Man gjorde en bonde fortræd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Man gjorde en bonde fortræd"

Transkript

1 Miljøudvalget L 94 Bilag 9 Offentligt Man gjorde en bonde fortræd - en fortælling om nutiden fortalt fra fremtiden Det var Nytårsdag i Den gamle landbrugskonsulent sad ved køkkenbordet og kiggede ud på landskabet i den sydvestligste del af Danmark. Han var nu gået ind i sit firsindstyvende år, og var for nylig gået på pension. Udenfor regnede det uophørligt og det var næsten 12 grader varmt, begge dele vidnesbyrd om de store forandringer i klimaet, som menneskets uforstandige opførsel havde medført. Han sad tavs og lod tankerne gå tilbage til ugen før. Da var hans søn kommet forbi, og havde foreslået, at de kørte en tur i omegnen. Det var blevet en fast tradition, at de kørte en tur i julen. Og turen havde ført dem forbi mange af de steder, og de tidligere gårde, hvor han havde haft sit virke som rådgiver, og derfor var kommet meget tit. Nu lå mange af gårdene forladte hen, og forfaldt mere og mere. Kun de store og højtliggende marker blev stadig dyrkede; de lave marker var sprunget i pile- og ellekrat for længe siden, og de meget sandede marker var groet til med langt græs, tidsler og gråbynke. Kun enkelte gårde var tilbage, og de var i dag næsten alle ejet af pensionskasser, store firmaer eller kapitalfonde, der havde samlet store arealer sammen, og nu drev ejendommene alene med kornavl; dyrene var for længst forsvundet, ingen gårde havde husdyr længere. Og med husdyrbruget forsvandt også indtægtsgrundlaget på landet, og dermed mistede landbefolkningen deres udkomme og måtte rejse væk. På den måde var befolkningstallet gået meget stærkt tilbage, og mange lokalsamfund var totalt kollapset, og hele landsbyer lå uddøde hen. Nu sad den gamle mand og tænkte på, hvordan det dog nogensinde var kommet så vidt? Han var en af dem, som klokkerne snart ringede for, det vidste han godt, men han havde stadig en god hukommelse, og kunne derfor tydeligt huske, hvorledes den kædereaktion, der førte til sammenbruddet i dansk landbrug og i landbefolkningens liv, var foregået. Det hele startede i det man senere kaldte 00 erne. Det var under den regering, hvor Anders Fogh var statsminister. En regering med en chef, som eftertiden har givet en meget hård medfart for en lang række af de beslutninger, som de traf og især ikke traf. Hans regering var af den opfattelse, at Danmark kunne undvære det intensive landbrug, og begyndte derfor at træffe beslutninger, der alvorligt forringede betingelserne for at drive jorden og for at holde husdyr. Danmark var dengang medlem af det nu hedengangne EU, og herfra kom igennem årene en mængde direktiver og forordninger for landbrug, vandløb, miljø, natur og meget andet. Mange af reglerne i disse direktiver og forordninger var ganske overflødige og unødvendige, og ofte blev der endda givet regler for ting, der slet ikke kunne gives regler for. Under Foghs regering voksede embedsmændenes indflydelse på lovgivningen ganske voldsomt, og gled reelt politikerne af hænde. Anders Foghs regering efterfulgtes kort tid efter af den socialdemokratisk ledede regering med Helle Thorning som statsminister. Hun huskes i dag især som en slags luksussocialdemokrat, og men også for sine ustandselige omrokeringer af sin regering. Især på landbrugs- og miljøområdet blev der skiftet hyppigt ud, og mange af hendes ministre så landbruget som deres hovedfjende. Vel mest fordi landbruget stadig repræsenterede entreprenørånden og en egen vilje til at klare sig, og regeringens unge og uerfarne ministre var under en meget stor indflydelse af den nu for længst

2 nedlagte Danmarks Naturfredningsforening. Thornings regering forstærkede derfor angrebene på det traditionelle landbrug, og indførte en lang række love og regler, der yderligere alvorligt forringede vilkårene for det traditionelle landbrug og svækkede den danske bonde. Og embedsmændenes indflydelse blev - om muligt - endnu større end før. Blandt de mange regler, der kom, var regler, der alvorligt reducerede den mængde gødning, som der måtte anvendes i marken, eller helt forbød det. Der kom nye regler for vandløb og for dræning af landbrugsjorden, der med de stigende regnmængder betød store oversvømmelser. Der kom regler om tvungne afgrøder, og tvungent ophør af dyrkning af en lang række jorder, herunder brede striber langs alle vandløb. Alle disse regler påførte bønderne meget store tab uden at der blev ydet nogen kompensation herfor. Til gengæld faldt udbytterne og kvaliteten, og snart måtte Danmark importere brødkorn, grynhavre og maltbyg fra andre lande. Samtidig måtte besætningerne reduceres eller opgives, når der ikke var areal nok til at skaffe foder. Hertil kom virkningerne af finanskrisen, bankkrisen, og den voldsomme og langtrukne krig i Ukraine. Konsekvenserne af alle disse ulykker, der i en endeløs strøm væltede ind over landbruget, uden at nogen gjorde noget virkeligt effektivt for at afbøde virkningerne, var, at der startede en fuldstændig kædereaktion, hvor den ene bonde efter den anden blev tvunget til at sælge deres gård, og priserne på jord og bygninger derfor faldt voldsomt. På turen i ugen før var den gamle landbrugskonsulent og hans søn kommet forbi Møllegården. Han kunne tydeligt huske, hvordan en ung frisisk familie var flyttet ind her i midten af 00 erne. Med stort gåpåmod, med en god faglig ballast, en god landbrugsuddannelse og med viljen til at arbejde dobbelt så mange timer om ugen end en normal dansk familie, havde de givet sig i kast med at forbedre og udbygge ejendommen. Der blev bygget ny stald, der kom flere køer, der blev produceret mere mælk, og markerne blev passet og plejet. Og de havde faktisk overskud på deres drift; ikke meget, men dog overskud. Og den gamle konsulent huskede, at det var et godt sted at komme, familien var altid ved godt mod, og fuld af arbejdsiver og tro på fremtiden. Men så kom krisen. Familien havde ganske vist stadig overskud, men værdierne faldt og faldt, og med tiden blev de mere og mere insolvente. Og nu begyndte bankerne at blive mere grådige, de hævede renterne på bankgælden, og kreditforeningerne hævede gebyrerne og bidragene på deres lån. Og nu var der ikke mere overskud, nu slugte disse nye udgifter alt og mere til. Hertil kom så de tiltagende virkninger af regeringernes politik, der nu hurtigt forringede resultaterne yderligere. Og pludselig en dag blev de indkaldt til et møde med banken. Her fik de på få minutter at vide, at nu var det slut, og de skulle sælge gården. Således mistede de på kort tid både deres hjem, deres arbejde og deres livsværk. Og afledet heraf mistede en hel del flere deres arbejde og hjem. På turen var de også kommet forbi Højbjerggaarden, der navnet til trods lå ude i marsken. Marskbonden her drev sin gård med mange køer og mange kreaturer. Det var en stor og god gård, selvom dens jorde var lidt lave, og mest var egnede til græs. Han var imidlertid en meget erfaren bonde, og havde tilpasset sin drift til disse forhold. Han såede nyt græs med kløver i alle marker hvert femte år for at opretholde udbytterne og hindre, at ukrudtet bredte sig. Imidlertid fik han en dag besøg af Naturstyrelsen, som på kommunens foranledning skulle vurdere ejendommens græsmarker og vurdere, om de egentlig ikke burde være fredede. Den gamle konsulent huskede stadig, hvorledes dette besøg udviklede sig og som senere medførte, at til trods for, at markerne havde været drevet helt almindeligt i talrige år, alligevel af Naturstyrelsens politiserende medarbejdere for en stor dels vedkommende blev bedømt som fredede. Med den i

3 2015 indførte lovgivning om disse arealers drift, der blev trukket ned over hovedet på de berørte bønder uden erstatning, fik denne vurdering af markerne katastrofale følger for marskbondens økonomi, og han måtte få år efter opgive at have køer og stude, og tage arbejde langt ovre østpå for dog stadig at have et udkomme. At dette samtidig betød en stor nedgang i ynglende vadefugle, viber, kobbersnepper og strandskader, var der ingen, der rigtig så, og da det endelig skete, var det for sent; markerne var groet til i ukrudt og blev senere til krat. Og de var kommet forbi udflyttergården. Den gamle konsulent kunne stadig huske, hvorledes sønnen for 25 år siden var kommet hjem og havde overtaget slægtsgården. Han havde en solid faglig ballast og drev et fint landbrug. Han skulle have en ny stald bygget, den gamle stald, som kunne rumme 110 køer, var ved at være udslidt, og han skulle have flere køer for at klare de daglige forpligtigelser, som dette førte med. Han havde jord nok til flere køer, da han startede med at planlægge udvidelsen. Dette fik imidlertid en brat ende i 2015, da en ny lov betød, at en lang række af hans græsarealer ikke længere måtte dyrkes som hidtil. Derved kunne de heller ikke mere medregnes i det lovmæssigt nødvendige areal til den større besætning. Erstatning fik han ingen af, til trods for, at han led et tab på flere millioner ved lovens indførelse. Størrelsen af dette tab betød samtidig, at han ikke længere kunne låne penge til den nye stald. Sammen med følgerne af den stadig strengere lovgivning, de meget vanskeligere forhold under hele krisen, betød dette, at han til sidst helt opgav at have køer, lejede sin jord ud til en naboejendom, der var blevet overtaget af en kapitalfond, og tog arbejde på en fabrik på Koldingkanten. At der derved tabtes mange arbejdspladser på egnen, og at han fortrængte en ung fra arbejdet på fabrikken, var i sidste instans ikke hans problem. Og sådan var konsulenten og hans søn kommet forbi den ene forladte bondegård efter den anden, og det ene forladte og forfaldne hus efter det andet. Det havde været en katastrofe for de ramte, og det havde været en katastrofe for Danmark. Først da alt var gået galt, og Danmark ikke længere var selvforsynende med fødevarer, gik det op for politikerne, hvilken enorm betydning den hårdtarbejdende bonde, det velfungerende bondesamfund, og de deraf afledte produktioner, arbejdspladser og valutaindtjening havde for det danske samfund. Nu var der ikke længere råd til det velfærdssamfund, der tidligere havde kendetegnet Danmark. Folkepensionen var afskaffet, folk skulle nu selv betale ved lægen og på sygehuset, de unge skulle nu selv betale på universiteterne. Og nu sad den gamle konsulent i sin stol og tænkte over, at hvordan kunne det dog komme så vidt, at de danske politikere i den grad kunne tage fejl, og i den grad ødelægge den danske bonde. Den danske bonde havde overlevet alle krige, kriser og uvejr i flere tusind år, men han overlevede ikke de første 25 år af det 21 ende århundrede. Kombinationen af uerfarne og uforstandige politikere, uansvarlige organisationer og politiserende embedsmænd uden ansvar for samfundet havde til sidst ført til denne katastrofe.

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

DU SKAL VÆLGE, HVILKEN POLITIKER DU VIL VÆRE!

DU SKAL VÆLGE, HVILKEN POLITIKER DU VIL VÆRE! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DU SKAL VÆLGE, HVILKEN POLITIKER DU VIL VÆRE! En fortælling om at vælge, hvilken rolle man vil have

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere