FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat som sælger i et tøjfirma. Hella skal køre en del rundt til butikker over hele landet, hvorfor Mads overlader hende sin Fiat Punto indtil videre. Mads er af og til væk om aftenen, da han sammen med sin kollega, Bente, spiller roulette på Casino. Til Hella siger han, at han har overarbejde. I 2008 får Hella brug for at få en bil med mere plads til tøj i bagagerummet. Hun vil gerne anvende sin optjente bonus på kr. til køb af en anden bil, hvis Mads giver Puntoen, der vurderes til kr., i bytte. Mads går med dertil. Begges navne står på de papirer, som udfærdiges i forbindelse med købet af en brugt stationcar til kr. I begyndelsen af maj 2009 får Hella af en veninde fortalt, at Mads har haft et seksuelt forhold til Bente. På Hellas spørgsmål herom indrømmer Mads affæren, som stod på det første år efter Smillas fødsel, og indtil Bente blev gift i Han undskylder sig med, at Hella havde en fødselsdepression, og at Hella og Mads ikke havde været seksuelt sammen det første halve år, efter at Smilla var blevet født. Hella henvender sig til en advokat for at høre, om hun kan blive skilt straks på grund af Mads seksuelle forhold til Bente. Hvad skal advokaten svare? Hella beslutter sig for at forsøge at redde sit ægteskab, og hun aftaler med Mads, at de tager på kroferie sammen i slutningen af maj. De bestiller et kroophold med gourmetmiddag til kr. i begges navne. Under parrets middag på kroen fortæller Mads, at han dagen før har fået stjålet sin pung med kr. i kontanter. Hella får ondt af ham og siger, at hun vil give ham kroopholdet som en gave. I juni 2009 finder Hella ud af, at Mads har hævet hendes opsparing på kr. i banken og tabt det hele i spil. Nu er hendes tålmodighed brugt op, og Hella og Mads bliver separeret ved bevilling den 6. juli Boet gøres op samme dag. Hella har anvendt en forsørgertabserstatning på kr., som hun har fået udbetalt i anledning af sin tidligere ægtefælles død i 2002, til køb af aktier. Da hun blev gift 1

2 med Mads, var aktierne kr. værd, men den 6. juli 2009 er værdien faldet til kr. Stationcaren, som Hella fortsat benytter til kørsel i sit arbejde, er kr. værd. Af øvrige værdier har Hella aktiver for kr., og Mads har aktiver for kr. Regningen for kroferien på kr. er ikke betalt. Hvordan skal boet kvantitativt opgøres, og parrets eventuelle mellemværender afregnes, når begge ønsker mest muligt? Både Mads og Hella ønsker at udtage stationcaren på skiftet. Hvordan løses denne tvist? 2

3 Løsningsvejledning til opgave 1 Spørgsmålet om skilsmisse Selv om Hella overholder 6 måneders fristen i ÆL 33, stk. 3, skal anmodning om skilsmisse på grund af utroskab være indgivet inden 2 år efter, at handlingen er foretaget, jf. ÆL 33, stk. 3. Da Mads forhold til Bente er ophørt for mere end 2 år siden, kan Hella ikke anmode om skilsmisse i medfør af ÆL 33. Familieret 2009 s. 75. Stationcar Mads ejer Fiat Puntoen, som han indtil videre har overladt, dvs. lånt til Hella. Ved køb af stationcaren indskyder han Puntoen til en værdi af kr., og Hella betaler kr. Begge kommer til at stå som formelle ejere. Der er intet oplyst om, at de har aftalt et andet ejerforhold end det, der følger af de indskudte midler. Derfor må stationcaren være i sameje i forholdet 1:2, således at Mads ideelle andel er 1/3 af kr. = kr., og Hellas ideelle andel er 2/3 af kr. = kr. Familieret 2009 s Mads tab i spil Mads har anvendt kr., som tilhører Hella. Hun kan gøre krav på at få dette beløb erstattet, jf. RVL 16, stk. 1, og princippet i DL I boopgørelsen er kravet på kr. et passiv hos Mads og et aktiv hos Hella. Mads har ved at pådrage et erstatningskrav og spille pengene væk på uforsvarlig måde i væsentlig grad formindsket sin bodel, jf. RVL 23, stk. 1, og Hella kan gøre et vederlagskrav gældende under skiftet, jf. RVL 24. Familieret 2009 s , 216, Hellas forsørgertabserstatning Beløbet på kr. fra forsørgertabserstatningen, som Hella har fået udbetalt ved sin tidligere ægtefælles død, kan udtages forlods, i det omfang beløbet ikke må antages at være forbrugt, jf. EAL 18, stk. 2. Aktiebeholdningen er på skæringstidspunktet kr. værd, og de kr. anses som forbrugt. Hella kan derfor udtage kr. forlods. Familieret 2009 s med note 17. 3

4 Regning for kroferie Gælden til kroen skal i boopgørelsen placeres som et passiv hos den ægtefælle, der i det indbyrdes forhold endeligt skal bære udgiften. Hæftelsen udadtil har betydning for den endelige afregning mellem ægtefællerne, jf. FSKL 65 a. Opholdet på kroen er bestilt af begge ægtefæller og i begges navne, hvorfor både Mads og Hella hæfter i forhold til kroen. I det indbyrdes forhold hæfter Hella, da hun under middagen har givet Mads hans del af opholdet som en gave. Der er tale om en sædvanlig gave, der ikke står i misforhold til Hellas kår, jf. RVL 30, stk. 1, 2. pkt., hvorfor der ikke kræves ægtepagt. De kr. skal opføres som et passiv i Hellas bodel. Familieret 2009 s og Boopgørelse Mads bodel Hellas bodel Stationcar M s øvrige aktiver H s aktier H s øvrige aktiver H s gæld for kroferie Indbyrdes krav Nettobodele Boslodsberegning: Forlods til H EAL 18, stk Forlods til H RVL 23, stk Ligedeling af ( ) Boslodder Mads nettobodel er negativ med kr. Vederlagskravet bliver kr kr. = kr., der er nettobodelstabet. Hella skal som led i bodelingen aflevere kr kr. = kr. i boslodstilsvar. Hella kan i boslodstilsvaret modregne de kr., som Mads skylder hende. Da begge hæfter udadtil for krogælden, kan Mads kræve, at Hella betaler gælden på kr. (eller stiller sikkerhed herfor), jf. FSKL 65 a. Familieret 2009 s og Hellas udtagelse af stationcar Stationcaren er i sameje mellem Mads og Hella. FSKL 70 a, stk. 2 antages at kunne finde analog anvendelse på aktiver i sameje eller principperne i bestemmelsen kan anvendes. Da 4

5 Hella benytter bilen i sit erhverv, må hun kunne udtage bilen i medfør af FSKL 70 a, stk. 2, 2. pkt. nr. 4. Familieret 2009 s. 134, 295,

6 Opgave 2 Christian og Maria havde levet sammen i et ægteskabslignende forhold i 18 år, da de i januar 2007 besluttede at gifte sig. De havde begge været gift før, men kun Maria havde et barn, Stine på 21 år, der stadig boede hos Maria og Christian. De havde ingen fælles børn. De oprettede i forbindelse med ægteskabet en formgyldig ægtepagt, hvorefter der skulle være fuldstændigt særeje i ægteskabet. I juli 2008 fik Maria konstateret cancer. I slutningen af 2008 kom Maria til at læse nogle af Christians s, som tydede på, at han havde et forhold til en anden kvinde. I marts 2009 oprettede Maria derfor uden Christians vidende et formgyldigt testamente, hvori hun bestemte, at Stine skulle arve mest muligt. Stine skulle endvidere ifølge testamentet have ret til at udtage Marias lille sommerhus, som familien brugte i alle ferier, og have ret til at få sin morfars sølvlommeur, som Christian ellers gik med og var meget glad for. Den 29. november 2009 døde Maria. Christian fandt i hendes natbordsskuffe en håndskrevet seddel, hvori hun bestemte, at de møbler, som Maria ejede, og som stod i den fælles lejlighed, også skulle tilfalde Stine. Sedlen var underskrevet af Maria selv og af hendes veninde, Vivi, og den var dateret 27. oktober Vivi fortalte under skiftet, at sedlen af 27. oktober 2009 var skrevet en aften, hvor Maria havde mistanke om, at Christian var hende utro. Marias samlede nettoformue var på skiftet kr. Hendes formue bestod af sommerhuset, der havde en friværdi på kr., sølvlommeuret til en værdi af kr., møbler, der var almindeligt indbo i den fælles lejlighed, og som var kr. værd, den 3½ værelses ejerlejlighed, som de alle tre havde boet i, og hvis friværdi var kr., samt øvrige værdier for kr. Christians nettoformue blev opgjort til kr. Hvordan skal boet deles kvantitativt, når alle ønsker mest muligt? Både Christian og Stine vil gerne udtage sommerhuset, lommeuret og Marias møbler. Hvem er berettiget til at udtage disse aktiver? Både Christian og Stine ønsker at udtage ejerlejligheden. Hvem er berettiget til det? 6

7 Løsningsvejledning til opgave 2 1. Boet og formueordningen Det er alene Marias formue, der skal skiftes, da der er fuldstændigt særeje i ægteskabet. Boet er altså Marias nettoformue på kr. Familieret 2009 s Den kvantitative deling Marias arvinger er Stine og Christian, jf. AL 1 og 9. Maria har gyldigt testeret mest muligt til fordel for Stine. Christians tvangsarv er på ¼ af den legale arv på ½, dvs. 1/8 af kr kr. (lommeuret til en værdi af kr. kan udtages forlods af Christian, jf. AL 11, stk. 1, og nærmere ndf.) = 1/8 af kr., dvs kr., jf. AL 9, stk. 1 og 10. Stine skal i friarv have ¾ af arven efter Maria, hvilket er kr., samt hendes tvangsarv på ¼ af ½ af kr. = kr., jf. AL 5, stk. 1 og 9, stk. 1., i alt kr. Da Christian kan påberåbe sig AL 11, stk. 2 om mindstearv, hvor beløbet for 2009 udgør kr., skal han have yderligere kr kr kr. = kr. af friarven. Arven til Stine reduceres dermed med kr., så hun kun arver i alt kr kr. = kr. Christian arver i alt kr. Arveret 2008 s. 39, 55, 66, 67 f. og 231 f. Materialesamling i Arveret 2009 s Den kvalitative deling Testamentet fra oktober 2009 er formgyldigt som et 66, stk. 1-indbotestamente, idet det er dateret og underskrevet af testator. (Det er uden betydning, om der kunne være tale om et i øvrigt ugyldigt vidnetestamente eller om en dødslejedisposition, da formkravene i henhold til AL 66 er overholdt. Det er også uden betydning, om Christian ved noget om testamenterne fra 2009.) Kvalitativt er der testeret over sommerhuset til kr. + møbler til kr., i alt kr. Den kvalitative testationskompetence er derfor overholdt kvantitativt. Arveret 2008 s Sølvlommeuret. Uret er omfattet af AL 11, stk. 1, nr. 1, om personlige genstande, og da dets værdi på kr. ikke står i misforhold til boet størrelse, kan Maria ikke testere over det, jf. AL 14 modsætningsvis. Testationen er ugyldig, da Christian ønsker udlæg. (AL 11, stk. 4, og AL 6, stk. 2, 2. pkt., kan ikke anvendes, da de ikke gælder genstande omfattet af AL 11, stk. 1, jf. AL 6, stk. 3). Christian kan derfor udtage lommeuret forlods. Arveret 2008 s. 66, 234 og 235 7

8 3.2. Sommerhuset og møblerne Ifølge AL 90 kan en ægtefælle frit testere over aktiver inden for sit særeje, og udlægsrettigheder efter AL 13 viger for gyldige testationer, jf. AL 14. Testationen er gyldig, og Stine får sommerhuset og møblerne udlagt. Arveret 2008 s Ejerlejligheden Begge ønsker at udtage ejerlejligheden, der er den fælles bolig. Konflikten skal løses efter reglen i AL 13, stk. 2. Hvad enten der er tale om 1. eller 2. punktum der er tale om 1. pkt., da der intet er oplyst om, at ejerlejligheden har særlig erindringsværdi for Stine, selv om hun bor der har ægtefællen fortrinsret. Men reglen i 13, stk. 2, giver kun en ret til udlæg inden for værdien af ægtefællens arv, jf. stk. 1. Der er ikke tale om udløsningsret til ægtefællen. Derfor har Christian ikke ret til udlæg efter vurdering, da han kun arver kr., og ejerlejlighedens friværdi er kr. Stine har i alt kr. at udtage på, så der er trods sommerhuset til kr. og møblerne til kr. stadig arv nok til, at hun kan udtage lejligheden til kr., jf. AL 6, stk. 1. Arveret 2008 s. 75 ff. 8

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Efter at den 56-årige Hjørdis i august 2003 havde fået konstateret en kønssygdom, krævede hun skilsmisse fra sin ægtefælle gennem 29 år den 58-årige Mogens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus guide Sådan sikrer I hinanden SKILSMISSE BOLIG 12 PENSION ARV VIRKSOMHED sider Vi sikrer hinanden dårligt 9 ud af ti danske par har ikke taget stilling til,

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere