Kommentarer fra borgermøde om strukturforslag for skoler og dagtilbud, efterår 2016 Helle Hallen d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentarer fra borgermøde om strukturforslag for skoler og dagtilbud, efterår 2016 Helle Hallen d"

Transkript

1 Kommentarer fra borgermøde om strukturforslag for skoler og dagtilbud, efterår 2016 Helle Hallen d Indhold Rapporteringsmetode:... 1 Bosætning:... 1 Kvalitet:... 2 Økonomi:... 4 Vedligeholdelse:... 5 Ledelse:... 5 Børnetal:... 5 Politisk:... 6 Struktur:... 6 Rapporteringsmetode: Kommentarerne er indsamlet digitalt via padletskærm, opsamlet på borgermødet d. 22. november og indsamlet fysisk fra postkassen, som var opstillet på mødet. I det følgende er de digitale kommentarer fra padletskærmen præsenteret først under de enkelte temapunkter, derefter følger de kommentarer som blev ytret på mødet og nedskrevet af forvaltningens personale, hvor de fysisk afleverede kommentarer er noteret sidst under hvert punkt. Alle kommentarer er blevet inkluderet i deres oprindelige rå udsagnsform, og kommentarer er kun blevet udeladt, hvis de er vurderet direkte uvedkommende for emnet strukturdrøftelser, hvis de har været af en personlig karakter som ikke bidrager til emnet eller hvis de har været ufuldstændige. Bosætning: Har valgt at flytte til Varde kommune fra en anden kommune, netop for at bo i en landsby, med levedygtig dagtilbud og skole... Ville ikke være flyttet hertil uden dette! Tilflytter fra anden kommune Hvad gør Varde Kommune for at øge bosætningen i kommunen især i de små landsby-samfund? 1

2 Se skolen med nye øjne: Vi kan komme til at spare os ihjel. Hvis ikke vi har en skole i lokalsamfundet, mister det sit liv og udvikling, og vi tiltrækker og fastholder ikke borgerne, og så har vi da først problemer med børnetallene. Lad os inspirere af hvordan mindre (fri)skoler drives med små midler og i øvrigt omfavne teknologiens nye muligheder for læring. Det er ikke nødvendigvis fremtiden med røv-til-sæde-undervisning sammen med andre børn, der er +/- et år. Der er ingen som vil flytte til de små samfund hvis i lukker skolerne, luk skolen, så dørforeningslivet og dermed dør samfundene. Men det er jo også en måde at få folk jaget ind mod byerne! Varde kommune kan brande sig på det lokale foreningsliv. Vi bliver aldrig Esbjerg og det skal vi heller ikke. Jeg er en af dem som er flyttet tilbage til Varde vi er flyttet tilbage hertil fordi Varde / Sig har så meget at byde på. Og havde det ikke været for de tiltag som er i Sig, så var jeg ikke flyttet tilbage. Frivillighed, dygtige unge mennesker som får gode redskaber med igennem frivillighed og sammenhold i lokalsamfundet. Småt er godt. Det er vigtigt med kvalitet i fritiden og hvis man lukker skoler betyder det længere transporttid hvilket kan betyde at det kan gå ud over det frivillige foreningsliv da man kommer senere hjem osv. Vi kommer til at ødelægge det herude da der ikke er nogen til at træne børnene, og der kommer heller ikke nogen børn, da de skal sidde i en bus man vil jo komme til at lukke det herude. Hvis der ikke er nogle fritidsinteresser hvad skal de børn der bor herude så lave? Jeg har brug for de børn herude og hvis børnene skal gå i skole i Varde skal vi så også bygge en hal i Varde. Man kan gøre sig de tanker som politiker, at man tilpasser de tilbud til de børn som nu engang er i Varde by. Det her er jo egentlig symptombekæmpelse, og ikke udvikling af lokalsamfund Jeg vil gerne tale udvikling vi prøver at udvikle og der er udarbejdet udviklingsplaner, for at gøre os attraktive for at tiltrække borgere til men det tænker ikke at det hænger sammen. Mange af os arbejder den anden vej væk vi kører til Grindsted og hvis vi får at vide, at vi skal køre vores børn til Ølgod så kunne vi godt finde på at flytte til Grindsted. Kig på Esbjerg her har de lukket mange små skoler og derfor er børnene nu flyttet til Næsbjerg Skal vi udvikle eller afvikle I Næsbjerg har vi lavet en fodbold linje hvor børnene får træning inden de skal i skole om morgenen. Skal vi lukke og skære ned på noget som er i vækst? Kvalitet: Kvalitet er ikke central styring og fælles data sammenligning. Kvalitet er engagerede lærere støttet af engagerede forældre Kvalitet er når børn har tid til at være børn i fagligt gode lokale skoler og ikke skal bruge 1,5 time to gange dagligt for at komme til store skolefabrikker helt fra skolestart 2

3 Kvalitet er når politikerne tør melde ud, hvad de ser som kvalitet i fremtidens struktur i Varde kommune - ikke henset til egne interesser, men for kommunens bedste!! Det vil vi gerne have et svar på iaften, hvis de tør? Vores egn har siden andelsbevægelsen haft sin styrke i vores egen måde at gøre tingene på. Varde kommune er andet og mere end blot varde og Ølgod og vores børn kommer til at sidde i en bus i halvanden time hver dag i en heldagsskole og det er visionsløst og IKKE kvalitet. Kvaliteten er sammenhængskraften i det nære og lokale. Ville gerne at der under oplægget havde været tal omkring trivsel herunder hvor børnene trives bedst. Som forældre vil også gerne køre langt for at bevare den bedste skole. Kvalitet skal strække sig hele livet igennem og hvis man tror at kvalitet kan måles igennem en Pisaundersøgelse så er det temmelig begrænset. Vi er nødsaget til at stille spørgsmål ved kvalitetsbegrebet. Jeg synes man skal lade skoler udvikle sig og lade de enkelte skoler drøfte, hvad de kunne tænke sig. Jeg synes man skamrider kvalitet for der er nogle ubekendte men vi skal tænke på hvordan sikrer vi en god fremtid for vores børn fx de som har børn på Agerbæk skole har de uddannelse og job Ja det har de. Pisa måler nogle ting og ikke alt fx menneskelig kvalitet. Vi skal have fokus på hvordan vores børn har det når de forlader skolen. Det handler om hvilken kvalitet skolen leverer og ikke hvor mange der er. Kvalitet: Nærhed, tryghed og inklusion. It takes at village to raise a child. Økonomi: regnskabet er ikke gjort færdig. Hvad har man tænkt ved at lukke de 7 skoler hvad mister man og her tænker jeg at kommunen kommer til at miste endnu flere penge. De tre forslag kan ikke bruges til noget og de ligner hinanden. Måske skulle de grupper have været sat sammen på en anden måde. Og hvad med råmaterialet fra grupperne kan man finde det på hjemmesiden? Det undre mig at de er så ensartet de tre forslag som er kommet. Tak fordi I byder op til dans. Kvalitet: Høj faglighed hos børnene, trivsel altså børnene kommer i skole hver dag. Lavt sygefravær hos lærere og børn. Det kunne være noget at stræbe efter. Jeg sender mine børn i skole for at de skal blive dygtige fagligt og trives. Det er min opgave som forældre at opdrage og ikke skolen. Hvad missionen for at lave en overbygningsskole i Varde det savner jeg lidt hvad er det for pædagogisk og didaktisk tænkning man har? Kvalitet bliver målt på trivselsundersøgelse, Pisa i Sig har vi nogle af de bedste resultater. Den kvalitet som jeg ser til daglig med børn som trives, har sammenhold og tryghed, det er politikerne ved at tage fra mig og det bryder jeg mig ikke om. Vi har ikke nogen videregående uddannelse i Varde Kommune. Et vigtig parameter for mig er at kunne tilbyde de små skoler Kvalitet: Nærhed, tryghed og sammenhold. Jeg synes at de skal nedlægge Sct. Jacobi og lave det om til teater. Jeg som lærer føler mig ikke dygtig nok til at kunne undervise 26 børn. Jeg har været på en del 3½ timers kurser hvor man som Varde Kommune lige har synes at det her skulle man også kunne men jeg oplever 3

4 ikke rigtig at have lært noget. Man skal ikke kun kigge på de faglige kvaliteter men også de menneskelige kvaliteter. For mig er kvalitet nærmest lige med Agerbæk-Starup Skole. I filialen Starup-Tofterup inkluderer vi 98,2% af børn i vores skoledistrikt, dette med 11,5% børn af socioøkonomisk belastede familier. Ydermere ligger vores faglige niveau over landsgennemsnittet af det socioøkonomisk forventede = høj kvalitet Vi skal inkludere flere børn, færre ressourcer, hvordan ser man på den udfordring i forhold til at lave større insitutioner? Skriftligt fra postkasse: Hvordan vil man bruge de 10 millioner på forbedringer i skolerne? Taler vi om efter- og videreuddannelse af lærere/pædagoger? Taler vi om flere midler til undervisningen? Andet? Der er altid snak om at flytte børn fra de små institutioner til de større institutioner. Hvordan stiller kommunen sig over for den nytilkomne viden fra ph.d. Susanne Rasing, Institut for Folkesundhedsforskning om et stigende antal høreskader og tinnitus-symptomer for børn grundet larm og uro i institutionerne? Jo større institutioner, jo flere børn, jo mere larm og uro. Hvordan kan vi acceptere dette? Lange skoledage + transporttid kan gøre det svært for driften af f.eks. Helle Hallen, da det bliver svært at afsætte haltider om eftermiddagen. Bustransport: Er det muligt at skolebusser kan køre til Helle Hallen ligesom stort set alle busser gjorde for 30 år siden, da jeg selv var skoleelev på Næsbjerg Skole? Transport og ventetider skal minimeres skoledagen er for lang i forvejen Økonomi: Der er ikke mange der har kunnet spare sig rig så hvorfor ikke investere frem for at afvikle de små lokalsamfund. Opfordring til andre høringssvar: Flere politikere har ytret sig omkring lokalbefolkningens viden til mindre besvarelser på de enkelte institutioner. Dvs hvis man alligevel tænker "hvorfor gør de ikke baaaaare...!!! Så er det vigtig at det kommer med i et høringssvar. Det kunne være lokaler til fx SFO som sagtens kunne slås sammen med fx lokaler på skolen, og som dermed kan lave en besparelse uden en betydelig forringelse for børn/elever/personale/ledelse. Mindre besparelser på den ene eller den andre med, bør også medtages i et høringssvar. Hvordan gør Ringkøbing-Skjern? Hvorfor se på Esbjerg og Fredericia modellerne, som kritiseres voldsomt. Når vores nordlige nabo formår at holde flere skoler åbne og bruge ca , mindre pr. Elev? Hvad er kostprisen pr elev alle udgifter indregnet på de forskellige skoler? Er det kvalitet at fastholde en forvaltning på rådhuset på nuværende niveau når antallet af skoleelever falder så drastisk? Det vil vi gerne høre politikernes holdning til 4

5 Vi bruger ca. 280 millioner kroner på administration mon ikke der kunne spares lidt på konsulenter og ledere. Er der nødvendigt at skolerne styres så centralt og med så mange konsulenttimer? Man vil renovere en skole for 80 millioner som står på gyngende grund. Kære politikere hvis I skal drive en forretning på den måde 20 millioner ud fra et budget på 279 millioner kan ordnes over en kop kaffe. Kør en turn-around så finder I pengene. De skulle have kaldt det en investering i en fremtidig skole. Lukning af skoler spare penge. Men øget transport må tilsvarende give større udgifter på denne post Overveje skolernes fysiske rammer i forhold til hvilke skoler der skal lukkes ud fra et økonomisk synspunkt for udgifter til vedligehold og renovation Vedligeholdelse: Per Rask glemte at svare på spørgsmål fra salen. Hvorfor har de ikke vedligeholdt skolerne løbende? Ledelse: Fællesledelse under overbygningsskolerne kan skabe "der røde tråd for børn i overgangene. Indgå en lokal aftale med lærerne og Spar på ledelse og administration Mængden af ledelsesled synes jeg man skal overveje nøje om det er hensigtsmæssigt at skære der. God idé i mindre samfund at have fælles ledelse for skole (0.-6. klasse) og børnehave. Bør så vidt muligt undgå skoler med kun klasse tror at skolen hermed bliver for lille. Så hellere en filial/afdeling af større skole. Elever kan lige så godt blive transporteret ud til en mindre skole i stedet for omvendt afstanden er den samme Børnetal: Den kan vi ikke spare os ud af. Der må kunne laves en strategi for at tiltrække nye borgere til kommunen. Eller gøre en indsats for, at det bliver attraktivt at få flere børn som borger i Varde kommune. Har byrådet udfordret tallene? Man har valgt at lægge prognosen til grund for strukturdebatten til trods for at de er indsamlet i de år hvor Varde har været historisk hårdt ramt af finanskrisen og glemt fokus på sammenhængene i hele landet. Hvorfor bruger man tallene til at tale Varde ned! Hvordan vil politikerne understøtte udviklingen i de byen der har vækst 5

6 Hvor mange elever ønskes i hver klasse - vil man på maximum som er 28 elever i hver klasse? Vi har hørt at problemet er det faldende børnetal. Men vi mangler at se, hvilke skoler der står med udfordringer hvilke skoler er det som kommer til at mangle elever. Det er jo de skoler I som politikere ikke kan berøre negativt. Deres problem gør så at grønthøsteren skal køres ned over alle skoler. Kig på hvilke skoler kan hænge sammen, og så lad dem passe sig selv og så have fokus på de skoler som har problemerne. Der er i forslag 2 og 3 beskrevet pladsproblem. Hvilke tanker er der gjort ift. pladsproblemer og hvad gøres der i mellemliggende periode ift. Plads. Jeg kunne frygte at man laver midlertidige bygninger og presser børnene ind. Det kunne jo være mængden af børn man kunne flytte. Politisk: Smid venstre ud af kommunalbestyrelsen Gyngende platform... "Vi får som fortjent" - Det er nemlig rigtig. Kommunalbestyrelsens sammensætning, hvor V har absolut flertal, er måske den største hindring for vision og nytænkning? Stem på et andet parti næste gang, så vi kan få dynamik og debat udenfor Venstre-partilokalerne! På dagsorden står der drøftelse på som punkt... Det minder mere om foredrag... Kære politikere!!! Hvad er jeres egne holdninger til kvalitet??? De kan starte med at spare borgmesterens 60 års fødselsdag, stop jeres pamperi Hjemmehjælperen der har knoklet hele livet får en fyreseddel i 60 års fødselsdagsgave Hvad er den politiske holdning til friskoler? Hvad er kvalitet set ud fra en politikkers vinkel Jeg vil give politikerne et råd om at se på muligheder fremfor besparelser. Struktur: It takes a village... Og det gælder fra 0. til 6.Der efter kan det give rigtig god mening at samle overbygningseleverne i større enheder. Tilpas skolepladser i Varde by til de elever der ER i Varde by på sigt, så kan man om år igen overveje at flytte oplandselever til Varde byigen. 6

7 Skoler med 0-3 klasser bliver for små, det bliver svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft Hvad er belæg for holdningen om at stort er godt? Venligst fremkom med fakta og dokumentation Hvad er reel brugerinvolvering? En af de mest essentielle komponenter i en brugerinvolverende process er gennemsigtighed og genkendelighed, altså at ens brugergruppe kan genkende hvad de har bidraget til. Her oplever arbejdsgrupperne at deres forslag har været igennem en sådan vinkling fra kommunens side at de ikke længere kan stå inde for forslagene, og derfor kan man stille spørgsmålstegn til om; det at Varde kommune indbyder til en brugerinvolverende process, bare giver dem en mulighed for at fralægge sig ansvaret og kan vaske hænder efterfølgende. Vi har jo snart kommunal valg! Glem de 5 gamle kommuners grænser, og se istedet på hvor folk bor og hvor børnene lever. De aktive lokalsamfund: Når nu borgmesteren, forrige fredag, på landsdækkende TV, giver udtryk for at det er en smal sag, at være borgmester, når han har engagerede lokalsamfund. Er han så rede til at forringe den skole der er centrum i kommunens mest vækstende landsby? Hvilke eksempler fra andre kommuner dokumenterer, at skolelukninger skaber det ønskede økonomiske driftsrationale? Hvis de 3 skoler i Varde lukker og rykker ud så passer æ peeng. Hvis det stod til mig så lavede vi en overbygningsskole for hele Øst. Fra 0. til 6 med fælles ledelse En skole kan godt blive for lille og der synes jeg man skal lave en afdelingsskole og så kigge på ledelsesledet i stedet. Hvorfor bliver der ikke rykket Varde-skoler ned. Der er åbenbart længere fra Varde til Nordenskov end fra Nordenskov til Varde. Hvorfor lukker man ikke en skole i Varde kunne man tænke sig at et faldende børnetal i Varde Bb kombineret med renovering for 80 millioner kunne give en besparelse som kunne redde vores skoler i lokalsamfundet. Hvordan driver man et skolevæsen skal skoleledere side til en masse møder skal der sidde en masse konsulenter? Vi kommer ikke udenom at de forældre som gerne vil gerne vil de store skoler allerede har flyttet deres børn ind på en stor skole. De af os som er her vil jo gerne de små skoler. Hvorfor ikke tænke på hvordan vi kan forbedre det vi har tænker vi skal være mere visionære. Deportere ud af hvorfor kan de ikke komme ud som vi skal komme ind. Hvis vi skal bruge 10 millioner på renovering så er det jer som politikere som har jokket i den når I ikke har vedligeholdt skolerne fra en start Jeg undre mig at man snakker omkring de 20 millioner, brændende platform og kvalitet. Skriftligt fra postkasse: Hvorfor ser man på flere små institutioner end EN stor Varde-skole. De små institutioner har store betydninger for landsbysamfundene (om man vil det eller ej), at lukke Brorsonskolen har ikke på noget punkt samme betydning for Varde 7

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud November 2016 PROGRAM 18.30-18.35: Velkomst og præsentation af aftenens program v. Borgmester Erik Buhl 18.35-18.50: Den brændende platform og formålet

Læs mere

Kommentarer fra borgermøde om strukturforslag for skoler og dagtilbud, efterår 2016 Campus Varde d

Kommentarer fra borgermøde om strukturforslag for skoler og dagtilbud, efterår 2016 Campus Varde d Kommentarer fra borgermøde om strukturforslag for skoler og dagtilbud, efterår 2016 Campus Varde d. 24.11.16 Indhold Rapporteringsmetode:... 1 Bosætning... 1 Kvalitet... 2 Økonomi... 3 Ledelse... 4 Børnetal...

Læs mere

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: Rune Olesen Janderup Skole Nybrovej 36A 6851 Janderup Tlf. 75 25 83 75 Den 25. oktober 2010 Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Skolebestyrelsen har på ordinært

Læs mere

Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet

Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet Udarbejdet af Arbejdsgruppen omkring Starup-Tofterup. Vi er blevet opfordret til at komme med løsningsforslag, og det

Læs mere

Anna Marie Wollesen Sent: 30 Dec :37: Birthe Laustrup Carstensen Høringssvar vedr strukturændringer på skole/dagtilbudsområdet.

Anna Marie Wollesen Sent: 30 Dec :37: Birthe Laustrup Carstensen Høringssvar vedr strukturændringer på skole/dagtilbudsområdet. From: Anna Marie Wollesen Sent: 30 Dec 2016 17:37:30 +0100 To: Birthe Laustrup Carstensen Subject: Høringssvar vedr strukturændringer på skole/dagtilbudsområdet. Høringssvar vedr. Ændringer på skole-dagtilbudsområdet.

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Bæredygtige børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg skoler og 1. runde: Lokalt forankret Kan vi få noget mere ro omkring eksistensen af vores folkeskoler Hvad er

Læs mere

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole.

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Modtaget d. 27/08 kl. 11:56 Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Det er rystende, man vil lukke vores skole fundamentet for hele vores landsby og dens sammenhold. Især efter der blevet lovet,

Læs mere

Kommentarer fra borgermøde om strukturforslag for skoler og dagtilbud, efterår 2016 Outrup Kultur- og Idrætscenter d

Kommentarer fra borgermøde om strukturforslag for skoler og dagtilbud, efterår 2016 Outrup Kultur- og Idrætscenter d Kommentarer fra borgermøde om strukturforslag for skoler og dagtilbud, efterår 2016 Outrup Kultur- og Idrætscenter d. 29.11.16 Indhold Rapporteringsmetode... 1 Bosætning... 1 Kvalitet... 3 Økonomi... 6

Læs mere

Kommentarer fra borgermøde om strukturforslag for skoler og dagtilbud, efterår 2016 Campus Varde d

Kommentarer fra borgermøde om strukturforslag for skoler og dagtilbud, efterår 2016 Campus Varde d Kommentarer fra borgermøde om strukturforslag for skoler og dagtilbud, efterår 2016 Campus Varde d. 24.11.16 Indhold Rapporteringsmetode:... 1 Bosætning... 1 Kvalitet... 2 Økonomi... 4 Ledelse... 5 Børnetal...

Læs mere

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Allested-Vejle skole Nr. Broby skole Pontoppidanskolen Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Udarbejdet af skolebestyrelserne på Nord- og Sydskolerne i Fåborg-Midtfyn kommune Sammen

Læs mere

Høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i Varde kommune. En ide til at få fremtidssikrer Varde bys skolestruktur - spar 200 millioner.

Høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i Varde kommune. En ide til at få fremtidssikrer Varde bys skolestruktur - spar 200 millioner. Til Birthe Laustrup, Politik og Analyse, på mail: bilc@varde.dk Høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i Varde kommune. Varde den 26.03.2017 En ide til at få fremtidssikrer Varde bys skolestruktur

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Fase 3 Høringssvar Inspirationshøring

Fase 3 Høringssvar Inspirationshøring Jesper Glargaard Simonsen Fase 3 Høringssvar Inspirationshøring Horne - familie og foreningsliv Jesper 04-01-2017 Indholdsfortegnelse Forord.... 3 Indledning.... 3 Forslag til besparelser.... 4 Forslag

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

Opsamling på hovedtræk i strukturforslag

Opsamling på hovedtræk i strukturforslag Opsamling på hovedtræk i strukturforslag BILAG TIL TEMADRØFTELSEN 27/9 2016 Arbejdsgruppernes opgave Strukturarbejdsgrupperne har haft til opgave, at foreslå et strukturscenarium der skaber besparelse

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole.

Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole. Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole. Byrådet i Randers Kommune har fremlagt forslag til en ny skolestruktur. Forslaget vil medføre meget store ændringer for flere tusinde skolebørn

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Høringssvar fra forældrevalgte i Koldby Skoles skolebestyrelse

Høringssvar fra forældrevalgte i Koldby Skoles skolebestyrelse Høringssvar fra forældrevalgte i Koldby Skoles skolebestyrelse Børne- og Familieudvalget og forvaltningen ved Thisted Kommune præsenterede på kvartalsmødet for skoler i august udviklingsplanen for skoleområdet.

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Input fra Skolen ved Tuse Næs Debatmøde blev afholdt mandag d. 23. marts 2014 på afdeling Tuse, hvor der var omkring 60 fremmødt. Forsat god debat! Bæredygtige skoler og

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

HØRINGS SVAR. til Varde Kommune

HØRINGS SVAR. til Varde Kommune HØRINGS SVAR til Varde Kommune e e ll a or f d u lb ti g a d og r Skole Høringssvaret # er skrevet på vegne af Borgerne i Sig, HHST Udviklingsråd (Sig området) og Sig Borgerforening Erkendelse og fremtidssikring

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Hvad du ønsker, skal du få... Velkommen til år 2020. I skal nu møde familien Jensen, der består af far Per, mor Ulla og deres to børn,

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.september 2014 kl. 19-21 På lærerværelset.

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.september 2014 kl. 19-21 På lærerværelset. 1. Godkendelse af referat Godkendt. Det aftales, at referaterne fremover skrives som aktionsreferat dvs. der sættes adressat på den der har aktion på punktet. Adressaten står med fed skrift for enden af

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Lær af de private institutioner, så de kommunale bliver et tilvalg f.eks. ved at kigge på: Færre lukkedage Bedre normering (er de

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Fagteams og skoleledelsens sparring foregår allerede og kan udvides selvom der ikke bliver et skolecenter (på Nørhalne Skole).

Fagteams og skoleledelsens sparring foregår allerede og kan udvides selvom der ikke bliver et skolecenter (på Nørhalne Skole). Dialogmøde den 13. maj 2014 på Biersted Skole Gruppe A Man lægger økonomien og beslutningerne ned i skolecentret, som så i stedet for politikerne skal tage stilling til om Gjøl Skole skal lukkes. Hvad

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Skolebestyrelsen. Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2

Skolebestyrelsen. Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2 Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2 Medlemmer: Afdeling Søndermark: Susanne, Jens-Ole, Kitt, Bo, Poul, Lærke. Afdeling Østre: Lene, Jon, Jørn (repr.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 DIAS 2: Oplæg og drøftelse på GF Bestyrelsen aflægger kort beretning Skolelederen aflægger kort beretning Bestyrelsen forelægger det reviderede

Læs mere

Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene

Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af kommentarer til strukturændringsforslagene fra A-

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Forudsætninger for beregning af nedenstående tal: Tallene i skoleåret 2016/17 er de faktiske elevtal pr. 5/9-2016

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Retning og mål for folkeskolen i Solrød

Retning og mål for folkeskolen i Solrød Retning og mål for folkeskolen i Solrød Status på arbejdet arbejdspapir/råtekster Til brug for fortsatte drøftelser på mødet i familieog uddannelsesudvalget den 13. marts 2017 Opsamling hvad har vi af

Læs mere

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole!

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole! En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed Velkommen til Ugelbølle Friskole! Ugelbølle Friskole vil være det foretrukne skolevalg i lokalområdet, kendetegnet ved højt fagligt niveau

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

På baggrund af Oplæg til Fremtidig organisering af skole, SFO og klub i forhold til at ændre strukturen på skoleområdet i Esbjerg Kommune, vil vi

På baggrund af Oplæg til Fremtidig organisering af skole, SFO og klub i forhold til at ændre strukturen på skoleområdet i Esbjerg Kommune, vil vi På baggrund af Oplæg til Fremtidig organisering af skole, SFO og klub i forhold til at ændre strukturen på skoleområdet i Esbjerg Kommune, vil vi gerne præsentere vores forslag til en ny struktur i Darum.

Læs mere

HØRINGSSVAR vedr. Skoler og dagtilbud for alle

HØRINGSSVAR vedr. Skoler og dagtilbud for alle HØRINGSSVAR vedr. Skoler og dagtilbud for alle Bestyrelsen på Brorsonskolen stiller sig som udgangspunkt positivt overfor det udsendte forslag om en ny skolestruktur. Vi ser mange spændende perspektiver

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 VARDE KOMMUNE HAR FIRE SPECIALAFDELINGER Lykkesgårdskolen i Varde - elever med generelle indlæringsvanskeligheder Tistrup Skole elever med specifikke indlæringsvanskeligheder

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen.

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.04-K04-1-14 Dato:25.1.2015 Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. I det følgende

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kommentarer fra borgermøde om strukturforslag for skoler og dagtilbud, efterår 2016 Skovlund-Ansager Hallen d

Kommentarer fra borgermøde om strukturforslag for skoler og dagtilbud, efterår 2016 Skovlund-Ansager Hallen d Kommentarer fra borgermøde om strukturforslag for skoler og dagtilbud, efterår 2016 Skovlund-Ansager Hallen d. 30.11.16 Indhold Rapporteringsmetode... 1 Bosætning... 1 Kvalitet... 6 Økonomi... 8 Ledelse...

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

for børn med behov for en særlig indsats

for børn med behov for en særlig indsats DEN GODE OVERGANG for børn med behov for en særlig indsats FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I VARDE BY Fælles retningslinjer for dagtilbud og folkeskoler i Varde by for overgangen fra dagtilbud til skole for børn

Læs mere

HØRINGSSVAR: RADIKALE VENSTRE THY MORS

HØRINGSSVAR: RADIKALE VENSTRE THY MORS 1 HØRINGSSVAR: RADIKALE VENSTRE THY MORS Det siges, at som man spørger får man svar. I udviklingsplanerne er det forvaltningen, der spørger og borgerne, som skal svarer. Det er blevet fortalt på borgermøder,

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning - 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Suveræne skoler i Lejre Kommune

Suveræne skoler i Lejre Kommune Suveræne skoler i Lejre Kommune Skolevision 2012 Kære læser Kan du huske, hvordan det var at gå i folkeskole? Hvem din yndlingslærer var, og hvilke fag du havde? Du kan måske huske, hvordan dit klasselokale

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet

Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet Åben skole som en investering i, at skolen også fremadrettet er åben. Perspektiverne rækker videre til et lille lokalsamfund, som har brug for at kunne

Læs mere

Dialogmøde om skolestruktur Fjerritslev d. 19/5 2014-05-20

Dialogmøde om skolestruktur Fjerritslev d. 19/5 2014-05-20 Dialogmøde om skolestruktur Fjerritslev d. 19/5 2014-05-20 Gruppe 1 Elev i Fjerritslev koster 36.000 kr. (men koster det ikke mere, hvis man regner underskuddet med?) Elevtalsprognosen for Ørebro passer

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016 Velkommen til borgermøde 25. og 26. april 2016 Styregruppen for folkeskoleanalyse: Præsentation af arbejdet og den videre proces Ved borgmester Jan Petersen Programmet for i aften Styregruppens arbejde

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 Kære alle sammen Så sidder jeg endnu engang foran tastaturet, for at videregive nyheder, informationer og tanker om, hvad der sker i skoleverdenen i almindelighed og på Spjellerup

Læs mere

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt:

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt: Modtaget 27/10 2014 kl. 21:58 Hjæælp,- jeg er blevet kommunalpolitisk partiløs!!! Jeg føler mig bedraget, udnyttet som stemmekvæg, ført bag lyset af politikere, som jeg - naivt - troede jeg kunne stole

Læs mere