Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. M a s t e r i H u m a n i s t i s k P a l l i a t i o n ( M H P )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. M a s t e r i H u m a n i s t i s k P a l l i a t i o n ( M H P )"

Transkript

1 Deltog du i undervisningen? Deltog du i alle forelæsningerne på modulet? 1

2 Hvor mange forelæsninger deltog du i? Hvad var grunden? Efter torsdagens 2 forelæsninger med xxx forudså jeg, at mere af hendes ustrukturerede undervisning og katastrofale faglige niveau sandsynligvis ville forvirre mere end den kunne formidle/klargøre, og at hendes roderi - både metodisk og sprogligt - var rent tidsspilde. Jeg havde forgæves spurgt efter en linje i undervisningen, om hun måske ville formulere en underoverskrift for sin 2.forelæsning, så vi kunne få en fornemmelse af, hvor det var, hun ville hen, hvad der motiverede hendes litteraturvalg, og hvad der i det hele taget var forelæsningens fokus. Men det var åbenbart ikke muligt. Det var heller ikke muligt at etablere noget overblik undervejs, da vi stillede spørgsmål, idet xxx mente, at hvert spørgsmål "gav god mening", hvorimod holdet så/forstod modsætninger. Hun trådte overhovedet ikke i karakter, hverken som underviser eller som faglig kompetent person. Det var til at få hovedpine af! Jeg deltog ikke i xxxs forelæsning fredag den 26. marts kl , da hendes to dobbeltforelæsninger torsdag var under al kritik og jeg ikke ville spilde min tid yderligere. 2

3 Var der nogle af forelæsningerne, der var særligt interessante? Hvis ja, hvilke og hvorfor? xxxs forelæsninger var præget af engagement og pædagogisk tæft for de studerendes forskelligartede niveau. Særligt interessant: Den Positive psykologis potentialer i forhold til det palliative felt blev teoretisk synliggjort,og sat ind i en nutidig samfundsudvikling. Der opstod en reflektion hos mig, hvorfor denne psykologiske tilgang ikke er en del af det nuværende kliniske palliative felt. (min oplevelse)!!- spændende. xxxs forelæsninger. Han er en dygtig struktureret underviser, der var i dialog med os studerende. Der var god sammenhæng mellem udsendt litteratur og forelæsningen. xxxs forelæsninger var alle fine, inspirerende, velforberedte og åbne for spørgsmål/besindelse. Der var sjove, skæve, tankevækkende pointer. Han fangede hurtigt holdets spørgsmål, kunne se, hvor noget var vanskeligt for os at gå til og opstillede - uden at miste overblikket eller overskride tiden - brugbare sondringer og eksempler. xxx. Han er en fremragende underviser. Han er vidende, systematisk, giver overblik, står på såvel sine faglige som personlige "ben" og brænder så det smitter. Det har været rigtig, rigtig godt og han har "reddet" dette indkald. xxxs oplæg. xxxs forelæsninger var meget spændende og oplysende. Han fik lov til at sige det han ville, inden han blev afbrudt og han fik lov at komme på banen igen efter hver afbrydelse Alle xxxs forelæsninger var meget interessante, udbytterige og i stor grad meningsgivende. Endvidere gav de et indblik i forskellige udvalgte/relevante psykologiske retninger - satte en del tidligere (erfaringer med forskellig psykologisk litteratur) overvejelser på plads for mig. Specielt meget meningsgivende i forhold til at 3

4 forstå forholdet mellem virkelighed til metatænkningen. Måske viser det noget om manglende "basal viden" hos mig. Men det var bare så fint at få det gennemgået og illustreret. Tak for det! Dem med den mandlige forelæser (beklager at jeg ikke har har hans navn ved mig) idet han var god til at videreformidle sit stof på højt fagligt niveau. Forelæsningerne af xxx var upræcise og svære at følge hendes tankegang. Et eksempel er vel på sin plads. Da vi spurgte til konkrete ting hun havde på sine overheads blev kilden angivet som "ønsketænkning" bl. andet. Hvordan mon min censor vil bedømme mit udbytte af undervisningen hvis mine referancer og brug af kilder går på ønsketænkning? Forelæsningerne med xxx var informative og udbytterige. At være menneske Selvet og livsforløbet Livet, døden og lidelsen Forelæser xxx. En stor og ydmyg teoretiker, et behagelig menneske. Gode pædagogiske evner for formidling. Alle forelæsningerne med xxx. han er meget dygtig til at formidle stoffet og er meget spændende og inspirerende. Man kan mærke, at han ved, hvad han har med at gøre! Alle forelæsninger ved xxx. xxx var meget god, ja, en fornøjelse at lytte til, og man gik både inspireret og mere vidende fra undervisningen. Der var struktur i hans fremlæggelse, han var åben for spørgsmål, som elegant blev integreret i fremlæggelsen, så vi kom videre og endda overholdt tiden. Hans litteraturvalg forekom relevant, og det blev benyttet pædagogisk undervejs. Forelæsningerne med xxx var idealet af god undervisning. Et væsentligt emne, systematisk og velformuleret gennemgang. Formåede at nå alle elever, uanset deres niveau og forhåndskendskab. Seriøs, morsom og engageret. 4

5 Var der nogle af forelæsningerne, der var særligt uinteressante, og som kunne undværes? Hvis ja, hvilke og hvorfor? xxxs forelæsninger var ustrukturerede og skabte forvirring blandt de studerende. Manglede introduktion til undervisningen, den røde tråd, overblik over mål og indhold. Særligt uinteressant: Der var sådan set ikke noget der var uinteressant. Måske oplevede jeg bare, at undervisningen ikke helt matchede det "teoretiske" fundament der benyttes i det palliative felt. Åbenlyse mangler var introduktion til. Nye sorgteorier og den narrative psykologi. Jeg ved ikke om de kunne undværes, emner var intersante og relevante, men forelæsninger med xxx var ikke så strukturerere og hun fremstod temmelig usikker, var meget påvirkelig af kritiske spørgsmål. Hendes bestræbelser på at sproget ikke skulle være akademisk er al ære vær, men det blev ukonkret og uhåndterligt eller måske nærmere under vores niveau ( som llers ikke er så højt :-) xxxs timer kunne I have sparet. Grunden har jeg nævnt. xxxs oplæg. Fordi det ikke var ok. Jeg ved ikke om xxxs forelæsning var uinteressant, hun nåede ikke at komme igang, før hun blev haglet ned af kommentarer fra holdet. Der var en rigtig dårlig stemning imod hende fra holdet, det var ubehageligt at være i, og jeg er faktisk ked af, jeg ikke formåede at bakke hende mere op end jeg gjorde. De efterfølgende mails m.m. er efter min mening helt ude af proportioner og pinlige. Jeg har på fornemmelsen at xxx er dygtig og ville have givet meget mere end hun fik lov at vise. Desværre levede xxxs forelæsninger slet ikke op til mine forventninger. De var ellers store efter at have læst xxx's foreslåede pensum. Jeg kender indholdet af de 2 breve xxx har modtaget fra medstuderende - og jeg 5

6 må desværre fuldt tilslutte mig deres billede og beskrivelsen af forelæsningerne dag 1. Jeg deltog i alle 3 og trods xxx's gode hensigter på 2. dagen lykkedes det ikke at ændre noget. Jeg kan desværre slet ikke huske budskaber, pointer, centrale foci fra nogen af forelæsningerne. Tæt på at være spild af tid, selvom det er hårde ord. Den kvindelige forelæser. Stik modsat den mandlige kunne hun ikke give en overskuelig fremstilling af sit stof. Hun besvarede konkrete spørgsmål ud fra egne holdninger frem for at tage afsæt i teoretiske tilgange eller undersøgelser. Ikke indholdet af undervisningen men moden det blev formidlet på. Alle forelæsningerne med xxx. Jeg har så meget på hjerte her, at jeg sender et separat bilag med en evaluering af hendes undervisning. Se venligst dette Emnerne til forelæsningerne ved sikkert gode nok, men forlæseren xxx... Hun fremstår usikker, ja direkte uvidende på det område, hun skal undervise i. Hun virker usystematisk, rodet og kommer med påstande i undervisningen, der mere har karakter af private meninger end fagligt og teoretisk begrundede argumenter. Og man kan "flytte" på hende med sine indvendinger, så hun kommer til at modsige sig selv! En nyere teori,to-spors modellen, som man måtte forvente at hun kendte til, vakte kun undren hos hende xxx mindskede ikke ens uvidenhed. Tværtimod blev man i høj grad påmærksom på, hvor meget man ikke vidste, hvor mange forfattere, man ikke kendte- og man sad tilbage med frustration over ikke at have haft mulighed for at diskutere de tekster, der var foreslået som litteratur, og som man havde gjort sig nogle tanker om- Vi er jo en blandet flok- og det er godt at søge at bibringe os forståelse for de store fagområder- men vi skal jo ikke være psykologer og har i første omgang brug for at kende nogle grundbegreber, fagets udvikling i grove træk og fremforalt blive opmærksomme på hvor fagets er relevant i vores arbejde med palliation.- Synes jeg. 6

7 Har du gennem modulet fået mere faglig viden inden for dit konkrete fagfelt? Hvis ja, - hvilken type af viden? Kendskab til den positive psykologis eventuelle betydning for det palliative felt. Indsigt i den etablerede psykologis begrænsninger i forhold til uhelbredeligt syge og døende patienter. teoretisk/abstrakt viden om forskellige retninger indenfor psykologien og specielt indenfor mit arbejdsfelt - og hvor få psykologer, der har beskæftiget sig med døden. Jeg er blevet mere bevidt om mine egne grundholdninger til livet og hvad mennesker er. jeg synes, jeg har fået meget mere - og overraskende - viden om positiv psykologi Forelæsningernes overskrifter har været meget relevante og jeg beklager, at xxx ikke kunne "leve" op til dem. Det kunne xxx derimod. Han har givet et meget fint overblik, et "helikopterperspektiv", så jeg har en følelse af, at fået redskaber til vurdere og systematisere forskellige psykologiske teorier på forskellige parametre. Det er altså et svært spørgsmål... Var det muligt at dette spørgsmål kunne omformuleres? :-) Sært at sige konkret, men en overordnet viden om psykologiske teoretikere og teorier som jeg kan bruge på den enkelte patient, og ikke mindst hele " palliations og Hospicebevægelsen" se svar tidligere om xxx's forelæsninger Jeg har fået styr på metateorien i psykologi og hvorledes denne ses i alle teorier. Desuden fundet ud af at der faktisk ikke er noget "viden" omkring dødens psykologi til min store overraskelse. At dødspykologi er et blankt stykke papir og at vi er i processen at beskrive det. 7

8 En anden forforståelse Jeg fik koblet en masse begreber sammen på en ny måde indsigt i psykologien Hvis nej, - hvad manglede du? fokus på nye psykologiske tanker. Den narrative terapi (eks. Lorraine Hedtke, John Winslade og Michael White) Nye sorgteorier (Margaret Stroebe og Wolfdang Stroebe) Måske manglede jeg også lidt eksistentiel kommunikations teori, men måske hører det ikke til her!! flere forelæsninger med xxx Jeg manglede, at en kompetent underviser havde formidlet de interessante emner, som xxx maltrakterede Men helt anderledes med xxx. Det går bare slet ikke!! Hun lever på ingen måde op til det niveau, man kan kræve på en masteruddannelse. Det er muligt, hun ved, hvad hun taler om, men det kommer i hvert fald ikke ud over katederet, og hun fremstår usikker, ja direkte uvidende på det område, hun skal undervise i. Hun virker usystematisk, rodet og kommer med påstande i undervisningen, der mere har karakter af private meninger end fagligt og teoretisk begrundede argumenter. Og man kan "flytte" på hende med sine indvendinger, så hun kommer til at modsige sig selv! Jeg kan selvfølgelig ikke vide det, men det virker ikke som om det bare er et spørgsmål om, at hun skal tage sig sammen. Det er lidt hårdt at sige det, men selvom det havde været et AOF- eller et FOF-kursus ville jeg ikke have været tilfreds. Og jeg kan bestemt heller ikke forestille mig hende som vejleder. Jeg kan selvfølgelig godt have ondt af hende. Det er synd for hende, at hun er så usikker, men jeg blev også ret gal over at jeg skulle bydes noget sådan for mine egne penge. Jeg har også hørt andre sige det, men jeg vil i hvert fald for mit eget vedkommende kraftigt understrege, at jeg ikke vil udsættes for det en anden gang, og jeg håber derfor ikke, at hun skal have mere at gøre med uddannelsen. Det kan den nemlig ikke være bekendt!!. Ikke noget alt fra xxx's emner Stadigvæk mere omkring dødens pykologi. Der må simpelthen være flere psykologer der har bare lidt viden om feltet. Høre mere om hvilke andre end positiv-psykologiske tilgange der kunne benyttes. Evt om den kognitive tilgang og om der er lavet us med denne. to-sporsmodellen Jeg manglede ikke noget se bilag. måde og igen:... Hvad jeg manglede??-foreløbig har jeg fået en masse ny og spændende viden, idehistorie, filosofiske 8

9 teorier, psykologiske metoder- men jeg har svært ved at koble det til palliation. Hvis det primært drejer sig om personligt at udvikle sig, at blive i stand til at gøre sig sine egne iagttagelser, at blive mere vidende om menneskelivet i al almindelighed- så er det fint- men umiddelbart har jeg mere glæde af "det nye" i min kontakt til almindelige unge raske mennesker Har du gennem modulet fået mere generel faglig viden, som kan anvendes i dit arbejde? Hvis ja, - hvilken type af viden? Viden på et overordnet plan, som kan hjælpe mig til at analysere og bedre forstå situationer i mit arbejde jeg forestiller mig - håber da, at nogle af raffinementerne ved og dybden i positiv psykologi kan anvendes en forståelse for hvordan forskellige psykologiske teorier hænger sammen og adskiller sig fra hinanden. Der var meget forskelligt der var godt. Jeg kunne dog rigtig godt tænke mig om vi kunne få xxx ud og holde forelæsninger! Igen svært at sige konkret, men en stor generel viden Mere forståelse af hvor forskellige retningerne egenlig kan være indenfor psykologien, samt, ikke mindst, indsigt i konsekvenserne for den enkelte psykologs tænkning og opfattelse af mennesket. Det må være svært at finde "den rette" psykolog, hvis man har brug for støtte og hjælp! Et svært svar. Er ikke sikker på det er rigtig, men jeg er af den overbevisning at den baggrundsviden vi får hos jer er op til os selv at reflektere over og anvende. mere forståelse for de eksistentielle grundvilkår vi som mennesekr og (vores patienter) lever under. En undren over hvordan jeg kan bruge dette i praksis. Hvordan kan jeg hjælpe patienter til en forståelse af fx at 9

10 opleve/honorere/udfordrer/gennemleve/acceptere den lidelse som de helt konkret oplever i deres sygdomsforløb? En forforståelse noget om at se dyderne og bruge dem - rigtig meget om livsbuen og vores syn på alderdom og død Bedre indsigt i psykologiske processer og virkning Hvis nej, - hvad manglede du? Generel faglig viden!! - Selvfølgeligt har jeg lært noget, men det et lidt svært at se den direkte sammenhæng til praksis. Tankegods til selvreflektion er vist udbyttet. Mangler se tidligere. Kunne bruge mere viden om dødspsykologi, men det findes vel ikke - endnu! jeg var nysgerrig efter at høre mere om brug af sproget, hvad det siger, ikke siger, hvordan vi vælger sprog. Og det lagde flere af xxxs artikler vel også op til, men det kom der ikke meget ud af. Har jeg nævnt. Ikke noget se tidligere Er nævnt. Mere forelæsninger om den eksistentielle phsykologi, men der kommer sikkert mere, forhåbenligt. Jeg manglede ikke noget se bilag. svareder jo altså ja Som jeg har nævnt før- vi har ikke arbejdet så meget med teorier omkring det døende menneske 10

11 Var der en overordnet sammenhæng i modulet? Hvis nej, - hvorfor ikke? Det turde vist være klart nu! Måske kan jeg tilføje, at det virker dristigt at hænge et modul op på kun 2 undervisere, når der er så stor kvalitetsforskel Der var sammenhæng i modulet på overskrifts- og emneplan, men pga xxx blev denne ikke udfoldet i praksis. Vi manglede de områder, hendes overskrifter, antydede Det var lidt svært at få øje på linjen i xxxs forelæsningen, men igen tror jeg det var fordi hun blev afbrudt og ikke fik lov at komme med det hun havde Når halvdelen af stoffet ikke formidles er det vanskeligt at se den overordnede sammenhæng Fordi kun den ene underviser gav mig mere viden. Lidt hårdt, beklager og hun virkede som en meget fornuftig kvinde der brændte for sit felt, men bare ikke var præcis nok. I xxxs undervisning blev der fx sagt at hun ville skitsere phsykologiens træ for os med dens grene osv. Da der i undervisningen helt konkret blev spurgt til om det nuværende emne var en gren blev dette besvaret at det måske bare var ønsketænkning fra hendes side. se bilag. Overordnet var det umuligt at blive klog på, hvad xxx agtede at undervise i, og hvad hun rent faktisk havde undervist i. Også selvom vi forsøgte at spørge til en linje i stoffet, oplægget såvel som litteraturvalget. Jeg synes, at xxx forelæsninger mere mindede om en slags introduktion til en forelæsningsrække om forståelse af sundhed og sundhedspsykologi 11

12 Hvordan vurderer du forelæsernes faglige evner? Tilføj gerne konkrete kommentarer xxx - meget god xxx- acceptabel Det er svært at sætte tegn ved et udsagn, den en underviser var meget god, den anden var uacceptabel som underviser - hendes faglige evner har jeg svært ved at vurdere xxxs faglige evner var, vurderer jeg, meget gode. xxxs uacceptable Meget meget gode for xxx s vedkommende Uacceptable for xxxs vedkommende Både meget gode og uacceptable. Igen er det svært at vurdere xxxs faglige evner pga den manglende respekt for hende. Måske har hun skudt over mål i forhold til hvad holdet kunne kapere. Mens jeg sad og hyggede mig med den der forvirring på et højt niveau, som jeg kender fra min tid som studerende på AAU (for flere krige siden:)) blev jeg frustreret over holdets søgen efter konkret svar hele tiden, og i øvrigt, fra et par stykker på holdet nedladende bemærkninger. Svært at forestille sig vi skal ud at lave HUMMANISTISK arbejde, med den indstilling vi som hold har til underviserne. Gælder for xxx I top og i bund. Beklager, men der var meget stor variation. se ovenstående Her svarer jeg udelukkende ud fra xxxs undervisning. Se venligst bilag om xxx xxx - Uacceptable xxx - Meget gode Jeg er uerfaren mht den videnskabelige verden. Jeg kan ikke vurdere xxx's faglige evner- som måske er fremragende-?? xxx demonstrerede sin faglighed og pædagogiske evner så ingen var i tvivl- han er vist 12

13 meget dygtig. Hvordan vurderer du forelæsernes pædagogiske evner? Tilføj gerne konkrete kommentarer xxx - meget god xxx - acceptabel/uacceptabel - upræcis og rodende i sin fremstilling og powerpoints. Usikker i forhold til spørgsmål. Jeg er bekymret i forhold til senere at skulle modtage vejledning af xxx Igen xxx : meget gode xxx. uacceptable Ditto her Det samme som ovenstående. både meget gode og acceptable. Se ovenfor Gælder xxx Samme svar som sidst. se ovenstående Her svarer jeg udelukkende ud fra xxxs undervisning. Se venligst bilag om xxx xxx - Meget gode xxx - Uacceptable Som nævnt Hvordan vurderer du karakteren af modullitteraturen? 13

14 Tilføj gerne konkrete kommentarer Mangler: nye sorgteorier og teori om narrativ terapi Da jeg aldrig helt forstod, hvilken tankegang der lå bag valget af noget af xxxs litteratur, er det vanskeligt at vurdere Der var flere steder svært at se sammenhængen mellem xxxs undervisning og den af hende opgivede litteratur. Jeg manglede måske også en forholden sig til nye teorier om sorg (2 spors-modellen og narrativ psykolog). Litteraturen var lidt gammel!! Vi manglede xxx! Det kunne være fedt om han kunne komme! Savnede undersøgelser med tal og statistikker. Manglede to spormodellen Her svarer jeg udelukkende ud fra xxxs undervisning. Se venligst bilag om xxx xxx gav ikke mening i forhold til opgivet litteratur. Camilla Sløk, Bobby Zachariae, JanB.Olsen Irvin Yalom var gode tekster. Jeg ville gerne have diskuteret de 2 førstnævnte.bowlby fantastisk, men vi nåede slet ikke at relatere teksten til død og døende.resten af teksterne sådan ok 14

15 Hvordan vurderer du omfanget af modullitteraturen? Tilføj gerne konkrete kommentarer Når man ikke gennemskuer relevansen af litteraturen og heller ikke ser en tråd hertil i undervisningen, bliver man måske hurtigt tilbøjelig til ligeså godt at kunne undvære noget... Havde relevansen stået klart, var det muligvis ikke for meget. Man kunne måske med fordel have skåret lidt på nogle af artiklernes længde og erstattet dem med nyere og mere opdateret litteratur. Der var rigtigt meget læsestof denne gang, kunne gerne reduceres lidt I forhold til de andre moduler og ud fra indholdet i uv synes jeg der var meget. Jeg er desværre i den situation at jeg umuligt kan nå at læse det hele. Men jeg mener at mængden er passende- og der er yderligere tekster, som i forløbet dukker op som relevante Undgå for mange engelske tekster. 15

16 Hvordan vurderer du dit samlede udbytte af modulet? Tilføj gerne konkrete kommentarer Valget, at bare to undervisere skulle stå for al undervisning, gjorde modulet sårbart i forhold til undervisningskvalitet. Halvdelen var meget tilfredsstillende, og halvdelen var utilfredsstillende Til trods for at jeg var utilfreds med xxx, så opvejede xxxs forelæsninger det hele. Jeg fik ikke det udbytte af modulet som jeg tror på jeg kunne få, hvis der var en anden holdning fra holdets side. Det kræver "sin mand" at være underviser for "Vor Herres udsendinge efterfulgt af sygeplejerskediciplene", men jeg er også nødt til at respektere at nogle på holdet har en anden mening end jeg. Jeg synes måske det virker uheldigt, at der er en deltager på holdet, der også skal undervise. xxx reddede det hele. Håber meget at han vil blive fremtidig vejleder på modulet/uddannelsen Den mandlige forelæser var virkelig god og fik sat mange tanker i gang. 1 Dette skyldes udelukkende den ene underviser og indholdet af undervisningen. Den anden underviser redder modulet, trods alt. Hvordan var tilrettelæggelsen af modulet? 16

17 Tilføj gerne konkrete kommentarer Det er allerede gjort Tilrettelæggelsen var ok, men den praktiske udførelse var som nævnt ovenfor ikke noget at råbe hurra for xxxs veddkommende En overordnet introduktion til dagene og formålet med forelæsningerne ville måske have afklaret nogle af de frustrationer der opstod. Der skulle have været mere tid til manden. Synes generelt at vi har for mange pauser efter vi kun er der 2 dage og jeg kommer personligt for at lære, ikke nødvendigvis pauser hver time... 1 Det er for skrøbeligt med kun to undervisere, når den ene er så udtalt dårlig. Endvidere var der problemer i forhold til maden - og kantineforhold. Der var ikke mad nok (roastbeef, rejer, kage) og der var ingen pladser til os. Fordelingen af pauser og lektioner meget passende Tilpas med lektioner- som er meget koncentrerede Hvad kan ud fra dit perspektiv forbedres på modulet? Flere forskellige undervisere. Undersøge hvad der rør sig i det Palliative felt i dag, hvilke teorier er fremherskende og brugt i den kliniske praksis. Find en anden underviser til at varetage undervisningen med xxx. Eller indkald kun 1 dag Har jeg nævnt 17

18 Igen, xxx. Er vist nævnt Skifte af underviser. Beklager. Er normalt ikke så hård ved folk, men det er bare nødvendigt. pædagogiske evner Jeg kan kun svarer på Psykologi forelæsningen! Se bilag. En anden underviser i stedet for xxx. Det har jeg svært ved at overskue. Men i hvertfald bør al undervisning være rettet mod elever, der ikke besidder specialviden indenfor psykologien. Det at have modtaget undervisning i psykologi indenfor en sundhedsfaglig uddannelse, giver ikke megen specialviden og især ikke hvis den har en del år på bagen. Jeg ved at der på vores hold er meget kyndige og studerede mennesker- som sætter niveauet meget højt. Men de fleste af os som skal udøve palliation er jo mere forankrede i en praktisk og pragmatisk hverdag, og jeg mener, at det primært er vores undervisningsbehov, der skal tilfredsstilles. Navn? Du kan også vælge at være anonym. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Mange tak for din besvarelse. 18

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Modulet - Organisationspsykologi, F13. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Modulet - Organisationspsykologi, F13. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Modulet - Organisationspsykologi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 1 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul?

1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema MHP, 4. semester, E11 Antal respondenter: 7 stk. 1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul? Giv gerne en

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? 1 Var kurset fagligt interessant? Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi Jeg havde håbet at der var tættere forbindelse

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Ledelse af IT, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Ledelse af IT, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af IT, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering, Offentlig styring, F15

Evaluering, Offentlig styring, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan vil du alt i alt beskrive dit udbytte af kurset?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan vil du alt i alt beskrive dit udbytte af kurset? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Evaluering, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Evaluering bruges som begreb og begrundelse i snart sagt alle sammenhænge.

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Modulet - Ledelse af reform og forandring, F13

Modulet - Ledelse af reform og forandring, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 1 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Evaluering, 1. Sem. E14 Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering, 1. Sem. E14 Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Var undervisningen faglig interessant? Set som helhed, hvad var fagets største styrke? Nævn gerne flere. Det høje faglige

Læs mere

Personligt udviklingsforløb (PUF) 2013

Personligt udviklingsforløb (PUF) 2013 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Strategisk ledelse, E13

Strategisk ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552)

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) Side 1 af 5 Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) 1.a: (enr=573) Er dine generelle forudsætninger for at følge faget

Læs mere

MPA, 1. sem. E15/Organisation og ledelse : Distributionsmail sendt til 12 respondenter : Rykkermail sendt til 9 respondenter

MPA, 1. sem. E15/Organisation og ledelse : Distributionsmail sendt til 12 respondenter : Rykkermail sendt til 9 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Et fag jeg er lidt splittet over; jeg har en del meget spredt erfaring med organisation og ledelse, og var måske lidt træt

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Antal respondenter: 14 stk. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Modulet - Sundhedsøkonomi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Modulet - Sundhedsøkonomi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Modulet - Sundhedsøkonomi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 1 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14 Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 08.02.2015/Lis

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Personligt lederskab og coaching, F14

Personligt lederskab og coaching, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Antal tilbagemeldinger: 152 ud af 169 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema MPG, PUF, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11. (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11. (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11 (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet.) Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003 Underviser: Christian Schulz Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 9 11,3% Gode 53 66,3% Middel 17 21,3%

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Økonomi og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 13 respondenter : Rykkermail sendt til 8 respondenter

Økonomi og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 13 respondenter : Rykkermail sendt til 8 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Gruppe: Nano 3 Grp. 64 OK Bogen: Ganske udemærket, den virker dog lidt tør. Et andet forslag til en bog er: "Introduction to Elctrodynamics, af

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Strategisk ledelse, MPG-uddannelsen, F11 Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Sundhedsøkonomi, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Sundhedsøkonomi, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Sundhedsøkonomi, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Evaluering Magt og Etik i offentlige organisationer, MPG-uddannelsen, F10

Evaluering Magt og Etik i offentlige organisationer, MPG-uddannelsen, F10 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evaluering Magt og Etik i offentlige organisationer, MPG-uddannelsen, F10 Hvordan vurderer du modulets faglige relevans for dig? Eventuelle kommentarer til ovenstående

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme...

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme... Side 1 af 6 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E07-1 Skema A Kursusevaluering 15 kunne besvare dette evalueringsskema 13 har besvaret dette evalueringsskema 86.67 svarprocent: 13 /

Læs mere

Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold?

Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 06.02.2016/Lis

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Ledelsesfagligt grundforløb (LFG), E : Distributionsmail sendt til 40 respondenter : Rykkermail sendt til 6 respondenter

Ledelsesfagligt grundforløb (LFG), E : Distributionsmail sendt til 40 respondenter : Rykkermail sendt til 6 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Udarbejdet af Hugo Alrøe på basis af DJFs online kursusevaluering (11 af 12 mulige besvarelser) og en mundtlig evaluering med de studerende

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor Når først

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

MPA, 1. sem. E15/Økonomi : Distributionsmail sendt til 10 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 1. sem. E15/Økonomi : Distributionsmail sendt til 10 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var kurset fagligt interessant? Et kursus jeg havde meget store forventninger til og som blev indfriet Set som helhed,

Læs mere

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været?

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været? Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering Hvordan har informationen om arrangementet været? god meget god Hvordan var din oplevelse af lokaler og faciliteter? Utilfreds tilfreds meget tilfreds

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Evaluering, 1. Sem. E14 Økonomi

Evaluering, 1. Sem. E14 Økonomi Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var kurset fagligt interessant? Det er et stort pensum, som gennemgåes på kort tid. Men alt i alt er jeg godt tilfreds.

Læs mere

Indledning. Kære censorer

Indledning. Kære censorer Indledning Kære censorer På vegne af censorformandskaberne udsendte vi fornyligt en survey, til deltagerne ved censormødet, og efterspurgte jeres feedback omkring det første fælles-afholdte censormøde.

Læs mere

Evalueringsrapport Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation Efterår 2012

Evalueringsrapport Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation Efterår 2012 Evalueringsrapport, Psykologi, pædagogik og sundhedskom., 3sem., E2012 Studiemålene i faget: Faget omfatter introduktion til almen psykologi, sundhedspsykologi, pædagogik og sundhedskommunikation. Formålet

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

CampusNet - Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)

CampusNet - Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) Side 1 af 13 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E06-1 Skema A Kursusevaluering Statistik 19 kunne besvare dette evalueringsskema 15 har besvaret dette evalueringsskema 78.95 svarprocent:

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere