En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud"

Transkript

1 NR. 1 Februar 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Kæmpefuser En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud (Foto: Hans Jørgen Pedersen) Side 18-19

2 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar ÅRGANG ISSN Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: mobil: Ekspedition Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet eks. Årsabonnement 2012 i Danmark: Kr. 395,- inkl. moms Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 60,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på Bladudvalg Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Viceberedskabschef Anders Enggaard Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: , Tryk Rosendahls, Esbjerg Telefon: fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN marts 2012 er 13. februar Indhold Leder: Hvor langt kan vi gå? Af Niels Mørup, formand for FKB.... side 3 Navne: Arne Christensen, afgået fmd. for Sønderjysk Brandværnsforbund... side 4 Henrik Sohl, ny fmd. for Sønderjysk Brandværnsforbund... side 5 Preben Jørgensen, Vordingborg... side 6 FKB: Fokus på videndeling...side 8 Statusmøde om digitale brandsyn....side 10 Send os din ...side 10 Ny formand i kreds 4...side 10 Seniorklub stiftes på årsmødet...side 10 EU-projekter om skovbrande og oversvømmelser...side 11 Uddannelse: En drøm om fælles moduler til brandmandsuddannelsen...side 12 Hurtigere uddannelse for at gå brandsyn...side 13 Priser på kurser kommer til foråret...side 13 Jura- og forvaltningskursus... side 13 En god brand at blive klog af...side 14 Lærerig overvågningsvideo...side 14 Vestegnen: Mere robusthed trods million-besparelse...side 16 Kæmpe-fuser i Assens....side 18 Plejehjem: Vi vil bruge operativt personel i det forebyggende arbejde Af Jørgen Pedersen...side 2 1 Plejehjemmet Annebergcentret...side 22 Tryghed skaber sikkerhed Af Bent Tindahl Pedersen...side 25 Forebyggelsesstafet: Tre kommuner fælles om mobil forebyggelse Af Mikkel Linnet...side 26 Planlægning...side 26 Brandbussen bør ud hver weekend om sommeren Af Henning Fogh...side 27 Stafet for forebyggelse...side 27 SINE: SINEs overblik færdigt i side 28 Service-forventninger...side 28 Overblik er det største ønske til SINE....side 29 GPS og log kan styrke indsatsen...side 29 Fokus på skadestedssæt....side 30 Nye undersøgelser i Middelfart...side 30 Ekstra sikkert net i Horsens....side 31 Kontrolrum til tiden...side 31 Kæderedning: Kæderedning kan læres i Danmark Af Jakob Schmidt...side 32 Konceptet...side 33 Hvem sælger...side 34

3 Februar 2012 BRANDVÆSEN LEDER Hvor langt kan vi gå? Med et svagere statsligt niveau 3 ændres balancen i det samlede beredskab Der bliver sparet rigtig mange steder i den offentlige sektor i disse år - både i kommunerne og i staten. Besparelserne rammer bredt, og Beredskabsstyrelsen og mange kommunale redningsberedskaber er ikke gået ram forbi. Jeg er bestemt ikke tilhænger af, at man bare skal have de samme bevillinger, som man plejer. Også inden for vores branche skal man have modet til at nytænke og foretage effektiviseringer og rationaliseringer, når det ligger lige for. Ingen skal hytte deres eget, hvis der ikke er grund til det. Der er meget andet at bruge skattekronerne til. Men vi skal også have modet til det modsatte. Modet til at dimensionere redningsberedskabet efter de risici, som vi står over for såvel lokalt som nationalt - både hvad angår de dagligdags hændelser, samt de mere ekstraordinære hændelser som eksempelvis skybrud og terror. Politikerne skal kende konsekvenserne Vi skal på baggrund af risiko- og sårbarhedsanalyser foretage en beredskabsfaglig vurdering af konsekvenserne ved at spare i redningsberedskabet og synliggøre dem for politikerne. Et forringet serviceniveau kan betyde tab af værdier, større påvirkning af miljøet og i sidste ende tab af menneskeliv, fordi vi simpelthen ikke kan yde det samme. Beredskabsstyrelsen har netop skulle spare ca. 20 mio. kr. på budget Det er bekymrende. Det er nemlig ikke første gang, at Beredskabsstyrelsen er udsat for store besparelser, og der kan ikke fortsat være irrationelle og ineffektive arbejdsgange at høste af i Beredskabsstyrelsen. Det går ud over opgaveløsningen, og det niveaudelte beredskab bringes dermed i fare. Beredskabsstyrelsen udgør som bekendt niveau 3 og sidste led i det niveaudelte redningsberedskab, der tilkaldes ved de ekstraordinære hændelser, hvor kommunernes samlede beredskab ikke kan løse opgaven alene. Vil indsatsen fortsat være forsvarlig? Hvis ikke niveau 3 kan levere varen, er de enkelte kommuner og støttepunktsberedskaber nødt til at genoverveje dimensioneringen i forhold til de større, ekstraordinære hændelser. Det giver jo ingen mening, at alle kommuner skal dimensionere, så de kan imødegå den helt store hændelse f.eks. et flystyrt eller en terrorhændelse. Det er simpelthen ikke samfundsmæssigt rentabelt. Hvis det kommunale redningsberedskab samtidig sparer ud fra en økonomisk og ikke en risikobaseret dimensionering, vil man ikke alene stå med et ringere niveau 3 beredskab, men også med en kommunal opgaveløsning, som bliver presset til det yderste. I sådanne tilfælde vil der ikke alene være skruet på den ene af det niveaudelte redningsberedskabs aktører, men to, og det gør i sagens natur den samlede opgavevaretagelse usikker. Man kan med rette stille spørgsmålstegn ved, om der fortsat kan ydes en forsvarlig indsats på det forventelige niveau? Et presset kommunalt niveau 1 redningsberedskab sammen med et presset statsligt niveau 3 redningsberedskab vil øge belastningen på nabokommunernes redningsberedskab og støttepunkternernes niveau 2 beredskab. Det vil rykke på ressourcerne og det helt grundlæggende fundament for det niveaudelte redningsberedskab i Danmark - igen med forringelser i serviceniveauet og øgede samfundsmæssige omkostninger til følge. Der ligger derfor et stort ansvar på forligskredsen, som skal forhandle ny aftale om det statslige redningsberedskab efter Det er nødvendigt, at der bliver tænkt hele vejen rundt om det statslige redningsberedskabs rolle i det velfungerende og gennemtænkte niveaudelte redningsberedskab. FKB indgår gerne i en dialog herom. Hvis det kommunale redningsberedskab samtidig sparer ud fra en økonomisk og ikke en risikobaseret dimensionering, vil man ikke alene stå med et ringere niveau 3 beredskab, men også med en kommunal opgaveløsning, som bliver presset til det yderste. Af Niels Mørup formand for FKB 3

4 NAVNE BRANDVÆSEN Februar 2012 Hellere præge processen end gå mod udviklingen Usikkerheden er væk hos de frivillige brandværn. Det gælder om at se muligheder frem for begrænsninger. Arne Christensen har byttet brandkaptajn-kasketten ud med fuldtidsjob som indsatsleder Store ændringer har præget de seks år, hvor Arne Christensen har været formand for Sønderjysk frivillige Brandværnsforbund. Udviklingen i samfundet har skabt usikkerhed om de frivillige værns fremtid; nogle værn er lukket og andre er lagt sammen. - Tilbagegangen kom ikke bag på mig, og jeg har heller ikke været imod ændringerne. De fleste har været nødvendige, så det var en proces, vi skulle igennem, og så kunne vi lige så godt være med at præge processen, siger Arne Christensen. Ved årsskiftet trådte han tilbage som brandkaptajn i Skodborg Frivillige Brandværn og dermed også som formand for brandværnsforbundet for at blive beredskabsinspektør på fuld tid i Vejen Kommune. Når han ser tilbage, føler han, at forbundet i dag trods alt står stærkere, end da han tiltrådte som formand. Usikkerheden er væk, og de frivillige værn er ved at have fundet deres fremtidige ståsted. - Jeg forventer, at vi har fået stoppet tilbagegangen, og at de fleste kommuner er nået dertil, hvor de gerne vil være. - I øvrigt har værnene samme problem syd for grænsen, blot kommer udviklingen her lidt senere. Processen - Jeg har prøvet at arbejde med i processen. I starten var jeg nok lidt forud for mange, men i de sidste par år har der været enighed i forbundet om, at det var noget, vi skulle igennem. Og havde vi stejlt sat os imod ændringer med alle midler, så havde de frivillige brandværn været helt væk nu. Arne Christensen, 48 år, fik som formand for Sønderjysk frivillige Brandværnsforbund præget udviklingen, så brandværnene fandt et nyt ståsted. - Jeg mener, vi i dag har en gensidig respekt i forholdet til kommunerne, og vi er parate til at påtage os nye opgaver. Det gælder inden for alt at udvikle sig til at se muligheder i stedet for begrænsninger. - De sidste par år er flere opgaver lagt over til os. Vi har fået redningsopgaver og har taget hul på det præhospitale. Flere opgaver kan komme til, men vi skal også kende vores begrænsninger når det gælder frivillighed. Sønderjysk kultur - Frivillighed er en del af kulturen i Sønderjylland, og det er min opfattelse, at vi er bedre til at stå sammen og Jeg har prøvet at arbejde med i processen. I starten var jeg nok lidt forud for mange, men i de sidste par år har der været enighed i forbundet om, at det var noget, vi skulle igennem. hjælpe hinanden, uden at det skal gøres op i penge. Men også det frivillige er under forandring. - Vi er begyndt at bruge mere energi på at vise os udadtil og få os med ved bordet, når der træffes beslutninger. Det gælder også i brandværnsforbundet, der er blevet en mere aktiv medspiller i forhold til kommunerne. Farvel Arne Christensen er som nævnt blevet brandinspektør på fuld tid i Vejen, og et af kravene for at få jobbet var, at han trak sig som brandkaptajn, men han er stadig medlem af Skodborg frivillige Brandværn. Springet til det nye job er ikke så stort, for siden 1998 har Arne Christensen været indsatsleder på deltid i først Rødding og senere Vejen, lige som han har taget den byggetekniske uddannelse. 4

5 Februar 2012 BRANDVÆSEN NAVNE Henrik Sohl begyndte som frivillig brandmand i Broager i Siden har han fået uddannelse som holdleder og indsatsleder, og i var han vicebrandkaptajn. Nu skal bestyrelsen styrkes Ny formand for brandværnsforbundet i Sønderjylland sidder på for mange poster Noget af det første, Henrik Sohl vil se på som ny formand for Sønderjysk frivillige Brandværnsforbund, bliver en styrkelse af bestyrelsen med uddelegering af opgaverne. Det er nødvendigt, hvis brandværnene skal fortsætte arbejdet med at blive mere synlige for det omgivende samfund. Henrik Sohl har været næstformand de sidste par år, og ved årsskiftet overtog han formandsposten efter Arne Christensen, der måtte trække sig på grund af sit nye job. Dermed er Henrik Sohl både formand, næstformand og kasserer, og den går ikke, erkender han. Henrik Sohl er ellers vant til at gøre en ekstra indsats som for eksempel sidste år ved hvervning af nye, frivillige brandmænd. Først prøvede han konceptet af hjemme i Broager frivillige Brandværn, hvor syv nye meldte sig som interesserede. Brandværnet er dermed oppe på 37 mand. Derefter stod han sammen med bliv-brandmand-nu konsulenterne i spidsen for hvervekampagnen for hele det sønderjyske område. Her var resultatet i første omgang 25 interesserede, og der kommer nok lidt flere, fortæller Henrik Sohl tilfreds. Han forventer at følge op med en ny kampagne i foråret. Samme linje Som formand fortsætter han den linje, som Arne Christensen har lagt, hvor det ikke gælder om med alle midler at holde liv i alle brandværn: - Det er fair nok, at brandværn lukker, hvis ikke styrken og kvaliteten er i top. Vi skal ikke være beskytter for de små. De brandværn, der ønsker det, skal vi støtte så godt som muligt, så de kan køre videre, men de skal selv være med og gøre en indsats og bl.a. sørge for, at uddannelsen vedligeholdes og øvelserne gennemføres. Bortset fra i Sønderborg, der fortsat har 17 frivillige brandværn, regner Henrik Sohl med, at antallet af frivillige brandværn har fundet et bæredygtigt leje, og udfordringen går nu på at hyre nye brandfolk, der kommer med anderledes baggrunde, end man tidligere har set, og som kan møde i dagtimerne. Hvervekampagnerne er brandværnenes ansvar. Forbundet og konsulenterne hjælper med et klargjort materiale, som de enkelte værn kan bruge direkte eller vælge at tilføje lokale initiativer til. Det bestemmer de selv, fortæller Henrik Sohl. Master i Brandsikkerhed DTU tilbyder kompetencegivende efteruddannelse, som afsluttes med en Mastergrad. Uddannelsen er normeret som deltidsstudie over to år fordelt på fire semestre. Kurserne kan også tages enkeltvis som efteruddannelse. Næste studieforløb starter i januar Adgangskurset for bygningskonstruktører Ingeniørmæssig matematik og fysik for bygningskonstruktører starter i september Tilmelding åbnes i maj og kan ske via Kontakt evt. Annette Frøhling, tlf DTU Efteruddannelse - det bli r til mere 5

6 NAVNE BRANDVÆSEN Februar 2012 Lille brandvæsen med stort overskud Glidende generationsskifte med indbygget seniorordning til beredskabschefen i Vordingborg Nyombygget brandstation, ny redningslift på 32 meter, et velfungerende team af kommunale og Falck-ansatte brandfolk, samt et årligt overskud på omkring en mio. kr. Det er den korte beskrivelse af det beredskab for Vordingborg Kommune, som beredskabschef Preben Jørgensen den 1. marts vil overdrage til sin efterfølger, mens han selv overgår til en seniorordning på samme måde som et par andre af kommunens chefer tidligere har gjort. Med andre ord en form for glidende generationsskifte, fortæller han. Frem til sin pensionering den 1. april 2013 skal Preben Jørgensen, der til den tid vil være 67 år, bl.a. arbejde med kommunens helhedsorienterede beredskabsplan og gå nogle brandsyn. Pensionsdatoen næste år er tilfældigvis den samme som 40-årsdagen for Preben Jørgensens ansættelse som bygnings- og brandinspektør i den daværende Præstø Kommune. Han var nyuddannet bygningskonstruktør, og hans hjerte lå naturligt i bygningsinspektoratet, hvor der dengang Nyt om navne BRANDVÆSEN omtaler gerne udnævnelser og mærkedage for redningsberedskabets ledende medarbejdere. Send blot en mail med oplysninger til: Når han ser tilbage på sine snart 39 år i det kommunale system, er Preben Jørgensen ikke i tvivl om, at han havde sine bedste år i Præstø, selv om der var rigeligt med opgaver. De små kommuner havde en helt speciel ånd, hvor man var tættere på både ledere og politikere. var masser af byggesager, men det vendte efterhånden, og i årene inden kommunesammenlægningen følte han sig som 100 % beredskabschef, mens medarbejdere klarede byggesagerne. Falck som lejer Ved kommunesammenlægningen blev Preben Jørgensen pludselig chef for kommunalt ansatte brandmænd, hvor han i Præstø alene havde kontrakt med Falck, og som så mange andre steder var det en stor udfordring at skulle få de to meget forskellige kulturer til at arbejde sammen, så mændene forstod, at de var lige gode. Men det lykkedes, så Vordingborg for to år siden ikke havde betænkeligheder ved at forny Falck-kontakten for ti år. Samtidig købte kommunen den gamle Falck-station i Vordingborg og byggede nye garager til den kommunale førsteudrykning, idet Falck så lejer sig ind med plads til tre ambulancer. - Det har givet et rigtig godt samarbejde og en god synergi. Vi har lært hinanden bedre at kende og er ved at oparbejde fælles rutiner, når vi kaldes ud sammen, forklarer Preben Jørgensen, der selv kører som indsatsleder sammen med sin viceberedskabschef og en indsatsleder på deltid. Døgnbemandet VC Som en særlig opgave har Vordingborg været pilotkommune i SINE-projektet. Den døgnbemandede IHM-vagtcentral er flyttet med til den nye brandstation og er for længst koblet til SINE-nettet via en ICCS, så beredskabet selv kan patche sine terminaler. Det er faktisk gået godt, mener Preben Jørgensen, der som en af de få uløste opgaver vil overlade til sin efterfølger at finde nye opgaver til vagtcentralen, især om natten. Det gælder om at have overskud til kommunale opgaver, som beredskabet kan byde på, og hvor det er muligt at sende en regning, forklarer Preben Jørgensen. Det har givet et rigtig godt samarbejde og en god synergi. Vi har lært hinanden bedre at kende og er ved at oparbejde fælles rutiner, når vi kaldes ud sammen. Den døgnbemandede vagtcentral er et politisk ønske, og den bevares, selv om Vordingborg blot har indbyggere, siger han. 6

7 Kan et intelligent slukningssystem forhindre en brand i et edb-rum? Et intelligent slukningssystem arbejder hurtigt, pålideligt og effektivt og sikrer oppetid og arbejdsprocesser Effektive systemer kræver teknologi og ekspertise. Siemens har mere end 60 års erfaring med brandsikring. Vores løsninger er skræddersyet til den enkelte kundes helt specifikke behov. Med en brandslukningsløsning fra Siemens får en brand aldrig lov at udvikle sig! Ufarlige slukningsmidler og ingen skadelig effekt på mennesker, inventar og elektronik Anvendelse af naturlige gasser og ingen royalty på slukningsmidler Revolutionerende teknologi med minimal trykstigning Ring til os på telefon og hør mere om markedets mest innovative brandslukningsløsninger. Answers for infrastructure.

8 fkb BRANDVÆSEN Februar 2012 Efter et grundigt forarbejde er det tid at fordele ansvaret for, at Strategi- og Handlingsplanen gennemføres. Mission, vision og værdier Beslutning om ny handlingsplan august 2010 Strategier Workshops om visioner Handlingsplan vedtaget august 2011 Mål Handlingsplan vedtaget af kredsformænd april 2011 Status på udmøntning marts 2012 Handlinger Handlingsplan revideres august 2013 Fokus på videndeling Nu skal strategiplanen føre til handling Det vigtigste begreb i debatten om FKBs nye Strategi- og Handlingsplan er videndeling. Det var også tilfældet på workshoppen i december, hvor repræsentanter for kredsene debatterede, hvordan planen bliver omsat til praktisk handling, og hvem der skal være tovholder for de i alt 13 temaer i planen. Det er nu op til bestyrelsen at samle de sidste input og fremlægge resultatet på et kredsformandsmøde den 15. marts. Her vil de forskellige temaer blive prioriteret og officielt sat i værk. Men tilbage til videndeling, som mange anså for en af de vigtigste opgaver for FKB. Det kan ske med en videnbank på FKBs nye hjemmeside, og det kan ske hjemme i den enkelte kommune, hvor beredskabet kan placere sig som et videncenter for beredskabets kompetencer, så beredskab bliver synligt i den kommunale organisation. En anledning kan være arbejde med en tværfaglig beredskabsplan for kommunen: - Tilbyd at lægge lokaler til møder for kommunens chefgruppe. Hold skadeservice i sandhedens øjeblik DØGNVAGT DB-82x50.indd :15:56 8

9 Februar 2012 BRANDVÆSEN fkb møderne i O-rummet (operatørrum) med overblik, kommunikationsmidler og gode faciliteter, så de andre chefer får et nyt indtryk af beredskabet. Men lad ikke cheferne gå ind gennem garagen med brandbiler, som en deltager udtrykte det. Hold møderne i O- rummet (operatørrum) med overblik, kommunikationsmidler og gode faciliteter, så de andre chefer får et nyt indtryk af beredskabet. Den sidste workshop i denne omgang fandt sted den 8. december, hvor kredsenes repræsentanter bl.a. skulle finde tovholdere til det fremtidige arbejde. Videndeling kan også være temadage med orientering fra forskellige styrelser om nye regler eller nyt materiel, og det kan være alle slags fora og netværk, hvor man kan snakke åbent og dele sine erfaringer med hinanden. 9

10 fkb BRANDVÆSEN Februar 2012 Statusmøde om digitale brandsyn Udsigt til stormøde i Middelfart. Digital løsning skal være klar inden årsskiftet. Også fokus på rumslukning Tilmeldingerne strømmer ind til mødet i Middelfart den 9. marts, hvor FKBs Faggruppe Forebyggelse inviterer medarbejdere ved de kommunale beredskaber til en statusmelding fra arbejdsgruppen for digitale brandsyn. Forventningen er da også, at de fleste beredskaber sender en medarbejder. Arbejdsgruppen blev nedsat i efteråret med den opgaven er at undersøge mulighederne for udvikling af et brandsynsprogram, hvor hele arbejdsgangen i forbindelse med et brandsyn digitaliseres så meget som muligt og så smart som muligt. Siden er opgaven blevet endnu mere aktuel, idet Beredskabsstyrelsen ikke længere vil vedligeholde brandsynsdelen under ODIN. Arbejdsgruppen har derfor som mål at kunne tilbyde en digital løsning pr. 1. januar 2013, men først skal der formuleres en kravspecifikation. Desuden vil arbejdsgruppen gerne vide, hvor mange af de kommuner, der i efteråret meldte sig som interesserede, der fortsat vil være med i en digital brandsynsløsning. Rumslukning Som optakt til mødet om digitale brandsyn vil Torbjørn Laursen fra firmaet Fire Eater gennemgå og demonstrere forskellige rumslukningsanlæg baseret på alt fra nye kemikalier til oxygenreducerende anlæg. Mødet holdes den 9. marts på brandstationen i Middelfart med tilmelding på Indledningen med Fire Eater begynder kl. 9, og kl fortsætter mødet om digitale brandsyn. Send os din Vi mangler på en del B-medlemmer og C-medlemmer. Hvis I ønsker at modtage nyhedsbreve fra bestyrelse og kredse, bedes I maile jeres til FKBs sekretariat: Ny formand i kreds 4 FKB Kreds 4 har fået ny formand, idet Flemming Nygaard, Næstved, har afløst Carsten Iversen, Roskilde, der i stedet blev næstformand efter Jan Funk Nielsen, Greve. Det hele som et led i et planlagt generationsskifte i kredsbestyrelsen. Desuden valgtes følgende: Suppleant: Bjarne Larsen, Guldborgssund Kasserer: Søren Lundhild, Slagelse Webmaster: Søren Lundhild, Slagelse Link til alle tillidsrepræsentanter i FKB: Seniorklub stiftes på årsmødet Både sociale og praktiske muligheder for beredskabets grå guld Med FKB som fødselshjælper er pensionerede A-medlemmer klar til at stifte en seniorklub, og ganske praktisk vil dette ske i august i forbindelse med FKBs årsmøde i Fredericia. Klubben har været undervejs et års tid, og var oprindelig tænkt som en ren selskabelig forening, men forslaget til vedtægter rummer også mulighed for, at klubben vil kunne formidle arbejdsopgaver til medlemmerne. Det er dog begrænset til funktioner inden for beredskabsområdet, som FKBs bestyrelse finder relevant for seniorer i FKB. Den arbejdsgruppe, der på vegne af de nuværende 62 seniormedlemmer i FKB har forberedt den nye klub, forestiller sig desuden, at medlemmerne kan blive praktiske hjælpere ved FKBs arrangementer, og modsat forventer man, at FKB til støtte klubben økonomisk Arbejdsgruppen består af: T.K.Jensen, Silkeborg Niels Hejslet, Esbjerg Jørgen Jæger Pedersen, Middelfart Leif Jensen, Vordingborg Hans Christian Høgh, Fredensborg Arbejdsgruppen, der indtil den stiftende generalforsamling fungerer som for sekretariat for den kommende seniorklub, opfordrer seniormedlemmer til at deltage i de lokale kredsmøder og i årsmødet. FKBs bestyrelse har i øvrigt givet tilsagn om, at seniormedlemmer fritages for deltagergebyr ved årsmødernes kammeratskabsaften. 10

11 Februar 2012 BRANDVÆSEN projekter EU-projekter om skovbrande og oversvømmelser EU har bevilget euro til projekt for Østersø-landene. Danmark kan lære af Polens erfaringer fra store oversvømmelser Kan Danmark lære noget af Polen i forhold til oversvømmelser? Ja, mener Kim Lintrup, beredskabschef i Frederikssund og Halsnæs. Polen har haft meget større oversvømmelser end Danmark, og når vi nu skal planlægge os ud af klimatiske risici, kan vi lige så godt drage fordele af andres erfaringer. Derfor er Kim Lintrup med i et helt nyt projekt for landene omkring Østersøen, hvor man har udvalgt nogle scenarier, der vil berøre hele regioner. Et af dem er oversvømmelser. - Selve projektet fokuserer meget på brande, men vand kan også være en trussel, uanset hvor det kommer fra. - Nogle af landene har store floder, der løber over deres bredder. I Frederikssund har vi en tilsvarende risiko: - Hvis storme trykker en masse vand op i Roskilde Fjord og Isefjorden, kan det blive kritisk, og hvis der så samtidig falder 160 mm regn, så er der ingen steder at gøre af det. - Det er her, vi skal udnytte de gode erfaringer fra andre lande. Vi skal bruge netværket og finde en best practice på området også uddannelsesmæssigt, siger Kim Lintrup. Euro fra EU Det baltiske projekt har deltagelse fra Tyskland, Polen. Finland, Sverige, Norge, Danmark samt de tre baltiske lande, og der arbejdes på, at også Rusland kan komme med. Projektet løber i 18 måneder frem til sommeren 2013, og EU har bevilget euro til at dække omkostningerne. Heraf kan Kim Lintrup disponere over euro, der først og fremmest vil gå til rejser og ophold. Han er også med i et andet projekt med EU-støtte. Det handler om skovbrande og slutter til oktober. Meget administration Selvfølgelig er der meget administration, når man søger EU om støtte. Der kan gå et år, inden et positivt svar, og langt fra alle ansøgninger går igennem, erkender Kim Lintrup. Desuden kræver det særlige administrative kompetencer og viden at administrere og styre EU-projekter. Det må ikke undervurderes, at ca. halvdelen handler om administration og styring, hvilket kræver en anden type medarbejder end den beredskabsfaglige. På det punkt har Frederikssund-Halsnæs heldigvis den helt rigtige medarbejder. EU betaler for tiden Kim Lintrup kom ind i projekterne mere eller mindre tilfældigt. I 2008 efterlyste en brandmand i England kolleger i EU, der ville være med at se på forebyggelse og social adfærd ved brande. Efterlysningen nåede FKB og da den blev videresendt, tog Kim Lintrup udfordringen op. Arbejdssproget har hidtil været engelsk, og det fag-engelske kan måske afskrække nogle. For det meste er det ham selv, der deltager i projekterne, men nogle opgaver godt uddelegerer han dog til medarbejdere i Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Den medgåede tid er en del af omkostningerne og godtgøres af projektet. Bliv forsikret med din kollega GF Brand, Redning og Vagt er en forsikringsklub specielt for dig. Vi deler overskuddet med bilkunderne, og i 2011 sendte vi 18% af bilpræmien retur. Få et godt tilbud. Sms BRV + dit navn til 1272 og vi kontakter dig*. *Det koster alm. sms-takst GF Brand, Redning og Vagt Tlf

12 uddannelse BRANDVÆSEN Februar 2012 En drøm om fælles moduler til brandmandsuddannelsen Kim Lintrup formand for uddannelses-arbejdsgruppe under CTIF. Ved sammenligning ligger Danmark både i toppen og i bunden Uddannelse af og krav til brandmænd er meget forskellige fra land til land, og beredskabschef Kim Lintrup fra Frederikssund og Halsnæs erkender, at hans drøm om en international, europæisk eller blot nordisk standard ikke er lige om hjørnet. Men måske man kan begynde med nogle fælles moduler, der som minimum skal være en del af grunduddannelsen. Om ikke andet, så har Kim Lintrup en central placering i netop denne sag, efter at han for nylig blev valgt til formand for en arbejdsgruppe under CTIF, Education and Training, der de sidste to år har arbejdet med træning og uddannelse af brandfolk i hele verden. Arbejdsgruppen mødes et par gange om året, og indledningsvis er deltagerne begyndt at kortlægge forskelle og på kryds og tværs diskutere, om man kan komme med anbefalinger. Danmark gør sig bemærket ved både en topplacering og en bundplacering: Ingen krav Modsat mange andre lande har Danmark hverken fysiske eller psykiske krav til brandmænd, og det gælder ved ansættelse såvel som senere. Blot er der i danske lærebøger nogle anbefalinger til brandmændenes fysik, og det er så op til de enkelte brandvæsner, hvilken betydning de skal have. Ens uddannelse til alle Til gengæld har Danmark som måske det eneste land i verden nøjagtig samme uddannelseskrav til brandmænd, hvad enten de ansat på fuld tid eller på deltid, eller de er frivillige eller værnepligtige. Sådan er det ikke i andre lande. Eksempelvis har frivillige brandmænd i Tyskland kun 14 dages uddannelse, fortæller Kim Lintrup, der på landets vegne modtog stor ros fra sine kolleger i arbejdsgruppen. E-learning Fjernuddannelse kunne være en af mulighederne for at skabe fælles fodslag til uddannelse af brandmænd. Bortset fra meget lidt undervisning til holdledere og indsatsledere bruges e-learning ikke til uddannelse af brandmænd i offentligt regi, hvorimod flere virksomhedsberedskaber i Tyskland, fx Bosch-fabrikkerne, har indført det, siger Kim Lintrup. Han tror, at internettet kan blive et spændende hjælpemiddel i fremtidens undervisning af brandmænd, herunder skabe ensartede uddannelseskrav landene imellem. For nogle år siden oplevede han på Frederiksberg Brandstation, at en marokkansk brandmand ikke kunne få godskrevet sin uddannelse, selv om hans kvalifikationer var fuldt på højde med hans danske kollegers. Jo mere folk flytter, jo mere vil man kunne have gavn af at kunne benytte sin uddannelse i andre lande, og ikke mindst ved internationale indsatser kunne det være værdifuldt med en fælles ramme for brandmandsuddannelse, siger Kim Lintrup. døgnvagt store skader store udfordringer

13 Februar 2012 BRANDVÆSEN Hurtigere uddannelse for at gå brandsyn Brandteknisk kompetence er nu en selvstændig uddannelse uddannelse Priser på kurser kommer til foråret Påbegyndte kurser hos Beredskabsstyrelsen berøres ikke Fra årsskiftet er der lempet på forudsætningerne til at foretage brandteknisk byggesagsbehandling og gå brandsyn ud fra, at der ikke er noget fagligt argument for, at man skal være indsatsleder. Det er dog stadig vigtigt med en brandmæssig grunduddannelse, så man kender til brandvæsnets måde at arbejde på et skadested, og derfor er kravet fremover en uddannelse til holdleder plus den nye brandteknisk og brandsyns-uddannelse. Denne er delt i to moduler på hver tre uger, og allerede første modul vil kvalificerer den pågældende til at foretage brandsyn, der alene hører ind under de driftsmæssige forskrifter. Det er typisk skoler og daginstitutioner svarende til 75 % af alle brandsyn. Andet modul kvalificerer den pågældende til foretage de mere komplekse brandsyn. Den nye uddannelse er samtidig er udvidelse, idet den brandtekniske byggesagsbehandling tidligere omfattede fire uger af indsatslederuddannelsen. Ændringen betyder, at beredskaberne nu hurtigere vil kunne få en ny medarbejder i gang med brandteknisk sagsbehandling og brandsyn. Den nye uddannelse foregår på Beredskabsstyrelsens kursuscenter i Snekkersten bortset fra to dage i hvert modul, hvor kursisterne er i praktik i egen kommunal forvaltning. Beredskaberne skal fremover betale for i hvert fald en del af de ikke-obligatoriske kurser, som Beredskabsstyrelsen tilbyder. Hvilke kurser og hvilken pris er ikke besluttet endnu, og inden en beslutning vil styrelsen tage en snak med bl.a. FKB. Resultatet vil formentlig kunne meldes ud i løbet af foråret. De nye priser vil ikke berøre de kurser, der er begyndt på det tidspunkt, mens det endnu ikke er besluttet, hvordan allerede modtagne kursustilmeldinger vil blive berørt. I givet fald vil tilmeldingerne ikke være bindende. Beredskabsstyrelsen forventer ikke at den nye prisstruktur får følger for udbuddet af kurser. Find vej gennem junglen Jura- og forvaltningskursus specielt for beredskabet Kendskab til jura er et godt værktøj til at finde vej gennem en jungle af paragraffer, og nu tilbyder Center For Offentlig Kompetenceudvikling, COK, (tidligere: Den kommunale Højskole), et jura- og forvaltningskursus specielt for chefer og ledende medarbejdere i kommunale beredskaber. Kurset omhandler bl.a. love og regler om arbejdsmiljø, beredskab og udbud, og målet er at give kursisterne en større forståelse af de kommunale processer og samarbejdet med andre afdelinger i kommunen. Kurset foregår den marts på COK i Grenå. Link: 13

14 indsats BRANDVÆSEN Februar 2012 En god brand at blive klog af Selvantændelse i oliemættede klude. Overvågningsvideo viser hele forløbet Det er uhyre sjældent, man kan dokumentere en selvantændelse så nøjagtigt, som det er tilfælde med en brand lørdag den 7. januar i Glostrup Parkhotels selskabslokale. Her fangede et overvågningskamera hele forløbet, indtil en tæt røg skærmede for kameraet. Med andre ord en rigtig god brand at blive klog af, siger beredskabschef Jan Riis, Brøndby, der havde indsatsledervagten og ikke er i tvivl om værdien af overvågningsvideoen, lige som han heller ikke er i tvivl om, at slukningsindsatsen viste værdien af den nye samarbejdsaftale mellem Vestegnens Brandvæsen og Københavns Brandvæsen. Dokumentation på video Dagen forinden havde håndværkere olieret gulvet i den store spisesal, Lærerig video Overvågningsvideoen fra Glostrup Parkhotel er så lærerig, at beredskabschef Jan Riis forventer, at den snart vil indgå i det almindelige undervisningsmateriale til såvel brandfolk som håndværkere, der arbejder med at oliere gulve. og på overvågningsvideoen kan man se, at en håndværker efterfølgende satte en pose med olieklude i anretterrummet. Videoen viser tydeligt, hvordan det dagen efter begyndte at ryge fra kludene. Røgen tog til, indtil rummet var helt røgfyldt og kludene selvantænder. 1., 2. og 3. Alarmen lød kl med en melding om ild i bygning. Ilden havde da allerede godt fat, og på lang afstand kunne Jan Riis se flammer ud af vinduer og op gennem taget. Slukningstoget fra Glostrup var på vej, og Jan Riis bad straks om andet slukningstog, der skulle komme fra Hvidovre. En ny samarbejdsaftale med Københavns Brandvæsen indebærer, at når begge slukningstog fra Vestegnens Brandvæsen kaldes ud, sender København automatisk et slukningstog til at holde standby i Glostrup, så da Jan Riis efter fem minutter bad alarmcentralen sende et tredje slukningstog, var dette allerede 14

15 Februar 2012 BRANDVÆSEN indsats på hjul fra Tomsgårdens Brandstation og skulle blot omdirigeres til brandstedet. Et fjerde slukningstog, denne gang fra Station Dæmningen blev derefter sendt til Glostrup som standby. En ny samarbejdsaftale med Københavns Brandvæsen indebærer, at når begge slukningstog fra Vestegnens Brandvæsen kaldes ud, sender København automatisk et slukningstog til at holde standby i Glostrup. Bliv inden døre Selskabslokalerne lå i en flot, ældre bygning tæt ved Glostrup Parkhotel, og allerede ved ankomsten var den godt overtændt, så Jan Riis valgte et knibtangsangreb med slukning forfra og fra begge sider. Branden udviklede en kraftig røg, formentlig fra moderne tekstiler, og ud over at vanskeliggøre sigtbarheden for røgdykkerne, bredte røgen sig også over de nærliggende kvarterer, så i samråd med politiet valgte Jan Riis at udsende en radiomeddelelse uden sirenevarsel med opfordring til folk om at holde sig inden døre, samt til bilister om at være påpasselige ved den nærliggende motorvejsafkørsel. Slut med varm mad fra dette køkken! Foto: carstenpetersen.dk Foto modsatte side: Indsatsen var ren slukning. Den sene alarmering betød, at bygningen var helt overtændt og ikke til at redde. Foto: Scanpix. Forårets uddannelser ved Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter Funktionsuddannelse Indsats 27/2-23/3. Der er stadig ledige pladser!! Grunduddannelse Indsats nu også som weekendkursus! /4, /4 og /5 Kæderedningsinstruktør 6.- 7/3 Lær det nye koncept inden for frigørelse! Det bliver ikke hurtigere og nemmere!! NY LÆRING er implementeret på alle uddannelser ved Uddannelsescentret. Få værktøjerne på et Pædagogisk Udviklings Kursus /2 Kontakt: tlf

16 samarbejdsaftale BRANDVÆSEN Februar 2012 Mere robusthed trods million-besparelse Vestegnens Brandvæsen har erstattet deltidsstyrke med standby-tilkald fra København. Vagtcentralen er nedlagt. København leverer frigørelse og redningsdykkere Glostrup En ny risikobaseret dimensionering for de fem kommuner under Vestegnens Brandvæsen med en tilhørende samarbejdsaftale med Københavns Brandvæsen bestod den 7. januar sin lakmusprøve. Sparekrav har fået brandvæsnet til at tænke i nye baner, og resultatet har ikke skadet robustheden. Snarere tværtimod, mener beredskabschef Jan Riis, Brøndby: - Vi havde en god løsning før, men jeg tror, vi har fået en endnu bedre løsning for borgerne og hele området. Vestegnens Brandvæsen har to brandstationer i henholdsvis Hvidovre og Glostrup og tidligere med hvert sit slukningsdistrikt. Hver station har en førsteudrykning med et minuts beredskab. Frem til nytår havde Station Glostrup yderligere et slukningstog med Albertslund Rødovre Brøndby Hvidovre Vestegnens Brandvæsen blev etableret i 1916 og dækkede oprindelig Glostrup og Herstederne (Albertslund). Senere kom Rødovre, Hvidovre og Brøndby med i samarbejdet). TUSINDER AF BEREDSKABSCENT MILLIONER AF NØDOPKALD HVER ÉN PARTNER TIL SIKKERHEDSLØ KOMMUNIKATIONSNETVÆRKSSIKKERHED. I krise og nødsituationer er politi, brandvæsen, forsvar og andre beredskaber afhængige af dedikerede kommunikationssystemer der sikrer at de kan arbejde sammen og opnå en korrekt opfattelse af opgavernes art og løsning. Dette medfører en reduceret reaktionstid og bedre kontrol med kritiske situationer. Cassidian, med sin enestående og mangeårige erfaring og kapacitet inden for sikker kommunikation, er den rette og troværdige partner der kan sikre brugerne konstant højhastigheds data, tale, billede og videoservices. DEFENDING WORLD SECURITY 16

17 Februar 2012 BRANDVÆSEN samarbejdsaftale fem minutters beredskab og altså bemandet med deltidsfolk. Målinger viste imidlertid, at tilkald fra nabostationer nåede lige så hurtigt frem som deltidsfolkene, så deltidsberedskabet er nu nedlagt og erstattet af en samarbejdsaftale med Københavns Brandvæsen. Desuden er slukningsdistrikterne lagt sammet til ét. Tilkald til standby Aftalen indebærer, at når begge slukningstog fra Vestegnens Brandvæsen kaldes ud, sender København automatisk et slukningstog til at holde standby i Glostrup, og kaldes det også ud, sender København yderligere et slukningstog til at holde standby. Kommunerne i Storkøbenhavn har en aftale om gensidig, vederlagsfri assistance, men den omhandler alene udrykning fra egne brandstationer og med normal responstid. Det er derfor en værdifuld styrkelse af beredskabet, at slukningstog flyttes alene for holde standby, understreger Jan Riis. I stedet for et 3. slukningstog med fem minutters udkald har Vestegnens Brandvæsen fået både 3. og 4. slukningstog, som efter tilkald har et minuts udkald. Disse slukningstog vil være en slags fremskudte enheder, som også nabo-brandvæsnerne vil kunne have glæde af, hvis de skulle få brug for hjælp, siger Jan Riis. Stenet proces Bag den nye aftale ligger et politisk krav om, at Vestegnens Brandvæsen skulle spare tre mio. kr., og forhandlingerne har været vanskelige, indrømmer Jan Riis. Det er aldrig sjovt at skulle skære ned, og deltidsfolkene er naturligvis kede af det. Til gengæld er fuldtidsstyrken tilfreds med at skulle køre flere udrykninger, og folkene lærer hinanden og området bedre at kende. For at nå den store besparelse har Vestegnens Brandvæsen også nedlagt sin vagtcentral og overladt al lokal disponering og overvågning af alle ABA-alarmer til Alarmcentralen for Storkøbenhavn, der i forvejen har stået for udkald. Det gør Københavns Brandvæsen, der driver alarmcentralen ikke gratis, så med i hele aftalen er også en kontant betaling til København. På materielsiden beholder Vestegnens Brandvæsen tankvogne, stige og redningslift, mens Københavns Brandvæsen skal levere frigørelse, dykning og højderedning. Fælles RBD De fem kommuner bag Vestegnens Brandvæsen er Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Brøndby og Albertslund med tilsammen knap indbyggere. I processen har kommunerne skullet blive enige om og hver for sig vedtage en fælles risikobaseret dimensionering på indsatssiden, mens de hver især har egen plan for den forebyggende del. Den fælles plan er udarbejdet i samarbejde med Københavns Brandvæsen og med beredskabschef Anders Thanning fra Hvidovre som koordinator; og som en sikkerhed for, at ændringerne vil virke efter hensigten, vil projektet blive evalueret efter et halvt år. RE T ÅR SNINGER 17

18 silo koks BRANDVÆSEN Februar 2012 Kæmpe-fuser i Assens Sejlivet silo blev pludselig beredskabschefens sikkerhedsmæssige ansvar. Vanskeligt at beregne stabilitet i en ødelagt konstruktion en tons tung og 55 meter høj betonsilo -Kan vælte, hvis den kun hviler på lidt over halvdelen af sin oprindelige bæreflade? - Og hvem kan egentlig svare på den slags? Spørgsmålene blev den 6. december pludselig relevante for byg- og beredskabschef Lars Evald Jensen i Assens, der som så mange andre nysgerrige på afstand havde fulgt sprængningen af den store sukkersilo på havnen i Assens. Sprængningen skulle have lagt siloen ned, men den var sejere end forudset, så den faldt blot nogle få meter lodret ned og blev ellers stående. Dog lidt forskubbet på sit fundament. Den ydre silo hvilede kun på lidt over halvdelen af sin bæreflade, men det var umuligt at vurdere stabiliteten i den indre silo, der havde en diameter på ni meter. var alene en sag for politiet og ikke for beredskabet. Det ændredes hurtigt. Hvor han før havde været en ganske almindelig tilskuer, blev Lars Evald Jensen på et øjeblik ansvarlig for sikkerheden i forhold til en ustabil bygning. Inden for få minutter fik han sammen med politiet gjort både afspærring og evakuering nærmest permanent, samt oprettet et KST i politiets patruljevogn. Stabil eller ej? Hvor stabil var siloen? En forsigtig besigtigelse gav ikke et klart svar. Den ydre silo hvilede kun på lidt over halvdelen af sin bæreflade, men det var umuligt at vurdere stabiliteten i den indre silo, der havde en diameter på ni meter. Desuden var et stormvejr på vej. Ville siloen kunne blæse om? Politiet havde naturligvis afspærret området inden sprængningen, og som en ekstra sikkerhed var beboere i de nærmeste huse blevet evakueret. Lars Evald Jensen havde alene som bygningsmyndighed været i en kort dialog med nedrivningsfirmaet om, i hvilken retning siloen skulle lægges ned. Sprængningen Foto: Hans Jørgen Pedersen. 18

19 Februar 2012 BRANDVÆSEN silo koks - Jeg vurderede, at vi skulle opretholde fareområdet, indtil siloen var undersøgt nærmere, men der var langt mellem ressourcepersoner, der kunne hjælpe. Beredskabsstyrelsen og kolleger meldte pas. Til sidst fandt jeg ved Rambøl en anerkendt statiker, der i løbet af et par dage lavede en risikoanalyse: Umiddelbart ville siloen blive stående i stille vejr, men man kunne ved beregning ikke eftervise, at siloen var statisk stabil under alle vind forhold. Risici - Siloen holdt til stormen. Entreprenøren sendte de evakuerede beboere på hotel, der blev lavet nye sprængningsplaner, og efter ti dage var alle klar til en ny sprængning. - Forinden afgrænsede vi sammen med politiet en risikozone, for hvis siloen trods alle odds skulle falde forkert, ville den kunne lande over en del af husene på Næsgade, hvis beboere fortsat boede på hotel. Beredskabsinspektør Brand & Redning, Skanderborg søger en beredskabsinspektør pr. 1.april Vi forestiller os, at vores nye kollega: har en beredskabsrelevant baggrund har erfaring fra andre beredskaber har indblik i, og kendskab til IT er uddannet indsatsleder som minimum har bestået Brandteknisk Grunduddannelse (BGU) men gerne er uddannet brandteknisk byggesagbehandler tager bopæl centralt i Skanderborg kommune Vores nye kollega skal: indgå i fire-skiftet indsatsledervagt gå brandsyn være en inspirerende underviser være interesseret i forebyggende arbejde løse interne som eksterne driftsopgaver Vi kan tilbyde: Hjem til jul - Endelig den 16. december blev den genstridige silo lagt ned uden problemer, og bortset fra, at lufttrykket fra faldet smadrede nogle vinduer og rev nogle tagsten ned, har jeg ikke hørt, at nogen af husene skulle have taget skade, fortæller Lars Evald Jensen. Da først siloen eller brokkerne fra den lå parallelt med Sdr. Ringvej, kunne de 30 evakuerede beboere flytte hjem til de sidste juleforberedelser, lige som den nærliggende Assens Arena, der ligeledes havde været lukket, kunne genåbne. en spændende arbejdsplads i konstant udvikling gode kollegaer i et stærkt beredskabsteam mulighed for at udnytte netop dine beredskabskompetancer attraktiv løn Send din ansøgning og CV til Beredskabschef Bjarne Vinther Har du yderligere spørgsmål til jobbet kan jeg kontaktes på tlf.nr.: Ansøgningsfrist: Fredag den 17. februar 2012, senest kl Ansættelsessamtale vil finde sted i uge 8 - Forventet tiltrædelse 01. april 2012 eller efter nærmere aftale EKSTRÖM 19

20 Beredskabschef søges til Faaborg-Midtfyn kommune Faaborg-Midtfyn Kommune søger en ny beredskabschef, der kan stå i spidsen for beredskabets fremtidige drift og udvikling, da vores nuværende beredskabschef har valgt at lade sig pensionere den 1. maj Det er en forudsætning, at beredskabet løser kerneopgaverne på en god og sikker måde. Dette fordrer en dygtig, synlig og udadvendt chef som kan udvikle, lede og skabe gode rammer for beredskabet, samt motivere medarbejderne. Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskab består udover beredskabschefen af to fuldtidsansatte og en deltidsansat medarbejder. Alle medarbejdere indgår i indsatsledervagten. Beredskabschefen servicerer beredskabskommissionen og byrådet, og har det økonomiske overblik. Beredskabschefen indgår i en ledergruppe med de øvrige ledere på det tekniske område, og refererer i det daglige til den tekniske chef. Beredskabet består af entreprisebrandvæsen fra to stationer i kommunen og et fra nabokommunen. Herudover har kommunen frivillige brandmænd på tre øer ud for Faaborg. Vi forventer at du: Har ledererfaring og er teknisk uddannet som (ingeniør eller tilsvarende). Har relevant uddannelse indenfor beredskabsområdet i såvel teknisk byggesagsbehandling som indsatsledelse. Indgår i chefvagten som varetages af 4 personer. Er god til at kommunikere internt og eksternt. Er velformuleret i skrift og tale. Bidrager positivt til samarbejdet med redningsberedskabets mange interessenter. Arbejder selvstændigt, fleksibelt og serviceorienteret i en politisk ledet organisation. Bosætter dig i kommunen. Stillingen ønskes besat fra den 1. maj Løn og ansættelse efter gældende overenskomst, og efter aftale med den forhandlingsberettede organisation. Yderligere oplysninger om kommunen kan ses på hjemmesiden. Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos teknisk chef Lars-Bo Lund Johansen på , eller hos afgående beredskabschef Arne Granly på Ansøgningen, bilagt relevante bilag og eksamensbeviser sendes senest den 01. marts 2012 til Samtaler vil blive afholdt den 08. og 15. marts EKSTRÖM12520

21 Februar 2012 BRANDVÆSEN plejehjem Vi vil bruge operative personel til forebyggelse Beredskabscenter Aalborg har stor fokus på at gøre nytte af de fastansatte brandfolks evner og ressourcer i de timer, hvor de ikke er på indsats. Beredskabscenter Aalborg har haft stor succes med at inddrage vagtholdene i sin indtægtsdækkede virksomhed, og nu er tiden moden til at udbygge deres deltagelse i det taktisk forebyggende arbejde bl.a. på Aalborg Kommunes mange skoler, børnehaver og plejehjem Af Jørgen Pedersen, beredskabschef i Aalborg Onsdag den 14. december besøgte et hold brandfolk fra vagtholdet plejehjemmet Annebergcentret i Aalborg Vestby. Formålet var først og fremmest at afprøve, hvordan man med det operative personale bedst muligt organiserer et brandforebyggende tilbud til kommunens plejepersonale. En af udfordringerne var, at en del af det operative personale ikke har undervisningserfaring, og at de uden varsel kunne blive kaldt til brand. Besøget var en del af Beredskabscenter Aalborgs forebyggende indsats på området Ældre og Brand. Vi ønsker bl.a. at udvikle et tilbud målrettet kommunens plejehjem, som kan sikre, at plejepersonalet er godt klædt på til at kunnet håndtere en potentiel brandfarlig situation. Det er plejepersonalet, der kan gøre en forskel, når uheldet er ude, og derfor skal de være klædt på med den nødvendige viden og øvelse indenfor brandforebyggelse til at kunne håndtere en stresset situation. Et andet formål med besøget var at få afdækket, hvordan de vagthavende brandmænds ressourcer kan udnyttes optimalt, så plejehjemmet får maksimalt brandforebyggende udbytte og plejehjemmets beboere en positiv oplevelse. Dels fordi der blandt det operative personale ligger et mere eller mindre uudnyttet potentiale af viden og kompetencer, dels for at holde den MAKSIMAL TRYGHED - Er din springpude ældre end de tilladte 15 år? Ziegler Springpude Type SP16 Lorsbach - Springflade med LED lys - Opstilles af 2 mand - 16 Meters maksimal redningshøjde - Indsatsklar på 30 sekunder - DIN godkendt - 15 års levetid Tlf.: Se hele vores sortiment på Bestil online i webshoppen og vi tilbyder yderligere 3% onlinerabat. Scan QR koden i hjørnet og du kan bestille i webshoppen, direkte fra din Smartphone 21

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Samarbejde. Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet

BRANDVÆSEN. Samarbejde. Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet NR. 6 August 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Samarbejde Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet Side 10-19 BRANDVÆSEN

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

BRANDVÆSEN. Holder beredskabet balancen? Vi sætter fokus på kvalitet, økonomi og opgaver. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Holder beredskabet balancen? Vi sætter fokus på kvalitet, økonomi og opgaver. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 6 August 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Holder beredskabet balancen? Vi sætter fokus på kvalitet, økonomi og opgaver BRANDVÆSEN NR. 6 August 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Gert Jürgensen orienterer om Kalundborg Brand & Redning

Gert Jürgensen orienterer om Kalundborg Brand & Redning Referat Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 15. november 2012 for alle medlemmer Mødested: Kalundborg Brand & Redning Rynkevangen 12 4400 Kalundborg 10.00 11.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden Flemming

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund NR. 5 juni 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilddåb for tværgående SINE-snak 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund Foto: Rene Gammelmark Side 18-21

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Juni 2014 Indholdsfortegnelse 0. Indledning 4 1. Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Velkomst og godkendelse af dagsorden: REFERAT Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 14. november 2013 10.00 15.00 Mødested: Ca. tider Sorø Brandvæsen Kongebrovej 7 4180 Sorø 09.00 10.00 Generalforsamling for A-medlemmer, S-medlemmer og Æresmedlemmer

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer.

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 2 marts 2011 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FOREBYGGE SES STAFET Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan i Vejle Side 6-7 NR. 2 marts 2011 9. ÅRGANG

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

BRANDVÆSEN. Indsats mod klimaet. Hyllingeriis var et af mange hårdt ramte områder Foto: Stephan Mølvig, COWI Side 12-19

BRANDVÆSEN. Indsats mod klimaet. Hyllingeriis var et af mange hårdt ramte områder Foto: Stephan Mølvig, COWI Side 12-19 NR. 1 Februar 2014 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Indsats mod klimaet Hyllingeriis var et af mange hårdt ramte områder Foto: Stephan Mølvig, COWI Side 12-19 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

BRANDVÆSEN. Højspænding og 38.000 liter brændende olie midt i Aalborg Side 68-73. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Højspænding og 38.000 liter brændende olie midt i Aalborg Side 68-73. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 6 august 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Højspænding og 38.000 liter brændende olie midt i Aalborg Side 68-73 BRANDVÆSEN NR. 6 august 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere

Først skal vi mindes de af vore kolleger, der afgået ved døden i beretningsåret.

Først skal vi mindes de af vore kolleger, der afgået ved døden i beretningsåret. FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Beretning om foreningens virksomhed i beretningsåret. I overensstemmelse med foreningens vedtægter skal jeg herved aflægge beretning om foreningens virksomhed siden

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 3 April 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring Fokus på skæreslukkere side 16-21 Foto: Mads Binger BRANDVÆSEN NR. 3 April

Læs mere

Beredskabsfaglige opgaver

Beredskabsfaglige opgaver Bilag 6 Beredskabsfaglige opgaver Udarbejdet af: Operationelt beredskab Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S.

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Brandbilers blå blink: Hvor mange? Hvor? Hvem? Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 10 December 2012.

BRANDVÆSEN. Brandbilers blå blink: Hvor mange? Hvor? Hvem? Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 10 December 2012. NR. 10 December 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Brandbilers blå blink: Hvor mange? Hvor? Hvem? Side 4-27 BRANDVÆSEN NR. 10 December 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere