Store formuer efterlades til de højest lønnede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store formuer efterlades til de højest lønnede"

Transkript

1 Store formuer efterlades til de højest lønnede I gennemsnit havde personer, der døde i 2012, en nettoformue på kr. Det dækker over meget store efterladte nettoformuer i toppen og gæld i bunden. De efterladte, der står til at arve de største formuer, har selv de højeste indkomster og formuer, mens de efterladte med de laveste indkomster og nettogæld står til at modtage den mindste arv. af senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers og stud.polit Samira Nawa Amini 25. august 2014 Analysens hovedkonklusioner I gennemsnit efterlades der en nettoformue på kr., hvilket dog dækker over meget store efterladte nettoformuer i toppen og gæld i bunden. De 10 pct., der efterlader den største arv, efterlader næsten 6 mio. kr., mens de 10 pct., der efterlader den mindste arv, efterlader en nettogæld på godt kr. De 10 pct. efterladte, der står til at modtage den største arv, har selv høje indkomster og en gennemsnitlig nettoformue på 1 mio. kr. De 10 pct. efterladte, der står til at modtage den mindste arv, har lave indkomster og en gennemsnitlig nettogæld på kr. Når den efterladte arv fordeles på kommuner, viser det sig, at Gentofte, Rudersdal og Dragør er de tre mest formuende kommuner, mens der i Ishøj, Fredericia og Lolland kommuner efterlades mindst. Kontakt Senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Personer med høje indkomster arver store formuer Der er store forskelle på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. I denne analyse ses der på, hvor store nettoformuer enlige personer efterlader, når de dør. Konkret er der set på størrelsen af nettoformuen i det sidste hele år, de har levet. Der er analyseret på nettoformuerne i 2011 for de personer, der døde i 2012, og dette er sammenlignet med nettoformuerne i 2001 for personer, der døde i Nettoformuen er opgjort som kontant ejendomsværdi, indestående i pengeinstitutter samt kursværdi af værdipapirer fratrukket realkreditgæld og gæld til pengeinstitutter samt pantebrevsgæld. Eventuelle pensionsformuer indgår ikke i nettoformuen, ligesom værdi af andelsbolig, bil, båd, kontanter mv. ikke indgår. Seneste data viser, at der i gennemsnit er blevet efterladt en nettoformue på knap kr. blandt enlige, der døde i Udviklingen i de efterladte formuer varierer dog noget fra år til år. Det, at meget store formuer er fordelt hos få familier medfører, at de efterladte formuer kan varierer over tid, de kan således være relativt lave i nogle år, for så i enkelte år at være store. Der er dog stor spredning på de efterladte nettoformuer. Hvis man kigger på medianen 1 af den efterladte nettoformue ses det, at den i 2001 var på godt kr. og i 2011 på godt kr. Niveauet for medianen er væsentlig mindre end gennemsnittet, hvilket skyldes, at der blandt de mest formuende efterlades meget store nettoformuer, hvilket trækker gennemsnittet betragteligt op. I tabel 1 nedenfor er gennemsnittet samt medianen af den efterladte nettoformue vist. Tabel 1. Efterladt nettoformue af enlige afdøde, 2014-priser Nettoformue i 2001 Nettoformue i 2011 Vækst i kr. Vækst i pct kr. Gennemsnit 611,1 859,5 248,4 40,6 Median 122,2 131,3 9,1 7,4 Anm: Tabellen viser nettoformuen i 2001 og 2011 for enlige personer, der er døde i hhv og Alle priser er fremskrevet til 2014-niveau med prisudviklingen. For at illustrere den store spredning i efterladte nettoformuer er de afdøde inddelt i 10 lige store grupper efter størrelsen på den efterladte nettoformue, hvilket ses i tabel 2 nedenfor. 1. decil er de 10 pct. af de afdøde med den mindste nettoformue, mens 10. decil er de 10 pct. med den største nettoformue. Af tabellen fremgår det, at de 10 pct. med den laveste efterladte nettoformue i gennemsnit ikke har en formue, men derimod efterlader en nettogæld. I 2011 var denne nettogæld på godt kr. over kr. større end 10 år tidligere i De 10 pct. af de afdøde, som efterlod den største nettoformue, efterlod en nettoformue på næsten 6 mio. kr. I 2001 var den gennemsnitlige efterladte nettoformue for 10. decil godt 3,6 mio. kr.. Det vil sige, at den gennemsnitlige nettoformue for denne gruppe er steget med mere end 2,3 mio. kr., svarende til 65 pct. siden Medianen er nettoformuen for den person, der er præcis i midten af formuefordelingen. Det vil sige, at halvdelen af de afdøde har en nettoformue, der er større end medianen, mens den anden halvdel af de afdøde har en nettoformue, der er mindre end medianen. 2

3 Forskellen mellem dem, der efterlader den største nettoformue, og dem, der efterlader den mindste nettoformue, er altså blevet større i den observerede periode. Dette er vist i tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Decilfordeling af nettoformuen for enlige afdøde, 2014-priser Nettoformue i 2001 Nettoformue i 2011 Vækst i kr. Decil kr. 10 pct. med den mindst efterladte nettoformue -62,2-226,9-164,7 2 4,0-1,7-5,7 3 13,7 17,6 3,9 4 31,5 43,1 11,6 5 77,5 86,8 9, ,0 210,3 17, ,9 420,4 26, ,9 746,5 62, , ,9 176,6 10 pct. med den største efterladte nettoformue 3.637, , ,4 Gennemsnit 611,1 859,5 248,4 Anm: Tabellen viser nettoformuen i 2001 og 2011 for enlige personer, der er døde i hhv og Alle priser er fremskrevet til 2014-niveau med prisudviklingen. Decilfordelingen er foretaget på baggrund af størrelsen af nettoformuen. Det er interessant at se, hvordan den efterladte arv fordeler sig på kommuner, og her træder de nordsjællandske kommuner ud som de mest formuende kommuner. I top 3 befinder Gentofte, Rudersdal og Dragør sig. De kommuner med de mindste efterladte nettoformuer er Ishøj, Fredericia og Lolland med henholdsvis kr., kr. og kr. 3

4 Figur 2. Gennemsnitlig efterladt nettoformue fordelt på kommuner, priser. Anm: Figuren viser nettoformuen i 2011 for enlige personer, der er døde i Alle priser er fremskrevet til 2014-niveau med prisudviklingen. Personer der arver mest har selv høje indkomster I dette afsnit kigger vi på indkomster og formuer for de personer, der i 2012 mistede deres enlige forælder. Indkomster og formuer for disse personer undersøges i 2011, dvs. året før de (eventuelt) arvede noget fra deres forælder. Dette er gjort for at analysere, om der er en sammenhæng mellem den nettoformue, som forældrene efterlader, og børnenes egen indkomst og formue, før den bliver påvirket af en eventuel arv. I tabel 3 nedenfor er der udelukkende set på de personer, som mister deres enlige forælder i Disse personer er inddelt i deciler efter størrelsen på deres forældres efterladte nettoformue, dvs. størrelsen af den potentielle arv før arveafgift mv. Af tabellen fremgår en tydelig sammenhæng mellem børnenes indkomst og forældrenes efterladte nettoformuer. Jo større den efterladte nettoformer er, desto større er børnenes egen bruttoindkomst og egne nettoformuer. De 10 pct. af de efterladte, som har en forælder med de største nettoformuer, har en gennemsnitlig bruttoindkomst på knap kr., hvilket er næsten dobbelt så meget som de 10 pct. af de efterladte, hvis forældre har de mindste nettoformuer. 4

5 Ser man på de efterladtes egne nettoformuer, træder samme sammenhæng frem. De 10 pct. efterladte, som står til at modtage den største arv, har selv en nettoformue på knap 1 mio. kr., mens de 10 pct. efterladte, som står til at modtage den mindste arv (som i gennemsnit er en nettogæld, og derfor vil personerne i de fleste tilfælde ikke modtage noget) selv har en nettogæld på næsten kr. Tabel 3. Kobling til de efterladte, priser. Gennemsnitlig efterladt nettoformue fra forælder Gennemsnitlig bruttoindkomst for de efterladte Decil kr. --- Gennemsnitlig nettoformue for de efterladte 1-316,0 308,4-44,1 2-18,9 320,7-46,8 3 9,7 345,7 82,2 4 29,2 392,2 176,7 5 63,0 405,2 223, ,1 443,3 258, ,5 422,4 356, ,6 449,7 469, ,3 472,4 526, ,3 544,1 972,1 Gennemsnit 580,9 410,4 297,5 Anm: Tabellen viser nettoformuen i 2011 for afdøde i 2012, samt bruttoindkomster og nettoformuer for børnene af de afdøde, også opgjort i Alle priser er fremskrevet til 2014-niveau med prisudviklingen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 5

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

De sociale klasser i folkeskolen i 2012

De sociale klasser i folkeskolen i 2012 De sociale klasser i folkeskolen i 12 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen er der fokus på den sociale klasse for folkeskoleelever og deres klassekammerater.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag Papiret gennemgår de tekniske baggrunde for valget af datagrundlag til AE s indkomstanalyser, herunder analyserne om fattigdom i Danmark.

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013 Fordeling & Levevilkår 213 Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark Fordeling & Levevilkår 213 Fordeling & Levevilkår 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Målt med OECD s fattigdomsdefinition er antallet af fattige i Danmark steget til 242.000 personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere