HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?"

Transkript

1 HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

2 INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse af et testamente... 6 Praktiske forhold...7 AFGIFTER... 8 Boafgiftsloven... 8 Hjerneskadeforeningen som arving HVORFOR HJERNESKADEFORENINGEN?...11 Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary er protektor for Hjerneskadeforeningen 2

3 FORORD Hvem skal bestemme over din arv? Faktisk er det først med et testamente i hånden, at du er sikker på selv at bestemme, hvordan din arv skal fordeles ellers er det arveloven. Bestemmer arveloven, går din arv automatisk til din nærmeste familie eller Staten og ikke til en ven eller forening, som du måske ønsker, at din arv skal gøre en forskel for. Hvis du ønsker at betænke en ven eller en forening, er et testamente altafgørende. Mange ved desværre ikke, at det er muligt at betænke foreninger som Hjerneskade-. foreningen i sit testamente, uden at det påvirker de. øvrige arvingers arveandel. Det er også en generel misforståelse, at det både er dyrt og besværligt at oprette et testamente. Vi har ud-. arbejdet denne brochure med det formål at forklare,. hvor enkelt det er at oprette et testamente, og hvordan. du kan betænke andre end din nærmeste familie. i testamentet. Vi håber, at denne folder kan hjælpe dig ikke til at afgøre hvorvidt men derimod, hvordan du ønsker at oprette dit testamente, og hvem du ønsker at betænke. Du er altid velkommen til at kontakte Hjerneskade-. foreningen, hvis du har spørgsmål. Vi står til rådighed med hjælp og vejledning. Med venlig hilsen Svend-Erik Andreasen, Direktør Hjerneskadeforeningen 3

4 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE? Ved at oprette et testamente kan du sikre dig, at din. formue tilfalder de personer og/eller foreninger, som du personligt ønsker at betænke. Derudover kan et testamente, der indeholder bestemmelser om, hvordan du. ønsker, at din formue skal fordeles, gøre det nemmere for dine nærmeste i en svær tid, hvor sorgen ofte optager en stor plads i deres bevidsthed. Hvis du lever i et papirløst parforhold, bør du overveje at oprette et testamente til fordel for din partner, da vedkommende ikke opnår arveret efter reglerne i arveloven. Er du gift, men har I ingen børn, kan det også være en god ide at oprette et testamente, såfremt I i fællesskab ønsker at bestemme, hvordan jeres formue skal fordeles efter begges død. Derudover kan det være en god ide at oprette et testamente, hvis du ønsker, at arven efter dig til dine børn skal være særeje. Uden et testamente vil arven skulle deles mellem dit barn og barnets ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse. BEHOV FOR HJÆLP = HJÆLP EFTER BEHOV I mit puslespil mangler der plu sligt en brik, der er røget et hjul i mit livs mekanik, og min livskvalitet mig berøves. Hvor findes det men ske, der hører min bøn og vil bringe den hjælp, der efter mit skøn er lige det, der behøves. Jeg vil ikke ha hjælp til de ting, som jeg kan, jeg vil klare mig selv, som jeg plejer van, det er bare en del, der svigter. Så lån mig den stump, så jeg atter bli r hel, eller lær mig at klare mig uden den del, så ordner jeg selv mine pligter! 4

5 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem? Har du ikke oprettet et testamente, bliver din formue fordelt efter reglerne i arveloven, der inddeler slægtninge i tre arveklasser: 1. ARVEKLASSE: 3. ARVEKLASSE: Ægtefælle, børn og disses efterkommere Dine nærmeste arvinger er din ægtefælle, dine børn og disses efterkommere. Arven fordeles lige med halvdelen til din ægtefælle og halvdelen til dine børn. Såfremt der er flere børn, arver børnene eller disses efterkommere en lige stor del. Udover at udgøre 1. arveklasse er arvingerne i 1. arveklasse de eneste, der er tvangsarvinger. Tvangsarv, der udgør 1/4 af den samlede arv, kan du derfor ikke disponere over i et testamente, hvis du har arvinger i 1. arveklasse. Hvis du ikke efterlader dig arvinger i 1. arveklasse, tilfalder arven arvingerne i 2. arveklasse. Bedsteforældre og disses børn Arven fordeles lige mellem dine bedsteforældre (i fire lige store dele), såfremt alle bedsteforældre lever. Er den ene af bedsteforældrene afgået ved døden, arver dennes børn, men ikke fjernere slægtninge. Efterlader den afdøde af bedsteforældrene sig ingen børn, arver dennes ægtefælle eller ægtefællens børn. Hvis du ikke har arvinger i arveklasse, tilfalder arven Staten. Såfremt du ønsker, at andre end Staten skal arve efter dig, er det vigtigt at oprette et testamente. Selvom du på tidspunktet for testamentets oprettelse har. arvinger i arveklasse, kan du overveje at oprette et testamente, hvor du bestemmer, at arven f.eks. tilfalder. en bekendt eller en forening, hvis dine arvinger i arveklasse går bort før dig. 2. ARVEKLASSE: Afdødes forældre og disses efterkommere Arven fordeles lige mellem dine forældre. Er begge dine forældre afgået ved døden, deles arven lige mellem dine forældres efterkommere. Er den ene af dine forældre. afgået ved døden uden at have efterladt sig børn, til-. falder hele arven den anden forælder. Hvis du ikke efterlader dig arvinger i 2. arveklasse,. tilfalder arven arvingerne i 3. arveklasse. 5

6 Oprettelse af et testamente Arveloven indeholder enkelte regler om testamenters formkrav, herunder at et testamente som hovedregel skal være skriftligt. Skriftlighedskravet skal ses i lyset af, at et testamente først får virkning fra det tidspunkt, hvor testator dør. Som udgangspunkt kan man selv oprette et testamente.. For at undgå at der opstår tvivl om fortolkningen af. testamentets indhold eller gyldigheden af selve testamentet, anbefaler Hjerneskadeforeningen imidlertid, at man henvender sig til en advokat, der kan sikre gyldigheden af testamentet, samt at testators vilje er udtrykt klart og utvetydigt. Supplerende information om typiske testations-. former og indhold af testamente fremgår af oprettelse af testamente på Hjerneskadeforeningens hjemmeside. Omkostninger forbundet med oprettelse af et testamente Mange tror, at der er betydelige omkostninger forbundet. med at få en advokat til at oprette et testamente. Det behøver imidlertid ikke at være omkostningstungt at. oprette et testamente. Hvis du forud for dine drøftelser med en advokat har overvejet, hvordan din formue skal fordeles, kan advokaten i de fleste tilfælde forholdsvis hurtigt oprette et testamente til en rimelig pris. Derudover er det vigtigt at huske på, at udgifter for-. bundet med oprettelsen af et testamente kan være små. i forhold til de udgifter, der kan være forbundet med. deling af arv, hvor der ikke er oprettet et testamente. Hvis du ønsker at betænke Hjerneskadeforeningen i dit testamente med hele eller dele af din formue, betaler foreningen gerne omkostningerne ved oprettelsen af. testamentet. 6

7 Praktiske forhold Såfremt du overvejer at oprette et testamente, er der en række praktiske forhold, som kan have betydning for indholdet af dit testamente. For at give dig et overblik, har vi nedenfor listet en række punkter, der kan være. relevante at overveje, før du beslutter, om du vil oprette et testamente: Hvem skal arve? Skal dit indbo tildeles bestemte arvinger? Har du særlige ønsker til din begravelse. og/eller dit gravsted? Har du særlige ønsker til hvem, der skal styre fordelingen af din arv (også kaldet bobestyrer)? Supplerende information om oplysninger til advokat ifm. oprettelse af testamente samt om ændringer i et. testamente fremgår af oprettelse af testamente på Hjerneskadeforeningens hjemmeside, DEN FREMMEDE Jeg kendte en mand gennem år og dag, jeg kendte hans kunnen og viden. Han vidste, hvornår der sku slås et slag, og hvornår han sku træde til siden. En dag blev han ramt af et uventet slag, nu kender han ikke verden, hans liv blev forandret fra dag til dag, det blev til en usikker færden. Den skæbne ønsker man ikke sin ven, at han snubler på livets vej, og sagen bli r ikke bedre, når den, der snubler på vejen er mig. Så må jeg ind i det ukendte land og ha lært, hvad det er, jeg er go til. Jeg må lære at kende den fremmede mand, og det skal der kræfter og tro til. 7

8 AFGIFTER I forbindelse med fordeling af arv skal der i de fleste. tilfælde betales en afgift til Staten, denne afgift kaldes boafgift. Dog er arv, der tilfalder din ægtefælle og arv. til foreninger med almennyttige formål, fritaget for. afgifter. Hvis du betænker Hjerneskadeforeningen i dit testamente, vil hele arven efter dig således gå direkte. og ubeskåret til foreningen, uden at der betales nogen form for afgift. Desuden er det i visse tilfælde muligt at. testere til fordel for Hjerneskadeforeningen, uden at. det får nogen indvirkning på den andel som tildeles dine øvrige arvinger. Boafgiftsloven Boafgiften beregnes efter reglerne i boafgiftsloven.. Afgiften beregnes samlet for hele den arv, som afdøde efterlader sig, og betales før arvingerne modtager. deres del. Boafgiften for arvinger fra første arveklasse (dog ikke ægtefællen) er på 15 % af den del af den samlede arv,. der overstiger DKK (2011-tal). I følgende er opstillet et eksempel på beregning af. boafgift. FORANDRINGEN Jeg ser det ansigt hver dag i mit spejl, jeg har set det i mange år, jeg kender dets dyder, jeg kender dets fejl, jeg kender dets ar efter sår. Jeg kender ansigtets blide smil, og grinet så stort og bredt, jeg kender det såret af sorgens pil, jeg ved, når det rynkes vredt. Og mennesket bag det var førhen mig, nu ser jeg med undren og gru, at livet helt har forandret sig, Hvem er det, der bor der nu? 8

9 Eksempel på beregning af boafgift af værdierne i et dødsbo, hvor afdøde ved sin død i 2011 var enlig og efterlod sig. DKK til sine tre børn: BEREGNING: BOAFGIFT - DKK BELØB TIL ARVINGER - DKK Samlet arvebeholdning i dødsboet , ,00 Bundfradrag ved beregning af boafgift med 15 % ,00 Grundlag for boafgift på 15 % ,00 15 % boafgift , ,00 Arv til deling mellem tre børn efter fradrag af boafgift ,00 Arv pr. barn ,00 Arv til andre end de nærtbeslægtede pålægges en tillægsboafgift på 25 % af den arveandel, de modtager. Tillægsboafgiften beregnes af arveandelen, efter at boafgiften på 15 % er fratrukket. Eksempel på beregning af boafgift af værdierne i et dødsbo, hvor afdøde ved sin død i 2011 var enlig og efterlod sig. DKK til sin gode ven som eneste arving (universalarving): BEREGNING: BOAFGIFT - DKK BELØB TIL ARVINGER - DKK Samlet arvebeholdning i dødsboet , ,00 Bundfradrag ved beregning af boafgift med 15 % ,00 Grundlag for boafgift på 15 % ,00 15 % boafgift , ,00 Beregning af tillægsboafgift 25 % ,00 Fradrag ved beregning af tillægsboafgift med 15 % ,00 Grundlag for tillægsboafgift med 25 % ,00 25 % boafgift , ,75 Afgifter i alt ,75 Arv til ven , ,00 9

10 Hjerneskadeforeningen som arving Som nævnt er det muligt at testere til fordel for Hjerneskadeforeningen, uden at det får nogen indvirkning på den andel, som tildeles dine øvrige arvinger. Nedenfor er samme eksempel som før, blot med den forskel,. at den gode ven afgiftsfrit skal arve DKK ,25. samtidigt med, at Hjerneskadeforeningen indsættes som universalarving til at arve resten. Selvom den gode ven ikke skal betale boafgift af de ,25, skal der. imidlertid fortsat betales boafgift af den samlede arv på. DKK Men da Hjerneskadeforeningen som bekendt. er en almennyttig forening, der er fritaget for afgift, kan. Hjerneskadeforeningen via sin status som universal-. arving få del i de afgifter, der i eksemplet før alene tilfaldt Staten. Derfor ser fordelingen af arven således ud: BEREGNING: BOAFGIFT - DKK BELØB TIL ARVINGER - DKK Samlet arv , ,00 Samlet arv til din gode ven fri for afgift ,25 Grundlag for boafgift på 15 % ,25 Bundfradrag ved beregning af boafgift med 15 % ,00 Nyt grundlag for boafgift på 15 % ,25 15 % boafgift , ,19 Beregning af tillægsboafgift 25 % ,25 Fradrag ved beregning af tillægsboafgift med 15 % ,19 Grundlag for tillægsboafgift med 25 % ,06 25 % boafgift , ,27 Afgifter i alt ,46 Arv til Hjerneskadeforeningen (samlet arv (arv til din gode ven + afgifter i alt)) ,29 10

11 HVORFOR HJERNESKADE- FORENINGEN? Hjerneskadeforeningen er en landsdækkende, uafhængig interesseorganisation for mennesker, som er ramt af hjerneskader, deres pårørende og andre interesserede. Vores uafhængighed betyder, at bidrag og donationer er en forudsætning for, at vi kan fortsætte vores humanitære arbejde. Som uafhængig interesseorganisation er Hjerneskadeforeningen fritaget for at betale afgift af gaver, arv og donationer, som foreningen modtager. Hjerneskader kan være en følge af bl.a. blodpropper i hjernen, hjerneblødninger, trafikulykker, arbejdsulykker, kvæstelser i hovedet og sygdomme i hjernen. Uanset om der er tale om en let, en moderat eller en svær hjerneskade, er man som hjerneskadet og pårørende nødt til at forholde sig til, at skaden er for livet. Som hjerneskadet kan det være svært at acceptere, at ens kompetencer og kræfter ikke er de samme som før, og for pårørende kan det være vanskeligt at forstå og acceptere den ramtes ændringer i personligheden og ens egne følelsesmæssige reaktioner. En hjerneskade rammer ikke kun den skadede men også hele familien! Hjerneskadeforeningen arbejder for hjerneskaderamte familier. Vi samarbejder med professionelle, for at de hjerneskadede og deres pårørende får den bedst. mulige sociale støtte. Vi tilbyder desuden rådgivning om de økonomiske og juridiske spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en hjerneskade. Inden for boligområdet arbejder vi på at etablere bofællesskaber, der er velegnede til hjerneskadede. Foreningen har lokale afdelinger over hele landet, og de arrangerer bl.a. selvhjælpsgrupper, sociale aktiviteter, foredrag og uddannelsestilbud. Alt sammen tiltag, der er vigtige skridt på vejen til at komme videre i livet efter en hjerneskade. Ved at testere til fordel for Hjerneskadeforeningen er du derfor med til at støtte et vigtigt humanitært arbejde,. der gavner mange hjerneskaderamte mennesker og. deres pårørende i mange år fremover. I Hjerneskadeforeningen arbejder vi for ligeværd og livskvalitet ud fra mottoet: LIV DER REDDES SKAL OGSÅ LEVES Læs mere om Hjerneskadeforeningens arbejde på eller kontakt os på tlf Om digtene... Digtene i denne brochure er skrevet af Mogens Blenker. Mogens var gift med Lis Blenker og arbejdede gennem mange år som folkeskolelærer. Han blev meget pludseligt ramt af en skjult hjerneskade, en hjerneskade, der hverken medfører lammelser eller problemer med talen. Mogens havde altid været god til at lege med ordene, og på trods af sin hjerneskade fandt han ud af at bruge disse kompetencer til at skrive blandt andre disse digte om at være ramt af en hjerneskade. Mogens døde i

12 HJERNESKADEFORENINGEN BLEV STIFTET. I FORENINGEN ER ET SUPPLEMENT TIL DEN OFENTLIGE INDSATS I SUNDHEDS-,. SOCIAL- OG UNDERVISNINGSSEKTOREN. OG SAMARBEJDER MED HJERNESKADE- OMRÅDETS FØRENDE BEHANDLERE OG SPECIALISTER. LÆS MERE PÅ Hjerneskadeforeningen Brøndby Møllevej Brøndby Tlf Fax

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk Brug Forum Advokater ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk VI KÆMPER FOR EN BEDRE TILVÆRELSE FOR MENNESKER MED FØLGER AF POLIO ELLER EN ULYKKE www.forumadvokater.dk

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

Din vigtigste arving....kan være en, du aldrig har mødt. Læger uden Grænser i dit testamente

Din vigtigste arving....kan være en, du aldrig har mødt. Læger uden Grænser i dit testamente Din vigtigste arving...kan være en, du aldrig har mødt Læger uden Grænser i dit testamente 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad står Læger uden Grænser for? s. 5 Respekt for Læger uden Grænsers arbejde s. 6 Hvad

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente En gave for livet Læger uden Grænser i dit testamente En gave med en særlig værdi Arv udgør en vigtig del af de samlede bidrag til Læger uden Grænser (MSF). Når mennesker betænker os i deres testamente,

Læs mere

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente Dit livs gave til KFUM og KFUK Værd at vide om arv og testamente Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved at oprette

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 2 BETÆNK KIRKEN HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE NU? Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 6063 4474 kristinedam@mail.dk

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere