TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS"

Transkript

1 Kursuskatalog efterår/vinter 2013 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd

2 Indhold Forord side 3 Tilbud Praksisdag Syd 2014 side 4 Tidlig dianogstik af kræft side 5 Type 2 diabetes side 6 Funktionelle lidelser side 7 Temamøde om Funktionelle lidelser side 8 Tilbud til efteruddannelsesgrupper side 9 Tjek på ICPC-koder og datafangst? side 10 Få inspiration til arbejdet med datafangst side 11 Skab udvikling og kvalitet i praksis med datafangst side 12 ICPC og datafangst besøg i praksis side 13 ICPC og datafangst for tutor- og uddannelseslæger side 14 Problemer med IT? Spørg din datakonsulent side 15 Workshop "Hvad er god ledelse i en kompagniskabspraksis?" side 16 Netværksmøder for sololæger side 17 Netværksmøder for sololæger side 18 Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! side 19 Ledelse i almen praksis (LAP-2013) side 20 Lægemiddelteamet besøg i praksis side 21 Supervision af samtaleterapi side 22 Fælles MedicinKort side 23 Praksisnyt side 24 Kontaktoplysninger til teams og sekretariatet side 25 Forord I dette nye kursuskatalog finder du tilbud om efteruddannelse og hjælp til kvalitetsudvikling i praksis. Der er både r og kurser samt tilbud om konsulentbesøg i praksis. Tilbuddene gælder praktiserende læger og deres personale samt uddannelseslæger i praksis. Alle kurser er målrettet praksis, og det er dine kolleger i Region Syddanmark, der har været med til at udvikle tilbuddene. Kataloget indeholder planlagte tilbud for efteråret/vinteren Nye tilbud kan løbende komme til, og annonceres da i PraksisNyt samt på VisinfoSyd. Det er vores håb, at kataloget kan bidrage til at skabe overblik over de mange gode tilbud, så den enkelte praksis kan prioritere lige netop de tiltag, der passer med det, man gerne vil udvikle på. Kurser mv. udbydes af Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget for Almen Praksis og Praksisafdelingen, Region Syddanmark efter aftale mellem PLO og Region Syddanmark. Sekretariatet for Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget Praksisenheden, Kokholm 3B, 6000 Kolding Tlf Vi glæder os til at se jer til kurser og aktiviteter i 2013!

3 0,2 NC 2,2 Pollakisuri Praksisdag Syd 2014 Årets udviklings- og efteruddannelsesdag for almen praksis i Region Syddanmark. Mød dine kolleger og deltag i spændende sessioner. Praktiserende læger, uddannelseslæger og klinikpersonale i almen praksis i Region Syddanmark. Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag den 2. maj Nærmere information og invitation følger i foråret Overskrift Tidlig diagnostik af kræft Lungekræft, baggrundsbefolkning over 40 år, baggrundshyppighed: 0,17%, 0,14% Efteruddannelsestilbud om tidlig diagnostik af kræft. Hoste Træthed Åndenød Brystsmerter Vægttab Praktiserende læger og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. Ingen. Tab af appetit Trombocytose Abnorm spirometri PPV for et enkelt symptom Træthed Dorthe Ejg Jarbøl, Forskningsenheden for almen praksis. Åndenød Lokale undervisere fra sygehusene. Karl-Martin Lind, efteruddannelseskoordinator (kursusleder) Hæmoptyse 0,40 0,43 0,66 0,82 1,1 0,87 1,6 1,6 2,4 0,58 0,63 0,79 0,76 1,8 1,6 2,0 1,2 2,0 0,57 0,89 0,84 1,0 1,2 1,8 4,0 3,3 0,88 1,2 2,0 2,0 2,0 2,3 4,9 0,95 1,8 1,8 2,0 1,4 5,0 Hoste Brystsmerter Lungekræft, specifik for rygere over 40 år Hoste Træthed Åndenød Brystsmerter Vægttab Tab af appetit Trombocytose Abnorm spirometri Hæmoptyse 0,86 0,77 1,2 1,3 2,1 1,8 4,2 4,0 4,5 1,3 1,0 1,4 0,86 2,3 2,8 6,5 3,6 3,9 1,2 1,4 1,3 2,0 2,3 2,4 > 10 6,1 1,5 2,2 3,1 5,5 2,4 > 10 6,9 1,4 4,4 7,6 > 10 > 10 4,1 PPV for et enkelt symptom Hoste Træthed Åndenød Brystsmerter Praksisdag Syd 1,2 2,3 6,1 1,5 9,2 Vægttab Redskaber til hjælp for tidlig opsporing af kræft Casebaseret dialog 1,7 om 0,9 tidlig 2,7 diagnostik > 10 Tab af appetit kræft Nyeste faglige viden om udredning af kræft Nyeste lokale viden om status 3,6 på > 10 henvisninger Trombocytose og epikriser Udfordringer ved at opspore kræft tidligt Ovariekræft, kvinder, baggrundshyppighed: 0,04% Oppustet mave Tid: Torsdag d. 19. september 2013 kl Tirsdag d. 29. oktober 2013 kl ,3 0,3 PPV for et 0,2 0,6 2,5 enkelt symptom 2,0 0,8 1,2 3,3 3,0 Oppustet mave Sted: Folkehjem, Haderslevvej 7, Aabenraa Prostatakræft, mænd, baggrundshyppighed: 0,3% Hotel Scandic, Hvidkærvej 1,0 25, 0,75 Højme, 2,2 Odense 3,0 2,8 SV 12 2,2 Ingen. Kurset er godkendt af Efteruddannelsesfonden. 1,6 1,9 3,3 3,9 1,8 Senest en uge før kurset. 2,1 12 9,4 1,8 3,3 2,8 3,9 15 3,2 4 0,7 0,4 1,0 3,1Efteruddannelsesvejlederne, Mavesmerter Praksiskonsulentordningen og Forskningsenheden for Almen Praksis 5 2,0 3,3 10 4,7 Startbesvær Mavesmerter Pollakisuri Tab af appetit Udspilling af abdomen > Abnorm spirometri Hæmoptyse Hæmaturi Vægttab Nykturi Startbesvær 1,7 5,0 > 10 > 10 Rektal eksploration - benign forstørret 2,7 Rektal eksploration - mallgn forstørret Pollakisuri/urge 12 PPV for et enkelt symptom Hæmaturi Vægttab Nykturi Vægttab Tab af appetit Hæmoptyse

4 Type 2 diabetes Funktionelle lidelser kursus Diabetes Mellitus er ifølge fremskrivninger en af fremtidens helt store sundhedsudfordringer. Der er et hastigt stigende krav om forebyggelse, udredning og behandling. Videnudviklingen går stærkt, og derfor arrangeres et kursus, der skal give deltagerne den sidste nye viden om Diabetes Mellitus. Der vil være fokus på den specifikke forebyggelsesindsats og behandling af kroniske patienter. Vi vil også se på den nye vejledning om Type 2 Diabetes fra DSAM. Vigtige indsatsområder for almen praksis vil blive omtalt, og der vil sættes fokus på kvalitetsforbedringer i diagnostik og behandling. En hovedindsats i kvalitetsforbedringer er brugen af den viden som du får via datafangst og dine kvalitetsrapporter. Formål Dette kursus skal give deltagerne en opdatering om nyeste viden, evidens, guidelines og Best Practice inden for forebyggelse, udredning og behandling af Diabetes Mellitus, type 2. Praktiserende læger, uddannelseslæger og klinikpersonale i almen praksis i Region Syddanmark. Det er en god idé at have læst den nye vejledning fra DSAM om emnet. Seniorforsker, ph.d., praktiserende læge Jette Kolding Kristensen Konsulent fra Datafangst- og ICPC-teamet Efteruddannelsesvejleder Karl-Martin Lind (kursusleder) Masterclass med fokus på: Et overblik over omfanget af diabetesbehandlingen i Danmark nu og fremover En status over kvaliteten af diabetesbehandlingen Klarhed over udbyttet af screening for type 2 diabetes En gennemgang af sammenhængen mellem optimering af patientbehandlingen og præparatvalg Indblik i hvordan samarbejdet om kvalitet i behandlingen kan organiseres hos involverede aktører i almen praksis. Masterclass er inspireret af British Medical Journals Masterclass General Update kurser. Formen er interaktiv med afstemningsdevices og delvist casebaseret. Masterclass hjælper den travle praktiserende læge i at være opdateret på den nyeste viden, guidelines og Best Practice på praksisrelevante områder. Tid og sted: Torsdag d. 7. november klokken Trinity Kursuscenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, Fredericia Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalget. Antal deltagere: Max. 200 Senest en uge før kurset Almen praksis er en hovedaktør i sundhedsvæsenet, når det gælder udredning og behandling af medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser. Der er megen ny viden på området, men en optimal håndtering af patienterne forudsætter mere end teoretisk viden. Vi tilbyder derfor et intensivt kursus, som udover formidling af ny viden også indeholder en række øvelser, hvor deltagerne lærer at bruge nye værktøjer i deres håndtering af disse patienter. Formål Give dig kendskab til den nyeste viden om funktionelle lidelser. Træne dine færdigheder i mødet med patienten med en funktionel lidelse. Kurset anvender forskellige undervisningsformer og forudsætter, at kursisterne deltager aktivt. Praktiserende læger og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. Forud for kurset får alle kursister tilsendt en bog om funktionelle lidelser, som læses inden kursusstart. Speciallæge i almen medicin/praktiserende læge Martin Munk (Otterup) og Helle Ibsen (Haderslev), Kvalitetskonsulent Marianne Rosendal (Vejle) (kursusleder) Psykiater Tomas Toft (Odense), Andreas Schrøder (Aarhus) og Mathias Skjernov (Køge) Konsulent fra Datafangst- og ICPC-team De 2 dages internat vil indeholde en kombination af katedral undervisning, øvelser med specialtrænede skuespillere samt supervision i mindre grupper. Efter første del af kurset vil deltagerne have mulighed for at arbejde med egne patienter og medbringe videooptagelser eller cases samt deres nye erfaringer på opfølgningsdagene. Tid og sted: Internat på Brogaarden den november 2013 Opfølgende møder kl på Trinity: Mandage 16/12 + 6/1 + 3/2 Tirsdage 10/ /1 + 4/2 Torsdage 19/12 + 9/1 + 6/2 Internat: Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, Middelfart. Eftermiddagsmøder: Kursuscenter Trinity, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, Fredericia kr. i egenbetaling. Den resterende kursusafgift på kr. er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Kurset søges godkendt af Efteruddannelsesfonden. Antal deltagere: Max. 24 Senest den 8. november Efteruddannelsesvejlederne Efteruddannelsesvejlederne 7

5 Temamøde om Funktionelle lidelser Tilbud til efteruddannelsesgrupper Funktionelle lidelser er hyppige både i almen praksis og i det kommunale social- og beskæftigelsesområde, og der er ofte behov for en koordineret indsats og tværfagligt samarbejde mellem alle involverede instanser sundhedsvæsen, kommune, arbejdsgiver, A-kasser, patient, patientens netværk mv. Visionen er tidligst muligt at spotte problemstillinger og få iværksat relevante tiltag udredning, behandling, arbejdsmarkedsrettet indsats for så vidt muligt at fastholde patienten på arbejdsmarkedet samt forebygge, at tilstanden udvikler sig og bliver kronisk. Mødet vil forløbe i en vekselvirkning mellem vidensformidling, refleksion og dialog blandt deltagerne. Vi foreslår, at der afsættes 1-2 timer til oplæg og fælles drøftelse af temaer. Formål På baggrund af et kort oplæg om aktuel viden ønsker vi at skabe dialog mellem praksis og kommune om det konkrete samarbejde i relation til patienter/borgere med funktionelle lidelser. Kommunale bylægelaug i Region Syddanmark. Praktiserende læge Helle Ibsen, Martin Munk eller kvalitetskonsulent Marianne Rosendal. Anne-Dorte Lange, socialfaglig konsulent, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus. Ca. 30 min. oplæg fulgt af dialog om flg. temaer: Hvad man bør vide om funktionelle lidelser anno 2013: definition, årsager, udredning og behandling Udfordringer for patient, faggrupper og det tværfaglige samarbejde Hvordan kan vi kommune og praktiserende læger løfte den fælles opgave omkring borgere/patienter med funktionelle lidelser? I kan bl.a. få gratis undervisning i jeres gruppe om følgende emner: Organisationsudvikling Datafangst og ICPC Angst, stress og depression Medicingennemgang og andre emner fra lægemiddelteamet Teledermatologi Patientsikkerhed/Utilsigtede hændelser Se Tid og sted: PLO-kommune bestemmer tid og sted i samarbejde med kommunale samarbejdspartnere. Ingen 8 Efteruddannelsesvejlederne Efteruddannelsesvejlederne 9

6 Tjek på ICPC-koder og datafangst? Har du brug for at få bedre styr på, hvordan man bruger ICPC rigtigt, og hvordan datafangst fungerer? Vi gennemgår principper for og mulighederne med ICPCkodning og datafangst. Målet er at give dig og dit personale en grundig introduktion til diagnosekodning og datafangst. Ensartet kodning er en forudsætning for, at data let kan omsættes til kvalitetsudvikling. Vi viser nogle spændende eksempler på, hvad data kan bruges til i praksis. Praktiserende læger, uddannelseslæger og klinikpersonale i almen praksis i Region Syddanmark. Ingen, men det kan være en god ide at gå ind på og se på DINE KVALITETSDATA. Kai Juul Petersen, praktiserende læge Bo Christensen, datakonsulent Charlotte Thomsen, praktiserende læge (kursusleder) -37 Histologisk/cytologisk prøve blod/lymfe/milt IKA B78 Arvelig hæmolytisk anæmi B79 Medfødt abnormitet i blod/lymfesystem IKA -38 Laboratorieprøve IKA B80 Jernmangelanæmi -39 Fysisk funktionsprøve B81 Vitamin B12-/folinsyremangelanæmi -40 Diagnostisk endoskopi B82 Uspecifik anæmi IKA -41 Diagnostisk radiologi/billeddannelse B83 Purpura/koagulationsdefekt -42 Elektrografisk registrering B84 Abnorme hvide blodlegemer af ukendt årsag -43 Diagnostisk procedure IKA B87 Forstørret milt -44 Forebyggende vaccination/medicinering -45 Observation/sundhedsoplysning/rådgivning/kost -46 Samråd med den primære sundhedstjeneste -47 Samråd med specialist B90 HIV-infektion/AIDS B99 Sygdom i blod/lymfe/milt/immunsystem IKA -48 Afklaring/diskussion af patientens kontaktårsag/krav -49 Forebyggende procedure IKA -50 Medicinering - recept/anmodning/fornyelse/injektion -51 Incision/drænage/skylning/aspiration (ekskl kateteris) -52 Ekscision af væv/biopsi/destrukt/debrid/kauterisation -53 Instrumentering/kateterisation/intubation/dilatation -54 Reposition/fiksation/sutur/gips/protese -55 Lokal injection/infiltration -56 Forbinding/tryk/kompression/tamponade -57 Fysiurgisk behandling/rehabilitering -58 Terapeutisk samtale -59 Terapeutisk procedur/chirurgia minor IKA -60 Resultat af prøver/procedurer -61 Resultat af undersøgelser/prøver/epikrise -62 Administrativ procedure -63 Kontrolundersøgelse, uspecifik -64 Kontakt/problem initieret af lægen -65 Kontakt/problem initieret af andre end patient/læge D01 Udbredt/turevis smerte i abdomen -66 Henvisning til sygeplejerske/terapeut/socialrådgiver D02 Smerte i epigastriet -67 Henvisning til læge/specialist/hospital D03 Halsbrand -68 Henvisning IKA -69 Årsag til kontakt IKA D04 Smerte i rectum/anus D05 Perianal kløe D06 Lokaliseret smerte i abdomen IKA A01 Almen/udbredt smerte D07 Dyspepsi/fordøjelsesbesvær A02 Kulderystelse D08 Flatulens/luft i maven/ræben A03 Feber D09 Kvalme A04 Almen svækkelse/træthed D10 Opkastning A05 Sygdomsfølelse D11 Diare A06 Besvimelse D12 Forstoppelse A07 Koma D13 Gulsot A08 Hævelse D14 Blodopkastning A09 Svedproblem D15 Melæna A10 Blødning IKA D16 Blødning fra endetarm A11 Smerte i brystet IKA D17 Ufrivillig afgang af afføring A13 Frygt for behandling D18 Ændret afføringsmønster A16 Irritabelt spædbarn D19 Symptom/klage fra tand/tandkød A18 Bekymring vedr udseende D20 Symptom/klage fra mund/tunge/læbe A20 Anmodning/samtale om dødshjælp D21 Synkebesvær A21 Risikofaktor for kræft D23 Forstørret lever A23 Risikofaktor IKA D24 Udfyldning i abdomen IKA A25 Frygt for død/dødsproces D25 Udspilet abdomen A26 Frygt for kræft IKA D26 Frygt for kræft i fordøjelsessystem D27 Frygt for sygdom i fordøjelsessystem IKA A27 Frygt for sygdom IKA D28 Nedsat funktion/handicap vedr. fordøjelsessystem A28 Nedsat funktion/handicap IKA D29 Symptom/klage fra fordøjelsessystem IKA A29 Almen(t) symptom/klage IKA D70 Gastrointestinal infection A70 Tuberkulose A71 Mæslinger D71 Fåresyge A72 Skoldkopper D72 Virushepatit A73 Malaria D73 Formodet infektiøs gastroenterit A74 Røde hunde D74 Kræft i mavesæk A75 Mononukleose D75 Kræft i tyktarm/endetarm A76 Virusinfektion med udslæt IKA D76 Kræft i bugspytkirtel A77 Virusinfektion IKA D77 Kræft i fordøjelsessystem IKA A78 Infektionssygdom IKA A79 Kræft IKA D78 Godartet/uspecifik svulst i fordøjelsessystem D79 Fremmedlegeme i fordøjelsessystem A80 Skade IKA D80 Skade på fordøjelsessystem IKA D81 Medfødt misdannelse i fordøjelsessystem A81 Multiple skader D82 Sygdom i tand/tandkød A82 Følgetilstand efter skade A84 Medicinforgiftning D83 Sygdom i mund/tunge/læbe A85 Medicinbivirkning D84 Sygdom i spiserør A86 Forgiftning med ikke-medicinsk stof D85 Sår på tolvfingertarm A87 Komplikation til lægelig behandling D86 Mavesår IKA A88 Skadevirkning af ydre fysisk faktor D87 Mavekatar A89 Komplikation til protese/implantat/transplantat D88 Blindtarmsbetændelse A90 Medfødte misdannelser IKA/multiple D89 Lyskebrok A91 Undersøgelse med abnormt fund IKA D90 Hiatushernie A92 Allergi/allergisk reaktion IKA D91 Abdominalt brok IKA A93 Præmaturt barn D92 Divertikelsygdom i tarm A94 Perinatal sygdom IKA D93 Colon irritabile A95 Perinatal død D94 Kronisk enterit/ulcerøs kolit A96 Død D95 Analfissur/perianal abscess A97 Ingen sygdom D96 Orm/parasit IKA A98 Helbredsbevarende/forebyggende tiltag D97 Leversygdom IKA A99 Sygdom/tilstand af uspecifik natur/lokalisation D98 Galdeblærebetændelse/galdesten D99 Sygdom i fordøjelsessystem IKA ICPC-2 Danish / Dansk International Classification of Primary Care 2 nd Edition Wonca International Classification Committee (WICC) Procesdiagnoser Kl Velkomst og præsentation Kl Gennemgang af ICPC Om fordele og principper ved diagnosekodning samt hvordan, I sikrer ensartet kodning i jeres praksis Kl PAUSE Kl Gennemgang af datafangst Hvad er datafangst og hvordan kan I tage det i anvendelse? Kl Hvordan komme videre? Tid: Tirsdag d. 1. oktober 2013 Tirsdag d. 5. november 2013 Tirsdag d. 14. januar 2014 Sted: OUH, Indgang 93, lokale 4, Kløvervænget, Odense Mødelokale K1, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Trinity Kursuscenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, Fredericia Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Antal deltagere: Max. 30 Senest en uge før kurset. Få inspiration til arbejdet med datafangst 10 Datafangst- og ICPC-team Datafangst- og ICPC-team 11 K93 Lungeemboli K94 Årebetændelse F01 Smerte i øje K95 Åreknude på ben F02 Rødt øje B02 Forstørret/smertende lymfeknude K96 Hæmoride F03 Sekretion fra øje B04 Symptom/klage vedr. blod K99 Kredsløbssygdom IKA F04 Synlig mobil tråd/plet i synsfelt B25 Frygt for AIDS/HIV F05 Synsklage IKA B26 Frygt for kræft i blod/lymfesystem F13 Abnorm fornemmelse i øje B27 Frygt for sygdom i blod/lymfesystem IKA F14 Abnorm øjenbevægelse B28 Nedsat funktion/handicap vedr. blod/lymfe/immunsystem L01 Symptom/klage fra cervikalregion F15 Abnormt udseende af øje B29 Symptom/klage vedr. lymfe/immunsystem L02 Symptom/klage fra ryg F16 Symptom/klage fra øjenlåg B70 Akut lymfadenit L03 Symptom/klage fra lænd F17 Symptom/klage vedr. briller B71 Kronisk/uspecifik lymfadenit L04 Symptom/klage fra brystkasse -30 Lægelig undersøgelse/helbredsvurdering komplet F18 Symptom/klage vedr. kontaktlinser B72 Hodgkins sygdom/lymfom L05 Symptom/klage fra flanke/armhule -31 Lægelig undersøgelse /helbredsvurdering delvis F27 Frygt for øjensygdom B73 Leukæmi L07 Symptom/klage fra kæbe -32 Allergitest F28 Nedsat funktion/handicap vedr. øje B74 Kræft i blod/lymfesystem IKA L08 Symptom/klage fra skulder -33 Mikrobiologisk/immunologisk prøve F29 Symptom/klage fra øje IKA B75 Godartet/uspecifik svulst i blod/lymfesystem L09 Symptom/klage fra arm -34 Blodprøve F70 Infektiøs konjunktivit B76 Traumatisk miltruptur L10 Symptom/klage fra albue -35 Urinprøve F71 Allergisk konjunktivit B77 Skade på blod/lymfe/milt IKA L11 Symptom/klage fra håndled -36 Fæcesprøve F72 Øjenlågsbetændelse B78 Arvelig hæmolytisk anæmi L12 Symptom/klage fra hånd/finger -37 Histologisk/cytologisk prøve F73 Infektion/inflammation i øje IKA B79 Medfødt abnormitet i blod/lymfesystem IKA L13 Symptom/klage fra hofte -38 Laboratorieprøve IKA F74 Svulst i øje/øjenomgivelser B80 Jernmangelanæmi L14 Symptom/klage fra lår/underben -39 Fysisk funktionsprøve F75 Kontusion/blødning i øje/øjenomgivelser B81 Vitamin B12-/folinsyremangelanæmi L15 Symptom/klage fra knæ -40 Diagnostisk endoskopi F76 Fremmedlegeme i øje B82 Uspecifik anæmi IKA L16 Symptom/klage fra ankel -41 Diagnostisk radiologi/billeddannelse F79 Øjenskade IKA B83 Purpura/koagulationsdefekt L17 Symptom/klage fra fod/tå -42 Elektrografisk registrering F80 Tårekanalstenose hos spædbarn B84 Abnorme hvide blodlegemer af ukendt årsag L18 Muskelsmerte -43 Diagnostisk procedure IKA F81 Medfødt misdannelse af øje IKA B87 Forstørret milt L19 Symptom/klage fra muskel IKA -44 Forebyggende vaccination/medicinering F82 Nethindeløsning B90 HIV-infektion/AIDS L20 Symptom/klage fra led IKA -45 Observation/sundhedsoplysning/rådgivning/kost F83 Retinopati B99 Sygdom i blod/lymfe/milt/immunsystem IKA L26 Frygt for kræft i muskel/skeletsystem -46 Samråd med den primære sundhedstjeneste F84 Maculadegeneration L27 Frygt for sygdom i muskel/skeletsystem IKA -47 Samråd med specialist F85 Ulcus corneae L28 Nedsat funktion/handicap vedr. muskel/skeletsystem -48 Afklaring/diskussion af patientens kontaktårsag/krav F86 Trakom L29 Symptom/klage fra muskel/skeletsystem IKA -49 Forebyggende procedure IKA F91 Refraktionsanomali L70 Infektion i muskel/skeletsystem -50 Medicinering - recept/anmodning/fornyelse/injektion F92 Katarakt L71 Kræft i muskel/skeletsystem -51 Incision/drænage/skylning/aspiration (ekskl kateteris) F93 Glaukom L72 Fraktur af underarm -52 Ekscision af væv/biopsi/destrukt/debrid/kauterisation F94 Blindhed/svagsyn L73 Fraktur af underben -53 Instrumentering/kateterisation/intubation/dilatation F95 Skelen L74 Fraktur i hånd/fod -54 Reposition/fiksation/sutur/gips/protese F99 Sygdom i øje/øjenomgivelser IKA L75 Fraktur af lårben -55 Lokal injection/infiltration L76 Fraktur IKA -56 Forbinding/tryk/kompression/tamponade -57 Fysiurgisk behandling/rehabilitering H01 Øresmerte L77 Forstuvning af ankel -58 Terapeutisk samtale H02 Symptom/klage vedr. hørelsen L78 Forstuvning af knæ -59 Terapeutisk procedur/chirurgia minor IKA H03 Tinnitus L79 Forstuvning af led IKA -60 Resultat af prøver/procedurer H04 Øreflåd L80 Luksation/subluksation -61 Resultat af undersøgelser/prøver/epikrise H05 Blødning fra øre L81 Skade på muskel/skeletsystem IKA -62 Administrativ procedure H13 Klapfornemmelse for øre L82 Medfødt misdannelse i muskel/skeletsystem -63 Kontrolundersøgelse, uspecifik H15 Kosmetisk øreproblem L83 Cervikalsyndrom -64 Kontakt/problem initieret af lægen H27 Frygt for øresygdom L84 Rygsyndrom uden smerteudstråling -65 Kontakt/problem initieret af andre end patient/læge D01 Udbredt/turevis smerte i abdomen H28 Nedsat funktion/handicap vedr. øre L85 Erhvervet rygdeformitet -66 Henvisning til sygeplejerske/terapeut/socialrådgiver D02 Smerte i epigastriet H29 Symptom/klage fra øre IKA L86 Rygsyndrom med smerteudstråling -67 Henvisning til læge/specialist/hospital D03 Halsbrand H70 Betændelse i ydre øregang L87 Bursit/tendinit/synovit IKA -68 Henvisning IKA D04 Smerte i rectum/anus H71 Akut mellemørebetændelse/myringit L88 Reumatoid artrit -69 Årsag til kontakt IKA D05 Perianal kløe H72 Serøs mellemørebetændelse L89 Artrose i hofteled D06 Lokaliseret smerte i abdomen IKA H73 Tillukning af eustakiske rør L90 Artrose i knæ D07 Dyspepsi/fordøjelsesbesvær H74 Kronisk mellemørebetændelse L91 Artrose IKA A01 Almen/udbredt smerte D08 Flatulens/luft i maven/ræben H75 Svulst i øre L92 Skuldersyndrom A02 Kulderystelse D09 Kvalme H76 Fremmedlegeme i øre L93 Tennisalbue A03 Feber D10 Opkastning H77 Perforation af trommehinde L94 Osteokondrose A04 Almen svækkelse/træthed D11 Diare H78 Overfladisk skade på øre L95 Osteoporose A05 Sygdomsfølelse D12 Forstoppelse H79 Øreskade IKA L96 Akut indre knæskade A06 Besvimelse D13 Gulsot H80 Medfødt misdannelse af øre L97 Godartet/uspecifik svulst i muskel/skeletsystem A07 Koma D14 Blodopkastning H81 Voksprop i øregang L98 Erhvervet deformitet af ekstremitet A08 Hævelse D15 Melæna H82 Vertigosyndrom L99 Sygdom i muskel/skeletsystem IKA A09 Svedproblem D16 Blødning fra endetarm H83 Otosklerose A10 Blødning IKA D17 Ufrivillig afgang af afføring H84 Aldersbetinget tunghørhed N01 Hovedpine A11 Smerte i brystet IKA D18 Ændret afføringsmønster H85 Støjskade N03 Ansigtssmerte A13 Frygt for behandling D19 Symptom/klage fra tand/tandkød H86 Døvhed N04 Raskløse ben A16 Irritabelt spædbarn D20 Symptom/klage fra mund/tunge/læbe H99 Sygdom i øre/mastoideus IKA N05 Paræstesi A18 Bekymring vedr udseende D21 Synkebesvær N06 Føleforstyrrelse IKA A20 Anmodning/samtale om dødshjælp D23 Forstørret lever A21 Risikofaktor for kræft D24 Udfyldning i abdomen IKA K01 Smerte i hjerte N07 Krampeanfald A23 Risikofaktor IKA D25 Udspilet abdomen K02 Trykken/knugen i hjerte N08 Abnorm ufrivillig bevægelse A25 Frygt for død/dødsproces D26 Frygt for kræft i fordøjelsessystem K03 Smerte i kardiovaskulære system IKA N16 Forstyrrelse af lugte/smagssans A26 Frygt for kræft IKA D27 Frygt for sygdom i fordøjelsessystem IKA K04 Hjertebanken N17 Svimmelhed A27 Frygt for sygdom IKA D28 Nedsat funktion/handicap vedr. fordøjelsessystem K05 Uregelmæssig hjerterytme IKA N18 Lammelse A28 Nedsat funktion/handicap IKA D29 Symptom/klage fra fordøjelsessystem IKA K06 Fremtrædende vener N19 Taleforstyrrelse A29 Almen(t) symptom/klage IKA D70 Gastrointestinal infection K07 Ødem N26 Frygt for kræft i nervesystem A70 Tuberkulose D71 Fåresyge K22 Risikofaktor for hjerte/karsygdom N27 Frygt for neurologisk sygdom IKA A71 Mæslinger D72 Virushepatit K24 Frygt for hjertesygdom N28 Nedsat funktion/handicap vedr. nervesystem A72 Skoldkopper D73 Formodet infektiøs gastroenterit K25 Frygt for forhøjet blodtryk N29 Symptom/klage fra nervesystem IKA A73 Malaria D74 Kræft i mavesæk K27 Frygt for hjerte/karsygdom IKA N70 Poliomyelit A74 Røde hunde D75 Kræft i tyktarm/endetarm K28 Nedsat funktion/handicap vedr. hjerte/karsygdom N71 Meningit/encefalit A75 Mononukleose D76 Kræft i bugspytkirtel K29 Symptom/klage fra hjerte/karsystem IKA N72 Tetanus A76 Virusinfektion med udslæt IKA D77 Kræft i fordøjelsessystem IKA K70 Infektion i hjerte/karsystem N73 Infektion i nervesystem IKA A77 Virusinfektion IKA D78 Godartet/uspecifik svulst i fordøjelsessystem K71 Gigtfeber/reumatisk hjertesygdom N74 Kræft i nervesystem A78 Infektionssygdom IKA D79 Fremmedlegeme i fordøjelsessystem K72 Svulst i hjerte/karsystem N75 Godartet svulst I nervesystem A79 Kræft IKA D80 Skade på fordøjelsessystem IKA K73 Medfødt misdannelse i hjerte/karsystem N76 Uspecifik svulst i nervesystem A80 Skade IKA D81 Medfødt misdannelse i fordøjelsessystem K74 Iskæmisk hjertesygdom med angina pectoris N79 Hjernerystelse A81 Multiple skader D82 Sygdom i tand/tandkød K75 Akut myokardieinfarkt N80 Hjernelæsion IKA A82 Følgetilstand efter skade D83 Sygdom i mund/tunge/læbe K76 Iskæmisk hjertesygdom uden angina pectoris N81 Skade på nervesystem IKA A84 Medicinforgiftning D84 Sygdom i spiserør K77 Hjertesvigt N85 Medfødt misdannelse i nervesystem A85 Medicinbivirkning D85 Sår på tolvfingertarm K78 Atrieflimren/flagren N86 Dissemineret sklerose A86 Forgiftning med ikke-medicinsk stof D86 Mavesår IKA K79 Anfaldsvis takykardi N87 Parkinsons sygdom A87 Komplikation til lægelig behandling D87 Mavekatar K80 Hjerterytmeforstyrrelse IKA N88 Epilepsi A88 Skadevirkning af ydre fysisk faktor D88 Blindtarmsbetændelse K81 Mislyd over hjerte/arterie IKA N89 Migræne A89 Komplikation til protese/implantat/transplantat D89 Lyskebrok K82 Pulmonal hjertesygdom N90 Hortons hovedpine A90 Medfødte misdannelser IKA/multiple D90 Hiatushernie K83 Hjerteklapsygdom IKA N91 Facialisparese A91 Undersøgelse med abnormt fund IKA D91 Abdominalt brok IKA K84 Hjertesygdom IKA N92 Trigeminusneuralgi A92 Allergi/allergisk reaktion IKA D92 Divertikelsygdom i tarm K85 Forhøjet blodtryk N93 Karpaltunnelsyndrom A93 Præmaturt barn D93 Colon irritabile K86 Ukompliceret hypertension N94 Perifer neuropati A94 Perinatal sygdom IKA D94 Kronisk enterit/ulcerøs kolit K87 Kompliceret hypertension N95 Spændingshovedpine A95 Perinatal død D95 Analfissur/perianal abscess K88 Ortostatisk hypotension N99 Neurologisk sygdom IKA A96 Død D96 Orm/parasit IKA K89 Transitorisk cerebral iskæmi A97 Ingen sygdom D97 Leversygdom IKA K90 Apopleksi A98 Helbredsbevarende/forebyggende tiltag D98 Galdeblærebetændelse/galdesten K91 Cerebrovaskulær sygdom A99 Sygdom/tilstand af uspecifik natur/lokalisation D99 Sygdom i fordøjelsessystem IKA K92 Aterosklerose/perifer karsygdom Alment/uspecificeret A Alment/uspecificeret A PROCESDIAGNOSER SYMPTOMDIAGNOSER INFEKTIONSSYGDOMME NEOPLASMER SKADER MEDFØDTE MISDANNELSER SPECIFIKKE SYGDOMME IKA Blod / Lymfe / Immunsystem B Fordøjelsesystem D PROCESDIAGNOSER SYMPTOMDIAGNOSER INFEKTIONSSYGDOMME NEOPLASMER SKADER MEDFØDTE MISDANNELSER SPECIFIKKE SYGDOMME IKA Fordøjelsesystem D F71 Allergisk konjunktivit F72 Øjenlågsbetændelse F73 Infektion/inflammation i øje IKA F74 Svulst i øje/øjenomgivelser F75 Kontusion/blødning i øje/øjenomgivelser F76 Fremmedlegeme i øje F79 Øjenskade IKA F80 Tårekanalstenose hos spædbarn F81 Medfødt misdannelse af øje IKA F82 Nethindeløsning F83 Retinopati F84 Maculadegeneration F85 Ulcus corneae F86 Trakom F91 Refraktionsanomali F92 Katarakt F93 Glaukom F94 Blindhed/svagsyn F95 Skelen F99 Sygdom i øje/øjenomgivelser IKA Øre H H01 Øresmerte H02 Symptom/klage vedr. hørelsen H03 Tinnitus H04 Øreflåd H05 Blødning fra øre H13 Klapfornemmelse for øre H15 Kosmetisk øreproblem H27 Frygt for øresygdom H28 Nedsat funktion/handicap vedr. øre H29 Symptom/klage fra øre IKA H70 Betændelse i ydre øregang H71 Akut mellemørebetændelse/myringit H72 Serøs mellemørebetændelse H73 Tillukning af eustakiske rør H74 Kronisk mellemørebetændelse H75 Svulst i øre H76 Fremmedlegeme i øre H77 Perforation af trommehinde H78 Overfladisk skade på øre H79 Øreskade IKA H80 Medfødt misdannelse af øre H81 Voksprop i øregang H82 Vertigosyndrom H83 Otosklerose H84 Aldersbetinget tunghørhed H85 Støjskade H86 Døvhed H99 Sygdom i øre/mastoideus IKA Øje F Hjerte / Karsystem K K01 Smerte i hjerte K02 Trykken/knugen i hjerte K03 Smerte i kardiovaskulære system IKA K04 Hjertebanken K05 Uregelmæssig hjerterytme IKA K06 Fremtrædende vener K07 Ødem K22 Risikofaktor for hjerte/karsygdom K24 Frygt for hjertesygdom K25 Frygt for forhøjet blodtryk K27 Frygt for hjerte/karsygdom IKA K28 Nedsat funktion/handicap vedr. hjerte/karsygdom K29 Symptom/klage fra hjerte/karsystem IKA K70 Infektion i hjerte/karsystem K71 Gigtfeber/reumatisk hjertesygdom K72 Svulst i hjerte/karsystem K73 Medfødt misdannelse i hjerte/karsystem K74 Iskæmisk hjertesygdom med angina pectoris K75 Akut myokardieinfarkt K76 Iskæmisk hjertesygdom uden angina pectoris K77 Hjertesvigt K78 Atrieflimren/flagren K79 Anfaldsvis takykardi K80 Hjerterytmeforstyrrelse IKA K81 Mislyd over hjerte/arterie IKA K82 Pulmonal hjertesygdom K83 Hjerteklapsygdom IKA K84 Hjertesygdom IKA K85 Forhøjet blodtryk K86 Ukompliceret hypertension K87 Kompliceret hypertension K88 Ortostatisk hypotension K89 Transitorisk cerebral iskæmi K90 Apopleksi K91 Cerebrovaskulær sygdom K92 Aterosklerose/perifer karsygdom Øre H Hjerte / Karsystem K lage fra arm L10 Symptom/klage fra albue L11 Symptom/klage fra håndled L12 Symptom/klage fra hånd/finger L13 Symptom/klage fra hofte L14 Symptom/klage fra lår/underben L15 Symptom/klage fra knæ L16 Symptom/klage fra ankel L17 Symptom/klage fra fod/tå L18 Muskelsmerte L19 Symptom/klage fra muskel IKA L20 Symptom/klage fra led IKA L26 Frygt for kræft i muskel/skeletsystem L27 Frygt for sygdom i muskel/skeletsystem IKA L28 Nedsat funktion/handicap vedr. muskel/skeletsystem L29 Symptom/klage fra muskel/skeletsystem IKA L70 Infektion i muskel/skeletsystem L71 Kræft i muskel/skeletsystem L72 Fraktur af underarm L73 Fraktur af underben L74 Fraktur i hånd/fod L75 Fraktur af lårben L76 Fraktur IKA L77 Forstuvning af ankel L78 Forstuvning af knæ L79 Forstuvning af led IKA L80 Luksation/subluksation L81 Skade på muskel/skeletsystem IKA L82 Medfødt misdannelse i muskel/skeletsystem L83 Cervikalsyndrom L84 Rygsyndrom uden smerteudstråling L85 Erhvervet rygdeformitet L86 Rygsyndrom med smerteudstråling L87 Bursit/tendinit/synovit IKA L88 Reumatoid artrit L89 Artrose i hofteled L90 Artrose i knæ L91 Artrose IKA L92 Skuldersyndrom L93 Tennisalbue L94 Osteokondrose L95 Osteoporose L96 Akut indre knæskade L97 Godartet/uspecifik svulst i muskel/skeletsystem L98 Erhvervet deformitet af ekstremitet L99 Sygdom i muskel/skeletsystem IKA Muskel / Skeletsystem L Nervesystem N N01 Hovedpine N03 Ansigtssmerte N04 Raskløse ben N05 Paræstesi N06 Føleforstyrrelse IKA N07 Krampeanfald N08 Abnorm ufrivillig bevægelse N16 Forstyrrelse af lugte/smagssans N17 Svimmelhed N18 Lammelse N19 Taleforstyrrelse N26 Frygt for kræft i nervesystem N27 Frygt for neurologisk sygdom IKA N28 Nedsat funktion/handicap vedr. nervesystem N29 Symptom/klage fra nervesystem IKA N70 Poliomyelit N71 Meningit/encefalit N72 Tetanus N73 Infektion i nervesystem IKA N74 Kræft i nervesystem N75 Godartet svulst I nervesystem N76 Uspecifik svulst i nervesystem N79 Hjernerystelse N80 Hjernelæsion IKA N81 Skade på nervesystem IKA N85 Medfødt misdannelse i nervesystem N86 Dissemineret sklerose N87 Parkinsons sygdom N88 Epilepsi N89 Migræne N90 Hortons hovedpine N91 Facialisparese N92 Trigeminusneuralgi N93 Karpaltunnelsyndrom N94 Perifer neuropati N95 Spændingshovedpine N99 Neurologisk sygdom IKA Nervesystem N Hvordan kommer man i gang med at arbejde med kvalitetsrapporter i praksis? På dette får du hjælp til at finde vej i kvalitetsrapporterne, og du får inspiration til, hvordan arbejdet med data fra datafangst kan indarbejdes i din praksis. Kvalitetsrapporter skaber overblik, og du kan hurtigt se, hvor praksis har det største forbedringspotentiale. Arbejdet med at forbedre kvaliteten i praksis er en stadig udfordring, men når det lykkes, skaber det faglig stolthed og glæde hos både læger og klinikpersonale - samtidig med, at der flyttes sundhed. Praktiserende læger og klinikpersonale. Kurset henvender sig primært til de, der har været på datafangst i minimum 6 mdr., idet det giver mulighed for at påbegynde arbejdet med egne data efter kurset. Husk at invitere dit personale med. Tid: Tirsdag d. 26. november 2013 kl Tirsdag d. 21. januar 2014 kl Gå ind på og se DINE KVALITETSDATA og find fx ud af, hvor mange patienter I har i praksis med KOL. Kirsten Wengler, praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup, praktiserende læge Datakonsulent Charlotte Thomsen, praktiserende læge (kursusleder) Kl. 17 Velkomst og introduktion Kl Guidet tour på DAK-E v/charlotte Thomsen (kursusleder) Kl. 18 Rapporter for alle v/kirsten Wengler Kl Pause og en sandwich Kl. 19 Opsamling på tekniske spørgsmål v/datakonsulent Kl Hvordan man kan arbejde med sine data i et kompagniskab eksemplificeret ved KOL v/henrik Krabbe Laustrup Kl Evaluering og tak for i aften Sted: Mødelokale K3, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, Højme, Odense SV Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalget. Antal deltagere: Max. 30 Senest en uge før kurset.

7 Skab udvikling og kvalitet i praksis med datafangst ICPC og datafangst besøg i praksis kursus Din praksis har mulighed for at arbejde med kvalitetsforbedringer i patientbehandlingen ved at bruge DINE KVALITETSDATA på Datafangst er et nyt værktøj til kvalitetsudvikling og på dette kursus kan du få indblik og hente inspiration til, hvordan du kan bruge det. Der er som udgangspunkt en rapport til alle og der er frit valg i forhold til, hvilke rapporter man ønsker at arbejde med. Kurset udbydes i samarbejde mellem Datafangst- og ICPC-Team og team SydPOL under Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis. Læger og klinikpersonale fra praksis, som opfylder følgende: Praksis har været tilmeldt datafangst i mindst 6 mdr. Praksis koder min. 70 % af kontakter og har derfor adgang til alle rapporter Fra hver praksis deltager én læge og én fra klinikpersonalet. Det bør være de to personer, som er ansvarlige for arbejdet med datafangst i praksis. Gå ind på og se DINE KVALITETSDATA og find fx ud af, hvor mange patienter I har i praksis med KOL. VIGTIGT: Medbring egen pc, der kan gå på trådløst net og med din digitale signatur installeret eller husk dit NemID. Henrik Krabbe Laustrup, praktiserende læge Kirsten Wengler, praktiserende læge Rune Pallesen, praktiserende læge Lenike Vemmelund, datakonsulent Marianne Rosendal, kvalitetskonsulent (kursusleder) Kurset består af to dele med nogle måneders interval. Imellem modul 1 og 2 arbejdes med eget projekt, og der tilbydes et telefonmøde og/eller et konsulentbesøg i praksis. Se det detaljerede program her: Datafangst- og ICPC-Team tilbyder alle praksis både læger og personale hjælp til at komme i gang med ICPC-kodning. Til alle jer, der allerede er i gang, tilbyder vi også besøg med henblik på at optimere jeres kodning i hele praksis. Vi kommer gerne i jeres klinik og introducerer kodningens mysterier. De er faktisk ikke store, men det er gevinsten til gengæld! Ring på tlf eller mail: Tid: 8. oktober 2013 kl og 28. januar 2014 kl november 2013 kl og 4. marts 2014 kl Sted: Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, Højme, Odense SV Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, Højme, Odense SV Mødelokale K1, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Mødelokale K1, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Kurset søges godkendt af Efteruddannelsesfonden med 2 dage. Antal deltagere: Max. 24 Senest en uge før kurset. 12 Datafangst- og ICPC-team Datafangst- og ICPC-team linjer tekst for meget

8 ICPC og datafangst for tutor- og uddannelseslæger Problemer med IT? Spørg din datakonsulent Har du brug for at få bedre styr på, hvordan man bruger ICPC rigtigt, og hvordan datafangst fungerer? Kvalitetsudvikling indgår som en del af uddannelsen til at blive praktiserende læge. Vi ønsker med dette kursus at hjælpe tutorog uddannelseslæger i gang med de mange muligheder, som ICPC-kodning og datafangst byder på, så I kan skabe konkrete kvalitetsforbedringer og læring i praksis. Du har som tutorlæge en oplagt mulighed for at inspirere og involvere din yngre kollega i at arbejde med de nye redskaber. Målsætning At give indblik i og inspirere til brugen af DINE KVALITETSDA- TA samt sikre datagrundlaget for rapporter, herunder ensartet ICPC-kodning. At få mulighed for at arbejde med egne data dog vil udbyttet afhænge af, hvor længe praksis har været tilmeldt datafangst. Tutorlæger og uddannelseslæger fra almen praksis. Ingen, men det kan være en god idé at gå ind på og se på DINE KVALITETSDATA. OBS egen bærbar pc med installeret digital signatur skal medbringes. Hjælp til datafangst I en travl hverdag i praksis kan det være svært at overskue et komplekst IT-system som Sentinel Datafangst. Det egentlige kvalitetsarbejde risikerer således, at komme til at stå i skyggen af tekniske spørgsmål. Derfor tilbyder datakonsulenterne: Gennemgang af datas vej til rapporterne. Kontrol for manglende data. Vejledning vedrørende opsætning af laboratoriemodulet. Hjælp til anvendelse af Pop-upper. Vejledning i grundlæggende navigation på rapporterne. Grundlæggende vejledning til ICPC-kodning. Dette kan foregå enten som en telefonisk fjernsupport, eller ved et besøg i din praksis. Praksisbesøg kan have karakter af såvel teknisk vejledning som anvendelsesorienteret undervisning. Teknisk vejledning og udredning vil typisk foregå på to- eller tremandshånd med tilstedeværelse af den IT- og/eller laboratoriekortansvarlige fra praksis. Desuden tilbyder vi praksis hjælp til bl.a. Fælles Medicin Kort (FMK) Digital postkasse Digital signatur / NemID Sundhed.dk Teledermatologi Pakkehenvisnger E-Journal / P-Journal Kontakt datakonsulenterne før eller efter du har været på kursus, så aftaler vi med udgangspunkt i dine behov, hvordan vi kan hjælpe dig videre. Lenike Gilhøj Vemmelund, Praksisenheden i Odense tlf Bo Christensen, Praksisenheden i Kolding tlf Alex Friis, Praksisenheden i Esbjerg tlf Undervisning kan derimod inddrage hele praksis, hvor der med afsæt i praksis egne kvalitetsdata tages udgangspunkt i de forudsætninger som findes i praksis. : Tid: Fastsættes af deltagerne. Kurset er berammet til ca. 2½ time. Yderligere information Sted: Aftales med deltagende praksis. For at give mulighed for erfaringsudveksling kan vi anbefale, at flere praksis slår sig sammen. Der skal være adgang til netværk for alle deltagere. Tilmeld dig på Husk ved tilmelding at angive: kontaktoplysninger, ønsket sted og mulige datoer. 14 Datafangst- og ICPC-team Datakonsulenterne 15

9 Workshop "Hvad er god ledelse i en kompagniskabspraksis"? Netværksmøder for sololæger Om workshoppen Almen praksis er på mange måder en unik organisation. I langt de fleste praksis er lederen både leder og en del af produktionen, og i flerlægepraksis er der ikke én administrerende direktør, men flere ligestillede direktører. Denne situation åbner for nogle helt særlige muligheder, men også nogle helt særlige udfordringer af både ledelsesmæssig og menneskelig art. På denne workshop sætter vi fokus på, hvad der er god ledelse i en kompagniskabspraksis. Praktiserende læger i kompagniskabspraksis. Vi anbefaler at flere læger fra samme kompagniskab deltager. Ingen. Hvad er ledelse i en flerlægepraksis? Hvordan fungerer ledelsen i dit lægehus? God ledelse på det strategiske, administrative og operative niveau Hvordan kan du optimere ledelsen i dit lægehus? Vi har etableret et netværk for sololæger i Region Syddanmark. Formålet er at udveksle erfaringer om organisation og ledelse. Netværket mødes 4 gange om året. I dette efterår er der planlagt to møder. Gensidigt Praksisbesøg hvad fik lægerne ud af det? Vi vil på mødet høre om erfaringer fra sololæger, der har besøgt hinanden i arbejdstiden som en del af deres efteruddannelse. Mødet vil handle om, hvad deltagerne har fået ud af at besøge hinanden, og hvordan andre sololæger kan deltage, hvis de ønsker (der ydes tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i Gensidigt Praksisbesøg). Derudover vil vi på mødet udveksle erfaringer om sololægelivet. Alle sololæger i Region Syddanmark. Jørgen Solgaard, SydPOL konsulent Torsten Dilling, SydPOL konsulent Heidi Bøgelund Frederiksen, Koordinator for Team SydPOL (kursusleder) Kl : Hvad kan man bruge Gensidigt Praksisbesøg til? Er det noget for mig? Kl.18:30-20: Erfaringsudveksling i sololægenetværket Ulrik Lange, chefkonsulent og partner i CUBION Heidi Bøgelund Frederiksen, Team SydPOLs koordinator (kursusleder) Tid og sted: Onsdag d. 20. november kl Trinity Kursus- og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Antal deltagere: Max. 40 Senest den 10. oktober Tid og sted: Torsdag d. 19. september kl Praksisenheden, Kokholm 3A, 6000 Kolding Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Af hensyn til gennemførelse af arrangementet og bestilling af forplejning, beder vi dig om tilmelding til Senest d. 13. september 16 Team SydPOL Team SydPOL 17

10 Netværksmøder for sololæger Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! Vi har etableret et netværk for sololæger i Region Syddanmark. Formålet er at udveksle erfaringer om organisation og ledelse. Netværket mødes 4 gange om året. I dette efterår er der planlagt to møder. "Attester- kommunalt lægeligt samarbejde" Vi har inviteret socialoverlæge Tine Boesen Larsen, Region Syddanmark. Hun har i mange år været funktionschef i Træning af Jobkompetence i Odense Kommune og har rig erfaring med sygedagpengeregler, lægeattester osv. Hun vil tale om det kommunalt lægelige samarbejde og har flere cases med, som hun vil drøfte med deltagerne. Derudover vil vi på mødet udveksle erfaringer om sololægelivet, som vi plejer. Alle sololæger i Region Syddanmark. Tine Boesen Larsen, tidligere social overlæge i Odense Kommune. Nu i Region Syddanmark. Jørgen Solgaard, SydPOL konsulent og praktiserende læge. Torsten Dilling, SydPOL konsulent og praktiserende læge. Kl Kommunalt-lægelige samarbejde v/ Tine Boesen Larsen, læge Sygedagpengeregler LÆ-attester Fleksjob, førtidspension og ressourceforløb Cases Plenum Kl Erfaringsudveksling i sololægenetværket Team SydPOL (Syddanmark, Praksis, Organisation, Læring og Ledelse) er et tilbud om gratis konsulentbistand til udvikling af din praksis. Team SYDPOL er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark, og vi består af en koordinator og 7 praktiserende læger. Konsulentbistanden foregår i egen praksis og finder sted i tidsrummet kl Som hovedregel deltager både koordinator og en lægelig konsulent. Vi har en bred vifte af ydelser, men fælles for dem er, at hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den enkelte praksis. Konsulenterne kommer ikke med standardløsninger, men stimulerer til systematisk udvikling. Det kan for eksempel være tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, optimering af kommunikation og ledelse, gennemførelse af projekter osv. Vi tilbyder flere former for besøg Du kan bl.a. vælge imellem: Tag temperaturen på praksis Har du/i lyst til at undersøge, hvordan praksis har det, tilbyder vi en praksisprofil. Alle i praksis besvarer anonymt et spørgeskema, og besvarelserne danner efterfølgende udgangspunkt for en struktureret dialog ved et 4 timers møde i praksis. Efterfølgende opstilles et eller flere mål som praksis arbejder med i minimum 3 måneder. Alle i praksis deltager. Værdigrundlag i praksis Har I lyst til at få sat ord på værdierne i praksis? Vi faciliterer en proces i praksis, hvor der udarbejdes et fælles værdigrundlag. Alle i praksis deltager. Visionsdag med ledelsen Hvad vil det sige at have en vision for praksis og opstille mål? SydPOL hjælper ledelsen med at definere en vision og en langsigtet strategi for praksis. Ledelsen deltager. Coaching af ledelsen i praksis Coachingen tager afsæt i en konkret problemstilling eller ønske om udvikling, og formålet er at gøre ledelsen mere afklaret om egne ressourcer og handlemuligheder i forhold til udviklingsønsker og udfordringer i praksis. Ledelsen deltager. For nærmere information og bestilling af besøg er du velkommen til at kontakte koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen. Tlf Tid og sted: Tirsdag d. 19. november kl Lokale K3, Praksisenheden, Kokholm 3A, 6000 Kolding Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalget. Af hensyn til gennemførelse af arrangementet og bestilling af forplejning, beder vi dig om tilmelding til Senest d. 29. oktober Sæt mål og få hjælp til at holde fast i dem! Har du en ide til et projekt som du gerne vil have gennemført i klinikken kan SydPOL hjælpe med at holde fast og implementere projektet. Vi hjælper praksis med at opstille realistiske mål, udarbejde en handlingsplan og følge op på samme. Alle i praksis deltager. 18 Team SydPOL Team SydPOL 19

11 Ledelse i almen praksis (LAP-2013) Lægemiddelteamet besøg i praksis kursus Formålet med kurset er at give praktiserende læger et grundlag for at blive bedre ledere af egen virksomhed såvel ny som gammel. Der bliver på de enkelte moduler givet inspiration til, hvordan der kan arbejdes med aktuelle ledelsestemaer. På hvert modul sættes temaet i relation til den praksis som du/i er leder for. Du vil møde andre lægekollegaer, der som dig vil forandring i egen praksis. Det giver ny energi og inspiration at høre om deres overvejelser i forhold til den praksis de er leder for. Hvornår er LAP-kurset noget for mig? du vil blive bedre til at lede din praksis... du vil blive bedre til at organisere arbejdet i praksis du er i nystartet praksis du Sololæger og kompagniskabslæger. Det er en forudsætning for at deltage på kurset at alle læger fra et kompagniskab tager på kursus sammen. Det vil sige, at I tilmelder jer som et hold. Det er en god idé, på forhånd at overveje, hvad er ledelse for mig og hvad vil jeg gerne opnå med min ledelse? Der skal imellem modulerne påregnes tid til møder og opgaveløsning. Konsulenter fra team SydPOL og erfarne eksterne ledelseskonsulenter. Kursusledelsen er et makkerpar bestående af enten lægelig proceskonsulent Rune Pallesen eller lægelig proceskonsulent Lars G. Johansen begge fra team SydPOL og Gitte Karlsen (www.gittekarlsen.dk). Moduloversigt Modul 1: Det personlige lederskab, lørdag den 12. oktober 2013 Modul 2: Ledelse i et praksisfællesskab, lørdag den 30. november 2013 Modul 3: Ledelse i almen praksis, lørdag den 25. januar 2014 Modul 4: Teamarbejde og konflikthåndtering, lørdag den 15. marts 2014 Modul 5: Rationel praksisdrift og kvalitetsudvikling, lørdag den 26. april 2014 Modul 6: Fremlæggelse af projekter og afrunding af kurset, lørdag den 24. maj 2014 Modul 7: Erfaringsudveksling en lørdag formiddag ca. 1 år efter LAP-kursets afslutning. Lægemiddelteamet besøger gerne jeres praksis. Det kan være et enkelt besøg, eller vi kan aftale opfølgning på besøget. Deltagerne kan være hele praksis, eller eventuelt kun lægerne. Det er jer, der sætter rammerne ud fra de problemstillinger på lægemiddelområdet som I ønsker at arbejde med. I bestemmer emnet der skal fokuseres på, det kunne fx være: Medicingennemgang Farmakologiske emner efter jeres ønske Antibiotika Benzodiazepiner Hvis I vælger specifikke emner, kan vi (hvis I ønsker det) på forhånd analysere jeres ordinationsmønster indenfor det pågældende område og basere besøget på det. Det kunne fx være en analyse af udviklingen i antibiotikaordinationerne i jeres praksis. I vil få besøg af praktiserende læge og klinisk farmakolog Palle Mark Christensen og en farmaceut fra lægemiddelteamet: Kirstine Mindegaard Gommesen eller Merete Willemoes Nielsen. For nærmere aftale og information, kontakt Merete på eller Tid og sted: SINATUR Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle Morgenmad kl og program fra kl Kr pr. deltager. Herudover giver KEU et samlet tilskud på kr Antal deltagere: Max. 25 Senest d. 20. september Her kan du læse mere: 20 Team SydPOL Lægemiddelteamet 21

12 Supervision af samtaleterapi Fælles MedicinKort Praksisafdelingen støtter supervisionsgruppers aktiviteter på flere måder: 1. Der ydes økonomisk tilskud til betaling af supervisor (Max. 24 timer per år). 2. Der ydes hjælp til at finde kompetente supervisorer 3. Der ydes hjælp til at starte nye grupper op 4. Der laves særlige tilbud fx i form af temadage til supervisionsgrupper Målsætning Det er et overenskomstmæssigt krav, at man i relation til ydelsen samtaleterapi modtager supervision. Praksisafdelingen ønsker med dette initiativ at støtte relevante tilbud til praktiserende læger i regionen. Praktiserende læger i almen praksis i Region Syddanmark. Ingen. Kontaktpersoner: Hvis du gerne vil starte en gruppe op, eller hvis din gruppe ønsker ny inspiration, så kontakt os via Praktiserende læger Martin Munk og Bodil Bech. Anvendelse af FMK i dit lægesystem Fælles Medicin Kort (FMK) giver overblik over patientens samlede medicin. Dermed skulle det blive muligt at mindske antallet af fejlmedicineringer. Det er målet. Det er nationalt aftalt, at FMK skal være udbredt på samtlige sygehuse og hos praktiserende læger inden udgangen af Der tilbydes derfor i efteråret kurser i anvendelsen af FMK til brugerne af de 3 største lægesystemer XMO, MedWin og Novax. Læger og klinikpersonale. Ingen. Kursusafgift Ingen. System dato og sted tid XMO Onsdag, den 9. oktober 2013 Best Western Hotel Europa, H.P.Hanssens Gade 10, 6200 Aabenraa. kl MedWin Onsdag, den 11. september 2013 Odense Congres Congres Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ kl Torsdag, den 12. september 2013 Trinity Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia kl Mandag, den 23. september 2013 Hjerting Badehotel, Strandpromenaden 1, 6710 Esbjerg. kl Torsdag, den 10. oktober 2013 Hotel Scandic, Ellegårdvej 27, 6400 Sønderborg kl Novax Onsdag, den 25. september 2013 Odense Congres Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ kl Torsdag, den 26. september 2013 Trinity Konference Center, Gl. Færgevej 10, 7000 Fredericia kl Tilmelding Via kalenderen i eller XMO: MedWin: Novax: 22 Praksisafdelingen Fælles Medicinkort 23

13 Praksisnyt Kontaktoplysninger til teams og sekretariatet Praksisnyt er et elektronisk nyhedsbrev til almen praksis, f.eks. nyt omkring medicin, forskning, kursustilbud og meget mere. Praksisnyt udkommer 4-6 gange om året direkte i din mailbox. Får du ikke Praksisnyt, kan du tilmelde dig her: eller send en mail til Nedenstående teams hjælper praksis i Region Syddanmark med efteruddannelse og kvalitetsudvikling. Team Hjemmeside kontakt Efteruddannelsesvejlederne Datafangst- og ICPC-Team Tlf Datakonsulenterne Lenike Gilhøj Vemmelund Tlf Bo Christensen Tlf Alex Friis Tlf Praksisnyt SydPOL Tlf Lægemiddelteam Tlf Praksiskonsulentordningen (PKO) Tlf Praksisnyt Kontaktoplysninger 25

14

15 Afsender: Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget Praksisenheden, Kokholm 3B, 6000 Kolding Mail: Grafisk Service, Region Syddanmark KEU syd

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis

Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis INDHOLD: 4 KALENDER 2015-2016 6 VELKOMST 7 KVALITET OG EFTERUDDANNELSE 8 STORE PRAKSISDAG 9 STORE PRAKSISPERSONALEDAG 10 SYV INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Inspiration til organisationsudvikling

Inspiration til organisationsudvikling Team SydPOL Inspiration til organisationsudvikling PRAKSIS. ORGANISATION. LÆRING OG LEDELSE SydPOL regionsyddanmark.dk KEU syd Xxxxxx Indhold Forord..................................... side 3 Blev et

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Kurser 2014 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE P RAKTISERENDE L ÆGERS E FTERUDDANNELSE

Kurser 2014 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE P RAKTISERENDE L ÆGERS E FTERUDDANNELSE Kurser 2014 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE P RAKTISERENDE L ÆGERS E FTERUDDANNELSE 2 HOLD DIG OPDATERET! Tiden står sjældent stille i almen praksis. Patienter kommer i en lind strøm, nye opgaver

Læs mere

Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus Amt 1993 ---------------- - ----- -------- ----- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus Amt 1993 ---------------- - ----- -------- ----- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-4604 -------- Datamateriale ------------- Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus Amt 1993 ---------------- - ----- -------- ----- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Svend Juul, Laurits

Læs mere

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09. REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Tirsdag den 13. maj 2014 Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.30 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H4 Kaare Rossel Flemming

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD ISSN 1904-2868 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resumé... 4 Anbefalinger... 4 Baggrund og status... 5 Databasens formål... 5 Udvikling i tilslutning

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2009

Nord-KAP Handleplan 2009 Nord-KAP Handleplan 2009 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober 2007 Sanne Ipsen og Rikke Dalsted CASA En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Almen Medicin April 2013 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i almen medicin Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Baggrund...6 2.1 Type 2 diabetes...7 3. Forløbsprogrammets patientgruppe...9

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter Martin Sandberg Buch Anja Elkjær

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin debat, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling. Læs side 36

Medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin debat, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling. Læs side 36 MARTS 2009 33. årgang Medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin debat, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling 195 Lægevagtens skæbne afhængig af akutreformens gennemførelse i de enkelte regioner.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk KURSUSKATALOG 2015 1. udgave, december 2014 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder du de

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015. KEU syd. Praksisdag Syd Avis 2015. Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity

Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015. KEU syd. Praksisdag Syd Avis 2015. Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015 KEU syd Praksisdag Syd Avis 2015 Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity Ny PLO Syd-formand: Brug KEU! Med 430 deltagere slog Praksisdag Syd 2015 sin egen rekord,

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere