Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere"

Transkript

1 Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere

2 Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K. Tlf.: Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto: Lotte Kamph Tekst: Anders Clemensen, Charlotte Lorentzen, Hedvig Hasselbalch Redigering/grafisk opsætning: Jytte Kristensen, Lotte Kamph og Michael S. Müller Tryk: DSR Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller kopiering af denne pjece eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden Danske Bioanalytikeres skriftlige samtykke. Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant kan rekvireres hos Danske Bioanalytikere. 1. udgave, 1. oplag maj

3 Kære nyvalgte arbejdsmiljørepræsentant Først og fremmest vil vi ønske tillykke med valget. Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant. Som AMiR er du vigtig og værdifuld for kollegerne på arbejdspladsen, for din leder og for Danske Bioanalytikere. Du er repræsentant for alle faggrupper på arbejdspladsen, og for dbio spiller du en central rolle i forhold til arbejdsmiljøet. dbio støtter dig og bakker dig op hele vejen. Blandt andet kommer du på dbio s uddannelse for de nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter, hvor du kan starte opbygningen af dit netværk. Husk, at din forgænger i hvervet kan give input og støtte, ligesom du kan bruge din tillidsrepræsentant til sparring og til at få noget at vide om, hvad der er sket tilbage i tiden, og hvordan man gør. Du vil blive inviteret til introduktionsmøde hos din regionsformand. Her får du lidt at vide om dine kommende opgaver og om de møder, regionen afholder for repræsentanterne. Med venlig hilsen Forretningsudvalget i dbio Camilla Bjerre, næstformand Bert Asbild, formand Lotte Gaardbo, næstformand 3

4 Din region er din hjemmebase Som arbejdsmiljørepræsentant hører du ind under en af Danske Bioanalytikeres fem regioner, som følger Danmarks officielle regionsgrænser. Hver dbio-region har en formand og en regionsbestyrelse. Din regionsformand er altid parat til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, og regionen arrangerer jævnlige møder for repræsentanterne, hvor du får ny information og kan udveksle erfaringer med dine repræsentantkolleger. Regionen holder en årlig generalforsamling, hvor vi varmt anbefaler, at du deltager. Du kan også få stor glæde af din dbio-regions hjemmeside, hvor du finder mange nyttige oplysninger både for repræsentanter og medlemmer. Hvis du er arbejdsmiljørepræsentant på en statslig eller privat arbejdsplads, hører du selvfølgelig også ind under dbio-regionerne. Regionerne varetager også interesserne for de statslige og private arbejdspladser, som ligger i regionens område. Antal arbejdsmiljørepræsentanter pr i alt 236 Nordjylland 17 Midtjylland 63 Hovedstaden 79 Syddanmark 47 Sjælland 28 Find din region på 4

5 Typiske AMiR-opgaver Du skal i samarbejde med arbejdslederrepræsentanten i arbejdsmiljøgruppen (AMiG) bl.a.: Varetage og deltage i aktiviteter, som beskytter de ansatte mod helbredsgener grundet arbejdet og de måder, det udføres på. Inddrage sygefravær og årsager til sygefraværet for ad den vej at forebygge gener blandt de ansatte. Deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og i udarbejdelsen af APV. Være kontaktled mellem de ansatte og de udvalg, du sidder i. Anmelde ulykker og arbejdsskader til arbejdsgiver. Samarbejde med tillidsrepræsentanten om fx arbejdspladskultur og psykisk arbejdsmiljø, herunder trivsel. Du kan bl.a. Være bisidder for kolleger, der har problemer på arbejdspladsen. Rådgive og vejlede kolleger om trivsel og forventninger til arbejdet og til kollegerne. Lægge op til debat blandt kolleger om emner fra dit arbejdsmiljøarbejde. Deltage i Danske Bioanalytikeres AMiR-uddannelse og Årskursus, samt møderne for arbejdsmiljørepræsentanter i din region. Støtte din tillidsrepræsentant i bestræbelser på at hverve nye medlemmer til dbio. Dine sider på dbio s hjemmeside RepræsentantNet ( repraesentantnet) er den del af dbio s hjemmeside, som er særligt rettet mod dbio s TR og AMiR. Her kan du finde oplysninger, som er relevante for dit arbejde. På dbio s hjemmeside ( dk) kan du finde andre nyttige oplysninger. Du kan også tilmelde dig forskellige nyhedsbreve på dbio s hjemmeside fx Nyt fra RepræsentantNet. 5

6 Du får nye kompetencer Som arbejdsmiljørepræsentant spiller du en vigtig rolle for dine kolleger på arbejdspladsen. Det vil typisk være dig, som kollegerne først kontakter, hvis de har spørgsmål eller problemer af arbejdsmiljømæssig art. Danske Bioanalytikere sørger for, at du får en grundig uddannelse, hvor du får de kompetencer, du har brug for. Du lærer om de arbejdsmiljøemner, der er særligt relevante for bioanalytikernes område, samt forhandlingsteknik, kommunikation og meget andet, du skal have kendskab til som arbejdsmiljørepræsentant. På uddannelsen møder du også andre arbejdsmiljørepræsentanter, som du kan sparre og danne netværk med. Du skal selv tilmelde dig uddannelsen. Modulerne afholdes løbende, og vi anbefaler, at du hurtigt kommer i gang. Du kan tilmelde dig og se mere på 42 procent af AMiR deltager i Årskursus (gennemsnit fra de sidste 4 år) 6

7 Uddannelsens opbygning Basis 1 (2 dage internat) Basis 1 for TR-suppleanter, TR og AMiR er grundstenen i uddannelsen og et fælles modul for alle nyvalgte repræsentanter. Basismodulerne afholdes regionalt. På kurset bliver du introduceret til baggrunden for det hverv, du har valgt, og du får grundlæggende viden om rammerne for hvervet og MEDsystemet. Du får også indsigt i de kommende opgaver herunder at øve indflydelse på beslutningsprocesser. AMiR 2-3 (moduler á 3 dage internat) Den mere specifikke del af uddannelsen, AMiR 2-3, afholdes på Hornstrup Center ved Vejle. Du vil arbejde med din rolle og dine funktioner ud fra din hverdag på arbejdspladsen. Du får kendskab til Arbejdsmiljøloven, fysisk, ergonomisk, kemisk arbejdsmiljø og samt psykisk arbejdsmiljø herunder trivsel, stress og mobning. Vi arbejder bl.a. med arbejdspladskulturen og kendte risikomomenter på arbejdspladsen, og hvordan I kan arbejde forebyggende i arbejdsmiljøgruppen. Viden og værktøjer til blandt andet kommunikation, samarbejde og forhandling hører også med. Specialmoduler (1-2 dage internat) Kurserne er for de erfarne repræsentanter. Årskursus (2 dage internat) dbio afholder Årskursus for AMiR, TR og FTR i de år, hvor der ikke afholdes kongres. Du kan tilmelde dig og se mere på 7

8 Camilla Sloth Knudsen, arbejdsmiljørepræsentant på Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet i 3 år Som nyvalgt AMiR havde jeg svært ved at skelne mellem, hvad der var mit ansvar, og hvad der ikke var. I dag har jeg erkendt, at jeg ikke kan vide alt. I stedet siger jeg til kollegerne, at det skriver jeg lige ned, og så undersøger jeg det. Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. Det allervigtigste for mig var dog at få uddannelsen i arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant. Her understregede underviserne, at man skal huske på ikke at tage det personligt, og at det ikke kun er arbejdsmiljørepræsentanten, der har ansvaret for vores arbejdsmiljø. Jeg lærte, at man ikke skal tage alting på sig. Som AMiR kan du få hjælp hos dbio s arbejdsskadekonsulent, som yder hjælp i ca. 20 nye personsager om året. Cirka ¾ er erhvervssygdomme og ¼ er arbejdsulykker. De fleste erhvervssygdomme er bevægeapparatskader i skuldre-armehænder samt håndeksem. Som AMiR vejleder du din kollega om, hvordan de anmelder en arbejdsskade, og du oplyser dem om dbio s tilbud om hjælp. Du hjælper din kollega med at beskrive arbejdsfunktioner til brug for Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling, og du afklarer, om der er behov for skånehensyn i en periode. Se mere om arbejdsskader på: 8

9 Du er nu mere end en kollega Som arbejdsmiljørepræsentant bliver du automatisk rollemodel for dine kolleger. Det letter dit arbejde som repræsentant, hvis du er bevidst om, at dine kolleger forventer, at du påtager dig rollen. På RepræsentantNet kan du læse mere om nogle af de roller, du kan have som arbejdsmiljørepræsentant. Du skal altid huske at behandle det, dine kolleger fortæller dig, med fortrolighed. Det er afgørende, at du har deres tillid og respekt. Hvis du har brug for sparring, kan du bruge din TR eller regionsformand, som altid er parate til at hjælpe. I nogle tilfælde kan du sparre med din arbejdsmiljøleder. Det er også vigtigt, at du synliggør dig selv på arbejdspladsen, så dine opgaver og resultater er synlige for andre. Det vil skabe forståelse for dig og dine opgaver. Nogle gange kan du måske føle dig fristet til at udskyde AMiR-arbejdet for i stedet at hjælpe kollegerne, når der er meget travlt i afdelingen. Men AMiRarbejdet er lige så vigtigt også for dine kolleger. Dine nye opgaver giver dig både nogle rettigheder og pligter. Du kan spørge din forgænger på posten, din regionsformand i Danske Bioanalytikere eller kontakte sekretariatet i Danske Bioanalytikere, hvis du er i tvivl om, hvad du har ret og pligt til. På AMiR-uddannelsen får du også meget mere at vide om dette. Du er AMiR for alle kolleger og ledere på arbejdspladsen i samarbejde med arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen (AMiG). dbio s 236 AMiR s anciennitet AMiR-anciennitet, år >17 Antal AMiR dbio s medlemsregister

10 Du har indflydelse via MED-systemet eller SU/AMOsystemet Som repræsentant i regionerne er du en del af MED-systemet. I MED-udvalget får du medindflydelse og medbestemmelse, og du og ledelsen samarbejder om at løse opgaverne. Du skal derfor arbejde med alle de emner, der tages op i MEDudvalget, også selvom de ikke direkte har relation til arbejdsmiljøarbejdet. Som repræsentant i staten er der som udgangspunkt to systemer. Et samarbejdssystem med samarbejdsudvalg (SU) på forskellige niveauer, og en arbejdsmiljøorganisation, med arbejdsmiljøgrupper (AMiG) på afdelingsniveau og arbejdsmiljøudvalg (AMiU) på niveauer over din afdeling. Som arbejdsmiljørepræsentant kan du stille op til en plads i arbejdsmiljøudvalget (AMiU). Uanset hvilket system du er omfattet af, kan vi anbefale dig at samarbejde med din tillidsrepræsentant om de emner, der behandles i udvalgene, ligesom du kan få udbytte af at deltage i tværfaglige netværk og sparre med andre AMiR. Du vil typisk arbejde med politikker og retningslinjer om sygefravær, lønpolitik, kompetenceudvikling, økonomi, arbejdsmiljø m.m. Landssammenslutningen af Hospitalslaboranter, LAH, som dbio hed inden navneskiftet i 2000 har fra starten været en af frontløberne indenfor arbejdsmiljø. Allerede i 1973 inden Arbejdsmiljøloven havde set dagens lys startede LAH en debat om sikkerhed. Og i 1978 afholdt LAH sit første arbejdsmiljøkursus. Kilde: Hospitalslaboranter gennem 50 år, dbio s jubilæumsskrift. 10

11 Du og din leder skal samarbejde Når du bliver arbejdsmiljørepræsentant, kan du opleve, at forholdet til din leder får flere dimensioner. I mange situationer vil du være samarbejdspartner, men nogle gange kan du føle dig som en decideret modpart, fx ved en forhandling om forbedringer af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen eller som bisidder for en kollega i en tjenstlig samtale. Som AMiR i regionerne har du ret til et løntillæg. Du kan spørge din regionsformand om, hvad tillægget er på din arbejdsplads. I staten har du ret til at forhandle et tillæg. Som repræsentant kan du bidrage til ledelsesprocessen, men du skal ikke påtage dig lederens ansvar og opgaver. I stedet kan du prøve at få indflydelse ved at samarbejde og forhandle med din leder. I mange tilfælde vil du også indgå som sparringspartner for din leder. Det er en god ide at drøfte dine vilkår med din leder, så du kan få gode rammer for dit arbejde. I bør tale om, hvilke opgaver du skal løse, hvordan I kan fordele opgaverne i arbejdsmiljøgruppen, hvor meget tid du får til opgaverne, og om der er et lokale og it-udstyr til rådighed for dit arbejde. Nogle vælger at lave en skriftlig vilkårsaftale, men for andre vil det være tilstrækkeligt eller bedre med en mundtlig aftale, der kan give mere fleksibilitet i det daglige. Vi anbefaler også, at du - eventuelt i sammenarbejde med din leder - laver en funktionsbeskrivelse. Det er et godt værktøj til at beskrive lige netop de funktioner, du tager dig af på din arbejdsplads. Du vil også komme til at arbejde med din funktionsbeskrivelse på AMiR-uddannelsen. Hvor meget tid anvender dbio s TR og AMiR s på deres hverv pr. uge? Timer/uge >10 % TR/AMiR FTF s CARMA-undersøgelse 2012 (med 135 AMiR og 109 TR fra dbio) 11

12 Dine AMiR-kolleger fra de andre faggrupper på arbejdspladsen kan også være gode samarbejds- og sparringspartnere ikke mindst dine kolleger fra de andre organisationer i Sundhedskartellet. Andre faggruppers repræsentanter Danske Bioanalytikeres sekretariat har ansatte, der kan rådgive om fysisk, kemisk og psykisk arbejdsmiljø og om arbejdsskader. Kontakt eventuelt din regionsformand, før du kontakter sekretariatet. Sekretariat TR Din TR og du har et stort interessefællesskab omkring arbejdsmiljø, arbejdspladskultur, arbejdstilrettelæggelse, omstruktureringer m.m. Faste møder vil derfor være en oplagt ide. Kolleger Kollegerne på din afdeling er dit bagland og giver dig mange af dine oplysninger. AMiG I arbejdsmiljøgruppen (AMiG) arbejder du sammen med din arbejdslederrepræsentant Din forgænger AMiR Din forgænger overdrager viden og opgaver til dig. Regionsformand FTR dbio's andre AMiR og TR samt FTR Din regionsformand vil ofte kunne svare på spørgsmål eller fortælle, hvor du kan få yderligere hjælp. Du kan finde din regionsformand her: regioner. Din fællestillidsrepræsentant (FTR) er typisk erfaren og kan svare på mange spørgsmål. Ikke alle hospitaler og institutioner har en FTR. De regionsansvarlige for TR og AMiR planlægger møder for repræsentanter i din dbio-region. 12

13 Du får et stærkt netværk brug det Som ny AMiR kan du ikke undgå at støde på spørgsmål, som du ikke umiddelbart selv kan besvare. Det er derfor meget vigtigt, at du har nogen at sparre med. Vi anbefaler, at du hellere spørger en gang for meget end én for lidt. I dbio har vi rigtig mange, der gerne vil hjælpe dig. Danske Bioanalytikeres repræsentanter: Tillidsrepræsentant (TR) overenskomst løn ansættelsesvilkår medlemskab og -hvervning stress og mobning trivsel. Tillidsrepræsentant-suppleant: (TR-suppleant) er suppleant for TR ved dennes fravær har i øvrigt samme opgaver som TR. Arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) ergomi røg, støj og møg stress og mobning trivsel arbejdsskader og forebyggelse arbejdspladsvurdering (APV) nyanskaffelser. Fællestillidsrepræsentant (FTR) varetager og forhandler spørgsmål og emner, der er fælles for alle på hospitalet, universitetet eller virksomheden er sparringspartner for TR og AMiR er bindeled mellem det lokale og det regionale niveau. 13

14 Du er del af en levende organisation Som repræsentant i Danske Bioanalytikere er det vigtigt, at du kender dbio s organisation, så du kan se, hvilken sammenhæng du indgår i. Politisk struktur i Danske Bioanalytikere Kongressen Regions generalforsamling Regioner Regions bestyrelse Hovedbestyrelsen Forretningsudvalget Sekretariatet Regionsformandskab Arbejdsmarkedsudvalg Organisatorisk udvalg Fagligt udvalg Redaktionsudvalg Lederråd Studerendes Udvalg Fagetisk Nævn Faglige udviklingsgrupper Kongressen er dbio s højeste myndighed. Her fastlægges de overordnede principper for foreningens arbejde. Kongressen afholdes hvert tredje år. Hovedbestyrelsen, HB, er dbio s øverste ledelse i perioden mellem kongresserne. HB består af 17 medlemmer og mødes ca. 10 gange om året. Forretningsudvalget, FU, varetager den daglige politiske ledelse imellem møderne i Hovebestyrelsen. FU består af dbio s formand samt 1. og 2. næstformand. Organisatorisk Udvalg, OU varetager tillids- og arbejdsmiljørepræsentanternes interesser og vilkår. Læs mere om organisationen på 14

15 Du får en aktiv rolle Som medlem af Danske Bioanalytikere og arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads kan du være med til at føre dbio s holdninger og politikker ud i livet. Det kan også være dig, der fortæller om et nyt dbio-projekt eller en ny pjece, som dbio har udgivet. Som AMiR har du også et ansvar for, at dine kolleger bliver gjort opmærksomme på det, hvis de fx arbejder i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller ikke tager deres ringe og ure af i laboratoriet. Som nyvalgt AMiR kan du måske opleve, at det kan være ubehageligt at fortælle kolleger, at de foretager sig noget mindre heldigt. Du kan være nervøs for at komme til at træde dine kolleger over tæerne. I takt med at du øger din arbejdsmiljøviden, vil det imidlertid falde dig mere og mere naturligt. Du gør det jo for at skåne og hjælpe dine kolleger - og det ved de godt - selvom de måske bliver irriterede i øjeblikket. Og husk, at du ikke er alene om opgaven. Som altid er det arbejdsmiljøgruppen, AMiG i fællesskab, der står med opgaven. Du kan også selv tage emner op i dit AMiR-netværk eller orientere et medlem i dbio s hovedbestyrelse, hvis du mener, der er emner, som organisationen bør arbejde med. Det er vigtigt for Danske Bioanalytikere at kende til, hvad medlemmerne ønsker eller oplever som problemer på arbejdspladserne. Emnerne på Årskursus for TR og AMiR er valgt ud fra aktuelle problemstillinger i sundhedsvæsenet og fra repræsentanternes dagligdag. 15

16 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter 16. oktober 2013 Hovedkonklusioner Hver tredje arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring har ikke fået tilbudt den supplerende

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR

Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Lizette Kabré Illustrationer: Martin Schwartz Layout:

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2018 Alle rettigheder

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Maria og bioanalytikeren

Maria og bioanalytikeren Maria og bioanalytikeren Maria får taget en blodprøve Af: Martina Jürs Martina Jürs Maria og Bioanalytikeren Copyright 2010 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Arbejdsskader vi hjælper dig!

Arbejdsskader vi hjælper dig! Arbejdsskader vi hjælper dig! I Danske Bioanalytikere hjælper vi dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af dit arbejde. Vi hjælper, hvis du: har været udsat for en ulykke på arbejdet får

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd september 2016 Alle rettigheder

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

FORKORTELSER TILLIDSREPRÆSENTANTER

FORKORTELSER TILLIDSREPRÆSENTANTER FORKORTELSER TILLIDSREPRÆSENTANTER SAMARBEJDE OG FORHANDLING Som TR vil du kunne få en oplevelse af, at der ofte anvendes forkortelser, som du ikke umiddelbart kan genkende. Det kan være i samarbejdet

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere