Kursuskatalog Naturens Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2010. Naturens Universitet"

Transkript

1 Kursuskatalog 2010 Naturens Universitet

2 Forord... 3 Grund- og formandskurser Formandskursus for nye DN formænd og næstformænd... 4 Grundkursus for nye DN frivillige... 4 Kursuskatalogets fotos af Europas mindste ugle spurveuglen er taget af den svenske naturfotograf Kenneth Johansson. Kun ganske få mennesker har været heldige at se uglen i Danmark. Kompetencegivende kurser Biologisk mangfoldighed - en nødvendighed for naturens og menneskers fremtid... 7 COP15 - et år efter og hvad så?... 8 Fredninger før og efter deres gennemførelse... 8 Hjemmesidekursus... 9 Naturbeskyttelsesloven e-læringskursus... 9 Husdyrbrugssager for øvede Samfundsmæssig ansvarlighed Organisatorkursus - hent energi og nye ideer til udviklingen af jeres lokale afdeling Planlovens landzonebestemmelser arbejdet med klagesager i teori og praksis Netværkstræf Stjernenetværkstræf 2010 fællestræf for DN s netværk Naturplejenetværket Agenda 21 netværket Jagtnetværket Landbrugsfagligt netværk Formidlingsnetværket Klimanetværket Medlemskurser og aktiviteter Få din egen ko kogræsserforening for begyndere Når du har en ko - kogræssertræf Arbejdsweekend på Skovsgaard Lefestival i Gribskov Leslåning og blomster på engen Praktiske oplysninger Økonomi Kursustilmelding Afbud Kursuskatalog 2010 Naturens Universitet Redaktør: Susanne Ogstrup og Kristin Buhl. Layout: Lone Gudiksen Møller. Fotos: Bonnie Helgestad, Kenneth Johansson, Lars Gejl, Lars Malta, Marianne Petersen, Mikkel Jungersen, Nick Leyssac, Susanne Ogstrup, Thyge Nygaard, Tao Lytzen og Nora Skjernaa Hansen. Oplag: 2100 eksemplarer. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Tlf.:

3 Få skærpet dit blik Ugler har ry for at være kloge, men er næppe klogere end andre dyr. Der er dog ingen tvivl om, at kigger du en ugle dybt i øjnene, er det som at blive hypnotiseret af dens skarpe blik. Også du har som frivillig aktiv i Danmarks Naturfredningsforening mulighed for at få skærpet blikket ved at deltage i kurser og træf gennem Naturens Universitet. At åbne øjnene og få ny viden om naturens små detaljer og de store udfordringer giver foreningen gennemslagskraft lokalt og nationalt. Naturens Universitet har i 2010 eksisteret i seks år. I de seks år har mere end 5000 personer deltaget i kurser, netværkstræf, arbejdsweekender og andre spændende og lærerige aktiviteter. Og hvert år er der blandt DN s frivillige aktive nye ønsker til kurser og træf. Netop dette store engagement afspejler, at græsrødderne i Danmarks Naturfredningsforening er fagligt velfunderede, interesserede i at lære nyt og at gøre en forskel for natur og miljø. Det er derfor med stor fornøjelse, at din forening byder velkommen til næste års spændende kursusudbud står i biodiversitetens tegn, eftersom verdens ledere har lovet hinanden at vende udviklingen mod en rigere natur. Derfor vil du i dette års kursuskatalog finde flere kurser og træf, hvor der sættes særlig fokus på biodiversitet. Skoven er levested for halvdelen af Danmarks truede arter. Samtidig producerer skovene grønne råstoffer i form af træ og flis og er danskernes foretrukne motions- og afslapningssted. Hør og lær mere om biodiversitet og bidrag selv på skovnetværkstræffet samt på lekurserne og lefestivalen. Som noget nyt vil der i 2010 blive gennemført et forsøg med e-læring. I første omgang vil der blive udviklet et kursus i Naturbeskyttelsesloven, som kan følges på internettet lige præcis, når du har tid og lyst. Mange af DN s frivillige aktive har et stort behov for konstant at holde sig opdaterede og kende til det sidste nye. Samtidig har flere aktive været ærgerlige over, at de ikke har kunnet deltage i konkrete kurser, fordi de har været afholdt på et tidspunkt, hvor de ikke kunne være med. Hvis forsøget bliver en succes, vil der komme flere e-læringskurser fremover. Vel mødt til Naturens Universitet i Susanne Ogstrup Redaktør 3

4 GRUND- OG FORMANDSKURSER

5 Formandskursus for nye DN formænd og næstformænd Lørdag den 23. januar kl til søndag den 24. januar kl. 16. Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Fra lørdag formiddag til søndag eftermiddag præsenteres de nye formænd for en række oplæg: DN som organisation, bygget på samspillet mellem frivillige og professionelle DN s kerneopgaver: Frednings-, planlægnings- og miljøopgaver Arbejdsdeling Fra en formandskollegas virkelighed DN s direktør om organisationens mål og midler Kommunikation og formidling i afdelingen Økonomien Projektarbejde Samarbejdsmuligheder og strukturer Oplæggene gives af en række nøglemedarbejdere i Danmarks Naturfredningsforening samt af Kurt G. Holm, formand for DN Nordfyn og næstformand i Samråd Fyn. Målet er, at I bliver bedst muligt klædt på til de nye opgaver i DN. Opgaver, der rummer udfordringer og giver mulighed for indflydelse til gavn for naturen og miljøet. Imellem oplæg, pauser og forplejning er der tid til gruppearbejde, dialog med oplægsholdere samt erfaringsudveksling med de øvrige kursusdeltagere. Detaljeret program udsendes, når tiden for kurset nærmer sig. Senest 31. december 2009 på Kristine Smith, organisationskonsulent, Grundkursus for nye DN frivillige Fredag den 15. januar til lørdag den 16. januar. Comwell Rebild Bakker. Rebild 36, 9520 Skørping. Fredag den 22. januar til lørdag den 23. januar. Hornstrup Kursuscenter. Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Fredag den 29. januar til lørdag den 30. januar. Skælskør Lystskov Vandrerhjem. Slagelsevej 48, 4230 Skælskør. Alle tre grundkurser starter fredag kl og slutter lørdag ca. kl Vi ønsker at give nye DN-frivillige en flyvende start i foreningen. Derfor tilbydes dette kursus, som hjælper nye aktive hurtigt i gang. På kurset vil du få redskaber til, hvordan du på frivillig basis kan fremme natur og miljø i din egen kommune. Dels vil du få en introduktion til DN s vigtige rolle i fredninger, naturbeskyttelsessager, plansager og miljøsager. Dels vil du blive introduceret til andre måder at arbejde på med natur og miljø i din kommune. Sidst, men ikke mindst, vil du blive præsenteret for det væld af muligheder og hjælp, du kan få i DN, når du engagerer dig i natur- og miljøarbejdet. Gennem samtale med en erfaren afdelingsformand kan du få svar på dine spørgsmål, og i den gensidige erfaringsudveksling kan du vinde kræfter og indsigt til arbejdet i afdelingsbestyrelse, lokalgruppe, emnegruppe eller som aktiv for en dag. Kurset er også åbent for gamle DN frivillige, der trænger til opfriskning af grundbegreberne. Medbring gerne egen bærbar med trådløs netadgang. Senest 3 uger før kurset på Kursusledere og yderligere information For kurserne i Rebild og Vejle: Jørn Eskildsen,organisationskonsulent, For kurset i Skælskør: Kristine Smith, organisationskonsulent,

6 6 Kompetencegivende kurser

7 Biologisk mangfoldighed en nødvendighed for naturens og menneskers fremtid Fredag den 10. september kl til lørdag den 11. september kl Ry Parkhotel, Kyhnsvej 2, 8680 Ry. Som DN-frivillig har du nok en dyb mavefornemmelse af, at naturen er vigtig og nødvendig. Men hvorfor er det nu lige, at mangfoldigheden i naturen er vigtig? Hvad består denne mangfoldighed af? Og hvordan kan dette formidles til andre, så de forstår, at vi skal passe på naturen i al dens mangfoldighed? År 2010 står i den biologiske mangfoldigheds (biodiversitetens) tegn, fordi verdens ledere har lovet hinanden at vende udviklingen mod en rigere natur til vores fælles bedste. Kurset bliver en blanding af teori og praktiske øvelser, der foregår udendørs, i skovnatur og lysåben natur. Vi undersøger og diskuterer naturens mangfoldighed eller mangel på samme. Jan Pedersen, biolog, og Nora Skjernaa Hansen, natur- og planmedarbejder,

8 Fredninger før og efter deres gennemførelse COP15 et år efter og hvad så? Lørdag den 6. november kl Kulturøen, Middelfartsalen, Havnegade 6, 5500 Middelfart. København var vært for det internationale klimatopmøde i december Men hvad har mødet egentlig ført med sig? Formålet med kurset er at give et indblik i, hvad der er sket siden klimatopmødet i København i december 2009, og hvad mødet har betydet for klimadagsordenen. Vi vil diskutere, hvordan vi kommer videre herfra. Hvordan kan vi fortsat lokalt og nationalt være med til at reducere CO2- udledningerne og afhjælpe klimaforandringerne set i lyset af den aftale, der blev indgået i København i december. Janne Wichard Petersen, klimapolitisk medarbejder, Lørdag den 4. september kl Kongskilde Friluftsgård, Skælskørvej 34, 4180 Sorø. Naturbeskyttelsesloven stiller i stigende grad krav til, at DN kan samarbejde med myndighederne om at rejse fredningssager. Derudover har kommunalreformen betydet, at DN ikke mindst de enkelte afdelinger ofte er dem, der skal introducere fredningsinstrumentet for kommunerne som et effektivt instrument i naturforvaltningen. Kurset henvender sig især til dig, der ønsker at vide mere om fredningsarbejdet, og de muligheder, der ligger i det. Hensigten med kurset er, at du efterfølgende er godt klædt på til at kunne sparre, forvalte og formidle din kommunes fredninger over for omverdenen. I løbet af kurset belyses DN s fredningsarbejde og det efterfølgende arbejde med fredningsdispensationer. Desuden gennemgås projektet Formidling af Danmarks fredede områder og mulighederne for at lave naturpleje i fredede områder. Christina Steenbeck, fredningsmedarbejder, Kompetencegivende kurser 8

9 Naturbeskyttelsesloven e-læringskursus Hjemmesidekursus Lørdag d. 5. juni kl Jylland. Århus Tekniske Skole, Halmstadgade 6, 8200 Århus N. Søndag d. 6. juni kl Sjælland. Niels Brock, Kultorvet 2, 1175 København K. På kurset får du en grundlæggende introduktion til, hvordan man opdaterer og udvikler afdelingens lokale hjemmeside i det system, som alle DN s hjemmesider bygger på, DynamicWeb. Ud over en praktisk gennemgang af, hvordan man opretter og redigerer sider og afsnit, sætter billeder ind, laver links og i det hele taget arbejder med systemet, vil deltagerne få gode råd til, hvordan man formidler på internettet, både på hjemmesiden og i nyhedsbreve. Kurset vil være en kombination af præsentation og individuelle ø- velser. Der er to undervisere på kurset. Det betyder, at både nybegyndere og øvede brugere kan få udbytte af kurset. Fra efteråret Se mere på På dette e-læringskursus vil du få en indføring i naturbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser. Lær at arbejde med sager indenfor beskyttede naturtyper ( 3), beskyttelseslinjer og internationale beskyttelsesområder. Sidst men ikke mindst vil du få redskaber til at lave gode klager til Naturklagenævnet. Kurset foregår hjemme hos dig selv foran computeren, når du har tid og lyst. E-læringskurset foregår som et forsøg i I første omgang har vi brug for testpersoner. Kontakt venligst kursuslederen. Jens Saabye, projektleder, Kathrine Hegelund, Christine Lottrup,

10 Husdyrbrugssager for øvede Lørdag den 30. oktober kl Kulturøen, Middelfartsalen, Havnegade 6, 5500 Middelfart. Arbejdet med miljøgodkendelser af husdyrbrug er et krævende arbejdsområde for DN i mange kommuner. Det er vigtigt at følge området tæt og derved sikre, at husdyrproduktionen sker med størst mulig hensyn til natur, miljø og landskab. På kurset vil deltagerne blive klædt på til at gennemskue de ofte meget komplicerede sager. Programmet bliver målrettet deltagere med en vis erfaring i husdyrbrugssager, og der vil være plads til erfaringsudveksling deltagerne imellem. Thyge Nygaard, agronom, Samfundsmæssig ansvarlighed Fredag den 7. maj kl til lørdag den 8. maj kl Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. I 2010 afsluttes et arbejde, som har varet i op mod 10 år: Hele verden kommer til Danmark for at lægge sidste hånd på en international ISO-standard for virksomheders og organisationers arbejde med samfundsmæssig ansvarlighed. DN har været yderst aktiv i arbejdet, og sekretariatet i Masnedøgade fungerer selv som testorganisation på en dansk udgave af standarden. På workshoppen skal vi arbejde med forståelse af aspekterne i samfundsmæssig ansvarlighed, de systemer, som findes og er på vej især den nye danske standard DS samt med DN s rolle. Der tænkes her på både den nære rolle som testorganisation og de mere politiske roller omkring samfundsansvar. Endelig skal vi forholde os til ISOmødet ugen efter kurset, hvor den internationale standard forhåbentlig bliver vedtaget. Christian Poll, ingeniør,

11 Organisatorkursus hent energi og nye ideer til udviklingen af jeres lokale afdeling Lørdag den 25. september kl til søndag den 26. september kl Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle Kurset er et tilbud til afdelinger, som gerne vil videreudvikle sig. I vil få inspiration og mulighed for deling af viden, som kan ruste jer til at klare de mange opgaver i afdelingen, sikre engagement af nye aktive, løse konflikter osv. Kurset vil både i form og indhold give jer bud på værktøjer og aktiviteter, som kan give jer medvind i det lokale arbejde. Det vil tage udgangspunkt i de udfordringer, som I finder vigtigst, og belyse dem i teori og praksis. Som instruktører på kurset har DN fået hjælp fra Karsten Juul-Olsen fra Konsulenthuset Cubion A/S og Alfred Borg fra DN-Favrskov. Det er en god ide, men naturligvis ikke nødvendigt, at hver afdeling sender 3-5 deltagere, da udvikling af afdelingen kræver et samarbejde, hvor man gensidigt kan underbygge hinanden. Kursusledere og yderligere information Jörn Eskildsen, organisationskonsulent, Kristine Smith, organisationskonsulent, Planlovens landzonebestemmelser arbejdet med klagesager i teori og praksis Lørdag den 30. oktober kl Roskilde Vandrehjem, Vindeboder 7, 4000 Roskilde. Lørdag den 13. november kl Jylland. Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Kurset er en introduktion til det praktiske arbejde med landzonesager og er målrettet alle, der beskæftiger sig med klagesagsarbejdet i afdelingerne. Da landzoneafgørelser ofte er baserede på skøn, vil du på kurset få en introduktion til, hvordan kommunerne arbejder, hvornår DN klager og hvordan du kan vurdere, hvor bagatelgrænsen sættes. Få ideer til, hvordan man gennem en bevidst klagestrategi kan påvirke kommunale medarbejdere og politikere til at inddrage lokale natur- og landskabsinteresser i sagsbehandlingen. Kurset består af en teoretisk del efterfulgt af en gennemgang af en eller flere konkrete sager. Er der aktuelle sager i nærområdet, vil vi besigtige dem og foretage en fælles vurdering. Relevante sagsakter gennemgås og forskellige værktøjer præsenteres. Annette Eigaard, landskabsarkitekt, Kompetencegivende kurser

12 netværkstræf

13 Stjernenetværkstræf 2010 fællestræf for DN s netværk Lørdag den 6. marts kl til søndag den 7. marts kl. 16. Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. DN s netværk mødes for tredje gang til Stjernenetværkstræf. Som altid vil der være fællessessioner (primært lørdag), hvor netværksmedlemmerne har mulighed for at mødes på tværs af de enkelte netværk samt sessioner i eget netværk (primært søndag). Emnerne for søndagen er beskrevet her nedenfor. Foreløbig har følgende netværk planlagt aktiviteter: Agenda 21 Netværket: I disse år vrimler det med planer: Vandplaner, kommuneplaner, affaldsplaner, naturplaner og ikke mindst agenda 21-planer. Hvordan sikrer vi sammenhæng og forankring gennem for eksempel partnerskaber og folkelige aktiviteter? Tovholder: Kim Christiansen, Klimanetværket: Danmarks Naturfredningsforening skal have en energipolitik, der viser, hvordan vi får et fossilfrit Danmark med CO2- reduktioner til følge. Netværkets medlemmer skal bidrage til udviklingen af politikken, der skal ligge færdig sommeren Tovholder: Sine Beuse Fauerby, Landbrugsfagligt netværk: Aktuelt oplæg om husdyrbrugsloven efterfulgt af erfaringsudveksling om miljøgodkendelser. Tovholder: Thyge Nygaard, Formidlingsnetværket: Formidlingsnetværket: Kulturhistorie interesserer rigtig mange mennesker. Ved at være gode til at formidle koblingen mellem kultur og natur i landskabet kan vi også vække naturglæden. Tovholder: Karen Løkkegaard Poulsen, Naturplejenetværket: Naturplejenetværkets medlemmer erfaringsudveksler om stort og småt med relevans for naturpleje i Danmark. Har du særlige ønsker til emner, eller kan du bidrage med nyttig viden, kontakt formand for netværket Peter Friis Møller, netværksformand, Vand- og naturnetværket: Vi forventer, at vand- og naturplanerne i begyndelsen af marts netop er kommet i officiel høring. Vi forventer også, at vi har kigget kommunerne over skulderen i forhøringen. Dermed er plan-oplæggene kendte. På netværksmødet diskuterer vi plan-oplæggene og vi fastlægger, hvordan og hvornår netværket skal bidrage med vejledning, materiale m.v., som kan understøtte afdelingerne i deres høringssvar til planerne. Tovholder: Henning Mørk Jørgensen, biolog og netværkstovholder, Skovnetværket: Skoven er levested for halvdelen af Danmarks truede arter. Samtidig producerer skovene grønne råstoffer i form af træ og flis og er danskernes foretrukne motions- og afslapningssted. Hvordan kan DN s skovnetværk virke for bedre skovnatur? Netværket består af DN s repræsentanter i de statslige skovbrugerråd samt alle andre skovinteresserede DN-frivillige. Tovholder: Nora Skjernaa Hansen, natur- og planmedarbejder, Senest tre uger før træffet på Tovholder for Stjernenetværkstræffet og yderligere information Kristine Smith, organisationskonsulent,

14 Naturplejenetværket Naturpleje i praksis Lørdag den 18. september. Stedet fastlægges senere. Se Træf med fokus på aktiv naturpleje. Netværket mødes en gang årligt for at se på naturpleje i praksis, diskutere naturpleje og erfaringsudveksle. Programmet er ikke fastlagt, men omdrejningspunktet vil være konkret naturpleje, hvor netværkets medlemmer erfaringsudveksler over grensaksen, leen eller spaderne. Nærmere om program vil blive sendt til netværkets medlemmer og fremgå af netværkets hjemmeside. Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Nick Leyssac, biolog og netværkstovholder, Agenda 21 netværket DN s landbrugspolitik og agenda 21 Lørdag den 28. august kl til søndag den 29. august kl Bramslevgård Herregårdspension, Bramslev Bakker 4, 9500 Hobro. DN har meldt ud, at vi skal have 100 % økologisk landbrug om 30 år. Men hvad med de andre aspekter, som kan have en miljøbelastning fra landbruget eller de andre samfundsmæssige aspekter som sociale forhold og arbejdsforhold. På dette møde skal vi rundt om fremtidens landbrug, som DN gerne ser det. Hvor langt skal vi gå og hvor hurtigt? Og hvad er midlerne til at nå dertil? Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Kontakt: Mogens Hedegaard, netværksmedlem, Jagtnetværket Året der gik med fokus på natur og jagt Lørdag den 27. marts kl Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart. Vi arbejder med de temaer, der vil indgå i jagtnetværkets årsrapport. I pausen går vi en tur i den smukke park og til Borgbanken. Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Poul Hald Mortensen, netværksformand, Landbrugsfagligt netværk Aktuelle landbrugssager Fredag den 17. september kl til lørdag den 18. september kl Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Seminarets indhold bliver fastlagt i løbet at foråret, så emnet bliver så aktuelt som muligt. Når programmet er fastlagt, vil det blive meddelt gennem hjemmesiden og direkte til medlemmerne i landbrugsfagligt netværk. Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Thyge Nygaard, agronom og netværkstovholder, netværkstræf

15 Formidlingsnetværket Tips og tricks til Naturens Dag Fredag den 18. juni kl til lørdag den 19. juni kl Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Tips, tricks og masser af ideer til afholdelse af Naturens Dag På dette træf i formidlingsnetværket sætter vi fokus på DN s egen mærkedag Naturens Dag, hvor der sættes fokus på natur, stress og sundhed. Tematræffet vil give inspiration til aktiviteter og ture, komme med forslag til annoncering samt belyse andre praktiske emner, der er vigtige i forbindelse med planlægningen. Her vil være rig lejlighed til at inspirere hinanden og få vendt og afprøvet nye idéer. Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Marianne Krag Petersen, biolog og netværkstovholder, Jesper Bjerring Larsen, netværksformand, Klimanetværket El-biler og andre klimainitiativer i Middelfart Kommune Lørdag den 2. oktober kl Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. På træffet vil vi høre om nogle af de klimainitiativer, der er igangsat i Middelfart Kommune. Byrådet har gennem strategien Middelfart den grønne vækstkommune skabt grønne projekter for 100 mio. kr. Et af projekterne er en aftale med firmaet Better Place om udvikling af en infrastruktur for elbiler. Aftalen er et led i kommunens grønne vækststrategi og i bestræbelserne på at nedbringe kommunens CO2- udledning. Håbet er, at kommunens eksempel vil inspirere borgerne til selv at skifte til elbil. Dette projekt er blot et af mange initiativer, der sætter Middelfart Kommune i front på klimaområdet. Ud over at lade os inspirere af de mange spændende ideer i Middelfart bliver der på netværkstræffet som altid tid til erfaringsudveksling og netværkssnak blandt deltagerne. Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Sine Fauerby, klimapolitisk medarbejder og netværkstovholder,

16 Medlemskurser og aktiviteter

17 Få din egen ko kogræsserforeninger for begyndere Lørdag den 24. april kl , Østjylland. Se En kogræsserforening er en samling mennesker med en fælles interesse for at pleje natur, og som sætter pris på at kunne følge kødet fra jord til bord. Sammen står medlemmerne for det praktiske arbejde omkring naturplejen, dyrene og dyrevelfærd såvel som sociale arrangementer. På kurset, der er en introduktion til kogræsserforeninger, kan du høre om opstart, pasning, vedtægter, naturpleje, organisering og ikke mindst om, hvordan du kan få hjælp til at komme videre med at opstarte en kogræsserforening sammen med andre natur- og kobegejstrede mennesker. Deltagerne er velkomne til at blive og deltage i kogræssertræffet. (Se beskrivelsen i kursuskataloget). Nick Leyssac, biolog, Thyge Nygaard, agronom, Når du har en ko kogræssertræf Lørdag den 24. april kl i Østjylland. Se DN arrangerer for tredje gang en dag for og om kogræsserforeninger. Har du en kogræsserforening? Eller vil du gerne i kontakt med andre kogræsserforeninger? Vil du udveksle erfaringer og få mere at vide om køer og naturpleje? Vi samler den bedste viden på området og bringer nye og gamle kogræssere sammen til vidensopbygning, netværksdannelse og erfaringsudveksling. Programmet tilrettelægges så vidt muligt efter deltagernes ønsker tal derfor med arrangørerne. Deltagerne er velkomne til at komme tidligere og deltage i minikurset om opstart af kogræsserforeninger (Se beskrivelsen i kursuskataloget). Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Nick Leyssac, biolog, Thyge Nygaard, agronom,

18 Le-festival i Gribskov Arbejdsweekend på Skovsgaard Lørdag den 8. maj kl til søndag den 9. maj kl Skovsgaard, Kågårdsvej 12, Hennetved, 5900 Rudkøbing. Arbejde, hygge og smukke omgivelser Danmarks Naturfredningsforenings naturvejleder på Skovsgaard sørger for arbejdsopgaver, mad og en hyggelig atmosfære, hvis du kommer med en hjælpende hånd og godt humør. Der er masser af arbejdsopgaver at vælge imellem, både i den lette, den tunge og den sjove afdeling. Det er selvfølgelig op til dig, hvad du vil kaste dig over flere af opgaverne kan laves sammen med børn. I forlængelse af arbejdsweekenden er der mulighed for at deltage i Skovens Dag på Skovsgaard. Overnatning kan foregå i Skovsgaards sovesal eller i medbragt telt. Tovholder for arbejdsweekenden og yderligere information Marianne Krag Petersen, naturvejleder, Torsdag den 24. juni - lørdag den 26. juni. Toggerup Enghave, Gribskov. Leslåning og pleje af blomsterengen er i fremgang i Danmark. Det fejrer vi med lefestival i Gribskov på de historiske høslætenge, der i sin tid leverede hø til de berømte frederiksborgheste. På festivalen vil du kunne møde og lære af nogle af verdens bedste lesvingere. Der vil blive afholdt workshops for begyndere og øvede i leslåning, slibning og harring af leer, opsætning af høstativer, gennemgang af engens blomster og dyreliv og meget mere. Festivalen slutter af med åbent hus-dag lørdag den 26. juni med konkurrencer, kulsviere, frederiksborgheste, engvandring og minikurser i leslåning. Selve kursusdelen af festivalen den 24. og 25. juni er opdelt i moduler, så det vil være muligt at deltage en dag eller flere dage. Overnatning foregår i eget telt og spisning sker i bøgetræernes skygge. Festivalen er et once in a lifetime -tilbud snyd ikke dig selv for denne oplevelse. Festivalansvarlig og yderligere information Jens Saabye, projektleder, Nick Leyssac, biolog, Medlemskurser og aktiviteter

19 Le-slåning og blomster på engen Lørdag den 12. juni kl til søndag den 13. juni kl Skovsgaard, Kågårdsvej 12, Hennetved, 5900 Rudkøbing. Søndag den 30. maj kl i Jylland. Sted fastlægges senere. Se Torsdag den 24. juni kl og fredag den 25. juni kl Eventuel overnatning i eget telt. Gribskov, Nordsjælland. Se mere under lefestival i kursuskataloget eller læs på Høengen som naturtype er ved at forsvinde i Danmark, fordi en gammel driftsform er gået i glemmebogen sammen med håndværket bag det at slå med le. Det er en skam, da det både er en sjov og motionerende aktivitet for hele familien. Samtidig er det en naturvenlig og skånsom metode at slå græs på hvad enten det er på sommerhusgrunden eller som del af naturplejen på en fredet eng. Til blomsterengen knytter sig en artsrig flora som følge af udpiningen. Takket være DN er antallet af høslætlaug i Danmark i fremgang. DN arrangerer i 2010 en række kurser i leslåning og engens vegetation. På kurserne vil du blive undervist i leslåning af de førende danske lesvingere. Du vil høre om organisering og opstart af høslætlaug. Og du vil blive undervist i en simpel metode til floraregistrering, så du bliver i stand til at følge udviklingen på engen. Kurserne vil have forskellig form og længde, men opbygges efter moduler som er sammenlignelige. Hold øje med dn.dk/ kurser i løbet af januar for at se mere om de enkelte kurser. Nick Leyssac, biolog, Marianne Krag Petersen, naturvejleder, Praktiske oplysninger Som frivillig i Danmarks Naturfredningsforening har du mulighed for gratis at deltage i kurser, seminarer og anden uddannelse. Det forventes, at alle frivillige i DN har deltaget i DN s Grundkursus og at alle formænd har deltaget i kurset for nye formænd og næstformænd. Netværkstræf arrangeres typisk af netværkets egne medlemmer på skift og er baseret på, at hver enkelt deltager bidrager med egen viden og engagement i stedet for egentlig undervisning. Du kan altid se en opdateret kursusoversigt på DN Nettet under Naturens Universitet. Økonomi Deltagelse i kurser og seminarer er gratis for aktive i DN. Transportudgifter refunderes svarende til DSB Standard, uanset transportform. Dog refunderes kilometerpenge til privatbil, hvis flere deltagere kører sammen, og hvis de samlede transportudgifter derved bliver mindre end med DSB/bus. Der opfordres altid til samkørsel, hvis der anvendes privatbil. Få eventuelt yderligere information på www. dn.dk/frivillig. For at få refunderet kørselsudgifter skal der altid indsendes et refusionsbilag. Refusionsbilag kan downloades på Kursustilmelding sker via nettet på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside Det endelige program, deltagerliste og kørselsvejledning bliver sendt til alle tilmeldte senest en uge inden kurset/seminaret. Afbud Det er vigtigt, at eventuelt afbud sker så hurtigt som muligt: Ved afbud op til en uge før kurset skal det meddeles den kursusansvarlige eller på Ved afbud i ugen op til kurset skal det meddeles til den kursusansvarlige eller eventuelt til kursusstedet. Danmarks Naturfredningsforening bruger hvert år alt for mange penge på at betale for tomme stole, fordi der er personer, der ikke møder op til kurset, selvom de har tilmeldt sig. Udeblivelse fra kurset medfører et gebyr på 800 kroner pr. kursusdag. 19

20 Kursuskatalog 2010 Naturens Universitet Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade København Ø Tlf.: Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG INDHOLD Vil du være med til at sætte præg på København? 3 Frivillighed i fokus 4 Koncepter for frivillighed 6 Idéer og forslag fra konferencen om frivillighed

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

Kom og vær med sammen trækker vi bedst! Kursushæfte 2011

Kom og vær med sammen trækker vi bedst! Kursushæfte 2011 Kom og vær med sammen trækker vi bedst! Kursushæfte 2011 Velkommen til kursusåret 2011 I dette kursushæfte finder du Kræftens Bekæmpelses kurser og øvrige tilbud for 2011. Aktiviteterne er et gratis tilbud

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere