December 2014, nr ICD-klubbens blad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2014, nr. 104. ICD-klubbens blad"

Transkript

1 December 2014, nr. 104 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 3 Skriv til RYTMEBOXEN side 4 Hjemmesiden side 5 Vintermøde/generalforsamling side 6 Projekt om ICD-skole side 8 Danskerne ønsker julehilsen med post side 10 Livreddende førstehjælp side 11 Digital selvbetjening side 14 Kalenderen side 18

2 Redaktionelt Redaktør: Henning Nielsen Åmosevænget Esbjerg V Tlf.: Bladudvalg: Jan Gottschalk Judy Johansen Udkommer: Februar, April, Juni, Oktober og December 2015 Medlemskab: For at blive medlem af ICD-klubben skal du ringe til: Hjerteforeningen på tlf Indleveringsfrist: Stof til bladet skal være redaktøren i hænde senest den 15. i ulige måneder. Klubbens hjemmeside: icdklubben Webmaster: Sanne Krogh Amagerfælledvej 147, København S 2

3 Tanker ved et årsskifte! Sådan indledes mange hilsner her ved årets udgang. Traditionelt og intetsigende vil nogle sikkert mene. De, der har prøvet at skulle skrive en hilsen ved årets udgang, ved, at det er en vanskelig proces. Nu er det sagt, så jeg må se at komme videre! Mange af jer har sikkert oplevet, at 2014 i ICD-klubben har været et omskiftende år. Først og fremmest har vi oprustet vor hjemmeside, ligesom vi har fornyet udsendelsen af Rytmeboxen, ved at gøre det til et elektronisk nyhedsbrev. Det var ikke uden betænkelighed, at bestyrelsen satte denne proces i gang, og der har været nogle få begyndervanskeligheder, der har stillet krav til jeres tålmodighed. I bestyrelsen er vi meget interesseret i at høre, hvorledes dette forløb opleves. Send en mail, slå på tråden eller allerbedst mød op til generalforsamlingen, hvor der vil blive tid til at vende dette punkt. En glædelig nyhed i 2014 var, at overlevelsen blandt antallet af mennesker, der rammes af hjertestop udenfor hospitalerne, er blevet mangedoblet nu overlever mere end 20%. Dette flotte resultat er opnået ved brug af lavteknologiske løsninger, nemlig at borgerne er klar over, hvad de skal gøre ved et hjertestop. Det er virkelig slået igennem, at den første livreddende førstehjælp er afgørende og især at mange flere tør gøre det. Som de fleste af jer er vidende om, er Hjerteforeningen midt i en omstillingsproces. Målet er at styrke bl.a. det frivillige område. Det skal bl.a. ske gennem en styrket indsats i lokalkomiteerne. Umiddelbart mener bestyrelsen ikke, at vi som landsdækkende klub, kan spille den store rolle i denne udvikling, men vi kan selvfølgelig opfordre til, at du engagerer dig i Hjerteforeningens lokalkomite i dit område. Jeg håber at møde så mange af jer i Alle ønskes En glædelig jul og et lykkebringende nytår. Svenn Erik Kristensen formand 3

4 Skriv til RYTMEBOXEN Rytmeboxen, der er bindeled både mellem bestyrelsen og det enkelte medlem af klubben, men også medlemmerne imellem, udsendes 5 gange om året. Bladet er afhængig af frivillig arbejdskraft og vi har derfor brug for bidrag fra medlemmerne. Du kan skrive til Rytmeboxen om f.eks.: Din hobby Hvad der lige nu optager dig Dit frivillige arbejde og især hvorfor du gør det Oplevelser med vor fælles ven ICDen Skriv om dine rejser og hvorfor du kan anbefale dem til andre Hvorfor du er medlem af ICD-klubben og ikke mindst om, hvordan vi kan gøre den bedre Hvordan får vi fat i de unge Hvad med at skrive om en god bog du har læst Der er selvfølgelig mange andre emner, du kan skrive om således, at du kan være med til at gøre Rytmeboxen til at spændende blad for alle medlemmer. Du er velkommen til også at medsende billeder. Du kan kontakte redaktionen på: Hvis du sender os en artikel, så vedhæft den til mailen. Skriv kort hvem du er, og du må gerne vedhæfte et foto af dig selv. 4

5 HJEMMESIDE Vi er nu godt i gang med at opdatere hjemmesiden. Jeg vil kraftig opfordre alle til at jævnlig at gå ind på den side. Dels er der allerede en række informationer, som du sandsynligvis vil have fornøjelse og gavn af og dels vil vi i bestyrelsen i stigende udstrækning benytte hjemmesiden som kontakt til jer alle. Åben hjemmesiden her og kør ned til midt på siden. Her vil du have følgende billede og du kan ved at klikke på den røde tekst komme videre. Under NYT FRA KLUBBEN finder du TIPS OG TRIKS. Her kan du se, hvordan du kan placere et ikon på dit skrivebord, så du nemmere kan komme ind på siden /sek 5

6 ICD klubbens VINTERMØDE 2015 Vi holder i 2015 atter vort traditionsrige vintermøde. Denne gang er vi rykket lidt mod vest nemlig til Middelfart. Mødested: SEVERIN kursuscenter Skovsvinget Middelfart Tidspunkt: Lørdag, d. 21. marts 2015 kl :30 11:00 Indskrivning, betaling og kaffe med brød 11:00 12:00 Generalforsamling 12:00 13:00 Frokost 13:15 14:15 Fagligt indlæg 14:15 14:45 Kaffe 14:45 15:45 Kulturelt indslag 15:45 16:00 Afslutning Prisen for at deltage i vintermødet er 175,- kr. Der vil komme yderligere oplysninger i februar nummeret, herunder oplysninger om tilmelding m.m. HUSK alle I travle mennesker - noter allerede nu datoen i jeres kalender. 6

7 GENERALFORSAMLING I henhold til klubbens vedtægter 4 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag, d. 21. marts 2014 kl SEVERIN kursuscenter Skovsvinget Middelfart DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen 6. Eventuelt Ad 4: Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt og formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. ( 20. februar 2014) Ad 5: Følgende er på valg: Ulla Hansen Palle Møller Nielsen Morten Drejer Jam Gottschalk Suppleanter: Judy Johansen, Bente Damgaard og Flemming Krogh Du kan deltage i generalforsamlingen uden at deltage i den efterfølgende frokost og i vintermøde. 7

8 Projekt om ICD-SKOLE Som et projekt har vi på Vejle sygehus netop afviklet rehabilitering for ICD-bærere og deres nærmeste pårørende. I vores daglige arbejde som sygeplejersker på en hjertemedicinsk afdeling, har vi mødt mange ICD-bærere og deres pårørende, der giver udtryk for, at livet med ICD kan have mange udfordringer og at livskvaliteten ofte falder efter implantationen. Dette bekræftes også gennem flere studier. I denne erkendelse, blev der i foråret 2014 afholdt ICD-skole for interesserede ICD-bærere og deres pårørende tilknyttet pacemakerambulatoriet på Vejle Sygehus. Den gruppe af ICD-bærere vi på det tidspunkt, hvor projektet startede, havde mulighed for at invitere, havde haft deres ICD mellem 2 og 10 år. Rigtig mange af deltagerne gav udtryk for, at de faktisk var meget trygge ved ICD en og havde lært at leve med den. Der var dog også flere, der var meget utrygge og som ikke syntes de kunne leve det liv, de havde håbet på. At ICD en havde gjort dem bange og havde påvirket deres livskvalitet i negativ retning. I alt har 41 ICD-bærere deltaget i projektet og 15 pårørende. For at evaluere projektet har alle udfyldt et spørgeskema og der har været stor tilfredshed med skolen. Ikke kun dem der har været utrygge ved ICD en, men også dem, der har haft den gennem mange år, har givet udtryk for at de har haft stor glæde af at deltage i ICDskolen, og at der er et stort behov for netop et sådant tiltag. ICD-skolen har haft 4 mødegange af 1½ times varighed og der har ca. været 1 mdr. mellem hvert møde. Ved hvert møde har der været ca. 10 ICD-bærere plus deres pårørende. Det har været meget vigtigt for os, at det ikke var en skole, hvor vi havde defineret emne og indhold inden deltagerne kom. Vi har meget bevidst valgt, at lade det være op til deltagerne at sætte dagsordenen for, hvad der skulle tales om. Vi har haft et overordnet emne for hver mødegang, som vi mente kunne være relevant. Det er slet ikke hver gang vi har nået det hele, fordi behovet hos deltagerne viste sig at være et andet. Vi har brugt mange billeder og ufuldendte sætninger som inspiration til at tale om netop det, der fyldte for den enkelte. Der er blevet grinet og grædt, erfaringsudvekslet og opmuntret, givet gode råd og lyttet til hinanden og mange har haft aha-oplevelser. Det er vores oplevelse, at deltagerne har været gode til at tage hånd om hinanden. 8

9 De 4 gange har indeholdt: 1. Hvem er jeg og hvad er vigtigt i mit liv mulighed for at sætte ord på det der fylder for den enkelte Hvorfor får man ICD? Hvor mange ledninger? Hvad med hjemmeboksen? Hvad gør jeg ved stød? Rejseregler og kørekortregler. Mit møde med sundhedsvæsnet Tør jeg få pulsen op? Mærk kroppen. Fakta og misforståelser omkring hjertet. Sex og samliv Hjertestopundervisning og hjertestarter i hånden. Adskilt samvær for ICD-bærere og pårørende. Er der noget jeg ikke siger højt? Ved evalueringen har vi spurgt både ICD-bærere og deres pårørende om, hvad de har fået ud af skolen og her har udsagn som: Jeg har fået svar på mange spørgsmål, fået større viden om ICD en og at det har været gavnligt at være sammen med andre i samme situation været nogle af de gennemgående ting. Evalueringen har vist ganske få emner, som deltagerne syntes kunne have været taget op, eller som de syntes var overflødige at tale om, men de fleste giver udtryk for at det har været fyldestgørende. Stemningen ved møderne har været rigtig god og positiv. Som sygeplejersker har vi også haft stort udbytte af at møde ICD-bærere og deres pårørende på denne måde. Specielt emnet om mødet med sundhedsvæsnet, tror vi har været givende for både pårørende, ICD-bærere og sygeplejersker. Det har været interessant at høre om deres oplevelser, gode som dårlige, og det har været rigtig godt at kunne give nogle redskaber til, hvordan mødet kunne blive bedre i fremtiden. Det vi har hørt, har også betydet, at der er lavet om på noget af det vi gør i praksis, når vi møder ICDbærere og deres pårørende. Endnu er det for tidligt at sige om ICD-skolen bliver permanent på Vejle Sygehus. Meget afhænger jo af økonomi, som så mange andre steder. Men vi håber at have en afklaring inden årets udløb. Hvis projektet får lov at fortsætte, vil vi tilstræbe at man inviteres til at deltage indenfor ½ år efter anlæggelsen af ICD en. Vi har en formodning om, at behovet er størst umiddelbart efter anlæggelsen, hvor man kan være usikker på mange ting og dette er blevet bekræftet i det spørgeskema vi fik retur fra både ICD-bærerne og deres pårørende. Vi sygeplejersker håber meget at tilbuddet bliver permanent. Det er utroligt givende at møde vores patienter i andre og lidt mere uformelle rammer. Sygeplejerske Pia Bang Dall-Hansen, Elin Fredsted Petersen og Irene Hallas, Hjertemedicinsk afdeling, Vejle sygehus 9

10 Danskerne ønsker julehilsen med posten Af Caroline Broge. Udgivet onsdag den 5. november 2014 En ny undersøgelse fra TSN Gallup viser, at tre ud af fire danskere ønsker sig et julekort med posten og ikke blot en hilsen via mail eller SMS. Nu har Matas gjort det muligt at glæde ens kære med et personligt julekort og samtidig støtte Hjerteforeningens forskning i kvinders hjerter Der er en ekstra god grund til at sende et julekort til dem, vi holder af. De fleste danskere vil nemlig hellere modtage et fysisk julekort med posten end via mail eller SMS. Nye tal fra TNS Gallup, lavet for Post Danmark, viser, at tre ud af fire (73 procent) foretrækker at modtage et personligt julekort med posten. Mens kun 6 procent foretrækker at få en julehilsen på mail. Endnu færre, nemlig kun 4 procent, fore-trækker en julehilsen, der tikker ind på SMS eller på Facebook-siden. - Hver dag dør 19 danske kvinder af en hjertekarsygdom. Derfor er der stort behov for at forske mere i kvinders hjerter. I Hjerteforeningen håber vi på, at danskerne vil bakke op om forskningen ved at sende personlige julekort fra Matas og samtidig støtte Hjerteforeningens arbejde, siger Ellen Smidt-Nielsen, fundraising- og marketingchef i Hjerteforeningen. Julekortene, der kan købes i Matas, koster 10 kroner for 4 stk, og halvdelen af beløbet går ubeskåret til Hjerteforeningen. Matas' informations- og miljøchef Henrik E. Johannsen ser frem til at støtte Hjerteforeningens kamp for, at færre kvinder dør af hjertekarsygdom: 10

11 Danskerne yder livreddende førstehjælp som aldrig før Af Caroline Broge. To ud af tre danskere, der falder om med hjertestop uden for hospital, får nu hjælp fra forbipasserende. Det er flere end nogensinde, viser helt nye tal fra Dansk Hjertestopregister Udviklingen vækker glæde hos Hjerteforeningen, der siden 2011 har opfordret danskerne til at yde hjælp ved hjertestop gennem kampagnen Gør noget for hjertet I 64 procent af tilfældene med et hjertestop uden for hospital træder folk til med livreddende førstehjælp. I 2001 var det blot 19 procent Samtidig er overlevelsen tredoblet, så der i dag overlever 300 flere personer hvert år efter hjertestop uden for hospital sammenlignet 11

12 med Udviklingen vækker stor glæde hos Hjerteforeningens administrerende direktør: - Det er en utrolig flot udvikling, og tallet viser, at den målrettede indsats i Danmark for at øge antallet af overlevende efter hjertestop har haft en betydelig effekt, siger administrerende direktør i Hjerteforeningen, Kim Høgh. Opmærksomhed fra medierne og kampagner har ifølge Hjerteforeningens administrerende direktør også være med til at øge danskernes opmærksomhed og bevidsthed omkring livreddende førstehjælp ved hjertestop: - I de seneste år har der herudover været stor fokus på at uddanne, træne og vejlede befolkningen i livreddende førstehjælp. Flere tager førstehjælpskurser, og effekten af, at der har siddet sundhedsfagligt personale på vagtcentralerne siden 2011, er ved at slå igennem. Dette betyder tilsammen, at danskerne i dag er historisk gode til at træde til, når en person bliver ramt af hjertestop, og at vi øger chancerne for, at flere kan overleve, siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh. Hurtig hjælp bestemmer overlevelsen Hurtig hjælp er helt afgørende for overlevelseschancerne ved hjertestop, fortæller Jesper Kjærgaard, overlæge på Rigshospitalet og formand for Dansk Råd for Genoplivning i en pressemeddelelse udsendt af TrygFonden: - Hvis vidner til et hjertestop begynder genoplivningen, inden ambulancen ankommer, overlever én ud af fem personer. Hvis vidner ikke træder til, er det kun én ud af 20, som overlever. Så livreddende førstehjælp har en markant betydning for overlevelseschancerne. Vidnerne spiller desuden en afgørende rolle for at sætte hele beredskabet i gang. Når de ringer 1-1-2, bliver ambulancen sendt af sted, og hospitalet gør klar til at modtage patienten dertil kommer, at vidnerne får telefonisk vejledning i, hvordan de yder førstehjælp af personalet på vagtcentralen, som også kan guide folk til nærmeste hjertestarter. 12

13 SEVERIN kursuscenter 13

14 NB: artiklen er skrevet af Udbetaling Danmark og er let redigeret af Judy. Ikke nok med at man nu skal brug digital postkasse. Fra 1.december er der også digital selvbetjening! Men hvad er forskellen? Får du boligstøtte, og flytter der en person ind på din adresse, skal du fremover give Udbetaling Danmark besked om det ved at bruge digital selvbetjening. Og når Udbetaling Danmark har beregnet, hvad det betyder for din boligstøtte, sender de svaret til dig med Digital Post Det er bare ét af mange eksempler på, hvordan det vil foregå, når to nye love i slutningen af 2014 er trådt i kraft. Den ene lov har vi beskæftiget os meget med. Den betyder, at alle danskere over 15 år fra den 1. november skal være tilmeldt Digital Post fra det offentlige, medmindre de er blevet fritaget. Den anden lov har vi ikke hørt meget om. Den betyder, at det fra 1. december bliver obligatorisk at bruge digital selvbetjening på borger.dk, når du skal søge om en ydelse eller, når du skal give besked til Udbetaling Danmark om en ændring, der har betydning for den ydelse, du får. Det kan fx være ændringer i din indkomst, formue eller samlivsstatus. Loven gælder ikke for alle offentlige ydelser, men for fx boligstøtte, børnetilskud, folke- og førtidspension. Eksempler på ændringer, du skal oplyse digitalt Folke- og førtidspension Boligstøtte Hvis din eller din ægtefælles/samlevers formue ændrer sig Hvis du flytter Hvis din samlivsstatus ændrer sig Hvis din indkomst ændrer sig Hvis du rejser til udlandet i mere end to måneder Hvis der flytter andre ind på adressen 14

15 Stadig breve med postbuddet Selv om du er tilmeldt Digital Post, skal du stadig tjekke postkassen ved vejen eller i opgangen. I nogle tilfælde vil det offentlige nemlig stadig sende et brev med Post Danmark. Så det er vigtigt at tjekke både din postkasse og din digitale post. Hvis du har brug for hjælp Selv om det er meningen, at kontakten mellem borgerne og det offentlige skal være så digital som mulig, tager de nye love hensyn til dem, der har svært ved det digitale. Hvis du har brug for hjælp til Digital Post, skal du henvende dig i kommunen. Her har du også mulighed for at blive fritaget fra Digital Post. Hvis du har brug for hjælp til digital selvbetjening, kan du ringe til Udbetaling Danmark, som kan hjælpe dig over telefonen. Har du ikke mulighed for at ringe, kan du henvende dig i din kommune, som kan hjælpe dig med din sag. Samtidig kan kommunen vurdere, om du fremover skal bruge digital selvbetjening. For hvilke ydelser skal du til at bruge digital selvbetjening? For alle de ydelser, Udbetaling Danmark står for, gælder det, at du fra den 1. december 2014 skal bruge digital selvbetjening på borger.dk. Både hvis du skal ansøge, og hvis du skal give besked om ændringer i din situation. Udbetaling Danmarks ydelser er: boligstøtte, familieydelser (fx børnetilskud), barsels dagpenge, folkepension og førtidspension. 15

16 Stegt flæsk med persillesovs Opskrift til 2 personer Fryseegnet: nej Energi pr. person: 2400 kj (580 kcal) fordelt på: protein 30 % kulhydrat 41 % fedt 29 % (19 g) Tidligere trykt i: Hjerteforeningens kogebog: "Mad til rigtige mænd" 16

17 Ingredienser 400 g svinebryst af stegestykket i skiver salt og peber 1 spsk flydende margarine 1 spsk hvedemel 2 dl letmælk ½ bundt persille Tilbehør: 500 g kartofler 200 g grønne bønner Tilberedning Tryk kødet tørt med køkkenrulle, og krydr det med salt og peber. Læg flæsket på en tør, godt varm pande, og brun det 1 minut på hver side. Dæmp varmen, og vend skiverne jævnligt, til de er gyldne og sprøde. Tag dem af panden, straks de er færdige. Læg skiverne på køkkenrulle i 1 minut inden servering. Varm margarinen i en lille kasserolle, og rør mel i. Lad det bage igennem, uden det tager farve. Tilsæt herefter mælk lidt ad gangen under piskning. Lad sovsen koge op mellem hver tilsætning af mælk. Tilsæt persille, og smag sovsen til med salt og peber. Kog sovsen igennem ved svag varme under omrøring i 5 minutter. Servér med kogte kartofler og dampede, grønne bønner. Tip: Grønne, frosne bønner er lige så gode som friske. De tilberedes efter anvisningen på posen. Tip: Stegt flæsk er mange mænds livret. Det glade budskab er, at det ernæringsmæssigt ikke er så slemt endda. Flæsk er fedt, men vælger du stegeflæsk af den del af grisen, der kaldes stegestykket, så smelter næsten en fjerdedel af fedtet af, når flæsket steges sprødt og gyldent. Det er nemt at forholde sig til synligt fedt - for det skal hældes ud. 17

18 Mød Hjerteforeningen på Facebook. Hjerteforeningen er nu også tilgængelig på Facebook. https://www.facebook.com/hjerteforeningen Du kan bl.a. her læse om nye tiltag i Hjerteforeningen. /sek A K T I V I T E T S K A L E N D E R Dato Arrangement Kontaktperson 21. marts 2015 Vintermøde og generalforsamling, Severin kursuscenter, Middelfart august 2015 Seminar, Hotel Scandic, Silkeborg 18

19 Bestyrelsen 2014 Formand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Næstformand: Ulla Hansen Blomsterparken 13 Stevnstrup 8870 Langå Tlf.: Kasserer Palle Møller Nielsen Fuglebakken Odense NV Tlf.: Sekretær: Annelise Hattesen Sct. Nicolai Gade 19, Aabenraa Tlf.: Morten Drejer, Fasanvej 6C, 8500 Grenaa Tlf.: Suppleanter Søren Rasmussen Rude Skovvej 13, Rude Strand 8300 Odder Tlf.: Jan Gottschalk Marievej Holbæk Tlf.: Mobil: Judy Johansen Violvej Skive Tlf.: Bente Damgaard Thomsen Møllehaven Sorø Tlf.: Flemming Krogh Amagerfælledvej 147, Kbh. S Tlf.: Hauser Plads København K Tlf.: Fax

20 20

Juni 2015, nr. 107. ICD-klubbens blad

Juni 2015, nr. 107. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2015, nr. 107 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra formanden side 3 Seminar side 5 Red nu liv for fanden side 12 Rabarberkage side 14 Aktivitetskalender side 15 Bestyrelsen side 16

Læs mere

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2014, nr. 102 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Fra læser til læser side 5 Seminar 2014 side 6 Livsstilscentret Brædstrup side 12 Aktivitetskalender side

Læs mere

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Februar 2014, nr. 100 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Sådan læses Rytmeboxen fremover side 5 Vintermøde side 7 Kostfibre side 9 Komplikationer for PM/ICD-bærere

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. Juni 2013, nr. 97

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. Juni 2013, nr. 97 Rytmeboxen Juni 2013, nr. 97 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Seminar side 4 Flemmings historie side 12 Danskerne mangler viden side 16 Redaktør: Henning Nielsen Åmosevænget

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Rådgivningscenter NÆSTVED. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter NÆSTVED. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter NÆSTVED Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent?

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Her i bogen taler vi om fedtenergiprocent og ikke bare fedtprocent. Det sidste kan man se på varedeklarationen, men hvad er det første for noget,

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Lammekølle uden ben med hvidløg, persille og enebær Sørwi: 425 Kg: 60764 Ce: 800094 Lammekød, salt, peber, 0,1% hvidløg,

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

GØR GODE TÆRTER ENDNU BEDRE

GØR GODE TÆRTER ENDNU BEDRE GØR GODE TÆRTER ENDNU BEDRE INGEN TÆRTE UDEN PHILADELPHIA TILBEREDNINGSTID ı 2½ time SERVERINGSPORTION ı 168 g kj 910, kcal 303, protein 12,8 g, fedt 20,6 g, kulhydrat 16,6 g Både kunder og fagfolk elsker!

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-7 Aktiviteter i Rådgivning København 8 Aktiviteter i

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER Mere Vegetar Light Mere Vegetar Light Uanset om du er kaloriebevidst vegetar, kødspiser på nedtrapning eller bare nysgerrig på afveje, kan du få glæde af denne kogebog. Efter at have bladret lidt i den

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Rådgivningscenter Odense. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Odense. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Odense Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken Mørbradgryde med sennepssauce Mørbradgryde med sennepssauce.. 3 Boller i karry...

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter København Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte. Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Det gode råd gør forskellen Gør en forskel Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning Sauce Den brune Har man stegt eller kt net kød, kaldes væsken derfra fond (udtales så det rimer på fjong). Til en brun sauce kan man forbedre fonden ved fx at tilsætte et laurbærblad eller et løvstikkeblad

Læs mere

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet Fra hjertet Arv og gaver forlænger livet 40 års fremskridt i forskning i hjertekarsygdomme Et stærkt engagement for at redde liv Arv og gaver gør en forskel Bekæmpelse af hjertekarsygdomme - nu og i fremtiden

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA SOM SKABT TIL CHEESECAKE TILBEREDNINGSTID ı 80 min. SERVERINGSPORTION ı 264 g kj 2951, kcal 705, protein 11,7 g, fedt 43,3 g, kulhydrat 67,3 g Er

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 6-7 Temamøder 8 Kurser 8 9 Rygestop 10 Motionstilbud 11 Hjertebilen, uderådgivning 11 12 Lad dig inspirere

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014 Presse- og kommunikationskursus Nørre Aaby, den 4. april 2014 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere