2009 var stigende, vil befolkningsudviklingen med færre unge og flere ældre aktualisere behovet for reformer, når konjunkturerne vender. Den demografiske udvikling betyder, at virksomhederne på lidt længere sigt igen vil mangle arbejdskraft. Dansk Erhvervs indsats for alle typer arbejdskraft I Dansk Erhverv har vi fokus på, at virksomheder efterspørger mange forskellige typer arbejdskraft. I 2008 var vores indsats derfor rettet mod at fastholde de internationale og ressourcestærke medarbejdere, men også mod at få opkvalificeret potentielle arbejdsduelige personer uden for arbejdsmarkedet. Expat in Denmark For at sikre, at Danmark kan tiltrække og fastholde de klogeste hoveder, lancerede vi i 2008 netværket Expat in Denmark i samarbejde med Finansrådet og Copenhagen Post. Netværket skal hjælpe virksomhederne med at fastholde højtkvalificerede medarbejdere og deres familier i landet gennem sociale og professionelle netværk. Den elektroniske platform tilbyder danske nyheder og kulturtilbud på engelsk samt råd og vejledning om livet i Danmark. Dansk Erhverv og konsortiet bag Expat in Denmark har desuden vundet Økonomi- og Erhvervsministeriets udbud om et nationalt netværk og er derfor nu formelt ansvarlig for det nationale netværk for udenlandsk arbejdskraft under ministeriet. Netværket har over 1300 medlemmer og er i fortsat vækst. Flere nydanskere i job Vi er nået langt med integrationen af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der er dog stadig en overrepræsentation af nydanskere, der ikke har haft kontakt med arbejdsmarkedet i lang tid. Det kræver en fælles indsats at få de sidste ledige indvandrere og efterkommere i arbejde. Dansk Erhverv har derfor iværksat et projekt i 14

15 EU-regi i samarbejde med fire andre europæiske lande, der går ud på at skabe et overblik over gode erfaringer. I samarbejde med Integrationsministeriet afholdt vi i maj 2008 et seminar om gode erfaringer med at ansætte nydanske kvinder og traumatiserede nydanskere, og vi udgav pjecen Integration af nydanskere på kanten af arbejdsmarkedet. Det rummelige arbejdsmarked Dansk Erhverv arbejder for at forbedre det danske beskæftigelsessystem, så det bliver bedre til at hjælpe de virksomheder, for hvem det giver mening at ansætte socialt udsatte grupper. Vi lancerede derfor i marts 2008 jobinitiativet Sidste chance for de sidste. For at nedbryde de barrierer som virksomheder og personer ofte møder i en ansættelsessituation, har Dansk Erhverv og Danske Handicaporganisationer i samarbejde oprettet en praktikordning for personer med handicap. Praktikordningen har eksisteret siden maj 2008 og har resulteret i både gode og lærerige resultater. I januar 2009 afholdt vi desuden konferencen En chance for alle og en jobbørs specifikt for ledige med handicap. Arbejdsmarkedet har behov for mange typer arbejdskraft. Både de internationale og ressourcestærke, de veluddannede og også dem, der i dag står på kanten af arbejdsmarkedet. 15

16 TEMA: Finanskrise og recession Krisen kræver nytænkning 2008 vil blive husket som året, hvor en global økonomisk krise af historiske dimensioner tog sin begyndelse. Ingen kunne ved krisens begyndelse forudse, hvor alvorlig krisen ville blive, og ingen kan med sikkerhed sige, hvornår konjunkturerne vender. Dansk Erhverv har i det forløbne år sat aktivt ind med konkrete forslag til regeringen, der skal få dansk økonomi tilbage på sporet. Virksomhedspakke i en krisetid Dansk Erhverv fremlagde i slutningen af 2008 en virksomhedspakke som et supplement til den bankpakke 2, som Folketinget forhandlede i december måned. Virksomhedspakken indeholdt blandt andet forslag om fremrykning af målrettede investeringer og forlængelse af kredittider for moms og A-skat og forøget eksportmomsrefusion. I februar 2009 kunne vi med tilfredshed konstatere, at der var blevet lyttet til os. Forlængelsen af kredittider kom som en velkommen håndsrækning til virksomhederne midt i finanskrisen. Dansk Erhverv anerkender, at der på Christiansborg har været udvist rettidig omhu på en lang række områder under krisen, hvor to bankpakker, en trafikinvesteringplan, skattereformen samt forårspakken med frigivelse af SP-ordningen og tilskud til boligforbedringer skal sætte skub i økonomien. Fortsat brug for politiske initiativer Dansk Erhvervs konjunkturforventninger til resten af 2009, 2010 og 2011 indebærer, at der efter vores opfattelse fortsat er brug for en aktiv politisk indsats, som både omfatter langsigtede strukturelle forbedringer samt konjunkturmodløbende initiativer allerede i Derudover viser det hidtidige kriseforløb, at der er løbende behov for justering af de aktuelle økonomiske prognoser, efterhånden som situationen udvikler sig. De seneste tal fra Dansk Erhvervs Business Barometer tyder på, at den nedadgående konjunkturkurve fortsætter, men synes dog at flade ud. Dykket i dansk økonomi kan isoleret set vise sig at være aftagende, men kan tage fart igen under påvirkning af de meget negative internationale konjunkturer. Tre principper for vækst Dansk Erhverv foreslår imidlertid yderligere initaitiver, der skal virke her og nu. Dels fordi vi absolut ikke ser en risiko for overophedning og dels fordi, det vil have en langsigtet negativ virkning, hvis den danske økonomiske krise bliver dybere end højst nødvendigt. Dansk Erhvervs forslag bygger på tre gennemgående principper, som er centrale for at få dansk økonomi op i gear igen. 1. En styrkelse af danske virksomheders konkurrenceevne Der er behov for en målrettet indsats, der skal sikre, at dansk eksport har et konkurren cemæssigt for spring, når konjunkturerne vender igen. Der bør derfor her og nu sættes ind på ud dan nelse, som vil re sul tere i en opkvalificering af arbejdsstyrken. Samtidig skal der ske en viden over førsel til virk somheder ved for eksempel at øge det offentlig-private samarbejde inden for forskning, grøn teknologi mv. 16

17 2. En højere offentlig produktivitet Den offentlige sektor skal skabe mere værdi, end den gør i dag. Vejen frem går blandt andet via mere offentlig-privat sam ar bejde. Ny teknologi, såsom nye it-systemer, kræver offentlige investeringer, men sikrer også videnarbejds plad ser samt færre administrative byrder for virk somhederne og dermed mere værdi til Danmark vil blive husket som året, hvor en global økonomisk krise som en tsunami hærgede verdens økonomier. Faldende aktiekurser og massefyringer var en realitet. 3. Forebyggende og energiforbedrende investeringer Der skal fortsat investeres i bedre udnyttelse af energi både inden for den offentlige og den private sfære. Det kræver blandt andet en suspendering af det kommunale anlægsloft for energirigtige investeringer og en fremrykning af forebyggen de vedligeholdelsesarbejde. Jo længere man venter, jo mere forfalder vores skoler, sygehuse og kloakker. Samtidig vil private og offentlige energiinveste rin ger styrke danske virksom heders viden inden for områ det. Det kan bruges eksportorienteret, når konjunkturerne vender igen. 17

18 TEMA: SKATTEREFORM Skatten på arbejde sættes ned fra 2010 Den 1. marts 2009 indgik regeringen forlig med Dansk Folkeparti om en skattereform, der sætter skatten på arbejde markant ned fra Dansk Erhverv er i store træk tilfredse med skattereformen, der trækker i positiv retning for erhvervslivet og samfundsøkonomien. Det er dog beklageligt, at der ikke blev opnået et bredt politisk forlig, som kunne skabe ro om skattepolitikken. Lavere skat på arbejde Lavere skat på arbejde har længe været en mærkesag for Dansk Erhverv. Vi mener, det skal kunne betale sig at gøre en ekstra indsats. Samtidig har Danmark i de kommende år fortsat brug for at kunne tiltrække højtuddannet arbejdskraft udefra. Med skattereformen får vi skattelettelser på arbejde for i alt cirka 30 mia. kr., hvoraf knap 12 mia. kr. er lettelser i de progressive skatter, det vil sige mellem- og topskatten. For første gang siden 1993-skattereformen sænker man den øverste marginalskat markant fra 63 procent i skat Lavere skat på arbejde skal gøre det attraktivt at gøre en ekstra indsats på arbejdsmarkedet. 18

19 på sidst tjente krone til nu 56 procent. Topskattegrænsen rykkes kraftigt opad til ca kr. i årlig indkomst, hvilket betyder, at antallet af personer, der betaler topskat, i 2011 vil være faldet fra de nuværende cirka til cirka Samtidig bliver indkomstskattesystemet forenklet primært ved, at mellemskatten falder bort, og ved at bundskat og sundhedsbidrag bliver slået sammen. Forbrug sætter gang i økonomien På positivsiden tæller også, at man kan hæve personligt indestående på SP-ordningen i 2. halvår Dette vil uden tvivl få en stor positiv effekt på privatforbruget. Set med miljømæssige briller er det også positivt, at CO2-kvoter fra 2013 omsættes markedsmæssigt i stedet for som nu at blive foræret væk. Savner visioner for vidensamfundet Dansk Erhverv er talerør for fremtidens erhverv. Derfor havde vi gerne set en skattereform med endnu mere visionære tiltag. Skattereformens ambitionsniveau matcher ganske enkelt ikke den samfundsøkonomiske udfordring for de kommende år. Først og fremmest afspejler reformen ikke i tilstrækkeligt omfang vidensøkonomiens behov. Et godt eksempel er multimedieskatten. I et moderne samfund er it en naturlig del af arbejdslivet, men med en ny skat på it og bredbåndsforbindelser risikerer vi at ende med et mindre fleksibelt arbejdsmarked. Skæve energiafgifter Et af de vigtigste elementer i skattereformen er, at skat flyttes fra arbejde og over på energiforbrug. Dette overordnede skridt bakker Dansk Erhverv op. Men skattereformen gør ikke for alvor op med skævheden mellem de forskellige erhverv på energiafgiftsområdet, herunder ikke mindst en række meget indviklede refusionsordninger. Vi havde i højere grad ønsket en new deal på energiafgiftsområdet, hvor energibeskatningen i de gamle industri- og landbrugserhverv bliver ligestillet med serviceerhvervene. Efter skattereformen er det stadig dyrere at opvarme et hotel end at varme en stald eller et drivhus op. En række selektive særordninger til sværindustrien og landbruget slører derfor billedet af en positiv skattereform en hel del. 19

20 bestyrelse Bestyrelsen bliver valgt på Generalforsamlingen den 19. maj Nærværende oversigt er de medlemmer, der har siddet i bestyrelsen i Poul-Erik Pedersen Formand Metro Cash & Carry Danmark Torben Qvist 1. næstformand Honeywell A/S Jan Laursen 2. næstformand Formand, Horesta perioden maj 2008 til maj Henrik Lehmann Andersen Direktør, Odense Zoologiske Have Bo Bakkegaard Bestyrelsesformand, Kemitura Agentur Jan Bonde Nomeco A/S Jørgen Brandt Isenkræmmer, Brandt Ulrich Bülow Synoptik Danmark A/S Jens Zimmer Christensen Direktør, Hotel Maritime ApS Michael Christiansen Fakta A/S Lisbeth Dalgaard Købmand, SuperBest Leif N. Dircksen Hydropower A/S Stig Due Partner, KPMG Gitte Elling Adecco A/S Henrik Gundelach Koncernchef, Dagrofa A/S 20 årsberetning 2008/09

21 Anker M. Jensen Vognmand, Leif M. Jensen A/S Jørgen Egeskov Jensen Vognmand, Vamdrup Specialtransport ApS Leo Jensen Vognmand, Vognmandsforretningen Leo Jensen Frederikssund A/S Henrik Kirketerp Direktør, Dansk Supermarked A/S Michael Kjær F Group A/S Bendt Kjærsgaard Vice President og regionsdirektør, Nycomed Danmark ApS Jørgen Rubæk Krebs Skohandler, Zjoos Freddy Lauridsen Silvan-kæden Terje List Matas A/S Steffen Lüders Adm. direktør Mannov A/S Mikael Laage-Petersen Direktør, Coats HP Birthe Madsen Star Tour A/S Lars Monrad-Gylling KMD A/S Ernst Lykke Nielsen Bording Data A/S Henrik Bille Pedersen Hotel Marienlyst A/S Dansk Erhvervs bestyrelse har 32 medlemmer og to observatører. En del af dem udgør bestyrelsen i Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der varetager de DA-relaterede aktiviteter. Disse medlemmer er markeret med. Jesper E. Petersen Freja Transport & Logistics A/S Nic Thielsen Direktør, CSC Danmark A/S Martin Storm 3M A/S Kim Østrup Vicedirektør, IBM Danmark A/S 21

22 medarbejdere Direktionen Jens Klarskov Adm. direktør Kim Munch Lendal Direktør Laurits Rønn Direktør Katia Knipschildt Østergaard Direktør Direktionssekretariat HR Økonomi og administration Anette Breitenstein Direktionssekretær Jeanette Rohd Gernsøe Advokatsekretær Lotte Holmstrup Direktionssekretær Dorthe Kristiansen Marketingkonsulent Jonas Wilstrup Anna Hansen Anne M. Jensen Advokatsekretær, HR-assistent Kirsten Brandt Pedersen HR-chef Per G. Gotfredsen Økonomidirektør Økonomi og regnskab Bjart Auglend Allround bogholder Mona Balle Kreditorbogholder Daniel Rindholt Balle Birgitte Binzer Regnskabsassistent Freja Breiting Regnskabsassistent Maja Christensen Elev Alice Hansen Sekretariatsmedarbejder Susan Hilstrøm Regnskabsassistent Lene Hjerrild Sekretariatsmedarbejder Tom Jenkins Controller Lise Jensen Regnskabsassistent Lene Hartmann Jensen Sekretariatsmedarbejder Jens Karlsen Sekretariatsmedarbejder Maj-Britt Klingenberg Regnskabsassistent Frank Lyhne Controller Malene Mamsen Controller Birgit Mathiasen Regnskabsassistent Vibeke Mose Nielsen Regnskabsassistent Kurt Nystrup Fondsadministrator Jens Rask Regnskabschef Mia Varnholst Louise Wulff Regnskabsmedarbejder Intern service Tony Andreasen Servicetekniker Sandra Bossen Receptionist Jan Czako Ejendomsinspektør Christian Andreas Ipsen Piccolo Kirsten Ejberg Jensen Receptionist Holger Jensen Trykkerimedarbejder Birgitte Halkjær receptionist Thor Nielsen Piccolo Josephine af Rosenborg Intern servicechef Merdis Sulejmanovic Elev IT Kommercielle produkter 22 Rikke Østrup Hansen IT-konsulent Elisabeth Klinte IT-medarbejder Ivan Miransky IT-medarbejder Michael Nielsen IT-medarbejder Suzanne Roager IT-Chef Kim Stølstrup Sørensen IT-driftansvarlig Lillian Agergaard Legaliseringsassistent Lone Andersen Legaliseringsassistent Carina Christiansen Mette Herskind årsberetning 2008/09

23 Banquetten Claes Dalhoff Jensen Chef for kommercielle produkter Peder Kamp Legaliseringskonsulent Pernille Knakkergaard Legaliseringskonsulent Susanne Rhymer Konsulent Stig Skibsby Legaliseringschef Nat Valente Søren Elley Calundann Banquetchef Patrick Knowlton Banquetinspektør Sylvia Arama Jensen Køkkenassistent Anita Nielsen Kantineleder Emerita Nielsen Køkkenassistent Handel Daljeet Singh Servicemedarbejder Lars Skriver Banquetinspektør Carsten Søderstrøm Børsbetjent Marianne Andersen, advokat Mette Appelsø Sekretær Sidsel Furbo Bach Juridisk konsulent Maria Ele Lund Barfoed Lars Quistgaard Bay, advokat Katrine Bocianski Arbejdsretskonsulent Lars Alexander Borke Procesdirektør, advokat Finn Budolph-Larsen Thomas Klit Christensen Juridisk konsulent Martin Darré HR-konsulent Trine Katborg Davidsen Erhvervspolitisk konsulent Mette Feifer Mette Herget Miljøchef Julie Holck ErhvervsPhDstipendiat Henrik Hyltoft Markedsdirektør Dennis H. K. Jakobsen Advokatfuldmægtig Tina Lund Jensen Erhvervspolitisk konsulent Gorm Johansen Mads Juul Jørgensen Advokat Lotte Engbæk Larsen Helene Niemann Ogstrup Advokat Michael Ostenfeldt Hanne Lykke Paans Sekretær Sven Petersen Advokat og erhvervsjuridisk fagchef Lone Rasmussen Fødevare- og forbrugerpolitisk chef Torben Edi Hoffmann Rosenstock Jurist Steen Rytlig Branchedirektør Josefine Thrane Sletten Juridisk konsulent Kate Elmvang Chefsekretær Peter Steentoft Advokat Kis Sørensen Sekretær Pia Sørensen Elev Videnservice og rådgivning Signe Ramstedt Bertelsen Projektmedarbejder Maria Vegger Bjerrehus Juridisk konsulent Ulla Brandt Ulrik Schultz Brix Frederik Brocks, advokat Tina Bøggild Juridisk konsulent Lene Court-Payen Markedsdirektør, advokat Søren Friis Larsen Anette Hertz Advokatsekretær Lene Hjort Juridisk konsulent Christian Tangaard Ingemann Vicedirektør Oplevelse Lotte Odgaard Jacobsen Advokatfuldmægtig Jannik Schack Linnemann Forskningspolitisk chef Flemming Martinussen Advokat Christian Ohm Erhvervspolitisk konsulent Anne-Marie Olsen Advokat Claus Møller Olsen Advokat Morten Pedersen Gitte Pleidrup Sekretær Mette Marie Stæhr Erhvervspolitisk konsulent Jeanette Vallat Advokat Morten Brustad Markedsdirektør 23

24 Lone Rye Bjørnslev Sekretær Jesper Bøgh Christensen Juridisk konsulent Betina Hansen Monica Hasanpour Minette Jensenius Elev Christina Krarup Jespersen Advokatfuldmægtig Martin Jørgensen Advokatfuldmægtig Marianne Kragh Uddannelseskonsulent Marie Louise Larsen Advokat Christa Lausten Pernille Lethare Madsen Advokatsekretær Anders Roskvist Vind Petersen Juridisk konsulent Transport Karina Rasmussen, advokat Anita Rosenstand Anne Rugaard Advokat Henrik Rønne Advokat Christian Sestoft Souschef Tine Skriver Rikke Dencker Broch Advokatfuldmægtig Thomas Henriksen Uddannelseskoordinator Pernille Bredgaard Høeg Uddannelseskoordinator Mette Højlund Lis Rieck Kousgaard Chefsekretær Service Rasmus Køie Advokat Jesper Kaae Lone Juul Mortensen Advokatsekretær Maria Nymann Jurist Emil Simon Sierczynski Henriette Skaastrup Chefjurist Anja Skibsted Sekretær Rune Wiborg Advokatfuldmægtig Christoffer Susé, advokat Martin Aabak Markedsdirektør Naomi Pagh Abudi Birgitte Meisner Nielsen Fagchef for HR og ledelse Mette Grønne Nielsen Elev Stinne Cecilie Hjorth Chef for offentligprivat samarbejde Rikke Hvilshøj Markedsdirektør Anne Birgitte Jonsson Christa Kofoed Advokatsekretær Martin Koch Pedersen, direktør SPPD Jannie Merete Pedersen Advokatfuldmægtig Trine Schiørring Plesner Advokat, chefkonsulent Lotte Dickow Schmidth Advokat, LLM Illa Westrup Stephensen Souschef, advokat Frederikke Thye Politisk økonomisk Jakob Tietge Camilla Mondrup Topp Advokatfuldmægtig Martin Barfoed Jens Brendstrup Politisk- økonomisk direktør, cheføkonom Louise Bülow Konsulent Laila Damsø Statistik-assistent Laura Nyhuus Hansen Niels Have Sune Vedel Kok Peter Andreas Lemmich Mathias Borritz Milfeldt Regionalpolitik 24 Mira Lie Nielsen Konsulent Peter Skov Olsen Ascha Pedersen Søren Büchmann Petersen Cathrine B. Poulsen-Hansen Marie Louise Løvengreen Rasmussen Bo Sandberg Skattepolitisk chef Ole Schmidt Jesper Højte Stenbæk Mette Vadstrup Klimachef Niels Millling Underdirektør årsberetning 2008/09

25 Kommunikation og presse Liselotte Hohwy Stokholm Regional konsulent Malene Billund Pressekoordinator Jesper Brønnum Kommunikationskonsulent Annette L. Buchmann Sekretær Mette Burmeister Clemmensen Kommunikationskonsulent Kathrine Læsøe Engberg Pressekoordinator Maja Lynge Hansen Elev Teddy Østerlin Koch Kommunikationsdirektør Kristian Kongensgaard Redaktør Mette Wagner Munk-Petersen Dorthe Pihl Kommunikationskonsulent Globalisering Michael E. J. Stilborg Portal manager og e- design ansvarlig Pernille Thorborg Pressekoordinator Kim Østrøm Nyheds- og pressechef Ole Christoffersen Mette Damsgaard Vibeke Emborg Konsulent Marie Visti Hansen Katrine Juul Hansen Mimi Ipsen Globaliseringskonsulent Linda Jakobsen Globaliseringschef Erik Axel Johansson EU Hotline Charlotte Kis Jørgensen Elev Marlén Sandvik Markedskonsulent Margrethe Stage Markedskonsulent Ninna Wicki Stryhn Anne Marie Damgaard EU-chef Uffe Weest Nielsen EU Konsulent Christian Svanholm Stagiaire Malia Barrou Hotlinemedarbejder Julie Christiansen Hotlinemedarbejder Leif Graaskov Jensen Hotlinechef Arbejdsgiver Louise Siggaard Jensen Hotlinemedarbejder Kasper Kolenda Juridisk konsulent Julie Lindberg Hotlinemedarbejder Ida Voigt Hotlinemedarbejder Camilla Maria Zamorski Hotlinemedarbejder Marie Grandjean Bamberger Svend Berg Uddannelseschef Jens Peter Brixensen Juridisk konsulent Camilla Bruhn Sekretær Lise Buhl Advokatfuldmægtig Thomas Fløcke Arbejdsmiljøkonsulent Jesper Frisk Torben Hemager Helle Houth Koordinator Camilla Bogetoft Jensen Arbejdsmiljøkonsulent Stine Pilegaard Jespersen Chef for OPS Peter Vibe Jespersen Overenskomstchef, advokat Niels Kirstein Arbejdsmiljøkonsulent Morten Schønning Madsen Underdirektør Ole Steen Olsen Arbejdsmarkedschef Charlotte Vester Underdirektør Mette de Voss, advokat Pembe Yilmaz Elev Rikke B. Ørum Arbejdsmiljøchef 25

26 brancheforeninger Branceforeningen for Reklame artikler BFR Branceforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner VOV Brancheforeningen for Bygningsautomation BBA Brancheforeningen for Gear og Gearmotorer BGG Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik BHP Brancheforeningen for Industriel Automation BIA Brancheforeningen for kontor og papir i Danmark KONPA Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK Brancheforeningen for Public Relation Branchen brancheforeningen for storkøkkenudstyr BFS Brancheforeningen For Teambuilding og Ledertræning BFTL Brancheforeningen fro Personligt Arbejdsmiljø BPA Brancheforeningsnetværk for Fødevarer til Medicinske Formål FMF Branchefællesskabet Dansk Erhverv Teknik BørneTeaterSammenslutningen BTS Campingrådet Danish Design Association Danmarks Erhvervssammenslutning DESA Danmarks Fiskehandlere Danmarks Fotohandler Forening DAFO Danmarks Optikerforening Danmarks Optikerforening Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Restauranter & cafeer Danmarks Skohandlerforening Danmarks Sportshandlerforening DSF Danmarks Tapet- og Farvehandlerforening Dansk Automat Brancheforening Dansk Detail Dansk Diagnostika- og Laboratorieforening DADIF Dansk Ejendomsmæglerforening Dansk EuroFlorist Forening Dansk Firmaidrætsforbund Dansk Fitness & Helse Organisation DFHO Dansk Forening for Resport Dansk Franchise Forening DFF Dansk Helsekost Brancheforening Dansk Iværksætter Forening Dansk Kennel Klub Dansk Korn- og Foderstof- Im- og Eksportørers Fællesorganisation DAKOFO Dansk Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening DRRB Dansk Textil Union Dansk Transport og Logistik Dansk Transport og Logistik Arbejdsgiver Dansk Travsports Centralforbund Dansk Vandrelaug Dansk Værktøjsmaskinforhandler Forening DVF Danske avis, post og reklamedistributør DAPOR Danske Blomsterhandlere Danske Cykelhandlere Danske Designere Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening DEB Danske Forsikrings- og Pensionsmæglere DFP Danske Guldsmede og Urmagere Danske Havecentre Danske Møbelhandlere Danske Speditører De Grafiske Fags Leverandørforening af 1927 DGFL De Samvirkende Købmænd DSK Den Danske Boghandlerforening Den danske Fondsmæglerforening Dentalbrancheforeningen DBF Det Danske Travselskab Ejerlederne El-Branchens Leverandørforening FAFGE Erhverv Århus Feriehusudlejernes Brancheforening Forening af sygeplejevikarbureauer i Danmaerk FASID Foreningen af Danske Importører i Chokolade- og Konfekture-Branchen Foreningen af Registrerede Revisorer FRR Foreningen af Små Teatre FAST Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Foreningen af Vikarbureauer i Danmark FVD Foreningen for Dansk Internet Handel FDIH Fotobranchens Leverandørforening Frugtindustriforeningen for fabrikanter og importører af frugt, bær og grøntsager Fødevarebranchen Fødevareleverandørforeningen Fødevaregrossistforeningen Fødevareimportører i Danmark FØD Fødevarer til Medicinske Formål FMFNET GenvindingsIndustrien GI Grossistforeningen for Isenkram-, Glas- og Porcelænsbranchen IGP Guldsmedebranchens Grossistforening Helsebranchens Leverandørforening HBL HORESTA HORESTA-A Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO Industri- og Handelskammeret Odense Fyn IT-Branchen ITB Jobrådgivernes Brancheforening Kemikaliebranchen Kæder i Danmark KID Landsforeninngen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud LOS Legetøjsbranchens Fællesråd LF Leverandørforeningen for Transportabelt Elværktøj og Havebrugsmaskiner LTEH Lægemiddelindustriforeningen Lif Marerialistforeningen Medicobranchen Netværket Tekniske Leverandører NTL Optikbranchens Leverandørforening Ostehandlerforeningen for Danmark ProAgro Professionel Elektronik PE Rytmisk Musik København RUSK Rørforeningen Foreningen af danske VVS-Grossister Sammenslutningen af Danske Oversættelsesvirksomheder SDO Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark SPPD Textil & Tøj, Brancheforeningen for im- og eksportører Textilhandlerforeningen i København Vejle Handelskammer Vikarbureauer Certificerede I Danmark VICE Vin- og Spiritusorganisationen i Danmark VSOD VVS og EL-Tekniske Leverandørers Brancheforening VELTEK Værktøj og Værktøjsmaskiner VOV Aabenraa Erhvervsforening 26 årsberetning 2008/09

27 27

28 dansk erhverv børsen 1217 københavn k t F

Præsentation af Dansk Erhverv

Præsentation af Dansk Erhverv 1 , Vester Farimagsgade Præsentation af, Børsen 2 3 Velkommen til Det er med stor glæde, at vi præsenterer. En erhvervsorganisation med en størrelse og evne til at præge den politiske dagsorden og kompetence

Læs mere

fremtiden starter her... årsberetning 2010

fremtiden starter her... årsberetning 2010 fremtiden starter her... årsberetning 2010 2009 årsberetning 2009/10 Indhold 04 Forord 06 Danmark som servicesamfund 08 Vejen til et bedre offentlig-privat samspil 10 Ansvarlighed er kommet for at blive

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Team Ledelse Fastnet nr./mobil nr. Hanne Michaelsen Borger- og Arbejdsmarkedschef Erling Melchior Hansen Driftschef Christina Stavnsbjerg

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2015 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Hotel Trinity Gl. Færgevej 30 7000 Fredericia. Lørdag den 13. juni kl. 16.

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2015 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Hotel Trinity Gl. Færgevej 30 7000 Fredericia. Lørdag den 13. juni kl. 16. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2015 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING Hotel Trinity Gl. Færgevej 30 7000 Fredericia Lørdag den 13. juni kl. 16.00 Bestyrelsesformand Søren Lynggaard, Ole Lynggaard A/S,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S Torsdag den 8. maj 2014 Bestyrelsesformand Søren Lynggaard, Ole Lynggaard

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling Panel 1 TOM SOLING Hansen & Soling Strategi og Management 20+ år som virksomhedsleder (har blandt andet skabt mere end 7 virksomheder) har arbejdet 30+ år med fødevarer, som leverandør til det danske og

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere