December 2014, nr ICD-klubbens blad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2014, nr. 104. ICD-klubbens blad"

Transkript

1 December 2014, nr. 104 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 3 Skriv til RYTMEBOXEN side 4 Hjemmesiden side 5 Vintermøde/generalforsamling side 6 Projekt om ICD-skole side 8 Danskerne ønsker julehilsen med post side 10 Livreddende førstehjælp side 11 Digital selvbetjening side 14 Kalenderen side 18

2 Redaktionelt Redaktør: Henning Nielsen Åmosevænget Esbjerg V Tlf.: Bladudvalg: Jan Gottschalk Judy Johansen Udkommer: Februar, April, Juni, Oktober og December 2015 Medlemskab: For at blive medlem af ICD-klubben skal du ringe til: Hjerteforeningen på tlf Indleveringsfrist: Stof til bladet skal være redaktøren i hænde senest den 15. i ulige måneder. Klubbens hjemmeside: icdklubben Webmaster: Sanne Krogh Amagerfælledvej 147, København S 2

3 Tanker ved et årsskifte! Sådan indledes mange hilsner her ved årets udgang. Traditionelt og intetsigende vil nogle sikkert mene. De, der har prøvet at skulle skrive en hilsen ved årets udgang, ved, at det er en vanskelig proces. Nu er det sagt, så jeg må se at komme videre! Mange af jer har sikkert oplevet, at 2014 i ICD-klubben har været et omskiftende år. Først og fremmest har vi oprustet vor hjemmeside, ligesom vi har fornyet udsendelsen af Rytmeboxen, ved at gøre det til et elektronisk nyhedsbrev. Det var ikke uden betænkelighed, at bestyrelsen satte denne proces i gang, og der har været nogle få begyndervanskeligheder, der har stillet krav til jeres tålmodighed. I bestyrelsen er vi meget interesseret i at høre, hvorledes dette forløb opleves. Send en mail, slå på tråden eller allerbedst mød op til generalforsamlingen, hvor der vil blive tid til at vende dette punkt. En glædelig nyhed i 2014 var, at overlevelsen blandt antallet af mennesker, der rammes af hjertestop udenfor hospitalerne, er blevet mangedoblet nu overlever mere end 20%. Dette flotte resultat er opnået ved brug af lavteknologiske løsninger, nemlig at borgerne er klar over, hvad de skal gøre ved et hjertestop. Det er virkelig slået igennem, at den første livreddende førstehjælp er afgørende og især at mange flere tør gøre det. Som de fleste af jer er vidende om, er Hjerteforeningen midt i en omstillingsproces. Målet er at styrke bl.a. det frivillige område. Det skal bl.a. ske gennem en styrket indsats i lokalkomiteerne. Umiddelbart mener bestyrelsen ikke, at vi som landsdækkende klub, kan spille den store rolle i denne udvikling, men vi kan selvfølgelig opfordre til, at du engagerer dig i Hjerteforeningens lokalkomite i dit område. Jeg håber at møde så mange af jer i Alle ønskes En glædelig jul og et lykkebringende nytår. Svenn Erik Kristensen formand 3

4 Skriv til RYTMEBOXEN Rytmeboxen, der er bindeled både mellem bestyrelsen og det enkelte medlem af klubben, men også medlemmerne imellem, udsendes 5 gange om året. Bladet er afhængig af frivillig arbejdskraft og vi har derfor brug for bidrag fra medlemmerne. Du kan skrive til Rytmeboxen om f.eks.: Din hobby Hvad der lige nu optager dig Dit frivillige arbejde og især hvorfor du gør det Oplevelser med vor fælles ven ICDen Skriv om dine rejser og hvorfor du kan anbefale dem til andre Hvorfor du er medlem af ICD-klubben og ikke mindst om, hvordan vi kan gøre den bedre Hvordan får vi fat i de unge Hvad med at skrive om en god bog du har læst Der er selvfølgelig mange andre emner, du kan skrive om således, at du kan være med til at gøre Rytmeboxen til at spændende blad for alle medlemmer. Du er velkommen til også at medsende billeder. Du kan kontakte redaktionen på: Hvis du sender os en artikel, så vedhæft den til mailen. Skriv kort hvem du er, og du må gerne vedhæfte et foto af dig selv. 4

5 HJEMMESIDE Vi er nu godt i gang med at opdatere hjemmesiden. Jeg vil kraftig opfordre alle til at jævnlig at gå ind på den side. Dels er der allerede en række informationer, som du sandsynligvis vil have fornøjelse og gavn af og dels vil vi i bestyrelsen i stigende udstrækning benytte hjemmesiden som kontakt til jer alle. Åben hjemmesiden her og kør ned til midt på siden. Her vil du have følgende billede og du kan ved at klikke på den røde tekst komme videre. Under NYT FRA KLUBBEN finder du TIPS OG TRIKS. Her kan du se, hvordan du kan placere et ikon på dit skrivebord, så du nemmere kan komme ind på siden /sek 5

6 ICD klubbens VINTERMØDE 2015 Vi holder i 2015 atter vort traditionsrige vintermøde. Denne gang er vi rykket lidt mod vest nemlig til Middelfart. Mødested: SEVERIN kursuscenter Skovsvinget Middelfart Tidspunkt: Lørdag, d. 21. marts 2015 kl :30 11:00 Indskrivning, betaling og kaffe med brød 11:00 12:00 Generalforsamling 12:00 13:00 Frokost 13:15 14:15 Fagligt indlæg 14:15 14:45 Kaffe 14:45 15:45 Kulturelt indslag 15:45 16:00 Afslutning Prisen for at deltage i vintermødet er 175,- kr. Der vil komme yderligere oplysninger i februar nummeret, herunder oplysninger om tilmelding m.m. HUSK alle I travle mennesker - noter allerede nu datoen i jeres kalender. 6

7 GENERALFORSAMLING I henhold til klubbens vedtægter 4 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag, d. 21. marts 2014 kl SEVERIN kursuscenter Skovsvinget Middelfart DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen 6. Eventuelt Ad 4: Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt og formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. ( 20. februar 2014) Ad 5: Følgende er på valg: Ulla Hansen Palle Møller Nielsen Morten Drejer Jam Gottschalk Suppleanter: Judy Johansen, Bente Damgaard og Flemming Krogh Du kan deltage i generalforsamlingen uden at deltage i den efterfølgende frokost og i vintermøde. 7

8 Projekt om ICD-SKOLE Som et projekt har vi på Vejle sygehus netop afviklet rehabilitering for ICD-bærere og deres nærmeste pårørende. I vores daglige arbejde som sygeplejersker på en hjertemedicinsk afdeling, har vi mødt mange ICD-bærere og deres pårørende, der giver udtryk for, at livet med ICD kan have mange udfordringer og at livskvaliteten ofte falder efter implantationen. Dette bekræftes også gennem flere studier. I denne erkendelse, blev der i foråret 2014 afholdt ICD-skole for interesserede ICD-bærere og deres pårørende tilknyttet pacemakerambulatoriet på Vejle Sygehus. Den gruppe af ICD-bærere vi på det tidspunkt, hvor projektet startede, havde mulighed for at invitere, havde haft deres ICD mellem 2 og 10 år. Rigtig mange af deltagerne gav udtryk for, at de faktisk var meget trygge ved ICD en og havde lært at leve med den. Der var dog også flere, der var meget utrygge og som ikke syntes de kunne leve det liv, de havde håbet på. At ICD en havde gjort dem bange og havde påvirket deres livskvalitet i negativ retning. I alt har 41 ICD-bærere deltaget i projektet og 15 pårørende. For at evaluere projektet har alle udfyldt et spørgeskema og der har været stor tilfredshed med skolen. Ikke kun dem der har været utrygge ved ICD en, men også dem, der har haft den gennem mange år, har givet udtryk for at de har haft stor glæde af at deltage i ICDskolen, og at der er et stort behov for netop et sådant tiltag. ICD-skolen har haft 4 mødegange af 1½ times varighed og der har ca. været 1 mdr. mellem hvert møde. Ved hvert møde har der været ca. 10 ICD-bærere plus deres pårørende. Det har været meget vigtigt for os, at det ikke var en skole, hvor vi havde defineret emne og indhold inden deltagerne kom. Vi har meget bevidst valgt, at lade det være op til deltagerne at sætte dagsordenen for, hvad der skulle tales om. Vi har haft et overordnet emne for hver mødegang, som vi mente kunne være relevant. Det er slet ikke hver gang vi har nået det hele, fordi behovet hos deltagerne viste sig at være et andet. Vi har brugt mange billeder og ufuldendte sætninger som inspiration til at tale om netop det, der fyldte for den enkelte. Der er blevet grinet og grædt, erfaringsudvekslet og opmuntret, givet gode råd og lyttet til hinanden og mange har haft aha-oplevelser. Det er vores oplevelse, at deltagerne har været gode til at tage hånd om hinanden. 8

9 De 4 gange har indeholdt: 1. Hvem er jeg og hvad er vigtigt i mit liv mulighed for at sætte ord på det der fylder for den enkelte Hvorfor får man ICD? Hvor mange ledninger? Hvad med hjemmeboksen? Hvad gør jeg ved stød? Rejseregler og kørekortregler. Mit møde med sundhedsvæsnet Tør jeg få pulsen op? Mærk kroppen. Fakta og misforståelser omkring hjertet. Sex og samliv Hjertestopundervisning og hjertestarter i hånden. Adskilt samvær for ICD-bærere og pårørende. Er der noget jeg ikke siger højt? Ved evalueringen har vi spurgt både ICD-bærere og deres pårørende om, hvad de har fået ud af skolen og her har udsagn som: Jeg har fået svar på mange spørgsmål, fået større viden om ICD en og at det har været gavnligt at være sammen med andre i samme situation været nogle af de gennemgående ting. Evalueringen har vist ganske få emner, som deltagerne syntes kunne have været taget op, eller som de syntes var overflødige at tale om, men de fleste giver udtryk for at det har været fyldestgørende. Stemningen ved møderne har været rigtig god og positiv. Som sygeplejersker har vi også haft stort udbytte af at møde ICD-bærere og deres pårørende på denne måde. Specielt emnet om mødet med sundhedsvæsnet, tror vi har været givende for både pårørende, ICD-bærere og sygeplejersker. Det har været interessant at høre om deres oplevelser, gode som dårlige, og det har været rigtig godt at kunne give nogle redskaber til, hvordan mødet kunne blive bedre i fremtiden. Det vi har hørt, har også betydet, at der er lavet om på noget af det vi gør i praksis, når vi møder ICDbærere og deres pårørende. Endnu er det for tidligt at sige om ICD-skolen bliver permanent på Vejle Sygehus. Meget afhænger jo af økonomi, som så mange andre steder. Men vi håber at have en afklaring inden årets udløb. Hvis projektet får lov at fortsætte, vil vi tilstræbe at man inviteres til at deltage indenfor ½ år efter anlæggelsen af ICD en. Vi har en formodning om, at behovet er størst umiddelbart efter anlæggelsen, hvor man kan være usikker på mange ting og dette er blevet bekræftet i det spørgeskema vi fik retur fra både ICD-bærerne og deres pårørende. Vi sygeplejersker håber meget at tilbuddet bliver permanent. Det er utroligt givende at møde vores patienter i andre og lidt mere uformelle rammer. Sygeplejerske Pia Bang Dall-Hansen, Elin Fredsted Petersen og Irene Hallas, Hjertemedicinsk afdeling, Vejle sygehus 9

10 Danskerne ønsker julehilsen med posten Af Caroline Broge. Udgivet onsdag den 5. november 2014 En ny undersøgelse fra TSN Gallup viser, at tre ud af fire danskere ønsker sig et julekort med posten og ikke blot en hilsen via mail eller SMS. Nu har Matas gjort det muligt at glæde ens kære med et personligt julekort og samtidig støtte Hjerteforeningens forskning i kvinders hjerter Der er en ekstra god grund til at sende et julekort til dem, vi holder af. De fleste danskere vil nemlig hellere modtage et fysisk julekort med posten end via mail eller SMS. Nye tal fra TNS Gallup, lavet for Post Danmark, viser, at tre ud af fire (73 procent) foretrækker at modtage et personligt julekort med posten. Mens kun 6 procent foretrækker at få en julehilsen på mail. Endnu færre, nemlig kun 4 procent, fore-trækker en julehilsen, der tikker ind på SMS eller på Facebook-siden. - Hver dag dør 19 danske kvinder af en hjertekarsygdom. Derfor er der stort behov for at forske mere i kvinders hjerter. I Hjerteforeningen håber vi på, at danskerne vil bakke op om forskningen ved at sende personlige julekort fra Matas og samtidig støtte Hjerteforeningens arbejde, siger Ellen Smidt-Nielsen, fundraising- og marketingchef i Hjerteforeningen. Julekortene, der kan købes i Matas, koster 10 kroner for 4 stk, og halvdelen af beløbet går ubeskåret til Hjerteforeningen. Matas' informations- og miljøchef Henrik E. Johannsen ser frem til at støtte Hjerteforeningens kamp for, at færre kvinder dør af hjertekarsygdom: 10

11 Danskerne yder livreddende førstehjælp som aldrig før Af Caroline Broge. To ud af tre danskere, der falder om med hjertestop uden for hospital, får nu hjælp fra forbipasserende. Det er flere end nogensinde, viser helt nye tal fra Dansk Hjertestopregister Udviklingen vækker glæde hos Hjerteforeningen, der siden 2011 har opfordret danskerne til at yde hjælp ved hjertestop gennem kampagnen Gør noget for hjertet I 64 procent af tilfældene med et hjertestop uden for hospital træder folk til med livreddende førstehjælp. I 2001 var det blot 19 procent Samtidig er overlevelsen tredoblet, så der i dag overlever 300 flere personer hvert år efter hjertestop uden for hospital sammenlignet 11

12 med Udviklingen vækker stor glæde hos Hjerteforeningens administrerende direktør: - Det er en utrolig flot udvikling, og tallet viser, at den målrettede indsats i Danmark for at øge antallet af overlevende efter hjertestop har haft en betydelig effekt, siger administrerende direktør i Hjerteforeningen, Kim Høgh. Opmærksomhed fra medierne og kampagner har ifølge Hjerteforeningens administrerende direktør også være med til at øge danskernes opmærksomhed og bevidsthed omkring livreddende førstehjælp ved hjertestop: - I de seneste år har der herudover været stor fokus på at uddanne, træne og vejlede befolkningen i livreddende førstehjælp. Flere tager førstehjælpskurser, og effekten af, at der har siddet sundhedsfagligt personale på vagtcentralerne siden 2011, er ved at slå igennem. Dette betyder tilsammen, at danskerne i dag er historisk gode til at træde til, når en person bliver ramt af hjertestop, og at vi øger chancerne for, at flere kan overleve, siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh. Hurtig hjælp bestemmer overlevelsen Hurtig hjælp er helt afgørende for overlevelseschancerne ved hjertestop, fortæller Jesper Kjærgaard, overlæge på Rigshospitalet og formand for Dansk Råd for Genoplivning i en pressemeddelelse udsendt af TrygFonden: - Hvis vidner til et hjertestop begynder genoplivningen, inden ambulancen ankommer, overlever én ud af fem personer. Hvis vidner ikke træder til, er det kun én ud af 20, som overlever. Så livreddende førstehjælp har en markant betydning for overlevelseschancerne. Vidnerne spiller desuden en afgørende rolle for at sætte hele beredskabet i gang. Når de ringer 1-1-2, bliver ambulancen sendt af sted, og hospitalet gør klar til at modtage patienten dertil kommer, at vidnerne får telefonisk vejledning i, hvordan de yder førstehjælp af personalet på vagtcentralen, som også kan guide folk til nærmeste hjertestarter. 12

13 SEVERIN kursuscenter 13

14 NB: artiklen er skrevet af Udbetaling Danmark og er let redigeret af Judy. Ikke nok med at man nu skal brug digital postkasse. Fra 1.december er der også digital selvbetjening! Men hvad er forskellen? Får du boligstøtte, og flytter der en person ind på din adresse, skal du fremover give Udbetaling Danmark besked om det ved at bruge digital selvbetjening. Og når Udbetaling Danmark har beregnet, hvad det betyder for din boligstøtte, sender de svaret til dig med Digital Post Det er bare ét af mange eksempler på, hvordan det vil foregå, når to nye love i slutningen af 2014 er trådt i kraft. Den ene lov har vi beskæftiget os meget med. Den betyder, at alle danskere over 15 år fra den 1. november skal være tilmeldt Digital Post fra det offentlige, medmindre de er blevet fritaget. Den anden lov har vi ikke hørt meget om. Den betyder, at det fra 1. december bliver obligatorisk at bruge digital selvbetjening på borger.dk, når du skal søge om en ydelse eller, når du skal give besked til Udbetaling Danmark om en ændring, der har betydning for den ydelse, du får. Det kan fx være ændringer i din indkomst, formue eller samlivsstatus. Loven gælder ikke for alle offentlige ydelser, men for fx boligstøtte, børnetilskud, folke- og førtidspension. Eksempler på ændringer, du skal oplyse digitalt Folke- og førtidspension Boligstøtte Hvis din eller din ægtefælles/samlevers formue ændrer sig Hvis du flytter Hvis din samlivsstatus ændrer sig Hvis din indkomst ændrer sig Hvis du rejser til udlandet i mere end to måneder Hvis der flytter andre ind på adressen 14

15 Stadig breve med postbuddet Selv om du er tilmeldt Digital Post, skal du stadig tjekke postkassen ved vejen eller i opgangen. I nogle tilfælde vil det offentlige nemlig stadig sende et brev med Post Danmark. Så det er vigtigt at tjekke både din postkasse og din digitale post. Hvis du har brug for hjælp Selv om det er meningen, at kontakten mellem borgerne og det offentlige skal være så digital som mulig, tager de nye love hensyn til dem, der har svært ved det digitale. Hvis du har brug for hjælp til Digital Post, skal du henvende dig i kommunen. Her har du også mulighed for at blive fritaget fra Digital Post. Hvis du har brug for hjælp til digital selvbetjening, kan du ringe til Udbetaling Danmark, som kan hjælpe dig over telefonen. Har du ikke mulighed for at ringe, kan du henvende dig i din kommune, som kan hjælpe dig med din sag. Samtidig kan kommunen vurdere, om du fremover skal bruge digital selvbetjening. For hvilke ydelser skal du til at bruge digital selvbetjening? For alle de ydelser, Udbetaling Danmark står for, gælder det, at du fra den 1. december 2014 skal bruge digital selvbetjening på borger.dk. Både hvis du skal ansøge, og hvis du skal give besked om ændringer i din situation. Udbetaling Danmarks ydelser er: boligstøtte, familieydelser (fx børnetilskud), barsels dagpenge, folkepension og førtidspension. 15

16 Stegt flæsk med persillesovs Opskrift til 2 personer Fryseegnet: nej Energi pr. person: 2400 kj (580 kcal) fordelt på: protein 30 % kulhydrat 41 % fedt 29 % (19 g) Tidligere trykt i: Hjerteforeningens kogebog: "Mad til rigtige mænd" 16

17 Ingredienser 400 g svinebryst af stegestykket i skiver salt og peber 1 spsk flydende margarine 1 spsk hvedemel 2 dl letmælk ½ bundt persille Tilbehør: 500 g kartofler 200 g grønne bønner Tilberedning Tryk kødet tørt med køkkenrulle, og krydr det med salt og peber. Læg flæsket på en tør, godt varm pande, og brun det 1 minut på hver side. Dæmp varmen, og vend skiverne jævnligt, til de er gyldne og sprøde. Tag dem af panden, straks de er færdige. Læg skiverne på køkkenrulle i 1 minut inden servering. Varm margarinen i en lille kasserolle, og rør mel i. Lad det bage igennem, uden det tager farve. Tilsæt herefter mælk lidt ad gangen under piskning. Lad sovsen koge op mellem hver tilsætning af mælk. Tilsæt persille, og smag sovsen til med salt og peber. Kog sovsen igennem ved svag varme under omrøring i 5 minutter. Servér med kogte kartofler og dampede, grønne bønner. Tip: Grønne, frosne bønner er lige så gode som friske. De tilberedes efter anvisningen på posen. Tip: Stegt flæsk er mange mænds livret. Det glade budskab er, at det ernæringsmæssigt ikke er så slemt endda. Flæsk er fedt, men vælger du stegeflæsk af den del af grisen, der kaldes stegestykket, så smelter næsten en fjerdedel af fedtet af, når flæsket steges sprødt og gyldent. Det er nemt at forholde sig til synligt fedt - for det skal hældes ud. 17

18 Mød Hjerteforeningen på Facebook. Hjerteforeningen er nu også tilgængelig på Facebook. https://www.facebook.com/hjerteforeningen Du kan bl.a. her læse om nye tiltag i Hjerteforeningen. /sek A K T I V I T E T S K A L E N D E R Dato Arrangement Kontaktperson 21. marts 2015 Vintermøde og generalforsamling, Severin kursuscenter, Middelfart august 2015 Seminar, Hotel Scandic, Silkeborg 18

19 Bestyrelsen 2014 Formand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Næstformand: Ulla Hansen Blomsterparken 13 Stevnstrup 8870 Langå Tlf.: Kasserer Palle Møller Nielsen Fuglebakken Odense NV Tlf.: Sekretær: Annelise Hattesen Sct. Nicolai Gade 19, Aabenraa Tlf.: Morten Drejer, Fasanvej 6C, 8500 Grenaa Tlf.: Suppleanter Søren Rasmussen Rude Skovvej 13, Rude Strand 8300 Odder Tlf.: Jan Gottschalk Marievej Holbæk Tlf.: Mobil: Judy Johansen Violvej Skive Tlf.: Bente Damgaard Thomsen Møllehaven Sorø Tlf.: Flemming Krogh Amagerfælledvej 147, Kbh. S Tlf.: Hauser Plads København K Tlf.: Fax

20 20

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Februar 2014, nr. 100 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Sådan læses Rytmeboxen fremover side 5 Vintermøde side 7 Kostfibre side 9 Komplikationer for PM/ICD-bærere

Læs mere

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2014, nr. 102 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Fra læser til læser side 5 Seminar 2014 side 6 Livsstilscentret Brædstrup side 12 Aktivitetskalender side

Læs mere

Februar 2013, nr. 95. ICD-klubbens blad

Februar 2013, nr. 95. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Februar 2013, nr. 95 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen Rytmeboxen er nu på nettet Vintermøde/Generalforsamling Atrieflimmer kan afsløres med iphone Facebook gruppe for ICD-patienter

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. juni 2012, nr. 92. Fra bestyrelsen Fra bladudvalget. Fremtidens hjerter Fisketur til Grønland

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. juni 2012, nr. 92. Fra bestyrelsen Fra bladudvalget. Fremtidens hjerter Fisketur til Grønland Rytmeboxen juni 2012, nr. 92 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen Fra bladudvalget Ny suppleant Seminar Fremtidens hjerter Fisketur til Grønland Fagre nye verden side side side side side

Læs mere

Oktober 2011, nr. 88. ICD-klubbens blad

Oktober 2011, nr. 88. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Oktober 2011, nr. 88 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Nekrolog side 5 ICD-oplevelser side 6 Chokolade. Godt for hjerte og hjerne side 8 Hjertesyge kvinder lades

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli.

En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli. En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli. En rigtig hyggelig, men kold tur. Mød talstærkt op til ovenstående begivenhed

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 63 juni 2007 Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Levevilkårsundersøgelsen At leve med MS... 3 Workshop med

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM Lottes U-turn en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes FORMANDENS KLUMME Er du udredt godt nok? Af Anders Dinsen,

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema SIDE 7 RØR DIG GENNEM HELE ÅRET FORÅRSKURSUS 2012 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere