Tilfredshedsundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshedsundersøgelse"

Transkript

1 Tlfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademer, Professonshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 VIA Unversty College Svarprocent: 35% (3.411 besvarelser ud af mulge) Insttutonsrapport

2 Introdukton Indhold Indlednng 1. Introdukton og Konkluson 2. Studeglæde, Udbytte og Loyaltet 3. Overordnede fokusområder og Prorterngskort - prorterng af det vdere arbejde 4. Specfkke spørgsmål under fokusområderne (Organserng af uddannelsen, Undervsnng, Socalt mljø, Fyssk mljø, Udstyr & materaler og Praktk) 5. Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed, Egen ndsats og Eksamner & prøver 6. Undervsnngsmljøvurderng (er kun med hvs nsttutonen har valgt dsse spørgsmål) 7. Baggrundsresultater: Resultater fordelt på demograf (er kun med Insttutonsrapporten) 8. Tabeller: Resultater for nsttutonens uddannelser 9. Appendks Denne rapport belyser studeglæde, udbytte og loyaltet for de studerende på VIA Unversty College og vser, hvor man mest effektvt kan sætte nd med udvklngsarbejdet. I alt har studerende haft mulghed for at besvare spørgeskemaet, og af dsse har valgt at svare. VIA Unversty College har således opnået en svarprocent på 35%. Anonymteten er skret ved, at der på ntet tdspunkt blver udleveret enkeltpersoners besvarelser eller udarbejdet rapporter, hvor enkeltpersoners svar kan beregnes eller der er færre end 5 besvarelser. Formål De overordnede formål med denne rapport er at støtte VIA Unversty College : at skre at ressourcer anvendes effektvt på skolen at skre at kvalteten af uddannelserne er tlfredsstllende at skabe dalog og lærng på tværs af områder decentralt på nsttutonen omkrng det løbende forbedrngsarbejde Et dalogværktøj Analyserne ndeholdt rapporterne hjælper uddannelsesnsttutonen dalogen omkrng: Early warnng - dvs. "har v et problem?" at dentfcere ændrnger de studerendes opfattelser - dvs. "gør v det rgtge?" at dentfcere de områder, der BETYDER noget for de studerendes studeglæde, udbytte og loyaltet - dvs. "hvordan kommer v vdere?" at evaluere forbedrngsntatver - dvs. "gjorde v det rgtgt?" Datagrundlag Resultater rapporten Datandsamlngen er gennemført efteråret 9. I alt studerende fra Erhvervsakademer, Professonshøjskoler og Erhvervsskoler har deltaget undersøgelsen fordelt på 12 nsttutoner og over 5 uddannelser. I rapporten fnder du følgende resultater, som hver sær gver dg forskellge svar: Årets samlede resultat. Hvad er status? Sammenlgnng med andre resultater. Hvordan adskller v os fra gennemsnttet? Resultater for uddannelser på nsttutonen. Hvad er resultatet fra uddannelse tl uddannelse? Projektledelse Ennova har varetaget analysen og rapporterngen og for vsse uddannelsesnsttutoner også datandsamlngen. God fornøjelse! [2]

3 Datagrundlag Antal mulge svar Antal svar Svarprocent SVARPROCENTER % Erhvervsakadem Dana % Erhvervsakadem Lllebælt % Erhvervsakadem Sydvest % Erhvervsakademet Copenhagen Busness % EUC Sjælland % KEA, Københavns Erhvervsakadem % Professonshøjskolen Metropol % Professonshøjskolen Unversty College Nordjylland % Selanda CEU % Unversty College Sjælland % VIA Unversty College % Aarhus Teknske Skole % Uddannelser på VIA Unversty College Admnstratonsbachelor % Afspændngspædagoguddannelsen % Bachelor af Global Nutron and Health - INT % Boanalytkeruddannelsen % Bygnngsngenør % Bygnngskonstruktør % Desgnteknolog % Ergoterapeutuddannelsen % Ernærng og Sundhed % Fysoterapeutuddannelsen % Global Busness Engneerng - INT 7 5 7% IT -Engneerng - INT % Karakteranmatoruddannelsen % Kort og Landmålngsteknker % Læreruddannelsen % Markedsførngsøkonom % Masknngenør % Produktonsteknolog 12 3% Professonsbachelor Desgn og Bussness % % Socalrådgveruddannelsen % Sygeplejerske uddannelsen % Tekstle fag og formdlng % Value Chan Management - INT % [3]

4 Konkluson Overordnet vurderng Studeglæde, Udbytte og Loyaltet For de danske uddannelsesnsttutoner er vgtge parametre, at de studerende trves på uddannelsesnsttutonen, får vgtg vden med sg ud erhvervslvet og vgtgst af alt gennemfører sn uddannelse. I denne undersøgelse afdækkes dsse tre hovedresultater som Studeglæde, Udbytte og Loyaltet. VIA Unversty College lgger med en score på (på en skala fra -) på Studeglæde to ndeks pont over det samlede resultat for de deltagende uddannelsesnsttutoner (herefter kaldet ). Dette er en mddelhøj score. Udbytte lgger på samme nveau som Studeglæde () og lgger lgeledes over KVU/MVU samlet (+2 ndeks pont). Loyaltet lgger markant højere, med en score på, et flot resultat. Også her lgger VIA Unversty College højere end (+3 ndeks pont). De studerende tlkendegver samtdg på de enkelte spørgsmål, at de føler at de har valgt den rgtge uddannelse (82) og at de forventer at gennemføre den (95). Varaton resultaterne for forskellge uddannelsesretnnger Ambassadører og Påvej-væk elever Fokusområderne Der er varaton resultatet for Studeglæde på tværs af uddannelsesretnngerne på VIA Unversty College. Ofte er der meget værd at dskutere, hvorfor der er forskelle mellem de højest og de lavest scorende uddannelsesretnnger: På Karakteranmator- og Boanalytkeruddannelsen trves de studerende bedst (hhv. 89 og 74), mens udfordrngerne er størst på Professonsbachelor Desgn & Busness og Value Chan Management (hhv. 57 og 54). De studerende opdeles fem typer afhængg af deres vurderng af Studeglæde og Loyaltet. Dette gver et andet perspektv på de samlede hovedresultater. På VIA Unversty College er der 35% Ambassadører mod 31% for. Flot resultat. Ambassadører kendetegnes ved høj studeglæde og høj loyaltet. Deres yderst postve holdnng bevrker, at de bdrager postvt tl nsttutonens vrke, og at de anbefaler uddannelsen tl venner og bekendte. Andelen af På-vej-væk studerende er med 6%, lavere end (8%) - dette er studerende, som er kendetegnet ved at være utlfredse og samtdg tvvl om deres valg af uddannelse. Resultaterne for fokusområderne gver uddannelsesnsttutonerne en ndkaton af, hvlke områder der klarer sg bedst. Generelt lgger VIA Unversty College flot over KVU/MVU samlet på alle områder, med undtagelse af området Organserng af uddannelsen (58), der lgger på nveau. Praktk og Socalt mljø vurderes højst (hhv. 87 og 75), mens Organserng af uddannelsen og Fyssk mljø vurderes lavest (begge 58). De studerende gver således et meget dfferenteret bllede af de faktorer der påvrker deres Studeglæde. Det vdere arbejde Anbefalnger tl det vdere arbejde I det kommende forbedrngsarbejde er det vgtgt at tage hensyn tl, at der er fokusområder som de studerende tllægger større betydnng end andre og dermed vl gve dem en højere Studeglæde, hvs området forbedres. Et fokusområde som tllægges høj betydnng og som samtdg vurderes lavt (eller højt), er de områder som bør prorteres (eller vedlgeholdes). Undersøgelsens resultater for VIA Unversty College leder tl følgende anbefalnger: Prorter de studerendes opfattelse af uddannelsesnsttutonens Organserng af uddannelsen ved prmært at fokusere på Uddannelsen er velstruktureret Der er klare nformatoner om, hvad der faglgt set forventes af mg som studerende Vedlgehold de studerendes opfattelse af uddannelsesnsttutonens Undervsnng, ved at fokusere på Der skabes en god sammenhæng mellem de forskellge fag nden for mn uddannelse Mne undervsere er gode tl at se sammenhænge med andre fag nden for mn uddannelse Der lyttes tl de studerendes evaluerng af undervsnngen [4]

5 Studeglæde, Udbytte og Loyaltet Studeglæde Studeglæden er et udtryk for, hvor godt de studerende trves på deres uddannelse, hvordan de studerende vurderer uddannelsen forhold tl en deal uddannelse samt deres motvaton med deres uddannelse VIA Unversty College Studeglæde 1. Hvor tlfreds er du alt alt med dn uddannelse? 2. Forestl dg den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette deal er dn uddannelse? 3. Jeg føler mg motveret mn uddannelse 4. Jeg ser for det meste frem tl at komme gang med dagens studeopgaver Udbytte Udbytte er et udtryk for, hvor tlfredse de studerende er med deres faglge udbytte og nveau på uddannelsen samt om undervsnngsformerne er gode VIA Unversty College Udbytte 5. Hvor tlfreds er du med dt faglge udbytte af dn uddannelse? 6. Hvor tlfreds er du med det faglge nveau på dn uddannelse? 7. De valgte undervsnngsformer er generelt gode for mn lærng Loyaltet Loyaltet udtrykkes gennem de studerendes valg og anbefalng af uddannelsen, tlsammen med om de forventer at gennemføre uddannelsen. Loyaltet er også et udtryk for om de studerende bdrager tl et godt studemljø VIA Unversty College Loyaltet 8. Jeg er en af dem, der altd bdrager ekstra tl et godt studemljø 9. Jeg vl anbefale uddannelsen tl andre 1. Jeg føler, at jeg har valgt den rgtge uddannelse 11. Jeg forventer, at fuldføre mn nuværende uddannelse [5]

6 Segmenterng Segmenterng Fguren vser, hvordan de studerende kan nddeles typer ud fra samspllet mellem deres studeglæde og loyaltet. Nederst på denne sde kan du se den konkrete sammensætnng af de studerende på VIA Unversty College. Lav LOYALITET Høj DE TROFASTE PÅ-VEJ-VÆK KERNEN AMBASSADØR DE TROLØSE Lav STUDIEGLÆDE Høj Typer af studerende på VIA Unversty College. AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj studeglæde og høj loyaltet. Deres yderst postve holdnng bevrker, at de bdrager postvt tl skolens vrke, og at de anbefaler skole og uddannelse tl venner og bekendte. KERNEN Kernen er postvt stemt over for skolen og uddannelsen og er kendetegnet ved en mellem tl høj studeglæde og loyaltet. De bdrager lgesom Ambassadørerne postvt tl skolens vrke. DE TROFASTE De Trofaste udtrykker lav studeglæde og mellem tl høj loyaltet. Når de - trods den lave studeglæde - kke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, vl det typsk være begrundet de betragtelge personlge omkostnnger, der kan være ved at skfte uddannelse og/eller skole. DE TROLØSE De Troløse er meget krtske og kke afskrækkede ved tanken om at skfte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternatv tlbyder sg. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk er generelt kendetegnet ved at lav studeglæde, og der er tvvl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. Ambassadør Kernen De trofaste De troløse På-vej-væk VIA Unversty College 35% 45% 13% 1% 6% 31% 46% 13% 1% 8% [6]

7 Studeglæde, Udbytte og Loyaltet på tværs af VIA Unversty College (1/3) Studeglæde Her kan I se nveauet for studeglæde for uddannelser på VIA Unversty College. Studeglæde Det gver jer mulghed for at sammenlgne jeres uddannelser på tværs af VIA Unversty College VIA Unversty College Bachelor af Global Nutron and Health - INT Admnstratonsbachelor Afspændngspædagoguddannelsen Boanalytkeruddannelsen Bygnngsngenør Bygnngskonstruktør Desgnteknolog Ergoterapeutuddannelsen Udbytte Her kan I se nveauet for udbytte for uddannelser på VIA Unversty College. Det gver jer mulghed for at sammenlgne jeres uddannelser på tværs af VIA Unversty College Udbytte 7 VIA Unversty College Bachelor af Global Nutron and Health - INT Admnstratonsbachelor Afspændngspædagoguddannelsen Boanalytkeruddannelsen Bygnngsngenør Bygnngskonstruktør Desgnteknolog Ergoterapeutuddannelsen Loyaltet Her kan I se nveauet for loyaltet for uddannelser på VIA Unversty College. Det gver jer mulghed for at sammenlgne jeres uddannelser på tværs af VIA Unversty College Loyaltet VIA Unversty College Bachelor af Global Nutron and Health - INT Admnstratonsbachelor Afspændngspædagoguddannelsen Boanalytkeruddannelsen Bygnngsngenør Bygnngskonstruktør Desgnteknolog Ergoterapeutuddannelsen [7]

8 Studeglæde, Udbytte og Loyaltet på tværs af VIA Unversty College (2/3) Studeglæde Her kan I se nveauet for studeglæde for uddannelser på VIA Unversty College. 89 Studeglæde Det gver jer mulghed for at sammenlgne jeres uddannelser på tværs af VIA Unversty College VIA Unversty College Ernærng og Sundhed Fysoterapeutuddannelsen Global Busness Engneerng - INT Karakteranmatoruddannelsen Læreruddannelsen Markedsførngsøkonom Masknngenør Udbytte Her kan I se nveauet for udbytte for uddannelser på VIA Unversty College. Det gver jer mulghed for at sammenlgne jeres uddannelser på tværs af VIA Unversty College Udbytte 62 VIA Unversty College Ernærng og Sundhed Fysoterapeutuddannelsen Global Busness Engneerng - INT Karakteranmatoruddannelsen Læreruddannelsen Markedsførngsøkonom Masknngenør Loyaltet Her kan I se nveauet for loyaltet for uddannelser på VIA Unversty College. Det gver jer mulghed for at sammenlgne jeres uddannelser på tværs af VIA Unversty College Loyaltet 75 VIA Unversty College Ernærng og Sundhed Fysoterapeutuddannelsen Global Busness Engneerng - INT Karakteranmatoruddannelsen Læreruddannelsen Markedsførngsøkonom Masknngenør [8]

9 Studeglæde, Udbytte og Loyaltet på tværs af VIA Unversty College (3/3) Studeglæde Her kan I se nveauet for studeglæde for uddannelser på VIA Unversty College. Studeglæde Det gver jer mulghed for at sammenlgne jeres uddannelser på tværs af VIA Unversty College VIA Unversty College Produktonsteknolog Professonsbachelor Desgn og Bussness Socalrådgveruddannelsen Sygeplejerske uddannelsen Tekstle fag og formdlng Value Chan Management - INT Udbytte Her kan I se nveauet for udbytte for uddannelser på VIA Unversty College. Det gver jer mulghed for at sammenlgne jeres uddannelser på tværs af VIA Unversty College Udbytte VIA Unversty College Produktonsteknolog Professonsbachelor Desgn og Bussness Socalrådgveruddannelsen Sygeplejerske uddannelsen Tekstle fag og formdlng Value Chan Management - INT Loyaltet Her kan I se nveauet for loyaltet for uddannelser på VIA Unversty College. Det gver jer mulghed for at sammenlgne jeres uddannelser på tværs af VIA Unversty College Loyaltet 71 VIA Unversty College Produktonsteknolog Professonsbachelor Desgn og Bussness Socalrådgveruddannelsen Sygeplejerske uddannelsen Tekstle fag og formdlng Value Chan Management - INT [9]

10 Studeglæde, Udbytte og Loyaltet på VIA Unversty College Studeglæde og Udbytte Fguren vser Studeglæde og Udbytte for alle uddannelser på VIA Unversty College samt for andre uddannelsesnsttutoner. UDBYTTE VIA Unversty College 2. 3.Aarhus Teknske Skole 4.KEA, Københavns Erhvervsakadem 5.Professonshøjskolen Metropol 6.Erhvervsakadem Dana 7.Unversty College Sjælland 8.Erhvervsakademet Copenhagen Busness 9.Erhvervsakadem Sydvest 1.Erhvervsakadem Lllebælt 11.Professonshøjskolen Unversty College Nordjylland 12.EUC Sjælland 13.Selanda CEU Uddannelser på VIA Unversty College STUDIEGLÆDE Studeglæde og Loyaltet Fguren vser Studeglæde og Loyaltet for alle 9 uddannelser på VIA Unversty College samt for 85 andre uddannelsesnsttutoner LOYALITET VIA Unversty College 2. 3.Aarhus Teknske Skole 4.KEA, Københavns Erhvervsakadem 5.Professonshøjskolen Metropol 6.Erhvervsakadem Dana 7.Unversty College Sjælland 8.Erhvervsakademet Copenhagen Busness 9.Erhvervsakadem Sydvest 1.Erhvervsakadem Lllebælt 11.Professonshøjskolen Unversty College Nordjylland 12.EUC Sjælland 13.Selanda CEU Uddannelser på VIA Unversty College STUDIEGLÆDE Udbytte og Loyaltet Fguren vser Udbytte og Loyaltet for alle uddannelser på VIA Unversty College samt for andre uddannelsesnsttutoner. LOYALITET VIA Unversty College 2. 3.Aarhus Teknske Skole 4.KEA, Københavns Erhvervsakadem 5.Professonshøjskolen Metropol 6.Erhvervsakadem Dana 7.Unversty College Sjælland 8.Erhvervsakademet Copenhagen Busness 9.Erhvervsakadem Sydvest 1.Erhvervsakadem Lllebælt 11.Professonshøjskolen Unversty College Nordjylland 12.EUC Sjælland 13.Selanda CEU Uddannelser på VIA Unversty College UDBYTTE [1]

11 Hvor skal der sættes nd for at forbedre de studerendes Studeglæde og Loyaltet? Prorterngskortene vser vejen Rapporten har ndtl nu vst Studeglæde, Udbytte og Loyaltet blandt de studerende på VIA Unversty College. Det overordnede prorterngskort vser de studerendes vurderng af de overordnede områder kombnaton med den effekt, en forbedrng vl have for de studerendes Studeglæde og Loyaltet. Når I skal udvælge ndsatsområder, kan prorterngskortene nsprere jer debatten om, hvor der skal ske forbedrnger hos jer. Prorterngskortet er med andre ord et hjælperedskab og kke en factlste over, hvor der skal sættes nd. Lav VURDERING Høj TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj Sådan tolker du Prorterngskortene Rapporten har ndtl nu vst, hvor godt de studerende trves. Prorterngskortene på de følgende sder kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedrng vl have den største effekt på de studerendes Studeglæde og Loyaltet. Det er nemlg kke nok kun at kgge på vurderngerne af fokusområderne. Det er også nødvendgt, at sammenholde vurderngerne med, hvlken effekt de enkelte områder har på de studerendes Studeglæde og Loyaltet. PRIORITER Indsatsområder Høj betydnng + Lav vurderng: De områder, hvor vurderngen er relatv lav, samtdg med at området er af stor betydnng for studeglæden og loyalteten, bør prorteres det omfang det er mulgt. Ethvert forbedrngsarbejde bør tage afsæt ndsatsområderne, da en ndsats her vl gve det største afkast og dermed større Studeglæde og Loyaltet. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydnng + Høj vurderng: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydnng for de studerendes Studeglæde og Loyaltet, samtdg med at vurderngen på området er relatv høj. Hvs den høje vurderng fastholdes eller forbedres vl man vedlgeholde eller endda forbedre den nuværende studeglæde og loyaltet. Området bør - trods den gode vurderng - derfor kke nedprorteres, da dette vl få stor negatv effekt på studeglæden og loyalteten. Fnd de tng I gør rgtgt og gør mere af det. TILPAS Mulgheder Lav betydnng + Høj vurderng: I dette område er vurderngerne relatvt høj, men området er kke af særlg høj betydnng for de studerendes Studeglæde og Loyaltet. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller højere grad kommunkere den høje vurderng tl de studerende, så området får større betydnng og dermed højere grad vl påvrke deres opfattelse af studeglæden og loyaltet. OBSERVER Svagheder Lav betydnng + Lav vurderng: Områder med begrænset betydnng og lav vurderng skal kun prorteres, hvs der er en forventnng om, at området fremtden vl få større betydnng for de studerendes Studeglæde og Loyaltet. Følg udvklngen på området. [11]

12 Hvor skal der sættes nd for at forbedre de studerendes Studeglæde og Loyaltet? af Indsatsområder (Indsatsparametre) VIA Unversty College Fguren vser de studerendes vurderng af de seks overordnede områder, som påvrker Studeglæde og Loyaltet. Alle områder behandles detaljer resten af rapporten, hvor du kan se de specfkke spørgsmål, der danner de vste resultater. Bemærk, at hvs der kun er fem ndsatsområder, er det ford der kke er nogle studerende som har været praktk og dette ndsatsområde falder bort Organserng af uddannelsen Undervsnng Socalt mljø Fyssk mljø Udstyr & materaler Praktk Effekt på Studeglæde og Loyaltet I crkeldagrammet kan du se, hvlke områder der har størst betydnng på de studerende på VIA Unversty College. 28% Organserng af uddannelsen 45% Undervsnng 15% Socalt mljø 1% Fyssk mljø 1% Udstyr & materaler 1% Praktk Overordnet prorterngskort Det overordnede prorterngskort vser de studerendes vurderng af de overordnede områder kombnaton med den effekt, en forbedrng vl have for de studerendes Studeglæde og Loyaltet. Når I skal udvælge ndsatsområder, kan prorterngskortene nsprere jer debatten om, hvor der skal ske forbedrnger hos jer. Prorterngskortet er med andre ord et hjælperedskab og kke en factlste over, hvor der skal sættes nd. VURDERING 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Praktk Socalt mljø 7 Undervsnng Udstyr & materaler Organserng af uddannelsen Fyssk mljø OBSERVER PRIORITER 5 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Organserng af uddannelsen VEDLIGEHOLD Undervsnng TILPAS Socalt mljø Praktk OBSERVER Fyssk mljø Udstyr & materaler [12]

13 Organserng af uddannelsen Gennemgang af de seks ndsatsområder De seks ndsatsområder er dem du aktvt kan arbejde med for at forbedre den samlede studeglæde. Derfor gennemgår v på de følgende sder ndsatsområderne hver for sg. V vser en vurderng af hvert spørgsmål, der er stllet for at vurdere forholdet. Prorterngsskemaet på de følgende sder er kun gældende for det enkelte forhold. For at du kan vde, hvlken placerng forholdet har det overordnede prorterngskort kan du kgge øverst tl højre på sden. Der har v angvet, hvor du er kortet og hvad du derfor bør gøre. Organserng af uddannelsen Her ser du de studerendes vurderng af de specfkke spørgsmål under Organserng af uddannelsen på VIA Unversty College. Spørgsmålene den øverste graf danner det samlede resultat for området Organserng af uddannelsen VIA Unversty College Organserng af uddannelsen 12. Uddannelsen er velstruktureret 13. Kender kravene, der stlles tl mg, for at jeg kan fuldføre mn uddannelse 14. Der er klare nformatoner om, hvad der faglgt set forventes af mg som studerende 15. Arbejdsmængden er godt fordelt på mn uddannelse 17. Jeg har nem adgang tl nformaton, der er relevant for mn uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende forhold tl at forstå opfattelsen af Organserng af uddannelsen på VIA Unversty College VIA Unversty College 16. Jeg får rettdg nformaton om skemaændrnger 18. På mn uddannelse har de studerende nemt ved at blve hørt. Jeg har nemt ved at få vejlednng om mn uddannelse [13]

14 Organserng af uddannelsen 19. Jeg har modtaget vejlednng om mn uddannelse, før jeg påbegyndte studet Fguren tl højre vser fordelngen af studerende på ovenstående spørgsmål. Det er kun de studerende der har svaret "Ja", der har fået spørgsmålet længst tl højre stllet. 5% Nej 5% Ja 7 69 VIA Unversty College 19a. Vejlednngen jeg modtog om mn uddannelse, før jeg startede var god 21. Jeg har modtaget personlg studevejlednng løbet af mn uddannelse Fguren tl højre vser fordelngen af studerende på ovenstående spørgsmål. Det er kun de studerende der har svaret "Ja", der har fået spørgsmålet længst tl højre stllet. 59% Nej 41% Ja VIA Unversty College 21a. Den personlge studevejlednng jeg har modtaget løbet af mn uddannelse, har været god 22. Jeg har deltaget vejledende fællesarrangementer løbet af mn uddannelse Fguren tl højre vser fordelngen af studerende på ovenstående spørgsmål. Det er kun de studerende der har svaret "Ja", der har fået spørgsmålet længst tl højre stllet. 14% Nej VIA Unversty College 86% Ja 22a. De vejledende fællesarrangementer løbet af mn uddannelse, har været gode [14]

15 Organserng af uddannelsen Prorterngskort for Organserng af uddannelsen Prorterngskortet vser de studerendes vurderng af de specfkke forhold under Organserng af uddannelsen, og den effekt en forbedrng vl have på de studerendes samlede vurderng af VIA Unversty Colleges Organserng af uddannelsen. Bemærk, at spørgsmål 19a, 21a og 22a kun er stllet tl nogle studerende. Hvor mange kan ses på foregående sde. VURDERING 75 TILPAS VEDLIGEHOLD 21a 7 19a a OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER 12. Uddannelsen er velstruktureret 14. Der er klare nformatoner om, hvad der faglgt set forventes af mg som studerende VEDLIGEHOLD 17. Jeg har nem adgang tl nformaton, der er relevant for mn uddannelse 18. På mn uddannelse har de studerende nemt ved at blve hørt. Jeg har nemt ved at få vejlednng om mn uddannelse TILPAS 13. Kender kravene, der stlles tl mg, for at jeg kan fuldføre mn uddannelse 19a. Vejlednngen jeg modtog om mn uddannelse, før jeg startede var god 21a. Den personlge studevejlednng jeg har modtaget løbet af mn uddannelse, har været god OBSERVER 15. Arbejdsmængden er godt fordelt på mn uddannelse 16. Jeg får rettdg nformaton om skemaændrnger 22a. De vejledende fællesarrangementer løbet af mn uddannelse, har været gode [15]

16 Undervsnng Undervsnng Her ser du de studerendes vurderng af de specfkke spørgsmål under Undervsnng på VIA Unversty College. Spørgsmålene den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervsnng VIA Unversty College 77 Undervsnng 24. Mne undervsere er gode tl at se sammenhænge med andre fag nden for mn uddannelse 25. Jeg har ndtryk af, at undervsnngen er baseret på den nyeste vden nden for mn uddannelsesretnng 26. Undervsnngen har for det meste et højt faglgt nveau 27. Der er en god koblng mellem teor og prakss undervsnngen 28. Mne undervsere er for det meste engagerede undervsnngen De resterende spørgsmål er uddybende forhold tl at forstå opfattelsen af Undervsnng på VIA Unversty College VIA Unversty College Der skabes god sammenhæng mellem de forskellge fag nden for mn uddannelse 29. Der er en passende varaton formen af den undervsnng jeg deltager 3. Uddannelsen nddrager tlstrækkelg grad IT som en del af undervsnngen 31. Uddannelsen klæder dg på tl at anvende IT som en del af den professon, du på sgt skal varetage VIA Unversty College Der lyttes tl de studerendes evaluerng af undervsnngen 33. Jeg får tlstrækkelg tlbagemeldng på mne resultater fra mne undervsere 34. Mne undervsere er gode tl at hjælpe, hvs jeg selv, eller en medstuderende har behov for det [16]

17 Undervsnng Prorterngskort for Undervsnng Prorterngskortet vser de studerendes vurderng af de specfkke forhold under Undervsnng, og den effekt en forbedrng vl have på de studerendes samlede vurderng af VIA Unversty Colleges Undervsnng. VURDERING 85 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 24. Mne undervsere er gode tl at se sammenhænge med andre fag nden for mn uddannelse 27. Der er en god koblng mellem teor og prakss undervsnngen 23. Der skabes god sammenhæng mellem de forskellge fag nden for mn uddannelse 32. Der lyttes tl de studerendes evaluerng af undervsnngen VEDLIGEHOLD 25. Jeg har ndtryk af, at undervsnngen er baseret på den nyeste vden nden for mn uddannelsesretnng 26. Undervsnngen har for det meste et højt faglgt nveau 28. Mne undervsere er for det meste engagerede undervsnngen TILPAS 29. Der er en passende varaton formen af den undervsnng jeg deltager 34. Mne undervsere er gode tl at hjælpe, hvs jeg selv, eller en medstuderende har behov for det OBSERVER 3. Uddannelsen nddrager tlstrækkelg grad IT som en del af undervsnngen 31. Uddannelsen klæder dg på tl at anvende IT som en del af den professon, du på sgt skal varetage 33. Jeg får tlstrækkelg tlbagemeldng på mne resultater fra mne undervsere [17]

18 Socalt mljø Socalt mljø Her ser du de studerendes vurderng af de specfkke spørgsmål under Socalt mljø på VIA Unversty College. Spørgsmålene den øverste graf danner det samlede resultat for området Socalt mljø. VIA Unversty College Socalt mljø 5. Jeg føler mg som en del af et fællesskab på mn uddannelse 51. På mn uddannelse udvser de studerende et socalt medansvar over for andre studerende 52. Jeg føler mg godt tlpas på mt hold/ mn klasse 53. Der er en god stemnng på mt uddannelsessted De resterende spørgsmål er uddybende forhold tl at forstå opfattelsen af Socalt mljø på VIA Unversty College VIA Unversty College Der er tlstrækkelgt med socale arrangementer på uddannelsesstedet 55. Som studerende er der mulghed for at engagere sg planlægnngen af socale arrangementer [18]

19 Socalt mljø Prorterngskort for Socalt mljø 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Prorterngskortet vser de studerendes vurderng af de specfkke forhold under Socalt mljø, og den effekt en forbedrng vl have på de studerendes samlede vurderng af VIA Unversty Colleges Socalt mljø. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 5. Jeg føler mg som en del af et fællesskab på mn uddannelse 51. På mn uddannelse udvser de studerende et socalt medansvar over for andre studerende VEDLIGEHOLD 53. Der er en god stemnng på mt uddannelsessted TILPAS 52. Jeg føler mg godt tlpas på mt hold/ mn klasse 55. Som studerende er der mulghed for at engagere sg planlægnngen af socale arrangementer OBSERVER 54. Der er tlstrækkelgt med socale arrangementer på uddannelsesstedet [19]

20 Fyssk mljø Fyssk mljø Her ser du de studerendes vurderng af de specfkke spørgsmål under Fyssk mljø på VIA Unversty College. VIA Unversty College Spørgsmålene den øverste graf danner det samlede resultat for området Fyssk mljø Fyssk mljø 45. Jeg trves godt med ndeklmaet på mt uddannelsessted 46. De fysske rammer på uddannelsesstedet understøtter alle relevante undervsnngsformer 47. Fællesarealerne er nsprerende at opholde sg De resterende spørgsmål er uddybende forhold tl at forstå opfattelsen af Fyssk mljø på VIA Unversty College. VIA Unversty College Kantneforholdene er tlfredsstllende 44. Hvor lang td om dagen bruger du på transport tl og fra dn uddannelsesnsttuton? Fguren tl højre vser fordelngen af studerende på ovenstående spørgsmål. Der er spltresultater for ovenstående spørgsmål på de overordnede ndsatsområder bagerst rapporten. 19% 31- mnutter 5% Mere end 2 tmer 12% 1-2 tmer 15% 21-3 mnutter 26% -1 mnutter 22% 11- mnutter []

21 Fyssk mljø Prorterngskort for Fyssk mljø 64 TILPAS VEDLIGEHOLD Prorterngskortet vser de studerendes vurderng af de specfkke forhold under Fyssk mljø, og den effekt en forbedrng vl have på de studerendes samlede vurderng af VIA Unversty Colleges Fyssk mljø. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 47. Fællesarealerne er nsprerende at opholde sg VEDLIGEHOLD 46. De fysske rammer på uddannelsesstedet understøtter alle relevante undervsnngsformer TILPAS 45. Jeg trves godt med ndeklmaet på mt uddannelsessted 48. Kantneforholdene er tlfredsstllende OBSERVER [Ingen punkter] [21]

22 Udstyr & materaler Udstyr & materaler Her ser du de studerendes vurderng af de specfkke spørgsmål under Udstyr & materaler på VIA Unversty College. Spørgsmålene den øverste graf danner det samlede resultat for området Udstyr & materaler. VIA Unversty College Udstyr & materaler 35. Undervsnngsmateralet er tdssvarende 36. Uddannelsesstedets teknske udstyr fungerer for det meste tlfredsstllende 37. Uddannelsen tlbyder adgang tl udstyr, der er relevant for mn uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende forhold tl at forstå opfattelsen af Udstyr & materaler på VIA Unversty College VIA Unversty College Uddannelsen skrer, at jeg har adgang tl relevant undervsnngsmaterale god td før jeg skal bruge det 39. Der er god support tl uddannelsesstedets teknske udstyr. Bbloteket opfylder de studerelaterede behov, jeg har 42. Hvor tlfreds er du med de t-faclteter, som skolen tlbyder dg tl dt eget medbragte udstyr? 41. Anvender du egen bærbare pc på uddannelsen? Fguren tl højre vser fordelngen af studerende på ovenstående spørgsmål. 25% Nej VIA Unversty College Spørgsmålet fguren længst tl højre, er vurderet på en skala gående fra "Slet kke" tl "I høj grad". En lav vurderng betyder derfor, at der kke er behov adgang tl relevante elektronske materaler. Spørgsmålet fgurerer derfor kke det tlhørende prorterngskort. 75% Ja Har du brug for, at du kan få adgang tl relevante elektronske materaler uden for skolens normale åbnngstd? [22]

23 Udstyr & materaler Prorterngskort for Udstyr & materaler 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Prorterngskortet vser de studerendes vurderng af de specfkke forhold under Udstyr & materaler, og den effekt en forbedrng vl have på de studerendes samlede vurderng af VIA Unversty Colleges Udstyr & materaler. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 36. Uddannelsesstedets teknske udstyr fungerer for det meste tlfredsstllende 38. Uddannelsen skrer, at jeg har adgang tl relevant undervsnngsmaterale god td før jeg skal bruge det 39. Der er god support tl uddannelsesstedets teknske udstyr VEDLIGEHOLD 37. Uddannelsen tlbyder adgang tl udstyr, der er relevant for mn uddannelse TILPAS 35. Undervsnngsmateralet er tdssvarende. Bbloteket opfylder de studerelaterede behov, jeg har OBSERVER 42. Hvor tlfreds er du med de t-faclteter, som skolen tlbyder dg tl dt eget medbragte udstyr? [23]

24 Praktk Praktk Her ser du de studerendes vurderng af de specfkke spørgsmål under Praktk på VIA Unversty College VIA Unversty College Spørgsmålene den øverste graf danner det samlede resultat for området Praktk. Praktk a. Praktkopholdet er relevant forhold tl uddannelsen b. Praktkopholdet gver mg en øget faglghed c. Praktkopholdet sætter mne tdlgere fag perspektv De resterende spørgsmål er uddybende forhold tl at forstå opfattelsen af Praktk på VIA Unversty College. 79 VIA Unversty College Mn uddannelse forbereder mg tl mn praktkperode d. Mn uddannelse nddrager mne erfarnger fra praktkken 61. Mangler du at komme et praktkforløb, nden du afslutter dn uddannelse? VIA Unversty College Fguren tl højre vser fordelngen af studerende på ovenstående spørgsmål. Det er kun de studerende der har svaret "Ja", der har fået spørgsmålet længst tl højre stllet. 31% Nej 69% Ja a. Jeg har klare forventnnger tl udbyttet af mt kommende praktkophold [24]

25 Praktk Prorterngskort for Praktk Prorterngskortet vser de studerendes vurderng af de specfkke forhold under Praktk, og den effekt en forbedrng vl have på de studerendes samlede vurderng af VIA Unversty Colleges Praktk. Bemærk, at spørgsmål 61a kun er stllet tl nogle studerende. Hvor mange kan ses på foregående sde. VURDERING 95 TILPAS VEDLIGEHOLD 9 a b 85 c d 61a OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER d. Mn uddannelse nddrager mne erfarnger fra praktkken VEDLIGEHOLD a. Praktkopholdet er relevant forhold tl uddannelsen b. Praktkopholdet gver mg en øget faglghed c. Praktkopholdet sætter mne tdlgere fag perspektv TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER. Mn uddannelse forbereder mg tl mn praktkperode 61a. Jeg har klare forventnnger tl udbyttet af mt kommende praktkophold [25]

26 Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed, Egen ndsats og Eksamner & Prøver Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed og Egen ndsats Fguren tl højre vser resultaterne for Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed og Egen ndsats VIA Unversty College Jeg er stolt af at fortælle andre om mn uddannelse 57. Uddannelsen gver mulghed for at vdereuddanne sg 58. Uddannelsen gver mg mulghed for at få et job, jeg kunne tænke mg 63. Hvor tlfreds er du alt alt med dn egen ndsats på uddannelsen? Eksamner & Prøver 62. Har du været tl eksamener eller prøver på dn nuværende uddannelse? Fguren tl højre vser hvor mange studerende der har været tl eksamen. Det er kun de studerende der har svaret "Ja" tl spørgsmålet om eksamen, der har fået stllet de tre spørgsmål nedenfor. 21% Nej 79% Ja VIA Unversty College a. Bedømmelseskrtererne ved prøver og eksamener er klart kommunkerede 62b. Hvor tlfreds er du alt alt med dne resultater ved eksamener? 62c. Der er god sammenhæng mellem undervsnngen og eksamenskrav [26]

27 Undervsnngsmljøvurderng af det æstetske, psykske og fysske mljø Æstetske mljø VIA Unversty College AE1. Undervsnngslokalerne er ndrettet så de vrker nsprerende AE2. Fællesarealerne er spændende at opholde sg AE3. Uddannelsesstedet er flot udsmykket AE4. Uddannelsesstedet er spændende AE5. Uddannelsesstedet er generelt godt vedlgeholdt Socalt mljø VIA Unversty College Socalt mljø 5. Jeg føler mg som en del af et fællesskab på mn uddannelse 51. På mn uddannelse udvser de studerende et socalt medansvar over for andre studerende 52. Jeg føler mg godt tlpas på mt hold/ mn klasse 53. Der er en god stemnng på mt uddannelsessted VIA Unversty College Der er tlstrækkelgt med socale arrangementer på uddannelsesstedet 55. Som studerende er der mulghed for at engagere sg planlægnngen af socale arrangementer [27]

28 Undervsnngsmljøvurderng af det æstetske, psykske og fysske mljø Fyssk mljø VIA Unversty College Fyssk mljø 45. Jeg trves godt med ndeklmaet på mt uddannelsessted 46. De fysske rammer på uddannelsesstedet understøtter alle relevante undervsnngsformer 47. Fællesarealerne er nsprerende at opholde sg VIA Unversty College Kantneforholdene er tlfredsstllende [28]

29 VIA Unversty College's specfkke spørgsmål Fgurene tl højre vser resultaterne for de studerende på VIA Unversty College VIA Unversty College 77 VIA Unversty College er en attraktv uddannelsesnsttuton VIA Unversty College er en nyskabende uddannelsesnsttuton VIA Unversty College er en troværdg uddannelsesnsttuton VIA Unversty College tlbyder uddannelser, som samfundet har brug for VIA Unversty College tlbyder uddannelser med praktsk værd VIA Unversty College tlbyder uddannelser af høj faglg kvaltet VIA Unversty College VIA Unversty College's uddannelser har et høj faglgt nveau VIA Unversty College har et godt studemljø VIA Unversty College har et nternatonalt præg VIA Unversty College gver de studerende gode mulgheder for efterfølgende at få job VIA Unversty College er synlg medeblledet VIA Unversty College er synlg samfundsdebatten VIA Unversty College Jeg forbnder VIA Unversty College med Åbenhed Jeg forbnder VIA Unversty College med Mangfoldghed Jeg forbnder VIA Unversty College med Orgnaltet Bbloteket råder over den nyeste vden og nformaton set relaton tl det lærngsudbytte, der er formuleret for mn uddannelse Jeg har adgang tl bblotekets ressourcer, når jeg har behov for det Uddannelsen gver mulghed for at deltage udvklngs- og forsknngsaktvteter [29]

30 Baggrundsanalyse - Køn Fordelng af studerende % Mand % Kvnde fordelt på Køn Mand Kvnde Organserng af uddannelsen Undervsnng Socalt mljø Fyssk mljø Udstyr & materaler Praktk Mand Kvnde Studeglæde Udbytte Loyaltet [3]

31 Baggrundsanalyse - Alder Fordelng af studerende 32% Yngre end 23 år 26% år 24% 25-3 år 18% Ældre end 3 år fordelt på Alder Yngre end 23 år år 25-3 år Ældre end 3 år Organserng af uddannelsen Undervsnng Socalt mljø Fyssk mljø Udstyr & materaler Praktk Yngre end 23 år år 25-3 år Ældre end 3 år Studeglæde Udbytte Loyaltet [31]

32 Baggrundsanalyse - Adgangsgvende eksamen Fordelng af studerende 44% STX (Almen studentereksamen) 23% HF 12% HHX 4% HTX 7% Erhvervsuddannelse 1% Andet fordelt på Adgangsgvende eksamen STX (Almen studentereksamen) HF HHX HTX Erhvervsuddannelse Andet Organserng af uddannelsen Undervsnng Socalt mljø Fyssk mljø Udstyr & materaler Praktk STX (Almen studentereksamen) HF HHX HTX Erhvervsuddannelse Andet Studeglæde Udbytte Loyaltet [32]

33 Baggrundsanalyse - Cvle stand Fordelng af studerende 3% Bor hos forældre/forælder % Bor alene uden børn 4% Bor alene med børn 36% Samlevende uden børn 17% Samlevende med børn fordelt på Cvle stand Bor hos forældre/forælder Bor alene uden børn Bor alene med børn Samlevende uden børn Samlevende med børn Organserng af uddannelsen Undervsnng Socalt mljø Fyssk mljø Udstyr & materaler Praktk Bor hos forældre/forælder Bor alene uden børn Bor alene med børn Samlevende uden børn Samlevende med børn Studeglæde Udbytte Loyaltet [33]

34 Baggrundsanalyse - Transporttd tl uddannelsesnsttuton Fordelng af studerende 26% -1 mnutter 22% 11- mnutter 15% 21-3 mnutter 19% 31- mnutter 12% 1-2 tmer 5% Mere end 2 tmer fordelt på Transporttd tl uddannelsesnsttuton -1 mnutter 11- mnutter 21-3 mnutter 31- mnutter 1-2 tmer Mere end 2 tmer Organserng af uddannelsen Undervsnng Socalt mljø Fyssk mljø Udstyr & materaler Praktk -1 mnutter 11- mnutter 21-3 mnutter 31- mnutter 1-2 tmer Mere end 2 tmer Studeglæde Udbytte Loyaltet [34]

35 Uddannelser på VIA Unversty College [1] >: meget god vurderng 7-79: god vurderng 5-69: lav tl mddel vurderng <5: meget lav vurderng VIA Unversty College Admnstratonsbachelor Afspændn gspæda goguddannelsen Bachelor af Global Nutron and Health - INT Boanalytkeruddannelsen Bygnngsngenør Bygnngsko nstruktør Desgnteknolog Svarprocent 35% 61% 55% 37% 13% 43% 21% % RESULTATOMRÅDER Studeglæde Hvor tlfreds er du alt alt med dn uddannelse? Forestl dg den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette deal er dn uddannelse? Jeg føler mg motveret mn uddannelse Jeg ser for det meste frem tl at komme gang med dagens studeopgaver Udbytte Hvor tlfreds er du med dt faglge udbytte af dn uddannelse? Hvor tlfreds er du med det faglge nveau på dn uddannelse? De valgte undervsnngsformer er generelt gode for mn lærng Loyaltet Jeg er en af dem, der altd bdrager ekstra tl et godt studemljø Jeg vl anbefale uddannelsen tl andre Jeg føler, at jeg har valgt den rgtge uddannelse Jeg forventer, at fuldføre mn nuværende uddannelse FOKUSOMRÅDER Organserng af uddannelsen Uddannelsen er velstruktureret Kender kravene, der stlles tl mg, for at jeg kan fuldføre mn uddannelse Der er klare nformatoner om, hvad der faglgt set forventes af mg som studerende Arbejdsmængden er godt fordelt på mn uddannelse Jeg har nem adgang tl nformaton, der er relevant for mn uddannelse Jeg får rettdg nformaton om skemaændrnger På mn uddannelse har de studerende nemt ved at blve hørt a. Vejlednngen jeg modtog om mn uddannelse, før jeg startede var god Jeg har nemt ved at få vejlednng om mn uddannelse a. Den personlge studevejlednng jeg har modtaget løbet af mn uddannelse, har været god a. De vejledende fællesarrangementer løbet af mn uddannelse, har været gode Undervsnng Mne undervsere er gode tl at se sammenhænge med andre fag nden for mn uddannelse Jeg har ndtryk af, at undervsnngen er baseret på den nyeste vden nden for mn uddannelsesretnng Undervsnngen har for det meste et højt faglgt nveau Der er en god koblng mellem teor og prakss undervsnngen Mne undervsere er for det meste engagerede undervsnngen Der skabes god sammenhæng mellem de forskellge fag nden for mn uddannelse Der er en passende varaton formen af den undervsnng jeg deltager Uddannelsen nddrager tlstrækkelg grad IT som en del af undervsnngen Uddannelsen klæder dg på tl at anvende IT som en del af den professon, du på sgt skal varetage Der lyttes tl de studerendes evaluerng af undervsnngen Jeg får tlstrækkelg tlbagemeldng på mne resultater fra mne undervsere Mne undervsere er gode tl at hjælpe, hvs jeg selv, eller en medstuderende har behov for det Socalt mljø Jeg føler mg som en del af et fællesskab på mn uddannelse På mn uddannelse udvser de studerende et socalt medansvar over for andre studerende Jeg føler mg godt tlpas på mt hold/ mn klasse Der er en god stemnng på mt uddannelsessted Der er tlstrækkelgt med socale arrangementer på uddannelsesstedet Som studerende er der mulghed for at engagere sg planlægnngen af socale arrangementer [35]

36 Uddannelser på VIA Unversty College [2] >: meget god vurderng 7-79: god vurderng 5-69: lav tl mddel vurderng <5: meget lav vurderng VIA Unversty College Admnstratonsbachelor Afspændn gspæda goguddannelsen Bachelor af Global Nutron and Health - INT Boanalytkeruddannelsen Bygnngsngenør Bygnngsko nstruktør Desgnteknolog Fyssk mljø Jeg trves godt med ndeklmaet på mt uddannelsessted De fysske rammer på uddannelsesstedet understøtter alle relevante undervsnngsformer Fællesarealerne er nsprerende at opholde sg Kantneforholdene er tlfredsstllende Udstyr & materaler Undervsnngsmateralet er tdssvarende Uddannelsesstedets teknske udstyr fungerer for det meste tlfredsstllende Uddannelsen tlbyder adgang tl udstyr, der er relevant for mn uddannelse Uddannelsen skrer, at jeg har adgang tl relevant undervsnngsmaterale god td før jeg skal bruge det Der er god support tl uddannelsesstedets teknske udstyr Bbloteket opfylder de studerelaterede behov, jeg har Hvor tlfreds er du med de t-faclteter, som skolen tlbyder dg tl dt eget medbragte udstyr? Praktk Mn uddannelse forbereder mg tl mn praktkperode a. Praktkopholdet er relevant forhold tl uddannelsen b. Praktkopholdet gver mg en øget faglghed c. Praktkopholdet sætter mne tdlgere fag perspektv d. Mn uddannelse nddrager mne erfarnger fra praktkken a. Jeg har klare forventnnger tl udbyttet af mt kommende praktkophold Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed og Egen ndsats 56. Jeg er stolt af at fortælle andre om mn uddannelse Uddannelsen gver mulghed for at vdereuddanne sg Uddannelsen gver mg mulghed for at få et job, jeg kunne tænke mg Hvor tlfreds er du alt alt med dn egen ndsats på uddannelsen? Eksamner & Prøver 62a. Bedømmelseskrtererne ved prøver og eksamener er klart kommunkerede b. Hvor tlfreds er du alt alt med dne resultater ved eksamener? c. Der er god sammenhæng mellem undervsnngen og eksamenskrav [36]

37 Uddannelser på VIA Unversty College [3] >: meget god vurderng 7-79: god vurderng 5-69: lav tl mddel vurderng <5: meget lav vurderng VIA Unversty College Ergoterapeutuddannelsen Ernærng og Sundhed Fysoterapeutuddannelsen Global Busness Engneerng - INT Karakteranmatoruddannelsen Læreruddannelsen Markedsførngsøkonom Svarprocent 35% 46% 7% 62% 7% 63% 3% 11% RESULTATOMRÅDER Studeglæde Hvor tlfreds er du alt alt med dn uddannelse? Forestl dg den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette deal er dn uddannelse? Jeg føler mg motveret mn uddannelse Jeg ser for det meste frem tl at komme gang med dagens studeopgaver Udbytte Hvor tlfreds er du med dt faglge udbytte af dn uddannelse? Hvor tlfreds er du med det faglge nveau på dn uddannelse? De valgte undervsnngsformer er generelt gode for mn lærng Loyaltet Jeg er en af dem, der altd bdrager ekstra tl et godt studemljø Jeg vl anbefale uddannelsen tl andre Jeg føler, at jeg har valgt den rgtge uddannelse Jeg forventer, at fuldføre mn nuværende uddannelse FOKUSOMRÅDER Organserng af uddannelsen Uddannelsen er velstruktureret Kender kravene, der stlles tl mg, for at jeg kan fuldføre mn uddannelse Der er klare nformatoner om, hvad der faglgt set forventes af mg som studerende Arbejdsmængden er godt fordelt på mn uddannelse Jeg har nem adgang tl nformaton, der er relevant for mn uddannelse Jeg får rettdg nformaton om skemaændrnger På mn uddannelse har de studerende nemt ved at blve hørt a. Vejlednngen jeg modtog om mn uddannelse, før jeg startede var god Jeg har nemt ved at få vejlednng om mn uddannelse a. Den personlge studevejlednng jeg har modtaget løbet af mn uddannelse, har været god a. De vejledende fællesarrangementer løbet af mn uddannelse, har været gode Undervsnng Mne undervsere er gode tl at se sammenhænge med andre fag nden for mn uddannelse Jeg har ndtryk af, at undervsnngen er baseret på den nyeste vden nden for mn uddannelsesretnng Undervsnngen har for det meste et højt faglgt nveau Der er en god koblng mellem teor og prakss undervsnngen Mne undervsere er for det meste engagerede undervsnngen Der skabes god sammenhæng mellem de forskellge fag nden for mn uddannelse Der er en passende varaton formen af den undervsnng jeg deltager Uddannelsen nddrager tlstrækkelg grad IT som en del af undervsnngen Uddannelsen klæder dg på tl at anvende IT som en del af den professon, du på sgt skal varetage Der lyttes tl de studerendes evaluerng af undervsnngen Jeg får tlstrækkelg tlbagemeldng på mne resultater fra mne undervsere Mne undervsere er gode tl at hjælpe, hvs jeg selv, eller en medstuderende har behov for det Socalt mljø Jeg føler mg som en del af et fællesskab på mn uddannelse På mn uddannelse udvser de studerende et socalt medansvar over for andre studerende Jeg føler mg godt tlpas på mt hold/ mn klasse Der er en god stemnng på mt uddannelsessted Der er tlstrækkelgt med socale arrangementer på uddannelsesstedet Som studerende er der mulghed for at engagere sg planlægnngen af socale arrangementer [37]

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 3% ( besvarelser ud af 2.139 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 29-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 21 Svarprocent: % (755 besvarelser ud af 1.2 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Metropol Svarprocent: 49% (1.16 besvarelser ud af 2.278 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (37 besvarelser ud af 13 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 21% (79 besvarelser ud af 3 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: % (45 besvarelser ud af mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (164/367) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 68% (87 besvarelser ud af 128 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 7% (136/195) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 83% (286/343) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 86% (171/) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 58% (1564/26) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 66% (127/191) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: 46% (1.782 besvarelser ud af 3.91 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (478/737) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 42% (18/4176) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 UCC Svarprocent: 48% (98/4) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (1236/3) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 69% (115/1) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 Metropol - December 14 Metropol Svarprocent: 31% (2915/9452) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 215 - December 215 Svarprocent: 84% (139/1231) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: % (59/682) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 48% (91/19) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 56% (3783/99) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 38% (98/2) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 - December 214 Svarprocent: % (278/34) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 43% (4/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 54% (15/2928) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (/8258) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (21/355) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 24% (352/1495) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 54% (11/2234) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Professionshøjskoler samlet Maj 213 - Svarprocent: 48% (394/818) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 84% (79/94) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Svarprocent: 32% (154/488) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: % (2534/3812) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 3% (837/2751) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: % (21/3616) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 Lillebælt - December 214 Lillebælt Svarprocent: % (2333/33) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 212 - December 212 Svarprocent: % (2417/3557) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 28% (17/5798) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 43% (113/2562) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 November 15 Svarprocent: % (7/678) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 31% (448/1435) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 63% (25/481) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 November 15 Svarprocent: 53% (284/538) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 76% (3131/4115) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (2629/4129) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (2925/4434) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 20 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler

Tilfredshedsundersøgelse 20 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier og Professionshøjskoler 1 December 1 Svarprocent: 73% (2.56 besvarelser ud af 2.832 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Lillebælt Svarprocent: % (27/3) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Brugertilfredshed 2010

Brugertilfredshed 2010 Brugertilfredshed 1 December 1 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser Svarprocent: 37% (2 ud af 641 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 47% (18/3948) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 215 Lillebælt - December 215 Lillebælt Svarprocent: 62% (251/3316) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 57% (1991/34) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere