Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS"

Transkript

1 Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

2 KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon Hjemmeside KEU syd Kurser og aktiviteter for almen praksis Efterår/vinter 2015 Juni 2015 Oplag: Grafisk Service, Region Syddanmark KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

3 FORORD Kære praktiserende læge i Region Syddanmark I dette katalog finder du en samlet oversigt over aktiviteter og kursustilbud i Region Syddanmark inden for efteruddannelse og kvalitetsudvikling i almen praksis frem til efteråret/vinteren Der er både fyraftensmøder, kurser, workshops samt tilbud om konsulentbesøg i almen praksis. Tilbuddene gælder praktiserende læger, deres personale samt uddannelseslæger i praksis. Alle kurser er målrettet praksis, og det er dine kolleger i Region Syddanmark, der har været med til at udvikle tilbuddene. Der vil løbende komme nye aktiviteter og kursustilbud. De vil blive annonceret i Praksisnyt og i kursus- og mødekalenderen på sundhed.dk. Det er vores håb, at kataloget kan bidrage til at skabe overblik over de mange gode tilbud, så den enkelte praksis kan prioritere lige netop de tiltag, der passer med det, man gerne vil udvikle på. Det er vigtigt for os, at vore tilbud er relevante og aktuelle for almen praksis. Derfor vil vi meget gerne høre fra dig, hvis du savner tilbud inden for et bestemt emne. Vi glæder os til at se jer til kurser og aktiviteter i 2015! 3 ALMEN PRAKSIS

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord 3 FAGLIG UDVIKLING Arbejdsglæde JA TAK 6 Tilbud til efteruddannelsesgrupper 7 Støtte til efteruddannelsesgrupper m.fl. 8 Støtte fra Efteruddannelsesfonden i Lægeforeningen 9 Lægemiddelteamet besøger praksis 10 Lægemiddelteamet 11 IT OG DATA Datafangst- og ICPC-team 12 Kortspil om ICPC-diagnosekoder 13 Udfordringer med IT? Spørg din datakonsulent 14 Teletolkning 15 ORGANISATION OG LEDELSE Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! 17 Personaleledelse i almen praksis 18 Praksispersonale hjælp lægerne med at få praksis til at fungere! 19 Netværksmøde for sololæger Medicingennemgang 20 Netværksmøde for sololæger Hvordan overlever du som sololæge? 25 RELATION MELLEM PATIENT OG LÆGE Supervision af samtaleterapi 26 KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

5 INDHOLD DEN DANSKE KVALITETSMODEL Akkrediteringsstandarderne trin for trin hvordan griber vi dem an? 30 Rette prøver til rette patient i rette journal 29 Medicin all round ordination, receptfornyelse, anskaffelse og bortskaffelse 30 Almen praksis som omdrejningspunkt for gode patientforløb hvor kan vi styrke vores bidrag? 31 Hvordan laver vi en plan for praksis? 32 Akutberedskab og hjertestop for alle i almen praksis 33 Kom godt i gang med akkrediteringsprocessen i almen praksis 34 TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE PKO: Fælles praksiskonsulentordning i Region Syddanmark 36 Gynækologi 37 Radiologi 37 Fællesmøde for almen praksis 38 Støtte til efteruddannelse på sygehuse, i speciallægepraksis og almen praksis 39 Den kroniske smertepatient teori og praksis 40 Støtte fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 42 I midteropslaget kan du få det fulde overblik over alle aktiviteter. Praksisnyt og Visinfosyd på sundhed.dk 43 TIP: Riv det ud og sæt det på opslagstavlen! Kontaktoplysninger til teams og sekretariatet 44 5 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

6 FAGLIG UDVIKLING WORKSHOP Arbejdsglæde JA TAK Tid Tirsdag den 20. oktober 2015 (Odense) Tirsdag den 27. oktober 2015 (Vejle) Tirsdag den 17. november 2015 (Aabenraa) Tirsdag den 24. november 2015 (Esbjerg) Sted Radisson H.C. Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C DGI-Huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle Folkehjem Kursuscenter, Haderslevsvej 7, 6200 Aabenraa Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg Kursusafgift Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest den 14. august 2015 via HUSK at angive navn og titel på alle deltagere SAMT dato for deltagelse. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende en mail via Om kurset Patienttilfredshed er et nyt ord i overenskomsten for almen praksis. Men hvad med lægetilfredshed? Og personaletilfredshed? Patienter skal behandles. Forløb skal koordineres. FMK skal implementeres. Praksis skal akkrediteres. Mange ender skal bindes sammen, og hele praksis er aktører. Midt i alt dette er det vigtigt at bevare arbejdsglæden, og heldigvis er der både metoder til at håndtere de mentale udfordringer samt konsulenter, der kan hjælpe med de praktiske udfordringer. Begge dele vil du møde på denne workshop. Psykolog Lis Larsen vil holde oplæg om arbejdsglæde, hvor hun bl.a. berører vigtigheden af at håndtere egne og andres følelser og på den baggrund introducere, hvordan vi målrettet og bevidst kan arbejde med arbejdsglæden. Du får mulighed for at lave din egen lille undersøgelse af, hvad der påvirker din følelseskurve på arbejdet, så du kan give dig selv små eller store skub i retning af mere arbejdsglæde. Målgruppe Praktiserende læger, uddannelseslæger og praksispersonale i almen praksis i Region Syddanmark. Forberedelse Ingen. Læringsmål Redskaber til fastholdelse og udvikling af arbejdsglæde. Kendskab til konsulentteams for almen praksis. Undervisere Lis Larsen, erhvervspsykolog cand.psyk. KEU s konsulenter vil være tilstede på markedspladsen Program Markedsplads åbner Arbejdsglæde, første session Markedsplads Arbejdsglæde, anden session Afrunding af arrangementet I starten og midtvejs i programmet vil der være en markedsplads, hvor du kan møde en lang række konsulenter, som kan hjælpe praksis i det daglige arbejde med akkreditering, FMK, organisationsudvikling, datafangst, efteruddannelse m.m. Der vil også være en bod med gratis mad og drikke på markedspladsen. KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

7 FAGLIG UDVIKLING GRUPPEMØDE Tilbud til efteruddannelsesgrupper Kontakt Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende en mail via Maria Pia Bonnema, Karl-Martin Lind, Lone Grønbæk, Kai Juul Petersen, Bodil Bech og Torsten Dilling. I kan få gratis undervisning i jeres gruppe om følgende emner: Organisationsudvikling Datafangst og ICPC FMK Funktionelle lidelser Angst, stress og depression Medicingennemgang og andre emner fra Lægemiddelteamet Teledermatologi Patientsikkerhed/Utilsigtede hændelser Klinisk genetik Og meget mere 7 ALMEN PRAKSIS

8 FAGLIG UDVIKLING STØTTE Støtte til efteruddannelsesgrupper m.fl. Ansøgningsskemaer og vejledninger til DGE-grupper og lægepraksis kan du finde på Kontakt Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende mail en via Godkendte efteruddannelsesgrupper kan få støtte ifm. efteruddannelsesaktiviteter. Støtte til efteruddannelsesgrupper Alm. DGE-møde max 180 kr. pr. gruppemedlem til forplejning og kr. til lokaleleje såfremt man ikke har mulighed for at benytte egne lokaler. Lokale kan også lejes i Praksisenheden i Kolding Halvdagsmøde (4 timer) max 350 kr. pr. deltager Heldagsmøde (8 timer) max 600 kr. pr. deltager Mulighed for et årligt internat med døgnpris på max kr. pr. deltager Undervisningshonorar iflg. Lægeforeningens takster: søg på Takstregulativ for undervisning Kørselsrefusion til underviser iflg. Statens takster Lægepraksis/bylægelaug mv. Praksis som organisation eller flere praksis/ faggrupper samt bylægelaug kan søge om støtte til efteruddannelsesaktiviteter inden for implementering af Datafangst/ICPC, DSAM s faglige vejledninger eller uddannelsesaktiviteter, der tager udgangspunkt i lokale problemstillinger og udfordringer i relation til det lokale sygehus eller kommunen. Alle almene lægepraksis, bylægelaug og praksiskonsulenter i samarbejde med sygehusafdelinger i Region Syddanmark kan søge støtte. Støtte Max 180 kr. pr. gruppemedlem pr. mødedag til forplejning Max kr. til lokaleleje pr. mødedag Undervisningshonorar iflg. Lægeforeningens takster: søg på Takstregulativ for undervisning Kørselsrefusion til underviser iflg. Statens takster Støtte til supervisionsgrupper Max 180 kr. pr. gruppemedlem pr. mødedag til forplejning Max kr. til lokaleleje pr. mødedag såfremt man ikke har mulighed for at benytte egne lokaler. Lokaler kan også lejes i Praksisenheden i Kolding Der kan ydes tilskud til ekstern underviser/supervisor ifm. kursusdage/fordybelsesdage Der kan max opnås en samlet støtte på kr. pr. supervisionsgruppe pr. år til forplejning og lokaleleje samt evt. kursusdage/fordybelsesdage Supervisionsgruppen skal også registreres som DGE-gruppe KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

9 FAGLIG UDVIKLING Støtte fra Efteruddannelsesfonden i Lægeforeningen STØTTE Alment praktiserende læger kan få udbetalt midler fra deres konto til dækning af udgifter i forbindelse med efteruddannel sesaktiviteter. Der ydes tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, rejseudgifter og kursusafgift for så vidt angår centrale eller lokale efteruddannelsesaktiviteter tilrettelagt af Lægeforeningen eller andre kursusudbydere, hvis kurser er godkendt af Efteruddannelsesfonden (Fagligt Efteruddannelsesudvalg). Tilsvarende tilskud ydes til kurser tilrettelagt af region, praksisudvalg eller samarbejdsudvalg. Endvidere ydes tilskud til deltagelse i lokale efteruddannelsesgrupper. Endelig gives op til 25 % af det maksimale rådighedsbeløb til lægens konto til anden godkendt efteruddannelse som f.eks. lærebøger, dvdeller cd-rombaseret undervisningsmateriale. Der har de seneste år været øget fokus på efteruddannelse i egen praksis, evt. med ekstern underviser. Sådanne efteruddannelsesaktiviteter godkendes på lige fod med øvrige kurser efter ansøgning. Forhåndsgodkendelsesskema kan printes på Se flere oplysninger og ansøgningsskema under efteruddannelse eller kontakt Lægeforeningens Uddannelsessekretariat på eller via telefon ALMEN PRAKSIS

10 FAGLIG UDVIKLING PRAKSISBESØG Lægemiddelteamet besøger praksis Tid Efter tilmelding vil en af farmaceuterne kontakte dig for at aftale et tidspunkt for besøget. Sted Besøget foregår i egen praksis. Tilmelding Ring eller skriv til Kirstine M. Gommesen på telefon konsulenthjælp til praksis Lægemiddelteam Lægemiddelteamet besøger gerne jeres praksis. Det kan være et enkelt besøg, eller vi kan aftale opfølgning på besøget. Deltagerne kan være hele praksis, eller eventuelt kun lægerne. Det er jer, der sætter rammerne ud fra de problemstillinger på lægemiddelområdet, som I ønsker at arbejde med. I bestemmer emnet, der skal fokuseres på. Det kunne f.eks. være: Medicingennemgang Farmakologiske emner efter jeres ønske Antibiotika Benzodiazepiner I vil få besøg af en læge og en farmaceut fra Lægemiddelteamet. Vi ses! KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

11 FAGLIG UDVIKLING TEAM Lægemiddelteamet Vores tilbud Besøg i praksis, I vælger emnet og sætter rammerne Medicingennemgang for polyfarmacipatienter Oplæg for 12-mandsforeninger, lægelaug m.m. Kurser for læger og praksispersonale Kurser for praksis og kommuner i fællesskab Vores indsatsområder Den ældre medicinske patient Rationel farmakoterapi Akkreditering Materialer for Lægemiddelteamet Nyheder om lægemidler udkommer 4 gange årligt Redskaber til medicingennemgang Basislisten Om os Vi er 3 farmaceuter og 2 læger. Kontakt Kirstine M. Gommesen på eller telefon Lægemiddelteamet 11 ALMEN PRAKSIS

12 IT OG DATA PRAKSISBESØG Datafangst- og ICPC-team konsulenthjælp til praksis Datafangst og ICPC Kontakt eller ring på telefon Er du udfordret af FMK, Datafangst, ICPC-kodning, eller har du andre problemer med dit lægesystem? DITeam (Datafangst og ICPC-team) hjælper med de faglige udfordringer, praksis møder i relation til brugen af nye it-værktøjer, som f.eks. Datafangst, ICPC og FMK. Vi tilbyder undervisning og konsulentbistand til praksis i Region Syddanmark. Teamets lægefaglige konsulenter er særligt uddannede i de største lægesystemer i praksis og i brugen af Datafangst og FMK. I teamet indgår også sygeplejersker og datakonsulenter. Du kan således få besøg af en kollega, der arbejder med dit lægesystem til hverdag, og få hjælp til at komme videre. Hold f.eks. en undervisningsseance i praksis, så kommer vi med oplæg og praktiske øvelser. Konsulentbistanden stilles gratis til rådighed. Vores tilbud er til både praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger. Datafangst- og ICPC-team KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

13 IT OG DATA KORTSPIL Kortspil om ICPC-diagnosekoder DITeam har i samarbejde med spillefirmaet Kombic Aps udviklet et kortspil om ICPCdiagnosekoder. ICPC-spillet giver mulighed for at udvide kendskabet til ICPC-diagnosekoder og inddrage hele praksis i arbejdet med diagnosekodning. Med to forskellige spillemetoder, kan man uanset antallet af deltagere udforske systemet og samtidig udfordre hinanden på viden. Spillene er tilrettelagt, så varigheden ikke behøver overstige en halv time. Æsken indeholder 93 spillekort med korte patienthistorier, 3 svarmuligheder, det "rigtige" svar og bonusinformationen. Spillet kan rekvireres ved at skrive til med besked om dit navn og praksisadresse. ICPC-spillet ICPCspillet 33-årig mand: Gennem et par år haft anfald med voldsomme smerter øverst i maven. Anfaldene kommer med ca. en måneds mellemrum og varer et par timer. Ingen symptomer i den mellemliggende periode. Han har ikke haft gulsot. Havde et anfald i nat. Det er overstået nu. A D02 Smerte i epigastriet B D28 Nedsat funktion/handicap vedr. fordøjelsessystem C D98 Galdeblærebetændelse/galdesten 5-årig pige: Har fået feber. Røde kinder og begyndende udslæt langs ydersiderne af arme og ben. A D02 Smerte i epigastriet Det kunne også dreje sig om galdesten, men der er aktuelt ikke sikre kliniske fund herpå, hvorfor det er mere korrekt at anvende en symptomkode. A A76 Virusinfektion med udslæt IKA B S06 Lokaliseret udslæt A A76 Virusinfektion med udslæt IKA Der er typiske objektive fund inkl. feber på erythema infectionsum. Generaliserede Pris: 200,- C S07 Generaliseret udslæt sygdomme kodes i A-kapitlet. 13 ALMEN PRAKSIS

14 IT OG DATA PRAKSISBESØG Udfordringer med IT? Spørg din datakonsulent Læs mere om datakonsulenterne og deres tilbud på Kontakt datakonsulenterne: Lenike Gilhøj Vemmelund, Praksisenheden i Odense Telefon Bo Christensen, Praksisenheden i Kolding Telefon Susanne Fransen, Praksisenheden i Kolding Telefon Datakonsulenterne er dine vejledere og vejvisere, hvis du har udfordringer med IT i din praksis. Vi tilbyder både telefonisk rådgivning, fjernstyringssupport, vejledning og praksisbesøg. Kontakt os, så aftaler vi med udgangspunkt i dine behov, hvordan vi kan hjælpe dig videre. Hjælp til IT i.f.m. akkreditering Akkrediteringsprocessen berører flere IT-relaterede emner. Datakonsulenterne kan kontaktes bl.a. vedrørende: Vejledning i IT-baserede støtte- og dokumentationsværktøjer Sparring vedrørende standarder, hvor arbejdet med IT og data indgår Hjælp til FMK Har du udfordringer med FMK eller ønsker at vide mere om mulighederne, så kontakt datakonsulenterne. Det kan f.eks. være: Begreberne til FMK Hvad kan man i FMK Sparring om den daglige brug Muligheder for hjælp Andre spørgsmål til FMK Hjælp til Datafangst Behøver du hjælp til at overskue og anvende Datafangst. Datakonsulenterne tilbyder bl.a.: Vejledning vedrørende opsætning af laboratoriemodulet Hjælp til anvendelse af pop-upper Vejledning i grundlæggende navigation i rapporterne Grundlæggende vejledning til ICPC-kodning Hjælp til datasikkerhed Er data i din praksis sikret mod angreb og uheld? Datakonsulenterne vejleder i sikring mod: Uretmæssig adgang Datatab Hjælp til andet Er du i tvivl, så spørg os. Det kan f.eks. være: NemID medarbejdersignatur Sundhed.dk Teledermatologi (telemedicin) Pakkehenvisninger Digitale Postkasse KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

15 IT OG DATA PRAKSISAFDELINGEN Teletolkning Praksisafdelingen tilbyder praksis, der har patienter med behov for tolkebistand, at få installeret videotolkning. Vi leverer følgende: Nødvendigt videoudstyr Konsulent, der kommer og sætter udstyret op samt Undervisning i brugen af udstyret Målsætning Videotolkning er udbredt til alle sygehuse i Danmark, og har vist sig at give rigtig god mening, og er let at tage i anvendelse. På OUH/Svendborg er anvendelsen af videotolkning pt. oppe på 85% af samtlige tolkninger på sygehuset. En sådan anvendelsesgrad lykkes kun, hvis det er let at tage i anvendelse. Evaluering af udbredelsen på sygehusene har vist at videotolkning giver følgende fordele: Bedre kontakt mellem behandler og patient Tolken bliver mere neutral Nem adgang til flere sprog Lettere adgang i akutte situationer Samfundet sparer udgifter til tolkens transport samt til det grønne regnskab Videoudstyret kan også benyttes til samtaler med sygehus, kommune osv. Hvis I vil gøre brug af dette tilbud, bedes I venligst kontakte: Claus Terkelsen via mail: eller Tove Charlotte Nielsen via mail: 15 ALMEN PRAKSIS

16 ORGANISATION OG LEDELSE TEAM Team SydPOL Tid Torsdag d. 19. september 2013 kl Tirsdag d. 29. oktober 2013 kl Sted Folkehjem, Haderslevvej 7, Aabenraa Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, Højme, Odense SV Kursusafgift Ingen. Kurset er godkendt af Efteruddannelsesfonden Tilmelding Senest en uge før kurset. Stående fra venstre mod højre: Heidi Bøgelund Frederiksen, Jesper Gerdes, Lars Gehlert Johansen, Rune Pallesen, Torsten Dilling, Jens Rosbach og Vibeke Munch Jensen. Siddende fra venste mod højre: Susanne Bader, Lone Grønbæk og Lærke Thomsen. KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

17 ORGANISATION OG LEDELSE Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! PRAKSISBESØG Team SydPOL (Syddanmark, Praksis, Organisation, Læring og Ledelse) er et tilbud om gratis konsulentbistand til udvikling af din praksis. Team SydPOL er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark, og vi består af en koordinator og 9 praktiserende læger. Konsulentbistanden foregår i egen praksis og finder som hovedregel sted i tidsrummet kl Vi har en bred vifte af ydelser, men fælles for dem er, at hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den enkelte praksis. Konsulenterne kommer ikke med standardløsninger, men stimulerer til systematisk udvikling. Det kan for eksempel være tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, optimering af kommunikation og ledelse, gennemførelse af projekter osv. Vi tilbyder flere former for besøg Du kan bl.a. vælge imellem: Tag temperaturen på praksis Har du/i lyst til at undersøge, hvordan praksis har det, tilbyder vi en praksisprofil. Alle i praksis besvarer anonymt et spørgeskema, og besvarelserne danner efterfølgende udgangspunkt for en struktureret dialog ved et 4 timers møde i praksis. Efterfølgende opstilles et eller flere mål som praksis arbej der med i minimum 3 måneder. Alle i praksis deltager. Sæt mål og få hjælp til at holde fast i dem! Har du en ide til et projekt som du gerne vil have gennemført i klinikken, kan SydPOL hjælpe med at holde fast og implementere projektet. Vi hjælper praksis med at opstille realistiske mål, udarbejde en handlingsplan og følge op på samme. Alle i praksis deltager. Værdigrundlag i praksis Har I lyst til at få sat ord på værdierne i praksis? Vi faciliterer en proces i praksis, hvor der udarbejdes et fælles værdigrundlag. Alle i praksis deltager. Visionsdag med ledelsen Hvad vil det sige at have en vision for praksis og opstille mål? SydPOL hjælper ledelsen med at definere en vision og en langsigtet strategi for praksis. Ledelsen deltager. Coaching af ledelsen i praksis Coachingen tager afsæt i en konkret problemstilling eller ønske om udvikling, og formålet er at gøre ledelsen mere afklaret om egne ressourcer og handlemuligheder i forhold til udviklingsønsker og udfordringer i praksis. Ledelsen deltager. For nærmere information og bestilling af besøg er du velkommen til at kontakte koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen Tlf Mail: 17 ALMEN PRAKSIS

18 ORGANISATION OG LEDELSE WORKSHOP Personaleledelse i almen praksis Tid Tirsdag den 29. september 2015 kl Sted Comwell Middelfart Karensmindevej Middelfart Kursusafgift Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitetsog Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest tirsdag den 1. september 2015 via Deltagerantal: Max 40 Om kurset Denne workshop sætter fokus på arbejdsgiverrollen og dilemmaer i forhold til at være personaleleder i almen praksis. Hvordan er det nu med ledelsesretten? Og ledelsespligten? Hvordan forholder man sig til en medarbejder, der er på Facebook i arbejdstiden, eller på anden vis ikke gør, som man forventer. Målgruppe Praktiserende læger og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. Forberedelse Efter tilmelding vil vi fremsende et mindre spørgeskema vedrørende dine egne problemstillinger eller dilemmaer i forhold til personaleledelse. Vi vil bede dig returnere dette skema inden workshoppens afhold else. Herefter vil vi tage udgangspunkt i nogle af disse cases i forbindelse med gruppearbejde og diskussion af relevante løsningsmodeller samt belyse de juridiske og ledelsesmæssige aspekter. Undervisere Henriette Kiersgaard, advokat PLA Susanne Bader, praktiserende læge og SydPOL konsulent Lone Grønbæk, praktiserende læge og SydPOL konsulent Program Velkomst og oplæg ved SydPOL Indlæg ved advokat Henritte Kiersgaard om personaleforhold Gruppearbejde og plenum Opsamling og afslutning KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

19 ORGANISATION OG LEDELSE Praksispersonale hjælp lægerne med at få praksis til at fungere! WORKSHOP Formål Hverdagen kan være travl og uforudsigelig i almen praksis. Det er et vilkår, vi ikke kan ændre på, men jo bedre vi samarbejder om at klare udfordringerne, jo bedre kan vi håndtere travlheden. Denne workshop giver inspiration til, hvad man som praksispersonale kan gøre for at få en bedre hverdag med arbejdsglæde, indflydelse og samarbejde med lederne. Målgruppe Praksispersonale i almen praksis i Region Syddanmark. Forberedelse Ingen. Undervisere Jens Rosbach, praktiserende læge og SydPOL konsulent Lena Kjærgaard, Sygeplejerske Rune Pallesen, praktiserende læge og SydPOL konsulent Program Workshoppen kombinerer oplæg med øvelser. Der vil være oplæg om begrebet social kapital, og øvelser om hvordan man kan forberede den samlede sociale kapital i klinikken. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan man kan ændre arbejdsgange og hvordan man kan tage tingene op med sine ledere på en god og konstruktiv måde. Tid Tirsdag den 1. december 2015 kl Sted Comwell Middelfart Karensmindevej Middelfart Kursusafgift Ingen. Workshoppen er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest mandag den 2. november 2015 via Deltagerantal: Max ALMEN PRAKSIS

20 ORGANISATION OG LEDELSE NETVÆRKSMØDE Netværksmøder for sololæger efteråret 2015 (1) Tid Tirsdag den 15. september 2015 kl Sted Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, 6000 Kolding Kursusafgift Ingen. Netværket er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest mandag den 24. august 2015 via For nærmere information kontakt venligst Heidi Bøgelund Frederiksen, telefon eller mail SydPOL har etableret et netværk for sololæger i Region Syddanmark. Formålet er at udveksle erfaringer om organisation og ledelse. Netværket mødes 4 gange om året. Alle sololæger er velkomne, og alle kan deltage. Det er et åbent netværk med forskellige deltagere fra gang til gang. I efteråret er der planlagt to møder. MEDICINGENNEMGANG Formål Vil du blive bedre til at overskue en lang medicinliste hos dine ældre patienter? Kunne du have glæde af en opdatering og dialog omkring IRFs rekommandationer af medicin til gamle patienter? Tror du, der er nogen, der ikke længere har gavn af statinbehandling? Er du i tvivl om, hvor længe vi skal give bisfosfonater? Så kom til næste sololægemøde. Målgruppe Alle sololæger i almen praksis i Region Syddanmark. Undervisere Palle Mark Christensen, praktiserende læge og Lægemiddelkonsulent Lone Grønbæk, praktiserende læge og SydPOL konuslent Torsten Dilling, praktiserende læge og SydPOL konsulent Program Oplæg ved Palle Mark Christensen, hvor mødeformen er dialogbaseret. Medbring meget gerne dine egne problemstillinger. Derefter vil der være erfaringsudveksling i sololægenetværket. KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

21 Faglig udvikling IT og data Tværsektorielt samarbejde Organisation og ledelse Den Danske Kvalitetsmodel Relation mellem patient og læge

22 KEU TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSOVERSIGT 2015 WORKSHOP Arbejdsglæde JA TAK Faglig udvikling IT og data WORKSHOP WORKSHOP Personaleledelse i almen praksis Praksispersonale hjælp lægerne med at få praksis til at fungere! Tværsektorielt samarbejde Organisation og ledelse NETVÆRKSMØDE NETVÆRKSMØDE Sololæge Medicingennemgang Sololæge Hvordan overlever du som sololæge? WORKSHOP 1 Rette prøver til rette patient i rette journal Den Danske Kvalitetsmodel Relation mellem patient og læge WORKSHOP 2 Medicin all round ordination, receptfornyelse, anskaffelse og bortskaffelse WORKSHOP 3 Almen praksis som omdrejningspunkt for gode patientforløb. Hvor kan vi styrke vores bidrag? WORKSHOP 4 Hvordan laver vi en plan for praksis? WORKSHOP 5 Akutberedskab og hjertestop for alle i almen praksis FYRAFTENSMØDE Gynækologi FYRAFTENSMØDE Radiologi FÆLLESMØDE Fællesmøde for almen praksis KURSUS Den kroniske smertepatient teori og praksis GRUPPEMØDE Tilbud til efteruddannelsesgrupper Supervision af samtaleterapi PRAKSISBESØG Lægemiddelteamet besøger praksis Datafangst- og ICPC-team Udfordringer med IT? Spørg din datakonsulent Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

23 2015 August September Oktober November December / / / ALMEN PRAKSIS

24

25 ORGANISATION OG LEDELSE Netværksmøder for sololæger efteråret 2015 (2) NETVÆRKSMØDE SydPOL har etableret et netværk for sololæger i Region Syddanmark. Formålet er at udveksle erfaringer om organisation og ledelse. Netværket mødes 4 gange om året. Alle sololæger er velkomne, og alle kan deltage. Det er et åbent netværk med forskellige deltagere fra gang til gang. I efteråret er der planlagt to møder. HVORDAN OVERLEVER DU SOM SOLOLÆGE? Formål Erfaringsudveksling og netværksdannelse, hvor du som sololæge struktureret kan diskutere de udfordringer, du har på nuværende tidspunkt. Målgruppe Alle sololæger i almen praksis i Region Syddanmark. Forberedelse Hvis I har påtrængende dilemmaer, er I velkomne til at præge mødeindholdet forinden. Undervisere Oplæg ved kollega Lone Grønbæk, praktiserende læge og SydPOL konsulent Torsten Dilling, praktiserende læge og SydPOL konsulent Program Vi inviterer en kollega, der fortæller om, hvordan vedkommende klarer udfordringerne i almen praksis i dag. Derefter vil der være udveksling af erfaringer om, hvordan man som sololæge klarer arbejdet med akkreditering, hvordan man skaffer vikarer eller uddannelseslæger, eller hvordan det er at stå med hele ansvaret selv? Tid Tirsdag den 24. november kl Sted Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, 6000 Kolding Kursusafgift Ingen. Netværksmødet er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest mandag den 12. oktober 2015 via For nærmere information kontakt venligst Heidi Bøgelund Frederiksen telefon eller mail 25 ALMEN PRAKSIS

26 RELATION MELLEM PATIENT OG LÆGE TILBUD Supervision af samtaleterapi Praksisafdelingen støtter supervisionsgruppers aktiviteter på flere måder: 1. Der ydes økonomisk tilskud til betaling af supervisor (max 24 timer pr. år) 2. Der ydes hjælp til at finde kompetente supervisorer 3. Der ydes hjælp til at starte nye grupper 4. Der laves særlige tilbud f.eks. i form af temadage til supervisionsgrupper Målsætning Det er et overenskomstmæssigt krav, at man i relation til ydelsen samtaleterapi skal modtage supervision. Praksisafdelingen ønsker med dette initiativ at sikre, at der er et relevant tilbud til praktiserende læger i regionen. Målgruppe Praktiserende læger i almen praksis i Region Syddanmark. Kontaktpersoner Hvis du vil starte en gruppe, eller hvis din gruppe ønsker ny inspiration, så kontakt os via Praktiserende læger: Martin Munk: eller Bodil Bech: KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

27

28 DEN DANSKE KVALITETSMODEL WORKSHOP Akkrediteringsstandarderne trin for trin hvordan griber vi dem an? Om de fem workshops Der afholdes fem forskellige workshops om Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), hvor vi vil arbejde med forskellige akkrediteringsstandarder. På hver workshop arbejder vi i grupper med to udvalgte standarder. Alle får gruppernes forskellige forslag til retningslinjer med hjem. Du kan arbejde sammen med deltagere fra din egen klinik i gruppen og få vejledning undervejs. Deltager man alene, dannes grupper med andre praksis. Ved hver workshop vil der desuden blive udleveret forslag til en tredje retningslinje, og der bliver mulighed for, at alle deltagere kan udveksle egne erfaringer. Workshops afholdes uafhængigt af hinanden, så man kan deltage i én eller flere workshops efter behov. Hver workshop afholdes to steder i regionen Esbjerg og Middelfart. De fem workshops ventes gentaget i og placeres geografisk i relation til de kommuner, der skal akkrediteres. Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

29 DEN DANSKE KVALITETSMODEL WORKSHOP 1 Rette prøver til rette patient i rette journal Gennemgang af standarderne 2.3 Parakliniske undersøgelser 2.5 Patientjournal Udlevering af standarden 2.1 Identifikation Formål At komme godt i gang med arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel og akkrediteringsprocessen At få indsigt i de udvalgte standarder og de krav, der stilles til praksis. Målgruppe Praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. I første omgang prioriteres de praksis, som skal akkrediteres i 2016, men alle er velkomne til at tilmelde til. Forberedelse Medbring Den Danske Kvalitetsmodel i trykt udgave, en PC og evt. dokumenter (retningslinjer og instrukser), I allerede har udarbejdet eller er i gang med at udarbejde i jeres praksis. Undervisere Kvalitetskonsulenter fra Akkrediteringsteamet i Region Syddanmark Program Kl Velkomst, sådan kommer du i gang og gennemgang af de valgte standarder samt støtteredskaber og tilbud til praksis Kl Gruppearbejde i egen praksis eller i sammensatte grupper: udarbejdelse af en retningslinje. Der er vejledning efter behov Kl Pause og sandwich Kl Kort opsamling i plenum med erfaringsudveksling. Herefter fortsat gruppearbejde med vejledning efter behov Kl Evaluering og tak for i dag Tid Onsdag den 26. august 2015 kl i Middelfart Onsdag den 7. oktober 2015 kl i Esbjerg Sted Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg Kursusafgift Ingen. Workshoppen er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest den 24. juli 2015 til workshoppen i Middelfart eller den 15. september 2015 til workshoppen i Esbjerg via Husk at angive, om du deltager i Middelfart eller Esbjerg. Antal deltagere: Max ALMEN PRAKSIS

30 DEN DANSKE KVALITETSMODEL WORKSHOP 2 Medicin all round ordination, receptfornyelse, anskaffelse og bortskaffelse Tid Onsdag den 2. september 2015 kl i Middelfart Onsdag den 4. november 2015 kl i Esbjerg Sted Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg Kursusafgift Ingen. Workshoppen er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest den 21. august 2015 til workshoppen i Middelfart eller den 19. oktober 2015 til workshoppen i Esbjerg via Husk at angive, om du deltager i Middelfart eller Esbjerg. Antal deltagere: Max 50 Gennemgang af standarderne 1.1 Den faglige kvalitet 2.2 Lægemiddelordination og receptfornyelse Udlevering af standarden 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af kliniske utensilier og medicin/ vaccine Formål At komme godt i gang med arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel og akkrediteringsprocessen At få indsigt i de udvalgte standarder og de krav, der stilles til praksis. Målgruppe Praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. I første omgang prioriteres de praksis, som skal akkrediteres i 2016, men alle er velkomne til at tilmelde til. Forberedelse Medbring Den Danske Kvalitetsmodel i trykt udgave, en PC og evt. dokumenter (retningslinjer og instrukser), I allerede har udarbejdet eller er i gang med at udarbejde i jeres praksis. Undervisere Kvalitetskonsulenter fra Akkrediteringsteamet i Region Syddanmark Program Kl Velkomst, sådan kommer du i gang og gennemgang af de valgte standarder samt støtteredskaber og tilbud til praksis Kl Gruppearbejde i egen praksis eller i sammensatte grupper: udarbejdelse af en retningslinje. Der er vejledning efter behov Kl Pause og sandwich Kl Kort opsamling i plenum med erfaringsudveksling. Herefter fortsat gruppearbejde med vejledning efter behov Kl Evaluering og tak for i dag KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

31 DEN DANSKE KVALITETSMODEL Almen praksis som omdrejningspunkt for gode patientforløb hvor kan vi styrke vores bidrag? WORKSHOP 3 Gennemgang af standarderne 3.1 Tilgængelighed 3.3 Patientforløb Udlevering af standarden 3.2 Henvisninger Formål At komme godt i gang med arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel og akkrediteringsprocessen At få indsigt i de udvalgte standarder og de krav, der stilles til praksis. Målgruppe Praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. Alle praksis i regionen er velkomne til at tilmelde sig, men ved manglende plads, vil vi prioritere praksis, der skal akkrediteres i Forberedelse Medbring Den Danske Kvalitetsmodel i trykt udgave, en PC og evt. dokumenter (retningslinjer og instrukser), I allerede har udarbejdet eller er i gang med at udarbejde i jeres praksis. Undervisere Pernille Lind, praktiserende læge Marianne Rosendal, kvalitetskonsulent (kursusleder) Betina Eskesen, akkrediteringskoordinator Program Kl Velkomst, sådan kommer du i gang og gennemgang af de valgte standarder samt støtteredskaber og tilbud til praksis Kl Gruppearbejde i egen praksis eller i sammensatte grupper: udarbejdelse af en retningslinje. Der er vejledning efter behov Kl Pause og sandwich Kl Kort opsamling i plenum med erfaringsudveksling. Herefter fortsat gruppearbejde med vejledning efter behov Kl Evaluering og tak for i dag Tid Onsdag den 16. september 2015 kl i Esbjerg Onsdag den 21. oktober 2015 kl i Middelfart Sted Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg Kursusafgift Ingen. Workshoppen er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Senest den 1. september 2015 til workshoppen i Esbjerg eller den 21. september 2015 til workshoppen i Middelfart via Husk at angive, om du deltager i Middelfart eller Esbjerg. Antal deltagere: Max ALMEN PRAKSIS

32 DEN DANSKE KVALITETSMODEL WORKSHOP 4 Hvordan laver vi en plan for praksis? Tid Torsdag den 22. oktober 2015 kl i Esbjerg Torsdag den 19. november 2015 kl i Middelfart Sted Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg Kursusafgift Ingen. Workshoppen er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest den 6. oktober 2015 til workshoppen i Esbjerg eller den 19. oktober 2015 til workshoppen i Middelfart via Husk at angive, om du deltager i Middelfart eller Esbjerg. Antal deltagere: Max 50 Gennemgang af standarderne 4.2 Ledelse og drift 4.3 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling Udlevering af standarden 4.1 Hygiejne Formål At komme godt i gang med arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel og akkrediteringsprocessen At få indsigt i de udvalgte standarder og de krav, der stilles til praksis. Målgruppe Praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. I første omgang prioriteres de praksis, som skal akkrediteres i 2016, men alle er velkomne til at tilmelde til. Forberedelse Medbring Den Danske Kvalitetsmodel i trykt udgave, en PC og evt. dokumenter (retningslinjer og instrukser), I allerede har udarbejdet eller er i gang med at udarbejde i jeres praksis. Undervisere Kvalitetskonsulenter fra Akkrediteringsteamet i Region Syddanmark Program Kl Velkomst, sådan kommer du i gang og gennemgang af de valgte standarder samt støtteredskaber og tilbud til praksis Kl Gruppearbejde i egen praksis eller i sammensatte grupper: udarbejdelse af en retningslinje. Der er vejledning efter behov Kl Pause og sandwich Kl Kort opsamling i plenum med erfaringsudveksling. Herefter fortsat gruppearbejde med vejledning efter behov Kl Evaluering og tak for i dag KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

33 DEN DANSKE KVALITETSMODEL Akutberedskab og hjertestop for alle i Almen Praksis WORKSHOP 5 Om kurset Når I har deltaget i denne workshop, er jeres praksis bedre klædt på til at foretage akut behandling og genoplivning i jeres praksis. Herudover vil I have gennemgået kravene i standard 2.4 ift. den kommende akkreditering. Det skal bemærkes, det ikke er et krav at have deltaget i et sådant kursus, men man skal i praksis på et helt praktisk niveau have gennemgået et realistisk set up omkring, hvordan man handler ved en akut dårlig patient. Der vil være ca. 3 timers undervisning i Basal Hjerte-Lungeredning med praktiske øvelser på dukker og med hjertestarter. Desuden anden relevant førstehjælp for praksis. Herefter får I udleveret et retningslinjeforslag til standard 2.4 og hver praksis kan udarbejde egne procedurer/retningslinjer. Formål Få opdateret Basic Life Support (hjertemassage, kunstigt åndedræt og alarmering) og brug tid på at arbejde med standard 2.4 (Akutberedskab og hjertemassage). Målgruppe Praktiserende læger og deres praksispersonale i almen praksis i Region Syddanmark. Forberedelse Gennemlæsning af Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for almen praksis, 1. version, standard 2.4. Kan findes på praksis. Undervisere Falck Lone Grønbæk, efteruddannelsesvejleder og SydPOL konsulent Betina Eskesen, akkrediteringskoordinator Tid Tirsdag den 18. august 2015, kl i Kolding Torsdag den 20. august 2015, kl i Esbjerg Sted Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg Kursusafgift Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest den 6. august 2015 til workshoppen i Kolding eller Esbjerg via Husk at angive, om du deltager i Kolding eller Esbjerg. Antal deltagere: Max 16 Praksis, der skal akkrediteres i 2016, vil have fortrinsret. 33 ALMEN PRAKSIS

34 DEN DANSKE KVALITETSMODEL AKKREDITERINGSPROCESSEN Kom godt i gang med akkrediteringsprocessen i almen praksis Har du et spørgsmål eller vil du gerne aftale et møde, så kontakt akkrediteringskoordinator Betina Eskesen på eller mobil Hold dig orienteret om akkreditering og hjælpeværktøjer Praksisnyt: Nyhedsbreve Praksisnyt Akkrediteringshjemmesiden: Her finder du bl.a. hjælperedskaber og gode råd til at komme i gang: konsulenthjælp til praksis Akkreditering Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet: Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) indeholder 16 standarder for almen praksis fordelt på: Kvalitet og patientsikkerhed Patientsikkerhedskritiske standarder Det gode patientforløb Ledelse og organisation Akkrediteringen foregår kommunevis og opdelt i tre bølger: Første bølge akkrediteres i 2016 Fredericia, Middelfart, Fanø, Esbjerg, Langeland, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Tønder og Aabenraa Anden bølge akkrediteres i 2017 Assens, Kerteminde, Svendborg, Haderslev, Vejen, Vejle, Billund og Varde Tredje bølge akkrediteres 2018 Nyborg, Odense, Ærø, Sønderborg og Kolding Du finder på de foregående sider en række workshoptilbud, hvor hele eller dele af praksis kan deltage og få hjælp til at komme godt i gang. Vi tilbyder undervisning i akkrediteringsprocessen fra standard til akkreditering. Vi deltager gerne i: Kommunale informationsmøder arrangeret af PLO kommune/bylægelaug Netværksgruppemøder i din efteruddannelsesgruppe/12 mandsforening I relation til særlige emner, kommer vi også gerne på besøg i den enkelte praksis. Din praksis vil blive informeret fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) 12 måneder inden akkrediteringen (survey) forventes at foregå. Tilbud til praksis Akkrediteringsteamet koordinerer indsatsen i Region Syddanmark og udarbejder tilbud og hjælperedskaber til støtte i akkrediteringsprocessen. KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

35 Det gode patientforløb Kvalitet og patientsikkerhed Hvordan vil du tale med kollegaer om patientevalueringen? Hvornår vil du tale med personalet om patientevalueringen? Hvem har ansvaret for at følge op på patientevalueringen? Hvem gør hvad og hvornår: (brug evt. Plan for akkrediteringsprocessen) Journalaudit foretages (2.5, 20 journaler pr. læge) 1 gang årligt Patientevalueringen foretages (1.4) Indenfor de sidste 3 år Planlæg hvor ofte der følges op på resultaterne til kvalitetsudvikling: Anvend resultat fra patientevaluering (1.4, 3.1- vedr. tilgængelighed) Anvend tilbagemelding fra andre sundhedssektorer (3.2, 3.3) Årshjul akkrediteringsprocessen - Kom godt i gang KEU syd Du har tilmeldt dig patientevalueringen DANPEP via DAK-E Tidsplan År 1 År 2 Undersøgelser viser, at det i nogle sammenhænge kan være svært at forholde sig til Start med: patienternes vurdering af praksis. Nedenstående spørgsmål gør dig mere bevidst om egne servicemål og sørger for, at du anvender patientevalueringen der, hvor du finder det relevant. Læs DDKM - de 16 standarder Uddel DDKM samt andet materiale til alle i praksis Lav en tidsplan for akkrediteringsarbejdet: (Hvis du er i kompagniskab, er det bedst at besvare dette spørgsmål i fællesskab). Hvad forventer du af patientevalueringen? Inden du får din patientevaluering, er det en god ide at afklare følgende: Hvad forstår du ved god patientservice / tilgængelighed i din klinik? Mødestruktur Udpeg en tovholder Hvad vil du bruge patientevalueringen til? 6 retningslinjer (1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1) Hvordan vil du anvende patientevalueringen? Efter du har fået din patientevaluering, er det en god ide at afklare følgende: 15 procedurer Er der noget, du vil forandre på grund af patientevalueringen? 1 plan for udvikling af klinikken (4.2) 1 gang årligt Funktionsbeskrivelser (4.3) Gode ideer til, hvordan du kan bruge din patientevaluering Flere praktiserende læger finder det desuden konstruktivt at tale med en uvildig person om patientevalueringen. SydPOL (praksisudviklingsteam) tilbyder i den forbindelse sparring i form af individuelle og fortrolige samtaler. Udvælg én sårbar patientgruppe (1.2) 1 gang årligt Opdatér praksisdeklaration på sundhed.dk (3.1) Afklar inden for den første måned: Hvad ICPC koder vi? Mangler vi noget? Kodning min. 6 måneder Er ALLE tilmeldt relevante pop-upper? Er der huller i kvalitetsrapporten? Er vi tilmeldt patientevalueringen via DAK-E? Evt. brug af hjælpetilbud fra DAK-E til retningslinjer (frivilligt at anvende) Anvend ICPC kodning (1.1, 1.2) KEU syd Anvend lægemiddelstatistik (1.1, 2.2) Anvend kvalitetsrapporterne (1.1, 1.2, 2.2) Anvend UTH hændelser (1.3, 2.2, 3.3) Anvend løbende patientreaktioner (1.4) Postkort A5_Hvordan du kan bruge din patientevaluering_03.indd 1 04/05/ Kontakt: Koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen på tlf eller mail: Anvend tilbagemelding fra apotek vedr. recepter (2.2) Anvend resultater for kontrol af laboratorieudstyr ( 2.3) Anvend resultat fra regional laboratoriekvalitetssikringsordninger (2.3) Anvend resultat fra journalaudit (2.5) Plan for akkrediteringsprocessen Postkort A5_Hvordan du kan bruge din patientevaluering_03.indd 2 04/05/ Anvend log/liste til dokumentation af: Kontrol af lægemidler/hjertestarter til akutte situationer (2.4) Gennemført hjerte-lunge redningskursus (2.4) Indenfor de sidste 3 år KEU syd Ledelse og organisation Patientsikkerhedskritiske standarder Kontrol af temperatur og udløbsdato for lægemidler/vacciner (3.4) Kontrol af lægetaske herunder lægemidler (3.4) Kontrol af medicinsk udstyr til flergangsbrug (4.1) Standard Indhold Krav Hvem Survey og akkrediteringsstatus: IKAS sender survey dato 12 mdr. før besøg i praksis Hver 3. år Survey udføres Hver 3. år IKAS tildeler akkrediteringsstatus Hver 3. år Regionale tilbud til praksis: (frivillig deltagelse) Information via sundhed.dk - akkrediteringssiden Information via Praksisnyt Information via Lægemiddelnyt Kommunalt basiskursus Workshops Praksisnetværk Datakonsulent - besøg DITeam - kurser og praksisbesøg Lægemiddelteam - besøg SydPOL - besøg Kontakt: tlf Ansvarlig Hvad Indikator opfyldt Den faglig kvalitet ICPC-kodning og opsamling på kvalitetsrapporter i datafangst. Lægemiddelstatistik med eget ordinationsmønster anvendes mhp. kvalitetsudvilkling. DSAM retningslinjer Anvendelse af god klinisk praksis Diabetes og KOL: Håndtering af patientforløb inkl. brug af datafangst. Sårbare grupper: Håndtering af patientforløb for udvalgt gruppe inkl. brug af datafangst. 1.3 UTH Indrapporter og følg op på UTH Patientevaluering Anvendelse af tilbagemeldinger fra patienter inkl. gennemføre undersøgelse via DAK-E. Patientevaluering DAK-E 1 2 parakliniske undersøgelse, i telefon, journal mv. Retningslinje Lægemiddelordination og receptfornyelse Retningslinje for håndtering af receptfornyelser samt klinikkens aftaler vedr. tilbagemeldinger. Retningslinje 2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling Retningslinje for identifikation prøvesvar samt kontrol af udstyr. Retningslinje Parakliniske undersøgelser Håndtering Retningslinje Akutberedeskab og hjertestop Retningslinje for alarmering og håndtering af basal hjerte-lungeredning. Gennemført uddannelse indenfor 3 år. 4 5 datasikkerhed At klinikken efterlever lovgivning om journalføring, samt har god datasikkerhed og diskretion Audit 20 journaler pr Patientjournal, læge pr. år fortrolighed i arbejdet med patientoplysninger. og 3.1 Tilgængelighed Klinikken har en praksisdeklaration på sundhed.dk, lever op til krav om tilgængelighed inkl. sygebesøg, og har retningslinje for visitation af patienter i akutte og ikke-akutte. 3.2 Henvisning Procedure for håndtering af henvisninger, med særlig opmærksomhed på henvisninger med mistanke om alvorlig sygdom. 3.3 Koordinering af patientforløb Procedure for koordinering og kontinuitet i patientforløb inkl. svar på undersøgelser, opfølgning på epikriser, brug af forløbsbeskrivelser, struktur af kronikerforløb mm. 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse Procedure for anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier, medicin og vacciner, af utensilier, medicin og vacciner herunder kontrol af indhold i lægetasker. 4.1 Hygiejne Procedurer for rengøring, udstyr og materialer til flergangsbrug samt for håndhygiejne og smittefarlige patienter. 4.2 Ledelse og drift Der er en plan for klinikkens udvikling. Der er klar ansvars- og opgavebeskrivelse for læger og personale. Kvalitetsovervågning er sat i system i forhold til krav i DDKM. 4.3 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling Procedure for ansættelse og introduktion af nyt personale inkl. uddannelseslæger. Der er instruktion og mulighed for løbende supervision ved uddelegering af opgaver. Klinikken er aktiv i kompetenceudvikling af både læger og personale. Retningslinje Plan Funktionsbeskrivelser Hvornår - tidplan for udarbejdelse og godkendelse Start- og slutdato Kontakt: tlf IKAS: DAK-E: Sundhed.dk: Plan for akkrediteringsprocessen_plakat A2_01.indd 1 04/05/

36 TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE PKO PRAKSISKONSULENT- ORDNING PKO: Fælles praksiskonsulentordning i Region Syddanmark PKO syd I Praksiskonsulentordningen arbejder vi med almen praksis-vinklen i det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis, sygehuse og kommuner. Der er praksiskonsulenter involveret i mange aktiviteter, f.eks.: Meddelelser og nyhedsbreve til almen praksis fra sygehuse og kommuner Fyraftensmøder for almen praksis Forløbsbeskrivelser Audit af henvisninger og epikriser Tværsektorielle arbejdsgrupper ifm. samarbejdsaftaler Faste mødefora med den lokale sygehusenhed og kommuner i sygehusenhedens optageområde eller møder i de kommunalt-lægelige udvalg Praksiskonsulenterne er organiseret med et hold af praksiskonsulenter ved hver af de fem sygehusenheder, praksiskonsulenter i de fleste kommuner og en regional PKOgruppe. PKO bygger bro Hvis du har spørgsmål eller forslag ift. ovenstående, så er du meget velkommen til at kontakte din lokale praksiskonsulent i kommunen eller på sygehuset. Du kan finde os på Visinfosyd på sundhed. dk. Se under Konsulenthjælp til praksis. Du er også velkommen til at skrive til det regionale PKO-sekretariat på adressen så hjælper vi dig videre. GENVEJ til Visinfosyd på sundhed.dk: Formål med PKO Praksiskonsulentordningen er et fælles redskab til udvikling, implementering, monitorering og evaluering af de tværsektorielle patientforløb. Praksiskonsulentordningen er et vigtigt redskab i arbejdet med kvalitetsudvikling af kommunikation og information om patientforløb, aftaler og beskrivelser på tværs af sektorgrænser, praksis/kommune/sygehus (somatik og psykiatri). Formålet med de kommunale praksiskonsulenter er desuden at give sparring til kommunerne ift. nye opgaver og roller, samt at være lokalt bindeled til almen praksis. KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS Kursuskatalog efterår/vinter 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd Indhold 3 Forord Tilbud 4 Børnepsykiatri 5 Temamøde om Funktionelle lidelser 6 Tilbud til efteruddannelsesgrupper 7 Grundkursus i ICPC-kodning

Læs mere

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

Sidste tjek før akkreditering

Sidste tjek før akkreditering Sidste tjek før akkreditering Marianne Rosendal Kvalitetskonsulent, surveyor Pernille Lind Konsulent i Datafangst og ICPC-Team 2 Program Kl. 17.00 Kl. 17.10 Kl. 17.25 Kl. 17.35 Kl. 17.45 Kl. 18.00 Kl.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis. Version 0.7, 9.1.2012

Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis. Version 0.7, 9.1.2012 Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis Version 0.7, 9.1.2012 Udarbejdet i et samarbejde mellem IKAS, PLO, Danske Regioner, DSAM, Danske Patienter, KIF og Dak-E. Institut for Kvalitet og

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere

Konsulentnyt fra Nord-KAP

Konsulentnyt fra Nord-KAP 1. ÅRGANG 1. NUMMER Konsulentnyt fra Nord-KAP Velkommen Juli 2013 I dette nummer 1 Velkommen 1 Fra de koordinerende læger 2 Status: Det Fælles Medicinkort 2 Status: Nordisk Kongres 2013 2 Næste PKO møde

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger PILOTTESTVERSION september 2013 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet speciallæge_omslag.indd 1 19/06/13

Læs mere

IT og data i praksis - til glæde og gavn

IT og data i praksis - til glæde og gavn Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 IT og data i praksis - til glæde og gavn Hvem er hvem? Moderator: Thomas Gregersen Praktiserende læge, Lægerne Aabos Plads, Aalborg Underviser: Lars Ole Larsen Datakonsulent,

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015. KEU syd. Praksisdag Syd Avis 2015. Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity

Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015. KEU syd. Praksisdag Syd Avis 2015. Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015 KEU syd Praksisdag Syd Avis 2015 Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity Ny PLO Syd-formand: Brug KEU! Med 430 deltagere slog Praksisdag Syd 2015 sin egen rekord,

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

Årsberetning Årsregnskab 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland

Årsberetning Årsregnskab 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland Årsberetning Årsregnskab 2010 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 2 2. Mål.. 2 2.1 Mål 3. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat 1) Velkommen og præsentation Henrik Schroll bød alle velkommen til det første møde i Implementeringsudvalget, herefter kaldt IMPU. Navnet er

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2009

Nord-KAP Handleplan 2009 Nord-KAP Handleplan 2009 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Handleplan Nord-KAP 2013

Handleplan Nord-KAP 2013 Handleplan Nord-KAP 2013 Side 1/21 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Ledelses resumé... 3 1.2 Nord-KAP s vision... 4 1.3 Nord-KAP s mission... 4 1.4 Strategiske fokusområder... 4 2.0 Nord-KAP

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

KL's Sundhedskonference 2012

KL's Sundhedskonference 2012 Center for Politik og Organisation Politisk Service 11/28621 C^l KL's Sundhedskonference 2012 Regnskab - konference 17. januar 2012 Deltagere: 3 politikere fra Idræts- og Sundhedsudvalget 5 embedsfolk

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Inspiration til organisationsudvikling

Inspiration til organisationsudvikling Team SydPOL Inspiration til organisationsudvikling PRAKSIS. ORGANISATION. LÆRING OG LEDELSE SydPOL regionsyddanmark.dk KEU syd Xxxxxx Indhold Forord..................................... side 3 Blev et

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012 Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Indledning

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Palliation DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Hvorfor står jeg her? Praktiserende læge, Grenaa Diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2007 Formand for arbejdsgruppen, DSAM s vejledning

Læs mere

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS Kursuskatalog vinter/forår 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd Indhold Forord side 3 Tilbud Praksisdag Syd 2014 side 4 Børnepsykiatri side 5 Funktionelle lidelser side 6 Temamøde om Funktionelle lidelser

Læs mere

Her følger en kort præsentation af hovedbudskaber fra NordKAP`s Præentationsmøder afholdt den 10 + 12.3 Bogen er tilsendt de enkelte klinikken -

Her følger en kort præsentation af hovedbudskaber fra NordKAP`s Præentationsmøder afholdt den 10 + 12.3 Bogen er tilsendt de enkelte klinikken - Her følger en kort præsentation af hovedbudskaber fra NordKAP`s Præentationsmøder afholdt den 10 + 12.3 Bogen er tilsendt de enkelte klinikken - flere papirudgaver kan købes os IKAS. Kan også downloades

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Vedtaget af Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet den 10. juni 2008 2 1.0 Indledning I forbindelse med strukturreformen blev de tidligere amter

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere