ARV. Hvem skal have del i din arv?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARV. Hvem skal have del i din arv?"

Transkript

1 ARV Hvem skal have del i din arv?

2

3 LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af verdens fattigste lande. Sundere og tryggere opvækst og bedre fremtidsmuligheder for børnene. Bæredygtig udvikling i nogle af verdens fattigste lokalsamfund. Du skal dog først oprette testamentet, hvis du ønsker at efterlade en del af din formue til BØRNEfonden. Ved at oprette et testamente, får du afgørende indflydelse på, hvordan din formue skal fordeles. Hvis du ikke opretter testamentet fordeles din arv til de familiemedlemmer, der har arveret efter dig, ifølge arveloven. Har du ingen arvinger, tilfalder arven staten. Hvis du er gift, har børn, børnebørn eller oldebørn, er der i arveloven særlige bestemmelser for, hvor meget familien skal arve, som kaldes tvangsarv. Det vil sige, at du i dit testamente kan råde over din resterende formue, som udgør 75 %, ifølge Arveloven pr De 75 % kan du så vælge at betænke en ven, en fjernere slægtning eller en velgørende organisation. Hvis du ikke efterlader dig tvangsarvinger, så kan du frit råde over hele din formue og vælge hvem, der skal arve efter dig. Dog kræver dette stadig, at du opretter et testamente. Er du gift, kan du ifølge de nye regler frit testere 3/4 af din formue eller 3/8 af fællesformuen, hvilket gælder uanset om du har livsarvinger eller ej.

4 Hvorfor vælge BØRNEfonden? Ved at inkludere BØRNEfonden i dit testamente er du med til at sikre mennesker, som har stærkt brug for hjælp, en bedre fremtid. BØRNEfonden arbejder i nogle af verdens fattigste lande i Vestafrika, hvor mange børn ender i børnearbejde i stedet for i skolen. BØRNEfonden sender børn i skole og arbejder for, at de skal få en bedre fremtid igennem uddannelse. Vi hjælper samtidig deres familier med indkomstskabende aktiviteter, som forbedrer deres vilkår, og vi bygger skoler, børnehaver, brønde og sundhedsklinikker. Vi løfter altså ikke kun det enkelte barn, men også barnets familie og deres lokalsamfund. Vores mål er, at børnene og deres familier selv kan kæmpe sig ud af den ekstreme fattigdom vi tager blot de første skridt på deres vegne, og det kan du være med til. Med dit testamente kan du nemlig sikre disse gode og vigtige indsatser for andre mennesker i nød, lang tid efter din bortgang.

5 Din donation går ubeskåret til vores arbejde BØRNEfonden er fritaget for at betale boafgift til staten. Det vil sige, at det beløb, du vælger at testamentere til BØRNEfonden, går ubeskåret til vores arbejde for børn og familier, som lever i ekstrem fattigdom. Når du opretter dit testamente, kan du indsætte BØRNEfonden som arving til et bestemt beløb, til en procentdel af din arv eller som arving til hele den disponible formue. En vigtig ting at være opmærksom på er, at din familie og andre personer undtaget ægtefælle skal betale mellem 15 og 36,25 % i afgift til staten, når arven er over en vis størrelse. Hvis du vælger at betænke BØRNEfonden i dit testamente, er det i visse tilfælde muligt at skåne eventuelle arvinger for at betale boafgift ved at anføre, at BØRNEfonden skal betale arveafgiften for de andre arvinger. En advokat kan hjælpe med at beregne en eventuel besparelse.

6 SÅDAN OPRETTER DU ET TESTAMENTE Når du opretter dit testamente skal det være skriftligt og underskrevet af dig selv enten foran en notar eller to vidner, som du ikke har betænkt i testamentet. I den forbindelse anbefales det, at du får testamentet underskrevet foran en notar, da notaren opbevarer en kopi af testamentet. På den måde er du sikret, at testamentet altid vil træde i kraft, og at der ikke er tvivl om, at det er dig, der har underskrevet testamentet. Et besøg hos notaren koster 300 kr. Notaren bekræfter samtidig, at du er fornuftsmæssigt i stand til at oprette et testamente, og at din underskrift er ægte. Du kan godt selv skrive dit testamente, men BØRNEfonden tilråder, at du henvender dig til en advokat. Det giver den største sikkerhed for, at dit testamente bliver udformet korrekt og ikke bliver erklæret ugyldigt. Advokathjælp til at udforme testamentet behøver ikke at være bekosteligt. Du kan kontakte en advokat for at få en vurdering af, hvad det vil koste at udforme dit testamente. Afhængig af din økonomi kan du i visse tilfælde få tilskud til advokatudgifterne fra det offentlige. Advokaten kender reglerne og hjælper dig gerne. Det er dog ikke alle advokater, som deltager i ordningen med offentlig retshjælp, så spørg på forhånd, om det er tilfældet. BØRNEfonden henviser til Ret & Råd. Du er velkommen til at kontakte BØRNEfonden for yderligere information på telefon

7 DET SKAL DU BRUGE TIL MØDET MED ADVOKATEN Du kan spare både tid og penge, hvis du forbereder dig inden mødet med advokaten. Her er en liste over de vigtigste overvejelser, du skal gøre dig samt de oplysninger, som du bør medbringe til mødet med advokaten: Medbring legitimation, fx dit pas. Hvis du tidligere har oprettet et testamente, så medbring en kopi af dette. Er du gift, eller har du tidligere været gift? Skal din samlever betænkes på lige fod med en ægtefælle? Medbring personnummer på ægtefælle/samlever/tidligere ægtefælle. Medbring dato for, hvis ægtefælle eller børn er afgået ved døden. Medbring skifteretsattest, hvis du sidder i uskiftet bo. Medbring navn og adresse på eventuelle børn og børnebørn. Medbring navn og adresse på dem, du ønsker at betænke, fx familie, venner eller velgørende organisationer. Medbring også fødselsdato eller personnummer på dem du vil betænke. Oversigt eller tanker for hvordan arven skal fordeles og om særlige boeffekter skal overdrages til bestemte personer. Medbring papirer på, hvis der er særlige bestemmelser i livs eller ulykkesforsikring, kapital/alderspension eller ratepension om, hvem der skal have beløbet udbetalt efter din bortgang. Medbring information om hvem der skal stå for bobehandlingen.

8 ORDFORKLARINGER Arveloven: Hvis du ikke har skrevet testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvordan din arv skal fordeles. Arveklasser: Arveloven opdeler arvingerne i 3 arveklasser, som automatisk vil arve efter dig, hvis du ikke har skrevet et testamente. Arveklasse 1, 2, 3: Det omfatter din ægtefælle, børn, børnebørn og oldebørn. Hvis der ikke er arvinger i arveklasse 1, går man videre til arveklasse 2, der omfatter dine forældre og dine søskende. Hvis der heller ikke er arvinger i arveklasse 2, går man videre til arveklasse 3, der omfatter dine bedsteforældre og deres børn. Kusiner og fætre har ikke arveret. Boafgift: Alle arvinger undtaget ægtefælle skal betale boafgift af arven. Dine børn og forældre skal betale 15 % i boafgift. Alle andre skal betale tillægsboafgift i alt 36,25 %. Velgørende organisationer som BØRNEfonden er fritaget for at betale boafgift. Tillægsboafgift: Tillægsboafgiften er på 25 %. Den beregnes efter fradrag af 15 %-afgiften, og den højeste afgift er derfor ikke 40 %, men 36,25 %. Denne skæve brøk fremkommer som 15 % plus 25 % af de resterende 85 %. Notar: En notar bekræfter underskrivning af testamenter. Notaren finder du på dommerkontoret i byretten. Tvangsarv: Fra den 1. januar 2008 er tvangsarven nedsat til 25 % af boet. Det betyder, at en fjerdedel af det, du efterlader dig, skal gå til dine tvangsarvinger. I dit testamente kan du selv bestemme, hvem der skal arve de resterende 75 %. Hvis du ikke skriver testamente, vil arven automatisk tilfalde dine livsarvinger og/eller ægtefælle. Tvangsarvinger: Udtrykket tvangsarvinger omfatter de arvinger, som har krav på tvangsarv. Det vil sige dine livsarvinger og din ægtefælle. Alle andre familiemedlemmer for eksempel dine forældre, søskende, nevøer og niecer er med andre ord ikke tvangsarvinger. Livsarvinger: Dine livsarvinger er dem, du har givet liv til, det vil sige børn, børnebørn, oldebørn osv. Universalarving: Enearving, en person eller velgørende organisation, som arver hele formuen.

9 SÅDAN BRUGER VI PENGENE BØRNEfonden arbejder med programmer og projekter i fem vestafrikanske lande: Benin, Burkina Faso, Kap Verde, Mali og Togo. Her har vi over sponsorbørn. Vi sikrer børnene en sundere og tryggere opvækst og sender dem i skole. Vores mål er at skabe forudsætningerne for, at de kan få en bedre fremtid og give dem muligheden for selv at kæmpe sig ud af den ekstreme fattigdom, de befinder sig i. Et eksempel: I landsbyen Akodéha i Benin har børnene brug for en børnehave, hvor de kan lege, lære og udvikle sig. Her starter BØRNEfondens arbejde. Vi har startet et projekt, som skal sikre midlerne til at bygge en børnehave til børnene, der er med til at give børnene de bedste forudsætninger for at starte i skolen og få succes. Alt for få børn i Benin har adgang til børnehaver i særdeleshed i landområderne. Det gælder også de årige småbørn i landsbyen Akodéha. Børn, der ikke kommer i børnehave, forberedes ikke til skolelivet. Desuden bliver de ældre søskende ofte sat til at passe de yngre søskende og har ikke selv tid til at gå i skole. Uddannelse er en forudsætning for udvikling og en satsning på børnenes uddannelse vil være med til at løfte hele lokalsamfundet. BØRNEfonden opfører derfor en børnehave med latriner, vandtank og legeplads. I børnehaven vil børnene blive stimuleret gennem forskellige aktiviteter, der udvikler deres motoriske og psykiske færdigheder. De øver sig også på fransk og i at fungere socialt i en større gruppe. Opførelsen af latriner vil være med til at sikre en bedre hygiejne i området og derfor bedre sundhed for børnene. Desuden mindskes risikoen for sygdomme samt den risiko for slangebid, som børnene er udsat for, når de går på toilet i det fri. Alt dette er med til at ruste børnene til deres fremtidige skolegang og en bedre opvækst.

10 JENS VALGTE BØRNEFONDEN Vi støtter altid ved landsindsamlingerne, men hvis man kun brugte penge på katastrofer, ville det være forkert, synes jeg. Dét, jeg ser BØRNEfonden gør, er at de går ind i et land, hvor de er med til at bygge noget op. Jeg har en klar forventning om, at BØRNEfonden gør en forskel. Men det ved jeg jo allerede, så mine forventninger er indfriede Jens Erik Jørgensen er leder af Sankt Markus Sogns Børnehus på Frederiksberg. Institutionen har i over 20 år støttet børn i Kap Verde gennem BØRNEfonden. Til den første sommerfest i institutionen for 23 år siden valgte forældrene at overskuddet fra festen skulle gå til at støtte et barn i Kap Verde. Dengang havde BØRNEfonden lige begyndt sit udviklingsarbejde i det fattige ørige i Atlanterhavet. To årtier efter er der opnået utallige resultater og positiv udvikling, som har rykket Kap Verde så meget, at BØRNEfonden er ved at udfase sit arbejde i landet. Arven skal gå til noget betydningsfuldt Sankt Markus Sogns Børnehus fik tilsendt foto og information om drengen fra Kap Verde, men for Jens er det imidlertid blevet til lidt mere. Sammen med sin mand har han nemlig valgt at betænke BØRNEfonden og Læger Uden Grænser i sit testamente. Jens har med egne ord været ret heldig i forbindelse med hushandler, og parret er i dag ganske velhavende uden børn og uden behov for et stort dagligt forbrug. Vi har ikke børn, og når vi dør, vil vi gerne sikre os, at vores arv går til noget for os betydningsfyldt. For mit vedkommende skal det have noget med børn at gøre, mens det for min mands vedkommende skal have noget med lægegerningen at gøre. Han er nemlig selv læge, og derfor er valget faldet på BØRNEfonden og Læger Uden Grænser, siger Jens.

11 Jeg tror på BØRNEfonden, og på at vores investering vil række langt. Det skal give mening, når man støtter noget, og det gør det for os med BØRNEfonden.

12 Langsigtet investering At BØRNEfondens regnskab og indsats er gennemskuelig er altafgørende i valget for Jens, der gemmer på en købmandssjæl. Jeg tror på BØRNEfonden, og på at vores investering vil række langt. Det skal give mening, når man støtter noget, og det gør det for os med BØR- NEfonden. Når vi har valgt BØRNEfonden er det fordi, vi kan gennemskue deres regnskaber. Vi ved, hvordan de forvalter pengene, hvordan medarbejderne rejser og så videre, og det giver troværdighed, siger Jens og fortsætter: Det er også vigtigt for mig, at BØRNEfonden er steder, hvor man kan se, at det nytter at de ikke kun er steder med for eksempel borgerkrig. Jeg tror på, at når børn og unge får en uddannelse, så er der en fremtid. Og der er det jo fantastisk med Kap Verde at der er sket så meget, så man kan trække sig ud af landet og hjælpe andre steder. Når vi har valgt BØRNEfonden er det fordi, at vi kan gennemskue deres regnskaber.

13

14 FOR MERE INFORMATION Du er velkommen til at kontakte én af vore medarbejdere i Sponsor Relations på tlf eller For yderligere rådgivning henvises til: Ret&Råd Advokater på tlf eller

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente En gave for livet Læger uden Grænser i dit testamente En gave med en særlig værdi Arv udgør en vigtig del af de samlede bidrag til Læger uden Grænser (MSF). Når mennesker betænker os i deres testamente,

Læs mere

Din vigtigste arving....kan være en, du aldrig har mødt. Læger uden Grænser i dit testamente

Din vigtigste arving....kan være en, du aldrig har mødt. Læger uden Grænser i dit testamente Din vigtigste arving...kan være en, du aldrig har mødt Læger uden Grænser i dit testamente 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad står Læger uden Grænser for? s. 5 Respekt for Læger uden Grænsers arbejde s. 6 Hvad

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk Brug Forum Advokater ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk VI KÆMPER FOR EN BEDRE TILVÆRELSE FOR MENNESKER MED FØLGER AF POLIO ELLER EN ULYKKE www.forumadvokater.dk

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Arv & Testamente ARV. WWF Verdensnaturfonden i dit testamente. En gave til en levende verden

Arv & Testamente ARV. WWF Verdensnaturfonden i dit testamente. En gave til en levende verden Arv & Testamente ARV WWF Verdensnaturfonden i dit testamente En gave til en levende verden 1 WWF Verdensnaturfonden James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Ditte Roslyng Tastesen WWF

Læs mere

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente Dit livs gave til KFUM og KFUK Værd at vide om arv og testamente Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved at oprette

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 2 BETÆNK KIRKEN HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE NU? Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

før livet slutter juni 2006

før livet slutter juni 2006 annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonce juni 2006 Ny arvelov Med det nye forslag til arveloven stilles ægtefæller økonomisk bedre end i dag, idet den efterlevende ægtefælle får

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere