KONTAKT. Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: , E: - administrative spørgsmål om masteruddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKT. Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: 8888 9620, E: master@dpu.dk - administrative spørgsmål om masteruddannelserne"

Transkript

1 MASTERUDDANNELSE 2011/2012

2 KONTAKT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE aarhus UNIVERSITET Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: , E: - administrative spørgsmål om masteruddannelserne Studievejledning for masterstuderende T: , E: - spørgsmål om valg af masteruddannelse Efter- og videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5, bygn. 1448, 8000 Århus C. T: , E: - spørgsmål om betaling og ansøgnings- og optagelsesprocedure Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 Foto: Nanna Kreutzmann o.a. Tryk: Scanprint Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) er en del af Aarhus Universitet / Der er omkring studerende på vores uddannelser i Aarhus og København / Det gør DPU til den største forsknings-og uddannelsesinstitution i Europa inden for det pædagogiske felt.

3 KOMPETENCER DU KAN BRUGE MASTERDDANNELSER 2011/12 3 HVORFOR TAGE EN MASTERUDDANNELSE PÅ DPU? DPU udbyder en bred vifte af masteruddannelser inden for pædagogik, uddannelse og ledelse. For alle uddannelser er koblingen mellem teori og praksis afgørende. Vi ruster dig til at tage fat på arbejdsopgaverne med ny viden og nye værktøjer samt overblik og overskud. Dit udbytte er reelle kompetencer, der giver overblik og sætter dig i stand til at løse konkrete udfordringer i dit arbejde men også inspiration til at tænke og tale på helt nye måder om dit fag. Med en masteruddannelse fra DPU bliver du bedre til at navigere i forhold til de mellemmenneskelige relationer og politiske tendenser og strategier, der sætter rammen for dit arbejdsliv. En masteruddannelse fra DPU styrker ikke blot dine faglige kompetencer, så de matcher kravene i dit job. Vi lægger også vægt på, at vores uddannelser kombinerer professionel med personlig udvikling og giver plads til refleksion og kritisk stillingtagen. DPU s masteruddannelser er forskningsbaserede, og der står stærke videnskabelige miljøer bag. Vi har gode rammer for både undervisning og vejledning, og det kommer alle vores studerende til gode! Børnelitteratur Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Dansk som andetsprog Drama- og teaterpædagogik Leadership and Innovation Ledelse af uddannelsesinstitutioner Læse- og skrivedidaktik Medborgerskab Positiv psykologi Professionsudvikling Socialpædagogik Specialpædagogik Sundhedspædagogik Vejledning Voksenuddannelse Fleksibelt forløb Enkeltmoduler

4 masteruddannelser MASTERDDANNELSER 2011/ Du kan vælge mellem tre modeller: Masteruddannelse De fleste af DPU s masterstuderende tager en 2-årig masteruddannelse, hvor de følger et tilrettelagt forløb med den samme gruppe af medstuderende. Masteruddannelse som fleksibelt forløb Nogle studerende vælger at skræddersy deres 2-årige masteruddannelse ved selv at sammensætte de fire moduler, der passer til deres uddannelsesønsker. Enkeltmodul En tredje mulighed er at vælge et enkelt halvårligt modul og gennemføre det som et efteruddannelsesforløb. Modulet kan senere indgå i en hel masteruddannelse eller et fleksibelt forløb. Ansøgningsfrister Struktur Til Læs uddannelser om uddannelsen, og enkeltmoduler dens adgangskrav, med studiestart kompe-tencemål m.v. er der på ansøgningsfrist 1. maj. september Læs om uddannelsen, dens adgangskrav, kompetencemål enkeltmoduler m.v. på med studiestart i februar er ansøg- Til ningsfristen 15. november. Ansøgningsskema Ansøgningsskema kan hentes på: Uddannelsen, dens adgangskrav, kompetencemål m.v. på Læs om uddannelsen, dens adgangskrav, kompetencemål. Skemaet kan udfyldes elektronisk men skal printes ud og sendes. Faglig kontaktperson: Marcella Milana, E: dpu.dk Masteruddannelserne Administrator: er betalingsuddannelser. Priserne Anne ligger Mette mellem Rasmussen 8000 og pr. modul. Se T: 8888 priser 9405 under de enkelte uddannelser. E: Man kan ikke få SU til en masteruddannelse - der kan være mulighed for at søge SVU (se

5 MASTERUDDANNELSER 2011/12 værd at vide 5 En masteruddannelse har et omfang, der svarer til et års fuldtidsstudie (60 ECTS-point), men den er tilrettelagt som deltidsuddannelse over to år. En masteruddannelse skal afsluttes inden for seks år. Du skal således ikke nødvendigvis gennemføre et modul hvert semester. ne 1-3 kan du tage i den rækkefølge, der passer bedst - modul 4 skal afslutte uddannelsen. Undervisning Undervisningen er tilrettelagt, så den kan gennemføres af erhvervsaktive. I hvert semester er der seminarer på mellem en og fem dage i alt 10 dage. Imellem seminarerne arbejder du selvstændigt og i grupper og modtager desuden vejledning. Alle studerende er tilknyttet DPU s e-learning-platform. Det betyder, at der er gode muligheder for elektronisk kommunikation med medstuderende, undervisere, vejledere og administrationen. Værdi for arbejdspladsen Et masterprojektet tager ofte udgangspunkt i en aktuel problematik på arbejdspladsen, og uddannelserne er tilrettelagt, så de udgør mindst mulig belastning for arbejdslivet. Mange arbejdsgivere finder masteruddannelserne så attraktive, at de helt eller delvis betaler for dem. For halvdelen af DPU s masterstuderende finansierer arbejdsgiveren hele uddannelsen, for 25 procent af de studerende finansierer arbejdsgiveren dele af deltagerbetalingen, mens de sidste 25 procent er selvbetalere. Adgangskrav For at blive optaget på en masteruddannelse skal du have en relevant kandidat-, (professions)bachelor-, diplom- eller mellemlang videregående En diplomuddannelse er ikke et krav, hvis du har en anden adgangsgivende Herudover skal du have mindst to - på nogle uddannelser tre - års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende I forbindelse med optagelsen har DPU mulighed for at indkalde til en indledende vejledningssamtale, som har til formål at afklare, om dine krav og forventninger til uddannelsen er i overensstemmelse med uddannelsens indhold. Du får først og fremmest en faglig ballast, du kan bruge i dit daglige arbejde. En ballast, som både består af en øget teoretisk indsigt og nogle konkrete og praktiske redskaber. Igennem den teoretiske tilgang bliver du trænet i at træde et skridt tilbage og reflektere over dit fag og dit felt. Du lærer at se på det udefra. Det er jo netop det, teori kan - rive dig ud af de fastlåste vaner og forforståelser, så du kan få øje på nye måder at gøre tingende på. Ida Juul, koordinator på Master i professionsudvikling

6 MASTERUDDANNELSEN I børnelitteratur MASTERDDANNELSER 2011/12 6 Børnelitteratur spiller en central rolle i børns liv. Børnebøger er væsentlige for sprogindlæring og er et vigtigt element i socialiseringen, når børn gennem litteraturen introduceres til kulturelle begreber og normer. Ofte er det også gennem litteraturen, børnene første gang møder et samlet æstetisk udtryk i form af tekst og billeder. Børnelitteraturens mange centrale funktioner betyder, at de faggrupper, der beskæftiger sig med børnelitteraturen, har behov for at øge deres faglighed og evne til at reflektere over egen praksis. Børnelitteraturen er også karakteriseret ved at være et tværfagligt arbejdsfelt, som fordrer et udbygget kendskab til andre fagområders tilgang til feltet. Masteruddannelsen i børnelitteratur henvender sig til vejledere, undervisere, formidlere, ledere og konsulenter inden for biblioteks- og skoleområdet, på centre for undervisningsmidler, på pædagog- og lærerseminarier, ved uddannelsen af skole- og folkebibliotekarer og på forlagene. Uddannelsen er et tilbud til faggrupper, der beskæftiger sig professionelt med mødet mellem bog og barn, Gennem uddannelsen opnås en samlet forståelse af børnelitteraturens egenart og dens placering i en historisk og aktuel sammenhæng, kompetencer inden for teorier om og metoder til studier af børnelitteratur og formidlingen af den, kendskab til undervisning, projektledelse og evaluering samt redskaber til at reflektere over og analysere egen praksis. 1. Børnelitteratur i litteratur- og kulturhistorisk perspektiv 2. Børnelitteratur i alment tekstteoretisk og børnelitteraturteoretisk perspektiv 3. Børnelitteratur i formidlingsstrategisk perspektiv Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Anna Karlskov Skyggebjerg på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

7 MASTERUDDANNELSEN I dagtilbuds- og indskolingsdidaktik MASTERUDDANNELSER 2011/12 7 Masteruddannelsen i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik har fokus på småbørns- og barndomsfeltet i et læringsmæssigt og didaktisk perspektiv. Det handler om at forstå børn og barndom i et historisk, sociologisk og kulturelt perspektiv og bruge denne forståelse til at diskutere, gennemføre og evaluere læreprocesser, hvor barnet forstås som en aktiv deltager. Uddannelsen retter sig mod de, der beskæftiger sig professionelt med de 0-8-årige og ønsker at kvalificere sig til at varetage konsulent- og ledelsesopgaver, rådgivning, undervisning og vejledning inden for det småbørnspædagogiske felt. et er at kvalificere den studerende inden for det småbørnspædagogiske felt, specifikt tematiseret i forhold til barndomme i institutionaliserede kontekster, altså i trivsels- og læringsmiljøer til fremme af børns liv og læring i dagtilbud og skole. Foruden disse generelle akademiske kompetencer tager masteren også sigte på, at de studerende udvikler personlige egenskaber, som historisk og aktuelt knytter sig til lærere og pædagoger i det småbørnspædagogiske felt, bl.a. dimensioner som evne til at anlægge et barneperspektiv, empati, motivation, reflekteret selvforståelse, kort sagt evnen til at brug sin egen personlighed i en faglig sammenhæng. Kombinationen af teoretisk forankrede og personlige indarbejdede kompetencer er afgørende i forbindelse med at kunne inspirere til igangsættelse af faglige udviklingsprocesser samt til varetagelse af ledelses-, undervisnings- og vejledningsopgaver. 1. Barndom i et sociologisk, kulturelt og didaktisk perspektiv 2a. Inklusion 2b. Anvendt kulturpsykologi 2c. Sprog 3. Barndomsforskning Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Stig Brostrøm på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i Aarhus og København. Hele uddannelsen koster , et modul

8 MASTERUDDANNELSEN I dansk som andetsprog MASTERUDDANNELSER 2011/12 8 Dansk er en af nøglerne til en vellykket integration. Derfor er der brug for undervisere med kvalifikationer til at varetage den særlige opgave at undervise flygtninge, indvandrere og andre tosprogede i dansk som andetsprog. På alle niveauer i uddannelsessystemet kræves der kvalificerede lærere inden for dansk som andetsprog og interkulturelle læreprocesser. Uddannelsen henvender sig til undervisere og konsulenter inden for en bred vifte af uddannelser: Undervisere ved sprogcentre og andre udbydere af danskundervisning i det treårige integrationsforløb Undervisere på VUC - både på AVU og HF og på de faglige uddannelser Undervisere på AMU Undervisere på de gymnasiale uddannelser og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser Undervisere på seminarierne, samt lærere og konsulenter i folkeskoler og ungdomsskoler et med uddannelsen er at kvalificere de studerende til at varetage undervisningen i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge. De studerende får indsigt i teorier og metoder inden for dansk som andet- og fremmedsprog, andetsprogspædagogik, sprogtilegnelse og kulturpædagogik, og de erhverver sig faglige og pædagogiske forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle undervisning i dansk som andetsprog, herunder alfabetiseringsundervisning. Uddannelsen består af en fagrække, der udgør centrale kernefaglige områder i al undervisning inden for dansk som andetsprog. 1. Sprogbeskrivelse 2. Kulturforståelse og interkulturel kommunikation 3. Andetsprogspædagogik DPU udbyder også Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog. Uddannelsen indeholder mange af de samme elementer som Masteruddannelsen i dansk som andetsprog men udbydes under Lov om åben uddannelse og har andre adgangskriterier. Find information om uddannelsen på Hvis du har spørgsmål til uddannelsernes faglige indhold, kan du kontakte Karen Lund på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i Aarhus og København Hele uddannelsen koster , et modul

9 MASTERUDDANNELSEN I drama- og teaterpædagogik MASTERUDDANNELSER 2011/12 9 Masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik udbydes af DPU og Afdeling for Dramaturgi, Aarhus Universitet i et samarbejde med Københavns Universitet. De tre institutioner står hver for ét af de tre første moduler. Det betyder, at de studerende også fysisk kommer i kontakt med forskellige forskningsmiljøer. En master i drama- og teaterpædagogik har indsigt i teorier inden for det drama- og teaterpædagogiske felt og kan formulere, diskutere og perspektivere drama- og teaterpædagogiske problemstillinger. Uddannelsen er en forskningsbaseret videreuddannelse, der henvender sig til undervisere, konsulenter m.fl., som underviser i, om og med drama og teater på almene uddannelsesinstitutioner, teatre, teaterskoler, folkehøjskoler og i offentlige og private organisationer og virksomheder. n omfatter både folk med en professionel-praktisk og folk med en akademisk-teoretisk uddannelsesbaggrund og erfaring. At give de studerende kompetencer til at varetage kvalificeret undervisning og yde konsulentbistand i faget drama/teater/dramatik. Målet er, at de studerende gennem en akademisk uddannelse opnår en bred teoretisk viden om og praktisk erfaring med teaterarbejde og dramapædagogik, og at de får de nødvendige redskaber til at planlægge vurdere og evaluere andres og egen pædagogik på området. 1. Drama- og teaterdidaktik - analyse af undervisning i, om og med teater 2. Teaterproduktionsprocessen - analyse af teaterprøven 3. Den teater- og dramapædagogiske proces - egen konstruktion af teorigrundlag for metodeudvikling Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold kan du kontakte Mads Haugsted på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

10 MASTER in leadership and innovation in complex systems (LAICS) MASTERUDDANNELSER 2011/12 10 Denne engelsksprogede masteruddannelse udbydes af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS). Uddannelsen fokuserer på de ledelsesmæssige og sociale kompetencer, der er nødvendige for at skabe nytænkning, innovation og forretningsudvikling i organisationer. LAICS er blevet til i tæt samarbejde med aftagerorganisationerne. Både undervisere og studerende rekrutteres internationalt og selve undervisningen foregår på forskellige europæiske lokaliteter. n for LAICS er funktions- og mellemledere, projektledere og tunge specialister i det private erhvervsliv såvel som i den offentlige sektor. Omdrejningspunktet for masterprogrammet LAICS er innovation og ledelse ud fra et praksisbaseret perspektiv med fokus på at udvikle sociale kompetencer, som vil gøre deltagerne i stand til at: Skabe og lede gennem relationer baseret på tillid og respekt Arbejde med komplekse problemer på måder, som maksimerer mulighederne for innovation Udvikle en bred vifte af innovationsværktøjer, rammer og praksisser Skabe frugtbare relationer og effektiv kommunikation mellem interessenter og kunder Forbinde mennesker omkring ideer med henblik på at forme banebrydende, radikal innovation Designe og implementere organisatoriske strukturer og miljøer, der stimulerer kompleksitetsbaseret innovation Forvandle innovative ideer til effektive forretningsmodeller. Masterprogrammet LAICS koncentrerer sig om opbygning og ledelse af innovative netværk både inden for og uden for organisationer, nationale og internationale netværk bestående af kolleger, nøglepersoner, brugergrupper og trendsættere. 1. Creating Innovative Organisations 2. The Business of Innovation 3. Leading Innovation in a Global Environment 4. Master Thesis Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte Project Manager Hilde Bollen på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3. Seminarerne gennemføres på forskellige europæiske lokaliteter. Hele uddannelsen koster , et modul Herudover udgifter til seminarer mm, ca pr. modul

11 MASTERUDDANNELSEN I ledelse af uddannelsesinstitutioner Educational Management MASTERUDDANNELSER 2011/12 11 Stærk ledelse af skoler og uddannelsesinstitutioner efterlyses fra politisk og administrativt hold. Men hvad er stærk ledelse? Ofte vil man tænke, at det handler om at have svaret på hverdagens udfordringer og tage ansvar ved at trumfe dette svar igennem. Men hvad gør man, hvis der ikke er ét oplagt svar, men man står i en række dilemmaer? På denne masteruddannelse, som udbydes i et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Copenhagen Business School, får de studerende tilbudt en række analyser af de aktuelle ledelsesudfordringer og -dilemmaer, ligesom de bliver inviteret til at forholde sig eksperimenterende og analyserende til egen ledelsespraksis. Undervisningen skifter mellem traditionelle forelæsninger og dialogbaseret undervisning. Den dialogbaserede undervisning bygger for en stor dels vedkommende på tolærer-princippet, hvor to undervisere arbejder sammen om at skabe et fagligt spillerum med flere perspektiver og plads til fordybelse. Der lægges vægt på at inddrage de studerendes erfaringer i undervisningen. Uddannelsen retter sig mod mennesker, som arbejder med ledelse af uddannelsesinstitutioner og andre institutioner med pædagogiske opgaver. Det kan både være på institutions- og forvaltningsniveau. For at blive optaget skal ansøgeren have mindst et års erfaring med ledelsesarbejde. De studerende er mennesker, som har valgt at videreuddanne sig midt i et karriereforløb. Det betyder, at de kommer med erfaringer fra forskellige arbejdssituationer. Med en Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner bliver deltagerne bedre til at se forandringstiltag i en sammenhæng, analysere de ledelsesdilemmaer, de står i, og reflektere over egen ledelsespraksis, ligesom de får værktøjer til at tage det personlige lederskab på sig. 1. Aktuelle udfordringer for ledelse af uddannelsesinstitutioner 2. Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier 3. Eksperimenterende ledelsespraksis Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Hanne Knudsen på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

12 MASTERUDDANNELSEN i læse- og skrivedidaktik MASTERUDDANNELSER 2011/12 12 Undersøgelser og evalueringer viser, at for mange danske skoleelever ikke opnår tilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder til at kunne gennemføre en ungdoms Der er fokus på behovet for at øge elevernes basale læse- og sprogfærdigheder, og i rapporter og regeringsoplæg efterspørges forskningsbaseret viden om læse-, stave- og skrivedidaktik. Gennem uddannelsen får den studerende viden om skriftsprogsundervisning og de nødvendige kompetencer til at kunne videreformidle denne viden. Den studerende får endvidere erfaring med at omsætte forskningsbaseret viden til metoder og indhold i skriftsprogsundervisningen og bliver i stand til at vejlede beslutningstagere samt planlægge, gennemføre og evaluere udviklingsarbejder. På denne måde sikres det, at viden om effektive metoder og gode undervisningsmaterialer udbredes. Masteruddannelsen i læse- og skrivedidaktik henvender sig til faggrupper, som beskæftiger sig med læse- og skriveundervisning og har en grundlæggende uddannelse inden for området. Uddannelsen er en akademisk videreuddannelse, som udvider og forbedrer de studerendes forudsætninger for at medvirke til udvikling og kvalitetssikring af læse- og skriveundervisning på alle uddannelsesniveauer i Danmark. De studerende får kendskab til forskellige forskningsmetodiske tilgange til behandling af problemstillinger, der knytter sig til læsning, stavning og skrivning. Teorier, modeller og begreber bruges til at perspektivere de studerendes praksisviden, og de studerende opnår herved kompetencer til at udvikle faget og dets udøvelse på et videnskabeligt grundlag. 1. Læseforberedende undervisning og begynderundervisning i læsning, stavning og skrivning 2. Den fortsatte undervisning i læsning, stavning og skrivning 3. Forskningsbaseret praksisudvikling Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Elisabeth Arnbak på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

13 MASTERUDDANNELSEN I medborgerskab MASTERUDDANNELSER 2011/12 13 Danmark er de seneste årtier blevet et mere individualiseret, globaliseret, europæiseret og multikulturelt samfund og har bevæget sig væk fra nationalstatens ideal om en homogen befolkning, hvor stat, nation, folk, sprog og kultur er sammenfaldende. At Danmark er blevet et mere heterogent samfund, behøver man ikke at være sociolog for at kunne konstatere. Det er derimod langt vanskeligere at sige, hvilke normative konsekvenser man skal drage af denne konstatering. Hvordan skal for eksempel demokratisk dannelse, kritik og identitet tænkes under disse nye forhold? Hvad har vi egentlig til fælles på tværs af kultur, etnicitet og religion? Er det nok at forlange, at demokratiets spilleregler overholdes? Eller er det en demokratisk opgave at opdrage til demokratisk sindelag? Og hvad er uddannelsessystemets opgave? Hvordan skal der undervises i medborgerskab i folkeskolen? Masteruddannelsen i medborgerskab henvender sig til alle, der ønsker indsigt i, hvilke former for medborgerskab samfundet kræver i dag. For eksempel lærere, bibliotekarer, socialrådgivere, virksomhedsledere, konsulenter, uddannelsesledere og politisk engagerede NGO ere. Uddannelsen er en akademisk videreuddannelse, som har til formål at udbygge de studerendes politiske, etiske og pædagogiske viden og udvikle deres kompetencer til at kunne styrke det aktive medborgerskab i organisationer, institutioner og virksomheder. De studerende erhverver en række pædagogiske og didaktiske kompetencer, der er relevante både ved afklaring af eget ståsted og ved de mere generelle vurderinger af institutioners, organisationers og virksomheders udviklings- og værdimål. 1. Medborgerskab i historisk-politisk og pædagogisk-filosofisk perspektiv 2. Medborgerskab i et etisk og universelt perspektiv 3. Udvikling af medborgerskab-kompetencer Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold kan du kontakte Ove Korsgaard på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

14 MASTERUDDANNELSEN i positiv psykologi MASTERUDDANNELSER 2011/12 14 Positiv psykologi betoner den forskningsbaserede opdagelse og udvikling af de muligheder, ressourcer og talenter, som ethvert menneske rummer - i modsætning til den almindelige fokusering på opsporing af problemer og dysfunktioner. Drager vi en parallel til sundhedssystemet, skal sygdomsbehandling (en negativ eller reparerende tilgang) suppleres med sundhedsfremme (en positiv og forebyggende tilgang). På masteruddannelsen i positiv psykologi vil det sige fremme af psykisk sundhed, understøttende læringsmiljøer og et arbejdsliv rigt på mening og værdi. Der er i stigende grad brug for professionelle der kan arbejde effektivt og konstruktivt med metoder og processer, der skaber konkrete resultater og værdi for borgere og kunder. Uddannelsen henvender sig til professionelle inden for bl.a. HR, ledelse, undervisning, sundhed og pleje, som ønsker en videregående uddannelse i positiv psykologi. Masteruddannelsen i positiv psykologi er en akademisk videreuddannelse, som giver en bred indføring i positiv psykologi som forskningsdisciplin, forståelsesramme og afsæt for interventioner. En master i positiv psykologi skal gennem videnskabeligt grundlagte, personlige og faglige kompetencer kunne varetage højt kvalificerede funktioner ved institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med at forløse menneskers potentialer. 1. Individuelle styrker og trivsel 2. Optimale læringsmiljøer 3. Ledelse og selvledelse i arbejdslivet Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold kan du kontakte Nina Tange E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i Aarhus og København. Hele uddannelsen koster , et modul

15 MASTERUDDANNELSEN I professionsudvikling MASTERUDDANNELSER 2011/12 15 Masteruddannelsen i professionsudvikling udvikler en pædagogisk tilgang til professioners vidensdeling og vidensudvikling bl.a. gennem refleksion over teoretisk og praktisk viden på tværs af professionerne. Uddannelsen er forskningsbaseret med fokus på, hvordan den teoretiske og praktiske viden, der knytter sig til professionsudøvelsen, kan udvikles, formidles, erhverves og anvendes. Uddannelsen er både rettet mod dem, der arbejder teoretisk med en profession som undervisere og uddannelsesudviklere, og dem, der arbejder praktisk inden for en profession som ledere, konsulenter m.v. Ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med undervisning og vejledning inden for videregående uddannelse, herunder CVU-området Medarbejdere, der ønsker at ændre deres jobprofil og arbejde som udviklingsagenter, dvs. som ledere, konsulenter, supervisorer og praktikvejledere inden for en profession. Uddannelsen er en forskningsbaseret akademisk uddannelse, der har til formål at udvikle og fastholde kvalitet i fag som pædagogik, undervisning, sygepleje, socialt arbejde mv. Masteruddannelsen skal formidle ny viden om professionsudøvelse og etablere forudsætninger for professionsuddannelsernes forskningstilknytning til universiteterne. Uddannelsen giver ledere, medarbejdere og konsulenter mulighed for at tilegne sig kompetencer til at deltage i udvikling, omstilling og modernisering af deres profession og til at reflektere over forholdet mellem praksis og teori inden for deres profession og over forholdet mellem profession, klient og samfund. 1. Professionssociologi 2. Professionsforskning 3. Læring i professioner Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Ida Juul på E; I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

16 MASTERUDDANNELSEN i socialpædagogik MASTERUDDANNELSER 2011/12 16 Den samfundsmæssige udvikling medfører et stigende behov for videnskabeligt funderet viden, udviklingsarbejde og dokumentation inden for det socialpædagogiske område. Det gælder for eksempel udviklingen blandt risikogrupper, den socialpolitiske udvikling og ændringer i de indsatsformer, der iværksættes. Aktuelle eksempler er f.eks. afinstitutionalisering og brugerinddragelse, oprettelse af opvækstinstitutioner, dagbehandlings- og skoletilbud mv. Dette øger behovet for personer med en forskningsbaseret forståelse af pædagogik, institutioner og indsatsformer, som har ønske om at udvikle ny viden og nye metoder inden for socialpædagogikken. Uddannelsen retter sig mod faggrupper inden for de socialpædagogiske kernefelter: Børne- og ungeområdet, herunder daginstitutionsområdet, området for fysisk og psykisk udviklingshæmmede og området for socialt udstødte voksne. Masteruddannelsen i socialpædagogik giver personer med opgaver inden for det socialpædagogiske arbejdsområde mulighed for at gennemføre en forskningsbaseret videre Gennem uddannelsen opnår den studerende forudsætninger for en forskningsbaseret tilgang til forståelse af institutioner, indsatsformer og den professionelle rolle set i lyset af viden og teorier om samfundets risikogrupper, den socialpolitiske udvikling og de indsatsformer, der iværksættes. De studerende får udfordret deres praksisnære problemforståelse og opnår kompetencer til at udvikle faget og dets udøvelse på et videnskabeligt grundlag. Uddannelsen bygger videre på de studerendes aktuelle arbejdserfaringer, og der anvendes teorier, modeller og begreber til at perspektivere de studerendes praksisviden. 1. Socialpædagogikkens samfundsmæssige og teoretiske forankring 2. Socialpædagogikkens problemstillinger, mål og metoder 3. Udviklings- og evalueringsarbejde Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold kan du kontakte Inge Bryderup på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

17 MASTERUDDANNELSEN I specialpædagogik MASTERUDDANNELSER 2011/12 17 Det specialpædagogiske felt står over for en række nye udfordringer, der fordrer kvalificering og kompetenceudvikling af de professionelle, som arbejder inden for feltet. Det er et politisk mål at skabe inkluderende, pædagogiske miljøer i skoler og institutioner, hvilket indebærer, at specialpædagogiske opgaver skal håndteres i bredere, tværfaglige sammenhænge. Det fordrer en opkvalificering af det pædagogiske personale, nye former for vidensdeling, nye former for dokumentation og evaluering af specialpædagogiske indsatser, ny organisering af det pædagogiske/ specialpædagogiske arbejde og giver nye udfordringer til ledelse af specialpædagogiske indsatser. Kommunalreformen har betydet, at kommunerne har overtaget mange nye specialpædagogiske opgaver, som de ikke har viden og erfaring til at løse, og som derfor kræver opkvalificering og kompetenceudvikling i kommunerne. Endelig står professionshøjskolerne med et uddannelsesmæssigt efterslæb i grund- og videreuddannelserne inden for det specialpædagogiske område, som fordrer en opkvalificering af underviserne. Uddannelsen henvender sig til lærere, pædagoger, terapeuter (fx ergo- og fysioterapeuter), ledere, konsulenter, psykologer, sygeplejersker og undervisere på professionshøjskolerne, der arbejder inden for det specialpædagogiske felt. Uddannelsen har til formål at kvalificere den studerende generelt til løsning af konsulent- og ledelsesopgaver, rådgivning og vejledning samt undervisnings- og udviklingsopgaver inden for det specialpædagogiske felt. 1. Specialpædagogikkens samfundsmæssige og videnskabsteoretiske perspektiv 2. Specialpædagogikkens pædagogiske og læringsteoretiske perspektiv 3. Specialpædagogikkens institutionelle og specialpædagogiske perspektiv Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Janne Hedegaard på I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

18 MASTERUDDANNELSEN i sundhedpædagogik MASTERUDDANNELSER 2011/12 18 Sundhed er en ressource til udvikling og forandring for den enkelte og for samfundet og et højt prioriteret politisk område. Overalt i hverdagen møder vi spørgsmål og krav om at tage komplekse beslutninger i forhold til sundhed. Hvordan kan professionelle navigere i forhold til disse spørgsmål og krav? Hvordan øges forskellige gruppers evne til at fremme egen og andres sundhed? Der er et stort behov for professionelle med kompetencer på det sundhedspædagogiske felt. Sundhedspædagogik spiller en væsentlig rolle i samspillet mellem professionelle og forskellige grupper, f.eks. børn, unge, voksne, ældre, patientgrupper og socialt udsatte. Gennem intentionelle aktiviteter bidrager sundhedspædagogik til at udvikle forskellige gruppers kompetencer, så de kan varetage egen og andres sundhed. Masteruddannelsen i sundhedspædagogik omfatter analyse af sundhed og sundhedsbegreber, analyse af sociale og kulturelle forudsætninger for sundhed samt analyse af forskellige tilgange til læring, deltagerinvolvering og kompetenceudvikling. n for uddannelsen er professionelle, der ønsker indsigt i centrale sundhedspædagogiske perspektiver, målsætninger og metoder. Det kan være lærere, forebyggelseskonsulenter, sygeplejersker, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter, ernærings- og husholdningsøkonomer samt andre, der planlægger, gennemfører og evaluerer sundhedsfremmende aktiviteter. et med uddannelsen er at give redskaber og metoder, så professionelle kan analysere, planlægge og evaluere sundhedsfremmende indsatser for forskellige modtagergrupper. Uddannelsen giver nødvendig viden og kompetencer til at igangsætte forandringsprocesser, der sigter på at øge sundhed for grupper i forskellige miljøer f.eks. hospitaler, skoler og arbejdspladser. 1. Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy 2. Sundhed i samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv 3. Sundhedspædagogik, læring og kompetenceudvikling Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Jeanette Magne Jensen på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

19 MASTERUDDANNELSEN I vejledning MASTERUDDANNELSER 2011/12 19 I det senmoderne uddannelses- og arbejdsliv, der i højere grad præges af individualisering og multikulturalisering, kommer vejledning til at spille en større rolle end tidligere. Vejledning antager mange former både i det formelle uddannelsessystem, på det regulerede arbejdsmarked og i de mere uformelle lærings- og arbejdsarenaer. Coaching, mentoring og ligemands/kvinde vejledning ses sideløbende med mere institutionaliserede former for uddannelses- og erhvervsvejledning i uddannelsesinstitutioner, i vejledningscentre og på arbejdspladser. Der er behov for vejledere med indsigt i og forståelse for vejledning både som pædagogisk udviklingsinstrument og som samfundsmæssigt styringsinstrument i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Denne indsigt og forståelse bygger på en række videnskabelige tilgange, der danner grundlag for masteruddannelsen i vejledning: sociologi, psykologi, antropologi, pædagogik og filosofi. Uddannelsen henvender sig til personer med opgaver inden for uddannelses-, erhvervs-, karriere- og pædagogisk vejledning. Relevante faggrupper kan være uddannelses- og erhvervsvejledere, undervisere, ansatte på arbejdsformidlinger, i fagforbund og a-kasser, konsulenter i regioner og kommuner, coaches, mentorer, HR-medarbejdere i offentlige og private virksomheder mv. Uddannelsen skal udvide de studerendes teoretiske indsigt og udvikle deres kompetencer i forhold til vejledning. De studerende kvalificerer sig til at deltage i og udvikle det vejledningsfaglige felt på tværs af organisatoriske grænser og i forhold til mennesker med forskellig alder, forskelligt køn og forskellige kulturelle og etniske baggrunde. En master i vejledning kan varetage for eksempel ledelsesfunktioner, konsulentfunktioner, evaluering og supervision, undervisning og deltagelse i forskningsopgaver og udvikling inden for vejledningsområdet. 1. Vejledningsteori 2. Vejledning og samfund 3. Vejledning i praksis Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Ulla Højmark på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

20 MASTERUDDANNELSEN i voksnes læring og kompetenceudvikling Adult Learning and Human Resource Development (Tidligere Master i voksenuddannelse) MASTERUDDANNELSER 2011/12 20 Voksnes læring og kompetenceudvikling er nogle af de vigtigste elementer i et moderne videnssamfund, hvor udviklingen resulterer i ændrede arbejdsopgaver og stiller krav om nye eller ændrede kvalifikationer. Det er nødvendigt at medarbejdere i både offentlige og private virksomheder har mulighed for at uddanne sig løbende, ligesom der fra medarbejderside stilles krav om mulighed for at tilegne sig nye kompetencer i eller sideløbende med arbejdet. Skal disse krav kunne opfyldes, er der brug for medarbejdere, som har viden om psykologiske, sociale, kulturelle og politiske forudsætninger for voksnes læring og praktiske erfaringer. Desuden er der behov for medarbejdere, som har redskaber til at planlægge, støtte og forestå kompetenceudvikling på arbejdspladsen og i samarbejdet mellem arbejdspladsen og uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsen er baseret på teorier, men er samtidig praksisorienteret, idet den bygger på både aktuelle forskningsresultater og de studerendes arbejdserfaringer. Teorier, modeller og begreber bruges således til at perspektivere de studerendes praksisviden. Masteruddannelsen i voksnes læring og kompetenceudvikling henvender sig til ledere, konsulenter og medarbejdere, der er ansvarlige for eller forestår medarbejdernes kompetenceudvikling i private og offentlige virksomheder. Uddannelsen er en akademisk videreuddannelse, som udvider og forbedrer de studerendes forudsætninger for at varetage kompetenceudvikling. De opnår indsigt i og erfaring med anvendelsen af teori, metoder og praktiske redskaber til planlægning af og støtte i kompetenceudvikling. Desuden får de studerende indsigt i forskningsmetodiske og videnskabsteoretiske områder og problemstillinger knyttet til voksenpædagogiske spørgsmål og problemfelter. 1. Voksnes liv og læreprocesser 2. Læring og kompetenceudvikling i arbejde og organisationer 3. Læring og kompetenceudvikling i videnssamfundet Hvis du har spørgsmål til uddannelsen faglige indhold, kan du kontakte Lis Hemmingsen på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

21 MASTERUDDANNELSEN som fleksibelt forløb MASTERUDDANNELSER 2011/12 21 Du kan skræddersy din masteruddannelse, dvs. vælge tre moduler og gennemføre et masterprojekt, der binder uddannelsen sammen. Tanken bag den fleksible master er at spørge til, hvor du skal hen, hvilke kompetenceområder eller arbejdsopgaver du gerne vil besidde efter din masteruddannelse, og så finde de moduler som bedst muligt hjælper dig derhen. Personlig uddannelsesplan Som studerende på et fleksibelt forløb får du lagt en personlig uddannelsesplan, som udarbejdes i samråd med den faglige koordinator. Alle, som ansøger om at blive optaget på den fleksible masteruddannelse, bliver indkaldt til en vejledningssamtale, hvor den personlige uddannelsesplan lægges. Uddannelsesplanen angiver, hvilke moduler der skal indgå i uddannelsen, og hvilket hovedemne uddannelsen ligger inden for. Hovedemnet danner også grundlag for den titel, som den fleksible masteruddannelse udløser. Uddannelsesplanen fastlægges under vejledningsforløbet, men der er mulighed for at revidere planen, for eksempel hvis dine uddannelsesønsker skulle ændre sig. Uddannelsesplanen består af 4 moduler på hver 15 ECTS-point. Hovedemner Pædagogisk udviklingsarbejde Professionsuddannelse Ledelses- og organisationsudvikling Uddannelsesplanlægning Æstetiske læreprocesser Skoleudvikling It-design for læring Uddannelsen henvender sig til ledere, medarbejdere, konsulenter m.fl., som ønsker en videreuddannelse på akademisk niveau med mulighed for at sammensætte uddannelsen ud fra egne ønsker og behov. Forudsætningen for optagelse er en videregående uddannelsen inden for et område, der er relevant for det valgte hovedemne, og mindst to års relevant erhvervserfaring. De tre første moduler er åbne, og giver derfor mulighed for at vælge moduler fra forskellige uddannelser. Disse tre moduler tilrettelægges i samråd med studiekoordinatoren. Masterprojektet er individuelt og bygger på elementer fra de foregående moduler. Der er tilbud om omfattende vejledning og særlige seminarer til dette modul. Uddannelsen udgør et årsværk svarende til 60 ECTSpoint og er som udgangspunkt fordelt på fire moduler. De tre første moduler skal tematisk placeres inden for hovedemnet. Det afsluttende modul masterprojektet skal forbinde de enkelte uddannelseselementer og ligge inden for hovedemnet. Prisen for vejledning til udarbejdelse af den personlige uddannelsesplan er Priserne for de tre første moduler afhænger af, hvilke moduler der vælges. Prisen for modul 4, masterprojektet er Du kan læse mere om uddannelsens muligheder, om adgangskrav og kompetencemål og finde studieordning Studiekoordinator: Thomas Duus Henriksen, E:

22 enkeltmoduler MASTERUDDANNELSER 2011/12 22 Du har mulighed for at vælge et enkelt modul fra en masteruddannelse og følge det som selvstændige forløb. ne kan på den måde fungere som efteruddannelsesforløb. Studerende på enkeltmodulerne modtager undervisning sammen med de øvrige masterstuderende, og forudsætningerne for at blive optaget på et enkelt modul af en masteruddannelse er de samme som ved optagelse på hele masteruddannelsen. Optagelseskravene for masteruddannelserne er beskrevet i studieordningerne, som findes på under de enkelte uddannelser. Hvis du på et senere tidspunkt finder ud af, at du gerne vil gennemføre en hel masteruddannelse, er der mulighed for at søge merit for moduler, du har gennemført. Hvis du starter på det første modul på en masteruddannelse og har planer om at gennemføre hele uddannelsen, anbefaler vi, at du søger optagelse på hele uddannelsen med det samme. Når du er optaget på et enkeltmodul, har du ingen garanti for, at de øvrige moduler på masteruddannelsen udbydes de følgende semestre. Du har heller ingen garanti for at blive optaget på de følgende moduler, hvis der ikke er ledige pladser. Det har du, hvis du er optaget på hele uddannelsen. Du har seks år til at gennemføre en masteruddannelse, og du binder dig kun for et modul ad gangen. Hvis din plan er, at et enkeltmodul skal indgå i en masteruddannelse som fleksibelt forløb, anbefaler vi, at du søger optagelse der med det samme, så du får en uddannelsesplan. Det sikrer dig, at de moduler, du gennemfører, kan godkendes i forhold til dit hovedemne. Også her har du seks år til at gennemføre hele uddannelsen, og du binder dig kun for et modul ad gangen. Et modul på en masteruddannelse på DPU forløber over 1 semester (½ år) og svarer til 15 ECTS-point. Du kan få en oversigt over hvilke moduler der udbydes i det kommende semester på master Priserne på de enkelte moduler fremgår af beskrivelsen af uddannelsen. Du kan læse mere om enkeltmoduler på

23 flere uddannelsesmuligheder DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE aarhus UNIVERSITET Danmarks Pædagogiske Universitetsskole indgår i samarbejde med andre institutioner om udbud af masteruddannelser: Master i ikt og læring (MIL) Masteruddannelsen udbydes i fællesskab af Aalborg Universitet, Aarhus Universitet/Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet. Læs mere om uddannelsen på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole er en del af Aarhus Universitet. Masteruddannelser på Aarhus Universitet: Bachelor- og kandidatuddannelser på Aarhus Universitet Master i fremmedsprogspædagogik Masteruddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Læs mere om uddannelsen på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole udbyder også andre uddannelsesformer: Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab Pædagogiske kandidatuddannelser: Aarhus Universitet

24 Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet Tuborgvej København NV T F W E

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011328 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 , februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5 8000

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 1 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening er enige om, at diplomuddannelser indenfor det

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

M A S T E R I M AT E M AT I K

M A S T E R I M AT E M AT I K MASTER I MATEMATIK 2-årig masteruddannelse evu.aau.dk Master i Matematik Matematik er de naturvidenskabelige og tekniske videnskabers sprog, ligesom matematik spiller en stor rolle i økonomi og samfundsvidenskaber

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 13. møde den 2. december 2013 kl. 9.30-13 Lokale A104 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Gorm Hansbøl (Uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson Tilforordnede:

Læs mere

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG PLAN Proces og refleksioner i udvikling af de nye mål Målene, som de endte med at blive Implementering? Spørgsmål, kommentarer

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2009 Indhold Kursus i medborgerskab ved

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

EFTERUDDANNELSE. MASTER i. gymnasiepædagogik. didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE

EFTERUDDANNELSE. MASTER i. gymnasiepædagogik. didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE EFTERUDDANNELSE MASTER i gymnasiepædagogik didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE Fokus på de gymnasiale uddannelser Masteruddannelsen i gymnasiepædagogik er den første og eneste masteruddannelse,

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Social inklusion - udvikling af fællesskaber

Social inklusion - udvikling af fællesskaber Pædagogisk diplomuddannelse (PD) Social inklusion - udvikling af fællesskaber 7 ugers videreuddannelse af pædagoger i Svendborg Kommune Forår 2012 Bliv videreuddannet med fokus på social inklusion Ønsker

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier MASTER Deutschland heute - moderne tysklandsstudier Master i Deutschland heute Er Angela Merkel stadig kansler og den vestlige verdens mest magtfulde kvinde efter det tyske valg til september? Hvordan

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 27. februar 2017 kl. 9.15-12.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere