FOLKEUNIVERSITETET I ODENSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEUNIVERSITETET I ODENSE"

Transkript

1 FOLKEUNIVERSITETET I ODENSE TILBUD TIL DSR MEDLEMMER EFTERÅRET 2014

2 INDHOLD: FILOSOFI, RELIGION OG TEOLOGI Frihedens former... 3 Filosofiens verdensbillede... 3 Økologidebatten, mennesket og naturen... 4 Lidenskab for liv... 4 Etik og menneskesyn i nutidens Danmark har nyttetænkningen taget overhånd?... 5 Filosofi for begyndere... 5 Bibellæsning i 200 år... 6 Religiøse symboler... 6 KULTUR OG SAMFUND... 7 Barnets århundrede... 7 Tre skarpe og en tænkepause... 7 Store nye sociologer... 8 Ideologier... 8 Fremtidens trusler... 9 NATURVIDENSKAB OG TEKNIK... 9 Nanoteknologi... 9 Innovation i hverdagen... 9 Robotten som genoptræningsmakker PSYKOLOGI, PÆDAGOGIK OG SUNDHED Positiv psykologi Mindfulness Eksistentiel psykologi Besøg OUH Senior-livet Er der noget ved det? Motionsmedaljens bagside Hjernen og læring Indblik i genetik Autisme hos børn Sygeplejeforskning Hvor er sundhedsvæsenet på vej hen? Hvordan passer man på parforholdet, når man er blevet forældre? Lær at forstå dit barn Når børn og unge siger NEJ! KOMMUNIKATION OG ORGANISATION Det gode arbejdsliv Bliv en bedre taler Konflikthåndtering og forhandling Positiv power Coaching teori og virkelighed High Performance Team

3 FILOSOFI, RELIGION OG TEOLOGI Frihedens former Frihed har altid været betragtet som en central værdi i den vestlige verden, skønt begrebets filosofiske indhold har været omstridt. Man har talt om indre frihed ( fri vilje ) til forskel fra ydre (politisk) frihed og drøftet viljens forhold til fornuften. I nyere tid har spørgsmålet om frihedens og moralens forenelighed med et videnskabeligt verdensbillede været til debat. Forelæsningerne præsenterer nogle historiske og filosofiske eksempler på frihedsbegrebets udvikling Frihed og indsigt Ekstern lektor, mag.art. Jørgen Hass, Syddansk Universitet Viljen og det ondes problem Lektor, ph.d. Peter Wolsing, Syddansk Universitet Frihed og politisk emancipation Ekstern lektor, mag.art. Jørgen Hass, Syddansk Universitet Mennesket under frihed og lov Cand.mag. Jesper Lundsfryd Frihed som værdi i politisk filosofi Lektor, ph.d. Caroline Schaffalitzky de Muckadell, Syddansk Universitet 5 tirsdage kl Start: Lokale 42, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. F. Normalpris: 550 kr. DSR medlemmer: 275 kr. Holdnr Filosofiens verdensbillede Historisk set har filosofi altid handlet om, hvad der dybest set findes og om, hvordan verden grundlæggende er indrettet om den er åndelig eller materiel, statisk eller i stadig forandring, om den er årsagsbestemt, præget af tilfældighed eller er påvirket af menneskets frie vilje. Disse spørgsmål kan virke abstrakte, men har betydning for, hvordan vi forstår os selv og vor verden, og dermed for moral, politik, religion, kunst og videnskab. Med naturvidenskabens fremmarch har der været en tendens til at fortrænge de metafysiske spørgsmål, eller gå ud fra, at videnskaben nok skal svare på dem. I de seneste årtier er filosofferne igen begyndt at udvikle ambitiøse teorier om forholdet mellem bevidsthed og den fysiske virkelighed, tidens natur, årsagssammenhænge og muligheden for at handle frit. Forelæsningsrækken præsenterer nogle af de mere markante synspunkter på disse emner og viser dermed, hvordan filosofiens og videnskabens verdensbillede ser ud i det 21. århundrede Tidens natur Professor Peter Øhrstrøm, Aalborg Universitet Videnskabens verdensbillede Professor Helge Kragh, Aarhus Universitet Determinisme, frihed og tilfældighed Professor Søren Harnow Klausen, Syddansk Universitet Bevidsthed og natur Ph.d. Søren Engelsen, Syddansk Universitet En verden i forandring. Processer, ting og tilblivelse Cand.mag. Kasper Johansen 3

4 5 mandage kl Start: Lokale 52, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 550 kr. DSR medlemmer: 275 kr. Holdnr Økologidebatten, mennesket og naturen Forelæsningsrækken sætter fokus på de forskellige bestemmelser i naturen og mennesket, som ofte ubemærket sættes i spil i økologidebatten. Hvis man fx mener, at mennesket har en forpligtigelse til at beskytte dele af naturen, så må man med rette stille spørgsmålene: Hvor kommer denne pligt fra, og hvordan erkender vi den? En debat om miljø, natur og etiske forpligtigelser forudsætter, at man har taget stilling til, om mennesket kan ændre på naturen, og om mennesket bør ændre naturen. Dette kræver en grundlæggende bestemmelse af naturen og mennesket med henblik på at klarlægge vore handlemulighe der og etiske valg. Forelæsningsrækken vil i lyset af dette gennemgå en række naturbestemmelser ud fra forskellige tænkere. Disse overvejelser vil vise, hvordan det er muligt klart at definere forskellige positioner i økologidebatten Natur og menneske Ekstern lektor, mag.art. Jørgen Hass, Syddansk Universitet Naturen som maskine Cand.mag. Jesper Lundsfryd Natur og ånd modsætninger, der (ikke) mødes Mag.art. Zeynep Üsüdür Naturen, teknikken og mennesket Post.doc. Kasper Lysemose, Aarhus Universitet Naturen som guddommelig eller menneskelig Lektor, ph.d. Peter Wolsing, Syddansk Universitet Tilrettelagt af cand.mag. Jesper Lundsfryd 5 mandage kl Start: Lokale 53, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 550 kr. DSR medlemmer: 275 kr. Holdnr Lidenskab for liv Livet kan forspildes. Sådan indleder Steffen Støvring sin bog Lidenskab for liv, der skildrer de fire tænkere Kierkegaard, Grundtvig, Nietzsche og Løgstrup og deres forhold til livets grålige sider, der for dem vækker livslyst og kamplyst. Således er disse fire tænkere forenet i deres lidenskab for liv, mens de samtidig er adskilt af baggrunde, grundstemninger, samtid og skæbner. Mød forfatter og cand.theol. Steffen Støvring, der vil forelæse om disse tænkere, der tilhører den gyldne arv, som kan bevæge os, flytte os og give os et rigere liv, som moderne mennesker. Bogen Lidenskab for liv, (Akademisk Forlag 2014), kan købes ved tilmelding til holdet Søren Aabye Kierkegaard Nærvær og fodfæste N.F.S. Grundtvig De livgivende fællesskaber Friedrich Nietzsche Omvurdering af alle værdier K.E. Løgstrup Det meningsfulde liv 4

5 Foredragsholder og forfatter, cand.theol. Steffen Støvring 4 onsdage kl Start: Lokale 56, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Pris incl. bog: 650 kr. DSR medlemmer: 325 kr. Holdnr Etik og menneskesyn i nutidens Danmark har nyttetænkningen taget overhånd? Bliver næstekærlighed og medmenneskelighed erstattet af kølige beregninger? Er vi blevet dårligere til at møde andre med respekt, forståelse og tålmodighed? Formanden for etisk råd, Jacob Birkler, har gentagne gange kritiseret, hvad han betragter som den omsiggribende nyttetænkning, specielt i sundhedsvæsenet. Han ser den som udtryk for, at vores menneskesyn har udviklet sig i en uheldig retning. Professor i filosofi Søren Harnow Klausen mener derimod, at der ikke er nogen modsætning mellem etik og nyttehensyn. For ham drejer den etiske udfordring sig ikke så meget om, hvordan vi ser på vore nærmeste, men snarere om at tage hensyn til de mennesker, vi aldrig kommer til at møde, og anvende ressourcerne på den bedste måde. Birkler og Klausen vil sammen med tilhørerne diskutere tendenser i sundhedsvæsenet og samfundet og give deres bud på, hvordan etik og menneskesyn præger nutiden. Ordstyrer: Universitetspræst, cand.theol. Jens Buchwald Andersen, Syddansk Universitet Debattører: Formand for Etisk Råd, ph.d. Jakob Birkler og professor, ph.d. Søren Harnow Klausen, Syddansk Universitet Tirsdag kl Kulturmaskinen, Farvergården 7, Odense C Normalpris: 175 kr. DSR medlemmer: 85 kr. Holdnr Filosofi for begyndere Kurset tager sit afsæt i filosofiens fødsel ca. 600 år f.kr. med den antikke naturfilosofi og Platon og Aristoteles. Her opstår filosofien som et forsøg på at finde sammenhæng i den verden, som fremtræder for os den fysiske verden ved at trænge ind i eller bagom dens skjulte principper (metafysikken). Filosofien er altså et forsøg på at opnå viden om og forståelse for livet, tilværelsen og verden, og deraf kommer også navnet: philo + sophia, kærlighed til visdom: I kurset vil filosofiens hovedområder blive præsenteret. Metafysik er mennesket kun en fysisk krop, og har vi en fri vilje? Etik er moralsk godt og ondt noget, man bestemmer i hver enkelt kultur eller religion, eller er der almene sandheder om, hvad der er rigtigt og forkert? Erkendelsesteori hvad er viden, hvordan kan vi opnå det, og kan vi vide, at livet ikke bare er en drøm? I kurset vil vi komme ind på de store tænkeres egne teorier (herunder Platon, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Locke, Kant, Løgstrup m.fl.), og vi vil forholde disse til hinanden ved at indordne dem i filosofiske positioner såsom empirisme, rationalisme, nytteetik, pligtetik, og eksistentialisme. Daglig leder, ph.d. Bjørn Rabjerg, Løgstrup-arkivet, Aarhus Universitet 6 tirsdage , 23.09, 30.09, 07.10, 21.10,28.10 kl Lokale 52, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Pris: 650 kr. DSR medlemmer: 325 kr. Holdnr

6 Bibellæsning i 200 år Det Danske Bibelselskab blev stiftet den 22. maj Nu er det Tid at udbrede Kendskabet til den hellige Skrift, sagde Sjællands biskop Friederich Münter, da Bibelselskabet blev stiftet. Allerede i 1819 forelå en ny oversættelse af Det Nye Testamente. I løbet af 40 år blev der gratis spredt ca kopier af det Nye Testamente. Dertil bidrog datterselskabet Fyens Stifts Bibelselskab med yderligere Skolereformen kom i 1814 og bibellæsningen blev et særligt løft for den danske befolkningsdannelse og udvikling. Det har den været siden i det danske samfund. Bibelselskabet har haft en særlig betydning i forbindelse med krige. I 1864 blev der under den danske hærs tilbagetrækning fra Dannevirke uddelt bibler til billige penge. Efter 2. Verdenskrig blev der gratis delt bibler ud til tyske flygtninge i Danmark. Bibelselskabet har en stor forlagsvirksomhed og fik eget forlag og trykkeri i På denne baggrund har uddeling af bibler og bibellæsningen samt opfordringen til at forholde sig til Bibelen været de røde tråde igennem Bibelselskabets 200 års virke Vækkelser og bibellæsninger på Fyn Hospitalspræst, ph.d. Jens Rasmussen, Odense Universitetshospital Bibellæsning og skolen Professor emerita, dr.phil. Ingrid Markussen, Oslo Universitet Fra guldalder til Google. 200 år med Bibelselskabet i et Danmark under forandring Generalsekretær, ph.d. Morten Thomsen Højsgaard, Bibelselskabet Nutidens brug af bibelen Biskop, cand.theol. Tine Lindhardt, Fyns Stift 4 tirsdage kl Start: Dalum Kirkes Anneks, Dalumvej 114, Odense SV Pris: 450 kr. DSR medlemmer: 225 kr. Holdnr Religiøse symboler Kultur er ikke altid religion, men religion er altid kultur. Derfor kan alle de elementer, som religionerne består af, studeres på samme måde som alt andet i menneskets verden. Af samme grund er der mange veje til forståelsen af, hvad religion er, og hvordan religiøse systemer virker. En af dem er studiet af de billeder og figurer, som indgår i menneskers religionsproduktion. Fortællinger bidrager på én måde, ritualer på en anden, men man må ikke underkende billedernes betydning. Billeder er ofte helt centrale for den religiøse begrebsdannelse og den religiøse praksis. I den første forelæsning inddrages materiale fra hele verden, og sætter en teoretisk ramme for forståelsen af et universelt fænomen, nemlig menneskers brug af billeder i den fortløbende religionsproduktion. De efterfølgende tre forelæsninger vil stille skarpt på fire af vore store religioner og deres symbolverden Om religionernes billeder, og hvordan man studerer dem Lektor, ph.d. Mikael Rothstein, Syddansk Universitet Kristendommen Lektor, ph.d. Laura Feldt, Syddansk Universitet Islam Lektor, ph.d. Olav Hammer, Syddansk Universitet Buddhisme og hinduisme Lektor, ph.d. Mikael Aktor, Syddansk Universitet 4 tirsdage kl Start: Lokale 51, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 450 kr. DSR medlemmer: 225 kr. Holdnr

7 KULTUR OG SAMFUND Barnets århundrede Kunst, arkitektur og design til børn er indbyrdes forbundne. Vi kender imidlertid ofte billederne bedre end husene og de mange genstande, som børn er blevet udstyret med i tidernes løb. I dette foredrag sætter professor Ning de Coninck-Smith fokus på byggeri til børn i velfærdsstatens epoke med særlig vægt på nogle af de sydfynske centralskoler. Hun vil også se nærmere på, hvordan det er gået med design til børn i samme periode, fra møbler til legetøj. Ning de Coninck-Smith er professor og forfatter til Barndom og arkitektur. Rum til danske børn gennem 300 år. Hun er pt. sammen med lektor dr.phil. Charlotte Appel hovedredaktør for arbejdet med et nyt 5-binds værk om Dansk skolehistorie gennem 500 år. Arrangementet starter med en omvisning i udstillingen Gensyn ved museumsinspektør Tina Anette Madsen med særlig fokus på Fynboernes fortolkning af barnelivet. Derefter serveres sandwich og en forfriskning, inden aftenen rundes af med Ning de Coninck-Smiths forelæsning. Professor MSO, dr.phil. Ning de Coninck-Smith, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Onsdag kl Faaborg Museum, Grønnegade, 5600 Faaborg Normalpris: 250 kr. (inkl. entre, omvisning, traktement og forelæsning). DSR medlemmer 125 kr. Holdnr Tre skarpe og en tænkepause Hører du også til dem, der banker under bordet og smider salt over venstre skulder? Spekulerer du med jævne mellemrum over hvor mon mennesket kommer fra? Og fascineres du af myrernes fl id og erobringstrang? Tag en tænkepause eller rettere sagt flere i selskab med tre forskere. Vi fejrer starten på en ny sæson med et åbningsarrangement, der dykker ned i den nye anmelderroste bogserie Tænkepauser fra Aarhus Universitet. Hør tre små, skarpe forelæsninger om store temaer, nyd en forfriskning, og tag en tænkepause med hjem til natbordet, til rejsen eller til terrassen. Tænkepauser er en serie af små bøger, hvor forskere fra Aarhus Universitet i kort form og i øjenhøjde stiller skarpt på et tema, de er optaget af bl.a. magi, mennesket og myrer. Flere af bøgerne har ligget på top 10 blandt fagbøger. Torsdag den 28. oktober kl : Myrer Seniorforsker Hans Joachim Offenberg, Aarhus Universitet : Magi Lektor, ph.d., Jesper Sørensen, Aarhus Universitet : Mennesket Docent Ole Høiris, Aarhus Universitet : Reception og bogsalg : Lokale 140, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. K Normalpris: 100 kr. DSR medlemmer: 50 kr. I prisen er inkluderet lækre forfriskninger og en Tænkepause-bog Holdnr

8 Store nye sociologer Mennesket lever ikke isoleret, men indgår i sociale organiseringer som familie, arbejdsfællesskab, fritidsfællesskab og samfund. For at forstå mennesket og samfundet, må man derfor forsøge at forstå relationer imellem mennesker og imellem samfund. Inden for sociologien undersøges sociale relationers struktur, funktioner og udvikling, og de fire store sociologers teorier bidrager alle til en nuanceret forståelse af menneskelige relationer. Sociologerne gør dig klogere på mennesket og på samfundet i dag og i fremtiden Niklas Luhmann Professor Lars Qvortrup, Ålborg Universitet Michel Foucault Cand.mag. Anders Dræby Sørensen, Aarhus Universitet Jürgen Habermas Lektor, ph.d. Anders Bordum, Syddansk Universitet Erwing Goffman Lektor, ph.d. Klaus Levinsen, Syddansk Universitet 4 torsdage kl Start: Lokale 46, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 450 kr. DSR medlemmer: 225 kr. Holdnr Ideologier Ideologiske konflikter har sat et uudsletteligt aftryk på den politiske debat gennem det 20. århundrede, som også kaldes ideologernes århundrede. Men ideologiernes tid er stadig over os. Nogle hævder ganske vist, at de er døde, men er de virkelig det? Begrebet ideologi refererer til de store -ismer, som i høj grad blev synlige i det 20. århundrede. Forelæsningerne tager livtag med de store ideologiers relation til samfundets udvikling. For det er netop samfundet og dets forandringer, der giver næring til, at nye ideologier opstår. Ideologier rummer et sæt af idéer, som forklarer, hvordan verden er, og hvorfor den må være, som den er. Ideologi rummer i den forstand et bud på en forståelse af politiske magtforhold og sociale privilegier. Men ideologier er også idéer om, hvordan verden bør være, og hvordan dette mål nås. At gå tæt på ideologiernes historie, deres idégrundlag og deres udvikling frem til i dag, er derfor et dyk ned i samfundshistorien, og et blik ind i fortidens og nutidens politiske landskab Ideologi og demokrati Liberalisme Konservatisme Socialisme Kommunisme Fascisme Professor emeritus Palle Svensson, Aarhus Universitet 6 mandage kl Start: Lokale 47, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 650 kr. DSR medlemmer: 325 kr. Holdnr

9 Fremtidens trusler Det tidligere så klare trusselsbillede er i dag mudret til af en verden, der er kompliceret, globaliseret og forbundet. Nye trusler præger hverdagen for både individer og nationer. Dagligt møder vi overskrifter i pressen, som beskriver forskellige facetter af nye trusselsbilleder, hvor både klima, økonomi, globalisering, informationsteknologi og naturressourcer udgør en del af billedet. Tag med når Folkeuniversitetet inviterer tre eksperter til at give hvert deres bidrag på de trusler, som præger vores sikkerhedspolitik både nationalt og internationalt i dag og med et kig ind i fremtiden Droner og fremtidig krig Institutleder, ph.d. Jens Ringmose, Syddansk Universitet Cybertrusler Fuldmægtig, cand.scient.pol Tobias Liebetrau, Center for Cybersikkerhed Pause Urbaniseringens århundrede: Nye globale udfordringer? Lektor i geografi Jytte Agergaard, Københavns Universitet 3 mandage Start: Lokale 44, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 350 kr. DSR medlemmer: 175 kr. Holdnr NATURVIDENSKAB OG TEKNIK Nanoteknologi Ordet nano er populært ipod Nano, Nanocover, osv. Men hvad er nanoteknologi egentlig? Vi kan ikke følge den med det blotte øje er den farlig? Og er alt nano virkelig rigtig nano? Foredraget giver et overblik over, hvad nanoteknologi er. Se fx, hvordan guldpartikler i nanostørrelse både kan se både røde, grønne og blå ud. De seneste 20 år er udviklingen gået hurtigt og de færreste ved, hvor meget nanoteknologi fylder nu både ved naturens egen udvikling og i utallige menneskeskabte komponenter såsom sensorer, solceller, lysdioder, fladskærme og computere med stadig hurtigere processorer. Spørgsmålet er, om både forskere og helt almindelige mennesker kan nå at følge med. Jonas Beermann tager et kig ud i fremtiden og fortæller om den forventede udvikling. Lektor Jonas Beermann, Institut for Teknologi og Innovation, Syddansk Universitet Torsdag kl Lokale 95, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Hovedindgang/indg.H Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr. Holdnr Innovation i hverdagen Vi hører ofte om innovation i medierne. Virksomheder skal være innovative for at vækste og være med i front. Innovation er vejen til nye produkter og services, Danmark skal være en innovativ nation, og selv det offentlige skal lære at tænke innovativt. Men hvad er innovation egentlig, hvem bestemmer hvad der er innovativt, og hvordan er innovation til stede i vores egen hverdag? I et interaktivt oplæg bruger ph.d.-studerende Frederik Gottlieb fra SDU en række eksempler fra sin forskning til at inddrage deltagerne i, hvordan innovationsbegrebet er en social størrelse, som hele tiden ændrer sig. Innovation, som ny mening, der opstår i samspillet mellem mennesker. I det offentlige, i virksomheder og mellem dig og mig. 9

10 Ph.d.-studerende Frederik Gottlieb,Syddansk Universitet Torsdag kl Lokale 95, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Hovedindgang/indg.H Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr. Holdnr Robotten som genoptræningsmakker Hvad kan ulykkesofre og andre med et behov for fysisk genoptræning bruge robotteknologi til? Robotter kan i dag meget mere end at støvsuge gulve og bygge biler. På SDU har ph.d. Anders Stengaard Sørensen sammen med sine kolleger og samarbejdspartnere bevist, at det er muligt at lave en genoptræningsrobot, der kan genoprette visse fysiske funktionsnedsættelser hos ulykkesofre, der ellers var opgivet af systemet. Anders Stengaard Sørensen fortæller også om den såkaldte Bandcizer en sensor, der kan måle effekten af den hjemmetræning, som mange patienter får ordineret af fysioterapeuten, hvor den helt store udfordring er at udføre øvelserne korrekt og ofte nok. Lektor, ph.d. Anders Stengaard Sørensen, Syddansk Universitet Torsdag kl Lokale 43, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr. Holdnr PSYKOLOGI, PÆDAGOGIK OG SUNDHED Positiv psykologi Positiv psykologi sætter fokus på at fremme glæde, trivsel, lykke og det gode liv. Med andre ord fokuserer positiv psykologi på de situationer, hvor mennesket har det bedst og anvender dets ressourcer mest konstruktivt og optimalt. Forskningsområdet har sit udspring i en erkendelse af, at psykologien i mange år har fokuseret på de tilfælde hvor tingene går galt bl.a. udviklingsforstyrrelser, personlige problemer og psykiske sygdomme og at psykologien har underprioriteret positive fænomener. Bliv introduceret til den positive psykologi, og få indblik i de grundlæggende teorier, metoder og resultater inden for forskningsfeltet samt nogle af de sammenhænge, hvor den positive psykologi kan inddrages. Anbefalet litteratur. Positiv psykologi (Hans Reitzels Forlag 2008) og Positiv psykologi positiv pædagogik (Psykologisk Forlag 2008) Den positive psykologi væsentlige hovedstrømninger og teorier Lektor og leder af forskningsenhed for positiv psykologi Hans Henrik Knoop, DPU, Aarhus Universitet og President, European Network for Positive Psychology Positiv psykologi anvendt ved vurderinger/ assessment Ledende psykolog Christian Møller Pedersen, Aarhus Universitetshospital Lykke samt subjektiv og psykologisk velvære Klinisk psykolog, cand.psych.aut. Jonas Fisker, Psykiatrisk Center Frederiksberg, Psykoterapeutisk afsnit Efterårsferie Positiv psykologi og mental robusthed Organisationspsykolog, cand.psych. Anders Myszak, HR7 og Center for Mental Robusthed Positiv psykologi og flow Lektor, ph.d. Frans Ørsted Andersen, DPU, Aarhus Universitet 10

11 03.11 Positiv psykologi og styrker i arbejdslivet Konsulent, MAPP. Mads Bab, ejer af Gnist samt tilknyttet DPU, Aarhus Universitet 6 mandage kl Start: Lokale 46, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 650 kr. DSR medlemmer: 325 kr. Holdnr Mindfulness Mindfulness handler om evnen til bevidst nærvær. At arbejde med mindfulness betyder, at man observerer og oplever tanker, følelser og kropslige fornemmelser uden at vurdere dem. I en tid præget af stress, forandring og effektivitet samt konstant kontakt med mange mennesker gennem mail, mobil og facebook, kan det være en stor udfordring at være nærværende. Men evnen kan trænes og være et middel til stresshåndtering, forebyggelse af depression og forbedring af livskvalitet, relationer og samarbejde Introduktion til mindfulness Cand.mag. i idehistorie Karsten Skipper Mindfulness og arbejdsliv Overlæge, ph.d. i mindfulness Lone Overby Fjorback, Aarhus Universitet Mindfulness i mødet med moderniteten. buddhisme, videnskab og wellness Lektor i antropologi, Martijn van Beek, Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet Mindfulness over for angst og depression Psykolog, ph.d. i mindfulness Jacob Piet, Aarhus Universitet Efterårsferie Mindfulness ved livstruende sygdomme Psykolog, cand.psych.aut. Line Neustrup, Kræftens Bekæmpelse Mindfulness ændrer hjernen Hjerneforsker, ph.d. Karen Johanne Pallesen, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital & Interactive Minds Centre (IMC) ved Aarhus Universitet 6 torsdage kl Start: Lokale 46, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 650 kr. DSR medlemmer: 325 kr. Holdnr Eksistentiel psykologi Inden for de seneste år er der kommet et øget fokus på den eksistentielle og eksistensfænomenologiske psykologi. Det skyldes ikke mindst, at vores eksistentielle søgen og vores dybere behov for mening har svært ved at blive opfyldt i en verden, der bliver mere og mere teknologisk indrettet. Kursusrækken stiller skarpt på, hvad den eksistentielle og eksistensfænomenologiske tilgang til psykologien egentlig har at byde på og dens kendetegn i forhold til andre nyere psykologiske retninger. Over syv undervisningsgange får du et indblik i de centrale dimensioner i den eksistentielle psykologi. Hør om eksistenspsykologiens historie, eksistens eller essens, livet mellem muligheder og begrænsninger, betydningen af mellemmenneskelige relationer, angst og uvished, valg og ansvar samt autenticitet og fortabelse. 11

12 Cand.mag. i idéhistorie samt master i humanistisk sundhedsvidenskab, Anders Dræby Sørensen 7 onsdage kl Start Lokale 47, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 750 kr. DSR medlemmer: 375 kr. Holdnr Besøg OUH De fleste fynboer har besøgt Odense Universitetshospital enten for at blive behandlet og undersøgt eller for at besøge familie og venner, der har været indlagt på hospitalet. Du har nu mulighed for at komme med bag kulisserne på byens store hospital. Du vil høre om den nyeste forskning indenfor diagnosticering, behandling og rekonstruktion efter et kræftforløb. Du vil få mulighed for at se de maskiner personalet bruger når de skal scanne, give strålebehandling og kemoterapi, ligesom vi skal se en 3D-printer, der kan hjælpe kirurgerne med at genskabe patienternes ansigt efter alvorlige stråleskader i fx kæben. Vi besøger fire afdelinger, der alle bidrager væsentligt til diagnosticering, behandling og rekonstruktion Nuklearmedicinsk Afdeling Strålemedicinsk Afdeling Kæbekirugisk Afdeling Kemoterapi Tilrettelaget af: Overlæge og professor, ph.d. Kim Brixen, Odense Universitetshospital/ Syddansk Universitet 4 torsdage kl Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Normalpris: 450 kr. DSR medlemmer: 225 kr. Holdnr Senior-livet Er der noget ved det? Aldrig har der været så mange 100-årige som der er nu. Mere end 1000 danskere har lige nu rundet det skarpe hjørne, og det er en følge af en generel tendens i samfundet. "Vi bliver" ældre og ældre. Resultaterne af de bedre vilkår livet igennem og af bedre behandlingsmuligheder for ældre i sundhedssystemet er tydelige. Livet efter de 65 år er nu for mange den længste fase i livet, og en mulighed for mange til at forfølge nye interesser og få nye oplevelser. Folkeuniversitetet har inviteret 4 forskere, der kan belyse alderdommen fra forskellige synspunkter. Betyder det at vi lever længere, at vi også lever bedre? Og hvad betyder det for samfundet, at gruppen af ældre over 65 er voksende? Vi vil se nærmere på hvordan genren ældrelitteratur vinder frem i skønlitteraturen, og vi vil undersøge hvad der sker når man som ældre bliver syg. Alle forelæsninger holdes i Seniorhuset i Toldbodgade i Odense. Du har mulighed for at tilmelde dig alle fire forelæsninger med samlerabat. 4 forelæsninger. 450 kr Ældre i litteraturen Professor, ph.d. Peter Simonsen, Syddansk Universitet Ældre en demografisk udfording? Professor, dr.med. Kaare Christensen, Syddansk Universitet Agecare ældre og kræft Professor, dr.med. Jørn Herrstedt, Odense Universitetshospital Vi lever længere, men lever vi bedre? Lektor, cand.med. Bernard Jeune, Syddansk Universitet 12

13 4 onsdage kl Start: Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, Odense C. Normalpris: 450 kr. DSR medlemmer: 225 kr. Holdnr Motionsmedaljens bagside Motion er en sund og sjov hobby for mange, men for en lille gruppe udvikler træningen sig gradvist til en besættelse, hvor nok aldrig er nok. De bliver rastløse, irritable eller triste, når de ikke kan få deres daglige træningskick. De tilsidesætter igen og igen familie og venner til fordel for træningen, og de overhører kroppens signaler. Forelæsningen går bag om motionsmedaljen og sætter fokus på en sund aktivitet, der kan ende som et misbrug med store personlige omkostninger. Mia Beck Lichtenstein fortæller om den forskning, der afdækker symptomer på træningsafhængighed, forekomst, risikoprofiler samt negative følger. Desuden vil forebyggelse og behandling blive diskuteret. Mød også en tidligere træningsafhængig, der i dag er ude af sit misbrug, men endte med at betale en høj pris for årevis med overdreven træning. Prisen er inkl. en kildevand. Post.doc. Mia Beck Lichtenstein, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet og Psykiatrien i Region Syddanmark Torsdag kl Lokale 64, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense C, indg. A/J Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr.. Holdnr Hjernen og læring Ingen er i tvivl om, at læring sker i og med hjernen, men hvad ved vi egentlig om det, der sker i hjernekisten? Et nyt forskningsfelt. Mind, Brain and Education er vokset frem gennem de seneste år i et samspil mellem pædagogik, psykologi og neurovidenskab. Vi har nu - i det mindste på nogle områder en mere konkret viden om helt basale hjerneprocesser i læreprocessen, og vi kan aflive en hel del af de såkaldte neuromyter, dvs. fejlagtige opfattelser af, hvad der sker i hjernen og undervisningsteknikker, der bygger herpå ( Brain- Gym, Mozart-effekten osv.). Temadagen giver indsigt i, hvor langt vores viden rækker, og hvad denne viden så kan bruges til i praksis. Et nøgleord i den forbindelse er aktiv læring. Prisen er inkl. sandwich, vand, kaffe og kage. Lektor, mag.art. Ole Lauridsen, Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, Center for Undervisning og Læring Tirsdag kl Lokale 81, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. A/J Normalpris: 530 kr. DSR medlemmer: 265 kr. Holdnr Indblik i genetik Siden menneskets komplette arvemasse blev kortlagt for ca. 10 år siden, er vi blevet meget klogere på, hvor stor en rolle, vores gener spiller. Og selvom den nye viden vækker håb for bedre diagnostik og behandling af en lang række sygdomme, skaber den også grobund for en række store dilemmaer. I dag kan vi få adgang til viden om både gode og dårlige gener og dermed også få adgang til at kende vores risici for at udvikle alvorlige sygdomme. Men hvordan skal vi håndtere denne viden? Forelæsningerne giver en basal forståelse for, hvad gener er og kan. Bliv rustet til en nutid og fremtid med genforskning og genteknologi, når eksperterne sætter generne under lup. 13

14 15.09 Mennesket og dets gener en introduktion Professor, lic.scient. Torben A. Kruse, Odense Universitetshospital Får mit barn også? Genetisk udredning og diagnostik Professor i klinisk genetik, overlæge, dr.med. Jens Michael Hertz, Odense Universitetshospital Skal vi, fordi vi kan? Etik og genetik Professor og institutleder, dr.med. Kirsten Ohm Kyvik, Syddansk Universitet 3 mandage kl Start: Lokale 52, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 350 kr. DSR medlemmer: 175 kr. Holdnr Autisme hos børn Omkring 1 procent af alle børn har autisme. At have autisme betyder, at man har vanskeligt ved kommunikation og ved at indgå i sociale sammenhænge. Man har også en begrænset og ensformig adfærd. Men autisme kan se ud på mange forskellige måder, og det er også meget forskelligt, hvordan autismen påvirker den enkelte og familien. Forelæsningen giver en introduktion til, hvad autisme er, og hvad autisme skyldes. De mest udbredte behandlingsformer bliver præsenteret og diskuteret, og vi ser nærmere på, hvor god dokumentation der er for de enkelte behandlingsformers effekt. Desuden rettes fokus mod, hvordan autismen påvirker familien, især søskende, bedsteforældre og forældre, herunder forældrenes parforhold. Prisen er inkl. kaffe og kage. Frokost kan købes i kantinen : Hvad er autisme, og hvad skyldes det? : Frokostpause : Behandling af autisme : Autisme i et familieperspektiv Videnskabelig assistent Cecilia Brynskov, Aarhus Universitet Lørdag kl Lokale 56, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 380 kr. DSR medlemmer: 190 kr. Holdnr Sygeplejeforskning De fleste kommer på et eller andet tidspunkt i deres liv i berøring med sundhedsvæsenet. Og det er et felt, der i stigende grad forskes i alene ved Syddansk Universitetet er der i år etableret tre nye kandidatuddannelser indenfor klinisk sygepleje, jordmodervidenskab og ergoterapi. Lise Hounsgaard er nyudnævnt professor i sygepleje, og hun er med sin forskning med til at sætte fokus på, hvordan borgere med kronisk sygdom i familien kan få et bedre liv. Mød Lise Hounsgaard på Folkeuniversitetet, og hør om hendes forskningsområde. Professor Lise Hounsgaard, Syddansk Universitet og University College Lillebælt Mandag kl Lokale 47, Syddansk Universitet, Indg. B/F/L Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr. Holdnr

15 Hvor er sundhedsvæsenet på vej hen? Vil de historisk store sygehusbyggerier give bedre behandling og mere sammenhængende patientforløb? Vil vi se mere privatisering de kommende år? Hvordan står det til med behandlingsgarantier, og er almen praksis gearet til fremtidens sundhedsvæsen? Diskussionen om sundhedsvæsenets fremtid er mere aktuel end nogensinde. Den økonomiske krise har ført til nulvækst i sundhedsudgifterne efter 3-4 % årlig vækst i årtusindets første tiår. Hvordan skal og kan der prioriteres? Forelæsningen tager temperaturen på vores sundhedsvæsen og stiller skarpt på en række af de mest centrale udfordringer. Hør om nye sygehusbyggerier, privatisering, patientrettigheder, samarbejdet mellem de forskellige aktører kommunerne, de praktiserende læger og sygehusene og ikke mindst, hvordan man håndterer udfordringerne med en aldrende befolkning og dermed øgede omkostninger i social- og sundhedssektoren. OBS: Arrangementet foregår på Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding. Der vil være adgang til museet og udstillingerne fra kl I pausen kan der købes drikkevarer og snacks i cafeen. Professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Torsdag kl Adgang fra kl Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Fjordvej 152, Kolding Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr. Holdnr Hvordan passer man på parforholdet, når man er blevet forældre? At blive forældre er for de fleste en stor og livsforandrende begivenhed. Glæden over den lille ny slår følge med en lang række andre følelser og en grundlæggende følelse af kontroltab. Fra at være voksne og selvstændige individer har man nu, som forældre, et fælles ansvar for et lille, vidunderligt væsen, som stiller store og uforudsigelige krav. Det er et paradoks, men en kendsgerning, at når drømmen om at stifte familie er blevet opfyldt, er parforholdet truet. Det giver derfor god mening at se virkeligheden i øjnene og lære nyt om at tage vare på hinanden og på kærligheden mellem jer to i en ny og forandret livsfase. Der er forskningsmæssigt belæg for, at man kan forebygge skilsmisser. Foredraget er inkl. kaffe og kage. Tidligere skoleleder og centerleder, Ruth Juul, Center for Kontakt & Dialog Torsdag kl Lokale 71, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. A/J Normalpris: 200 kr. DSR medlemmer: 100 kr. Holdnr Lær at forstå dit barn Dit barn gennemgår mange faser i dets liv. Og alle forældre vil det allerbedste for deres børn. Men hvordan takler du fx, hvis dit barn er særligt sensitivt og hvordan ved du overhovedet, om dit barn er det? Og hvordan lærer du dit barn at forstå andre mennesker og dét, at vi hver især har forskellige holdninger og antagelser om verden? Og hvordan opdrager du dit barn til at blive et selvstændigt og livsmodigt individ, som kan klare de udfordringer, som livet giver? Få et indblik i den udviklingspsykologiske forskning bag dit barns udvikling. Du kan tilmelde dig hele børneforedragsrækken for 350 kr., eller du kan vælge at blive klogere på et enkelt emne for 130 kr. Foredragene varer hver især to timer Styrk dit barns karakter Professor, dr.phil. Per Schultz Jørgensen, DPU, Aarhus Universitet Særligt sensitive børn Cand.psyk. Lene Misfeldt, Sensitiv Eksistens Hvordan lærer børn at forstå andre mennesker Professor, ph.d. Peter Krøjgaard, Aarhus Universitet 15

16 3 onsdage kl Start: Lokale 46, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 350 kr. DSR medlemmer: 175 kr. Holdnr Når børn og unge siger NEJ! Forestil dig, at dit barn eller din tidligere elev siger nej til at deltage i mobning på arbejdspladsen, har styrke til at afvise seksuel chikane, tør sige nej, også når alle andre siger ja. Sådan indledes Erik Sigsgaards nyeste bog Om børn og unges nej farvel til lydighedsstrukturen. Ønsker du som voksen at leve i demokratisk samvær med børn og unge, og i højere grad søge mødet frem for konfrontationen? Voksne kan naturligvis ikke sige ja til alt, hvad børnene vil, men de kan anerkende børns og unges ret til at ville og til at sige nej - Og det gør stadig flere. Samtidig lyder det fra fagfolk, fra myndigheder og i medierne. Stil krav, sæt grænser, vær konsekvent. Pligt, krav, faste rammer er vejen frem. Flere og flere siger dog farvel til lydighedskulturen - både i familien, børnehaven, skolen og klubben. Kom med påfolkeuniversitetet når Erik Sigsgaard fortæller om dette spændende og yderst relevante emne, som er omdrejningspunktet for hans nyeste bog. Arrangementet er inkl. sandwich/vand og kaffe/kage. Forfatter, cand. pæd. Erik Sigsgaard Onsdag kl Lokale 100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Hovedindgang/indg. H Normalpris: 380 kr. DSR medlemmer: 190 kr. Holdnr KOMMUNIKATION OG ORGANISATION Det gode arbejdsliv Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv er ofte flydende, da mange af os tager arbejdet med hjem både mentalt og fysisk. Samtidig stiller vi høje krav til, at vores arbejde er udviklende, sjovt og berigende. Forelæsningerne stiller skarpt på to vidt forskellige aspekter af arbejdslivet, stress og leg, og ser på, hvordan bevidstheden om disse kan skabe mere glæde og trivsel i din arbejdsdag Stress i arbejdslivet Begrebet stress bruges bredt og kan være synonym for alt fra travlhed på jobbet til længerevarende sygdom. Der er ikke bred enighed om en definition på stress, som heller ikke er en egentlig diagnose i sundhedsvæsenet. På trods af dette kan stress have betydelige konsekvenser for den enkelte og for hele arbejdspladsen. Cand.psych. Katrine K. Andersen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH Torsdag kl Lokale 46, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr. Holdnr Leg i arbejdslivet Hvorfor vinder leg i organisationer mere indpas i disse år og hvad skal det gøre godt for? Legen er og har altid været nøglen til menneskets udvikling. Når vi leger, træder vi ind i en anden tid, et andet rum, hvor det ikke længere er urets tid og den effektive arbejdslivs-tænkning, der gør sig gældende, og hvor legen skaber glæde, kreativitet, fornyet energi og et dybfølt engagement. Hør om legen som et afgørende bindeled mellem det gode arbejdsliv og vores evne til at skabe nyt og præstere optimalt i en organisation. 16

17 Legeforsker og adjunkt i interpersonel kommunikation Ann Charlotte Thorsted, Aalborg Universitet Torsdag kl Lokale 46, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indg. B/F/L Normalpris: 150 kr. DSR medlemmer: 75 kr. Holdnr Bliv en bedre taler Tænk tilbage på et møde, hvor du kedede dig fra starten. Tegnede små mænd på papiret. Tjekkede s på ipad en. Fordi mødelederens oplæg var kedeligt, langtrukkent, ufokuseret. Undgå at kede dine tilhørere, når du holder taler og oplæg. En hvilken som helst henvendelse til et publikum skal tilpasses situationen, tilhørerne og ikke mindst formålet. Argumenterne skal være overbevisende og til at forstå. Og for at dit budskab overhovedet kan trænge ind til tilhørerne, skal du som taler fremstå troværdig. Sidst, men ikke mindst, skal talen nå ind til tilhørernes følelser. Det er ikke nok at tale til hjernen. Du skal også tale til hjertet. Med grundlag i retorikken og ved hjælp af eksempler vil forelæsningerne vise, hvad der adskiller den medrivende og overbevisende tale fra den kedelige, som er glemt dagen efter. Gennem en indføring i emner som taleforberedelse, den retoriske situation, argumentation, disposition, troværdighed, appelformer og sprogbrug sætter vi fokus på de faktorer, der skal til for at du bliver en overbevisende taler. Journalistisk lektor og master i retorik og formidling Lise Lyngbye, Syddansk Universitet 3 mandage: 05.11, 12.11, kl Lokale 44, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Indg. XXXX Normalpris: 350 kr. DSR medlemmer: 175 kr. Holdnr Konflikthåndtering og forhandling Forhandling og konflikthåndtering hænger tæt sammen. Mange konfliktsituationer kræver en forhandling, og mange forhandlinger kan være problemfyldte og ende med at gå i hårdknude. Kurset er for dig, der ønsker at opnå indsigt i at håndtere forhandlinger og konflikter konstruktivt og kunne frigive de ressourcer, som en konflikt låser fast. Du lærer at udnytte forhandlingens fulde potentiale, og hvordan man gør kagen større. Begge dele er noget, du let kan overføre i den daglige interaktion med andre mennesker. Vi vil på kurset arbejde med: - Psykologiske mekanismer i forhandling og konflikt - Konfliktteori i konflikttrappen og dimensioner i konflikt - Forskellige forhandlingsstrategier - Meditation/konfliktmægling som metode til at håndtere konflikter - Skyggeforhandling - Kommunikation i konflikt og forhandling - Interessebaseret forhandling - Tillidens betydning i forhandlinger og konflikter Ekstern lektor, cand.merc.jur. og master i konfliktmægling Mie Marcussen Mandag kl Lokale 99, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, hovedindg./indg. H Normalpris: 1495 kr. inkl. forplejning og materiale. DSR medlemmer: 745 kr. Holdnr

18 Konfliktadfærd på arbejdspladsen Fra konflikt til samarbejde Konflikter på arbejdspladser kan være energidræbere og omvendt kan de være en mulighed for vækst og udvikling. Måden, vi møder konflikter på, er afgørende for, hvor konflikterne fører os hen. I en kamporienteret konfliktkultur vil medarbejdere typisk holde kortene tæt ind til kroppen, og i en samarbejdende konfliktkultur vil medarbejdere typisk dele viden og erfaringer. Det er afgørende parametre for en virksomheds eller organisations succes. Virksomheder, der arbejder proaktivt med udvikling og innovative processer, ved samtidig, at sådanne processer medfører konflikter, som kan være krævende for de involverede parter. De ved også, at konflikter kan være kimen til, at vi tænker nyt, udvikler os og skaber nye idéer. Her er tillidens betydning helt afgørende. Uden tillid har kreativiteten hårde odds og samarbejdet går let i hårdknude. Men hvordan genopretter vi tilliden, hvis den er brudt? Og hvordan går vi fra kontrol til tillid? På kurset fokuserer vi på: - Grundlæggende konfliktforståelse - Strategier til at møde konflikter - Kendetegn for arbejdspladser med forskellige konfliktstrategier - Sammenhænge mellem konflikter, udvikling og innovation - Forudsætninger for samarbejdet - Tillidens betydning - Metoder til at skabe en samarbejdende konfliktkultur Ekstern lektor, cand.merc.jur. og master i konfliktmægling Mie Marcussen Tirsdag kl Lokale 99, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, hovedindg./indg. H Pris: 1495 kr. inkl. forplejning og materiale. DSR medlemmer: 745 kr. Holdnr Positiv power Flyt dig mellem ørerne, og resten følger med af sig selv! Positiv power er dér, det hele starter. Hvordan tænker vi, hvad gør vi ved det? Der er evidens for, at positive forventninger skaber positive resultater. Når du fodrer hjernen med positive og realistiske forventninger, er der langt større sandsynlighed for, at du kommer i mål, med det du gerne vil. Du kommer til at tro mere på dig selv, bekymre dig mindre, udnytte dit potentiale. Du får ganske enkelt større succes, fordi dine tanker bliver til virkelighed. Omvendt ved vi også, at man kun bruger 10 % af hjernens kapacitet, når man er bange, er skeptisk, bekymret eller på anden måde er styret af negativt ladede følelser. I løbet af denne kursusdag vil du få teorier, indsigt og værktøjer til at vende negative tanker til et positivt mindset. Du bliver i stand til at omsætte teori til handling og ved at kombinere synergier mellem positiv psykologi, coaching, mental træning og en styrkebaseret tilgang, vil du blive i stand til at udnytte 90 % af hjernens kapacitet i positiv retning. BA., International ICC certificeret coach & narrative teamcoach Anette Hvidtfeldt Mandag kl Lokale 94, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, hovedindg./indg. H Normalpris: 1495 kr. inkl. forplejning og materiale. DSR medlemmer: 745 kr. Holdnr

19 Coaching teori og virkelighed Coaching er en effektiv metode til at skabe motivation læring og ejerskab på arbejdspladser, i organisationer, institutioner m.v. Kurserne er for dig, der vil have nyttige motivationsværk tøjer ind under huden og bruge dem konkret i din hverdag. Alle, der i dagligdagen har til opgave at lede, undervise, motivere eller udvikle andre mennesker, kan med fordel deltage. I løbet af modulerne oparbejdes viden og færdigheder i coaching og du vil mærke, hvordan coachingens kommunikative færdigheder giver dig en større gennemslagskraft. På kurserne får du teoretiske indlæg kombineret med praksis, som giver dig indsigt i coachingens muligheder, styrker og begrænsninger, samt en klar forståelse af, hvornår og hvordan coaching kan bruges på en både professionel og etisk forsvarlig måde. Kurserne giver adgang til deltagelse på en speciel ICI coachuddannelse med afsluttende international certifi cering. Læs mere på netsiden Indhold Coaching I: - Hvad er coaching? - Coachingens filosofi, teori og grundlæggende arbejdsprincipper - Forskellen på coaching og andre ledelsesværktøjer. - Coachingroller - Coaching positioner - Spørgeteknikker - Coaching strukturen - Værdier og visioner - Coaching kompetencer - Feedback Indhold Coaching II: - Personlige mål og planlægning deraf - Overbevisninger - Begrænsende tanker - Mønstre - Kognitiv coaching - Narrativ teori - Styrkebaseret tilgang Indhold Coaching III: - Begrænsende tanker - Indre dialog - Narrativ teori og tilgang - Visioner og betydningen deraf - Kognitiv coaching - Eksternalisering/internalisering BA., International ICC certifi ceret coach & narrative teamcoach Anette Hvidtfeldt COACHING I Torsdag-fredag kl Lokale 94, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, hovedindg./ indg. H Pris: 2995 kr. inkl. forplejning og materiale. DSR medlemmer: 1495 kr. Holdnr COACHING II Mandag-tirsdag kl Lokale 94, Syddansk Universitet, hovedindg./ indg. H. Pris: 2995 kr. inkl. forplejning og materiale: DSR medlemmer: 1495 kr. Holdnr

20 COACHING III Torsdag-fredag kl Lokale 97, Syddansk Universitet, hovedindg./ indg. H. Pris: 2995 kr. inkl. forplejning og materiale: DSR medlemmer: 1495 kr. Holdnr High Performance Team På arbejdspladser og i mange stillinger stilles der krav om, at medarbejderne skal kunne arbejde i teams, grupper og projekter. Et velfungerende team opstår dog ikke af sig selv. Der er mange styrker, facetter og holdninger, som vi skal have viden om, og vi skal være opmærksomme på, hvorvidt disse er til stede, før at fundamentet for et high performance team er skabt. På kurset kommer vi omkring følgende emner: - Hvordan kommer vi fra arbejdsgruppe til high performance team? Og hvordan er performance contra teameffektiviteten på rejsen? - Hvilke faser og udvikling gennemgår det stærke team? Vi kigger på typiske udviklingsfaser i teams, og hvordan performance er i et teams livsfaser. - Hvad er kendetegnende ved et stærkt team? Her tager vi afsæt i Martin Seligmanns definition af de 24 styrker hentet fra den positive psykologi. Hvilken betydning har et teams performance sat i forhold til, hvor meget de enkelte teammedlemmers styrker er sat i spil? - Hvordan identificeres såvel det enkelte teammedlems som teamets samlede styrker? Alle deltagere vil opnå større bevidsthed, viden og indsigt i egne og potentielle teams styrker og behov. - Hvilke forskelle og faktorer skal være til stede i sammensætningen af et team? Udover styrkerne fra den positive psykologi er faglige, personlige forskelle og roller vigtige ingredienser til det stærke team. Det får du på kurset High Performance Team : - Sikkerhed i at arbejde med og i teams med succes - Større viden om kompleksiteten i teams - Konkrete modeller og værktøjer du kan overføre direkte til brug i hverdagen. - Bevidsthed omkring faglige, personlige, holdningsmæssige forskelle. - Kortlægning af egne styrker - Bevidsthed om forskelle i forhold til foretrukken rolle i teamet Tekstmateriale udsendes på forhånd samt uddeles på holdet. BA., International ICC certifi ceret coach & narrative teamcoach Anette Hvidtfeldt Torsdag-fredag kl Lokale 98, Syddansk Universitet, hovedindg./ indg. H Pris: 2995 kr. inkl. forplejning og materiale. DSR medlemmer: 1495 kr. Holdnr

KOLDING FOLKEUNIVERSITETET

KOLDING FOLKEUNIVERSITETET KOLDING FOLKEUNIVERSITETET TILBUD TIL DSR MEDLEMMER EFTERÅRET 2014 Indhold: Tre skarpe og en tænkepause... 3 Store nye sociologer... 3 Positiv psykologi... 4 Mindfulness... 4 Hjernen og læring... 5 Tankernes

Læs mere

DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE

DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE Filosofi, religion og teologi... 3 Filosofien og de samfundsmæssige udfordringer... 3 Kierkegaard og Løgstrup... 3 Lykken og det gode liv i filosofisk betydning...

Læs mere

DSR-aftale Odense. Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2

DSR-aftale Odense. Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2 DSR-aftale Odense Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2 ONDSKABENS FILOSOFI... 2 EKSISTENTIEL FILOSOFI OG FÆNOMENOLOGI... 3 Kultur og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET -

Læs mere

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012 program Halv pris! for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Dansk Sygeplejeråd Efterår 2012 Folkeuniversiteterne i Esbjerg, Kolding og Odense Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration og

Læs mere

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

Folkeuniversitetet. HERNING og aarhus. Halv pris. for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Folkeuniversitetet. HERNING og aarhus. Halv pris. for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Folkeuniversitetet HERNING og aarhus efterår og vinter 2012-2013 Halv pris for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland www.fuau.dk Telefon 8619 0566 Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration

Læs mere

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT FÅ NY VIDEN OG INSIRATION Å UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD Å FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT MEDARBEJDERTILBUD FORÅR 2015 REGION MIDTJYLLAND KÆRE MEDARBEJDERE I REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland

Læs mere

Folkeuniversitetet. HERNING, aarhus og ebeltoft

Folkeuniversitetet. HERNING, aarhus og ebeltoft Folkeuniversitetet HERNING, aarhus og ebeltoft Efterår og vinter 2011-12 Medarbejdertilbud fra Region Midtjylland i efteråret 2011 www.fuau.dk Telefon 8619 0566 Kære medarbejder, Region Midtjylland tilbyder

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet Folkeuniversitetet Få ny viden og inspiration Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat Medarbejdertilbud efterår 2015 for ansatte ved Region Midtjylland Kære medarbejdere i Region Midtjylland

Læs mere

Folkeuniversitetet Herning og Aarhus Efterår og vinter 2011-12. Halv pris. for medlemmer af. dansk sygeplejeråd, kreds midtjylland

Folkeuniversitetet Herning og Aarhus Efterår og vinter 2011-12. Halv pris. for medlemmer af. dansk sygeplejeråd, kreds midtjylland Folkeuniversitetet Herning og Aarhus Efterår og vinter 2011-12 dansk sygeplejeråd, kreds midtjylland Halv pris for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland www.fuau.dk Telefon 8619 0566 Kære

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Folkeuniversitetet i Herning og AArhus Vinter og forår 2011. Halv pris. for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Dansk Sygeplejeråd Folkeuniversitetet i Herning og AArhus Vinter og forår 2011. Halv pris. for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Dansk Sygeplejeråd Folkeuniversitetet i Herning og AArhus Vinter og forår 2011 Halv pris for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland www.fuau.dk Telefon 8619 0566 Kære DSR-medlem Få ny viden

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER ALLE kan deltage på Folkeuniversitetet og der stilles ingen krav om forkundskaber, eksaminer eller uddannelse Sekretariat Vi har sekretariat på Syddansk Universitet (SDU), Niels Bohrs

Læs mere

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 132 - Maj 2013-9. årgang Sommer Redaktørens spalte Var det sommeren der kom? Den engelske forfatter George Orwell har ikke levet forgæves. Selv om årstallet for

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

dm.dk fyraftensmøder, karriereworkshop, karriereworkshop, netværk, karriererådgivning, arbejdsmarkedskendskab,

dm.dk fyraftensmøder, karriereworkshop, karriereworkshop, netværk, karriererådgivning, arbejdsmarkedskendskab, fyraftensmøder, karriereworkshop, karrieresparring, netværk, karriererådgivning, kompetenceafklaring, arbejdsmarkedskendskab, netværk, job søgning, ansøgningstjek, cv-tjek, jobsamtalen, forhandling, karrieremål,

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt EmpowerMinds produkter er blandt verdens stærkeste indenfor empowerment skabende udviklingsaktiviteter. Her ser du de overordnede kvaliteter vi kan tilbyde dig, som også omfatter international certificering

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET ESBJERG TILBUD TIL DSR MEDLEMMER EFTERÅRET 2014 Indhold: COACHING (1) Teori og virkelighed...3 COACHING (2)...4 DRØMME OG UBEVIDST INTELLIGENS...5 SÆRLIGT SENSITIVE BØRN...6

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

Den værdsættende leder

Den værdsættende leder 225 KAPITEL 8 Den værdsættende leder Mange ledere og medarbejdere er inden for de seneste ti år stødt på begrebet appreciative inquiry (AI) værdsættende udspørgen. AI er i dag en af de mest anvendte metoder,

Læs mere

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk psykologi 2013 KATALOG KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf. 4546 0050 Info@dpf.dk www.dpf.dk FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00

Læs mere

TEMA Identitet. Nyt Design Er du i Balance? 3. Din forening Kom til generalforsamling 6

TEMA Identitet. Nyt Design Er du i Balance? 3. Din forening Kom til generalforsamling 6 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2011 TEMA Identitet At udnævne folk til stakler eller påtage sig en identitet som stakkel medvirker kun til at gøre sygdommen værre. Interview med Lone Frank s.

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BØRNEHAVEBARNETS SELVVÆRD OG IDENTITETSDANNELSE BACHELOR PROJEKT JUNI 2013 EKSTERN PRØVE VIA UNIVERSITY COLLEGE, PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK

Læs mere

Konstant aldrig afsluttet forbedring

Konstant aldrig afsluttet forbedring Konstant aldrig afsluttet forbedring Et litteraturstudie om optimering af selvet i det enogtyvendeårhundrede Katrine Søndergaard Wehlast Bachelor Thesis, spring semester 2015 Supervisor: Tova Höjdestrand

Læs mere

RÆMATURITET. Fagbladet. TEMA: Overgang til skole. I Greve kommer børnene til Afrika. Valg af pædagogik

RÆMATURITET. Fagbladet. TEMA: Overgang til skole. I Greve kommer børnene til Afrika. Valg af pædagogik Fagbladet RÆMATURITET TEMA: Overgang til skole 1. udgave nr. 6 2011 I Greve kommer børnene til Afrika Er man stadig for tidligt født - selvom man er voksen? Valg af pædagogik Børnehavebørns medbestemmelse

Læs mere