FOLKEUNIVERSITETET I ODENSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEUNIVERSITETET I ODENSE"

Transkript

1 FOLKEUNIVERSITETET I ODENSE TILBUD TIL DSR MEDLEMMER EFTERÅRET 2014

2 INDHOLD: FILOSOFI, RELIGION OG TEOLOGI Frihedens former... 3 Filosofiens verdensbillede... 3 Økologidebatten, mennesket og naturen... 4 Lidenskab for liv... 4 Etik og menneskesyn i nutidens Danmark har nyttetænkningen taget overhånd?... 5 Filosofi for begyndere... 5 Bibellæsning i 200 år... 6 Religiøse symboler... 6 KULTUR OG SAMFUND... 7 Barnets århundrede... 7 Tre skarpe og en tænkepause... 7 Store nye sociologer... 8 Ideologier... 8 Fremtidens trusler... 9 NATURVIDENSKAB OG TEKNIK... 9 Nanoteknologi... 9 Innovation i hverdagen... 9 Robotten som genoptræningsmakker PSYKOLOGI, PÆDAGOGIK OG SUNDHED Positiv psykologi Mindfulness Eksistentiel psykologi Besøg OUH Senior-livet Er der noget ved det? Motionsmedaljens bagside Hjernen og læring Indblik i genetik Autisme hos børn Sygeplejeforskning Hvor er sundhedsvæsenet på vej hen? Hvordan passer man på parforholdet, når man er blevet forældre? Lær at forstå dit barn Når børn og unge siger NEJ! KOMMUNIKATION OG ORGANISATION Det gode arbejdsliv Bliv en bedre taler Konflikthåndtering og forhandling Positiv power Coaching teori og virkelighed High Performance Team

3 FILOSOFI, RELIGION OG TEOLOGI Frihedens former Frihed har altid været betragtet som en central værdi i den vestlige verden, skønt begrebets filosofiske indhold har været omstridt. Man har talt om indre frihed ( fri vilje ) til forskel fra ydre (politisk) frihed og drøftet viljens forhold til fornuften. I nyere tid har spørgsmålet om frihedens og moralens forenelighed med et videnskabeligt verdensbillede været til debat. Forelæsningerne præsenterer nogle historiske og filosofiske eksempler på frihedsbegrebets udvikling Frihed og indsigt Ekstern lektor, mag.art. Jørgen Hass, Syddansk Universitet Viljen og det ondes problem Lektor, ph.d. Peter Wolsing, Syddansk Universitet Frihed og politisk emancipation Ekstern lektor, mag.art. Jørgen Hass, Syddansk Universitet Mennesket under frihed og lov Cand.mag. Jesper Lundsfryd Frihed som værdi i politisk filosofi Lektor, ph.d. Caroline Schaffalitzky de Muckadell, Syddansk Universitet 5 tirsdage kl Start: Lokale 42, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. F. Normalpris: 550 kr. DSR medlemmer: 275 kr. Holdnr Filosofiens verdensbillede Historisk set har filosofi altid handlet om, hvad der dybest set findes og om, hvordan verden grundlæggende er indrettet om den er åndelig eller materiel, statisk eller i stadig forandring, om den er årsagsbestemt, præget af tilfældighed eller er påvirket af menneskets frie vilje. Disse spørgsmål kan virke abstrakte, men har betydning for, hvordan vi forstår os selv og vor verden, og dermed for moral, politik, religion, kunst og videnskab. Med naturvidenskabens fremmarch har der været en tendens til at fortrænge de metafysiske spørgsmål, eller gå ud fra, at videnskaben nok skal svare på dem. I de seneste årtier er filosofferne igen begyndt at udvikle ambitiøse teorier om forholdet mellem bevidsthed og den fysiske virkelighed, tidens natur, årsagssammenhænge og muligheden for at handle frit. Forelæsningsrækken præsenterer nogle af de mere markante synspunkter på disse emner og viser dermed, hvordan filosofiens og videnskabens verdensbillede ser ud i det 21. århundrede Tidens natur Professor Peter Øhrstrøm, Aalborg Universitet Videnskabens verdensbillede Professor Helge Kragh, Aarhus Universitet Determinisme, frihed og tilfældighed Professor Søren Harnow Klausen, Syddansk Universitet Bevidsthed og natur Ph.d. Søren Engelsen, Syddansk Universitet En verden i forandring. Processer, ting og tilblivelse Cand.mag. Kasper Johansen 3

4 5 mandage kl Start: Lokale 52, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 550 kr. DSR medlemmer: 275 kr. Holdnr Økologidebatten, mennesket og naturen Forelæsningsrækken sætter fokus på de forskellige bestemmelser i naturen og mennesket, som ofte ubemærket sættes i spil i økologidebatten. Hvis man fx mener, at mennesket har en forpligtigelse til at beskytte dele af naturen, så må man med rette stille spørgsmålene: Hvor kommer denne pligt fra, og hvordan erkender vi den? En debat om miljø, natur og etiske forpligtigelser forudsætter, at man har taget stilling til, om mennesket kan ændre på naturen, og om mennesket bør ændre naturen. Dette kræver en grundlæggende bestemmelse af naturen og mennesket med henblik på at klarlægge vore handlemulighe der og etiske valg. Forelæsningsrækken vil i lyset af dette gennemgå en række naturbestemmelser ud fra forskellige tænkere. Disse overvejelser vil vise, hvordan det er muligt klart at definere forskellige positioner i økologidebatten Natur og menneske Ekstern lektor, mag.art. Jørgen Hass, Syddansk Universitet Naturen som maskine Cand.mag. Jesper Lundsfryd Natur og ånd modsætninger, der (ikke) mødes Mag.art. Zeynep Üsüdür Naturen, teknikken og mennesket Post.doc. Kasper Lysemose, Aarhus Universitet Naturen som guddommelig eller menneskelig Lektor, ph.d. Peter Wolsing, Syddansk Universitet Tilrettelagt af cand.mag. Jesper Lundsfryd 5 mandage kl Start: Lokale 53, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 550 kr. DSR medlemmer: 275 kr. Holdnr Lidenskab for liv Livet kan forspildes. Sådan indleder Steffen Støvring sin bog Lidenskab for liv, der skildrer de fire tænkere Kierkegaard, Grundtvig, Nietzsche og Løgstrup og deres forhold til livets grålige sider, der for dem vækker livslyst og kamplyst. Således er disse fire tænkere forenet i deres lidenskab for liv, mens de samtidig er adskilt af baggrunde, grundstemninger, samtid og skæbner. Mød forfatter og cand.theol. Steffen Støvring, der vil forelæse om disse tænkere, der tilhører den gyldne arv, som kan bevæge os, flytte os og give os et rigere liv, som moderne mennesker. Bogen Lidenskab for liv, (Akademisk Forlag 2014), kan købes ved tilmelding til holdet Søren Aabye Kierkegaard Nærvær og fodfæste N.F.S. Grundtvig De livgivende fællesskaber Friedrich Nietzsche Omvurdering af alle værdier K.E. Løgstrup Det meningsfulde liv 4

5 Foredragsholder og forfatter, cand.theol. Steffen Støvring 4 onsdage kl Start: Lokale 56, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Pris incl. bog: 650 kr. DSR medlemmer: 325 kr. Holdnr Etik og menneskesyn i nutidens Danmark har nyttetænkningen taget overhånd? Bliver næstekærlighed og medmenneskelighed erstattet af kølige beregninger? Er vi blevet dårligere til at møde andre med respekt, forståelse og tålmodighed? Formanden for etisk råd, Jacob Birkler, har gentagne gange kritiseret, hvad han betragter som den omsiggribende nyttetænkning, specielt i sundhedsvæsenet. Han ser den som udtryk for, at vores menneskesyn har udviklet sig i en uheldig retning. Professor i filosofi Søren Harnow Klausen mener derimod, at der ikke er nogen modsætning mellem etik og nyttehensyn. For ham drejer den etiske udfordring sig ikke så meget om, hvordan vi ser på vore nærmeste, men snarere om at tage hensyn til de mennesker, vi aldrig kommer til at møde, og anvende ressourcerne på den bedste måde. Birkler og Klausen vil sammen med tilhørerne diskutere tendenser i sundhedsvæsenet og samfundet og give deres bud på, hvordan etik og menneskesyn præger nutiden. Ordstyrer: Universitetspræst, cand.theol. Jens Buchwald Andersen, Syddansk Universitet Debattører: Formand for Etisk Råd, ph.d. Jakob Birkler og professor, ph.d. Søren Harnow Klausen, Syddansk Universitet Tirsdag kl Kulturmaskinen, Farvergården 7, Odense C Normalpris: 175 kr. DSR medlemmer: 85 kr. Holdnr Filosofi for begyndere Kurset tager sit afsæt i filosofiens fødsel ca. 600 år f.kr. med den antikke naturfilosofi og Platon og Aristoteles. Her opstår filosofien som et forsøg på at finde sammenhæng i den verden, som fremtræder for os den fysiske verden ved at trænge ind i eller bagom dens skjulte principper (metafysikken). Filosofien er altså et forsøg på at opnå viden om og forståelse for livet, tilværelsen og verden, og deraf kommer også navnet: philo + sophia, kærlighed til visdom: I kurset vil filosofiens hovedområder blive præsenteret. Metafysik er mennesket kun en fysisk krop, og har vi en fri vilje? Etik er moralsk godt og ondt noget, man bestemmer i hver enkelt kultur eller religion, eller er der almene sandheder om, hvad der er rigtigt og forkert? Erkendelsesteori hvad er viden, hvordan kan vi opnå det, og kan vi vide, at livet ikke bare er en drøm? I kurset vil vi komme ind på de store tænkeres egne teorier (herunder Platon, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Locke, Kant, Løgstrup m.fl.), og vi vil forholde disse til hinanden ved at indordne dem i filosofiske positioner såsom empirisme, rationalisme, nytteetik, pligtetik, og eksistentialisme. Daglig leder, ph.d. Bjørn Rabjerg, Løgstrup-arkivet, Aarhus Universitet 6 tirsdage , 23.09, 30.09, 07.10, 21.10,28.10 kl Lokale 52, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Pris: 650 kr. DSR medlemmer: 325 kr. Holdnr

6 Bibellæsning i 200 år Det Danske Bibelselskab blev stiftet den 22. maj Nu er det Tid at udbrede Kendskabet til den hellige Skrift, sagde Sjællands biskop Friederich Münter, da Bibelselskabet blev stiftet. Allerede i 1819 forelå en ny oversættelse af Det Nye Testamente. I løbet af 40 år blev der gratis spredt ca kopier af det Nye Testamente. Dertil bidrog datterselskabet Fyens Stifts Bibelselskab med yderligere Skolereformen kom i 1814 og bibellæsningen blev et særligt løft for den danske befolkningsdannelse og udvikling. Det har den været siden i det danske samfund. Bibelselskabet har haft en særlig betydning i forbindelse med krige. I 1864 blev der under den danske hærs tilbagetrækning fra Dannevirke uddelt bibler til billige penge. Efter 2. Verdenskrig blev der gratis delt bibler ud til tyske flygtninge i Danmark. Bibelselskabet har en stor forlagsvirksomhed og fik eget forlag og trykkeri i På denne baggrund har uddeling af bibler og bibellæsningen samt opfordringen til at forholde sig til Bibelen været de røde tråde igennem Bibelselskabets 200 års virke Vækkelser og bibellæsninger på Fyn Hospitalspræst, ph.d. Jens Rasmussen, Odense Universitetshospital Bibellæsning og skolen Professor emerita, dr.phil. Ingrid Markussen, Oslo Universitet Fra guldalder til Google. 200 år med Bibelselskabet i et Danmark under forandring Generalsekretær, ph.d. Morten Thomsen Højsgaard, Bibelselskabet Nutidens brug af bibelen Biskop, cand.theol. Tine Lindhardt, Fyns Stift 4 tirsdage kl Start: Dalum Kirkes Anneks, Dalumvej 114, Odense SV Pris: 450 kr. DSR medlemmer: 225 kr. Holdnr Religiøse symboler Kultur er ikke altid religion, men religion er altid kultur. Derfor kan alle de elementer, som religionerne består af, studeres på samme måde som alt andet i menneskets verden. Af samme grund er der mange veje til forståelsen af, hvad religion er, og hvordan religiøse systemer virker. En af dem er studiet af de billeder og figurer, som indgår i menneskers religionsproduktion. Fortællinger bidrager på én måde, ritualer på en anden, men man må ikke underkende billedernes betydning. Billeder er ofte helt centrale for den religiøse begrebsdannelse og den religiøse praksis. I den første forelæsning inddrages materiale fra hele verden, og sætter en teoretisk ramme for forståelsen af et universelt fænomen, nemlig menneskers brug af billeder i den fortløbende religionsproduktion. De efterfølgende tre forelæsninger vil stille skarpt på fire af vore store religioner og deres symbolverden Om religionernes billeder, og hvordan man studerer dem Lektor, ph.d. Mikael Rothstein, Syddansk Universitet Kristendommen Lektor, ph.d. Laura Feldt, Syddansk Universitet Islam Lektor, ph.d. Olav Hammer, Syddansk Universitet Buddhisme og hinduisme Lektor, ph.d. Mikael Aktor, Syddansk Universitet 4 tirsdage kl Start: Lokale 51, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 450 kr. DSR medlemmer: 225 kr. Holdnr

7 KULTUR OG SAMFUND Barnets århundrede Kunst, arkitektur og design til børn er indbyrdes forbundne. Vi kender imidlertid ofte billederne bedre end husene og de mange genstande, som børn er blevet udstyret med i tidernes løb. I dette foredrag sætter professor Ning de Coninck-Smith fokus på byggeri til børn i velfærdsstatens epoke med særlig vægt på nogle af de sydfynske centralskoler. Hun vil også se nærmere på, hvordan det er gået med design til børn i samme periode, fra møbler til legetøj. Ning de Coninck-Smith er professor og forfatter til Barndom og arkitektur. Rum til danske børn gennem 300 år. Hun er pt. sammen med lektor dr.phil. Charlotte Appel hovedredaktør for arbejdet med et nyt 5-binds værk om Dansk skolehistorie gennem 500 år. Arrangementet starter med en omvisning i udstillingen Gensyn ved museumsinspektør Tina Anette Madsen med særlig fokus på Fynboernes fortolkning af barnelivet. Derefter serveres sandwich og en forfriskning, inden aftenen rundes af med Ning de Coninck-Smiths forelæsning. Professor MSO, dr.phil. Ning de Coninck-Smith, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Onsdag kl Faaborg Museum, Grønnegade, 5600 Faaborg Normalpris: 250 kr. (inkl. entre, omvisning, traktement og forelæsning). DSR medlemmer 125 kr. Holdnr Tre skarpe og en tænkepause Hører du også til dem, der banker under bordet og smider salt over venstre skulder? Spekulerer du med jævne mellemrum over hvor mon mennesket kommer fra? Og fascineres du af myrernes fl id og erobringstrang? Tag en tænkepause eller rettere sagt flere i selskab med tre forskere. Vi fejrer starten på en ny sæson med et åbningsarrangement, der dykker ned i den nye anmelderroste bogserie Tænkepauser fra Aarhus Universitet. Hør tre små, skarpe forelæsninger om store temaer, nyd en forfriskning, og tag en tænkepause med hjem til natbordet, til rejsen eller til terrassen. Tænkepauser er en serie af små bøger, hvor forskere fra Aarhus Universitet i kort form og i øjenhøjde stiller skarpt på et tema, de er optaget af bl.a. magi, mennesket og myrer. Flere af bøgerne har ligget på top 10 blandt fagbøger. Torsdag den 28. oktober kl : Myrer Seniorforsker Hans Joachim Offenberg, Aarhus Universitet : Magi Lektor, ph.d., Jesper Sørensen, Aarhus Universitet : Mennesket Docent Ole Høiris, Aarhus Universitet : Reception og bogsalg : Lokale 140, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. K Normalpris: 100 kr. DSR medlemmer: 50 kr. I prisen er inkluderet lækre forfriskninger og en Tænkepause-bog Holdnr

8 Store nye sociologer Mennesket lever ikke isoleret, men indgår i sociale organiseringer som familie, arbejdsfællesskab, fritidsfællesskab og samfund. For at forstå mennesket og samfundet, må man derfor forsøge at forstå relationer imellem mennesker og imellem samfund. Inden for sociologien undersøges sociale relationers struktur, funktioner og udvikling, og de fire store sociologers teorier bidrager alle til en nuanceret forståelse af menneskelige relationer. Sociologerne gør dig klogere på mennesket og på samfundet i dag og i fremtiden Niklas Luhmann Professor Lars Qvortrup, Ålborg Universitet Michel Foucault Cand.mag. Anders Dræby Sørensen, Aarhus Universitet Jürgen Habermas Lektor, ph.d. Anders Bordum, Syddansk Universitet Erwing Goffman Lektor, ph.d. Klaus Levinsen, Syddansk Universitet 4 torsdage kl Start: Lokale 46, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 450 kr. DSR medlemmer: 225 kr. Holdnr Ideologier Ideologiske konflikter har sat et uudsletteligt aftryk på den politiske debat gennem det 20. århundrede, som også kaldes ideologernes århundrede. Men ideologiernes tid er stadig over os. Nogle hævder ganske vist, at de er døde, men er de virkelig det? Begrebet ideologi refererer til de store -ismer, som i høj grad blev synlige i det 20. århundrede. Forelæsningerne tager livtag med de store ideologiers relation til samfundets udvikling. For det er netop samfundet og dets forandringer, der giver næring til, at nye ideologier opstår. Ideologier rummer et sæt af idéer, som forklarer, hvordan verden er, og hvorfor den må være, som den er. Ideologi rummer i den forstand et bud på en forståelse af politiske magtforhold og sociale privilegier. Men ideologier er også idéer om, hvordan verden bør være, og hvordan dette mål nås. At gå tæt på ideologiernes historie, deres idégrundlag og deres udvikling frem til i dag, er derfor et dyk ned i samfundshistorien, og et blik ind i fortidens og nutidens politiske landskab Ideologi og demokrati Liberalisme Konservatisme Socialisme Kommunisme Fascisme Professor emeritus Palle Svensson, Aarhus Universitet 6 mandage kl Start: Lokale 47, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 650 kr. DSR medlemmer: 325 kr. Holdnr

9 Fremtidens trusler Det tidligere så klare trusselsbillede er i dag mudret til af en verden, der er kompliceret, globaliseret og forbundet. Nye trusler præger hverdagen for både individer og nationer. Dagligt møder vi overskrifter i pressen, som beskriver forskellige facetter af nye trusselsbilleder, hvor både klima, økonomi, globalisering, informationsteknologi og naturressourcer udgør en del af billedet. Tag med når Folkeuniversitetet inviterer tre eksperter til at give hvert deres bidrag på de trusler, som præger vores sikkerhedspolitik både nationalt og internationalt i dag og med et kig ind i fremtiden Droner og fremtidig krig Institutleder, ph.d. Jens Ringmose, Syddansk Universitet Cybertrusler Fuldmægtig, cand.scient.pol Tobias Liebetrau, Center for Cybersikkerhed Pause Urbaniseringens århundrede: Nye globale udfordringer? Lektor i geografi Jytte Agergaard, Københavns Universitet 3 mandage Start: Lokale 44, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 350 kr. DSR medlemmer: 175 kr. Holdnr NATURVIDENSKAB OG TEKNIK Nanoteknologi Ordet nano er populært ipod Nano, Nanocover, osv. Men hvad er nanoteknologi egentlig? Vi kan ikke følge den med det blotte øje er den farlig? Og er alt nano virkelig rigtig nano? Foredraget giver et overblik over, hvad nanoteknologi er. Se fx, hvordan guldpartikler i nanostørrelse både kan se både røde, grønne og blå ud. De seneste 20 år er udviklingen gået hurtigt og de færreste ved, hvor meget nanoteknologi fylder nu både ved naturens egen udvikling og i utallige menneskeskabte komponenter såsom sensorer, solceller, lysdioder, fladskærme og computere med stadig hurtigere processorer. Spørgsmålet er, om både forskere og helt almindelige mennesker kan nå at følge med. Jonas Beermann tager et kig ud i fremtiden og fortæller om den forventede udvikling. Lektor Jonas Beermann, Institut for Teknologi og Innovation, Syddansk Universitet Torsdag kl Lokale 95, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Hovedindgang/indg.H Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr. Holdnr Innovation i hverdagen Vi hører ofte om innovation i medierne. Virksomheder skal være innovative for at vækste og være med i front. Innovation er vejen til nye produkter og services, Danmark skal være en innovativ nation, og selv det offentlige skal lære at tænke innovativt. Men hvad er innovation egentlig, hvem bestemmer hvad der er innovativt, og hvordan er innovation til stede i vores egen hverdag? I et interaktivt oplæg bruger ph.d.-studerende Frederik Gottlieb fra SDU en række eksempler fra sin forskning til at inddrage deltagerne i, hvordan innovationsbegrebet er en social størrelse, som hele tiden ændrer sig. Innovation, som ny mening, der opstår i samspillet mellem mennesker. I det offentlige, i virksomheder og mellem dig og mig. 9

10 Ph.d.-studerende Frederik Gottlieb,Syddansk Universitet Torsdag kl Lokale 95, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Hovedindgang/indg.H Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr. Holdnr Robotten som genoptræningsmakker Hvad kan ulykkesofre og andre med et behov for fysisk genoptræning bruge robotteknologi til? Robotter kan i dag meget mere end at støvsuge gulve og bygge biler. På SDU har ph.d. Anders Stengaard Sørensen sammen med sine kolleger og samarbejdspartnere bevist, at det er muligt at lave en genoptræningsrobot, der kan genoprette visse fysiske funktionsnedsættelser hos ulykkesofre, der ellers var opgivet af systemet. Anders Stengaard Sørensen fortæller også om den såkaldte Bandcizer en sensor, der kan måle effekten af den hjemmetræning, som mange patienter får ordineret af fysioterapeuten, hvor den helt store udfordring er at udføre øvelserne korrekt og ofte nok. Lektor, ph.d. Anders Stengaard Sørensen, Syddansk Universitet Torsdag kl Lokale 43, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr. Holdnr PSYKOLOGI, PÆDAGOGIK OG SUNDHED Positiv psykologi Positiv psykologi sætter fokus på at fremme glæde, trivsel, lykke og det gode liv. Med andre ord fokuserer positiv psykologi på de situationer, hvor mennesket har det bedst og anvender dets ressourcer mest konstruktivt og optimalt. Forskningsområdet har sit udspring i en erkendelse af, at psykologien i mange år har fokuseret på de tilfælde hvor tingene går galt bl.a. udviklingsforstyrrelser, personlige problemer og psykiske sygdomme og at psykologien har underprioriteret positive fænomener. Bliv introduceret til den positive psykologi, og få indblik i de grundlæggende teorier, metoder og resultater inden for forskningsfeltet samt nogle af de sammenhænge, hvor den positive psykologi kan inddrages. Anbefalet litteratur. Positiv psykologi (Hans Reitzels Forlag 2008) og Positiv psykologi positiv pædagogik (Psykologisk Forlag 2008) Den positive psykologi væsentlige hovedstrømninger og teorier Lektor og leder af forskningsenhed for positiv psykologi Hans Henrik Knoop, DPU, Aarhus Universitet og President, European Network for Positive Psychology Positiv psykologi anvendt ved vurderinger/ assessment Ledende psykolog Christian Møller Pedersen, Aarhus Universitetshospital Lykke samt subjektiv og psykologisk velvære Klinisk psykolog, cand.psych.aut. Jonas Fisker, Psykiatrisk Center Frederiksberg, Psykoterapeutisk afsnit Efterårsferie Positiv psykologi og mental robusthed Organisationspsykolog, cand.psych. Anders Myszak, HR7 og Center for Mental Robusthed Positiv psykologi og flow Lektor, ph.d. Frans Ørsted Andersen, DPU, Aarhus Universitet 10

11 03.11 Positiv psykologi og styrker i arbejdslivet Konsulent, MAPP. Mads Bab, ejer af Gnist samt tilknyttet DPU, Aarhus Universitet 6 mandage kl Start: Lokale 46, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 650 kr. DSR medlemmer: 325 kr. Holdnr Mindfulness Mindfulness handler om evnen til bevidst nærvær. At arbejde med mindfulness betyder, at man observerer og oplever tanker, følelser og kropslige fornemmelser uden at vurdere dem. I en tid præget af stress, forandring og effektivitet samt konstant kontakt med mange mennesker gennem mail, mobil og facebook, kan det være en stor udfordring at være nærværende. Men evnen kan trænes og være et middel til stresshåndtering, forebyggelse af depression og forbedring af livskvalitet, relationer og samarbejde Introduktion til mindfulness Cand.mag. i idehistorie Karsten Skipper Mindfulness og arbejdsliv Overlæge, ph.d. i mindfulness Lone Overby Fjorback, Aarhus Universitet Mindfulness i mødet med moderniteten. buddhisme, videnskab og wellness Lektor i antropologi, Martijn van Beek, Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet Mindfulness over for angst og depression Psykolog, ph.d. i mindfulness Jacob Piet, Aarhus Universitet Efterårsferie Mindfulness ved livstruende sygdomme Psykolog, cand.psych.aut. Line Neustrup, Kræftens Bekæmpelse Mindfulness ændrer hjernen Hjerneforsker, ph.d. Karen Johanne Pallesen, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital & Interactive Minds Centre (IMC) ved Aarhus Universitet 6 torsdage kl Start: Lokale 46, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 650 kr. DSR medlemmer: 325 kr. Holdnr Eksistentiel psykologi Inden for de seneste år er der kommet et øget fokus på den eksistentielle og eksistensfænomenologiske psykologi. Det skyldes ikke mindst, at vores eksistentielle søgen og vores dybere behov for mening har svært ved at blive opfyldt i en verden, der bliver mere og mere teknologisk indrettet. Kursusrækken stiller skarpt på, hvad den eksistentielle og eksistensfænomenologiske tilgang til psykologien egentlig har at byde på og dens kendetegn i forhold til andre nyere psykologiske retninger. Over syv undervisningsgange får du et indblik i de centrale dimensioner i den eksistentielle psykologi. Hør om eksistenspsykologiens historie, eksistens eller essens, livet mellem muligheder og begrænsninger, betydningen af mellemmenneskelige relationer, angst og uvished, valg og ansvar samt autenticitet og fortabelse. 11

12 Cand.mag. i idéhistorie samt master i humanistisk sundhedsvidenskab, Anders Dræby Sørensen 7 onsdage kl Start Lokale 47, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 750 kr. DSR medlemmer: 375 kr. Holdnr Besøg OUH De fleste fynboer har besøgt Odense Universitetshospital enten for at blive behandlet og undersøgt eller for at besøge familie og venner, der har været indlagt på hospitalet. Du har nu mulighed for at komme med bag kulisserne på byens store hospital. Du vil høre om den nyeste forskning indenfor diagnosticering, behandling og rekonstruktion efter et kræftforløb. Du vil få mulighed for at se de maskiner personalet bruger når de skal scanne, give strålebehandling og kemoterapi, ligesom vi skal se en 3D-printer, der kan hjælpe kirurgerne med at genskabe patienternes ansigt efter alvorlige stråleskader i fx kæben. Vi besøger fire afdelinger, der alle bidrager væsentligt til diagnosticering, behandling og rekonstruktion Nuklearmedicinsk Afdeling Strålemedicinsk Afdeling Kæbekirugisk Afdeling Kemoterapi Tilrettelaget af: Overlæge og professor, ph.d. Kim Brixen, Odense Universitetshospital/ Syddansk Universitet 4 torsdage kl Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Normalpris: 450 kr. DSR medlemmer: 225 kr. Holdnr Senior-livet Er der noget ved det? Aldrig har der været så mange 100-årige som der er nu. Mere end 1000 danskere har lige nu rundet det skarpe hjørne, og det er en følge af en generel tendens i samfundet. "Vi bliver" ældre og ældre. Resultaterne af de bedre vilkår livet igennem og af bedre behandlingsmuligheder for ældre i sundhedssystemet er tydelige. Livet efter de 65 år er nu for mange den længste fase i livet, og en mulighed for mange til at forfølge nye interesser og få nye oplevelser. Folkeuniversitetet har inviteret 4 forskere, der kan belyse alderdommen fra forskellige synspunkter. Betyder det at vi lever længere, at vi også lever bedre? Og hvad betyder det for samfundet, at gruppen af ældre over 65 er voksende? Vi vil se nærmere på hvordan genren ældrelitteratur vinder frem i skønlitteraturen, og vi vil undersøge hvad der sker når man som ældre bliver syg. Alle forelæsninger holdes i Seniorhuset i Toldbodgade i Odense. Du har mulighed for at tilmelde dig alle fire forelæsninger med samlerabat. 4 forelæsninger. 450 kr Ældre i litteraturen Professor, ph.d. Peter Simonsen, Syddansk Universitet Ældre en demografisk udfording? Professor, dr.med. Kaare Christensen, Syddansk Universitet Agecare ældre og kræft Professor, dr.med. Jørn Herrstedt, Odense Universitetshospital Vi lever længere, men lever vi bedre? Lektor, cand.med. Bernard Jeune, Syddansk Universitet 12

13 4 onsdage kl Start: Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, Odense C. Normalpris: 450 kr. DSR medlemmer: 225 kr. Holdnr Motionsmedaljens bagside Motion er en sund og sjov hobby for mange, men for en lille gruppe udvikler træningen sig gradvist til en besættelse, hvor nok aldrig er nok. De bliver rastløse, irritable eller triste, når de ikke kan få deres daglige træningskick. De tilsidesætter igen og igen familie og venner til fordel for træningen, og de overhører kroppens signaler. Forelæsningen går bag om motionsmedaljen og sætter fokus på en sund aktivitet, der kan ende som et misbrug med store personlige omkostninger. Mia Beck Lichtenstein fortæller om den forskning, der afdækker symptomer på træningsafhængighed, forekomst, risikoprofiler samt negative følger. Desuden vil forebyggelse og behandling blive diskuteret. Mød også en tidligere træningsafhængig, der i dag er ude af sit misbrug, men endte med at betale en høj pris for årevis med overdreven træning. Prisen er inkl. en kildevand. Post.doc. Mia Beck Lichtenstein, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet og Psykiatrien i Region Syddanmark Torsdag kl Lokale 64, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense C, indg. A/J Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr.. Holdnr Hjernen og læring Ingen er i tvivl om, at læring sker i og med hjernen, men hvad ved vi egentlig om det, der sker i hjernekisten? Et nyt forskningsfelt. Mind, Brain and Education er vokset frem gennem de seneste år i et samspil mellem pædagogik, psykologi og neurovidenskab. Vi har nu - i det mindste på nogle områder en mere konkret viden om helt basale hjerneprocesser i læreprocessen, og vi kan aflive en hel del af de såkaldte neuromyter, dvs. fejlagtige opfattelser af, hvad der sker i hjernen og undervisningsteknikker, der bygger herpå ( Brain- Gym, Mozart-effekten osv.). Temadagen giver indsigt i, hvor langt vores viden rækker, og hvad denne viden så kan bruges til i praksis. Et nøgleord i den forbindelse er aktiv læring. Prisen er inkl. sandwich, vand, kaffe og kage. Lektor, mag.art. Ole Lauridsen, Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, Center for Undervisning og Læring Tirsdag kl Lokale 81, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. A/J Normalpris: 530 kr. DSR medlemmer: 265 kr. Holdnr Indblik i genetik Siden menneskets komplette arvemasse blev kortlagt for ca. 10 år siden, er vi blevet meget klogere på, hvor stor en rolle, vores gener spiller. Og selvom den nye viden vækker håb for bedre diagnostik og behandling af en lang række sygdomme, skaber den også grobund for en række store dilemmaer. I dag kan vi få adgang til viden om både gode og dårlige gener og dermed også få adgang til at kende vores risici for at udvikle alvorlige sygdomme. Men hvordan skal vi håndtere denne viden? Forelæsningerne giver en basal forståelse for, hvad gener er og kan. Bliv rustet til en nutid og fremtid med genforskning og genteknologi, når eksperterne sætter generne under lup. 13

14 15.09 Mennesket og dets gener en introduktion Professor, lic.scient. Torben A. Kruse, Odense Universitetshospital Får mit barn også? Genetisk udredning og diagnostik Professor i klinisk genetik, overlæge, dr.med. Jens Michael Hertz, Odense Universitetshospital Skal vi, fordi vi kan? Etik og genetik Professor og institutleder, dr.med. Kirsten Ohm Kyvik, Syddansk Universitet 3 mandage kl Start: Lokale 52, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 350 kr. DSR medlemmer: 175 kr. Holdnr Autisme hos børn Omkring 1 procent af alle børn har autisme. At have autisme betyder, at man har vanskeligt ved kommunikation og ved at indgå i sociale sammenhænge. Man har også en begrænset og ensformig adfærd. Men autisme kan se ud på mange forskellige måder, og det er også meget forskelligt, hvordan autismen påvirker den enkelte og familien. Forelæsningen giver en introduktion til, hvad autisme er, og hvad autisme skyldes. De mest udbredte behandlingsformer bliver præsenteret og diskuteret, og vi ser nærmere på, hvor god dokumentation der er for de enkelte behandlingsformers effekt. Desuden rettes fokus mod, hvordan autismen påvirker familien, især søskende, bedsteforældre og forældre, herunder forældrenes parforhold. Prisen er inkl. kaffe og kage. Frokost kan købes i kantinen : Hvad er autisme, og hvad skyldes det? : Frokostpause : Behandling af autisme : Autisme i et familieperspektiv Videnskabelig assistent Cecilia Brynskov, Aarhus Universitet Lørdag kl Lokale 56, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 380 kr. DSR medlemmer: 190 kr. Holdnr Sygeplejeforskning De fleste kommer på et eller andet tidspunkt i deres liv i berøring med sundhedsvæsenet. Og det er et felt, der i stigende grad forskes i alene ved Syddansk Universitetet er der i år etableret tre nye kandidatuddannelser indenfor klinisk sygepleje, jordmodervidenskab og ergoterapi. Lise Hounsgaard er nyudnævnt professor i sygepleje, og hun er med sin forskning med til at sætte fokus på, hvordan borgere med kronisk sygdom i familien kan få et bedre liv. Mød Lise Hounsgaard på Folkeuniversitetet, og hør om hendes forskningsområde. Professor Lise Hounsgaard, Syddansk Universitet og University College Lillebælt Mandag kl Lokale 47, Syddansk Universitet, Indg. B/F/L Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr. Holdnr

15 Hvor er sundhedsvæsenet på vej hen? Vil de historisk store sygehusbyggerier give bedre behandling og mere sammenhængende patientforløb? Vil vi se mere privatisering de kommende år? Hvordan står det til med behandlingsgarantier, og er almen praksis gearet til fremtidens sundhedsvæsen? Diskussionen om sundhedsvæsenets fremtid er mere aktuel end nogensinde. Den økonomiske krise har ført til nulvækst i sundhedsudgifterne efter 3-4 % årlig vækst i årtusindets første tiår. Hvordan skal og kan der prioriteres? Forelæsningen tager temperaturen på vores sundhedsvæsen og stiller skarpt på en række af de mest centrale udfordringer. Hør om nye sygehusbyggerier, privatisering, patientrettigheder, samarbejdet mellem de forskellige aktører kommunerne, de praktiserende læger og sygehusene og ikke mindst, hvordan man håndterer udfordringerne med en aldrende befolkning og dermed øgede omkostninger i social- og sundhedssektoren. OBS: Arrangementet foregår på Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding. Der vil være adgang til museet og udstillingerne fra kl I pausen kan der købes drikkevarer og snacks i cafeen. Professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Torsdag kl Adgang fra kl Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Fjordvej 152, Kolding Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr. Holdnr Hvordan passer man på parforholdet, når man er blevet forældre? At blive forældre er for de fleste en stor og livsforandrende begivenhed. Glæden over den lille ny slår følge med en lang række andre følelser og en grundlæggende følelse af kontroltab. Fra at være voksne og selvstændige individer har man nu, som forældre, et fælles ansvar for et lille, vidunderligt væsen, som stiller store og uforudsigelige krav. Det er et paradoks, men en kendsgerning, at når drømmen om at stifte familie er blevet opfyldt, er parforholdet truet. Det giver derfor god mening at se virkeligheden i øjnene og lære nyt om at tage vare på hinanden og på kærligheden mellem jer to i en ny og forandret livsfase. Der er forskningsmæssigt belæg for, at man kan forebygge skilsmisser. Foredraget er inkl. kaffe og kage. Tidligere skoleleder og centerleder, Ruth Juul, Center for Kontakt & Dialog Torsdag kl Lokale 71, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. A/J Normalpris: 200 kr. DSR medlemmer: 100 kr. Holdnr Lær at forstå dit barn Dit barn gennemgår mange faser i dets liv. Og alle forældre vil det allerbedste for deres børn. Men hvordan takler du fx, hvis dit barn er særligt sensitivt og hvordan ved du overhovedet, om dit barn er det? Og hvordan lærer du dit barn at forstå andre mennesker og dét, at vi hver især har forskellige holdninger og antagelser om verden? Og hvordan opdrager du dit barn til at blive et selvstændigt og livsmodigt individ, som kan klare de udfordringer, som livet giver? Få et indblik i den udviklingspsykologiske forskning bag dit barns udvikling. Du kan tilmelde dig hele børneforedragsrækken for 350 kr., eller du kan vælge at blive klogere på et enkelt emne for 130 kr. Foredragene varer hver især to timer Styrk dit barns karakter Professor, dr.phil. Per Schultz Jørgensen, DPU, Aarhus Universitet Særligt sensitive børn Cand.psyk. Lene Misfeldt, Sensitiv Eksistens Hvordan lærer børn at forstå andre mennesker Professor, ph.d. Peter Krøjgaard, Aarhus Universitet 15

16 3 onsdage kl Start: Lokale 46, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 350 kr. DSR medlemmer: 175 kr. Holdnr Når børn og unge siger NEJ! Forestil dig, at dit barn eller din tidligere elev siger nej til at deltage i mobning på arbejdspladsen, har styrke til at afvise seksuel chikane, tør sige nej, også når alle andre siger ja. Sådan indledes Erik Sigsgaards nyeste bog Om børn og unges nej farvel til lydighedsstrukturen. Ønsker du som voksen at leve i demokratisk samvær med børn og unge, og i højere grad søge mødet frem for konfrontationen? Voksne kan naturligvis ikke sige ja til alt, hvad børnene vil, men de kan anerkende børns og unges ret til at ville og til at sige nej - Og det gør stadig flere. Samtidig lyder det fra fagfolk, fra myndigheder og i medierne. Stil krav, sæt grænser, vær konsekvent. Pligt, krav, faste rammer er vejen frem. Flere og flere siger dog farvel til lydighedskulturen - både i familien, børnehaven, skolen og klubben. Kom med påfolkeuniversitetet når Erik Sigsgaard fortæller om dette spændende og yderst relevante emne, som er omdrejningspunktet for hans nyeste bog. Arrangementet er inkl. sandwich/vand og kaffe/kage. Forfatter, cand. pæd. Erik Sigsgaard Onsdag kl Lokale 100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Hovedindgang/indg. H Normalpris: 380 kr. DSR medlemmer: 190 kr. Holdnr KOMMUNIKATION OG ORGANISATION Det gode arbejdsliv Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv er ofte flydende, da mange af os tager arbejdet med hjem både mentalt og fysisk. Samtidig stiller vi høje krav til, at vores arbejde er udviklende, sjovt og berigende. Forelæsningerne stiller skarpt på to vidt forskellige aspekter af arbejdslivet, stress og leg, og ser på, hvordan bevidstheden om disse kan skabe mere glæde og trivsel i din arbejdsdag Stress i arbejdslivet Begrebet stress bruges bredt og kan være synonym for alt fra travlhed på jobbet til længerevarende sygdom. Der er ikke bred enighed om en definition på stress, som heller ikke er en egentlig diagnose i sundhedsvæsenet. På trods af dette kan stress have betydelige konsekvenser for den enkelte og for hele arbejdspladsen. Cand.psych. Katrine K. Andersen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH Torsdag kl Lokale 46, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr. Holdnr Leg i arbejdslivet Hvorfor vinder leg i organisationer mere indpas i disse år og hvad skal det gøre godt for? Legen er og har altid været nøglen til menneskets udvikling. Når vi leger, træder vi ind i en anden tid, et andet rum, hvor det ikke længere er urets tid og den effektive arbejdslivs-tænkning, der gør sig gældende, og hvor legen skaber glæde, kreativitet, fornyet energi og et dybfølt engagement. Hør om legen som et afgørende bindeled mellem det gode arbejdsliv og vores evne til at skabe nyt og præstere optimalt i en organisation. 16

17 Legeforsker og adjunkt i interpersonel kommunikation Ann Charlotte Thorsted, Aalborg Universitet Torsdag kl Lokale 46, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr. Holdnr Bliv en bedre taler Tænk tilbage på et møde, hvor du kedede dig fra starten. Tegnede små mænd på papiret. Tjekkede s på ipad en. Fordi mødelederens oplæg var kedeligt, langtrukkent, ufokuseret. Undgå at kede dine tilhørere, når du holder taler og oplæg. En hvilken som helst henvendelse til et publikum skal tilpasses situationen, tilhørerne og ikke mindst formålet. Argumenterne skal være overbevisende og til at forstå. Og for at dit budskab overhovedet kan trænge ind til tilhørerne, skal du som taler fremstå troværdig. Sidst, men ikke mindst, skal talen nå ind til tilhørernes følelser. Det er ikke nok at tale til hjernen. Du skal også tale til hjertet. Med grundlag i retorikken og ved hjælp af eksempler vil forelæsningerne vise, hvad der adskiller den medrivende og overbevisende tale fra den kedelige, som er glemt dagen efter. Gennem en indføring i emner som taleforberedelse, den retoriske situation, argumentation, disposition, troværdighed, appelformer og sprogbrug sætter vi fokus på de faktorer, der skal til for at du bliver en overbevisende taler. Journalistisk lektor og master i retorik og formidling Lise Lyngbye, Syddansk Universitet 3 mandage: 05.11, 12.11, kl Lokale 44, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Indg. XXXX Normalpris: 350 kr. DSR medlemmer: 175 kr. Holdnr Konflikthåndtering og forhandling Forhandling og konflikthåndtering hænger tæt sammen. Mange konfliktsituationer kræver en forhandling, og mange forhandlinger kan være problemfyldte og ende med at gå i hårdknude. Kurset er for dig, der ønsker at opnå indsigt i at håndtere forhandlinger og konflikter konstruktivt og kunne frigive de ressourcer, som en konflikt låser fast. Du lærer at udnytte forhandlingens fulde potentiale, og hvordan man gør kagen større. Begge dele er noget, du let kan overføre i den daglige interaktion med andre mennesker. Vi vil på kurset arbejde med: - Psykologiske mekanismer i forhandling og konflikt - Konfliktteori i konflikttrappen og dimensioner i konflikt - Forskellige forhandlingsstrategier - Meditation/konfliktmægling som metode til at håndtere konflikter - Skyggeforhandling - Kommunikation i konflikt og forhandling - Interessebaseret forhandling - Tillidens betydning i forhandlinger og konflikter Ekstern lektor, cand.merc.jur. og master i konfliktmægling Mie Marcussen Mandag kl Lokale 99, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, hovedindg./indg. H Normalpris: 1495 kr. inkl. forplejning og materiale. DSR medlemmer: 745 kr. Holdnr

18 Konfliktadfærd på arbejdspladsen Fra konflikt til samarbejde Konflikter på arbejdspladser kan være energidræbere og omvendt kan de være en mulighed for vækst og udvikling. Måden, vi møder konflikter på, er afgørende for, hvor konflikterne fører os hen. I en kamporienteret konfliktkultur vil medarbejdere typisk holde kortene tæt ind til kroppen, og i en samarbejdende konfliktkultur vil medarbejdere typisk dele viden og erfaringer. Det er afgørende parametre for en virksomheds eller organisations succes. Virksomheder, der arbejder proaktivt med udvikling og innovative processer, ved samtidig, at sådanne processer medfører konflikter, som kan være krævende for de involverede parter. De ved også, at konflikter kan være kimen til, at vi tænker nyt, udvikler os og skaber nye idéer. Her er tillidens betydning helt afgørende. Uden tillid har kreativiteten hårde odds og samarbejdet går let i hårdknude. Men hvordan genopretter vi tilliden, hvis den er brudt? Og hvordan går vi fra kontrol til tillid? På kurset fokuserer vi på: - Grundlæggende konfliktforståelse - Strategier til at møde konflikter - Kendetegn for arbejdspladser med forskellige konfliktstrategier - Sammenhænge mellem konflikter, udvikling og innovation - Forudsætninger for samarbejdet - Tillidens betydning - Metoder til at skabe en samarbejdende konfliktkultur Ekstern lektor, cand.merc.jur. og master i konfliktmægling Mie Marcussen Tirsdag kl Lokale 99, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, hovedindg./indg. H Pris: 1495 kr. inkl. forplejning og materiale. DSR medlemmer: 745 kr. Holdnr Positiv power Flyt dig mellem ørerne, og resten følger med af sig selv! Positiv power er dér, det hele starter. Hvordan tænker vi, hvad gør vi ved det? Der er evidens for, at positive forventninger skaber positive resultater. Når du fodrer hjernen med positive og realistiske forventninger, er der langt større sandsynlighed for, at du kommer i mål, med det du gerne vil. Du kommer til at tro mere på dig selv, bekymre dig mindre, udnytte dit potentiale. Du får ganske enkelt større succes, fordi dine tanker bliver til virkelighed. Omvendt ved vi også, at man kun bruger 10 % af hjernens kapacitet, når man er bange, er skeptisk, bekymret eller på anden måde er styret af negativt ladede følelser. I løbet af denne kursusdag vil du få teorier, indsigt og værktøjer til at vende negative tanker til et positivt mindset. Du bliver i stand til at omsætte teori til handling og ved at kombinere synergier mellem positiv psykologi, coaching, mental træning og en styrkebaseret tilgang, vil du blive i stand til at udnytte 90 % af hjernens kapacitet i positiv retning. BA., International ICC certificeret coach & narrative teamcoach Anette Hvidtfeldt Mandag kl Lokale 94, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, hovedindg./indg. H Normalpris: 1495 kr. inkl. forplejning og materiale. DSR medlemmer: 745 kr. Holdnr

19 Coaching teori og virkelighed Coaching er en effektiv metode til at skabe motivation læring og ejerskab på arbejdspladser, i organisationer, institutioner m.v. Kurserne er for dig, der vil have nyttige motivationsværk tøjer ind under huden og bruge dem konkret i din hverdag. Alle, der i dagligdagen har til opgave at lede, undervise, motivere eller udvikle andre mennesker, kan med fordel deltage. I løbet af modulerne oparbejdes viden og færdigheder i coaching og du vil mærke, hvordan coachingens kommunikative færdigheder giver dig en større gennemslagskraft. På kurserne får du teoretiske indlæg kombineret med praksis, som giver dig indsigt i coachingens muligheder, styrker og begrænsninger, samt en klar forståelse af, hvornår og hvordan coaching kan bruges på en både professionel og etisk forsvarlig måde. Kurserne giver adgang til deltagelse på en speciel ICI coachuddannelse med afsluttende international certifi cering. Læs mere på netsiden Indhold Coaching I: - Hvad er coaching? - Coachingens filosofi, teori og grundlæggende arbejdsprincipper - Forskellen på coaching og andre ledelsesværktøjer. - Coachingroller - Coaching positioner - Spørgeteknikker - Coaching strukturen - Værdier og visioner - Coaching kompetencer - Feedback Indhold Coaching II: - Personlige mål og planlægning deraf - Overbevisninger - Begrænsende tanker - Mønstre - Kognitiv coaching - Narrativ teori - Styrkebaseret tilgang Indhold Coaching III: - Begrænsende tanker - Indre dialog - Narrativ teori og tilgang - Visioner og betydningen deraf - Kognitiv coaching - Eksternalisering/internalisering BA., International ICC certifi ceret coach & narrative teamcoach Anette Hvidtfeldt COACHING I Torsdag-fredag kl Lokale 94, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, hovedindg./ indg. H Pris: 2995 kr. inkl. forplejning og materiale. DSR medlemmer: 1495 kr. Holdnr COACHING II Mandag-tirsdag kl Lokale 94, Syddansk Universitet, hovedindg./ indg. H. Pris: 2995 kr. inkl. forplejning og materiale: DSR medlemmer: 1495 kr. Holdnr

20 COACHING III Torsdag-fredag kl Lokale 97, Syddansk Universitet, hovedindg./ indg. H. Pris: 2995 kr. inkl. forplejning og materiale: DSR medlemmer: 1495 kr. Holdnr High Performance Team På arbejdspladser og i mange stillinger stilles der krav om, at medarbejderne skal kunne arbejde i teams, grupper og projekter. Et velfungerende team opstår dog ikke af sig selv. Der er mange styrker, facetter og holdninger, som vi skal have viden om, og vi skal være opmærksomme på, hvorvidt disse er til stede, før at fundamentet for et high performance team er skabt. På kurset kommer vi omkring følgende emner: - Hvordan kommer vi fra arbejdsgruppe til high performance team? Og hvordan er performance contra teameffektiviteten på rejsen? - Hvilke faser og udvikling gennemgår det stærke team? Vi kigger på typiske udviklingsfaser i teams, og hvordan performance er i et teams livsfaser. - Hvad er kendetegnende ved et stærkt team? Her tager vi afsæt i Martin Seligmanns definition af de 24 styrker hentet fra den positive psykologi. Hvilken betydning har et teams performance sat i forhold til, hvor meget de enkelte teammedlemmers styrker er sat i spil? - Hvordan identificeres såvel det enkelte teammedlems som teamets samlede styrker? Alle deltagere vil opnå større bevidsthed, viden og indsigt i egne og potentielle teams styrker og behov. - Hvilke forskelle og faktorer skal være til stede i sammensætningen af et team? Udover styrkerne fra den positive psykologi er faglige, personlige forskelle og roller vigtige ingredienser til det stærke team. Det får du på kurset High Performance Team : - Sikkerhed i at arbejde med og i teams med succes - Større viden om kompleksiteten i teams - Konkrete modeller og værktøjer du kan overføre direkte til brug i hverdagen. - Bevidsthed omkring faglige, personlige, holdningsmæssige forskelle. - Kortlægning af egne styrker - Bevidsthed om forskelle i forhold til foretrukken rolle i teamet Tekstmateriale udsendes på forhånd samt uddeles på holdet. BA., International ICC certifi ceret coach & narrative teamcoach Anette Hvidtfeldt Torsdag-fredag kl Lokale 98, Syddansk Universitet, hovedindg./ indg. H Pris: 2995 kr. inkl. forplejning og materiale. DSR medlemmer: 1495 kr. Holdnr

KOLDING FOLKEUNIVERSITETET

KOLDING FOLKEUNIVERSITETET KOLDING FOLKEUNIVERSITETET TILBUD TIL DSR MEDLEMMER EFTERÅRET 2014 Indhold: Tre skarpe og en tænkepause... 3 Store nye sociologer... 3 Positiv psykologi... 4 Mindfulness... 4 Hjernen og læring... 5 Tankernes

Læs mere

FOLKEUNIVERSITETET I ODENSE

FOLKEUNIVERSITETET I ODENSE FOLKEUNIVERSITETET I ODENSE TILBUD TIL MEDARBEJDERE I ODENSE KOMMUNE EFTERÅRET 2014 INDHOLD: LITTERATUR... 3 Tællelyset H. C. Andersens første eventyr... 3 Filosofiens verdensbillede... 4 Etik og menneskesyn

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 2015 Liv og ledelse i myndigheden Årsmøde for chefer og ledere sætter i år fokus på livet i myndigheden i lyset af de konstante

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi

Etik og ledelsesfilosofi Etik og ledelsesfilosofi - når filosofi bliver til praksis Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Et dialogisk foredrag DSR den 3. november 2010 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse)

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Alle forældre og ansatte fra en institution, som er medlem af FOLA, deltager til medlemspris.

Alle forældre og ansatte fra en institution, som er medlem af FOLA, deltager til medlemspris. v/ann Elisabeth Knudsen, cand. mag i dansk og psykologi, hjerneforsker og forfatter. Esbjerg d. 7. marts 2012 kl. 19.00 til 21.00 Syddansk Universitet, Niels Bohrsvej 9-10, 6700 Esbjerg Hjerner udvikler

Læs mere

DSR Esbjerg foråret 2016

DSR Esbjerg foråret 2016 DSR Esbjerg foråret 2016 Indhold COACHING (I)... 2 COACHING (II)... 2 COACHING (III)... 3 HIGH PERFORMANCE TEAM... 3 STRESSHÅNDTERING OG FOREBYGGELSE... 4 MEDIATION OG KONFLIKTFOREBYGGELSE... 4 NUDGING...

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Situationsanalyse, argumentation og vinkling

Situationsanalyse, argumentation og vinkling Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i Offentlig Ledelse (MOL) Efterårssemestret 2016 Ledelseskommunikation i praksis Læseplan Fagansvarlig: Heidi Jønch-Clausen, ph.d., adjunkt, Center for

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

DSR-aftale Kolding INDHOLDSFORTEGNELSE:

DSR-aftale Kolding INDHOLDSFORTEGNELSE: DSR-aftale Kolding INDHOLDSFORTEGNELSE: Filosofi, religion og teologi... 2 Verdensreligioner... 2 Kierkegaard og Løgstrup... 2 Historie... 3 Markante kvinder... 3 Demokrati og grundlov... 4 Kultur og samfund...

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Den dobbelte virkelighed

Den dobbelte virkelighed + 2015 - kurser 14. november Den dobbelte virkelighed Den dobbelte virkelighed 1 2 Dit sind Din bevidsthed Din eksistens +Velkommen til kurset Stifter og underviser Carsten Laursen Den dobbelte virkelighed

Læs mere

Indhold DEL I FILOSOFI & SYGEPLEJE EN INTRODUKTION 11. 1 Hvad er filosofi? 13 Teoretisk filosofi 14 Praktisk filosofi 15 Filosofisk metode 18

Indhold DEL I FILOSOFI & SYGEPLEJE EN INTRODUKTION 11. 1 Hvad er filosofi? 13 Teoretisk filosofi 14 Praktisk filosofi 15 Filosofisk metode 18 Forord Denne bog er skrevet på baggrund af et dybfølt engagement i sygeplejens filosofi. Hovedmotivet er således at gøre filosofien mere synlig i sygeplejen. Mit daglige arbejde på Ribe Amts Sygeplejeskole

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING. Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk

KONFLIKTHÅNDTERING. Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk KONFLIKTHÅNDTERING Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk KONFLIKTER KOSTER KASSEN Mødet med konflikter, tvister, kontroverser, diskussioner og uenigheder er en uundgåelig del af hverdagen i enhver

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Friluftsrådet Spring ud i naturen. Børn, leg og bevægelse Naturen

Friluftsrådet Spring ud i naturen. Børn, leg og bevægelse Naturen Friluftsrådet Spring ud i naturen Børn, leg og bevægelse Naturen Lektor, Master i læreprocesser VIA University College Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Telefon 87553427 Dagens overvejelser!!! Jeg ved, at

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET Om en øget polarisering mellem de, som kan begå sig, og de, som ikke kan og hvad det betyder for de unge selv og for alle dem, som er i berøring med de unge i hverdagen NETVÆRKS

Læs mere

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Side 1 af 7 Vil du lære at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Spiritualitet i dit liv et spørgsmål om opmærksomhed og væren Mentortimer, supervision og seks workshopdage på smukke Jegindø

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? KONFERENCE DEN 22. MARTS 2012 VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 22. marts

Læs mere

STYRKEBASERET PÆDAGOGIK

STYRKEBASERET PÆDAGOGIK STYRKEBASERET PÆDAGOGIK Trivsel, op9misme, selvværd og inklusion JA TAK! Modul 1+2 Onsdag d. 11. november 2015 kl. 8.45 15.00 V/Ivan Jakobsen Lidt om mig Ivan Jakobsen Lærer og Cand. Pæd. i pædagogisk

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Nye opgaver, organisationsændringer

Nye opgaver, organisationsændringer Få mere ud af HJERNEFORSKNING. Nye opgaver, organisationsændringer eller et godt råd, man ikke har bedt om, kan få os til at gå i forsvarsposition, og det dræner os for energi til at udføre vores arbejde.

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

Christian Hansen: Filosofien i hverdagen. Christian Hansen og forlaget Klim, 2005

Christian Hansen: Filosofien i hverdagen. Christian Hansen og forlaget Klim, 2005 Christian Hansen: Filosofien i hverdagen Christian Hansen og forlaget Klim, 2005 Omslagslayout: Joyce Grosswiler Sats: Klim: Clearface 10,5 samt Futura Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damms Bogbinderi,

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Hvis din hest er død - så stå af Coaching for lærere og pædagoger KARINA LANGE Akademisk Forlag 01-168_9788750041634.indd 1 27/01/10 13:19:18 Hvis din hest er død så stå af. Coaching for lærere og pædagoger

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit psykologisk kapital i offentlig ledelse Det primære styringsfokus af kerneop- For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit herunder den enkelte medarbejders kapa-

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere