TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS"

Transkript

1 Kursuskatalog efterår/vinter 2013 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd

2 Indhold Forord side 3 Tilbud Praksisdag Syd 2014 side 4 Tidlig dianogstik af kræft side 5 Type 2 diabetes side 6 Funktionelle lidelser side 7 Temamøde om Funktionelle lidelser side 8 Tilbud til efteruddannelsesgrupper side 9 Tjek på ICPC-koder og datafangst? side 10 Få inspiration til arbejdet med datafangst side 11 Skab udvikling og kvalitet i praksis med datafangst side 12 ICPC og datafangst besøg i praksis side 13 ICPC og datafangst for tutor- og uddannelseslæger side 14 Problemer med IT? Spørg din datakonsulent side 15 Workshop "Hvad er god ledelse i en kompagniskabspraksis?" side 16 Netværksmøder for sololæger side 17 Netværksmøder for sololæger side 18 Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! side 19 Ledelse i almen praksis (LAP-2013) side 20 Lægemiddelteamet besøg i praksis side 21 Supervision af samtaleterapi side 22 Fælles MedicinKort side 23 Praksisnyt side 24 Kontaktoplysninger til teams og sekretariatet side 25 Forord I dette nye kursuskatalog finder du tilbud om efteruddannelse og hjælp til kvalitetsudvikling i praksis. Der er både r og kurser samt tilbud om konsulentbesøg i praksis. Tilbuddene gælder praktiserende læger og deres personale samt uddannelseslæger i praksis. Alle kurser er målrettet praksis, og det er dine kolleger i Region Syddanmark, der har været med til at udvikle tilbuddene. Kataloget indeholder planlagte tilbud for efteråret/vinteren Nye tilbud kan løbende komme til, og annonceres da i PraksisNyt samt på VisinfoSyd. Det er vores håb, at kataloget kan bidrage til at skabe overblik over de mange gode tilbud, så den enkelte praksis kan prioritere lige netop de tiltag, der passer med det, man gerne vil udvikle på. Kurser mv. udbydes af Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget for Almen Praksis og Praksisafdelingen, Region Syddanmark efter aftale mellem PLO og Region Syddanmark. Sekretariatet for Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget Praksisenheden, Kokholm 3B, 6000 Kolding Tlf Vi glæder os til at se jer til kurser og aktiviteter i 2013!

3 0,2 NC 2,2 Pollakisuri Praksisdag Syd 2014 Årets udviklings- og efteruddannelsesdag for almen praksis i Region Syddanmark. Mød dine kolleger og deltag i spændende sessioner. Praktiserende læger, uddannelseslæger og klinikpersonale i almen praksis i Region Syddanmark. Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag den 2. maj Nærmere information og invitation følger i foråret Overskrift Tidlig diagnostik af kræft Lungekræft, baggrundsbefolkning over 40 år, baggrundshyppighed: 0,17%, 0,14% Efteruddannelsestilbud om tidlig diagnostik af kræft. Hoste Træthed Åndenød Brystsmerter Vægttab Praktiserende læger og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. Ingen. Tab af appetit Trombocytose Abnorm spirometri PPV for et enkelt symptom Træthed Dorthe Ejg Jarbøl, Forskningsenheden for almen praksis. Åndenød Lokale undervisere fra sygehusene. Karl-Martin Lind, efteruddannelseskoordinator (kursusleder) Hæmoptyse 0,40 0,43 0,66 0,82 1,1 0,87 1,6 1,6 2,4 0,58 0,63 0,79 0,76 1,8 1,6 2,0 1,2 2,0 0,57 0,89 0,84 1,0 1,2 1,8 4,0 3,3 0,88 1,2 2,0 2,0 2,0 2,3 4,9 0,95 1,8 1,8 2,0 1,4 5,0 Hoste Brystsmerter Lungekræft, specifik for rygere over 40 år Hoste Træthed Åndenød Brystsmerter Vægttab Tab af appetit Trombocytose Abnorm spirometri Hæmoptyse 0,86 0,77 1,2 1,3 2,1 1,8 4,2 4,0 4,5 1,3 1,0 1,4 0,86 2,3 2,8 6,5 3,6 3,9 1,2 1,4 1,3 2,0 2,3 2,4 > 10 6,1 1,5 2,2 3,1 5,5 2,4 > 10 6,9 1,4 4,4 7,6 > 10 > 10 4,1 PPV for et enkelt symptom Hoste Træthed Åndenød Brystsmerter Praksisdag Syd 1,2 2,3 6,1 1,5 9,2 Vægttab Redskaber til hjælp for tidlig opsporing af kræft Casebaseret dialog 1,7 om 0,9 tidlig 2,7 diagnostik > 10 Tab af appetit kræft Nyeste faglige viden om udredning af kræft Nyeste lokale viden om status 3,6 på > 10 henvisninger Trombocytose og epikriser Udfordringer ved at opspore kræft tidligt Ovariekræft, kvinder, baggrundshyppighed: 0,04% Oppustet mave Tid: Torsdag d. 19. september 2013 kl Tirsdag d. 29. oktober 2013 kl ,3 0,3 PPV for et 0,2 0,6 2,5 enkelt symptom 2,0 0,8 1,2 3,3 3,0 Oppustet mave Sted: Folkehjem, Haderslevvej 7, Aabenraa Prostatakræft, mænd, baggrundshyppighed: 0,3% Hotel Scandic, Hvidkærvej 1,0 25, 0,75 Højme, 2,2 Odense 3,0 2,8 SV 12 2,2 Ingen. Kurset er godkendt af Efteruddannelsesfonden. 1,6 1,9 3,3 3,9 1,8 Senest en uge før kurset. 2,1 12 9,4 1,8 3,3 2,8 3,9 15 3,2 4 0,7 0,4 1,0 3,1Efteruddannelsesvejlederne, Mavesmerter Praksiskonsulentordningen og Forskningsenheden for Almen Praksis 5 2,0 3,3 10 4,7 Startbesvær Mavesmerter Pollakisuri Tab af appetit Udspilling af abdomen > Abnorm spirometri Hæmoptyse Hæmaturi Vægttab Nykturi Startbesvær 1,7 5,0 > 10 > 10 Rektal eksploration - benign forstørret 2,7 Rektal eksploration - mallgn forstørret Pollakisuri/urge 12 PPV for et enkelt symptom Hæmaturi Vægttab Nykturi Vægttab Tab af appetit Hæmoptyse

4 Type 2 diabetes Funktionelle lidelser kursus Diabetes Mellitus er ifølge fremskrivninger en af fremtidens helt store sundhedsudfordringer. Der er et hastigt stigende krav om forebyggelse, udredning og behandling. Videnudviklingen går stærkt, og derfor arrangeres et kursus, der skal give deltagerne den sidste nye viden om Diabetes Mellitus. Der vil være fokus på den specifikke forebyggelsesindsats og behandling af kroniske patienter. Vi vil også se på den nye vejledning om Type 2 Diabetes fra DSAM. Vigtige indsatsområder for almen praksis vil blive omtalt, og der vil sættes fokus på kvalitetsforbedringer i diagnostik og behandling. En hovedindsats i kvalitetsforbedringer er brugen af den viden som du får via datafangst og dine kvalitetsrapporter. Formål Dette kursus skal give deltagerne en opdatering om nyeste viden, evidens, guidelines og Best Practice inden for forebyggelse, udredning og behandling af Diabetes Mellitus, type 2. Praktiserende læger, uddannelseslæger og klinikpersonale i almen praksis i Region Syddanmark. Det er en god idé at have læst den nye vejledning fra DSAM om emnet. Seniorforsker, ph.d., praktiserende læge Jette Kolding Kristensen Konsulent fra Datafangst- og ICPC-teamet Efteruddannelsesvejleder Karl-Martin Lind (kursusleder) Masterclass med fokus på: Et overblik over omfanget af diabetesbehandlingen i Danmark nu og fremover En status over kvaliteten af diabetesbehandlingen Klarhed over udbyttet af screening for type 2 diabetes En gennemgang af sammenhængen mellem optimering af patientbehandlingen og præparatvalg Indblik i hvordan samarbejdet om kvalitet i behandlingen kan organiseres hos involverede aktører i almen praksis. Masterclass er inspireret af British Medical Journals Masterclass General Update kurser. Formen er interaktiv med afstemningsdevices og delvist casebaseret. Masterclass hjælper den travle praktiserende læge i at være opdateret på den nyeste viden, guidelines og Best Practice på praksisrelevante områder. Tid og sted: Torsdag d. 7. november klokken Trinity Kursuscenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, Fredericia Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalget. Antal deltagere: Max. 200 Senest en uge før kurset Almen praksis er en hovedaktør i sundhedsvæsenet, når det gælder udredning og behandling af medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser. Der er megen ny viden på området, men en optimal håndtering af patienterne forudsætter mere end teoretisk viden. Vi tilbyder derfor et intensivt kursus, som udover formidling af ny viden også indeholder en række øvelser, hvor deltagerne lærer at bruge nye værktøjer i deres håndtering af disse patienter. Formål Give dig kendskab til den nyeste viden om funktionelle lidelser. Træne dine færdigheder i mødet med patienten med en funktionel lidelse. Kurset anvender forskellige undervisningsformer og forudsætter, at kursisterne deltager aktivt. Praktiserende læger og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. Forud for kurset får alle kursister tilsendt en bog om funktionelle lidelser, som læses inden kursusstart. Speciallæge i almen medicin/praktiserende læge Martin Munk (Otterup) og Helle Ibsen (Haderslev), Kvalitetskonsulent Marianne Rosendal (Vejle) (kursusleder) Psykiater Tomas Toft (Odense), Andreas Schrøder (Aarhus) og Mathias Skjernov (Køge) Konsulent fra Datafangst- og ICPC-team De 2 dages internat vil indeholde en kombination af katedral undervisning, øvelser med specialtrænede skuespillere samt supervision i mindre grupper. Efter første del af kurset vil deltagerne have mulighed for at arbejde med egne patienter og medbringe videooptagelser eller cases samt deres nye erfaringer på opfølgningsdagene. Tid og sted: Internat på Brogaarden den november 2013 Opfølgende møder kl på Trinity: Mandage 16/12 + 6/1 + 3/2 Tirsdage 10/ /1 + 4/2 Torsdage 19/12 + 9/1 + 6/2 Internat: Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, Middelfart. Eftermiddagsmøder: Kursuscenter Trinity, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, Fredericia kr. i egenbetaling. Den resterende kursusafgift på kr. er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Kurset søges godkendt af Efteruddannelsesfonden. Antal deltagere: Max. 24 Senest den 8. november Efteruddannelsesvejlederne Efteruddannelsesvejlederne 7

5 Temamøde om Funktionelle lidelser Tilbud til efteruddannelsesgrupper Funktionelle lidelser er hyppige både i almen praksis og i det kommunale social- og beskæftigelsesområde, og der er ofte behov for en koordineret indsats og tværfagligt samarbejde mellem alle involverede instanser sundhedsvæsen, kommune, arbejdsgiver, A-kasser, patient, patientens netværk mv. Visionen er tidligst muligt at spotte problemstillinger og få iværksat relevante tiltag udredning, behandling, arbejdsmarkedsrettet indsats for så vidt muligt at fastholde patienten på arbejdsmarkedet samt forebygge, at tilstanden udvikler sig og bliver kronisk. Mødet vil forløbe i en vekselvirkning mellem vidensformidling, refleksion og dialog blandt deltagerne. Vi foreslår, at der afsættes 1-2 timer til oplæg og fælles drøftelse af temaer. Formål På baggrund af et kort oplæg om aktuel viden ønsker vi at skabe dialog mellem praksis og kommune om det konkrete samarbejde i relation til patienter/borgere med funktionelle lidelser. Kommunale bylægelaug i Region Syddanmark. Praktiserende læge Helle Ibsen, Martin Munk eller kvalitetskonsulent Marianne Rosendal. Anne-Dorte Lange, socialfaglig konsulent, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus. Ca. 30 min. oplæg fulgt af dialog om flg. temaer: Hvad man bør vide om funktionelle lidelser anno 2013: definition, årsager, udredning og behandling Udfordringer for patient, faggrupper og det tværfaglige samarbejde Hvordan kan vi kommune og praktiserende læger løfte den fælles opgave omkring borgere/patienter med funktionelle lidelser? I kan bl.a. få gratis undervisning i jeres gruppe om følgende emner: Organisationsudvikling Datafangst og ICPC Angst, stress og depression Medicingennemgang og andre emner fra lægemiddelteamet Teledermatologi Patientsikkerhed/Utilsigtede hændelser Se Tid og sted: PLO-kommune bestemmer tid og sted i samarbejde med kommunale samarbejdspartnere. Ingen 8 Efteruddannelsesvejlederne Efteruddannelsesvejlederne 9

6 Tjek på ICPC-koder og datafangst? Har du brug for at få bedre styr på, hvordan man bruger ICPC rigtigt, og hvordan datafangst fungerer? Vi gennemgår principper for og mulighederne med ICPCkodning og datafangst. Målet er at give dig og dit personale en grundig introduktion til diagnosekodning og datafangst. Ensartet kodning er en forudsætning for, at data let kan omsættes til kvalitetsudvikling. Vi viser nogle spændende eksempler på, hvad data kan bruges til i praksis. Praktiserende læger, uddannelseslæger og klinikpersonale i almen praksis i Region Syddanmark. Ingen, men det kan være en god ide at gå ind på og se på DINE KVALITETSDATA. Kai Juul Petersen, praktiserende læge Bo Christensen, datakonsulent Charlotte Thomsen, praktiserende læge (kursusleder) -37 Histologisk/cytologisk prøve blod/lymfe/milt IKA B78 Arvelig hæmolytisk anæmi B79 Medfødt abnormitet i blod/lymfesystem IKA -38 Laboratorieprøve IKA B80 Jernmangelanæmi -39 Fysisk funktionsprøve B81 Vitamin B12-/folinsyremangelanæmi -40 Diagnostisk endoskopi B82 Uspecifik anæmi IKA -41 Diagnostisk radiologi/billeddannelse B83 Purpura/koagulationsdefekt -42 Elektrografisk registrering B84 Abnorme hvide blodlegemer af ukendt årsag -43 Diagnostisk procedure IKA B87 Forstørret milt -44 Forebyggende vaccination/medicinering -45 Observation/sundhedsoplysning/rådgivning/kost -46 Samråd med den primære sundhedstjeneste -47 Samråd med specialist B90 HIV-infektion/AIDS B99 Sygdom i blod/lymfe/milt/immunsystem IKA -48 Afklaring/diskussion af patientens kontaktårsag/krav -49 Forebyggende procedure IKA -50 Medicinering - recept/anmodning/fornyelse/injektion -51 Incision/drænage/skylning/aspiration (ekskl kateteris) -52 Ekscision af væv/biopsi/destrukt/debrid/kauterisation -53 Instrumentering/kateterisation/intubation/dilatation -54 Reposition/fiksation/sutur/gips/protese -55 Lokal injection/infiltration -56 Forbinding/tryk/kompression/tamponade -57 Fysiurgisk behandling/rehabilitering -58 Terapeutisk samtale -59 Terapeutisk procedur/chirurgia minor IKA -60 Resultat af prøver/procedurer -61 Resultat af undersøgelser/prøver/epikrise -62 Administrativ procedure -63 Kontrolundersøgelse, uspecifik -64 Kontakt/problem initieret af lægen -65 Kontakt/problem initieret af andre end patient/læge D01 Udbredt/turevis smerte i abdomen -66 Henvisning til sygeplejerske/terapeut/socialrådgiver D02 Smerte i epigastriet -67 Henvisning til læge/specialist/hospital D03 Halsbrand -68 Henvisning IKA -69 Årsag til kontakt IKA D04 Smerte i rectum/anus D05 Perianal kløe D06 Lokaliseret smerte i abdomen IKA A01 Almen/udbredt smerte D07 Dyspepsi/fordøjelsesbesvær A02 Kulderystelse D08 Flatulens/luft i maven/ræben A03 Feber D09 Kvalme A04 Almen svækkelse/træthed D10 Opkastning A05 Sygdomsfølelse D11 Diare A06 Besvimelse D12 Forstoppelse A07 Koma D13 Gulsot A08 Hævelse D14 Blodopkastning A09 Svedproblem D15 Melæna A10 Blødning IKA D16 Blødning fra endetarm A11 Smerte i brystet IKA D17 Ufrivillig afgang af afføring A13 Frygt for behandling D18 Ændret afføringsmønster A16 Irritabelt spædbarn D19 Symptom/klage fra tand/tandkød A18 Bekymring vedr udseende D20 Symptom/klage fra mund/tunge/læbe A20 Anmodning/samtale om dødshjælp D21 Synkebesvær A21 Risikofaktor for kræft D23 Forstørret lever A23 Risikofaktor IKA D24 Udfyldning i abdomen IKA A25 Frygt for død/dødsproces D25 Udspilet abdomen A26 Frygt for kræft IKA D26 Frygt for kræft i fordøjelsessystem D27 Frygt for sygdom i fordøjelsessystem IKA A27 Frygt for sygdom IKA D28 Nedsat funktion/handicap vedr. fordøjelsessystem A28 Nedsat funktion/handicap IKA D29 Symptom/klage fra fordøjelsessystem IKA A29 Almen(t) symptom/klage IKA D70 Gastrointestinal infection A70 Tuberkulose A71 Mæslinger D71 Fåresyge A72 Skoldkopper D72 Virushepatit A73 Malaria D73 Formodet infektiøs gastroenterit A74 Røde hunde D74 Kræft i mavesæk A75 Mononukleose D75 Kræft i tyktarm/endetarm A76 Virusinfektion med udslæt IKA D76 Kræft i bugspytkirtel A77 Virusinfektion IKA D77 Kræft i fordøjelsessystem IKA A78 Infektionssygdom IKA A79 Kræft IKA D78 Godartet/uspecifik svulst i fordøjelsessystem D79 Fremmedlegeme i fordøjelsessystem A80 Skade IKA D80 Skade på fordøjelsessystem IKA D81 Medfødt misdannelse i fordøjelsessystem A81 Multiple skader D82 Sygdom i tand/tandkød A82 Følgetilstand efter skade A84 Medicinforgiftning D83 Sygdom i mund/tunge/læbe A85 Medicinbivirkning D84 Sygdom i spiserør A86 Forgiftning med ikke-medicinsk stof D85 Sår på tolvfingertarm A87 Komplikation til lægelig behandling D86 Mavesår IKA A88 Skadevirkning af ydre fysisk faktor D87 Mavekatar A89 Komplikation til protese/implantat/transplantat D88 Blindtarmsbetændelse A90 Medfødte misdannelser IKA/multiple D89 Lyskebrok A91 Undersøgelse med abnormt fund IKA D90 Hiatushernie A92 Allergi/allergisk reaktion IKA D91 Abdominalt brok IKA A93 Præmaturt barn D92 Divertikelsygdom i tarm A94 Perinatal sygdom IKA D93 Colon irritabile A95 Perinatal død D94 Kronisk enterit/ulcerøs kolit A96 Død D95 Analfissur/perianal abscess A97 Ingen sygdom D96 Orm/parasit IKA A98 Helbredsbevarende/forebyggende tiltag D97 Leversygdom IKA A99 Sygdom/tilstand af uspecifik natur/lokalisation D98 Galdeblærebetændelse/galdesten D99 Sygdom i fordøjelsessystem IKA ICPC-2 Danish / Dansk International Classification of Primary Care 2 nd Edition Wonca International Classification Committee (WICC) Procesdiagnoser Kl Velkomst og præsentation Kl Gennemgang af ICPC Om fordele og principper ved diagnosekodning samt hvordan, I sikrer ensartet kodning i jeres praksis Kl PAUSE Kl Gennemgang af datafangst Hvad er datafangst og hvordan kan I tage det i anvendelse? Kl Hvordan komme videre? Tid: Tirsdag d. 1. oktober 2013 Tirsdag d. 5. november 2013 Tirsdag d. 14. januar 2014 Sted: OUH, Indgang 93, lokale 4, Kløvervænget, Odense Mødelokale K1, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Trinity Kursuscenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, Fredericia Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Antal deltagere: Max. 30 Senest en uge før kurset. Få inspiration til arbejdet med datafangst 10 Datafangst- og ICPC-team Datafangst- og ICPC-team 11 K93 Lungeemboli K94 Årebetændelse F01 Smerte i øje K95 Åreknude på ben F02 Rødt øje B02 Forstørret/smertende lymfeknude K96 Hæmoride F03 Sekretion fra øje B04 Symptom/klage vedr. blod K99 Kredsløbssygdom IKA F04 Synlig mobil tråd/plet i synsfelt B25 Frygt for AIDS/HIV F05 Synsklage IKA B26 Frygt for kræft i blod/lymfesystem F13 Abnorm fornemmelse i øje B27 Frygt for sygdom i blod/lymfesystem IKA F14 Abnorm øjenbevægelse B28 Nedsat funktion/handicap vedr. blod/lymfe/immunsystem L01 Symptom/klage fra cervikalregion F15 Abnormt udseende af øje B29 Symptom/klage vedr. lymfe/immunsystem L02 Symptom/klage fra ryg F16 Symptom/klage fra øjenlåg B70 Akut lymfadenit L03 Symptom/klage fra lænd F17 Symptom/klage vedr. briller B71 Kronisk/uspecifik lymfadenit L04 Symptom/klage fra brystkasse -30 Lægelig undersøgelse/helbredsvurdering komplet F18 Symptom/klage vedr. kontaktlinser B72 Hodgkins sygdom/lymfom L05 Symptom/klage fra flanke/armhule -31 Lægelig undersøgelse /helbredsvurdering delvis F27 Frygt for øjensygdom B73 Leukæmi L07 Symptom/klage fra kæbe -32 Allergitest F28 Nedsat funktion/handicap vedr. øje B74 Kræft i blod/lymfesystem IKA L08 Symptom/klage fra skulder -33 Mikrobiologisk/immunologisk prøve F29 Symptom/klage fra øje IKA B75 Godartet/uspecifik svulst i blod/lymfesystem L09 Symptom/klage fra arm -34 Blodprøve F70 Infektiøs konjunktivit B76 Traumatisk miltruptur L10 Symptom/klage fra albue -35 Urinprøve F71 Allergisk konjunktivit B77 Skade på blod/lymfe/milt IKA L11 Symptom/klage fra håndled -36 Fæcesprøve F72 Øjenlågsbetændelse B78 Arvelig hæmolytisk anæmi L12 Symptom/klage fra hånd/finger -37 Histologisk/cytologisk prøve F73 Infektion/inflammation i øje IKA B79 Medfødt abnormitet i blod/lymfesystem IKA L13 Symptom/klage fra hofte -38 Laboratorieprøve IKA F74 Svulst i øje/øjenomgivelser B80 Jernmangelanæmi L14 Symptom/klage fra lår/underben -39 Fysisk funktionsprøve F75 Kontusion/blødning i øje/øjenomgivelser B81 Vitamin B12-/folinsyremangelanæmi L15 Symptom/klage fra knæ -40 Diagnostisk endoskopi F76 Fremmedlegeme i øje B82 Uspecifik anæmi IKA L16 Symptom/klage fra ankel -41 Diagnostisk radiologi/billeddannelse F79 Øjenskade IKA B83 Purpura/koagulationsdefekt L17 Symptom/klage fra fod/tå -42 Elektrografisk registrering F80 Tårekanalstenose hos spædbarn B84 Abnorme hvide blodlegemer af ukendt årsag L18 Muskelsmerte -43 Diagnostisk procedure IKA F81 Medfødt misdannelse af øje IKA B87 Forstørret milt L19 Symptom/klage fra muskel IKA -44 Forebyggende vaccination/medicinering F82 Nethindeløsning B90 HIV-infektion/AIDS L20 Symptom/klage fra led IKA -45 Observation/sundhedsoplysning/rådgivning/kost F83 Retinopati B99 Sygdom i blod/lymfe/milt/immunsystem IKA L26 Frygt for kræft i muskel/skeletsystem -46 Samråd med den primære sundhedstjeneste F84 Maculadegeneration L27 Frygt for sygdom i muskel/skeletsystem IKA -47 Samråd med specialist F85 Ulcus corneae L28 Nedsat funktion/handicap vedr. muskel/skeletsystem -48 Afklaring/diskussion af patientens kontaktårsag/krav F86 Trakom L29 Symptom/klage fra muskel/skeletsystem IKA -49 Forebyggende procedure IKA F91 Refraktionsanomali L70 Infektion i muskel/skeletsystem -50 Medicinering - recept/anmodning/fornyelse/injektion F92 Katarakt L71 Kræft i muskel/skeletsystem -51 Incision/drænage/skylning/aspiration (ekskl kateteris) F93 Glaukom L72 Fraktur af underarm -52 Ekscision af væv/biopsi/destrukt/debrid/kauterisation F94 Blindhed/svagsyn L73 Fraktur af underben -53 Instrumentering/kateterisation/intubation/dilatation F95 Skelen L74 Fraktur i hånd/fod -54 Reposition/fiksation/sutur/gips/protese F99 Sygdom i øje/øjenomgivelser IKA L75 Fraktur af lårben -55 Lokal injection/infiltration L76 Fraktur IKA -56 Forbinding/tryk/kompression/tamponade -57 Fysiurgisk behandling/rehabilitering H01 Øresmerte L77 Forstuvning af ankel -58 Terapeutisk samtale H02 Symptom/klage vedr. hørelsen L78 Forstuvning af knæ -59 Terapeutisk procedur/chirurgia minor IKA H03 Tinnitus L79 Forstuvning af led IKA -60 Resultat af prøver/procedurer H04 Øreflåd L80 Luksation/subluksation -61 Resultat af undersøgelser/prøver/epikrise H05 Blødning fra øre L81 Skade på muskel/skeletsystem IKA -62 Administrativ procedure H13 Klapfornemmelse for øre L82 Medfødt misdannelse i muskel/skeletsystem -63 Kontrolundersøgelse, uspecifik H15 Kosmetisk øreproblem L83 Cervikalsyndrom -64 Kontakt/problem initieret af lægen H27 Frygt for øresygdom L84 Rygsyndrom uden smerteudstråling -65 Kontakt/problem initieret af andre end patient/læge D01 Udbredt/turevis smerte i abdomen H28 Nedsat funktion/handicap vedr. øre L85 Erhvervet rygdeformitet -66 Henvisning til sygeplejerske/terapeut/socialrådgiver D02 Smerte i epigastriet H29 Symptom/klage fra øre IKA L86 Rygsyndrom med smerteudstråling -67 Henvisning til læge/specialist/hospital D03 Halsbrand H70 Betændelse i ydre øregang L87 Bursit/tendinit/synovit IKA -68 Henvisning IKA D04 Smerte i rectum/anus H71 Akut mellemørebetændelse/myringit L88 Reumatoid artrit -69 Årsag til kontakt IKA D05 Perianal kløe H72 Serøs mellemørebetændelse L89 Artrose i hofteled D06 Lokaliseret smerte i abdomen IKA H73 Tillukning af eustakiske rør L90 Artrose i knæ D07 Dyspepsi/fordøjelsesbesvær H74 Kronisk mellemørebetændelse L91 Artrose IKA A01 Almen/udbredt smerte D08 Flatulens/luft i maven/ræben H75 Svulst i øre L92 Skuldersyndrom A02 Kulderystelse D09 Kvalme H76 Fremmedlegeme i øre L93 Tennisalbue A03 Feber D10 Opkastning H77 Perforation af trommehinde L94 Osteokondrose A04 Almen svækkelse/træthed D11 Diare H78 Overfladisk skade på øre L95 Osteoporose A05 Sygdomsfølelse D12 Forstoppelse H79 Øreskade IKA L96 Akut indre knæskade A06 Besvimelse D13 Gulsot H80 Medfødt misdannelse af øre L97 Godartet/uspecifik svulst i muskel/skeletsystem A07 Koma D14 Blodopkastning H81 Voksprop i øregang L98 Erhvervet deformitet af ekstremitet A08 Hævelse D15 Melæna H82 Vertigosyndrom L99 Sygdom i muskel/skeletsystem IKA A09 Svedproblem D16 Blødning fra endetarm H83 Otosklerose A10 Blødning IKA D17 Ufrivillig afgang af afføring H84 Aldersbetinget tunghørhed N01 Hovedpine A11 Smerte i brystet IKA D18 Ændret afføringsmønster H85 Støjskade N03 Ansigtssmerte A13 Frygt for behandling D19 Symptom/klage fra tand/tandkød H86 Døvhed N04 Raskløse ben A16 Irritabelt spædbarn D20 Symptom/klage fra mund/tunge/læbe H99 Sygdom i øre/mastoideus IKA N05 Paræstesi A18 Bekymring vedr udseende D21 Synkebesvær N06 Føleforstyrrelse IKA A20 Anmodning/samtale om dødshjælp D23 Forstørret lever A21 Risikofaktor for kræft D24 Udfyldning i abdomen IKA K01 Smerte i hjerte N07 Krampeanfald A23 Risikofaktor IKA D25 Udspilet abdomen K02 Trykken/knugen i hjerte N08 Abnorm ufrivillig bevægelse A25 Frygt for død/dødsproces D26 Frygt for kræft i fordøjelsessystem K03 Smerte i kardiovaskulære system IKA N16 Forstyrrelse af lugte/smagssans A26 Frygt for kræft IKA D27 Frygt for sygdom i fordøjelsessystem IKA K04 Hjertebanken N17 Svimmelhed A27 Frygt for sygdom IKA D28 Nedsat funktion/handicap vedr. fordøjelsessystem K05 Uregelmæssig hjerterytme IKA N18 Lammelse A28 Nedsat funktion/handicap IKA D29 Symptom/klage fra fordøjelsessystem IKA K06 Fremtrædende vener N19 Taleforstyrrelse A29 Almen(t) symptom/klage IKA D70 Gastrointestinal infection K07 Ødem N26 Frygt for kræft i nervesystem A70 Tuberkulose D71 Fåresyge K22 Risikofaktor for hjerte/karsygdom N27 Frygt for neurologisk sygdom IKA A71 Mæslinger D72 Virushepatit K24 Frygt for hjertesygdom N28 Nedsat funktion/handicap vedr. nervesystem A72 Skoldkopper D73 Formodet infektiøs gastroenterit K25 Frygt for forhøjet blodtryk N29 Symptom/klage fra nervesystem IKA A73 Malaria D74 Kræft i mavesæk K27 Frygt for hjerte/karsygdom IKA N70 Poliomyelit A74 Røde hunde D75 Kræft i tyktarm/endetarm K28 Nedsat funktion/handicap vedr. hjerte/karsygdom N71 Meningit/encefalit A75 Mononukleose D76 Kræft i bugspytkirtel K29 Symptom/klage fra hjerte/karsystem IKA N72 Tetanus A76 Virusinfektion med udslæt IKA D77 Kræft i fordøjelsessystem IKA K70 Infektion i hjerte/karsystem N73 Infektion i nervesystem IKA A77 Virusinfektion IKA D78 Godartet/uspecifik svulst i fordøjelsessystem K71 Gigtfeber/reumatisk hjertesygdom N74 Kræft i nervesystem A78 Infektionssygdom IKA D79 Fremmedlegeme i fordøjelsessystem K72 Svulst i hjerte/karsystem N75 Godartet svulst I nervesystem A79 Kræft IKA D80 Skade på fordøjelsessystem IKA K73 Medfødt misdannelse i hjerte/karsystem N76 Uspecifik svulst i nervesystem A80 Skade IKA D81 Medfødt misdannelse i fordøjelsessystem K74 Iskæmisk hjertesygdom med angina pectoris N79 Hjernerystelse A81 Multiple skader D82 Sygdom i tand/tandkød K75 Akut myokardieinfarkt N80 Hjernelæsion IKA A82 Følgetilstand efter skade D83 Sygdom i mund/tunge/læbe K76 Iskæmisk hjertesygdom uden angina pectoris N81 Skade på nervesystem IKA A84 Medicinforgiftning D84 Sygdom i spiserør K77 Hjertesvigt N85 Medfødt misdannelse i nervesystem A85 Medicinbivirkning D85 Sår på tolvfingertarm K78 Atrieflimren/flagren N86 Dissemineret sklerose A86 Forgiftning med ikke-medicinsk stof D86 Mavesår IKA K79 Anfaldsvis takykardi N87 Parkinsons sygdom A87 Komplikation til lægelig behandling D87 Mavekatar K80 Hjerterytmeforstyrrelse IKA N88 Epilepsi A88 Skadevirkning af ydre fysisk faktor D88 Blindtarmsbetændelse K81 Mislyd over hjerte/arterie IKA N89 Migræne A89 Komplikation til protese/implantat/transplantat D89 Lyskebrok K82 Pulmonal hjertesygdom N90 Hortons hovedpine A90 Medfødte misdannelser IKA/multiple D90 Hiatushernie K83 Hjerteklapsygdom IKA N91 Facialisparese A91 Undersøgelse med abnormt fund IKA D91 Abdominalt brok IKA K84 Hjertesygdom IKA N92 Trigeminusneuralgi A92 Allergi/allergisk reaktion IKA D92 Divertikelsygdom i tarm K85 Forhøjet blodtryk N93 Karpaltunnelsyndrom A93 Præmaturt barn D93 Colon irritabile K86 Ukompliceret hypertension N94 Perifer neuropati A94 Perinatal sygdom IKA D94 Kronisk enterit/ulcerøs kolit K87 Kompliceret hypertension N95 Spændingshovedpine A95 Perinatal død D95 Analfissur/perianal abscess K88 Ortostatisk hypotension N99 Neurologisk sygdom IKA A96 Død D96 Orm/parasit IKA K89 Transitorisk cerebral iskæmi A97 Ingen sygdom D97 Leversygdom IKA K90 Apopleksi A98 Helbredsbevarende/forebyggende tiltag D98 Galdeblærebetændelse/galdesten K91 Cerebrovaskulær sygdom A99 Sygdom/tilstand af uspecifik natur/lokalisation D99 Sygdom i fordøjelsessystem IKA K92 Aterosklerose/perifer karsygdom Alment/uspecificeret A Alment/uspecificeret A PROCESDIAGNOSER SYMPTOMDIAGNOSER INFEKTIONSSYGDOMME NEOPLASMER SKADER MEDFØDTE MISDANNELSER SPECIFIKKE SYGDOMME IKA Blod / Lymfe / Immunsystem B Fordøjelsesystem D PROCESDIAGNOSER SYMPTOMDIAGNOSER INFEKTIONSSYGDOMME NEOPLASMER SKADER MEDFØDTE MISDANNELSER SPECIFIKKE SYGDOMME IKA Fordøjelsesystem D F71 Allergisk konjunktivit F72 Øjenlågsbetændelse F73 Infektion/inflammation i øje IKA F74 Svulst i øje/øjenomgivelser F75 Kontusion/blødning i øje/øjenomgivelser F76 Fremmedlegeme i øje F79 Øjenskade IKA F80 Tårekanalstenose hos spædbarn F81 Medfødt misdannelse af øje IKA F82 Nethindeløsning F83 Retinopati F84 Maculadegeneration F85 Ulcus corneae F86 Trakom F91 Refraktionsanomali F92 Katarakt F93 Glaukom F94 Blindhed/svagsyn F95 Skelen F99 Sygdom i øje/øjenomgivelser IKA Øre H H01 Øresmerte H02 Symptom/klage vedr. hørelsen H03 Tinnitus H04 Øreflåd H05 Blødning fra øre H13 Klapfornemmelse for øre H15 Kosmetisk øreproblem H27 Frygt for øresygdom H28 Nedsat funktion/handicap vedr. øre H29 Symptom/klage fra øre IKA H70 Betændelse i ydre øregang H71 Akut mellemørebetændelse/myringit H72 Serøs mellemørebetændelse H73 Tillukning af eustakiske rør H74 Kronisk mellemørebetændelse H75 Svulst i øre H76 Fremmedlegeme i øre H77 Perforation af trommehinde H78 Overfladisk skade på øre H79 Øreskade IKA H80 Medfødt misdannelse af øre H81 Voksprop i øregang H82 Vertigosyndrom H83 Otosklerose H84 Aldersbetinget tunghørhed H85 Støjskade H86 Døvhed H99 Sygdom i øre/mastoideus IKA Øje F Hjerte / Karsystem K K01 Smerte i hjerte K02 Trykken/knugen i hjerte K03 Smerte i kardiovaskulære system IKA K04 Hjertebanken K05 Uregelmæssig hjerterytme IKA K06 Fremtrædende vener K07 Ødem K22 Risikofaktor for hjerte/karsygdom K24 Frygt for hjertesygdom K25 Frygt for forhøjet blodtryk K27 Frygt for hjerte/karsygdom IKA K28 Nedsat funktion/handicap vedr. hjerte/karsygdom K29 Symptom/klage fra hjerte/karsystem IKA K70 Infektion i hjerte/karsystem K71 Gigtfeber/reumatisk hjertesygdom K72 Svulst i hjerte/karsystem K73 Medfødt misdannelse i hjerte/karsystem K74 Iskæmisk hjertesygdom med angina pectoris K75 Akut myokardieinfarkt K76 Iskæmisk hjertesygdom uden angina pectoris K77 Hjertesvigt K78 Atrieflimren/flagren K79 Anfaldsvis takykardi K80 Hjerterytmeforstyrrelse IKA K81 Mislyd over hjerte/arterie IKA K82 Pulmonal hjertesygdom K83 Hjerteklapsygdom IKA K84 Hjertesygdom IKA K85 Forhøjet blodtryk K86 Ukompliceret hypertension K87 Kompliceret hypertension K88 Ortostatisk hypotension K89 Transitorisk cerebral iskæmi K90 Apopleksi K91 Cerebrovaskulær sygdom K92 Aterosklerose/perifer karsygdom Øre H Hjerte / Karsystem K lage fra arm L10 Symptom/klage fra albue L11 Symptom/klage fra håndled L12 Symptom/klage fra hånd/finger L13 Symptom/klage fra hofte L14 Symptom/klage fra lår/underben L15 Symptom/klage fra knæ L16 Symptom/klage fra ankel L17 Symptom/klage fra fod/tå L18 Muskelsmerte L19 Symptom/klage fra muskel IKA L20 Symptom/klage fra led IKA L26 Frygt for kræft i muskel/skeletsystem L27 Frygt for sygdom i muskel/skeletsystem IKA L28 Nedsat funktion/handicap vedr. muskel/skeletsystem L29 Symptom/klage fra muskel/skeletsystem IKA L70 Infektion i muskel/skeletsystem L71 Kræft i muskel/skeletsystem L72 Fraktur af underarm L73 Fraktur af underben L74 Fraktur i hånd/fod L75 Fraktur af lårben L76 Fraktur IKA L77 Forstuvning af ankel L78 Forstuvning af knæ L79 Forstuvning af led IKA L80 Luksation/subluksation L81 Skade på muskel/skeletsystem IKA L82 Medfødt misdannelse i muskel/skeletsystem L83 Cervikalsyndrom L84 Rygsyndrom uden smerteudstråling L85 Erhvervet rygdeformitet L86 Rygsyndrom med smerteudstråling L87 Bursit/tendinit/synovit IKA L88 Reumatoid artrit L89 Artrose i hofteled L90 Artrose i knæ L91 Artrose IKA L92 Skuldersyndrom L93 Tennisalbue L94 Osteokondrose L95 Osteoporose L96 Akut indre knæskade L97 Godartet/uspecifik svulst i muskel/skeletsystem L98 Erhvervet deformitet af ekstremitet L99 Sygdom i muskel/skeletsystem IKA Muskel / Skeletsystem L Nervesystem N N01 Hovedpine N03 Ansigtssmerte N04 Raskløse ben N05 Paræstesi N06 Føleforstyrrelse IKA N07 Krampeanfald N08 Abnorm ufrivillig bevægelse N16 Forstyrrelse af lugte/smagssans N17 Svimmelhed N18 Lammelse N19 Taleforstyrrelse N26 Frygt for kræft i nervesystem N27 Frygt for neurologisk sygdom IKA N28 Nedsat funktion/handicap vedr. nervesystem N29 Symptom/klage fra nervesystem IKA N70 Poliomyelit N71 Meningit/encefalit N72 Tetanus N73 Infektion i nervesystem IKA N74 Kræft i nervesystem N75 Godartet svulst I nervesystem N76 Uspecifik svulst i nervesystem N79 Hjernerystelse N80 Hjernelæsion IKA N81 Skade på nervesystem IKA N85 Medfødt misdannelse i nervesystem N86 Dissemineret sklerose N87 Parkinsons sygdom N88 Epilepsi N89 Migræne N90 Hortons hovedpine N91 Facialisparese N92 Trigeminusneuralgi N93 Karpaltunnelsyndrom N94 Perifer neuropati N95 Spændingshovedpine N99 Neurologisk sygdom IKA Nervesystem N Hvordan kommer man i gang med at arbejde med kvalitetsrapporter i praksis? På dette får du hjælp til at finde vej i kvalitetsrapporterne, og du får inspiration til, hvordan arbejdet med data fra datafangst kan indarbejdes i din praksis. Kvalitetsrapporter skaber overblik, og du kan hurtigt se, hvor praksis har det største forbedringspotentiale. Arbejdet med at forbedre kvaliteten i praksis er en stadig udfordring, men når det lykkes, skaber det faglig stolthed og glæde hos både læger og klinikpersonale - samtidig med, at der flyttes sundhed. Praktiserende læger og klinikpersonale. Kurset henvender sig primært til de, der har været på datafangst i minimum 6 mdr., idet det giver mulighed for at påbegynde arbejdet med egne data efter kurset. Husk at invitere dit personale med. Tid: Tirsdag d. 26. november 2013 kl Tirsdag d. 21. januar 2014 kl Gå ind på og se DINE KVALITETSDATA og find fx ud af, hvor mange patienter I har i praksis med KOL. Kirsten Wengler, praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup, praktiserende læge Datakonsulent Charlotte Thomsen, praktiserende læge (kursusleder) Kl. 17 Velkomst og introduktion Kl Guidet tour på DAK-E v/charlotte Thomsen (kursusleder) Kl. 18 Rapporter for alle v/kirsten Wengler Kl Pause og en sandwich Kl. 19 Opsamling på tekniske spørgsmål v/datakonsulent Kl Hvordan man kan arbejde med sine data i et kompagniskab eksemplificeret ved KOL v/henrik Krabbe Laustrup Kl Evaluering og tak for i aften Sted: Mødelokale K3, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, Højme, Odense SV Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalget. Antal deltagere: Max. 30 Senest en uge før kurset.

7 Skab udvikling og kvalitet i praksis med datafangst ICPC og datafangst besøg i praksis kursus Din praksis har mulighed for at arbejde med kvalitetsforbedringer i patientbehandlingen ved at bruge DINE KVALITETSDATA på Datafangst er et nyt værktøj til kvalitetsudvikling og på dette kursus kan du få indblik og hente inspiration til, hvordan du kan bruge det. Der er som udgangspunkt en rapport til alle og der er frit valg i forhold til, hvilke rapporter man ønsker at arbejde med. Kurset udbydes i samarbejde mellem Datafangst- og ICPC-Team og team SydPOL under Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis. Læger og klinikpersonale fra praksis, som opfylder følgende: Praksis har været tilmeldt datafangst i mindst 6 mdr. Praksis koder min. 70 % af kontakter og har derfor adgang til alle rapporter Fra hver praksis deltager én læge og én fra klinikpersonalet. Det bør være de to personer, som er ansvarlige for arbejdet med datafangst i praksis. Gå ind på og se DINE KVALITETSDATA og find fx ud af, hvor mange patienter I har i praksis med KOL. VIGTIGT: Medbring egen pc, der kan gå på trådløst net og med din digitale signatur installeret eller husk dit NemID. Henrik Krabbe Laustrup, praktiserende læge Kirsten Wengler, praktiserende læge Rune Pallesen, praktiserende læge Lenike Vemmelund, datakonsulent Marianne Rosendal, kvalitetskonsulent (kursusleder) Kurset består af to dele med nogle måneders interval. Imellem modul 1 og 2 arbejdes med eget projekt, og der tilbydes et telefonmøde og/eller et konsulentbesøg i praksis. Se det detaljerede program her: Datafangst- og ICPC-Team tilbyder alle praksis både læger og personale hjælp til at komme i gang med ICPC-kodning. Til alle jer, der allerede er i gang, tilbyder vi også besøg med henblik på at optimere jeres kodning i hele praksis. Vi kommer gerne i jeres klinik og introducerer kodningens mysterier. De er faktisk ikke store, men det er gevinsten til gengæld! Ring på tlf eller mail: Tid: 8. oktober 2013 kl og 28. januar 2014 kl november 2013 kl og 4. marts 2014 kl Sted: Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, Højme, Odense SV Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, Højme, Odense SV Mødelokale K1, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Mødelokale K1, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Kurset søges godkendt af Efteruddannelsesfonden med 2 dage. Antal deltagere: Max. 24 Senest en uge før kurset. 12 Datafangst- og ICPC-team Datafangst- og ICPC-team linjer tekst for meget

8 ICPC og datafangst for tutor- og uddannelseslæger Problemer med IT? Spørg din datakonsulent Har du brug for at få bedre styr på, hvordan man bruger ICPC rigtigt, og hvordan datafangst fungerer? Kvalitetsudvikling indgår som en del af uddannelsen til at blive praktiserende læge. Vi ønsker med dette kursus at hjælpe tutorog uddannelseslæger i gang med de mange muligheder, som ICPC-kodning og datafangst byder på, så I kan skabe konkrete kvalitetsforbedringer og læring i praksis. Du har som tutorlæge en oplagt mulighed for at inspirere og involvere din yngre kollega i at arbejde med de nye redskaber. Målsætning At give indblik i og inspirere til brugen af DINE KVALITETSDA- TA samt sikre datagrundlaget for rapporter, herunder ensartet ICPC-kodning. At få mulighed for at arbejde med egne data dog vil udbyttet afhænge af, hvor længe praksis har været tilmeldt datafangst. Tutorlæger og uddannelseslæger fra almen praksis. Ingen, men det kan være en god idé at gå ind på og se på DINE KVALITETSDATA. OBS egen bærbar pc med installeret digital signatur skal medbringes. Hjælp til datafangst I en travl hverdag i praksis kan det være svært at overskue et komplekst IT-system som Sentinel Datafangst. Det egentlige kvalitetsarbejde risikerer således, at komme til at stå i skyggen af tekniske spørgsmål. Derfor tilbyder datakonsulenterne: Gennemgang af datas vej til rapporterne. Kontrol for manglende data. Vejledning vedrørende opsætning af laboratoriemodulet. Hjælp til anvendelse af Pop-upper. Vejledning i grundlæggende navigation på rapporterne. Grundlæggende vejledning til ICPC-kodning. Dette kan foregå enten som en telefonisk fjernsupport, eller ved et besøg i din praksis. Praksisbesøg kan have karakter af såvel teknisk vejledning som anvendelsesorienteret undervisning. Teknisk vejledning og udredning vil typisk foregå på to- eller tremandshånd med tilstedeværelse af den IT- og/eller laboratoriekortansvarlige fra praksis. Desuden tilbyder vi praksis hjælp til bl.a. Fælles Medicin Kort (FMK) Digital postkasse Digital signatur / NemID Sundhed.dk Teledermatologi Pakkehenvisnger E-Journal / P-Journal Kontakt datakonsulenterne før eller efter du har været på kursus, så aftaler vi med udgangspunkt i dine behov, hvordan vi kan hjælpe dig videre. Lenike Gilhøj Vemmelund, Praksisenheden i Odense tlf Bo Christensen, Praksisenheden i Kolding tlf Alex Friis, Praksisenheden i Esbjerg tlf Undervisning kan derimod inddrage hele praksis, hvor der med afsæt i praksis egne kvalitetsdata tages udgangspunkt i de forudsætninger som findes i praksis. : Tid: Fastsættes af deltagerne. Kurset er berammet til ca. 2½ time. Yderligere information Sted: Aftales med deltagende praksis. For at give mulighed for erfaringsudveksling kan vi anbefale, at flere praksis slår sig sammen. Der skal være adgang til netværk for alle deltagere. Tilmeld dig på Husk ved tilmelding at angive: kontaktoplysninger, ønsket sted og mulige datoer. 14 Datafangst- og ICPC-team Datakonsulenterne 15

9 Workshop "Hvad er god ledelse i en kompagniskabspraksis"? Netværksmøder for sololæger Om workshoppen Almen praksis er på mange måder en unik organisation. I langt de fleste praksis er lederen både leder og en del af produktionen, og i flerlægepraksis er der ikke én administrerende direktør, men flere ligestillede direktører. Denne situation åbner for nogle helt særlige muligheder, men også nogle helt særlige udfordringer af både ledelsesmæssig og menneskelig art. På denne workshop sætter vi fokus på, hvad der er god ledelse i en kompagniskabspraksis. Praktiserende læger i kompagniskabspraksis. Vi anbefaler at flere læger fra samme kompagniskab deltager. Ingen. Hvad er ledelse i en flerlægepraksis? Hvordan fungerer ledelsen i dit lægehus? God ledelse på det strategiske, administrative og operative niveau Hvordan kan du optimere ledelsen i dit lægehus? Vi har etableret et netværk for sololæger i Region Syddanmark. Formålet er at udveksle erfaringer om organisation og ledelse. Netværket mødes 4 gange om året. I dette efterår er der planlagt to møder. Gensidigt Praksisbesøg hvad fik lægerne ud af det? Vi vil på mødet høre om erfaringer fra sololæger, der har besøgt hinanden i arbejdstiden som en del af deres efteruddannelse. Mødet vil handle om, hvad deltagerne har fået ud af at besøge hinanden, og hvordan andre sololæger kan deltage, hvis de ønsker (der ydes tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i Gensidigt Praksisbesøg). Derudover vil vi på mødet udveksle erfaringer om sololægelivet. Alle sololæger i Region Syddanmark. Jørgen Solgaard, SydPOL konsulent Torsten Dilling, SydPOL konsulent Heidi Bøgelund Frederiksen, Koordinator for Team SydPOL (kursusleder) Kl : Hvad kan man bruge Gensidigt Praksisbesøg til? Er det noget for mig? Kl.18:30-20: Erfaringsudveksling i sololægenetværket Ulrik Lange, chefkonsulent og partner i CUBION Heidi Bøgelund Frederiksen, Team SydPOLs koordinator (kursusleder) Tid og sted: Onsdag d. 20. november kl Trinity Kursus- og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Antal deltagere: Max. 40 Senest den 10. oktober Tid og sted: Torsdag d. 19. september kl Praksisenheden, Kokholm 3A, 6000 Kolding Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Af hensyn til gennemførelse af arrangementet og bestilling af forplejning, beder vi dig om tilmelding til Senest d. 13. september 16 Team SydPOL Team SydPOL 17

10 Netværksmøder for sololæger Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! Vi har etableret et netværk for sololæger i Region Syddanmark. Formålet er at udveksle erfaringer om organisation og ledelse. Netværket mødes 4 gange om året. I dette efterår er der planlagt to møder. "Attester- kommunalt lægeligt samarbejde" Vi har inviteret socialoverlæge Tine Boesen Larsen, Region Syddanmark. Hun har i mange år været funktionschef i Træning af Jobkompetence i Odense Kommune og har rig erfaring med sygedagpengeregler, lægeattester osv. Hun vil tale om det kommunalt lægelige samarbejde og har flere cases med, som hun vil drøfte med deltagerne. Derudover vil vi på mødet udveksle erfaringer om sololægelivet, som vi plejer. Alle sololæger i Region Syddanmark. Tine Boesen Larsen, tidligere social overlæge i Odense Kommune. Nu i Region Syddanmark. Jørgen Solgaard, SydPOL konsulent og praktiserende læge. Torsten Dilling, SydPOL konsulent og praktiserende læge. Kl Kommunalt-lægelige samarbejde v/ Tine Boesen Larsen, læge Sygedagpengeregler LÆ-attester Fleksjob, førtidspension og ressourceforløb Cases Plenum Kl Erfaringsudveksling i sololægenetværket Team SydPOL (Syddanmark, Praksis, Organisation, Læring og Ledelse) er et tilbud om gratis konsulentbistand til udvikling af din praksis. Team SYDPOL er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark, og vi består af en koordinator og 7 praktiserende læger. Konsulentbistanden foregår i egen praksis og finder sted i tidsrummet kl Som hovedregel deltager både koordinator og en lægelig konsulent. Vi har en bred vifte af ydelser, men fælles for dem er, at hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den enkelte praksis. Konsulenterne kommer ikke med standardløsninger, men stimulerer til systematisk udvikling. Det kan for eksempel være tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, optimering af kommunikation og ledelse, gennemførelse af projekter osv. Vi tilbyder flere former for besøg Du kan bl.a. vælge imellem: Tag temperaturen på praksis Har du/i lyst til at undersøge, hvordan praksis har det, tilbyder vi en praksisprofil. Alle i praksis besvarer anonymt et spørgeskema, og besvarelserne danner efterfølgende udgangspunkt for en struktureret dialog ved et 4 timers møde i praksis. Efterfølgende opstilles et eller flere mål som praksis arbejder med i minimum 3 måneder. Alle i praksis deltager. Værdigrundlag i praksis Har I lyst til at få sat ord på værdierne i praksis? Vi faciliterer en proces i praksis, hvor der udarbejdes et fælles værdigrundlag. Alle i praksis deltager. Visionsdag med ledelsen Hvad vil det sige at have en vision for praksis og opstille mål? SydPOL hjælper ledelsen med at definere en vision og en langsigtet strategi for praksis. Ledelsen deltager. Coaching af ledelsen i praksis Coachingen tager afsæt i en konkret problemstilling eller ønske om udvikling, og formålet er at gøre ledelsen mere afklaret om egne ressourcer og handlemuligheder i forhold til udviklingsønsker og udfordringer i praksis. Ledelsen deltager. For nærmere information og bestilling af besøg er du velkommen til at kontakte koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen. Tlf Tid og sted: Tirsdag d. 19. november kl Lokale K3, Praksisenheden, Kokholm 3A, 6000 Kolding Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalget. Af hensyn til gennemførelse af arrangementet og bestilling af forplejning, beder vi dig om tilmelding til Senest d. 29. oktober Sæt mål og få hjælp til at holde fast i dem! Har du en ide til et projekt som du gerne vil have gennemført i klinikken kan SydPOL hjælpe med at holde fast og implementere projektet. Vi hjælper praksis med at opstille realistiske mål, udarbejde en handlingsplan og følge op på samme. Alle i praksis deltager. 18 Team SydPOL Team SydPOL 19

11 Ledelse i almen praksis (LAP-2013) Lægemiddelteamet besøg i praksis kursus Formålet med kurset er at give praktiserende læger et grundlag for at blive bedre ledere af egen virksomhed såvel ny som gammel. Der bliver på de enkelte moduler givet inspiration til, hvordan der kan arbejdes med aktuelle ledelsestemaer. På hvert modul sættes temaet i relation til den praksis som du/i er leder for. Du vil møde andre lægekollegaer, der som dig vil forandring i egen praksis. Det giver ny energi og inspiration at høre om deres overvejelser i forhold til den praksis de er leder for. Hvornår er LAP-kurset noget for mig? du vil blive bedre til at lede din praksis... du vil blive bedre til at organisere arbejdet i praksis du er i nystartet praksis du Sololæger og kompagniskabslæger. Det er en forudsætning for at deltage på kurset at alle læger fra et kompagniskab tager på kursus sammen. Det vil sige, at I tilmelder jer som et hold. Det er en god idé, på forhånd at overveje, hvad er ledelse for mig og hvad vil jeg gerne opnå med min ledelse? Der skal imellem modulerne påregnes tid til møder og opgaveløsning. Konsulenter fra team SydPOL og erfarne eksterne ledelseskonsulenter. Kursusledelsen er et makkerpar bestående af enten lægelig proceskonsulent Rune Pallesen eller lægelig proceskonsulent Lars G. Johansen begge fra team SydPOL og Gitte Karlsen (www.gittekarlsen.dk). Moduloversigt Modul 1: Det personlige lederskab, lørdag den 12. oktober 2013 Modul 2: Ledelse i et praksisfællesskab, lørdag den 30. november 2013 Modul 3: Ledelse i almen praksis, lørdag den 25. januar 2014 Modul 4: Teamarbejde og konflikthåndtering, lørdag den 15. marts 2014 Modul 5: Rationel praksisdrift og kvalitetsudvikling, lørdag den 26. april 2014 Modul 6: Fremlæggelse af projekter og afrunding af kurset, lørdag den 24. maj 2014 Modul 7: Erfaringsudveksling en lørdag formiddag ca. 1 år efter LAP-kursets afslutning. Lægemiddelteamet besøger gerne jeres praksis. Det kan være et enkelt besøg, eller vi kan aftale opfølgning på besøget. Deltagerne kan være hele praksis, eller eventuelt kun lægerne. Det er jer, der sætter rammerne ud fra de problemstillinger på lægemiddelområdet som I ønsker at arbejde med. I bestemmer emnet der skal fokuseres på, det kunne fx være: Medicingennemgang Farmakologiske emner efter jeres ønske Antibiotika Benzodiazepiner Hvis I vælger specifikke emner, kan vi (hvis I ønsker det) på forhånd analysere jeres ordinationsmønster indenfor det pågældende område og basere besøget på det. Det kunne fx være en analyse af udviklingen i antibiotikaordinationerne i jeres praksis. I vil få besøg af praktiserende læge og klinisk farmakolog Palle Mark Christensen og en farmaceut fra lægemiddelteamet: Kirstine Mindegaard Gommesen eller Merete Willemoes Nielsen. For nærmere aftale og information, kontakt Merete på eller Tid og sted: SINATUR Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle Morgenmad kl og program fra kl Kr pr. deltager. Herudover giver KEU et samlet tilskud på kr Antal deltagere: Max. 25 Senest d. 20. september Her kan du læse mere: 20 Team SydPOL Lægemiddelteamet 21

12 Supervision af samtaleterapi Fælles MedicinKort Praksisafdelingen støtter supervisionsgruppers aktiviteter på flere måder: 1. Der ydes økonomisk tilskud til betaling af supervisor (Max. 24 timer per år). 2. Der ydes hjælp til at finde kompetente supervisorer 3. Der ydes hjælp til at starte nye grupper op 4. Der laves særlige tilbud fx i form af temadage til supervisionsgrupper Målsætning Det er et overenskomstmæssigt krav, at man i relation til ydelsen samtaleterapi modtager supervision. Praksisafdelingen ønsker med dette initiativ at støtte relevante tilbud til praktiserende læger i regionen. Praktiserende læger i almen praksis i Region Syddanmark. Ingen. Kontaktpersoner: Hvis du gerne vil starte en gruppe op, eller hvis din gruppe ønsker ny inspiration, så kontakt os via Praktiserende læger Martin Munk og Bodil Bech. Anvendelse af FMK i dit lægesystem Fælles Medicin Kort (FMK) giver overblik over patientens samlede medicin. Dermed skulle det blive muligt at mindske antallet af fejlmedicineringer. Det er målet. Det er nationalt aftalt, at FMK skal være udbredt på samtlige sygehuse og hos praktiserende læger inden udgangen af Der tilbydes derfor i efteråret kurser i anvendelsen af FMK til brugerne af de 3 største lægesystemer XMO, MedWin og Novax. Læger og klinikpersonale. Ingen. Kursusafgift Ingen. System dato og sted tid XMO Onsdag, den 9. oktober 2013 Best Western Hotel Europa, H.P.Hanssens Gade 10, 6200 Aabenraa. kl MedWin Onsdag, den 11. september 2013 Odense Congres Congres Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ kl Torsdag, den 12. september 2013 Trinity Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia kl Mandag, den 23. september 2013 Hjerting Badehotel, Strandpromenaden 1, 6710 Esbjerg. kl Torsdag, den 10. oktober 2013 Hotel Scandic, Ellegårdvej 27, 6400 Sønderborg kl Novax Onsdag, den 25. september 2013 Odense Congres Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ kl Torsdag, den 26. september 2013 Trinity Konference Center, Gl. Færgevej 10, 7000 Fredericia kl Tilmelding Via kalenderen i eller XMO: MedWin: Novax: 22 Praksisafdelingen Fælles Medicinkort 23

13 Praksisnyt Kontaktoplysninger til teams og sekretariatet Praksisnyt er et elektronisk nyhedsbrev til almen praksis, f.eks. nyt omkring medicin, forskning, kursustilbud og meget mere. Praksisnyt udkommer 4-6 gange om året direkte i din mailbox. Får du ikke Praksisnyt, kan du tilmelde dig her: eller send en mail til Nedenstående teams hjælper praksis i Region Syddanmark med efteruddannelse og kvalitetsudvikling. Team Hjemmeside kontakt Efteruddannelsesvejlederne Datafangst- og ICPC-Team Tlf Datakonsulenterne Lenike Gilhøj Vemmelund Tlf Bo Christensen Tlf Alex Friis Tlf Praksisnyt SydPOL Tlf Lægemiddelteam Tlf Praksiskonsulentordningen (PKO) Tlf Praksisnyt Kontaktoplysninger 25

14

15 Afsender: Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget Praksisenheden, Kokholm 3B, 6000 Kolding Mail: Grafisk Service, Region Syddanmark KEU syd

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS Kursuskatalog vinter/forår 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd Indhold Forord side 3 Tilbud Praksisdag Syd 2014 side 4 Børnepsykiatri side 5 Funktionelle lidelser side 6 Temamøde om Funktionelle lidelser

Læs mere

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS Kursuskatalog efterår/vinter 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd Indhold 3 Forord Tilbud 4 Børnepsykiatri 5 Temamøde om Funktionelle lidelser 6 Tilbud til efteruddannelsesgrupper 7 Grundkursus i ICPC-kodning

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og By: E-mailadresse: Du skal udfylde og indsende helbredsspørgeskemaet også selv om du tidligere har gjort det! Når

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Program 10.30-12.30 12.30 Definitioner Udredning og behandling af MUS Refleksion Pause Om stepped care og socialmedicin Håndtering af svære funktionelle

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat 1) Velkommen og præsentation Henrik Schroll bød alle velkommen til det første møde i Implementeringsudvalget, herefter kaldt IMPU. Navnet er

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-4 Foredag/temamøder 5-6 Motion 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Konsulentnyt fra Nord-KAP

Konsulentnyt fra Nord-KAP 1. ÅRGANG 1. NUMMER Konsulentnyt fra Nord-KAP Velkommen Juli 2013 I dette nummer 1 Velkommen 1 Fra de koordinerende læger 2 Status: Det Fælles Medicinkort 2 Status: Nordisk Kongres 2013 2 Næste PKO møde

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

1 Lider eller har forsikringssøgende lidt af: Hvis JA, udbedes nærmere oplysninger, se ovenfor.

1 Lider eller har forsikringssøgende lidt af: Hvis JA, udbedes nærmere oplysninger, se ovenfor. Navn: CPR-nr.: - Stilling: Aftalenr.: Adresse: Postnr.: By: Du skal henvende dig til egen læge for at få attesten udfyldt. Hvert af lægens spørgsmål skal besvares. Gennemlæs svarene og underskriv herefter

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Palliation DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Hvorfor står jeg her? Praktiserende læge, Grenaa Diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2007 Formand for arbejdsgruppen, DSAM s vejledning

Læs mere

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632)

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) PROGRAM for kursus: Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) Udvikling Tid og sted Modul 2: 18.-20. september 2007 på Trinity Hotel og konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Modul

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Kontakt til skadestue og politi på Brogården

Kontakt til skadestue og politi på Brogården Kontakt til skadestue og politi på Brogården Information om kontaktinfo til: Læge, vagtlæge, skadestue og politi når du laver aktiviteter på Brogården Sådan skal du gøre, hvis du eller en deltager bliver

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Støvring Støvring er en mellemstor by med ca. 7000 indbyggere og er hovedbyen i Rebild kommune. Støvring ligger ca. 20 km syd for Aalborg,

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Gruppe arbejde Fortæl om et projekt du har været med i,

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Sidste tjek før akkreditering

Sidste tjek før akkreditering Sidste tjek før akkreditering Marianne Rosendal Kvalitetskonsulent, surveyor Pernille Lind Konsulent i Datafangst og ICPC-Team 2 Program Kl. 17.00 Kl. 17.10 Kl. 17.25 Kl. 17.35 Kl. 17.45 Kl. 18.00 Kl.

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle PROGRAM 4350 AO-07: Coachuddannelse Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle Formål Hvad kan du, når

Læs mere

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve)

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve) Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert medicin og neurologi Med blå baggrund viser begrebskortet de mange symptomer, som patienterne henvender sig med inden for medicin og neurologi. Urskiven symboliser,

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Guide: Er du syg eller bare hypokonder?

Guide: Er du syg eller bare hypokonder? Guide: Er du syg eller bare hypokonder? Alt for mange danskere er overdrevent bange for at fejle noget alvorligt. Af Line Felholt, 7. november 2012 03 Er du dødssyg - igen? 04 Tjekliste - har du helbredsangst?

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Inspiration til organisationsudvikling

Inspiration til organisationsudvikling Team SydPOL Inspiration til organisationsudvikling PRAKSIS. ORGANISATION. LÆRING OG LEDELSE SydPOL regionsyddanmark.dk KEU syd Xxxxxx Indhold Forord..................................... side 3 Blev et

Læs mere