Kursuskatalog Naturens Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2010. Naturens Universitet"

Transkript

1 Kursuskatalog 2010 Naturens Universitet

2 Forord... 3 Grund- og formandskurser Formandskursus for nye DN formænd og næstformænd... 4 Grundkursus for nye DN frivillige... 4 Kursuskatalogets fotos af Europas mindste ugle spurveuglen er taget af den svenske naturfotograf Kenneth Johansson. Kun ganske få mennesker har været heldige at se uglen i Danmark. Kompetencegivende kurser Biologisk mangfoldighed - en nødvendighed for naturens og menneskers fremtid... 7 COP15 - et år efter og hvad så?... 8 Fredninger før og efter deres gennemførelse... 8 Hjemmesidekursus... 9 Naturbeskyttelsesloven e-læringskursus... 9 Husdyrbrugssager for øvede Samfundsmæssig ansvarlighed Organisatorkursus - hent energi og nye ideer til udviklingen af jeres lokale afdeling Planlovens landzonebestemmelser arbejdet med klagesager i teori og praksis Netværkstræf Stjernenetværkstræf 2010 fællestræf for DN s netværk Naturplejenetværket Agenda 21 netværket Jagtnetværket Landbrugsfagligt netværk Formidlingsnetværket Klimanetværket Medlemskurser og aktiviteter Få din egen ko kogræsserforening for begyndere Når du har en ko - kogræssertræf Arbejdsweekend på Skovsgaard Lefestival i Gribskov Leslåning og blomster på engen Praktiske oplysninger Økonomi Kursustilmelding Afbud Kursuskatalog 2010 Naturens Universitet Redaktør: Susanne Ogstrup og Kristin Buhl. Layout: Lone Gudiksen Møller. Fotos: Bonnie Helgestad, Kenneth Johansson, Lars Gejl, Lars Malta, Marianne Petersen, Mikkel Jungersen, Nick Leyssac, Susanne Ogstrup, Thyge Nygaard, Tao Lytzen og Nora Skjernaa Hansen. Oplag: 2100 eksemplarer. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Tlf.:

3 Få skærpet dit blik Ugler har ry for at være kloge, men er næppe klogere end andre dyr. Der er dog ingen tvivl om, at kigger du en ugle dybt i øjnene, er det som at blive hypnotiseret af dens skarpe blik. Også du har som frivillig aktiv i Danmarks Naturfredningsforening mulighed for at få skærpet blikket ved at deltage i kurser og træf gennem Naturens Universitet. At åbne øjnene og få ny viden om naturens små detaljer og de store udfordringer giver foreningen gennemslagskraft lokalt og nationalt. Naturens Universitet har i 2010 eksisteret i seks år. I de seks år har mere end 5000 personer deltaget i kurser, netværkstræf, arbejdsweekender og andre spændende og lærerige aktiviteter. Og hvert år er der blandt DN s frivillige aktive nye ønsker til kurser og træf. Netop dette store engagement afspejler, at græsrødderne i Danmarks Naturfredningsforening er fagligt velfunderede, interesserede i at lære nyt og at gøre en forskel for natur og miljø. Det er derfor med stor fornøjelse, at din forening byder velkommen til næste års spændende kursusudbud står i biodiversitetens tegn, eftersom verdens ledere har lovet hinanden at vende udviklingen mod en rigere natur. Derfor vil du i dette års kursuskatalog finde flere kurser og træf, hvor der sættes særlig fokus på biodiversitet. Skoven er levested for halvdelen af Danmarks truede arter. Samtidig producerer skovene grønne råstoffer i form af træ og flis og er danskernes foretrukne motions- og afslapningssted. Hør og lær mere om biodiversitet og bidrag selv på skovnetværkstræffet samt på lekurserne og lefestivalen. Som noget nyt vil der i 2010 blive gennemført et forsøg med e-læring. I første omgang vil der blive udviklet et kursus i Naturbeskyttelsesloven, som kan følges på internettet lige præcis, når du har tid og lyst. Mange af DN s frivillige aktive har et stort behov for konstant at holde sig opdaterede og kende til det sidste nye. Samtidig har flere aktive været ærgerlige over, at de ikke har kunnet deltage i konkrete kurser, fordi de har været afholdt på et tidspunkt, hvor de ikke kunne være med. Hvis forsøget bliver en succes, vil der komme flere e-læringskurser fremover. Vel mødt til Naturens Universitet i Susanne Ogstrup Redaktør 3

4 GRUND- OG FORMANDSKURSER

5 Formandskursus for nye DN formænd og næstformænd Lørdag den 23. januar kl til søndag den 24. januar kl. 16. Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Fra lørdag formiddag til søndag eftermiddag præsenteres de nye formænd for en række oplæg: DN som organisation, bygget på samspillet mellem frivillige og professionelle DN s kerneopgaver: Frednings-, planlægnings- og miljøopgaver Arbejdsdeling Fra en formandskollegas virkelighed DN s direktør om organisationens mål og midler Kommunikation og formidling i afdelingen Økonomien Projektarbejde Samarbejdsmuligheder og strukturer Oplæggene gives af en række nøglemedarbejdere i Danmarks Naturfredningsforening samt af Kurt G. Holm, formand for DN Nordfyn og næstformand i Samråd Fyn. Målet er, at I bliver bedst muligt klædt på til de nye opgaver i DN. Opgaver, der rummer udfordringer og giver mulighed for indflydelse til gavn for naturen og miljøet. Imellem oplæg, pauser og forplejning er der tid til gruppearbejde, dialog med oplægsholdere samt erfaringsudveksling med de øvrige kursusdeltagere. Detaljeret program udsendes, når tiden for kurset nærmer sig. Senest 31. december 2009 på Kristine Smith, organisationskonsulent, Grundkursus for nye DN frivillige Fredag den 15. januar til lørdag den 16. januar. Comwell Rebild Bakker. Rebild 36, 9520 Skørping. Fredag den 22. januar til lørdag den 23. januar. Hornstrup Kursuscenter. Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Fredag den 29. januar til lørdag den 30. januar. Skælskør Lystskov Vandrerhjem. Slagelsevej 48, 4230 Skælskør. Alle tre grundkurser starter fredag kl og slutter lørdag ca. kl Vi ønsker at give nye DN-frivillige en flyvende start i foreningen. Derfor tilbydes dette kursus, som hjælper nye aktive hurtigt i gang. På kurset vil du få redskaber til, hvordan du på frivillig basis kan fremme natur og miljø i din egen kommune. Dels vil du få en introduktion til DN s vigtige rolle i fredninger, naturbeskyttelsessager, plansager og miljøsager. Dels vil du blive introduceret til andre måder at arbejde på med natur og miljø i din kommune. Sidst, men ikke mindst, vil du blive præsenteret for det væld af muligheder og hjælp, du kan få i DN, når du engagerer dig i natur- og miljøarbejdet. Gennem samtale med en erfaren afdelingsformand kan du få svar på dine spørgsmål, og i den gensidige erfaringsudveksling kan du vinde kræfter og indsigt til arbejdet i afdelingsbestyrelse, lokalgruppe, emnegruppe eller som aktiv for en dag. Kurset er også åbent for gamle DN frivillige, der trænger til opfriskning af grundbegreberne. Medbring gerne egen bærbar med trådløs netadgang. Senest 3 uger før kurset på Kursusledere og yderligere information For kurserne i Rebild og Vejle: Jørn Eskildsen,organisationskonsulent, For kurset i Skælskør: Kristine Smith, organisationskonsulent,

6 6 Kompetencegivende kurser

7 Biologisk mangfoldighed en nødvendighed for naturens og menneskers fremtid Fredag den 10. september kl til lørdag den 11. september kl Ry Parkhotel, Kyhnsvej 2, 8680 Ry. Som DN-frivillig har du nok en dyb mavefornemmelse af, at naturen er vigtig og nødvendig. Men hvorfor er det nu lige, at mangfoldigheden i naturen er vigtig? Hvad består denne mangfoldighed af? Og hvordan kan dette formidles til andre, så de forstår, at vi skal passe på naturen i al dens mangfoldighed? År 2010 står i den biologiske mangfoldigheds (biodiversitetens) tegn, fordi verdens ledere har lovet hinanden at vende udviklingen mod en rigere natur til vores fælles bedste. Kurset bliver en blanding af teori og praktiske øvelser, der foregår udendørs, i skovnatur og lysåben natur. Vi undersøger og diskuterer naturens mangfoldighed eller mangel på samme. Jan Pedersen, biolog, og Nora Skjernaa Hansen, natur- og planmedarbejder,

8 Fredninger før og efter deres gennemførelse COP15 et år efter og hvad så? Lørdag den 6. november kl Kulturøen, Middelfartsalen, Havnegade 6, 5500 Middelfart. København var vært for det internationale klimatopmøde i december Men hvad har mødet egentlig ført med sig? Formålet med kurset er at give et indblik i, hvad der er sket siden klimatopmødet i København i december 2009, og hvad mødet har betydet for klimadagsordenen. Vi vil diskutere, hvordan vi kommer videre herfra. Hvordan kan vi fortsat lokalt og nationalt være med til at reducere CO2- udledningerne og afhjælpe klimaforandringerne set i lyset af den aftale, der blev indgået i København i december. Janne Wichard Petersen, klimapolitisk medarbejder, Lørdag den 4. september kl Kongskilde Friluftsgård, Skælskørvej 34, 4180 Sorø. Naturbeskyttelsesloven stiller i stigende grad krav til, at DN kan samarbejde med myndighederne om at rejse fredningssager. Derudover har kommunalreformen betydet, at DN ikke mindst de enkelte afdelinger ofte er dem, der skal introducere fredningsinstrumentet for kommunerne som et effektivt instrument i naturforvaltningen. Kurset henvender sig især til dig, der ønsker at vide mere om fredningsarbejdet, og de muligheder, der ligger i det. Hensigten med kurset er, at du efterfølgende er godt klædt på til at kunne sparre, forvalte og formidle din kommunes fredninger over for omverdenen. I løbet af kurset belyses DN s fredningsarbejde og det efterfølgende arbejde med fredningsdispensationer. Desuden gennemgås projektet Formidling af Danmarks fredede områder og mulighederne for at lave naturpleje i fredede områder. Christina Steenbeck, fredningsmedarbejder, Kompetencegivende kurser 8

9 Naturbeskyttelsesloven e-læringskursus Hjemmesidekursus Lørdag d. 5. juni kl Jylland. Århus Tekniske Skole, Halmstadgade 6, 8200 Århus N. Søndag d. 6. juni kl Sjælland. Niels Brock, Kultorvet 2, 1175 København K. På kurset får du en grundlæggende introduktion til, hvordan man opdaterer og udvikler afdelingens lokale hjemmeside i det system, som alle DN s hjemmesider bygger på, DynamicWeb. Ud over en praktisk gennemgang af, hvordan man opretter og redigerer sider og afsnit, sætter billeder ind, laver links og i det hele taget arbejder med systemet, vil deltagerne få gode råd til, hvordan man formidler på internettet, både på hjemmesiden og i nyhedsbreve. Kurset vil være en kombination af præsentation og individuelle ø- velser. Der er to undervisere på kurset. Det betyder, at både nybegyndere og øvede brugere kan få udbytte af kurset. Fra efteråret Se mere på På dette e-læringskursus vil du få en indføring i naturbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser. Lær at arbejde med sager indenfor beskyttede naturtyper ( 3), beskyttelseslinjer og internationale beskyttelsesområder. Sidst men ikke mindst vil du få redskaber til at lave gode klager til Naturklagenævnet. Kurset foregår hjemme hos dig selv foran computeren, når du har tid og lyst. E-læringskurset foregår som et forsøg i I første omgang har vi brug for testpersoner. Kontakt venligst kursuslederen. Jens Saabye, projektleder, Kathrine Hegelund, Christine Lottrup,

10 Husdyrbrugssager for øvede Lørdag den 30. oktober kl Kulturøen, Middelfartsalen, Havnegade 6, 5500 Middelfart. Arbejdet med miljøgodkendelser af husdyrbrug er et krævende arbejdsområde for DN i mange kommuner. Det er vigtigt at følge området tæt og derved sikre, at husdyrproduktionen sker med størst mulig hensyn til natur, miljø og landskab. På kurset vil deltagerne blive klædt på til at gennemskue de ofte meget komplicerede sager. Programmet bliver målrettet deltagere med en vis erfaring i husdyrbrugssager, og der vil være plads til erfaringsudveksling deltagerne imellem. Thyge Nygaard, agronom, Samfundsmæssig ansvarlighed Fredag den 7. maj kl til lørdag den 8. maj kl Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. I 2010 afsluttes et arbejde, som har varet i op mod 10 år: Hele verden kommer til Danmark for at lægge sidste hånd på en international ISO-standard for virksomheders og organisationers arbejde med samfundsmæssig ansvarlighed. DN har været yderst aktiv i arbejdet, og sekretariatet i Masnedøgade fungerer selv som testorganisation på en dansk udgave af standarden. På workshoppen skal vi arbejde med forståelse af aspekterne i samfundsmæssig ansvarlighed, de systemer, som findes og er på vej især den nye danske standard DS samt med DN s rolle. Der tænkes her på både den nære rolle som testorganisation og de mere politiske roller omkring samfundsansvar. Endelig skal vi forholde os til ISOmødet ugen efter kurset, hvor den internationale standard forhåbentlig bliver vedtaget. Christian Poll, ingeniør,

11 Organisatorkursus hent energi og nye ideer til udviklingen af jeres lokale afdeling Lørdag den 25. september kl til søndag den 26. september kl Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle Kurset er et tilbud til afdelinger, som gerne vil videreudvikle sig. I vil få inspiration og mulighed for deling af viden, som kan ruste jer til at klare de mange opgaver i afdelingen, sikre engagement af nye aktive, løse konflikter osv. Kurset vil både i form og indhold give jer bud på værktøjer og aktiviteter, som kan give jer medvind i det lokale arbejde. Det vil tage udgangspunkt i de udfordringer, som I finder vigtigst, og belyse dem i teori og praksis. Som instruktører på kurset har DN fået hjælp fra Karsten Juul-Olsen fra Konsulenthuset Cubion A/S og Alfred Borg fra DN-Favrskov. Det er en god ide, men naturligvis ikke nødvendigt, at hver afdeling sender 3-5 deltagere, da udvikling af afdelingen kræver et samarbejde, hvor man gensidigt kan underbygge hinanden. Kursusledere og yderligere information Jörn Eskildsen, organisationskonsulent, Kristine Smith, organisationskonsulent, Planlovens landzonebestemmelser arbejdet med klagesager i teori og praksis Lørdag den 30. oktober kl Roskilde Vandrehjem, Vindeboder 7, 4000 Roskilde. Lørdag den 13. november kl Jylland. Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Kurset er en introduktion til det praktiske arbejde med landzonesager og er målrettet alle, der beskæftiger sig med klagesagsarbejdet i afdelingerne. Da landzoneafgørelser ofte er baserede på skøn, vil du på kurset få en introduktion til, hvordan kommunerne arbejder, hvornår DN klager og hvordan du kan vurdere, hvor bagatelgrænsen sættes. Få ideer til, hvordan man gennem en bevidst klagestrategi kan påvirke kommunale medarbejdere og politikere til at inddrage lokale natur- og landskabsinteresser i sagsbehandlingen. Kurset består af en teoretisk del efterfulgt af en gennemgang af en eller flere konkrete sager. Er der aktuelle sager i nærområdet, vil vi besigtige dem og foretage en fælles vurdering. Relevante sagsakter gennemgås og forskellige værktøjer præsenteres. Annette Eigaard, landskabsarkitekt, Kompetencegivende kurser

12 netværkstræf

13 Stjernenetværkstræf 2010 fællestræf for DN s netværk Lørdag den 6. marts kl til søndag den 7. marts kl. 16. Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. DN s netværk mødes for tredje gang til Stjernenetværkstræf. Som altid vil der være fællessessioner (primært lørdag), hvor netværksmedlemmerne har mulighed for at mødes på tværs af de enkelte netværk samt sessioner i eget netværk (primært søndag). Emnerne for søndagen er beskrevet her nedenfor. Foreløbig har følgende netværk planlagt aktiviteter: Agenda 21 Netværket: I disse år vrimler det med planer: Vandplaner, kommuneplaner, affaldsplaner, naturplaner og ikke mindst agenda 21-planer. Hvordan sikrer vi sammenhæng og forankring gennem for eksempel partnerskaber og folkelige aktiviteter? Tovholder: Kim Christiansen, Klimanetværket: Danmarks Naturfredningsforening skal have en energipolitik, der viser, hvordan vi får et fossilfrit Danmark med CO2- reduktioner til følge. Netværkets medlemmer skal bidrage til udviklingen af politikken, der skal ligge færdig sommeren Tovholder: Sine Beuse Fauerby, Landbrugsfagligt netværk: Aktuelt oplæg om husdyrbrugsloven efterfulgt af erfaringsudveksling om miljøgodkendelser. Tovholder: Thyge Nygaard, Formidlingsnetværket: Formidlingsnetværket: Kulturhistorie interesserer rigtig mange mennesker. Ved at være gode til at formidle koblingen mellem kultur og natur i landskabet kan vi også vække naturglæden. Tovholder: Karen Løkkegaard Poulsen, Naturplejenetværket: Naturplejenetværkets medlemmer erfaringsudveksler om stort og småt med relevans for naturpleje i Danmark. Har du særlige ønsker til emner, eller kan du bidrage med nyttig viden, kontakt formand for netværket Peter Friis Møller, netværksformand, Vand- og naturnetværket: Vi forventer, at vand- og naturplanerne i begyndelsen af marts netop er kommet i officiel høring. Vi forventer også, at vi har kigget kommunerne over skulderen i forhøringen. Dermed er plan-oplæggene kendte. På netværksmødet diskuterer vi plan-oplæggene og vi fastlægger, hvordan og hvornår netværket skal bidrage med vejledning, materiale m.v., som kan understøtte afdelingerne i deres høringssvar til planerne. Tovholder: Henning Mørk Jørgensen, biolog og netværkstovholder, Skovnetværket: Skoven er levested for halvdelen af Danmarks truede arter. Samtidig producerer skovene grønne råstoffer i form af træ og flis og er danskernes foretrukne motions- og afslapningssted. Hvordan kan DN s skovnetværk virke for bedre skovnatur? Netværket består af DN s repræsentanter i de statslige skovbrugerråd samt alle andre skovinteresserede DN-frivillige. Tovholder: Nora Skjernaa Hansen, natur- og planmedarbejder, Senest tre uger før træffet på Tovholder for Stjernenetværkstræffet og yderligere information Kristine Smith, organisationskonsulent,

14 Naturplejenetværket Naturpleje i praksis Lørdag den 18. september. Stedet fastlægges senere. Se Træf med fokus på aktiv naturpleje. Netværket mødes en gang årligt for at se på naturpleje i praksis, diskutere naturpleje og erfaringsudveksle. Programmet er ikke fastlagt, men omdrejningspunktet vil være konkret naturpleje, hvor netværkets medlemmer erfaringsudveksler over grensaksen, leen eller spaderne. Nærmere om program vil blive sendt til netværkets medlemmer og fremgå af netværkets hjemmeside. Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Nick Leyssac, biolog og netværkstovholder, Agenda 21 netværket DN s landbrugspolitik og agenda 21 Lørdag den 28. august kl til søndag den 29. august kl Bramslevgård Herregårdspension, Bramslev Bakker 4, 9500 Hobro. DN har meldt ud, at vi skal have 100 % økologisk landbrug om 30 år. Men hvad med de andre aspekter, som kan have en miljøbelastning fra landbruget eller de andre samfundsmæssige aspekter som sociale forhold og arbejdsforhold. På dette møde skal vi rundt om fremtidens landbrug, som DN gerne ser det. Hvor langt skal vi gå og hvor hurtigt? Og hvad er midlerne til at nå dertil? Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Kontakt: Mogens Hedegaard, netværksmedlem, Jagtnetværket Året der gik med fokus på natur og jagt Lørdag den 27. marts kl Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart. Vi arbejder med de temaer, der vil indgå i jagtnetværkets årsrapport. I pausen går vi en tur i den smukke park og til Borgbanken. Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Poul Hald Mortensen, netværksformand, Landbrugsfagligt netværk Aktuelle landbrugssager Fredag den 17. september kl til lørdag den 18. september kl Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Seminarets indhold bliver fastlagt i løbet at foråret, så emnet bliver så aktuelt som muligt. Når programmet er fastlagt, vil det blive meddelt gennem hjemmesiden og direkte til medlemmerne i landbrugsfagligt netværk. Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Thyge Nygaard, agronom og netværkstovholder, netværkstræf

15 Formidlingsnetværket Tips og tricks til Naturens Dag Fredag den 18. juni kl til lørdag den 19. juni kl Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Tips, tricks og masser af ideer til afholdelse af Naturens Dag På dette træf i formidlingsnetværket sætter vi fokus på DN s egen mærkedag Naturens Dag, hvor der sættes fokus på natur, stress og sundhed. Tematræffet vil give inspiration til aktiviteter og ture, komme med forslag til annoncering samt belyse andre praktiske emner, der er vigtige i forbindelse med planlægningen. Her vil være rig lejlighed til at inspirere hinanden og få vendt og afprøvet nye idéer. Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Marianne Krag Petersen, biolog og netværkstovholder, Jesper Bjerring Larsen, netværksformand, Klimanetværket El-biler og andre klimainitiativer i Middelfart Kommune Lørdag den 2. oktober kl Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. På træffet vil vi høre om nogle af de klimainitiativer, der er igangsat i Middelfart Kommune. Byrådet har gennem strategien Middelfart den grønne vækstkommune skabt grønne projekter for 100 mio. kr. Et af projekterne er en aftale med firmaet Better Place om udvikling af en infrastruktur for elbiler. Aftalen er et led i kommunens grønne vækststrategi og i bestræbelserne på at nedbringe kommunens CO2- udledning. Håbet er, at kommunens eksempel vil inspirere borgerne til selv at skifte til elbil. Dette projekt er blot et af mange initiativer, der sætter Middelfart Kommune i front på klimaområdet. Ud over at lade os inspirere af de mange spændende ideer i Middelfart bliver der på netværkstræffet som altid tid til erfaringsudveksling og netværkssnak blandt deltagerne. Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Sine Fauerby, klimapolitisk medarbejder og netværkstovholder,

16 Medlemskurser og aktiviteter

17 Få din egen ko kogræsserforeninger for begyndere Lørdag den 24. april kl , Østjylland. Se En kogræsserforening er en samling mennesker med en fælles interesse for at pleje natur, og som sætter pris på at kunne følge kødet fra jord til bord. Sammen står medlemmerne for det praktiske arbejde omkring naturplejen, dyrene og dyrevelfærd såvel som sociale arrangementer. På kurset, der er en introduktion til kogræsserforeninger, kan du høre om opstart, pasning, vedtægter, naturpleje, organisering og ikke mindst om, hvordan du kan få hjælp til at komme videre med at opstarte en kogræsserforening sammen med andre natur- og kobegejstrede mennesker. Deltagerne er velkomne til at blive og deltage i kogræssertræffet. (Se beskrivelsen i kursuskataloget). Nick Leyssac, biolog, Thyge Nygaard, agronom, Når du har en ko kogræssertræf Lørdag den 24. april kl i Østjylland. Se DN arrangerer for tredje gang en dag for og om kogræsserforeninger. Har du en kogræsserforening? Eller vil du gerne i kontakt med andre kogræsserforeninger? Vil du udveksle erfaringer og få mere at vide om køer og naturpleje? Vi samler den bedste viden på området og bringer nye og gamle kogræssere sammen til vidensopbygning, netværksdannelse og erfaringsudveksling. Programmet tilrettelægges så vidt muligt efter deltagernes ønsker tal derfor med arrangørerne. Deltagerne er velkomne til at komme tidligere og deltage i minikurset om opstart af kogræsserforeninger (Se beskrivelsen i kursuskataloget). Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Nick Leyssac, biolog, Thyge Nygaard, agronom,

18 Le-festival i Gribskov Arbejdsweekend på Skovsgaard Lørdag den 8. maj kl til søndag den 9. maj kl Skovsgaard, Kågårdsvej 12, Hennetved, 5900 Rudkøbing. Arbejde, hygge og smukke omgivelser Danmarks Naturfredningsforenings naturvejleder på Skovsgaard sørger for arbejdsopgaver, mad og en hyggelig atmosfære, hvis du kommer med en hjælpende hånd og godt humør. Der er masser af arbejdsopgaver at vælge imellem, både i den lette, den tunge og den sjove afdeling. Det er selvfølgelig op til dig, hvad du vil kaste dig over flere af opgaverne kan laves sammen med børn. I forlængelse af arbejdsweekenden er der mulighed for at deltage i Skovens Dag på Skovsgaard. Overnatning kan foregå i Skovsgaards sovesal eller i medbragt telt. Tovholder for arbejdsweekenden og yderligere information Marianne Krag Petersen, naturvejleder, Torsdag den 24. juni - lørdag den 26. juni. Toggerup Enghave, Gribskov. Leslåning og pleje af blomsterengen er i fremgang i Danmark. Det fejrer vi med lefestival i Gribskov på de historiske høslætenge, der i sin tid leverede hø til de berømte frederiksborgheste. På festivalen vil du kunne møde og lære af nogle af verdens bedste lesvingere. Der vil blive afholdt workshops for begyndere og øvede i leslåning, slibning og harring af leer, opsætning af høstativer, gennemgang af engens blomster og dyreliv og meget mere. Festivalen slutter af med åbent hus-dag lørdag den 26. juni med konkurrencer, kulsviere, frederiksborgheste, engvandring og minikurser i leslåning. Selve kursusdelen af festivalen den 24. og 25. juni er opdelt i moduler, så det vil være muligt at deltage en dag eller flere dage. Overnatning foregår i eget telt og spisning sker i bøgetræernes skygge. Festivalen er et once in a lifetime -tilbud snyd ikke dig selv for denne oplevelse. Festivalansvarlig og yderligere information Jens Saabye, projektleder, Nick Leyssac, biolog, Medlemskurser og aktiviteter

19 Le-slåning og blomster på engen Lørdag den 12. juni kl til søndag den 13. juni kl Skovsgaard, Kågårdsvej 12, Hennetved, 5900 Rudkøbing. Søndag den 30. maj kl i Jylland. Sted fastlægges senere. Se Torsdag den 24. juni kl og fredag den 25. juni kl Eventuel overnatning i eget telt. Gribskov, Nordsjælland. Se mere under lefestival i kursuskataloget eller læs på Høengen som naturtype er ved at forsvinde i Danmark, fordi en gammel driftsform er gået i glemmebogen sammen med håndværket bag det at slå med le. Det er en skam, da det både er en sjov og motionerende aktivitet for hele familien. Samtidig er det en naturvenlig og skånsom metode at slå græs på hvad enten det er på sommerhusgrunden eller som del af naturplejen på en fredet eng. Til blomsterengen knytter sig en artsrig flora som følge af udpiningen. Takket være DN er antallet af høslætlaug i Danmark i fremgang. DN arrangerer i 2010 en række kurser i leslåning og engens vegetation. På kurserne vil du blive undervist i leslåning af de førende danske lesvingere. Du vil høre om organisering og opstart af høslætlaug. Og du vil blive undervist i en simpel metode til floraregistrering, så du bliver i stand til at følge udviklingen på engen. Kurserne vil have forskellig form og længde, men opbygges efter moduler som er sammenlignelige. Hold øje med dn.dk/ kurser i løbet af januar for at se mere om de enkelte kurser. Nick Leyssac, biolog, Marianne Krag Petersen, naturvejleder, Praktiske oplysninger Som frivillig i Danmarks Naturfredningsforening har du mulighed for gratis at deltage i kurser, seminarer og anden uddannelse. Det forventes, at alle frivillige i DN har deltaget i DN s Grundkursus og at alle formænd har deltaget i kurset for nye formænd og næstformænd. Netværkstræf arrangeres typisk af netværkets egne medlemmer på skift og er baseret på, at hver enkelt deltager bidrager med egen viden og engagement i stedet for egentlig undervisning. Du kan altid se en opdateret kursusoversigt på DN Nettet under Naturens Universitet. Økonomi Deltagelse i kurser og seminarer er gratis for aktive i DN. Transportudgifter refunderes svarende til DSB Standard, uanset transportform. Dog refunderes kilometerpenge til privatbil, hvis flere deltagere kører sammen, og hvis de samlede transportudgifter derved bliver mindre end med DSB/bus. Der opfordres altid til samkørsel, hvis der anvendes privatbil. Få eventuelt yderligere information på www. dn.dk/frivillig. For at få refunderet kørselsudgifter skal der altid indsendes et refusionsbilag. Refusionsbilag kan downloades på Kursustilmelding sker via nettet på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside Det endelige program, deltagerliste og kørselsvejledning bliver sendt til alle tilmeldte senest en uge inden kurset/seminaret. Afbud Det er vigtigt, at eventuelt afbud sker så hurtigt som muligt: Ved afbud op til en uge før kurset skal det meddeles den kursusansvarlige eller på Ved afbud i ugen op til kurset skal det meddeles til den kursusansvarlige eller eventuelt til kursusstedet. Danmarks Naturfredningsforening bruger hvert år alt for mange penge på at betale for tomme stole, fordi der er personer, der ikke møder op til kurset, selvom de har tilmeldt sig. Udeblivelse fra kurset medfører et gebyr på 800 kroner pr. kursusdag. 19

20 Kursuskatalog 2010 Naturens Universitet Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade København Ø Tlf.: Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Tag på kursus med DN Få ny viden, inspiration og netværk

Tag på kursus med DN Få ny viden, inspiration og netværk Tag på kursus med DN Få ny viden, inspiration og netværk Naturens Universitet kursuskatalog 2012 1 Kurser for frivillige aktive i DN Naturens Universitet byder på et bredt udvalg af kurser for alle frivillige

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Tag på kursus med DN Få ny viden, inspiration og netværk

Tag på kursus med DN Få ny viden, inspiration og netværk Tag på kursus med DN Få ny viden, inspiration og netværk Naturens Universitet kursuskatalog 2015 1 VIGTIG INFO Tilmelding Tilmelding til kurserne skal som udgangspunkt ske 3 uger inden kurset og kun via

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

DNs fredningsstrategi har nu virket i 6 år. Der har ved planlægningen af nye sager været taget udgangspunkt i strategien.

DNs fredningsstrategi har nu virket i 6 år. Der har ved planlægningen af nye sager været taget udgangspunkt i strategien. BILAG 5-2 Dato: 24. maj 2016 Til: HB på møde den 3. juni 2016 (elektronisk til NFU og PFU 13-23. maj-2016) Sagsbehandler: Birgitte Bang Ingrisch, 61 69 18 22, bbi@dn.dk Evaluering af DNs fredningsstrategi

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet KURSUSKATALOG 2012 2 3 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET Red Barnets kurser for frivillige Red Barnet udbyder

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter Fleksibel Fleksibelworkshopdag workshopdag 14. 14.jan. jan.kl.10.00-20.00 kl.10.00-20.00 Hornstrup Hornstrupkursuscenter kursuscentervejle Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Projektleder2 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse

Projektleder2 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse Projektleder2-2005 tilbyder viden og information om projektledelse på højt fagligt

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 Instruktører: Mads Hjortshøj, Niels Christian Pedersen, Martin Hjortshøj & Nicolej

Læs mere

Landsdelskursus Øst for instruktører og ledere.

Landsdelskursus Øst for instruktører og ledere. Landsdelskursus Øst for instruktører og ledere. 4H Ledelse, Aktiviteter & Rollespil Fra fredag den 22. februar kl. 17.30 til lørdag den 23. februar 2008 kl. 16.45 2008 på Køge Vandrerhjem. Program for

Læs mere

Rekruttering af frivillige i foreninger

Rekruttering af frivillige i foreninger Rekruttering af frivillige i foreninger September November 2016 Kursus i rekruttering af frivillige ledere til foreninger Frivillige ledere og trænere er foreningernes vigtigste ressource, og Aabenraa

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Få redskaber til at skabe god brugerservice eller kundeservice gennem en personlig og professionel dialog.

Få redskaber til at skabe god brugerservice eller kundeservice gennem en personlig og professionel dialog. Få redskaber til at skabe god brugerservice eller kundeservice gennem en personlig og professionel dialog. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre virksomheder

Læs mere

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 1 Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 2 3 Red Barnets kurser for frivillige Red Barnet udbyder i 2012 en bred vifte af kurser målrettet de frivillige aktiviteter i Red Barnet. Red Barnets

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Fleksibel workshopdag 12. nov. kl Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 12. nov. kl Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 12. nov. kl. 10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles velkomst, sang osv. 10.15 12.00 Fælles oplæg & gruppesessions 12.00

Læs mere

Naturplejeforeninger for alle

Naturplejeforeninger for alle Naturen har behov for hjælp Hvis naturen ikke plejes, gror den til i krat og brændenælder, som kvæler mangfoldigheden af fine blomster. De har brug for lys og luft. Naturen invaderes lige nu af invasive

Læs mere

Velkommen på kursus i 2012-2013

Velkommen på kursus i 2012-2013 Kursusprogram 2012-2013 Velkommen på kursus i 2012-2013 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Naturplejenetværkets træf 2014 ved Vejle den 24. 25. maj

Naturplejenetværkets træf 2014 ved Vejle den 24. 25. maj Naturplejenetværkets træf 2014 ved Vejle den 24. 25. maj Du indbydes hermed til Naturplejenetværkets træf, ved Vejle i weekenden d. 24. - 25 maj fra lørdag kl.10 og med afslutning søndag kl. ca. 16. I

Læs mere

VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN

VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN KURSUS CENTER VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN Det største udbud af kurser med konkrete værktøjer til din hverdag For alle s. 4 Ledelse & bestyrelse s. 4 Distribution s. 4 Fyringsteknik & energiproduktion

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

Værktøjer til engagement i undervisningen

Værktøjer til engagement i undervisningen Værktøjer til engagement i undervisningen Gør dine deltagere engageret og involveret - variér din undervisning! Du kender det måske du skal undervise dine kollegaer i en af virksomhedens systemer, som

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere

Oplæg til Rekrutteringsstrategi

Oplæg til Rekrutteringsstrategi BILAG 3-1 Dato: 17. maj 2011 Til: Organisationsudvalgsmøde den 27. maj Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk Oplæg til Rekrutteringsstrategi I 2011 har vi særligt fokus på rekruttering af nye lokale

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Holdet består af 5-7 deltagere, så du får rig mulighed for at stille spørgsmål, og vi fokuserer på det, som du har brug for at dykke ned i.

Holdet består af 5-7 deltagere, så du får rig mulighed for at stille spørgsmål, og vi fokuserer på det, som du har brug for at dykke ned i. Facebook, del 1 - Teknik og funktioner på Facebook og Instagram Har du oprettet en virksomhedsside på Facebook, men mangler du overblik over, hvilke muligheder det sociale medie egentlig rummer? Og vil

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 TRÆNERKURSUS DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 Instruktører: Martin Hjortshøj, Jesper Fredin, Søren Fisker & Niels Christian

Læs mere

Naturplaner i landbruget - Diplomuddannelse

Naturplaner i landbruget - Diplomuddannelse KURSUSPROGRAM Naturplaner i landbruget - Diplomuddannelse Modul 1. Naturplaner som værktøj Tid og sted Modul 1: Den 16. 19. juni 2003 på Skovskolen, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg Modul 2: Den 10. 13.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

INDSPIL NR. 48. April 2015

INDSPIL NR. 48. April 2015 Fredag den 22. maj 2015 arrangeres K U L T U R N A T 2 0 1 5 i Kalundborg. En af de nærmeste dage udsendes mail til jer alle med nærmere oplysninger om arrangementet. Begynd gerne straks at tænke på, hvordan

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Afdelingsundersøgelse 2011

Afdelingsundersøgelse 2011 Dato: 23. januar 2012 Til: Organisationen Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, 61 68 80 72, khe@dn.dk Afdelingsundersøgelse 2011 DN s lokale afdelinger har det godt. Her er engagement, viden, respekt for

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle!

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

DGI Agility. Inspiration for fører og hund. Aktiviteter 2015 DGI Midt- og Vestsjælland Agility. www.dgi.dk/midt-ogvestsjaelland

DGI Agility. Inspiration for fører og hund. Aktiviteter 2015 DGI Midt- og Vestsjælland Agility. www.dgi.dk/midt-ogvestsjaelland DGI Agility Inspiration for fører og hund Aktiviteter 2015 DGI Midt- og Vestsjælland Agility www.dgi.dk/midt-ogvestsjaelland 2 Indhold Indhold 2 Formanden har ordet 3 Gennemgang af nye Rally O skilte 4

Læs mere

Naturpleje i teori og praksis (K2490)

Naturpleje i teori og praksis (K2490) PROGRAM for kursus: Naturpleje i teori og praksis (K2490) Plan & Miljø Tid og sted 4.-6. juni 2007 på Skovskolen i Nødebo 1.-3. oktober 2007 på Kalø Vildtforvaltningsskole Arrangør Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe 2016 Tid: Lørdag den 16. januar 2016 kl. 09.45-16.00 Sted: Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Følgende kurser udbydes denne dag: Nyheder: Skolereformen Det gode partnerskab hvordan kommer vi

Læs mere

Modul 1: KO og GLM - Billund

Modul 1: KO og GLM - Billund KURSUS Opkvalificering af bedriftsrådgivere: Modul 1: KO og GLM - Billund Er du ny bedriftsrådgiver, eller har du brug for som nuværende bedriftsrådgiver at få repeteret reglerne om KO og GLM, så får du

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Informationsbrev 2. Der bliver noget nyt. Der bliver noget vi kender. Det bliver fedt. Tarzan og Jane. Uge 28 på Brommecentret

Informationsbrev 2. Der bliver noget nyt. Der bliver noget vi kender. Det bliver fedt. Tarzan og Jane. Uge 28 på Brommecentret Der bliver noget nyt Der bliver noget vi kender Det bliver fedt Informationsbrev 2 Tarzan og Jane Uge 28 på Brommecentret www.metodistkirken.dk/spejder/tarzan-og-jane Bliv klar til Tarzan og Jane Om mindre

Læs mere

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel Kursustilbud Efterår 2014 Sygefravær & Trivsel Sproget, som skabes af fælles kultur og trivsel Målgruppe: Formål: Indhold: Undervisere Afdelings-, funktionsledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb INVITATION TIL Ledelse i en tid med forandringer og reformer Temamøder og individuelle coachingforløb Ledelse i en tid med forandringer og reformer Kære leder, Er du berørt af kommunalreformen eller af

Læs mere

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog Forår/sommer 2016 Velkommen til Recoveryskolen Hvad? Recovery handler om, at man kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. Recovery handler

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Kursuskatalog 2016 TR Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Ny tillidsrepræsentant nye udfordringer Som nyvalgt tillidsrepræsentant står du over for mange nye udfordringer på arbejdspladsen. Fra

Læs mere