2 Overskrift Tekst spalte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Overskrift Tekst spalte"

Transkript

1 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler

2

3 Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt nok tilbage i det område, man er interesseret i. Før kan man komme ud for, at bøgerne fx er gået til ved en præstegårdsbrand eller lignende, fordi de den gang kun førtes i ét eksemplar. Eksemplet Magrete Magrete Pedersdatter blev født i Bloustrød sogn i Nordsjælland, i begyndelsen af 1700-tallet. I Bloustrød kirkebog er hendes dåb indført den 11 september Der står, at hun er datter af Peder Hansen, som boede der i byen. Men der står ikke, hvad hendes mor hed, og chancerne for at spore Magretes familie via kirkebøger er ikke gode. Kirkebøgerne i Bloustrød starter i år Kun 13 år før hendes egen fødsel. Til gengæld er der skifteprotokollerne for området, og de går helt tilbage til Skifteprotokollerne kan føre os tilbage til Magretes oldeforældre, og i dette hæfte viser vi hvordan. I mange tilfælde vil det nemlig være muligt at bruge skifteprotokoller til at spore slægter og personer, når kirkebøger og folketællinger ikke længere findes. Skiftet efter Peder Hansen Magrete Pedersdatters far, som døde i 1736 Arvingerne var: Enken Inger Hansdatter Søren, 14 år Ellen, 19 år Margrethe, 17 år Hans, 6 år Olle, 2 år Anne, 12 år I Hørsholm Amtstues arkiv på Landsarkivet findes en skifteprotokol, som dækker det år, hvor Magretes far døde. Navneregisteret bag i bogen viser, at skiftet efter Peder Hansen i Bloustrød findes på side 55. Selve skiftet opregner alle dem, der skal arve noget efter den afdøde. I skiftet står der desuden, at de tre ældste børn, er auflet i Ægteskab med den Sl. Mands første Hustrue Boel Sørens Datter Om de tre yngste står der, at de er med Enken auflet. Nu ved vi, at Magretes mor var Peder Hansens 1. kone og hed Boel Sørensdatter. Der findes også et skifte efter Boel Sørensdatter, som døde i Her oplyses, at der stod en arv fra Boels salig moder Sophie Nielsdatter i dødsboet. Magrete Pedersdatters mormor og morfar hed altså Søren og Sophie. Skifteprotokollerne kan også give navnene på hendes farfar og farmor. 3

4 Skiftet efter Hans Pedersøn Magrete Pedersdatters farfar, som døde i 1728 Arvingerne var: Enken Karen Hansdatter Peder Hansøn boemand i Bloustrød Ole Hansøn boemand i Skoverødhuse Karen Hansdatter gm Jens Jensen i Isterød Niels, 24 år Ellen, 26 år Jørgen, 17 år Søren, 15 år Kirsten, 7 år Vi ved, at Magretes farfar må have heddet Hans til fornavn, fordi hendes far hed Peder Hansen. For at finde farfaderen kan man kigge i skifteprotokollernes navneregistre. Er der døde mænd, som hed Hans eller døde kvinder, hvis ægtefælle hed Hans? Finder man en kandidat, tjekker man om Ellens far, Peder Hansen, bomand i Bloustrød, er en af arvingerne. Hans Pedersøn som døde i Kajerød i 1728, har en arving, som ser rigtig ud. I skiftet står der, at de tre første børn er fra ægteskabet med hans forrige Hustrue Elen Pedersdatter. De fem sidste er den Sl. Mands 2.det Kuld Børn. Margrete Pedersdatters farmor og farfar hed Hans Pedersen og Ellen Pedersdatter. Skifteprotokollerne kan føre familien endnu længere tilbage. Til Ellen Pedersdatters far og mor, Magretes oldeforældre. Skiftet efter Niels Pedersen Magrete Pedersdatters farmors bror, som døde i 1736 Vi ved, at Ellen Pedersdatters far må have heddet Peder til fornavn. Man kunne altså kigge i skifteprotokollens navneregistre efter døde Peder e eller døde enker efter mænd, der hed Peder til fornavn. En anden mulighed er døde, ugifte søskende til Ellen Pedersdatter. Døde en person uden børn, var det bl.a. deres søskende, som skulle arve. Man kan altså se efter afdøde, der hedder Pedersen eller Pedersdatter til efternavn. På side 51 i Hørsholm Amtstues skifteprotokol for er der et skifte efter Niels Pedersen, som var en gammel ungkarl. Alle hans brødre og søstre var døde. Og så blev hele Niels familie rullet op. 4

5 Navnet på den afdøde, Salig Hans Pedersøn, som boede og Døde udj Kayeröd Navnet på arvingerne den sl. Mands 2 de Kuld Børn, Først de med hans forrige hustrue Elen Pedersdtr. Auvlede og i Live værende Børn: Neml. Peder Hansøn, boemand i Bloustrød... 5

6 Hvordan så oldeforædrenes generation ud? Skiftet efter den gamle ungkarl, farmoderens bror, fortæller en hel del om Magrete Pedersdatters familie. Med kendskabet til farmoderens søskende, kan man begynde at gætte på, hvordan den tidligere generation kan have set ud. Vi véd, at Ellen Pedersdatter havde en helbror, Niels, en halvbroder, Søren Pedersen og en halvsøster, Anne Andersdatter. Mulighed 1: Mulighed 2: Peder 1 Peder, enkemand og far til halvbror Søren Peder 2 Ellen Magretes farmor halvbror Søren Anders Ellen Magretes farmor Anders Niels Den gamle ungkarl halvsøster Anne Niels Den gamle ungkarl halvsøster Anne Magrete Pedersdatters oldemor har haft tre mænd: 1. En Peder, der blev far til Niels og til farmor Ellen 2. En Peder, der blev far til Søren 3. En Anders, der blev far til Anne Magrete Pedersdatters oldemor har haft to mænd: 1. En Peder, der var enkemand og havde Søren - og som blev far til Niels og farmor Ellen. 2. En Anders, som blev far til Anne. Opslag i skifteprotokollerne fra Hørsholm Amtstue viser, at mulighed 2 er den rigtige 6

7 Skiftet efter Peder Søfrensen Magrete Pedersdatters oldefar, som døde i 1671 Arvingerne var: Enken Ingefred Willumsdatter Søfren Pedersen boendis udi Ludtzerød Willum, 12 år Niels, 4 år Ellen, 14 år Boel, 8 år I skifteprotokollen er der flere døde mænd, der hedder Peder til fornavn. Den rigtige afdøde skal have mindst to børn: Niels og Ellen. Der må også gerne være en tredje, en søn der hedder Søren. Desuden kan der være børn, som ikke har levet længe nok til at arve den gamle ungkarl, og heller ikke selv har efterladt sig arvinger, som skulle arve i deres sted. Peder Søfrensen som døde i Bloustrød i 1671 har altså arvinger, som ser rigtige ud. Skiftet er med til at bevise, at Peder Søfrensen var Magretes oldefar. Det fortæller nemlig ret detaljeret om, hvordan familieforholdene hang sammen. Indestående arv i boet? Det er meget sjældent, at arveberettigede personer er glemt i et skifte, og ofte vil man opleve, at der i et bo findes oplysninger om arveparter fra andre skiftehandlinger. En afdød kan have været formynder og forvalter af arveparter for mindreårige eller kvindelige slægtninge. Eller boet kan indeholde arveparter fra skifte efter forældre, en tidligere afdød ægtefælle eller lignende. Derfor er det altid en god ide at skimme et skifte igennem efter denne type af oplysninger. Arvekrav fra halvbroder I skiftet efter Peder Søfrensen i Bloustrød står der, at den ældste søn Søfren krævede arv efter sin mor. Så derfor kan Søfren ikke være søn af Ingefred Willumsdatter, hun var jo enken, der var i live. Søfren var altså kun halvbror til Willum, Niels, Ellen og Boel. At stavemåden ikke ligner den, der findes i den gamle ungkarls skifte, behøver man ikke at opfatte som et problem. Retskrivingen - af såvel navne som andet - lå ikke så fast som i dag. Man kan også komme ud for unøjagtige aldersangivelser på personer, der optræder i skifter med fx års mellemrum. Helt frem i 1800-årene har mange mennesker ikke været helt klar over, præcist hvor gamle de var. Enkens trolovede Skiftet efter Peder Søfrensen fortæller også, hvem enken Ingefred giftede sig med bagefter. Der står nemlig, at hendes lavværge også var hendes trolovede. Han hed Anders Laursen. Det er ikke ualmindeligt, at bondekvinder på dette tidspunkt har deres tilkommende med som lavværge, når der skal skiftes efter den afdøde ægtefælle. Er der en Ane Andersdatter? Fik Ingefred en datter, der hed Ane Andersdatter med den nye mand? Så stemmer familien, med det der stod i den gamle ungkarls skifte. Der er to helsøskende: Ellen Pedersdatter og Niels Pedersen, og der er to halvsøskende: Søren Pedersen og Ane Andersdatter. De to andre søskende, Willum og Boel, må være døde så tidligt, at de ikke kom til at arve den ugifte, yngre bror Niels. 7

8 Skiftet efter Ingefred Willumsdatter Magrete Pedersdatters oldemor, som døde i 1676 Arvingerne var: Enkemanden Anders Laursen Willum, 17 år Niels, 9 år Ellen, 19 år Boel, 13 år Ane, 4 år Ingefred Willumsdatter i Bloustrød døde i Skiftet efter hende er på side 48 i Hørsholm Amtstues skifteprotokol Her findesdet endelige bevis på, at hun er Magretes oldemor. I skiftet fremgår det nemlig, at hun fik en datter som hed Ane, i sit nye ægteskab med Anders Laursen. Og alle hendes arvinger bliver naturligvis remset op. Anetavlen Ved at samle oplysningerne fra de forskellige skifter, kan der nu opstilles del af anetavlen for Magrete Pedersdatter fra Blovstrød. Selvom kirkebøgerne stopper i 1705, kan tavlen komme tilbage til oldeforældrene, Peder og Ingefred, som døde i erne. Det er ikke usandsynligt, at Ingefred var år da hun fik sit første barn, nemlig Magretes farmor, Ellen Pedersdatter. Så har Ingefred selv været født omkring Det er næsten 80 år før kirkebøgerne i Bloustrød sogn begynder. Uden hjælp fra skifteprotokollerne havde det været umuligt at finde Magrete Pedersdatters oldemor. Måske kan Magretes slægt føres endnu længere tilbage? Skifteprotokollerne begynder jo i Peder Søfrensen død 1671 Ingefred Willumsdatter død 1676 Hans Pedersøn død 1728 Ellen Pedersdatter født ca Søren Sophie Nielsdatter Peder Hansen død 1736 Boel Sørensdatter død 1721 Magrete Pedersdatter døbt 11. september

9 Navnet på den afdøde Sahl. Ingefred Willums Daatter udi Blaasterød Navnene på de fem afterladte børn, Willum, Niels, Ellen, Bodill og Anne, samt deres formyndere. Formynderne er som regel nære slægtninge til den afdøde og/eller børnene. Navnet på den efterladte mand, Anders Laursen 9

10 At finde skifteprotokollerne Registraturer til godsarkiver. Her findes oplysninger om godsernes skifteprotokoller. Længere til venstre under A for amtsstuer findes registratur til krongodsernes arkiver. Registraturer til retsbetjente i Landsarkivets område. Her finder du oplysninger om retsbetjentenes skifteprotokoller, frem til Derefter skal der ledes i registraturer til dommerembedernes arkiver. Slå sognenavnet op i de brune kasser for at finde frem til, hvilken retsbetjent det har hørt under. Du finder også oplysning om retskreds efter Registraturer til dommerembedernes arkiver. Opslagsværket Nørlit bør stå her. Her kan du se hvilke skiftejurisdiktioner, forskellige sjællandske lokaliteter har hørt til. Husk at se efter, om der er navneregister til den protokol du vil bruge. Navneregistrene findes i selvbetjeningsmagasinet, reol F. Original? Hvis skifteprotokollen kun findes i original, skal den bestilles på en hvid seddel. Alle de oplysninger, du finder i registraturen, skal skrives på bestillingssedlen. Film? Skifteprotokoller på film findes i mikrosalen, i små brune æsker, gruppe 3. Enkelte findes på kort og ligger i ringbind. 10

11 Hvem skifter hvor? Død før 1851: For at finde skiftet, skal du vide en hel del om den afdøde. Død efter 1851: Skiftet er hos RETSBETJENTEN Brug DE BRUNE KASSER, for at finde ud af, hvilken retsbetjent, du skal have fat i. Når du ved det: Brug de blå registraturer over RETSBETJENTE Død efter 1919: Skiftet er hos DOMMEREN. Brug registraturen SKIFTEVÆSEN EFTER 1919 eller AFLEVERINGS- FORTEGNELSERNE. Fæstebonde, fæstehusmand eller ansat på et gods? Skiftet er i GODSARKIVET eller i AMTSTUEN hvis det er krongods. Brug registraturerne for godser og amtstuer. De står på hylderne i vejledningen. GODS-registraturerne står under G. De fleste er blå. Brug NØRLIT for at finde ud af, hvilket gods du skal lede i. AMTSTUE-registraturerne står under A. De er lysebrune. Fæster på privat gods efter 1817? Se hos RETSBETJENTEN. Selvejer, godsejer, almisselem indsidder, m.m. Skiftet er i AMTET indtil 1793 derefter hos RETSBETJENTEN Brug registraturerne for amter. De står på hylderne i vejledningen. Kan du ikke finde amtet? Brug sedlerne i skuffeskabet. Efter 1793? Brug registraturerne for retsbetjente. De er blå, og står i vejledningen Købstadsborger? Skiftet er hos BYFOGEDEN Brug registraturerne for retsbetjente. De er blå, og står i vejledningen Præst, degn, skolelærer eller klokker? Militær eller søværn? Gejstlige dvs. præster, lærere mv. findes ved gejstlig skifteret indtil Brug den GULE REGISTRATUR over diverse skiftejurisdiktioner. Efter 1807: Skifterne er hos RETSBETJENTEN Hærens og søens folk findes ved militær skifteret indtil h.hv og Skifterne findes i RIGSARKIVET Efter 1804/1805: Skifterne er hos RETSBETJENTEN

12 Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster & Bornholm Jagtvej København N Telefon: Telefax: Hjemmeside: cshj/kr/2005

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne

Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne Alle værnepligtige skulle indberette til lægdsformændene, når de flyttede. Flytninger er noteret i rullerne med krydshenvisninger, som gør det muligt

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. Mormonkirkens store database. 1 www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug. 2015. 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Slægtsforskning på internettet

Slægtsforskning på internettet Slægtsforskning på internettet Kirkebøger og folketællinger i indscannet version http://www.sa.dk/ao/ Denne side, der hører under Rigsarkivet, indeholder scannede gengivelser af de originale kirkebøger

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

1. Mormonernes Arkiver på Internettet

1. Mormonernes Arkiver på Internettet 1. Mormonernes Arkiver på Internettet Vejledning i brugen af http://www.familysearch.org Ulrich Alster Klug, 2008. Den fulde note lægges på www.odenseslaegt.dk Kortfattet oversigt over indholdet af Family

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere

Livet på landet frem til 1800 tallet.

Livet på landet frem til 1800 tallet. Indledning. I dette skrift tager jeg udgangspunkt i mig selv, så hvis jeg f.eks. omtaler min farmor, er det dermed mine børns oldemor, og mine børnebørns tipoldemor. Tilbage omkring 2002 kom opfordringen

Læs mere