Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. M a s t e r i H u m a n i s t i s k P a l l i a t i o n ( M H P )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. M a s t e r i H u m a n i s t i s k P a l l i a t i o n ( M H P )"

Transkript

1 Deltog du i undervisningen? Deltog du i alle forelæsningerne på modulet? 1

2 Hvor mange forelæsninger deltog du i? Hvad var grunden? Efter torsdagens 2 forelæsninger med xxx forudså jeg, at mere af hendes ustrukturerede undervisning og katastrofale faglige niveau sandsynligvis ville forvirre mere end den kunne formidle/klargøre, og at hendes roderi - både metodisk og sprogligt - var rent tidsspilde. Jeg havde forgæves spurgt efter en linje i undervisningen, om hun måske ville formulere en underoverskrift for sin 2.forelæsning, så vi kunne få en fornemmelse af, hvor det var, hun ville hen, hvad der motiverede hendes litteraturvalg, og hvad der i det hele taget var forelæsningens fokus. Men det var åbenbart ikke muligt. Det var heller ikke muligt at etablere noget overblik undervejs, da vi stillede spørgsmål, idet xxx mente, at hvert spørgsmål "gav god mening", hvorimod holdet så/forstod modsætninger. Hun trådte overhovedet ikke i karakter, hverken som underviser eller som faglig kompetent person. Det var til at få hovedpine af! Jeg deltog ikke i xxxs forelæsning fredag den 26. marts kl , da hendes to dobbeltforelæsninger torsdag var under al kritik og jeg ikke ville spilde min tid yderligere. 2

3 Var der nogle af forelæsningerne, der var særligt interessante? Hvis ja, hvilke og hvorfor? xxxs forelæsninger var præget af engagement og pædagogisk tæft for de studerendes forskelligartede niveau. Særligt interessant: Den Positive psykologis potentialer i forhold til det palliative felt blev teoretisk synliggjort,og sat ind i en nutidig samfundsudvikling. Der opstod en reflektion hos mig, hvorfor denne psykologiske tilgang ikke er en del af det nuværende kliniske palliative felt. (min oplevelse)!!- spændende. xxxs forelæsninger. Han er en dygtig struktureret underviser, der var i dialog med os studerende. Der var god sammenhæng mellem udsendt litteratur og forelæsningen. xxxs forelæsninger var alle fine, inspirerende, velforberedte og åbne for spørgsmål/besindelse. Der var sjove, skæve, tankevækkende pointer. Han fangede hurtigt holdets spørgsmål, kunne se, hvor noget var vanskeligt for os at gå til og opstillede - uden at miste overblikket eller overskride tiden - brugbare sondringer og eksempler. xxx. Han er en fremragende underviser. Han er vidende, systematisk, giver overblik, står på såvel sine faglige som personlige "ben" og brænder så det smitter. Det har været rigtig, rigtig godt og han har "reddet" dette indkald. xxxs oplæg. xxxs forelæsninger var meget spændende og oplysende. Han fik lov til at sige det han ville, inden han blev afbrudt og han fik lov at komme på banen igen efter hver afbrydelse Alle xxxs forelæsninger var meget interessante, udbytterige og i stor grad meningsgivende. Endvidere gav de et indblik i forskellige udvalgte/relevante psykologiske retninger - satte en del tidligere (erfaringer med forskellig psykologisk litteratur) overvejelser på plads for mig. Specielt meget meningsgivende i forhold til at 3

4 forstå forholdet mellem virkelighed til metatænkningen. Måske viser det noget om manglende "basal viden" hos mig. Men det var bare så fint at få det gennemgået og illustreret. Tak for det! Dem med den mandlige forelæser (beklager at jeg ikke har har hans navn ved mig) idet han var god til at videreformidle sit stof på højt fagligt niveau. Forelæsningerne af xxx var upræcise og svære at følge hendes tankegang. Et eksempel er vel på sin plads. Da vi spurgte til konkrete ting hun havde på sine overheads blev kilden angivet som "ønsketænkning" bl. andet. Hvordan mon min censor vil bedømme mit udbytte af undervisningen hvis mine referancer og brug af kilder går på ønsketænkning? Forelæsningerne med xxx var informative og udbytterige. At være menneske Selvet og livsforløbet Livet, døden og lidelsen Forelæser xxx. En stor og ydmyg teoretiker, et behagelig menneske. Gode pædagogiske evner for formidling. Alle forelæsningerne med xxx. han er meget dygtig til at formidle stoffet og er meget spændende og inspirerende. Man kan mærke, at han ved, hvad han har med at gøre! Alle forelæsninger ved xxx. xxx var meget god, ja, en fornøjelse at lytte til, og man gik både inspireret og mere vidende fra undervisningen. Der var struktur i hans fremlæggelse, han var åben for spørgsmål, som elegant blev integreret i fremlæggelsen, så vi kom videre og endda overholdt tiden. Hans litteraturvalg forekom relevant, og det blev benyttet pædagogisk undervejs. Forelæsningerne med xxx var idealet af god undervisning. Et væsentligt emne, systematisk og velformuleret gennemgang. Formåede at nå alle elever, uanset deres niveau og forhåndskendskab. Seriøs, morsom og engageret. 4

5 Var der nogle af forelæsningerne, der var særligt uinteressante, og som kunne undværes? Hvis ja, hvilke og hvorfor? xxxs forelæsninger var ustrukturerede og skabte forvirring blandt de studerende. Manglede introduktion til undervisningen, den røde tråd, overblik over mål og indhold. Særligt uinteressant: Der var sådan set ikke noget der var uinteressant. Måske oplevede jeg bare, at undervisningen ikke helt matchede det "teoretiske" fundament der benyttes i det palliative felt. Åbenlyse mangler var introduktion til. Nye sorgteorier og den narrative psykologi. Jeg ved ikke om de kunne undværes, emner var intersante og relevante, men forelæsninger med xxx var ikke så strukturerere og hun fremstod temmelig usikker, var meget påvirkelig af kritiske spørgsmål. Hendes bestræbelser på at sproget ikke skulle være akademisk er al ære vær, men det blev ukonkret og uhåndterligt eller måske nærmere under vores niveau ( som llers ikke er så højt :-) xxxs timer kunne I have sparet. Grunden har jeg nævnt. xxxs oplæg. Fordi det ikke var ok. Jeg ved ikke om xxxs forelæsning var uinteressant, hun nåede ikke at komme igang, før hun blev haglet ned af kommentarer fra holdet. Der var en rigtig dårlig stemning imod hende fra holdet, det var ubehageligt at være i, og jeg er faktisk ked af, jeg ikke formåede at bakke hende mere op end jeg gjorde. De efterfølgende mails m.m. er efter min mening helt ude af proportioner og pinlige. Jeg har på fornemmelsen at xxx er dygtig og ville have givet meget mere end hun fik lov at vise. Desværre levede xxxs forelæsninger slet ikke op til mine forventninger. De var ellers store efter at have læst xxx's foreslåede pensum. Jeg kender indholdet af de 2 breve xxx har modtaget fra medstuderende - og jeg 5

6 må desværre fuldt tilslutte mig deres billede og beskrivelsen af forelæsningerne dag 1. Jeg deltog i alle 3 og trods xxx's gode hensigter på 2. dagen lykkedes det ikke at ændre noget. Jeg kan desværre slet ikke huske budskaber, pointer, centrale foci fra nogen af forelæsningerne. Tæt på at være spild af tid, selvom det er hårde ord. Den kvindelige forelæser. Stik modsat den mandlige kunne hun ikke give en overskuelig fremstilling af sit stof. Hun besvarede konkrete spørgsmål ud fra egne holdninger frem for at tage afsæt i teoretiske tilgange eller undersøgelser. Ikke indholdet af undervisningen men moden det blev formidlet på. Alle forelæsningerne med xxx. Jeg har så meget på hjerte her, at jeg sender et separat bilag med en evaluering af hendes undervisning. Se venligst dette Emnerne til forelæsningerne ved sikkert gode nok, men forlæseren xxx... Hun fremstår usikker, ja direkte uvidende på det område, hun skal undervise i. Hun virker usystematisk, rodet og kommer med påstande i undervisningen, der mere har karakter af private meninger end fagligt og teoretisk begrundede argumenter. Og man kan "flytte" på hende med sine indvendinger, så hun kommer til at modsige sig selv! En nyere teori,to-spors modellen, som man måtte forvente at hun kendte til, vakte kun undren hos hende xxx mindskede ikke ens uvidenhed. Tværtimod blev man i høj grad påmærksom på, hvor meget man ikke vidste, hvor mange forfattere, man ikke kendte- og man sad tilbage med frustration over ikke at have haft mulighed for at diskutere de tekster, der var foreslået som litteratur, og som man havde gjort sig nogle tanker om- Vi er jo en blandet flok- og det er godt at søge at bibringe os forståelse for de store fagområder- men vi skal jo ikke være psykologer og har i første omgang brug for at kende nogle grundbegreber, fagets udvikling i grove træk og fremforalt blive opmærksomme på hvor fagets er relevant i vores arbejde med palliation.- Synes jeg. 6

7 Har du gennem modulet fået mere faglig viden inden for dit konkrete fagfelt? Hvis ja, - hvilken type af viden? Kendskab til den positive psykologis eventuelle betydning for det palliative felt. Indsigt i den etablerede psykologis begrænsninger i forhold til uhelbredeligt syge og døende patienter. teoretisk/abstrakt viden om forskellige retninger indenfor psykologien og specielt indenfor mit arbejdsfelt - og hvor få psykologer, der har beskæftiget sig med døden. Jeg er blevet mere bevidt om mine egne grundholdninger til livet og hvad mennesker er. jeg synes, jeg har fået meget mere - og overraskende - viden om positiv psykologi Forelæsningernes overskrifter har været meget relevante og jeg beklager, at xxx ikke kunne "leve" op til dem. Det kunne xxx derimod. Han har givet et meget fint overblik, et "helikopterperspektiv", så jeg har en følelse af, at fået redskaber til vurdere og systematisere forskellige psykologiske teorier på forskellige parametre. Det er altså et svært spørgsmål... Var det muligt at dette spørgsmål kunne omformuleres? :-) Sært at sige konkret, men en overordnet viden om psykologiske teoretikere og teorier som jeg kan bruge på den enkelte patient, og ikke mindst hele " palliations og Hospicebevægelsen" se svar tidligere om xxx's forelæsninger Jeg har fået styr på metateorien i psykologi og hvorledes denne ses i alle teorier. Desuden fundet ud af at der faktisk ikke er noget "viden" omkring dødens psykologi til min store overraskelse. At dødspykologi er et blankt stykke papir og at vi er i processen at beskrive det. 7

8 En anden forforståelse Jeg fik koblet en masse begreber sammen på en ny måde indsigt i psykologien Hvis nej, - hvad manglede du? fokus på nye psykologiske tanker. Den narrative terapi (eks. Lorraine Hedtke, John Winslade og Michael White) Nye sorgteorier (Margaret Stroebe og Wolfdang Stroebe) Måske manglede jeg også lidt eksistentiel kommunikations teori, men måske hører det ikke til her!! flere forelæsninger med xxx Jeg manglede, at en kompetent underviser havde formidlet de interessante emner, som xxx maltrakterede Men helt anderledes med xxx. Det går bare slet ikke!! Hun lever på ingen måde op til det niveau, man kan kræve på en masteruddannelse. Det er muligt, hun ved, hvad hun taler om, men det kommer i hvert fald ikke ud over katederet, og hun fremstår usikker, ja direkte uvidende på det område, hun skal undervise i. Hun virker usystematisk, rodet og kommer med påstande i undervisningen, der mere har karakter af private meninger end fagligt og teoretisk begrundede argumenter. Og man kan "flytte" på hende med sine indvendinger, så hun kommer til at modsige sig selv! Jeg kan selvfølgelig ikke vide det, men det virker ikke som om det bare er et spørgsmål om, at hun skal tage sig sammen. Det er lidt hårdt at sige det, men selvom det havde været et AOF- eller et FOF-kursus ville jeg ikke have været tilfreds. Og jeg kan bestemt heller ikke forestille mig hende som vejleder. Jeg kan selvfølgelig godt have ondt af hende. Det er synd for hende, at hun er så usikker, men jeg blev også ret gal over at jeg skulle bydes noget sådan for mine egne penge. Jeg har også hørt andre sige det, men jeg vil i hvert fald for mit eget vedkommende kraftigt understrege, at jeg ikke vil udsættes for det en anden gang, og jeg håber derfor ikke, at hun skal have mere at gøre med uddannelsen. Det kan den nemlig ikke være bekendt!!. Ikke noget alt fra xxx's emner Stadigvæk mere omkring dødens pykologi. Der må simpelthen være flere psykologer der har bare lidt viden om feltet. Høre mere om hvilke andre end positiv-psykologiske tilgange der kunne benyttes. Evt om den kognitive tilgang og om der er lavet us med denne. to-sporsmodellen Jeg manglede ikke noget se bilag. måde og igen:... Hvad jeg manglede??-foreløbig har jeg fået en masse ny og spændende viden, idehistorie, filosofiske 8

9 teorier, psykologiske metoder- men jeg har svært ved at koble det til palliation. Hvis det primært drejer sig om personligt at udvikle sig, at blive i stand til at gøre sig sine egne iagttagelser, at blive mere vidende om menneskelivet i al almindelighed- så er det fint- men umiddelbart har jeg mere glæde af "det nye" i min kontakt til almindelige unge raske mennesker Har du gennem modulet fået mere generel faglig viden, som kan anvendes i dit arbejde? Hvis ja, - hvilken type af viden? Viden på et overordnet plan, som kan hjælpe mig til at analysere og bedre forstå situationer i mit arbejde jeg forestiller mig - håber da, at nogle af raffinementerne ved og dybden i positiv psykologi kan anvendes en forståelse for hvordan forskellige psykologiske teorier hænger sammen og adskiller sig fra hinanden. Der var meget forskelligt der var godt. Jeg kunne dog rigtig godt tænke mig om vi kunne få xxx ud og holde forelæsninger! Igen svært at sige konkret, men en stor generel viden Mere forståelse af hvor forskellige retningerne egenlig kan være indenfor psykologien, samt, ikke mindst, indsigt i konsekvenserne for den enkelte psykologs tænkning og opfattelse af mennesket. Det må være svært at finde "den rette" psykolog, hvis man har brug for støtte og hjælp! Et svært svar. Er ikke sikker på det er rigtig, men jeg er af den overbevisning at den baggrundsviden vi får hos jer er op til os selv at reflektere over og anvende. mere forståelse for de eksistentielle grundvilkår vi som mennesekr og (vores patienter) lever under. En undren over hvordan jeg kan bruge dette i praksis. Hvordan kan jeg hjælpe patienter til en forståelse af fx at 9

10 opleve/honorere/udfordrer/gennemleve/acceptere den lidelse som de helt konkret oplever i deres sygdomsforløb? En forforståelse noget om at se dyderne og bruge dem - rigtig meget om livsbuen og vores syn på alderdom og død Bedre indsigt i psykologiske processer og virkning Hvis nej, - hvad manglede du? Generel faglig viden!! - Selvfølgeligt har jeg lært noget, men det et lidt svært at se den direkte sammenhæng til praksis. Tankegods til selvreflektion er vist udbyttet. Mangler se tidligere. Kunne bruge mere viden om dødspsykologi, men det findes vel ikke - endnu! jeg var nysgerrig efter at høre mere om brug af sproget, hvad det siger, ikke siger, hvordan vi vælger sprog. Og det lagde flere af xxxs artikler vel også op til, men det kom der ikke meget ud af. Har jeg nævnt. Ikke noget se tidligere Er nævnt. Mere forelæsninger om den eksistentielle phsykologi, men der kommer sikkert mere, forhåbenligt. Jeg manglede ikke noget se bilag. svareder jo altså ja Som jeg har nævnt før- vi har ikke arbejdet så meget med teorier omkring det døende menneske 10

11 Var der en overordnet sammenhæng i modulet? Hvis nej, - hvorfor ikke? Det turde vist være klart nu! Måske kan jeg tilføje, at det virker dristigt at hænge et modul op på kun 2 undervisere, når der er så stor kvalitetsforskel Der var sammenhæng i modulet på overskrifts- og emneplan, men pga xxx blev denne ikke udfoldet i praksis. Vi manglede de områder, hendes overskrifter, antydede Det var lidt svært at få øje på linjen i xxxs forelæsningen, men igen tror jeg det var fordi hun blev afbrudt og ikke fik lov at komme med det hun havde Når halvdelen af stoffet ikke formidles er det vanskeligt at se den overordnede sammenhæng Fordi kun den ene underviser gav mig mere viden. Lidt hårdt, beklager og hun virkede som en meget fornuftig kvinde der brændte for sit felt, men bare ikke var præcis nok. I xxxs undervisning blev der fx sagt at hun ville skitsere phsykologiens træ for os med dens grene osv. Da der i undervisningen helt konkret blev spurgt til om det nuværende emne var en gren blev dette besvaret at det måske bare var ønsketænkning fra hendes side. se bilag. Overordnet var det umuligt at blive klog på, hvad xxx agtede at undervise i, og hvad hun rent faktisk havde undervist i. Også selvom vi forsøgte at spørge til en linje i stoffet, oplægget såvel som litteraturvalget. Jeg synes, at xxx forelæsninger mere mindede om en slags introduktion til en forelæsningsrække om forståelse af sundhed og sundhedspsykologi 11

12 Hvordan vurderer du forelæsernes faglige evner? Tilføj gerne konkrete kommentarer xxx - meget god xxx- acceptabel Det er svært at sætte tegn ved et udsagn, den en underviser var meget god, den anden var uacceptabel som underviser - hendes faglige evner har jeg svært ved at vurdere xxxs faglige evner var, vurderer jeg, meget gode. xxxs uacceptable Meget meget gode for xxx s vedkommende Uacceptable for xxxs vedkommende Både meget gode og uacceptable. Igen er det svært at vurdere xxxs faglige evner pga den manglende respekt for hende. Måske har hun skudt over mål i forhold til hvad holdet kunne kapere. Mens jeg sad og hyggede mig med den der forvirring på et højt niveau, som jeg kender fra min tid som studerende på AAU (for flere krige siden:)) blev jeg frustreret over holdets søgen efter konkret svar hele tiden, og i øvrigt, fra et par stykker på holdet nedladende bemærkninger. Svært at forestille sig vi skal ud at lave HUMMANISTISK arbejde, med den indstilling vi som hold har til underviserne. Gælder for xxx I top og i bund. Beklager, men der var meget stor variation. se ovenstående Her svarer jeg udelukkende ud fra xxxs undervisning. Se venligst bilag om xxx xxx - Uacceptable xxx - Meget gode Jeg er uerfaren mht den videnskabelige verden. Jeg kan ikke vurdere xxx's faglige evner- som måske er fremragende-?? xxx demonstrerede sin faglighed og pædagogiske evner så ingen var i tvivl- han er vist 12

13 meget dygtig. Hvordan vurderer du forelæsernes pædagogiske evner? Tilføj gerne konkrete kommentarer xxx - meget god xxx - acceptabel/uacceptabel - upræcis og rodende i sin fremstilling og powerpoints. Usikker i forhold til spørgsmål. Jeg er bekymret i forhold til senere at skulle modtage vejledning af xxx Igen xxx : meget gode xxx. uacceptable Ditto her Det samme som ovenstående. både meget gode og acceptable. Se ovenfor Gælder xxx Samme svar som sidst. se ovenstående Her svarer jeg udelukkende ud fra xxxs undervisning. Se venligst bilag om xxx xxx - Meget gode xxx - Uacceptable Som nævnt Hvordan vurderer du karakteren af modullitteraturen? 13

14 Tilføj gerne konkrete kommentarer Mangler: nye sorgteorier og teori om narrativ terapi Da jeg aldrig helt forstod, hvilken tankegang der lå bag valget af noget af xxxs litteratur, er det vanskeligt at vurdere Der var flere steder svært at se sammenhængen mellem xxxs undervisning og den af hende opgivede litteratur. Jeg manglede måske også en forholden sig til nye teorier om sorg (2 spors-modellen og narrativ psykolog). Litteraturen var lidt gammel!! Vi manglede xxx! Det kunne være fedt om han kunne komme! Savnede undersøgelser med tal og statistikker. Manglede to spormodellen Her svarer jeg udelukkende ud fra xxxs undervisning. Se venligst bilag om xxx xxx gav ikke mening i forhold til opgivet litteratur. Camilla Sløk, Bobby Zachariae, JanB.Olsen Irvin Yalom var gode tekster. Jeg ville gerne have diskuteret de 2 førstnævnte.bowlby fantastisk, men vi nåede slet ikke at relatere teksten til død og døende.resten af teksterne sådan ok 14

15 Hvordan vurderer du omfanget af modullitteraturen? Tilføj gerne konkrete kommentarer Når man ikke gennemskuer relevansen af litteraturen og heller ikke ser en tråd hertil i undervisningen, bliver man måske hurtigt tilbøjelig til ligeså godt at kunne undvære noget... Havde relevansen stået klart, var det muligvis ikke for meget. Man kunne måske med fordel have skåret lidt på nogle af artiklernes længde og erstattet dem med nyere og mere opdateret litteratur. Der var rigtigt meget læsestof denne gang, kunne gerne reduceres lidt I forhold til de andre moduler og ud fra indholdet i uv synes jeg der var meget. Jeg er desværre i den situation at jeg umuligt kan nå at læse det hele. Men jeg mener at mængden er passende- og der er yderligere tekster, som i forløbet dukker op som relevante Undgå for mange engelske tekster. 15

16 Hvordan vurderer du dit samlede udbytte af modulet? Tilføj gerne konkrete kommentarer Valget, at bare to undervisere skulle stå for al undervisning, gjorde modulet sårbart i forhold til undervisningskvalitet. Halvdelen var meget tilfredsstillende, og halvdelen var utilfredsstillende Til trods for at jeg var utilfreds med xxx, så opvejede xxxs forelæsninger det hele. Jeg fik ikke det udbytte af modulet som jeg tror på jeg kunne få, hvis der var en anden holdning fra holdets side. Det kræver "sin mand" at være underviser for "Vor Herres udsendinge efterfulgt af sygeplejerskediciplene", men jeg er også nødt til at respektere at nogle på holdet har en anden mening end jeg. Jeg synes måske det virker uheldigt, at der er en deltager på holdet, der også skal undervise. xxx reddede det hele. Håber meget at han vil blive fremtidig vejleder på modulet/uddannelsen Den mandlige forelæser var virkelig god og fik sat mange tanker i gang. 1 Dette skyldes udelukkende den ene underviser og indholdet af undervisningen. Den anden underviser redder modulet, trods alt. Hvordan var tilrettelæggelsen af modulet? 16

17 Tilføj gerne konkrete kommentarer Det er allerede gjort Tilrettelæggelsen var ok, men den praktiske udførelse var som nævnt ovenfor ikke noget at råbe hurra for xxxs veddkommende En overordnet introduktion til dagene og formålet med forelæsningerne ville måske have afklaret nogle af de frustrationer der opstod. Der skulle have været mere tid til manden. Synes generelt at vi har for mange pauser efter vi kun er der 2 dage og jeg kommer personligt for at lære, ikke nødvendigvis pauser hver time... 1 Det er for skrøbeligt med kun to undervisere, når den ene er så udtalt dårlig. Endvidere var der problemer i forhold til maden - og kantineforhold. Der var ikke mad nok (roastbeef, rejer, kage) og der var ingen pladser til os. Fordelingen af pauser og lektioner meget passende Tilpas med lektioner- som er meget koncentrerede Hvad kan ud fra dit perspektiv forbedres på modulet? Flere forskellige undervisere. Undersøge hvad der rør sig i det Palliative felt i dag, hvilke teorier er fremherskende og brugt i den kliniske praksis. Find en anden underviser til at varetage undervisningen med xxx. Eller indkald kun 1 dag Har jeg nævnt 17

18 Igen, xxx. Er vist nævnt Skifte af underviser. Beklager. Er normalt ikke så hård ved folk, men det er bare nødvendigt. pædagogiske evner Jeg kan kun svarer på Psykologi forelæsningen! Se bilag. En anden underviser i stedet for xxx. Det har jeg svært ved at overskue. Men i hvertfald bør al undervisning være rettet mod elever, der ikke besidder specialviden indenfor psykologien. Det at have modtaget undervisning i psykologi indenfor en sundhedsfaglig uddannelse, giver ikke megen specialviden og især ikke hvis den har en del år på bagen. Jeg ved at der på vores hold er meget kyndige og studerede mennesker- som sætter niveauet meget højt. Men de fleste af os som skal udøve palliation er jo mere forankrede i en praktisk og pragmatisk hverdag, og jeg mener, at det primært er vores undervisningsbehov, der skal tilfredsstilles. Navn? Du kan også vælge at være anonym. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Mange tak for din besvarelse. 18

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Antal respondenter: 14 stk. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser Vision Vi har en vision om at alle nationalparkens interessenter, herunder frivillige værter med personlig kontakt til gæster i nationalparken arbejder bevidst med værtskab. 1 Værtskab i Nationalpark Thy

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang

PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang Februar 2013 71% af de spurgte har svaret Hvilket år er du dimitteret? Respondenter Procent 2012 0 0,0% 2006-2011 22 23,4% 2001-2005 23 24,5% 1996-2000

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik.

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. 1 CVR nr.: 34837678 Kort om notatteknik Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. Kapitel 1 handler om generelle forhold ved notetagning.

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v T e m a Generelle afgørende faktorer i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Relationskompetence

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium Side 1 af 3 Munkensdam Gymnasium 2011/12 Bruger: HK Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Den kompetente eud-elev Præsentation af ph.d.-projekt om det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud

Den kompetente eud-elev Præsentation af ph.d.-projekt om det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud Den kompetente eud-elev Præsentation af ph.d.-projekt om det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud Ph.d.-stipendiat, Arnt Vestergaard Louw (arl@dpu.dk) Center for Ungdomsforskning (CeFU), Institut

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere