Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS"

Transkript

1 Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

2 KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon Hjemmeside KEU syd Kurser og aktiviteter for almen praksis Efterår/vinter 2015 Juni 2015 Oplag: Grafisk Service, Region Syddanmark KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

3 FORORD Kære praktiserende læge i Region Syddanmark I dette katalog finder du en samlet oversigt over aktiviteter og kursustilbud i Region Syddanmark inden for efteruddannelse og kvalitetsudvikling i almen praksis frem til efteråret/vinteren Der er både fyraftensmøder, kurser, workshops samt tilbud om konsulentbesøg i almen praksis. Tilbuddene gælder praktiserende læger, deres personale samt uddannelseslæger i praksis. Alle kurser er målrettet praksis, og det er dine kolleger i Region Syddanmark, der har været med til at udvikle tilbuddene. Der vil løbende komme nye aktiviteter og kursustilbud. De vil blive annonceret i Praksisnyt og i kursus- og mødekalenderen på sundhed.dk. Det er vores håb, at kataloget kan bidrage til at skabe overblik over de mange gode tilbud, så den enkelte praksis kan prioritere lige netop de tiltag, der passer med det, man gerne vil udvikle på. Det er vigtigt for os, at vore tilbud er relevante og aktuelle for almen praksis. Derfor vil vi meget gerne høre fra dig, hvis du savner tilbud inden for et bestemt emne. Vi glæder os til at se jer til kurser og aktiviteter i 2015! 3 ALMEN PRAKSIS

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord 3 FAGLIG UDVIKLING Arbejdsglæde JA TAK 6 Tilbud til efteruddannelsesgrupper 7 Støtte til efteruddannelsesgrupper m.fl. 8 Støtte fra Efteruddannelsesfonden i Lægeforeningen 9 Lægemiddelteamet besøger praksis 10 Lægemiddelteamet 11 IT OG DATA Datafangst- og ICPC-team 12 Kortspil om ICPC-diagnosekoder 13 Udfordringer med IT? Spørg din datakonsulent 14 Teletolkning 15 ORGANISATION OG LEDELSE Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! 17 Personaleledelse i almen praksis 18 Praksispersonale hjælp lægerne med at få praksis til at fungere! 19 Netværksmøde for sololæger Medicingennemgang 20 Netværksmøde for sololæger Hvordan overlever du som sololæge? 25 RELATION MELLEM PATIENT OG LÆGE Supervision af samtaleterapi 26 KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

5 INDHOLD DEN DANSKE KVALITETSMODEL Akkrediteringsstandarderne trin for trin hvordan griber vi dem an? 30 Rette prøver til rette patient i rette journal 29 Medicin all round ordination, receptfornyelse, anskaffelse og bortskaffelse 30 Almen praksis som omdrejningspunkt for gode patientforløb hvor kan vi styrke vores bidrag? 31 Hvordan laver vi en plan for praksis? 32 Akutberedskab og hjertestop for alle i almen praksis 33 Kom godt i gang med akkrediteringsprocessen i almen praksis 34 TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE PKO: Fælles praksiskonsulentordning i Region Syddanmark 36 Gynækologi 37 Radiologi 37 Fællesmøde for almen praksis 38 Støtte til efteruddannelse på sygehuse, i speciallægepraksis og almen praksis 39 Den kroniske smertepatient teori og praksis 40 Støtte fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 42 I midteropslaget kan du få det fulde overblik over alle aktiviteter. Praksisnyt og Visinfosyd på sundhed.dk 43 TIP: Riv det ud og sæt det på opslagstavlen! Kontaktoplysninger til teams og sekretariatet 44 5 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

6 FAGLIG UDVIKLING WORKSHOP Arbejdsglæde JA TAK Tid Tirsdag den 20. oktober 2015 (Odense) Tirsdag den 27. oktober 2015 (Vejle) Tirsdag den 17. november 2015 (Aabenraa) Tirsdag den 24. november 2015 (Esbjerg) Sted Radisson H.C. Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C DGI-Huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle Folkehjem Kursuscenter, Haderslevsvej 7, 6200 Aabenraa Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg Kursusafgift Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest den 14. august 2015 via HUSK at angive navn og titel på alle deltagere SAMT dato for deltagelse. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende en mail via Om kurset Patienttilfredshed er et nyt ord i overenskomsten for almen praksis. Men hvad med lægetilfredshed? Og personaletilfredshed? Patienter skal behandles. Forløb skal koordineres. FMK skal implementeres. Praksis skal akkrediteres. Mange ender skal bindes sammen, og hele praksis er aktører. Midt i alt dette er det vigtigt at bevare arbejdsglæden, og heldigvis er der både metoder til at håndtere de mentale udfordringer samt konsulenter, der kan hjælpe med de praktiske udfordringer. Begge dele vil du møde på denne workshop. Psykolog Lis Larsen vil holde oplæg om arbejdsglæde, hvor hun bl.a. berører vigtigheden af at håndtere egne og andres følelser og på den baggrund introducere, hvordan vi målrettet og bevidst kan arbejde med arbejdsglæden. Du får mulighed for at lave din egen lille undersøgelse af, hvad der påvirker din følelseskurve på arbejdet, så du kan give dig selv små eller store skub i retning af mere arbejdsglæde. Målgruppe Praktiserende læger, uddannelseslæger og praksispersonale i almen praksis i Region Syddanmark. Forberedelse Ingen. Læringsmål Redskaber til fastholdelse og udvikling af arbejdsglæde. Kendskab til konsulentteams for almen praksis. Undervisere Lis Larsen, erhvervspsykolog cand.psyk. KEU s konsulenter vil være tilstede på markedspladsen Program Markedsplads åbner Arbejdsglæde, første session Markedsplads Arbejdsglæde, anden session Afrunding af arrangementet I starten og midtvejs i programmet vil der være en markedsplads, hvor du kan møde en lang række konsulenter, som kan hjælpe praksis i det daglige arbejde med akkreditering, FMK, organisationsudvikling, datafangst, efteruddannelse m.m. Der vil også være en bod med gratis mad og drikke på markedspladsen. KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

7 FAGLIG UDVIKLING GRUPPEMØDE Tilbud til efteruddannelsesgrupper Kontakt Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende en mail via Maria Pia Bonnema, Karl-Martin Lind, Lone Grønbæk, Kai Juul Petersen, Bodil Bech og Torsten Dilling. I kan få gratis undervisning i jeres gruppe om følgende emner: Organisationsudvikling Datafangst og ICPC FMK Funktionelle lidelser Angst, stress og depression Medicingennemgang og andre emner fra Lægemiddelteamet Teledermatologi Patientsikkerhed/Utilsigtede hændelser Klinisk genetik Og meget mere 7 ALMEN PRAKSIS

8 FAGLIG UDVIKLING STØTTE Støtte til efteruddannelsesgrupper m.fl. Ansøgningsskemaer og vejledninger til DGE-grupper og lægepraksis kan du finde på Kontakt Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende mail en via Godkendte efteruddannelsesgrupper kan få støtte ifm. efteruddannelsesaktiviteter. Støtte til efteruddannelsesgrupper Alm. DGE-møde max 180 kr. pr. gruppemedlem til forplejning og kr. til lokaleleje såfremt man ikke har mulighed for at benytte egne lokaler. Lokale kan også lejes i Praksisenheden i Kolding Halvdagsmøde (4 timer) max 350 kr. pr. deltager Heldagsmøde (8 timer) max 600 kr. pr. deltager Mulighed for et årligt internat med døgnpris på max kr. pr. deltager Undervisningshonorar iflg. Lægeforeningens takster: søg på Takstregulativ for undervisning Kørselsrefusion til underviser iflg. Statens takster Lægepraksis/bylægelaug mv. Praksis som organisation eller flere praksis/ faggrupper samt bylægelaug kan søge om støtte til efteruddannelsesaktiviteter inden for implementering af Datafangst/ICPC, DSAM s faglige vejledninger eller uddannelsesaktiviteter, der tager udgangspunkt i lokale problemstillinger og udfordringer i relation til det lokale sygehus eller kommunen. Alle almene lægepraksis, bylægelaug og praksiskonsulenter i samarbejde med sygehusafdelinger i Region Syddanmark kan søge støtte. Støtte Max 180 kr. pr. gruppemedlem pr. mødedag til forplejning Max kr. til lokaleleje pr. mødedag Undervisningshonorar iflg. Lægeforeningens takster: søg på Takstregulativ for undervisning Kørselsrefusion til underviser iflg. Statens takster Støtte til supervisionsgrupper Max 180 kr. pr. gruppemedlem pr. mødedag til forplejning Max kr. til lokaleleje pr. mødedag såfremt man ikke har mulighed for at benytte egne lokaler. Lokaler kan også lejes i Praksisenheden i Kolding Der kan ydes tilskud til ekstern underviser/supervisor ifm. kursusdage/fordybelsesdage Der kan max opnås en samlet støtte på kr. pr. supervisionsgruppe pr. år til forplejning og lokaleleje samt evt. kursusdage/fordybelsesdage Supervisionsgruppen skal også registreres som DGE-gruppe KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

9 FAGLIG UDVIKLING Støtte fra Efteruddannelsesfonden i Lægeforeningen STØTTE Alment praktiserende læger kan få udbetalt midler fra deres konto til dækning af udgifter i forbindelse med efteruddannel sesaktiviteter. Der ydes tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, rejseudgifter og kursusafgift for så vidt angår centrale eller lokale efteruddannelsesaktiviteter tilrettelagt af Lægeforeningen eller andre kursusudbydere, hvis kurser er godkendt af Efteruddannelsesfonden (Fagligt Efteruddannelsesudvalg). Tilsvarende tilskud ydes til kurser tilrettelagt af region, praksisudvalg eller samarbejdsudvalg. Endvidere ydes tilskud til deltagelse i lokale efteruddannelsesgrupper. Endelig gives op til 25 % af det maksimale rådighedsbeløb til lægens konto til anden godkendt efteruddannelse som f.eks. lærebøger, dvdeller cd-rombaseret undervisningsmateriale. Der har de seneste år været øget fokus på efteruddannelse i egen praksis, evt. med ekstern underviser. Sådanne efteruddannelsesaktiviteter godkendes på lige fod med øvrige kurser efter ansøgning. Forhåndsgodkendelsesskema kan printes på Se flere oplysninger og ansøgningsskema under efteruddannelse eller kontakt Lægeforeningens Uddannelsessekretariat på eller via telefon ALMEN PRAKSIS

10 FAGLIG UDVIKLING PRAKSISBESØG Lægemiddelteamet besøger praksis Tid Efter tilmelding vil en af farmaceuterne kontakte dig for at aftale et tidspunkt for besøget. Sted Besøget foregår i egen praksis. Tilmelding Ring eller skriv til Kirstine M. Gommesen på telefon konsulenthjælp til praksis Lægemiddelteam Lægemiddelteamet besøger gerne jeres praksis. Det kan være et enkelt besøg, eller vi kan aftale opfølgning på besøget. Deltagerne kan være hele praksis, eller eventuelt kun lægerne. Det er jer, der sætter rammerne ud fra de problemstillinger på lægemiddelområdet, som I ønsker at arbejde med. I bestemmer emnet, der skal fokuseres på. Det kunne f.eks. være: Medicingennemgang Farmakologiske emner efter jeres ønske Antibiotika Benzodiazepiner I vil få besøg af en læge og en farmaceut fra Lægemiddelteamet. Vi ses! KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

11 FAGLIG UDVIKLING TEAM Lægemiddelteamet Vores tilbud Besøg i praksis, I vælger emnet og sætter rammerne Medicingennemgang for polyfarmacipatienter Oplæg for 12-mandsforeninger, lægelaug m.m. Kurser for læger og praksispersonale Kurser for praksis og kommuner i fællesskab Vores indsatsområder Den ældre medicinske patient Rationel farmakoterapi Akkreditering Materialer for Lægemiddelteamet Nyheder om lægemidler udkommer 4 gange årligt Redskaber til medicingennemgang Basislisten Om os Vi er 3 farmaceuter og 2 læger. Kontakt Kirstine M. Gommesen på eller telefon Lægemiddelteamet 11 ALMEN PRAKSIS

12 IT OG DATA PRAKSISBESØG Datafangst- og ICPC-team konsulenthjælp til praksis Datafangst og ICPC Kontakt eller ring på telefon Er du udfordret af FMK, Datafangst, ICPC-kodning, eller har du andre problemer med dit lægesystem? DITeam (Datafangst og ICPC-team) hjælper med de faglige udfordringer, praksis møder i relation til brugen af nye it-værktøjer, som f.eks. Datafangst, ICPC og FMK. Vi tilbyder undervisning og konsulentbistand til praksis i Region Syddanmark. Teamets lægefaglige konsulenter er særligt uddannede i de største lægesystemer i praksis og i brugen af Datafangst og FMK. I teamet indgår også sygeplejersker og datakonsulenter. Du kan således få besøg af en kollega, der arbejder med dit lægesystem til hverdag, og få hjælp til at komme videre. Hold f.eks. en undervisningsseance i praksis, så kommer vi med oplæg og praktiske øvelser. Konsulentbistanden stilles gratis til rådighed. Vores tilbud er til både praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger. Datafangst- og ICPC-team KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

13 IT OG DATA KORTSPIL Kortspil om ICPC-diagnosekoder DITeam har i samarbejde med spillefirmaet Kombic Aps udviklet et kortspil om ICPCdiagnosekoder. ICPC-spillet giver mulighed for at udvide kendskabet til ICPC-diagnosekoder og inddrage hele praksis i arbejdet med diagnosekodning. Med to forskellige spillemetoder, kan man uanset antallet af deltagere udforske systemet og samtidig udfordre hinanden på viden. Spillene er tilrettelagt, så varigheden ikke behøver overstige en halv time. Æsken indeholder 93 spillekort med korte patienthistorier, 3 svarmuligheder, det "rigtige" svar og bonusinformationen. Spillet kan rekvireres ved at skrive til med besked om dit navn og praksisadresse. ICPC-spillet ICPCspillet 33-årig mand: Gennem et par år haft anfald med voldsomme smerter øverst i maven. Anfaldene kommer med ca. en måneds mellemrum og varer et par timer. Ingen symptomer i den mellemliggende periode. Han har ikke haft gulsot. Havde et anfald i nat. Det er overstået nu. A D02 Smerte i epigastriet B D28 Nedsat funktion/handicap vedr. fordøjelsessystem C D98 Galdeblærebetændelse/galdesten 5-årig pige: Har fået feber. Røde kinder og begyndende udslæt langs ydersiderne af arme og ben. A D02 Smerte i epigastriet Det kunne også dreje sig om galdesten, men der er aktuelt ikke sikre kliniske fund herpå, hvorfor det er mere korrekt at anvende en symptomkode. A A76 Virusinfektion med udslæt IKA B S06 Lokaliseret udslæt A A76 Virusinfektion med udslæt IKA Der er typiske objektive fund inkl. feber på erythema infectionsum. Generaliserede Pris: 200,- C S07 Generaliseret udslæt sygdomme kodes i A-kapitlet. 13 ALMEN PRAKSIS

14 IT OG DATA PRAKSISBESØG Udfordringer med IT? Spørg din datakonsulent Læs mere om datakonsulenterne og deres tilbud på Kontakt datakonsulenterne: Lenike Gilhøj Vemmelund, Praksisenheden i Odense Telefon Bo Christensen, Praksisenheden i Kolding Telefon Susanne Fransen, Praksisenheden i Kolding Telefon Datakonsulenterne er dine vejledere og vejvisere, hvis du har udfordringer med IT i din praksis. Vi tilbyder både telefonisk rådgivning, fjernstyringssupport, vejledning og praksisbesøg. Kontakt os, så aftaler vi med udgangspunkt i dine behov, hvordan vi kan hjælpe dig videre. Hjælp til IT i.f.m. akkreditering Akkrediteringsprocessen berører flere IT-relaterede emner. Datakonsulenterne kan kontaktes bl.a. vedrørende: Vejledning i IT-baserede støtte- og dokumentationsværktøjer Sparring vedrørende standarder, hvor arbejdet med IT og data indgår Hjælp til FMK Har du udfordringer med FMK eller ønsker at vide mere om mulighederne, så kontakt datakonsulenterne. Det kan f.eks. være: Begreberne til FMK Hvad kan man i FMK Sparring om den daglige brug Muligheder for hjælp Andre spørgsmål til FMK Hjælp til Datafangst Behøver du hjælp til at overskue og anvende Datafangst. Datakonsulenterne tilbyder bl.a.: Vejledning vedrørende opsætning af laboratoriemodulet Hjælp til anvendelse af pop-upper Vejledning i grundlæggende navigation i rapporterne Grundlæggende vejledning til ICPC-kodning Hjælp til datasikkerhed Er data i din praksis sikret mod angreb og uheld? Datakonsulenterne vejleder i sikring mod: Uretmæssig adgang Datatab Hjælp til andet Er du i tvivl, så spørg os. Det kan f.eks. være: NemID medarbejdersignatur Sundhed.dk Teledermatologi (telemedicin) Pakkehenvisninger Digitale Postkasse KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

15 IT OG DATA PRAKSISAFDELINGEN Teletolkning Praksisafdelingen tilbyder praksis, der har patienter med behov for tolkebistand, at få installeret videotolkning. Vi leverer følgende: Nødvendigt videoudstyr Konsulent, der kommer og sætter udstyret op samt Undervisning i brugen af udstyret Målsætning Videotolkning er udbredt til alle sygehuse i Danmark, og har vist sig at give rigtig god mening, og er let at tage i anvendelse. På OUH/Svendborg er anvendelsen af videotolkning pt. oppe på 85% af samtlige tolkninger på sygehuset. En sådan anvendelsesgrad lykkes kun, hvis det er let at tage i anvendelse. Evaluering af udbredelsen på sygehusene har vist at videotolkning giver følgende fordele: Bedre kontakt mellem behandler og patient Tolken bliver mere neutral Nem adgang til flere sprog Lettere adgang i akutte situationer Samfundet sparer udgifter til tolkens transport samt til det grønne regnskab Videoudstyret kan også benyttes til samtaler med sygehus, kommune osv. Hvis I vil gøre brug af dette tilbud, bedes I venligst kontakte: Claus Terkelsen via mail: eller Tove Charlotte Nielsen via mail: 15 ALMEN PRAKSIS

16 ORGANISATION OG LEDELSE TEAM Team SydPOL Tid Torsdag d. 19. september 2013 kl Tirsdag d. 29. oktober 2013 kl Sted Folkehjem, Haderslevvej 7, Aabenraa Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, Højme, Odense SV Kursusafgift Ingen. Kurset er godkendt af Efteruddannelsesfonden Tilmelding Senest en uge før kurset. Stående fra venstre mod højre: Heidi Bøgelund Frederiksen, Jesper Gerdes, Lars Gehlert Johansen, Rune Pallesen, Torsten Dilling, Jens Rosbach og Vibeke Munch Jensen. Siddende fra venste mod højre: Susanne Bader, Lone Grønbæk og Lærke Thomsen. KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

17 ORGANISATION OG LEDELSE Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! PRAKSISBESØG Team SydPOL (Syddanmark, Praksis, Organisation, Læring og Ledelse) er et tilbud om gratis konsulentbistand til udvikling af din praksis. Team SydPOL er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark, og vi består af en koordinator og 9 praktiserende læger. Konsulentbistanden foregår i egen praksis og finder som hovedregel sted i tidsrummet kl Vi har en bred vifte af ydelser, men fælles for dem er, at hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den enkelte praksis. Konsulenterne kommer ikke med standardløsninger, men stimulerer til systematisk udvikling. Det kan for eksempel være tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, optimering af kommunikation og ledelse, gennemførelse af projekter osv. Vi tilbyder flere former for besøg Du kan bl.a. vælge imellem: Tag temperaturen på praksis Har du/i lyst til at undersøge, hvordan praksis har det, tilbyder vi en praksisprofil. Alle i praksis besvarer anonymt et spørgeskema, og besvarelserne danner efterfølgende udgangspunkt for en struktureret dialog ved et 4 timers møde i praksis. Efterfølgende opstilles et eller flere mål som praksis arbej der med i minimum 3 måneder. Alle i praksis deltager. Sæt mål og få hjælp til at holde fast i dem! Har du en ide til et projekt som du gerne vil have gennemført i klinikken, kan SydPOL hjælpe med at holde fast og implementere projektet. Vi hjælper praksis med at opstille realistiske mål, udarbejde en handlingsplan og følge op på samme. Alle i praksis deltager. Værdigrundlag i praksis Har I lyst til at få sat ord på værdierne i praksis? Vi faciliterer en proces i praksis, hvor der udarbejdes et fælles værdigrundlag. Alle i praksis deltager. Visionsdag med ledelsen Hvad vil det sige at have en vision for praksis og opstille mål? SydPOL hjælper ledelsen med at definere en vision og en langsigtet strategi for praksis. Ledelsen deltager. Coaching af ledelsen i praksis Coachingen tager afsæt i en konkret problemstilling eller ønske om udvikling, og formålet er at gøre ledelsen mere afklaret om egne ressourcer og handlemuligheder i forhold til udviklingsønsker og udfordringer i praksis. Ledelsen deltager. For nærmere information og bestilling af besøg er du velkommen til at kontakte koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen Tlf Mail: 17 ALMEN PRAKSIS

18 ORGANISATION OG LEDELSE WORKSHOP Personaleledelse i almen praksis Tid Tirsdag den 29. september 2015 kl Sted Comwell Middelfart Karensmindevej Middelfart Kursusafgift Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitetsog Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest tirsdag den 1. september 2015 via Deltagerantal: Max 40 Om kurset Denne workshop sætter fokus på arbejdsgiverrollen og dilemmaer i forhold til at være personaleleder i almen praksis. Hvordan er det nu med ledelsesretten? Og ledelsespligten? Hvordan forholder man sig til en medarbejder, der er på Facebook i arbejdstiden, eller på anden vis ikke gør, som man forventer. Målgruppe Praktiserende læger og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. Forberedelse Efter tilmelding vil vi fremsende et mindre spørgeskema vedrørende dine egne problemstillinger eller dilemmaer i forhold til personaleledelse. Vi vil bede dig returnere dette skema inden workshoppens afhold else. Herefter vil vi tage udgangspunkt i nogle af disse cases i forbindelse med gruppearbejde og diskussion af relevante løsningsmodeller samt belyse de juridiske og ledelsesmæssige aspekter. Undervisere Henriette Kiersgaard, advokat PLA Susanne Bader, praktiserende læge og SydPOL konsulent Lone Grønbæk, praktiserende læge og SydPOL konsulent Program Velkomst og oplæg ved SydPOL Indlæg ved advokat Henritte Kiersgaard om personaleforhold Gruppearbejde og plenum Opsamling og afslutning KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

19 ORGANISATION OG LEDELSE Praksispersonale hjælp lægerne med at få praksis til at fungere! WORKSHOP Formål Hverdagen kan være travl og uforudsigelig i almen praksis. Det er et vilkår, vi ikke kan ændre på, men jo bedre vi samarbejder om at klare udfordringerne, jo bedre kan vi håndtere travlheden. Denne workshop giver inspiration til, hvad man som praksispersonale kan gøre for at få en bedre hverdag med arbejdsglæde, indflydelse og samarbejde med lederne. Målgruppe Praksispersonale i almen praksis i Region Syddanmark. Forberedelse Ingen. Undervisere Jens Rosbach, praktiserende læge og SydPOL konsulent Lena Kjærgaard, Sygeplejerske Rune Pallesen, praktiserende læge og SydPOL konsulent Program Workshoppen kombinerer oplæg med øvelser. Der vil være oplæg om begrebet social kapital, og øvelser om hvordan man kan forberede den samlede sociale kapital i klinikken. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan man kan ændre arbejdsgange og hvordan man kan tage tingene op med sine ledere på en god og konstruktiv måde. Tid Tirsdag den 1. december 2015 kl Sted Comwell Middelfart Karensmindevej Middelfart Kursusafgift Ingen. Workshoppen er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest mandag den 2. november 2015 via Deltagerantal: Max ALMEN PRAKSIS

20 ORGANISATION OG LEDELSE NETVÆRKSMØDE Netværksmøder for sololæger efteråret 2015 (1) Tid Tirsdag den 15. september 2015 kl Sted Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, 6000 Kolding Kursusafgift Ingen. Netværket er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest mandag den 24. august 2015 via For nærmere information kontakt venligst Heidi Bøgelund Frederiksen, telefon eller mail SydPOL har etableret et netværk for sololæger i Region Syddanmark. Formålet er at udveksle erfaringer om organisation og ledelse. Netværket mødes 4 gange om året. Alle sololæger er velkomne, og alle kan deltage. Det er et åbent netværk med forskellige deltagere fra gang til gang. I efteråret er der planlagt to møder. MEDICINGENNEMGANG Formål Vil du blive bedre til at overskue en lang medicinliste hos dine ældre patienter? Kunne du have glæde af en opdatering og dialog omkring IRFs rekommandationer af medicin til gamle patienter? Tror du, der er nogen, der ikke længere har gavn af statinbehandling? Er du i tvivl om, hvor længe vi skal give bisfosfonater? Så kom til næste sololægemøde. Målgruppe Alle sololæger i almen praksis i Region Syddanmark. Undervisere Palle Mark Christensen, praktiserende læge og Lægemiddelkonsulent Lone Grønbæk, praktiserende læge og SydPOL konuslent Torsten Dilling, praktiserende læge og SydPOL konsulent Program Oplæg ved Palle Mark Christensen, hvor mødeformen er dialogbaseret. Medbring meget gerne dine egne problemstillinger. Derefter vil der være erfaringsudveksling i sololægenetværket. KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

21 Faglig udvikling IT og data Tværsektorielt samarbejde Organisation og ledelse Den Danske Kvalitetsmodel Relation mellem patient og læge

22 KEU TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSOVERSIGT 2015 WORKSHOP Arbejdsglæde JA TAK Faglig udvikling IT og data WORKSHOP WORKSHOP Personaleledelse i almen praksis Praksispersonale hjælp lægerne med at få praksis til at fungere! Tværsektorielt samarbejde Organisation og ledelse NETVÆRKSMØDE NETVÆRKSMØDE Sololæge Medicingennemgang Sololæge Hvordan overlever du som sololæge? WORKSHOP 1 Rette prøver til rette patient i rette journal Den Danske Kvalitetsmodel Relation mellem patient og læge WORKSHOP 2 Medicin all round ordination, receptfornyelse, anskaffelse og bortskaffelse WORKSHOP 3 Almen praksis som omdrejningspunkt for gode patientforløb. Hvor kan vi styrke vores bidrag? WORKSHOP 4 Hvordan laver vi en plan for praksis? WORKSHOP 5 Akutberedskab og hjertestop for alle i almen praksis FYRAFTENSMØDE Gynækologi FYRAFTENSMØDE Radiologi FÆLLESMØDE Fællesmøde for almen praksis KURSUS Den kroniske smertepatient teori og praksis GRUPPEMØDE Tilbud til efteruddannelsesgrupper Supervision af samtaleterapi PRAKSISBESØG Lægemiddelteamet besøger praksis Datafangst- og ICPC-team Udfordringer med IT? Spørg din datakonsulent Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

23 2015 August September Oktober November December / / / ALMEN PRAKSIS

24

25 ORGANISATION OG LEDELSE Netværksmøder for sololæger efteråret 2015 (2) NETVÆRKSMØDE SydPOL har etableret et netværk for sololæger i Region Syddanmark. Formålet er at udveksle erfaringer om organisation og ledelse. Netværket mødes 4 gange om året. Alle sololæger er velkomne, og alle kan deltage. Det er et åbent netværk med forskellige deltagere fra gang til gang. I efteråret er der planlagt to møder. HVORDAN OVERLEVER DU SOM SOLOLÆGE? Formål Erfaringsudveksling og netværksdannelse, hvor du som sololæge struktureret kan diskutere de udfordringer, du har på nuværende tidspunkt. Målgruppe Alle sololæger i almen praksis i Region Syddanmark. Forberedelse Hvis I har påtrængende dilemmaer, er I velkomne til at præge mødeindholdet forinden. Undervisere Oplæg ved kollega Lone Grønbæk, praktiserende læge og SydPOL konsulent Torsten Dilling, praktiserende læge og SydPOL konsulent Program Vi inviterer en kollega, der fortæller om, hvordan vedkommende klarer udfordringerne i almen praksis i dag. Derefter vil der være udveksling af erfaringer om, hvordan man som sololæge klarer arbejdet med akkreditering, hvordan man skaffer vikarer eller uddannelseslæger, eller hvordan det er at stå med hele ansvaret selv? Tid Tirsdag den 24. november kl Sted Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, 6000 Kolding Kursusafgift Ingen. Netværksmødet er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest mandag den 12. oktober 2015 via For nærmere information kontakt venligst Heidi Bøgelund Frederiksen telefon eller mail 25 ALMEN PRAKSIS

26 RELATION MELLEM PATIENT OG LÆGE TILBUD Supervision af samtaleterapi Praksisafdelingen støtter supervisionsgruppers aktiviteter på flere måder: 1. Der ydes økonomisk tilskud til betaling af supervisor (max 24 timer pr. år) 2. Der ydes hjælp til at finde kompetente supervisorer 3. Der ydes hjælp til at starte nye grupper 4. Der laves særlige tilbud f.eks. i form af temadage til supervisionsgrupper Målsætning Det er et overenskomstmæssigt krav, at man i relation til ydelsen samtaleterapi skal modtage supervision. Praksisafdelingen ønsker med dette initiativ at sikre, at der er et relevant tilbud til praktiserende læger i regionen. Målgruppe Praktiserende læger i almen praksis i Region Syddanmark. Kontaktpersoner Hvis du vil starte en gruppe, eller hvis din gruppe ønsker ny inspiration, så kontakt os via Praktiserende læger: Martin Munk: eller Bodil Bech: KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

27

28 DEN DANSKE KVALITETSMODEL WORKSHOP Akkrediteringsstandarderne trin for trin hvordan griber vi dem an? Om de fem workshops Der afholdes fem forskellige workshops om Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), hvor vi vil arbejde med forskellige akkrediteringsstandarder. På hver workshop arbejder vi i grupper med to udvalgte standarder. Alle får gruppernes forskellige forslag til retningslinjer med hjem. Du kan arbejde sammen med deltagere fra din egen klinik i gruppen og få vejledning undervejs. Deltager man alene, dannes grupper med andre praksis. Ved hver workshop vil der desuden blive udleveret forslag til en tredje retningslinje, og der bliver mulighed for, at alle deltagere kan udveksle egne erfaringer. Workshops afholdes uafhængigt af hinanden, så man kan deltage i én eller flere workshops efter behov. Hver workshop afholdes to steder i regionen Esbjerg og Middelfart. De fem workshops ventes gentaget i og placeres geografisk i relation til de kommuner, der skal akkrediteres. Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

29 DEN DANSKE KVALITETSMODEL WORKSHOP 1 Rette prøver til rette patient i rette journal Gennemgang af standarderne 2.3 Parakliniske undersøgelser 2.5 Patientjournal Udlevering af standarden 2.1 Identifikation Formål At komme godt i gang med arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel og akkrediteringsprocessen At få indsigt i de udvalgte standarder og de krav, der stilles til praksis. Målgruppe Praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. I første omgang prioriteres de praksis, som skal akkrediteres i 2016, men alle er velkomne til at tilmelde til. Forberedelse Medbring Den Danske Kvalitetsmodel i trykt udgave, en PC og evt. dokumenter (retningslinjer og instrukser), I allerede har udarbejdet eller er i gang med at udarbejde i jeres praksis. Undervisere Kvalitetskonsulenter fra Akkrediteringsteamet i Region Syddanmark Program Kl Velkomst, sådan kommer du i gang og gennemgang af de valgte standarder samt støtteredskaber og tilbud til praksis Kl Gruppearbejde i egen praksis eller i sammensatte grupper: udarbejdelse af en retningslinje. Der er vejledning efter behov Kl Pause og sandwich Kl Kort opsamling i plenum med erfaringsudveksling. Herefter fortsat gruppearbejde med vejledning efter behov Kl Evaluering og tak for i dag Tid Onsdag den 26. august 2015 kl i Middelfart Onsdag den 7. oktober 2015 kl i Esbjerg Sted Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg Kursusafgift Ingen. Workshoppen er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest den 24. juli 2015 til workshoppen i Middelfart eller den 15. september 2015 til workshoppen i Esbjerg via Husk at angive, om du deltager i Middelfart eller Esbjerg. Antal deltagere: Max ALMEN PRAKSIS

30 DEN DANSKE KVALITETSMODEL WORKSHOP 2 Medicin all round ordination, receptfornyelse, anskaffelse og bortskaffelse Tid Onsdag den 2. september 2015 kl i Middelfart Onsdag den 4. november 2015 kl i Esbjerg Sted Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg Kursusafgift Ingen. Workshoppen er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest den 21. august 2015 til workshoppen i Middelfart eller den 19. oktober 2015 til workshoppen i Esbjerg via Husk at angive, om du deltager i Middelfart eller Esbjerg. Antal deltagere: Max 50 Gennemgang af standarderne 1.1 Den faglige kvalitet 2.2 Lægemiddelordination og receptfornyelse Udlevering af standarden 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af kliniske utensilier og medicin/ vaccine Formål At komme godt i gang med arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel og akkrediteringsprocessen At få indsigt i de udvalgte standarder og de krav, der stilles til praksis. Målgruppe Praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. I første omgang prioriteres de praksis, som skal akkrediteres i 2016, men alle er velkomne til at tilmelde til. Forberedelse Medbring Den Danske Kvalitetsmodel i trykt udgave, en PC og evt. dokumenter (retningslinjer og instrukser), I allerede har udarbejdet eller er i gang med at udarbejde i jeres praksis. Undervisere Kvalitetskonsulenter fra Akkrediteringsteamet i Region Syddanmark Program Kl Velkomst, sådan kommer du i gang og gennemgang af de valgte standarder samt støtteredskaber og tilbud til praksis Kl Gruppearbejde i egen praksis eller i sammensatte grupper: udarbejdelse af en retningslinje. Der er vejledning efter behov Kl Pause og sandwich Kl Kort opsamling i plenum med erfaringsudveksling. Herefter fortsat gruppearbejde med vejledning efter behov Kl Evaluering og tak for i dag KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

31 DEN DANSKE KVALITETSMODEL Almen praksis som omdrejningspunkt for gode patientforløb hvor kan vi styrke vores bidrag? WORKSHOP 3 Gennemgang af standarderne 3.1 Tilgængelighed 3.3 Patientforløb Udlevering af standarden 3.2 Henvisninger Formål At komme godt i gang med arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel og akkrediteringsprocessen At få indsigt i de udvalgte standarder og de krav, der stilles til praksis. Målgruppe Praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. Alle praksis i regionen er velkomne til at tilmelde sig, men ved manglende plads, vil vi prioritere praksis, der skal akkrediteres i Forberedelse Medbring Den Danske Kvalitetsmodel i trykt udgave, en PC og evt. dokumenter (retningslinjer og instrukser), I allerede har udarbejdet eller er i gang med at udarbejde i jeres praksis. Undervisere Pernille Lind, praktiserende læge Marianne Rosendal, kvalitetskonsulent (kursusleder) Betina Eskesen, akkrediteringskoordinator Program Kl Velkomst, sådan kommer du i gang og gennemgang af de valgte standarder samt støtteredskaber og tilbud til praksis Kl Gruppearbejde i egen praksis eller i sammensatte grupper: udarbejdelse af en retningslinje. Der er vejledning efter behov Kl Pause og sandwich Kl Kort opsamling i plenum med erfaringsudveksling. Herefter fortsat gruppearbejde med vejledning efter behov Kl Evaluering og tak for i dag Tid Onsdag den 16. september 2015 kl i Esbjerg Onsdag den 21. oktober 2015 kl i Middelfart Sted Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg Kursusafgift Ingen. Workshoppen er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Senest den 1. september 2015 til workshoppen i Esbjerg eller den 21. september 2015 til workshoppen i Middelfart via Husk at angive, om du deltager i Middelfart eller Esbjerg. Antal deltagere: Max ALMEN PRAKSIS

32 DEN DANSKE KVALITETSMODEL WORKSHOP 4 Hvordan laver vi en plan for praksis? Tid Torsdag den 22. oktober 2015 kl i Esbjerg Torsdag den 19. november 2015 kl i Middelfart Sted Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg Kursusafgift Ingen. Workshoppen er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest den 6. oktober 2015 til workshoppen i Esbjerg eller den 19. oktober 2015 til workshoppen i Middelfart via Husk at angive, om du deltager i Middelfart eller Esbjerg. Antal deltagere: Max 50 Gennemgang af standarderne 4.2 Ledelse og drift 4.3 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling Udlevering af standarden 4.1 Hygiejne Formål At komme godt i gang med arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel og akkrediteringsprocessen At få indsigt i de udvalgte standarder og de krav, der stilles til praksis. Målgruppe Praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. I første omgang prioriteres de praksis, som skal akkrediteres i 2016, men alle er velkomne til at tilmelde til. Forberedelse Medbring Den Danske Kvalitetsmodel i trykt udgave, en PC og evt. dokumenter (retningslinjer og instrukser), I allerede har udarbejdet eller er i gang med at udarbejde i jeres praksis. Undervisere Kvalitetskonsulenter fra Akkrediteringsteamet i Region Syddanmark Program Kl Velkomst, sådan kommer du i gang og gennemgang af de valgte standarder samt støtteredskaber og tilbud til praksis Kl Gruppearbejde i egen praksis eller i sammensatte grupper: udarbejdelse af en retningslinje. Der er vejledning efter behov Kl Pause og sandwich Kl Kort opsamling i plenum med erfaringsudveksling. Herefter fortsat gruppearbejde med vejledning efter behov Kl Evaluering og tak for i dag KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

33 DEN DANSKE KVALITETSMODEL Akutberedskab og hjertestop for alle i Almen Praksis WORKSHOP 5 Om kurset Når I har deltaget i denne workshop, er jeres praksis bedre klædt på til at foretage akut behandling og genoplivning i jeres praksis. Herudover vil I have gennemgået kravene i standard 2.4 ift. den kommende akkreditering. Det skal bemærkes, det ikke er et krav at have deltaget i et sådant kursus, men man skal i praksis på et helt praktisk niveau have gennemgået et realistisk set up omkring, hvordan man handler ved en akut dårlig patient. Der vil være ca. 3 timers undervisning i Basal Hjerte-Lungeredning med praktiske øvelser på dukker og med hjertestarter. Desuden anden relevant førstehjælp for praksis. Herefter får I udleveret et retningslinjeforslag til standard 2.4 og hver praksis kan udarbejde egne procedurer/retningslinjer. Formål Få opdateret Basic Life Support (hjertemassage, kunstigt åndedræt og alarmering) og brug tid på at arbejde med standard 2.4 (Akutberedskab og hjertemassage). Målgruppe Praktiserende læger og deres praksispersonale i almen praksis i Region Syddanmark. Forberedelse Gennemlæsning af Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for almen praksis, 1. version, standard 2.4. Kan findes på praksis. Undervisere Falck Lone Grønbæk, efteruddannelsesvejleder og SydPOL konsulent Betina Eskesen, akkrediteringskoordinator Tid Tirsdag den 18. august 2015, kl i Kolding Torsdag den 20. august 2015, kl i Esbjerg Sted Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg Kursusafgift Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest den 6. august 2015 til workshoppen i Kolding eller Esbjerg via Husk at angive, om du deltager i Kolding eller Esbjerg. Antal deltagere: Max 16 Praksis, der skal akkrediteres i 2016, vil have fortrinsret. 33 ALMEN PRAKSIS

34 DEN DANSKE KVALITETSMODEL AKKREDITERINGSPROCESSEN Kom godt i gang med akkrediteringsprocessen i almen praksis Har du et spørgsmål eller vil du gerne aftale et møde, så kontakt akkrediteringskoordinator Betina Eskesen på eller mobil Hold dig orienteret om akkreditering og hjælpeværktøjer Praksisnyt: Nyhedsbreve Praksisnyt Akkrediteringshjemmesiden: Her finder du bl.a. hjælperedskaber og gode råd til at komme i gang: konsulenthjælp til praksis Akkreditering Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet: Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) indeholder 16 standarder for almen praksis fordelt på: Kvalitet og patientsikkerhed Patientsikkerhedskritiske standarder Det gode patientforløb Ledelse og organisation Akkrediteringen foregår kommunevis og opdelt i tre bølger: Første bølge akkrediteres i 2016 Fredericia, Middelfart, Fanø, Esbjerg, Langeland, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Tønder og Aabenraa Anden bølge akkrediteres i 2017 Assens, Kerteminde, Svendborg, Haderslev, Vejen, Vejle, Billund og Varde Tredje bølge akkrediteres 2018 Nyborg, Odense, Ærø, Sønderborg og Kolding Du finder på de foregående sider en række workshoptilbud, hvor hele eller dele af praksis kan deltage og få hjælp til at komme godt i gang. Vi tilbyder undervisning i akkrediteringsprocessen fra standard til akkreditering. Vi deltager gerne i: Kommunale informationsmøder arrangeret af PLO kommune/bylægelaug Netværksgruppemøder i din efteruddannelsesgruppe/12 mandsforening I relation til særlige emner, kommer vi også gerne på besøg i den enkelte praksis. Din praksis vil blive informeret fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) 12 måneder inden akkrediteringen (survey) forventes at foregå. Tilbud til praksis Akkrediteringsteamet koordinerer indsatsen i Region Syddanmark og udarbejder tilbud og hjælperedskaber til støtte i akkrediteringsprocessen. KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

35 Det gode patientforløb Kvalitet og patientsikkerhed Hvordan vil du tale med kollegaer om patientevalueringen? Hvornår vil du tale med personalet om patientevalueringen? Hvem har ansvaret for at følge op på patientevalueringen? Hvem gør hvad og hvornår: (brug evt. Plan for akkrediteringsprocessen) Journalaudit foretages (2.5, 20 journaler pr. læge) 1 gang årligt Patientevalueringen foretages (1.4) Indenfor de sidste 3 år Planlæg hvor ofte der følges op på resultaterne til kvalitetsudvikling: Anvend resultat fra patientevaluering (1.4, 3.1- vedr. tilgængelighed) Anvend tilbagemelding fra andre sundhedssektorer (3.2, 3.3) Årshjul akkrediteringsprocessen - Kom godt i gang KEU syd Du har tilmeldt dig patientevalueringen DANPEP via DAK-E Tidsplan År 1 År 2 Undersøgelser viser, at det i nogle sammenhænge kan være svært at forholde sig til Start med: patienternes vurdering af praksis. Nedenstående spørgsmål gør dig mere bevidst om egne servicemål og sørger for, at du anvender patientevalueringen der, hvor du finder det relevant. Læs DDKM - de 16 standarder Uddel DDKM samt andet materiale til alle i praksis Lav en tidsplan for akkrediteringsarbejdet: (Hvis du er i kompagniskab, er det bedst at besvare dette spørgsmål i fællesskab). Hvad forventer du af patientevalueringen? Inden du får din patientevaluering, er det en god ide at afklare følgende: Hvad forstår du ved god patientservice / tilgængelighed i din klinik? Mødestruktur Udpeg en tovholder Hvad vil du bruge patientevalueringen til? 6 retningslinjer (1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1) Hvordan vil du anvende patientevalueringen? Efter du har fået din patientevaluering, er det en god ide at afklare følgende: 15 procedurer Er der noget, du vil forandre på grund af patientevalueringen? 1 plan for udvikling af klinikken (4.2) 1 gang årligt Funktionsbeskrivelser (4.3) Gode ideer til, hvordan du kan bruge din patientevaluering Flere praktiserende læger finder det desuden konstruktivt at tale med en uvildig person om patientevalueringen. SydPOL (praksisudviklingsteam) tilbyder i den forbindelse sparring i form af individuelle og fortrolige samtaler. Udvælg én sårbar patientgruppe (1.2) 1 gang årligt Opdatér praksisdeklaration på sundhed.dk (3.1) Afklar inden for den første måned: Hvad ICPC koder vi? Mangler vi noget? Kodning min. 6 måneder Er ALLE tilmeldt relevante pop-upper? Er der huller i kvalitetsrapporten? Er vi tilmeldt patientevalueringen via DAK-E? Evt. brug af hjælpetilbud fra DAK-E til retningslinjer (frivilligt at anvende) Anvend ICPC kodning (1.1, 1.2) KEU syd Anvend lægemiddelstatistik (1.1, 2.2) Anvend kvalitetsrapporterne (1.1, 1.2, 2.2) Anvend UTH hændelser (1.3, 2.2, 3.3) Anvend løbende patientreaktioner (1.4) Postkort A5_Hvordan du kan bruge din patientevaluering_03.indd 1 04/05/ Kontakt: Koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen på tlf eller mail: Anvend tilbagemelding fra apotek vedr. recepter (2.2) Anvend resultater for kontrol af laboratorieudstyr ( 2.3) Anvend resultat fra regional laboratoriekvalitetssikringsordninger (2.3) Anvend resultat fra journalaudit (2.5) Plan for akkrediteringsprocessen Postkort A5_Hvordan du kan bruge din patientevaluering_03.indd 2 04/05/ Anvend log/liste til dokumentation af: Kontrol af lægemidler/hjertestarter til akutte situationer (2.4) Gennemført hjerte-lunge redningskursus (2.4) Indenfor de sidste 3 år KEU syd Ledelse og organisation Patientsikkerhedskritiske standarder Kontrol af temperatur og udløbsdato for lægemidler/vacciner (3.4) Kontrol af lægetaske herunder lægemidler (3.4) Kontrol af medicinsk udstyr til flergangsbrug (4.1) Standard Indhold Krav Hvem Survey og akkrediteringsstatus: IKAS sender survey dato 12 mdr. før besøg i praksis Hver 3. år Survey udføres Hver 3. år IKAS tildeler akkrediteringsstatus Hver 3. år Regionale tilbud til praksis: (frivillig deltagelse) Information via sundhed.dk - akkrediteringssiden Information via Praksisnyt Information via Lægemiddelnyt Kommunalt basiskursus Workshops Praksisnetværk Datakonsulent - besøg DITeam - kurser og praksisbesøg Lægemiddelteam - besøg SydPOL - besøg Kontakt: tlf Ansvarlig Hvad Indikator opfyldt Den faglig kvalitet ICPC-kodning og opsamling på kvalitetsrapporter i datafangst. Lægemiddelstatistik med eget ordinationsmønster anvendes mhp. kvalitetsudvilkling. DSAM retningslinjer Anvendelse af god klinisk praksis Diabetes og KOL: Håndtering af patientforløb inkl. brug af datafangst. Sårbare grupper: Håndtering af patientforløb for udvalgt gruppe inkl. brug af datafangst. 1.3 UTH Indrapporter og følg op på UTH Patientevaluering Anvendelse af tilbagemeldinger fra patienter inkl. gennemføre undersøgelse via DAK-E. Patientevaluering DAK-E 1 2 parakliniske undersøgelse, i telefon, journal mv. Retningslinje Lægemiddelordination og receptfornyelse Retningslinje for håndtering af receptfornyelser samt klinikkens aftaler vedr. tilbagemeldinger. Retningslinje 2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling Retningslinje for identifikation prøvesvar samt kontrol af udstyr. Retningslinje Parakliniske undersøgelser Håndtering Retningslinje Akutberedeskab og hjertestop Retningslinje for alarmering og håndtering af basal hjerte-lungeredning. Gennemført uddannelse indenfor 3 år. 4 5 datasikkerhed At klinikken efterlever lovgivning om journalføring, samt har god datasikkerhed og diskretion Audit 20 journaler pr Patientjournal, læge pr. år fortrolighed i arbejdet med patientoplysninger. og 3.1 Tilgængelighed Klinikken har en praksisdeklaration på sundhed.dk, lever op til krav om tilgængelighed inkl. sygebesøg, og har retningslinje for visitation af patienter i akutte og ikke-akutte. 3.2 Henvisning Procedure for håndtering af henvisninger, med særlig opmærksomhed på henvisninger med mistanke om alvorlig sygdom. 3.3 Koordinering af patientforløb Procedure for koordinering og kontinuitet i patientforløb inkl. svar på undersøgelser, opfølgning på epikriser, brug af forløbsbeskrivelser, struktur af kronikerforløb mm. 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse Procedure for anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier, medicin og vacciner, af utensilier, medicin og vacciner herunder kontrol af indhold i lægetasker. 4.1 Hygiejne Procedurer for rengøring, udstyr og materialer til flergangsbrug samt for håndhygiejne og smittefarlige patienter. 4.2 Ledelse og drift Der er en plan for klinikkens udvikling. Der er klar ansvars- og opgavebeskrivelse for læger og personale. Kvalitetsovervågning er sat i system i forhold til krav i DDKM. 4.3 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling Procedure for ansættelse og introduktion af nyt personale inkl. uddannelseslæger. Der er instruktion og mulighed for løbende supervision ved uddelegering af opgaver. Klinikken er aktiv i kompetenceudvikling af både læger og personale. Retningslinje Plan Funktionsbeskrivelser Hvornår - tidplan for udarbejdelse og godkendelse Start- og slutdato Kontakt: tlf IKAS: DAK-E: Sundhed.dk: Plan for akkrediteringsprocessen_plakat A2_01.indd 1 04/05/

36 TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE PKO PRAKSISKONSULENT- ORDNING PKO: Fælles praksiskonsulentordning i Region Syddanmark PKO syd I Praksiskonsulentordningen arbejder vi med almen praksis-vinklen i det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis, sygehuse og kommuner. Der er praksiskonsulenter involveret i mange aktiviteter, f.eks.: Meddelelser og nyhedsbreve til almen praksis fra sygehuse og kommuner Fyraftensmøder for almen praksis Forløbsbeskrivelser Audit af henvisninger og epikriser Tværsektorielle arbejdsgrupper ifm. samarbejdsaftaler Faste mødefora med den lokale sygehusenhed og kommuner i sygehusenhedens optageområde eller møder i de kommunalt-lægelige udvalg Praksiskonsulenterne er organiseret med et hold af praksiskonsulenter ved hver af de fem sygehusenheder, praksiskonsulenter i de fleste kommuner og en regional PKOgruppe. PKO bygger bro Hvis du har spørgsmål eller forslag ift. ovenstående, så er du meget velkommen til at kontakte din lokale praksiskonsulent i kommunen eller på sygehuset. Du kan finde os på Visinfosyd på sundhed. dk. Se under Konsulenthjælp til praksis. Du er også velkommen til at skrive til det regionale PKO-sekretariat på adressen så hjælper vi dig videre. GENVEJ til Visinfosyd på sundhed.dk: Formål med PKO Praksiskonsulentordningen er et fælles redskab til udvikling, implementering, monitorering og evaluering af de tværsektorielle patientforløb. Praksiskonsulentordningen er et vigtigt redskab i arbejdet med kvalitetsudvikling af kommunikation og information om patientforløb, aftaler og beskrivelser på tværs af sektorgrænser, praksis/kommune/sygehus (somatik og psykiatri). Formålet med de kommunale praksiskonsulenter er desuden at give sparring til kommunerne ift. nye opgaver og roller, samt at være lokalt bindeled til almen praksis. KURSER OG AKTIVITETER EFTERÅR / VINTER

Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark

Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark KVALITETSUDVIKLING OG EFTERUDDANNELSE Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/keu-syd KEU syd Støtte fra Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget

Læs mere

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS Kursuskatalog efterår/vinter 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd Indhold 3 Forord Tilbud 4 Børnepsykiatri 5 Temamøde om Funktionelle lidelser 6 Tilbud til efteruddannelsesgrupper 7 Grundkursus i ICPC-kodning

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Vinter/forår 2016 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2016 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2016 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1023

Læs mere

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

Sidste tjek før akkreditering

Sidste tjek før akkreditering Sidste tjek før akkreditering Marianne Rosendal Kvalitetskonsulent, surveyor Pernille Lind Konsulent i Datafangst og ICPC-Team 2 Program Kl. 17.00 Kl. 17.10 Kl. 17.25 Kl. 17.35 Kl. 17.45 Kl. 18.00 Kl.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Minisymposium Middelfart 4. september 2015 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Program Ca. ½ times oplæg Ca. ½ times walk and talk Ca. ½ times spørgsmål/afklaring med spørgsmål

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

Sådan bliver din klinik klar til survey

Sådan bliver din klinik klar til survey Sådan bliver din klinik klar til survey Denne vejledning skal hjælpe dig med at blive klar til surveybesøg. Vejledningen indeholder: 1. En liste over de ting du skal have på plads i forhold til akkrediteringsstandarderne

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS Den Danske Kvalitetsmodel Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Hvad er DDKM? En kvalitetsmodel, som dækker hele det danske sundhedsvæsen med det formål at sikre og

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 01.januar 2016 til 30. april 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 119 sager fra almen praksis. Sektor Antal

Læs mere

Lægehuset i Mørkøv. har opnået følgende status: Akkrediteret

Lægehuset i Mørkøv. har opnået følgende status: Akkrediteret Lægehuset i Mørkøv har opnået følgende status: Akkrediteret efter 1. version af DDKM for Almen praksis og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS MØDE I XX 1 Program DDKM og akkreditering: hvad, hvorfor, hvornår..? Akkreditering: cases og udvalgte standarder Tid til refleksion Gør dit arbejde meget nemmere! Kom godt

Læs mere

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS MØDE PLO- X 1 Program DDKM og akkreditering: hvad, hvorfor, hvornår..? Akkreditering: Standarder, retningslinjer og trin i processen Foreløbige erfaringer Kom godt i gang!

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 260 sager efter eksternt survey

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Vinter/Forår 2018 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/Forår 2018 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/Forår 2018 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1023

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Akkreditering. Opstart møde 28. April 2016 Golf Hotel Viborg

Akkreditering. Opstart møde 28. April 2016 Golf Hotel Viborg Akkreditering Opstart møde 28. April 2016 Golf Hotel Viborg Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 29. april 2016 Den Danske Kvalitetsmodel

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER AT VÆRE

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

Vejledning i brug af standarder i almen praksis

Vejledning i brug af standarder i almen praksis Vejledning i brug af standarder i almen praksis Retningslinjer og procedurer I DDKM for Almen praksis arbejdes der med 2 typer beskrivelser af arbejdsgange: Retningslinjer og procedurer. Retningslinjer:

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2009 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Decentral Gruppebasere t Efteruddann else (DGE) Medicin Tværsek torielt samarbejde Organisering Patientsikkerhed

Læs mere

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010.

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010. Handlingsplan for kvalitetssikring af medicinering almen praksis som tovholder for patientens samlede medicinering Systematik i medicingennemgang i Region Syddanmark Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen

Læs mere

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Medlemmer af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget: Regionspolitikere Tage Petersen Region Syddanmark

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Klar til akkreditering. Vurderingsgrundlag Faldgruber Hvad er svært.

Klar til akkreditering. Vurderingsgrundlag Faldgruber Hvad er svært. Klar til akkreditering Vurderingsgrundlag Faldgruber Hvad er svært. Klar til akkreditering På Nordkaps hjemmeside findes link til: Nyhedsbrev fra PLO Notat fra IKAS Surveyors Der er i alt 64 indikatorer

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis 1.1 Den faglige kvalitet Formål At sikre høj faglig kvalitet. At sikre opfølgning på tilgængelig viden om den

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Netværksmøde Region Syddanmark FMK

Netværksmøde Region Syddanmark FMK Netværksmøde Region Syddanmark FMK Tirsdag d. 14. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:05 Velkomst

Læs mere

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Udviklingsplan for psykologhjælp. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/3062 Telefon: 76631393 Dato: 30. oktober 2012

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis Hudklinikken ved Marmorkirken Frederiksgade 9, 2. tv. 1265 København K Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N T: 8745 0050 8. maj 2014 Vores ref.: TBJ 1. Akkrediter ingsnæv nets

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering:

Læs mere

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

De sårbare patienter. - Kender vi dem? - Er vi enige om, hvordan vi behandler dem?

De sårbare patienter. - Kender vi dem? - Er vi enige om, hvordan vi behandler dem? De sårbare patienter - Kender vi dem? - Er vi enige om, hvordan vi behandler dem? - Og hvad med det sårbare system? En sårbar patient med kronisk sygdom er dysreguleret Eller en patient der ikke kan gennemføre

Læs mere

1. april Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen

1. april Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen Den Danske Kvalitetsmodel 1 Hvem er vi? Simon Schytte-Hansen Lone Staun Poulsen 2 Kort præsentation af deltagere Navn Apotek Hvad er din funktion og erfaring på apoteket i forhold til kvalitetsarbejdet?

Læs mere

Kom godt i gang. Pernille Lind Praktiserende læge. Betina Eskesen Akkrediteringskoordinator

Kom godt i gang. Pernille Lind Praktiserende læge. Betina Eskesen Akkrediteringskoordinator 1 Kom godt i gang Pernille Lind Praktiserende læge Betina Eskesen Akkrediteringskoordinator 2 Program 10.30 Akkrediteringsprocessen, hjælpeværktøjer og gennemgang af standard: (1.1 Den faglige kvalitet)

Læs mere

Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis. Version 0.7, 9.1.2012

Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis. Version 0.7, 9.1.2012 Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis Version 0.7, 9.1.2012 Udarbejdet i et samarbejde mellem IKAS, PLO, Danske Regioner, DSAM, Danske Patienter, KIF og Dak-E. Institut for Kvalitet og

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2011 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

KEU-strategi

KEU-strategi 1 KEU-strategi 2015-2018 1. Forhistorie 2. Vision for KEU s indsats 3. Nye indsatsområder foranlediget af overenskomst 2014 a. Akkreditering b. Systematisk efteruddannelse c. patientevaluering 4. Øvrige

Læs mere

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Dato: 03.12.2011. I det nedenstående opsamles anbefalinger og forslag til initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse. For det første inddrages det

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel 1 Hvem er vi? Simon Schytte-Hansen Lone Staun Poulsen 2 Kort præsentation af deltagere Navn Apotek Hvad er din funktion og erfaring på apoteket i forhold til kvalitetsarbejdet?

Læs mere

Akkreditering. Opstart møde 29 Marts 2017 Silkeborg

Akkreditering. Opstart møde 29 Marts 2017 Silkeborg Akkreditering Opstart møde 29 Marts 2017 Silkeborg Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 30. marts 2017 Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Formålet

Læs mere

3. oktober Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen

3. oktober Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen Den Danske Kvalitetsmodel 1 Hvem er vi? Simon Schytte-Hansen Lone Staun Poulsen 2 Kort præsentation af deltagere Navn Apotek Hvad er din funktion og erfaring på apoteket i forhold til kvalitetsarbejdet?

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og kompleksiteten i arbejdsopgaver stiger,

Læs mere

FEBRUAR 2014 REGION SYDDANMARK. Bilag til status for implementering af forløbsprogrammer i Region Syddanmark

FEBRUAR 2014 REGION SYDDANMARK. Bilag til status for implementering af forløbsprogrammer i Region Syddanmark FEBRUAR 2014 REGION SYDDANMARK Bilag til status implementering af løbsprogrammer i Region Syddanmark ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

24. september 2015. Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Formål med kurset. Dagens program

24. september 2015. Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Formål med kurset. Dagens program Den Danske Kvalitetsmodel 1 Formål med kurset At introducere jer til DDKM og akkrediteringsprocessen 2 Dagens program Velkomst Præsentation af deltagere Introduktion til IKAS og DDKM Akkrediteringsstandarderne

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Fra data til kvalitet. Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL

Fra data til kvalitet. Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL Fra data til kvalitet Heidi Bøgelund Frederiksen Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL Team SydPOL Hvem er vi? 7 praktiserende læger Sekretariatsleder KEU Koordinator Spørgsmål der dukker op Hvad kan

Læs mere

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi Ellitsgaards Plastikkirurgi Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 14-03-2014 Gyldig til 08-05-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

STORE PRAKSISPERSONALEDAG

STORE PRAKSISPERSONALEDAG STORE PRAKSISPERSONALEDAG Når evidens møder praksis hvad gør I? Så er det igen tid for den årlige vitaminindsprøjtning til praksispersonalet i Region Sjælland. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget inviterer

Læs mere

Kære psykologer med ydernummer i Region H,

Kære psykologer med ydernummer i Region H, Kære psykologer med ydernummer i Region H, Hermed nyheder fra Region H. Kurset i november Evaluering af psykoterapi v. psykolog Bernt Langvasbråten (Norge) Fremmødet var lidt mindre end vanligt (ca. 80

Læs mere

Akkreditering almen praksis

Akkreditering almen praksis Akkreditering almen praksis PILOTTEST I 26 PRAKSIS I DANMARK FORÅR 2012 1 Supplerende til uddannelsesdagen maj 2014 Lene Unnerup Hvad er kvalitet? Hvordan ved I, om I har udført jeres arbejde godt, dvs.

Læs mere

Velkommen til evaluering af pilottest af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeuter

Velkommen til evaluering af pilottest af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeuter Evaluering af pilottest Velkommen til evaluering af pilottest af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeuter Spørgeskemaet vedrører dine/jeres erfaringer med at arbejde med DDKM i pilottesten og din/jeres

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 8. maj 2015 på Trinity

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 8. maj 2015 på Trinity Praksisdag Syd 8.5.2015 KEU syd Program til Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 8. maj 2015 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 8. maj 2015 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?...

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... Indhold 1.Indledning... 3 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... 4 2. De 7 indsatsområder... 4 2.1 Medicinordination... 4

Læs mere

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark Gennembrudsprojektet Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen i Region Syddanmark Betina Eskesen, Marianne Rosendal og John Banke Praksisenheden Kolding,

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Medlemmer af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget: Regionspolitikere Bo Libergren Region Syddanmark

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-10-2015 Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa.

Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa. Praksisbeskrivelse Læge Ida Gjessing, Ramsherred 8, Aabenraa Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa. Klinikken

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Plejehjemslæge. Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem

Plejehjemslæge. Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem Plejehjemslæge Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem Program Velkomst Hvad gør I jeres praksis Praktisk eksempel fra Odense Værktøj til gennemgang af medicinlister

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere

Spørgsmål til de indledende kapitler

Spørgsmål til de indledende kapitler Velkommen til høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for privatpraktiserende tandlæger IKAS vil med høringen sikre en bred vurdering af standarderne med henblik på forståelighed og anvendelighed

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-10-2014 Gyldig til 27-11-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Allergiklinikken i Roskilde

Allergiklinikken i Roskilde Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-06-2015 Gyldig til: 27-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatri og Social Region Midtjylland

Psykiatri og Social Region Midtjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-10-2014 Psykiatri og Social Region Midtjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 11-04-2014 Gyldig til: 05-06-2017

Læs mere

Vision og værdier for SydPOL

Vision og værdier for SydPOL Vision og værdier for SydPOL Vision Vi skal gøre det sjovt og attraktivt at udvikle praksis! Værdigrundlag Arbejdsglæde og engagement Åbenhed og holdånd Troværdighed og kompetence Tre overordnede indsatsområder

Læs mere

1-2 læger søges til Sundhedshus Langeland

1-2 læger søges til Sundhedshus Langeland 1-2 læger søges til Sundhedshus Langeland regionsyddanmark.dk www.flyttillangeland.dk Flyt ind i nyt sundhedshus Flyt ind i et moderne sundhedshus Sundhedshuset i Rudkøbing er designet i samarbejde med

Læs mere