Kursuskatalog Naturens Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2010. Naturens Universitet"

Transkript

1 Kursuskatalog 2010 Naturens Universitet

2 Forord... 3 Grund- og formandskurser Formandskursus for nye DN formænd og næstformænd... 4 Grundkursus for nye DN frivillige... 4 Kursuskatalogets fotos af Europas mindste ugle spurveuglen er taget af den svenske naturfotograf Kenneth Johansson. Kun ganske få mennesker har været heldige at se uglen i Danmark. Kompetencegivende kurser Biologisk mangfoldighed - en nødvendighed for naturens og menneskers fremtid... 7 COP15 - et år efter og hvad så?... 8 Fredninger før og efter deres gennemførelse... 8 Hjemmesidekursus... 9 Naturbeskyttelsesloven e-læringskursus... 9 Husdyrbrugssager for øvede Samfundsmæssig ansvarlighed Organisatorkursus - hent energi og nye ideer til udviklingen af jeres lokale afdeling Planlovens landzonebestemmelser arbejdet med klagesager i teori og praksis Netværkstræf Stjernenetværkstræf 2010 fællestræf for DN s netværk Naturplejenetværket Agenda 21 netværket Jagtnetværket Landbrugsfagligt netværk Formidlingsnetværket Klimanetværket Medlemskurser og aktiviteter Få din egen ko kogræsserforening for begyndere Når du har en ko - kogræssertræf Arbejdsweekend på Skovsgaard Lefestival i Gribskov Leslåning og blomster på engen Praktiske oplysninger Økonomi Kursustilmelding Afbud Kursuskatalog 2010 Naturens Universitet Redaktør: Susanne Ogstrup og Kristin Buhl. Layout: Lone Gudiksen Møller. Fotos: Bonnie Helgestad, Kenneth Johansson, Lars Gejl, Lars Malta, Marianne Petersen, Mikkel Jungersen, Nick Leyssac, Susanne Ogstrup, Thyge Nygaard, Tao Lytzen og Nora Skjernaa Hansen. Oplag: 2100 eksemplarer. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Tlf.:

3 Få skærpet dit blik Ugler har ry for at være kloge, men er næppe klogere end andre dyr. Der er dog ingen tvivl om, at kigger du en ugle dybt i øjnene, er det som at blive hypnotiseret af dens skarpe blik. Også du har som frivillig aktiv i Danmarks Naturfredningsforening mulighed for at få skærpet blikket ved at deltage i kurser og træf gennem Naturens Universitet. At åbne øjnene og få ny viden om naturens små detaljer og de store udfordringer giver foreningen gennemslagskraft lokalt og nationalt. Naturens Universitet har i 2010 eksisteret i seks år. I de seks år har mere end 5000 personer deltaget i kurser, netværkstræf, arbejdsweekender og andre spændende og lærerige aktiviteter. Og hvert år er der blandt DN s frivillige aktive nye ønsker til kurser og træf. Netop dette store engagement afspejler, at græsrødderne i Danmarks Naturfredningsforening er fagligt velfunderede, interesserede i at lære nyt og at gøre en forskel for natur og miljø. Det er derfor med stor fornøjelse, at din forening byder velkommen til næste års spændende kursusudbud står i biodiversitetens tegn, eftersom verdens ledere har lovet hinanden at vende udviklingen mod en rigere natur. Derfor vil du i dette års kursuskatalog finde flere kurser og træf, hvor der sættes særlig fokus på biodiversitet. Skoven er levested for halvdelen af Danmarks truede arter. Samtidig producerer skovene grønne råstoffer i form af træ og flis og er danskernes foretrukne motions- og afslapningssted. Hør og lær mere om biodiversitet og bidrag selv på skovnetværkstræffet samt på lekurserne og lefestivalen. Som noget nyt vil der i 2010 blive gennemført et forsøg med e-læring. I første omgang vil der blive udviklet et kursus i Naturbeskyttelsesloven, som kan følges på internettet lige præcis, når du har tid og lyst. Mange af DN s frivillige aktive har et stort behov for konstant at holde sig opdaterede og kende til det sidste nye. Samtidig har flere aktive været ærgerlige over, at de ikke har kunnet deltage i konkrete kurser, fordi de har været afholdt på et tidspunkt, hvor de ikke kunne være med. Hvis forsøget bliver en succes, vil der komme flere e-læringskurser fremover. Vel mødt til Naturens Universitet i Susanne Ogstrup Redaktør 3

4 GRUND- OG FORMANDSKURSER

5 Formandskursus for nye DN formænd og næstformænd Lørdag den 23. januar kl til søndag den 24. januar kl. 16. Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Fra lørdag formiddag til søndag eftermiddag præsenteres de nye formænd for en række oplæg: DN som organisation, bygget på samspillet mellem frivillige og professionelle DN s kerneopgaver: Frednings-, planlægnings- og miljøopgaver Arbejdsdeling Fra en formandskollegas virkelighed DN s direktør om organisationens mål og midler Kommunikation og formidling i afdelingen Økonomien Projektarbejde Samarbejdsmuligheder og strukturer Oplæggene gives af en række nøglemedarbejdere i Danmarks Naturfredningsforening samt af Kurt G. Holm, formand for DN Nordfyn og næstformand i Samråd Fyn. Målet er, at I bliver bedst muligt klædt på til de nye opgaver i DN. Opgaver, der rummer udfordringer og giver mulighed for indflydelse til gavn for naturen og miljøet. Imellem oplæg, pauser og forplejning er der tid til gruppearbejde, dialog med oplægsholdere samt erfaringsudveksling med de øvrige kursusdeltagere. Detaljeret program udsendes, når tiden for kurset nærmer sig. Senest 31. december 2009 på Kristine Smith, organisationskonsulent, Grundkursus for nye DN frivillige Fredag den 15. januar til lørdag den 16. januar. Comwell Rebild Bakker. Rebild 36, 9520 Skørping. Fredag den 22. januar til lørdag den 23. januar. Hornstrup Kursuscenter. Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Fredag den 29. januar til lørdag den 30. januar. Skælskør Lystskov Vandrerhjem. Slagelsevej 48, 4230 Skælskør. Alle tre grundkurser starter fredag kl og slutter lørdag ca. kl Vi ønsker at give nye DN-frivillige en flyvende start i foreningen. Derfor tilbydes dette kursus, som hjælper nye aktive hurtigt i gang. På kurset vil du få redskaber til, hvordan du på frivillig basis kan fremme natur og miljø i din egen kommune. Dels vil du få en introduktion til DN s vigtige rolle i fredninger, naturbeskyttelsessager, plansager og miljøsager. Dels vil du blive introduceret til andre måder at arbejde på med natur og miljø i din kommune. Sidst, men ikke mindst, vil du blive præsenteret for det væld af muligheder og hjælp, du kan få i DN, når du engagerer dig i natur- og miljøarbejdet. Gennem samtale med en erfaren afdelingsformand kan du få svar på dine spørgsmål, og i den gensidige erfaringsudveksling kan du vinde kræfter og indsigt til arbejdet i afdelingsbestyrelse, lokalgruppe, emnegruppe eller som aktiv for en dag. Kurset er også åbent for gamle DN frivillige, der trænger til opfriskning af grundbegreberne. Medbring gerne egen bærbar med trådløs netadgang. Senest 3 uger før kurset på Kursusledere og yderligere information For kurserne i Rebild og Vejle: Jørn Eskildsen,organisationskonsulent, For kurset i Skælskør: Kristine Smith, organisationskonsulent,

6 6 Kompetencegivende kurser

7 Biologisk mangfoldighed en nødvendighed for naturens og menneskers fremtid Fredag den 10. september kl til lørdag den 11. september kl Ry Parkhotel, Kyhnsvej 2, 8680 Ry. Som DN-frivillig har du nok en dyb mavefornemmelse af, at naturen er vigtig og nødvendig. Men hvorfor er det nu lige, at mangfoldigheden i naturen er vigtig? Hvad består denne mangfoldighed af? Og hvordan kan dette formidles til andre, så de forstår, at vi skal passe på naturen i al dens mangfoldighed? År 2010 står i den biologiske mangfoldigheds (biodiversitetens) tegn, fordi verdens ledere har lovet hinanden at vende udviklingen mod en rigere natur til vores fælles bedste. Kurset bliver en blanding af teori og praktiske øvelser, der foregår udendørs, i skovnatur og lysåben natur. Vi undersøger og diskuterer naturens mangfoldighed eller mangel på samme. Jan Pedersen, biolog, og Nora Skjernaa Hansen, natur- og planmedarbejder,

8 Fredninger før og efter deres gennemførelse COP15 et år efter og hvad så? Lørdag den 6. november kl Kulturøen, Middelfartsalen, Havnegade 6, 5500 Middelfart. København var vært for det internationale klimatopmøde i december Men hvad har mødet egentlig ført med sig? Formålet med kurset er at give et indblik i, hvad der er sket siden klimatopmødet i København i december 2009, og hvad mødet har betydet for klimadagsordenen. Vi vil diskutere, hvordan vi kommer videre herfra. Hvordan kan vi fortsat lokalt og nationalt være med til at reducere CO2- udledningerne og afhjælpe klimaforandringerne set i lyset af den aftale, der blev indgået i København i december. Janne Wichard Petersen, klimapolitisk medarbejder, Lørdag den 4. september kl Kongskilde Friluftsgård, Skælskørvej 34, 4180 Sorø. Naturbeskyttelsesloven stiller i stigende grad krav til, at DN kan samarbejde med myndighederne om at rejse fredningssager. Derudover har kommunalreformen betydet, at DN ikke mindst de enkelte afdelinger ofte er dem, der skal introducere fredningsinstrumentet for kommunerne som et effektivt instrument i naturforvaltningen. Kurset henvender sig især til dig, der ønsker at vide mere om fredningsarbejdet, og de muligheder, der ligger i det. Hensigten med kurset er, at du efterfølgende er godt klædt på til at kunne sparre, forvalte og formidle din kommunes fredninger over for omverdenen. I løbet af kurset belyses DN s fredningsarbejde og det efterfølgende arbejde med fredningsdispensationer. Desuden gennemgås projektet Formidling af Danmarks fredede områder og mulighederne for at lave naturpleje i fredede områder. Christina Steenbeck, fredningsmedarbejder, Kompetencegivende kurser 8

9 Naturbeskyttelsesloven e-læringskursus Hjemmesidekursus Lørdag d. 5. juni kl Jylland. Århus Tekniske Skole, Halmstadgade 6, 8200 Århus N. Søndag d. 6. juni kl Sjælland. Niels Brock, Kultorvet 2, 1175 København K. På kurset får du en grundlæggende introduktion til, hvordan man opdaterer og udvikler afdelingens lokale hjemmeside i det system, som alle DN s hjemmesider bygger på, DynamicWeb. Ud over en praktisk gennemgang af, hvordan man opretter og redigerer sider og afsnit, sætter billeder ind, laver links og i det hele taget arbejder med systemet, vil deltagerne få gode råd til, hvordan man formidler på internettet, både på hjemmesiden og i nyhedsbreve. Kurset vil være en kombination af præsentation og individuelle ø- velser. Der er to undervisere på kurset. Det betyder, at både nybegyndere og øvede brugere kan få udbytte af kurset. Fra efteråret Se mere på På dette e-læringskursus vil du få en indføring i naturbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser. Lær at arbejde med sager indenfor beskyttede naturtyper ( 3), beskyttelseslinjer og internationale beskyttelsesområder. Sidst men ikke mindst vil du få redskaber til at lave gode klager til Naturklagenævnet. Kurset foregår hjemme hos dig selv foran computeren, når du har tid og lyst. E-læringskurset foregår som et forsøg i I første omgang har vi brug for testpersoner. Kontakt venligst kursuslederen. Jens Saabye, projektleder, Kathrine Hegelund, Christine Lottrup,

10 Husdyrbrugssager for øvede Lørdag den 30. oktober kl Kulturøen, Middelfartsalen, Havnegade 6, 5500 Middelfart. Arbejdet med miljøgodkendelser af husdyrbrug er et krævende arbejdsområde for DN i mange kommuner. Det er vigtigt at følge området tæt og derved sikre, at husdyrproduktionen sker med størst mulig hensyn til natur, miljø og landskab. På kurset vil deltagerne blive klædt på til at gennemskue de ofte meget komplicerede sager. Programmet bliver målrettet deltagere med en vis erfaring i husdyrbrugssager, og der vil være plads til erfaringsudveksling deltagerne imellem. Thyge Nygaard, agronom, Samfundsmæssig ansvarlighed Fredag den 7. maj kl til lørdag den 8. maj kl Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. I 2010 afsluttes et arbejde, som har varet i op mod 10 år: Hele verden kommer til Danmark for at lægge sidste hånd på en international ISO-standard for virksomheders og organisationers arbejde med samfundsmæssig ansvarlighed. DN har været yderst aktiv i arbejdet, og sekretariatet i Masnedøgade fungerer selv som testorganisation på en dansk udgave af standarden. På workshoppen skal vi arbejde med forståelse af aspekterne i samfundsmæssig ansvarlighed, de systemer, som findes og er på vej især den nye danske standard DS samt med DN s rolle. Der tænkes her på både den nære rolle som testorganisation og de mere politiske roller omkring samfundsansvar. Endelig skal vi forholde os til ISOmødet ugen efter kurset, hvor den internationale standard forhåbentlig bliver vedtaget. Christian Poll, ingeniør,

11 Organisatorkursus hent energi og nye ideer til udviklingen af jeres lokale afdeling Lørdag den 25. september kl til søndag den 26. september kl Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle Kurset er et tilbud til afdelinger, som gerne vil videreudvikle sig. I vil få inspiration og mulighed for deling af viden, som kan ruste jer til at klare de mange opgaver i afdelingen, sikre engagement af nye aktive, løse konflikter osv. Kurset vil både i form og indhold give jer bud på værktøjer og aktiviteter, som kan give jer medvind i det lokale arbejde. Det vil tage udgangspunkt i de udfordringer, som I finder vigtigst, og belyse dem i teori og praksis. Som instruktører på kurset har DN fået hjælp fra Karsten Juul-Olsen fra Konsulenthuset Cubion A/S og Alfred Borg fra DN-Favrskov. Det er en god ide, men naturligvis ikke nødvendigt, at hver afdeling sender 3-5 deltagere, da udvikling af afdelingen kræver et samarbejde, hvor man gensidigt kan underbygge hinanden. Kursusledere og yderligere information Jörn Eskildsen, organisationskonsulent, Kristine Smith, organisationskonsulent, Planlovens landzonebestemmelser arbejdet med klagesager i teori og praksis Lørdag den 30. oktober kl Roskilde Vandrehjem, Vindeboder 7, 4000 Roskilde. Lørdag den 13. november kl Jylland. Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Kurset er en introduktion til det praktiske arbejde med landzonesager og er målrettet alle, der beskæftiger sig med klagesagsarbejdet i afdelingerne. Da landzoneafgørelser ofte er baserede på skøn, vil du på kurset få en introduktion til, hvordan kommunerne arbejder, hvornår DN klager og hvordan du kan vurdere, hvor bagatelgrænsen sættes. Få ideer til, hvordan man gennem en bevidst klagestrategi kan påvirke kommunale medarbejdere og politikere til at inddrage lokale natur- og landskabsinteresser i sagsbehandlingen. Kurset består af en teoretisk del efterfulgt af en gennemgang af en eller flere konkrete sager. Er der aktuelle sager i nærområdet, vil vi besigtige dem og foretage en fælles vurdering. Relevante sagsakter gennemgås og forskellige værktøjer præsenteres. Annette Eigaard, landskabsarkitekt, Kompetencegivende kurser

12 netværkstræf

13 Stjernenetværkstræf 2010 fællestræf for DN s netværk Lørdag den 6. marts kl til søndag den 7. marts kl. 16. Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. DN s netværk mødes for tredje gang til Stjernenetværkstræf. Som altid vil der være fællessessioner (primært lørdag), hvor netværksmedlemmerne har mulighed for at mødes på tværs af de enkelte netværk samt sessioner i eget netværk (primært søndag). Emnerne for søndagen er beskrevet her nedenfor. Foreløbig har følgende netværk planlagt aktiviteter: Agenda 21 Netværket: I disse år vrimler det med planer: Vandplaner, kommuneplaner, affaldsplaner, naturplaner og ikke mindst agenda 21-planer. Hvordan sikrer vi sammenhæng og forankring gennem for eksempel partnerskaber og folkelige aktiviteter? Tovholder: Kim Christiansen, Klimanetværket: Danmarks Naturfredningsforening skal have en energipolitik, der viser, hvordan vi får et fossilfrit Danmark med CO2- reduktioner til følge. Netværkets medlemmer skal bidrage til udviklingen af politikken, der skal ligge færdig sommeren Tovholder: Sine Beuse Fauerby, Landbrugsfagligt netværk: Aktuelt oplæg om husdyrbrugsloven efterfulgt af erfaringsudveksling om miljøgodkendelser. Tovholder: Thyge Nygaard, Formidlingsnetværket: Formidlingsnetværket: Kulturhistorie interesserer rigtig mange mennesker. Ved at være gode til at formidle koblingen mellem kultur og natur i landskabet kan vi også vække naturglæden. Tovholder: Karen Løkkegaard Poulsen, Naturplejenetværket: Naturplejenetværkets medlemmer erfaringsudveksler om stort og småt med relevans for naturpleje i Danmark. Har du særlige ønsker til emner, eller kan du bidrage med nyttig viden, kontakt formand for netværket Peter Friis Møller, netværksformand, Vand- og naturnetværket: Vi forventer, at vand- og naturplanerne i begyndelsen af marts netop er kommet i officiel høring. Vi forventer også, at vi har kigget kommunerne over skulderen i forhøringen. Dermed er plan-oplæggene kendte. På netværksmødet diskuterer vi plan-oplæggene og vi fastlægger, hvordan og hvornår netværket skal bidrage med vejledning, materiale m.v., som kan understøtte afdelingerne i deres høringssvar til planerne. Tovholder: Henning Mørk Jørgensen, biolog og netværkstovholder, Skovnetværket: Skoven er levested for halvdelen af Danmarks truede arter. Samtidig producerer skovene grønne råstoffer i form af træ og flis og er danskernes foretrukne motions- og afslapningssted. Hvordan kan DN s skovnetværk virke for bedre skovnatur? Netværket består af DN s repræsentanter i de statslige skovbrugerråd samt alle andre skovinteresserede DN-frivillige. Tovholder: Nora Skjernaa Hansen, natur- og planmedarbejder, Senest tre uger før træffet på Tovholder for Stjernenetværkstræffet og yderligere information Kristine Smith, organisationskonsulent,

14 Naturplejenetværket Naturpleje i praksis Lørdag den 18. september. Stedet fastlægges senere. Se Træf med fokus på aktiv naturpleje. Netværket mødes en gang årligt for at se på naturpleje i praksis, diskutere naturpleje og erfaringsudveksle. Programmet er ikke fastlagt, men omdrejningspunktet vil være konkret naturpleje, hvor netværkets medlemmer erfaringsudveksler over grensaksen, leen eller spaderne. Nærmere om program vil blive sendt til netværkets medlemmer og fremgå af netværkets hjemmeside. Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Nick Leyssac, biolog og netværkstovholder, Agenda 21 netværket DN s landbrugspolitik og agenda 21 Lørdag den 28. august kl til søndag den 29. august kl Bramslevgård Herregårdspension, Bramslev Bakker 4, 9500 Hobro. DN har meldt ud, at vi skal have 100 % økologisk landbrug om 30 år. Men hvad med de andre aspekter, som kan have en miljøbelastning fra landbruget eller de andre samfundsmæssige aspekter som sociale forhold og arbejdsforhold. På dette møde skal vi rundt om fremtidens landbrug, som DN gerne ser det. Hvor langt skal vi gå og hvor hurtigt? Og hvad er midlerne til at nå dertil? Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Kontakt: Mogens Hedegaard, netværksmedlem, Jagtnetværket Året der gik med fokus på natur og jagt Lørdag den 27. marts kl Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart. Vi arbejder med de temaer, der vil indgå i jagtnetværkets årsrapport. I pausen går vi en tur i den smukke park og til Borgbanken. Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Poul Hald Mortensen, netværksformand, Landbrugsfagligt netværk Aktuelle landbrugssager Fredag den 17. september kl til lørdag den 18. september kl Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Seminarets indhold bliver fastlagt i løbet at foråret, så emnet bliver så aktuelt som muligt. Når programmet er fastlagt, vil det blive meddelt gennem hjemmesiden og direkte til medlemmerne i landbrugsfagligt netværk. Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Thyge Nygaard, agronom og netværkstovholder, netværkstræf

15 Formidlingsnetværket Tips og tricks til Naturens Dag Fredag den 18. juni kl til lørdag den 19. juni kl Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Tips, tricks og masser af ideer til afholdelse af Naturens Dag På dette træf i formidlingsnetværket sætter vi fokus på DN s egen mærkedag Naturens Dag, hvor der sættes fokus på natur, stress og sundhed. Tematræffet vil give inspiration til aktiviteter og ture, komme med forslag til annoncering samt belyse andre praktiske emner, der er vigtige i forbindelse med planlægningen. Her vil være rig lejlighed til at inspirere hinanden og få vendt og afprøvet nye idéer. Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Marianne Krag Petersen, biolog og netværkstovholder, Jesper Bjerring Larsen, netværksformand, Klimanetværket El-biler og andre klimainitiativer i Middelfart Kommune Lørdag den 2. oktober kl Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. På træffet vil vi høre om nogle af de klimainitiativer, der er igangsat i Middelfart Kommune. Byrådet har gennem strategien Middelfart den grønne vækstkommune skabt grønne projekter for 100 mio. kr. Et af projekterne er en aftale med firmaet Better Place om udvikling af en infrastruktur for elbiler. Aftalen er et led i kommunens grønne vækststrategi og i bestræbelserne på at nedbringe kommunens CO2- udledning. Håbet er, at kommunens eksempel vil inspirere borgerne til selv at skifte til elbil. Dette projekt er blot et af mange initiativer, der sætter Middelfart Kommune i front på klimaområdet. Ud over at lade os inspirere af de mange spændende ideer i Middelfart bliver der på netværkstræffet som altid tid til erfaringsudveksling og netværkssnak blandt deltagerne. Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Sine Fauerby, klimapolitisk medarbejder og netværkstovholder,

16 Medlemskurser og aktiviteter

17 Få din egen ko kogræsserforeninger for begyndere Lørdag den 24. april kl , Østjylland. Se En kogræsserforening er en samling mennesker med en fælles interesse for at pleje natur, og som sætter pris på at kunne følge kødet fra jord til bord. Sammen står medlemmerne for det praktiske arbejde omkring naturplejen, dyrene og dyrevelfærd såvel som sociale arrangementer. På kurset, der er en introduktion til kogræsserforeninger, kan du høre om opstart, pasning, vedtægter, naturpleje, organisering og ikke mindst om, hvordan du kan få hjælp til at komme videre med at opstarte en kogræsserforening sammen med andre natur- og kobegejstrede mennesker. Deltagerne er velkomne til at blive og deltage i kogræssertræffet. (Se beskrivelsen i kursuskataloget). Nick Leyssac, biolog, Thyge Nygaard, agronom, Når du har en ko kogræssertræf Lørdag den 24. april kl i Østjylland. Se DN arrangerer for tredje gang en dag for og om kogræsserforeninger. Har du en kogræsserforening? Eller vil du gerne i kontakt med andre kogræsserforeninger? Vil du udveksle erfaringer og få mere at vide om køer og naturpleje? Vi samler den bedste viden på området og bringer nye og gamle kogræssere sammen til vidensopbygning, netværksdannelse og erfaringsudveksling. Programmet tilrettelægges så vidt muligt efter deltagernes ønsker tal derfor med arrangørerne. Deltagerne er velkomne til at komme tidligere og deltage i minikurset om opstart af kogræsserforeninger (Se beskrivelsen i kursuskataloget). Tovholder for netværkstræffet og yderligere information Nick Leyssac, biolog, Thyge Nygaard, agronom,

18 Le-festival i Gribskov Arbejdsweekend på Skovsgaard Lørdag den 8. maj kl til søndag den 9. maj kl Skovsgaard, Kågårdsvej 12, Hennetved, 5900 Rudkøbing. Arbejde, hygge og smukke omgivelser Danmarks Naturfredningsforenings naturvejleder på Skovsgaard sørger for arbejdsopgaver, mad og en hyggelig atmosfære, hvis du kommer med en hjælpende hånd og godt humør. Der er masser af arbejdsopgaver at vælge imellem, både i den lette, den tunge og den sjove afdeling. Det er selvfølgelig op til dig, hvad du vil kaste dig over flere af opgaverne kan laves sammen med børn. I forlængelse af arbejdsweekenden er der mulighed for at deltage i Skovens Dag på Skovsgaard. Overnatning kan foregå i Skovsgaards sovesal eller i medbragt telt. Tovholder for arbejdsweekenden og yderligere information Marianne Krag Petersen, naturvejleder, Torsdag den 24. juni - lørdag den 26. juni. Toggerup Enghave, Gribskov. Leslåning og pleje af blomsterengen er i fremgang i Danmark. Det fejrer vi med lefestival i Gribskov på de historiske høslætenge, der i sin tid leverede hø til de berømte frederiksborgheste. På festivalen vil du kunne møde og lære af nogle af verdens bedste lesvingere. Der vil blive afholdt workshops for begyndere og øvede i leslåning, slibning og harring af leer, opsætning af høstativer, gennemgang af engens blomster og dyreliv og meget mere. Festivalen slutter af med åbent hus-dag lørdag den 26. juni med konkurrencer, kulsviere, frederiksborgheste, engvandring og minikurser i leslåning. Selve kursusdelen af festivalen den 24. og 25. juni er opdelt i moduler, så det vil være muligt at deltage en dag eller flere dage. Overnatning foregår i eget telt og spisning sker i bøgetræernes skygge. Festivalen er et once in a lifetime -tilbud snyd ikke dig selv for denne oplevelse. Festivalansvarlig og yderligere information Jens Saabye, projektleder, Nick Leyssac, biolog, Medlemskurser og aktiviteter

19 Le-slåning og blomster på engen Lørdag den 12. juni kl til søndag den 13. juni kl Skovsgaard, Kågårdsvej 12, Hennetved, 5900 Rudkøbing. Søndag den 30. maj kl i Jylland. Sted fastlægges senere. Se Torsdag den 24. juni kl og fredag den 25. juni kl Eventuel overnatning i eget telt. Gribskov, Nordsjælland. Se mere under lefestival i kursuskataloget eller læs på Høengen som naturtype er ved at forsvinde i Danmark, fordi en gammel driftsform er gået i glemmebogen sammen med håndværket bag det at slå med le. Det er en skam, da det både er en sjov og motionerende aktivitet for hele familien. Samtidig er det en naturvenlig og skånsom metode at slå græs på hvad enten det er på sommerhusgrunden eller som del af naturplejen på en fredet eng. Til blomsterengen knytter sig en artsrig flora som følge af udpiningen. Takket være DN er antallet af høslætlaug i Danmark i fremgang. DN arrangerer i 2010 en række kurser i leslåning og engens vegetation. På kurserne vil du blive undervist i leslåning af de førende danske lesvingere. Du vil høre om organisering og opstart af høslætlaug. Og du vil blive undervist i en simpel metode til floraregistrering, så du bliver i stand til at følge udviklingen på engen. Kurserne vil have forskellig form og længde, men opbygges efter moduler som er sammenlignelige. Hold øje med dn.dk/ kurser i løbet af januar for at se mere om de enkelte kurser. Nick Leyssac, biolog, Marianne Krag Petersen, naturvejleder, Praktiske oplysninger Som frivillig i Danmarks Naturfredningsforening har du mulighed for gratis at deltage i kurser, seminarer og anden uddannelse. Det forventes, at alle frivillige i DN har deltaget i DN s Grundkursus og at alle formænd har deltaget i kurset for nye formænd og næstformænd. Netværkstræf arrangeres typisk af netværkets egne medlemmer på skift og er baseret på, at hver enkelt deltager bidrager med egen viden og engagement i stedet for egentlig undervisning. Du kan altid se en opdateret kursusoversigt på DN Nettet under Naturens Universitet. Økonomi Deltagelse i kurser og seminarer er gratis for aktive i DN. Transportudgifter refunderes svarende til DSB Standard, uanset transportform. Dog refunderes kilometerpenge til privatbil, hvis flere deltagere kører sammen, og hvis de samlede transportudgifter derved bliver mindre end med DSB/bus. Der opfordres altid til samkørsel, hvis der anvendes privatbil. Få eventuelt yderligere information på www. dn.dk/frivillig. For at få refunderet kørselsudgifter skal der altid indsendes et refusionsbilag. Refusionsbilag kan downloades på Kursustilmelding sker via nettet på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside Det endelige program, deltagerliste og kørselsvejledning bliver sendt til alle tilmeldte senest en uge inden kurset/seminaret. Afbud Det er vigtigt, at eventuelt afbud sker så hurtigt som muligt: Ved afbud op til en uge før kurset skal det meddeles den kursusansvarlige eller på Ved afbud i ugen op til kurset skal det meddeles til den kursusansvarlige eller eventuelt til kursusstedet. Danmarks Naturfredningsforening bruger hvert år alt for mange penge på at betale for tomme stole, fordi der er personer, der ikke møder op til kurset, selvom de har tilmeldt sig. Udeblivelse fra kurset medfører et gebyr på 800 kroner pr. kursusdag. 19

20 Kursuskatalog 2010 Naturens Universitet Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade København Ø Tlf.: Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Naturplejeforeninger for alle

Naturplejeforeninger for alle Naturen har behov for hjælp Hvis naturen ikke plejes, gror den til i krat og brændenælder, som kvæler mangfoldigheden af fine blomster. De har brug for lys og luft. Naturen invaderes lige nu af invasive

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Storvildt i dansk natur?

Storvildt i dansk natur? Storvildt i dansk natur? Om samspillet mellem store planteædere og vegetationen i nordvesteuropæisk natur. Konference om den nordvesteuropæiske naturs indhold og udseende under indflydelse af store planteædere

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 30. oktober 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer Økonomi for ikke-økonomer Økonomi for ikkeøkonomer Lær at forstå virksomhedens regnskab og økonomiske sammenhænge Økonomiforståelse overskueligt og let at gå til Føler du dig hægtet af, når talen falder

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD

GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen REFERAT for GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD Torsdag den 03.09.2009, kl. 17.00-19.00 i grønt IDÈcenter Medlemmer Trine Henriksen - MB Mette Marie Schmidt MB Trine

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Plantekongres 15. januar 2015 SMAG PÅ LANDSKABET Formål med projektet: At udvikle og styrke naturplejen i Danmark At udvikle et koncept

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere