2. Godkendelse af referat fra møde i aftagerpanelet den 16. december 2010 Referat godkendt, med følgende kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Godkendelse af referat fra møde i aftagerpanelet den 16. december 2010 Referat godkendt, med følgende kommentarer"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab Endeligt M Ø D E R E F E R A T Forum: 7. møde i Aftagerpanelet Møde afholdt: tirsdag d. 8. november 2011, kl Sted: Institut for Statskundskab, lokale Referent: Til stede Troels Claus Baagland Anders Wivel (AW), Michael Zilmer-Johns (MZJ), Peter Kuhlman (PK), Flemming Juelsholt (FJ), Henrik Plougmann Olsen (HPO), Adam Wolf (AWO), Henrik Kyvsgaard (HK), Henrik Hjortdal (HH), Lotte Grünbaum (LG), Teis Volstrup (TV), Lars Bo Kaspersen (LBK), Rikke Bartholdy (RB) og Troels Claus Baagland (TCB) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 15. NOVEMBER 2011 CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND ØSTER FARIMAGSGADE 5 POSTBOKS KØBENHAVN K TLF DIR FAX REF: TCB 2. Godkendelse af referat fra møde i aftagerpanelet den 16. december 2010 Referat godkendt, med følgende kommentarer TV spurgte med henvisning til akkrediteringsrapporten, om der var lavet en dimittendundersøgelse. AW svarede, at det var der ikke, da det er et større arbejde, og at der derfor ikke er nogle aktuelle planer om at lave en sådan. Men man er i besiddelse af Sociologis dimittendundersøgelse, som inspiration til hvordan en sådan kan laves.

2 AW nævnte, at man muligvis kan bruge alumneforening til at gennemføre en dimittendundersøgelse. SIDE 2 AF 11 TV bemærkede emnet omkring den angelsaksiske skævvridning, at studerende hovedsageligt søger til de angelsaksiske lande på udenlandsophold. AW medgav at de studerende søger meget traditionelt. Koordinator for de internationale studerende, Anders Berg-Sørensen, har taget initiativ til en omlægning af informationsmødet om udlandsophold for at give bedre information om mulighederne. PK nævnte at sprogfaktoren givetvist spiller en central faktor. 3. Uvikling i optag og frafald AW oplyste, at der har været et lille fald i kvote 1 ansøgningerne, mens der har været en lille stigning i kvote 2 ansøgningerne. Det betyder, at der stadigvæk er et meget højt ansøgertal og et deraf følgende højt adgangskrav (10.8) AW fortalte, at der er kommet en mere ligelig fordeling mellem kønnene, end man så sidste år, hvor der var et klart flertal af de optagne som var kvinder. AW oplyste, at vi i år har oplevet en tendens med mange studerende som bliver optaget på Statskundskab, som deres 1. prioritet, men alligevel beslutter sig for ikke at benytte den tildelte plads. Derfor er der kun 198 af de i alt 215 optagne som er kommet til studiestart. PK forslog at man overbooker. FJ svarede, at man allerede gør dette Da vi overbooker med 10 procent er der formeldt set fuld optag når vi når 195 studerende. Alligevel er der en kapacitet på 215 studerende. Så løsningen må være at skrue yderligere op for optaget. LG foreslog, at man gennemfører en frafaldsanalyse for de frafaldne 1. prioritets studerende. FJ oplyste, at vi ikke var nået så langt, men at vi påtænker at gennemføre noget sådant. AW informerede om, at man i foråret 2012 vil gennemføre et gymnasierettet initiativ med arrangementer for gymnasielever på Institut for Statskundskab. Formålet er en lidt stærkere profil på dette område, så man kommer endnu længere frem i bevidstheden på potentielle studerende.

3 SIDE 3 AF 11 LBK slog til lyd for at der lægges mere vægt på fag som fx strategi, ledelse og kommunikation, da mange af vore kandidater får jobs i den private sektor, og her har de brug for ovenstående kompetencer. LG havde blandt hendes gamle medstuderende spurgt til, om der var noget i uddannelsen som manglede i forhold til det job de sad i nu. LG Påpegede, at Aftagerpanelet vel også skal afspejle, at mange af vores kandidater også får arbejde på det private arbejdsmarked, f.eks. hos Rambøll Management, hvor hun selv har været med til at ansætte mange kandidater. PK fortalte, at erfaringer viser, at den offentlige sektor fungerer som et springbræt til den private sektor. HH spurgte til, om man ikke kunne havde gjort en indsats for at få nogle ekstra studerende ind, når der nu var plads til 215. FJ oplyste, at TCB havde prøvet på dette, men at man centralt fra KU havde oplyst om, at der var fuldt booket på Statskundskab i forhold til de tal man havde opgivet (195 studerende), og at man derfor ikke ville foretage sig yderligere. AWO undrede sig over, at man overhovedet opererer med overbooking, der handler jo om at få fyldt op, og så må der være en venteliste. HH opfordrede PK, som formand for Aftagerpanelet, til at kontakte vicedirektør for uddannelse, Hanne Harmsen, for at spørge til optagelsesproceduren. PK indvilligede i dette. 4. Høring vedrørende nye studieordninger AW orienterede om processen med studieordningsarbejdet. Der er oprettet to grupper. En gruppe der arbejder med BA-delen og en gruppe der arbejder med KA-delen. Grupperne består begge af 2 studenterrepræsentanter, 2 VIP-repræsentanter, en repræsentant fra Studievejledningen samt RB og AW. Målene med arbejdet har været at: Styrke fagligheden

4 Ændre rammevilkårene, idet de studerende i dag ser sig som aktører på et uddannelsesmarked med valgfrihed, og derfor fravælger de skriftlige opgaver på kandidaten. Enkel administration Øget synergi mellem BA og KA og internt på uddannelserne. 21. MAJ 2010 SIDE 4 AF 11 KA-uddannelsen AW oplyste om, at det hidtil har været sådan, at den studerende selv har kunnet vælge om hun/hun ville til skriftlig eller mundtlig. eksamen i hvert enkelt udbud. Underviseren skal altså forholde sig til, at faget afsluttes både med mundtlige og skriftlige eksaminer. Det har vist sig at give en uhensigtsmæssig tilrettelæggelse. De studerende har påpeget et faglig problem i denne ordning, og har endvidere stemt med fødderne, idet de tager deres Fri opgaver (skriftlige opgaver) andetsteds. AW fremhævede, at man ønsker, at Studienævnet fremover beslutter om et udbud skal afsluttes med en skriftlig eller en mundtlig eksamen (efter indstilling fra underviseren). AW fortalte, at man vil undersøge muligheden for aflevering af flere mindre opgaver pga. ulige antal ECTS. AW oplyste, at man vil regulere ordningen på en sådan måde, at en bestemt procentdel af eksaminerne, skal være henholdsvis mundtlige og skriftlige samt forenkle spredningskravet, som vi alligevel ikke kan tjekke overholdelsen af i øjeblikket. Desuden spærrer spredningskravet også for de studerendes mulighed for at fordybe sig indenfor et emne. Med den nye ordning vil der i højere grad blive åbnet op for et specialiseringsforløb med progression. BA-uddannelsen AW fortalte om BA-uddannelsen: At Almen og Sammenlignede Statskundskab tænkes splittet op i to moduler á 10 ECTS, sådan at modul 1 hedder Almen Statskundskab og modul 2 Sammenlignende Statskundskab. At Økonomi tænkes splittet op i to moduler á 7½ ECTS i henholdsvis mikro- og makrokonomi. At Formidlingstemaugen (FTU) tænkes nedlagt, og at der i stedet overvejes indførelsen af et 2½ ECTS fag i Politisk kommunikation.

5 At Sociologi, der nu ligger som to kurser på 1 og 2. semester tænkes samlet på et semester og justeret fra 15 ECTS til 10 ECTS. 21. MAJ 2010 SIDE 5 AF 11 AW spurgte til kommentarer fra Aftagerpanelet. KA-uddannelsen LG spurgte til om KA-ordningen tænkes som en mulighed for faglig fordybelse før en ph.d. AW svarede, at det ikke i sig selv var formålet med de påtænkte ændringer. I stedet nævnte han, at der fremover forventes flere ph.d. kurser, og at man vil udvide antallet af pladser på kurserne. De KA-studerende, der måtte have en særlig interesse for et bestemt emne kan få mulighed for at følge et kursus. Dette kunne også være en måde at rekruttere ph.d.-studerende på. LBK oplyste, at vi ikke har benyttet 4+4 ordningen endnu, men at Ph.d.- programleder Kasper Møller Hansen ønsker at teste det med 1-2 studerende. HPO anbefalede, at man fortsat fokuserer på kortfattede synopser med mundtlig eksamen, da det er hans erfaring, at det ofte afspejler en kompetence, som kvalificerer kandidaterne på arbejdsmarkedet. F.eks. er det vigtigt, at studerende der er specialiserede indenfor IP, også er rustede til at søge stillinger i den danske offentlige sektor. Her kan forvaltning kan være med til at sikre at kandidaterne har den fornødne bredde i uddannelsen. AWO påpegede, alle former for eksaminer, hvor der arbejdes under pres bedst afspejler en arbejdsmarkedssituation, og derfor er at foretrække. LG fandt det lidt svært at forholde sig til studieordningsændringerne, som aftager. Og der kan være velbegrundende interne administrative ting, der gør sig gældende. Men overordnet set bør man se på, hvad der sker i omverdenen og særligt forvaltning og Sociologi skal der holdes øje med ikke nedprioriteres. Socialpsykologisk viden er uhyre vigtigt, derfor kan en nedprioritering af Sociologi bekymre. BA-uddannelsen HPO mente, at Cand. Scient Pol er fra Aarhus Universitet traditionelt har været stærkere på Økonomi, men at kandidater fra KU er blevet klart bedre. Han påpegede at mikroøkonomien fylder stadig mere på arbejdsmarkedet, hvorfor det er godt hvis mikroøkonomien opprioriteres i undervisningen. PK sagde, at hvis der satses både på det offentlige og det private arbejdsmarked, så er en fifty-fifty opdeling mellem mikro- of makroøkonomi at

6 foretrække af erhvervsmæssige grunde, så godt med en øget fokusering på mikroøkonomien. SIDE 6 AF 11 LG påpegede, at det de studerende lærer på BA en er en grundlæggende basis-viden, som der skal bygges videre på. AWO sagde i forlængelse heraf, at det er vigtigt at man ikke udvander BA en til at være for lidt af det hele, man skal have redskaberne med sig, men ikke udvande politologien. AW påpegede, at man vil køre et mere strømlinet forløb i Almen og Sammenlignende Statskundskab og så gives den del af statskundskaben som vedrører politisk kommunikation evt. sit eget fag. Forskningsbasis er her i orden, idet man har ansat Anders Esmark som lektor, med særlige kompetencer indenfor dette område. AWO spurgte om man ikke binder sig for meget, når man splitter det område ud i så lille et fag? PK konkluderede, at panelet ikke udtrykte den store begejstring for så små fag (2½ ECTS). LG og TV var begge bekymret for at Sociologien nedprioriteres. AWO spurgte til, hvilken del af sociologien der rammes AW svarede at det nuværende sociologi forløb godt kan optimeres, da Sociologi 1 ikke har fungeret helt efter ønsket. Og faget er i den nye studieordning stadigvæk en vigtig del af uddannelsen (12½ ECTS). Men ud over at undervise i ren sociologi, forsøges det nu også indlejret i de øvrige fag for at opnå de ønskede synergi-effekter. Yderligere vil de studerende fortsat have mulighed for at tage videregående sociologifag på kandidatuddannelsen. HH fremhævede adfærds- og Socialsociologien som de dele af sociologien, som han så som mest interessant i fremtiden, og som der bliver brug for. Derfor var han fortaler for en udvidet sociologidel. Han var glad for at sociologien indtænkes i politologien. LG erklærede sig enig med HH. Hendes erfaringen var at de antropologiske og sociologiske kompetencer i stigende grad efterspørges. LBK sagde, at han da ikke var uenig, men at han måske også var biased pga. med hans egen sociologiske baggrund. Han medgav med et eksempel fra London, at rigtigt mange humanister havde placeret sig i CEO positioner der. Hvorfor spurgte han? Og gav svaret, at de var fantastisk historie-

7 fortællere, og det er det, som mange store virksomhederne har brug for. Så LBK så sociologisk teori, organisationssociologi, politisk sociologi og kulturanalyse som vigtige elementer at få med i uddannelsen. SIDE 7 AF 11 LBK understregede også, at der er få sociologer ansat på instituttet, og gruppen vil snart være pensionsramt. Sociologigruppen udarbejder derfor et notat, som skal bruges til en videre diskussion i Studienævnet af området. HPO advarede ligeledes mod at gøre for meget ved Sociologien. Der er behov for en forståelse for de bredere bløde værdier som ligger bagved mange beslutningsprocesser. Herunder er der f.eks. brug for en forståelse af hvordan grupper fungerer og organiserer sig, og det er en rigtig god kompetence at have med sig. PK opsummerede diskussionen ved at understrege, at Aftagerpanelet havde udtrykt sin betænkelighed ved en evt. mindsket rolle til Sociologien i den nye studieordning. 5. orientering om Institutstrategien LBK oplyste, at det er betingelse for hans ansættelse som Institutleder, at der udarbejdes en ny Institutstrategi. Yderligere udarbejdes der for tiden nye strategier på KU centralt og på fakulteterne. LBK havde indledningsvist udarbejdet et hjemmearbejdsnotet med spørgsmål til faggrupperne. Spørgsmålene blev diskuteret i faggrupperne, og de vendte tilbage med forslag til strategien. Herefter blev strategiforslagene diskuteret på et 2 dages seminar i Snekkersten med deltagere. Deltagerne var VIP er, ph.d. er og TAP er fra Instituttet. Seminaret var præget af en positiv stemning med en progressiv holdning til de forandringer, som er nødvendige. LBK oplyste, at baggrunden for forandringerne er at den økonomiske virkelighed ser stadig hårdere ud. Så strategien kommer til verden i den kontekst, at økonomien er strammere, men at vi alligevel vil satse offensivt og ekspandere. Og derfor stilles spørgsmålene: Hvad vil vi på uddannelsessiden? Hvad vil vi på forskningssiden? Hvad vil vi på formidlingssiden? Uddannelsessiden

8 LBK understregede vigtigheden af, at vi skaber et mere innovativt miljø for vore studerende, og udfordringen er, at vi skal kvalitetssikre vore uddannelser samtidig med at vi skal spare penge. Det er et ønske, at søsætte en til flere engelsksprogede Masteruddannelser samt en cand. soc. uddannelse mhp. at rekruttere potentielle studerende fra HUM og CBS. Ved at tilbyde en cand. soc. kan vi bibeholde det meget værdsatte cand. scient. soc. brand, og samtidig hjælpe de mange studerende, der ønsker en politologisk overbygning. SIDE 8 AF 11 LBK oplyste, at vi vil øge optaget fra 2012 pga. et mildt pres fra KU og et kraftigt pres fra ministeriet. Men han var klar over, at det vil give udfordringer på undervisnings- og lokalesiden. LBK oplyste, at det er målet at styrke vore kandidaternes muligheder for adgang til den private sektor. Alumneforeningen, hvor 2/3 af medlemmerne er fra den private sektor, vil gerne hjælpe med dette. LBK understregede vigtigheden af, at vi også forstår, at verden forandres hurtigt i disse år, og at Asien, Afrika og Latinamerika uvægerligt kommer til at spille en stadig større rolle. LBK fortalte, at vi f.eks. ser at mange statskundskabsstuderende udviser interesse for kurserne ved Afrikastudier, og derfor har AW indgået en aftale med Afrikastudiet om at udvalgte af studiets kurser tilbydes vores studerende på lige fod med vore egne kurser. LBK oplyste, at Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS) indfusioneres i IFS i LBK påpegede, at udfordringen er, at der er for få VIP er i forhold til antallet af kurser og studerende, og det derfor, trods økonomien, vil være nødvendigt at ansætte flere. Han oplyste, at der allerede er nogle stillinger under opslag. LBK fortalte, at tanken med flere udenlandske studerende er at øge diversiteten. Det er godt med studerende fra en politologisk uddannelse fra andetsteds. De har andre tankesæt og give vore egne studerende en nødvendig udfordring. På samme måde vil flere ansatte med en ikke-dansk uddannelsesmæssig baggrund være givende for instituttets fortsatte udvikling. LBK understregede, at det er nødvendigt med en vis volumen i antallet af udenlandske forskere, da der ellers vil være fare for, at de kan havne i en isoleret position. LBK fortalte, at man foreløbigt har fået ansat følgende udenlandske forskere:

9 SIDE 9 AF 11 Professor Ben Rosamond, der har fokus på globalisering og europæisk politik Senior forsker Gary Schaub, CMS Poc. Doc. Adam Svendsen, der er tilknyttet CMS Ph.d. studerende Somdeep Sen LBK fortalt, at instituttet i overensstemmelse med ovenstående ønske om en internationalisering af instituttet, så er instituttet nu erklæret for tosprogligt. Forskningssiden LBK oplyste, at der man tidligere i høj grad har været organiseret omkring grupperne: forvaltning, international politik og statskundskab. Men i de senere år har man oplevet at centre, som prioriterer forskning indenfor bestemte områder, står stadig stærkere. Herved begynder forskningsorganiseringen at afspejle virkeligheden. Det er LBKs forslag, at der skal identificeres 6-10 områder, der er særligt dynamiske. På de områder hvor der er mest damp på kedlerne vil man få de fleste ressourcer. Så det gælder for os om at finde ud af, hvor dynamikken og væksten er. I den forbindelse bliver det også nødvendigt at se på hvordan forskningsledelsen foregår bedst muligt. Formidlingssiden LBK oplyste, at det er et mål, at vi skal blive bedre til at formidle egen forskning på en fornuftig måde. LG kvitterede for de superspændende og gode overvejelser. Hun syntes, at det lød rigtigt godt. LBK fulgte op med at understrege at ideen med de udenlandske studerende er at udfordre vore egne studerende. Han oplyste, at erfaringerne fra SDU, hvor der for nyligt blev udbudt en engelsk-sproget Masteruddannelse, var at der var et overvældende antal ansøgere. Derfor kan man formentligt relativt hurtigt sikre en tilsøgning der er så stor, at det kun er de absolut bedst kvalificerede studerende som sikres adgang. LBK fortalte, at strategipapiret vil ligge parat før jul, og det vil blive udsendt til Aftagerpanelet. HH spurgte til, hvor instituttets styrke kan siges at være nu? Det var hans eget indtryk, at man udbyder den bedste cand. scient. pol. uddannelse i Norden. Han understregede også, at han var fortrøstningsfuld mht. at revisionen af studieordningen vil fastholde den tradition.

10 SIDE 10 AF 11 LBK mente eksempeltvist, at man har været for fraværende i den debat der aktuelt udspinder sig vedrørende den finansielle sektors rolle, hvor der mangler en politologisk vinkel på det. Yderligere efterspurgte han den forskning der beskæftiger sig med den transformation, der foregår mellem det private og offentlige, hvor de to sektorer i stigende grad ses som hinandens forudsætninger. LBK mente, at der fortsat er nogle huller, som vi endnu ikke har været gode nok til at udnytte, men hvor der findes muligheder 6. Budget 2012 FJ oplyste at der arbejdes med flere Taxameter-modeller, men at der er udsigt til at vi får flere taxametermidler. Til gengæld, vil der blive skåret i basismidlerne. Derfor vil vi formentligt blive yderligere afhængige af STÅproduktionen. FJ fortalte, at vi i det forgangne år oplevede et uventet fald i STÅproduktionen på 50 STÅ. Forklaringen har vist sig dels at være, at studerende venter med afleveringen af deres speciale pga. de dystre udsigter på arbejdsmarkedet og dels at være at vore studerende aflægger tager fag andetsteds. Det er også i det lys, at aftalen med Afrikastudiet skal se. Ved at lave en aftale med Afrikastudiet, er det efter aftale sikret, at man opnår halvdelen af STÅ-indtægterne for de studerende som tager kurser på Afrikastudiet. FJ oplyste desuden, at vi er blevet ramt af, at vi ikke længere må modtage flere internationale studerende end vi selv sender ud. Der skal være balance. Det har betydet, at vi i år har optaget langt færre internationale studerende end vi plejer, og med et faldende antal STÅ til følge. FJ oplyste at, IFS har en økonomisk buffer i form af en opsparing, som vi p.t. kan bruge af. Opsparingen giver os nogle strategiske muligheder. FJ understregede, at vi i fremtiden bliver nødt til at producere flere STÅ og at vores undervisere derfor vil blive nødt til at undervise noget mere. 7. Aftagerpanelets rolle i fremtiden LBK oplyste, at Aftagerpanelerne fremover også skal fungere som aftagerpanel for ph.d.-studerende. Dette aktualiseres særligt af, at det kun er et fåtal af ph.d. erne som kan sikres job på universiteterne. LBK spurgte aftagerpanelet det vil være interesseret i også at fungere som Advisory Board for Instituttet?

11 PK sagde at det lød spændende, men at det bliver nødvendigt med nogle flere folk i panelet herunder fra den private sektor og flere kvinder i panelet. Og PK sagde at LBK skulle gå videre med at finde egnede kandidater til panelet. SIDE 11 AF Nyt fra Instituttet LBK oplyste, at man har ansat: Lars Bangert Struwe ved CMS Gary Schaub, CMS Adam Svendsen ved CMS Ben Rosamond, professor i europæisk politik, Peter Dinesen, som lektor i kvalitativ metode Og at Marlene Wind er blevet udnævnt til professor 9. Evt. LBK blev spurgt til den debat der har udspundet sig vedrørende studiet i dagbladet Information, hvor statskundskabsstuderende Steffen Thybo Møller, efter studieophold ved Institut d Etudes Politiques de Paris og Harvard University, har stillet spørgsmålstegn ved ambitionsniveauet ved danske universiteter. LBK oplyste, at debatten havde været interessant, og at han selv var gået ind i den. Bl.a. skulle han deltage ved et debatarrangement i Informations kantine d. 14. november 2011.

2. Godkendelse af referat fra møde i aftagerpanelet den 22. januar 2008 ved Institut for Statskundskab. Referatet blev taget til efterretning.

2. Godkendelse af referat fra møde i aftagerpanelet den 22. januar 2008 ved Institut for Statskundskab. Referatet blev taget til efterretning. KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab MØDEREFERAT 13. DECEMBER 2008 Forum: 3. møde i Aftagerpanelet CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND Møde afholdt:

Læs mere

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab. 5. møde i Aftagerpanelet. Møde afholdt: tirsdag d. 4. maj 2010, kl

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab. 5. møde i Aftagerpanelet. Møde afholdt: tirsdag d. 4. maj 2010, kl KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab MØDEREFERAT 21. MAJ 2010 Forum: 5. møde i Aftagerpanelet CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND Møde afholdt: tirsdag

Læs mere

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab M Ø D E R E F E R A T Forum: 6. møde i Aftagerpanelet Møde afholdt:

Læs mere

3. Vurdering af ny 2-årig engelsksproget kandidatuddannelse Master of Science (MSc) in Social Sciences in Politics (cand.soc.)

3. Vurdering af ny 2-årig engelsksproget kandidatuddannelse Master of Science (MSc) in Social Sciences in Politics (cand.soc.) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab M Ø D E R E F E R A T Forum: 8. møde i Aftagerpanelet Møde afholdt:

Læs mere

Aftagerpanel institut for Statskundskab

Aftagerpanel institut for Statskundskab I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til Aftagerpanelet på Institut For Statskundskab. M Ø D E R E F E R A T 19. NOVEMBER 2014 Forum Aftagerpanel institut

Læs mere

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab M Ø D E R E F E R A T Forum: 9. møde i Aftagerpanelet Møde afholdt:

Læs mere

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer.

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2014 Forum Aftagerpanelet STUDIEADMINISTRATIONEN Møde afholdt: 19. juni kl. 16:30

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Ø K O N O M I S K I N S T I T U T. Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014. Aftagerpanelet. Mødedato: 16. januar 2014, kl. 16.

Ø K O N O M I S K I N S T I T U T. Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014. Aftagerpanelet. Mødedato: 16. januar 2014, kl. 16. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014 Forum Aftagerpanelet ØKONOMISK STUDIENÆVN Mødedato: 16. januar 2014,

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Studienævnet. Studienævnet. Forum. Møde afholdt: Den 19. maj Sted: Lokale Christina Holbøll. Referent:

Studienævnet. Studienævnet. Forum. Møde afholdt: Den 19. maj Sted: Lokale Christina Holbøll. Referent: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet M Ø D E R E F E R A T 19. MAJ 2014 Forum Studienævnet ANTROPOLOGI Møde afholdt: Den 19. maj 2014 Sted:

Læs mere

Studienævnsmøde. Sted: Lokale Morten Melander Olsen

Studienævnsmøde. Sted: Lokale Morten Melander Olsen S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 24. FEBRUAR 2010 Forum: Møde afholdt: Studienævnsmøde Tirsdag den 23. februar ØSTER FARIGMAGSGADE 5

Læs mere

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 1. JUNI 2011 Forum Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi Møde

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Aftagerpanelet på Institut for Statskundskab. Aftagerpanel på institut for Statskundskab. Forum. Møde afholdt: Institut for Statskundskab

Aftagerpanelet på Institut for Statskundskab. Aftagerpanel på institut for Statskundskab. Forum. Møde afholdt: Institut for Statskundskab I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet på Institut for Statskundskab M Ø D E R E F E R A T 30. NOVEMBER 2015 Forum Aftagerpanel på institut for Statskundskab INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 03. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab. 1. møde i Aftagerpanelet. Møde afholdt: 20. juni Sted: Institut for Statskundskab, lokale 4.2.

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab. 1. møde i Aftagerpanelet. Møde afholdt: 20. juni Sted: Institut for Statskundskab, lokale 4.2. KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab MØDEREFERAT 21. AUGUST 2007 Forum: 1. møde i Aftagerpanelet CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND Møde afholdt: 20.

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

Noter fra 2. faglige strategimøde om samfundsvidenskab, 18. marts Mødeleder professor Peter Munk Christiansen

Noter fra 2. faglige strategimøde om samfundsvidenskab, 18. marts Mødeleder professor Peter Munk Christiansen Rektoratsmøde den 12. april 2010 Punkt 1, bilag 1b: Den faglige udviklingsproces Noter fra 2. faglige strategimøde i den samfundsvidenskabelige familie. AARHUS UNIVERSITET NOTAT Noter fra 2. faglige strategimøde

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen.

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen. SYDDANSK UNIVERSITET Det humanistiske Fakultet 24. september 2004 FGA/tbm/lip Referater af studieledermøderne den 14. september 2004 Referat af møde tirsdag den 14. september 2004 kl. 10 med studielederne

Læs mere

LBK præsenterede Mathilde Albertsen Winsløw, der afløste Jakob Dreyer, som studenterrepræsentant.

LBK præsenterede Mathilde Albertsen Winsløw, der afløste Jakob Dreyer, som studenterrepræsentant. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab M Ø D E R E F E R A T Forum: 11. møde i Aftagerpanelet Møde afholdt:

Læs mere

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 16. december 2010 D219 Studienævnsmøde Institut for Pædagogik REFERAT Til stede: Hans Dorf, Sune Frølund, Kenneth Torp Rasmussen, Kathrine Raagaard Nielsen, Nadja Hjort Heidemann, Torin Julius

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden.

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden. Skema D: oversigt over målbare standarder for kvalitet. Maj 2017 KU s obligatoriske kvalitetsparametre Bemærk, at målbare standarder kan fastsættes samlet for BA og KA eller separat. Datadefinition Nedenstående

Læs mere

Referat. J.nr. ipoetzsch

Referat. J.nr. ipoetzsch J.nr. ipoetzsch Referat Emne: Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Dato og tidspunkt: Den 17. maj 2016 kl. 13.00 15.00. Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, IOB, Bygn.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studenterdialogforum med dekanen

Studenterdialogforum med dekanen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterdialogforum med dekanen M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2009 Forum Studenterdialogforum

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi

Studienævnet ved Institut for Antropologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Til medlemmerne af studienævnet M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. AUGUST 2016 Forum Studienævnet

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 15. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 21. OKTOBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT

Læs mere

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Bacheloruddannelsens navn Kandidatuddannelsens navn Studieleder Institutleder Medlemmer i studienævnet

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Medlemmerne af Aftagerpanelet på Sociologi. Aftagerpanelet på Sociologi. Forum. Mødedato: 7. maj 2013, kl

Medlemmerne af Aftagerpanelet på Sociologi. Aftagerpanelet på Sociologi. Forum. Mødedato: 7. maj 2013, kl S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af Aftagerpanelet på Sociologi M Ø D E R E F E R A T 11. JUNI 2013 Forum Aftagerpanelet på Sociologi SOCIOLOGISK

Læs mere

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU v. Kirsten Hyldgaard Studieleder Notatet opsummerer de væsentligste resultater af

Læs mere

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N Resume af mødet fredag den

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. december 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: Frederikskaj 12, lokale

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted:

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 18. APRIL 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde afholdt:

Læs mere

ARTS AARHUS UNIVERSITET

ARTS AARHUS UNIVERSITET Godkendt referat af 5. møde i Uddannelsesfagudvalget for didaktikuddannelserne (UFU) 20. maj 2015 Til stede: Anna Karlskov Skyggebjerg, Tomas Højgaard (fra pkt. 4), Lisbeth Haastrup, Sven-Erik Holgersen,

Læs mere

Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab

Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab MØDEREFERAT 6. MAJ 2013 Forum Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab SCIENCE UDDANNELSE

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006 S:\dirsek\Bestyrelsesmoder\2005\050401\OFI\OFI-kommenteret dagsorden050401v9.doc Direktionen Direkte tlf.: 7218 5301 E-mail: naub@itu.dk Journalnr.: - 17. marts 2005 Dagsorden for møde i IT-Universitetets

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 12. september 2014 11. november 2014 pkt. 10 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Christian Kronborg, Bjarne Toft,

Læs mere

Referat af møde mellem aftagerpanelet og uddannelserne den 25 april 2016

Referat af møde mellem aftagerpanelet og uddannelserne den 25 april 2016 Referat af møde mellem aftagerpanelet og uddannelserne den 25 april 2016 Sted: Aalborg Universitet, A. C. Meyers Vænge 15. 1 sal, lokale 2.1.024. Tid: Kl. 13 15 Deltagere: Szilvia Gyimóthy, lektor, formand

Læs mere

Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig

Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig Referat fra studienævnsmødet den 27. maj 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig Afbud: John Kuada, Rasmus Lindgaard Christensen, Christine

Læs mere

Københavns Universitetshospitals bestyrelse. KUH s bestyrelse. Forum. Møde afholdt: Fredag den 6. marts kl. 8 9.30. Sted: Panum, lokale 33.5.

Københavns Universitetshospitals bestyrelse. KUH s bestyrelse. Forum. Møde afholdt: Fredag den 6. marts kl. 8 9.30. Sted: Panum, lokale 33.5. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Københavns Universitetshospitals bestyrelse MØDEREFERAT - GODKENDT 20. MARTS 2015 Forum KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt: Fredag

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Aftagerpanel for matematik og datalogi. Bülowsvej 17, 1958 Frederiksberg C i Konsistoriums mødesal Lene Knüppel Andersen

Aftagerpanel for matematik og datalogi. Bülowsvej 17, 1958 Frederiksberg C i Konsistoriums mødesal Lene Knüppel Andersen DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Aftagerpanel for matematik og datalogi MØDEREFERAT 25. NOVEMBER 2013 Forum Aftagerpanel for matematik og datalogi SCIENCE UDDANNELSE Møde

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 18. april 2012. Til stede: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 36. møde d. 14. oktober 2011. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 36. møde d. 14. oktober 2011. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs Undervisningsudvalg SAGSNOTAT 14. OKTOBER 2011 Vedr.: 36. møde d. 14. oktober 2011 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard Til Stede:

Læs mere

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315 :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Vestre Havnepromenade 5, 1 9000 Aalborg www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Skolesekretær Louise Hartmann lhh@plan.aau.dk

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 6. APRIL 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag den

Læs mere

VELKOMMEN! Kære kandidatstuderende!

VELKOMMEN! Kære kandidatstuderende! VELKOMMEN! Kære kandidatstuderende! Velkommen til kandidatstudiet på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Kandidaten er studenterforeningen for alle kandidatstuderende på statskundskab

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Referat af studienævnsmøde torsdag den 2. december 2010 kl. 10 i seminarrum 1. sal, i bygning 26, CSS.

Referat af studienævnsmøde torsdag den 2. december 2010 kl. 10 i seminarrum 1. sal, i bygning 26, CSS. 1 Hanne Bengtsson Studienævnssekretær Økonomisk studienævn Øster Farimagsgade 5, bygn. 25, 1353 K Tlf. + 35 32 30 50 Hanne.Bengtsson@econ.ku.dk 2. december 2010 Møde nr. 105 02.12.10 Referat af studienævnsmøde

Læs mere

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, Dorte Lundsager TLF +45 35 32 79 00

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, Dorte Lundsager TLF +45 35 32 79 00 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Medicin MØDEREFERAT 10. FEBRUAR 2012 Forum Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 11. december 2013

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 11. december 2013 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 11. december 2013 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 15. januar 2014. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Jakob

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ DAGSORDEN Dimensionering og fremdriftsreformen Status på de økonomiske effekter af reformerne Processer på fakultet og institut Instituteftersyn og uddannelseseftersyn Forskningstilsyn,

Læs mere

Aftagerpanelet for Medicin

Aftagerpanelet for Medicin D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 4. FEBRUAR 2015 Forum Møde mellem Aftagerpanelet

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. APRIL 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole MØDEREFERAT GODKENDT 24. JANUAR 2007 Forum: Bestyrelsesmøde i Dansk Juridisk Forskerskole Møde

Læs mere

Studienævnsmøde STUDIEADMINISTRATIONEN

Studienævnsmøde STUDIEADMINISTRATIONEN KØBENHAVNS UNIVERSITET ØKONOMISK INSTITUT MØDEREFERAT 08. MAJ 2017 Forum Studienævnsmøde STUDIEADMINISTRATIONEN Mødedato: 08-05-2016, kl. 13:15-15 ØSTER FARIMAGSGADE 5, BYGN. 26, Sted: CSS, 26.3.24, mødelokalet,

Læs mere

Referat af møde med aftagerpanelet for SIS og CCG. Mandag den 7. marts 2011

Referat af møde med aftagerpanelet for SIS og CCG. Mandag den 7. marts 2011 Studienævnet for Tværkulturelle Studier Studienævn for Sprog og Internationale Studier Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Ø Tlf. 9940 8080 Fax 9635 0044 www.ccg.aau.dk Sagsbehandler: Malene Karmisholt Tlf. 9940

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 1475 E-mail: katan@ifpr.sdu.dk 20. oktober 2015 Ref.: HT/katan Møde med aftagerpanel for Masteruddannelsen i børne-

Læs mere

CSS, 26.2.20 (lille seminarrum, 2. sal)

CSS, 26.2.20 (lille seminarrum, 2. sal) Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 26. MARTS 2015 STUDIEADMINISTRATIONEN Forum Studienævnsmøde ØSTER FARIMAGSGADE 5, BYGN. 26 LOK. 26.0.03

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Onsdag, den 14. maj 2014 kl. 9.00 12.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.024

Læs mere

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 22. juni 2011 D 219 Studienævnsmøde Institut for Pædagogik REFERAT Til stede: Niels Rosendal Jensen, Mads Lindensgaard, Nadja Hjort Heidemann, Regitze Wind, Torin Julius Bolvinkel, Kathrine Raagaard

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmer af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Casper Gregers Bangert Stud. theol. Frederik Poulsen (næstformand) Stud. theol. Niels Valdemar Vinding

Læs mere