Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere"

Transkript

1 Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere

2 Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K. Tlf.: Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto: Lotte Kamph Tekst: Anders Clemensen, Charlotte Lorentzen, Hedvig Hasselbalch Redigering/grafisk opsætning: Jytte Kristensen, Lotte Kamph og Michael S. Müller Tryk: DSR Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller kopiering af denne pjece eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden Danske Bioanalytikeres skriftlige samtykke. Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant kan rekvireres hos Danske Bioanalytikere. 1. udgave, 1. oplag maj

3 Kære nyvalgte arbejdsmiljørepræsentant Først og fremmest vil vi ønske tillykke med valget. Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant. Som AMiR er du vigtig og værdifuld for kollegerne på arbejdspladsen, for din leder og for Danske Bioanalytikere. Du er repræsentant for alle faggrupper på arbejdspladsen, og for dbio spiller du en central rolle i forhold til arbejdsmiljøet. dbio støtter dig og bakker dig op hele vejen. Blandt andet kommer du på dbio s uddannelse for de nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter, hvor du kan starte opbygningen af dit netværk. Husk, at din forgænger i hvervet kan give input og støtte, ligesom du kan bruge din tillidsrepræsentant til sparring og til at få noget at vide om, hvad der er sket tilbage i tiden, og hvordan man gør. Du vil blive inviteret til introduktionsmøde hos din regionsformand. Her får du lidt at vide om dine kommende opgaver og om de møder, regionen afholder for repræsentanterne. Med venlig hilsen Forretningsudvalget i dbio Camilla Bjerre, næstformand Bert Asbild, formand Lotte Gaardbo, næstformand 3

4 Din region er din hjemmebase Som arbejdsmiljørepræsentant hører du ind under en af Danske Bioanalytikeres fem regioner, som følger Danmarks officielle regionsgrænser. Hver dbio-region har en formand og en regionsbestyrelse. Din regionsformand er altid parat til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, og regionen arrangerer jævnlige møder for repræsentanterne, hvor du får ny information og kan udveksle erfaringer med dine repræsentantkolleger. Regionen holder en årlig generalforsamling, hvor vi varmt anbefaler, at du deltager. Du kan også få stor glæde af din dbio-regions hjemmeside, hvor du finder mange nyttige oplysninger både for repræsentanter og medlemmer. Hvis du er arbejdsmiljørepræsentant på en statslig eller privat arbejdsplads, hører du selvfølgelig også ind under dbio-regionerne. Regionerne varetager også interesserne for de statslige og private arbejdspladser, som ligger i regionens område. Antal arbejdsmiljørepræsentanter pr i alt 236 Nordjylland 17 Midtjylland 63 Hovedstaden 79 Syddanmark 47 Sjælland 28 Find din region på 4

5 Typiske AMiR-opgaver Du skal i samarbejde med arbejdslederrepræsentanten i arbejdsmiljøgruppen (AMiG) bl.a.: Varetage og deltage i aktiviteter, som beskytter de ansatte mod helbredsgener grundet arbejdet og de måder, det udføres på. Inddrage sygefravær og årsager til sygefraværet for ad den vej at forebygge gener blandt de ansatte. Deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og i udarbejdelsen af APV. Være kontaktled mellem de ansatte og de udvalg, du sidder i. Anmelde ulykker og arbejdsskader til arbejdsgiver. Samarbejde med tillidsrepræsentanten om fx arbejdspladskultur og psykisk arbejdsmiljø, herunder trivsel. Du kan bl.a. Være bisidder for kolleger, der har problemer på arbejdspladsen. Rådgive og vejlede kolleger om trivsel og forventninger til arbejdet og til kollegerne. Lægge op til debat blandt kolleger om emner fra dit arbejdsmiljøarbejde. Deltage i Danske Bioanalytikeres AMiR-uddannelse og Årskursus, samt møderne for arbejdsmiljørepræsentanter i din region. Støtte din tillidsrepræsentant i bestræbelser på at hverve nye medlemmer til dbio. Dine sider på dbio s hjemmeside RepræsentantNet (www.dbio.dk/ repraesentantnet) er den del af dbio s hjemmeside, som er særligt rettet mod dbio s TR og AMiR. Her kan du finde oplysninger, som er relevante for dit arbejde. På dbio s hjemmeside (www.dbio. dk) kan du finde andre nyttige oplysninger. Du kan også tilmelde dig forskellige nyhedsbreve på dbio s hjemmeside fx Nyt fra RepræsentantNet. 5

6 Du får nye kompetencer Som arbejdsmiljørepræsentant spiller du en vigtig rolle for dine kolleger på arbejdspladsen. Det vil typisk være dig, som kollegerne først kontakter, hvis de har spørgsmål eller problemer af arbejdsmiljømæssig art. Danske Bioanalytikere sørger for, at du får en grundig uddannelse, hvor du får de kompetencer, du har brug for. Du lærer om de arbejdsmiljøemner, der er særligt relevante for bioanalytikernes område, samt forhandlingsteknik, kommunikation og meget andet, du skal have kendskab til som arbejdsmiljørepræsentant. På uddannelsen møder du også andre arbejdsmiljørepræsentanter, som du kan sparre og danne netværk med. Du skal selv tilmelde dig uddannelsen. Modulerne afholdes løbende, og vi anbefaler, at du hurtigt kommer i gang. Du kan tilmelde dig og se mere på 42 procent af AMiR deltager i Årskursus (gennemsnit fra de sidste 4 år) 6

7 Uddannelsens opbygning Basis 1 (2 dage internat) Basis 1 for TR-suppleanter, TR og AMiR er grundstenen i uddannelsen og et fælles modul for alle nyvalgte repræsentanter. Basismodulerne afholdes regionalt. På kurset bliver du introduceret til baggrunden for det hverv, du har valgt, og du får grundlæggende viden om rammerne for hvervet og MEDsystemet. Du får også indsigt i de kommende opgaver herunder at øve indflydelse på beslutningsprocesser. AMiR 2-3 (moduler á 3 dage internat) Den mere specifikke del af uddannelsen, AMiR 2-3, afholdes på Hornstrup Center ved Vejle. Du vil arbejde med din rolle og dine funktioner ud fra din hverdag på arbejdspladsen. Du får kendskab til Arbejdsmiljøloven, fysisk, ergonomisk, kemisk arbejdsmiljø og samt psykisk arbejdsmiljø herunder trivsel, stress og mobning. Vi arbejder bl.a. med arbejdspladskulturen og kendte risikomomenter på arbejdspladsen, og hvordan I kan arbejde forebyggende i arbejdsmiljøgruppen. Viden og værktøjer til blandt andet kommunikation, samarbejde og forhandling hører også med. Specialmoduler (1-2 dage internat) Kurserne er for de erfarne repræsentanter. Årskursus (2 dage internat) dbio afholder Årskursus for AMiR, TR og FTR i de år, hvor der ikke afholdes kongres. Du kan tilmelde dig og se mere på 7

8 Camilla Sloth Knudsen, arbejdsmiljørepræsentant på Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet i 3 år Som nyvalgt AMiR havde jeg svært ved at skelne mellem, hvad der var mit ansvar, og hvad der ikke var. I dag har jeg erkendt, at jeg ikke kan vide alt. I stedet siger jeg til kollegerne, at det skriver jeg lige ned, og så undersøger jeg det. Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. Det allervigtigste for mig var dog at få uddannelsen i arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant. Her understregede underviserne, at man skal huske på ikke at tage det personligt, og at det ikke kun er arbejdsmiljørepræsentanten, der har ansvaret for vores arbejdsmiljø. Jeg lærte, at man ikke skal tage alting på sig. Som AMiR kan du få hjælp hos dbio s arbejdsskadekonsulent, som yder hjælp i ca. 20 nye personsager om året. Cirka ¾ er erhvervssygdomme og ¼ er arbejdsulykker. De fleste erhvervssygdomme er bevægeapparatskader i skuldre-armehænder samt håndeksem. Som AMiR vejleder du din kollega om, hvordan de anmelder en arbejdsskade, og du oplyser dem om dbio s tilbud om hjælp. Du hjælper din kollega med at beskrive arbejdsfunktioner til brug for Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling, og du afklarer, om der er behov for skånehensyn i en periode. Se mere om arbejdsskader på: 8

9 Du er nu mere end en kollega Som arbejdsmiljørepræsentant bliver du automatisk rollemodel for dine kolleger. Det letter dit arbejde som repræsentant, hvis du er bevidst om, at dine kolleger forventer, at du påtager dig rollen. På RepræsentantNet kan du læse mere om nogle af de roller, du kan have som arbejdsmiljørepræsentant. Du skal altid huske at behandle det, dine kolleger fortæller dig, med fortrolighed. Det er afgørende, at du har deres tillid og respekt. Hvis du har brug for sparring, kan du bruge din TR eller regionsformand, som altid er parate til at hjælpe. I nogle tilfælde kan du sparre med din arbejdsmiljøleder. Det er også vigtigt, at du synliggør dig selv på arbejdspladsen, så dine opgaver og resultater er synlige for andre. Det vil skabe forståelse for dig og dine opgaver. Nogle gange kan du måske føle dig fristet til at udskyde AMiR-arbejdet for i stedet at hjælpe kollegerne, når der er meget travlt i afdelingen. Men AMiRarbejdet er lige så vigtigt også for dine kolleger. Dine nye opgaver giver dig både nogle rettigheder og pligter. Du kan spørge din forgænger på posten, din regionsformand i Danske Bioanalytikere eller kontakte sekretariatet i Danske Bioanalytikere, hvis du er i tvivl om, hvad du har ret og pligt til. På AMiR-uddannelsen får du også meget mere at vide om dette. Du er AMiR for alle kolleger og ledere på arbejdspladsen i samarbejde med arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen (AMiG). dbio s 236 AMiR s anciennitet AMiR-anciennitet, år >17 Antal AMiR dbio s medlemsregister

10 Du har indflydelse via MED-systemet eller SU/AMOsystemet Som repræsentant i regionerne er du en del af MED-systemet. I MED-udvalget får du medindflydelse og medbestemmelse, og du og ledelsen samarbejder om at løse opgaverne. Du skal derfor arbejde med alle de emner, der tages op i MEDudvalget, også selvom de ikke direkte har relation til arbejdsmiljøarbejdet. Som repræsentant i staten er der som udgangspunkt to systemer. Et samarbejdssystem med samarbejdsudvalg (SU) på forskellige niveauer, og en arbejdsmiljøorganisation, med arbejdsmiljøgrupper (AMiG) på afdelingsniveau og arbejdsmiljøudvalg (AMiU) på niveauer over din afdeling. Som arbejdsmiljørepræsentant kan du stille op til en plads i arbejdsmiljøudvalget (AMiU). Uanset hvilket system du er omfattet af, kan vi anbefale dig at samarbejde med din tillidsrepræsentant om de emner, der behandles i udvalgene, ligesom du kan få udbytte af at deltage i tværfaglige netværk og sparre med andre AMiR. Du vil typisk arbejde med politikker og retningslinjer om sygefravær, lønpolitik, kompetenceudvikling, økonomi, arbejdsmiljø m.m. Landssammenslutningen af Hospitalslaboranter, LAH, som dbio hed inden navneskiftet i 2000 har fra starten været en af frontløberne indenfor arbejdsmiljø. Allerede i 1973 inden Arbejdsmiljøloven havde set dagens lys startede LAH en debat om sikkerhed. Og i 1978 afholdt LAH sit første arbejdsmiljøkursus. Kilde: Hospitalslaboranter gennem 50 år, dbio s jubilæumsskrift. 10

11 Du og din leder skal samarbejde Når du bliver arbejdsmiljørepræsentant, kan du opleve, at forholdet til din leder får flere dimensioner. I mange situationer vil du være samarbejdspartner, men nogle gange kan du føle dig som en decideret modpart, fx ved en forhandling om forbedringer af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen eller som bisidder for en kollega i en tjenstlig samtale. Som AMiR i regionerne har du ret til et løntillæg. Du kan spørge din regionsformand om, hvad tillægget er på din arbejdsplads. I staten har du ret til at forhandle et tillæg. Som repræsentant kan du bidrage til ledelsesprocessen, men du skal ikke påtage dig lederens ansvar og opgaver. I stedet kan du prøve at få indflydelse ved at samarbejde og forhandle med din leder. I mange tilfælde vil du også indgå som sparringspartner for din leder. Det er en god ide at drøfte dine vilkår med din leder, så du kan få gode rammer for dit arbejde. I bør tale om, hvilke opgaver du skal løse, hvordan I kan fordele opgaverne i arbejdsmiljøgruppen, hvor meget tid du får til opgaverne, og om der er et lokale og it-udstyr til rådighed for dit arbejde. Nogle vælger at lave en skriftlig vilkårsaftale, men for andre vil det være tilstrækkeligt eller bedre med en mundtlig aftale, der kan give mere fleksibilitet i det daglige. Vi anbefaler også, at du - eventuelt i sammenarbejde med din leder - laver en funktionsbeskrivelse. Det er et godt værktøj til at beskrive lige netop de funktioner, du tager dig af på din arbejdsplads. Du vil også komme til at arbejde med din funktionsbeskrivelse på AMiR-uddannelsen. Hvor meget tid anvender dbio s TR og AMiR s på deres hverv pr. uge? Timer/uge >10 % TR/AMiR FTF s CARMA-undersøgelse 2012 (med 135 AMiR og 109 TR fra dbio) 11

12 Dine AMiR-kolleger fra de andre faggrupper på arbejdspladsen kan også være gode samarbejds- og sparringspartnere ikke mindst dine kolleger fra de andre organisationer i Sundhedskartellet. Andre faggruppers repræsentanter Danske Bioanalytikeres sekretariat har ansatte, der kan rådgive om fysisk, kemisk og psykisk arbejdsmiljø og om arbejdsskader. Kontakt eventuelt din regionsformand, før du kontakter sekretariatet. Sekretariat TR Din TR og du har et stort interessefællesskab omkring arbejdsmiljø, arbejdspladskultur, arbejdstilrettelæggelse, omstruktureringer m.m. Faste møder vil derfor være en oplagt ide. Kolleger Kollegerne på din afdeling er dit bagland og giver dig mange af dine oplysninger. AMiG I arbejdsmiljøgruppen (AMiG) arbejder du sammen med din arbejdslederrepræsentant Din forgænger AMiR Din forgænger overdrager viden og opgaver til dig. Regionsformand FTR dbio's andre AMiR og TR samt FTR Din regionsformand vil ofte kunne svare på spørgsmål eller fortælle, hvor du kan få yderligere hjælp. Du kan finde din regionsformand her: regioner. Din fællestillidsrepræsentant (FTR) er typisk erfaren og kan svare på mange spørgsmål. Ikke alle hospitaler og institutioner har en FTR. De regionsansvarlige for TR og AMiR planlægger møder for repræsentanter i din dbio-region. 12

13 Du får et stærkt netværk brug det Som ny AMiR kan du ikke undgå at støde på spørgsmål, som du ikke umiddelbart selv kan besvare. Det er derfor meget vigtigt, at du har nogen at sparre med. Vi anbefaler, at du hellere spørger en gang for meget end én for lidt. I dbio har vi rigtig mange, der gerne vil hjælpe dig. Danske Bioanalytikeres repræsentanter: Tillidsrepræsentant (TR) overenskomst løn ansættelsesvilkår medlemskab og -hvervning stress og mobning trivsel. Tillidsrepræsentant-suppleant: (TR-suppleant) er suppleant for TR ved dennes fravær har i øvrigt samme opgaver som TR. Arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) ergomi røg, støj og møg stress og mobning trivsel arbejdsskader og forebyggelse arbejdspladsvurdering (APV) nyanskaffelser. Fællestillidsrepræsentant (FTR) varetager og forhandler spørgsmål og emner, der er fælles for alle på hospitalet, universitetet eller virksomheden er sparringspartner for TR og AMiR er bindeled mellem det lokale og det regionale niveau. 13

14 Du er del af en levende organisation Som repræsentant i Danske Bioanalytikere er det vigtigt, at du kender dbio s organisation, så du kan se, hvilken sammenhæng du indgår i. Politisk struktur i Danske Bioanalytikere Kongressen Regions generalforsamling Regioner Regions bestyrelse Hovedbestyrelsen Forretningsudvalget Sekretariatet Regionsformandskab Arbejdsmarkedsudvalg Organisatorisk udvalg Fagligt udvalg Redaktionsudvalg Lederråd Studerendes Udvalg Fagetisk Nævn Faglige udviklingsgrupper Kongressen er dbio s højeste myndighed. Her fastlægges de overordnede principper for foreningens arbejde. Kongressen afholdes hvert tredje år. Hovedbestyrelsen, HB, er dbio s øverste ledelse i perioden mellem kongresserne. HB består af 17 medlemmer og mødes ca. 10 gange om året. Forretningsudvalget, FU, varetager den daglige politiske ledelse imellem møderne i Hovebestyrelsen. FU består af dbio s formand samt 1. og 2. næstformand. Organisatorisk Udvalg, OU varetager tillids- og arbejdsmiljørepræsentanternes interesser og vilkår. Læs mere om organisationen på 14

15 Du får en aktiv rolle Som medlem af Danske Bioanalytikere og arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads kan du være med til at føre dbio s holdninger og politikker ud i livet. Det kan også være dig, der fortæller om et nyt dbio-projekt eller en ny pjece, som dbio har udgivet. Som AMiR har du også et ansvar for, at dine kolleger bliver gjort opmærksomme på det, hvis de fx arbejder i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller ikke tager deres ringe og ure af i laboratoriet. Som nyvalgt AMiR kan du måske opleve, at det kan være ubehageligt at fortælle kolleger, at de foretager sig noget mindre heldigt. Du kan være nervøs for at komme til at træde dine kolleger over tæerne. I takt med at du øger din arbejdsmiljøviden, vil det imidlertid falde dig mere og mere naturligt. Du gør det jo for at skåne og hjælpe dine kolleger - og det ved de godt - selvom de måske bliver irriterede i øjeblikket. Og husk, at du ikke er alene om opgaven. Som altid er det arbejdsmiljøgruppen, AMiG i fællesskab, der står med opgaven. Du kan også selv tage emner op i dit AMiR-netværk eller orientere et medlem i dbio s hovedbestyrelse, hvis du mener, der er emner, som organisationen bør arbejde med. Det er vigtigt for Danske Bioanalytikere at kende til, hvad medlemmerne ønsker eller oplever som problemer på arbejdspladserne. Emnerne på Årskursus for TR og AMiR er valgt ud fra aktuelle problemstillinger i sundhedsvæsenet og fra repræsentanternes dagligdag. 15

16 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilbage til indholdsfortegnelsen Tilbage til indholdsfortegnelsen KURSUSKATALOG 16 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 15 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Tre veje til indflydelse

Tre veje til indflydelse Tre veje til indflydelse DM Offentlig 1 www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Tre veje til indflydelse Inspiration til aktiv dialog med ledelsen fra DM Offentligs bestyrelse DM er en fagforening for højtuddannede

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014. Lolland-Falsters Lærerforening

Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014. Lolland-Falsters Lærerforening Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014 Lolland-Falsters Lærerforening 1 Indhold: Forside Indhold 2 Velkommen 3 Valg og uddannelse 4 Hvem er jeg arbejdsmiljørepræsentant for 5 Hvordan er arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere