Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. M a s t e r i H u m a n i s t i s k P a l l i a t i o n ( M H P )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. M a s t e r i H u m a n i s t i s k P a l l i a t i o n ( M H P )"

Transkript

1 Deltog du i undervisningen? Deltog du i alle forelæsningerne på modulet? 1

2 Hvor mange forelæsninger deltog du i? Hvad var grunden? Efter torsdagens 2 forelæsninger med xxx forudså jeg, at mere af hendes ustrukturerede undervisning og katastrofale faglige niveau sandsynligvis ville forvirre mere end den kunne formidle/klargøre, og at hendes roderi - både metodisk og sprogligt - var rent tidsspilde. Jeg havde forgæves spurgt efter en linje i undervisningen, om hun måske ville formulere en underoverskrift for sin 2.forelæsning, så vi kunne få en fornemmelse af, hvor det var, hun ville hen, hvad der motiverede hendes litteraturvalg, og hvad der i det hele taget var forelæsningens fokus. Men det var åbenbart ikke muligt. Det var heller ikke muligt at etablere noget overblik undervejs, da vi stillede spørgsmål, idet xxx mente, at hvert spørgsmål "gav god mening", hvorimod holdet så/forstod modsætninger. Hun trådte overhovedet ikke i karakter, hverken som underviser eller som faglig kompetent person. Det var til at få hovedpine af! Jeg deltog ikke i xxxs forelæsning fredag den 26. marts kl , da hendes to dobbeltforelæsninger torsdag var under al kritik og jeg ikke ville spilde min tid yderligere. 2

3 Var der nogle af forelæsningerne, der var særligt interessante? Hvis ja, hvilke og hvorfor? xxxs forelæsninger var præget af engagement og pædagogisk tæft for de studerendes forskelligartede niveau. Særligt interessant: Den Positive psykologis potentialer i forhold til det palliative felt blev teoretisk synliggjort,og sat ind i en nutidig samfundsudvikling. Der opstod en reflektion hos mig, hvorfor denne psykologiske tilgang ikke er en del af det nuværende kliniske palliative felt. (min oplevelse)!!- spændende. xxxs forelæsninger. Han er en dygtig struktureret underviser, der var i dialog med os studerende. Der var god sammenhæng mellem udsendt litteratur og forelæsningen. xxxs forelæsninger var alle fine, inspirerende, velforberedte og åbne for spørgsmål/besindelse. Der var sjove, skæve, tankevækkende pointer. Han fangede hurtigt holdets spørgsmål, kunne se, hvor noget var vanskeligt for os at gå til og opstillede - uden at miste overblikket eller overskride tiden - brugbare sondringer og eksempler. xxx. Han er en fremragende underviser. Han er vidende, systematisk, giver overblik, står på såvel sine faglige som personlige "ben" og brænder så det smitter. Det har været rigtig, rigtig godt og han har "reddet" dette indkald. xxxs oplæg. xxxs forelæsninger var meget spændende og oplysende. Han fik lov til at sige det han ville, inden han blev afbrudt og han fik lov at komme på banen igen efter hver afbrydelse Alle xxxs forelæsninger var meget interessante, udbytterige og i stor grad meningsgivende. Endvidere gav de et indblik i forskellige udvalgte/relevante psykologiske retninger - satte en del tidligere (erfaringer med forskellig psykologisk litteratur) overvejelser på plads for mig. Specielt meget meningsgivende i forhold til at 3

4 forstå forholdet mellem virkelighed til metatænkningen. Måske viser det noget om manglende "basal viden" hos mig. Men det var bare så fint at få det gennemgået og illustreret. Tak for det! Dem med den mandlige forelæser (beklager at jeg ikke har har hans navn ved mig) idet han var god til at videreformidle sit stof på højt fagligt niveau. Forelæsningerne af xxx var upræcise og svære at følge hendes tankegang. Et eksempel er vel på sin plads. Da vi spurgte til konkrete ting hun havde på sine overheads blev kilden angivet som "ønsketænkning" bl. andet. Hvordan mon min censor vil bedømme mit udbytte af undervisningen hvis mine referancer og brug af kilder går på ønsketænkning? Forelæsningerne med xxx var informative og udbytterige. At være menneske Selvet og livsforløbet Livet, døden og lidelsen Forelæser xxx. En stor og ydmyg teoretiker, et behagelig menneske. Gode pædagogiske evner for formidling. Alle forelæsningerne med xxx. han er meget dygtig til at formidle stoffet og er meget spændende og inspirerende. Man kan mærke, at han ved, hvad han har med at gøre! Alle forelæsninger ved xxx. xxx var meget god, ja, en fornøjelse at lytte til, og man gik både inspireret og mere vidende fra undervisningen. Der var struktur i hans fremlæggelse, han var åben for spørgsmål, som elegant blev integreret i fremlæggelsen, så vi kom videre og endda overholdt tiden. Hans litteraturvalg forekom relevant, og det blev benyttet pædagogisk undervejs. Forelæsningerne med xxx var idealet af god undervisning. Et væsentligt emne, systematisk og velformuleret gennemgang. Formåede at nå alle elever, uanset deres niveau og forhåndskendskab. Seriøs, morsom og engageret. 4

5 Var der nogle af forelæsningerne, der var særligt uinteressante, og som kunne undværes? Hvis ja, hvilke og hvorfor? xxxs forelæsninger var ustrukturerede og skabte forvirring blandt de studerende. Manglede introduktion til undervisningen, den røde tråd, overblik over mål og indhold. Særligt uinteressant: Der var sådan set ikke noget der var uinteressant. Måske oplevede jeg bare, at undervisningen ikke helt matchede det "teoretiske" fundament der benyttes i det palliative felt. Åbenlyse mangler var introduktion til. Nye sorgteorier og den narrative psykologi. Jeg ved ikke om de kunne undværes, emner var intersante og relevante, men forelæsninger med xxx var ikke så strukturerere og hun fremstod temmelig usikker, var meget påvirkelig af kritiske spørgsmål. Hendes bestræbelser på at sproget ikke skulle være akademisk er al ære vær, men det blev ukonkret og uhåndterligt eller måske nærmere under vores niveau ( som llers ikke er så højt :-) xxxs timer kunne I have sparet. Grunden har jeg nævnt. xxxs oplæg. Fordi det ikke var ok. Jeg ved ikke om xxxs forelæsning var uinteressant, hun nåede ikke at komme igang, før hun blev haglet ned af kommentarer fra holdet. Der var en rigtig dårlig stemning imod hende fra holdet, det var ubehageligt at være i, og jeg er faktisk ked af, jeg ikke formåede at bakke hende mere op end jeg gjorde. De efterfølgende mails m.m. er efter min mening helt ude af proportioner og pinlige. Jeg har på fornemmelsen at xxx er dygtig og ville have givet meget mere end hun fik lov at vise. Desværre levede xxxs forelæsninger slet ikke op til mine forventninger. De var ellers store efter at have læst xxx's foreslåede pensum. Jeg kender indholdet af de 2 breve xxx har modtaget fra medstuderende - og jeg 5

6 må desværre fuldt tilslutte mig deres billede og beskrivelsen af forelæsningerne dag 1. Jeg deltog i alle 3 og trods xxx's gode hensigter på 2. dagen lykkedes det ikke at ændre noget. Jeg kan desværre slet ikke huske budskaber, pointer, centrale foci fra nogen af forelæsningerne. Tæt på at være spild af tid, selvom det er hårde ord. Den kvindelige forelæser. Stik modsat den mandlige kunne hun ikke give en overskuelig fremstilling af sit stof. Hun besvarede konkrete spørgsmål ud fra egne holdninger frem for at tage afsæt i teoretiske tilgange eller undersøgelser. Ikke indholdet af undervisningen men moden det blev formidlet på. Alle forelæsningerne med xxx. Jeg har så meget på hjerte her, at jeg sender et separat bilag med en evaluering af hendes undervisning. Se venligst dette Emnerne til forelæsningerne ved sikkert gode nok, men forlæseren xxx... Hun fremstår usikker, ja direkte uvidende på det område, hun skal undervise i. Hun virker usystematisk, rodet og kommer med påstande i undervisningen, der mere har karakter af private meninger end fagligt og teoretisk begrundede argumenter. Og man kan "flytte" på hende med sine indvendinger, så hun kommer til at modsige sig selv! En nyere teori,to-spors modellen, som man måtte forvente at hun kendte til, vakte kun undren hos hende xxx mindskede ikke ens uvidenhed. Tværtimod blev man i høj grad påmærksom på, hvor meget man ikke vidste, hvor mange forfattere, man ikke kendte- og man sad tilbage med frustration over ikke at have haft mulighed for at diskutere de tekster, der var foreslået som litteratur, og som man havde gjort sig nogle tanker om- Vi er jo en blandet flok- og det er godt at søge at bibringe os forståelse for de store fagområder- men vi skal jo ikke være psykologer og har i første omgang brug for at kende nogle grundbegreber, fagets udvikling i grove træk og fremforalt blive opmærksomme på hvor fagets er relevant i vores arbejde med palliation.- Synes jeg. 6

7 Har du gennem modulet fået mere faglig viden inden for dit konkrete fagfelt? Hvis ja, - hvilken type af viden? Kendskab til den positive psykologis eventuelle betydning for det palliative felt. Indsigt i den etablerede psykologis begrænsninger i forhold til uhelbredeligt syge og døende patienter. teoretisk/abstrakt viden om forskellige retninger indenfor psykologien og specielt indenfor mit arbejdsfelt - og hvor få psykologer, der har beskæftiget sig med døden. Jeg er blevet mere bevidt om mine egne grundholdninger til livet og hvad mennesker er. jeg synes, jeg har fået meget mere - og overraskende - viden om positiv psykologi Forelæsningernes overskrifter har været meget relevante og jeg beklager, at xxx ikke kunne "leve" op til dem. Det kunne xxx derimod. Han har givet et meget fint overblik, et "helikopterperspektiv", så jeg har en følelse af, at fået redskaber til vurdere og systematisere forskellige psykologiske teorier på forskellige parametre. Det er altså et svært spørgsmål... Var det muligt at dette spørgsmål kunne omformuleres? :-) Sært at sige konkret, men en overordnet viden om psykologiske teoretikere og teorier som jeg kan bruge på den enkelte patient, og ikke mindst hele " palliations og Hospicebevægelsen" se svar tidligere om xxx's forelæsninger Jeg har fået styr på metateorien i psykologi og hvorledes denne ses i alle teorier. Desuden fundet ud af at der faktisk ikke er noget "viden" omkring dødens psykologi til min store overraskelse. At dødspykologi er et blankt stykke papir og at vi er i processen at beskrive det. 7

8 En anden forforståelse Jeg fik koblet en masse begreber sammen på en ny måde indsigt i psykologien Hvis nej, - hvad manglede du? fokus på nye psykologiske tanker. Den narrative terapi (eks. Lorraine Hedtke, John Winslade og Michael White) Nye sorgteorier (Margaret Stroebe og Wolfdang Stroebe) Måske manglede jeg også lidt eksistentiel kommunikations teori, men måske hører det ikke til her!! flere forelæsninger med xxx Jeg manglede, at en kompetent underviser havde formidlet de interessante emner, som xxx maltrakterede Men helt anderledes med xxx. Det går bare slet ikke!! Hun lever på ingen måde op til det niveau, man kan kræve på en masteruddannelse. Det er muligt, hun ved, hvad hun taler om, men det kommer i hvert fald ikke ud over katederet, og hun fremstår usikker, ja direkte uvidende på det område, hun skal undervise i. Hun virker usystematisk, rodet og kommer med påstande i undervisningen, der mere har karakter af private meninger end fagligt og teoretisk begrundede argumenter. Og man kan "flytte" på hende med sine indvendinger, så hun kommer til at modsige sig selv! Jeg kan selvfølgelig ikke vide det, men det virker ikke som om det bare er et spørgsmål om, at hun skal tage sig sammen. Det er lidt hårdt at sige det, men selvom det havde været et AOF- eller et FOF-kursus ville jeg ikke have været tilfreds. Og jeg kan bestemt heller ikke forestille mig hende som vejleder. Jeg kan selvfølgelig godt have ondt af hende. Det er synd for hende, at hun er så usikker, men jeg blev også ret gal over at jeg skulle bydes noget sådan for mine egne penge. Jeg har også hørt andre sige det, men jeg vil i hvert fald for mit eget vedkommende kraftigt understrege, at jeg ikke vil udsættes for det en anden gang, og jeg håber derfor ikke, at hun skal have mere at gøre med uddannelsen. Det kan den nemlig ikke være bekendt!!. Ikke noget alt fra xxx's emner Stadigvæk mere omkring dødens pykologi. Der må simpelthen være flere psykologer der har bare lidt viden om feltet. Høre mere om hvilke andre end positiv-psykologiske tilgange der kunne benyttes. Evt om den kognitive tilgang og om der er lavet us med denne. to-sporsmodellen Jeg manglede ikke noget se bilag. måde og igen:... Hvad jeg manglede??-foreløbig har jeg fået en masse ny og spændende viden, idehistorie, filosofiske 8

9 teorier, psykologiske metoder- men jeg har svært ved at koble det til palliation. Hvis det primært drejer sig om personligt at udvikle sig, at blive i stand til at gøre sig sine egne iagttagelser, at blive mere vidende om menneskelivet i al almindelighed- så er det fint- men umiddelbart har jeg mere glæde af "det nye" i min kontakt til almindelige unge raske mennesker Har du gennem modulet fået mere generel faglig viden, som kan anvendes i dit arbejde? Hvis ja, - hvilken type af viden? Viden på et overordnet plan, som kan hjælpe mig til at analysere og bedre forstå situationer i mit arbejde jeg forestiller mig - håber da, at nogle af raffinementerne ved og dybden i positiv psykologi kan anvendes en forståelse for hvordan forskellige psykologiske teorier hænger sammen og adskiller sig fra hinanden. Der var meget forskelligt der var godt. Jeg kunne dog rigtig godt tænke mig om vi kunne få xxx ud og holde forelæsninger! Igen svært at sige konkret, men en stor generel viden Mere forståelse af hvor forskellige retningerne egenlig kan være indenfor psykologien, samt, ikke mindst, indsigt i konsekvenserne for den enkelte psykologs tænkning og opfattelse af mennesket. Det må være svært at finde "den rette" psykolog, hvis man har brug for støtte og hjælp! Et svært svar. Er ikke sikker på det er rigtig, men jeg er af den overbevisning at den baggrundsviden vi får hos jer er op til os selv at reflektere over og anvende. mere forståelse for de eksistentielle grundvilkår vi som mennesekr og (vores patienter) lever under. En undren over hvordan jeg kan bruge dette i praksis. Hvordan kan jeg hjælpe patienter til en forståelse af fx at 9

10 opleve/honorere/udfordrer/gennemleve/acceptere den lidelse som de helt konkret oplever i deres sygdomsforløb? En forforståelse noget om at se dyderne og bruge dem - rigtig meget om livsbuen og vores syn på alderdom og død Bedre indsigt i psykologiske processer og virkning Hvis nej, - hvad manglede du? Generel faglig viden!! - Selvfølgeligt har jeg lært noget, men det et lidt svært at se den direkte sammenhæng til praksis. Tankegods til selvreflektion er vist udbyttet. Mangler se tidligere. Kunne bruge mere viden om dødspsykologi, men det findes vel ikke - endnu! jeg var nysgerrig efter at høre mere om brug af sproget, hvad det siger, ikke siger, hvordan vi vælger sprog. Og det lagde flere af xxxs artikler vel også op til, men det kom der ikke meget ud af. Har jeg nævnt. Ikke noget se tidligere Er nævnt. Mere forelæsninger om den eksistentielle phsykologi, men der kommer sikkert mere, forhåbenligt. Jeg manglede ikke noget se bilag. svareder jo altså ja Som jeg har nævnt før- vi har ikke arbejdet så meget med teorier omkring det døende menneske 10

11 Var der en overordnet sammenhæng i modulet? Hvis nej, - hvorfor ikke? Det turde vist være klart nu! Måske kan jeg tilføje, at det virker dristigt at hænge et modul op på kun 2 undervisere, når der er så stor kvalitetsforskel Der var sammenhæng i modulet på overskrifts- og emneplan, men pga xxx blev denne ikke udfoldet i praksis. Vi manglede de områder, hendes overskrifter, antydede Det var lidt svært at få øje på linjen i xxxs forelæsningen, men igen tror jeg det var fordi hun blev afbrudt og ikke fik lov at komme med det hun havde Når halvdelen af stoffet ikke formidles er det vanskeligt at se den overordnede sammenhæng Fordi kun den ene underviser gav mig mere viden. Lidt hårdt, beklager og hun virkede som en meget fornuftig kvinde der brændte for sit felt, men bare ikke var præcis nok. I xxxs undervisning blev der fx sagt at hun ville skitsere phsykologiens træ for os med dens grene osv. Da der i undervisningen helt konkret blev spurgt til om det nuværende emne var en gren blev dette besvaret at det måske bare var ønsketænkning fra hendes side. se bilag. Overordnet var det umuligt at blive klog på, hvad xxx agtede at undervise i, og hvad hun rent faktisk havde undervist i. Også selvom vi forsøgte at spørge til en linje i stoffet, oplægget såvel som litteraturvalget. Jeg synes, at xxx forelæsninger mere mindede om en slags introduktion til en forelæsningsrække om forståelse af sundhed og sundhedspsykologi 11

12 Hvordan vurderer du forelæsernes faglige evner? Tilføj gerne konkrete kommentarer xxx - meget god xxx- acceptabel Det er svært at sætte tegn ved et udsagn, den en underviser var meget god, den anden var uacceptabel som underviser - hendes faglige evner har jeg svært ved at vurdere xxxs faglige evner var, vurderer jeg, meget gode. xxxs uacceptable Meget meget gode for xxx s vedkommende Uacceptable for xxxs vedkommende Både meget gode og uacceptable. Igen er det svært at vurdere xxxs faglige evner pga den manglende respekt for hende. Måske har hun skudt over mål i forhold til hvad holdet kunne kapere. Mens jeg sad og hyggede mig med den der forvirring på et højt niveau, som jeg kender fra min tid som studerende på AAU (for flere krige siden:)) blev jeg frustreret over holdets søgen efter konkret svar hele tiden, og i øvrigt, fra et par stykker på holdet nedladende bemærkninger. Svært at forestille sig vi skal ud at lave HUMMANISTISK arbejde, med den indstilling vi som hold har til underviserne. Gælder for xxx I top og i bund. Beklager, men der var meget stor variation. se ovenstående Her svarer jeg udelukkende ud fra xxxs undervisning. Se venligst bilag om xxx xxx - Uacceptable xxx - Meget gode Jeg er uerfaren mht den videnskabelige verden. Jeg kan ikke vurdere xxx's faglige evner- som måske er fremragende-?? xxx demonstrerede sin faglighed og pædagogiske evner så ingen var i tvivl- han er vist 12

13 meget dygtig. Hvordan vurderer du forelæsernes pædagogiske evner? Tilføj gerne konkrete kommentarer xxx - meget god xxx - acceptabel/uacceptabel - upræcis og rodende i sin fremstilling og powerpoints. Usikker i forhold til spørgsmål. Jeg er bekymret i forhold til senere at skulle modtage vejledning af xxx Igen xxx : meget gode xxx. uacceptable Ditto her Det samme som ovenstående. både meget gode og acceptable. Se ovenfor Gælder xxx Samme svar som sidst. se ovenstående Her svarer jeg udelukkende ud fra xxxs undervisning. Se venligst bilag om xxx xxx - Meget gode xxx - Uacceptable Som nævnt Hvordan vurderer du karakteren af modullitteraturen? 13

14 Tilføj gerne konkrete kommentarer Mangler: nye sorgteorier og teori om narrativ terapi Da jeg aldrig helt forstod, hvilken tankegang der lå bag valget af noget af xxxs litteratur, er det vanskeligt at vurdere Der var flere steder svært at se sammenhængen mellem xxxs undervisning og den af hende opgivede litteratur. Jeg manglede måske også en forholden sig til nye teorier om sorg (2 spors-modellen og narrativ psykolog). Litteraturen var lidt gammel!! Vi manglede xxx! Det kunne være fedt om han kunne komme! Savnede undersøgelser med tal og statistikker. Manglede to spormodellen Her svarer jeg udelukkende ud fra xxxs undervisning. Se venligst bilag om xxx xxx gav ikke mening i forhold til opgivet litteratur. Camilla Sløk, Bobby Zachariae, JanB.Olsen Irvin Yalom var gode tekster. Jeg ville gerne have diskuteret de 2 førstnævnte.bowlby fantastisk, men vi nåede slet ikke at relatere teksten til død og døende.resten af teksterne sådan ok 14

15 Hvordan vurderer du omfanget af modullitteraturen? Tilføj gerne konkrete kommentarer Når man ikke gennemskuer relevansen af litteraturen og heller ikke ser en tråd hertil i undervisningen, bliver man måske hurtigt tilbøjelig til ligeså godt at kunne undvære noget... Havde relevansen stået klart, var det muligvis ikke for meget. Man kunne måske med fordel have skåret lidt på nogle af artiklernes længde og erstattet dem med nyere og mere opdateret litteratur. Der var rigtigt meget læsestof denne gang, kunne gerne reduceres lidt I forhold til de andre moduler og ud fra indholdet i uv synes jeg der var meget. Jeg er desværre i den situation at jeg umuligt kan nå at læse det hele. Men jeg mener at mængden er passende- og der er yderligere tekster, som i forløbet dukker op som relevante Undgå for mange engelske tekster. 15

16 Hvordan vurderer du dit samlede udbytte af modulet? Tilføj gerne konkrete kommentarer Valget, at bare to undervisere skulle stå for al undervisning, gjorde modulet sårbart i forhold til undervisningskvalitet. Halvdelen var meget tilfredsstillende, og halvdelen var utilfredsstillende Til trods for at jeg var utilfreds med xxx, så opvejede xxxs forelæsninger det hele. Jeg fik ikke det udbytte af modulet som jeg tror på jeg kunne få, hvis der var en anden holdning fra holdets side. Det kræver "sin mand" at være underviser for "Vor Herres udsendinge efterfulgt af sygeplejerskediciplene", men jeg er også nødt til at respektere at nogle på holdet har en anden mening end jeg. Jeg synes måske det virker uheldigt, at der er en deltager på holdet, der også skal undervise. xxx reddede det hele. Håber meget at han vil blive fremtidig vejleder på modulet/uddannelsen Den mandlige forelæser var virkelig god og fik sat mange tanker i gang. 1 Dette skyldes udelukkende den ene underviser og indholdet af undervisningen. Den anden underviser redder modulet, trods alt. Hvordan var tilrettelæggelsen af modulet? 16

17 Tilføj gerne konkrete kommentarer Det er allerede gjort Tilrettelæggelsen var ok, men den praktiske udførelse var som nævnt ovenfor ikke noget at råbe hurra for xxxs veddkommende En overordnet introduktion til dagene og formålet med forelæsningerne ville måske have afklaret nogle af de frustrationer der opstod. Der skulle have været mere tid til manden. Synes generelt at vi har for mange pauser efter vi kun er der 2 dage og jeg kommer personligt for at lære, ikke nødvendigvis pauser hver time... 1 Det er for skrøbeligt med kun to undervisere, når den ene er så udtalt dårlig. Endvidere var der problemer i forhold til maden - og kantineforhold. Der var ikke mad nok (roastbeef, rejer, kage) og der var ingen pladser til os. Fordelingen af pauser og lektioner meget passende Tilpas med lektioner- som er meget koncentrerede Hvad kan ud fra dit perspektiv forbedres på modulet? Flere forskellige undervisere. Undersøge hvad der rør sig i det Palliative felt i dag, hvilke teorier er fremherskende og brugt i den kliniske praksis. Find en anden underviser til at varetage undervisningen med xxx. Eller indkald kun 1 dag Har jeg nævnt 17

18 Igen, xxx. Er vist nævnt Skifte af underviser. Beklager. Er normalt ikke så hård ved folk, men det er bare nødvendigt. pædagogiske evner Jeg kan kun svarer på Psykologi forelæsningen! Se bilag. En anden underviser i stedet for xxx. Det har jeg svært ved at overskue. Men i hvertfald bør al undervisning være rettet mod elever, der ikke besidder specialviden indenfor psykologien. Det at have modtaget undervisning i psykologi indenfor en sundhedsfaglig uddannelse, giver ikke megen specialviden og især ikke hvis den har en del år på bagen. Jeg ved at der på vores hold er meget kyndige og studerede mennesker- som sætter niveauet meget højt. Men de fleste af os som skal udøve palliation er jo mere forankrede i en praktisk og pragmatisk hverdag, og jeg mener, at det primært er vores undervisningsbehov, der skal tilfredsstilles. Navn? Du kan også vælge at være anonym. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Mange tak for din besvarelse. 18

9. Inden vi går i gang, vil jeg gerne dig om noget.

9. Inden vi går i gang, vil jeg gerne dig om noget. GRUPPEDIKTAT 3 PERSONER 1. Pia hviskede svarene til mig til mig. 2. Skal du ikke med over til slikbutikken? 3. Vi har set fuglene på fjorden. 10. Jeg er nødt til at få dækket tabene fra sidste måneds regnskab.

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007)

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007) Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 0) Ugens Gallup, nr., 0 Side 1/ Sp1. Mener du, det var en rigtig beslutning, at Danmark deltog aktivt med soldater og materiel i krigen i Irak? Ja Nej

Læs mere

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug af den digitale mulighed - privat og socialt Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Antal respondenter: 14 stk. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Undersøgelse af elevers brugerhed med skolerne i kommunen Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Ernæringsassistent giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Adresser på Nordeas bankråd

Adresser på Nordeas bankråd Adresser på Nordeas bankråd Søger du Nordea-fonden om støtte til et lokalt forankret projekt på under 100.000 kr., skal du sende din ansøgning til et af Nordea lokale bankråd. Det er Nordea-fondens mål,

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

Velkommen til webinaret. Sådan skaber du din drømmebusiness ud fra dit unikke formål i 5 enkle trin

Velkommen til webinaret. Sådan skaber du din drømmebusiness ud fra dit unikke formål i 5 enkle trin Velkommen til webinaret Sådan skaber du din drømmebusiness ud fra dit unikke formål i 5 enkle trin Program Velkommen De 5 trin Hvis du vil mere Q & A De 5 trin 1. Kom i kontakt med din unikke historie

Læs mere

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Fysioterapeuter og ledelse Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Min baggrund Uddannet i 1985 Blev afdelingsfysioterapeut i 1989 Bispebjerg Hospital Overfysioterapeut Klinik for rygmarvskader 1996 Rigshospitalet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Fælles mål i dansk som andetsprog. v/ Sofia Esmann Busch

Fælles mål i dansk som andetsprog. v/ Sofia Esmann Busch Fælles mål i dansk som andetsprog v/ Sofia Esmann Busch Forenklede Fælles Mål dansk som andetsprog Dansk som andetsprog har fælles mål for basisundervisningen og for supplerende dansk som andetsprog. Workshoppen

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Præsentation af kurset MM1 Idéerne bag HRM, Portfolien MM2 Kompetenceudvikling, Studiejournalen Facilciteringssamtalen En slags

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 7 nummerere opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere og et A-4 opslag (Kopier det 140 % op

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Vigtige Personer i mit Liv (VIPIL)

Vigtige Personer i mit Liv (VIPIL) Vigtige Personer i mit Liv (VIPIL) Dette spørgeskema drejer sig om dine relationer til vigtige personer i dit liv: din mor, din far og dine nære venner. Læs instruktionen til hver del omhyggeligt igennem.

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere